ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hörnefors socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 1498 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 799
Hörnefors sn /Se Abborrtjärnen tjärn Hörnefors sn sn Abborrsjön, Lilla tjärn
Hörnefors sn /Se Abborrtjärnen, Ytterst- tjärn Hörnefors socken Abborrtjärnen tjärn
Hörnefors municipalsamhälle /Se Abelsmyran myr Avdragsmyren gård Abelsmyren myr
Bjenberg by Aldertjärnen tjärn Bjenberg by Antrevet skär
Bjenberg by Aldertjärnen, Lill- tjärn Bjurå by Asplidmyren myr
Bjenberg by Aldertjärnen tjärn Bjännberg bebyggelse Asptjärnen tjärn
Bjenberg by Aldertjärnsbäcken bäck Bonden skär o. fyr Asptjärnsberget berg
Bjenberg by Angersjön, se Ängersjön sjö Bruket, Övre torpområde Avdragsmyrberget berg
Bjenberg by Angeråån, se Ängerån å Bäck, se Bäcken Saknas Avdragsmyren myr
*Bjurå kronotorp Antmyrrevet rev Bäcken del av by Avdragsmyren myr
Bjännberg gd Antmyrräften grund Degerbäck bebyggelse Bakviken tjärn
Bjän berg by Antrevet, se Antmyrrevet rev Degerbäck by Ballraningen odling
Björnaberga, se Bjenberg by Antrevet, se Antmyrräften grund Drävjan bebyggelse Barktjärnsberget bergshöjd
*Björnaberga by Antrevet ö, fiskläge Fjällholm by Barktjärnsmyren myr
Björnaberga, se Bjenberg by Antrevet holme Frängstorp by Bastuberget höjd
Björnberg by Antrevet grund Gran hemman Bastuhällen holme
Björnberg by Aspliden skogsomr. Grubbsvedjan bebyggelse Bedragaren grund
Björnberg by Asptjärnen tjärn Grubbsvedjan by Bergmyren myr
Björnberg by Asptjärnsmyran myr Gubbsvedjan by Bergviken vik
Björnberg by Avdragsmyran myr Grubbsvedjeavsöndringen, se 3 Grubbsvedjan Saknas Bergvikhällarna udde
Björnberg by Avdragsmyran myr Gustavstorp bebyggelse Bertnäshällen kulle
Björnberg by Avdragsmyran myr Halföre, se Halvfarit Saknas Bertnäsudden udde
Björnberg by Avdragsmyrberget berg Halvfarit torp Betmoran skogsområde
Björnberg by Backwijken, se Bakviken förr vik, nu tjärn Hammartorp by Bjenberget berg
Björnberg by Backvijken, se Bakviken sjö Hoppland by Bjennberget höjd
Björnberg by Bakviken sjö Hägnnäs = Häggnäs by Bjennbergstuvan höjd
Björnberg by Bakviken förr vik, nu tjärn Häggnäs by Bjennbäcken bäck
Björnberg by Bakviken tjärn Hörne, se Hörneå by Bjennäset slåtter
Björnberg by Bakviken tjärn Hörneå by Bjenön ö
Björnberg by *Bartnu-udden udde Hörneå by Björsnäset bete
Bäcken by Bastuberget berg Hörnefors industrisamhälle Blåbrånet ås
Bäcken by Bastuhällan ö Hörnefors pst Blågrundet ö
Bäcken by Bastuhällan triangelpunkt, grund Hörneå by Blågrundet holme
Bäcken by Bastuviken vik Kylörn äldre lastageplats Blågrundet halvö
Bäcken by Bedragaren grund Lakabäcken byområde Blågrundsudden udde
Bäcken by Berget strandområde? Norrbyn by Blågrundsviken vik
Bäcken by Bergmyran myr Norrbyskär sågverksområde Bomansgärdan odling
Bäcken by Bergtjärnsberget berg Norrmjöle by Bomansmoran skogsmyr
Bäcken by Bergviken havsvik Norrmjöle by Bonden skär o. fyr
Bäcken by Bergviksudden udde Nyland by Bondlian, se Bondliden Saknas
Bäcken by Betet terräng Sjöskiftena by Bondliden grund
Bäcken by Betmoren terräng Stugunäs by Bondmarken odling
Bäcken by Bettnesand strandområde /Se Sörbyn by Borsmyren myr
Bäcken by Bettnä-, jfr Bartnu-udden Saknas Sörmjöle bebyggelse Boviken vik
Bäcken by Bettnäshällan udde Sörmjöle by Brattmyrberget bergshöjd
Bäcken by Bettnässand strandområde Sörmjöle by Brattmyrbäcken bäck
Bäcken by Bettnässand strandområde /Se Sörmjöle pst Brattmyren myr
Bäcken gd Bettnäsudden udde Tredingen by Brattmyren myr
Bäcken by Bettnäsudden udde /Se Trädningen by Brattmyren myr
Fjällholmen kronobygge Bienbecken, se Bjännbäcken bäck Västeråkern del av by Brattmyren, Stora myr
Frängstorp torp Bienbergzmyra, se *Bjännbergsmyren myr Västmarken by Bredbogen myr
Gubbsvedjan torp Bienbäcken, se Bjännbäcken bäck Ysseldalarna by Bredbrånet, Stora skogsområde
Häggnäs by Biörnön, se Bjännön ö Åheden by Bredtjärnsmyren myr
Häggnäs by *Bjenbergmyren myr Ängersjö bebyggelse Bradbäcken bäck
Häggnäs by Bjuråbäcken bäck Ängersjö by Brunnsjömyren myr
Häggnäs by Bjännberget berg Österåkern del av by Brunnsjön tjärn
Häggnäs by Bjännberget berg o. triangelpunkt   Brånsj(ön), se Brunnsjön Saknas
Häggnäs by Bjännberget höjd   Brännåsberget bergshöjder
Häggnäs by *Bjännbergsmyren myr   Brännåsen bergås
Häggnäs by *Bjännbergsmyren myr   Brännåsmyren, Lilla myr
Häggnäs by *Bjännbergsmyren myr   Brännäsudden udde
Häggnäs by Bjännbergstuvan sank mark   Brännåsen skogshöjd
Häggnäs by Bjännbäcken bäck   Bräntberget bergshöjd
Häggnäs by Bjännbäcken bäck   Bräntet bergshöjd
Häggnäs by Bjännbäcken bäck   Buklagarhällen holme
Häggnäs by Bjännbäcken bäck   Bummyren åkerområde
Häggnäs by Bjännbäcken bäck   Bunkesmyren myr
Häggnäs by Bjännäset terräng   Burgrundet grund
Häggnäs by Bjännäset terräng   Bursjöbäcken bäck
Häggnäs by Bjännön, se Björnön ö   Bursjön sjö
Häggnäs gårdar Bjännön, se Björnön ö   Bursjön, Lilla sjö
Häggnäs by Bjännön ö   Bussjön, se Bursjön Saknas
Häggnäs by Bjännön holme   Bussjön, Lilla, se Bursjön, Lilla Saknas
Hörne by Bjännön ö /Se   Byberget bergshöjd
Hörne by ?Bjännön å /Se   Byklinten grund
Hörnefors samhälle /Se Bjännön ö   Byklubben ö
Hörnefors samhälle /Se Bjännön ö   Bykrekan vik
Hörnefors municipalsamhälle /Se *Bjännösundet sund   Bymyren, Lilla myr
Hörneå by Björnlandsbäcken bäck   Bymyren, Stora myr
Hörneå by Björnön ö   Byskatagrundet grund
Hörneå by Björnön, se Bjännön holme   Byskatan udde
Hörneå gårdar Björnön, se Bjännön ö   Byskatrevet, se Bysktagrundet Saknas
Hörneå gårdar *Björnön, se Bjännön ö /Se   Byskärhällen, Inre bergknalle
Hörneå gårdar Björnösundet, se Bjännösundet sund   Byskärhällen, Yttre bergknalle
Hörneå gårdar, by Björsnäset udde   Bysten, se Byklinten Saknas
Hörneå gårdar Blombacken höjd   Byviksgrundet grund
Hörneå gårdar Blombacksmossan myrmark   Bådahällarna, se bådan Saknas
Hörneå by Blåbrånet ås   Bådahällarna skär
Hörneå by Blåbärsmyran myr   Bådahällen udde
Hörneå by Blågrundet, se Vassön ö   Bådahällskroken vik
Hörneå by /Se Blågrundet, se *Vassören ö   Bådan skär
Hörneå by Blågrundet ö   Bålkallen bergknalle
Hörneå by Blågrundet del av ö   Bäckfjärden vik
Hörneå by Blågrundet del av ö   Bäcknäsviken vik
Hörneå by Blågrundet holme   Bäcksvadet markområde
Hörneå by ?Blågrundet grund   Bäcktjärnsmossen myr
Hörneå by Blågrundet ö   Bärmyrbrånet skogsområde
Hörneå by Blågrundet halvö   Bärmyren myr
Hörneå by Blågrundet halvö   Bärmyren myr
Hörneå by Blågrundet grund   Dalamyren myr
Hörneå by Blågrundsudden ude   Dalmyren odling
Hörneå by /Se Blågrundsviken vik   Damsjön, se Dammsjön Saknas
Hörneå postexp. /Se *Bodahällan holme   Dammsjön sjö
Mjöle by /Se Bomansgärdan odling   Degerbergsgrundet grund (holmar)
Mo samhälle /Se Bonden ö   Degerbäcken bäck
Norrbyn by /Se Bonden ö   Degerbäcksnäset slåtternäs
Norrmjöle el. Sörmjöle byar Bonden ö /Se   Degermanberget bergshöjd
Norrmjöle by Bonden skär o. fyr /Se   Degermyren myr
Norrmjöle by Bonden ö   Degermyren myr
Norrmjöle by Bonden ö   Degermyren myr
Norrmjöle by Bonden ö /Se   Degermyren myr
Norrmjöle by Bonden klippö /Se   Degermyrtjärnen tjärn
Norrmjöle by Bottenhavet hav   Degermyrtjärnen tjärn
Norrmjöle by Boviken, se Bastuviken vik   Degersjöberget höjd
Norrmjöle by Boviken vik   Degersjön tjärn
Norrmjöle by Brattjärnsliden skogsmark   Delmyren myrodling
Norrmjöle by Brattjärnsmyran myr   Delmyrraningen slåtter
Norrmjöle by Brattmyran myr   Djuphälen udde
Norrmjöle by Brattmyran myr   Djuphällviken vik
Norrmjöle by Brattmyran odling   Dolken grund
Norrmjöle by Brattmyrberget berg   Dröle vik
Norrmjöle by Brattmyrberget höjd   Dyngtunnviken vik
Norrmjöle by Bredbogen åker   Enahällen holme
Norrmjöle by Bredbogsmyran myr   Faberget skogsås
Norrmjöle by Bredmyran myr   Fabergsmyren myr
Norrmjöle by *Bredvadet äng   Fabriksviken Saknas
Norrmjöle by Brenbecken, se Bjännbäcken bäck   Fabrånet skogsområde
Norrmjöle by *Brenbergsmyran myr   Fabrånsmyren myr
Norrmjöle by Brenbergs myran, se *Bjännbergsmyren myr   Farnsmyren myr
Norrmjöle by Brennbecken, se Bjännbäcken bäck   Farnsmyråsen grusås
Norrmjöle by Brudbäcken bäck   Filmyren odling
Norrmjöle by Brudbäcken bäck   Finngrundet grund
Norrmjöle by Bruden grund   Finngrundet grund
Norrmjöle by /Se Brudgummen grund   Finnmyrberget bergshöjd
Norrmjöle by /Se Brudhimmelberget höjd   Finnmyrbäcken bäck
Nylands kronobygge kronobygge Brudsprånget sten?   Finnmyren myr
Stugunäs krononybygge Bruks-Avdragsmyran myr   Finnsjöbäcken bäck
Sörbyn by /Se Brånsjömyran myr   Finnsjöholmen, Lilla höjd
Sörböle by Brånsjön sjö   Finnsjöholmen, Stora höjd
Sörmjöle by Brännan skogsmark   Finnsjöliden höjd
Sörmjöle by Brännåsberget berg   Finnsjömyren myr
Sörmjöle by Brännåsberget berg   Finnsjön, Lilla tjärn
Sörmjöle by Brännåsen skogsmark   Finnsjön, Stora tjärn
Sörmjöle by Brännåsen ås   Fjälhällen holme
Sörmjöle by Brännåsmyran myr   Fjällholmsbäcken bäck
Sörmjöle by Brännäset terräng   Fjärdhällarna grund
Sörmjöle by Brännäset udde   Fjärdängesbräntet ås
Sörmjöle by Brännäsudden udde   Fjärdängeskärret myr
Sörmjöle by Brännäsudden udde   Fjärdänget odling
Sörmjöle by Brännäsviken vik   Flakabrånet skogshöjd
Sörmjöle by Bräntberget berg   Flakabrånsmyren myr
Sörmjöle by Bräntberget berg   Flakaåsen moränås
Sörmjöle by Bräntberget berg   Flaskhällbrånet, Västra skogsområde
Sörmjöle by Bukslagarhällan grund   Flaskhällbrånet, Östra skogsområde
Sörmjöle by Bumyrbacken höjd   Flaskviken vik
Sörmjöle by Bunkesmyran myr   Flatan åkerområde
Sörmjöle by Burgrundet grund   Floksenfällan moränås
Sörmjöle by Bursjömyran myr   Floksnan åkerområde
Sörmjöle by Bursjömyran myr   Flärkmyren myr
Sörmjöle by Bursjön, Lill- sjö   Flödnäsberget höjd
Sörmjöle by Byklubben holme   Flödnäset odling
Sörmjöle by Byklubben holme   Fräkenbäcken bäck
Sörmjöle by Byklubben holme   Fräkenbäcksberget bergshöjd
Sörmjöle by /Se Byklubben grund   Fräkentjärnberget bergshöjd
Sörmjöle by /Se Byskatan udde   Fräkentjärnmyren myr
Sörmjöle by /Se Byskatan udde   Fangnäsbäcken bäck
Tredingen Saknas Byskatan udde   Furubysmyren myr
Åhedens krononybygge Saknas Byskatan udde   Fäbodmyren myr
Ängersjö gård Byskatan terräng   Fällan åker
Ängersjö by *Byudden udde   Fällan odling
Ängersjö by /Se Byudden, se Byklubben holme   Fällbäcken bäck
Ängersjö by /Se Byudden, se Byskatan udde   Fällmyren myr
?Ängersjö by /Se Byudden, se Byskatan udde   Fällmyrtjärnen tjärn
  Bÿudden, se Byskatan udde   Fällraningen åker
  Byudden, se Byklubben ö   Fästmön skär
  Byklubben ö   Fännäsmyrbäcken bäck
  Byviken vik   Fännäsmyren odling
  Byviken vik   Fännäsdalen myrodling
  Byviken vik   Fönnäsdalsbrånet skogsområde
  Byviken vik   Fönnäsdalsmyren myr
  Byviksgrundet udde   Gammdalen dalsänka
  *Bådahällan holme   Gammdalsbäcken bäck
  Bådahällan udde   Gammfällholmen kulle
  Bådahällan grund   Gammnäset åker
  Bådahällan udde   Gammskorran tjärn
  Bådahällsudden udde   Gammstranden odling
  Bådahällsundet sund   Gatan udde
  Bådahällsviken vik   Gengrundet grund
  Bålkallen terräng   Getören holme
  Bäckfjärden fjärd   Gorrnemyren myr
  Bäckmyran myr   Gorrmyrskatan udde
  Bäckmyrtjärnen del av Bäckmyran   Grasmyren myr
  Bäckmyråsen terräng   Grasmyren, Lilla myr
  *Bäcksvadet Saknas   Gravabäcken bäck
  *Bäcktjärnen tjärn   Graven vik
  Bäcktjärnsmossan myrmark   Grenshällen grund
  Bäckwadet, se Västervadet vik   Gråberglandet skogs- o. strandområde
  Bänkmyran myr   Gråberglandsberget bergshöjd
  Bänkmyrberget berg   Gråsjälhällen grund
  Bärmyran myr   Gråskär skär
  Bärmyrbrånet skogsmark   Gråskärshällan, se Gråsjälhällen Saknas
  Callmarn, se Kalmarn ö   Gräftan odling
  Callmarsundet, se Kalmarsundet sund   Gräftsjön odling
  *Calmargrundet grund   Gräftsjöraningen odling
  Calmarn, se Kalmarn del av ö   Grässelstinen holme
  Calmarön, se Kalmarn udde   Grötfatet åkerområde
  D...g...rSkiä...e, se Snöan ö   Gvalmyren, Lilla myr
  Dalamyran myr   Gvalmyren, Stora myr
  Dalamyran myr   Gvalnäset, Lilla slåtter
  Dalamyran myr   Gvalnäset, Stora slåtter
  Dalmyran terräng   Gvarmesmyren myrodling
  Dammsjön, se Gjolsjöarna sjö   Gvorrmyren myr
  Dammsjön sjö   Gvorrmyren myr
  Degerberget berg   Gvorrmyren, Stora myr
  Degerbergsgrundet udde   Gvorrsjöbrånet skogsområde
  *Degerbergssand strand   Gvorrsjöbäcken bäck
  Degerbäcken bäck   Gvorrssjömyren myr
  Degerbäcken bäck   Gvorrssjön tjärn
  Degermanberget höjd   Gårdmyren, Lilla åkerområde
  Degermyran myr   Gårdmyren, Långa myr
  Degermyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Degermyran myr   Gårdtjärnen åker
  Degermyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Degermyran myr   Gåstjärnmyren myr
  Degermyran myr   Gäddviken, Lilla vik
  Degermyrlunden terräng   Gäddviken, Stora vik
  Degermyrtjärnen tjärn   Gärsviken vik
  Degersiäre ö   Gärsvikmyren åker
  Degersiä-, se Snöan ö   Gärsvikören udde
  Degersjöberget berg   Gökslättet sankmark
  Degersjön sjö   Görjkärret myrområde
  *Degersjön sjö   Hallbergen höjder
  Degersjön sjö   Halsnäset slåtter
  Degersjön tjärn   Halsvikskatan udde
  Deger-Småtjärnarna tjärnar   Halsvikänget åkerområde
  Degeränget ängsmark   Hamnskär halvö
  Delmyran ägomark   Hamnskär, Lilla holme
  Delmyrbäcken bäck   Hamnskärsberget höjd
  Delmyråsen höjd   Hamptjärnen tjärn
  Djupbäcknäset terräng   Hamptjärnen tjärn
  Djupdalen dalgång   Hamptjärnen tjärn
  Djupdalsberget berg   Hamptjärnmyren myr
  Djupdalsmoren terräng   Hamptjärnmyren myr
  Djäkneböleån å   Hamptjärnsgrovan bäck
  Dröle vik   Haraviken vik
  Dynggrundet grund   Haraviklandet strandremsa
  Dyngtunnviken vik   Hattmakarn grund
  Dägerskiäre, se Snöan ö   Hattmakargr., se Hattmakarn Saknas
  Döda skeppens ö grund   Hejpitgrundet grund
  Döttesmyran odling   Hejpithällen grund
  Elgskier, se Ässkär ö   Hejsan bergshöjd
  Elgskiere, se Ässkär udde   Heringshålet vik
  ?ElgSkiäre, se Ässkär förr holme, nu udde   Herrören holme
  Elg Skiere, se Ässkär förr holme, nu udde   Holmdalsbäcken bäck
  Enahällan ö   Holmnäset odling
  Engarsiön, se Ängersjön sjö   Hundtjärnen tjärn
  EngerSiöFierden, se Ängerfjärden förr fjärd, nu sjö   Huskär ö
  Engersiöfierden, se Ängerfjärden sjö   Huskärhällen ö
  EngersiFiärden, se Ängerfjärden sjö   Husnäset slåtter
  Engersiön, se Ängersjön sjö   Husskär, se Huskär Saknas
  Engersiön, se Ängersjön sjö   Hålmossamyren myr
  Enger Siön, se Ängersjön o. Östersjön sjö   Håltjärn tjärn
  Engersiön, se Ängersjön sjö   Håltjärnsberget höjd
  Engeråhn, se Ängerån å   Håsen, se Hösen Saknas
  Engerånlandzrå, se *Ängerånlandsrå råmärke   Häggrundet grund
  EngorSiön, se Ängersjön och Östersjön sjö   Hägnbrånet skogsås
  EngorSiön, se Ängersjön sjö   Hägnbäcken del av Gammdalsbäcken
  Erik-Jonsmyran myr   Hägnnässjön sjö
  Fabriksviken vik   Hällarna, Nygrunds hällgrund
  Fabrånet skogsmark   Hällgrunden grund
  Fabrånet skogsområde   Hällgrundet, Västra grund
  Fabrånsberget berg   Hällgrundet, Östra grund
  Farnsmyran myr   Hällmyren myr
  Farnsmyran myr   Hällorna, se Mehällen, Yttre Saknas
  Festholmen holme   Hälläng(e)sraningen odling
  Finngrundet grund   Härholmen udde
  Finnhällan grund   Hässjemyren myr
  Finnmyran myr   Hättan skär
  Finnmyran myr   Hättgrundet grund
  Finnmyrberget berg   Höghällarna bergknallar
  Finnmyrberget berg   Hömyrberget bergshöjd
  Finnmyrdiket dike   Hömyrbäcken bäck
  Finnsjöbäcken bäck   Hömyrdovan tjärn
  Finnsjöliden skogsmark   Hömyren myr
  Finnsjömyran myr   Hömyren myr
  Fisksjön sjö   Hömyren myr
  Fisksjön sjö   Hömyråsen höjd
  *Fjaselåsen berg   Hösarna, Nygrunds grund
  Fjällholmsberget höjd   Hösen grund
  Fjällholmsbäcken bäck   Hösen, Lilla grund
  Fjällmyran, Lilla myr   Hössjön tjärn
  Fjällmyran, Stora myr   Jan Jansberget höjd
  Fjärdhällorna holmar   Janviken vik
  Fjärdingsstolpbrånet skogsmark   Janvikudden udde
  Fjärdängesbräntet skogsmark   Jeronsviken odling
  Fjärdänget odling   Jonkgrundet grund
  Fjärdänget terräng   Jonkgrundet grund
  Flakaåsen terräng   Jonkrevet, se Jonkgrundet Saknas
  Flarkarna terräng   Jon Persnyverket odling
  Flarkmyran myr   Jordbärskatan udde
  Flaskviken vik   Jordmyren slåtter
  Floksenfällan ås   Jordmyrtjärnen tjärn
  Floksnen ägomark   Jo(rd)sjön, Inre sjö
  Flottmyran myr   Jo(rd)sjön, Yttre sjö
  Flottmyrberget berg   Jåggsjömyren myr
  Flödnäsberget berg   Jästaåsen ås
  Flödnäset odling   Jömyren myr
  Fottjärnen mark   Kalken holme
  Fräkentjärnsmyran myr   Kalklidheden skogsområde
  Furubyssmyran myr   Kallkällmyren myr
  Fågelbrånet höjd   Kallmyren myr
  Fällan skogsmark   Kallvikberget höjd
  Fällan odling   Kallviken åker
  Fällan myr   Kalmarn ö
  Fällbäcken bäck   Kalmarsundet sund
  Fällmyran myr   Kalvarsberget höjd
  Fällmyrtjärnen tjärn   Kalvarsmyren myr
  Fällraningen odling   Kalvartjärnen skogsområde
  Fännäsmyran myrmark   Kammarviken vik
  Fännäsmyrbäcken bäck   Kammarvikudden udde
  Fästmön grund   Kammen berg
  Föket rev   Kamsmyren myr
  Föltjärnen tjärn   Kamsmyren, Lilla myr
  Fönnäsdalen odling   Kamsraningsbäcken bäck
  Fönnäsdalsbrånet skogsmark   Kankmyrbäcken bäck
  Fönnäsdalsbrånet skogsmark   Kankmyren myr
  Fönnäsdalsmyran myr   Karl Persnyverket odling
  Fönnäsdalsåsen ås   Karmelidberget berg
  Gammelnäset odling   Karthällen skär
  Gammfällholmen terräng   Kasthällan, se Karthällen Saknas
  Gammraningen odling   Kavelbrobäcken bäck
  Garaviken vik   Kavelbromyren myr
  Gardmyrberget, se Klimpen berg   Killinggärdan odling
  Gerswijken, se Gärsviken vik   Kinkmyran myr
  Gersviken, se Gärsviken vik   Kirstimyren myr
  Getholmen holme   Klapparn, Stora bergshöjd
  Getsundsberget berg   Klockarrevet rev
  Getsundsmyran myr   Klubbmyrberget berg
  *Gjolsjöarna sjöar   Klubbmyren myr
  Gorrmyrskatan udde   Klubbmyren, Stora myr
  *Gorrsviken vik   Klubbsundbäcken bäck
  Gran odling   Klyvetmyren myr
  Granberget berg, triangelpunkt   Kläppmyren myr
  Granberget berg   Kläppsjöbäcken bäck
  Grasmyran myr   Kläppsjön sjö
  Gravabäcken bäck   Kläppudden udde
  Gravabäcken bäck   Kläppviken vik
  Gravabäcken bäck   Kläppviken tjärn
  Gravabäcken bäck   Klösberget udde
  Gravabäcken bäck   Klöshålet sund
  Gravabäcken bäck   Koddingsberget bergshöjd
  Gravamyran myr   Koddingsbrånet skogshöjd
  Grefsiön, se Gräftsjön sjö   Koddingsbäcken bäck
  Grelshellen, se Grenshällen skär   Koddingsmyren myr
  Grelshä-lan, se Grenshällen skär   Korfnäsudde, se Kornäsudden Saknas
  *Grelskullan holme   Kornäsudden udde
  Grenshällen skär   Kricke myr
  Grenshällen skär   Kråktapparna myr
  Grefsiön, se Gräftsjön sjö   Kubbmyren, Östra myr
  *Grelshällen ö   Kuggen, se Grenshällen Saknas
  *Grillshällan holme   Kummelhällen grund
  Grisselskär grund   Kusågern udde
  Gråberglandet skogsmark   Kusörn holme
  Gråsjälhällan ö   Kusörn, Lilla kobbe
  Gråskär skär   Kvarnberget bergshöjd
  Gråskär holme   Kvarnhusmyren myr
  Gråskär ö   Kvarnhusmyren, Lilla myr
  Gråskärshällan ö   Kvarnhusmyren, Stora myr
  Gräfta ägomark   Kvarnhusnäset slåtter
  Gräftsjön sjö   Kvarnudden udde
  Gräftsjön sjö   Kvarnvägen väg
  Gräftsjön sjö   Kvisselklubben kobbe
  Gräftsjöraningen ägomark   Kvisslan ö
  *Grönöhrwikan vik   Kylören vik
  Grösselstenen holme   Kyrkansmyren myr
  Grötfatet ägomark   Kåtanäset ånäs
  Gunnemyran myr   Källartrappan bergknalle
  Gårdmoren odling   Kälsmyrbäcken bäck
  Gårdmyran myr   Kälsmyren myr
  ?Gårdmyrberget berg   Kälsmyren myr
  Gårdmyrberget berg   Kälsmyrraningen odling
  Gåstjärnen tjärn   Ladumyren myr
  Gåstjärnheden terräng   Ladumyrholmen skogsås
  Gärsviken vik   Ladumyrtjärnen tjärn
  Gärsviken vik   Ladunäset slåtter
  Gärsviken vik   Lakabäcken bäck
  *Gärsviken vik   Lakabäcken bäck
  Gärsviken vik   Lakabäckudden udde
  Gärsvikören udde   Lakabäckviken vik
  Görjekärret mark   Lakagrunden grund
  Hallbergen berg   Landsängestjärnen tjärn
  Hallen skogsmark   Lappkåtamyren myr
  Hallingsbrånet skogsmark   Larmyrtarmen tjärn
  Hallingsbäcken bäck   Lars Nilshällen hällgrund
  Halsnäset terräng   Lastplatsudden udde
  Hamnmyran myr   Laxskärsviken vik
  Hamnskär ö   Levaniberget kulle
  Hamnskär ö   Levanimyren myr
  Hamnskär halvö   Lidberget berg
  Hamnskär skär   Lidberget bergshöjd
  Hamnskär halvö   Lillbursjöberget bergshöjd
  Hamnskärsudden udde   Lillbäcken bäck
  *Hamptjärn tjärn   Lillbäcken bäck
  Hamptjärnen mark   Lillgoberget höjd
  Hamptjärnen odling   Lillhusskär, se Husskärhällen Saknas
  Hamptjärnen tjärn   Lillhåsen, se Hösen, Lilla Saknas
  Hamptjärnsmyran myr   Lillskäret udde
  Haraviklandet strandområde   Lillträsket sjö
  Haravikudden udde   Lillåmyrhalsen myrhals
  Harögern udde   Lillångmyrberget bergshöjd
  Hasiäre, se Stor-Husskär ö   Lillån å
  Haswisgatan, se Kylören udde   Lillängsberget höjd
  *Havsviksvadet ?sund   Lillängesbrånet skogshöjd
  Hedmansraningen terräng   Lillänget odling
  Hejpitgrundet grund   Lillören holme
  Hejpithällan grund   Ljugaren holme
  Heringshålet sund   Lomtjärn tjärn
  Hernsjöklubben, se Hässjöberget berg   Lomtjärnberget bergshöjd
  Hjåggsjömyran myr   Lomtjärnsmossen myr
  Holmdalsbäcken bäck   Lomyren myr
  Holmgrenshällan grund   Lundvikbrånet skogsområde
  Holmnäset ägomark   Lundviken odling
  *Honsjön sjö   Lundviksanden strandområde
  Hundtjärnen tjärn   Lycksandberget bergknalle
  Husieve, se Stor-Husskär ö   Långberget berg
  Huskär, se Stor-Husskär o. Lill-Husskär holmar   Långbergskullen, Norra bergshöjd
  Husnäset terräng   Långbergskullen, Södra bergshöjd
  Hussiershällan, se Lill-Husskär holme   Långbrånet skogshöjd
  Husskiere, se Stor-Husskär ö   Långbrånsmyren myr
  Huskiershella, se Lill-Husskär ö   Långbrånsmyren myr
  Huskiä..., se Stor-Husskär ö   Långbrånsmyren myr
  Husskiäret, se Stor-Husskär ö   Långedsraningen odling
  Huskiärhella, se Lill-Husskär holme   Långgrundet holme
  Husskärsrevet rev   Långgrundet ö
  Husskärsstengrundet ö   Långlandstjärnen tjärn
  Husskärsstengrundet holme   Långmyren myr
  Husskärsstengrundet holme   Långmyren, Lilla odl.
  Husskärsstengrundet grund   Långmyren, Stora myr
  Hustiarskalkan, se Kalken udde   Långnäset näs
  hustiers hälla, se Lill-Husskär ö   Långnässundet sund
  Håcksiö klubben, se Hössjöberget berg   Långreveln udde
  Håcsjö Klybben, se Hössjöberget berg   Långrå skogsområde
  Håltjärnen tjärn   Långskatan udde
  Håltjärnsberget höjd   Långören udde
  Häcksjöklubben, se Hössjöberget berg   Långören, se Långgrundet Saknas
  Häggnäsberget berg   Långörssundet sänka, förr sund
  Häggnäsbrånet skogsmark   Lännviken vik
  Häggnässjön sjö   Lönnbrännarön Saknas
  Hälla, se Hättan holme   Löparheden skogsområde
  hälla, se Hättan ö   Marahällarna bergknallar
  Hällmyran myr   Mariahällen berghäll
  Hällänget odling   Markbäcken bäck
  *Hästdike terräng   Mattesgr(undet), se Matteshösen Saknas
  *Hästdiket dike?   Matteshösen grund
  *Hästdike ?myr   Megrundet grund
  Hästmyran myr   Megrundet udde
  Hästmyrliden skogsmark   Mehällen, Inre kobbe
  Hästskomyran myr   Mehällen, Yttre skär
  Hättan ö   Mellangrundet grund
  Hättan ö   Mesjön sjö
  Hättan ö   Metarhällen grund
  Hättan holme   Mickelsgrundet grund
  Hättan holme   Mittelbruket åkerområde
  Hättan holme   Mjölefjärden fjärd
  Hättan ö   Mjösjöberget bergshöjd
  Hättgrundet grund   Mjösjöberget bergshöjd
  *Höga Klippan gamle Man?, se Bonden ö /Se   Mjösjöbäcken bäck
  Högbrånet höjd   Mjösjöbäcken bäck
  Högbrånet terräng   Mjösjödalen odling
  Högbrånsberget berg   Mjösjön sjö
  Höglundaåkern skogsmark   Mjösjön tjärn
  Högmyrhällan berg   Mjösjön tjärn
  Högsiöklubben, se Klubberget berg   Mor i Mäje slåtter
  högsiöklubben, se Klubberget berg   Mossabäcken bäck
  Hökviksskatan udde   Mossamyren myr
  Hömyran myr   Mosterraningen odling
  Hömyran myr   Mo ångsåg, se Norrbyskär Saknas
  Hömyran myr   Murningsgrundet udde
  Hömyrberget, se Högmyrhällan berg   Måkläppen ö
  Hömyrberget berg   Nabben odling
  Hömyrbäcken bäck   Nordanvädersfjärden vik
  Hömyrdovan tjärn   Noret vik
  Hömyråsen ås   Norrmjöleån å
  Hörneåälv å   Nossviken odling
  Hörnsjöklubben, se Klubberget berg   Nygrundet grund
  Hörnsjöån, se Hörnån å   Nygrundet grund
  Hörnån å   Nygärdan åkerområde
  Hörnån å   Nygärdsberget bergshöjd
  Hörnån å   Nylandskälen skogsområde
  Hörnån å   Nyverkberget bergshöjd
  Hörnån å /Se   Nyåkersbergen bergknallar
  Hörnån å   Nyåkersmoran sankmark
  Hörnån å   Nålhuset höjd
  Hörnån å /Se   Näsmoran skogsmyr
  Hörnån å /Se   Näsmyren, Västra odling
  Hössiöklubben, se ?Klubberget berg   Näsmyren, Östra odling
  Hössjöberget berg   Nätingtjärnbäcken bäck
  Hössjöberget berg   Nätingtjärnen, Södra tjärn
  Hössjöberget berg   Ol Ersgrundet grund
  Hössjöberget berg   Orrgrundet grund
  *Hössjöklubben berg   Otronsviken vik
  *Hössjöklubben berg   Ovalen, se Skvalphällen grund
  Hössjökälen skogsmark   Parikstranden åkerområde
  Hössjön sjö   Per Göransänget myr
  Hössjön sjö   Per Ivarsgrundet holme
  Hössjöån å   Persskär ö
  Hössjöänget odling   Pethällarna holmar
  Idtjärnen tjärn   Pilhällen grund
  Idtjärnen tjärn   Pilhällen skär
  Idtjärnsmyran myr   Pilhällgrundet holme
  Illråmyran myr   Pissmågernäset slåtter
  Inner-Josjön, se Gjolsjöarna sjö   Porsmyrbäcken bäck
  Inner-Mehällan grund   Porsmyren myr
  Innersjön del av Ängersjön   Porsmyren myr
  Inner-Åhällan, se Mjölehällan skär   Porsmyren, Norra myr
  Inner-Åhällan holme   Porsmyren, Södra myr
  Insskatan, se Skatan udde   Porsmyren, Övre myr
  Jannviken vik   Porsmyrtjärnen tjärn
  Jannvikshällorna höjdsträckning   Poststigen stig
  Johansmyrorna myrmark   Potten slåtter
  Jon-Mattsberget berg   Pålsmyren myr
  Jon-Persnyverket odling   Rackasundmyren myr
  Janviken vik   Radermansraningen odling
  Jordbärsskatan udde   Radermansraningsbäcken bäck
  Jordmyran myr   Raknäsriset odling
  Jordmyrbrännan terräng   Rangelmyren myr
  Jordmyrtjärnen tjärn   Raningsbäcken del av bäck
  Jordsjön, se ytter-Josjön sjö   Raningsmyren myr
  Josjöberget berg   Rapperaningen slåtter
  Josjöberget berg   Rengårdsmyren myr
  Josjön, Inner- sjö   Renjaurmyren myr
  Josjön, Ytter- sjö   Revet ö
  Jubrånet skogsmark   Revet skär
  Järnhällan udde   Rismyren myr
  Järnhällan förr skär, nu udde   Rismyren, Lilla myr
  Järnhällan udde   Rohålet passage
  Järnhällan udde   Rotmyren, Lilla myr
  Jömyran myr   Rotmyren, Stora myr
  Kalken ö   Rotmyrhällarna bergknallar
  Kalken del av Stor-Husskär   Rovlandsmyrarna myrar
  Kalken förr skär, nu udde   Rudtjärnberget bergshöjd
  Kalken halvö   Rudtjärnen tjärn
  Kalken udde   Ryssvarpet vik
  Kalken grund   Rågmossen myr
  Kalklidberget berg   Råmarkhällarna holmar
  Kalklidheden skogsomr.   Råmärkemyren myr
  Kallkällmyran myr   Räftan grund
  Kallvikberget berg   Rännstadsmyren, Nedre myr
  Kallviken odling   Rännstadsmyren, Övre myr
  Kalmargrund halvö   Rävermyrberget bergshöjd
  *Kalmargrund näs   Rävermyren myr
  Kalmargrundet ?grund /Se   Rödmossamyren myr
  Kalmarn del av ö   Rödmossamyren myr
  Kalmarn förr ö, nu del av Stuguskär   Rödskumstjärnen tjärn
  Kalmarn udde   Rönnskär ö
  Kalmarn halvö   Rörmyren myr
  Kalmarn ö   Rörmyren myr
  Kalmarn udde   Rötbäcken bäck
  Kalmarn ö /Se   Rötjärn tjärn
  Kalmarn ö /Se   Rötjärnen tjärn
  Kalmarn holme /Se   Rötjärnen tjärn
  Kalmarn holme /Se   Rötjärnsberget bergshöjd
  Kalmarsundet sund   Rötjärnsberget höjd
  Kalmarsundet sund   Rötjärnsbäcken bäck
  Kalmarsund sund /Se   Rötjärnsmyren myr
  Kalvarsberget höjd   Rötjärnsmyren myr
  Kalvarsmyran myr   Rötmyren berghällar
  Kalvarsskatan udde   Rövhällarna berghällar
  *Kammarviken vik   Sandviken vik
  Kammarviken vik   Sandviksfjärden vik
  ?Kammarviken vik /Se   Sandvikstjärnen tjärn
  Kammarviken vik   Saraberget kulle
  Kammarviken vik   Sidbrånsberget berg
  Kammyran myr   Sidbrånsmyren myr
  Kamsraningen odling   Sidkälsmyrarna myrar
  Kanalen del av Ängerån   Sidkälsmyrarna myrar
  Kankmyran odling   Silvernässtranden odling
  Kankmyrbäcken bäck   Sillviken vik
  Karl-Persgrudnet grund   Sillvikskatan udde
  Karl-Persnyverket odling   Själahällsudden udde
  Karthällan skär   Själtjärnberget berg
  Karthällan ö   Själtjärnen tjärn
  Karthällan holme   Själtjärnmyren myr
  Karthällan ö   Sjöbottnen vik
  *Keberget terräng   Skatan udde
  *Killingholmen holme   Skatan udde
  Kilören udde /Se   Skatasanden strandområde
  Kinkmyran odling   Skataudden udde
  Kirstimyran myr   Skataviken vik
  Kleppa, se Slipen holme   Skepparhällen holme o. lastplats
  Kleppa, se Slipen ö   Skepparsanden strandområde
  Klimpen berg   Skeviksanden strandområde
  Klippa, se Slipen holme   Skolkarna holmar
  Klippa, se Slipen ö   Skorrdjupet vik
  Klippan, se Slipen holme   Skvalphällen grund
  *Klocksten gränsmärke /Se   Skäftesmyrberget höjd
  *Kloksten röse   Skäftesmyren myr
  Klubben, se Truthällklubben holme   Skärpe odling
  Klubben udde   Skärpviken vik
  ?Klubberget berg   Sköthällen holme
  Klubberget berg   Slipen holme
  Klubberget berg   Slipgrundet grund
  ?Klubberget berg   Slöjsjöbäcken bäck
  Klubberget berg   Slöjsjön tjärn
  Klubberget berg   Slöjsjöriset skogsområde
  Klubberget berg   Slössbäcken bäck
  Klubbhällan udde   Smålidsmyren myr
  Klubbmyran myr   Snatternäsmyren myr
  Klubbmyran, Stor- myr   Snatteråsberget, Västra bergshöjd
  Klubbmyran myr   Snatteråsberget, Östra bergshöjd
  Klubbmyran, Öster- myr   Snatteråsmyren, Västra myr
  Klyvetmyran myr   Snatteråsmyren, Östra myr
  Kläppbäcken bäck   Snöan ö
  Kläppen höjd   Spångmyren myr
  Kläppmyran odling   Stadsviken vik
  Kläppmyran myr   Stadsvikbäcken bäck
  Kläppmyran myr   Stavarn skogsområde
  Kläppsand strandområde   Stavarberget höjd
  Kläppsjöbäcken bäck   Stengrundet udde
  Kläppsjöbäcken bäck   Stenmyren myr
  Kläppsjön sjö   Stenörebacken kulle
  Kläppsjön sjö   Stockmyren odling
  Kläppsjön sjö   Stomraningsbäcken bäck
  Kläppsjön sjö   Storberget bergshöjd
  Kläppslädan havsvik   Storbäcken bäck
  Kläppudden udde   Stordalen odling
  Kläppviken tjärn   Storvalmyrberget bergshöjd
  Klösberget udde /Se   Storgrundet grund
  Klöshålet sund   Storkammen vik
  Klöshålet sund /Se   Storhamnsudden udde
  Klössand strandområde   Storholmen holme
  Klösviken vik   Storlägerudden udde
  Koddingsbrånet skogsmark   Stormossen myr
  Koddingsdiket dike   Stormosslidberget bergshöjd
  Koddingsmyran myr   Stormyren myr
  Koddingsmyran myr   Storsalen berghäll o laxnätplats
  Kolbacken del av udde   Storstengrundet grund
  Kricke myrmark   Storsvedjeberget berg
  Kråkbärholmen udde   Storträsket sjö
  Kråktapparna terräng   Storvikarna odlingar
  Kräckemyran myr   Storåmyrhalsen myrområde
  Kräckemyran myr   Storåsberget berg
  Kuggen grund   Storåsen bergås
  Kuggen ö /Se   Storängesbrånet höjd
  Kuggen grund /Se   Storänget åker
  Kummelhällan grund   Strand, se Stranden Saknas
  Kusögern udde   Strandberget höjd
  Kusören grund   Strandberget bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Stranden odling
  Kvarnhusmyråsen skogsmark   Strupen myr
  Kvarnmyran myr   Stugunäsberget bergshöjd
  Kvarnmyran myr   Stuguskär ö
  Kvisselbådan grund   Stångudden udde
  Kvisslan, Stora o. Lilla holmar   Stämbäcken bäck
  Kvisslen ö /Se   Sugerslättjärnen tjärn
  Kylören udde   Sundsbäcken bäck
  Kylören udde   Sundsgrundet grund
  (?)Kylören udde   Sunnansjömyren myr
  Kylören udde   Sunnerstahällan, se Sönnersthällen Saknas
  Kylören udde   Svanget sund
  Kylören halvö /Se   Svartsjöbäcken bäck
  Kylörviken vik   Svartsjöhällen bergknalle
  Kyrkgångsmyran myr   Svartsjömoran sankmarksområde
  Kåtanäset ägomark   Svartsjömossen myr
  Källartrappan terräng?   Svartsjön tjärn
  Källberget berg   Svartsjön tjärn
  Kälsmyran myr   Svartsjön tjärn
  Kälsmyran myr   Svartsjöraningen slåtter
  Kälsmyran myrmark   Svarttjärnen tjärn
  Kälsmyrbäcken bäck   Svarttjärnen, se Svartsjön Saknas
  Kälsmyren myr /Se   Svebohallmoran odling
  Kälsmyren myr /Se   Svebohallraningen odling
  Kälsmyrbäcken bäck   Svingårdsmyren myr
  Kälsmyrraningen terräng   Svinkesmyren myr
  Kärrutterstenen sten   Svinron åker
  Ladumyran myr   Svältan myr
  Ladumyrtjärnen sank mark   Sydostbratten grund
  Ladunäset ägomark   Sydvästbrottet grund
  Lakabäcken bäck   Sågforsen fors
  Lakabäcken bäck   Sågställsberget bergshöjd
  Lakabäcken bäck   Sågställsmoran myr
  Lakabäckåsen terräng   Sävehällen odling
  Lakasjön sjö   Sävehällviken vik
  Landsängestjärnen tjärn   Sölpsjön sjö
  Landsänget sank mark   Sölpsjötjärnen tjärn
  Lappkåtamyran myr   Sönnersthällen ö
  Larrmyrtjärnen tjärn   Sörmjöleån å
  Larsforsdiket sank mark   Sörnygr., se Nygrundet Saknas
  Lars-Nilshällan grund   Sörpsjön, se Sölpsjön Saknas
  Lastplatsudden udde   Söråbäcken bäck
  Levaniberget höjd   Söråraningarna slåtterområde
  Levanimyran myr   Target odling
  Lidberget berg   Tarnskär udde
  Lidberget berg o. triangelpunkt   Taskhällen del av udde
  Liden skogsmark   Taskhälludden udde
  Lillabborrsjön, se Fisksjön sjö   Taspasmyren myr
  Lill-Abborrsjön tjärn   Taspasmyrholmen kulle
  Lillberget höjd   Tattarberget bergshöjd
  Lill-Brattmyran myr   Tjockvalen skogshöjd
  Lill-Bursjöberget berg   Tjuvhällen holme
  Lill-Bursjön sjö   Tjuvtjärnberget höjd
  Lillbäcken bäck   Tjuvtjärnbäcken bäck
  Lillbäcken bäck   Tjuvtjärnen tjärn
  Lill-Finnsjön tjärn   Tjuvtjärnen tjärn
  *Lillgoviken vik /Se   Torrmulen ö
  Lill-Grasmyran myr   Trehörningen slåtter
  Lill-Gvalmyran myr   Treörsskatan udde
  Lill-Gvalnäset slåtteräng   Treörsviken vik
  Lill-Gårdmyran terräng   Trollberget berg
  Lill-Gårdmyran ägomark   Trollberget bergshöjd
  Lill-Gåstjärnen tjärn   Trollbergsmyren myr
  Lill-Gåstjärnmyran myr   Trollbergsmyren, Lilla myr
  Lill-Husskär ö   Trollmyren myr
  Lill-Husskär ö   Truthällen udde
  Lill-Husskär o. Stor-Husskär holmar   Truthällsklubben ö, kobbe
  Lill-Husskär holme   Trångberget bergshöjd
  Lill-Husskär ö   Tuvan grund
  Lill-Husskär ö   Tvetryggtjärnen tjärn
  Lill-Kusören grund   Tyan odling
  Lillkusören holme /Se   Tärnågern skär
  Lillkusören ö /Se   Uddertjärnen tjärn
  Lill-Kvarnhustjärnen tjärn   Uddertjärnen tjärn
  Lill-Kvisslan o. Stor-Kvisslan holmar   Uddertjärnsraningen odling
  Lillkvisslan grund   Utanånäset näs
  Lill-Långmyran odling   Utsten grund
  Lill-Långmyrberget höjd   Vadet åkerområde
  Lill-Rotmyran myr   Vadet, Västra sund
  Lillsanden strandområde   Vadet, Östra vik
  Lillskär grund   Vaforsen fors
  Lillskärsudden udde   Valviken vik
  Lill-Tomyran myr   Vapplan holme
  Lillträsket sjö   Varemyren myr
  Lill-Åhällan udde   Vedbacken gammal lastageplats
  Lillåmyran, jfr Åmyran myr   Vedkastudden kulle
  Lill-Åmyran myr   Viken åkerområde
  Lill-Åmyran myr   Vikåsen moränås
  Lill-Älgmyran myr   Vildsvedjeberget höjd
  Lillängesberget berg   Villbrånet skogsområde
  Lillören holme   Viterholmsmyren myr
  Ljugaren ö   Vånsmyren myr
  Ljugaren grund   Välmyren myr
  Lomtjärnberget höjd   Välmyrviken vik
  Lomtjärnen tjärn   Välmmyren myr
  Lomyran myr   Välpestjärnen tjärn
  Lugarn, se Ljugaren ö   Välvingen tjärn
  Lundvikbrånet skogsmark   Väsmyren myr
  Lundvikbrånet skogsmark   Väsmyren myr
  Lundviken vik   Västerfjärden fjärd
  Lundviken odling   Västerholmen holme
  Lundviksanden strandområde   Västerhösen grund
  Lybistierna, se Lövbergstjärnen tjärn   Västersjön del av Ängersjön
  Lyby-tierna, se Lövbergstjärnen tjärn   Västerviken vik
  Lycksandberget höjd   Åavan tjärn
  *Lågsund sund   Ådhällen holme
  Långa-sjön sjö   Ådskaten, se Åhedskatan Saknas
  Långbergskullen, Mitti- berg   Ågerbodfjärden vik
  Långbergskullen, Nörd- triangelpunkt   Ågern udde
  Långbergskullen, Sör- berg   Ågerviken vik
  Långbrånet skogsmark   Ågervikskatan udde
  Långbrånet skogsmark   Ågervittjet skogsområde
  Långbrånsmyran myr   Åhedberget bergshöjd
  Långbrånsmyran myr   Åheden, Mellersta skogsområde
  Långedsraningen delvis odlat område   Åhedskatan udde
  Långgrunda, se Norrbyskär Saknas   Åhedån å
  Långgrundet ö   Åhällen, Inre skär
  Långgrundet ö   Åhällen, Lilla udde
  Långgrundet ö   Åhällen, Stora udde
  Långgrundet ö   Åhällen, Yttre skär
  Långgrundet holme   Åkerberget bergknalle
  *Långgrundet grund   Åkerberget höjd
  Långgrundet ö   Åkern grund
  Långgrundet ö   Åkertjärnen tjärn
  Långgrundet holme   Åmyren, Lilla myr
  Långgrundet udde   Åmyren, Stora myr
  Långgrundet ö   Åsmyren myr
  Långgårdsmyran myr   Åstjärnen tjärn
  Långlandet terräng   Åängestylet tjärn
  Långlandsmyran myr   Älemyren, Lilla myr
  Långmyran myr   Älemyren, Stora myr
  Långmyran myr   Ängerfjärden tjärn
  Långmyran myr   Ängersjön sjö
  Långmyran myr   Ängerån å
  Långmyran myr   Ängeråraningen myr
  Långmyran myr   Ängesbäcken bäck
  Långnäset udde   Ärsskäret udde
  Långnässundet sund   Ärsskärsudden spets
  Långnäsåsen ås   Ärsskärssundet tjärn
  Långreveln udde   Öbrännan bergås
  Långroudden, se Långören udde   Ökmyren myr
  Långrö Udde, se Långören udde   Ör(e)fjärden fjärd
  Långröudden, se Långören udde   Ösjömyren, Norra myr
  Långskere, se Långgrundet ö   Ösjömyren, Södra myr
  Långskiere, se Långgrundet holme   Ösjön sjö
  Lång Skiäre, se Långgrundet ö   Österfjärden fjärd
  *Långsundet förr sund, nu vik   Österholmen holme
  *Långön ö /Se   Östersjön del av Ängersjön
  Långören udde   Öviken vik
  Långören halvö   Öviken tjärn
  Långören udde   Övägen stig
  Långören udde    
  Långören terräng    
  ?Långörn holme /Se    
  Långörsudden udde    
  Långörsunnet, se Valviken vik    
  Lännviken vik    
  Lövbergstjärnen tjärn    
  Lövbergstjärnen tjärn    
  Lövsvedjeberget höjd    
  Magerbrånet skogsmark    
  Magerbrånet skogsmark    
  Marjan grund    
  Markbäcken bäck    
  Megrundet grund    
  Meggrundet grund    
  Megrundsstenarna grund    
  Mellankvisslan halvö    
  Mellerst-Åheden skogsmark    
  Mellerstån å    
  Mellerstån å    
  Mesjöbäcken bäck    
  Mesjöbäcken bäck    
  Mesjön sjö    
  Mesjön sjö    
  Mesjön sjö    
  Mesjön sjö    
  Mesjön sjö    
  Mesjön, se Fisksjön sjö    
  Mesjön tjärn    
  Mesjön sjö    
  Mesjön sjö    
  Missimyran myr    
  Mitti-Långbergskullen, se Fjaselåsen berg    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölefjärden fjärd    
  Mjölehällan skär    
  *Mjöluhällarna öar    
  Mjösjöberget berg    
  Mjösjöbäcken bäck    
  Mjösjödalen ägomark    
  Mjösjödiket dike    
  Mjösjögraven sänka    
  Mjösjömyran myr    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjön sank mark    
  Mjösjön sjö    
  Mossabäcken bäck    
  Mullbäcken bäck    
  Mullbäcknäset strandparti    
  Murningsgrundet udde    
  Måkläppen skär    
  ?Måkläppen ö    
  Måkläppen ö    
  Mölleraningen odling    
  Mörktjärn sjö    
  Neder-Kvarnmyran myr    
  Neder-Rännstadsmyran myr    
  Norbywijka, se Byviken vik    
  Norbyvijka, se Byviken vik    
  Nordanvädersfjärden fjärd    
  Nordellshällan grund    
  Nord-Långbergskullen, se Fjaselåsen berg    
  Noret ägomark?    
  Norrbyskär skär    
  Norrbyskär holmar    
  Norrbywijken, se Byviken vik    
  Norrmjöleån, se Djäkneböleån å    
  Norrmjöleån å    
  Norrmjöleån å    
  Norrmjöleån å    
  Norråkern terräng    
  Nygrundet grund    
  Nygrundet grund    
  Nygrundshällorna grund    
  Nygärdsberget berg    
  Nylandskälen höjdsträckning    
  Nylandskälen utmark /Se    
  Nyverkberget höjd    
  Nyverket ägomark    
  Nyåkersbergen berg    
  Näsmyrsand strandområde    
  Nässjan odling    
  *Nästmyran myr    
  Nätingtjärnberget berg    
  Nätingtjärnberget berg    
  Nätingtjärnbäcken bäck    
  Nörd-Kammarviksudden udde    
  Nörd-Porsmyran myr    
  Orrmyran myr    
  Orrmyran myr    
  Orrmyråsen terräng    
  Otronsviken vik    
  Otronsviken vik    
  Oxtjärnsberget berg    
  Oxtjärnsmyran myr    
  Paradiset terräng    
  Per-Ivarsgrundet grund    
  Per-Jansnyverket odling    
  Per-Jansudden udde    
  Per-Olsmyran myr    
  Perskär ö    
  Persskär skär    
  Perskär skär    
  Perskär ö    
  Persskär ö    
  Persskär skär    
  Persskär ö    
  Persskär ö    
  Persskär holme    
  Persskär holme    
  Persskär ö    
  Persskärsrevet grund    
  Persslättet sank mark    
  Pethälla, se Pilhällan ö    
  Pilhällan ö    
  Pilhällan ö    
  Pilhällan ö    
  Pilhällan grund    
  Pilhällgrundet grund    
  Pilhällrevet grund    
  Plogombytesbrånet skogsmark    
  Plogombytesmyran myr    
  Porsmyran myr    
  Porsmyran myr    
  Porsmyrbäcken bäck    
  Porsmyrbäcken bäck    
  Porsmyrtjärnen tjärn    
  Porsmyråsen ås    
  Pårsskiäret ö    
  Pärsskiär, se Persskär skär    
  Quitslen, se Stor-Kvisslan ö    
  Qvisten, se Kvisslan, Stora o. Lilla holmar    
  qvitsten, se Stor-Kvisslan ö    
  Raddberget berg    
  Radden ägomark    
  Rakasundet terräng    
  Rakasundet terräng    
  Rangelmyran myr    
  *Rappängs Ris Rå röse    
  Refvun, se Rävskär holme    
  Rengårdsbäcken bäck    
  Rengårdz myran, se Rengårdsraningen myrterräng    
  Rengårdsraningen myrterräng    
  Revun, se Rävskär ö    
  *Gamla Rengårdsmyran myr    
  Rengårdsraningen terräng    
  Revet holme    
  Revet holme    
  Ringarberget berg    
  Ringarberget berg    
  Ringarmyran myr    
  Risbrännan skogs- och myrmark    
  Rismyran myr    
  Rismyran myr    
  Rismyrbäcken bäck    
  Rosessand strandområde    
  Rotmyrhällorna skogsmark    
  Rotmyråsen skogsmark    
  Rovlandsbäcken bäck    
  Rovlandsbäcken bäck    
  Rovlandsmyrorna sankmark    
  Rudtjärnen tjärn    
  Rudtjärnsberget berg    
  Råberget, se ?Gårdmyrberget berg    
  Råberget, se Röberget berg    
  Råbärget, se Röberget berg    
  *Råberget berg    
  *Råberget berg    
  Rågmossan myr    
  Råmarck, se Råmärkhällan ö    
  Råmärkhällan ö    
  Råmärkhällan holme    
  Råmärkhällan ö    
  Råmärkmyrorna myr    
  Räften grund    
  *Räfvalskläpps rå röse    
  Räfven, se Rävskär holme    
  Rävelberget berg    
  Rävelmyran myr    
  Rävelmyran myr    
  Rävelmyrberget berg    
  Rävskär ö    
  Rävskär holme    
  Rävskär holme    
  Rävskär ö    
  Röberget berg    
  Röberget berg    
  Röberget berg    
  Rödskumstjärnen tjärn    
  Rödtjärnmyran, se Nästmyran myr    
  Röjmossamyran myr    
  Röjmossamyran myr    
  Rönnskär ö    
  Rönnskär ö    
  Rönnskär holme    
  Rönnskär ö    
  Rönnskärsrevet grund    
  Rönön, se Rönnskär holme    
  Rötjärnen tjärn    
  Rötjärnen tjärn    
  Rötjärnmyran myr    
  Rötjärnsberget berg    
  Rötjärnsberget berg    
  Rötjärnsbäcken bäck    
  Rötjärnsmyran myr    
  Rötjärnsmyran myr    
  Rötjärnsmyran myr    
  Rötmyran myr    
  Rötmyran myr- och skogsmark    
  Saltwijken, se ?Gärsviken vik    
  Sanden strandområde    
  Sandskär ö    
  Sandskär ö    
  Sandskär ö    
  Sandviken vik    
  Sandviksdiket dike    
  Sandviksmyran myr- och skogsmark    
  Sandvikstjärnen sank mark    
  Sankt Helena ö    
  Sehlvijken, se Gärsviken vik    
  Sibrånsmyran myr    
  Sidkälsmyrarna myrar /Se    
  Sikhällorna grund    
  Sillvikshällan grund    
  Själahällan grund    
  Själatjärnberget berg    
  Själatjärnen tjärn    
  *Sjöbodudden udde    
  Sjöfågeltjärnen sank mark    
  Sjömyran myr    
  *Skadaklubben skär    
  *Skadakobbarna öar    
  Skahällan, se Skaklubben skär    
  Skallerhamnsskatan udde    
  Skalmtjärnbäcken bäck    
  Skatan, se *Kalmargrund näs    
  Skatan udde    
  Skatan udde    
  Skatan udde    
  Skatasanden strandområde    
  Skataviken vik    
  Skepparhällan ö    
  Skepparhällan grund    
  *Skeppsgatan ?udde    
  *Skeppsgattan ö(?)    
  *Skeppsholmen udde    
  *Skeppsklubben udde    
  Skieppasholmen,se Skepparhällan ö    
  Skiepsgatan, se Kylören udde    
  Skiepsgattan, se Kylören udde    
  *Skiepsöhren ö    
  Skipsgatan, se Kylören udde    
  Skjutbaneheden skogsmark    
  Skleftesmyra, se Skäftesmyran myr    
  Skolkarna holmar    
  Skolkarna holmar    
  Skolken grund    
  Skolviken sjö    
  Skorran sjö    
  Skorrsanden terräng    
  *Skurun hamn /Se    
  Skvalphällan grund /Se    
  Skvalpsjöhällen, se Skvalphällen grund /Se    
  Skvalpsjön sjö    
  Skäftesmyran myr    
  Skäftesmyran myr    
  Skäftesmyran myr    
  Skäftesmyrberget berg    
  Skärpe odling    
  Sköthällan holme    
  Slipen ö    
  Slipen ö    
  Slipen holme    
  Slipen holme    
  Slipen holme    
  Slipen holme    
  Slipen grund    
  Slöjsjön sjö    
  Slöjsjöriset skogsmark    
  Slössbäcken bäck    
  Smuguskiäret, se Stuguskär ö    
  *Sneskäret ö    
  Snotternäsmyran myr    
  Snotteråsen terräng    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö /Se    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö    
  Snöan ö /Se    
  Snödan, se Snöan ö    
  Snödan, se Snöan ö    
  Snödan, se Snöan Saknas    
  Spångersbäcken bäck    
  Spångersbäcken bäck    
  Spångmyran myr    
  Sqvalpsiökällen, se Sölpsjötjärnen tjärn    
  Sqwalpsjöhällan, se Sölpsjöhällan berg    
  Sqwalpsjön, se Sölpsjön sjö    
  Sqwalpsjötjern, se Sölpsjötjärnen tjärn    
  Stadstjärnen del av Stadstjärnmyran    
  Stadstjärnmyran myr    
  Stadsvikbäcken bäck    
  Stadsviken, Västra o. Östra vikar    
  Stadsviken, Västra vik    
  Stadsviken, Östra vik    
  Stavarberget berg    
  Stavarberget berg    
  Stavaren skogsmark    
  Stendalsbäcken bäck    
  Stengrundet ö    
  Stengrundet del av ö    
  Stengrundet, se Husskärsstengrundet holme    
  Stengrundet udde    
  Stengrundet holme    
  Stengrundet del av ö    
  Stengrundet ö    
  Stengrundet grund    
  Stenmyran myr    
  Stensjöbrännan skogsmark    
  Stockmyran odling    
  Stomraningsbäcken bäck    
  Stoorstengrunna, se Stengrundet ö    
  Storberget berg    
  Storberget berg    
  Stor-Brattmyran myr    
  Stor-Bursjön sjö    
  Stor-Finnsjöholmen skogsmark    
  Stor-Finnsjön tjärn    
  Storfångstmyran myr    
  Storgrundet grund    
  Stor-Gvalmyran myr    
  Stor-Gvalnäset terräng    
  Storhamn vik    
  Storhamnen vik    
  Storheden skogsmark    
  Storheden skogsomr.    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Husskär holme    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Husskär o. Lill-Husskär holmar    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Husskär ö    
  Stor-Klubbmyran myr    
  Stor-Kusören grund    
  Storkusören ö /Se    
  Storkusören ö /Se    
  Stor-Kvarnhusmyran myr    
  Stor-Kvarnhustjärnen tjärn    
  Stor-Kvisslan ö    
  Stor-Kvisslan o. Lill-Kvisslan holmar    
  Stor-Kvisslan ö    
  Stor-Kvisslan ö    
  Stor-Långmyran odling    
  Stormossen mosse    
  Stormosslidberget berg    
  Stormyran, se Uttermyran myr    
  Stormyran myr    
  *Stormåkläppen ö    
  Stor-Rotmyran myr    
  Storstengrund, se Stengrundet ö    
  Storstengrundet grund    
  Storstengrune, se Stengrundet ö    
  Storstengrunna, se Husskärsstengrundet ö    
  Stor Stengrunne, se Husskärsstengrundet holme    
  Storstengrunne, se Stengrundet del av ö    
  Storstengrune, se Stengrundet del av ö    
  Storstengrunne, se Stengrundet holme    
  Storsvedjeberget berg, triangelpunkt    
  Stor-Tomyran myr    
  Storträsket sjö    
  Storudden skogsmark    
  Storviken odling    
  Storviken odling    
  Storviksanden strandområde    
  Stor-Åhällan udde    
  Storåmyran myr    
  Stor-Åmyran myr    
  Storåsen ås    
  Storåsen höjd    
  Storåsmyran myr    
  Stor-Älgmyran myr    
  Storänget odling    
  Strandbacken höjd    
  Strandberget höjd    
  Strandberget höjd    
  Stranden åker    
  *Strandklubben udde    
  Strupen terräng    
  Strypmyran myr    
  Strypmyran myr    
  Stugskär skär    
  Stugskär ö    
  Stugunäsberget berg    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär skär    
  Stuguskär ö    
  Stuguskär ö    
  Stångudden udde    
  Stämbäcken bäck    
  Stämbäcken bäck    
  Sundsberget höjd    
  Sundsgrundet grund    
  Sundsviken vik    
  Sunnansjöbrånet skogsmark    
  Sunnansjömyran myr    
  *Supersjön sjö    
  Susendal terräng    
  Svajet strand- och skogsområde    
  Svartsjöbäcken bäck    
  Svartsjöbäcken bäck    
  Svartsjömossen mosse    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjöraningen terräng    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svingårdsmyran myr    
  Svälten myr?    
  Sydvästbrotten grund, triangelpunkt    
  Systrarna grund    
  Sågmoren terräng    
  Sågställsberget berg    
  Sävehällan odling    
  Södermiölufierden, se Mjölefjärden fjärd    
  Södermiölufjärden, se Mjölefjärden Saknas    
  Sögerslättjärnen tjärn    
  Sölpsjöbäcken bäck    
  Sölpsjöhällan berg    
  Sölpsjön, se Supersjön sjö    
  Sölpsjön sjö    
  Sölpsjön sjö    
  Sölpsjötjärnen tjärn    
  Sölpsjötjärnen tjärn    
  Sölpsjötjärnen tjärn    
  Sönnerhällan holme    
  Sönnersthällen holme    
  Sörbyn triangelpunkt    
  Sörbölekobbarna öar    
  Sör-Kammarviksudden udde    
  Sörkälen skogsmark    
  Sör-Långbergskullen berg    
  Sörmjöleån å    
  Sörmjöleån å /Se    
  Sörmjöleån å    
  Sörmjöleån å    
  Sör-Nätingtjärnen tjärn    
  Sör-Porsmyran myr    
  Sörudden udde    
  Söråbäcken bäck    
  Söråraningarna terräng    
  Tannskär ö    
  ?Tannskär ö    
  Tannskär ö    
  Tannskär udde    
  Tannskär udde    
  Taspasmyran myr    
  Taspasmyråsen ås    
  Tattarberget berg    
  Telefongrundet grund    
  Timmermyran myr    
  Timmermyrorna myrar    
  Tjockvalet skogsmark    
  Tjuvgrundet grund    
  Tjuvgrundet grund    
  Tjuvtjärnbrånet skogsmark    
  Tjäderberget berg    
  Tjädermyran myr    
  Torrmulen holme    
  Torrmulskär skär    
  *Torrmulskär ö    
  Tornskiäret, se ?Tannskär ö    
  Torpet odling    
  Torrmulen ö    
  Torrtallbrånet skogsmark    
  Tor...ske..., se Tannskär ö    
  Tranemyrsundet sank mark    
  Trellberget, se Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget, Lill- berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollbergsmyran myr    
  Trollbergsmyran, Lill- myr    
  Trollbergsmyran myr    
  Truthella, se Truthällklubben ö    
  Truthällan ö    
  Truthällan halvö    
  Truthällan udde    
  ?Truthällan udde    
  Truthällan grund    
  Truthällan udde    
  Truthällen udde    
  Truthällklubben ö    
  Truthällklubben holme    
  Truthällklubben ö    
  Trutklubben, se Truthällan ö    
  Tryörsskatan udde    
  Trållberget, se Trollberget berg    
  Trållhällan, se Truthällan ö    
  Trångberget höjd    
  Tuppholmen udde    
  Tuvan grund    
  Tuvtjärnbäcken bäck    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tuvtjärnen sank mark    
  Tvärdiket dike    
  Tärna,se Tannskär holme    
  Tärnågern ö /Se    
  Tärnören ö    
  Tärnören skär    
  Törnskiäret, se Tannskär ö    
  Törnskäret, se Tärnören Saknas    
  Uggelviken vik    
  Ultovÿka, se Oltronsviken vik    
  Utanånäset skogsmark    
  Uttermyran myr    
  Vadet åkerområde    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valvikskatan udde    
  Valvingen terräng    
  Vappelhällan skär    
  Vapplan, se Vappelhällan skär    
  Vapplan holme    
  Vapplan skär    
  Vapplan ö    
  Vapplan ö /Se    
  *Vargdiket rågång    
  *Vasskär ö    
  Vassön ö    
  *Vassören ö    
  Versskäret, se Persskär skär    
  Vikåsen terräng    
  Villsvedjeberget berg    
  Vintervägstjärnen tjärn    
  Vitbrånet terräng    
  Vitbrånsberget berg    
  Vitbrånsmyran myr    
  Viterholmsmyran myr    
  Vorrmesmyran odling    
  Vorrmyran myr    
  Vorrmyran myr    
  Vorrmyrberget berg    
  Vorrmyrsundet myrmark    
  Vorrnsmyran myr    
  Vorrsjöbrånet skogsområde    
  Vorrsjömyran myr    
  Vorrsjön sjö    
  Vorrsjön sjö    
  Votmyrbäcken bäck    
  Välmmyran myr    
  Välpestjärnen tjärn    
  Välvingen tjärn    
  Värdikstenen sten?    
  Väsmyran myrmark    
  Väsmyrberget höjd    
  Västamarken terräng    
  Västerholmen holme    
  Västerhällan grund    
  Väster-Hällgrundet grund    
  Västerkälsberget berg    
  Väster-Näsmyran myrmark    
  Västerskatan udde    
  Västervadet vik    
  Västervadet sund    
  Västeråskatan strandområde    
  Vörterviken havsvik    
  Ysseldalarna sank mark    
  Ysseltjärnen tjärn    
  *Ytterhällan holme    
  Ytter-Josjön sjö    
  Ytter-Josjön sjö    
  Ytter-Mehällan grund    
  *Ågrund ö    
  Åhedberget berg, triangelpunkt    
  Åhedån å    
  Åhedån å    
  Åhedån å    
  Åhedån Saknas    
  Åhällan ö    
  Åkerlundsberget berg    
  Åkertjärnen odling    
  Åkertjärnen tjärn    
  Åmyran myr    
  Åmyran, se Fjällmyran myr    
  *Åmyran, Stora myr    
  Ångersiö sjö    
  Ånässjan odling    
  Åraningen skogsmark?    
  *Åsands vik    
  Åängesstylet tjärn    
  *Älgskäret skär    
  Ängerfjärden sjö    
  Ängerfjärden förr fjärd, nu sjö    
  Ängerfjärden sjö    
  Ängerfjärden tjärn    
  Ängerfjärden sjö    
  Ängerfjärden tjärn    
  Ängern sjö /Se    
  Ängersjöbäcken bäck    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön o. Östersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö /Se    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön sjö    
  Ängersjön och Östersjön sjö    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  Ängerån å    
  *Ängerånlandsrå råmärke    
  *Ängerån-Landsrå gränsmärke    
  Ängeråsen ås    
  Ängesbäcken bäck    
  Ängesjön sjö    
  Ässkär udde    
  Ässkär förr holme, nu udde    
  Ässkär förr holme, nu udde    
  Ässkär halvö    
  Ässkär udde    
  Öbergshällan udde    
  Öbrännan skogsmark    
  -öger ortnamnselement /Se    
  Ögerbodfjärden fjärd    
  Ögern, se Ågrund Saknas    
  Ögern landtunga    
  Ögern udde    
  Ögerviken vik    
  Ögerviken vik    
  Ökmyran myr    
  Ökmyran myr    
  Ökviken vik    
  -ör ortnamnselement /Se    
  Örefjärden fjärd /Se    
  Örefjärden fjärd    
  Ösjöbäcken bäck    
  Ösjön sjö    
  *Ösjön sjö    
  Österfjärden fjärd    
  Österholmen udde    
  Öster-Näsmyran myrmark    
  Östersjön del av Ängersjön    
  Östersjön o. Ängersjön sjö    
  Östersjön och Ängersjön sjö    
  Österskatan udde    
  Östervadet sund    
  Ösundet näs    
  Över-Kvarnmyran myr    
  Över-Rännstadsmyran myr    
  Öviken sjö    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.