ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Umeå socken : Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1489 Naturnamn : 2829 Bebyggelsenamn : 400 Naturnamn : 2097
Umeå landsförsamling landsförsamling o. tg Abborrtjärnberget höjd Umeå landsförsamling Abborrbäcken bäck
Umeå sn Abborrtjärnberget höjd Umeå landsförsamling församling Abborrtjärn tjärn
Umeå sn Abborrtjärnbäcken bäck Umsocknen f.d.lfs, Abborrtjärn tjärn
Umeå landsförsamling lfs Abborrtjärnen tjärn Ume(å) socken socken Abborrtjärn tjärn
Umeå lfs /Se Abborrtjärnen tjärn Umeå landsförsamling socken Abborrtjärn tjärn
Umeå landskommun /Se Abborrtjärnen tjärn Umeå ortn. Abborrtjärnberget bergshöjd
Umeå lfs Abborrtjärnen tjärn Umeå ortn. Abborrtjärnsberget berg
Umeå landsförsamling Abborrtjärnen tjärn baggbölsarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Umeå landsförsamling Abborrtjärnsberget höjd baggbölsarna inbyggarbeteckning Abborrvassberget bergshöjd
Umeå stad Abborrvattsberget höjd Tavelsjösvinen inbyggarbeteckning Aftonsmoran odling
Umeå sn Abborrviken vik Altjärn by Aftonsmorbäcken bäck
Umeå sn /Se Abborrviken vik Ansmark by Allmäntjärn tjärn
Umeå landsförsamling lfs Aftonmyrhålet myrmark Anumark by Altjärn tjärn
Umeå lfs Amandagärdan odling Anumark by Andersberget berg
Umeå ? Saknas Anbäcken bäck Avaliden del av by Angelabäck fäbodplats
Umeå landsförsamling lfs Andersberget höjd Avanäs by Angelabäcken bäck
Umeå landsförsamling lfs Anders-Jonsgärdan myrmark Avunda by Anna-Lottaviken vik
Umeå sn Anders-Larsraningsbäcken bäck Axla f.d.kaptensboställe Ansmarkbäcken bäck
Umeå sn Andersmoren terräng Backen kyrkoplats Armvarpet notvarp
Umeå sn Anna-Lottakammaren terräng Backen kyrkoplats Arrmyren åkerområde
Umeå sn Ansmarkbäcken bäck Backen kyrkby Arrestgärdan åker
Umeå landsförsamling lfs Armstrandviken vik Backen ort.n. Aspgärdan åker
Umeå landsförsanling o. stad Arrmyran myrmark Baggböle by Avamyren myr
Umeå landskommun Arrmyran odling Berttjärn by Avan sjö
Umeå landsförsamling Asmyran myr Bjenberg by Avan tjärn
Umeå landsförsamling Asplundskajen strandområde Bjensjö by Avan tjärn
Umeå landsförsamling lfs Aspudden udde Bjursta torp Avan vik
Umeå landsförsamling Avan sjö Bjännsjö bebyggelse Avslappet holme
Umeå landsförsamling lfs Avamyran myr Björnkälen bebyggelse Backbrånet höjd
Umeå landsförsamling lfs Avanäsmyran myr Blomdal by Backen kyrkoplats
Umeå sn Avundamyran myr Blomåker by Backraningen åker
Umeå socken sn Axelsmyran myr Bobäck by Baggbölesforsen fors
Umeå landsförsamling Axelsmyrberget höjd Bodum äldre namn för Överboda Baggöberget bergknalle
Umeå förr sn, nu stad /Se *Backa åkern åker Brattby by Baggögrund grund
Umeå förr sn, nu stad Baggböleforsen fors Brattby hp Baggögrundet ö
Umeå sn Baggböle laxfiske Saknas Brattvall by Baggön halvö
Umeå socken sn Baggböleören udde Brattåker by Baggösundet tjärn
Umeå socken sn Baggöberget höjd Brudbackan hemman Baggötjärn tjärn
Umeå landsförsamling Baggöbäcken bäck Brån del av Degernäs Bastuberget bergshöjd
Umeå landsförsamling lfs Baggögrund grund Brånet gd(?) Bastuberget bergshöjd
Umeå landsförsamling lfs Baggön ö Brännan hemman Bastu Jonkemyren myr
Umeå sn Baggön landomr., f.d. ö Brännan hemman Bastumyren förr myr, nu åkerområde
Umeå socken sn Baggön ö Brännland bebyggelse Basvägen väg
Umeå socken sn Baggön udde Brännland by Beckoljemyren myr
Umeå sn Baggön, se Baggögrund ö Bubäcks kvarnplats, se 29 Stöcke Saknas Bengtshägnan åker
Umeå socken sn Baggösundet sund Bussjö by Berggärdsberget bergshöjd
Umeå socken sn Baggösundet tjärn Bäckarna fäbodar utjord Bergsbrännsbäcken bäck
Umeå sn Baggöudden udde Bäcksjö by Bergsforsen fors
Umeå sn Baggöögern grund Bäcksjö Norra gård Bergelinberget del av ö
Umeå sn Balkknösen skogsmark Bäcksjö Södra gård Bergörinneln sund
Umeå sn Barke odling? Böle(å) by Berttjärn tjärn
Umeå sn Bastuberget höjd Bösta by Bjennkälen kulle
Umeå socken sn Bastumyran myr Dalsjö del av by Bjensjön sjö
Umeå socken sn Bastumyran myr Dammraningen hemman Bjensjöviken vik
Umeå landsförsamling lfs *Berggärdan, Inre äng Degernäs by Bjesmyren myr
Umeå landsförsamling lfs *Berggärdan, Yttre äng Degersjö by Bjurholmshägnbäcken bäck
Umeå stad /Se *Berggärdet äng Dingnäset del av by Bjurhaget åker
Umeå sn Bergmoren terräng Djupbäck bebyggelse Bjurhugget åker
Umeå landsförsamling lfs Bergmyran myr Djupbäck by Bjuraningen odling
Umeå sn Bergmyran myr Djupbäcken, se Brattby hp Björkholmen holme
Umeå sn o. tg Bergsbrännberget berg Djäkneböle by Björkmyren myr
Umeå socken sn Bergsbrännheden skogsmark Djäkneböle by Björkmyrkläppen höjd
Umeå socken sn Bergsforsen fors Djäkneböle by Björnkullen kulle och odling
Umeå socken sn Bergsholmen holme Djäkneböle by Björnselmyren,Lilla myr
Umeå landsförsamling lfs *Bergs stakegård laxfiske Eriksbo by Björnselmyren, Stora myr
Umeå landsförsamling lfs Bergzstakegårdh fiskeanläggning /Se Erlandstorp hemman Björntjälen berg
Umeå socken sn *Bergstycket i Storåkern åker Ersmark by Björntjärn tjärn
Umeå socken sn Bergtjärn tjärn Faltinskolan, se 14 Klabböle Saknas Björsängesberget höjd
Umeå sn Bergtjärnen tjärn Flurkbrännan by Blankåkern åkerområde
Umeå sn Bergtjärnsberget tjärn Flurkbyn by Blankåkersberget bergshöjd
Umeå landsförsamling lfs Bergtjärnsberget berg Flurkmark by Blomstermyren myr
Umeå landsförsamling lfs /Se Bergtjärnsmyran myr Flurkmark poststation Blomåkersberget bergshöjd
Umeå landskommun landskommun Bergvattnet sjö Folkskolan, se 30 Stöcksjö Saknas Boaksdalen dalsänka
Umeå landskommun landskommun Berttjärnen tjärn Fredrikshall by Boaksmyren myr
Umeå Saknas Bjensjön sjö Fridhem hemman Bobäcken bäck
Umeå landsförsamling lfs Bjesmyran myr Frihetsborg by Bockbäcken bäck
Umeå landsförsamling lfs Bjesmyran myr Främmengärdan hemman Bockholmen holme
Umeå sn o. tg Bjesmyrbäcken bäck Funnäsdalen del av by Bockholmen ö
Umeå socken sn Bjesmyrliden skogsmark Fåfängan hemman Bocksjömyren myr
Umeå landsförsamling lfs Bjurdammberget höjd Fårhägnen torp Bocksjömyrkläpparna bergshöjder
Umeå Saknas Bjurdammet terräng Fäboda byområde Bodbäcken bäck
Umeå Saknas Bjurhugget äng Fäbode fäbodställe Bodladumyren åker
Umeå Saknas Bjurhuggsrönningen äng Fäbodåkern del av by Bodladusnattermyren myr
Umeå landsförsamling lfs Bjurhusrönningen äng Fällforsån by Bokhållargrundet grund
Umeå landsförsamling lfs Bjurraningen odling Gammgården by Bokhållargrund ö
Umeå landsförsamling lfs Bjursta skogsmark Glansfäbodarna fäbodställe Borstmyren, Lilla myr
Umeå socken sn Bjännkälen berg Gran f.d.landshövdingeboställe Borstmyren, Stora myr
Umeå landsförsamling lfs Bjännmyran myr Granbäck by Borstmyren myr
Umeå landsförsamling lfs Bjännmyrbäcken bäck Granbäcksfors by Borstmyren myr
Umeå landsförsamling lfs Bjännsjön sjö Granliden byområde Bosnattermyren myr
Umeå landsförsamling lfs Bjännsjön sjö /Se Granlund by Boställsholmen holme
Umeå sn Bjänsjön sjö Grannäs by Boställsviken vik
Umeå sn Bjännsjön sjö Granön by Brambärskläppen höjd
Umeå sn o. tg Bjännsjöviken vik Gravuå by Branten kulle
Umeå sn o. tg Bjärkmyran odling Grens soldattorp, se 6 Kåddis Saknas Branten kulle
Umeå sn Bjärkmyrkläppen höjd Grisbacka by Brattberget berg
Umeå sn Björkholmen holme Grisbacka Saknas Brattbysliden bergsluttning
Umeå sn Björkkläppen höjd Grubbe by Brattfäbodberget berg
Umeå landskommun landskommun Björklundsbäcken bäck Grubbe poststation Brattkälen höjd
Umeå landskommun /Se Björkänget odling Grundfors by Brattmyrarna myrar
Umeå landsförsamling lfs Björnkälen skogsmark Grössjön by Brattmyren myr
Umeå sn /Se Björnkälen skogsmark Gubböle bebyggelse Brattmyrbäcken bäck
Umeå stad /Se Björnkälen höjd Gubböle by Brattåsen bergås
Umeå landskommun /Se Björsängesberget höjd Gåsstickgärdan soldattorp Bredbäcken bäck
Umeå kyrka kyrka Blackarsbäcken bäck Gärdsjö, se Gärssjö by Bredmyren myr
Umeå kyrka Blankåkersberget höjd Gärssjö bebyggelse Bredsbacken kulle och vägbacke
Umeå landsf. kyrka Saknas /Se Blomfagermyran myr Gärssjö by Bredviken åker
Alundmark by Blomstermyran, Stora myr Gärssjöbäck bebyggelse Bredviken åker
Ansmark by Blomsterraningen myr Gärsjöbäck by Bromyren myr
Ansmark by Blomåkersberget höjd Haddingen by Brungsjömyren, Norra myr
Ansmark by Boaksdalen dalgång Haddingskrogen hemman Brungsjömyren, Södra myr
Ansmark by Boaksmyran myrmark Hallbäck by Brungsjön sjö
Ansmark by Bobergsforsen fors Hammaren gårdsplats Brunnsj., se Brungsjön Saknas
Ansmark by Bobergsmyran odling Hammargården gårdsplats Brunnsjöbäcken bäck
Ansmark by Bobergsnabben område Hammarkullarnaby by Brån skogsområde
Ansmark by Bobäcken bäck Heleneborg by Bråneberget bergshöjd
Ansmark by Bockkläppen terräng Himlaberg hemman Brånet skogklädd höjd
Ansmark gårdar Bockkläppmyran myr Hissjö by Brändtomtberget bergshöjd
Ansmark by Bockmyran myr Hissjön poststation Brännan åkerområde
Ansmark by /Se Bockmyrbäcken bäck Hjuksbäck by Brännbacken landsvägsbacke
Ansmark by /Se Bocksjömyran myrmark Holmen hemman Brännberget bergshöjd
Anumark by Bocksjömyrkläpparna höjder Holmnäs by Brännberget berg
Anumark by Bodbäcken bäck Holmstranden byområde Brännberget Saknas
Anumark by Bodbäcken bäck Håkmark by Brännbäcken bäck
Anumark by Bodladumyran odling Häggsjö by Brännkläppen höjd
Anumark by Bodmyran myr Häggsjö, Stora by Brännlandsberget bergshöjd
Anumark by Borrmyran myr Häggsjön, Lilla ödeby Brännlandsberget, Lilla bergshöjd
Anumark by Bossmyran myr Hällan torpområde Brännlandsberget, Stora bergshöjd
Anumark by Bossmyran myr Hällan del av by Brännlandsforsarna forsar
Anumark by Boställsholmen holme Häggård by Brännlandsmyren myr
Anumark by Boställsskogen skog Högland by Brännlandsmyren myr
Anumark by Botsmarkmyran myr Högskuru bebyggelse Brännmorarna myrområde
Anumark by Botsmarkviken vik Högskurun by Brännmyren myr
Anumark by Botsmyran myrmark Hössjö bebyggelse Brännmyren myr
Anumark by Brandberget berg Hössjö bebyggelse Brännmyran åker
Alnumark by Brandbärhägnen terräng? Hössjö by Brännudden udde
Anumark by Brattberget berg Hössjöberget, se Hössjöäng poststation Brännvinsmyren odling
Anumark by Brattberget skogshöjd Hössjöäng poststation Bräntberget berghöjd
Anumark by Brattberget höjd Idebäcken hp Bräntberget bergshöjd
Anumark by Brattfäbodberget höjd Innerbjännsjön, Norra bebyggelse Bräntbrånet skogsområde
Anumark gård Brattkälen skogsmark Innerbjännsjön, Södra bebyggelse Bräntet Saknas
Anumark by Brattmyran myrmark Innersjö by Bräntudden höjd
Anumark, se även Alnumark, Alundmark by Brattmyran myr Innertavle by Bräntudden udde
Anumark by /Se Brattmyran myr Innertavle by Buberget berg
Anumark by /Se Brattmyran myrmark Innertavle by Buberget berg
Anumark by /Se Brattmyran myr Innertavle by Bubäcken bäck
Anumark by /Se Brattmyran myr Jeriko gård Bubäcken bäck
Anumark by /Se Brattmyran myr Jonstorp by Buranskläppen rund kulle
Annsmark by /Se Brattmyrbräntet odling Jämnåker by Burnässkaten, se Djupviksskatan Saknas
Anumark by /Se Brattmyrbäcken bäck Jämteböle by Burströmsmyren myr
Avunda beb. /Se Brattmyrorna odling Jämteböle by Busjön sjö
Backa kungsgård gård Brattåsen ås Kallbäcksraningen del av Sörforsby Bussjöbäcken bäck
*Backe by Bredviken odling Kammen hemman Bussjögrovan bäck
*Backe by Bromyran myr Kamsen hemman Bussjömyrarna myrar
Backe by /Se Bromyran myr Kanalen sågverksplats Bussjömyren myr
*Backe, se Grisbacka by Bromyran myr Kasamark, Inner by Bussjömyren myr
Backen samhälle *Bronabben äng Kasamark, Ytter by Bussjömyren, Långa myr
Backen samhälle *Brorödningen äng Kassjö bebyggelse Bussjön slåtter
Backen samhälle Brudheden hed Kassjö by Bussjön tjärn
Backen samhälle Brunnsjöbäcken bäck Klabböle bebyggelse Byviken vik
Backen samhälle Brunnsjön sjö Klabböle bebyggelse Byviksudden udde
Backen samhälle Brymyran myr Klabböle by Bålen ås
Backen samhälle Bråneberget höjd Klockarbäcken hållplats Bålmyren myr
Backen samhälle Brånet odling Klubben del av by Båthusholmen holme
Backen by Brånet terräng Kläppåkern hemman Båthusviken vik
Backen by Brånet höjdrygg /Se Knösen hemmanplats Båtsviken vik
Backen by Brändtomtberget berg Koddis by Båtsviksberget berg
Backen by Brännan skogsmark Koddis by Båtviken, se Båtsviken Saknas
Backen samhälle Brännan odling Kolaboda annat namn för Piparböle Bäckabäcken bäck
Backen samhälle Brännan odling Koppen hemman Bäckaåkern åkerområde
Backen samhälle Brännatjärnen tjärn Kraftverksdammen, se Idebäcken hp Bäcken, se Bäckarnafäbodar Saknas
Backen samhälle Brännberget berg Kranliden torp Bäckmyrberget berg
Backen samhälle Brännbäcken bäck Kragen hemman Bäcksjön sjö
Backen stadsdel Brännberget höjd Kroken hemman Bäckänget slåtter
*Backom Saknas Brännbergsvågen fors Kroksjö bebyggelse Bändholmen udde
Baggböle by Brännet skogsmark Kroksjö by Böleskläppen kulle
Baggböle by Brännfallberget höjd Kvarnfors hemman Bölesviken vik
Baggböle by Brännforsen fors Kvarnfors hemman Bölesänget åker
Baggböle by Brännkläppen terräng Kvarnsvedjan hemman Böle(å)s-grundet grund
Baggböle by Brännkläpparna odlingar? Kvarnsvedjan by Bölsberget bergshöjd
Baggböle by Brännlandsberget höjd Kåddis bebyggelse Bölsmyren myr
Baggböle by Brännlandsberget höjd Kåddis by Böstabacken höjd
Baggböle by Brännlands laxfiske Saknas Kälen torp Böstaberget berg
Baggböle by Brännlandsmyran myr Liden del av by Böstaholmen kulle på myr
Baggböle by Brännlandsmyran myr Lillhäggsjö ödeby Böstatjärnbäcken bäck
Baggböle by Brännmorarna terräng Lillsjöberg by Böstatjärnen tjärn
Baggböle by Brännmorbäcken bäck Lindgård, se Lingård ödeby Böstatjärnmyren myr
Baggböle by Brännmyran myr Lindgård hp Böstaån bäck
Baggböle by Brännmyran myr Lingård ödeby Dalagärdan åker
Baggböle by Brännmyran myrmark Lugnet hemmansområde Dalkarlsbäcken bäck
Baggböle by Brännmyran myr Långbrännan by Dalkarlsberget bergshöjd
Baggböle by Brännmyran odling Långviken by Dalkarlsmyren myr
Baggböle by Brännmyrkläppen skogsmark Lövlund by Dalsbäcken bäck
Baggböle by Brännmyrkälsliden skogsmark Mariedal by Dalsjöberget berg
Baggböle by Brännmyrviken vik Markusraningen hemman Dalsjön sjö
Baggböle by Brännsvedjan odling Mickelsträsk by Dalskläppen udde
Baggböle by Bränntjärnen tjärn Mickelsträsk by Dammyrbäcken bäck
Baggböle by Bränntjärnsberget höjd Mickelträsk by Dammyren myr
Baggböle by Bränntjärnsbergmyran myr Milan hemman Dansarhällberget bergshöjd
Baggböle by Bränntjärnsbäcken bäck Mitteg gränsområde Dardö kobbe
Baggböle by Brännudden udde Mor Systersraningen hemmansområde Davidsbäcken bäck
Baggböle by Brännvinsmyran myr Myrbäck byområde Degerberget berg
Baggböle by Brännåkerskläppen höjd Myrbäck, Södra by Degerberget berg
Baggböle by Bräntberget höjd Myränget hemmansdel Degerdalen dalsänka
Baggböle gårdar Bräntberget höjd Nomyren hemman Degerdalsbäcken bäck
Baggböle by Bräntberget höjd Nora by Degermyrberget bergshöjd
Baggböle by /Se Bräntberget berg Nordansjö by Degermyrberget bergshöjd
Baggböle by /Se Bräntberget höjd Nordströmstomten, se 16 Klabböle Saknas Degermyren myr
Baggböle by /Se Bräntbrånet terräng Nordås by Degermyren myr
Baggböle by /Se Bräntbrånet skogsmark Noren hemman Degermyren myr
Baggböle by /Se Bränthaggstet skogsmark Norrbacka by Degermyren myr
Baggböle by /Se Bräntkammen skogsmark Norrbacka gård Degermyren myr
Berg by /Se Bräntliden skogsmark Norrby by Degermyren myr
Berg by /Se Bräntudden skogsområde Norrböle by Degermyren, Lilla myr
*Birkeböle förr by Bräntudden udde Norrböle by Degermyren, Stora myr
Birkeböle förr by /Se *Brösen åker Norrfors by Degermyrliden bergsluttning
Bjenberg by *Bröshagen äng Norrfors by Degernäsbäcken bäck
Bjursta gd /Se Buberget höjd, triangelpunkt Norrforsdammen (Norrforsfallet), se Idebäcken hp Degersjöberget kulle
Bjänsjö by Bubäcken bäck Norrland by Degersjöbrånet skogsområde
Bjänsjö by *Bugelsjö sjö Nybruket del av by Degersjömyren myr
Bjänsjö by Bursmyran myr Nydala by Degersjömyren myr
Bjänsjö by Busbäcken bäck Nyliden by Degersjön sjö
Bjänsjö by Busbäcken bäck Nyåker ödeby Degersjön sjö
Bjännsjön sjö och gård Busbäcken bäck Näset del av by Degersjön sjö
Bjänsjö by Bussjögroven bäck Näset del av by Degersjön sjö
Bjänsjö by /Se Bussjömyran myr Näsland by Degersjöskogen skog
Björkböle by Bussjömyran odling Obbola by Degersjöänget odling
Björkböle by Bussjön sjö Obbola Kraftledning, se 30 Stöcke Saknas Dellänget myrmarksområde
Björkböle by Bussjön sjö Obbola Kraftledning, se 31 Stöcksjö Saknas Delmyren myr
Björkböle by Bussjön sjö Odlarlön by Dikbäcken bäck
Björkböle by Bussjön sjö Pellboda by Dikbäcken odling
Björkböle by Bussjön sank mark Piparböle byområde Dikmyrberget bergshöjd
Björkböle by Bussjön sjö Raddhemmanet hemman Dikmyren myr
Björkbölet by Butjärnarna tjärnar Rallmyren hemman och myr Dikmyrknösen bergknalle
Björkbölet by Butjärnmyran myr Raningen hemman Dikmyrtjärn tjärn
Björkbölet by Byviksudden udde Risbäck by Djeknebölskläppen, se Stöcksjöberget berg
Björkböle by Bågakälen höjd Rismyrliden engårdsby Djupbäcken bäck
Björkböle by /Se Bågakälsmyran myr Rismyrliden by Djupbäcken bäck
Björnsjö, östra by Bålen skogsmark Rosendal by Djupbäcksberget bergshöjd
Björnsjö, östra by Båtviken vik Rotnäs torpområde Djupbäckstjärnen tjärn
Björnsjön, östra by Båtviken vik Röbäck bebyggelse Djuptinorna holmar
Boden by Bäckahammaren skogsmark Röbäck by Djupviken vik
Boden by Bäckasbäcken bäck Röbäcksby poststation Djupviksskataberget bergshöjd
Boden by Bäckberget höjd Röbäcksmyren byområde Djupviksskatan näs
Bodom by *Bäckdalen åker Röbäcksskiftet, se 82-83 Röbäck Saknas Djäknebölsbäcken bäck
*Bodom by Bäckhultskläppen skogsområde Rödå bebyggelse Djäknebölsån å
Bodom by Bäckmyran myr Rödåbruket by Doldet klippa
Brattby by Bäckmyran myr Rödåbäck by Domkyrkan åker
Brattby by Bäckmyrberget skogsmark Rödåfors, se Rödåbruket by Dragonbryggan brygga
Brattby by Bäckmyrberget höjd Rödåliden by Dragonudden udde
Brattby by Bäcknäsbäcken bäck Rödåliden Saknas Dragtjärn, se Drattjärn vik
Brattby by Bäcknäsbäcken bäck Rödånäs by Drattjärn tjärn
Brattby by Bäckraningen odling Rödåsel by Drattjärnberget bergshöjd
Brattby by Bäcksjöberget, Norra höjd Rödåsel Saknas Drattjärnbäcken bäck
Brattby by Bäcksjöbäcken bäck Rödå, Ytter by Dubbelmyren myr
Brattby by Bäcksjömyran, Norra myr Rödåtomten, se 18-19 Rödå Saknas Dubben åkerområde
Brattby by Bäcksjön sjö Rönnbäck by Dymmelmoran myrodling
Brattby by Bäcksjön sjö Rönnbäck by Dymmelmorbäcken bäck
Brattby by Bäcksjön, Norra sank mark Rönnholm by Dödmansviken vik
Brattby by Bäckviken vik Rödtjärn del av by Dögelmyren myr
Brattby by Bäckvikudden udde Salomonsbesök by Dömmelviken vik
Brattby by *Bäckåkern åker Sand del av by Dömmelviksmyren myr
Brattby by Bäckänget odling Singhildsbäck del av by Dömmelviksudden udde
Brattby by Bärmyråsen ås Signnäsbäck del av Tavelsjö Dövamyren myr
Brattby by /Se Bölesberget berg Sjöliden by Dövamyren myr
Brattby, västra by Böleskläppen skogsmark Sjölund by Dövamyren myr
Brattby, västra by Böleskläppen triangelpunkt Sjömellankälen bebyggelse Dövaraningen skogsområde
Brattby, västra by Bölesmyran äng Sjömellantjälen by Dövaraningsberget bergshöjd
Brattby, västra by Bölesmyran myr Skolhustomten, se 14 Skravelsjö Saknas Dövaraningsbäcken bäck
Brattby, Västra by /Se Bölesviken vik Skoltomten, se 21 Hössjö Saknas Dövaraningsmyren myr
Brattby, yttre by Bölesänget odling Skoltomten, se 15 Skravelsjö Saknas Dövelmyren myr
Brattby, östra by Börsberget berg Skravelsjö bebyggelse Dövelmyran myr
Brattby, östra by Börsberget höjd Skravelsjö bebyggelse Edet åkerområde
Brattby, östra by Börsmyran myr Skravelsjö bebyggelse Edsmyren myr
Brattby by /Se Börsmyran myr Skravelsjö by Eldsänget myr
Brattby, Östra by /Se Böstaberget berg Skärträsk by Enahällen holme
*Broenden Saknas Böstaholmen skogsparti Sköldborg torp Erik Nilsbäcken bäck
Broänden Saknas /Se Böstahällorna bergknallar Slössbäck bebyggelse Ersmarkberget bergshöjd
Brännan hemman /Se Böstatjärnbäcken bäck Slössbäck by Fabelsmyren myr
Brännland by Böstatjärnen tjärn Smörsjönbyn by Fabergsmyren myr
Brännland by Böstatjärnmyran myr Snälltorpet torp Fagerbäcken bäck
Brännland by Böstaån å Soldatsroten soldattorp Fagerbäcksberget bergshöjd
Brännland by Dalabäcken bäck Soldatsrotet soldattorp Fagerliden skogshöjd
Brännland by Dalakläppen terräng Spångdalen del av by Fagernäset åkerområde
Brännland by Dalamoren myrmark Stenbäck by Falbäcken bäck
Brännland by Dalesanden vik Stenvall by Farfarhägnan åker
Brännland by Dalkarlsberget höjd Storhäggsjö bebyggelse Fargångslägdan åker
Brännland by Dalkarlsbäcken bäck Storhäggsjö by Farräveln udde
Brännland by Dalkarlsmyran odling Stornorrfors poststation Fattiggårdsbäcken bäck
Brännland by Dalsbäcken bäck Stranden hemman Finkansmyran myr
Brännland by Dalsjön sjö Stranden del av by Finkanstjärnen sjö
Brännland by Dalsjön sjö Strängnäs by Finkarsberget bergshöjd
Brännland by Dalsjön sjö Ströms by Finkarsbäcken bäck
Brännland by Dammkläppen höjd Ström by Finkarsmyren myr
Brännland by Dammyran myrmark Strömbäck by Finkarstjärnen tjärn
Brännland by Dammyran myr Strömbäck by Finkelberget bergshöjd
Brännland by Dammyrbäcken bäck Strömbäck by Finkelmyren myr
Brännland by Dammraningen terräng Strömsör by Finkeneberget bergshöjd
Brännland by Dammängesmyran myr Stöcke bebyggelse Finkenemyren skogsmyr
Brännland by Dammänget myrmark Stöcke bebyggelse Finngrundet grund
Brännland by Dammänget myrmark Stöcke by Finnkroken vik
Brännland by Daniel-Olsdammet sank mark Stöcke by Fisksjöbäcken bäck
Brännland by Dansarhällberget berg Stöcke by Fisksjömyren myr
Brännland by Dardö grund Stöcke by Fisksjömyren myr
Brännland by Davidsbäcken bäck Stöcke by Fisksjön sjö
Brännland by *Debösjön sjö Stöckeby poststation Fisksjön tjärn
Brännland by Degerberget berg Stöckestorpet torp Fjälaboberget berg
Brännland by /Se Degerberget berg Stöcketorpet, se Stöckestorpet Saknas Fjälltoppberget bergshöjd
Bussjö by /Se Degerberget berg Stöcksjö bebyggelse Fjärden åker
»Byrkeböle» nu försv. by /Se Degerberget berg Stöcksjö bebyggelse Flakaberget bergshöjd
Bäcka fäbod Degerberget höjd, triangelpunkt Stöcksjö bebyggelse Flakaberget bergshöjd
Bäcken by Degerberget höjd, triangelpunkt Stöcksjö by Flakaskär halvö
Böle by *Degerbergs saud Saknas /Se Stöcksjö by Flikersgärdan odling
Böle by Degerbäck, Gamla skogsmark Sunnansjö by Flikersviken vik
Böle by Degerdalsberget höjd Sunnantorp by Flisbergsgrundet holme
Böle by Degerdalsbäcken bäck Svallet by Flockmyren myr
?Böle by Degerdalsmyran myr Svartbäck, Mellan by Flokmyran myr
Böle gård Degermanskläppen skogsområde Svartvikssand(en) del av Tavelsjö Flokmyran myr
Böle by /Se Degermyran myr Svedjan hemman Flottstjärnberget bergknalle
Böle by /Se Degermyran myr Svedjan byområde Fluksmyren myr
Bölet by Degermyran myr Svedjan byområde Flurkberget berg
Bölet by Degermyran myr Södervik by Flurkmyren myr
Bölet by Degermyran odling Sörböle by Flödan åker
Bölet by Degermyran myrmark Sörböle by Flödsängesmyrarna myrar
Böleå by Degermyrberget höjd, triangelpunkt Sörfors by Flödtegen holme
Böleå by Degermyråsen skogsmark Tafleådammen, se 54 Tavelsjö Saknas Flödtåberget berg
Böleå by Degernäs skogsmark, triangelpunkt Tavelsjö bebyggelse Fongsmyren myr
Böleå by Degernäsbäcken bäck Tavelsjö bebyggelse Forsgärdudden udde
Böleå by Degernäsfjärden vik Tavelsjö by Forslänningen å
Böleå by *Degernäs fjärd havsvik /Se Tavelsjö by Frysingen åker
Böleå by Degernäskajen strandområde Tavelsjö Saknas Fräkenbäcken bäck
Böleå by Degernässlätten odling Tavle by Fräkenmoran myr
Böleå by Degersjöbäcken bäck Tavle by Fräkenmordalen dalgång
Böleå by Degersjömyran myr Tavle by Fräkenmyren myr
Böleå by Degersjömyran myr Teg municipalsamhälle Fräkenraningen odling
Böleå by Degersjömyran myr Teg poststation Fräkenraningsbäcken bäck
Böleå by Degersjömyran myr Tjälamark by Frängsdalen myrmarksområde
Böleå by Degersjömyran myr Tjälamark, Östra Saknas Frängsdalsbäcken bäck
Böleå by Degersjön sjö Tjärnbäck by Fungnäsbäcken bäck
Böleå by /Se Degersjön sjö Tomtebo del av by Fungnäsbäcken bäck
Bösta by Degersjön sjö Torpet del av hemman Fungnäsmyren myr
Bösta by Degersjön sjö Torpet åker och torpområde Fungnäsmyren myr
Bösta by Degersjön, se Frösjön sjö Transformatorn, se 25 Österteg Saknas Furunäsudden udde
Bösta by Degersjön sjö /Se Trehörningen by Fåfängan,Nedre åkerområde
Bösta by Degersjön sjö /Se Trillplatsen allmänning och torp Fåfängan,Övre åkerområde
Bösta by Degersjönoret myrmark Trinnplatsen allmänning och torpområde Fällbäcken bäck
Bösta by Delmyran myr Träskliden by Fällforsen fors
Bösta by Delängesberget höjd Tuppliden del av by Fällforsån å
Bösta by Delänget terräng Ultervik by Fällmyrbrånet skogsområde
Bösta by Delänget myrmark Umedalen poststation Fällmyren myr
Bösta by Dikbäcken bäck Vallen del av by Fällmyren myr
Bösta by Dikmyran odling Varmvattnet by Fälltjärnberget bergshöjd
Bösta gård Dikmyrberget höjd Vattenfallet, se 17 Brännland Saknas Fälltjärn tjärn
Bösta by Dikmyrberget höjd Villanäs torpområde Fälltjärnen tjärn
Bösta by Dikmyrbäcken bäck Vintersmyren del av by Fälltjärnmyren myr
Bösta by /Se Dikmyrknösen höjd Vitbrännan gårdsplats Fälludden udde
Bösta by /Se Dikmyrliden terräng Västanbäck by Fällån älvgren
Bösta by /Se Dikmyrtjärnen tjärn Västansjö by Fönnberget berg
Bösta by /Se Djupbäcken bäck Västerbacka by Fönnbäcken bäck
Degerbäck krononybygge Djupbäcken bäck Västerbacken del av kyrkby Fönngårdskläppen kulle
Degernäs by Djupbäcken bäck Västerdal by Fönnmyren myr
Degernäs by Djupbäcksberget höjd Västerhiske by Fönnmyrraningen slåtter
Degernäs by Djupbäcksberget berg Västerhiske poststation Gackåkern bergknalle
Degernäs by Djupbäckstjärnen tjärn Västerland by Gaddmyren åker
Degernäs by Djupmyran myr Västernäs by Gaddmyran åker
Degernäs by Djupmyrorna myr Västersidan del av by Gamm Anteslägdan åkerområde
Degernäs by Djupviken vik Västerteg by Gammbäcken bäck
Degernäs by Djupviksskataberget höjd Västerteg, se Teg by Gammdegersjöbäcken bäck
Degernäs by Djupviksskatan udde Västervik by Gammelmyren myr
Degernäs by Djäknebölebäcken bäck Västerå by Gammgran åkerområde
Degernäs by Djäknebölesbäcken bäck Västeråker by Gammgårdsbäcken bäck
Degernäs by Djäknebölesån å Yttersjö by Gammgårdsmyren myr
Degernäs by Djäkneböleån å Yttertavle by Gammgärdan åkerområde
Degernäs by Djäknebölsklinten höjd, triangelpunkt Yttertavle Saknas Gammgärdan åkerområde
Degernäs by Djäknebölsklinten, se Vargberget berg Yttertavle by Gammhägnan åker
Degernäs by Djäknehällan ö Yttertavle by Gammhästhägnan skogsområde
Degernäs by Dovamyran myr Ådala by Gammhöraningen odling
Degernäs by Dragidan sund Åkerhägnan torpområde Gammkärrvägsbrånet skogsområde
Degernäs by Dragonudden udde Åkälen del av Flurkmark Gammraningarna åkerområde
Degernäs by Dragtjärnberget berg Åland by Gammraningen åker
Degernäs by Dragtjärnbäcken bäck Åliden by Gammraningen åkerområde
Degernäs by Dragtjärnen tjärn Älglund by Gammgårdsbäcken bäck
Degernäs by Dragtjärnsberget berg Ängsbacka byområde Gammlidbäcken bäck
Degernäs by Drölen odling Ön by Gammvarpet notvarp
Degernäs by Drölen utvidgning Önska by Gammåkern åker
Degernäs, se Dingnäs by Dummelmoren odling Önstrand bebyggelse Gammänget odling
Degernäs by /Se Dummelmoren odling Östansjö by Gammänget åker
Degernäs by /Se Dåvamyran myr Österbacka by Gamåkern ortnamn
Degernäs by /Se Dåvamyran myr Österbacken bydel Gamån bäck
Degersjö nybygge Dåvamyran myr Österland by Gamån bäck
Degersjön by /Se Dåvamyran myr Östersidan del av by Gaturaningen åker
*Dingnäs by Dåvamyrbrånet terräng Österteg bebyggelse Genstigen stig
Djäkneboda by Dåvamyrliden skogsmark Österteg by Getarhusmyren myr
Djäkneboda by Dåvaraningsberget berg Östervik by Getberget bergshöjd
Djäkneböle by Dåvaraningsbäcken bäck Österå by Getbäcken bäck
Djäkneböle by Dåvaraningsmyran myr Österåker by Getskallkläppen bergknalle
Djäkneböle by Dåvatjärnmyran myr Överboda bebyggelse Glasbäcken bäck
Djäkneböle by Dödmanholmen holme Överboda by Glasbäcken bäck
Djäkneböle by Dödmanhällkroken vik Överboda poststation Glasgärdan odling
Djäkneböle by Dödmanmyran myrmark Överstgärdorna hemman Glasögern halvö
Djäkneböle by Dödmanviken vik   Gockelhägnan skogsområde
Djäkneböle by Dövelmyran odling   Goddagarheden skogsområde
Djäkneböle by Edsmyran myr   Godjordsraningen åker
Djäkneböle by, sågkvarn Edsmyran myr   Gottland åkerområde
Djäkneböle by Ekorrmyran myr   Gomorra åkerområde
Djäkneböle by Ekorrödningen myr   Gorseskogen park
Djäkneböle by Ekorrödningen äng   Gottland odling
Djäkneböle by /Se Eldsänget myr   Gran åker
Djäkneböle by /Se Eldsänget terräng   Granholmen holme
Djäkneböle by /Se Enahällan skär   Granholmen, se Granön holme
Djäkneböle by /Se Enahällan grund   Granshägnan åker
Djäkneböle by /Se Erik-Andersgärdan odling   Granskär holme
Djäkneböle by /Se Erik-Andersgärdan ägomark   Granskär udde
Edsmark by Erik-Jonsbacken backe   Granskär halvö
Ersmark by Erik-Olsberget höjd   Granskärsundet sund
Ersmark by Ersmarkberget höjd   Granviken vik
Ersmark by Ersmarksberget höjd, triangelpunkt   Granön holme
Ersmark by Evabacken odling   Grishägnan åker
Ersmark by Fagerbäcken bäck   Grisraningen åker
Ersmark by Fagerbäcken Saknas   Grossmyren myr
Ersmark by /Se Fagerbäcksberget höjd   Groviken vik
Ersmark by /Se Fagerbäcksberget berg   Groviktjärnen tjärn
Ersmark by /Se Fagerbäcksberget berg   Grabbidan eda
Ersmark by /Se Fagerhedberget höjd   Grubbtået åkerområde
Ersmark by /Se Fagerhedbäcken bäck   Grundsjödiket bäck
Ersmark by /Se Fagerheden hed   Grundsjödiket, se Grundsjögroven Saknas
Floda beb. /Se Fagerlundskläppen höjd   Grundsjögroven dike
Flurkbrännan by /Se Fagernäset myrmark   Grundtjärn tjärn
Flurkmark by Finkarsberget höjd   Grymland odling
Flurkmark by Finkarsbäcken bäck   Gråhällarna berghällar
Flurkmark by Finkarsmyran myr   Gräsgatabäcken bäck
Flurkmark by Finkarstjärnen tjärn   Gräsholmen, Stora kulle
Flurkmark by Finkhörneberget berg   Grönbacken åker
Flurkmark by Finkhörnebäcken bäck   Grönbacken kulle
Flurkmark by Finkhörnemyran myr   Grönbackskläppen kulle
Flurkmark by Finnsjöliden skogsmark   Gröndikberget berg
Flurkmark by Finnsjömyran, se Finnsjön myr   Gröndiket, Lilla tjärn
Flurkmark by Finnsjön sjö   Gröndiket, Stora tjärn
Flurkmark by Finnsjö sjö   Gröntjärn tjärn
Flurkmark by Finnsjön, Stora sjö   Grössjöbäcken bäck
Flurkmark by Fisksjöberget höjd   Grössjömyren myr
Flurkmark by Fisksjöberget höjd   Grössjön skogsområde
Flurkmark by Fisksjöbäcken bäck   Grässjön sjö
Flurkmark by Fisksjöbäcken bäck   Grössjöskogen skogsområde
Flurkmark by Fisksjöhällorna bergknallar   Gröthällan klippa
Flurkmark by Fisksjömyran myr   Gröthällberget berg
Flurkmark by Fisksjömyran myr   Gröthällviken vik
Flurkmark by Fisksjön triangelpunkt   Gubbölestjärnen tjärn
Flurkmark by Fisksjön sjö   Gubbsvedjan höjd
Flurkmark by Fisksjön sjö   Guckeänget åker
Flurkmark by /Se Fisksjön sjö   Gullmyrberget bergshöjd
Flurkmark by /Se Fisksjön sjö   Gullmyrbäcken bäck
Fors gårdar Fjälabodberget höjd   Gullmyren myr
?Fällforsån by /Se Fjället höjd   Gullskrinbäcken bäck
Gran f.d landshövdingsboställe /Se *Fjällgärdan åker   Gullskrinet odling
? Granön gårdar /Se Fjälltoppberget berg   Gullskrinet kulle
? Granön by Fjälltoppmyran myr   Gurkbrånet skogshöjd
* Grendhen Saknas Fjärden sank mark   Gurkbrånet skogsområde
Grisbacka by Flaggberget berg, triangelpunkt   Gurken tjärn
Grisbacka by Flakaberget höjd   Gurken sjö
Grisbacka by Flakaberget höjd   Gurken, se Klubbviksjön Saknas
Grisbacka by Flakaberget höjd   Gurkhalsen myrhals
Grisbacke by Flakanabbmyran myr   Gurkhalsen myr
Grisbacke by Flakaskär ö   Gårdberget bergshöjd
Grisbacka by Flakaskär udde   Gårdmyren myr
Grisbacka by Flakaskär halvö   Gårdmyren åker
Grisbacka by Flakaskärsudden udde   Gåsmoran myr
Grisbacka by Flakaskärsviken, Lilla vik   Gåsmoren dyjord
Grisbacka by Flakaskärsviken, Stora vik   Gåsmyrberget höjd
Grisbacka by *Flankmoren äng   Gåsmyren myr
Grisbacka by Flasmyran odling   Gåstjärn, Lilla tjärn
Grisbacka by *Flaten åker   Gåstjärnen, Stora tjärn
Grisbacka by Flisbergsgrundet grund   Gåstjärnberget bergshöjd
Grisbacka by Flokmyran odling   Gåstjärnbäcken bäck
Grisbacka by /Se Flucksmyran myr   Gåstjärnmyren myr
Grisbacka by /Se Flucksmyran myr   Gärdmorarna åker
Grisbacka by /Se Flurkberget berg   Gärdsjön, se Gärssjön Saknas
Grisbacka by /Se Flurkberget berg   Gärsjöbäcken bäck
Grisbacka by Flurkliden skogsmark   Gärssjökläppen bergshöjd
Grubbe by Flurkmyran myr   Gärsjön tjärn
Grubbe by Flurkmyran myr   Gärssjön sjö
Grubbe by Flurkmyran myr   Göteborg odling
Grubbe by Flurkmyränget äng   Göteborgsavan vik
Grubbe by Flössängmyrorna myrmark   Haddingsavan tjärn
Grubbe by Flötegen terräng   Hagasberget höjd
Grubbe by Fredagsmyran myr   Hakamyren myr
Grubbe by Fredagsmyrberget höjd   Hakamyrkläppen höjd
Grubbe by *Fräcknäs äng äng   Haken udde
Grubbe by Fräkenbäcken bäck   Hallandet åkerområde
Grubbe by Fräkenmordalen odling   Hallmyrberget höjd
Grubbe by Fräkenmyran myrmark   Hallmyrberget bergshöjd
Grubbe by Fräkenmyran myr   Hallmyren myr
Grubbe by Frängsdalen äng   Hallmyren myr
Grubbe by Frängsdalen odling   Halsen åkerområde
Grubbe gd Frängsdalsbäcken bäck   Halutagärdan åker
Grubbe by Frängsdalsbäcken dike   Halvfaritberget bergshöjd
Grubbe by Fränksdalen, Innersta äng   Halvharaskäret udde
Grubbe by Fränksdalen, Mellersta äng   Halvvägsudden udde
Grubbe by Fränksdalen, Yttersta Saknas   Hammaren höjd
Grubbe by Frösjön sjö   Hammargärdan åker
Grubbe by Frösjön sjö   Hammarkullberget berg
Grubbe by Fungnäsbäcken bäck   Hammyrberget bergshöjd
Grubbe by Fungnäsmyran myr   Hammyren myr
Grubbe by Fungnäsmyran myr   Hamn strandområde
Grubbe by Fungnästjärnen tjärn   Hamnforsen fors
Grubbe by Fungsmyran myr   Hampsänkmyren myr
Grubbe by Fungsmyrbäcken bäck   Hamptjärn tjärn
Grubbe by /Se Funäsmyran myr   Hamptjärn tjärn
Grubbe by /Se Furuberget höjd   Hamptjärn tjärn
Grubbe by /Se Furuhuggberget höjd   Hamptjärnsberget bergshöjd
Gränden namn /Se Furuhuggberget höjd   Hamptjärnsmyren myr
Gubböle by Furumyran myr   Hamtjärn tjärn
Gubböle by Furunäsberget berg   Hamtjärnbäcken bäck
Gubböle by Furunässjön sjö   Hamtjärnmyren myr
Gubböle by Furunässjön sjö   Hankensmyren myr
Gubböle by Furunässjön sjö   Haraberget bergshöjd
Gubböle by Fåfängan terräng   Haramyren myr
Gubböle by Fågelhällkläppen höjd   Harberget berg
Gubböle by Fågelhällmyran myr   Harbergsmyren myr
Gubböle by Fågelhällkälen höjd   Hargärdan odling
Gubböle by Fårberget höjd, triangelpunkt   Harmyren myr
Gubböle by Fårbäcken bäck   Hatten vik
Gubböle by Fårdalshällan skogsmark   Hattholmen udde
Gubböle by Fårhägnberget terräng   Hattmyren myr
Gubböle by Fårhägnskläppen skogshöjd   Heden odlat område
Gubböle by Fårhägntjärnen tjärn   Heden hed
Gubböle by Fårmyran myr   Hedmansgrundet holme
Gubböle by Fårmyrraningen terräng   Hedtjärn tjärn
Gubböle by Fårängesviken vik   Hejgärdan odling
Gubböle by Fäboda odling   Hejräveln bergkulle
Gubböle by Fäboda odling   Hemberget bergshöjd
Gubböle by Fäbodberget skogshöjd   Hemberget berg
Gubböle by Fäbodbrånet skogsmark   Hemberget bergshöjd
Gubböle by Fäbodkläppen terräng   Hemberget berg
Gubböle by /Se Fäbodmoren sank mark?   Hemberget bergshöjd
Gubböle by /Se Fäbodmyran myrmark   Hembergsmyren myr
Gubböle by /Se Fäbodmyran myr   Hemviken vik
Haddingen by Fäbodmyran myr   Hemåkern åker
Haddingen by Fäbodmyrbäcken bäck   Hertsbergslunden skogsområde
Haddingen gård Fäbodmyrorna myr   Hirsmyren åker
Haddingen by Fäbodtjärnen tjärn   Hissjöbäcken bäck
Haddingen by /Se Fäbodtjärnen tjärn   Hissjön sjö
Haddingen by /Se Fäbodtjärnen tjärn   Holmbäcken bäck
Haddingen by /Se Fäbodtjärnen tjärn   Holmbäcksmorarna åkerområde
*Hamnen Saknas Fäbodtjärnsbäcken bäck   Holmen näs
Hamnen stadsdel Fäbodåkern skogsmark?   Holmen näs
Hiske by Fällan odling   Holmforsen fors
Hiske bynamn Fällan odling   Holmnäsbäcken bäck
Hiske by Fällan odling   Holmraddet åker
Hiske by /Se Fällan odling   Holmraningen holme
Hiske by /Se Fällbäck odling   Holmsjöbäcken bäck
Hiske, se Västerhiske och Ytterhiske byar Fällbäcken bäck   Holmsjömyren myr
*Hiskejorden byar Fällbäcken bäck   Holmsjöberget bergshöjd
Hiskesjö by Fällforsån å   Holmsjön tjärn
Hiskesjö by Fällforsån å   Holmsjön sjö
Hiskesjön by Fällforsån å   Holmuddarna uddar
Hiskesjö by Fällforsån å   Huggberget berg
Hiskesjön by Fällkläppen höjd   Hultan, Lilla myr
Hiskesjö by Fällmansgärdan terräng   Hultan, Stora myr
Hiskesjön by Fällmyran myr   Hundsjön sjö
Hiskesjö by Fällmyran myr   Hultet höjd
Hiskesjön by Fällmyrbrånet terräng   Hummerbacken kulle
Hiskesjön by Fälltjärnberget höjd   Hundhålet plats i by
Hiskesjön by Fälltjärnbäcken bäck   Hundängesdalen dalgång
Hiskesjön by Fälltjärnen tjärn   Hundänget myr
Hiskesjön by Fälltjärnmyran myr   Husberget berg
Hissjö by Fälltjärnsberget höjd   Husberget berg
Hissjö by Fälltjärnsmyran odling   Husberget, Lilla berg
Hissjön by Fälludden udde   Huskläpparna bergknallar
Hissjö by Färlavarpet strandområde   Huskläppliden höjd
Hissjö by Fönnberget höjd, triangelpunkt   Huvudliden höjdsträckning
Hissjö by Fönnbäcken bäck   Huvudvillan åkerområde
Hissjö by Fönnmyrraningen myrmark   Håkanraningen åker
Hisjö by Förstbräntkläppen skogsmark   Håkersberget bergshöjd
Hissjön by Gackåkern sank mark   Håkersgärdan odling
Hissjön by Gaddmyran odling   Håkersliden sydsluttning
Hissjö by Gaddmyran myr   Håkmarkån å
Hissjö by Galtesmyran odling   Hållbäcken bäck
Hissjön by Gamla bron bro   Hållhär udde
Hissjö by *Gammelgården åker   Hålmyren myr
Hissjö by /Se Gammelmyran myr   Hålvattensbäcken bäck
Holmnäs krononybygge Gammelmyrbrånet terräng   Hålvattensmyrarna myrar
Håkmark by *Gammelsvedjan äng   Häbbärsmyrarna myrar
Håkmark by *Gammelsvedjerödningen äng   Häggsjöbäcken bäck
Håkmark by Gammgårdsbäcken bäck   Häggsjöbäcken, Lilla bäck
Håkmark by Gammgårdsbäcken bäck   Häggsjön sjö
Håkmark by Gammgärdan odling   Häggsjön, Stora sjö
Håkmark by Gammhultet område   Hägnan odling
Håkmark by Gammodlingen odling   Hägnan åker
Håkmark by Gammsjöbodviken vik   Hägnberget berg
Håkmark by Gammvarpet strandområde   Hällarna höjder
Håkmark by Gammänget odling   Hällskär udde
Håkmark by Getarhuskläppen höjd   Hällskär udde
Håkmark by Getarhusmyran myr   Hälludden udde
Håkmark by Getberget höjd   Hälludden udde
Håkmark by Getbäcken bäck   Hälsingsberget bergshöjd
Håkmark by Getingängesliden höjd   Hässjemoran odling
Håkmark by Getingänget myrmark   Hässjemyrarna åker
Håkmark by Gladvattnet sjö   Hässjemyravan slåtter o. myrområde
Håkmark by /Se Gladvattsliden höjd   Hässjemyrbäcken bäck
Håkmark by Gladvatts-Lillknösen höjd   Hässjemyravabäcken bäck
Håkmark by Gladvatts-Storknösen berg   Hässjemyren myr
Håkmark by Gladvattstjärnen tjärn   Hässjemyren myr
Håkmark by Gladvattstjärnsberget höjd   Hässjemyränget slåtter och myr
Håkmark by Glasbäcken bäck   Hässjningsberget bergshöjd
Håkmark by Goddagaheden hed   Hässjningsbäcken bäck
Håkmark by Goddagaheden skogsmark   Hästberget, Lilla bergshöjd
Håkmark by /Se Gotland odling   Hästgran åker
Håkmark by /Se Gotland odling   Hästhuvudmyren myr
Håkmark by /Se Granbäckskläppen höjd   Hästhägnsberget bergshöjd
Håkmark by /Se Grandalen odling   Hästmyrarna myrar
Håkmark by /Se Granholm ö   Hästmyren, Lilla myr
Häggnäs by *Granholmen ö   Hästnäset åkerområde
Höglund krononybygge Granholmen holme   Hästraningsnyverket åker
Högskuru nybygge *Grankälsgärdan äng   Högberget bergshöjd
Hörneå by /Se *Grankälsträdan åker   Högberget bergshöjd
Hörneå by /Se Granlundsberget, se Brandberget berg   ?Höggårdsbacken kulle
Hösjö by Granlundskludden skogshöjd   Högklinten berg
Hössjö by Granskäret skär   Högkläppen bergås
Hösjö by Granskär ö   Högkälen bergshöjd
Hössjö by Granskär halvö   Högskuruån bäck
Hössjö by Granskär halvö   Hökmoran myr
Hössjö by Granskär udde   Hömyrberget berg
Hössjö by Granskär, se Granholm ö   Hömyrbäcken odling
Hössjö by Granskärssundet vik   Hömyrbäcken bäck
Hössjö by Grantjärnen tjärn   Hömyrbäcken bäck
Hössjö by Granön holme   Hömyrbäcken bäck
Hössjö by *Grekrödningen äng   Hömyrbäcken bäck
Hössjö by Grisbackaänget odling   Fåfänglägdan åkerområde
Hössjö by Grisbackaänget terräng   Fågelmyren myr
Hössjö by Grossmyran myr   Fårberget berg
Hösjö Saknas Grossmyran odling   Fårbäcken bäck
Hössjö by Groviken vik   Fårdalen odling
Hössjö by Groviktjärnen sank mark   Fårdalshällen kulle
Hössjö by Grubbänget odling   Fårdalshällan Saknas
Hössjö by grund grund   Fårhägnan åkerområde
Hössjö by Grundet sankmark?   Fårhägnberget bergshöjd
Hössjö by Grundet udde   Fårhägnberget berg
Hössjö by /Se Grundforsberget höjd   Fårhägnstranden strandområde
Innerbjännsjö nybygge Grundsjödiket bäck   Fårhägntjärnen tjärn
Inner- Kasamark by Grymland myrmark   Fårhägntjärnen tjärn
Innertavle el. Yttertavle byar Gråhällorna höjd   Fårmyren myr
Innertavle by Gränholmen holme   Fäbodberget höjd
Innertavle by Gränviken vik   Fäbode odl
Innertavle by Gräsbäcken bäck   Fäbodtjärn tjärn
Innertavle by Gräsmyran myr   Fäbodtjärn tjärn
?Innertavle by Grässkatabäcken bäck   Fällan åker
Innertavle by Grönbacken odling   Fällan åker
Innertavle by Grönfäktmyran myr   Fällan åkerområde
Innertavle by Gröntjärnen tjärn   Fällan notvarp
Innertavle by Grössjöbäcken bäck   Hömyren odling
Innertavle by Grössjömyran myr   Hömyren åkerområde
Innertavle by Grössjön sjö   Hömyren myr
Innertavle by Grövemyran odling   Hömyren myr
Innertavle by Grövemyrberget höjd   Hömyren myr
Innertavle by Gubben Lust odling   Hömyren odling
Innertavle by Gubbsvidjan terräng   Hömyren myr
Innertavle by Gubbölesbäcken bäck   Hömyren myr
Innertavle by Gubbölestjärnen tjärn   Hömyren myr
Innertavle by /Se Gullberget höjd   Hömyran åker
Innertavle by /Se Gullhägn odling   Hömyren myr
Innertavle by /Se Gullmyran myr   Hömyren, Östra myr
Innertavle by /Se Gullmyrbäcken bäck   Hömyrtjärn tjärn
Innertavle by /Se Gullsjömyran myr   Hömyrtjärnmyren myr
Innertavle by /Se Gullskrinet odling   Hössjöberget berg
Innertavle by /Se Gumsberget höjd   Hössjöberget berg
*Jukenböle, se Djäkneböle by Gurkbrånet höjd   Hössjön sjöbotten
Kabböle by Gurken sjö   Hötappmyren myr
Kalvböle by Gurkhalsen myrmark   Idebäcken bäck
Kaplansbordet hemman Gustav Lundströmsmyran myr   Idun lugnvatten
Kasamark by Gårdmyran odling   Ilbäcken bäck
Kasamark by Gårdmyran myr   Ilmyren myr
Kasamark by Gårdsberget höjd   Iltjärnen tjärn
Kasamark by Gårdsberget höjd   Inloppet sund
Kasamark by *Gårdsgärdan åker   Inmoran åker
Kasamark by Gårdsmyran myr   Innerraningen åker
Kasamark by Gårdsmyran myr   Innerskäret näs
Kasamark by Gårdsudden udde   Innersjöviken vik
Kasamark by Gåsmoren sank mark   Israelsgärdan bete
Kasamark by Gåsmyran odling   Jackmyrarna myrar
Kasamark by Gåsmyrberget berg   Jankgärdan åker
Kasamark by Gåstjärnarna tjärnar   Jan Matsgärdan åker
Kasamark gård Gåstjärnberget höjd   Janmyrberget höjd
Kasamark by Gåstjärnbäcken bäck   Janmyren myr
Kasamark by *Gärdemaren äng   Janmyren, Lilla myrodling
Kasamark by /Se *Gärdesängen äng   Janmyren, Stora myr
Kasamark by /Se Gärssjöbrånet skogsmark   Jan Persberget berghöjd
Kasamark by /Se Gärssjöbäcken bäck   Jenbäcken bäck
Kasamark, Inner by Gärssjökläppen skogsmark   Jenbäcken odling
Kasamark, Västra by Gärssjömyran myr   Jenhammaren höjd
Kasamark, Västra by Gärssjön sjö   Jentjärn myr
Kasamark, Västra by Gärssjön sjö   Jentjärnsberget bergshöjd
Kasamark, Västra by Gärssjö-Pärudden udde   Jon Andersmyren myr
Kasamark, Västra by Gärssjöänget myrmark   Jonesmyren myr
Kasamark, Östra och Västra by *Gölurödningen äng   Jonestjärn, Lilla tjärn
Kasamark, Östra och Västra by Görjhålet odling   Jonestjärn, Stora tjärn
Kasamark, Östra och Västra by Görjmyran myr   Jan Jansberget kulle
Kasamark, Östra och Västra by Görjemyran myrmark   Jon Jonsgärdan åkerområde
Kasamark, Östra och Västra by Görjmyran odling   Jon-Jonsgärdan sumpområde
Kasamark, Ytter by Haddingsavan vik   Jon Jonsudden udde
Kasamark, Östra by Haddingsavan sjö /Se   Jon Jonsviken vik
Kasamark, östra by Haddingsavan sjö /Se   Jan Larsstenen sten
Kasamark, östra by Haddingsänget odling   Jonskär udde
Kasamark, östra by Hagasberget höjd   Jonskärviken vik
Kasamark, östra by Hagaviken vik   Juberget bergshöjd
Kassjö by Hakamyran myr   Juksvall(s)bäcken bäck
Kassjö by Hakamyrkläppen terräng   Juviken vik
Kassjö by *Hallandet äng   Juviksberget berg
Kassjö by Hallbacken backe   Juvik(s)udden utskjutande udde
Kassjö by Hallmyran myr   Jämmerdalsliden bergsluttning
Kassjö by Hallmyran myr   Jämnåkersberget bergshöjd
Kassjö by Hallmyrberget höjd   Järphålet sund
Kassjö by Hallmyrberget berg   Järnberget bergshöjd
Kassjö by Hallmyrtjärnen tjärn   Järvdalen dalgång
Kassjö by Hammaren skogsmark   Järvidun vik
Kassjö by Hammaren skogsmark   Järvmoran odling
Kassjö by Hammarkullberget höjd, triangelpunkt   Jättstuguberget bergshöjd
Kassjö by Hammyran myr   Jömyren myr
Kassjö by Hammyran myrmark   Jömyrklinten bergshöjd
Kassjö by Hammyrberget höjd   Jömyrklintmyren myr
Kassjö by Hamptjärnen tjärn   Jörehålet åker
Kassjö by Hamptjärnen tjärn   Jöremyrarna åker
Kassjö by Hamptjärnen tjärn   Jörmyrsalen bergshöjd
Kassjö by Hamptjärnen myrmark   Jörmyrslättet myr
Kassjö by Hamptjärnen tjärn   Kakorna, se Nygrundet Saknas
Kassjö by Hamptjärnen tjärn /Se   Kallberget berg
Kassjö by /Se Hamptjärnsberget höjd   Kallbäcken bäck
Kassjö by /Se Hamptjärnsheden hed   Kallermyren myr
Kassjö by /Se Hamptjärnsmyran myr   Kallkällmyren myr
Klabböle by Hamptjärnsmyran myr   Kallrådalen åker
Klabböle by Hankesmyran odling   Kalvberget bergshöjd
Klabböle by Haraberget höjd   Kalven tjärn
Klabböle by Haraberget höjd   Kalvmyren åker
Klabböle by Haraberget höjd   Kalvskallmyrberget bergknalle
Klabböle by Harabergsmyran myr   Kalvskallmyran myr
Klabböle by Haramyran myr   Kalvskallmyren myr
Klabböle by Haramyran myr   Kallmyren,Stora myr
Klabböle by Hatten vik   Ka(lv)smyrbäcken bäck
Klabböle by Hattholmen udde   Ka(lv)smyren myr
Klabböle by Hattholmen, se Djäknehällan Saknas   Kammarberget bergknalle
Klabböle by Hattängesliden terräng   Kammen ås
Klabböle by Hattängesmyran myr   Kammen landtunga
Klabböle by Heden skogshöjd   Kasumen halvö
Klabböle by Heden odling   Kammen bergshöjd
Klabböle by Heden hed   Kaninholmen holme
Klabböle by Hedmansgrundet grund   Kangeroberget bergshöjd
Klabböle by Hedräveln terräng   Kangerobäcken bäck
Klabböle by Hedtjärnen tjärn   Kangeromyren, Västra skog
Klabböle by Hedtjärnskläpparna höjd   Kangeromyren, Östra skog
Klabböle by Hemberget höjd   Kankhällen holme
Klabböle by Hemberget höjd   Kankhällgrund(et) grund
Klabböle by Hemberget höjd   Karl Anders fäbodmyren myr
Klabböle by Hemberget höjd, triangelpunkt   Karl Andersfäbodvallen plats i skog
Klabböle by Hemberget höjd   Karl Gustavsheden skogsområde
Klabböle by Hemberget höjd, triangelpunkt   Karl Jonsberget bergshöjd
Klabböle by Hemberget höjd   Karlsänget åker
Klabböle by Hemmerstmyrorna myrmark   Karmeliden backsluttning
Klabböle by Hemviken vik   Karmelidgården odling
Klabböle by Hildaberget höjd   Karmelidmyren myr
Klabböle by Himlaberg terräng   Kartmyren myr
Klabböle by *Hiskemyran Saknas   Kas holme
Klabböle by /Se *Hiskemyran äng   Kas, Lilla holme
Klabböle by /Se *Hiske äng äng   Kasamarkbäcken bäck
Klabböle by /Se Hissjöbäcken bäck   Kasamarkmyren, Stora myr
Klabböle by /Se ?Hissjön sjö   Kasamoran myr
Klabböle by /Se Hissjön sjö   Kassjön sjö
Kroksjö by Hissjön sjö   Kasskär, se Kas Saknas
Kroksjö by Hissjön sjö   Kassundet sund
Kroksjö by /Se Hissjön sjö /Se   Kassågen såg
Kvarnsvedjan by /Se Hjuksvallbäcken bäck   Kattkåtaberget, se Källkataberget Saknas
Kåddis by Hjuksvallbäcken bäck   Kattuggletjärnberget bergshöjd
Kåddis by Hjuksvallraningen myrmark   Kattuggletjärnen tjärn
Kåddis by Hjulkvarnberget höjd   Kattögeltjärnberget berg
Kåddis by Hjåggmarkbäcken bäck   Kattögeltjärnen tjärn
Kåddis by Holmbäcken bäck   Kavelbromyren myr
Kåddis by Holmbäcken bäck   Kidronsklinten kulle
Kåddis by Holmbäcksnäsforsen fors   Kidronsliden bergås
Kåddis by Holmen udde   Killingholmarna holmar
Kåddis by Holmen udde   Killingholmen holme
Kåddis by Holmen holme   Killingholmen stengrund
Kåddis by Holmen holme   Klabberget bergshöjd
Kåddis by Holmen holme   Klabbölsforsen fors
Kåddis by Holmforsen fors   Klapparberget bergshöjd
Kåddis by Holmnäsbäcken bäck   Klasrinneln sund
Kåddis by Holmsgärdan myrmark   Klingerholmarna holmar
Kåddis by Holmsjöbäcken bäck   Klinten bergshöjd
Kåddis by Holmsjömyran myr   Klinten höjd
Kåddis by Holmsjömyran myrmark   Klinten höjd
Kåddis by Holmsjön sjö   Klockarbäcken bäck
Kåddis by Holmsjön sjö   Klockarnyverket åker
Kåddis by *Holmängen äng   Klockarraningen slåtter
Kåddis by Huggberget höjd   Klockarraningsforsen fors
Kåddis by Hultena terräng   Kloddtjärn, se Kluddtjärn Saknas
Kåddis by Hundhålet åker   Kloterpotten urfjäll
Kåddis by Hundsjöberget berg   Klovabromyren myr
Kåddis by Hundsjön sjö   Kludden bergshöjd
Kåddis by Hundänget odling   Kludden bergshöjd
Kåddis by Hundänget myrmark   Kluddmyren myr
Kåddis by Husberget berg, triangelpunkt   Kluddmyren myr
Kåddis by Husberget, Lilla berg   Kluddtjärn tjärn
Kåddis gårdar Huskläppliden skogsmark   Kluddtjärnbäcken bäck
Koddis by Huvudliden skogsmark   Klyvan område
Kåddis by /Se Håkaraningen odling   Klämmetsmyrarna myrar
Kåddis by /Se Håkaraningsbrånet terräng   Kläppen bergknalle
Kåddis by /Se Håkersberget höjd   Kläppen kulle
Kåddis by /Se Hålberget höjd   Kläppgärdan åkerområde
Kåddis by /Se Hålmyran myr   Kläppgärdan odling
Kåddis by /Se Hålnabben odling   Kläpphägnan bete
Kåddis by /Se Hålvattsberget berg   Kläppängesmyren myr
Kåddis by /Se Hålvattsbäcken bäck   Knaftgärdan odling
Kåddis by /Se Hålvattsbäcken bäck   Knivingen, Lilla holme
Kåddis by /Se Hålvattsliden höjd   Knivingssundet sund
Kåddis by /Se Hålvattsmyrorna myrmark   Knösen berg
Kåddis by /Se Häbbersmyrorna myrmark   Knösmyrarna myrar
Långviken by Häggraningen myrmark   Kodjupet sund
Långviken by Häggrödningen äng   Kokfiskudden udde
Långviken by Häggrödningen äng   Kolbottnen skogsområde
Långviken by Häggrödningsnabbarna äng   Kobrabrånet skogsområde
Långviken by Häggsjön sjö   Kolerabrånet skogsområde
Långviken by Hägnberget höjd   Kont udde
Långviken by Hägnberget höjd   Kornsvedjan åker
Långviken gårdar Hägnbäcken bäck   Korshällarna berghällar
Långviken by /Se Hägnbäcken bäck   Kraftshalsberget berg
Malmen kvarter /Se Hägnen odling   Kranbacken vägbacke
Mellansvartbäck nybygge Hägnen äng   Krasmyrberget bergshöjd
Mickelsträsk by Hägnen odling   Krasmyrbäcken bäck
Mickelsträsk by Hägnen odling   Krasmyren myr
Mickelsträsk by Hägnen odling   Kravikberget bergshöjd
Mickelsträsk by Hägnen odling   Kravikhällen udde
Mickelsträsk by Hägnen odling   Kravikhällviken vik
Mickelsträsk by Hägnen odling   Krisckan holme
Mickelsträsk by Hägnudden udde   Kristian ö
Mickelsträsk by Hällan terräng   Kristiansmyren myr
Mickelsträsk by Hällan strandområde   Kriviberget bergshöjd
Mickelsträsk by Hällan udde   Krogberget berg
Mickelsträsk by Hällmyran myr   Krogheden skogsområde
Mickelsträsk by Hällorna höjd   Kroksjön sjö
Mickelsträsk by Hällorna terräng   Kronsvedjeudden näs
Mickelsträsk by Hällskär ö   Kroppavarpet strand
Mickelsträsk by Hällskär udde   Kryckelberget bergshöjd
Mickelsträsk by Hälluddberget höjd   Kubbvikbäcken bäck
Mickelsträsk by Hälludden udde   Kubbviken vik
Mickelsträsk by Hälludden udde   Kubbviken vik
Mickelsträsk by Hässemyran myr   Kubbviksjön tjärn
Mickelsträsk by Hässemyran myr   Kubbvikssjön sjö
Mickelsträsk by /Se Hässemyran myr   Kubbvikudden udde
Mickelsträsk by /Se Hässemyrberget höjd   Kullabäcken bäck
Mickelsträsk by /Se Hässemyrbäcken bäck   Kullmyrberget bergshöjd
Mickelsträsk by /Se Hässjemorbäcken bäck   Kullmyren myr
Mjöle, se Norrmjöle by Hässjemoren ägomark   Kullasjön sjö
*Nipperby förr by Hässjemorliden terräng   Kullaskiftena skogsområde
*Nipperby förr by /Se Hässjestomyran myr   Kammeliddalen dalgång
Norrfors by Hässjestomyran myr   Kungsbacken åker
Norrfors by Hässjestomyran myrmark   Kungsbäcken Saknas
Norrfors by Hässjestormyran myr   Kungsraningen åker
Norrfors gårdar Hässjestomyran myr   Kunnmyren myr
Norrfors gårdar *Hässjeänget myr   Kunmyren myr
Norrfors gårdar Hässningberget höjd   Kvarken Saknas
Norrfors by Hästberget berg   Kvarnabackmyrarna myrar
Norrfors gårdar Hästbergsmyran myr   Kvarnberget berg
Norrfors by *Hästerönningen äng   Kvarnbäcken bäck
Norrfors by Hästholmen strandområde   Kvarnbrännan skogsområde
Norrfors by Hästhuvudmyrberget berg   Kvarnbäcken bäck
Norrfors by Hästhällmyrberget höjd   Kvarnbäcken bäck
Norrfors gårdar Hästmoren myrmark   Kvarnbäcken bäck
Norrfors by Hästmorkläppen skogshöjd   Kvarnbäcken bäck
Norrfors gårdar Hästnabben skogsmark   Kvarnbäcken bäck
Norrfors by *Hästnäset rödning   Kvarnbäcksidun vik
Norrfors gårdar Högberget berg   Kvarnhusberget berg
Norrfors gårdar Högen höjd   Kvarnhusberget bergshöjd
Norrfors by Höghällorna bergknallar   Kvarnkläppen höjd
Norrfors by Högklinten höjd   Kvarnkläppen kulle
Norrfors gårdar Högklinten höjd   Kvarnmoran myrmarksområde
Norrfors by Högkläppen höjd   Kvarnmoren dyjord
Norrfors by Högknösen terräng   Kvarnmyren myr
Norrfors by /Se Höglandsberget berg   Kvarnsjöbäcken bäck
Norrfors, ( Övre ) gårdar Höglandsmyran myr   Kvarnsjöbrånet skogsområde
Norrfors, (Övre) gårdar Höglidberget höjd   Kvarnsjöbäcken bäck
Norrfors, Övre gårdar Högliden höjd   Kvarnsjön tjärn
Norrmjöle by /Se Höglunda triangelpunkt   Kvarnsjön tjärn
Obbola by /Se Höglundakälen höjd   Kvarnsvedjan åkerområde
Obbola by /Se Högsbrännan skogsmark   Kvarnån del av Rödån
Piparböle gård Högs-Hässjestomyrorna myrmark   Kvarnängeskläppen bergknalle
Piparböle gd Högskuruån å   Kvigmyren myr
Piparböle by Hökälen höjd   Kymmerhedberget bergshöjd
Piparböle by Hömyran myr   Kymmerheden skogsområde
Piparböle by Hömyran myr   Kyrkberget bergshöjd
Piparböle gårdar Hömyran odling   Kyrkberget bergshöjd
Piparböle gd /Se Hömyran myr   Kyrkstranden åker
Piparböle gårdar /Se Hömyran äng   Kåtasjöberget bergshöjd
Piparböle gd /Se Hömyran odling   Kåtasjöbäcken bäck
Piparböle byområde /Se Hömyran myr   Kåtasjön sjö
Piparböle gd /Se Hömyran myrmark   Kåtasjötjärn tjärn
Prästgården gård Hömyran myr   Kälberget bergshöjd
Pålböle by Hömyran odling   Kälen ås
Röbäck by Hömyran myr   Källmyren åker
Röbäck by Hömyrberget berg   Källängesberget berg
Röbäck by Hömyrberget höjd   Källänget myren
Röbäck by Hömyrberget höjd   Kälsberget bergshöjd
Röbäck by Hömyrberget berg   Kälsbäcken bäck
Röbäck by Hömyrbäcken bäck   Kälsmyrarna myrar
Röbäck by Hömyrbäcken bäck   Kälsmyren myr
Röbäck by Hömyrdiket bäck   Käringmyren myr
Röbäck by *Hömyrkläppen berg   Käringmyren åkerområde
Röbäck by Hömyrraningen odling   Käringshedberget berg
Röbäck by Hömyrraningen odling   Käringmyren myr
Röbäck by *Hömyrrödningen äng   Kärrberget bergshöjd
?Röbäck by Hömyrtjärnbäcken bäck   Kärrbergsnabben kulle
Röbäck by Hömyrtjärnen tjärn   Kärrbäcken bäck
Röbäck by Hömyrtjärnkläppen terräng   Kärrbäcksberget bergshöjd
Röbäck by Hömyrtjärnmyran myr   Kärrbäcksmyren myr
Röbäck by Hönjersmyran myr   Kärrutterstenen rågångssten
Röbäck by Hönäsåsen ås   Kättkataberget berg
Röbäck by Hörnkläppen terräng   Kökarberget bergshöjd
Röbäck by Hörnån Saknas /Se   Labbmyren myrodling
Röbäck by Hösjöberget berg   Labbmyran åker
Röbäck by ?Hössjöberget berg /Se   Lagmyren myr
Röbäck by Hössjöberget berg /Se   Lagslåtterbacken älvsluttning
Röbäck by Hössjöberget berg   Laksjaksaberget bergshöjd
Röbäck by *Hösjöklubben bergshöjd /Se   Lappkåtamyren myr
Röbäck by Hössjön sjö   Lappkåtamyren myr
Röbäck by Hössjön sjö   Lappmyren myr
Röbäck by Hössjön sjö   Lappnybygget skogsområde
Röbäck by Hössjön sank mark   Lars Fredriksnyverket odling
Röbäck by /Se Hössjöån å   Larskläppen bergknalle
Rödbäck by /Se Hötappmyran myr   Lars Lars myran myr
Rödtjärn by Hötjärnbäcken bäck   Larvmyrtjärnen tjärn
Rödtjärn by Idebäcken bäck   Lassraningen åkerområde
Rödtjärn by Idebäcken bäck   Lassraningsbäcken bäck
Rödtjärn by Ilbäcken bäck   Lastplatsuden udde
Rödå by Ilbäcken bäck   Laxdalen sänka
Rödå by Ilmyrhällan skogsområde   Lenaberget berg
Rödå by Iltjärnen tjärn   Lerkaliken åkerkulle
Rödå by Iltjärnsbäcken bäck   Lidberget bergknalle
Rödå by Inmoren odling   Lidberget bergshöjd
Rödå by Innersjöviken vik   Lidbrännan skogsområde
Rödå by Innerskäret udde   Lidbäcken bäck
Rödå by *Innerströjningen Saknas   Lidraningen slåtter
Rödå by Inner-Stubbmyran myr   Lillavan dalgång
Rödå by *Innerö stakegård laxfiske   Lillavan tjärnbotten
Rödå by Isbergsraningen odling   Lillavan sumpområde
Rödå, Yttre by Jackmyrorna myrmark   Lillbacken höjdsluttning
Rödå, Övre by Jan-Jansberget höjd   Lillbäcken bäck
Rödå, Övre by Janmyran myr   Lillbäckhägna(de)n odling
Rödå by /Se Janmyrberget höjd   Lilldalamyren myr
Rödå by /Se Janningsberget höjd, triangelpunkt   Lillgärdberget höjd
Rödå by /Se Jan-Persberget höjd   Lillgärdsviken vik
Salomonsbesök gd /Se Jan-Persmyran odling   Gärssjön, Lilla tjärn
Salomonsbesök gd /Se Jan-Sakrisodlingen odling   Lillgärssjöberget bergshöjd
Salomonsbesök gd /Se Jenberget höjd   Lillhedberget bergshöjd
Sand by Jenbäcken bäck   Lillhäggsjön sjö
Sand by Jenbäcken bäck   Lillklubben holme
Sand by Jengräsmyran myr   Lillkåtamyren myr
Sand by Jenhammaren odling   Lillmyren myr
Sand by Jentjärnen tjärn   Lillnäset åkerområde
Sand by Jeriko odling   Lillsand vik
Sand by Jerusalem odling   Lillsjöberget bergshöjd
Sand by *Johangården »stakegård» (laxfiske)   Lillsjön tjärn
Sand by Johan(s)gårdhen fiskeanläggning /Se   Lillsjön tjärn
Sand by Jonesberget höjd   Lillsjön slåtter
Sand by Jonesmyran myr   Lillskäret holme
Sand by Jon-Jonsgärdan odling   Lillstenberget bergknall
Sand by Jon-Kallskläppen terräng   Lillsvedjan åker
Sand by Jon-Matsmyran myr   Lilltjärn tjärn
Sand by Jonskär udde   Lilltjärnbäcken bäck
Sand by Jonskärviken vik   Lilltjärnen tjärn
Sand by Juberget höjd   Lilltjärnmyren myr
Sand by Jucksvallsbäcken bäck   Lillulterviksudden udde
*Sanda förr by Juviken vik   Lillåbacken höjd
*Sanda förr by Juviksberget berg   Lillån älvgren
*Sanda by Juviksudden udde   Lillån del av Umeälv
*Sanda by Jämnåkersberget berg   Lillån gren av Vindelälven
Sandbacka stadsdel Jämnåkersbäcken bäck   Lillänget åker
Sandbacka stadsdel Jämtlandskälen höjd   Limmingsberget bergshöjd
Selet by Järkläpparna skogsmark   Lindbladsmyren myr
Selet gård Järkläppmyran myr   Lindgrensberget bergkulle
Sjömellankälen by /Se Järmoren odling   Lindsgrundet udde
Skravelsjö by Järphålet sund   Lindslillån vik
Skravelsjö by Järvidan sank mark   Lindsmoran odling
Skravelsjö by Järvmoren ägomark   Lingsraningen åker
Skravelsjö by Jättstuguberget berg   Lingårdsberget bergshöjd
Skravelsjö by Jättstuguberget höjd   Linsönket tjärn
Skravelsjö by Jömyran myrmark   Lintjärn tjärn
Skravelsjö by Jömyran myr   Logstranden strandområde
Skravelsjö by Jömyrklinten berg   Logstrandsviken vik
Skravelsjö by Kallberget höjd   Lomtjärn tjärn
Skravelsjö by Kallberget berg   Lomtjärn tjärn
Skravelsjö by Kallbergsmyran myr   Lomtjärn tjärn
Skravelsjö by Kallbäcken bäck   Lomtjärnberget bergshöjd
Skravelsjö by Kallen grund   Lomtjärnbäcken bäck
Skravelsjö by Kallen, se grund skär   Lomtjärnbäcken bäck
Skravelsjö by Kallkällmyran myr   Lomtjärnen tjärn
Skravelsjö by Kallkällmyran myr   Lomtjärnen utdikad tjärn
Skravelsjö by Kallmyran odling   Lomtjärnen tjärn
Skravelsjö by Kallmyran odling   Lomtjärnen tjärn
Skravelsjö by Kalvberget, Norra skogshöjd   Lomtjärnmyren myr
Skravelsjö gårdar Kalvberget, Södra höjd   Lomtjärnsberget berg
Skravelsjö by /Se Kalven sjö   Lomyrkläppen Saknas
Spöland by Kalvhällan strandområde   Lumpmyren myr
Spöland by Kalvmyran myr   Lumptjärn tjärn
*Stenbeck förr by Kalvraningen odling   Lumptjärnmyren myr
Stenbäck by Kalvskallmyran myr   Lusbäcken bäck
Stenbäck by Kalvskallmyrberget berg   Lusudden udde
Stenbäck by Kambäcken bäck   Långbacken höjd
Stenbäck by Kammarberget höjd   Långberget bergshöjd
Stenbäck by *Kammarviken vik /Se   Långberget bergshöjd
Stenbäck by Kammen udde   Långberget berg
Stenbäck by Kammen berg, triangelpunkt   Långberget, Lilla bergshöjd
Stenbäck by Kammen höjd   Långbrånet skogsområde
Stenbäck gårdar Kammen udde   Långbäcken bäck
Stenbäck gårdar Kammen ås /Se   Långbäcksmyrarna myrar
Stenbäck by Kammen ås /Se   Långbäckstjärn tjärn
Stenbäck by Kamtjärnen tjärn   Långforsmyren myr
Stenbäck by Kamtjärnsmyran myr   Långgärdan åker
Stenbäck by Kamudden udde   Långholmarna holmar
Stenbäck by Kangeroberget höjd   Långmarken skogsområde
Stenbäck by Kangerobäcken bäck   Långmyrarna myrar
Strand by Kangeromyran myr   Långmyrberget bergshöjd
Stranden del av Håkmark /Se Kangeroviken vik   Långmyrberget bergshöjd
Strängnäs nybygge Kankhällan holme   Långmyrbrånet skogsområde
Ström by Kankhällögern, Västra grund   Långmyren myr
Ström by Kankhällögern, Östra grund   Långmyren myr
Ström by Karl-Andersfäbodmyran myr   Långmyren myr
Ström by Karl-Jonsmyran myr   Långmyren myr
Ström by Karl-Karlsgärdan odling   Långmyren myr
Ström by Karl-Pettersgraven dalsänka   Långmyren myr
Ström by *Karlsrönningen äng   Långmyren myrodling
Ström by Karmeliden skogsmark   Långmyren myr
Ström by Karmelidmyran myr   Långmyran myr
Ström by Karmyrliden skogsområde, ås   Långmyren myr
Ström by Karsmyran odling   Långmyren myr
Ström by Karl-Gustavsbäcken bäck   Långmyren myr
Ström by Karlraningen odling   Långmyren myr
Ström by Karlsgård terräng   Långmyren myr
Ström by *Kas ö   Långmyren, Övre myr
Ström by ?Kas halvö   Långmyrliden skogsområde
Ström by Kas udde /Se   Långnäshällarna holmar
Ström by Kas ö   Långnäsudden udde
Ström by Kasamarkbäckarna bäckar   Långnäsudden udde
Ström by Kasamarksmyran myr   Långnäsudden udde
Ström by Kassjön sjö   Långnäsviken vik
Ström by Kassjön sjö   Långnäsviken vik
Ström by /Se Kassundet sund   Långräveln näs
Strömbäck by /Se Kattkataberget höjd   Långskogen skogsområde
Stöcke by Kattkatamyran odling   Långsmalmyren myr
Stöcke by Kattögelbrännan terräng   Långspångmoran åker
Stöcke by Kattögeltjärnberget höjd   Långstigen stig
Stöcke by Kattögeltjärnen tjärn   Långsvedjan åker
Stöcke by Kavelbroholmen skogsparti   Långtjärn tjärn
Stöcke by Kavelbromyran myrmark   Långtjärn tjärn
Stöcke by Kavelbromyran myr   Långtjärn tjärn
Stöcke by Kavelbromyran myr   Långtjärnsmyren myr
Stöcke by Kavelbromyran myr   Långåkern åker
Stöcke by Kavelbromyran myr   Långåkern åker
Stöcke by Kidronsklinten terräng   Långön holme
Stöcke by Killinggrundet holme   Lördagsgärdan åker
Stöcke by Killingholmen holme   Lövgärdan åker
Stöcke by Killingholmen holme   Lövholmen kulle
Stöcke by Killingholmen del av udde   Lövholmmoran myr
Stöcke by Killingholmen holme   Lövladuberget berg
Stöcke by Killingskär holme   Lövnyverket odling
Stöcke by Klabberget höjd, triangelpunkt   Lövön holme
Stöcke by Klabböle laxfiske Saknas   Manusgärdan odling
Stöcke by Klaffen höjd?   Marabäcken bäck
Stöcke by Klapparberget höjd   Maradalen dalgång
Stöcke by Klapparn terräng   Maramyren myr
Stöcke by Klasmyran, Yttre myr   Margärdan åker
Stöcke by /Se Klasmyran, Inre myr   Markänget odling
Stöcke by /Se Klavberget berg   Mattesraningen myrmarkområde
Stöcke by /Se Klavberget, Lilla berg   Mattsund sund
Stöcke by /Se Klinten höjd   Mellanberget bergshöjd
Stöcksjö by Klintbrännan skogsmark   Mellandjupet sund
Stöcksjö by Klinten höjd   Metarhällen udde
Stöcksjö by Klinten terräng och udde   Metarhällsviken vik
Stöcksjö by Klockarbäcken å   Mickelträsket sjö
Stöcksjö by Klockarbäcken bäck   Midsommarberget bergshöjd
Stöcksjö by *Klockarevallen Saknas   Midsommarshälla stenhäll
Stöcksjö by Klockarnyverket odling   Midsommarshällan stenhäll
Stöcksjö by Klockarraningen sank mark   Mikaelsberget bergshöjd
Stöcksjö by Klommyran myr   Mikaelsberget berg
Stöcksjö by Klubbgärdan odling   Mikaelsgärdan odling
Stöcksjö by Klubbvik-skatan udde   Mittberget bergshöjd
Stöcksjö by Kludden berg   Mittegskläppen kulle
Stöcksjö by Kluddmyran myr   Mittuvan holme
Stöcksjö by Kluddmyran myr   Mjölkbäcken bäck
Stöcksjö by Kluddtjärnen tjärn   Mjösjöberget bergshöjd
Stöcksjö by Kluddtjärnsbäcken bäck   Mjösjöbrånet skogsområde
Stöcksjö by Klumpen strandområde   Mjösjöbäcken bäck
Stöcksjö by Klyvan område /Se   Mjösjömyren myr
Stöcksjö by Klyvhällan terräng   Mjösjömyren myr
Stöcksjö by Klyvkläppen berg   Mjösjön sjö
Stöcksjö by Klämmetsmyrorna myrar   Mjösjön tjärn
Stöcksjö by Kläppen terräng   Mjösjön sjö
Stöcksjö by Kläppen odling?   Mjösjön sjö
Stöcksjö by /Se Kläppen skogsmark   Mjösjötjärnen tjärn
Svallet by Kläppmyran myr   Mjötjärn tjärn
Svallet by Kläppmyran odling   Mjötjärnsmyren myr
Svallet by Kläppängesbäcken bäck   Moran åker
Svallet by Kläppängesmyran myr   Moran åker
Svallet by Knaftgärdan odling   Moraskiftena åkerområden
Svallet by Knappronnsmyran myr   Morberget bergshöjd
Svallet by Knivingssundet sund   Morgansmyren myr
Svallet by *Knösen åker   Morgärdsberget bergås
Svallet by Knösen höjd   Morhägnan åkerområde
Svallet by Knösen berg   Mossarosbäcken bäck
Svallet by Knösängesbrännan terräng   Mullskälen höjd
Svallet by Kodräparhålet tjärn   Munkholmen holme
Svallet by /Se Kokhusmoren skogsmark   Mussjömyren myr
Svallet, västra by Kokhusmoren skogsmark   Mussjömyran myr
Svallet, västra by Kolahusbacken höjd   Mussjön tjärn
Svallet, västra by Kolbäcken bäck   Mussjön sjö
Svallet, västra by Kolerabrånet skogsmark   Mångman tomtområde
Svallet, västra by Kont udde   Mårdsbäcken bäck
Svallet, Västra by /Se Kontviken vik   Mårdsmyren myr
Svallet, östra by Kopladukläppen terräng   Mörttjärn tjärn
Svallet, östra by Kopladumyran myr   Mörttjärnsberget berg
Svallet, östra by Korpberget höjd   Nabblägdan åkerområde
Svallet, östra by Korrödningen äng   Nabbudden udde
Svallet, östra by /Se Krafshallarna skogsområde   Natanaelsberget bergshöjd
Svedjan byområde /Se Krafshallsberget berg   Nettingtjärnbäcken bäck
Söderfors by Krafshallsberget höjd   Nettingtjärnen, Lilla tjärn
Sörböle by Kranliden skogsmark   Nettingtjärnen, Stora tjärn
Sörböle by Krasmyran myr   Ningskläppen kulle
Sörböle by Krasmyrbäcken bäck   Ningsraningen åker
Sörböle by Kravikberget höjd   Ning-Nils Svensberget bergkulle
Sörböle by Kristermyran odling   Norberget bergshöjd
Sörböle by Kristian grund   Norbergsrinneln sund
Sörböle by Kriveberget berg   Nordberget bergknalle
Sörböle by Krogberget höjd   Nordmyren odling
Sörböle by Krogheden hed   Nordjsön vik
Sörböle by Krogheden hed   Nordsjön sumpområde
Sörböle by Krokmyran myr   Nordåkern åker
Sörböle by Krokmyrbäcken bäck   Noret sund
Sörböle by Kroksjön sjö   Noret sund
Sörböle by Kroksjön sjö   Noret tjärn
Sörböle by Kroksjön sjö /Se   Norrforsen fors
Sörböle by Kroksjön sjö   Norrmanstjärnen tjärn
Sörböle by Kroksjön sjö   Norrtjärnen tjärn
Sörböle by /Se Kroksjön, se *Kröksjön sjö   Norrgärdan åker
Sörfors by Kronkilen höjd   Norsudden udde
Sörfors by Kronsvedjeudden udde   Notvallen betesområde
Sörfors by *Krop terräng?   Nybroberget bergshöjd
Sörfors by Kråpan ö   Nybruket åker
Sörfors by Kräftviken vik   Nybruket odling
Sörfors by *Kröksjön sjö   Nybruket odling
Sörfors by Kubbviken vik   Nybrännan höjd
?Sörfors by Kubbvikmoren myrmark   Nybrännliden bergshöjd
Sörfors by Kubbviksjön sjö   Nybäck odling
Sörfors by Kubbvikskatan udde   Nydalarna odling
Sörfors by Kubbvikudden, Norra udde   Nydalarna förr fäbodställe, nu slåtter
Sörfors by Kubbvikudden, Södra udde   Nydalen Saknas
Sörfors by Kulberget höjd   Nygrundet grund
Sörfors by Kuliskojan koja   Nygärdan åkerområde
Sörfors by Kulklappen terräng?   Nyhultet åker
Sörfors by Kulla terräng   Nyhägnan odling
Sörfors by Kullabäcken bäck   Nymoran åker
Sörfors by Kullasjön sjö   Nymoran, Långa åker
Sörfors by Kungsbacken terräng   Nyraningarna åkerområde
Sörfors by Kungsforsen fors   Nyraningen åker
Sörfors by *Kungsstranden del av älvstrand med kronofiske   Nyskogen fyllnadsskog
Sörfors by Kvarnbacksgärdan åker   Nyverket odling
Sörfors by Kvarnberget skogshöjd   Nyverket åker
Sörfors by Kvarnberget höjd   Nyverket nyodling
Sörfors by Kvarnbrånet skogsmark   Nyverket skogsområde
Sörfors, se Söderfors by Kvarnbrännan skogsmark   Nyverket odling
Sörfors by /Se Kvarnbäcken bäck   Nyåkern åkerområde
Sörfors, västra och östra by Kvarnbäcken bäck   Nyåkern åkerområde
Sörfors, östra by Kvarnbäcken bäck   Nyåkern odling
Sörmjöle by Kvarnbäcken bäck   Nyåkern åker
Sörmjöle gästgivargård gd /Se Kvarnbäcken bäck   Nyåkern odling
Tavelsjön by Kvarnbäcken bäck   Nyåkern åker
Tavelsjö by Kvarnbäcken bäck   Nyåkern åker
Tavelsjön by Kvarnbäcken bäck   Nyåkersberget höjd
Tavelsjön by Kvarnbäcken bäck   Nyåkersberget kulle
Tavelsjö by Kvarnbäcken bäck   Nyåkersforsen fors
Tavelsjö by Kvarndammet skogsmark   Nyängesberget bergshöjd
Tavelsjö by Kvarnhusberget höjd   Nyängesbäcken bäck
Tavelsjö by Kvarnhusberget höjd   Nyänget odling
Tavelsjö by Kvarnhusberget höjd   Näcken sund
Tavelsjö by *Kvarnhusgården »stakegård» (laxfiske)   Näsmyren myr
Tavelsjöby by Quarnhuusgårdhen fiskeanläggning /Se   Näverberget bergshöjd
Tavelsjö by Kvarnkammen terräng   Näverbergsmyren myr
Tavelsjö by /Se Kvarnkläpparna skogsmark   Nördgärdorna åkerområde
Tavelsjö by /Se Kvarnkläppen höjd   Nördåkern åker
Tavelsjö, Västra by Kvarnkläppen höjd   Nördåkersviken vik
*Västra Tavelsjö by Kvarnkläppen höjd   Obbolsraningen myrområde
Tavelsjö, Västra by Kvarnkläppen höjd   Obisstenen sten
Tavelsjö, Västra by Kvarnkläppen höjd   Offerstensberget bergshöjd
Tavelsjö, Västra by Kvarnkläppen höjd   Offerstensmyren myr
Tavelsjö, Västra by Kvarnlidberget berg   Olderskär udde
Tavelsjö, Västra by Kvarnliden terräng   Ol Hansdalen odling
Tavelsjö, Västra by Kvarnmoren sank mark   Ollesbäcken bäck
Tavelsjö, västra by Kvarnmyran myr   Olof Manuelsgärdan åker
Tavelsjö, Västra by Kvarnraningsmyran myr   Ol-Olsberget bergknalle
Tavelsjö, västra by Kvarnsjön sank mark   Olsmyrbäcken bäck
Tavelsjö, västra by Kvigmyran myr   Olsmyren åker
Tavelsjö, västra by Kvännsjöbäcken bäck   Olsmyren myr
Tavelsjö, västra by Kvännsjön sjö   Orrberget berg
Tavelsjö, västra by Kymmerberget höjd   Orrberget, Lilla berg
Tavelsjö, Östra by Kyrkberget berg   Orrbrånet skogsområde
Tavelsjö, Östra by Kyrkberget höjd   Orrbrånsmyren myr
Tavelsjö, östra by Kyrkberget höjd   Orrholmarna holmar
Tavelsjö, östra by Kyrkkläppen skogsmark   Orrmyran myr
Tavelsjö, östra by Kyrkstranden odling   Oxberget berg
Tavelsjö, östra by Kåddisheden skogsmark   Oxkläppen höjd
Tavelsjö, Östra by Kåddisholmen holme   Oxraningen åker
Tavelsjö, östra by *Kådis morönningen äng   Oxviken vik
Tavelsjö, östra by *Kådis morrönningen äng   Oxviken åker
Tavelsjö, östra by *Kårppe strand äng   Oxviktjärn igenvuxen tjärn
Tavelsjö, östra by Kåtasjöberget höjd   Oxviktjärnmyren myr
Tavelsjö, östra by Kåtasjöbäcken bäck   Oxögat tjärn
Tavelsjö, östra by Kåtasjömyran myr   Patronsberget bergshöjd
?Tavle by Kåtasjön sjö   Patronsberget berg
Tavle by Kåtasjön sjö   Per Ersamyrbäcken bäck
Tavle by Kåtasjötjärnen tjärn   Per Ersamyren myr
Tavle by Kälen höjd   Per Jonsbäcken bäck
Tavle by Kälen odling   Per Nilsabacken höjdsluttning
Tavle by Kälen berg, triangelpunkt   Per Olsberget kulle
Tavle by Kälen terräng   Per Persgärdan myrodling
Tavle by Kälen terräng   Persänget åker
Tavle hemman Kälen höjd   Petmyrbäcken bäck
Tavle by Kälingmyran myr   Petmyren myr
Tavle by Kälingmyran myr   Petmyren myr
Tavle byar /Se Kälingshedberget berg   Petmyren myr
Tavle by /Se Källmyran myr   Petmyrtjärn tjärn
Tavle by /Se Källmyran myr   Pipsrbölesjön sjö
Tavle by /Se Källängesberget höjd   Pipersudden udde
Tavle by /Se Källänget odling   Plismyrarna myrar
Teg by Kälsbäcken bäck   Plogmoran myr
Teg by Kälsmyran myr   Plågan åker
Teg by Kälsmyran myr   Porsmyrberget bergshöjd
Teg samhälle Kälsmyran myr   Porsmyren myr
Teg samhälle Kälsmyrberget höjd   Poststigen väg
Teg samhälle Käringmyran odling   Pottbäcken bäck
Teg samhälle Kärrberget berg   Potten myr
Teg samhälle Kärrbergsliden skogsområde   Potten strandområde
Teg by Kärrbergsnabben skogsområde   Pottviken vik
Teg bränneri Kärrbäcken bäck   Prostholmen holme
Teg municipalsamhälle Kärrmyran myr   Prästheden hed
?Teg by Kärrmyrbrånet skogshöjd   Prästheden skogsområde
Teg samhälle /Se Kökarberget höjd   Prästheden skog
Teg municipalsamhälle /Se Labbmyran odling   Prästsjöbäcken bäck
Teg, västra samhälle Ladumyran odling   Prästsjöbäcken bäck
Teg, västra by Lagmyran myr   Prästsjöhägnan betesområde
Teg, västra samhälle Lagmyran myrmark   Prästsjödiket uppdikad bäck
Teg, västra samhälle Lagmyran myr   Prästsjön tjärn
Teg, västra by Landsrå, Gamla   Prästsjön sjö
Teg, västra samhälle Lappkåtabrånet terräng   Prästsjön sumpområde
Teg, västra samhälle Lappkåtamyran myr   Prästtjärn tjärn
Teg, västra samhälle Lappmyran myr   Pusen bäck
Teg, västra by Lappmyrtjärnen tjärn   Pålsmyrarna myrar
Teg, västra samhälle Larsberget höjd   Pålsmyrbäcken bäck
Teg, västra by Lars-Olovsnymyran myr   Påvgärdan slåtter
Teg, västra by Lars-Olovsnymyran myr   Rackmyren åker
Teg, västra samhälle Lasses rönningen äng   Raddet skogsområde
Teg, västra samhälle /Se Lassmyran myr   Raddet bergknalle
Teg, östra samhälle Lassraningen odling   Rallmyren hemman och myr
Teg, östra samhälle Lassraningsbäcken bäck   Rangsmyren åker
Teg, östra samhälle *Laxbrändgården »stakegård» (laxfiske)   Rangsmyran åker
Teg, östra samhälle »Laxbrändhgården» fiskeanläggning /Se   Rangsmyren åker
Teg, östra samhälle Lerbäcken bäck   Raningarna åkerområde
Teg, östra samhälle Lidberget berg   Raningarna åkrar
Teg, östra samhälle Lidberget höjd   Raningsberget bergshöjd
Teg, östra samhälle Lidberget berg   Raningsberget bergshöjd
Teg, östra by Lidbäcken bäck   Raningsbrännan skogsområde
Teg, östra samhälle Lidbäcken bäck   Raningsbrännan skogsparti
Teg, östra by Liden odling   Raningsbäcken bäck
Teg, östra samhälle Liden odling   Raningsbäcken bäck
Teg, Östra samhälle /Se Lidmoren terräng   Raningsforsen fors
Tjälamark by Ligärdan odling   Raningsgrovan, se Raningsgroven dike
Tjälamark by Liljansberget, se Trollberget berg   Raningsgroven dike
Tjälamark by Lillavan del av sjö   Raningsmyren myr
Tjälamark by Lillavan sank mark   Raningsmyren myr
Tjälamark by Lillberget berg   Raningsslättan odling
Tjälamark by Lillberget höjd   Raningsvägen väg
Tjälamark by Lillberget höjd   Raningsåkern odling
Tjälamark by Lillbrännan terräng   Raningudden udde
Tjälamark by Lill-Brännlandsberget höjd   Rappstranden ängesområde
Tjälamark by Lill-Brännlandsmyran myr   Rasmyrberget bergshöjd
Tjälamark by Lillbäcken bäck   Rengrundet åkerområde
Tjälamark by Lill-Bäckmyran myr   Rengrundet, se Ytterskäret Saknas
Tjälamark by Lill-Degermyran myr   Rengrundet holme
Tjälamark by Lill-Finkelberget berg   Rengårdsberget bergshöjd
Tjälamark by Lill-Finkelmyran myr   Rengårdsberget bergshöjd
Tjälamark by Lill-Fjälltoppberget berg   Rengårdsmyrarna myrar
Tjälamark by Lill-Fårberget höjd   Rengårdsmyren myr
Tjälamark by Lillgodberget berg   Rengårdsmyren myr
Tjälamark by Lillgrundet holme   Rengårdsmyran åker
Tjälamark by Lillgrävetjärnen tjärn   Rengårdsmyren, Lilla myr
Tjälamark by Lill-Gröndiket tjärn   Rengårdsmyren, Stora myr
Tjälamark gårdar Lill-Gåstjärnen tjärn   Rengårdstjärn tjärn
Tjälamark by *Lillgärdan äng   Rengårdstjärnsbäcken bäck
Tjälamark by /Se Lillgärdberget terräng   Renängesbäcken bäck
Tjälamark by /Se Lill-Gärsmyran myr   Revet udde
Tjälamark by /Se Lill-Gärssjöberget höjd, triangelpunkt   Ringarbacken kulle
*Tomark förr by Lill-Gärssjögroven bäck   Ripan myr
Tomark nu försv. bebyggelse /Se Lill-Gärssjön sjö   Ripan odling
Tomark förr by /Se Lillhedberget höjd   Ripbäcken bäck
Trehörningen by /Se *Lillhedsmyran myr   Risberget berg
Täftebölesjön by Lillhemmyrberget berg   Risbrännan skogshöjd
Ultervik gårdar Lillholmen holme   Risbäckmyren, Stora myr
Ultervik gårdar Lillholmen holme   Rishägndalen bäck
Ultervik gårdar Lillholmen holme   Rismorarna myr
Ultervik gd /Se Lillholmsviken vik   Rismyrarna myrar
Ultervik gårdar /Se Lill-Hultmyran myr   Rismyrberget bergshöjd
Ume gård förr kungsgård Lill-Hultmyrberget skogsmark   Rismyrbäcken bäck
Ume gård förr kungsgård Lill-Hundtjärnen tjärn   Rismyren odling
Umo gård Saknas Lill-Häggsjöbäcken bäck   Rismyren myr
Umeå gård gd Lill-Häggsjön tjärn   Rismyran myr
Umo gård Saknas Lillhägnen odling   Rismyren myr
Ume gård kungsgård *Lillhästberget berg   Rismyren myr
Umeå gård gård /Se Lill-Hästhällmyran myr   Rismyrliden höjd
Umeå gård, se även Grisbacka by Lillhögberget höjd   Rismyrliden berg
Umeå lappmark Saknas Lill-Ilmyran myr   Rismyrliden bergshöjd
Varmvattnet by Lill-Jonestjärnen tjärn   Risraningen skogsområde
Varmvattnet gårdar Lill-Jonestjärnsberget terräng   Risraningen åkerområde
Varmvattnet by Lill-Kas holme   Risön ö
Varmvattnet by Lill-Kas holme /Se   Risön skogshöjd
Varmvattnet by Lill-Kavelbron sank mark?   Risösundet sund
Varmvattnet gård Lillklinten höjd   Rommelet berg
Västerhiske el Ytterhiske byar Lill-Klubbgärdan odling   Romsmyrbäcken bäck
Västerhiske by Lillkobben grund   Romsmyren myr och skogsområde
Västerhiske by Lill-Kvarnberget höjd   Romsmyrgärdan odling
Västerhiske by Lillhägnberget höjd   Rotmyrberget bergshöjd
Västerhiske by Lill-Kvarnmoren terräng   Rotmyren myr
Västerhiske by Lill-Lappkåtamyran myr   Rotnäsviken vik
Västerhiske och Ytterhiske byar Lill-Lappmyran myr   Rotåkern åker
Västerhiske by Lill-Långbäcksmyran myr   Rovlandsbäcken bäck
Västerhiske by Lill-Långbäckstjärnen tjärn   Rovogen åkerområde
Västerhiske o Ytterhiske byar Lillmyran myr   Rovogen, se Rovågen Saknas
Västerhiske by Lillmyran myr   Rovogsdiket, se Rovågsdiket Saknas
Västerhiske by Lillmyran myr   Rovgärdan åker
Västerhiske by Lillmyran odling   Rovågen åker
Västerhiske o. Ytterhiske byar Lillmyrberget höjd   Rovågsdiket bäck
Västerhiske by Lill-Oxberget höjd   Rovågsdiket dike
Västerhiske by Lillraningen myrmark   Rudtjärn tjärn
Västerhiske by Lillraningen sank mark   Rumossamyren myr
Västerhiske by Lill-Rengårdsmyran myr   Ruggmossamyren myr
Västerhiske by Lillrävaberget berg   Rumossamyren myr
Västerhiske by Lillsand vik   Rumossamyren myr
Västerhiske by Lillsjöberget höjd   Ryckarhällen häll
Västerhiske by /Se Lillsjön sjö   Ryssvägen stig
Västerhiske by /Se Lillsjön sank mark   Ryssvärnet stenanhopning
Västerteg by Lillskäret holme   Ryssåkern åker
Ytterhiske el. Västerhiske byar Lill-Skärträskberget höjd   Ryttjerkalla kulle
Ytterhiske by Lill-Skärträsket träsk   Rådalen åkerområde
Ytterhiske by Lill-Snottermyran myr   Rådalsberget bergshöjd
Ytterhiske by *Lillstranden äng   Rådalsbäcken bäck
Ytterhiske by Linsönket tjärn   Råggärdan åker
Ytterhiske by Lill-Tavelsjön tjärn   Råghägnen myrodling
Ytterhiske by Lilltjärnen tjärn   Rågåkern åkerområde
Ytterhiske och Västerhiske byar Lilltjärnen tjärn   Råkläppen kulle
Ytterhiske by Lilltjärnen tjärn   Rålidgärdan åker
Ytterhiske by Lilltjärnmyran myr   Råmarksberget höjd
Ytterhiske by Lill-Torrberget höjd   Råmärket odling
Ytterhiske by Lill-Trindmyran myr   Råtallkläppen höjd
Ytterhiske o. Västerhiske byar Lilltuvan udde   Räftan myr
Ytterhiske by Lill-Tvarutjärnen tjärn   Rönnmyran myr
Ytterhiske by Lilludden udde   Rätberget berg
Ytterhiske by Lillåkersberget höjd   Rävaberget bergshöjd
Ytterhiske by Lill-Åmyran myr   Rävaberget berg
Ytterhiske by Lillåmyran, se Åmyran myr   Rävadalsbäcken bäck
Ytterhiske by Lillån å   Rävahjällarna åker
Ytterhiske by Limmingsberget höjd   Rävamyren myr
Ytterhiske by Lindströmsgärdan myrmark   Rävarumpan ö
Ytterhiske by Lindströmstjärnen tjärn   Röberget bergshöjd
Ytterhiske by /Se Linjekläppen höjd   Röbäcksmyrberget berg
Ytter-Kasamark, se Kasmark gård Lomgärdan odling   Röbäcksmyren myr
Ytterrödå by Lomgärdsberget höjd   Rödberget bergshöjd
Ytterrödå by Lomtjärnberget berg   Rö(d)bäcken bäck
Ytterrödå såg Lomtjärnen tjärn   Rödmossamoran myr
Ytterrödå by Lomtjärnen tjärn   Rödmossamyran myr
Ytterrödå by Lomtjärnen sank mark   Rödmossamyren myr
Ytterrödå by Lomtjärnen tjärn   Rödmossamyren myr
Ytterrödå by Lomtjärnbäcken bäck   Rödmossatjärn tjärn
Ytterrödå by Lomtjärnen tjärn   Rödmossatjärnen sjö
Ytterrödå by Lomtjärnmyran myr   Rödmyren myr
Ytterrödå by Lomtjärnmyran myrmark   Rödmyren åker
Ytterrödå by Lomtjärnsmyrbäcken bäck   Rödmyren myr
Ytterrödå by Lomtuvan udde   Rödmyran myr
Ytterrödå by Lomudden udde   Rödmyren odling
Ytterrödå by Ludenkläppen terräng   Rödmyran åker
Ytter-Rödå by Lugnet odling   Rödmyren, Norra myr
Ytter-Rödå by Lugnet odling   Rödmyren, Södra myr
Ytterrödå by /Se Lugnmyran odling   Rödnäset åkerområde
Yttersjö nybygge Lumpmyran myr   Rö(d)tjärn Saknas
Yttersjö by /Se Lumpmyran myr   Rödtjärnberget berg
Yttertavle by Lundagärdan odling   Rödåholmen holme
Yttertavle by Lundgrensmyran odling   Rödåkammen moränås
Yttertavle by Lundströmsberget höjd   Rödåliden bergshöjd
Yttertavle by Lusudden udde   Rödån å
Yttertavle by Lybäck skogsmark   Rönnberget bergshöjd
? Yttertavle by Långbackberget höjd   Rönnberget bergshöjd
Yttertavle by Långbackberget berg   Rönnbäcken bäck
Yttertavle by Långbergen berg   Rönnbäcksberget berg
Yttertavle by Långberget berg   Rönnbäcksberget berg
Yttertavle by Långberget höjd   Rönndalen dalgång
Yttertavle by Långberget höjd   Rönndalsbäcken bäck
Yttertavle by Långbrånet skogsmark   Rönnholmberget bergshöjd
Yttertavle by Långbrånsmyran myr   Rönnholmudden udde
Yttertavle by Lång-Bussjömyran myr   Rönntået skogsområde
Yttertavle by Långbäcken bäck   Rörmyrberget bergshöjd
Yttertavle by Långbäcksmyran myr   Rörmyren myr
Yttertavle by Långbäcksåsarna höjder   Rörmyren myr
Yttertavle by Långholmarna holmar   Rörmyrtjärn tjärn
Yttertavle by Långmarken skogsmark   Rörtj(ärnen) skog
Yttertavle by Långmarken skogsmark   Rösberget berg
Yttertavle by /Se Långmyran myrmark   Röttjärn tjärn
Yttertavle by /Se Långmyran myr   Sakrisnybruket odling
Yttertavle by /Se Långmyran myr   Sakrisnyverket odling
Yttertavle by /Se Långmyran myr   Samfälltmyren myr
Yttertavle by /Se Långmyran myrmark   Sammetsbäcken bäck
Yttertavle by /Se *Långmyran myr   Sand ö
* Ytterön by Långmyran myr   Sand, Lilla holme
Åliden by /Se Långmyran myr   Sandbergsbäcken skog
Ön by Långmyran myr   Sandbäcken bäck
Ön beb. Långmyran myr   Sandbäcksheden skogsområde
Ön beb. Långmyran myr   Sandgrenshägna(de)n sjö
Ön by Långmyran ägomark   Sandgrensraningen sjö
Ön by Långmyran myr   Sandgrovan bäck
Ön by Långmyran odling   Sandgärdan allmänning
Ön by Långmyran myr   Sandgärdesbäcken bäck
Ön by Långmyran myr   Sandmyren myr
Ön by Långmyran myr   Sandmyråsen bergås
Ön by Långmyran myr   Sandskär, Stora holme
Ön by Långmyran myr   Sandstranden udde
Ön by Långmyran myr   Sandåsberget, Norra berg
Ön by Långmyran myrmark   Sandåsberget, Södra berg
Ön by Långmyran myr   Sandtåmyren myr
Ön by Långmyrberget höjd   Sandviken vik
Ön by Långmyrberget höjd   Sandvikgärdan åker
Ön by Långmyrkroken myrmark   Selandsön holme
Ön by Långmyrkälen skogsmark   Selsknösen höjd
Ön by Långmyrliden skogsmark   Selsliden bergshöjd
Ön by Långmyrorna myrmark   Signnäsbäcken bäck
Ön by Långnymoren odling   Siahus åker
Ön by /Se Långnäshällan grund   Siahuskläppen kulle
Ön, inre by Långnäsudden udde   Sibirien åker
Ön, inre by Långnäsudden udde   Sidbrånsmyren myr
Ön, inre by Långnäsviken vik   Sillvarpsudden udde
Ön, inre by Långporsmyran myr   Sillviken vik
Ön, inre by Långraningen terräng   Sillvikudden udde
Ön, inre by Långreven näs   Sillviken vik
Ön, inre bydel /Se Långsmalberget höjd   Silvergruvberget bergshöjd
Ön, yttre by Långsmalmyran myr   Simphamn vik
Ön, yttre by Långspångmoren odling   Sistbäcken bäck
Ön, yttre by Långstavarbrännan skogsmark   Sitokläpparna höjder
Ön, yttre by *Långstranden äng   Sitomyren myr
Ön, yttre by *Långstrandmoren myr   Sjulsraningen odling
Ön, yttre by Långstrandmyran myr   Själastenen kobbe
Ön, yttre by Långsvedjan odling   Sjöbodholmen holme
Ön, yttre by Långtjärnen tjärn   Sjöbodviken vik
Ön, yttre by Långtjärnen tjärn   Sjöbodviken vik
Ön, yttre bydel /Se Långtjärnen tjärn   Sjöboviken, Gamla vik
Östensmark by Långtjärnsmyran myr   Sjöbäcken bäck
Östensmark by Långviksudden udde   Sjögärdan odling
Östensmark by *Långöhrn halvö   Sjölundsbäcken del av Sotisbäcken
Östensmark by Långön udde   Sjölundsgärdan odling
Östensmark by Lördagsmyran myr   Sjömoran åker
Östensmark by Lövbrännan terräng   Sjömorbäcken bäck
Östensmark by Lövbrännan skogsmark   Sjömorsjön tjärn
Östensmark by Lövbrännmyran myrmark   Sjömyren myr
Östensmark by Lövholmen skogsmark   Sjömyren odling
Östensmark by Lövladuberget höjd   Sjömyren myrodling
Östensmark by Lövlundsbäcken bäck   Sjömyren myr
Östensmark by Lövnyverket odling   Sjömyren odling
Östensmark by Lövudden udde   Sjömyren myr
Östensmark by Lövön ö   Sjömyren åkerområde
Överboda by Maja-Lisaidan utvidgning   Sjömyran åker
Överboda by Manuelsmyran myr   Sjömyrholmen holme
Överboda by Mariedalen dalgång   Sjömyrsholmen kulle
Överboda by Marramyran myr   Sjömyrviken vik
Överboda by Marsberget höjd   Sjönoret vik
Överboda by Marsbäcken bäck   Skaholmarna åkerområde
Överboda by Marsliden skogsmark   Skaholmssundet åker
Överboda by Marsmyran myr   Skahällen kobbe
Överboda by Mattesraningen odling   Skakelbacken vägbacke
Överboda by Mattsund sund   Skatan udde
Överboda by Medtallen gränsmärke /Se   Skarpbacken åker
Överboda by Mellanberget höjd   Skarpgärdan åker
Överboda by Mellanbäckheden skogsmark   Skatan åkerområde
Överboda by Mellandjupet utvidgning av sund   Skataudden udde
Överboda by Mellan-Svartbäcken bäck   Skataudden udde
Överboda by *Mellanån å   Skataudden udde
Överboda by Metarhällan udde   Skataungern holme
Överboda by Metarhällsviken vik   Skataören ö
Överboda by *Mickelskläpprödningen äng   Skataörshålet sund
Överboda by /Se *Mickelträskbäcken bäck /Se   Skeppet bergkulle
Överboda by /Se Mickelsträsk sjö   Skeppet kulle
  Mickelsträsk sjö   Skeppsliden bergsluttning
  Mickelträsket sjö   Skidsmyrbäcken bäck
  Mickelträsket sjö /Se   Skidsmyren myr
  Mickelträsket sjö   Skititjärnen tjärn
  Mickelsträsk sjö /Se   Skogkvarnmyren myr
  Midsommarsberget höjd   Skrappelberget bergshöjd
  Mikaelsberget berg   Skrafelsjöberget skog
  Mikaelsmoren terräng   Skrafvelsjöb., se Röbäcksmyrberget Saknas
  Minatuvan grund   Skravelsjöbäcken utlopp
  Mitteberget berg /Se   Skravelsjökyrkstigen stig
  Mittetuvan holme /Se   Skravelsjömyren myr
  Mittiberget höjd   Skravelsjön sjöbotten
  Mittikläppen terräng   Skräddarugern udde
  Mittikälen höjd   Skröppeludden bergshöjd
  Mittimoren myrmark   Skurkläppen kulle
  Mittitomyran myr   Skurkläppen bergknalle
  Mittituvan strandområde   Skäftesberget bergshöjd
  Mjölkbäcken bäck   Skäftesmyrbäcken bäck
  Mjösjöberget höjd   Skäftesmyren myr
  Mjösjöbrånet skogshöjd   Skäftesmyren myr
  Mjösjöbäcken bäck   Skäftesmyren myr
  Mjösjöbäcken bäck   Skärträskberget berg
  Mjösjömyran myr   Skärträskberget, Lilla bergshöjd
  Mjösjömyran myr   Skärträsket, Lilla tjärn
  Mjösjömyran myr   Skärträsket, Stora sjö
  Mjösjön sjö   Skärträskån bäck
  Mjösjön sjö   Slafflakamyren myr
  Mjösjön sjö   Sle(d)an sund
  Mjösjön sjö   Slumpkläppen kulle
  Mjösjön sjö   Slåttermyrarna myrar
  Mjösjön sjö   Slåttmyren åker
  Mjösjötjärnen sjö   Slädan sund
  Mjösjötjärnen tjärn   Slättet myr
  Mjötjärnen tjärn   Smalmyrberget bergshöjd
  Mjötjärnshällorna terräng   Slössbäcken bäck
  Moraberget höjd   Smalmyren myr
  Morbergen höjder   Smalsjön del av Hissjön
  Moren odling   Smalskärudden udde
  Moren odling   Smalskärviken vik
  Moren odling   Smalskärsviken vik
  Moren odling   Smedsholmen holme
  Morfarshägnen odling   Smålamyrbäcken bäck
  Morto terräng   Småtjärnarna tjärnar
  Morviken vik   Småängena odling
  Mose backe backe?   Småängesbäcken bäck
  Mossakläppen terräng   Småängesbäcken, Övre bäck
  Mossarosbäcken bäck   Småängesholmarna holmar
  Mulesviken vik   Småängesån gren av älv
  Mulesviksudden udde   Smörbäcken bäck
  Mullkälen berg   Smörsjöberget berg
  Mullkälsmyran myr   Smörsjön sjö
  Munkholmen ö   Snatterbärsmyren myr
  Munkholm ö   Snörtsjöbäcken bäck
  Munkholmen udde   Snörtsjömyrarna myrar
  Munkholmen holme /Se   Snörtsjön sjö
  Mussjömyran myr   Sodom åkerområde
  Mussjön sjö   Sommarbacken landsvägsbacke
  *Myrgården »stakegård» (laxfiske)   Soppmyren myr
  Myrgårdhen fiskeanläggning /Se   Sotesbäcken bäck
  Myrgärdan terräng   Sotmoran åker
  Myrorna, se Brännmyran myr   Spiknabben Saknas
  *Myrrönningen äng   Spångdalen dal
  Märramyran myr   Spångdalsmyren myr
  Mörkmoren myrmark   Spångmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Spångmyren myr
  Mörttjärnsberget höjd   Spångmyrtjärn tjärn
  Mörttjärnsmyran myr   Spångmyrtjärn tjärn
  Namnlösamyran myr   Spännberget höjd
  Namnlöstjärnen tjärn   Stabbelberget bergshöjd
  Natanaelsberget skogshöjd   Stakamyren myr
  Nederidan vik   Stampforsen fors
  Nederkludden höjd   Stampgärdan åker
  Neder-Krokmyran myr   Stampgärdan åker
  *Nils Berg berg   Stanningen udde
  Nils-Pettersmyran myr   Starrmyren myr
  Nings-Danielsmoren myr   Stavagärdan åker
  Ningskläppen höjd   Stavarn odling
  Nings-Ningskläpparna skogshöjd   Stenbäcksmyren myr
  Nomyran odling   Stengärdan åkerområde
  Norberget höjd   Stenhammaren skog och grusås
  *Norderstängskällan mineralkälla   Stenskalla kulle
  Nordsjön sank mark   Stenugern skogsparti
  Nordåsbäcken bäck   Stensviken vik
  Noret sund   Stenvallsraningen odling
  Noret sund   Stickbabersgärdan åkerområde
  Noret tjärn   Stombacken vägbacke
  Noret vik   Stomberget bergshöjd
  Noret vik   Stomdalsbacken kulle
  Norra fälten odlingar   Stomdalsdiket bäck
  Norrforsen vattenfall /Se   Stomgärdan odling
  Norrforsen, se Kungsforsen fors   Stommosvedjan åker
  Norrfors laxfiske Saknas   Stomraningsbäcken bäck
  Norrforsen f.d.fors   Storavan dalgång
  Norrforsidan f.d.vik   Storavan sjö
  Norrmanstjärnen tjärn   Storavan sankt område
  Norrtjärnen tjärn   Storberget berg
  Norrån å   Storberget bergknalle
  Norsberget höjd   Storberget bergshöjd
  Norsudden udde   Storbrånet höjd
  Nybruket odling   Storbäckmyren myr
  Nybruket odling   Stordiket bäck
  Nybrännan skogsmark   Storfjärden fjärd
  Nybrännliden terräng   Storgroven bäck
  Nydalarna odling   Storgärdan åker
  *Nygårdsmyran myr   Storgärdsbäcken bäck
  *Nygärdan åker   Storheden skogsområde
  Nygärdan odling   Storheden skogsområde
  Nygärdan odling   Storheden hed
  Nygärdsberget höjd   Storhomen holme
  Nyhägnen odling   Storholmen holme
  Nymyran myrmark   Storholmen holme
  Nymyran myr   Storklubben holme
  Nymyran myr   Stormoran myr
  Nymyrbäcken bäck   Stormoran myr
  Nyodlingen odling   Stormorberget bergshöjd
  Nyodlingen odling   Stormordalen bäck
  Nyraningen myrmark   Stormyrarna myrar
  Nyraningskläppen skogshöjd   Stormyrberget bergshöjd
  Nyströmsdammet fördämning?   Stormyrbrännan skogsområde
  Nyverket odling   Stormyrbäcken bäck
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket myrmark   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyran åker
  Nyverket odling   Stormyren myr
  Nyverket odling   Stormyrsholmen kulle
  Nyverket odling   Stormyråsen sandås
  Nyverksbrånet terräng   Storraningen åker
  Nyåker odling   Storraningen åker, odling
  Nyåker odling   Storraningen åker
  Nyåkern odling   Storraningsberget bergshöjd
  Nyåkern åker   Storraningsberget bergshöjd
  Nyåkern odling   Storraningsheden skogsområde
  Nyåkern odling   Storsand skär
  Nyåkersberget höjd   Storskäret holme
  Nyåkersberget höjd   Storslättan åker
  Nyåkersberget höjd   Storslättan slåtter
  Nyåkersforsen fors   Storsnattermyren myr
  Nyängesberget höjd   Storstengrundet grund
  Nyänget odling   Storstengrundet, Södra kobbe
  Näset skogsmark   Storstenmyren myr
  Näset strandområde   Storstensmyren myr
  Näsmyran myrmark   Storstenmyran, se Storstens- Saknas
  Nätingtjärnbrånet höjd   Storstensmyran myr
  Nätingtjärnbäcken bäck   Storsvedjan åker
  Näverberget höjd   Storsvedjeforsen fors
  Näverbergsdrölen bäck   Storlavelsjöberget berg
  Nörd-Fälltjärnen tjärn   Stortavelsjöbäcken bäck
  Nörd-Krickmyran myr   Stortjärn tjärn
  Nörd-Långbäckstjärnen tjärn   Stortjärnsberget bergshöjd
  Nörd-Nätingtjärnen tjärn   Stortjärnsmyren, Nedre myr
  Nörd-Sandberget, se Sandåsberget berg   Stortjärnsmyren, Övre myr
  Nörd-Sandåsberget höjd   Storön ö
  Nördsjön sjö   Strand del av myr
  Nördviken vik   Strandbrännan skogsområde
  Nördåkersviken vik   Stranden åker
  Nörd-Ånäsviken vik   Strandgärdorna odlingar
  Obbolaön ö /Se   Strandgärdsberget bergshöjd
  Obbolaön ö /Se   Strandviken vik
  Obbolaön ö /Se   Strupen dalgång
  Obbolsraningen odling   Strätet myr
  Odlingsmyran myr   Strättmyren myr
  Odlingsskiftet odling   Strömbäcken bäck
  Odlingsänget skogsmark   Strömbäcksfjärden fjärd
  Offerstensberget höjd   Strömbäcksfjärden fjärd
  Ol-Hansdalen odling   Strömmen sund
  Ol-Nilsaberget höjd   Strömsavan sjöbotten
  Ol-Orsodlingen odling   Strömsavan sankmark
  Olsmyran myr   Strömsbäcken bäck
  Olsmyran myr   Strömsågern udde
  Olsmyrbäcken bäck   Strömsögern udde
  Onsänget odling   Strömsörbäcken bäck
  Ormsandmyran myr   Stubbmyrberget bergknalle
  Ormängsmyran myr   Stubbmyren myr
  Orrbergskläpparna höjd   Studsargärdan åker
  Orrbergsmyran myr   Stuguudden udde
  Orrberget, Lilla höjd   Stutmyren myr
  Orrberget, Stora höjd   Ståndklubben näs
  Orrbrånet terräng   Ståndklubbtjärnen tjärn
  Orrbrånsberget höjd   Stänsmyren myr
  Orrbrånsbäcken bäck   Stöckeafvan, se Storavan Saknas
  Orrbrånsmyran myrmark   Stöckeskär, se Innerskäret Saknas
  Orringskläppen höjd   Stöcksjöberget berg
  Orrmyran myr   Stöcksjöberget berg
  Orrmyran myr   Stöcksjön sjö
  Orrmyran myr   Stöcksjön sjö
  Orrmyran, se Stormyran myr   Stöcksjöänget odlat område
  Orrmyrraningen myrmark   Stöningsberget bergshöjd
  Oxbäcken bäck   Stöningsmyren myr
  Oxen,Gröna holme   Stöttingsfjället åker
  Oxkläppen höjd   Sundsbrännan röjning
  Oxkläppen höjd   Sundshålet vik
  Oxkläppen terräng   Surkläppberget berg
  Oxslätten odling   Surkläppen kulle
  Oxviken odling   Surmyren myr
  Oxviken vik   Surtjärnen tjärnar
  Oxviktjärnen tjärn   Survalen tjärn
  Oxviktjärnsmoren myrmark   Survalsbäcken bäck
  Patronsberget berg   Surängesbäcken bäck
  Patronsnybruket terräng   Suränget åker
  Per-Ersamyran myr   Svallberget berg
  Per-Ersamyrbäcken bäck   Svallbäcken bäck
  Per-Hans-Kläppen höjd   Svalldalen odling
  Per-Jonsmyran myr   Svallgärdan odling
  Per-Massagärdan ägomark   Svallgärdberget bergås
  Per-Nilskläppen höjd   Svallmyren myr
  Per-Olsberget höjd   Svallselet lugnvatten
  *Persberget berg   Svartberget berg
  *Persgården åker   Svartbrännan skogsområde
  Petberget höjd   Svartbäcken, Mellan bäck
  Petmyran myr   Svartkläppen höjd
  Petmyran myr   Svarten skär
  Petmyrbäcken bäck   Svartkälen bergshöjd
  Petmyrtjärnen sank mark   Svartmoran skogsområde
  Piparbölesjön sjö   Svartmoran myrområde
  Piparbölesjön sjö   Svartmyrbäcken bäck
  Piparbölessjön sjö   Svartmyren myr
  Piparbölesjön sjö /Se   Svartsjömyren myr
  Piparbölessjön sjö   Svartsjömyren myr
  Plogmoren odling   Svarttjärn tjärn
  Plogmoren åker /Se   Svarttjärn tjärn
  Plysmyrorna myrmark   Svartsjön tjärn
  Porsmyran myr   Svarttjärn tjärn
  Porsmyrberget höjd   Svarttjärn tjärn
  Porsmyran, Nedre myr   Svarttjärnen tjärn
  Porsmyran Övre myr   Svarttjärnberget bergshöjd
  Porsmyrberget berg   Svarttjärnbäcken bäck
  Porsmyrbäcken bäck   Svarttjärnmyren myr
  Pottasmyran myr   Svartviken vik
  Potten odling   Svartviken åker
  Potten odling   Svartviken åkerområde
  Pottviken vik   Svedjan odling
  *Pottängskällan mineralkälla   Svedjan åker
  Prostholmen holme   Svedjan åker
  *Prästerönningen äng   Svedjan åker
  *Prästgärdet åker   Svedjan åker
  Prästheden skogsmark   Svedjeberget bergshöjd
  *Prästkvarnarna Saknas   Svedjekläppen bergshöjd
  *Prästkvarnsbäcken bäck /Se   Svensmyren, Nedre myr
  *Prästmyren Saknas   Svensmyren, Övre myr
  *Prästmyran äng   Svideforsen fors
  Prästmyran myrmark   Svidekläppen kulle
  *Prästseltenn äng   Svinberget bergshöjd
  Prästsjöbäcken bäck   Synden åkerområde
  Prästsjön tjärn   Sågbacken skogsområde
  *Prästsältan äng   Sågbäcken bäck
  Prästsjödiket bäck   Sågheden skogsområde
  Prästsjön sjö   Sågraningen skogsområde
  Prästsjön sjö   Sågställningskläppen kulle
  Prästsjön sjö   Såsgran uppgrundat område
  *Präståkern Saknas   Såsgranforsen fors
  Pussmyran myr   Södervikberget berg
  *Påsamyran myr   Söderviken vik
  Pärudden udde   Sönkmyren myr
  Raddet odling   Sönnersttuvan holme
  Raddet höjd   Sörböleklubbarna holmar
  Radmyran myr   Sörböle kabbar, se Sörböleklubbarna Saknas
  Ramsan å   Sörböl(s)bäcken bäck
  Rangsmyran odling   Sörforsarna forsar
  Raningarna odling   Sörgärdan odling
  Raningen myrmark   Sörgärdan åker
  Raningen odling   Söråkersmyren myr
  Raningen odling   Takfurutjärn tjärn
  Raningen odling   Takfurutjärnsberget höjd
  Raningen odling   Takfurutjärnshässjelået myr
  Raningen odling   Tallgärdan åker
  Raningen odling   Tallåsberget berg
  Raningen odling   Tallåsmyren myr
  Raningen odling   Tappen ö
  Raningen odling   Tappkvarnbäcken del av Rö(d)bäcken
  Raningen skogsmark   Taskamyren myr
  Raningen odling   Tattarstigen skogsstig
  Raningen odling   Tavelsjöavan tjärn
  Raningen myrmark   Tavelsjöberget berg
  Raningen odling   Tavelsjön sjö
  Raningen ängsmark?   Tavelsjön sjö
  Raningen odling   Tavelsjön, Lilla tjärn
  Raningsberget höjd, triangelpunkt   Tavelsjön, Stora tjärn
  Raningsberget berg   Tavelfjärden fjärd
  Raningsbrännan skogsmark   Tavelknivingen udde
  Raningsbäcken bäck   Tavelån å
  Raningsbäcken bäck   Teftelbölesjön, se Tessebölesjön Saknas
  Raningsbäcken bäck   Tegsta odlingsområde
  Raningsforsen fors?   Tegsberget bergshöjd
  Raningsmoren skogsmark   Tessebölesjön sjö
  Raningsmyran myr   Timmerberget bergshöjd
  Raningsmyran myrmark   Timmerhusmyren myr
  Raningsmyran myr   Timmerhusmyran myr
  Raningsudden udde   Timmerraningsgrovan bäck
  Rengrundet sank mark   Tjuvudden udde
  Rengårdsberget höjd   Tjuvvarpberget berg
  Rengårdsberget höjd   Tjuvvarpet vik
  Rengårdsberget höjd   Tjuvvarpet vik
  Rengårdsliden skogsmark   Tjäderberget bergshöjd
  Rengårdsmyran myr   Tjälamarksberget bergshöjd
  Rengårdsmyran odling   Tjälamarksmyren myr
  Rengårdsmyran myr   Tjälsmyren myr
  Rengårdsmyran odling   Tjärdalsbäcken bäck
  Rengårdsmyran myr   Tjärdalsgärdan åkerområde
  Rengårdsmyran myr   Tjärnberget bergshöjd
  Rengårdsmyran myr   Tjärnberget berg
  Rengårdstjärnen tjärn   Tjärnbäcken bäck
  Rengårdstjärnsbäcken bäck   Tjärnbäcken bäck
  Rengärdena terräng   Tjärnbäcken bäck
  Renträsket sjö   Tjärnbäcksberget bergshöjd
  Renängesbäcken bäck   Tjärnen åker
  Revelberget skogshöjd   Tjärnen åker
  Revet udde   Tjärnen vik
  *Revstrand vik   Tjärngrovan bäck
  Riddarberget berg   Tjärngrovan bäck
  Riksenskammen höjd   Tjärnkläppen bergknalle
  Rinneln sund   Tjärnmyran, se Tjärnen Saknas
  Ripan odling   Tjärnmyran myr
  Risberget berg   Tjärnmyren myr
  Risbrännberget höjd   Tjärnmyren myr
  Risbäcken bäck   Tjärnmyren myr
  Risbäckraningen odling   Tjärnmyren myr
  Riskludden berg   Tjärnsandudden udde
  Riskludden terräng   Tjärnskalberget bergshöjd
  Rismorarna terräng   Tomasberget bergshöjd
  Rismorkläppen höjd   Torpet åker och torpområde
  Rismyran myr   Torrberget bergshöjd
  Rismyran odling   Torrberget, Lilla bergshöjd
  Rismyran myrmark   Torrberget, Stora bergshöjd
  Rismyrberget höjd   Torrbergsmyrarna myrar
  Rismyrbäcken bäck   Torrmatsundet sund
  Rismyrliden skogsmark   Torrtallberget berg
  Rismyrorna myrmark   Torsdagsmyren myr
  Risrönningen äng   Tranmyren myr
  Ristjärnen tjärn   Transtenberget berg
  Risön udde   Tratten odling
  Risön terräng   Trattänget odling
  Risösundet sund   Trebuskudden udde
  Roddet odling   Trebuskudden udde
  *Rodebäcksängen äng   Trehörningen sjö
  Romsmyran, Västra myr   Trehörningssjön sjö
  Romsmyran, Östra myr   Trekäringmyran myr
  Romsmyrbäcken bäck   Trindmyrbäcken bäck
  Romsmyrgärdan odling?   Trindmyren myr
  Romsmyrkälen skogsmark   Trindmyren myr
  Rosgärdan odling   Trollberget bergshöjd
  Rosslidberget höjd   Trolldalsbäcken bäck
  Rotlidberget berg   Trollkläppen höjd
  Rotlidmyran myr   Trolltjärn tjärn
  Rotmarken myr   Trolltjärnberget bergshöjd
  Rotmyran myr   Trolltjärnsbäcken bäck
  Rotmyran myr   Trolltjärnsmyren myr
  Rotmyrberget höjd   Truthällan, se Truklubben Saknas
  Rotmyrberget bergshöjd /Se   Truthällen, Lilla holme
  Rotnäsviken vik   Truthällen, Stora holme
  Rotskiftet odling   Trutklubben holme
  Rotänget odling   Trång-Mattsund sankmark
  Rovogen odling   Trädsmyrarna myrar
  Rovogen del av inäga /Se   Trädsmyren odling
  Rovogsdiket bäck   Trätbäcken bäck
  Rudtjärnen tjärn   Trätmyrbäcken bäck
  Rudtjärnsbäcken bäck   Trätmyrbäcken bäck
  Rundmyran myr   Trätmyren myr
  Rupbäcken bäck   Trätmyren myr
  Rypan skogsmark   Trätmyren myr
  Ryssvärnet terräng?   Tungan åker
  Rådalarna äng   Tupplidbäcken bäck
  Rådalen odling   Tvarutjärn tjärn
  Rådalsberget höjd   Tveklova grund
  Rådalsbäcken bäck   Tväramyrarna myrar
  Rådalsrödningarna äng   Tväratjärnberget bergshöjd
  Råghällan strandområde   Tväratjärn, Lilla tjärn
  Rålinjen odling   Tväratjärn, Stora tjärn
  Råmoren odling   Tväratjärnsmyren myr
  Råmärket odling   Tvärbäcken bäck
  Räckberget berg   Tvärbäcken bäck
  Skravelsjön odling   Tvärgran åker
  Skravelsjötjärnen tjärn   Tvärtegen åker
  *Räfsstrand vik   Tvärån å
  Räftan skogsmark   Tvärån åförgrening
  Rännmyran odling   Tväråtjärnberg, se Tväratjärnberget Saknas
  Rättberget berg   Tväråtjärn, St(ora), se Tväratjärn Saknas
  Rättberget höjd   Tået sänka
  Rättberget, se Vargtoberget berg   Tåmyren myr
  Rävaberget berg   Täfteåberget berg
  Rävaberget höjd   Täft(e)åmyrarna myrar
  Rävadalen dalgång   Täft(e)åmyren myr
  Rävadalen dal /Se   Täfte(å)träsket sjö
  Rävagärdan odling   Täftesmyrliden skogsområde
  Rävakammen terräng   Täftån å
  Rävakläppen höjd   Täkstorna åker
  Rävamyran myr   Tällberget bergshöjd
  Rävamyran myr   Tällberget bergshöjd
  Rävasten terräng   Tövalitet udde
  Rävlybergen höjd   Ugerbäcken bäck
  Röberget höjd   Ugern namn för Bockholmen
  Röberget berg   Ugern holme
  Röbäcken bäck   Ugerträsket tjärn
  Röberget berg   Ugerträskbäcken bäck
  Röberget berg   Ulterviken vik
  *Röbäcks källa källa   Ulterviken vik
  Röbäcksliden höjd och skogsmark   Uman älv
  Röbäcksmyran myr   Uman vattendrag
  Röbäcksmyran odling   Umån Saknas
  Röda havet odling   Umån Saknas
  Rödberget berg   Utbörtingen ö
  Rödberget höjd, triangelpunkt   Utterliden bergshöjd
  *Rödbäckskällan källa /Se   Vadet åkerområde
  Rödbäcksmyran äng   Vakensfäbodliden skogsområde
  Rödbäcksmyran äng   Valen skogsområde
  *Rödbäcks äng äng /Se   Valgärdan skogsområde
  Rödbäck(s)änget äng /Se   Vallberget berg
  Rödmossakläppen höjd   Vallbergtjärnen tjärn
  Rödmossamoren myr   Vallingsgrund, se Revet Saknas
  Rödmossamyran myr   Vallraningsmyren myr
  Rödmossamyran myr   Vallsmoran myr
  Rödmossamyran myr   Valmyren myr
  Rödmossamyran myr   Vannersmyren myr
  Rödmossatjärnen tjärn   Varggärdan åker
  Rödmyran myr   Varggärdsbacken kulle
  Rödmyran myr   Varghålet åker
  Rödmyran myr   Vargmyren myr
  Rödmyran myr   Vargtodalen dalsänka
  Rödmyran myr   Varmvattensjön sjö
  Rödmyran myr   Varmvattensbäcken bäck
  Rödmyrberget berg   Varmvatt(en)sberget berg
  Rödmyrbrånet höjd   Varmv(attnet), se Varmvattensjön Saknas
  Rödtjärn tjärn   Varsmyren myr
  Rödtjärn tjärn   Vartasberget berg
  Rödtjärnbäcken bäck   Vartonsberget Saknas
  Rödtjärnen sjö   Vattengrundet udde
  Rödtjärnen tjärn   Vattennorsbäcken bäck
  Rödåare ortbon   Vattenledningsmyren myr
  Rödåkammen höjd   Vedbacken höjd
  Rödån å   Verkgärdan åkerområde
  Rödån å   Vidugerna näs
  Rödånäsberget höjd   Vidugersudden del av Vidågerna
  Rödåraningen ängsmark?   Vidögern halvö
  Röjmorberget höjd   Vidögersudden udde
  Röjmoren skogsmark   Vikdiket uppdikad bäck
  Römyran myr   Viken åkerområde
  Römyran myr   Viken åkerområde
  Rönnbäcken bäck   Viken åker
  Rönnbäcksberget höjd   Viken åker
  Rönnbäcksheden hed   Villberget bergshöjd
  Rönndalen terräng   Villbrånet höjd
  Rönndalen terräng   Villmoran åkerområde
  Rönndalsbäcken bäck   Villmorforsen fors
  Rönnholmberget höjd   Villmyrbäcken bäck
  Rönntoet terräng   Villmyren myr
  Rörmyrberget höjd   Villmyren myr
  Rörmyråsarna höjder   Vimpensmyren myr
  Rörtjärnen tjärn   Vindeln el. Vindelälven älv
  Rörtjärnmyran myr   Vindeln namn på Vindelälven
  Rörtjärnshällorna terräng   Vindelån namn på Vindelälven
  Rösberget berg   Vindelälven älv
  Rösberget höjd, triangelpunkt   Vintermyren odling
  Rötamyran myr   Vintervägsmyren myr
  *Sacke rönningen äng   Vintervägsraningen odling
  Sakriskläppen skogsmark   Vintervägssurtjärnen tjärn