ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forsmarks socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 422 Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 599
Forsmark sn Almosron o. Aspholm, se Aspholmarna f.d. holmar, num. terräng Forsmark sn Forsmarks socken sn
Forsmark sn /Se ?Alskäret holme Forsmarks socken socken Abrahamsäng äng
Forsmark sn /Se Alskäret holme Forsmarks socken socken Abrahamsörn ö
Forsmark sn /Se ?Alskäret ö Forsmarks socken socken Alskär ö
Forsmark sn /Se Al...vatt Grund, se Högbåden, Ytter- o Mellan-Mori holmar Forsmarks socken socken Alskäret ö
Forsmarks kyrka kyrka /Se Norr Asiön, se Åsjön, Norra sjö Forsmark by, sn Apelsveden odling
Forsmark bruk Söd Asiön, se Åsjön, Södra sjö Forsmark sn /Se Appelbacken terräng
Berkinge gd /Se Asksiäret, se Asköskäret terräng Berkinge bebyggelse Askskäret f.d. ö
Bolunda hmn Asksiäret, se Asköskäret f.d. ö, num. udde Berkinge gård Aspholmarna terräng
Bolunda gd Askskäret halvö Berkinge gård Asphällan ö
Bärkinge by Asköskäret terräng Berkingska dialekt Asphällorna ögrupp
Bjerkinge by Asköskäret holme Björkhagen skogvaktarboställe Asphällsfjärden fjärd
Bärkinge by Asköskäret terräng Björnbo bebyggelse Asphällsklubben ö
Bärkinge by Asköskäret f.d. ö, num. udde Bolunda hemman Bakgärdet odling
Bärkinge gd Aspholmarna f.d. holmar, num. terräng Bruket bruk Bastmon skog
Berkinge by Aspholm o. Almosron, se Aspholmarna f.d. holmar, num. terräng Bruksgatan bebyggelse Bastuvreten vret
Berkinge by Lilla Asphällan holme Bälgmakars lht Bergrönningen odling
Bärkinge by Asphällan, Lilla o. Stora holmar Danbo bebyggelse Bergrönningen äga
Bärkinge förr bruk /Se Asphällan, Lilla o. Stora holmar Dannebo hemman Bergskäret udde
*Berkinge masugn Saknas /Se Stora Asphällan holme Duderö utjord Bergskäret f.d. ö
*Berkinge masugn Saknas /Se Asphällan, Stora o. Lilla holmar Finnrudan lht Bergskärsfjärden vik
Bärkinge by /Se Asphällan, Stora o. Lilla holmar Fiskartorp lht Bergören ö
Bärkinge bruk /Se Asphällarna Saknas Forsmarks bruk järnbruk Berkingebacken terräng
Bärkinge by /Se Asphällskulten skär Forsmarks bruk järnbruk Berkingedammen sjö
Bärkinge bruk /Se ?Asphällskulten holme Forsmarks bruk järnbruk Bertilskärsmossen odling
Dannebo gd Barkingesjön, se Bärkingedammen Saknas /Se Forsmarks bruk Saknas /Se Björkhagen hage
Dannebo gård Beilers Berg, se Alskäret Saknas Frebbenbol hemman Björköra f.d. öar
Dannebo gd *Beilersberg ö Fyrgårdarna bostäder Björnboodlingen odling
Dannebo gd /Se *Beilersberg ö Fårhagen statarbostad Björnholmen terräng
Forsmark hg o. bruk Bergskäret halvö Giertzensgårdarna bostäder Björnmossdiket dike
Forsmark bruk Bergskäret f.d. ö, num. del av fastland i ö Giertzgårdarna bostäder Björnmossen äng
Forsmark järnbruk *Berkinge bruk bruk Gjärsbo hemman Björnmyrarna myrar
Forsmark bruk Berkingedammen sjö /Se Grynörn lht Bläckan grynna
Forsmark gd /Se *Berkinge hammare förr hammare Grönsinka lht Boholmen odling
Forsmarks bruk Saknas /Se *Berkinge masugn förr masugn Gunnarsbo hemman Bokullen terräng
Forsmark bruk /Se *Berkingeviken vik Gålarmora hemman Bokullvadet sund
Forsmarks bruk Saknas /Se *Biellersborg holme Gällsbo bebyggelse Bolundsfjärden fjärd
Forsmarks bruk Saknas /Se Björnholmen f.d. holme, num. terräng Gälsbo hemman Bondgärdet gärde
Frebbenbo gd Björnmossen mosse Habbalsbo Saknas Boppo odling
Frebbenbo gd Blåsundsträsket träsk Habbalsbo hemman Boslätten äng
Frebbenbo gd Blåträsket, se Blåsundsträsket träsk Hagas torp Boslätavreten vret
Frebbenbo gd Bolundafjärden havsvik /Se Hermansbo bebyggelse Brahamn vik
Frebbenbo gd /Se Botvidsbäck sjö Hermansbo hemman Bredvik vik
Frebbenbo gd /Se Botviken, se Botvidsbäck sjö Hummeldal torp Bredörn f.d. ö
Fröbjörnaboda, se Frebbenbo gd *Botviken f.d. vik Hummeltorp torp Bromossen odling
Gunnarsbo by Bromossen odling Hägnars torp Bromyren myr
Gunnarsbo gd Bystan f.d. holme, num. terräng Johannesfors bebyggelse Brotten skog
Gunnarsbo gd *Båthusröret gränsmärke Johanneslund lht Bruksdammen sjö
Gunnarsbo gd Bärkingedammen sjö /Se Jälsbo hemman Brändan skog
Gunnarsbo by Dundersborg ö Kallerö bebyggelse Brändörn ö
Gålarmora gd Dundersborg holme Kallriga hemman Brännvinspannan sten
Gålarmora by Dundersborg ö Kallriga hemman Budvass vass
Gälsbo gd Dynggrund, se Norrskäret terräng Kallriga hemman Bultbo äga
Habbalsbo lht Dynggrund vik Kallriga hemman Bystaden, Bruks- terräng
Habbalsbo torp *Dynggrund skär Krusbärsörn lht Bystaden, Gunnarsbo- äga
Habbalsbo gd *Dynggrund del av Norrskäret Kyrkoherdebostället prästgård Byängen äng
Hermansbo gård Eckarfjärden fjärd Labbe bostäder Bälgmakarfladen del av Bruksdammen
Hermansbo gd Eckarfjärden sjö Labbo hemman Dammen äng
Hermansbo hmn Ekholmsfjärden, se Eckarfjärden Saknas Långängen lht Dammhagen hage
Hermansbo gd Ekornfiäl, se Eckarfjärden sjö Länsö hemman Dammsbröstet terräng
Johannesfors bebyggelse /Se Eldsboträsket, se Gällsboträsket sjö Lättsan lägenheter Davidsberg ö
Johannesfors förr järnverk, nu bebyggelse /Se *Ensholmen udde Matts-Matts lht Degermossen odling
Johannesfors, se Kallriga (Kallerö) gd Ensholmen omr. el. ö Mon lägenheter Djupsundet sund
Jälsbo ödetorp /Se *Ensholm terräng Norrbacken lägenheter Djupträsket sjö
?Kallriga (Kallerö) gård *Ensholmen terräng Norrgårdarna bostäder Dundersborg ö
Labbo hmn *Erjepersbergsröret gränsmärke Norrtorp lht Dundersborg ö
Labbo gd Fagernäs udde Nyby lht Dundersborfjärden fjärd
Länsö gd *Falskär skär Per-Hans lht Dynggrund vik
Länsö gd Fiskegrundet, se Asphällskulten Saknas Perhas lht Dyvikarna terräng
Länsö by *Fiskegrund ö Prästgården kyrkoherdeboställe Dyviksfjärden fjärd
Länsö gd /Se *Fiskegrund holme Prästängen lht Eckarfjärden sjö
Rångsön by /Se Flatgrundfjärden, se Lillfjärden Saknas Rångsön, Lill- bebyggelse Ekmossen mosse
Storgybben torp *Flathällan sund? eller stenhällar Lilla Rångsen torp Ekvreten vret
Vallgrund statarbost. /Se Flathällan udde(?) Lilla Rångsön torp Eskilsfjärd, Inner- vik
?Ön gård Flotthagen hage Stora Rångsen Saknas Eskilsfjärd, Ytter- vik
Ön gd flåthållan, se Flotthagen hage Stora Rångsön Saknas Fagernäs udde
  *Flåthällan udde? Rångsön, Stor- by Finnrudan odling
  *Fogelfierden fjärd /Se Rångsön, Stor- by Fiskarfjärden sjö
  foglfiäl, se Fågelfjärd sjö Rönngrund lägenheter Fisklösan vik
  Forsmarksdammen sjö /Se Silverdal lht Fladen äng
  *Furuskäret skär Skyttgårdarna torp Flottan sund
  *Furuskäret del av Stångskäret Skållbo bebyggelse Flottbron bro
  Furuörarna halvö Skällerö torp Flotthagen hage
  Furuörarna halvö Sporrgårdarna bostäder Fogelfjärden sjö
  Furuörarna udde Storgubben torp Framdammen damm
  Furuörarna f.d. ö, num. halvö Storkäret statarbostad Framgärdet gärde
  ?Fåfängan äng Storskäret statarbostad Frebbenbomossarna mossar
  Fågelfjärden sjö Storskäret statarbostad Frestarn sten
  Fågelfjärd sjö Tistronmyren utjord Frunsäng äng
  Fågelfjärden sjö /Se Tranbo lht Fräkengropen vik
  Fågelfjärden sjö /Se Tyskland bostäder Furusilke vik
  ?Grisselgrundet öar Udden skogvaktarboställe Furuörarna f.d. öar
  Grisselgrundet holme /Se Vallgrund statarbostad Furuörsvikarna vikar
  Gruvviken vik Västerlund lht Fåfängan äng
  Gruvviken vik Västerändan lht Fågelfjärd sjö
  *Grönbergsröret gränsmärke Ön hemman Fårberget berg
  *Gubbmosseröret gränsmärke   Fårbergssundet sund
  ?Gubbsvedsmossen mosse   Fårhagen hage
  ?Gunnarsbo-Lillfjärden trol. f.d. vik, num. insjö   Fårhagen hage
  Gunnarsboträsket träsk   Fäkten, Bruks- odling
  Gällsboträsket träsk   Galten skog
  Gällsboträsket sjö   Galtåsen ås
  Göksnåret gångstig   Gammelhagen hage
  Hallonörarna holme   Gammelnoten vik
  Hallonörarna halvö   Gauffingenshagen hage
  Hallonörarna udde   Getingmossen odling
  Hallonörarna f.d. ö, num. del av udde   Gilsholmen terräng
  Hest Sten, se Hästen ö   Gnissan ö
  Hest Sten, se Hästen ö   Granskäret f.d. ö
  Heststen, se Hästen ö   Graven vik
  *Hjortronmossen mosse   Gravsjön del av sjö
  Hästen holme   Grepen fjärd
  Hästen ö   Grepen fyrskepp
  Hästen ö   Grepensgrundet grynna
  Hästen ö   Grisselgrundet grund
  *Hästhagsbergen gränsmärke   Grisselgrundet ö
  *Högbådan skär   Grisselören ö
  *Högbådan udde   Gropvreten vret
  Högbåden, Mellan-Moringen o. Ytter-Moringen holmar   Grusbotten kolbotten
  Högbåden, Ytter-Moringen o. Mellan-Moringen holmar   Gruvviken vik
  Högbåden, Ytter-Moringen o. Mellan-Moringen holmar   Grynärn f.d. ö
  Höggrunden ö   Gräsängen äng
  Höggrunden ö   Gräsörn f.d. ö
  Höggrunden holme   Gubbmossen mosse
  Höggrunden öar   Gullbacken terräng
  Igelgrundet udde   Gunnarsboträsket sjö
  Igelgrundet halvö   Gycklarmarken skog
  Igelgrundet holme   Gålarmoraträsket myr
  Igelgrundet halvö   Gålarmoraån å
  Igelgrundet udde   Gåsgrund f.d. ö
  Igelgrundet f.d. ö, nu del av udde   Gåsörn udde
  Ingelsgrundet, se Igelgrundet halvö   Gällsboträsk sjö
  Ingels grundet, se Igelgrundet udde   Gälsboträsket sjö
  *Johan Lars Skäret del av Dundersborg   Gälsbovreten vret
  *Johannes Lars Skär f.d. ö   Gälsboängen odling
  Johannisfors manufakturverk Saknas /Se   Gärdsslätten odling
  Joh. Lars Skär, se Dundersborg ö   Gösbryggan terräng
  Jungfruholm f.d. ö, num. terräng   Habbalsbovärkar diken
  Kalkarören udde   Hallonörarna f.d. öar
  Kalkarören udde   Haltanten fjärd
  Kalleröfi......, se Kallrigafjärden vik   Haltantsfjärden fjärd
  Kalleröfierden, se Kallrigafjärden fjärd   Hammarbacken terräng
  Kalleröfierden, se Kallrigafjärden fjärd   Hammarån å
  Kalleröfjärden, se Kallsigafjärden fjärd /Se   Hampfrösängen odling
  Kallerö Grönsinka halvö   Handtarvet odling
  Kallerö Grönsinka halvö   Hermansbogärdet gärde
  Kallriga Fjärden fjärd   Hummelmyren äng
  Kallriga fjärden fjärd   Hybbicken ö
  Kallrigafjärden fjärd   Hybbicksundet sund
  Kallrigafjärden fjärd   Hållberget berg
  Kallrigafjärden fjärd   Hållet ö
  Kallrigafjärden vik   Hållnäsdammen del av Bruksdammen
  Kallrigafjärden fjärd   Hållvreten vret
  Kallrigafjärden fjärd   Häggvägsbackerna terräng
  Kallrigafjärden fjärd /Se   Hägnaden äga
  Kallrigafjärden fjärd /Se   Hällsundet sund
  Kallrö fielen, se Kallrigafjärden fjärd   Hästen ö
  *Kalvskäret halvö   Hästhagen hage
  *Kalvskäret ö   Hästhagen hage
  *Kalvskäret terräng   Hästhagsberget berg
  *Kalvskäret f.d. udde, num. del av fastland   Hästholmen terräng
  Kattskäret udde   Hästholmen, Gunnarsbo- terräng
  Kattskäret holme   Hästvad terräng
  Kattskäret f.d. ö, num. udde   Högbacken, Kallerö- terräng
  Klykören holme   Högbackvreten vret
  Kongssättramossen, se Kungssätraviken f.d. vik, num. träsklik terräng?   Högbådan ö
  Kungssätraviken f.d. vik, num. träsklik terräng?   Högbådan, Inner- ö
  Labbe Fiden, se Labbofjärden fjärd   Högbådan, Ytter- ö
  Labbe Fielen, se Labbofjärden fjärd   Höggrunden ö
  Labbofielen, se Labbofjärden fjärd   Högörn ö
  Labbofjärden fjärd   Hönsmossen mosse
  Labbofjärden fjärd   Hönsmossviken vik
  Labbofjärden fjärd   Igelgrundet f.d. ö
  Labbofjärden fjärd   Igelgrundshålet vik
  Labboträsket träsk   Innerfjärden vik
  *Labboön f.d. holme, num. del av fastland   Jungfruholm f.d. ö
  Lars Skär, se Dundersborg ö   Jungfruholm terräng
  Lillfjärden fjärd   Järngrundet grynna
  Lill-Lövören holme   Järörslandet udde
  Lill-Lövören o. Stor-Lövören udde resp. ö   Jönsholmen ö
  Lill-Tixlan ö   Kabbelgatt vik
  Lill-Tixlan holme   Kabbelgattsörn ö
  Lill-Tixlan ö   Kalkarörn udde
  Lill-Tixlan ö   Kallbadörn udde
  Låggrundet holme   Kallenäs udde
  Låggrundet holme   Kallernäs udde
  Låggrundet holme   Kallerömossen äng
  Låggrundet ö   Kallhällen ö
  Långgrund, se Låggrundet Saknas   Kallrigafjärden fjärd
  *Långviken vik   Kalvhagen hage
  *Långviken förr vik, num. del av fastland   Kalvhagen hage
  Långören halvö   Kalvhagen hage
  Långören halvö   Kalvhagsudden udde
  Långören halvö eller udde   Kalvhagsudden udde
  Länsman ö   Kalvhagviken vik
  Länsman ö   Kalvskärsdalen sjö
  Länsman holme   Kalvsundet vik
  Länsman ö   Kalvudden udde
  Länsman ö   Karl de Geers-viken vik
  Löförane, se Stor-Lövören o. Lill-Lövören öar   Karolina notvarp
  Lövörarna, se Stor-Lövören o. Lill-Lövören Saknas   Karöäng terräng
  Lö...örarna, se Stor- o. Lill-Lövören ö o. udde   Kasfjärden fjärd
  Lill-Lövören o. Stor-Lövören ö o. udde   Kasuddarna uddar
  Lill-Lövören o. Stor.Lövören udde o. ö   Kasudden, Norr- udde
  Stor-Lövören o. Lill-Lövören ö o. udde   Kasudden, Söder- udde
  Stor-Lövören o. Lill-Lövören ö o. udde   Kasörn ö
  Mahlträ, se Marträd ö   Kattskäret skär
  malträ, se Marträd ö   Kattskäret f.d. ö
  Malträ, se Marträd ö   Kattskärssundet sund
  Marträd ö   Kilholmen terräng
  Marträd holme   Klockarhagen hage
  Marträd ö   Klockarhagsgärdet gärde
  Marträd ö   Klubbudden udde
  Mellanfjärden vik   Klykörn ö
  Mellan-Moringen, Högbåden o. Ytter-Moringen holmar   Klykörsgrundet ö
  Mellan-Moringen, Ytter-Moringen o. Högbåden holmar   Knivnäset terräng
  Michels råddan, se Norrskäret terräng   Kohagen hage
  Mickelsbåden udde   Kohagen hage
  ?Mickelsbåden halvö   Kolmovreten vret
  Mickelsbåden del av Norrskäret   Koxut sjö
  Mickelsrådden halvö   Kroken vik
  Mikelsråddan, se Mickelsbåden del av Norrskäret   Krusbärsörn ö
  Nageln grynna /Se   Kråkvilan ö
  Norr Ahs Siön, se Norra Åsjön sjö   Kungsträsket sjö
  Norreå Siön, se Åsjön, Norra sjö   Kungsätrabacken terräng
  *Norrlöfören f.d. halvö, num. del av fastland   Kungsätraviken vik
  *Norr-Lövören skär   Kväljan grynna
  Norr-Nätlösan holme   Kyrkbrovretarna vretar
  Norr-Nätlösan o. el. Söder-Nätlösan ö   Kyrkgärdet gärde
  Norr-Nätlösan o. Söder-Nätlösan holmar   Kyrkörarna f.d. öar
  Norr-Nätlösan o. Söder-Nätlösan öar   Kåkmyren odling
  Norrskäret terräng   Kålrudan odling
  Norrskäret terräng   Kälken f.d. ö
  Norr Åhsiön, se Åsjön, Norra sjö   Kälkgropen vik
  Nyckelholmen holme   Kälksundet sund
  Nütlose bodan grunden, se Norr-Nätlösan o. el. Söd ö   Källarörn ö
  Nütlose bodan grunden, se Söder-Nätlösan o. el. No ö   Källarörssundet sund
  *Nyverksfjärden trol. f.d. vik, num. insjö   Käsholmen ö
  Nätlösa grunden, se Norr-Nätlösan o. Söder-Nätlösa Saknas   Labbofjärden fjärd
  Nätlöse grunden, se Norr- o. Söder-Nätlösen holmar   Labboträsket sjö
  Nätlösegrunden, se Norr-Nätlösan o. Söder-Nätlösan öar   Landbådan f.d. ö
  Nätlösan, Norr- o. Söder öar /Se   Landbådsundet sund
  Nätlösorna, se Nätlösan, Norr- o. Söder öar   Lappbackgrinden landsvägsgrind
  Orsviken fjärd /Se   Lappbackgärdet gärde
  Rangkhillan, se Rångkullen udde   Lappbackängen äng
  Rangkullan, se Rångkullen halvö   Lergropen gärde
  *Ranndalsröret gränsmärke   Lerrudan odling
  Riskörn f.d. ö   Lillfjärden sjö
  Riskören, Lilla el. Stora f.d. sjö(?)   Lillfjärden sjö
  Riskörn, Lill o. Stor f.d. öar   Lillfjärden, Gunnarsbo- sjö
  Riskörn, Stor o. Lill f.d. öar   Lillhällen ö
  *Rismosseröret gränsmärke   Lillmoringen ö
  Rodgrund, se Norrskäret terräng   Lillvreten vret
  *Ryskören skär   Lillängen odling
  Rångkullen udde   Lillängen odling
  Rångkullen halvö   Linträsket sjö
  Rångkullen halvö   Lissmossen mosse
  Rångkullen udde   Lissmosskogen skog
  Rångkullen halvö   Lissmossodlingen odling
  *Rångseberget berg (el. höjd)   Ljungsudden udde
  Rödan, se Rödören holme   Lofvan ö
  Rödan, se Rödören holme   Lortmyrarna myrar
  Rödan, se Rödören holme   Lortviken vik
  Röden, se Rödören ö   Lostocken terräng
  Rödgrund, se Norrskäret terräng   Lotsörsudden udde
  Rödgrundet f.d. ö   Loven ö
  *Rödgrundet f.d. ö   Lushagen odling
  Rödgötören holme   Låggrund ö
  ?Rödgötören f.d. ö   Låggrundet ö
  Rödhäll f.d. ö   Lågören ö
  Rödören holme   Långbrosjön vattendrag
  Rödören ö   Långgrund ö
  Rödören holme   Långmossen mosse
  Rödören holme   Långmosskroken terräng
  Rödören holme   Långvikarna vikar
  Röhellen, se Rödhäll f.d. ö   Långvikarna terräng
  Röngrund, se Rönngrund f.d. ö   Långvreten vret
  Röngrund, se Rönngrund f.d. ö   Långängen odlingar
  Rönkar--, se Norrskäret terräng   Långängen äng
  *Rönngrund udde   Långängsfladen äga
  Rönngrundet f.d. ö   Långörn f.d. ö
  Rönngrund f.d. ö   Långörn, Lill- f.d. ö
  Rönngrund f.d. ö   Långörsraset udde
  ?Rönngrundet holme   Lännstaden terräng
  Sandgrund, Lilla o. Stora holmar   Lännstaddiket dike
  Sandgrund, Lilla o. Stora öar   Länsman ö
  Lilla o. Stora Sandgrund holmar   Länsmansberget berg
  Sandgrund, Lilla o. Stora öar   Länsmansgrunden öar
  Sandgrund, Stora o. Lilla holmar   Länsmansgrundet grynna
  Sandgrund, Stora o. Lilla öar   Länsmangrund Fyrskepp fyrskepp
  Sandgrundet, Stora el. Lilla ö   Länsövretarna vretar
  Stora o. Lilla Sandgrund holmar   Länsöån å
  Sandgrund, Stora o. Lilla öar   Länsöåsen ås
  Stora Sandgrund holme   Lättsan odling
  Segelsiär, se Kallerö Grönsinka halvö   Löfören ö
  *Segelskär holme   Lövörn, Lill- f.d. ö
  *Segelskär f.d. ö, num. del av fastland /Se   Lövörn, Stor- ö
  Sigel Skär, se Kallerö Grönsinka halvö   Lövörsundet sund
  Simpsundzträsket, se Simsonsandsträsket sjö   Malmvreten vret
  Simsonsandsträsket sjö   Malören ö
  *Siälstena ö   Malörn ö
  *Siälstena skär   Maringen ö
  *Siälstena ö   Marmyrsskogen skog
  *Själstenen holme   Marträd ö
  ?Smultrongrundet holme   Marvägen väg
  Soderåsiön, se Åsjön, Södra sjö   Matts-Hans-gärdet gärde
  Solbergsmyren uppodling /Se   Matts-Matts odling
  Spelmansmaren vassrugge /Se   Mellanskatarna vik
  ?Starrmyren myr   Mellanskatörn udde
  StoorSk, se Storskäret f.d. ö   Mellanskäret ö
  *Storlejdsröret gränsmärke   Mellansund fiskevatten
  Stor-Lövören holme   Mickelmässmyren odling
  Stor-Lövören o. Lill-Lövören ö resp. udde   Mickelsbådan f.d. ö
  Storskäret f.d. ö   Mickelsbådsundet sund
  Storskäret halvö   Mohägnaden skog
  Storskäret halvö   Mon skog
  Storskäret halvö   Moringarna öar
  Storskäret halvö   Moringen, Mellan- ö
  Storskäret f.d. ö, nu halvö   Moringen, Ytter- ö
  Storskäret halvö   Mossarna äng
  Storskäret halvö   Mossrudan odling
  Storskäret f.d. ö   Mossvreten vret
  Storskäret halvö /Se   Myrarna ängar
  Storskäret uppodling /Se   Myren odling
  *Storsten gränsmärke   Myren odling
  *Storsten gränsmärke   Myrholmen ö
  Stor-Tixlan ö   Myrängen äga
  Stor-Tixlan holme   Målarudden terränt
  Stor-Tixlan ö   Månsmyren odling
  Stor-Tixlan ö   Måsgrund ö
  Strömmen insjö /Se   Måsgrund skär
  Stånggrundet ö   Måsgrundet ö
  Stånggrundet holme   Måsklintarna öar
  Stånggrundet holme   Måsäng odling
  *Stånggrundet ö   Märrbladet sund
  Stånggrundet Saknas /Se   Nageln grynna
  Stångskäret halvö   Norrbacken terräng
  Stångskäret halvö   Norrdalen terräng
  Stångskäret udde   Norrgärdet gärde
  Stångskäret udde   Norrhägnaden odling
  Stångskäret del av halvö /Se   Norrmansbackarna terräng
  Suartörn, se Svartörn udde   Norrmossarna mossar
  Svalören skär   Norrmossdiket dike
  Svalören ö   Norrmossen mosse
  Svalören holme   Norrmossträsket sjö
  Svalören ö   Norrskären f.d. öar
  *Svartmyrsröret gränsmärke   Norrskäret f.d. ö
  *Svartören skär   Norrskäret ö
  Svartörn udde   Norrskärshällorna öar
  Svartön terräng   Norrängen terräng
  *Svartören udde   Notholmen ö
  Svinsundsträsket, se Gällsboträsket Saknas   Nyby äga
  *Söder-Lövören skär   Nyckelholmen ö
  Söder-Nätlösan holme   Nygärdet gärde
  Söder-Nätlösan o.el. Norr-Nätlösan ö   Nymossen odling
  Söder-Nätlösan o. Norr-Nätlösan holmar   Nyvägsbackarna terräng
  Söder-Nätlösan o. Norr-Nätlösan öar   Lilla Nätlösa ö
  Söderåhnsiön, se Åsjön, Södra sjö   Nätlösan, Norr- ö
  söder åhnsiön, se Åsjön, Södra sjö   Stora Nätlösa ö
  Söder Åhs Siön, se Åsjön, Södra sjö   Nätlösan, Söder- ö
  Söderåå Siöön, se Åsjön, Södra sjö   Nätlösorna öar
  *Talskäret f.d. holme   Odlingen odling
  *Tjäderleksröret gränsmärke   Ormberget berg
  *Tranmosseröret gränsmärke   Orrklinten berg
  Trollgrundet udde   Oxtä odling
  Trollgrundet halvö   Per-Hansmyrarna myr
  Trollgrundet holme   Per-Jans-grundet ö
  Trollgrundet udde   Per-Jans-udden terräng
  Trollgrundet halvö   Petters-rönningen odling
  Träsket sjö   Pigträsket sjö
  *Träskröret gränsmärke   Pigörarna skär
  Uddträsket sjö   Pigörarna öar
  Wahlgrund, se Vallgrundet f.d. ö   Plöjet odling
  Wahlgrund, se Vallgrund terräng   Pommern äga
  Vallgrundet f.d. ö   Prästängen odling
  Vallgrund terräng   Punschogrundet ö
  Vallgrund f.d. udde   Puttekällan äng
  Vallgrundsfjärden Saknas /Se   Putten vik
  Wattörarna skär   Puttsundet, Lilla sund
  Vattörarna ö   Puttsundet, Stora sund
  Vatören, se Vattörarna ö   Raset ö
  *Wigelsbo Masugn nedlagd masugn?   Ravalsäng äng
  *Vårdkasen vårdkase   Riskörn, Lill- f.d. ö
  *Vägröret gränsmärke   Riskörn, Stor- f.d. ö
  Wästerträsket, se Träsket sjö   Riskörsbacken terräng
  Ytterfjärden vik /Se   Rismossen mosse
  Ytter-Moringen, Mellan-Moringen o. Högbåden holmar   Rosendal odling
  Åhlvattgrund, se Högbåden,Mellan- o Ytter-Moringen holmar   Rovsveden odling
  Åhs Siön, Norra, se Åsjön, Norra sjö   Ruddu äng
  Ålvattgrund f.d. ö, num. udde   Ryttarbergsörn ö
  Åsjön, Norra sjö   Ryttarbergsören skär
  Åsjön, Norra sjö   Rångkullen f.d. ö
  Åsjön, Norra sjö   Rångkullen udde
  Norra Åsjön sjö   Rångsöfjärden fjärd
  Åsjön, Norra sjö   Rännilsbron bro
  Åsjön, Norra sjö   Rännilsdiket dike
  Åsjön, Norra sjö   Rödgetörn ö
  Åsjön, Norra sjö   Rödhäll f.d. ö
  Åsjön, Norra sjö   Rödhällssundet sund
  Norra Åsjön sjö   Rödörn ö
  Åsjön, Norra sjö   Röjan odling
  Åsjön, Norra sjö /Se   Röjan odling
  Åsjön, Södra sjö   Röjorna ängar
  Åsjön, Södra sjö   Röjorna odlingar
  Åsjön sjö   Röjorna odlingar
  Åsjön, Södra sjö   Rönnen ö
  Åsjön, Södra sjö   Rönngropen vik
  Åsjön, Södra sjö   Rönngrund f.d. ö
  Åsjön, Södra sjö   Rönngrundshålet vik
  Södra Åsjön sjö   Rönningarna odlingar
  Åsjön, Södra sjö   Rönningarna ängar
  Åsjön, Södra sjö /Se   Rönningen odling
  Norre Ååssen, se Åsjön, Norra sjö   Rönningen odling
  *Ängen äng   Rönningen, Norr- kärr
  Öhn, se Öskatarna udde   Rönnkulten ö
  Öresundsgrepen fjärd   Rörgrundet f.d. ö
  Öregrundsgrepen sund   Sandgruden öar
  Öregrundsgrepen fjärd /Se   Lilla Sandgrund ö
  Örnbåden holme   Sandgrundet, Norr- ö
  Örnbåden holme   Stora Sandgrund ö
  Örnbåden ö   Sandgrundet, Söder- ö
  Öskatarna udde   Sandgrundshällorna öar
      Sandrudan odling
      Sandträsket sjö
      Sandvad skog
      Sandviken vik
      Sandvreten vret
      Sibbershålet vik
      Sigelskär f.d. ö
      Sikörn f.d. ö
      Sillörn f.d. ö
      Sillörsudden udde
      Simpdal vik
      Simpviken vik
      Simsonssanden terräng
      Simsonsandsträsket sjö
      Simsonssandsviken vik
      Simundöskäret terräng
      Sjösvedjan terräng
      Sjösvedjehugget hygge
      Sjösvedjeviken vik
      Sjövretarna vretar
      Sjövreten vret
      Sjöängen, Dannebo odling
      Sjöängen odling
      Sjöängsslätten odling
      Skardalarna sund
      Skatängen äga
      Skithuset ö
      Skjurholmen ö
      Skjutörn f.d. ö
      Skjutörsgropen vik
      Skogshägnaden äng
      Skogvaktarodlingen odling
      Skomakargruvan gruva
      Skomakarmyren odling
      Skrivarhagen hage
      Skrivarmossen mosse
      Skrivarmossholmen terräng
      Skrivarvreten vret
      Skräddarmyren myr
      Skvalpan grynna
      Skyan ö
      Skyan ö
      Skåpet ö
      Skällerö terräng
      Skälleröviken vik
      Skäret terräng
      Skörtena öar
      Skötgrunden öar
      Slätörn f.d. ö
      Slätörssundet vik
      Smalsundet f.d. sund
      Smedensörn f.d. ö
      Smedjevreten vret
      Småmyrsvägen väg
      Snickarmossen odling
      Solskensslåtten äng
      Sporrbergen berg
      Sporrbotten kolbotten
      Sporrgärdet gärde
      Spånghagen äga
      Spårbotten kolbotten
      Spängermossen odling
      Starrmyren myr
      Stocksjön sjö
      Storgrundet ö
      Storgrundshålet sund
      Storgubben terräng
      Storgubbgärdet gärde
      Storgubbmyrarna myrar
      Storhagen odling
      Stormossbron bro
      Stormossdiket dike
      Stormossen mosse
      Stormossen odling
      Storskogen skog
      Storskäret f.d. ö
      Storslätten terräng
      Storvarpet del av Kallrigafjärden
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvreten vret
      Storängen odling
      Stugörn ö
      Styvärkarna odling
      Stånggrundet ö
      Stånggrundsfjärden fjärd
      Stångskäret f.d. ö
      Stångskärsfjärden vik
      Stängslen odlingar
      Svalörn ö
      Svartörarna f.d. öar
      Svarvars terräng
      Svarvarån å
      Svältenhov ö
      Sångtut skog
      Sälhagen hage
      Södersvedjan äng
      Söderändan odling
      Tallhällen ö
      Tegelugnsåkrarna åkrar
      Tegelörn ö
      Saknas ö
      Tikselhuvudet ö
      Tikseludden, Lill- udde
      Tikslan, Lill- ö
      Lilla Tikslan skär
      Stora Tikslan skär
      Tikslan, Stor- ö
      Tistronmyren myr
      Tjuvgrundet ö
      Tjärdalen äng
      Tjärdalsbacken terräng
      Tomten odling
      Torget grynna
      Torkholmen terräng
      Tranbomyren myr
      Tranbosidan skog
      Tranboträsket sjö
      Trefjärdingssundet sund
      Trefjärdingsörn udde
      Tremänningarna öar
      Trollgrundet f.d. ö
      Trollkäringmyren odling
      Träckmyren odling
      Tröskno terräng
      Tybbickan terräng
      Udden udde
      Uddträsket sjö
      Vallgrund f.d. ö
      Vallgrundsudden udde
      Vamstamaren skog
      Vargbrand skog
      Vargbrandsten flyttblock
      Vargudden udde
      Varguddgrundet ö
      Vattörarna öar
      Verkstadsdammen damm
      Videbusken, Stor- terräng
      Vinningsgärdet gärde
      Vrakörarna öar
      Våmörsfjärden sjö
      Vändan odling
      Värkar, Dannebo- terräng
      Värkdalen sjö
      Värkströmmen sund
      Västerbo äga
      Västergärdet gärde
      Västerhägnaden terräng
      Västermyren odling
      Västersidan skog
      Västerängen odling
      Västerängen odling
      Ytterfjärden vik
      Yttersundet sund
      Ålsjön, Norr- sjö
      Norra Ålsjön sjö
      Södra Ålsjön sjö
      Ålsjön, Söder- sjö
      Ålsjöskogen skog
      Ålvalgrund f.d. ö
      Ålvattgrund ö
      Ålvattgrund ö
      Åmyrarna myrar
      Åsjön, Norra sjö
      Åsjön, Södra sjö
      Ängarna, Dannebo- ängar
      Öfjärden sjö
      Öfjärden fjärd
      Örarna öar
      Öregrundsgrepen fjärd
      Örnbådan skär
      Örnbådan ö
      Örnsviken vik
      Öskatarna terräng
      Östergärdet gärde
      Östermaren äng
      Österskäret ö

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.