ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Umeå stad : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 70 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 418
Umeå stad Arabiedungen skogsområde Umeå kommun kommun Adolfslund jordbruksområde
Umeå stad Blomstermyran, Lilla myr Umeå landsförsamling Amerika stadsdel
Umeå stad Bottenhavet hav Umeå stadsförsamling Anumarkvägen väg
Umeå stad *Brännan berg Umeå stadsförsamling stadsförsamling Arabidungen plats
Umeå stad Bräntberget höjd Umeå kommun Arabien plats för regementsbagari
Umeå stad *Dalsängsbäcken förr bäck Umeå kommun Armbågakroken krök av Djupbäcken
Umeå stad Djupbäcken bäck Umeå kommun Asptået f.d. väg
Umeå stad Djupbäcken bäck Ålidhems församling stadsförsamling Bankbacken backe
Umeå stad Djupbäcken bäck Umeå stad Baggraningen odling
Umeå stad Ersmarkberget höjd Umeå stad Bastugatan gatunamn
Umeå stad Fungnäsmyran myr Umeå stad Bastugatan förr namn på Skolgatan
Umeå stad Fäbodberget skogsmark Umeå stad Bastugärdan f.d. odling
Umeå sn Gamla bron bro Umeå stad Ben-Pellestået Saknas
Umeå stad Gammliavallen idrottsplats Umeå stad Bergsboda fäbod- och fiskeplats
Umeå stad Generalsbacken terräng Umeå stad Bergsbodviken älvsvik
Umeå stad Gimomyran myr Umeå stad Bjursraningen f.d. odling
Umeå stad Grössjömyran myr Umeå stad Bjurströmsgärdan, se Burströmsgärdan Saknas
Umeå stad Hamrinsberget höjd, triangelpunkt Umeå stad Blomstermyran myr
Umeå stad Heden Saknas /Se Umeå Saknas Bodénsgärdan f.d. odling
Umeå stad Herrgärdan odling Umeå Saknas Brattfallen fiskeverk
Umeå stad Hillskär ö Umeå Saknas Brattgärdan odling
Umeå stad Hillskär ö Umeå Saknas Brogatan gata
Umeå stad Hillskärshällan grund Umeå stad Brogränden binamn på Brogatan
Umeå Stad stad *Himmelsmyran förr myr Umeå stad Brogärdan åker
Umeå stad Holmmyran f.d. odling Umeå Saknas Brogärdan odling
Umeå stad Jaberget skogshöjd Umeå stad Broparken park
Umeå stad Klasmyran, Yttre myr Umeå stad /Se Brurgärdan odling
Umeå stad /Se Knallberget höjd Umeå stad Brängärdet Saknas
Umeå stad Kolbäcken bäck Umeå Saknas Brännerigärdan eller Elfsbacka, se Älvsbacka Saknas
Umeå stad /Se Krickan åker Umeå stad Brännäsgärdan åker
Umeå stad stad Lilljansberget höjd Umeå ortn. Brännesgärdan odling
Umeå stad Lill-Sandskär holme Ume-bo inbyggarbeteckning Brännlundsgärdan f.d. odling
Umeå stad o. sn Långmyran förr myr, ny åkerområde Umestaden stad Brännlundsnybruket f.d. odling
Umeå stad /Se Långåsen ås Umstan binamn på Umeå stad Bräntberget höjd
Umeå stad /Se Majestic-grundet grund /Se Upmäje stad, och sjö Bräntberget Saknas
Umeå stad /Se Myrsand holme Amerika plats Bräntsgärdan odling
Umeå stad /Se Norrån å Arken tomt Burmansgärdan Saknas
Umeå stad /Se Nyboda-Fiskvallen strandområde Audumbla kvarter Burströmsgärdan odl.
Umeå stad /Se Patronsviken, Lilla havsvik Axtorp gd Byströmsgärdan f.d. odling
Umeå stad /Se Regnkappan myrmark Berghem f.d. gård, numera bryggeri Bytesgärdan f.d. odling
Umeå stad /Se Rödmossamyran myr Bergsboda hållplats, villaområde Bäckgärdan f.d. odling
Umeå stad /Se Sandbäcken bäck Bergsbodavallen hållplats Bäckmansgärdan f.d. odling
Umeå sn /Se Sandbäcken bäck Blå Porten f.d. gästgiveri Bärmyr myr
Umeå stad /Se Sandbäcken bäck Brogård f.d. bebyggelse Bölesforsen fors
Umeå stad /Se *Sandån älv Bytesgärdet Saknas Dalsänget Saknas
Umeå stad /Se Sofiehemsdammen sjö Bäckgärdet Saknas Donnersmyren myrmarkområde
Umeå stad /Se Stadsliden skogsmark Dragonkasern, se K 4 Saknas Dansartået f.d. fägata
Umeå stad /Se Stomskär udde Dragonerna Saknas Davidsgärdet f.d. odling
Umeå stad /Se Storfieln, se Österfjärden fjärd Dragonlägret = K 4 Saknas Djupbäcken bäck
Umeå stad /Se ?Storkas ö Eriksberg stadsäga Djupbäcken bäck
Umeå stad /Se Stormormyran myr Erikslund folkpark Djupbäcksgärdan odling
Umeå stad /Se Stor-Sandskär ö Fattighuset förr »fattighus» Djupbäcksparken parkområde
Umeå stad /Se Stor-Truthällan grund Folkparken Gammlia, se Gammlia Saknas Dofvabäcksmyran Saknas
Umeå stad /Se Storån å Fredriksdal bebyggelse Donnersmyran myrmark
Umeå stad /Se Tegelbruksberget höjd Fredrikshög villaområde Dunkers lund Saknas
Umeå stad /Se *Tegslandet område Fredrikshög f.d. gård Dunkers park park
Umeå stad /Se Timmerraningen terräng Fridhem bebyggelse Dyrgärdan Saknas
Umeå stad /Se Tvärån å Färgaren kvarter Döbelnspark park
Umeå sn, stad /Se ?Umeälven älvutflöde Gammlia museum m.m. Döbelns Plan Saknas
Umeå stad /Se Umeälven älv Gammliavägen hållplats Eriksborg odling
Umeå stad /Se Västra gipen terräng Gimo, se Gimonäs Saknas Eriks-Persnybruket del av Nybruket
Bösta by /Se Västra gipen terräng /Se Gimonäs hållplats, bruk Ersmarksberg triangelpunkt
Bösta by /Se Ytterhiskliden terräng Grisbackakvarnen kvarn Ersmarkstullen del av Ö. Kyrkogatan
Stöcke by /Se Ytterhiskliden terräng /Se Guldskrinet kvarter Ersmarkstået binamn på Ersmarksvägen
Västerhiske stadsdel /Se Öberget berg Gymnastiken kvarter Ersmarksvägen väg
Ytterhiske stadsdel /Se Öberget skogsmark Haga stadsdel Fabergsraningarna odlingsområde
Ytterhiske stadsdel /Se *Önabben Saknas Hede område Fabersraningen f.d. odling
?Ådala by Österfjärden fjärd Hedlunda f.d. boställe Falbäcken bäck
Ådalen, se Ådala by Östra gipen terräng Hemgården pensionärshem Falbäcken bäck
Ålidbacken stadsdel /Se Östra gipen terräng /Se Herrgärdan stadsdel Falbäcksberget bergshöjd
    Hycklan binamn på Eriksberg Falbäcksgärdan odl.
    Hägnorna förr namn på Sofiehem Falbäcksnybruket odlingar
    Hässjan kvarter Falbäcksnybruket odling
    Insyningen kvarter Falsterbo odling
    I 20 regemente Farmorgärdan odling
    Inf. kasern, se I 20 Saknas Fattighusbäcken namn för Runmarksbäcken
    Johannesdal bebyggelse Fattighusbäcken binamn på Renmarksbäcken
    Jumpelund = Erikslund Saknas Fläskhägnan Saknas
    Jämtebölegården byggnad Forsen Saknas
    Kamrersfäboda f.d. fäbodar, lertag Fridhem förort
    Karlstorp hemman Fungnäsmyren myr
    Kav. kasern, se K 4 Saknas Fungnesmyran myr
    K 4 dragonkasern Fåfängan f.d. odling
    *K 8 dragonregemente Fåfänggärdan, se Fåfängan Saknas
    Karlstorp gd Fäbodgärde odling
    Kerstinsstugan byggnad Fägärdan f.d. odling
    Krickan kvarter Färjstället Saknas
    Kronmagasinet binamn på Vitmagasinet Gadden binamn på Gaddnybruket
    Lugnet gd Gaddnybruket f.d. odling
    Läraren kvarter Gammgärdan åker
    Magnusdal bebyggelse Gammgärdan odling
    Malmen område Gamliabacken backe
    Mariedal gd Gammliaskogen skogsmark
    Mariehem gd Gammliavallen idrottsplats
    Marielund del av Sandakolonin Gammliavägen hp
    Markusröjningen, se Markusraningen Saknas Gammliden museiområde
    Mimer kvarter Getartået f.d. fägata
    Montellsgärdet kvarter Gilljamsberget höjd
    Moritzka gården Saknas Gottland f.d. odling
    Månsbodarna äldre namn på Kamrersfäboda Granholmsgärdan f.d. odling
    Nordmalingsbaracken byggnad Granlo skogsområde
    Norrmalm stadsdel Gransbäcken binamn på Djupbäcken
    Nyborg hemman Grundbergsgärdan f.d. odling
    Nyborg gd Grynvällingsberget berg
    Nyhem binamn på Fredrikshög Grynvällingsbäcken bäck
    Olofsdal bebyggelse Grötsjöberget höjd
    Pilgärdet kvarter Gullskrinet f.d. odling
    Pintorp binamn på Gimo såg Gullskrinraningen odling
    Puppholm f.d. gd Gårdsgärdan åker
    Residenset residens Hagaparken park
    Rosendal bebyggelse Hallandet åker
    Ryttaren kvarter Hallandstået ängesväg
    Samlingen bönhus Hallandet odling
    Sandbacka bebyggelse Hallinsgärdan f.d. odling
    Sandåkern kvarter Hamrinsbacken skidbacke
    Seminariet förr namn på hovrättsbyggnad Hamrinsberget bergshöjd
    Sibirien f.d. odling Hamrinsberget höjd
    Sibirien binamn på Uthamnen Hede område
    Sista Styvern försvunnet hus Heden land
    Skogskvarnarna förr kvarnar Hedlundadungen område
    Smörasken byggnad Hedmansnybruket odling
    Sofiehem förstad Hedmansnybruket f.d. odling
    Sofiehem stadsdel Herraningen f.d.odling
    Stadstået förr namn på Öbacka Hiskeängen, se Änget Saknas
    Storröjningen kvarter Holmmyren jordbrukarområde
    Sävargården byggnad Holmmyran f.d. odling
    Tavelsjö församling Saknas Hovrättsgatan Saknas
    Tegs församling församling Husmyren odlingsområde
    Tegelbruket tegelbruk Husmyran odling
    Tingshuset domstol Husmyrheden del av Sandbacka
    Trångsund hus Husmyrheden del av Sandbacka
    Ubmijä Saknas Håkansgärdan f.d. odling
    Umehamn hamnområde Hållandet, se Hallandet Saknas
    Upmäje sjö Hålmyran f.d. odling
    Uthamnen hamn Häggmansgärdan åker
    Vita Duvan cellfängelse Hägnan åker
    Vitmagasinet magasinbyggnad Hägnorna äldre namn för Sofiehem
    Västerslätt blivande stadsdel Häradshövdinggärden f.d. odling
    Västpåstan stadsdel Härrödningen, se Herraningen Saknas
    Väst på stan Saknas Högbergsnybruket Saknas
    Väst på stan stadsdel Höglundsnybruket Saknas
    Västra Klapphuset förr byggnad Hökgärdet Saknas
    Ytterhiske del av stad Hörnellsraningen f.d. odling
    Ytterhiske stadsdel Illjansberget Saknas
    Ålidbacken bebyggelse Innerklamyran myr
    Åskmolnet hus Insyningsgärdan f.d. odling
    Älvsbacka kvarter Isbergsgärdan f.d. odling
    Änkhuset byggnad Jaberget bergshöjd
    Änkhuset byggnad Jaberget höjd
    Öbacka bebyggelse Johannisdal odlingsområde
    Östanborg gårdar Järnbron, se Storbron Saknas
    Östermalm del av Umeå stad Kajen hamnplats
    Östpåstan stadsdel Kajsa-Evatået Saknas
    Öst på stan del av stad Kallkällnybruket f.d. odling
    Öst på stan del av stad Kamrersbackarna vägbackar
    Öst på stan del av stad Kamrers fäbodar odling
    Öst på stan stadsdel Kamrersgärdet Saknas
    Östra Klapphuset förr byggnad Kapplandet Saknas
      Karlstorpsbäcken bäck
      Karlstorpsbäcken bäck
      Kilhägnen odling
      Kolbäcken bäck
      Kolbäcken bäck
      Krickan åker
      Krickan betesmark
      Krickan odling
      Kricktået ängesväg
      Kronbodgärdan odling
      Kubben odling
      Kubbgärdan f.d. odling
      Kvarnberget binamn på Öberget
      Kvarngärdan odl.
      Kvarnvägen gata
      Kyrkogården begravningsplats
      Kyrkparken område
      Kåla bäcke , se Kolbäcken Saknas
      Käringmyran myr
      Lagergrensgärdan f.d. odling
      Lapprengroven Saknas
      Lappstagärdet Saknas
      Lasarettsbäcken bäck
      Lidmyran myr
      Lidnybruket odlingsområde
      Lilla Nygatan f.d. gata
      Lillbron förr bro
      Lillhelvetet Saknas
      Lill-Jansberget Saknas
      Lillsanden holme
      Lilltjärn förr tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lillåbron Saknas
      Lillån binamn på Tvärån
      Limningsviken vik
      Limningsvallen strandparti
      Limyr, se Lidmyran myr
      Lindsgärdan f.d. odling
      Lindströms nybruk odling
      Linsjögärdet el. Trösklogegärdan Saknas
      Lomkärsmyr myr
      Lundaparken, se Lundåkern Saknas
      Lundgrensgärdan f.d. odling
      Lundåkern näs
      Lundåkern område
      Lustigkulla f.d. åker
      Långmyren åkerområde
      Lägdan Saknas
      Länsmansberget höjd
      Länsmansberget höjd
      Löfgrens el. Brattgärdan, se Brattgärdan Saknas
      Lövdalsnybruket f.d. odling
      Magnusdal odlingsområde
      Mannbergsgärdan f.d. odling
      Mariedal jordbruk
      Mariehem odlingsområde
      Mariehemsbacken vägbacke
      Mariehemsberget höjd
      Marielund del av Sandakolonin
      Markusraningen f.d. odling
      Montellsbrånet åkerområde
      Montellsgärdan f.d. odling
      Montellsmyran odling
      Montellsnybruket åker
      Moritzgärdan f.d. odling
      Munnet åmynning
      Myränget odling f.d.
      Mångmansgärdan f.d. odling
      Norbergsgärdan f.d. odling
      Norrån Saknas
      Nybruket odling
      Nydalabadet badplats
      Nygatan gata
      Nygatan f.d. gata
      Nygatan, Lilla gatunamn
      Nygärdan Saknas
      Nyhem villaområde
      Nymansmyren myr
      Nymansmyran myr
      Nytorget torg
      Olagärdan f.d. odling
      Olänget Saknas
      Ormhålet odling
      Oxögat f.d. sjö
      Packartorget f.d. torgplats
      Packhusgränden försv. gränd
      Patronsviken vik
      Patronsviksudden udde
      Penningskrinet odling
      Per-Matsgärdan f.d. odling
      Pilgärdan f.d. odling
      Pilrödjningen Saknas
      Prästgärdan f.d. odling
      Raningen odlingar
      Raningen odling
      Renmarksbäcken bäck
      Renmarksbäcken bäck
      Rosendal del av Umeå stad
      Rosendalstået f.d. väg
      Ruckmansmyren myr
      Ruckmansmyran myr
      Rådhusgatan gatunamn
      Rådhusgatan förr gata
      Rådhusparken parkanläggning
      Rådhustorget torg
      Rådhustorget Saknas
      Rödmossamyran myr
      Rödningen, se Raningen Saknas
      Rönnholmsgärdan f.d. odling
      Rörströmsgärdan Saknas
      Sakrigärdan odling
      Sandaparken parkanläggning
      Sandbacka byområde
      Sandbackabacken backe
      Sandbergsgärdan f.d. odling
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcksgärdorna odl.
      Sandgärdan odling
      Sandskär, Stora ö
      Sandskäret binamn på Storsanden
      Sandskärssundet, se Norrån Saknas
      Sandtjärn förr åker, nu exercisfält
      Sandtjärnen f.d. tjärn
      Sandtuvan holme
      Sandåkern strandområde
      Sandåkern f.d. odling
      Sandön holme
      Seminariegatan förr namn på Hovrättsgatan
      Sikströmsgärdan f.d. odling
      Sjukhuslunden Saknas
      Sjukhusparken Saknas
      Sjöbergsgärdan Saknas
      Sjögatan äldre namn på Västra Strandgatan
      Sjögatan förr namn på nuv. Västra Strandgatan
      Skackelbacken backe
      Skarinsbacken backe
      Skarpgärdan åker
      Skarpgärdan odling
      Skogkvarnmyran myr
      Skolgatan gata
      Skolparken Saknas
      Skorpgärdan f.d. odling
      Skröppeludden skogsmark
      Skröperberget, se Skröppeludden Saknas
      Smålamyrsbäcken f.d. bäck
      Småholmarna holmar
      Smålamyrgärdet Saknas
      Smårödningarne Saknas
      Sofiehem hp
      Sofiehemsdammen fördämning
      Soldatraningen odling
      Spångmyran myr
      Spännberget höjd
      Stadsliden höjd
      Stadsliden skogsmark
      Stadsparken ä. namn för nuv. Döbelns park
      Stadsparken äldre namn på Döbelns Park
      Stadstået förort
      Stecksénsbacken backe
      Stecksénsgärdan f.d. odling
      Stenarmen vågbrytare
      Stengärdan f.d. bete
      Stentået väg
      Stickabacken backe
      Stomraningsbäcken bäck
      Stomskär, se Stormskär Saknas
      Storbron förr bro
      Storgärdan el. Kronbodgärdan, se Kronbodgärdan Saknas
      Storrödn. el. Markusrödn. Saknas
      Storgatan gata
      Storgärdet eller Måntellsgärdet, se Montellsgärdan Saknas
      Stormoran myr
      Stormoren myrmark
      Stormskär holme
      Storolänget Saknas
      Storraningen odling
      Storsanden holme
      Stortågärdan f.d. odling
      Strotmansgärdet Saknas
      Storstenberget höjd
      Storån namn på Umeälven
      Strandberget bergshöjd
      Strandberget höjd
      Strömsbergsgärdan f.d. odling
      Strömskatan udde
      Stålbergsgärdet, se Tegmansgärdan Saknas
      Sundmarksgärdan Saknas
      Säfkvistgärdan Saknas
      Säter jordbruk
      Tavelinsgärdan odling
      Tegmansgärdan Saknas
      Tegsbron bro
      Thunbergsgärdet Saknas
      Timmerraningen åker
      Timmerraningen odling
      Timmerraningsbäcken bäck
      Timmerraningsbäcken bäck
      Tjuvhällen berghäll
      Tjuvhällan berghäll
      Tjälamarkån bäck
      Tjärhovet strandområde
      Tjärhovel Saknas
      Tjärhovet, se Tjärhovsparken o. Broparken Saknas
      Tjärhovsparken Saknas
      Tornbergsnybruket f.d. odling
      Trehörningen Saknas
      Trekanten odling
      Trångsund äldre strandområde
      Trätgärdan f.d. odling
      Tullförvaltaregärdet Saknas
      Tullgränden gränd
      Tuvraningen förr åker, nu skjutbaneområde
      Tuvraningen f.d. odling
      Tuvraningen odling
      Tvärtegarna Saknas
      Tväråbron bro
      Tväråmynnet Saknas
      Tvärån å
      Tvärån bifl. till Umeälven
      Tågärdan Saknas
      Törnstensgärdan Saknas
      Uman äldre namn på Umeälven
      Umeälven vattendrag
      Vallen binamn på Gammliavallen
      Vallsmyren odling
      Vallsmyran myr
      Varghålet åker
      Varghålet odling
      Vedkastudden udde
      Vedkastviken vik
      Vennmansgärdan f.d. odling
      Vestlingsgärdan f.d. odling
      Vettergärdet f.d. odling
      Vibergsgärdan f.d. odling
      Wäderqvarnsgärdan Saknas
      Vänmansgärdet, se Vennmansgärdan Saknas
      Västergatan, se Kajsa-Evatået Saknas
      Västergärdan åker
      Västergärdan odling
      Västgärdet Saknas
      Väst på stan Saknas
      Västra Strandgatan, se Sjögatan Saknas
      Ytterhiskeforsen fors
      Ytter-Klamyran myr
      Yttra Öberget berg
      Ågärdan odling
      Åkrokarne Saknas
      Åldersparvskläppen höjd
      Ålidbacken bergsluttning
      Åströmsgärdan, se Dansartået Saknas
      Älvbrinken strandparti
      Älvsbacka f.d. odling
      Älvsbacka(rna) strandsluttning
      Änget odling
      Öbacka förstad
      Öberget höjd
      Öberget berg
      Ömansgärdan f.d. odling
      Östergärdan odling

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.