ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerbottens län : Skellefteå tingslag

Tingslag        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Skellefteå tingslag Saknas Berglundsselet åutvidgning /Se    
Skellefteå tingslag /Se »Bredhabyskio» älv /Se    
Kåge samhälle /Se Bredvikssanden sandstrand /Se    
*Åby kapell Saknas /Se Byskeälven älv /Se    
  Fredagsmyran myr /Se    
  Kammarkläpparna backar /Se    
  London myr /Se    
  Lördagsmyran myr /Se    
  Middagsmyran myr /Se    
  Morgonmyran myr /Se    
  Nördsveneberget berg /Se    
  Sibirien myr /Se    
  Stockholm myr /Se    
  »Sukubyskiu» älv /Se    
  Åbyälven älv /Se    

  ^  

Västerbottens läns tingslag