ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bygdeå socken : Västerbottens mellersta domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 700 Naturnamn : 2954 Bebyggelsenamn : 841 Naturnamn : 3254
Bygdeå sn o tg Abborrtjärnbäcken bäck Bygdeå sn sn Bygdeå sn kartförklaringar
Bygdeå sn Abborrtjärnen tjärn Bygdeå sn sn Abborrtjärn sjö
Bygdeå sn Abborrtjärnen tjärn Bygdeå sn Lilla abborrtjärnen sjö
Bygdeå sn Abborrtjärnholmen holme Bygde sn Stora abborrtjärnen sjö
Bygdeå sn Abborrtjärnmyran myr bygdeå socken Abborrtjärnen tjärn
Bygdeå sn Adamsmorsberget höjd Bygdeå socken Abborrtjärnen tjärn
Bygdeå sn Adamsänget ägomark Bygdeå socken Abborrtjärnen tjärn
Bygdeå Saknas Aftonmorberget höjd? Bygdeå sn Abborrtjärnholmen holme
Bygdeå sn /Se Aftonmorbäcken bäck Bygde sn Abramsberget höjd
Bygdeå sn /Se Aftonsbetet myrmark Bygdeå sn Adamsberget berg
Bygdeå sn Aftonsmoren myr /Se Bygdeå sn Adamsänget odling
Bygdeå sn o tg Aftonsmyran myr /Se Bygdeå socken Aftonsmorbäcken bäck
Bygdeå sn och tg Albertsdammet terräng? Bygdeå ortn Aftonmoren morland
Bygdeå sn Allén skogsmark Bygdeå bygd Aftonsmoren myr, delvis odlad
Bygdeå sn Almatjärnen tjärn Bygdsocknen Saknas Aftonsmyran myr
Bygdeå sn Aludden udde Bliskarna inbyggarbeteckning Afva-, se Ava- Saknas
Bygdeå sn Anders-Ansgrunden grund Bruksarna inbyggarbeteckning Afvaviken, se Avasanden Saknas
Bygdeå sn Anders-Olsfallet odling *brännore inbyggarbeteckning +Almatjärnen tjärn
Bygdeå sn Anderssonsberget höjd *gullmarke inbyggarbeteckning Almatjärnmoren odling
Bygdeå sn Annsjömyran myr Gullmarkknorten inbyggarbeteckning Aludden udde
?Bygdeå sn Annsjön sankmark Junkbodprästerna inbyggarbeteckning Anders-Jonsudden udde
Bygdeå sn Ansmyran ägomark Korssjökråkorna inbyggarbeteckning Anders-Nilsrödden odling
Bygdeå sn Ansmyrbäcken bäck Korssjölopporna inbyggarbeteckning Anders-Ols-berget berg
Bygdeå sn Anthägnsbäcken bäck Ricklaborna inbyggarbeteckning Anders-Olsfäboda f.d. fäb., odling
Bygdeå socken Anthägnen odling Sikaborna inbyggarbeteckning Anderssonssjön del av Tyrilsjön
Bygdeå sn Antmyran myr *skinnarbygge inbyggarbeteckning Anderssons viken vik
Bygdeå sn Antmyrliden skogsparti Tjuvklintarna inbyggarbeteckning Andsjön sjö
Bygdeå sn Antmyrliden skogsparti Trysjötrattarna inbyggarbeteckning Ansmyran myr
Bygdeå sn Antnäsberget höjd Ultervattsborgarna inbyggarbeteckning Ansmyrbäcken övre loppet av Slåttmyrbäcken
Bygdeå sn Ant-Åbergsberget berg Ultervattstämmingarna inbyggarbeteckning Anthägnen odling
Bygdeå sn Arvidberget höjd Vällingklintarna inbyggarbeteckning Antmyran myr
Bygdeå sn Aspberget höjd Västerbysarna inbyggarbeteckning Antmyrraningen odling
Bygdeå sn Avakammen höjd Åkullborna inbyggarbeteckning Antnäsberget kronopark
Bygdeå sn Avan myrmark *åkulle inbyggarbeteckning Antnäsberget kronopark
Bygdeå socken /Se Avan tjärn Österbysarna inbyggarbeteckning Antnäsberget berg
Bygdeå sn Avan del av sjö Adolfshem lht Antnäsberget höjd
Bygdeå socken socken Avan tjärn /Se Alhem lht Antonsbacken backe
Bygdeå socken socken Avan vik /Se Alkvittret by Ant-Åbergsberget höjd
Bygdeå socken socken Avasanden terräng Alkvittret by Arvidberget höjd
Bygdeå socken socken Avatjärnen myrmark Altarliden by Aspberget berg
Bygdeå socken socken Avaviken vik Altarliden by Avaforsen fors
Bygdeå socken socken Axels odling Altarliden gd Avamyran myr
Bygdeå sn /Se Backarberget höjd Altarliden by Avamyran myr
Bygdeå sn Bakviken myrmark Andersbo lht Avan tjärn
Bygdeå socken socken Barbromyran myr Andersliden by Avan vik
Bygdeå socken socken Barkvedahugget skogsmark /Se Andersliden gd Avasanden havsvik
Bygdeå sn Basmyran myr Anderstorp lht Avatjärnen tjärn
Bygdeå socken socken Basmyrbrånet höjd Anderstorp lht Avaviken vik
Bygdeå socken socken Bastufjärden, Inre havsvik Ankargrunden lht Avvittringen odling
Bygdeå sn Bastufjärden, Yttre havsvik Annetorp avs Axelsrotet odling
Bygdeå sn Bastufjärden vik /Se Antfäboda bebyggelse, f.d. fäbod Backarberget berg
Bygdeå sn Bastugärdan ägomark Antnäs by Backarberget höjd
Bygdeå sn Bastumorberget berg Antnäs by Backarberget höjd
Bygdeå socken socken Bastumoren odling Aronstorpet lht Backen, Sör å odling
Bygdeå socken socken Bastumyran myr Arvidshem avs Backviken, se Utterhålet Saknas
Bygdeå socken Bastumyrliden skogsmark Asptorp lht Backviken, se Bakviken Saknas
Bygdeå socken Bastutjärnen tjärn Avan gård Bakfällan odling
Bygdeå socken socken Bastutjärnen tjärn /Se Avan gd Bakviken vik
Bygdeå socken socken Bastutjärnen tjärn /Se Backarbyn bebyggelse Bamhällorna vik
Bygdeå sn Bastuudden sankmark Backen, In å gårdar Barbrorsmyran myr
Bygdeå sn Bastuviken f.d. vik /Se Backen avst. Barkveahugget skogsmark
Bygdeå sn Bastuviken vik /Se Backen ödegård Barsgärdan odling
Bygdeå sn Bergaberget höjd Bastuliden by Basmyren myr
Bygdeå sn Bergamyran myr Bastuliden gd Basmyran myr
Bygdeå sn Bergbäcken bäck Begravningsplatsen Saknas Basmyrbrönet höjd
Bygdeå sn /Se Bergfallet odling /Se Berga by Bastuberget höjd
Bygdeå socken /Se Bergholmen holme Berga gd Bastuberget höjd
Bygdeå sn /Se Bergmyran myr Bergabäck avs Bastufjärden vik
Bygdeå sn /Se Bergmyran myr Bergabäck avs Bastufjärden vik
Bygdeå sn /Se Bergmyran myr Bergbacka lht Bastugärdan odling
Bygdeå sn /Se Bergmyran myr Bergdal lht Bastuhägnen odling
Bygdeå sn /Se Bergmyran myr Berget Saknas Bastumoren odling
Bygdeå sn /Se Bergmyrhällorna höjd? Berghem lht Bastumyren myr
Bygdeå sn /Se Bergraningen ägomark Berghem lht Bastumyran myr
Bygdeå sn /Se Bergslägden odling Bergliden by Bastumyran myr
Bygdeå sn /Se Bergsmyran myr Bergliden gd Bastumyrliden skogsmark
Bygdeå sn /Se Bergsträttena myr /Se Berglund ställe Bastutjärnen sjö
Bygdeå sn /Se Bergtjärnberget höjd Berglund gd Bastutjärnen tjärn
Bygdeå sn /Se Bergtjärnen tjärn Berglund lht Bastutjärnen odling, förr tjärn
Bygdeå sn /Se Bergtjärnen tjärn Berglunden lht Bastuugnen slåtter
Bygdeå sn /Se Bergtjärnen tjärn Bergnäs by Bastuviken f.d. vik
Bygdeå sn /Se Bergtjärnen tjärn Bergnäs gårdar Bastuviken vik
Bygdeå sn /Se Bergtjärnen tjärn Bergnäsberg avs Bergamark överloppsmark
Bygde sn /Se Bergtjärnen tjärn Bergrotan avs Bergamark överloppsmark
Bygdeå sn /Se Bergtjärnfallet skogsområde Bergsvedjan lht Bergbäcken bäck
Bygdeå sn /Se Bjurforsdammen, se Grövum sjö Bertilshem lht Berget berg?
Bygdeå kyrka Bjurforsdammen sjö Bjen-, se Bjänn- Saknas Berget, Öst å berg
Bygdeå kyrka Saknas Bjännmyran myr Bjenfors by Bergfallet odling
Norbygdh, se Bygdeå sn Bjännraningen skogsmark Bjännfors by Berggårdsmyran myr
Altarliden gård /Se Bjännraningsberget höjd Bjännfors bebyggelse Berggärdan odling
Altarliden by /Se Bjännraningsmyran myr Bjännforsmarken bebyggelse Bergmyran myr
Ant-Fäboda gård /Se Bjännsjöberget höjd Bjännsjöliden avs Bergmyran myr
Avan gård /Se Bjännsjöberget höjd Bjennsjön by Bergmyran myr
Bergliden gård /Se Bjännsjöknösen berg Bjännsjön gd Bergmyrorna myrar
Bjännfors by /Se Bjännsjön sjö Bjännsjön bebyggelse Bergrotet odling
?Bjänsjön by Bjensjön sjö Bjensjöå by Bergsmyran myr
Bjännsjön by /Se Bjännsjön sjö Bjännsjöå by Bergsträttena myr
Björkliden gård /Se Bjännsjön sjö Bjännsjöå bebyggelse Bergtjärn sjö
Bobacken by Bjännsjön sjö Björkliden by Bergtj., se Bälgen Saknas
Bobacken by Bjännsjön sjö Björkliden gd Bergtjärnen tjärn
Bobacken by Bjensjön sjö /Se Björknäs, se 1 Bäcknäs Saknas Bergtjärnen tjärn
Bobacken by Bjännsjötjärnen tjärn Bliska gård Bergtjärnen tjärn
Bobacken by /Se Bjännsjötjärnen tjärn Bliska gd Bergtjärnen tjärn
Bodbacken by Bjännstenen holme Bobacken by Bergtjärnen tjärn
Bodbacken by Bjännänget sank mark Bobacken by Bergtjärnfallet trakt
Bodbacken by Bjännänget myrmark Bobacksfäboda binamn på Fäboda Bjen-, se Bjänn- Saknas
Bodbacken by Björkholmen skogsparti Borgarhamn ställe Bjenforsmarken kronopark
Bodbacken by Björkholmen skogsparti Borgen lht Bjännforsmarken kronopark
Bodbacken by Björklidbäcken bäck Borggård avs Bjännraningsberget höjd
Bodbacken by Björklidmyran myr Borsmyrtorpet lht Bjännraningsmyran myr
Bodbacken by Björklidsbäcken bäck Bostället avs Bjännsjöberget höjd
Bodbacken by Björklundmyran myr Brandtnyverket lht Bjännsjöknösen berg
Bodbacken by Björklundsmyran myr Brantmoran lht Bjensjön sjö
Bodbacka Saknas Björkmansholmen holme Brattfors by Bjännsjön sjö
Bodbacka Saknas Björkmyran myr Brattfors gd Bjännsjön sjö
Bodebackee hemman Björkskataudden udde /Se Brattliden by Bjännsjötjärnen tjärn
Brantsrotet lht /Se Björnflakamyran myrmark Brattliden by Bjennsten udde
Brattliden by /Se Björnflakamyran myr /Se Brattliden by Bjännstranden odling
Brednoret gård Björnmoren odling Brattliden by Bjännvägen byväg
*Bryni ödesby Björnmyran myrmark Brattliden by Bjärnängesberget höjd
Buafors gårdar /Se Björnmyran myr Brattliden ort.n. Bjärnänget slåtteräng
Bygdeå by Björnsandviken vik Brattvik gård Bjärnänget myr
Bygdeå kyrkby Björnspångsforsen fors Brattvik lht Bjässlemyrhalsen myr
Bygdeå kyrkby o. sn /Se Björnspångforsen fors /Se Brednoret by Björkholmen höjd
Bygdeå samhälle /Se Blackartjärnsknösen berg /Se Brednoret gårdar Björkholmen holme
Bygdeåborg förr kaptensboställe /Se Bladtjärnen tjärn Brobacken gd Björklidmyran myr
Bäck by Blackarsmyrbäcken bäck Brobacken gd Björklundmyren myr
Bäck by Blackarsmyran myr Brobacken gd Björklundmyran myr
Bäck by Blackarsmyran myr Bromanstorpet lht Björklundmyran myr
Bäck by Blackarstjärnen tjärn Broänget by Björkmansholmen holme
Bäck by Blackarstjärnen, Lilla tjärn Broänget gårdar Björkskataudden udde
Bäck by Blackarstjärnknösen höjd Broänget gd Björkudden udde
Bäck by Blindan sund Broänget by Björkängesforsen fors
Bäck by Bliska odling Bruket Saknas Björkängesliden skogsmark
Bäck by Bliskbäcken bäck Bruket, se Robertsfors municipalsamhälle Björkänget odling
Bäck by Blisksjön sjö Bruksboden Saknas Björnflakamyran myr
Bäck by Bliskviken vik Bruksplatsen plats Björnmoren odling
Bäck by Blymyran myr Brändal by Björnmyran myr
Bäck by Blyberget höjd Brände by Björnmyran myr
Bäck by Blytjärnbäcken bäck Brände gd Björnsanden havsvik
Bäck by Blytjärnen tjärn Brännan gd Björnsandsviken vik
Bäck by Bläsmyran myr Brännbäck gd Björnsandviken havsvik
Bäck by Bläsmyran myr Bränndal gårdar Björnspångsforsen fors
Bäck by Bläsmyrkammen skogsmark Bränndal bebyggelse Blackartjärnen sjö
Bäck by Bläsmyrkammen höjd Brännstaden bebyggelse Blackarsmyran myr
Bäck gårdar Bobackforsen fors Brödrahem lht Blackarstjärnen tjärn
Bäck by /Se Bobackmyran myr Bua binamn på Buafors Blackartjärnsknösen berg
Bäck by /Se Boback-Träsket myrmark Buafors gårdar Blagarsmyran myr
Bäckliden gård /Se Bockmyran myr Byafors gård Blagarsmyrbäcken bäck
Dalkarlså by Bodögern udde /Se Busågen såg Blindögern udde
Dalkarlså by Bomansudden, Västra udde Bygdeåborg lht Blinksmyran myr
Dalkarlså by Bomansudden, Östra udde Bäck by Bliskbäcken bäck
Dalkarlså by Borgarskär skär /Se Bäck by Bliskorna, se Fjärdarna Saknas
Dalkarlså by Borgarskär holme /Se Bäck by Blisksjön sjö
Dalkarlså by Borgarskäret, se Tenören ö Bäckliden by Bliskviken vik
Dalkarlså by Borgarskäret skär, udde Bäckliden lht Blissjöarna, se Blisksjön Saknas
Dalkarlså by Borgarskäret udde Bäckliden lht Blyberget höjd
Dalkarlså by Borgarskärsviken vik Bäckliden gd Blytjärnbäcken bäck
Dalkarlså by Borstmyran myr Bäcklund by Blytjärnen tjärn
Dalkarlså by Boviken vik /Se Bäcklund gårdar Blåbärsberget höjd
Dalkarlså by Brandbärviken odling Bäcknäs torplägenhet Blåtjärnen tjärn
Dalkarlså by Branthällviken vik Bäcknäs by Blåtjärnmyran myr
Dalkarlså by Brantsänget, Lilla myr Bäcknäs gd Bläsmyran myr
Dalkarlså by Brantsänget, Stora myr Bäcknäs l. Björknäs by Bläsmyrkammen höjd
Dalkarlså by Brattforsen fors Bäcknäs bebyggelse Bobackmyran myr
Dalkarlså by Bratthällorna höjd Bäcksjön by Bobackmyran myr
Dalkarlså by /Se Brattmyran myr Bäcksjön by Bobacksforsen fors
Dalkarlså by /Se Brattmyran myr Bäcks gård boställe Bobacksjön sjö
Dalkarlså by /Se Brattmyran myr Bäckshem Saknas Bobacksjön sjö
Djäkneboda by Brattmyrberget höjd Bäcktorpet avs Bobackträsket sjö
Djäkneboda by Brattstensberget höjd Bölesbäck by Bodviken vik
Djäkneboda by Bredmyran myr Bölesbäcken by Bodögern udde
Djäkneboda by ?Bredudden o. /el. Grundudden udde Dahlbergska torpet Saknas Bomansgärdan odling
Djäkneboda by Bredudden udde Dalen lht Bomansudden udde
Djäkneboda by Breslägden odling /Se Dalkarlså by Bomansviken vik
Djäkneboda by Brokmyran ägomark Dalkarlså by Borgantkullen odling
Djäkneboda by Brokmyran myr /Se Djäkneboda by Borgarhamnen, se Borgarskär Saknas
Djäkneboda by Bromyran myr Djäkneboda by Borgarskär ö
Djäkneboda by Bromyrberget höjd Djäkneboda by Borgarskär holme
Djäkneboda by Broskär ö Djäkneboda by Borgarskärsstigen stig
Djäkneboda by Brottet holme Djäkneboda by Borgarskärsviken vik
Djäkneboda by Brudstenen sten /Se Dämningsplatsen lht Boströmsnybruket odling
Djäkneboda by Bruksvägen väg /Se Edfastmark bebyggelse Bostycket odling
Djäkneboda by Brymyran myr Edfastmark by Brandbärberget berg
Djäkneboda by Brymyrberget höjd Edfastmark by Brandbärberget höjd
Djäkneboda by Brymyrtjärnen tjärn Edfastmark ortn Brandbärkläppen höjd
Djäkneboda by Bryneberget höjd Edhög lht Brandbärsbacken backe
Djäkneboda by /Se Brynesjön sjö Edslund lht Brandbärskalet sänka
Djäkneboda by /Se Brånet högland /Se Egna hemmet lägenheter Brandbärviken f.d. vik
Djäkneboda by /Se Brånlandet skogsmark Ekbacka lht Brantarhällorna udde
Dunderrotet lht /Se Brände odling /Se Eliastorpet avs Brantfallet odling
Edfastmark by Brändholmarna holmar Erlandstorp by Branthällviken vik
Edfastmark by Brännan odling Erlandstorp gd Brantrotet odling, f.d. soldatjord
Edfastmark by Brännan odling Falimarken namn på Smårödningen Brantsänget odling
Edfastmark by Brännan skogsmark Fermbacka lht Brattforsen fors
Edfastmark by Brännan skogsmark Floremark by Bratthällorna berg
Edfastmark by Brännan myrmark Floremark by Brattlidberget berg
Edfastmark by Brännan skogsområde Fogelbergstorpet lht Brattlidberget berg
Edfastmark by Brännan skogsmark Fogelsång, se 1 Fågelsång Saknas Brattlidberget höjd
Edfastmark by /Se Brännan odlingar /Se Forshem lht Brattmyran myr
Edfastmark by /Se Brännarsgroven odling? Forstegen Saknas Brattmyran odling
Edfastmark by /Se Brännarsmyran myr Framnäs by Brattmyran myr
Edfastmark by /Se Brännberget höjd Framnäs gd Brattmyrberget höjd
Flankrotet lht /Se Brännbäck skogsmark Fredriksfors Saknas Brattstenberget berg
Floremark by /Se Brännbäckstjärnen tjärn Fredriksfors bebyggelse Bredmyran myr
Friskrotet lht /Se Bränndal odling /Se Fredrikshem avs Brednor-, se Brännor- Saknas
Fräkenbäck gård /Se Brännmoren skogsmark Fredrikstorp lht Bredträskbäcken bäck
Fågelsång beb. /Se Brännmorkälen skogsmark Fridhem lht Bredudden udde
Gerusalen gårdar Brännmyran myr Fridhem lht Bredänget odling
Gottland, N:a gårdar /Se Brännmyran myr Frodtjärnbäcken by Breslägden odling
Gryssjö by /Se Brännmyran odling Frodtjärnbäcken gd Brobacksgärdan odling
Gryssjön by /Se Brännmyran myr Fromrotet avs Brobäcken bäck
Gullmark by Brännmyran myr Frågaliden Saknas Brokmyran myr
Gullmark by Brännmyrtjärnen sank mark Fräkenbäck by Bromyrberget berg
Gullmark by Brännsjöberget berg Fräkenbäck gd Broängesstigen stig
Gullmark by Brännsjön sjö Fyrkanten lht Brudstenen sten
Gullmark by Brännströmsfäboda terräng? Fåfängan gård Brukstjärnen Saknas
Gullmark by Bränntjärnberget höjd Fåfängan gd Bruksvägen väg
Gullmark by Bränntjärnberget höjd Fågelsång by Brymyran myr
Gullmark by Bränntjärnbäcken bäck Fågelsång gd Brymyran myr
Gullmark by Bränntjärnen tjärn Fågelsång bebyggelse Brymyran myr
Gullmark by Bränntjärnmyran myr Fäb., se Anders-Olsfäboda Saknas Brymyrberget höjd
Gullmark by Bräntbrånet höjd Fäboda gård Brymyrberget höjd
Gullmark by Bräntbrånet skogsmark Fäboda gårdar Brymyrkläppen höjd
Gullmark by Bräntudden skogsparti Fäboda gd Brymyrtjärn sjö
Gullmark by Bua(fors) Saknas /Se Fäboda gårdar Bryneberget berg
Gullmark by Buaåkern odling Fäboda gårdar Bryneberget höjd
Gullmark by Buberget berg Fäboda gårdar Brynemyran myr
Gullmark by Bullbäcksmyran myr Fäboda gårdar Brynemyrsjön sjö
Gullmark by Bullerstigen väg /Se Fäbodrödningen Saknas Brynesjön sjö
Gullmark by /Se Bunäsberget höjd Fäbodröjningen, se Fäbodraningen lht Brädplatsen upplag
Gullmark by /Se Bunäsmyren myr Fäderneslanne bostadshus Brädplatsudden udde
Gumgårda, se Skinnarbyn Saknas Bussumyrtjärnen myr Fällfors by Brändemarken kronopark
*Gumma gardh Saknas Butjärnbäcken bäck Fällfors by Brändemarken kronopark
»Gumma gardh» förr gd /Se Butjärnen tjärn Fällfors bebyggelse Stora Brändemyren myr
Gunsmark Saknas /Se Butjärnen tjärn Gabrielsro lht Brändetjärnen sjö
Göransmarken gd /Se Butjärnmyran myr Gamla Storbäcken, se Storbäcken, Gamla lht Bränd(e)tj., se Brändsjön Saknas
*Hammarlabben byggnad /Se Butjärnmyran, Västra myr Gammelängssvärjan Saknas Bränd-Kronmarken kronopark
Hemmesmarken del av by /Se Bygda å /Se Gammfäbodarna förr fäbodar Bränd-Kronparken kronopark
Hemmesmarken gårdar /Se Bygda å /Se Gammsågen såg Brändsjön sjö
Hökrotet lht /Se *Bygda å /Se Gillemyran lht Brännan, Uti odling
Ivarsboda by *Bygda älv /Se Gottland by Brännan odling
Ivarsboda by Bygda älv /Se Gottland norra gd Brännan odling
Jomark by Bygdefjärden fjärd /Se Gottland Norra bebyggelse Brännan odling
Jomark by Bygdefjärden fjärd Granberget by Brännan udde
Jomark by Bygdstenen ö Granberget Saknas Brännarsgroven odling
Jomark by Bygdstenen skär /Se Granfors by Brännarsmyren myr
Jomark by Bygdestenen udde Granfors by Brännarsmyran myr
Jomark by Bymyran odling Gransjö gård Brännarsmyran myr
Jomark by Bådakroken udde Gransjö f.d. hemman Brännbergstjärnberget höjd
Jomark by Bådan grund Grantorp lht Brännbergtj., se Bränntjärnen o. Brännbäckstjärnen Saknas
Jomark by *Bådan skär Gravbäck by Brännbäcken bäck
Jomark by Bådan holme Gravbäck gd Brännbäckstjärnen Saknas
Jomark gård Båkskär ö Gravfors by Bränndalstorpet odling
Jomark by /Se Båkskäret ö Gravfors by Brännhällorna höjd
Jomark by /Se Båkskäret holme /Se Gravfors by Brännlandet höjd
Jomark by /Se Båkskäret el. Rataskäret ö /Se Grubbedal gd Brännmoren myrmark
Jomyran lg /Se Båkskäret holme /Se Gryssjön by Brännmorkälen skogsmark
Junkboda by Båkskäret holme /Se Gryssjön by Brännmyren myr
Junkboda by Båtnäslunden åker Gräsnäs by Brännmyran myr
Junkboda by Båtskäret holme Gräsnäs gårdar Brännmyran myr
Junkboda by Båtskäret holme Grönberg torp Brännmyran myr
Junkboda by Båtstuvikberget berg Grönberg gd Brännmyran myr
Junkboda by Bäckermoren terräng Gullberg lht Brännmyrbrånet skogsmark
Junkboda by Bäckliden odling Gullmark by Brännmyrfallet skogsmark
Junkboda by Bäcklundsberget höjd, triangelpunkt Gullmark by Brännmyrtjärnarna tjärnar
Junkboda by Bäckmoren odling Gullmark bebyggelse Brännorfjärden havsvik
Junkboda by Bäckmoren terräng Gulltjärnen by Brännsjöberget höjd
Junkboda by Bäckmyran myr Gulltjärn by Brännsjön sjö
Junkboda by Bäckmyran myr Gunsmyran avs Brännsjön sjö
Junkboda by Bäckmyran myr Gustafsberg lht Brännstigen skogsväg
Junkboda by Bäckmyrbrånet höjd? Gustavstorp Saknas Bränntjärn sjö
Junkboda by Bäckmyrbrånet skogsområde Gärde lht Bränntjärn, Lilla sjö
Junkboda by Bäcknäs odling? Göktorpet f.d. torp Bränntjärnberget berg
Junkboda by Bäckraningen terräng Göransmark gård Bränntjärnbäcken bäck
Junkboda by /Se Bäckraningen odling /Se Göransmarken gd Bränntjärnen sjö
Junkboda by /Se Bäckraningsbäcken bäck Hallingdal gård Bränntjärnen tjärn
Junkboda by /Se Bäcksjöberget höjd Hallingdal lht Bränntjärnen tjärn
Junkboda by /Se Bäcksjöberget höjd Hammarlabben förr hus Bränntjärnmyran myr
Junkboda by /Se Bäcksjön sjö Hammarn lht Bräntbrönet höjd
Klinten by Bäcksjön sjö +Hammarsmedjan förr smedja Bräntbrönmoren myr
Klinten by Bäckströmsberget höjd Hamnmyran lht Bräntfällan odling
Klinten by Bäcktjärnen sumpmark Hamtjärnskiftet Saknas Bränthällorna holmar
Klinten by Bäckviken vik Havsvik lht Brönet, Uppå högland
Klinten by Bäckängesforsen fors Hedvigslund lht Bullerstigen prickstig
Klinten by Bäckängeshällorna berg i dagen Hemmesmarken gårdar Bumyran odling
Klinten by Bäck-änget sankmark? Hemmet lht Bunäsberget berg
Klinten, Ytter- och Över- byar Bäckänget sank mark Hemmet lht Bunäsberget höjd
Klinten, Ytter- och Över- byar Bäckänget myrmark Hemmingsmark lägenhet Bunäsheden område
Klinten, Ytter- och Över- byar Bäckänget odling Hemmyrmarken lägenhet Bunäsheden skogsmark
Korssjön by Bälgen sjö Hemmyrmarken bydel Bunäsudden udde
Korsjön by Bälgesberget höjd Hemsjön lht Burtjärnen sjö
Korssjön by Bälgesbäcken bäck Hemsjöängen Saknas Burtjärnen tjärn
Korssjön by Bälgesmyran myr Henriksborg Saknas Burtjärnen tjärn
Korssjön by Bällkvarnforsen fors Hilunda lht Burtjärnmyran myr
Korssjön by Bölesbäcken bäck Holmarne lht ?Bussigmyrtjärnen sjö
Korssjön by Bölesbäcksjön sank mark Holmfors lägenhet Bussjön, se Bölesbäcksjön Saknas
Korssjön by Bölet odling Holmfors lht Bussjön, se Bölesbäcksjön Saknas
Korssjön by Dalabrånet höjd /Se Hovgärdan Saknas Bussumyrberget höjd
Korssjön by Dalagärdan odling Hufvudrödningen avs Bussumyran myr
Korssjön by Dala-Hålsmyran myr Hvilan, se Vilan Saknas Bussumyrtjärnen tjärn
Korssjön by Dala-Hålsmyran myr Hvit-, se Vit- Saknas Bustormyren, se Stormyran Saknas
Korssjön by Dalakläppen höjd Hållhägnaden avst. Butjärnen, se Burtjärnen Saknas
Korssjön by /Se Dalakläppen höjd Hållhägnen lht Butjärnbäcken bäck
Krigsbergsrotet lht /Se Dalamoren myr Hårsjömyran lht Butjärnen sjö
Kroksjön by Dala-myran myr Häggbacka lht Buåkern odling
Kroksjön by Dalberget berg Hägglunda avs Bygdemansgärdan odling
Kroksjön by Dalberget, Lilla höjd Häggnäs by Bygdestenen skär
Kroksjön by /Se Dalbergstorpet odling Häggnäs by Bygdstenen holme
Krokvattnet by Dalbäcken bäck Hägnan lht Byholmen holme
Krokvattnet gårdar Dalbäcken bäck Hägnen bebyggelse Bymyran odling
Krokvattnet by Dalbäcken bäck Hällängen lht Bymyrberget berg
Krokvattnet by Dalkarlsån å Hälsan sjukhem Bådakroken udde
Krokvattnet by Dalkarlsån å /Se Hälsan sjukhem Bådan skär
Krokvattnet by Dalkarlsån å Högaliden by Bådan grund
Krokvattnet by Dalkarlsån å Högaliden Saknas Bådastenen skär
Krokvattnet by Dalkarlsån å Högaliden gd Bådasten, se Bådan Saknas
Krokvattnet by Dalkarlsån, Västra å Högaliden gd Båkskäret skärgårdsholme
Krokvattnet by Dalkarlsån, Västra å Högberga avs Båkskäret holme
Krokvattnet by Dalkarlsån, Östra å Högfallet lht Båtnäslunden mark
Krokvattnet by Dalkarlsån, Östra å Högfors by Bäckkrokarna förr krökar av Rismyrbäcken
Krokvattnet by Dalkarlså(n) å /Se Högfors by Bäcklundsberget höjd
Krokvattnet by Dalkarlså å /Se Höjden lht Bäckmynnet utlopp
Krokvattnet by Dalkarlsån vattendrag /Se Hömyrfallet gårdar Bäckmyran myr
Lansrotet lht /Se Dallägden odling /Se Ingården lägenhet Bäckmyran myr
Laxmarken by /Se Dalmyran myr Ingården gd Bäckmyran myr
Laxmarken by /Se Dalmyran myr Innerbyn Saknas Bäckmyran myr
Liden gård /Se Dalmyran myr Isakfäbodarna lägenhet Bäckmyran myr
Lägde by Dalmyran myr Isakfäboda f.d. fäbodar Bäckmyran myr
Lägde by /Se Dalmyran myr /Se Isakshem lht Bäckraningen odling
Lägdeå by Dalmyran slåtteräng /Se Jakobsberg lht Bäckraningsbäcken bäck
Lägdeå by Dalmyrberget höjd Jobben lht Bäckrotet odling
Lägdeå by Daltjärnen tjärn Jodal lägenhet Bäcksjöberget höjd
Lägdeå by Dalträskhalsen myr Jodal jordlägenhet Bäcksjön binamn på Fårtjärnen
Lägdeå by Dalträsktjärnen tjärn Johan Eriksfallet lht Bäcktjärnen tjärn
Lägdeå by Dammforsen fors Johannelund lht Bäcktjärnmoren odling
Lägdeå by Dammkläppen skogsparti Johannesdal lht Bäckängesforsen fors
Lägdeå by Dammkläppen skogsparti Johanneshem lht Bäckängeshällorna berg
Lägdeå by Dammänget myr Johanneslund gd Bäckänget odling
Lägdeå by Dammänget odling Johannesnyverket lht Bäckänget slåtter
Lägdeå by Dammänget slåtter Jomarken by Bäckänget odling
Lägdeå by Dammänget myrmark Jomark by Bäckänget slåtter
Lägdeå gård Dammänget odling Jomarksvattnet avs Bälgen sjö
Lägdeå by /Se Dansbaneberget höjd Jomyran lht Bälgen tjärn
Lägdeå by /Se Dansbanekläppen skogsområde Jomyrskiftet lht Bälgesberget berg
Lägdeå Saknas /Se Degerbäcken bäck Junkboda by Bälgesberget höjd
Lägde by /Se Degermoren myrmark Junkboda by Bälgesbäcken bäck
Masugnslabben byggnad /Se Degermyran myr Junkboda by Bälgesmyran myr
Matsneke gårdar /Se Degermyran myr Junkboda by Bälgessvedjen odling
Matsneke gårdar /Se Degermyran myr Järnvägen lägenheter Bälgestj., se Bälgen Saknas
Matsneke gårdar Degermyran myr Järnvägen, se 25 Sikeå Saknas Bällkvarnforsen fors
Matsneke gårdar /Se Degermyran myr Kallkällrödningen lht Böhlesbättjen bäck
Matsneke gårdar /Se Degermyran myr Kapellet lht Bölesbäcksjön sjö
Matsneke by /Se Degermyran myr Carl-Anderstorp lht Bölesbäcksjön sjö
Matsneke by /Se Degermyran myr Karlshem lht Bölet odling
Mjösjön by /Se Degermyran myr Karlslund avs Dahllundsnybruket odling
*Neffuerbacka utjord Degermyran myr Karlstorp lht Dalabackberget höjd
Nidolf gd /Se Degermyran myr Karlsvik lht Dalabacken odling
Nidolf gårdar /Se Degermyran myr Kjettbergsheden, se 3 Kättbergsheden Saknas Dalabrönet höjd
Nidolf gd Degermyran myr Klintbyn Saknas Dalagärdan odling
Nidolf gd /Se Degermyran myr Klinten namn på Överklinten Dalagärdan odling
Nidolf gårdar /Se Degermyran myr Klinten avs Dalakläppen höjd
Nidolf by /Se Degermyrberget höjd Klinten Saknas Dalakläppen höjd
Nidolf by /Se Degermyrberget höjd Klinten (Över-) Saknas Dalakroken kurva
Norby by Degermyrberget höjd Klinthult lht Dalamyran myr
Norby by Degermyrtjärnen tjärn Klinttorp avs Dalamyran odling
Norby by Degermyrtjärnen tjärn Knafverhyttan lht Dalberget höjd
*Noreby by Degermyrtjärnen tjärn Korssjöbacken bebyggelse Dalbäcken bäck
Norum by *Degerskär ögrupp Korssjön by Dalbäcken bäck
Norum by Delmyran myr Korssjön by Dalen, Ned vid dalplats
Norum by Dismyrsjön sjö Korstorpet avs Dalhägnen beteshage, betesmark
Norum by Djupmyran myr Krokbäck by Dalkarlså lastgepl. Saknas
Norum by Djupviken myrmark Krokbäck gd Dalkarlsån å
Norum by Djäknebodafjärden fjärd Kroksjömyran lht Dalkarlsån älv
Norum by Djäknebodasjön sjö Kroksjön gård Dallägden odling
Norum by Djävulsön odling Kroksjön lht Dalmyran slåtteräng
Norum by Djävulsön holme /Se Kroksnönäs by Dalmyran myr
Norum by Dräparbäcken bäck Kroksjönäs gd Dalmyrberget berg
Norum by Drävelmyran myrmark Kroksjösundet gård Dalsträsket sjö
Norum by Dunderkläppen terräng Kroksjösundet gd Dalsträsket sjö
Norum by Dåvamyran myr Krokån by Daltjärnen tjärn
Norum by Dåvarna terräng Krokån gd Daltjärnshalsen slåtter
Norum by Dödmanfallet skogsparti Kronkilen binamn på Jodal Dammbordet vik
Norum by ?Dödmanskäret ö Kronmarken, Ut å Saknas Dammet odling
Norum by Dödmanskäret holme Kronparken Saknas Dammforsen fors
Norum by Dödmanskäret holme Kråkhult lht Dammkläppen höjd
Norum gårdar Edbomsviken vik Kråkmyran lägenheter Dammängesmyran myr
Norum by *Edfastmarkberget berg /Se Kulla lht Dammänget odling
Norum by /Se Eduänget slåtter /Se Kullholm by Dammänget odling
Norum by /Se Eklundsfäbodraningen skogsmark Kullholmen gårdar Dammänget odling
Näs by Eklundstorpet terräng Kulltorp lht Dammänget slåtter
Näs by *Eldfastmarksberget, se *Edfastmarkberget berg Kungsön lht Dammänget slåtter
Näs by Enamyran myr Kvarnfors by Dansbanekläppen höjd
Näs by Enfallmyran myr Kvarnfors by Degerbäcken bäck
Näs by Enfallmyran myr Kvarngärdbacken lht Degermyren myr
Näs by Enfallmyran myr Kvarnplatsen avs Degermyren myr
Näs by England ö Kvarnrödjningen by Degermyren myr
Näs by Englandsskäret udde Kvarnrödningen gårdar Degermyran myr
Näs by Englandsskäret halvö /Se Kvarntjärnhägnaden lht Degermyran myr
Näs by Englandsviken vik Kyrkobordet by Degermyran myr
Näs by Ensamheten skogsparti Kyrkobordet kyrkoherdebost. Degermyran myr
Näs by Erik-Ersmyran myr Kyrkogården avs Degermyran myr
Näs by Erik-Jansa-raningen skogsparti Kyrkogården lht Degermyran myr
Näs by Erlandsberget berg Kårsjömyrberget lht Degermyran myr
Näs by Erlandsmyran myr Källarbacken lht Degermyran myr
Näs by Eskilsmyran myr Käringskär strömmingsfiske Degermyran odling
Näs by Fagerliden skogsmark Kättbergsheden by Degermyran myr
Näs by Fagerlidtjärnen tjärn Kättbergsheden gd Degermyran myr
Näs by Fagertjärnen tjärn Kättbergsheden bebyggelse Degermyran myr
Näs by Fagerviken vik Labben hus Degermyran myr
Näs by /Se Fagervikhällan holme Labbgården gd Degermyran myr
Pell-Fäboda gård /Se Fagervikudden udde Ladurödningsskiftet lht Degermyrberget berg
Ratan fiskeläge Fagerviktjärnen myrmark Lansrotet f.d. soldatjord Degermyrberget berg
Ratan fiskläge /Se Fallberget höjd Lantnäs by Degermyrberget höjd
Ratan gårdar /Se Fallbäcken bäck Lantnäs gårdar Degermyrberget höjd
Ratan by /Se Fallbäcken bäck Lantsrotejorden avs Degermyrbäcken bäck
Ratan by /Se Fallet betesmark Lantsrotejorden, se 14 Gullmark Saknas Degermyrhalsen hals
Ratan by /Se Fallet odling Lantvallen by Degermyrtjärnen sjö
Ratan by /Se Fallet odling Lantvallen gårdar Degermyrtjärnen tjärn
Ratu by Fallet odling Larsbo lht Degermyrtjärnen tjärn
Ratu by Fallet skogsmark Larsbäck förr bebyggelse Degermyrtjärnen tjärn
Ratu by Fallet skogsmark Lars Larstorpet lht Degermyrtjärnen tjärn
Ratu by Fallet odling /Se Lastageplatsen hamn o. lastageplats Delmyran myr
Ratu by Fallgärdan odling Laxbacken gårdar Dikudden udde
Ratu by Fallkläppen skogsparti Laxbacken gårdar Dismyran myr
Ratu by Falnesmyran myr Laxmarken by Dismyrsjön sjö
Ratu by Falnesmyran odling /Se Legdeå, se 1-3, 5-7 Lägde Saknas Dismyrsjön tidtals avtappad sjö
Ratu by Falnesmyrberget berg Liden by Djupgrundet undervattensgrund
Ratu by Falnesmyrbäcken bäck Liden gd Djupmyren myr
Ratu by Fannsmoren odling Liden ortn Djupmyran myr
Ratu by Faranforsberget berg Liljabäck by Djupmyrkläppen höjd, skogsmark
Ratu by Faranforsen fors Liljabäck gårdar Djupviken fiskeläge
Ratu by Faranforsen fors Lillgården lht Djupändviken vik
Ratu by Faranforsen fors /Se Lillmyran lht Djäknebodasjön sjö
Ratu by Fattigmyran myr Lillåbron gårdar Djäknebodasjön sjö
Ratu by Fetögat myr Lingtorp avs Djävulsön förr holme
Ratu by /Se Fetögat myr /Se Lundbacka lht Dräparbäcken bäck
Ratu by /Se Fetögat odling /Se Lundbo lht Drävelmyran myr
Ratu by /Se Finland odling /Se Lundebo lht Dunderkläppen höjd
Ratu by /Se Finnmyran myr /Se Lunden lht Dunderrotet odling, skogstrakt
Ratuvik gård Fiskhusrödden sankmark Lundgård lht Dåvamyran myr
Rickleå by Fjankmarkberget höjd Lustibusstorpet f.d. soldattorp Dåvarna myr
Rickleå by Fjankmarken terräng Lustigbussmyran lht Dödmanfallen skogsmark
Rickleå by Fjällmyran myr Lustigkulla by Dödmanskäret skär
?Rickleå by Fjällmyran myr /Se Lustigkulla gårdar Dödmanskär holme
Rickleå by Fjärdarna sjöar Långforsudden gd Edbomsviken vik
Rickleå by Fjärdbron bro Långmyrheden lht Eduänget slåtter
Rickleå by Fjärdbrotjärnen tjärn Långmyrliden lht Egennyttigbiten odling
Rickleå by *Fjärdriset råmärke Långrödningen lht Eklundshällan holme
Rickleå by Flaggberget höjd, triangelpunkt Långsjölotten lht Ellersmyran odling
Rickleå by Flakabacken odling Långsjölotten lht Enamyran myr
Rickleå by Flakabacken odling /Se Långsjön gårdar Enfallmyran myr
Rickleå by Flakakläppen skogsmark Långsjön bydel Enfallmyran myr
Rickleå by Flakakläppen skogsparti Långsjön bydel Englandsskär skär
Rickleå by Flakakläppen höjd /Se Långsjötorp avs Englandsskäret halvö, landtunga
Rickleå by Flakamyran myr Långsjöviken lht Englandsviken vik
Rickleå by Flakamyran myr Långudden gårdar Ensamheten odling
Rickleå by Flakamyran myr Långudden, se Brännan Saknas Erik-Jansraningen odling
Rickleå by Flakamyran myrar /Se Lägdeå by Erik-Pettersgärdan odling
Rickleå by Flakamyrberget berg Lägdeå by Erlandsmyran myr
Rickleå by Flarken skogsparti? Lögde(å) by Eskilsmyran odling
Rickleå by Flaten odling Lägdeå by Fagerliden skogsmark
Rickleå by Flaten myrmark Lägde bebyggelse Fagerlidsjön sjö
Rickleå by Flaten odling /Se Lövbo avs Fagertjärnen sjö
Rickleå by Flaten odling /Se Lövlund lht Fagertjärnen tjärn
Rickleå by Floken sjö Lövlunda lht Fagerviken vik
Rickleå by Floken slåtter /Se Mariehem lht Fagerviken havsvik
Rickleå by Flokkläpparna skogsmark +Masugnen Saknas Fagervikhällan kobbe
Rickleå by Flormarkshålet tjärn Masugnslabben förr hus Fagervikstjärnen sjö
Rickleå by Floken tjärn Matsneke by Fagervikstjärnen tjärn
Rickleå by Flokkläpparna skogsområde Matsneke gd Fagervikudden udde
Rickleå by Flokkläpparna skogsområde Mejeritomten lht Fageränget odling
Rickleå by Flottatuvbäcken bäck Mjösjöbäck lägenhet Fallberget höjd
Rickleå by Flottatuvorna sankmark Mjösjöbäck torp, gd Fallberget höjd
Rickleå by Flottatuvorna sankmark Mjösjölotten lht Fallbäcken bäck
Rickleå by Flundrehålet tjärn Mjösjölotten avs Fallbäcken bäck
Rickleå by Flutbäcken bäck Mjösjön by Fallet betesmark
Rickleå by Fluten odling Mjösjön lht Fallet odling
Rickleå by Fluxen myr Mjösjön by Fallet, Nord i skogsmark
Rickleå by Fluxen myr Mjösjötorp avs Fallet, Sör i skogsmark
Rickleå by /Se Flymoren odling Myrbacken bebyggelse Fallet odling
Rickleå by /Se Framkomsten skogsmark Mårsgård Saknas Fallet odling
Rickleå by /Se Friskrotet odling Mårtsgården gd Fallet, In å odling
Rickleå by /Se Frodtjärnberget höjd Mårtslund gd Fallet, In å odling
Rickleå by /Se Frodtjärnen tjärn Nebo gård Fallet, Väst i odling
Rickleå by /Se Frodtjärnliden skogsmark Nebo lht Fallforsen fors
Rickleå by /Se Frotjärnbäck Saknas /Se Nebo gd Fallforsstupen fors
Rickleå by /Se Fräkenbäckshällorna höjd Nidolf by Fallforsänget odling
»Rikarzbodha» by /Se Fräkendiket bäck Nidolf gårdar Fallforsänget odling
Risböle by /Se Fräkenmoren myr Nifelhem lht Falnäsmyren myr
Risvattnet gård Fräkenmyran myr Nilsbo lht Falnasmyran myr
Robertsfors församling och municipalsamhälle /Se Fräkenmyran myr Norrfors by Falnasmyrbäcken bäck
Robertsfors municipalsamhälle /Se Fräkentjärnsberget höjd Norrfors gd Fansmoren odling
Sikeå by Fräkentjärnen tjärn +Norrforssågen nu riven såg Fansänget odling
Sikeå by Frängsmorberget höjd Norrström lht Faranforsen fors
Sikeå by Frängsmorbrånet höjd Norum by Fesbäckviken vik
Sikeå by Frängsmoren sankmark Norum by Fetögat odling
Sikeå by Frängsmoren terräng? Norum by Fetögat myr
Sikeå by Frängsmoren myr Nyboda lht Fetögat myr
Sikeå by Frängsmoren ägomark Nyborg lägenhet Finland odling
Sikeå by Frängsmyran myr Nyborg gd Finnmyran odling
Sikeå by Frängtjärnen tjärn Nyborg lht Fiskargärdan odling
Sikeå by Frötjärn tjärn /Se Nybygget lht Fiskhamnen hamnplats
Sikeå by Fungnesmyran myr Nyböle by Fjankgärdan f.d. odling
Sikeå by Fungnesmyran myr Nyböle gd Fjankmarken ställe
Sikeå by Fungnesmyrberget berg Nydala lägenhet Fjälbrotjärn sjö
Sikeå by Furukläppberget, Lilla höjd Nydala gd Fjällmyran slåtter
Sikeå by Furukläppberget, Stora höjd Nygärdan lht Fjällmyrberget höjd
Sikeå by Furukläppmyran myr Nyhamn avs Fjärdarna tjärnar
Sikeå by Fyrladuholmen udde Nyhamn lht Fjärdbrolandet land
Sikeå by Fåfängan odling Nyhem lht Fjärdbron bro
Sikeå samhälle /Se Fåfängan odling Nyland lägenhet Fjärdbrotjärnen tjärn
Sikeå by /Se Fåfängan odling Nyland gd Flaggberget binamn på Gårdberget
Sikeå by /Se Fåfängan skogsmark Nyliden by Flakabacken odling
Sikeå by /Se Fågelsmyran myr Nyliden by Flakakläppen höjd
Sikeå by /Se Fågelsångsberget berg Nyliden by Flakakläppen höjd
Sikeå by /Se Fårgrund skär Nyliden gd Flakamyren myr
Silver(s)rotet lht /Se Fårmyran myr Nyrotan lht Flakamyren myr
Sjulsmark by Fårnäset näs Nyverket lht Flakamyran myr
Sjulsmark by Fårnäset udde /Se Nyvik by Flakamyran myr
Sjulsmark by Fårraningen ägomark Nyvik gårdar Flakamyran myr
Sjulsmark gård Fårskären öar Nyårsgravhägnan Saknas Flakamyran myr
Sjulsmark, Ö. o. V. byar /Se Fårskären holmar Nås ortn Flakamyrberget höjd
Sjulsmark, Västra och Östra byar /Se Fårskären holmar /Se Näs by Flankrotet odling
Sjulsmark by /Se Fårskäret holme /Se Näs by Flaten odling
Sjulsmark, V:a o Ö:a byar /Se Fårskäret holme Nördbyn by Flaten vik
Sjulsmark by /Se Fårtjärnen tjärn Nördhalvbrattliden del av by Flaten odling
Skansrotet lht /Se Fårtjärnen tjärn /Se Ol-Jakstorpet lht Floken slåtter
Skinnarbyn by Fäbodbacken odling Olsbäcksgärdan jordlägenhet Flokkläpparna backar
Skinnarbyn by Fäbodberget höjd Olsbäckgärdan gd Flormarkshålet vatten
Skinnarbyn by Fäbodberget höjd? Olsliden by Flottatuvberget höjd
Skinnarbyn by Fäbodberget höjd Olsliden by Flottatuvbäcken bäck
Skinnarbyn by Fäbodforsen fors Olsliden gårdar Flottatuvkläppen höjd
Skinnarbyn by Fäbodgärdan terräng? Olsvikmyran avs Flottatuvorna slåtter
Skinnarbyn by Fäbodmoren odling Oscarsborg lht Fluksen sankmark
Skinnarbyn by Fäbodmoren myrmark Paradiset lht Flutbäcken bäck
Skinnarbyn by Fäbodmoren myr Pellbacken bebyggelse Fluten odling
Skinnarbyn by Fäbodslättan odling Pell-Fäboda gd Flutmyran Saknas
Skinnarbyn by Fähusberget berg Persdal avs Flymoren odling
Skinnarbyn by Fäladsmyran myr Perstorp lht Forsbergsgärdan odling
Skinnarbyn by Fäladsmyran myr /Se Pettersboda lht Forsbergsudden udde
Skinnarbyn by Fäladstået väg /Se Pittelmoren torp Forsbergsviken torrlagd vik
Skinnarbyn by Fällan odling Pittlemoren gd Framstycket odling
Skinnarebyn by Fällan skogsparti Plan avs Fredrikstegen odling
Skinnarbyn by Fällan terräng Plan lht Friskrotet odling
Skinnarebyn by Fällan odling Plan, se 17 Edfastmark Saknas Fristerågern, se Trestensågern Saknas
Skinnarebyn by Fällan odling Plantomten lägenheter Fristerågern, se Tristensögern Saknas
Skinnarebyn by Fällan odlingar /Se Plantomten avs Frodtjärn sjö
Skinnarbyn by Fällforsen fors Plantomten, se 18 Edfastmark Saknas Frodtj., se Frötjärnen Saknas
Skinnarbyn by /Se Fällforsraningarna skogsparti? Qvarnrödningen Saknas Frodtjärnberget berg
Skinnarbyn by /Se Fällforssjön sjö Ratahamn Saknas Frodtjärnberget, se Tjärnberget Saknas
Skinnarbyn by /Se Fällforssjön sjö Ratan hamnplats Frodtjärnliden skogsmark
Skinnarbyn by /Se Fällmyran odling Ratan Saknas Fryssjömyren myr
Skinnarbyn by /Se Fällmyran myr Rataskär båk fyr Fryssjömyran myr
Skönrotet lht /Se Fällmyrskalberget berg Ratu by Fräkendiket bäck
Spjutrotet lht /Se Fällmyrskalberget berg Ratu by Fräkenmoren myrmark
Stensele gd /Se Föjsmyran myr Ratubäcken by Fräkenmyran myr
Storkrotet lht /Se Föjsmyran myr Ratubäcken gd Fräkenmyran myr
Ståbäcken gd /Se Föjsmyran odling /Se Ratuvik by Fräkentjärnen tjärn
Sundrotet lht /Se Föjsmyran myr /Se Ratuvik gd Fräkentjärnsberget höjd
Sågforsen såganläggningar /Se Fönnänget slåtter Ratuviksgärdan Saknas Fräkenviken vik
Sävträsk by /Se Fönnänget odling /Se Rickleå by Frängsmoren odling
Tryssjömarken by /Se Gammberget berg Rickleå by Frängsmoren odling
Tryssjön by /Se Gammbodslättan odling Rickleå by Frängsmoren myrmark
Ultervattnet by Gammbromyran ägomark Rickleå bebyggelse Frängsmoren myrmark
Ultervattnet by Gammdalen skogsområde /Se Rickleåselet bebyggelse Frängsmyran myr
Ultervattnet, Inre och Yttre by Gammelmyran myrmark Rickleåselet lht Frängtjärnen tjärn
Ultervattnet, Inre och Yttre by Gammelmyrberget berg Rickleåtorp avs Frängtjärnmyran myr
Ultervattnet by Gammel-Ånäsbäcken bäck Ricksmyran avs Fränntjärn tjärn
Ultervattnet by Gammel-Ånäsforsen fors Risbäck by Frötjärnb., se Tjärnberget Saknas
Ultervattnet by Gammelänget skogsmark Risbäck gårdar Frötjärnen tjärn
Ultervattnet by Gammfäbodberget höjd Risböle by Frötj., se Stor- och Lill-Frötj. Saknas
Ultervattnet by Gammfäbodforsen fors Risböle gd Frötjärngroven sankmark
Ultervattnet by Gammfäbodgroven bäck Risfors gård Fugnesmyren myr
Ultervattnet by Gammgårdsbacken höjd Risfors f.d. fäbodar Fugnesmyren, se Falnasmyran Saknas
Ultervattnet by Gammgårdsberget berg Rislandet gårdar Fungnesmyran myr
Ultervattnet by Gammlandsviken vik Rislandet bydel Furukläpparna höjder
Ultervattnet by Gamm-Orrmyran myr Rismyrliden gd Fyrladuholmen holme
Ultervattnet by Gamm-Orrsmyran myr Risträsk by Fåfängan odling
Ultervattnet by Gammraningen odling /Se Risträsk by Fåfängan odling
Ultervattnet by /Se Gammraningen odling /Se Risträskbäck gård Fåfängan odling
Ultervattnet by /Se Gammraningsberget höjd Risträskbäck gd Fåfängan odling
Ultervattnet by /Se Gammraningsbäcken bäck Risträskbäck f.d. gd Fåfängbacken odling
Ultervattnet, Inre o. Yttre byar /Se Gammraningsmyran myr Robertsfors municipalsamhälle Fåfängbergen bergsträcka
Ultervattnet by /Se Gammrödden skogsområde Robertsfors municipalsamhälle Fågelsmyran myr
Ultervattnet by Gammstintberget berg Robertsfors avs Fålmyran myr
Valbrännan gårdar /Se Gamm-Stormyran myr Robertsfors brukssamhälle Fålmyrtjärnen tjärn
Vargliden gård /Se Gammstranden vik Robertsfors samhälle Fårgrunden skär
Ytterklinten by Gammströmmen fors Robertsfors ortn Fårnäset udde
Ytterklinten by Gamm-Tjädervinet skogsområde Robertsfors Saknas Fårraningen odling
Ytterklinten by Gammtjärnen tjärn Robertslund avs Fårskären, se Fårgrunden Saknas
Ytterklinten by Gamm-Villnäset skogsmark Ryssjön by Fårskären holmar
Ytterklinten by Gammåkersforsen fors Ryssjön gd Fårskäret skär
Ytterklinten by Garvarkroken odling Rägnsjömoren lht Fårskär(et) el. Lillskär, se Killingskäret Saknas
Ytterklinten by Getkläppberget höjd Rödikesgärdan lht Fårtjärnen sjö
Ytterklinten by Getryggen skogsmark Rödås by Fårtjärnen tjärn
Ytterklinten by Getryggen ås /Se Rödås gd Fårtjärnmyran myr
Ytterklinten gårdar Getryggkläppen ås /Se Rönnbäcken gård Fäbodberget berg
Ytterklinten by /Se Getryggmoren skogsmark Rönnbäcksnybruket lht Fäbodberget höjd
Åkulla by Getryggmoren ås /Se Sakrisborg by Fäboberget höjd
Åkulla by Getskäret, Stora o. /el. Lilla halvö resp. ö Sakristorp Saknas Fäbodberget höjd
Åkulla, Övre och Yttre byar Getskäret holme Sandbacka lägenhet Fäbodberget höjd
Åkulla by Getskäret udde? Sandbacka gd Fäbodbrånet höjd
Åkulla by Getskäret udde /Se Sandbäcken lht Fäbodbäcken bäck
Åkulla by Getskäret holme /Se Sandtorp Saknas Fäbodforsen fors
Åkulla by Gettjärnen tjärn Sandåsen by Fäbodmoren odling
Åkulla by Gettjärnen tjärn /Se Sandåsen by Fäbodmoren odling
Åkulla by Gettjärnsberget höjd Sandåsen by Fäbodraningen odling
Åkulla by /Se Gillersmyran myr Sandåsen gårdar Fäbodraningen odling
Åkulla, Yttre o. Övre byar /Se Gjutan odling /Se Selsberg gård Fäbodslättan odling
Åkulla, Övre och Yttre byar /Se Gjutberget berg Selsberg gd Fäbodvägen väg
Åkullsjö by Gjutberget höjd Selsfors by Fäbodvägen väg
Åkullsjön by Gjutberget berg /Se Selsfors by Fäbodån bäck
Åkullsjön by Gjutberget höjd /Se Selsänget lht Fäladsmyran myr
Åkullsjön by Gladaberget höjd Sikeå bebyggelse Fäladstået väg
Åkullsjön by Gladaberget höjd Sikeå by Fällan odling
Åkullsjön by Gladaberget höjd Sikeå by och hamnplats Fällan odling
Åkullsjön by Godemyran myr /Se Sikeå by Fällan odling
Åkullsjön by Godgrubban odling Sikeå by Fällan, In å odling
Åkullsjön by Godgrubban utvidgning av Rickleån Sikeå Saknas Fällan odling
Åkullsjön gård Godgrubban odling /Se Sikeå ortn Fällan odling
Åkullsjön by Godgrubban fiskeställe /Se Sikeå Saknas Fällan åker
Åkullsjön by /Se Granbergstjärnen tjärn Sikeå folkskola lht Fällforsen fors
Åkvisle by Grandalen skogsmark Sikeå fyr, se Kungsöhällan Saknas Fällforssjön sjö
*Åkvisle by Granden odling Sikeå hamn- och lastageplats, se Lastageplatsen Saknas Fällforssjön sjö
Åkvisle by Granden ägomark Sikeå hamn bebyggelse Fällidan eda
Åkvisle by Granden odling /Se Sikeå lastageplats, se Lastageplatsen Saknas Fällmyran myr
*Åkvisle by(ar) Granudden skogsområde Sikeåtomten lägenheter Fällmyran myr
Åkvisle by Granrisudden udde Sikeå tullstation lht Fällmyrskalberget berg
Åkvisle by Granån å Siknäs by Fällmyrskalberget höjd
Åkvisle by Granån å Siknäs by Fältbågagärdan odling
Åkvisle by Granån å Siknäsfäbodarne Saknas Färmgärdbacken landsvägsbacke
Åkvisle by Granåsen höjd? Siktorp lht Färmgärdorna odling
Åkvisle by Gravan bäck Siljanäs Saknas Föjsmyran odling
Åkvislesjö by Gravforsberget berg Sjulsmark by Föjsmyran myr
Åkvislesjö by Groven bäck /Se Sjulsmark by Fönnänget slåtter
Åkvislesjö by Grubbacken backe Sjulsmark, se 1 Fällfors Saknas Gamfäbodforsen fors
Åkvislesjön by Grubban myrmark Sjulsmark, Västra pst Gamfäbodgroven dalsänka, bäck
Åkvislesjön by Grubban vik Sjulsmark Västra by Gamgårdsberget höjd
Åkvislesjön by Grubban ägomark Sjulsmark Östra by Gammaltjärnen sjö
Åkvislesjön by Grubban fiskeställe /Se Sjöbäck by Gammaltj., se Gammtjärnen Saknas
Ånäset by Grubban fiske /Se Sjöbäck gårdar Gammberget höjd
Ånäset by Grubberget höjd Sjön, Öst om gd Gammbodslättan odling
Åselet gårdar /Se Grubberget höjd Norra Sjönäs by Gammbodslättbacken vägbacke
Åsjön by Grundfjärden myr Sjönäs Norra gd Gammbromyran odling
Älglund by /Se ?Grundudden o./el. Bredudden udde Södra Sjönäs by Gamm-Bromyrberget höjd
Ödfastmark by Grundudden del av udde Sjönäs Södra gårdar Gammdalen skogsmark
Ödfastmark by Grundön udde Snönäset gård Gammellandsvägen landsväg
Ödfastmark by Grusbacken odling Sjönäset lht Gammelslättbäcken bäck
Ödfastmark by Grusgrubb-brånet höjd Sjötorp lht Gammel-Ånäsbäcken bäck
Ödfastmark by Gruvbrånet skogsmark Sjöänget lht Gammel-Ånäsforsen fors
Ödvastemark by Gruvbrånet skogsmark /Se Skallerborg lht Gamm-Fäbodforsen fors
Öndebyn by Gruvkläpparna skogsområde Skinnarbyn by Gammgårdsbacken backe
Öndebyn by Gruvkläpparna ås /Se Skinnarbyn by Gammgårdsgärdan odling
Öndebyn by Gruvmyran myr Skinnarbyn Saknas Gamm-raningen odling
Öndebyn by Gruvmyran myr Skinnarviken gårdar Gamm-raningen odling
Öndebyn by Gryssjömyrbäcken bäck Skinnarviken gårdar Gammraningsberget höjd
Öndebyn by Gryssjögroven bäck Skogstorpet lht Gammraningsbäcken bäck
Öndebyn by Gryssjömyran myr Skogstorp lht Gammraningsmyran myr
Öndebyn by Gryssjömyran myr Skoltomten lht Gamm-stintberget höjd
Öndebyn by Gryssjömyran myr Skönrotet gd Gamm-stintraningen odling
Öndebyn by Gryssjön sjö Slåttmyran lht Gammstormyran myr
Öndebyn by Gryssjön sjö Smårödningen by Gammstormyrtjärnen tjärn
Öndebyn by Gryssjön myr Smårödningen by Gammtjärnen tjärn
Öndebyn by Gryssjön myr Sofiehem Saknas Gamm-Villnäset udde
Öndebyn by Gryssjön myr Soldattorpet avs Gammåkern odling
Öndebyn by Gryssjön sjö /Se Stafverforsområdet lht Gammåkersforsen fors
Öndebyn by Grytan tjärn Stakaängarna avs Getkläppberget höjd
Öndebyn by Grytan vattensamling /Se Stakaängen lägenheter Getostviken vik
Öndebyn by Gränsjömyran myr Stakaänget Saknas Getryggen höjd
Öndebyn by Gränssjömyran myr Stakaängsstranden Saknas Getryggkläppen höjd
Öndebyn by /Se Gränsjömyrhällorna skogsområde Stallplatsen lht Getryggmoren myrmark
Öndebyn by /Se Gräsdikena myrmark Stenbacka Saknas Getskäret skär
Öndebyn by /Se Gräsmyran myr Stenborg lht Getskäret, se Stor-Getskäret Saknas
Öndebyn by /Se Gräsmyran myr Stenfors by Getskäret udde
Övastemark by Grönbäcken bäck Stenfors gårdar Getskäret holme
Övastemark by Grönlundstorpet terräng? Stenhammar Saknas Gettjärnberget höjd
Övastemark by Grövum sjö Stenkläppen lht Gettjärnen sjö
Övastemark by Grövänget myr Stensele gd Gettjärnen tjärn
Övastemark by Gubbgärdan terräng? Stensäter gård Gettjärnmoren odling
Övastemark by Gubbörsdiket sank mark Stensäter Saknas Gillersmyran myr
Övastemark by Gullberget berg /Se Stenträsk by Gjutan odling
Övastemark by Gullbäcken bäck Stenträsk gd Gjutberget höjd
Överklinten by Gullmarksforsen fors Stenudden lht Gjutberget berg
Överklinten by Gullmyran myr Stenåkern lht Gladaberget berg
Överklinten by Gullmyran myr /Se Gamla Storbäcken by Gladaberget berg
Överklinten by Gullmyran myr Storbäcken, Gamla gårdar Godamyran odling
Överklinten by Gulltjärnen tjärn Nya Storbäcken by Godgrubban odling
Överklinten by Gulltjärnen tjärn Storbäcken Nya by Godören udde
Överklinten by Gumbodafjärden fjärd Yttre Storbäck(en) by Gogrubban fiske
Överklinten by Gunnilsmossan sankmark Storbäcken Yttre by Gottlandsberget berg
Överklinten by Gunnilstjärnen tjärn Storklinten gårdsplats Grafvaliden, se Höggravuliden Saknas
Överklinten by Gunsmyran ägomark Storliden by Grafvatj. St. L.,se Stor-Gravusjön, Lill-Gravusjön Saknas
Överklinten by Gustavahålet odling /Se Storliden gd Granberget berg
Överklinten by Gångsmyran myr Stormyrsundet lht Granbergstjärnen tjärn
Överklinten by Gångsmyran myr Storrödningsberg by Granden odling
Överklinten by Gångsmyrbäcken bäck Storrödningsberg gårdar Granliden skogsmark
Överklinten by Gångsmyrbäcken bäck Norra Stortjärn by Granrisudden udde
Överklinten by /Se Gårdberget höjd Stortjärn Norra by Gransjömyran myr
Överklinten by /Se Gårdberget höjd Södra Stortjärn by Gransjömyrhällorna berg
  Gårdberget berg Södra Stortjärn by Granudden udde, höjd
  Gårdberget berg Stortjärn Södra by Granån bäck
  Gårdbrånet höjd? Strandholm by Granåsen skogsås
  Gårdbäcken bäck Strandholm by Gravan avlopp
  Gårdmyran myr Strandmoren gd Gravbäckberget Saknas
  Gårdmyran odling Stridfeldtsrotan avs Grovbäcksmarken kronopark
  Gårdmyran myr Strömbäck torp Gravbäcksmarken kronopark
  Gårdmyran myr Strömbäck torp Gravforsberget berg
  Gårdmyran myr Sturkgärdan lht Gravforsberget höjd
  Gårdmyran myr Ståbäcken by Gravforsviken vik
  Gårdmyran myr Ståbäcken gd Gravforsvintervägen vinterväg
  Gårdmyran myr Stålhem lht Groven bäck
  Gårdmyran myr Sunnanå Saknas Grubban vik
  Gårdmyran odling? Svanliden avs Grubban fiske
  Gårdmyran myr Svarttjärnen lht Grubban odling
  Gårdmyrkläppen skogsmark Svedjan lht Grubberget höjd
  Gårdtjärnbäcken bäck Svedjen gd Grubblägden odling
  Gårdtjärnen tjärn Svedun avs Grubblägderna odling
  Gårdtjärnen tjärn Svärdsborg lht Grumyran myr
  Gårdtjärnsmyran myr Sågtomten lht Grundfjärdbäcken bäck
  Gåsmoren sankmark? Sågtomten lht Grundfjärden insjö
  Gåsmoren ägomark Sältesmyrhägnaden lht Grundfjärden odling
  Gåsmyran odling Sävträsk by Grundudden udde
  Gåsmyran myr Sävträsk gd Grundörsudden binamn på Grundudden
  Gåsmyran myrar /Se Söderfjärden Saknas Grusbacken ställe
  Gåsmyrbäcken bäck Södertälje lht Grusbacken backe
  Gåsmyrlund skogsparti Sörbyn del av by Grusgrubbrönet höjd
  Gåstjärnberget berg Norra Sörbäck by Grustaget backe
  Gåstjärnbrännan skogsmark Sörbäck Norra gd Gruvbrönet skogsmark
  Gåstjärnen tjärn Södra Sörbäck by Gruvkläpparna ås
  Gåstjärnen tjärn Sörbäck Södra gd Gryssjömyran myr
  Gåstjärnen tjärn Sörfjärden gd Gryssjömyran myr
  Gåstjärnen tjärn Sörfors by Gryssjömyran myr
  Gåstjärnen tjärn Sörfors gårdar Gryssjömyrbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Tallmon lht Grusbacken ställe
  Gåstjärnen tjärn Tjärnmyrskiftet Saknas Gryssjön sjö
  Gåstjärnen tjärnar /Se Tomteboda lht Gryssjön delvis utdikad sjö
  Gåstjärnsmyran myr Tomteboda lht Grytan vattensamling
  Gäddtjärnen, Stora tjärn Torfvan lht Gräftan odling
  Gäddtjärnmyran, Stora myr Trysjön by Gräshällmyran myr
  Gäddviken myrmark Tryssjömarken benämning på Tryssjön Gräsmyran myr
  Gäskbäcken bäck Tryssjön gd Gräsmyrdiket odling
  Gästgivarbacken vägbacke /Se Trågaliden by Gräsnäsmarken kronopark
  Gökberget höjd Trågaliden gårdar Gräsnäsmarken, se Kronparken kronopark
  Gökmyran myr Träskgärdan lht Grönbäcken bäck
  Göransmarken skogsmark Tväråmoran lht Grönudden udde
  Göransögern holme Tyskrödningen eller Lars-Åbergsnybruket lht Gröveänget myr, slåtter
  Görjemoren odling Ulfsunda lht Gubbesängena odling
  Görjemyran myr Ultervattnet by Gubbgärdan odling
  Görjemyrtjärnen tjärn Ultervattnet by Gubbholmsfjärden vik
  Görjeängeskläppen skogsmark Ultervattnet by Gullberget berg
  Görjeängesraningen terräng Ultervattnet by Gullberget berg
  Görjeänget myrmark Ultervattnet by Gullmarkforsen fors
  Görjeänget myrmark Ultervattnet, Inre by Gullmarkssjön vik
  Görjmyran myr Ultuna lht Gullmyran slåtter
  Görjmyrhällorna höjd? Valbrännan gårdar Gulltjärnen tjärn
  Görjmyrsjön tjärn Valbrännan gårdar Gunglägden odling
  Görjviken vik Valfridsro avs Gunnesmossan myrmark
  Götviken odling Vallen ortn Gunnilberget höjd
  Hacksjöbrännan skogsmark Vallmarksbo lht Gunsmyran odling
  Hacksjöbäcken bäck Valsfäbodarna gårdar Gunsmyran odling
  Hacksjömyran myr Vargen avs Gunsmyrorna odling
  Hacksjömyrtjärnen tjärn Varsfäbodarna fäbodställe Gunsmyrsundet odling
  Hacksjön sjö Vargliden by Gustavahålet odling
  Hacksjön sjö Vargliden gd Gångsmyren myr
  Hacksjön sjö Varglund avs Gångsmyran myr
  Hacksjön sjö Vargsjön lht Gångsmyrbäcken bäck
  Hackspiken höjd Vestanå, se Västanå Saknas Gårdberget berg
  Hackspiken höjd Vilan villor Gårdberget berg
  Hagmansgärdan odling Vilan gd Gårdberget höjd
  Hakamyran myr Villnäs by Gårdberget höjd
  Hakmyran myr Villnäs gd Gårdberget höjd
  Hallberget höjd Vimmerby by Gårdberget höjd
  Hallberget höjd Vimmerby gd Gårdbrönet höjd
  Hallgärdan odling Vitbacken lht Gårdfallbäcken bäck
  Hallinggärdan odling /Se Vänfors by Gårdfallet odling
  Hallmorliden höjd Vänfors gd Gårdmyran odling, myr
  Halsmyran myr Värnamo lht Gårdmyran odling
  Halsskärgraven vik Värnet lht Gårdmyran myr
  Halsskärudden udde Västanå gård Gårdmyran slåtter
  Halsskäruddsberget höjd, triangelpunkt Västanå gd Gårdmyran myr
  Halsudden, se Halsvikudden udde Västanå Saknas Gårdmyran myr
  Halsviken vik Västbyn bydel Gårdmyran myr, odling
  Halsvikudden udde Västerhägnan lht Gårdmyran myr
  Halsvikudden udde Västerlundsgärdan lht Gårdmyran myr
  Halvfaretmyran myr Västersidan bebyggelse Gårdmyran myr
  Halvfaremyran myr /Se Västervik by Gårdmyran myr
  Halvfaretmyrtjärnen tjärn Västervik by Gårdmyran myr
  Hammarn höjd Väst i byn gårdar Gårdmyran myr
  Hammarn berg /Se Ytterbyn namn på Yttre Ultervattnet Gårdmyran slåtter
  Hampmyran myr Ytterklinten by Gårdmyrkläppen höjd
  Hamptjärnberget höjd Ytterklinten by Gårdtjärn sjö
  Hamptjärnen tjärn Ytterklintfäboda gårdar Gårdtjärnberget berg
  Hamptjärnen tjärn Ytter-Siknäs gd Gårdtjärnberget, se Pickusberget Saknas
  Hamptjärnen tjärn Ytter Åkulla, se Åkulla Saknas Gårdtjärnen tjärn
  Hampjtärnen tjärn Zakrisborg by Gåsmyren myr
  Hamptjärnen tjärn Åbacka lht Gåsmyran myr
  Hamptjärnen tjärn Åberga avs Gåsmyran myr
  Hamptjärnen tjärn Ågårdarna binamn på Ytterbyn Gåsmyran odling
  Hamptjärnen tjärn Åkerbäck lht Gåsmyran myr
  Hamptjärnen tjärnar /Se Åkulla by Gåsmyrbäcken bäck
  Hamptjärnmyran myr Åkulla byar Gåsmyrmoren odling
  Hamptjärnmyran myr Åkullatorp avs Gåstjärnbrönet höjd
  Hamptjärnsmyran myr Åkullsjön by Gåstjärnen sjö
  Hansarbäcken bäck Åkullsjön pst Gåstjärnen tjärn
  Hansmyran myr Åkullsjön by Gåstjärnen tjärn
  Hansmyran myr Ånäset by Gåstjärnen tjärn
  Hansmyran myr Ånäset Nya by Gåstjärnen tjärn
  Hansänget myr Åselet gård Gåstjärnen tjärn
  Haramoren odling Åselet gd Gäddtjärnen tjärn
  Haratjärnen tjärn Åsjön by Gäddviken vik
  Harhotellet terräng Åsjön by Gärdmyrberget berg
  Harrbäcken bäck Åänget lht Gäskbäcken bäck
  Harrbäcken bäck Älglund bebyggelse Gästgivarbacken landsvägsbacke
  Harrbäcksviken vik Älglund by Gök-Antmoren odling
  Hartsjöbäcken bäck Älglund by Gökbacken höjd
  Hartsjön och Kvassjön sjöar Älglund by Gökbacken backe
  Hartsjön sjö Älvsbacken Saknas Gökberget höjd
  Hartsjön sjö Ödalen lht Gökgärdan odling
  Hastsjön, se Håtsjön sjö Ömansgärdan lht Gökmyran myr
  Havbodarna fiskeläge /Se Ön gd Göransågern skär
  Haveränget odling Öndebyn by Görjemoren odling, myrmark
  Havgärdan odling Öndebyn by Görjemyran myr
  Havgärdan åker Öndebyn by Görjemyrviken vik
  Havtjärnen tjärn Ösjön by Görjeänget slåtter
  Havtjärnen tjärn Ösjön by Görjmyran myr
  Hedbackarna landsvägsbackar /Se Östanbäck lht Görjmyran myr
  Hedberget höjd /Se Östanå Saknas Görjmyrhällorna höjd
  Hedvigslund ägomark Östbyn Saknas Görjmyrsjön sjö
  Hemberget berg Österboda by Görjmyrsjön sjö
  Hemmesmarken odling Österboda gd Görjmyrtjärnen tjärn
  Hemmyrmarkberget berg Österlund Saknas Görjviken vik
  Hemsjön myr Östersidan bebyggelse Görsviken vik
  Hemsjön sjö Öster-Siknäs gd Görsviken, se Jörviksanden Saknas
  Hermanbäcken bäck Öst i byn gårdar Görsviken Saknas
  Hermansbäcken bäck Överklintbyn Saknas Götviken odling
  Herrgårdsmyran myr Överklinten by Habbersmoren odling
  Herrgårdsmyrberget berg Överklinten by Habbersmorrödden odling
  Heränget odling Överklinten by Hacksjöbrännan skogsmark
  Himlavägen väg /Se Över-Siknäs gårdar Hacksjöbäcken bäck
  Hjältgrundet grund Övre Åkulla, se Åkulla Saknas Hacksjömyran myr
  Holmen holme   Hacksjön sjö
  Holmforsen fors   Hacksjön tjärn
  Hugget odling   Hacksjön tjärn
  Hultret ägomark   Hagmansgärdan odling
  Hummelmyran myrmark   Hakmyran myr
  Hundmyran myr   Haksjö-, se Hacksjö- Saknas
  Hundmyrhällan skogsparti   Hallberget berg
  Hundraningsberget berg   Hallgärdan odling
  Hundrumpan odling /Se   Hallinggärdan odling
  Hundstranden odling   Hallmorliden skogsmark
  Hundstranden slåtter /Se   Halsskärgraven vik
  Hwitnäsudden, se Vitnäsudden udde   Halsskärudden udde
  Hwitskiär, se Vitskäret ö   Halsskäruddsberget berg
  Hållhägnen odling /Se   Halsvikdiket tjärn
  Hållmyran myr   Halsviken vik
  Hålmyran myr   Halsviken havsvik
  Hålmyran myr   Halsvikgärdan odling
  Hålmyran myr   Halsvikudden udde
  Hålsjön sjö   ?Haltsjön sjö
  Hålsjön sjö   Halvfarimyran myr
  Hålsänget ägomark   Halvfarimyrtjärnen tjärn
  Hårddikmyran myr   Hammaren höjd
  *Håtsjön sjö   Hammarforsen fors
  Hägnberget höjd   Hammarnybruket odling
  Hägnberget höjd   Hammarsjöbrotten, se Österbrottet Saknas
  Hägnberget höjd   Hammarsvedbrotten, se Österbrottet Saknas
  Hägnberget berg   Hampmyran myr
  Hägngroven skogsmark   Hamptjärnen sjö
  Hägnkläppen skogsområde   Hamptjärnen sjö
  Hällan grund   Hamptjärnen tjärn
  Hällarsmyran myr   Hamptjärnen tjärn
  Hällbrånet höjd   Hamptjärnen tjärn
  Hällgrund skär   Hamptjärnen tjärn
  Hällgrund ö   Hamptjärnen tjärn
  Hällgrundet ö   Hamptjärnen tjärn
  Hällgrundet holme   Hamptjärnmyran myr
  ?Hällgrundhällan ö   Hamptjärnsmyran myr
  Hällgrundhällan holme   Hansgärdan odling
  ?Hällgrundöarna öar   Hansgärdan odling
  Hällgrundöarna holmar   Hansmyran myr
  Hällingsudden sankmark   Hansänget slåtteräng
  Hällmoren skogsmark   Haramoren odling
  Hällmyran myr   Haramyran myr
  Hällmyran, Norra myr   Haratjärnen tjärn
  Hällmyran, Södra myr   Haraänget slåttermark
  Hällögern ö   Harrbäcken bäck
  Hällögern holme /Se   Harrbäcksviken vik
  Hälsaberget höjd   Harrbäcksviken havsvik
  Hälsaviken vik   Hartsjön sjö
  Hässjemyran myr   Hartsjönyverket odling
  Hässjemyran myrar /Se   Havbodarna fiskeläge
  Hässjemyrrödden myrmark   Havbodudden udde
  Hässjeråberget höjd   Havgärdan odling
  Hässjerået odling   Havgärdan odling
  Hässjeslyberget höjd   Havgärdan odling
  Hässjeslybäcken bäck   Havstranden odling
  Hässjeslyet odling   Havtjärnen sjö
  Hässjeviken vik   Havtjärnen tjärn
  Hässjeängesberget höjd   Havudden binamn på Havbodudden
  Hässjeängesmyran myr   Hebbersjödiket odling
  Hässjeängestjärnen tjärn   Hedbackarna landsvägsbackar
  Hästhägnberget höjd   Hedberget höjd
  Hästhägnen terräng?   Hemberget berg
  Höstmyran myr   Hemgärdan odling
  Hästmyran myr   Hemmarkbäcken bäck
  *Hästsjön sjö   Hemmermyrhällorna berg
  Hästskoviken vik /Se   Hemmyrmarkberget höjd
  Hästskäret, se *Ratansgrund ö   Hemsjön, se Långmyrsjön Saknas
  Hästskäret udde   Hemsjön, se Klintsjön Saknas
  Hästskäret holme /Se   Hemsjön sjö
  Hästtjärnen tjärn   Hemsjön sjö
  Hästtjärnen tjärn   Hemsjön sjö
  Hålmyran myr   Hemåkern odling
  Hålmyrbrånet höjd   Hemåkern odling
  Hålmyrbrånet höjd   Hemåkern odling
  Hålsjön myrmark?   Heraraningen odling
  Hålsmyran myr   Herrgårdsbacken backe
  Hållhägnaden odling   Herrgårdsfäboda odling
  Högaliden skogsmark   Herudden udde
  Högberget berg   Heränget slåtteräng, odlingar
  Högberget höjd   Himlavägen väg
  Högbrånet höjd   Hiterstlägden odling
  Högbrånet skogsmark   Hjomyren, se Jomyran Saknas
  Högbrånet höjd   Holmarna småholmar
  Högbrönet höjder /Se   Holmbäcken rännil
  Högforsån å   Holmen binamn på Laxgårdsholmen
  Hög-Granuliden skogsmark   Holmen f.d. holme
  Höggärdan odling?   Holmforsen fors
  Högheden skogsparti   Holmgärdan odling
  Högheden skogsmark /Se   Holmsjön sjö
  Högkläppen höjd /Se   Hugget odling
  Höglandet höjd?   Hugget odling
  Högliden höjd   Hugget odling
  Högratan, se Båkskäret ö   Hugget odling
  *Högratan ö   Hultgärdan odling
  *Högratan ö   Hultret odling
  *Högratan ö   Hummelmyran myr
  Högstbrånet höjd   Hundmyran myr
  Högsvidjeberget höjd   Hundraningsbacken backe
  Höguddberget höjd   Hundraningsberget höjd
  Hökmyran myr   Hundrumpan odling
  Hökmyran myr   Hundstranden odling
  Hökmyran myr   Hundstranden slåtter
  Hökmyrberget berg   Huvudraningen odling
  Hökmyrbäcken bäck   Hvitskär, se Vitskäret Saknas
  Hökmyrbäcken bäck   Håkabacken backe
  Hömyran myr   Hålasj., se Holmsjön Saknas
  Hömyran myr   Hållhägnen odling
  Hömyran myr   Hållmyran myr
  Hömyran myr   Hållängesbrännan skogsmark
  Hömyran myr   Hållänget slåtter
  Hömyran myr   Hålmyran odling
  Hömyran myr   Hålmyran myr
  Hömyran odling   Hålmyrbrönet höjd
  Hömyrberget höjd   Hålsjön sjö
  Hömyrbäcken bäck   Hålsjön sjö
  Hönsmyran myr   Hålsj. se Holmsjön Saknas
  Hömyrbrånet skogsmark   Hålsjön tjärn
  Hömyrhalsen terräng   Hålsmyren myr
  Hönsmyrfallet skogsområde   Hålsmyran myr
  Hösen grund /Se   Hålsänget odling
  Idun vik /Se   Hårs-, se Hols- Saknas
  Ilasjön sjö   Häggbacka backe
  Ilasjöbäcken bäck   Hägnberget höjd
  Ilbäcken bäck   Hägnberget höjd
  Illmoren odling /Se   Hägnberget höjd
  Inborghålet vik   Hägnen odling
  Ingenmyran myr   Hägnen odling
  Ingårdsåkern ägomark   Hägngroven bäckdal
  Isakfäbodforsen fors   Hägnkullen odling
  Isakfäbodstupet fors   Hällan, Där ve vik
  Isak-Långmyran myr   Hällan, Upp i åker
  Jan-Kvistforsen fors   Hällbäcken bäck
  Jensgräsmyran myr   Hällbäcken bäck
  Jengräsmyran myr   Hällbäckmyran odling
  Joarsmyran myr   Hällgrundet skär
  Johanssons-Kolfallet skogsmark   Hällgrundet skär
  Jomark triangelpunkt   Hällgrundet undervattensgrund
  Jomarktjärnen tjärn   Hällgrundet holme
  Jomyran myr   Hällgrundshällan skär
  Jomyran odling   Hällgrundhällan holme
  Jomyran myr   Hällgrundörarna kobbar
  Jomyran myr   Hällgärdan odling
  Jomyran myr /Se   Hällingsudden udde
  Jomyrberget höjd   Hällmoren myrmark
  Jon-Anders-Stormyran myr   Hällmyran myr
  Jon-Anders-Stormyran myr   Hällögern holme
  Jonbacken skogsmark   Hälsaberget höjd
  Jonbacksbäcken bäck   Hälsaviken havsvik
  Jonbacksmyran myr   Hängfålle skifte
  Jonkudden udde   Hässjemyran myr
  Jon-Lars-Stormyran myr   Hässjemyrforsen fors
  Jon-Nilsmyran myr   Hässjemyrrödden odling
  Junkarbäcken bäck   Hässjeslyberget berg
  Junkarmyran myr   Hässjeslybäcken bäck
  Järmesbrånet höjd   Hässjeslyet myr
  Järmesbrånet höjd /Se   Hässjestormyran myr
  Järvmyran myr   Hässjeängesmyran myr
  Järvmyran myr   Hässjeängestjärnen tjärn
  Järvmyran myr /Se   Hässjeängesviken vik
  Järvmyrberget höjd   Hässjeänget odling
  Järvmyrberget höjd   Hästhägnberget höjd
  Jättenberget höjd   Hästhägnen odling
  Jättenberget höjd   Hästhägnen odling
  Jättenberget berg /Se   Hästhägnen odling
  Jättengravberget berg /Se   Hästhägnen odling
  Jättengravbrånet skogsmark   Hästmyran myr
  Jättenkläpparna höjd   Hästmyrforsen fors
  Jättenkläpparna skogsmark   Hästskoviken vik
  Jättenkläpparna skogsmark   Hästskäret halvö, udde
  Jönsamyran myr   Hästängesforsen namn på Björkängesforsen
  Jönsmyran myr   Hästängsstigen stig
  Jönsängesbäcken bäck   Högberget höjd
  Jörrviken vik   Högberget höjd
  Jörrviksbäcken bäck   Högberget höjd
  Jörrvikssanden strandområde   Högbergsfallet mark
  Jörrviksudden udde   Högbrönet skogsmark
  Kabelmyran myr   Högbrönet höjd
  Kabelmyrberget höjd   Högbrönet höjd
  Kabelvägen väg /Se   Högforsån bäck
  Kakukorghällan holme /Se   Höggravuliden skogsmark
  Kalkällmyran myr   Höghedberget berg
  Kallkällberget höjd   Högheden skogsmark
  Kallkällmyran myr   Högheden skogsmark
  Kallkällmyran myr   Högholmen Saknas
  Kallkällmyrberget höjd   Högkläppen höjd
  Kallmyran myr   Högliden höjd
  Kallrödden slåtteräng /Se   Högomviken vik
  Kallvattumoren ägomark   Högstbrönet ås
  Kalvhällidan utvidgning i Östra Dalkarlsån   Högsvideberget höjd
  Kalvtjärnen tjärn   Höguddberget höjd
  Kalvängestjärnbäcken bäck   Högudden skog
  Kalvängestjärnen tjärn   Högåsen höjd
  Kambacken höjd /Se   Hökmyran myr
  Kammen höjd?   Hökmyrberget berg
  Kammen odling /Se   Hökrotet odling, f.d. soldatjord
  Kanalen del av Storbäcken   Höglandet skogsmark
  Kankuddfallet skogsområde   Hömoren odling
  Karalen odling   Hömyren myr
  Karantänsviken vik /Se   Hömyren myr
  Kardushornet odling /Se   Hömyren myr
  Karl-Eriksdalakläppen skogsmark   Hömyran myr
  Karlmansmyran myr   Hömyran myr
  Karlsmyran myr   Hömyran myr
  Karlssonsviken vik   Hömyran odling
  Karptjärnen tjärn   Hömyran myr
  Karptjärnsbrånet höjd   Hömyran myr
  Karungi del av Pålböleån   Hömyran myr
  Kattisen myrmark   Hömyran myr
  Kattismyran myr   Hömyrberget berg
  Kattänget äng /Se   Hömyrberget berg
  Kavelbroberget berg   Hömyrbrönet höjd
  Kavelbroberget höjd /Se   Hömyrbäcken bäck
  Kavelbromoren skogsparti   Hömyrfallet odling
  Kavelbromoren myr /Se   Hömyrhalsen del av Hömyran
  Kavelbroviken vik /Se   Hömyrraningsberget berg
  Kavelmyran myr /Se   Hönsmyran myr
  Killingholmen holme   Hönsmyrkläppen höjd
  Killingholmen holme /Se   Höppmyran myr
  Killingskäret, se Fårskäret holme /Se   Höppmyrbäcken bäck
  Killingögern udde /Se   Hösen undervattensgrund
  Kittelmyran myr   Idasjön sjö
  Kittelmyran myr /Se   Idun åutvidgning
  Kittelmyrbäcken bäck   Ilasjöbäcken bäck
  Killingskäret holme?   Ilasjömoren myr
  Klamberget höjd   Ilasjön, se Iljasjön Saknas
  Klemmesmyran myr   Ilbäcken bäck
  Klemmesmyrberget höjd   Ilbäcksbacken backe
  Klemmesmyrberget höjd   Ilbäcksfallet höjd, skogsmark
  Klingermyran myr   Iljasjömyran myr
  Klingermyran myr   Iljasjön sjö
  Klingermyran myr /Se   Illbäcken myr
  Klingermyrberget berg   Illmoren odling
  Klintfallet höjd   Ilängesmoren odling
  Klintheden skogsmark /Se   Ingårdsåkern odling
  Klintmyran myr   Innansjöåkern odling
  Klintmyran myr   Isakfäbodforsen fors
  Klintsjön sjö   Isak-Långmyran myr
  Klockarbäcken bäck   Ivarsbomarken kronopark
  Klubbarna berg   Ivarsmarken kronopark
  Klubben, se Näshällan ö   Jakob-Larsaudden odling
  Klubben holme   Jakob-Nilssjön sjö
  Klubben holme   Jan-Jonsagärdan odling
  Klubben ägomark   Jan-Jonsberget höjd
  Klubbhällan holme   Jan-Kristforsen fors
  Klubbsundstjärnen tjärn   Jan-Olsaraningen odling
  Klumpmyran myr   Jeronäsögern holme, kobbe
  Klumpmyran myr   Joarsmyren, se Joarsänget Saknas
  Klumpmyran myr   Joarsänget myr
  Kluvetmyran sankmark   Jobben odling
  Klyvan grund   Jobbesänget odling
  Klåvamoren skogsmark   Jomarktjärnen sjö
  Klädforsen fors   Jomarktjärnen tjärn
  Kläppen skogsområde   Jomyren myr
  Kläppen odling   Jomyren myr
  Kläppen höjd /Se   Jomyran myr
  Kläppraden skogspartier?   Jomyran odling
  Kläppraden backar /Se   Jomyran myr
  Klösan utvidgning av Rickleån, Siknäs och Överklinten   Jomyrberget höjd
  Klösan udde /Se   Jonfallet odling
  Klöverhällorna terräng   Jonkelören udde
  Knabbdalsberget höjd   Jon-Lars-Stormyran myr
  Knabbdalsberget höjd   Jon-Nilsmyran myr
  Knappmorbrånet höjd   Jon-Persaören udde
  Knappmoren myr   Jonänget odling
  Knaverhyttan ägomark?   Junkarbacken odling
  Knekaberget, Lilla berg   Junkarbäcken bäck
  Knekaberget,Stora berg   Junkarmyran myr
  Knämyran myr   Junkaråkern odling
  Knämyrberget höjd   Järmesbrönet höjd
  Knöppelmyran myr /Se   Järnfonnmyran Saknas
  Knöppelmyran myr /Se   Järvmyran myr
  Knösberget höjd   Järvmyrberget höjd
  Knösmyran myr   Jättenberget berg
  Kockholmen sankmark   Jättenberget höjd
  Kofallbäcken bäck   Jättengravberget höjd
  Kohällan höjd   Jättestupet höjd
  Kolabrännsmyran myr   Jönsamyran slåtter
  Kolafallberget höjd   Jönsmyran myr
  Kolafallet terräng   Jönsmyrkläppen höjd
  Kolarbomyran myr   Jöraftansudden skogsmark
  Kolbottenfallet skogsmark   Jöraftonsmyran myr
  Kolbottenfallet odling /Se   Jörrviken havsvik
  Kolfallbäcken bäck   Jörrviksanden havsvik
  Kolfallbäcken bäck /Se   Jörrviksbäcken bäck
  Kolvägen vinterväg /Se   Jörviken, se Jörrviken Saknas
  Kómmersberget höjd /Se   Kabbmyrorna myrar
  Kommerstjärnen tjärn /Se   Kabelvägen väg
  Komossamyran myr   Kaffelägden odling
  Kopen slåtteräng /Se   Kakukorghällan holme
  Kopholmen odling /Se   Kallgärdan odling
  Kopladuberget berg   Kallkällberget höjd
  Kopladumyran myr   Kallkällbäcken bäck
  Kopladuänget änge /Se   Kallkällgärdan odling
  Kornladukläppen höjd   Kallkällraningen odling
  Korpraningen odling /Se   Kallmyran myr
  Korptjärnen tjärn   Kall-Persfallet odling
  Korptjärnen tjärn   Kallrödden odling
  Korptjärnsbäcken bäck   Kallvattumoren myr
  Korssjöberget berg   Kalmyrtjärnen tjärn
  Korssjömyran myr   Kalvängestjärnbäcken Saknas
  Korssjön sjö   Kalvängestjärnen sjö
  Korssjön sjö   Kalvängestjärnen tjärn
  Korssjön sjö   Kambacken höjd
  Korssjön sjö /Se   Kammen odling
  Korvraningen terräng   Kamsmyrorna myrar
  Krickmyran myr   Kanalen kanal
  Krickmyran myr /Se   Kanalen grävd del av Storbäcken
  Krickmyrberget höjd   Kankudden skogshöjd
  Krickmyrhällorna höjd?   Karalbacken landsvägsbacke
  Kricktjärnen tjärn   Karalen odling
  Kricktjärnen tjärn /Se   Karantänsviken vik
  Kristoffermyran odling   Kardushornet odling
  Krogen (Kroggärdan) odling /Se   Karl-Pettersbacken landsvägsbacke
  Krokbäcken bäck   Karlsmyran myr
  Krokidan del av Östra Dalkarlsån   Karlsmyran myr
  Krokidun eda /Se   Karptjärnen tjärn
  Krokmyran myr   Karptjärnsbrönet höjd
  Krokmyran myr   Karlssonsviken vik
  Krokmyran myr   Kartmoren odling
  Krokmyrbrännan höjd   Kattisen vik
  Krokmyrliden höjd   Kattjesundsjön sjö
  Kroksjöberget höjd   Kattänget myrmark
  Kroksjöbäcken bäck   Kavelbroberget berg
  Kroksjöbäcken bäck   Kavelbroberget höjd
  Kroksjömyran myr   Kavelbromoren myrland
  Kroksjömyran myr   Kavelbroviken vik
  Kroksjön sjö   Kavelmyran myr
  Kroksjön sjö   Kavelmyran myr
  Kroksjön sjö   Kilen odling
  Kroksjön sjö   Kilen vik
  Kroksjön tjärn   Killingholmen ö
  Kroksjön sjö /Se   Killingholmen holme
  Krokåberget höjd   Killingkläppen höjd
  Krokåslättan myrmark?   Killingmyran odling
  Krokänget skogsparti   Killingskäret Saknas
  Krokänget äng /Se   Killingskäret holme
  Kronkilen terräng?   Killingören udde
  Krubergstjärnen tjärn   Kittelmyran myr
  Kruppbrånet höjd   Klamberget höjd
  Krusviken vik   Klambergsmyran myr
  Krut-Olaraningen myrmark   Klappängesmyran, se Kläpp- Saknas
  Kryddgårdsforsen fors   Klingermyran myr
  Kråkmyran ägomark   Klingermyran myr
  Kråkmyrberget höjd   Klingermyrberget höjd
  Kråktjärnen tjärn   +klingermyrbäcken bäck
  Kråktjärnen tjärn   Klingermyrorna myrar
  Kråktjärnen tjärn   Klintfallet mark
  Kråktjärnen tjärn   Klintgärdan odling
  Kråktjärnheden terräng   Klintheden skogsmark
  Kullen odling   Klintmyren myr
  Kullholmssjön sjö   Klintmyren, se Stor- och Lill-Klintmyran Saknas
  *Kullsjön sjö   Klintmyrsvedjen odling
  Kullsjön sjö   Klintrotet odling
  Kummelsberget skogsmark   Klintröddberget höjd
  Kummelsmyran myr   Klintrödden höjd
  Kungsöhällan holme   Klintsjön sjö
  Kungsön ö   Klintsjön sjö
  Kungsön ö   Klubben skär
  Kungsön ö   Klubben skär
  Kuruviken tjärn   Klubben, Norra, Södra skär
  Kvacksjön sjöar   Klubben, se Ricklaklubben Saknas
  Kvarken, Västra hav   Klubben holme
  Kvarnberget höjd   Klubbgrundet undervattensgrund
  Kvarnberget höjd   Klubbhällan skär
  Kvarnberget höjd   Klubbhällan holme
  Kvarnberget berg   Klubbsnytan udde
  Kvarnberget berg   Klubbsundtjärnen tjärn
  Kvarnberget höjd   Klubbtjärnen sjö
  Kvarnberget höjd   Klubbtj. tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Klumpmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Klumpmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Klumpmyran myr
  Kvarnfallforsen fors   Kluvetmyran myr
  Kvarnforsbrännan skogsområde?   Klyftorna berg
  Kvarnforsen fors   Klåvamoren odling
  Kvarnforsen fors   Klädforsen fors
  Kvarnforsen fors   Klämmesmyran myr
  Kvarnhuslägden ägomark   Klämmesmyrberget höjd
  Kvarnidun bakvatten /Se   Klämmesmyrbäcken bäck
  Kvarnlägden skogsmark   Kläppen, Oppi höjd
  Kvarnmoren odling   Kläppraden backar
  Kvarnmoren myrmark   Kläppängesmyran myr
  Kvarnraningen terräng?   Klösan udde
  Kvarntjärnen tjärn   Klöverhällorna berg
  Kvarntjärnen tjärn   Knabbdalsberget höjd
  Kvarnviken vik   Knappmoren odling, myr
  Kvassjön sjö   Knekaberget höjd
  Kyrkmyran myr   Knöppelmyran myr
  Kyrkmyrbrånet höjd   Knöppelmyran myr
  Kyrktjärnbäcken bäck   Kockholmen udde
  Kyrkvägen väg /Se   Kockholmen halvö
  Kyrkvägen väg /Se   Kolabrännsmyran myr
  Kyrkvägen väg /Se   Koladugärdan odling
  Kyrkögern udde   Kolbottenfallet odling
  Kyrkögern f.d. holme /Se   Kolfallbäcken bäck
  Kälen plats /Se   Kolvägen vinterväg
  Kälkmyran myr   Komossamyran myr
  Källarkläppen höjd /Se   Kopen slåtteräng
  Källberget höjd   Kopholmen odling
  Källberget höjd   Kopladuänget slåtteräng
  Källbäcken bäck   Korngärdan odling
  Källmyrberget berg   Korngärdan odling
  Källmyrbäcken bäck   Korpraningen odling
  Källraningen odling   Korptjärnen sjö
  Källraningen odling /Se   Korptjärnen tjärn
  Källänget sumpmark   Korptjärnsbäcken bäck
  Kälsberget berg   Korssjöberget berg
  Kälsberget höjd /Se   Korssjöbäcken bäck
  Kälsbäcken myr   Korssjömyran myr
  Kälsbäcken bäck /Se   Korssjön sjö
  Kälsbäcken myr   Korssjön sjö
  Kälsbäckliden skogsområde   Korvraningen odling
  Käringbådan, se Bodan grund   +Kraftgärdan odling
  Käringbådan grund   Kraftnybruket odling
  Käringen ö   Krickmyran myr
  Käringskär ö   Krickmyrberget höjd
  Käringskär holme /Se   Kricktjärn sjö
  Käringskär triangelpunkt   Kricktjärnen tjärn
  Käringskärsögern udde   Krigsbergsrotet odling, f.d. soldatjord
  Kärleksholmen holme   Krigtj., se Kricktjärnen Saknas
  Kärlekskroken (Kroken) korsväg /Se   ?Kringelmyrberget berg
  Kärrbystjärnen odling   Kristiansviken vik
  Kärrbäcken bäck   Kristianlägden odling
  Kärrfallet terräng   Kristoffermyran myr
  Kättberget höjd   Krogbacken backe
  Kättbergsheden skogsområde   Krogen odling
  Kättbergsheden skogsområde   Kroggärdan odling
  Kättbergsmyran myr   Krokbäcken bäck
  Körsandstjärnen tjärn   Kroken korsväg
  Ladubäcken bäck   Krokidan eda
  Ladumyran myr   Krokmyran myr
  Ladumyran myr   Krokmyran myr
  Ladumyran myr   Krokmyran myr
  Ladumyran myr   Krokmyrbrännan skogsmark
  Ladumyrtjärnen tjärn   Kroksjöberget höjd
  Lagnesviken vik   Kroksjöbäcken bäck
  Lammartjärnbäcken bäck   Kroksjöbäcken bäck
  Lammartjärnen tjärn   Kroksjömark kronopark
  Lammtjärnen tjärn   Kroksjömark överloppsmark, kronopark
  Landbobacken skogsmark   Kroksjömyran myr
  Lansmyran myr   Kroksjömyran myr
  Lansmyrudden skogsparti   Kroksjön sjö
  Landsudden udde   Kroksjön sjö
  Lantdalsmyran myr   Kroksjön sjö
  Lappbackarna höjd   Kroksjön sjö
  Lappkåtaberget höjd och skogsmark   Kroksjön sjö
  Lappkåtaberget höjd   Kroksjön tjärn
  Lappkåtaberget berg   Kroksjön sjö
  Lappkåtabrånet skogsparti   Kroksjön sjö
  Lappkåtamyran myr   Krokulägden odling
  Lappkåtamyran myr   Krokåberget höjd
  Lappkåtamyran myr   Krokåslättan myr
  Lappkåtamyran myr   Krokänget myr
  Lappkåtamyran myr   Krokänget odling
  Lappkåtamyran myr   Kronkilen kronopark
  Lappkåtamyran myr   Kronmarken kronopark
  Lappmarken odling?   Kronmarken kronopark
  Lappmoren sankmark?   Kronparken kronopark
  Lappsvedforsen fors   Krubergstjärnen tjärn
  Lapptjärnberget berg   Krusliden skogstrakt
  Lapptjärnen tjärn   Krusviken vik
  Lapptjärnen tjärn   Krusviken vik
  Lapptjärnmyran myr   Kryddgårdsforsen fors
  Larsbäcken bäck   Kråkmyran odling
  Larsbäcken bäck   Kråkmyrberget höjd
  Lars-Fredriksmyran myr   Kråktjärnen sjö
  Larsgärdan odling   Kråktjärn sjö
  Lars-Olsaberget höjd   Kråktjärnen sjö
  Laxbacksforsen fors   Kråktjärnen tjärn
  Laxgårdsforsen fors /Se   Kråktjärnen tjärn
  Laxgårdsforsen fall /Se   Kråktjärnen tjärn
  Laxgårdsforsen fall /Se   Kråktjärnmyran myr
  Laxgårdsholmen ö /Se   Kullen odling
  Laxgårdsholmen holme /Se   Kullen undervattensgrund
  Laxgårdsholmen ö /Se   Kullen odling
  Laxvarpören holme   Kullgrundet undervattensgrund
  Laxögern grund   Kullholmbacken landsvägsbacke
  Ledskär udde o. fyrpl.   Kullholmssjön sjö
  Ledskär udde   Kullholmssjön sjö
  Ledskär udde   Kummersberget höjd
  Ledskär ö /Se   Kummersmyran myr
  Ledskärsviken vik   Kummerstjärnen tjärn
  Lekattberget höjd /Se   Kumyren, se Storkumyran Saknas
  Lekattmyran myr   Kungsöhällan skär
  Lemansberget höjd   Kungsöhällan holme
  Lidberget, Lilla höjd   Kungsön ö
  Lidberget, Lilla berg   Kungsön holme
  Lidberget, Stora berg   Kungsösanden vik
  Liden skogsmark   Kustlandsvägen landsväg
  Lidtjärnen tjärn   Kvarnberget berg
  Lill-Abborrtjärnberget berg   Kvarnberget höjd
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Kvarnberget höjd
  Lill-Andersmyran myr   Kvarnberget höjd
  Lill-Antmyran myr   Kvarnberget höjd
  Lill-Antmyran myr   Kvarnberget höjd
  Lillberget höjd   Kvarnbäcken del av Rismyrbäcken
  Lillberget berg   Kvarnbäcken binamn på Trytjärnbäcken
  Lillberget skogsområde   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Berggårdsmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Bergmyran myr   Kvarnfallet fall
  Lillbergsmyran myr   Kvarnfallforsen fors
  Lill-Bergtjärnbäcken bäck   Kvarnforsbrännan skogsmark
  Lill-Brändmyran myr   Kvarnforsbrännan skogsmark
  Lill-Brännlandsmyran myr   Kvarnforsen fors
  Lill-Brännmyran myr   Kvarnforsen fors
  Lill-Bränntjärnen tjärn   Kvarnforsen fors
  Lill-Bussumyran myr   Kvarnforsen fors
  Lill-Bågadiket sank mark   Kvarngärdan odling
  Lillbäcken bäck   Kvarngärdan odling
  Lillfallen odling   Kvarngärdan odling
  Lillfallmoren odling   Kvarngärdidan eda
  Lill-Fräkentjärnen myr   Kvarnholmen holme
  Lill-Frötjärnen tjärn   Kvarnhuslägden odling
  Lill-Getskäret holme   Kvarnhägnen odling
  Lill-Gillersmyran odling   Kvarnidan bakvatten
  Lillgranden odling /Se   Kvarnmoren odling
  Lill-Gravusjön sjö   Kvarnmoren myrmark
  Lill-Gryssjömyran myr   Kvarnmoren myr
  Lill-Gårdtjärnen tjärn   Kvarnmyran myr
  Lill-Gåsmyran myr   Kvarnraningen odling
  Lill-Gåstjärnmyran myr   Kvarnraningen slåtter
  Lillgärdan odling   Kvarntjärnen sjö
  Lillgärdan odling   Kvarntjärnbäcken bäck
  Lillholmen sankmark   Kvarntjärnen tjärn
  Lillholmen skogsparti   Kvarntjärnen tjärn
  Lillholmen holme   Kvarntjärnhägnen odling
  Lillhällan skogsparti   Kvarnviken vik
  Lillhällan holme   Kvasjön sjöar
  Lill-Kalvmyran myr   Kvasj., se Lill- och Stor-Kvasjön Saknas
  Lillklinten höjd   Kvassjöviken Saknas
  Lillkläppen skogsparti   Kvistbäcken del av Storgrovbäcken
  Lillkråkan myr   Kyrkmyran odling
  Lill-Kvasjön sjö   Kyrktjärnbäcken bäck
  Lill-Kvasjön sjö   Kyrkvägen väg
  Lill-Kvasjön sjö   Kyrkvägen byväg
  Lill-Långforsen fors   Kyrkågern udde
  Lillmyran myr   Kyrkögern holme, nu landfast
  Lillmyran myr   Kyviken, jfr Tjyvviken Saknas
  Lill-Olstjärnen tjärn   Kälen plats
  Lill-Orrmyrtjärnen tjärn   Kälkbäcken myr
  Lill-Orrmyrjtärnmyran myr   Kälkmyran myr
  Lillparten holme   Källarkläppen höjd
  Lillrutan odling /Se   Källberget berg
  Lillrödden odling   Källberget höjd
  Lill-Römmarn odling   Källbäcken bäck
  Lill-Själagrundet grund   Källgärdan odling
  Lillsjöberget höjd   Källmyrbäcken bäck
  Lill-Sjömyran myr   Källraningen odling
  Lillsjön myr   Källraningsberget berg
  Lill-Skarsmyran myr   Källänget slåtter
  Lillskäret holme   Källänget myr
  Lillskäret holme   Kälsberget höjd
  Lillslättan odling /Se   Kälsbäcken bäck
  Lillslättmyran myr   Käringbådan, se Bådan Saknas
  Lill-Stenmyran myr   Käringbådan holme
  Lillsundet sankmark?   Käringlägden odling
  Lill-Sundmyran myr   Käringskär ö
  Lill-Svartmyran myr   Käringskäret holme
  Lill-Svartmyran myr   Käringtegen odling
  Lilltjärnberget höjd   Käringågern skär
  Lilltjärnberget berg   Käringögern holme
  Lilltjärnbäcken bäck   Kärlekskroken Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Kärnhällberget höjd
  Lilltjärnen tjärn   Kärrbystjärnen tjärn
  Lilltjärnen myr   Kärrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Kärrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Kärrfallet binamn på Dansbanekläppen
  Lilltjärnen tjärn   Kärrskiftet myr
  Lilltjärnmyran myr   Kättberget höjd
  Lilltjärnmyran myr   Kättbergsmyran myr
  Lill-Tryssjömyran myr   Ladubäcken bäck
  Lill-Tryssjön sank mark   Ladubäcken bäck
  Lill-Trågatjärnberget höjd   Laduholmen holme
  Lill-Träskgärdan myrmark   Ladumyran myr
  Lill-Tyrilsjön sjö   Ladubäcken bäck
  Lill-Vargmyran myr   Ladumyran slåtter
  Lillvarpet vik /Se   Ladumyran myr
  Lill-Vuttingen grund   Ladumyrtjärnen tjärn
  Lillåbron skogsparti?   Laduraningen odling
  Lillån å   Lagnesviken vik
  Lillån å /Se   Lammartjärnbäcken bäck
  Lillån el. Ratubäcken å /Se   Lammartjärnen sjö
  Lillänget terräng   Lammatjärnen tjärn
  Lindblomsgärdan skogsmark   Landbodforsen fors
  Lindblomsliden skogsmark   Landbogärdan odling
  Lindforsmyran odling   Lansmyran myr
  Lindströmsberget höjd   Lansmyrudden höjd o. skogsudde
  Linjebrånet skogsmark   Lansudden udde
  Linjebrånet ås /Se   Lantdalsmyran myr
  Linkilsbäcken bäck   Lantmyran odling
  Linkilsmyran myr   Lantvallfjärden havsvik
  Linkilsmyran myr   Lantvallnyverket odling
  Lintjärnen tjärn   Lantvalludden udde
  Lintjärnen tjärn /Se   Lappberget namn på Lappkallberget
  Lintjärnen tjärn /Se   Lappkallberget höjd
  Lintjärnliden skogsmark   Lappkåtaberget berg
  Lintjärnmyran myr   Lappkåtaberget höjd
  Literviken vik /Se   Lappkåtamyran myr
  Ljusmoren ägomark   Lappkåtamyran myr
  Logberget höjd   Lappkåtamyran myr
  Logärdan odling   Lappkåtamyran myr
  Lomhålet tjärn   Lappkåtamyran myr
  Lomhålet tjärnar, kronopark /Se   Lappkåtamyran myr
  Lomhålet tjärn /Se   Lappkåtatjärnen tjärn
  Lomhålet tjärn /Se   Lappkåtaviken vik
  Lomhålet tjärn /Se   Lappsvedjeforsen fors
  Lomhålet tjärn /Se   Lappsvedjen odling
  Lomskäret holme /Se   Lapptjärnberget höjd
  Lomtjärnen tjärn   Lapptjärnberget höjd
  Lomtjärnen tjärn   Lapptjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Lapptjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Lapptjärnen tjärn
  Lottagärdan odling   Lapptjärnen tjärn
  Lugnbäcken bäck   Lapptjärnmyran myr
  Lugnbäcken bäck   Lars-Olsaberget höjd
  Lundbergsfallet skogsmark   Lassbäckberget berg
  Lundkvistberget skogsområde   Lassbäcken bäck
  Lunds rote samfälld mark   Lassgärdan odling
  Lustigkullmoren odling   Lass-Larslägderna odling
  Lustigudden skogsparti   Lass-Persfallet höjd
  Lustjärnen tjärn   Lass-Persgroven bäckdal
  Lågmyran myr   Lassängesmoren myrland
  Långaftonsmyran myr   Laxgårdsforsen fors
  Långberget höjd   Laxgårdsholmen holme
  Långberget berg   Laxvarpet vik
  Långbäcken bäck   Laxvarpören kobbe
  Långfallet terräng?   Ledskäret udde
  Långforsen fors   Ledskär udde
  Långforsen fors   Lekattberget höjd
  Långforsholmen holme   Lemansberget höjd
  Långforsmyran myr   Lernabben odling
  Långgralen, se Långrataudden udde   Lidberget berg
  *Långguttön ö   Lidberget höjd
  Lång-Klemmesmyran myr   Lidbäcken å
  Långmoren myrmark   Lidbäcken bäck
  Långmyran myr   Lidbäckhägnen odling
  Långmyran myr   Liden trakt
  Långmyran myr   Liden, Oppi land
  Långmyran myr   Lidmoren odling
  Långmyran myr   Lidraningarna odling
  Långmyran myr   Lidtjärn kronopark
  Långmyran myr   Lidtjäln kronopark
  Långmyran myr   Lidtjärnen tjärn
  Långmyran ägomark   Lidåkern odling
  Långmyran myr   Lill-Abborrtjärnen tjärn
  Långmyran myr   Lill-Antmyran myr
  Långmyran myr   Lill-Antmyran myr
  Långmyran myr   Lillberget höjd
  Långmyran myr   Lillberget höjd
  Långmyran myr   Lillbergtjärnbäcken bäck
  Långmyran myr   Lillbergmyren myr
  Långmyran myr   Lillbrönet höjd
  Långmyran myr   Lill-Brändmyran myr
  Långmyran myr   Lill-Bränntjärnen tjärn
  Långmyran myr   Lill-Bussumyran myr
  Långmyran myr   Lilldalberget höjd
  Långmyran myr   Lilledan eda
  Långmyrberget berg   Lillfallen odling
  Långmyrberget höjd   Lillfallmoren odling
  Långmyrbrånet skogsmark   Lill-Frötjärnen tjärn
  Långmyrbrånet höjd   Lillfällan odling
  Långmyrbrånet skogsmark   Lill-Getskäret holme
  Långmyrbäcken bäck   Lill-Gillersmyran myr
  Långmyrhuvudet myrmark   Lillgranden odling
  Långmyrliden skogsområde   Lill-Gravusjön tjärn
  *Långmyrtuvan råmärke   Lill-Gårdtjärnen tjärn
  Långraningen ägomark   Lillgårdtjärn sjö
  *Långratan ö   Lillgårdstjärnen sjö
  *Långratan del av udde   Lillgåsmyrkläppen höjd, skogsmark
  Långrataudden udde   Lill-Gåstjärnmyran myr
  Långrataudden udde   Lillgärdan odling
  Långrataudden udde   Lillgärdan odling
  Långrataudden udde   Lillholmen ö
  Långratudden udde /Se   Lillholmen holme
  Långrockmyran myr   Lillholmen holme
  Långsjöberget höjd   Lillhällan kobbe
  Långsjögraven dike   Lillhällan berghäll
  Långsjögroven vik   Lill-Kalmyran myr
  Långsjön sjö   Lillklinten topp
  Långsjön sjö   Lill-Klintmyran myr
  Långsjön sjö   Lillklubben skär
  *Långskataudden udde   Lillklubben, se Fagervikhällan Saknas
  Långslyberget höjd   Lillkläppen höjd
  Långslyet odling   Lillkläppmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Lillkråkan myr
  Lång-Trågatjärnmyran myr   Lill-Kvasjön sjö
  Långträsket, se Storlångsjön sjö   Lill-Kälamyran myr
  Långträsket, se Tillångträsk sjö   Lill-Lass-Andersmyran myr
  Långträsket sjö   Lill-Långforsen fors
  Långträskmyran myr   Lill-Mjötjärnen tjärn
  Långträskmyrberget berg   Lillmoren odling
  Långudden myrmark   Lillmyran odling
  Långudden skogsmark   Lillmyran myr
  Långudden udde   Lillmyran myr
  Långudden odling   Lillmyran odling
  Långvarpet odling   Lillmyrhällan berg
  Långvarpet utvidgning av Ratuån /Se   Lill-Mörttjärnen tjärn
  Långviken del av Långsjön   Lillnoret tjärn
  Långviksanden vik   Lill-Norstjärnen tjärn
  Långänget myr   Lillnybruket odling
  Långänget myrmark   Lillolstjärnen sjö
  *Läckskäret ö   Lill-Olstjärnen tjärn
  Långögern grund   Lill-Orrmyran myr
  Lägdesjön sjö /Se   Lill-Orrmyrtjärnen tjärn
  *Lägdfjärden vik   Lillpårten holme
  Lägdklubben ö   Lillraningen odling
  Lägdnotvarpet sund   Lillraningen odling
  Lägdsjön sjö   Lill-Ratumyran myr
  Lägdviken myrmark   Lillrutan odling
  Lägdviken vik   Lill-Rycktjärnen tjärn
  Läppermyran myr   Lillrödden odling
  Lösudden odling?   Lillrömmarn odling
  Löverbäcksmyran myr   Lill-Själagrundet holme
  Lövgrens terräng?   Lillsjöberget höjd
  Lövrotsforsen fors   Lillsjöbrönet höjd
  Lövskäret myrmark   Lill-Sjömyran myr
  Lövskäret skogsparti   Lillsjömyrbacken backe
  Lövviken vik   Lillsjön utdikad sjö
  Lövviksudden udde   Lill-Skarsmyran myr
  Manstorpet odling   Lillskär skär
  Manuelsbäcken bäck   Lillskäret udde
  Marrabäcken bäck   Lillskäret udde
  Marragrundsfjärden sjö   Lillslättan odling
  Marrahällorna höjd, triangelpunkt   Lill-Slättmyran myr
  Marrastranden myrmark   Lillstenmyran myr
  Mastkläppen skogsparti   Lillstorraningsberget höjd
  Mastkläppen höjd /Se   Lillströmmen bäck
  Mathålet mark   Lillsundet myr
  Mattesmyran myr   Lill-Svartmyran myr
  Mattesmyrbäcken bäck   Lill-Svartmyran myr
  Mattesmyrbäcken bäck   Lilltjärnberget berg
  Medbådan grund   Lilltjärnberget höjd
  Medhällan höjd   Lilltjärnbäcken bäck
  Medhällan häll /Se   Lilltjärnen sjö
  Medhällmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Medtallbrånet höjd   Lilltjärnen dikad tjärn
  Medtallen, se Råmarktallen råmärke   Lilltjärnen tjärn
  Medtallen gränsmärke /Se   Lilltjärnen tjärn
  Medtallen skogsparti?   Lilltjärnhägnen bete
  Medtallen skogsområde   Lilltjärnmyran slåtter
  Medtallmyran myr   Lill-Tranemyran myr
  Methällan terräng?   Lill-Tranemyrtjärnen tjärn
  Methällan höjd /Se   Lill-Tryssjön tjärn
  Metspölunden skogsområde   Lill-Trågatjärnberget höjd
  Milbäcken bäck   Lillträsket sjö
  Missemyran odling   Lill-Träskgärdan odling
  Missemyran ägomark   Lill-Tyrilsjön utdikad sjö
  Missjön sjö /Se   Lillvarpet vik
  Missumyran myr   Lillviken havsvik
  Mitti-brånet skogsområde   Lillåbron bro
  Mittitjärnen tjärn   Lillån å
  Mjosjöberget berg   Lillån bäck
  Mjosjön sjö   Lillån bäck
  Mjölnargärdan odling   Lillängesbäcken bäck
  Mjösjöberget höjd   Lillänget odling
  Mjösjöbäcken bäck   Lillänget slåtteräng
  Mjösjöbäcken bäck   Lindbergsberget höjd
  Mjösjöbäcktjärnmyran myr   Lindblomsliden skogsmark
  Mjösjön sjö   Lindgrensraningen odling
  Mjösjön sjö   Linjebrönet ås
  Mjösjön sjö   Linkilen odling
  Mjösjön sjö /Se   Linkilsbäcken bäck
  Mjötjärnen, Lilla Saknas   Lintjärnberget namn på Lilltjärnberget
  Mjötjärnen, Stora Saknas   Lintjärnen Saknas
  Moren odling   Lintjärnen Saknas
  Morinsvarpet vik   Lintjärnliden skogsmark
  Morénsvarpet vik /Se   Lintjärnmyran myr
  Mossaberget höjd   Lisafallet odling
  Mullberget höjd   Lisbetmyran odling
  Musbacken backe /Se   Literviken vik
  Myggbobacken skogsmark   Ljusmoren odling
  Myrbrånet skogsområde   Loglägden odling
  Myrlandet odling   Loglägden odling
  Mårdtjärnbäcken bäck   Loglägden odling
  Mårdtjärnen tjärn   Logärdan odling
  Mårdtjärnmyran myr   Lolägden odling
  Mårtsgårdsbäcken bäck   Lomhålet tjärn
  Mäggtjärnen tjärn   Lomskäret holme
  Mögerbrånet höjd /Se   Lomtjärn sjö
  Mögerkläppen höjd /Se   Lomtjärnberget höjd
  Mögermyran myr   Lomtjärnen sjö
  Mögermyran myr /Se   Lomtjärnen sjö
  Mörttjärnberget höjd   Lomtjärnen tjärn
  Mörttjärnberget höjd   Lomtjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Lomtjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Lomtjärnen tjärn
  Mörttjärnen Lilla tjärn   Lomtjärnmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Lomtjärnmyran myr
  Mörtviken myrmark   Lomtjärnmyran myr
  Mörtvikudden udde   Lomtjärnmyran myr
  Namnlösmyran myr   Lomtjärnmyrdrävjen myr
  Namnlösmyran myr /Se   Lomtjärnsberget berg
  Namnlösta myr   Lopptjärnen, se Lapptjärnen Saknas
  Nappermyran odling   Lottagärdan odling
  Natanaelsmyran myr   Lugnbäcken binamn på Lidbäcken
  Nebotjärnen tjärn   Lumptj., se Lomtjärnen Saknas
  Nedersjön del av sjö   Lundbergsrotet odling
  Nedertjärnen tjärn   Lundbomsgärdan odling
  Ne(d)i Ruten odling /Se   Lunden skogsområde
  Nemmermoren odling   Lundkvistberget berg
  Netingforsen fors   Lusteliudden höjd
  Netingstigen gångstig   Lustigbussmyran odling
  Netingstigen stig /Se   Lustigkulla odling
  Nickbäcken bäck   Lustigkulla odling
  Nickmyran myr   Lustigkullastigen gångstig
  Nils Andersraningen odling   Lustikullmoren odling
  Nils Antonsmyran myr   Lyngkälsmyran myr
  Nils Antonsmyran myr   Lågmyran myr
  Nils-Hans ägomark   Lågmyrbäcken bäck
  Nils-Jonsmyran myr   Långaftonsmyran myr, slåtter
  Nils-Jonstjärnen tjärn   Långbackarna backar
  Norberget berg   Långbacken odling
  »norbygdho» = Rickleån å   Långbacken landsvägsbacke
  Norbygdho äldre namn på Rickleån /Se   Långbacken höjd
  Noret tjärrmark   Långbacken backe
  Noret åker   Långberget berg
  Noret tjärn   Långbrobäcken bäck
  Norfjärden vik   Långbäcken bäck
  Norklubben f.d. ö   Långbäcken bäck
  Normans rote samfälld mark   Långfallet skogsmark
  Nornäset udde   Långforsen fors
  Nornässkäret udde   Långforsen fors
  Nornässkäret udde   Långforsen fors
  Nornässkäret skär   Långforsholmen holme
  Nornäsudden, se Nornässkäret udde   Långforskläppen bergknalle
  Norra Klubben udde   Långgärdan odling
  Norrfjärden fjärd   Långholmen udde
  *Norr Flackerudden udde   Lång-Klämmesmyran myr
  *Norrklobbarne förr öar, nu ö   Långliden kronopark
  *Norrklobbsundet f.d. sund   Långliden kronopark
  Norrklubben ö   Långmoren myrmark
  Norsberget höjd   Långmyren myr
  Norsbäcken bäck   Långmyren myr
  Norsbäcken bäck /Se   Långmyran myr
  Norsmoren åker   Långmyran myr
  Norsmoren åker   Långmyran myr
  Norstjärnberget berg   Långmyran myr
  Norstjärnen, Lilla tjärn   Långmyran odling
  Norstjärnen, Stora tjärn   Långmyran odling
  Notgärdbacken höjd   Långmyran myr
  Notsjön sjö   Långmyran myr
  Notsjön utskifte /Se   Långmyran myr
  Nyborg höjd, triangelpunkt   Långmyran myr
  Nybruket odling   Långmyran odling
  Nybruket ägomark   Långmyran myr
  Nybruket åker   Långmyrberget berg
  Nybruket ägomark   Långmyrberget höjd
  Nybruket odling   Långmyrbrönet ås
  Nybruket ägomark   Långmyrbrönet skogsmark
  Nybrunnsudden udde   Långmyren Saknas
  Nybrännberget berg   Långmyrgärdan odling
  Nybrännbäcken bäck   Långmyrliden skogsmark
  Nybygget skogsområde?   Långmyrsjön sjö
  Nydala ägomark   Långmyrsjön binamn på Hemsjön
  Nydalakläppen höjd   Långraningen odling
  Nyfallberget berg   Långraningen odling
  Nyfallberget höjd   Långrataudden udde
  Nyfallet skogsmark   Långrataudden udde
  Nyfäbodberget höjd   Långrockmyran myr
  Nygrund grund   Långsjöberget berg
  Nygrundet ö   Långsjöberget höjd
  Nygrundet triangelpunkt   Långsjöbäcken bäck
  Nygärdan odling   Långsjögraven dike
  Nygärdan odling   Långsjögroven vik
  Nygärdan åker   Långsjögärdan odling
  Nygärdan odling   Långsjökanalen dike
  Nygärdberget berg   Långsjön sjö
  Nygärdforsen fors   Långsjön sjö
  Nyhamnsfjärden fjärd   Långsjön sjö
  Nyhamnsfjärden fjärd   Långslyberget berg
  Nyhamnsfjärden fjärd   Långslyberget höjd
  Nyhamnsfjärden fjärd   Långslyet odling
  Nyhägnen ägomark   Långtallkläppen höjd
  Nyladumyran myr   Långtjärnen tjärn
  Nyladumyran myr   Långtrågatjärnmyran myr
  Nyland odling   Långträsket sjö
  Nylidbäcken bäck   Långträsket sjö
  Nylidtjärnen tjärn   Långträskmyran myr
  Nymyran myrmark   Långträskmyrberget berg
  Nymyran myr   Långträskmyrberget höjd
  Nymyran myr   Långsträskmyrberget höjd
  Nymyran ägomark   Långträskmyren myr
  Nymyrbäcken bäck   Långudd Saknas
  Nymyrorna myrmark   Långudd, se Långrataudden Saknas
  Ny-Orrsmyran myr, ägomark   Långudden förr udde
  Nyskatten skogsparti   Långvarpet utvidgning av Ratuån
  Nyskiftesmyran myr   Långviken vik
  Ny-Stormyran myr   Långviksanden vik
  Ny-Stormyrtjärnen tjärn   Långviksudden udde
  Nyverket odling   Långänget odling
  Nyverket odling   Långänget odling
  Nyverket skogsmark   Lägdesjön sjö
  Nyverket odling   Lägdeviken vik
  Nyverket odling   Lägdfjärden havsvik
  Nyverket myr?   Lägdnoret sjö
  Nyverket odling   Lägdsjön sjö
  Nyverket odling   Lägdviken binamn på Lägdfjärden
  Nyverket odling   Löven undervattensgrund
  Nyverket ägomark   Löverbäckmyran myr
  Nyverket ägomark   Lövrotsforsen fors
  Nyverksberget höjd   Lövskäret holme
  Nyverksbäcken bäck   Löppermyran myr
  Nyvik skogsparti?   Löppermyrtjärnen tjärn
  Nålmyran myr   Lövudden udde
  Näckerholmen myrmark   Lövviken vik
  Näsberget berg   Magasinsudden udde
  Näset udde   Manuelsbäcken bäck
  Näset odling   Marken, Ini odling
  Näsfjärden vik   Marrastranden strand
  Näshällan ö   Martinshägnen odling
  Näsåkern odling   Mastkläppen höjd
  Näsåkersudden udde   Mathålet myr
  Nävermyran myr   Matsnekbäcken bäck
  Nävermyran myr   Medbådan skär
  Nölklubben holme /Se   Medbådan holme
  Nöppelmyran myr   Medtjärnen tjärn
  Nöppelmyran myr   Mellangärdan odling
  Nöppänget skogsmark   Metallbrönet ås
  Nördsjön sjö   Metallen vägskäl
  Nördtjärnen tjärn   Metallmyran myr
  Nötmyrbacken skogsparti   Metallvägen väg
  Nötmyrhalsen myr   Methällan höjd
  Nördberget höjd   Mikaelänget odling
  Nörd-Dammbrännan sankmark?   Missemoren odling
  Nördklubben udde   Missemyran betesland
  Nörd-Långmyran myr   Missemyran odling
  Nörd-Långmyrbrånet skogsparti   Missumyran myrodling
  Nördsjön myr   Mittibrönet skogsmark
  Nördsjön myr   Mittiraningen slåtter
  Nördsjön myrmark   Mittiraningsmyran myr
  Nördstrandshålet tjärn   Mittiskalet myrsänka
  Nördtjärnen tjärn   Mittitjärnen tjärn
  Nördänget sankmark?   Mittiåkern odling
  Ofattjärnen tjärn   Mjosjöberget höjd
  Ol-Andersforsen fors   Mjosjön sjö
  Ol-Hansgrubban myrmark   Mjösjöberget höjd
  Ol-Hansgärdan ägomark   Mjösjöberget höjd
  Ol-Karlsmyran myr   Mjösjön, se Görjmyrsjön Saknas
  Ol-Mats-Antsmyran myr   Mjösjön sjö
  Ol-Nilsgrundet grund   Mjösjön sjö
  Olov-Henriksberget höjd   Mjösjön, se Görjmyrsjön Saknas
  Olov-Henriksgärdan odling   Mjötjärnen tjärn
  Olsbäcken bäck   Mjötjärnsbäcken bäck
  Olsbäckgärdan odling   Moren skogsmark
  Olsviken vik   Moren odling
  Olsviksanden strandområde   Moren odling
  Orrberget höjd   Moren odling
  Orrberget höjd   Morénsvarpet vikar
  Orrmyran myr   Moren, Upp i odling
  Orrmyran myr   Moren, Öst i odling
  Orrmyran myr   Moren, Nord i odling
  Orrmyran myr   Moren, Sör i odling
  Orrmyran myr   Morfargärdan odling
  Orrmyran myr   Morinsvarpet vik
  Orrmyran myr   Morlundmoren odling
  Orrmyran myr   Morlägden odling
  Orrmyran myr   Morraningsgärdan odling
  Orrmyran myr   Morrtj., se Mårdtjärnen Saknas
  Orrmyran myr   Mossaberget höjd
  Orrmyran myr   Mossberget berg
  Orrmyran myr   Mostergärdan odling
  Orrmyran myr   Mullberget höjd
  Orrmyrberget höjd   Mullbergsrödden odling
  Orrmyrbäcken bäck   Musbacken landsvägsbacke
  Orrmyrbäcken bäck   Myrtegarna odling
  Orrmyrdiket bäck   Myränget odling
  Orrmyrsundet myrmark   Måltjärnen sjö
  Orrmyrtjärnberget berg   Månsgärdan odling
  Orrmyrtjärnen myr   Månsjöberget höjd
  Orrvikstjärnen tjärn   Mårdtj., se Mörttjärnen Saknas
  Orrået skogsområde?   Mårdtjärnberget, se Mörttjärnberget Saknas
  Orrselet utvidgning av Rickleån   Mårdtjärnen tjärn
  Oxhuvudet skogsmark   Mårdtjärnmoren myrmark
  Oxtjärnbäcken bäck   Mårtsforsen fors
  Oxtjärnen tjärn   Mårtsgårdsbäcken bäck
  Oxtjärnen tjärn   Mårtslundsvägen väg
  Oxtjärnmyran myr   Märrahällorna berg
  Parten udde   Märrgrundsfjärden insjö
  Parten strandområde   Märrhällorna berghällar
  Parten holme /Se   Mögermyran myr
  Partudden udde   Mörbrönet höjd
  Pattjärnen myr   Mörkläppen höjd, ö
  Pattjärnhålet tjärn   Mörttjärnberget höjd
  Pell-Persfallet odling   Mörttjärnbäcken bäck
  Per-Gustafskolfallet höjd   Mörttjärnen tjärn
  Persänget odling   Mörttjärnen tjärn
  Pet-Långmyran myr   Mörtviken vik
  Petterssonsmyran odling   Mörtviken vik
  Petängeshålet tjärn   Mörtvikudden udde
  Pickusberget höjd, triangelpunkt   +Namnlösmyran myr
  Pickustjärnen tjärn   Namnlösmyran myr
  Pilgrimsbäcken bäck   Namnlösmyran myr
  Pilletå strandområde   Nappermyran odling
  Pinatorp odling /Se   Natanaelsmyran myr
  Pintorpet skogsområde?   Nebobacken höjd
  Piparmyran myr   Nedernybruket odling
  Piparmyrkläppen höjd   Neder-Rypskalltjärnen tjärn
  Plogbacken backe /Se   Nedersjön del av Risträsket
  Polackforsen fors   Nemmermoren odling
  Pollettgärdan odling   Netingstigen gångstig
  Prästberget berg   Nickmyran myr
  Prästhällan ö   Nils-Antonsmyran myr
  *Prästhällen ö   Nils-Jonstjärnen tjärn
  Prästkäret ö   Nilsåkern odling
  Prästmyran myr   Nittmyran myr
  Prästskäret ö   Nittmyrbäcken bäck
  Prästskäret ö   Noret bäck
  Prästänget odling   Noret tjärn
  Pumpberget berg   Noret binamn på Lägdnoret
  Pålböleån å   Noret sund f.d., nu utdikat
  Pålböleån å   Normansnybruket odling
  Pålböleån å   Nornässkäret udde
  Pälsänget odling   Nornässkärudden udde
  Pärgärdan ägomark   Norsberget höjd
  Pärgärdsberget höjd   Norsbäcken bäck
  Pöberget berg   ?Norsjön sjö
  Ragnamyran myr   Norsjön sjö
  Ragnamyrkläppen höjd   Norsjöraningsänget odling
  Raningarna odlingar /Se   Norsmoren odling
  Raningarna odlingar /Se   Norstjärnen tjärn
  Raningen odling   +Norsviken Saknas
  Raningen odling   Noråkern odling
  Raningen odling   Notgärdberget berg
  Raningen odling   Notsjön, se Norsjön Saknas
  Raningen odling   Notsjön sjö
  Raningen odling   Notsjöraningen odling
  Raningen odling   Notsjöänget odling
  Ratagrundet ö eller grund   Nybodviken vik
  Ratahamn hamnplats /Se   Nybodänget odling
  *Rataholmen holme   Nybruket odling
  Ratan ö   Nybruket odling
  Ratan hamn Saknas   Nybruket odling
  Ratan hamnplats   Nybruket odling
  Ratan hamn /Se   Nybruket odling
  Ratan ö   Nybruket odling
  Ratan hamnplats   Nybruket odling
  Ratan hamn /Se   Nybrunnsudden udde
  Ratan hamnplats /Se   Nybrunnsviken vik
  *Ratansgrund ö   Nybäcken bäck
  Rataskär ö   Nydala odling
  *Rataskär holme   Nydalagärdan odling
  Rataskär holme /Se   Nydalakläppen höjd
  Rataskär båk fyr /Se   Nygrundet skär
  Rataskäret el. Båkskäret ö /Se   Nygrundet undervattensgrund
  *Ratnäs ö   Nygrundet holme
  Ratubäck odling   Nygärdan odling
  Ratubäcken bäck   Nygärdforsen fors
  Ratubäcken å /Se   Nygärdidan utvidgning av Ö Dalkarlsån
  Ratubäcken el. Lillån å /Se   Nyhamnsfjärden vik
  Ratubäcken (Lillån) å /Se   Nyhamnsfjärden havsvik
  Ratumyran myr   Nylandsberget binamn på Svartfallberget
  Ratumyrbrånet höjd   Nylidbäcken bäck
  Ratumyrhalsen myr   Nylidtjärnen tjärn
  Ratumyrlägderna skogsparti   Nymyren myr
  Ratumyran myr   Nymyran slåtteräng
  Ratun sankmark?   Nymyran myr
  Ratunäs grunne, se Dödmanskäret holme   Nymyran myr
  Raturaningen sankmark   Nymyran odling
  Ratutjärnbäcken bäck   Nymyrbäcken bäck
  Ratutjärnbäcken bäck   Nyodlingen odling
  Ratutjärnen tjärn   Nyrensdrävjen odling
  Ratutjärnen tjärn   Nyskatten skogsmark
  Ratutjärnmyran myr   Nystedtsbäcken bäck
  Ratuträsket f.d. sjö /Se   Nystormyran myr
  Ratuträsket f.d. sjö   Nyudden udde
  Ratuträsket odling   Nyverket odling
  Ratuträsket sjö /Se   Nyverket odling
  Ratuträsket sjö /Se   Nyverket odling
  Ratuträsket sjö /Se   Nyverket odling
  Ratuån å   Nyverket odling
  Ratuån å   Nyverket odling
  Ratuån å   Nyverket odling
  Ratuån å /Se   Nyverket odling
  Regnsjökläppen höjd   Nyverket odling
  Regnsjömoren skogsmark   Nyverket odling
  Regnsjömyran myr   Nyverket odling
  Regnsjön sjö   Nyverket odling
  Rendiket myrmark   Nyverket odling
  Rengårdsbäcken bäck   Nyverket odling
  Rengårdsbäcken bäck /Se   Nyverket odling
  Rengårdsmyran myrar /Se   Nyverksberget höjd
  Rengårdsmyrbäcken bäck   Nyverksbäcken bäck
  Rengårdsmyran myr   Nyverksknösen odling
  Rengårdsmyran myr   Nyåkern odling
  Rengårdsmyran myr   Nyåkern odling
  Rengårdsmyran myr   Nyängesberget höjd
  Rengårdsstutberget berg   Näckerdal odling
  Rengårdsstuttjärnen tjärn   Näckerholmen holme
  Rengårdstjärnen tjärn   Näsberget berg
  Rengårdsängesudden udde   Näsberget berg
  Renmyran myr   Näset, In å udde
  Ricklahällen ö   Näset udde
  Ricklefjärden fjärd   Näset skogsmark, höjd
  Rickleklubben grund /Se   Näsfjärden Saknas
  ?Rickleskäret udde   Näsgrunden, se Näs-Storgrundet Saknas
  Rickleskäret udde   Näshamnen hamnplats
  Rickleskäret udde   Näs-Storgrundet undervattensgrund
  Rickleskäret, se Tallskär ö   Näsåkern odling
  Ricklestenen holme   Näsåkersudden udde
  Rickleåfjärden havsvik /Se   Nävermyran myr
  Rickleån å   Nöppelmyran myr
  Rickleån älv   Nöppänget slåtteräng
  Rickleån å   Nörd-Dammbrännan höjd
  Rickleån å   Nördklubben holme
  Ridkleån vattendrag /Se   Nörd-Långmyran myr
  Rickleån å   Nörd-Långmyrbrönet höjd
  Rickleån å   Nördmoren odling
  Rickleån å   Nördselet myr
  Rickleå triangelpunkt   Nördsjön binamn på Hemsjön
  Rickleån å   Nördsjön del av sjö
  Rickleån å   Nördsjön del av Stor-Kvasjön
  Rickleån å /Se   Nörd-Stenmyran myr
  Rickleån å /Se   Nördstrandshålet vatten
  Rickleån å /Se   Nördtjärnen tjärn
  Rickleån (ä. Bygda) å /Se   Nördtjärnen tjärn
  Rickleån å /Se   Nörd-Trastskärudden udde
  Rickleå älv /Se   Nörd-Trastskärviken vik
  Rickleån älv /Se   Nördänget slåtter
  Rikleå Elf, se Rickleån älv   Nötmyran, se Sandbacka Saknas
  Risbron sankmark?   Nötmyran odling
  Risbäcken bäck   Nötmyrbacken landsvägsbacke
  Riset odling   Ockelstrupen myr
  Risfors terräng (f.d. fäbodar)   Odlingslånet odling
  Risforsbäcken bäck   Ofattjärnen tjärn
  Rislandet ägomark   Ol-Andersforsen fors
  Rismoren myr   Olgranmorberget höjd
  Rismyran myr   Ol-Hansgrubban vik
  Rismyran myr   Ol-Hansholmarna holmar
  Rismyran myr   Ol-Mats-Antsmyran myr
  Rismyran myr   Olov-Hinriksberget berg
  Rismyran ägomark   Olof-Matts-Anton-myren, se Ol-Mats-Antsmyran Saknas
  Rismyran myr   Olofmattsmyran, se Ol-Matts-Antsmyran Saknas
  Rismyran odling?   Olsbäcksgärdan Saknas
  Rismyran myr   Olslidbäcken bäck
  Rismyrberget höjd   Olsviken havsvik
  Rismyrberget höjd   Olsvikmyran myr
  Rismyrberget höjd   Omvändlägden odling
  Rismyrbäcken bäck   Ormhällan höjd
  Rismyrbäcken bäck   Orrmyren myr
  Rismyrkälen skogsmark   Orrmyren myr
  Rismyrliden höjd   Orrmyren myr
  Rismyrtjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Risselmyran myr   Orrmyran myr
  Risträsket träsk   Orramyrorna myr
  Risträsket myr   Orrmyran myr
  Risträsket träsk   Orrmyran myr
  Risträsket sjö   Orrmyran myr
  Risträsk-Stenmyran myrmark   Orrmyran myr
  Risänget sankmark   Orrmyran myr
  Risön skogsparti?   Orrmyran myr
  Rockmyran Saknas /Se   Orrmyran myr
  Rocksmyran myr   Orrmyran myr
  Rocksmyrtjärnen myr   Orrmyran myr
  Rocktjärnen tjärn /Se   Orrmyran myr
  Rosjöbäcken bäck   Orrmyren, se Örrmyran Saknas
  Rosjömyran myr   Orrmyrberget berg
  Rosjön myr   Orrmyrberget höjd
  Rotberget skogsparti   Orrmyrberget berg
  Rotberget höjd   Orrmyrbäcken bäck
  Rotberget berg   Orrmyrdiket bäck
  Rotberget höjd   Orrmyrsundet myr
  Rotberget höjd   Orrmyrtjärnen sjö
  Rotberget höjd   Orrmyrtjärnen tjärn
  Rotbäcken odling   Orrselet del av Rickleån
  Rotesmyran myr   Orrselet sel
  Rotesmyrtjärnen tjärn   Orrselet sel
  Rotänget odling   Orrselsholmarna holmar
  Ruddammsviken odling   Orrselshägnen odling
  Rundmyran myr   Ottermyrberget berg
  Rundmyran myr   Ottermyrberget, se Uttermyrb. Saknas
  Rundmyran myr   Oxtjärnbäcken bäck
  Rundmyran myr   Oxtjärnen tjärn
  Ruptjärnen tjärn   Oxtjärnen tjärn
  Ruptjärnen tjärn   Oxtjärnmyran myr
  Ruptjärnen tjärn /Se   Paradiset odling
  Ruptjärnen tjärn /Se   Paradisön binamn på Eklundshällan
  Ruptjärnkläppen höjd   Parten holme
  Rycktjärn, Lilla tjärn   Parten udde
  Rycktjärn, Stora tjärn   Partudden udde
  Rypbacken höjd /Se   Pattjärnen tjärn
  Rypkläppen skogsparti   Pattjärnhålet tjärn
  Rypskalltjärnen, Nedre tjärn   Pattjärnmyran myr
  Rypskalltjärnen, Övre tjärn   Pattjärn utgrävd sjö
  Ryssjöberget höjd   Pelle-Åbergsberget berg
  Ryssjöbäcken bäck   Pell-Persagärdan odling
  Ryssjömyran myr   Per-Gustafs Kolfallet hygge
  Ryssjön sjö   Per-Nilsgärdan odling
  Ryssjön sjö   Persänget odling
  Rådalsbäcken bäck   Per-Tomasanybruket odling
  Råhagabrånet höjd   Pettersborg odling
  Rålinjeberget höjd   Petänget odling, slåtteräng
  Rålinjebrånet skogsmark   Pickusberget höjd
  Rålinjemyran myr   Pickustjärnen tjärn
  *Råmarktallen råmärke   Pilgrimsbäcken bäck
  Rålinjemyran myr   Pilletå vik o. udde, fiskeläge
  Rändelmyran myr   Pinatorp odling
  Rävabrånet höjd   Pintorpet nedlagd odling
  Rävahällorna höjd   +Pipargärdan Saknas
  Rävakulbackarna backar   Pipargärdan odling
  Rävakulbackarna skogsområde   Piparmyran myr
  Rävakulberget höjd   Piparmyrkläppen höjd
  Rävakulberget berg /Se   Pitlångmyran myr
  Rävakulbrånet skogsmark   Plogbacken landsvägsbacke
  Rävaraningsforsen fors   Politgärdan odling
  Rävatångmyran myr   Potten odling
  Rävatångmyran myr /Se   Pottmorarna odling
  Räveln odling   Prästberget berg
  Räven odling   Prästberget höjd
  Rävestjärnen sank mark   Prästgärdan odling
  Röddarna slåtteräng /Se   Prästmarksvägen väg
  Röddarna slåtteräng /Se   Prästskäret holme
  Röddberget berg   Pumpberget höjd
  Rödden sankmark   Pålackforsen fors
  Rödden terräng   Pärgärdberget höjd
  Rödden slåtteräng /Se   Pärgärdan odling
  Rödden slåtteräng /Se   Pärlandlägden odling
  Rödden slåtteräng /Se   Pöberget berg
  Röddet slåtteräng /Se   Qvarnfors, se Kvarnfors Saknas
  Rödhällan holme   Ragamyran myr
  Rödingsmyran myr   Ragamyran myr
  Rödåsberget höjd   Ragamyrkläppen höjd
  Rödåsbrånet skogsområde   Raningarna odling
  *Rögrundsudden udde   Raningarna odling
  Röjmorberget berg   Raningen odling
  Röjmordalen skogsmark   Raningen odling
  Röjmyran odling   Raningen odling
  Röjmyran myr   Raningen odling
  Röjmyran myr   Raningen odling
  Röjmyran myr   Raningen odling
  Röjmyran odlingar /Se   Raningen odling
  ?Röjnäsudden udde   Raningen odling
  Röjnäsudden udde   Raningen odling
  Römossaberget berg