ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öregrunds stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 20 Naturnamn : 43
Öregrund stad BroKlubane, se Laduören o. Malnören skär Öregrund traktnamn Andersörarna öar
Öregrund stad Bromsen kobbe /Se Öregrund stad Badhusudden udde
Öregrund stad *Brorläbarna skär Öregrund stad Braskhällan ö
Öregrund stad Byträsket rudsjö o. vattentäkt /Se Öregrund stad Dotterskär udde
Öregrund stad Bålverket vågbrytare /Se Öregrund stad /Se Dummelgrundet grynna
Öregrund stad Dummelgrund grund Öregrunda fyllhunda inbyggarbeteckning Furskär f.d. ö
Öregrund stad Dummelgrundet grund Öregrunda fyllhunda inbyggarbeteckning Furuskär f.d. ö
Öregrund stad Dummelgrundet grund Öregrunds simpor inbyggarbeteckning Furuskärsudden udde
Öregrund stad Dummelgrundet grund Öregrunds simpor inbyggarbeteckning Hummelfjärden, Inre sjö
Öregrund stad Dÿmalgrundet, se Dummelgrundet grund Öregrundssimpor inbyggarbeteckning Hummelfjärden, Yttre sjö
Öregrund stad Dÿmmel grundet, se Dummelgrundet grund Furskär lht Högklunsen ö
Öregrund stad Dymmelgrundet, se Dummelgrundet grund Holmens hage bebyggelse Kalkskär ö
Öregrund stad *Dymrisselgrundet grund Kavaröbro bebyggelse Kavaröbro vägbro
Öregrund stad fettfi...deträsket f.d. vik, numera terräng Prestholmen lht Kärrdal terräng
Öregrund stad furusiärs örane, se Långören, Tallören, Högklunsen skär Prästholmen lht Kärrdalsredden redd
Öregrund stad Furuskatan, se Furuskär udde Rörhamns skeppsvarf varv Laduörn ö
Öregrund stad furuskaten, se Furuskär f.d. skär Skaten bebyggelse Lortfjärden sjö
Öregrund stad Furuskär udde Slipen Saknas Löfskalmen ö
Öregrund stad Furuskär udde Sunnanö bebyggelse Lövskalmen ö
Öregrund stad Furuskär udde Varvet lht Malmörn ö
Öregrund stad Furuskär udde   Norrskateudde udde
Öregrund stad Furuskär f.d. skär, nu udde   Prestholmen f.d. ö
Öregrund stad furuskärsörane, se Högklunsen, Långören, Tallören skär   Prästholmen f.d. ö
Öregrund stad *Furuskärsörarna holmar   Rom ö
Öregrund stad Gerssöfierderne, se Järsöfjärden fjärd   Rödarn ö
Öregrund stad Gerssöfiälen, se Järsöfjärden fjärd   Rörhamn terräng
Öregrund stad /Se Gerssafiälen, se Järsöfjärden vik   Rörhamnsgrundet grynna
Öregrund stad Högklunsen, Långören o. Tallören skär   Skatbergen berg
Öregrund stad ?Högklunsen, Långören och Tallören skär   Skaten udde
Öregrund stad Högklunsen, Långören o. Tallören skär   Skateudde udde
Öregrund stad Järsöfjärden fjärd   Slangran ö
Öregrund stad /Se Järsöfjärden fjärd   Storviken vik
Öregrund stad Järsöfjärden fjärd   Stånggrund ö
Öregrund stad /Se Järsöfjärden vik   Stångörn, Väster- ö
Öregrund stad Kafröbron, se Kavaröbro bro   Stångörn, Öster ö
Öregrund stad Kavaröbro bro   Sunnanö terräng
Öregrund stad Klubbane, se Laduören o. Malmören skär   Sunnanöfjärden fjärd
Öregrund stad *Kulören f.d. skär, num. del av ö   Träsket sjö
Öregrund stad *Kärrdal f.d. holme?, num. terräng   Varfvet ö
Öregrund stad ?Laduören skär   Varvet ö
Öregrund stad Laduören o. Malmören skär   Varvsholmarna öar
Öregrund stad Laduören o. Malmören skär   Vilstensvergen berg
Öregrund stad Lortfjärden insjö   Ön terräng
Öregrund stad Lortfjärden sjö, del av f.d. vik    
Öregrund stad Långören, Tallören o. Högklunsen skär    
Öregrund stad ?Långören, Tallören och Högklunsen skär    
Öregrund stad Långören, Tallören o. Högklunsen skär    
Öregrund stad Löf...lmen, se Lövskalmen holme    
Öregrund stad Lövskalmen holme    
Öregrund stad Lövskalmen skär    
Öregrund stad Lövskalmen holme    
Öregrund stad Lövskalmen holme    
Öregrund stad Lövskalmen skär    
Öregrund stad Lövskalmshällorna holmar    
Öregrund stad Malmören o. Laduören skär    
Öregrund stad Malmören o. Laduören skär    
Öregrund stad Norrön f.d. ö, numer terräng    
Öregrund stad Norrön f.d. halvö, num. terräng    
Öregrund stad Norrön ö /Se    
Öregrund stad obodörarne, se Olsmässören skär    
Öregrund stad Olsmässören skär    
Öregrund stad Prästholmen f.d. skär, nu del av ö    
Öregrund stad Prästholmen del av ö, f.d. skär    
Öregrund stad Prästholmen udde    
Öregrund stad Prästholmen f.d. holme, num. del av ö    
Öregrund stad Prästholmen nu del av ö    
Öregrund stad Rödarn grund /Se    
Öregrund stad *Rörhamn vik?    
Öregrund stad /Se ?Rörhamn terräng    
Öregrund stad Rörhamn skeppsvarv /Se    
Öregrund stad Rörhamns slip hamn    
Öregrund stad Rörhampn, se Rörhamns slip hamn    
Öregrund stad *Skatudden udde    
Öregrund stad *Skatudden udde    
Öregrund stad Stånggrundet skär    
Öregrund stad Stånggrundet holme    
Öregrund stad Stånggrundet skär    
Öregrund stad /Se Stånggrund holme (ev. holmar)    
Öregrund stad /Se Stångören, se Stånggrundet skär    
Öregrund stad /Se Stångören, Väster och Öster öar /Se    
Öregrund stad /Se Sunnanöfjärden vik    
Öregrund stad /Se Tallören, Högklunsen o. Långören skär    
Öregrund stad /Se ?Tallören, Högklunsen och Långören skär    
Öregrund stad /Se Tallören, Högklunsen o. Långören skär    
Öregrund stad /Se Träsk, se Lortfjärden insjö    
Öregrund stad /Se Varvet holme    
Öregrund stad /Se *Örarna skär    
Öregrund stad /Se Öregrundsgrepen fjärd    
Öregrund stad /Se Öregrundsgrepen fjärd    
Öregrund stad /Se Öregrundsgrepen fjärd    
Öregrund stad /Se Öregrundsgrepen fjärd    
Öregrund stad /Se *Öregrunds näs Saknas    
Öregrund stad /Se *Öregrunds näs Saknas    
Öregrund stad /Se Öregrunds näs plats /Se    
Öregrund stad /Se Öregrunds sund Saknas /Se    
Öregrund stad /Se Öregrundsön ?halvö /Se    
Öregrund stad /Se      
Öregrund stad /Se      
Öregrund stad /Se      
Sankt Gertrud, se Öregrunds kyrka Saknas /Se      
Öregrunds kyrka Saknas /Se      
Öregrunds kyrka Saknas /Se      
Bergsudden del av Norrön /Se      
Gertrud kyrka /Se      
*Kumblong Saknas      
*Kumblong Saknas      
Landtullen tull /Se      
Prästgården Saknas /Se      
Rådhuset rådhus /Se      
*Simesall Saknas      
*Simesall Saknas /Se      
Sjötullen tull /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.