ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valö socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 335 Naturnamn : 258 Bebyggelsenamn : 181 Naturnamn : 402
*Skædhundare skiplagh förr skeppslag /Se *Ackmoröret gränsmärke Valö sn Saknas Saknas
?Valö sn *Annö krokar del av Olandsån Valö sn Nummerförteckning förteckning
Valö sn Askvad ägomark Valö sn Nummerförteckning förteckning
Valö sn Baggbo ägomark Valö sn Nummerförteckning förteckning
Valö sn Barsiön, se Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Valö sn /Se Nummerförteckning förteckning
Valö sn Björkgärden ägomark Valö kalvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Valö sn Björkmyren ägomark Valö kalvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Valö sn Björnhålet terräng Akademigården hemman Nummerförteckning förteckning
Valö sn /Se Blåbärsmossen mosse Albro lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Blåmyren myr Almunde lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Boresiön, se Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Annö by Nummerförteckning förteckning
Valö socken socken *Botilsbogruvan gruva /Se Backgårdarna del av by Nummerförteckning förteckning
Valö socken sn *Botilsbo gruvan gruva /Se Bennebo hemman Nummerförteckning förteckning
Valö sn *Brantbacken gränsmärke? Bergsjö nybygge Nummerförteckning förteckning
Valö sn Brattarna odling /Se Bergsjötorp torp Nummerförteckning förteckning
Valö sn Brändan ägomark Björklund lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Brännbol terräng Björkvreten hemman Nummerförteckning förteckning
Valö sn Brännbol ägomark Boll by Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bunkarna ägomark Botarsbo bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Valö sn Buskbotten terräng Brändan lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Båresiön, se Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Brännbol lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bårnäs udde /Se Brännvreten lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Bäckbotten lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Dalstorp lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bärsjön igenväxt sjö Dambotorp lht Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bärsjön f.d. sjö, nu sankmark Dannebo torp Nummerförteckning förteckning
Valö sn Bärsjön igenväxt sjö Djuprudan torp Valö socken sn
Valö sn Bärsjön sankmark Jomars hemman Adolfs gruva gruva
Valö sn Bärmossen mosse Ekebackas hemman Akademigärdet gärde
Valö sn Dalen ägomark Erik Matts på gärdet hemman Altskär f.d. ö
Valö sn Dammen ägomark Fallet lht Andersamossen mosse
Valö sn Dammossen mosse Finnboda bebyggelse Anders Ersmyren odling
Valö sn Darrsäter ägomark Finnskogen bebyggelse Askmyren myr
Valö sn Diksbottnen terräng Flian hemman Askvad odling
Valö sn Dudergärde gärde /Se Furudal lht Babbo utjord
Valö sn Eckarån å Gammelgärdet lht Baggeboäng utjord
Valö sn Eckarån å Greberg bebyggelse Bastuåkern åker
Valö sn Eke Siön, se Älgsjön sjö Greberg äng Bengsan myr
Valö sn Ekesiön, se Älgsjön sjö Grebergsäng bebyggelse Björkgärdet gärde
Valö sn Ekesiön, se Älgsjön sjö Grebergsäng Saknas Björkmyren odling
Valö sn Elgsiön, se Älgsjön sjö Græeggan bebyggelse Björkvreten vret
Valö sn Finnarvreten ägomark Grindmon lht Björnmossen äng
Valö sn Finnbomyren ägomark Gropars lht Blackan åker
Valö sn Finnskogen allmännings skog /Se Gropars hemman Blåmyren myr
Valö sn Finnskogen skog /Se Gubbo hemman Botarsbomyren odling
Valö sn Fjärdarna ägomark Gumbo lht Brattarna odling
Valö sn *Fjärdingsö naturnamn? Gålarmora hemman Brommarn äga
Valö sn foglfiäl, se Fågelfjärd sjö Hackbol by Brunngärdet gärde
?Valö sn Fredriksbottnen terräng Hanneberg lht Brändan odling
Valö sn *Fritzängen Saknas Harnäbben lht Brändgärdet gärde
Valö sn *Fröåkers Allmäning allmänning Holmen lht Brännkolningarna terräng
Valö sn Fåfängan ägomark Hummeltorp lht Brännmossen mosse
Valö sn Fågelfjärden sjö Hökbol lht Brännvreten odling
Valö sn Fågelfjärd sjö Johanneslund lht Bröstmyren äng
Valö sn Fågelfjärden sjö /Se Juvansbo hemman Bunkarna odling
Valö sn Fågelfjärden sjö /Se Jönsbol lht Bunkarna åker
Valö sn /Se *Fågelleksgruvan gruva /Se Kambo lht Byängen odling
Valö sn /Se Fågelleksgruvan gruva /Se Karlslund hmd Bårnäs näs
Valö sn /Se Fågelleksgruvan gruva Karö by Bärevreten vret
Valö sn /Se Fääng ägomark Kelinge bebyggelse Bärsjön sjö
Valö sn /Se Galtvreten ägomark Klinkbol lhter Bärsmossen mosse
Valö sn /Se Gammelbo terräng Klintbol lhter Bönhusåkern åker
Valö kyrka kyrka /Se Gavelmossen mosse Klinteberg lht Dalen odling
Valö kyrka kyrka /Se Gillmossbergen berg Klockargården bebyggelse Dammbordsdiket dike
Annö by Gillmossen mosse Klockargården hemman Dammen odling
?Annö by Gladbergen berg Klockarn hemman Dammossen mosse
Annö by ?Glamsmossen mosse Kolarhagen lht Dannebomyren odling
Annö by Glamsmossen mosse Kryss lht Danneboängen odling
Annö by Glamsmossen mosse Kryssamossen lht Darrsäter odling
Annö by Glamsmossen mosse Krysstorpet f.d. torp Dudergärde gärde
Annö by Greberg äng Kvarnbron hemman Eckarån å
Annö by Greberg äng Kyrkoherdebostället Saknas Farmorshagen hage
Annö by Gruvvreten ägomark Kålbo lht Farmorsmyren myr
Annö by Gråryan terräng Källinge by Femstenaröret råsten
Annö by Gubboängen terräng Källsveden Saknas Finnarvreten vret
Annö by *Gulmosseröret gränsmärke Källsvedsäng bebyggelse Finnbomyren odling
Annö by Gumbovreten ägomark Källsvedsäng äng Finnskogsskiftet skog
Annö by Gummasmyren myr Kämbo lht Fiskvik odling
Annö by *Gålarmora kvarn kvarn Lillvreten lht Fjärdarna odling
Annö by /Se Hamptän ägomark Liäng lht Flackarrudan odling
Annö by /Se Harmossen terräng Lugnedal lht Fladen odling
?Bennebo by Helvetesängen ägomark Lugnet hmd Flian odling
Bennebo by Hillbolsmyren myr Lugnet lht Flånket åker
Bergsjö nybygge Hoparmyren myr Lund by Forlinsvreten vret
*Boda gård Hoprönningen ägomark Lundby, Lilla lht Forsmarkskiftet skog
Bol by Hornarmyren ägomark Lundsvedja traktnamn Fruns trädgården odling
Bol by Hållåvsbergen berg Lundsvedja by Fruns äng äng
Bol by Hällholm holme Lundsvedja båtsmanstorp, se Lundsvedja traktnamn Fåfängan odling
Bol gd Hällholm ö /Se Lundsvedja järnvägsområde, se Lundsvedja Saknas Fågelfjärd sjö
Bol by *Högrör gränsmärke Lundås hemman Fäbodmyren myr
Bosäter by *Högröret gränsmärke Lundäng hemman Fåäng odling
?Brännbol riven lht Hökbol terräng Lönndal lht Galtvreten vret
Dannebo gd Hökungsbottnen terräng Lövmanstorp lht Gammelgärdet gärde
Dannebo gd Höstmossen mosse Marsbo f.d. bt Gavelmossen mosse
[Drängxø] Saknas Jakobsmyren ägomark Masugnsskogen bebyggelse Gillmossbergen berg
*Fjärdingsö beb? Johannagruvan gruva Munkholmen lhter Gillmossen mosse
[Fierdungxø] Saknas *Juvansbogruvan gruva /Se Mångsholmen lhter Gillmossryan äng
Gammelgärden beb. /Se *Juvansbo gruva gruva /Se Norrby by Gladbergen berg
Gubbo gd Kalkbergsgruvan gruva Norrgården hemman Glamsmosen mosse
Gubbo gd Kalkbergsgruvan gruva Norrgården hemman Godensodlingen odling
Gubbo gd Kallviken igenväxt vik Norrtorp f.d. torp Greggan Saknas
Gålarmora by Karlgruvan gruva Norrängen hemman Gribble äga
Gålarmora by Karnängen ägomark Nybo bebyggelse Grodan odling
Gålarmora by Karön ö Nygärde hemman Groprumpan åker
Gålarmora by Klockartegen ägomark Orrdal f.d. torp Gruvvreten vret
Gålarmora by Knäsätern ägomark Per Lars-torp lht Gubbhällsmossen mosse
Gålarmora by Koboda ägomark Persbo lht Gumbovreten vret
Gålarmora by /Se Kolbo ägomark Polackars lht Gummasmyren myr
Gålarmora by /Se Krogkällan källa Pyntars lht Gålarmoraån å
-gärd eled i bebn. /Se Krokaren, Lill- ägomark På gärdet hemman Gärdshammarn åker
Gärden gd /Se Krokaren, Stor- ägomark Pålsmora by Hackan odling
Habbalsbo by Krokaren ägomark Ransarbo bebyggelse Hammarån å
Hackbol by ?Krokarströmmen del av Olandsån Rensbro lht Hamphagen åker
Hackbol by Krokarströmmen å Rosendal lht Hamptån åker
Hackbol gd Krokberg berg Rovsätra by Harbotten kolbotten
Hackbol by Kråkmyren ägomark Ränsb(r)o lht Harmossen mosse
Juvansbo by Krökeberg terräng Ränsbromyren lht Helvetesängen odling
Juvansbo gd Kungsängen ägomark Röjnings hemman Holm åker
Juvansbo by Kvarngärden ägomark Rönningen hemman Hoparmyren myr
Juvansbo by /Se Kvarnrudan ägomark Rörberget bebyggelse Hoparn skog
Jönsbol lht Kyrkkällaren terräng Rörmon, (Lilla) lht Hopröjningen odling
Karö by Kyrkvreten ägomark Rörmyren bebyggelse Hovnarmyren odling
Karö by Källsvedsäng äng Sandtorp lht Horsbol odling
Karö by Källvassarna terräng Skottorp bebyggelse Huberrudan odling
Karö by Kätten ägomark Skratbacken lht Humlegården odling
Karö by Landskalmen gränsmärke Skrättan bebyggelse Hummelmyren odling
Karö by Lermyren myr Skyttgårdarna lhter Hyttmyren myr
Karö by Lissängen ägomark Slaggars lht Håll av terräng
Karö by Lundsvedja ängar ägomark Smörbro lht Håll-avs-bergen berg
Karö by Långbrobottnen terräng Stenbacken lht Hästhagen hage
Karö by *Långbro gruva gruva /Se Stensberg lht Hästhagen hage
»kidlingge», se Kelinge by Långbro gruva gruva /Se Stenslund lht Hästhagsvreten vret
Klockargården gd Långbro gruva terräng Storgruvan lht Högbacken Saknas /Se
Kolaremor, se Gålarmora by Långgruvan gruva Strandbergstorp lht Höllsmossen mosse
*Kåkabohl Saknas Långmossen mosse Strömgårdarna lhter Höstmossen odling
Kålbo lht *Långmyrröret gränsmärke Strömsbro bebyggelse Iggesundsschaktet gruva
*Sankt Kångels kapell förr kapell Långryan terräng Strömsund lht Jakobsmyren odling
Källinge by Långängsmyren ägomark Stummelbo by Jan-Lars myren odling
Kelinge by Lönndal terräng Sundersta lht Jan-Massmarn odling
Källinge by Maren terräng Sunnanäng hemman [Juvansbo]ängen odling
Källinge by Mossmyren ägomark Sunnersta lht Kalkbergsgruvor gruvor
Källinge by Måsmossen mosse Svalsbo torp Kalvskär terräng
Kelinge by Märsmossen, se Måsmossen mosse Svarsbol bebyggelse Karnängen odling
Kelinge by Mäsk ägomark Svandal hemman Kilskär f.d. ö
Kelinge by Mäskmyren ägomark Sveden lht Kinktegarna odling
Kelinge by Nordsbrogärdet ägomark Sågars lht Klasgruvan gruva
Källinge by Norrbacken backe Såggärde hemman Klinkbolsåsen berg
Källinge by Norrberget höjd Sångarbo lhter Klykan åker
Kälinge by Norrby ålfiske Saknas Södergården hemman Knäsätern odling
Källinge by Norrmossen ägomark Södersvedjan lht Koboda odling
Källinge by /Se Norrmyren ägomark Södersvian lht Kohaget hage
Källinge by /Se Norrmyren ägomark Tegelberg lht Kolarhagen odling
Källinge by /Se Norrskogen skog Tickmossen lht Komossen äng
Liängen torp Norrvreten ägomark Tomta hemman Kovreten vret
Lund by Nyckelmyren myr Tomten hemman Krokarn åker
Lund by Nyckelmyran, se Nyckelmyren myr Topptorp lht Krokarn, Lill- vret
Lund by Odonmossen mosse Tornmossen lht Krokarn, Stor- vret
Lund by Olandsån å Torpbol lht Krokarströmmen del av å
Lund by Olandsån å Trollasvreten hemman Krokberg terräng
Lund by orholmen, se Orrholmen terräng Uckerö by Kråkmyren odling
Lund by Orrbergsmossen mosse Uckeröbro lht Krökeberg berg
Lund by Orrholmen terräng Udden lht Kungsängen odling
Lund by Orrholmen myrholme Vall lht Kungsätraviken vik
Lund by Pålsmoraåsen triangelpunkt Valls lht Kvarnbacken terräng
Lund by Pålsmoramyren ägomark Vamsta by Kvarnbacksmyren odling
Lund by /Se Risbomyren ägomark Vigelsbo traktnamn Kvarndammen odling
Lundsvedja by Rismyren ägomark Vigelsbo by Kvarngärdet gärde
Lundsvedja by Ruddu ägomark Vigelsbo järnvägsområde, se Vigelsbo traktnamn Kvarngärdet gärde
Lundsvedja by Rännilsmossen mosse Vigelsboäng lht Kvarnmyren odling
Lundsvedja by Rönmasen sjö Vreta hemman Kvarnvreten vret
Lundsvedja by Rönningshagen ägomark Vällmossen lht Kvarnängen odling
Lundsvedja by Rörberget berg Västerbackas hemman Kyrkgrind grind
Lundsvedja by Rörbergs gruva Saknas /Se Västerbacken hemman Kyrkgrindshagen hage
Lundsvedja by *Rörbergs gruva Saknas /Se Västerbol torp Kyrkgrindsvreten vret
Lundsvedja by Rörbergsgruvan gruva Västergården hemman Kålbo odling
Lundsvedja by Rörmyren ägomark Åslund lht Källsveden odling
Lundsvedja by Rösseln ägomark Älgmossen bebyggelse Källtegarna odlingar
Lundsvedja by Sandsäng ägomark Östensbo hemman Källvassarna mosse
Lundsvedja by Sandvad ägomark Östergården hemman Källåkern åker
Lundsvedja by /Se Sebastiansbottnen terräng Östmora hemman Käringtegarna odling
Lundsvedja by /Se Sebastiansgruvan gruva Överäng lht Kätten odling
Lundås gd /Se *Silmosseröret gränsmärke   Ladugårdsmossarna Saknas
Norrby by Sjöbacken terräng   Ladängen odling
Norrby by Sjömar sankmark   Ladängen odling
Norrby by Sjönäset ägomark   Ladängstegen odling
Norrby by Skallarna terräng   Ladängsvreten vret
Norrby by Skallhaget terräng   Lermyren myr
Norrby by *Skereta rör råmärke   Lerorna odling
Norrby by Skymyrhålet ägomark   Lillvreten vret
Norrby by Skyttröjan ägomark   Lillängsgrodan odling
Norrby by Skärmyren myr   Liängsmyren odling
Norrby by *Skärvan gränsmärke   Långbro terräng
?Norrby by Slaskmyren ägomark   Långbro gruva gruva
Norrby by Slåttan terräng   Lång hägnaden odling
Norrby by Smedjetorpet terräng   Långmossen mosse
Norrby by Smörbo ägomark   Långmyren odling
Norrby by Solängen ägomark   Långryan odling
Norrby by Stallbottnen terräng   Långsandarna åkrar
Norrby by Stallshagen ägomark   Långsvedsvreten vret
*Norrby kvarn Saknas Stenbacken terräng   Långtallmyren myr
Nygärd beb. /Se Stenkyrkan terräng   Långängen äng
»okrø», se Uckerö by Stenslund ägomark   Lövarhagen hage
Pattakulle försv. beb. Stomgärden ägomark   Maren äng
Pattakulle försv. beb. Storgranbottnen terräng   Maren äng
Pattakulle försv. beb. Storgruvan gruva   Marmyren odling
»Pattakulle» försv. beb. Stormossen mosse   Marmyrsgruvan gruva
?Pålsmora by Stormyrmossen mosse   Marskog odling
Pålsmora by Storängen ägomark   Mossarna odling
Pålsmora by Stummelbosjön Saknas   Mossen odling
Pålsmora by Stummelbosjön förr sjö   Mossen odling
Pålsmora by Stummelbosjön nästan igenväxt sjö   Mossen odling
Pålsmora by Stummelbosjön sjö /Se   Mossmyren odling
Pålsmora by Stummelbosjön sjö /Se   Mosmyren odling
Pålsmora by Stummelbosjön f.d. sjö   Mossvreten vret
Pålsmora gd Styltingarna ägomark   Myren åker
Pålsmora by Sundersta ägomark   Mångsholmen terräng
Pålsmora by Svandal ägomark   Måsmossen mosse
*Ramsta Saknas *Svartmyren mosse, mark   Måsmossen mosse
»roghasæther», se Rovsättra by *Svartmyrröret gränsmärke   Mäsk odling
Rovsätra by Sångarbomossen ägomark   Mässmyren odling
Rofsättra by Söderäng ägomark   Mösund, Neder- odling
Rovsättra by *Södre myre Saknas   Mösund, Upper- odling
Rofsätra by *Tacklingeberg gruva /Se   Nederäng odling
Rovsättra by *Tacklingeberg gruva /Se   Nickan odling
Rovsättra by Tegskär myrholme   Norrbacken terräng
*Rovsättra gd Timbromyrbottnen terräng   Norrbackmyren odling
Rovsättra by Timmerbottnen terräng   Norrbergen berg
Rovsättra by Tomtasundet terräng   Norrgärdet gärde
Rovsätra by Tomtgruvan gruva   Norrgärdet gärde
Rovsätra by Torsbol ägomark   Norrhägnaden odling
Rovsätra by *Tranängen äng?   Norrmossen odling
Rofsätra by Trollkäringsbottnen terräng   Norrmyren odling
Rovsättra by Ullerön ägomark   Norrmyren äng
Rovsätra by *Wegelsbo masugn Saknas   Norrsjön sjö
Rofsätra by? Vigelsbo järnmalmsgruva /Se   Norrskogen skog
*Rovsättra gd Vigelboskogen ?skog   Norrtegen odling
Rovsätra by *Vikoröret gränsmärke   Norrvretarna vretar
Rovsätra by Vinterängen ägomark   Norrängarna ängar
Rovsätra by Vässingen terräng   Norrängen odling
?Rovsätra by Västerbottsmyren ägomark   Norrängen odling
Rovsätra by Västermyren myr   Norrängen odling
Rovsätra by Västervreten ägomark   Norrängsån å
Rovsätra by Västerängen ägomark   Norsbron landsvägsbro
Rovsätra by *Älgmossen mosse   Norsbrogärdet gärde
Rovsätra by Älgsjön sjö   Nyborg odling
Rovsätra by Älgsjön sjö   Nyckelmyren myr
Rovsätra by Älgsjön sjö   Nygärdet gärde
Ruksetter, se Rovsätra by Älgsjön sjö   Nylände odling
*Rängsund Saknas Älgsjön sjö   Nylände odling
Sankt Holmgers kapell försv. kapell /Se Älgsjön sjö /Se   Nymansvreten vret
*Skiörta sktte ängh Saknas Älgsjön sjö   Nyvreten vret
Skædhundære skiplagh område /Se Älgsjön sjö   Onsgärdet gärde
Skædhundære skiplagh område /Se Älgsjön sjö /Se   Orrholmen terräng
+Skædhundære skiplagh Saknas /Se *Ängsholmen Saknas   Pallsmossen mosse
Skædhundære skiplagh Saknas /Se Östermarken terräng   Pickan äng
?Strömsbro bebyggelse Österängen ägomark   Pissmyr myr
Stummelbo gd Österön myrholme   Ploghagen odling
Stummelbo by Österönsmaren sankmark   Polackars odling
Stummelbo by     Prästskogen skog
Stummelbo by     Pumpgruvan gruva
Stummelbo by     [Pålsmora]myren myr
Stummelbo by     Pölsan odling
Stummelbo gd     Riddarmyren myr
Stummelbo gd     Risbomyren odling
Stummelbo by     Rudan odling
Stummelbol gård /Se     Rudholmarna odlingar
*Stämboda Saknas     Ruduhagen odling
Sunnanäng gd     Ruduhagsgärdet gärde
Sunnanäng gd     Ryan äng
Sunnanäng gd     Rygärdet gärde
Sunnanäng gd     Rännilsmossen mosse
Sunnanäng gd     Ränsbromyren odling
Tomta gd     Räntbergen berg
Tomta gd     Röjningarna äng
Tomta gd     Röjningen odling
Tomta by     Rörbergsgruvor gruvor
Tornmossen torp     Rörmon terräng
*Tufuensbo Saknas     Rörmyren odling
Uckerö by     Rösseln odling
Uckerö by     Rösseln odling
Uckerö by     Rösseln odling
Uckerö by     Sandgropen gärde
Uckerö by     Sandgärdet gärde
Uckerö by     Sandgärdet gärde
Uckerö by     Sandsängen odling
Uckerö by     Sandvad odling
Uckerö by     Sebastiansgruvan gruva
Uckerö by     Sjöbacken terräng
Uckerö by     Sjögärdet gärde
Uckerö by     Sjömar terräng
Uckerö by /Se     Sjömossen äng
Valö gdar     Sjötegarna äng
Valö by     Sjövreten odling
Valö by /Se     Skallarna odling
Vamsta by     Skarpan åker
Vamsta by     Skatfall odling
Vamsta by     Skogsgärdet gärde
Vamsta by     Skogsgärdsmossen odling
Vamsta by     Skrattbacken landsvägsbacke
Vamsta by     Skrikan åker
Vamsta by     Skvalpbomossen mosse
Vamsta by     Skymyrhålet odling
Vamsta by     Skällmossen mosse
Vamsta by     Skärmyren äng
Vamsta by     Slaskmyren myr
Vamsta by     Slemingarna odling
Vamsta by     Slitorna åkrar
Vamsta by     Smedjehagen hage
?Vamsta by     Smedjeåkern åker
Vamsta by     Småängarna odling
Vamsta by /Se     Smörbro odling
Vamsta by /Se     Smörhålet odling
Vamsta by /Se     Solängen odling
Vamsta by /Se     Solängsmyren odling
Vesknö, se Uckerö by     Spångmyren odling
Vigelsbo by     Stenen åker
Vigelsbo by     Stenåker odling
Vigelsbo by     Stjärnå ängar
Vigelsbo by     Stjärnåslätten äng
Vigelsbo by     Stjärnåån å
Vigelsbo förr bruk m. gård /Se     Stockmyren odling
Vreta gd     Stomgärdet gärde
Vreta gd     Storhagen odling
Vreta gd     Storhagen odling
*Vreterne Saknas     Stormyren odling
Älgmossen torp     Stormyren myr
Östensbo gd     Stormyrmossen mosse
Östensbo gd     Storängen odling
Östensbo gd     Strömmingsöre terräng
Östmora by     Strömsbrogruvan gruva
Östmora lht     Strömyren odling
Östmora lht     Strömängen odling
Östmora gd     Stummelbosjön sjö
Östmora gd     Styltingarna odlingar
Östmora by     Svandal odling
      Svarsbolsängen odling
      Svartdiket dike
      Svartmyren odling
      Sveden odling
      Svedjesäter odling
      Svedjetorp odling
      Såggärdet gärde
      Sångarbomossen mosse
      Sångarbomossen odling
      Sångarbosjön kärr
      Söderlundsvreten vret
      Södersjön sjö
      Södersvedjan odling
      Söderäng odling
      Söderängen odling
      Tallmossen mosse
      Tallmyren myr
      Tammsgruvan gruva
      Tegskär terräng
      Tickmossen mosse
      Tjuvhaget hage
      Tomtamyren odling
      Tomtasundet terräng
      Torphägnaden odling
      Torrtegarna åker
      Torsbol odling
      Trollasvreten vret
      Tungrudsmyren myr
      Tåten skog
      Uppsäter, Lill- odling
      Uppsäter, Stor- odling
      Vadsved odling
      Valbergsmyren odling
      Valltro odling
      Valsjön f.d. sjö
      Valsjötegarna ängar
      Valön ö
      Vamstaån å
      Vigelsbo gruvor gruvor
      Vintervägsmossen mosse
      Vinterängen odling
      Vretgärdet gärde
      Vällmossen odling
      Vässingen äng
      Västerberget berg
      Västerbottsmyren myr
      Västerhagen hage
      Västermar terräng
      Västermyren myr
      Västerskogen skog
      Västerskogen skog
      Västeräng äga
      Västeräng odling
      Västeräng odling
      Västeräng odling
      Åvan odling
      Älgsjön sjö
      Ängen odling
      Ören gärde
      Östermarkvreten vret
      Östermyren odling
      Österrudan åker
      Östervreten vret
      Österängen odling
      Österön terräng
      Österönsmarn terräng
      Överäng äga

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.