ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vännäs socken, Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 1176 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 1180
Vännäs sn o. samhälle /Se Abborrdrölen bäck? Vännäs sn sn Nummerförteckning förteckning
Vännäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Vännäs kommun Nummerförteckning förteckning
Vännäs by o. sn /Se Abborrtjärnsåsen ås Vännäs sn sn Nummerförteckning förteckning
Vännäs sn /Se Abramskläppen höjd Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Vännäs sn o. köping /Se Aftonsmyran myr Vännäs sn o. köping Nummerförteckning förteckning
Vännäs sn /Se Aggbäcken bäck Vännäs socken, by och köping Nummerförteckning förteckning
Vännäs sn /Se Aggbäcken bäck Vännäs socken Nummerförteckning förteckning
*Andersåker by Aggmyran myr Vännäs samhälle och socken Nummerförteckning förteckning
Andersåker by Aldermyran odling Abborrtjärnsliden bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Andersåker by Aldernabben udde Begrafningsplats o folkskollararens plateringsland Saknas Nummerförteckning förteckning
Andersåker by Aldertjärnen tjärn Berg bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Berg by Aln holme Berg by Nummerförteckning förteckning
Berg by Andbäcken bäck Berg by Nummerförteckning förteckning
Berg by Andbäcken bäck Berg by Nummerförteckning förteckning
Berg by Andbäcksmoren odling Berg by Nummerförteckning förteckning
Berg by Andbäcksmoren odling Bergbäck by Abborrdrölan vik
Berg by Anddiket bäck Berget by Abborrtjärn tjärn
Berg by Anders-Jonstjärnen tjärn Bergliden by Abborrtjärnsmyren myr
Berg by Andtjärnslidberget höjd Bergliden by Abrahamskläppen höjd
Berg by Antmoren odling Bergliden by Abrahamskläppmyren myr
Berg by Antmyran myr Bergliden by Abrahamsåsen höjd
Berg by Antmyrberget berg Berglunda by Aftonsmyren myr
Berg by Avabacken höjd Bergnäs by Aggbäcken bäck
Berg by Backudden udde Bergnäs by Aggbäcksmyren myr
Berg by Bakdalen skogsmark Björnlandsbäck by Aldertjärn tjärn
Berg by Barke åker /Se Björnlandsbäck by Andbäcken bäck
Berg gårdar Barnberget berg Björnlandsbäck by Andbäcken bäck
Brattby by Bastubäcken bäck Bojnäs by Andbäcksmoran slåtterområde
Brattby by Bastumyran myr Brån by Andbäcksmoren sumpmark
Brattby by Bastumyran myr Brån by Anddiket bäckdike
Brån by Bastumyrbäcken å Brån by Andtjärn, Lilla tjärn
Brån by Bastumyrbäcken bäck Brån by Andtjärn, Stora tjärn
Brån by Bastumyrbäcken bäck Brännan by Andtjärnslidberget höjd
Brån by Bastumyrbäcken bäck Brännfors by Antmyrberget bergshöjd
Brån by Bergbäcksberget berg Böjnäs by Antmyrberget höjd
Brån by Berggärdan odling Dalarö byområde Antmyren myr
Brån by Bergmyran myr Dalarö avs Antmyran myr
Brån by Bergmyran myr Darjgården hemman Aren holme
Brån by Bergnäset berg Darggården torp Asabäcken, se Hasabäcken Saknas
Brån by Bergsforsen fors Degermyr pst Backuddberget bergshöjd
Brån by Bergudden terräng Diket del av by Backudden näs
Brån by Bergudden skogsmark Dombäck by Baggbölesholmen holme
Brån by Bienlandsbecken, se Björnlandsbäcken bäck Dombäck, se Pengsjöby pst Bakdalen dalgång
Brån by Bienlandzbecken, se Björnlandsbäcken bäck Eriksberg, se Eriksborg Saknas Barkatmoren sumpmark
Brån by Bienlandzbäcken, se Björnlandsbäcken bäck Eriksborg by Barke åker
Brån by *Bjännlandsbäcken bäck Fagerlund by Barnberget kulle
Brån by Bjännmoren odling Fagernäs by Bastubäcken bäck
Brån by Bjännmoren mark Forsbacka by Bastumyrarna myrar
Brån by Bjännmyran myr Forsänget, Selsfors by Bastumyrbäcken bäck
Brån by ?Bjännmyrbäcken bäck /Se Fredrikshall by Bastumyren myr
Brån by Bjännmyrbäcken bäck Fäboda byområde Bastumyrliden skogsområde
Brån by Bjännmyrkläpparna höjd Fäbodgärdan hemman Bergbäcksberget bergshöjd
Brån by Bjänntemoren mark Fällan hemman Berget höjd
Brån by Bjärkänget odling Fällan hemman Berggärdan åkerområde
Brån by /Se Björnlandsbäcken bäck Fällfors bebyggelse Bergmyren myr
Brån by /Se Björnlandsbäcken bäck Fällfors by Bergmyren, Lilla myr
Fällfors gårdar Björnlandsbäcken bäck Fällforsbäck by Bergmyren, Stora myr
Fällfors gårdar Björnlandsbäcken bäck Fällforsheden by Bergnäsberget berg
Granlund nybygge Björnlandsbäcken bäck Fällforsselet by Bergsforsen fors
Gransele by Björnlandsbäcken bäck Gammbyn del av by Bergsforsen stridvatten
Gransele by Björnlandsbäcken bäck Gammlunden bydel Bergsänget odling
Gransele by /Se Björnlandsbäcken bäck Gottland hemman Bergsänget ängsmark
Gubböle gård Björnlidsbäcken bäck Granlund by Bergudden bergshöjd
Gullsjö by /Se Björnlundsbäcks rå gränsmärke Gransele by Bjännmyren myr
Hamburg beb. /Se Björsmyran myr Gullbyn torpområde Bjännmyrkläpparna bergshöjder
Hjoggsjö by Bodbäcken bäck Gullbyn del av by Björkängesbäcken bäck
Hjoggsjö by Bojen terräng? Gullbäck bebyggelse Björkänget skogsområde
Hjoggsjö by Bovall strandområde Gulbäck by Björkänget myr
Hjoggsjö by Brattberget berg Gullbäck hp Björnhällen häll
Hjoggsjö by *Brattbyliden skogsmark Gullsjö bebyggelse Björnlandskullen bergshöjd
Hjoggsjö by Bratthallen skogsmark Gullsjö by Björnmoran odling
Hjoggsjö by Bratthösen höjd Gullsjönäs by Björnmoren udde
Hjoggsjö by Brattliden skogsmark Hamburg ödeby Björnmorkläppen höjd
Hjoggsjö by Brattliden skogsmark och höjd Harrsele by Björnto stråk, väg
Hjoggsjö by Brattmyran myr Harrseleforsen poststation Björnåkersmyren myr
Hjoggsjö by Brattmyran myr Harrselsfors by Björsmyrberget bergshöjd
Hjoggsjö by Brenlandzbecken, se Björnlandsbäcken bäck Hedlunda bebyggelse Björsmyren myr
Hjoggsjö by Brenlands becken, se Björnlandsbäcken bäck Hedlunda by Björsmyren myr
Hjoggsjö by Broborg odling Hednäs by Blodhavet lugnvatten
Hjoggsjö by Brubäcken bäck Hemberget hpl Blomsterraningen odling
Hjoggsjö by Brubäcken bäck Hjoggsjö by Blomsterraningsbäcken bäck
Hjoggsjö by Brubäcken bäck Hjåggsjön by Blåbärsberget bergshöjd
Hjoggsjö by Brubäckänget odling Hjåggsjö bebyggelse Blåbärberget höjd
Hjoggsjö by Brånalund skogsmark Holmbäck by Blålunden åker
Hjoggsjö by Brånet odling Holmsjö bebyggelse Bläckänget slåtter
Hjoggsjön by Brånsjön sjö Holmsjö(n) by Bobäcken bäck
Hjoggsjön by Brånsjön sjö Håknäs by Bodbäcken bäck
Hjoggsjö by /Se Brännan odling Hällfors by Brambärknösen höjd
Hjåggsjö by /Se Brännan odling Hällnäs by Brattdalen dalgång
Hjoggsjö by /Se Brännan skogsmark Höganäs by Brattkösen, Västra höjd
Hjoggsjö by /Se Brännan odling Högbäck by Brattkösen, Östra höjd
Hjoggsjö by /Se Brännbackmyran odling Högland by Brattliden skogsområde
Jämteböle by Brännberget höjd Höglunda by Brattliden bergshöjd
Jämteböle by Brännberget höjd Högåker by Breddrölan åmynning och vik
Jämteböle by Brännmyran myr Högås by Broborg åker
Jämteböle by Brännmyran myr Innergård by Brudbäcken bäck
Jämteböle by Brännmyran myr Johannesdal bebyggelse Brudbäcken bäck
Jämteböle by Brännraningen odling Johannesdal gårdsby Brånet åkerområde
Jämteböle by Brännsvedjedalen dalgång Jåggsjö by Brånsjön sjö
Jämteböle by Bräntberget berg Jämt(e)böle by Brännan åkerområde
Jämteböle by Bräntberget berg Jämtland by Brännan åkerområde
Jämteböle by Bräntberget berg Järvdal bebyggelse Brännan åkerområde
Jämteböle by Bräntet skogsmark Järvdal by Brännbackmyren myr
Jämteböle by Bräntholmen holme Järvdal by Brännberget bergshöjd
Jämteböle by Bumyran myr Kallhögen by Brännberget bergshöjd
Jämteböle by Bumyren odling Kamparbäck by Brännbäcken bäck
Jämteböle by Bumyrberget berg Karlsberg by Bränndalen dalgång
Jämteböle by Bumyrbäcken bäck Klintsjö bebyggelse Bränngärdan åkerområde
Jämteböle by Bumyrknösen berg Klintsjö by Brännmyren myr
Jämteböle by /Se Burtjärnen tjärn Klintsjö hp Brännorna åkerområde
Jämteböle by Burtjärnsberget berg Knösen hemman Brännraningen åker
Jämteböle by Burtjärnsbäcken bäck Kolksele by Bräntet betesområde
Jämteböle by Busjöbäcken bäck Kolksele by Bräntholmen ö
Jämteböle by Busjön sjö Kraftstation, se 3 Berg Saknas Bumyrarna myrar
Jämteböle gård Buskberget berg Kråkmyren by Bumyrbäcken bäck
Jämteböle by Buskmyran terräng Kvarnfors by Bummyren myr
Jämtböle by /Se Buvallen odling Kvarnlund by Burtjärn tjärn
Jämteböle by /Se Byggningsberget berg Kvarnsvedjan byområde Burtjärnbäcken bäck
Kråkmyran nybygge /Se Bäckmoren odling Kvarnplatsen, Sågplatsen, se 12 Pengsjö Saknas Burtjärnen tjärn
London gd /Se Bäckmyran myr Lerbrännan by Burtjärnsberget bergshöjd
Lybäck gårdar /Se Bäckmyran myr Lillsjö bebyggelse Burtjärnsbäcken bäck
Mobäck krononybygge Bäckmyrliden höjd Lillsjö by Burtjärnsliden skogsområde
Mosjö krononybygge Bäcknabben landtunga? /Se London by Burtjärnssvedjan åker
Nyby by Bärmyran myr London, se Pengsjöby pst Burtjärnsvedjan nyodling
Nyby by Böle odling Lunden by Bursjön sjö
Nyby by Dalamyran myr Lustigmark by Buskberget bergshöjd
Nyby by Dalamyran myr Lybäck by Buvallen åkerområde
Nyby by Dalamyran myr Långfors by Byggningsberget berg
Nyby by Dalamyran myr Långfors kraftstation vattenfallsverk Byggningsidun vik och eda
Nyby by Dalarö ägomark Långnäs by Bymyran myr
Nyby by Dammsjön sjö Långsjö by Bymyrberget höjd
Nyby by Dammyran myr Långåker by Båtlänningen båtplats
Nyby by Dansarhällan berghäll Maja Johannaberget Saknas Båtlänningen båtbrygga
Nyby by Dansarhällberget berg Mantalsviken del av by Bäckbron bro
Nyby by Degermyran myr Mjösjö bebyggelse Bäckfjäran strandbrädd
Nyby by Degermyran myr Mjösjö by Bäckmoren sumpmark
Nybyn by Degermyrbäcken bäck Mobäck by Bäckmyren myr
Nyby by Degermyrliden skogsmark Mosjö bebyggelse Bäckmyren myr
Nyby by Dinsmyran myr Mosjö by Bäckraningen odling
Nyby by Dinsmyrliden terräng Mosjön by Bäckviken vik
Nyby by Dinsmyrtjärnen tjärn Myrbäck ödeby Bäckåkern åker
Nyby by Djupbäcken bäck Nilsland by Bärgärdan åker
Nyby by Djupdalen bäck Nordåker ödeby Bärmyrarna myrar
Nyby by Djupdrölen bäck Norrmalm by Böjen höjd, ås
Nyby by Djupmyran myr Nybo by Dalamyren myr
Pengsjö by Djupmyrberget berg, triangelpunkt Nyborg by Dalamyren myr
Pengsjö by Djurbäcken bäck Nybruket hemman Dalsänget äng
Pengsjö by Djurholmen holme Nybruket hemman Dansarhällen berghäll
Pengsjö by Djurholmsberget berg Nyby by Dansarsalen skogsglänta
Pengsjö by Dombäcksberget berg Nygård by Darggårdsholmen ö
Pengsjö by Dombäcksklippen höjd Nygården hemman Degermyrbäcken bäck
Pengsjö by Edsbacken höjd Nygården torp Degermyren myr
Pengsjö by Elsadalen terräng Nyhem torp Degermyren myr
Pengsjö by Erikaberget berg Nyland by Diket tjärn
Pengasjö by Erik-Andersdrölen vik? Nylandsnäs by Dinsmyren myr
Pengsjö by Erik-Erskläppen skogsmark Nylandstorp del av by Dinsmyrliden bergsluttning
Pengsjö by Erik-Isaks odling Nyliden by Djupbäcken bäck
Pengsjö by Erik-Mickelsberget berg Nylunda byområde Djupbäcken bäck
Pengsjö by Ersta odling Nylunda bydel Djupdalen dalgång m. bäck
Pengsjö by Fagerbäcken bäck Nymyren hemman Djupdalen dalgång m. bäck
Pengsjö by Fagerbäcken bäck Nynäs by Djupdrölan dalsänka
Pengsjö by Fagerbäcksänget odling Nyåker by Djupdrölen bäck
Pengsjö by Fagerliden skogsmark Näset by Djupmyrberget berg
Pengsjö by Fallberget höjd Näsåker by Djupmyren myr
Pengsjö by Finnbäcken bäck Ockelsjö gd Djurholmen holme
Pengsjö by Finnbäcken bäck Odlarlön by Dombäcksberget berg
Pengsjö by Finnbäcken bäck Olabäck by Dånaberget bergshöjd
Pengsjö by Finnklinten höjd Olofsbäck by Dämman lugnvatten
Pengsjön by /Se Finnmyran odling Orrböle by Dämman fördämning och sel
Pengsjö by /Se Finnmyran odling Pengfors by Dövamyren myr
Pengsjö by /Se Finnraningsbäcken bäck Penglund byområde Dövkatamyren åker
Rödtjärn by Fiskbäcken bäck Pengsjö bebyggelse Edet åker
Rödtjärnmyran torp Fiskbäcken bäck Pengsjö bebyggelse Elsadalen bäckdal
Selet by Fiskbäcken bäck Pengsjö by Entjärnsbäcken bäck
Selet by Fiskgårdsänget odling Pengsjön by Entjärnsbäcken Saknas
Selet, V. o. Ö. by Fjälamyran myr Pengsjön by Erik Larshägnan skogsområde
Selet by Fjällmyran myr Pengsjön by Erik Mickelsberget bergshöjd
Selet by Fjällmyrtjärnen tjärn Pengsjöby pst Erk-Erskläppen höjd
Selet by Fjällsmyran myr Pengå hp Fagerbäcken bäck
Selet by Fjällsmyran myr Rotet torp Fagerbäcksängena slåtterområden
Selet by Fjärilvingsviken vik Räntan hemman Fagerslättan sänka
Selet by Flakaberget höjd Selen Saknas Finnbäcken bäck
Selet by Flakamyran myrmark? Selet by Finnbäcken bäck
Selet by Flakamyrberget berg Selet Saknas Finnklinten höjd
Selet by Flakamyrberget berg Selsberg by Finnmyren myrodling
Selet by Flarken odling Selsfors by Fiskbäcken bäck
Selet by Flumyran myr Selslund by Fiskbäcken bäck
Selet by Flumyran åker- och myrmark Sjöliden by Fiskbäcken bäck
Selet by Flumyrberget berg, triangelpunkt Skavdal bebyggelse Fiskbäckraningen åkerområde
Selet by Flumyrdalen skogsmark Skavdal by Fiskgårdsänget äng
Selet by Flötabacken strandområde Skarvdal(en) by Fiskgårdsänget åker
Selet by Forsängesberget berg Skavdal by Fjälamyren myr
Selet by Forsängesmyran myr Skavdal by Fjällmyren myr
Selet by Fräkenmyran ägomark Snåltjärn by Fjällmyren myr
Selet gård Fräkenmyran myr Soldatsrotet torp Fjällmyren, Stora myr
Selet by Fräkenmyran myr Spöland by Fjällmyrtjärnen tjärn
Silver kvarter /Se Fräkenmyrberget berg Spöland, se Vännäsby jvst Fjälsmyren myr
Silver kvarter /Se Fräkenmyrberget berg Stennäs by Fjällsmyren myr
Spöland by Fräkenmyrbäcken bäck Stennäs by Fjällvägen stig
Spöland, Västra och Östra byar Frängsjöbäcken bäck Stennäs by Flakaberget berg
Spöland, Västra och Östra byar Frängsjömyran myr Stennäs by Flakabrånan skogshöjd
Spöland by Frängsjön tjärn Strand by Flomyrberget, se Flummyrberget Saknas
Spöland by Fågelmyran myr Strand by Flummyrberget berg
Spöland, Västra och Östra byar Fågelmyran myr Strand by Flummyren myrodling
Spöland by Fågelmyrberget berg Strand by Fläcken änge
Spöland by Fågelmyrberget berg Strand by Forsängesberget bergshöjd
Spöland by Fårholmen holme Strand by Forsängesmyren myr
Spöland by Fäbodbäcken bäck Strömbäck by Fredrikshallberget bergshöjd
Spöland by Fäbodbäcken bäck Strömåker by Frukostmyren myrodling
Spöland by Fäbodgärdan odling Stärkesmark bebyggelse Fräkenmoran åker
Spöland by Fäbodkvarn odling? Stärkesmark by Fräkenmyrberget berg
Spöland by Fäbodsjön sjö Stärkesmark by Fräkenmyren myr
Spöland by Fäbodtjärnen tjärn Stärkesmark by Fräkensjön sjö
Spöland by Fällan odling Stärkesmark by Frängsjöbäcken bäck
Spöland by Fällan odling Sunnanå by Frängsjömyren myr
Spöland by Fällan ägomark Svarttorp del av by Frängsjön sjö
Spöland by Fällan ägomark Svedjan hemman Fusdalen dalgång
Spöland by /Se Fällberget berg Svettåker by Fågelmyrberget bergshöjd
Spöland by /Se Fällberget berg Sökmyrlund del av by Fågelmyrberget bergkulle
Spöland by /Se Fälldalen odling Tallberg by Fågelmyrdalen dalgång med bäck
Strand by Fällforsberget berg Tobacka by Fågelmyren myr
Strand by Fällforsbäcken bäck Torpet hemman Fågelmyren myr
Strand by Fällforsen fors Trekonäset kyrkby Fårslöjdan sänka
Strand by Fällforsen vattenfall /Se Trindliden by Fäbodbäcken bäck
Strand by Fällforsen fors Trinnliden gårdar Fäbodgärdan åker
Strand by Fällforsmyran odling Trinnliden by Fäbodtjärn tjärn
Strand by Fällforsselet utvidgning av Umeälven Tväråbäck by Fälastå fägata
Strand by Fällforssjön sjö Ulriksdal by Fällan åkerområde
Strand by Fälludden udde Vennströmsrotet förr soldattorp Fällan strandparti
Strand by Föltjärnberget berg Vestlingsrotet soldattorp, åker Fällberget bergshöjd
Strand by Föltjärnen tjärn Vinbäck by Fällberget bergshöjd
Strand by Galantmoren odling Vännfors by Fällforsberget berg
Strand by Gammdalakläppen höjd Vännforsbäck by Fällforsen fors
Strand by Gammdalen ägomark Vännäs bebyggelse Fällforsmyren myr
Strand by Gammdalsberget höjd Vännäsby kyrkby Fällforssjön, se Sjölidsjön Saknas
Strand by Gammgårdshällan udde Vännäs kyrkby Fällforssjön sjö
Strand by Gammsvedjan odling Vännäs köping Fällforssnuten udde
Strand by Gammsvedjeforsen fors Vännäsby municipalsamhälle Fällnabben udde
Strand by Gardmyrberget, se Klimpen berg Vännäsby jvst Fälltasberget berg
Strand gårdar Geten udde Vännäsby, se Hemberget hp Fälludden näs
Strand by /Se Getingkläpparna skogshöjd Vännäs läger läger och regementsplats Föltjärn tjärn
Strand by /Se Getingmyran myr Vännäs-Pengsjö, se Pengsjö villa o. pst Föltjärnen tjärn
Stärkesmark by Getingviken vik Vännäs station järnvägsstation Föltjärnsberget höjd
Stärkesmark by Glasmortjärnen åker och skogsmark Västanbäck by Föltjärnsto dalgång
Stärkesmark by Glotterbäcken bäck Västanåker by Galantmoran myr
Stärkesmark by Godårsdalen mark Västerbäck by Gammdalen dalgång
Stärkesmark by Godårsmyran myr Västersel by Gammdalsberget bergshöjd
Stärkesmark by Godårsmyran myr Västerselet by Gammelkyrkvägen väg
Stärkesmark by Granden strandområde Västerselet by Gammgårdsbacken åkerområde
Stärkesmark by Granlundsberget berg Västerselet by Gammgårdshällan strandparti
Stärkesmark by Granlundsberget triangelpunkt Västerås by Gammgårdsmyren åker
Stärkesmark by Granträskbäcken bäck Västsjöbäck by Gammkyrkvägen kärrväg
Stärkesmark by Granträsket tjärn Ytterkolksele by Gammraningsmyren, Stora myr
Stärkesmark by Gravaberget berg Åckelsjön, se 1 Ockelsjö gd Gammsvedjan åker
Stärkesmark by Gravaberget höjd Åckelsjön by Gammsvedjeforsen fors
Stärkesmark by Gravabergsmyran myr Åckelsjön by Gammsörforsvägen kärrväg
Stärkesmark by Gretaberget berg Åkerbäck by Gammänget åker
Stärkesmark by Groptildatjärnen tjärn Åkertjärn by Getingkläpparna höjder
Stärkesmark by Grytberget berg Åkertjärn by Getingviken vik
Stärkesmark by Grytberget berg Ånäset by Glasmyrtjärnen tjärn
Stärkesmark by Grytbäcken bäck Önskanäs by Glutterbäcken bäck
Stärkesmark by Grytbäcken bäck Önskanäs bebyggelse Godjärsmyren myr
Stärkesmark by Grytbäcken bäck Örsbäck by Godårsmyren myr
Stärkesmark? by Grytbäcksliden skogsmark Östansjö by Gran del av Ön
Stärkesmark by /Se Grängesmyran myr Östansjö Saknas Granblecket skogshöjd
Stärkesmark by /Se Gräsgrundet grund Östanå ödeby Granlundsberget berg
Sökmyrlund gård Grönmoren terräng Östergård by Granröjningen äng
Tväråbäck by /Se Grönnabben udde Österselet by Gransjölämjan myrmarksområde
*Vändenäs by Gubbgärdesmyran myr Österselet Södra bebyggelse Granträsk sjö
*Vändenäs by Guldsmedsholmen holme Östersel by Gravaberget berg
Vännfors by Gullbäcken bäck Österselet by Grundet holme
Vännfors by Gullbäcken bäck Österselet by Grustaget grustag
Vännfors by Gullbäcken bäck Östomsjön bebyggelseomr. Grypgäcken bäck
Vännfors by Gullbäcksheden skogsmark   Grytan dal
Vännfors by Gullbäckstjärnen tjärn   Grytberget berg
Vännfors by Gulldalen terräng   Grytberget bergshöjd
Vännfors by Gullhösen berg   Grytbäcken bäck
Vännfors by Gullhösmyran myr   Grytbäcken bäck
Vännfors by Gullsjön sjö   Grytänget odling
Vännfors by Gullskrinet terräng   Gräsgrundet holme
Vännfors by Gurkito terräng   Grönnabben udde
Vännfors by Gårdbäcken, se Fagerbäcken bäck   Grönnabbheden skogsområde
Vännfors by Gårdbäcken bäck   Gubbgärdsmyren myr
Vännfors by Gårdmyran myr   Gubbängesdalen dalsänka
Vännfors by Gårdmyran myr   Gubbölesängarna åkerområde
Vännfors by ?Gårdmyrberget berg   Gullaränget åker
Vännfors by Gårdmyrberget berg   Gullbacksängena åkerområde
Vännfors by Gårdmyrbäcken bäck   Gullbäcken bäck
Vännfors by Gärdberget berg   Gullbäcksheden höjdsträckning
Vännfors by Gärdmoren odling   Gullhösen kulle
Vännfors by Görjemyran odling   Gullhösmyren myr
Vännfors by Görjmyran odling   Gullsjön sjö
Vännfors by Hallgärdan odling   Gumpen äng o. åker
Vännfors by Hallholmen holme   Gumpliden bergssluttning
Vännfors by Hallmyran odling   Gvarståndstjärnarna tjärnar
Vännäs samhälle Halsbäcken bäck   Gångrenen åkerområde
Vännäs samhälle Halvfarberget berg   Gångrenviken vik
Vännäs samhälle Halvfaritberget, se Korckberget berg   Gårdberget berg
Vännäs kyrkby Halvfaritberget höjd   Gårdbäcken bäck
Vännäs samhälle Hamptjärnen tjärn   Gårdbäcken bäck
Vännäs samhälle Hamptjärnen mark   Gårdmyrberget bergshöjd
Vännäs samhälle Hanskvamforsen, se Pengforsen fors   Gårdmyren myr
Vännäs samhälle Hanskvarnforsen fors   Gårdmyren myr
Vännäs samhälle Hansmyran odling   Gårdmyren myr
Vännäs samhälle Hansmyran myr   Gårdmyren åkerområde och myr
Vännäs samhälle Hansmyrbäcken bäck   Gårdmyran myr
Vännäs samhälle Hansmyrbäcken bäck   Gåsgrundet holme
Vännäs samhälle Hansmyrkläppen höjd   Görjmyren myr
Vännäs samhälle Haraberget berg   Görjmyren myr
Vännäs samhälle Haramoren mark   Görjmyren myrodling
Vännäs samhälle Haramyran odling   Görketokläppen bergknalle
Vännäs samhälle Hasabäcken bäck   Halla åker
Vännäs by Hasabäcken bäck   Halla åkerområde
Vännäs by Hasabäcksraningarna odling   Hallmyren odling
Vännäs samhälle Hasatjärnen tjärn   Halsbäcken bäck
Vännäs samhälle Hasatjärnsberget berg   Halvfarberget berg
Vännäs by Hasatjärnsbäcken bäck   Halvfaritberget berg
Vännäs by Heden skogsmark   Halvfaritberget bergshöjd
Vännäs by /Se Hedlundsmyran myr   Halvfaritberget bergshöjd
Vännäsby samhälle Hejde odling   Halvfaritbergsmyren myr
Vännäsby samhälle Hemberget höjd och skogsmark   Hammarbäcken bäck
Vännäsby, se Vännäs by Hemraningsberget höjd   Hamptjärnen utdikad tjärn, förr rätningsplats
Östanå krononybygge Hjoggsjön sjö   Hamptjärn tjärn
  Hjoggsjön sjö   Hamptjärnskammen moränås
  Hjoggsjö sjö /Se   Hamtjärn tjärn
  Hjåggsjöbäcken bäck   Hansberget berg
  Hjåggsjön sjö   Hansebäcken vik
  Hjärtermyran myr   Hans-Jonshällan stenhäll
  Holmarna terräng   Hanskvarnforsen fors
  Holmbäcken bäck   Hansmyrarna myrmark
  Holmbäcksbäcken bäck   Hansmyrbäcken bäck
  Holmbäcksjön, se Storholmsjön sjö   Hansmyrbäcken bäck
  Holmbäcksjön, se *Storholmsjön sjö   Hansmyren myr
  Holmbäcksjön sjö   Hansmyren myr
  Holmbäcksjön sjö   Hansmyren myrodling
  Holmnäs näs   Hansmyrkläppen bergshöjd
  Holmsjön sjö   Haraberget höjd
  Hukan holme   Haramyren åker
  Hultet odling   Haramyråsen bergås
  Hypoteksberget berg   Harrselsforsen fors
  Hålberget berg   Hasaberget bergshöjd
  Hålberget berg   Hasaberget berg
  Häggdalen odling   Hasabäcken bäck
  Hägnen skogsmark   Hasabäcken, Lilla bäck
  Hällberget berg   Hasabäckraningen slåtter
  Hällbergstjärnen tjärn   Hasatjärn tjärn
  Hällforstjärnen tjärn   Hasatjärnsberget bergshöjd
  Hälltjärnbäcken bäck   Heden skogsområde
  Hälltjärnen tjärn   Hemberget bergkulle
  Härbergstorpberget berg   Hemraningsberget bergshöjd
  Hässjemyran myr   Hemsjön sjö
  Hästbäcken bäck   Himlabacken höjdsluttning
  Hästbäcksliden höjd och skogsmark   Himlaberget höjd
  Hästskomyran myr   Hjoggsjöbäcken bäck
  Hästängsdrölen bäck   Hjoggsjön sjö
  Högbergsänget myrmark   Hjulholmen ö
  Höglandsberget berg   Hjulholmsberget höjd
  Höstackmyran myr   Hjåggsjöbäcken bäck
  Höstackmyrbäcken bäck   Hjärtermyren myr
  Höstackmyrorna myrar   Holmarna myr
  Höstackranningen terräng   Holmbäcken bäck
  Idan utvidgning av Vindelälven   Holmbäcksjön sjö
  Ildalsbäcken, se Lerbäcken bäck   Holmen bergshöjd
  Inmyran myrmark   Holmen näs
  Innerfällan ägomark   Holmen kulle
  Inner-Näsåker terräng   Holmsjöbrännan skogsområde
  Inner-Trolltjärnen tjärn   Holmsjömyren myr
  Jakobsberget berg   Holmsjön sjö
  Jakobskulla höjd   Holmsjön sjö
  Jakobs stege skogsmark   Holmsjön, Lilla sjö
  Jacobsåkern odling   Holmströmmen stridvatten
  Jan-Andersraningen terräng   Holmsvedjan åkerområde
  Jan-Jansmyran myr   Hukan holme
  Jan-Janstjärnen tjärn   Husskiftet åker
  Jankesraningen odling   Hypoteksberget berg
  Janstjärnbäcken bäck   Hålberget bergstrakt
  Janstjärnmyran myr   Hålberget berg
  Johannahem terräng   Hålbergsdalen dalgång m. bäck
  Johannesdalsberget berg   Hårdholmen holme
  Jon-Olsgärdan skogsmark   Häggdalen odling
  Josjöbäcken bäck   Häggdalsberget bergshöjd
  Josjöbäcken bäck   Hägndalen bäckdal
  Josjön sjö   Hällberget bergshöjd
  Jägmästarsåsen ås   Hällbergstjärnen tjärn
  Jämtebölesbäcken bäck   Hällforstjärn tjärn
  Jämtebölesliden skogsmark   Hälltjärn tjärn
  Jämtbölesjön sjö   Hälltjärn tjärn
  Jämtebölessjön sjö   Hälltjärnsbäcken bäck
  Jämtebölessjön sjö   Hälltjärnskläppen höjd
  Jämtlandsmyran myr   Hässjeliden skogssluttning
  Järpmyran myr   Hässjemyren myr
  Järpmyrberget berg   Hästbäcken bäck
  Järvdalen sank mark   Hästbäcken bäck
  Jättefäleberget höjd   Hästbäcksliden bergshöjd
  Kalberget berg   Hästmyren myr
  Kallbäcken bäck   Hästmyrliden höjdsträckning
  Kallbäcken bäck   Hästslättet slåtter
  Kalldalen dalgång   Häststickåsen höjd
  Kalldalen bäck   Hästänget betesmark
  Kalldalsberget berg   Högberget berg
  Kalldalsbrännan skogsmark   Höglandsberget bergshöjd
  Kallkälldalaberget berg   Höglunda nyodling
  Kallkälldalen myr   Hömyrarna myrar
  Kallkällmyran myr   Hömyrbäcken bäck
  Kallmyran myr   Hömyren myr
  Kallmyran odling   Hömyren, Stora myr
  Kallmyrkläppen höjd   Hörnsjöbron vägbro
  Kallraningen odling   Höstackmyrarna myrar
  Kallraningsberget höjd   Höstackmyrbäcken bäck
  Kallraningsbäcken bäck   Ildalen dalgång
  Kalvmyran terräng   Ildalsbäcken bäck
  Kammarberget berg   Illmoren åker
  Kammen höjd   Inmyren åker
  Karlbergsliden terräng   Inmyren myr
  Karlsbergskojan koja   Jakobsberget bergshöjd
  Karlsängesdrölen vik   Jan Jansmyren myr
  Karsviken vik   Jan Janstjärn tjärn
  Karsviksberget berg   Jan-Persraningen åker
  Kavelbromyran myr   Jantjärn, Västra tjärn
  Killingholmen holme /Se   Jantjärn, Östra tjärn
  Killingholmen holme   Jantjärnsberget bergshöjd
  Killingholmen holme   Josjöbäcken bäck
  Killingholmen holme   Josjöbäcken bäck
  Killingholmen holme   Josjöbäcken bäck
  Killingholmen udde   Josjöliden bergshöjd
  Killingholmen holme   Josjöliden höjd
  Killingholmen holme   Josjön, Inre sjö
  Killingkläppen höjd   Jordsjön, Inre, se Josjön, Inre sjö
  Kina odling   Jämtbölesbäcken bäck
  Kina odling   Jämtbölesjön sjö
  Kjolraningen terräng   Järpmyran myr
  Klimpen berg   Järpmyrberget berg
  Klingerlidpunkten höjd   Järpmyrberget höjd
  Klintsjö odling   Järvstrupen dalgång
  Klintsjöbäcken bäck   Jättefälberget bergshöjd
  Klintsjön sjö   Jättefälsstigen stig
  *Klosjön sjö   Kallberget höjd
  Klyvan strandområde   Kallbäcken bäck
  Klyvan bäcksammanflöde /Se   Kalldalen odling och slåtter
  Klyvmyran myr   Kalldalen lågland
  Kläppen skogsmark   Kalldalsberget bergshöjd
  Klöverberget berg   Kallkälldalen dalgång
  Knytesbäcken bäck   Kallkällmyren myr
  Knösen höjd   Kallmyren åker
  Kobäcken bäck   Kallmyran myr
  Koladalsbacken höjd   Kallmyrkläppen bergshöjd
  Kolkberget berg   Kallraningen odling
  Kolkbäcken bäck   Kallraningsberget bergshöjd
  Kolkbäcken, se Kallbäcken bäck   Kalvhägnan tallhöjd
  Kolkmyran myr   Kalvhägnsudden udde
  Kolkselet utvidgning av Umeälven   Kalvhägnsudden landtunga
  *Korkabäcken bäck   Kalvmyren åker
  *Korkberget berg   Kalvmyren myr
  Kortberget berg   Kammarberget berg
  Koxtorpet odling   Kamparbäcken bäck
  Kroksraningen odling   Kanalen sjövik
  Kronberget skogshöjd   Karl Andersgärdan odling
  Kronkilen sankmark   Karlbergsliden höjd
  Kronkilen skogsmark   Karl Nilsdrölan bäckliknande inskärning
  Kråkmyran myr   Karlsängesdrölan vik
  Kråkmyran myr   Karsvikberget bergshöjd
  Kullermyran myr   Karsviksberget höjd
  Kuxmyran myr   Karsviken vik
  Kuxmyrberget berg   Karsviken vik
  Kvaraningsberget berg   Kavelbromyren myr
  Kvarnberget berg   Killingholmen holme
  Kvarnberget berg   Killingholmen holme
  Kvarnberget berg   Killingholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Killingholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Killingholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Killingholmen höjd
  Kvarnbäcken bäck   Killingholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Killingholmen ö
  Kvarnbäcken bäck   Killingkläppen bergknalle
  Kvarnbäcken, se Korkabäcken bäck   Killingkläppen ö
  Kvarnhusberget terräng?   Kina åkerområde
  Kvarnidan vik   Kina slåttermark
  Kvarnkläppen höjd   Klafatabäcken bäck
  Kvarnmyran myr   Klingerlidpunkten bergtopp
  Kvarnmyrliden skogsmark   Klintsjön sjö
  Kvarnmyrliden åker och skogsmark   Klyvan bäcksammanflöde
  Kvarnmyrliden skogsmark   Klyvan bäckförgrening
  Kvarnraningen sank mark   Klyvemyren myr
  Kvasjöliden skogsmark   Kläppen bergknalle
  Kvastmyrbäcken bäck   Kläppen bergknalle
  Kvastmyrbäcken bäck   Kläppgärdan åker
  Kåtamoren myrmark   Klövbergsgärdan betesområde
  Kåvraberget berg   Klövjskatabäcken bäck
  Källidan vik   Knösen kulle
  Kälsbäcken bäck   Knösen kulle
  Kälsmyran myr   Kohägndalen dalgång
  Ladmoren terräng   Koladalsbacken skogsområde
  Ladumyran myr   Kolkberget bergshöjd
  Ladumyråsen terräng   Kolkbäcken bäck
  Lakahällan udde   Kolkbäcken bäck
  Lansnybygget odling   Kolkmyren myr
  Lansnybygget ägomark   Kolkmyran myr
  Lappidan utvidgning av Umeälven   Kolkselet sel
  Lappkåtaberget berg   Komyren åker
  Lappkåtaberget höjd   Kortberget höjd
  Lappkåtaberget höjd   Koxmyren myr
  Lappkåtamyran myr   Krapaviken skogsglänta
  Lappkåtamyran myr   Kroksraningen åkerområde
  Lappkåtamyran, Stor- myr   Kronkilen skogsområde
  Lappkåtaton terräng?   Kråkhägnan lövskogsdunge
  Lappmyran myr   Kråkhägnen betesmark
  Lappmyran myr   Kråkmyrdalen dalgång m. bäck
  Lappnybygget sank mark   Kråkmyren myr
  Lappnäset udde   Kuxmyran Saknas
  Lappåsmyran myr   Kvarnberget bergshöjd
  Lenamyran myr   Kvarnberget berg
  Lenamyran myr   Kvarnberget berg
  Lerbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  *Libytjärn tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Lidberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Liden skogshöjd   Kvarnbäcken bäck
  Lidmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Lidmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Lidmyrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Andtjärnen tjärn   Kvarnhusberget berg
  Lill-Andtjärnmyran myr   Kvarnkläppen bergshöjd
  Lillberget berg   Kvarnkläppen bergshöjd
  Lillberget berg   Kvarnmoran odling
  Lillberget berg   Kvarnmyren myr
  Lill-Bergmyran myr   Kvarnmyrlidberget bergshöjd
  Lillbäcken bäck   Kvarnraningen slåtter
  Lill-Dragmyran myr   Kvarnsvedjan åker
  Lillforsen fors   Kvarnåkern åker
  Lill-Fällforsberget berg, triangelpunkt   Kvastmyrbäcken bäck
  Lillgärdan odling   Kåtamoran odling
  Lillholmmyran myr   Kåvraberget berg
  Lillholmsjön sjö   Kälberget höjd
  Lillholmsjön sjö   Kälen höjd
  Lill-Holmsjön sjö   Källdalen dalgång
  Lillmyran myr   Källdalen dalgång
  Lillmyran myr   Källidun eda
  Lillmyran myr   Kärringgärdan åker
  Lillmyran myr   Käringängesdalen dalsänka
  Lillmyran myr   Käringänget slåtter
  Lillmyran odling   Königsdrölan vik
  Lillmyran odling   Kördalen dalgång
  Lillmyran myr   Ladumyren myr
  Lillmyran myr   Lakahällen strandområde
  Lillmyran myr   Lappfällan åker
  Lillmyran myr   Lappidun eda och vik
  Lillmyran ägomark   Lappkåtaberget bergshöjd
  Lillmyrberget berg   Lappkåtaberget bergshöjd
  Lillmyrberget höjd   Lappkåtamyren myr
  Lillmyrberget berg   Lappkåtamyran myr
  Lill-Sjudaren terräng   Lassberget bergshöjd
  Lillsjöberget höjd   Lenamyren myr
  Lillsjöbäcken bäck   Lerbrännan åker
  Lillsjöbäcken bäck   Lerbäcken bäck
  Lillsjön sjö   Lertaget åker
  Lillsjön sjö   Lidberget berg
  Lillsjön sjö   Liden bergshöjd
  Lillsjön sjö   Liden åker
  Lill-Snottermyran myr   Liden skogsområde
  Lill-Stockmyran myr   Liden åker
  Lilltjärnberget berg   Lidmyrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Lidraningen skogsområde
  Lilltjärnsbäcken bäck   Lillberget bergshöjd
  Lilltjärnsbäcken bäck   Lillbäcken bäck
  Lillån gren   Lillforsen fors
  Lillån å   Lillholmen holme
  Lillån sund   Lillhäggsjöberget berg
  Linemyren, se Linjemyren myr   Lillhägnan åker
  Linjemyren myr /Se   Lillkuxmyran myr
  Lintjärnen tjärn   Lillkvarnbäcken bäck
  Lintjärnen tjärn   Lillmyrberget bergshöjd
  Lintjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Lomtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Lomtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Lumproddedrölen bäck   Lillmyren myr
  Lumproddet odling   Lillmyren myr
  Lustigberg skogsmark   Lillmyren myr
  Lyarkläppen terräng   Lillmyren myr
  lybystierna, se Lövbergstjärnen tjärn   Lillmyran myr
  Långbackmyran myr   Lillmyråsen bergshöjd
  Långberget berg   Lillmyråsen bergshöjd
  Långberget berg   Lillrundmyran myr
  Långberget höjd   Lillsjöberget bergshöjd
  Långbrodalen odling   Lillsjöbäcken bäck
  Långbäcksmyran myr   Lillsjön sjö
  Långdiket tjärn   Lillsjön sjö
  Långforsen fors   Lillsjön sjö
  Långkläppen berg   Lilltjärn tjärn
  Långkläppmyran myr   Lilltjärnberget berg
  Långmarksberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Långmarksbäcken bäck   Lillån gren av Umeälven
  Långmarksbäcken bäck   Lillån gren av Vindelälven
  Långmarksbäcken bäck   Lillåstranden åkerområde
  Långmarksmyran myr   Lillängesberget bergshöjd
  Långmyran terräng   Lillänget åker
  Långmyran myr   Linemyren myr
  Långmyran myr   Linsönket vattensamling
  Långmyran myr   Linsänket vattensamling
  Långmyran myr   Linsänksnabben udde
  Långmyran terräng   Lintjärnen tjärn
  Långmyran myr   Lintjärn(en) tjärn
  Långmyran myr   Lissmyrbrånan höjd
  Långmyran myr   Lissmyren myr
  Långmyran myr   Ljusåkern åkerområde
  Långmyrberget berg   Lomtjärn(en) tjärn
  Långmyrberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Långmyrbäcken bäck   Londonsstigen stig
  Långmyrliden terräng   Lovisakläppen kulle
  Långmyrtjärnen tjärn   Lumpen slåtterområde
  Långmyrtjärnen tjärn   Lumpraddet åker
  Långmyråsen höjd   Lurbäcken bäck
  Långnäset udde   Lyarekläppen höjd
  Långraningsmoren skogsmark   Lyarekläppen kulle
  Långsjöberget berg   Långbackmyren myr
  Långsjön sjö   Långberget bergshöjd
  Långsmalmyran myr   Långbrännan skogsområde
  Långstranden strandområde   Långforsen fors
  Långstrandsbäcken bäck   Långfällan udde
  Långstrandsbäcken bäck   Långheden skogsområde
  Långstrandudden udde   Långkläppen bergshöjd
  Långtjärnen tjärn   Långkläppmyren myr
  Lämmbäcken bäck   Långmarksberget berg
  Lännbäcken bäck   Långmarksbäcken bäck
  Löparbrännan skogsmark   Långmarksmyren myr
  Lövberget berg   Långmyrarna Saknas
  Lövbergsmyran myr   Långmyrberget bergshöjd
  Lövbergstjärnbäcken bäck   Långmyrbäcken bäck
  Lövbergstjärnen tjärn   Långmyran myr
  Lövbergstjärnen, se *Libytjärn tjärn   Långmyren myr
  Lövbergstjärnen tjärn   Långmyren myr
  Lövbergstjärnen tjärn   Långmyren myr
  Lövbergstjärnen tjärn   Långmyren myr
  Lövholmen holme   Långmyren myr
  Lövraningsforsen fors   Långmyren myr
  Lövraningsforsen, se Pengforsen fors   Långmyren myr
  Magdalenastenen sten   Långmyran myr
  Malmholmen holme   Långmyren, Lilla myr
  Malmholmen holme   Långmyrlidberget bergås
  Mantalsviken vik   Långmyrtjärnen vattensaml.
  Maradalsberget berg   Långnäset näs
  Marahällan berghäll   Långsjön tjärn
  Markgärdan odling   Långsmalmyren myr
  Mattismyran myr   Långstranden slåtter
  Middagsberget berg   Långstrandsbäcken bäck
  Middagsberget berg   Långstrandudden udde
  Middagsberget höjd   Långtjärnen tjärn
  Middagsmarkmyrorna myrar   Långtjärnsberget bergshöjd
  Mittibergsmoren terräng   Långåkern odling
  Mittimyran myr   Lämmbäcken bäck
  Mjösjöberget berg   Lännbäcken bäck
  Mjösjöberget berg   Löparbrännan skogsområde
  Mjösjöbäcken bäck   Lövberget bergshöjd
  Mjösjöbäcken bäck   Lövbergsklintarna höjder
  Mjösjöbäcken bäck   Lövbergsklinten bergshöjd
  Mjösjömyran myr   Lövbergsmyren myr
  Mjösjömyran myr   Lövbergstjärn tjärn
  Mjösjön sjö   Lövbergstjärnsbäcken bäck
  Mjösjön sjö   Lövholmen holme
  Mjösjön sjö   Lövholmen ö
  Mjösjön sjö   Lövkläppen höjd
  Mjösjön tjärn   Lövraningen bete, förr slåtter
  Mjösjön sjö   Lövraningsforsen fors
  Mobäcken bäck   Lövåsen höjd
  Mobäcken bäck   Lövåsstigen stig
  Mobäcken bäck   Maja Kajsaberget kulle
  Mobäcksviken vik   Mantalsviken vik
  Moren ägomark   Mantalviken sjövik
  Moren odlat område   Maradalen dalgång
  Moren odling   Maradalskläppen bergknalle
  Moren odling   Marahägnbacken kulle
  Moren odling   Marahällen berghäll
  Moren odling   Marklänningen slåtter
  Morgärdsbäcken bäck   Mattismyran myr
  Mosjöliden terräng   Mellanmyrraningen slåtter
  Mosjön sjö   Middagsberget berg
  Mosjön sjö   Middagsmarkmyrarna myrar
  Mosjön sjö   Mikaelsberget bergshöjd
  Mosjön sjö   Mittbergsmoran myr
  Mosjövägen väg   Mittbrånaberget berg
  Mossaviken vik   Mittfallet åkerområde, sänka
  Murargärdan odling   Mittmyren myr
  Myrdalen terräng   Mjölkalänningskullen kulle
  Myrorna odling   Mjösjöberget berg
  Myrorna, se Brännmyran myr   Mjösjöberget berg
  Mögermyran myr   Mjösjöbäcken bäck
  Nedermyran odling   Mjösjögrovan bäck
  Nederåkern odling   Mjösjömyren myr
  Nils-Malmeskläppen höjd   Mjösjön tjärn
  Ningsdalsåsen ås   Mjösjön sjö
  Nitmyran odling   Mjösjön sjö
  Nordåkersberget berg   Mobäcken bäck
  Nordåkersmyran myr   Mobäcken bäck
  Noret del av Stärkesmarkssjön   Mobäcken bäck
  Norrinnsbäcken bäck   Mobäcksviken sjövik
  Norsberget höjd   Moran åker
  Norsdalen åker-och myrmark   Moran åkerområde
  Norskläppen höjd   Moran åkerområde
  Norsviken vik   Moran åkerområde
  Nybromyran ägomark   Moran åkerområde
  Nybruket odling   Moren sumpmark
  Nybrännan skogsmark   Moren sumpmark
  Nybrännmyran myr   Moren myr
  Nybrännåsen skogsmark   Morgärdsbäcken bäck
  Nygärdan odling   Mosessvedjan åker
  Nygärdan odling   Mosjöbäcken bäck
  Nyraddet ägomark   Mosjön sjö
  Nyraningen odling   Mosjösvedjan åker
  Nyverket sank mark   Mossan äng
  Nyverket odling   Mossaviken vik
  Nyverket odling   Mugeråsen bergshöjd
  Nyverket odling   Myrbäcken bäck
  Nyverket odling   Myrfallet åkerområde, sänka
  Nyverksmyran myr   Myrhalsen del av myr
  Nyåkern odling   Nabben nyodling
  Näset udde   Nedermyran myr
  Näsforsen fors   Nederåkern åker
  Nördimyran myr   Nedreåkern åker
  Ockelhusmyran myr   Nilsdalaåsen bergås
  Ockelsjöbäcken bäck   Nils Johannesgärdan odling
  Ockelsjön sjö   Nils Malmeskläppen höjd
  Ockelsjön sjö   Nils Olsbäcken bäck
  Ockelsjön sjö   Nitmyren myr
  Ockelsjön sjö   Nitmyran myr
  Ockelsjön sjö /Se   Nitmyrbäcken bäck
  Ockelsjöviken vik   Njulkorpsmyren myr
  Odlingen ägomark   Norberget höjd
  Olabäcken bäck   Nordåkersberget berg
  Olabäcken bäck   Nordåkersmyren myr
  Olabäcken bäck   Noret vik
  Olatjärnen tjärn   Noret åker
  Ormberget, se Klöverberget berg   Noret sumpmark
  Ormberget berg   Norsbäcken bäck
  Ormåsen ås   Norsviken vik
  Orrberget berg   Nybromyren myr
  Orrberget berg   Nybruket åker
  Orrmyran myr   Nybrännmyran myr
  Ottjärnberget berg, triangelpunkt   Nybrännåsen höjdsträckning
  Ottjärnen tjärn   Nydalen dalgång
  Ottjärnen tjärn   Nyfunnenmyren myr
  Ottjärnsbäcken bäck   Nygårdsdalen dalgång
  Oxberget berg   Nygärdan åker
  Oxberget skogsmark   Nygärdan åker
  Paddrölen bäck?   Nylandsvägen väg
  Paradiset odling   Nyraddet åker
  Pengberget berg   Nyraningsnabben slåtter
  Pengforsen fors   Nyrsänget åker
  Pengforsen fors   Nyverket odling
  Pengidan utvidgning av Umeälven   Nyverket odling
  Pengmyran myr   Nyverket åker
  Pengmyrbäcken bäck   Nyverket slåtter
  Pengsjön sjö   Nyverket skogshygge
  Pengsjön sjö   Nyåkern åker
  Pängsjön sjö   Nyåker odling
  Pengsjön sjö   Nyåkern backe
  Pengsjön sjö /Se   Nyåkern åkeromr.
  Pengsjön sjö   Nyåkersforsen stridvatten
  Pengsjön sjö   Nyängesdalen slåtter
  Pengsjön sjö   Nyänget åker
  Pengsjön sjö   Nöcken älvsparti
  Pengsjön sjö /Se   Näset udde
  Pengsjön sjö /Se   Näsforsen fors
  Pengsjön sjö /Se   Nördlund skogstrakt
  Pengsjön sjö /Se   Odlingsberget bergshöjd
  Pengån å /Se   Odlingsheden tallhed
  Pengån å   Odlingsliden skogsområde
  Pengån å   Olabäcken bäck
  Pengån å   Olatjärn tjärn
  Pengån å   Ollesfällan odling
  Pengån å /Se   Ormåsen bergshöjd
  Persta odling   Orrberget bergshöjd
  Rackdalen myrmark   Orrberget berg
  Rackelön ö   Orrmyren myr
  Racklund, Inre odling   Orrmyren myr
  Racklund, Yttre odling   Ottjärnberget berg
  Raddarliden skogsmark   Oxberget berg
  Ramsmyrbäcken bäck   Padden äng
  Raningen ägomark   Paddrölan vik
  Raningen odling   Paddrölen sjövik
  Raningen odling   Pengforsen fors
  Raningen odling   Pengforsidun eda
  Raningsberget berg   Pengmyrarna myrar
  Raningsberget berg   Pengmyrbäcken bäck
  Raningsbäcken bäck   Pengmyren, Yttre myr
  Raningsbäcken bäck   Pengsjön sjö
  Raningsbäcken bäck   Pengskiftet åkerområde
  Raningsmyran odling   Pengån å
  Rengårdsmyran myr   Pengälven å
  Riskläppen terräng   Penjan å
  Rismyran odling   Pjåkgärdan förr odlat område
  Rismyran myr   Rackdalen dalgång
  Rismyrberget berg   Racklunden, Inre odling
  Rismyrbäcken bäck   Racklunden, Yttre odling
  Rosendalsnyverket skogsmark   Racklundheden skogsområde
  Rotet odling   Raddalen dalgång
  Rotet skogsmark   Raddalsheden udde
  Ryssberget berg   Ramsberget berg
  Rysshällan strandområde   Ramsån å
  Råberget, se ?Gärdmyrberget berg   Raningen åker
  *Råberget berg   Raningen äng
  *Råberget berg /Se   Raningen äng
  *Råberget berg   Raningsbacken åker
  Rågmossamyran myr   Raningsbäcken bäck
  Rävahidalen dalgång   Raningsdalen dalgång
  Rävahusidan utvidgning av Vindelälven   Raningsdalen dalgång
  Rävakullmyran myr   Raningsdalen dalgång
  *Rävelkläppen bergshöjd /Se   Raningsmyren åker
  ?Räveln udde /Se   Risberget berg
  Räveludden udde   Rismyrbäcken bäck
  Röda viken utvidgning av Tvärån   Rismyren myr
  Rödhällan strandområde   Rismyren myr
  Rödmossamyran myr   Rismyren åker
  Rödmyran myr   Rosenbackarna höjder
  Rödmyrberget berg   Rotgärdan åker
  Rödmyrbäcken bäck   Rotgärdan åker
  Rödnäsberget berg   Ruckahöktjärnen tjärn
  Rödnäset strandområde   Ruggmossamyren myr
  Röjmyran myr   Rumossamyren myr
  Röjmyrdalen odling   Rumossamyren myr
  Römyran odling   Rumossamyren, Stora myr
  Rörmyran myr   Rumyrdalen dalgång
  Rörmyran myr   Ryssberget berg
  Rörmyran myr   Rågsvedjan åker
  Rörmyrberget berg   Rågsvedjebäcken bäck
  Rörmyrbäcken bäck   Råmärkesdalen dalgång
  Rösandkammen höjd   Rävahidalen bäckdal
  Röttjärnbäcken bäck   Räveln udde
  Salmonstorpet terräng   Röberget bergkulle
  Sandgrensbäcken bäck   Rödhällan höjd
  Sandsgropen bäck   Rödmossamyran myr
  Sandtomten skogsmark   Rödnäset åker
  Sandåsen höjd   Rödsandkammen grusås
  Sarsjöbäcken bäck   Rödnäsberget bergshöjd
  Sarsjöbäcken bäck   Rödnäset åker
  Selsberget berg   Rörmyrberget, Västra bergshöjd
  Selsberget berg   Rörmyrberget, Östra bergshöjd
  Selsknösen berg   Rörmyrbäcken bäck
  Sibiriåsen höjd   Römyren myr
  Sibrånsmyran myr   Römyren myr
  Sidensjöberget berg   Römyren myr
  Sidensjön sjö   Rörmyren myr
  Sidensjön, se Fäbosjön sjö   Rörmyråsen bergshöjd
  Simonsraningsberget höjd   Röttjärnbäcken bäck
  Sjöberget berg   Röttjärnsmyren myr
  Sjöberget berg   Rövhällen berghäll
  Sjöbäcken bäck   Rövlandskullen höjd
  Sjöbäcken bäck   Sakris Jonstjärnen tjärn
  Sjödiket tjärn   Sandgrundet holme
  Sjölidsjön sjö   Sandgärdan åker
  Sjömyran myr   Sandharaberget höjd
  Sjöraningen terräng   Sandsgropen bäckdal
  Skatan udde   Sandåsen kulle
  Skatan udde   Sannoliden vik
  Skataviken vik   Sarsjöbäcken bäck
  Skavbäcken bäck   Selsberget berg
  Skidträskbäcken bäck   Selsberget berg
  Skidträsket tjärn   Selsknösen kulle
  Skiftesbäcken bäck   Sidbrånsmyren myr
  Skinnardrölen bäck   Sidensjön sjö
  Skravelbrinten skogsmark   Sjudaren, Lilla kulle
  Skäftesmoren skogsmark   Sjudaren, Stora höjd
  Skäftesmyran myr   Sjöberget bergshöjd
  Slåttermyrbäcken bäck   Sjöbäcken bäck
  Slåttmoren odling   Sjöbäcken bäck
  Slåttmyran myr   Sjödiket tjärn
  Slåttsmyran myr   Sjöliden åkeromr.
  Slätberget berg   Sjölidsjön sjö
  Smalmoren myrmark   Sjömyrdalen åker
  Smålamyrbäcken bäck   Sjömyrdalsbäcken bäck
  Småmyrorna myrar   Sjömyren vik
  Småmyrorna myrmark   Sjönpåberget sjö
  Smörkläppen höjd   Sjöraningen åker
  Snaddberget berg   Sjöåkern åker
  Snottermyran myr   Sjöåsen ås
  Snåltjärnen tjärn   Skalberget bergshöjd
  Snåltjärnsbäcken bäck   Skalbergsmoran myrområde
  Snåltjärnsmyran myr   Skatan åkerområde
  Soldalen terräng   Skatan udde
  Soldattorpet skogsmark   Skataudden udde
  Solliddalen dalgång   Skataviken vik
  Solliddalsberget berg   Skatåsen höjd
  Solliddalsbäcken bäck   Skavbäcken bäck
  Sommarföjsmyran odling   Skidträskbäcken bäck
  Sothägnen odling   Skidträsket sjö
  Sotkällraningen odling   Skiftesbäcken bäck
  Sotåsen terräng   Skinnardrölen dal
  Spångmoren sank mark   Skithusstenen orienteringsmärke
  Spångmoren odling   Skravelbrinten kulle
  Spångmoren odling   Skumpbacken bergsluttning
  Spångmyran odling   Skäftesmoran myrmarksområde
  Spångmyran myr   Slåssmyren myrodling
  Spånknivbäcken bäck   Slåttermoran odlad myr
  Starrberget berg   Slåttesmyrbäckarna bäckar
  Starrberget berg   Slåttesmyren myr
  Starrberget höjd, triangelpunkt   Slätberget bergshöjd
  Starrbergsmyran myr   Slätto passage
  Starrbergsskalet skogsmark   Smalmoran myrområde
  Stavarberget berg   Smulamyrbäcken bäck
  Stavarberget höjd   Smulamyren myr
  Stavarbäcken bäck   Smörkäppen bergkulle
  Stenhusemyran myr   Snattermyren myr
  Stockmyrberget berg   Snattermyren, Stora myr
  Stockmyrberget berg   Snålltjärn tjärn
  Stombrånet berg   Snåltjärnbäcken bäck
  Storaberget berg   Snåltjärnen tjärn
  Stor-Andtjärnen tjärn   Solliddalen dalgång
  Stor-Andtjärnen tjärn   Solliddalsberget höjd
  Storberget berg   Solliddalsbäcken bäck
  Storberget berg   Solliddalsdiket bäck
  Storberget berg   Sommarföjsmyren myr
  Storberget berg   Sothägnan åker
  Storberget, se Vitberget berg   Sotåsberget bergshöjd
  Stor-Bergmyran myr   Sparvkläpphällen berghäll
  Storbäcken bäck   Spångmoran myr
  Storbäcken bäck   Spångmoran myrodling
  Storbäcken bäck   Spångmyren myr
  Storbäcken, se Bastumyrbäcken bäck   Spånhyvelbäcken bäck
  Stordalsbäcken bäck   Starberg, se Starrberget Saknas
  Stordalsbäcken bäck   Starrberget berg
  Stordalsbäcken bäck   Starrbergsmyren myr och slåtter
  Stor-Dragmyran myr   Starrbergsraningen odling
  Stor-Fjällmyran myr   Starrbergsskalet bergsänka
  Storholmen holme   Stavarberget bergshöjd
  Storholmen holme   Stavarberget bergshöjd
  Storholmsjön sjö   Stavarbäcken bäck
  *Storholmsjön sjö   Stengärdan åker
  Storhägnen odling   Stenhusemyran myr
  Storidan vik   Stenmossamoran myr
  Stormyran myr   Stennäsberget berg
  Stormyran myr   Stockmyren, Lilla myr
  Stormyran myr   Stockmyren, Stora myr
  Stormyran myr   Stommoran åkerområde
  Stormyran myr   Stommoren åker
  Stormyran odling   Stommorkläppen bergshöjd
  Stormyran myr   Storaberget bergshöjd
  Stormyran odling   Storabergsgärdan odling
  Stormyran myr   Storbacken bergshöjd
  Stormyran myr   Storberget berg
  Stormyran myr   Storberget bergshöjd
  Stormyran myr   Storberget höjd
  Stormyrberget berg, triangelpunkt   Storbrånan bergshöjd
  Stormyrbrännan terräng   Storbäcken bäck
  Stormyrhalsen myrmark   Storbäcken bäck
  Storraningen odling   Stordalen dalgång
  Storraningsberget berg   Stordalen slåtterområde
  Storraningsbäcken bäck   Stordalen dalsänka
  Stor-Sjudaren höjd   Stordalsbäcken bäck
  Stor-Sjudarmyran myr   Stordalsbäcken bäck
  Storskiftsskrabbet ägomark   Stordalsgärdan odling
  Stor-Snottermyran myr   Storgrovan bäck
  Stor-Stockmyran myr   Storheden skogsområde
  Stortimmerkläppen skogshöjd   Storholmen holme
  Strandberget höjd   Storholmen holme
  Strandberget berg   Storidun eda
  Strandberget höjd   Storliden åker
  Strandberget höjd, triangelpunkt   Stormyran myr
  Strandberget berg   Stormyran myr
  Strandbergsidan vik   Stormyrberget berg
  Strandsjön sjö   Stormyrberget berg
  Strandsjön myrmark?   Stormyrbrännan bergås
  Struptjärnen tjärn   Stormyren myr
  Struptjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stryckan del av Umeälven   Stormyren myr
  Strätet odling   Stormyren myr
  Strömudden udde   Stormyren myr
  Strömvallen strandområde   Stormyren myr
  Stärkesmarksbäcken bäck   Stormyren myr
  Stärkesmarksjön sjö   Stormyren myr
  Stärksmarkssjön sjö   Stormyren myr
  Stärkesmarkssjön sjö   Storraningen slåtter
  Stärkesmarkssjön sjö   Storraningen åkerområde
  Surmossamoren skogsmark   Stortimmerkläppen bergstopp
  Surmyran myr   Strandberget berg
  Surmyrberget berg   Strandberget höjd
  Surmyrdalen dalgång   Strandbäcken bäck
  Surmyrmoren odling   Stranden åkerområde
  Svallselet område   Stranden äng
  Svartberget berg   Strandsjön sjö
  Svartberget höjd   Strandsjön, se Brånsjön Saknas
  Svartberget berg   Struksforsen fors
  Svartbäcken bäck   Struptjärn tjärn
  Svartbäcken bäck   Studsarlägden åker
  Svartbäcken, se Korkabäcken bäck   Stärk(es)marksjön Saknas
  Svartdalen bäck   Sundet åker
  Svartmyran myr   Surdalen dalgång
  Svartmyran myr   Surdraget bäck
  Svartviken vik   Surhålet, Långa dalgång
  Svedjan odling   Surmyrberget bergshöjd
  Svedjeberget höjd   Surmyren myr
  Svedjeberget berg   Susendalen dalgång
  Svedjebäcken bäck   Susendalsforsen fors
  Svettåker, Gamla myrmark   Svallselet lugnvatten
  Svinholmen holme   Svartberget berg
  Sågberget berg   Svartberget berg
  Sågbäcken bäck   Svartberget berg
  Sätmyran odling   Svartberget bergshöjd
  Sökmyran myr   Svartberget berg
  Sökmyrberget triangelpunkt   Svartdalen betesmark
  Sökmyrbäcken bäck   Svartdalen bäckdal
  Sökmyrbäcken bäck   Svartmyren myr
  Sörgöksmyran myr   Svartmyren myr
  Tallmyran odling   Svartmyran myr
  Tallträsket sjö   Svartviken vik
  *Tallträsket sjö   Svartviken sjövik
  Talluddberget berg   Svedjan åker
  Talludden udde   Svedjan åker
  Tarmraningen terräng   Sven-Jons pålen gränsknä
  Tarrbäcken bäck   Svidan åker
  Tattarmyran myr   Svidjeberget höjd
  Tattartorpet odling   Svinholmen holme
  Timmerkläppen höjd   Svinmyren myr
  Tjädarhalsbäcken sank mark   Sågberget berg
  Tjädarvinmyran myr   Sågbäcken bäck
  Tjärdalskläppen höjd   Sågbäcken bäck
  Tjärnmyran myr   Sågbäcken bäck
  Tjärnmyran myr   Sågraningen åker
  Tjärnmyran myr   Sätmyren myr
  Tjärnmyrberget höjd   Sökmyrberget berg
  Tjärnmyrberget berg   Sökmyrbäcken bäck
  Tjärnmyrberget berg   Sökmyren myr
  Tjärnmyrberget, se Västasberget berg   Sökmyrtjärnen tjärn
  Tjärnmyrorna myrar   Sönkdalen dalgång
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Tallberget berg
  Tjärnmyråsen ås   Talluddberget höjd
  Tobackaberget berg   Talludden udde
  Tomasmyran myr   Tattarmyren myr
  Torberget höjd   Tattarmyran myr
  Torbergsbäcken bäck   Tellträsket sjö
  Torkarmyran myr   Tjärdalsbacken höjd
  Torpdalen skogsmark   Tjärdalskläppen bergshöjd
  Torpet terräng   Tjärdalsmyren myr
  Torpet ägomark   Tjärnmyrarna myrar
  Torpet odling   Tjärnmyren myr
  Torpkläppen höjd   Toet stig
  Torplunden höjd   Tomasmyren myr
  Torrtallmyran odling   Tomasmyrraningen slåtter
  Torrtallmyran myr   Torkarmyren myr
  Torrvedaberget berg   Torpdalen bäckdal
  Toskan holme   Torpkläppen bergkulle
  Trehörningsberget berg   Torplunden kulle
  Trehörningstjärnen tjärn   Torrberget berg
  Trimna å å   Torrbergsmyren myr
  Trinnabben udde   Torrvedaberget berg
  Trinnan å   Torvan grund
  Trinnan bäck   Torvbäcken bäck
  Trinnan å   Trindmyran myr
  Trinnan, se Trimna å å   Trinnan å
  Trollberget bergshöjd   Trollberget bergshöjd
  Trollberget berg   Trollberget bergshöjd
  Trollberget berg   Trollberget berg
  Trollberget, se Härbergstorpberget berg   Trollkläppen bergknalle
  Trollkläppen terräng   Trollkläppen höjd
  Trollskalliden skogsmark   Trollskallidberget bergshöjd
  Trollskalliden skogsmark   Trolltjärn, Inre tjärn
  Trolltjärnsbäcken bäck   Trolltjärn, Yttre tjärn
  Trållberget, se Trollberget berg   Trolltjärnsbäcken bäck
  Trätholmen holme   Trångsj(ön), se Frängsjön Saknas
  Trätmyran myr   Trätholmen holme
  Tvärån å   Tuvrinneln bäck
  Tvärån å   Tvärberget bergkulle
  Tvärån å   Tvärån å
  Tvärån å   Tväråraningarna slåtterområde
  Tvärån å   Tväråraningen åkerområde
  Tvärån å   Tällholmen slåtter
  Tällholmen udde   Tömptjärn tjärn
  Tällträsket tjärn   Udden udde
  Tällträsket, se *Tallträsket sjö   Uddertjärn tjärn
  Tömptjärnen tjärn   Uddtjärn tjärn
  Udden udde   Uddtjärnberget berg
  Umeälven älv   Uddtjärnbäcken bäck
  Umeälven älv   Uman älv
  Umeälven älv   Uman äldre namn för Umeälven
  Umeälven älv   Umeälven älv
  Vabäcken bäck   Vabäcken bäck
  Valmyran myr   Vabäcksgärdorna åkerområde
  Valmyrberget berg   Valbrännan skogsområde
  Vargdalen dalgång   Valbrännberget bergshöjd
  Vargmyran myr   Vallåkern åkerområde
  Vattjärnsmyran myr   Valmyrberget bergshöjd
  Vilaråsen ås   Valmyren myr
  Vindelälven älv   Valvsjön sjö
  Vindelälven älv   Vargdalen åker
  Vindelälven älv   Vargdalen dalgång
  Vitberget höjd   Vattenhålsdalen förgrening
  Vitberget berg   Versjön, se Västsjön sjö
  Vitberget höjd   Vestlingsrotet soldattorp, åker
  Vitberget höjd   Vindeln äldre namn för Vindelälven
  Vitberget berg   Vindelälven älv
  Vitberget berg   Vindraningarna ängsmark
  Viterkläppen skogsmark   Vinraningen åker
  Vorrströmsbäcken bäck   Vintervägadalen dalgång
  Vorrströmstjärnarna tjärnar   Vippersgärdan odling
  Vrångbäcken bäck   Vitberget berg
  Väjsjön sjö   Vitberget bergshöjd
  Välmmyran myr   Vitberget berg
  Välmmyran myr   Vitberget bergshöjd
  Välvmyran myr   Vitberget berg
  Välvmyran myr   Vitbergsgärdan skogsomr.
  Välvmyrorna myr   Vitbergsstigen kärrväg
  Välvsjön sjö   Viterkläppen bergshöjd
  Välvstamyran myr   Vorrberget bergshöjd
  Välvtjärnen tjärn   Vorrdik(e)sberget berg
  Vännbäcken bäck   Vorrströmsbäcken bäck
  Vännforsbäckberget berg, triangelpunkt   Vorrströmstjärnorna vattensamlingar
  Vännforsen vattenfall /Se   Vrångbäcken bäck
  Vännforsen fors   Vrångbäcksåkern åker
  Vännmyran myrmark   Vån bergås
  Vännänget odling   Välmyrarna myrar
  Vännässjön sjö   Välmmyren myr
  Västabrännan odling   Välmmyren myr
  Västanbäcken bäck   Välvmyren myr
  Västanbäcksberget berg   Välvskaftmyren myr
  Västasberget berg   Välvstamyren myr
  Västdalsberget berg   Vännforsbäckidun eda
  Västdalsmyran myr   Vännforsen fors
  Västerbäckliden skogsmark   Vännmansbacken landsvägsbacke
  Väster-Fjällmyråsen ås   Vännänget åkerområde
  Väster-Janstjärnen tjärn   Vännässjön sjö
  Väster-Janstjärnberget berg   Västanbäcken bäck
  Västerliden skogsmark   Västanbäcksberget bergshöjd
  Väster-Rörmyrberget berg   Västanbäcksbäcken bäck
  Västerviken vik   Västdalsberget höjd
  Väster-Åkertjärnen tjärn   Västdalsmyren myr
  Västeråsberget berg   Västerliden bergshöjd
  Västsjöberget berg   Västertjärn tjärn
  Västsjöbäcken bäck   Västerviken vik
  Västsjön sjö   Västikläpparna höjder
  Västsjön, se Väjsjön sjö   Västomsjön strandremsa
  Väståt odling   Västsjöberget bergshöjd
  Ytterkolkselet utvidgning av Umeälven   Västsjöbäcken bäck
  Ytter-Näsåker delvis odlad myrmark?   Västsjön sjö
  Ytter-Pengmyran myr   Ytterkolkselet sel
  Ytter-Trolltjärnen tjärn   Åbacken udde
  Åberget berg   Åberget bergshöjd
  Åboliden skogsmark   Åboliden bergshöjd
  Åbomyran myr   Åbomyren myr
  Åkerbäcken bäck   Åckelsjöbäcken bäck
  Åkerbäcken bäck   Åckelsjön sjö
  Åkerbäcksberget berg   Åkerbäcken bäck
  Åkerbäcksviken vik   Åkerbäcken bäck
  Åkermyran myr   Åkerdalen dalgång
  Åkertjärnen tjärn   Åkerdalen dalgång
  Åkertjärnsviken vik   Åkermyren odling
  Åldertjärnen tjärn   Åkersjöbäcken bäck
  Åliden terräng   Åkertjärn, Västra tjärn
  Ånäsberget berg   Åkertjärn, Östra tjärn
  Ånäset odling   Åkertjärnsviken vik
  Åshällan udde   Åkertjärnsviken sjövik
  Älgmyran myr   Åliden höjd
  Älgmyran myr   Åliden skogshöjd
  Älgmyran myr   Ånäset näs
  Älgmyran myr   Ånäsraningen åker
  Älgmyrberget berg   Årdern ö
  Älgmyrberget berg   Åsberget höjd
  Älgmyrtjärnen tjärn   Åsen grusås
  Älgraningen sank mark   Åshällan Saknas
  Ängesmyran myr   Älgmyrberget bergshöjd
  Ängesmyrberget berg   Älgmyren myr
  Ängesmyrbäcken bäck   Älgmyrtjärnarna tjärnar
  Änget sank mark   Ängesmyrbäcken bäck
  Änget odling   Ängesmyren myr
  Äxingmyran myr   Ängesmyrkläppen bergknalle
  Ögern udde   Änget ängsmark
  Ökmyran odling   Ökmyren odlad myr
  Öltunnan bäck   Ökskölan inskärning i bäck
  Ön ö   Ölderlund skogsparti
  Örsbäcken bäck   Öltunnan bäck
  Örsbäckstjärnen tjärn   Ön ö
  Östamyran myr   Örsbäcken bäck
  Öster-Fjällmyråsen ås   Örsbäckstjärn tjärn
  Öster-Janstjärnen tjärn   Östafällan skogsområde
  Öster-Janstjärnberget berg   Östansjöberget bergshöjd
  Öster-Rörmyrberget berg   Östansjöberget berg
  Österviken vik   Östanåvägen stig
  Öståt odling   Österberget berg
  Övermyran odling   Östergärdan åker
  Övermyran myr   Österliden skogssluttning
      Östertjärn tjärn
      Österviken vik
      Överbodavägen körväg
      Övermyran myr

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.