ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsele socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 377 Bebyggelsenamn : 315 Naturnamn : 3708
Vaimojaure Saknas Abborrtjärnen tjärn Åsele kommun kommun Nummerförteckning förteckning
Åsele sn o. samhälle /Se Abborrtjärnkullarna berg Åsele sn sn Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Abrahamskullen berg Åsele sn sn Nummerförteckning förteckning
Åsele socken /Se Abrahamsmyran myr Åsele sn och tg Nummerförteckning förteckning
Åsele sn Adam-Persberget berg Åsele socken Nummerförteckning förteckning
Åsele sn Adam-Persmyran myr Åsele municipalsamhälle Nummerförteckning förteckning
Arsele sn /Se *Aksitsjaur sjö Åsele sn Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Akvelinamyran myr Åsele sn Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Alderselet sjö Åsele sn Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almseleberget berg /Se Åsele sn Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se *Almseleforsen fors /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se ?Almsele Granberget berg Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almsele Storbergen, se Almsele Granberget berg Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele (by o.) sn Almselet sel /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele (by o.) sn /Se Almselforsen fors /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se *Almseleforsen fors /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almselet lugnvatten /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almselet lugnvatten /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almselmyran myr Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Åsele sn /Se Almsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrsjöbäcken bäck
Åsele kyrka Saknas /Se *Alvattnen småsjöar Sagesmän förteckning Abborrsjöbäcken bäck
Algjaur, se Alkejäure by Anders-Jonsmyran myr Sagesmän förteckning Abborrsjökullarna höjder
Alkejäure by Andersmyran myr Sagesmän förteckning Abborrsjökullen berg
Almsele by Argån, se Årgån å /Se Sagesmän förteckning Abborrsjökullen höjd
*Aujar by Aspsjön sjö /Se Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö
Aujere by *Atjekenjäno å Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö
Avasjö by *Aumesess berg Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö
*Badstuga fiskestuga Avasjö-Granberget berg Sagesmän förteckning Abborrsjöträsksjön tjärn
Björksele by Avasjö-Latikmyran myr Sagesmän förteckning Abborrslåtten äng
Arsele, se Åsele sn /Se Avasjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtj. tjärn
Björksele by /Se *Avasjöån å Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Borgen by /Se Avaträsksjön sjö /Se Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Borgsjö by /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
*Bratfos gd Baksjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Brobäcksfäbodarna fäbodar Ballåsen berg Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Dervetslatte by Banarottjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Gafsele by /Se *Bargek sjö Sagesmän förteckning Abbortjärn tjärn
Gafsele by *Bargsjön, se Borgsjön sjö /Se Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Gafsele by /Se Bastumyran myr Sagesmän förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Gafsele by /Se Bastunäset näs Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Gammelgårdsfäbodarna fäbodar Berget, se Lögdatjärnberget berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
*Humojaure by *Bergklinten Saknas Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Häggsjö by Bergmyran myr Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Hälla by /Se Bergvattenberget berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Hälla by /Se Bergvattenbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Hälla by Bergvattnet sjö andersidarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Hälla by Bjurbäcken bäck gafselarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Idvattnet torp Björkbäcken bäck hällarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Kullerbacka gårdar Björkliden berg /Se nordbyarna inbyggarbeteckning Abbortjärnkullarna kullar
Kvällträsk by Björkråkälen »dal» /Se nordbyssarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnkullen berg
  Björkskogbäcken bäck Storåsela inbyggarbeteckning Abborrtjärnkullen berg
  Björkskogmyran myr västbyarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnkullen höjd
  Björnberget berg västbyssarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnkullen höjd
  Björnbergsmyran myr östomåarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnmon mo
  Björnbergtjärnen tjärn Abborrträskbodarna fäbodar Abborrträskberget berg
  Björnknösen berg Abborträskboden fäb Abborrträskberget höjd
  Björnkullbäcken bäck Abborrvikberget torp Abborrträskbäcken bäck
  Björnkullmyran myr Algovik Saknas Abborrträskbäcken bäck
  Björnmyran myr Algovik engårdsby Abborrträsksjön sjö
  Blanktjärnen tjärn Algovik gård Abborrvattenbrännan bränna
  Bleka myr Almsele by Abborrvattenforsen fors
  Bobäckmyran myr Almsele by Abborrvattengranskogen skog
  Borgafjäll fjäll Almselfäbodarna fäbodar Abborrvattenmyran myr
  Borgafjällen, Norra o. Södra fjäll Almsellandet traktnamn Abborrvattenmyren, Nedre myr
  Borgsjön sjö /Se Almselslandet, se Almsellandet traktnamn Abborrvattenmyren, Övre myr
  Borgsjön sjö Alsingstorpet torp Abborrvattnet sjö
  Borgsjön sjö /Se Alsingstorpet utflytte Abborrvattnet sjö
  Brattforsen fors /Se Andersmark gård Abborrvattnet sjö
  Brattforsen fors /Se Asplunda nybygge Abborrvattnet sjö
  Brattforsen fors /Se Asplunda hemman Abborrvattnet sjö
  Brattmyran myr Aspnäs torp Abborrvattnet sjö
  Bredvattenkälen höjd /Se Aspnäs gård Abborrvikberget berg
  ?Bredvattensjöarna sjöar /Se Aspnäs torp Abborrvikbäcken bäck
  Bredvogen udde /Se Aspås torp Abborrviken vik
  Brånan berg Avasjö traktnamn Abborrviken vik
  Bräntkullen berg Avasjö by Abborrviken kronopark
  Bräntmyran myr Avasjö by Abborrviken vik
  Bullerforsen fors /Se Avasjö skoltomt, se Avasjö traktnamn Abborrviken vik
  Byrgfjäll, se Borgafjäll fjäll Baksjö torp Abborrviken vik
  Byxmyran myr Bergdala kronotorp Abborrviken vik
  Båthussjön sjö Berglunda nybygge Abborrvikmon mo
  Bäckmyran myr Berglunda utflytte Abborrviksmon mo
  Bäckmyran myr Bergvik kronotorp Abborrvikmyran myr
  Bärkullen berg Björkebo (by), torp? Abram-Petterstegen åker
  Bärkullmyran myr Björkebo kronotorp Adam-Persberget höjd
  *Dalsjöberget berg Björkebo gård Adam-Persmyran myr
  Dalsjöberget berg Björkebo torpställe Adamsbäcken bäck
  Dammviken vik Björksele by Adamsmyran myr
  Daniel-Olsmyran myr Björksele by Adamsraningen äng
  Djupmossamyran myr Björksele by Adraludden udde
  Erik-Ingelsmyran myr Björksele by Albertstjärnen tjärn
  Fagerkälberget berg /Se Björksele fäbodar fäbodar Albin Olsedan eda
  Fesmossamyran myr Björkselefäboden fäbod Albin Olsedan eda
  Filballmyrtjärnarna tjärnar Björnbacka kronotorp Alderrået myr
  Flarkån, se Flärkån å Björnbacken torp Alderselet lugnvatten
  Flobäcken bäck Björnbacken torp Alderselet sel
  Flomon myr Blekfäboden fäb Alderselmon mo
  Flomyrorna myrar Blåviken torp Alderselmyran myr
  Fläckmyran myr Bodviktorpet torp Aldervikselet sel
  Fläckmyrkullen berg Bomsjö by Alfredsbränna bränna
  Flärkmyran myr Bomsjö by Allgårdsviken vik
  Flärkån å Bomsjö by Almselberget höjd
  Forsholmen holme Borgen by Almsele Granberget berg
  Frostviken vik Borgen by Almselet sel
  Frukostberget berg Borgfäbodar fäbodar Almselet lugnvatten
  Fårkullen berg Borgholm gård Almseleviken vik
  Fårskallen berg Borgsjö by Almselforsen fors
  Fäbodberget berg Borgsjö by Almselforsen fors
  Fäbodkullen berg Borgsjöboden fäbod Almseleforsen fors
  Fäbodkullen berg Borgsjö fäbodarna fäbodar Almselelandet kronopark
  Fäbodkullen berg Borgsjön by Almselkvarnen kvarn
  Fäbodkullen berg Brobäck gård Almselelandet kronopark
  Fäbodtjärnen tjärn Brobäcksfäbodar fäbodar Almselmyran myr
  *Gafselemåkken krök av Ångermanälven? Brobäcksfäboden fäb. Almselsågen såg
  Gafseleforsen fors Bäckaskog kronotorp Almselviken vik
  *Gafseleudden udde? Bäckaskog torp Almsjön sjö
  Gamkälen »tjäl» /Se Bäckaskog torp Almsjön sjö
  Gammelgårdsmyran myr Bäversel torp Alsingsbrännan bränna
  Gammfäbodberget berg Dalsjöberg nybygge Alviksselet sel
  Gammfäbodberget berg Dalsjöberg hemman Andershålbäcken bäck
  Gammfäbodbergtjärn tjärn Dammvik kronotorp Anderskullen höjd
  Gammfäbodbergtjärnen tjärn Dammvik torp Andersmyran myr
  Gammfäbodmyran myr Danel-Pettersfäboden fäb Andersmyran myr
  Gammspångmyran myr Djupsjöbränna torp Andersmyran myr
  Gansjön sjö Djupsjöbrännan gård Andersmyran myr
  Getvattenberget berg Djupsjöfäbodarna fäbod Andersmyrarna myrar
  Geäddere sjö /Se Erik-Ersmon bydel Anders Nilsmyran myr
  Grabboksjöberget berg Erikshall nybygge Andersnäset udde
  Grabboksjöbäcken bäck Erikshall Saknas Andersnäset näs
  Grabboksjökullen berg Forsbränna nybygge Andersnäsuden udde
  Grabboksjömyran myr Forsbränna gård Andersnäsviken vik
  Grabboksjön sjö Forsbränna lht Andersolspiphösen höjd
  Granbergbäcken bäck Forsbränna by el. torp Anders-Ols piphösen berg
  Granberget berg Forsbränna gårdar Anders Olsraningen äng
  Granberget berg Forsmo kronotorp Anders tjärnen tjärn
  Granberget berg Forsmo gårdar Andrakullen kulle
  Granberget berg Forsnäs by Andra kullen kulle
  Granbergfäbodarna terräng Forsnäs by Andstutholmen holme
  Granbergmyran myr Forsnäs by Andstutudden udde
  Granlidberget berg Forsnäset by Angsjöberget höjd
  Granlidtjärnarna tjärnar Forsvik gård Angsjöbäckselet sel
  Granås terräng Forsviken kronotorp Anna-Karensgärdan åker
  Gravholmen holme Forsviken gård Anna-Lenasforsen fors
  Gravsjöbrännan berg Framnäs gård Anna-Majasraningen äng
  Gravsjön sjö Framnäs torp Annasbränna skogstrakt
  Gravtjärnen tjärn Fäbodliden gård Annasmyran myr
  Grovsjöberget berg Fäbodliden hemman Annasmyran myr
  Grubbmyran myr Fäbodliden gård Annasmyran myr
  Grönsundmyran myr Fäbodliden gård Anner kullen kulle
  *Gulhättan berg o. skiljepunkt Gafsele traktnamn Antesbacken backe
  Gårdberget, se Hemberget berg /Se Gafsele by Arbetstegen åker
  Går-Rävelmyran myr Gafsele by Armberget berg
  Gårtjärnen tjärn Gafsele by Armmyran myr
  Gäddsjön sjö /Se Gavsele by Armviken vik
  Gätarkullen berg Gafsele by Armörkullen Saknas
  Haraberget berg Gafselfäbodarna fäb. Arnellskullen höjd
  Harabergmyran myr Gamfäboden fäbod Arnelskullen kulle
  Hedvattenberget berg Gammbodarna f.d. fäb. Arnelsmyran myr
  Hedvattenbergmyran myr Gammelbodarna fäbodar Arnoldskullen kulle
  Hedvattensjön, Norra sjö Gammelbyn gårdar Aronsberget höjd
  Hedvattensjön, Södra sjö Gammelgården f.d. gård Aronstegen åker
  Hedvattnet terräng Gammelgården gård Arshålkullarna kullar
  Hemberget berg Gammelgården gård Arshålmyran myr
  Hemberget berg Gammelgården fäbod Arshålmyran myr
  Hemberget berg Gammelgården gård Artursbränna bränna
  Hemberget berg Gavelinsboden fäb. Artursbrännan bränna
  Hemberget berg /Se Gavsele, se Gafsele traktnamn Arvelskullen höjd
  Hemmyran myr Gigsele by Arvelskullen Saknas
  Hem-Stormyran myr Gigsele by Arvelsvallen lappvall
  Hinrik-Vallmyran myr Gigsele by Arvelsviken vik
  Hobergssjön sjö Gigsele by Arvelsviken vik
  Hobergssjötjärnen tjärn Gigåkvarnen kvarn Arvelsviken vik
  *Holmen holme Gigåkvarnen kvarn Askfisen slåtter
  Holmmyran myr Gigåkvarnen kvarn Askfisen äng
  Holmsjöbäcken bäck Granberg gård Aspberget berg
  Holmsjökullen berg Granberg kronotorp Aspbränna bränna
  Holmsjön sjö Granbergbodarna fäbodar Aspbrännan skogsområde
  Holmsjötjärnarna tjärnar Granbergboden fäb. Aspbrännan bränna
  Holmträsket sjö Granberget torp Aspsjöberget Saknas
  Holmträsket sjö Granberget hemman Aspsjöbränna höjd
  Holmträsket sjö Granbergfäbodar fäbodar Aspsjöbrännan skogsmark
  Holmträsksjön, se Holmträsket sjö Granbergfäbodarna fäbodar Aspsjöbrännan bränna
  *Holmträskån å Grankulla hmn. Aspsjöbäcken bäck
  Hundraholmstjärnen tjärn Grankulla nybygge Aspsjöbäcken bäck
  Häggsjöberget berg Grankulla hemman Aspsjöbäcken Saknas
  Häggsjöberget berg Granliden nybyggarställe Aspsjöbäcken bäck
  Häggsjö-Bergmyran myr Granliden by Aspsjöbäcken bäck
  Häggsjöbäcken bäck Granåker torp Aspsjöbäcken bäck
  Häggsjöbäcken bäck Granås torp Aspsjökullen berg
  Häggsjön sjö Granåsen gård Aspsjömyran myr
  Häggsjön sjö Granåsen torp Aspsjön sjö
  Hällamon terräng Granåsen gård Aspsjön sjö
  *Hälla(n)selet sel /Se Grovsjöberg gård Aspsjön sjö
  *Hälla(n)selet lugnvatten /Se Grovsjöberg gård Aspsjön sjö
  Hällanselet lugnvatten /Se Grovsjöberg gård Aspsjön sjö
  Hällbymagasinet sjö Grönåker gård Aspsjön sjö
  Hälleholmen holme /Se Grönåker kronotorp Aspsjötjärnen tjärn
  Hällhålet myr Gullåsen torp Aspudden udde
  Hällmyran myr Gunnarbo kronotorp Atriken berg
  Hällmyran myr Gunnarsbo kronotorp Avasjö kronopark
  Hästgranberget berg Gärdsjö traktnamn Avasjöbäcken bäck
  Hästmyran myr Gärdsjö nybygge Avasjöbäcken bäck
  Hästmyran myr Gärdsjö by Avasjömyran myr
  Hästskotjärnen tjärn Gärdsjön, se Gärdsjö traktnamn Avasjömyran myr
  Höjdabäcken bäck Gärdsjönäs nybygge Avasjömyran myr
  Höjdakojan koja Gärdsjönäs utflytte Avasjömyrarna myrar
  Höjdavallen terräng Hammar del av by Avasjön sjö
  Idvattenån å Hammar el.kraftstn. Avasjön kronopark
  Idvattnen sjöar /Se Hammar gård Avasjön sjö
  Idvattnet, Västra o. Östra sjö Hans Adams torp Avasjön, Lilla Saknas
  Innermyran myr Harrsjö torp Avgudabäcken bäck
  Insjön sjö /Se Hedlunda torp Avgudahälla hälla
  Jenbäcken bäck Hedlunda torp Avgudaviken vik
  Jon-Ersberget berg Hedvatten torp Axbergstjärn tjärn
  Jon-Jonstjärnen tjärn Hedvattenbodarna fäb. Babelloken vik
  Jonkesholmen holme Hedvattnet torp Babellokstallen tall
  Jon-Maskullen berg Hedvattnet gd Backatjärnen tjärn
  Jon-Mastjärnen tjärn Herrskog gård Backartjärn = Bakatjärn, Stora Saknas
  *Jåko Plueve myr Herrskog hemman Backartjärnbäcken bäck
  *Jällar sjö Holmen gård Backartjärnen, Lilla tjärn
  *Kalvsele sel /Se Holmstrand småbruk Backartjärnen, Stora tjärn
  *Kalvselet lugnvatten /Se Holmträsk by Backmyran myr
  *Kalvselet lugnvatten /Se Holmträsk by Backmyren slåtter
  Kargsjö Kasen, se Karpsjökasen Saknas Holmträsk by Bakanommyran myr
  Karpsjökasen berg Holmträsk fäbodarna fäbodar Bakatjärnbäcken bäck
  Karpsjökasen berg Holmträskfäbodarna fäb. Bakatjärn, Lilla tjärn
  Karpsjökasen berg Häggsjö by Bakatjärn, Stora tjärn
  Karpsjökasen berg Häggsjö by Bakatjärnmon mo
  Karpsjökasen råmärke Häggsjömon nybygge Bakestugetegen åker
  Karpsjökasen berg Häggsjömon utflytte Bakhalsen myr
  Karpsjökasen berg /Se Hälla traktnamn Bakmyran myr
  *Karpsjön sjö Hälla by Bakrusraningen äng
  Karpsjön, Nedre sjö Hälla Saknas Baksjöberget höjd
  Karpsjön, Nedre sjö Hälla by Baksjöbäcken bäck
  ?Karpsjön, Nedre sjö Hälla by Baksjöbäcken Saknas
  Kasen, se Karpsjökasen berg Hälla by Baksjöbäcken bäck
  Kattögelkullen berg Hälla by Baksjöbäcken bäck
  Kervelflon myr Hälla by Baksjöbäcken bäck
  Killingholmen holme Hälla fäb. fäb. Baksjöbäcken bäck
  Klacken berg Hälla fäbodar fäb. Baksjöklippen berg
  Klingermyran myr Hälla fäbodar fäbodar Baksjökullen berg
  Knappberget berg Hälla Kvarnplats, se Hälla traktnamn Baksjökullen höjd
  Knotterbäcken bäck Hällaström by Baksjömyren myr
  Knövelmyran myr Hällaström poststation Baksjömyran myr
  *Koholmen holme? Hällatomten, se Hälla traktnamn Baksjömyran myr
  Kojkullen berg Hällbodarna Saknas Baksjömyran myr
  Kojmyran myr Hällholmen torp Baksjömyran myr
  Kortingvattnet, Västra sjö Höjdafäbodar fäbodar Baksjön sjö
  Kortingvattnet, Östra sjö Hötorget torg Baksjön sjö
  Kraksjön sjö Idvattnet torp Baksjön sjö
  Kristiankullen berg Insjö by Baksjön sjö
  Krokforsen fors /Se Insjön by Baksjön sjö
  Krokforsen fors Jakobsberg lht Baksjön sjö
  Krokforsen fors /Se Jakobsbrunn torp Baksjön sjö
  Kroktjärnen tjärn Jakobsbrunn nybygge Baksjön sjö
  Krutsjön sjö Jällarbodarna fäbodar Baksjön, Lilla sjö
  *Kukkes Seip berg? Jällarfäboden fäbod Baksjön, Lilla o. Stora sjöar
  Kullmyran myr Kalmsjö nybygge Baksjön, Lilla sjö
  Kulterkälen berg Kalmsjö hemman Baksjön, Lilla sjö
  Kulterkälen kronopark /Se Kanaans land kronotorp Baksjön, Stora sjö
  Kulterkälen höglandsområde /Se Katrineholm gård Baksjön, Stora Saknas
  Kultran bäck Klacken kronotorp Baksjönoret sund
  Kvarnbrännan berg Klingerberg nybygge Baksjötjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck Klingelberget torp Baksjötjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck Klingerberget hemman Baktoberget berg
  Kvarnbäckstjärnen tjärn Kraksjölappa inbyggarbeteckning Baktoberget berg
  Kvarnmyrkullen berg Kroki gård Baktoberget höjd
  Kvarntjärnarna tjärnar Kronbo gård Ballåsen bergkulle
  Kvisselbäcken bäck /Se Kronboden fäb Banarottjärnen tjärn
  Kvisslen äng /Se Kryckelberget torp Baraberget höjd
  Kvisslen område /Se Kullen hemman Barakullen berg
  Kvisslen bäckmöte /Se Kullen hemman Barakullen kulle
  Kvällån å Kullen gård Barakullhällan hälla
  Kvällån å Kullerbacka by Barasen sjö
  Kyrktjärnen tjärn Kullerbacka boställe Barasen sjö
  Kåkarberget berg Kullerbacka hemman Barasen sjö
  Kälberget berg /Se Kullerbacka(rna) prästbolsområde, komministerboställe Barasen sjö
  Kälbodbränna »bränna» /Se Kulterkälen traktnamn Barasmyran myr
  Kälen »dal» /Se Kulterkölen, se Kulterkälen traktnamn Barasmyran myr
  Kälen »dal» /Se Kvarnmon torp Barasmyrbäcken bäck
  *Källvattnet? sjö /Se Kvällträsk by Barasmyrkullen berg
  Kälmyran myr Kvällträsk by Barasmyrtjärnen tjärn
  Kälmyrarna myrar /Se Kyrkoherdebostället hemman Barasmyrtjärn tjärn
  Kälmyren myr /Se Kåkarberget gård Barastjärnen tjärn
  Kälmyren myr /Se Kåkarberget gd Barkullen höjd
  Kälmyren myr /Se Kälsfäbodarna fäbodar Barkullmyran myr
  Kälmyren myr /Se Kökarberg Saknas Barnarottjärn tjärn
  Kälmyren, Lilla myr /Se Kökarberget gård Barnarotstjärnarna tjärnar
  Kälmyren, Stora myr /Se Lakasjö by Barnetjärnarna tjärnar
  Käpphelvetet myr Lakasjö by Baråsen ås
  Käringbäcken bäck Latikberget gård Bastelägda åker
  *Käringhälla stenhälla Latikberget hemman Bastemyran myr
  Kökarudden udde /Se Latikbodarna fäbodar Bastemyran myr
  Lappgravholmen holme Latikboden fäbod Bastumyran myr
  Latikbodarna terräng Latiktorp torp Bastunäset näs
  Latikbäcken bäck Liden torp Bastenäset näs
  Latikmyran myr Liden kronotorp Bastetegen åker
  Latiksjön sjö Lillögda by Basteteglägdan åker
  Lavbäcken bäck Lillögda by Bastetomten myr
  Lillavasjön sjö Lomsjö traktnamn Basteviken vik
  Lill-Lomsjön sjö Lomsjö by Bastuviken vik
  Lillmyran myr Lomsjö by Bastevågen vik
  Lillmyran myr Lomsjö by Batelberget berg
  Lillmyrbrännan terräng Lomsjöfäbodar fäbodar Benlösharatjärnen tjärn
  Lill-Rålinsberget berg Lomsjöfäbodar fäbodar Berget bergshöjd
  Lillsemsjön, se Sämsjön, Lilla sjö Lugnvik gård Berggrubban vik (djuphål)
  *Lillsemsjön sjö Lugnvik torp Berghålet vik
  Lillsjömyran myr Långtjärnfäbodarna fäbodar Berghålet vik
  Lill-Stamsjön sjö Långtjärntorp torp Berghällan höjd
  Lill-Stentjärnbäcken bäck Långvattnet traktnamn Bergmyran myr
  Lill-Stentjärnen tjärn Långvattnet by Bergmyran myr
  Lill-Sämsjön sjö Långvattnet by Bergmyran myr
  Lilltjärnen tjärn Långvattnets fäb. fäb. Bergmyran myr
  *Lillvispsjön sjö Långvattnets fäbodar fäbod Bergmyran myr
  Lilsemsiön, se Sämsjön Saknas Långvattsstrand, se Långvattnet traktnamn Bergmyran myr
  Lomsjön sjö   Bergmyran myr
  Lomsjön sjö /Se   Bergmyran myr
  Lomsjön sjö   Bergmyran myr
  Lygaån, se Lögdeälven Saknas   Bergmyran myr
  Långhålmyran myr   Bergmyran myr
  Långmyran myr   Bergmyran myr
  Långmyran myr   Bergmyran myr
  Långmyran myr   Bergmyran myr
  Långmyråsen berg   Bergmyran myr
  Långtjärnberget berg   Bergmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Bergmyrberget höjd
  Långtjärnen tjärn   Bergmyrberget höjd
  Långtjärnen tjärn   Bergmyrberget berg
  Långtjärntorpet terräng   Bergmyrbäcken bäck
  Långvattensjön sjö   Bergmyrbäcken bäck
  Långvattnet sjö   Bergtegen åker
  Långviken vik   Bergtjärn tjärn
  Långviken vik   Bergtjärn tjärn
  Långviksmyran myr   Bergtjärn tjärn
  Långvogen vik   Bergtjärnen Saknas
  Långvogen udde /Se   Bergtjärnen tjärn
  Långvogsberget berg   Bergtjärnen Saknas
  Långvogsberget berg   Bergtjärnkullen bergstopp
  Lånnsjömon terräng   Bergtjärnmyren Saknas
  Lögdaberget berg   Bergtjärnmyran myr
  Lögdatjärnberget berg   Bergvattenberget höjd
  Lögdeälven älv   Bergvattenberget bergås
  Marstrandsbäcken bäck   Bergvattenberget berg
  Masamyrberget berg   Bergvattenberget berg
  Matjesmyran myr   Bergvattenberget höjd
  Mattismyrkälen skogtrakt /Se   Bergvattenberget höjd
  Mellanbenmyran myr   Bergvattenbäcken bäck
  Mickel-Jonsberget berg   Bergvattenbäcken bäck
  Mickel-Jonsmyran myr   Bergvattenmyren Saknas
  Middagsberget berg   Bergvattensjöarna sjöar
  Misselmyran myr   Bergvattensjön sjö
  Morfarsmyran myr   Bergvattensjön sjö
  Mossamyran myr   Bergvattensjön sjö
  Myrberget berg   Bergvattensjön sjö
  Mångfalltjärnen tjärn   Bergvattensjön sjö
  Månsmyran myr   Bergviken vik
  Mårkan terräng   Bergviken vik
  Namnlöskullen berg   Bergviken Saknas
  Namnlösmyran myr   Bergviken vik
  Namnlöstjärnen tjärn   Bergåkern åker
  Nipan triangelpunkt   Berteltjärn tjärn
  Nipmyran myr   Bertiltjärnen tjärn
  Niptjärnen tjärn   Betjelmyran myr
  *Njurgoldats berg?   Betsarbäcken bäck
  *Njönjel berg?   Betsarbäcken bäck
  Nordsjön sjö /Se   Betsarmyran myr
  Norrsjöberg, se Norsjöberget berg   Betsartjärn tjärn
  Norrsjön, se Norsjön sjö   Betsarn sjö
  Norrstrandskälen »dal» /Se   Betsarn sjö
  Norr-Ullsjömyran myr   Betsarn sjö
  Norsjöberget berg   Betsarn sjö
  Norsjön sjö   Betsartjärnen tjärn
  Nybodarna terräng   Billingträskbäcken bäck
  Nybodbäcken bäck   Billingträsket tjärn
  Nybodviken vik   Bilstenmyran myr
  Nymyran myr   Biskopskällan källa
  Nymyran myr   Bjurbäcken bäck
      Bjurbäcken bäck
      Björkbäcken bäck
      Björkbäckmyran myr
      Björkforsen fors
      Björkgrubba odling
      Björkholmen holme
      Björkholmen holme
      Björkkullen berg
      Björkkullen kulle
      Björkliden höjd
      Björkliden berg
      Björkliden berg
      Björkliden höjd
      Björkmyran myr
      Björkmyran myr
      Björkmyran myr
      Björkmyran myr
      Björkmyrberget berg
      Björknäset myr
      Björknäset näs
      Björknäset äng
      Björknäset äng
      Björknäset äng
      Björknäsholmen holme
      Björkrået myr
      Björkrået myrrå
      Björkrået myr
      Björkråmyran myr
      Björkråtjälen dal
      Björkråtjärnen tjärn
      Björksele sel
      Björkselet lugnvatten
      Björkskogen myr
      Björkskogmyran myr
      Björkstruckan fors
      Björkudden udde
      Björkudden, Nedre udde
      Björkudden, Övre udde
      Björkudden udd
      Björkudden udde
      Björkudden slåtter
      Björkudden äng
      Björkudden udde
      Björkudden udde
      Björkviken vik
      Björkviken vik
      Björnbackarna backar
      Björnberget höjd
      Björnberget höjd
      Björnberget berg
      Björnberget höjd
      Björnbäcken bäck
      Björngatan myr
      Björngatorna skogsförhuggningar
      Björngillermyran myr
      Björnhikullen höjd
      Björnhålet myr
      Björnhålet myr
      Björnhålmyran myr
      Björnjärnmyran myr
      Björnknösen berg
      Björnknösen höjd
      Björnknösen berg
      Björnkullen kulle
      Björnkullen kulle
      Björnkullen berg
      Björnkullen kulle
      Björnkullen kulle
      Björnkullen höjd
      Björnkullen, Öster berg
      Björnkullmyran myr
      Björnkullmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran, Lilla myr
      Björnmyran, Lilla myr
      Björnmyran, Stora myr
      Björnmyran, Stora myr
      Björnmyrarna myrar
      Björnmyrberget berg
      Björnmyrberget berg
      Björnmyrberget höjd
      Björnmyrbäcken bäck
      Björnmyrbäcken bäck
      Björnmyrhalsarna myrar
      Björnmyrkullen berg
      Björnmyrkullen kulle
      Björnmyrtjärnen tjärn
      Björnmyrtjärnbäcken bäck
      Björnmyrviken vik
      Björnråmyran myr
      Björnstockbäcken bäck
      Björnstockmyran myr
      Björntjärn tjärn
      Björntjärn tjärn
      Björntjärn tjärn
      Björntjärn tjärn
      Björntjärn, Lilla tjärn
      Björntjärnbäcken bäck
      Björntjärnen tjärn
      Björntjärnen tjärn
      Björntjärnkullen kulle
      Björntjärnrået myrrå
      Björntjärnslåtten äng
      Bladtjärnen tjärn
      Bladtjärnen tjärn
      Bladtjärn tjärn
      Bladtjärn tjärn
      Bladtjärnbäcken bäck
      Bladtjärnmyran myr
      Blanktjärn tjärn
      Blanktjärnen tjärn
      Blankvattenberget berg
      Blankvattenberget höjd
      Blankvattensjön sjö
      Blankvattnet sjö
      Bleckslagarsmyran myr
      Blegan myr
      Blegan myr
      Blekmyran myr
      Bleknäset äng
      Bleksjön, Västra sjö
      Bleksjön, Väster sjö
      Bleksjön, Västra sjö
      Blektjärnen tjärn
      Blind-gubbasraningen äng
      Blind-Olles tomten äng
      Blomdalsnäset näs
      Blomstermyran myr
      Blomstermyran myr
      Blomstermyren myr
      Blåbärsbacken backe
      Blåbärsudden udde
      Blåbärsudden udde
      Blåsan vik
      Blåsarbacken backe
      Blåsarudden udde
      Blåsarudden udde
      Blåsarudden udde
      Blåsvärslåtten äng
      Blåviken vik
      Blåviken vik
      Bläcksbäcken Saknas
      Bläkssjöbäcken bäck
      Bläkssjön sjö
      Bläksjön, Lilla Saknas
      Bläksjön, Stora Saknas
      Bläksmyren slåttermyr
      Blätjberget berg
      Blätjberget berg
      Blätjberget höjd
      Blätjbäcken bäck
      Blätjeten skogsområde
      Blätjeten holme
      Blätjklunsen höjd
      Blätjmyran myr
      Blätjmyran myr
      Blätjsjön, Lilla sjö
      Blätjsjön, Stora sjö
      Blötbäcken bäck
      Blöttegen åker
      Bockbäcken bäck
      Bockbäcken bäck
      Bodberget berg
      Bodberget höjd
      Bodbergmyran myr
      Bodvikberget höjd
      Bodvikberget berg
      Bodviken Saknas
      Bodviken vik
      Bodvikraningen slåtter
      Bodviksraningen äng
      Bodvikstången del av Bodviksberget
      Bomanslandet äng
      Bomsjöberget berg
      Bomsjöberget Saknas
      Bomsjöberget höjd
      Bomsjöberget Saknas
      Bomsjöbergmyran myr
      Bomsjöbergsmyren Saknas
      Bomsjöbäcken bäck
      Bomsjöbäcken Saknas
      Bomsjöbäcken bäck
      Bomsjön sjö
      Bomsjön Saknas
      Bomsjön sjö
      Bomyran myr
      Bordlådan vik
      Bordlådan vik
      Borgarbacken backe
      Borgkvarnen kvarn
      Borgmyran myr
      Borgsjöforsen fors
      Borgsjön sjö
      Borgsjön sjö
      Borgsjön sjö
      Borgsjön sjö
      Borgsjöselet sel
      Borgsågen såg
      Borstmyran myr
      Bottnen vik
      Bovikberget berg
      Bovikberget berg
      Boviken vik
      Boviksudden udde
      Boviktången kronopark
      Boviktången kronopark
      Bracksjöberget höjd
      Bracksjöberget berg
      Bracksjöholmen holme
      Bracksjön sjö
      Bracksjön sjö
      Bracksjön sjö
      Braksjöbäcken bäck
      Braksjöholmen holme
      Brambärkullen Saknas
      Brambärkullen höjd
      Brambärtjärnen Saknas
      Brambärtjärnen tjärn
      Branahällen triangelpunkt
      Branamyran myr
      Brandbärkullen höjd
      Brandbärriset område
      Brandbärtjärn tjärn
      Brantforsen fors
      Brantnipremmen sandås
      Brattforsen fors
      Brattforsen fors
      Brattforsen fors
      Brattforsen fors
      Brattforsraningen äng
      Bratthålet fors
      Brattkullen höjd
      Brattmyren slåtter
      Brattmyran myr
      Brattmyran myr
      Brattmyran myr
      Brattmyran myr
      Brattmyran myr
      Brattmyrberget höjd
      Brattmyrberget berg
      Brattmyrbäcken Saknas
      Brattmyrbäcken bäck
      Brattvikudden udde
      Braxenviken vik
      Braxenviken Saknas
      Braxnäset äng
      Braxnäsholmen holme
      Braxnäsviken vik
      Braxtjärn tjärn
      Braxtuvmyran myr
      Braxvattenmyren myr
      Braxvattensjön sjö
      Braxvattensjön Saknas
      Braxviken vik
      Bredforsen fors
      Bredforsen fors
      Bredstarrmyran myr
      Bredtjärn tjärn
      Bredtjärnbäcken bäck
      Bredtjärnen tjärn
      Bredtjärnen tjärn
      Bredtjärnkullen höjd
      Bredtjärnmyran myr
      Bredvattenbäcken bäck
      Bredvattenbäcken bäck
      Bredvattenbäcken bäck
      Bredvattenbäckmyran myr
      Bredvattenkullen höjd
      Bredvattenkälen skogsområde
      Bredvattenmyran myr
      Bredvattenmyren myr
      Bredvattensjöarna sjöar
      Bredvattensjön, Väster sjö
      Bredvattensjön, Västra sjö
      Bredvattensjön, Västra sjö
      Bredvattensjön, Östra sjö
      Bredvattensjön, Öster sjö
      Bredvattensjön, Östra sjö
      Bredvattentjälen höjd
      Bredvattentjärnen tjärn
      Bredviken vik
      Bredviken Saknas
      Bredviken, Nedre vik
      Bredviken, Övre vik
      Bredviksraningen äng
      Bredviksudden Saknas
      Bredvikudden udde
      Bredvogen udde
      Bredvogen slåtterudde
      Bredvogen vik
      Bredvogsudden udde
      Bredvogsviken vik
      Bredvågen vik
      Britaberget höjd
      Brita-Lisashålet äng
      Britamyran myr
      Britamyrkullen kulle
      Britasbäcken bäck
      Brittashalsen sandås
      Britasmyran myr
      Brobäcken bäck
      Broforsen fors
      Broforsen fors
      Broladnäset äng
      Bromyran myr
      Bronamyran myr
      Broraningen äng
      Brotjärnarna tjärnar
      Brotjärnen tjärn
      Bryggstugeforsen fors
      Brånamyran myr
      Brånamyren myr
      Brånamyren myr
      Brånan höjd
      Brånarået myr
      Brånan skog
      Bråttommyran myr
      Bräckstjärnen tjärn
      Bränna höjd
      Bränna åker
      Bränna del av by
      Bränna del av Varpsjö
      Bränna åker
      Bränna äng
      Bränna åker
      Brännbackmyran myr
      Brännberget höjd
      Brännberget berg
      Brännberget höjd
      Brännbäcken bäck
      Brännbäckviken vik
      Brännholmmyran myr
      Brännmyran myr
      Brännmyran myr
      Brännmyran myr
      Brännmyran myr
      Brännmyren slåtter
      Brännmyrforsen fors
      Brännmyrraningen äng
      Brännsjöberget höjd
      Brännsjöbäcken bäck
      Brännsjöbäcken bäck
      Brännsjömyran myr
      Brännsjön sjö
      Brännsjön sjö
      Brännsjön sjö
      Brännsjötjärn tjärn
      Brännvinsbäcken bäck
      Brännvinshällan sten
      Brännvinshällan häll
      Brännvinskannmyran myr
      Brännvogarna vikar
      Brännvogsholmen holme
      Brännvogsudden udde
      Brännvågsholmen holme
      Brännvågsudden udde
      Brännvågsviken vik
      Brännäset äng
      Brännäset näs
      Brännässundet sund
      Brännäsudden udde
      Brännäsudden udde
      Brännäsudden Saknas
      Bräntbacken åker
      Bräntbacktjärn tjärn
      Bräntberget berg
      Bräntberget höjd
      Bräntet åker
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen udde (holme)
      Bräntholmmyran myr
      Bräntholmmyran myr
      Bräntholmviken vik
      Bräntkullarna höjder
      Bräntkullen höjd
      Bräntkullen bergstopp
      Bräntkullen kulle
      Bräntkullen höjd
      Bräntmyran myr
      Bräntmyran myr
      Bräntmyran myr
      Bräntnäset näs
      Bräntnäset näs
      Bräntudden udde
      Bräntudden udde
      Bräntudden udde
      Buffertjärnarna tjärnar
      Bullerbasen myr
      Bullerforsen fors
      Bullerstångmyran myr
      Burhusnäset äng
      Buschvatteledningen myr
      Byggtjärn tjärn
      Byggtjärnmyran myr
      Byrknösen höjd
      Byxbäcken bäck
      Byxbäckudden udde
      Byxlårtjärn tjärn
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyrviken vik
      Byxuddarna uddar
      Byxudden udde
      Bågsjöberget berg
      Båstemyran myr
      Båsteviken vik
      Båthusbäcken bäck
      Båthusedan eda
      Båthusforsen fors
      Båthusholmen holme
      Båthusholmen holme
      Båthuskullen berg
      Båthuskullen kulle
      Båthusladtegen äng
      Båthuslandet äng
      Båthusmon mo
      Båthusmon mo
      Båthusraningen äng
      Båthusraningen äng
      Båthusraningen äng
      Båthusraningen äng
      Båthusselet lugnvatten
      Båthussjön sjö
      Båthustjärn del av Orgsjön
      Båthustjärnen tjärn
      Båthusudden udde
      Båthusudden udde
      Båthusudden udde
      Båthusviken vik
      Båthusviken vik
      Båthusviken vik
      Båthusviken Saknas
      Båthusviken vik
      Båthusviken vik
      Båthälla häll
      Båthällmon mo
      Båtsjöberget höjd
      Båtsjöberget berg
      Båtsjöbäcken bäck
      Båtsjöbäcken bäck
      Båtsjön sjö
      Båtsjön sjö
      Båtsjön sjö
      Båtsjön sjö
      Båtsjötjärnen tjärn
      Båtsjöviken vik
      Bäckkrokforsen fors
      Bäckmon mo
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyrbäcken bäck
      Bäckmyrselet lugnvatten
      Bäckraningen äng
      Bäcktegen åker
      Bäckviken vik
      Bärkullen berg
      Bärkullen bergshöjd
      Bärkullen berg
      Bärkullen berg
      Bärkullmyren myr
      Bättermyran myr
      Bäverbacken backe
      Bäverbäcken bäck
      Bäverbäcken bäck
      Bäverhusraningen äng
      Bäverkullen kulle
      Bäverkullen berg
      Bäverselet lugnvatten
      Bäverselet sel
      Bäverselet sel
      Bävertjärn tjärn
      Bäverviken vik
      Bökmyren myr
      Bökmyrtjärnen tjärn
      Börelskojan myr
      Börtingberget berg
      Börtingberget berg
      Börtingberget höjd
      Börtingberget berg
      Börtingbergmyran myr
      Börtingtjärnen tjärn
      Börtingtjärnen tjärn
      Bötjmyran myr
      Bötjmyrtjärn tjärn
      Dalsjöberget berg
      Dalsjöberget berg
      Dalsjöberget höjd
      Dalsjöbäcken bäck
      Dalsjöbäcken bäck
      Dalsjömyran myr
      Dalsjömyran myr
      Dalsjön sjö
      Dalsjön sjö
      Dalsjön sjö
      Dalsjöriset skogstrakt
      Dammbäcken bäck
      Dammbäcken bäck
      Dammbäcken, Lilla bäck
      Dammbäckmyran myr
      Dammet damm
      Dammforsen fors
      Dammforsen fors
      Dammforsen fors
      Dammforsen fors
      Dammraningen äng
      Dammselet lugnvatten
      Dammselet sel
      Dammslåtten slått
      Dammslåtten äng
      Dammslåtten äng
      Dammtegarna ängar
      Dammtegen åker
      Dammtjärn tjärn
      Dammtjärn tjärn
      Dammtjärn tjärn
      Dammtjärn tjärn
      Dammtjärnen Saknas
      Dammtjärnen Saknas
      Dammtjärnen tjärn
      Dammtjärnen tjärn
      Dammtjärnen tjärn
      Dammviken vik
      Danel-Elias grubban äng
      Daniel Ersbacken backe
      Danel-Larshålet äng
      Danel-Olsmyran myr
      Danel-Perssten sten
      Danelsberget höjd
      Daniels berget berg
      Danelsloken äng
      Danelsmyran myr
      Danelsmyran myr
      Danelsmyran myr
      Danelsselet lugnvatten
      Dansarbacken backe
      Datjaberget höjd
      Datjabäcken bäck
      Datjakullen höjd
      Datjamyran myr
      Datjamyrtjärnen tjärn
      Datjamyrviken vik
      Datjatjärn tjärn
      Datjaudden udde
      Datjaudden udde
      Datjberget berg
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäckmyran myr
      Djupbäckmyren Saknas
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupdalsmyran myr
      Djupdiket äng
      Djupedan bakvatten
      Djupmossamyran myr
      Djupmyran myr
      Djupsjöbäcken bäck
      Djupsjöbäcken bäck
      Djupsjöbäckslåtten äng
      Djupsjödammet damm
      Djupsjömyran myr
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjötjärn tjärn
      Djupsjöudden udde
      Djupsjöudden udde
      Djupsundberget höjd
      Djupsundberget berg
      Djupsundberget bergshöjd
      Djupsundbergmyren myr
      Djupsundet sund
      Djupsundet sund
      Djupsundet sund
      Djupsundet sund
      Djupsundholmen holme
      Djupsundholmen holme
      Djupsundmyran myr
      Djupsundmyran myr
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärnkullen höjd
      Djuptjärnmyran myr
      Djupviken vik
      Djupviken Saknas
      Djupviken vik
      Djurbäcken bäck
      Djurbäckstrakter skogsland
      Djävulsön ö
      Djävulsön holme
      Djävulsön holme
      Domedagshålet äng
      Domedagsmyren Saknas
      Domedagsraningen äng
      Draget sund
      Draget äng
      Drängstenarna stenar
      Drölet tjärn
      Därvisjärvi sjö
      Edinsbäcken bäck
      Edinsmyran myr
      Edviken vik
      Ekorrlemmyran myr
      Ekorrudden udde
      Ekorrudden udde
      Ekorrudden udde
      Elakforsen fors
      Elakforsen fors
      Elakholmen holme
      Elakrået myrrå
      Elakuddforsen fors
      Eldbenudden udde
      Elovstegen åker
      Elsabränna bränna
      Engelsbäcken bäck
      Engelsmyran myr
      Enrismyran myr
      Enrismyren Saknas
      Enoksbryta åker
      Enströmsbäcken Saknas
      Enströmsbäcken bäck
      Enströmskullen höjd
      Enströmsmyran, Lilla myr
      Enströmsmyren, Lilla myr
      Enströmsmyran, Stora myr
      Enströmsmyren, Stora Saknas
      Erik-Andersbacken backe
      Erik-Andersmyran myr
      Erik-Andersmyran myr
      Erik-Aronsraningen äng
      Erikasbränna bränna
      Erikbräntriset berg
      Erik-Danelstegen åker
      Erik-Jacksberget höjd
      Erik Jaksberget berg
      Erik-Jacksraningen äng
      Erik-Johansforsen fors
      Erik Larsberget berg
      Erik-Larsberget höjd
      Erik Larsmon mo
      Erik Mårtensmyran myr
      Erik-Mårtensmyra myr
      Erik-Nilsmyran myr
      Erik-Nilsraningen äng
      Erik Nilsröjningen åker
      Erik-Nilstjärn tjärn
      Erik Nilstjärnen, Västra tjärn
      Erik Nilstjärnen, Östra tjärn
      Erik-Persgärdan åker
      Erik-Perskojrådalen dal
      Erik-Perstegen åker
      Eriksbräntet höjd
      Erikshällan hälla
      Eriksudden udde
      Essmyran myr
      Essmyran myr
      Eva-Gretasbacken backe
      Eva-Gretashålet myr
      Fadergillermyran myr
      Fagerkälberget berg
      Fallet del av Gansjömyran
      Farbror Jonasholmen holme
      Farbrorjonasholmen holme
      Farbror Petterstegen åker
      Farbrorsmyran myr
      Farbrorsmyran myr
      Farbrorsmyrbäcken bäck
      Farbrorsmyren myr
      Faresmyran myr
      Faresmyrkullen kulle
      Farestjärn tjärn
      Farfarmyran myr
      Farfarmyran, Lilla myr
      Farfarsbäcken bäck
      Farfarshässjan äng
      Farfarsmyran myr
      Farfarsmyrbärstället myr
      Farfarsraningen äng
      Farfarsröjningen åker
      Farfarsrået myrrå
      Farfarsstorudden udde
      Farfarstjärn tjärn
      Farfarstjärnbäcken bäck
      Farfarsudden udde
      Farfarsudden udde
      Farmorsloken tjärn
      Farmorsloken lok
      Farmorviken vik
      Farsmyran myr
      Fatatjärnbäcken bäck
      Fatatj. tjärn
      Fatatjärnen tjärn
      Fatatj. tjärn
      Fatatjärnmon mo
      Fatatjärnmon kronopark
      Fatatjärnmon kronopark
      Femlassbäcken bäck
      Femlassbäcken bäck
      Femlassmyran myr
      Femlasstjärnen tjärn
      Femtjärnarna tjärnar
      Femtjärnarna tjärnar
      Femtjärnarna tjärnar
      Femtjärnarna tjärnar
      Femtjärnarna tjärnar
      Femtjärnmyran myr
      Femvecktjärnarna tjärnar
      Femviktjärnarna tjärnar
      Fethalsen myr
      Fethålet äng
      Fetråmyran myr
      Fetsjöbränna bränna
      Fetsjöbäcken bäck
      Fetsjömyran myr
      Fetsjömyran myr
      Fetsjön sjö
      Fetsjön sjö
      Fetsjön, Lilla sjö
      Fetsjön, Lilla sjö
      Fetsjön, Stora o. Lilla sjöar
      Fetsjön, Stora sjö
      Fetsjön, Stora sjö
      Fetslaktet slåttermyr
      Fetslaktet äng
      Filbacktjärnen tjärn
      Filballmyran myr
      Filballtjärnen tjärn
      Filip-Matsgärdan åker
      Filtjärn tjärn
      Filtjärne tjärn
      Filtjärnen tjärn
      Filtjärnen Saknas
      Filtjärnmyran myr
      Finnbacken kulle
      Fiskarbodraningen äng
      Fiskarboraningen slåtter
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnkullarna höjder
      Fismossamyran myr
      Fittmyrskogen äng
      Fjortonbördsstranden strandområde
      Fjällberget berg
      Fjället äng
      Fjärdekullen kulle
      Fjärdekullen kulle
      Fladden odling
      Flakamyran myr
      Flakamyrtjärn tjärn
      Flakaremma ås
      Flakaremmyran myr
      Flakatjärn tjärn
      Flakatjärn tjärn
      Flarken flark
      Flarken flark
      Flarken bäck
      Flarkmyran myr
      Flarkmyran myr
      Flarkmyran myr
      Flaskmyrraningen äng
      Flata äng
      Flatatjärn tjärn
      Flatatjärn tjärn
      Flatatjärn tjärn
      Flatatjärnen tjärn
      Flatatjärnen tjärn
      Flatatjärnmyran myr
      Flatberget berg
      Flatberget höjd
      Flatbränna bränna
      Flaterna bergplatåer
      Flatetjärnmyran myr
      Flatforsen fors
      Flatforsen fors
      Flatriset område
      Flatrået myr
      Flatviken vik
      Flinmyran myr
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flodibäcken bäck
      Floditjärnen tjärn
      Floditjärn tjärn
      Floditjärnbäcken bäck
      Flomomyran myr
      Flomon mo
      Flomon myr
      Flomyran myr
      Flon myr
      Floselet lugnvatten
      Floselmon mo
      Flotamyran myr
      Flotamyrbäcken bäck
      Flottatjärnbäcken bäck
      Flottatjärndammet fördämning
      Flottatjärnen tjärn
      Flottatjärnmon skogsområde
      Flädden åkerområde
      Flärken tjärn
      Flärken tjärn
      Flärkmyran myr
      Flärkån å
      Flärkån å
      Flärkån å
      Fodertjärnarna tjärnar
      Forsbron bro
      Forsbränna åker
      Forsbäcken bäck
      Forsbäcken bäck
      Forsedan eda
      Forsholmarna Saknas
      Forsholmarna Saknas
      Forsholmen holme
      Forsholmen, Väster holme
      Forsholmen, Öster holme
      Forsholmen holme
      Forskullen kulle
      Forskullen höjd
      Forskullen höjd
      Forskullmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyren myr
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyren Saknas
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsmyren myr
      Forsnäset, Nedre näs
      Forsnäset, Övre näs
      Forsnäsforsen fors
      Forsnäskvarnen kvarn
      Forsnässågen såg
      Forsraningen äng
      Forsraningen äng
      Forsraningen äng
      Forsudden udde
      Forsudden udde
      Forsudden udde
      Forsudden udde
      Forsudden udde
      Forsviken vik
      Forsviken Saknas
      Forsviken vik
      Forsviken vik
      Forsviken vik
      Forsviken vik
      Fortjärn tjärn
      Fortjärn tjärn
      Fortjärn tjärn
      Fortjärnen tjärn
      Fortjärnen tjärn
      Fortjärnen Saknas
      Fortjärnen tjärn
      Fortjärnarna tjärnar
      Fortjärnberget berg
      Fortjärnbäcken bäck
      Fortjärnbäcken bäck
      Fortjärnkullen bergshöjd
      Fortjärnkullen höjd
      Fortjärnkullen kulle
      Fortjärnkullen kulle
      Fortjärnmyran myr
      Fortjärnmyran myr
      Fortjärnviken vik
      Fredagsmyran myr
      Fredagsraningen äng
      Fredagsraningen äng
      Fredrikalandsvägen Saknas
      Fredrikasbränna bränna
      Frosthålet vik
      Frosthålet kallkälla
      Frostnäset näs
      Frostnäset udde
      Frukostberget höjd
      Frukosthålet äng
      Frukosthålet myr
      Fruns röjningen åker
      Fräkenmyren slåtter
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenråmyran myr
      Fräkenselet lugnvatten
      Fräkenskogen skog
      Fräkenskogmyran myr
      Fräkenskogmyran myr
      Fräkensundet sund
      Fräkensundet sund
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräckentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärn, Lilla tjärn
      Fräkentjärnarna tjärnar
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnbäcken bäck
      Fräkentjärnkullen berg
      Fräkentjärnkullen höjd
      Fräkentjärnmyran myr
      Fräkentjärnmyran myr
      Fräkentjärnmyran myr
      Fräkentjärnmyran myr
      Fräshålbäcken bäck
      Fräshålet äng
      Fräshålet vik
      Fulforsen fors
      Fyrelassmyran myr
      Fågelmyran myr
      Fågeltjärnberget berg
      Fågelvillberget berg
      Fågelvinberget bergshöjd
      Fågelvinberget höjd
      Fågelvinberget höjd
      Fågelvinberget berg
      Fågelvingmyran myr
      Fågelvingröjningen åker
      Fågelvinraningen äng
      Fårbackarna backar
      Fårberget berg
      Fårberget höjd
      Fårhimmeln myr
      Fårhimmeln myr
      Fårhimmeln del av St. Skarpsjöberget
      Fårkullen kulle
      Fårkullen höjd
      Fårnäset näs
      Fårnäsudden udde
      Fårnäsudden udde
      Fårnäsudden udde
      Fårnäsviken vik
      Fårnäsviken vik
      Fårtjärn tjärn
      Fårtjärn tjärn
      Fårtjärnbäcken bäck
      Fårtjärnbäcken bäck
      Fårtjärnen tjärn
      Fårtjärnen Saknas
      Fårtjärnmyran myr
      Fårtjärnmyren Saknas
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget Saknas
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget höjd
      Fäbodbränna höjd
      Fäbodbrännan bränna
      Fäbodbrännmyran myr
      Fäbodbrännmyrarna myrar
      Fäbodbrännmyrarna myrar
      Fäbodbräntmyrarna myrar
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken Saknas
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäck(s)udden Saknas
      Fäbodforsen fors
      Fäbodforsen fors
      Fäbodkullarna kullar
      Fäbodkullen höjd
      Fäbodkullen höjd
      Fäbodkullen Saknas
      Fäbodkullen berg
      Fäbodkullen höjd
      Fäbodkullen bergshöjd
      Fäbodkullen berg
      Fäbodliden höjd
      Fäbodlänningen äng
      Fäbodmorken mork
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyrarna myrar
      Fäbodmyren Saknas
      Fäbodmyren slåtter
      Fäbodmyren, Övre o. Nedre myrar
      Fäbodrået myrrå
      Fäbodrået myr
      Fäbodrået myr
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodsjön vik
      Fäbodsjön Saknas
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärnbäcken bäck
      Fäbodtjärnbäcken bäck
      Fäbodtjärnmyran myr
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fähustegen åker
      Fähustegen åker
      Fälla åker
      Fällan höjd
      Fälmyran myr
      Fälmyrbäcken bäck
      Färjstället hälla
      Fölsingmyran myr
      Fätrå myr
      Föreludden udde
      Föreludden udde
      Föreluddtjärnen tjärn
      Förelviken vik
      Försingbäcken bäck
      Försingmyran myr
      Förstkullen Saknas
      Förstkullen kulle
      Förstkullen kulle
      Gackerhålet myr
      Gadgamyran myr
      Gafseleforsen fors
      Gafseleforsen fors
      Gafselforsen fors
      Gambastetegen åker
      Gambetsarberget berg
      Gambetsarmyra myr
      Gamblecka myr
      Gamboedan eda
      Gambrånan höjd
      Gambränna bränna
      Gambränna bränna
      Gambrännan skogsland
      Gambränna höjd
      Gambrännan bränna
      Gambrännan skogstrakt
      Gambrännan bränna
      Gambrännan skogsmark
      Gambrännmyran myr
      Gambrännmyrarna myrar
      Gambodedan eda
      Gambodforsen fors
      Gambrötforsen fors
      Gambäcken bäck
      Gamfäbodberget höjd
      Gammbodedan bakvatten
      Gammbodforsen fors
      Gammbron f.d. bro
      Gammfäbodberget berg
      Gamfäbodberget berg
      Gamfäbodberget berg
      Gamfäbodbergtjärn tjärn
      Gamfäbodforsen fors
      Gamfäbodhällan höjd
      Gamfäbodkullen höjd
      Gamfäbodmyran myr
      Gamfäbodmyran myr
      Gammfäbodudden Saknas
      Gamfäbodudden udde
      Gamfäbodvallen äng
      Gamfäbodviken vik
      Gamgottsarmyran myr
      Gamgottsarmyrviken vik
      Gamgubbodlingen åker
      Gamgårdsberget höjd
      Gamgårdsberget berg
      Gamgårdsberget berg
      Gamgårdsgrinden grind
      Gamgårdssundet sund
      Gamgårdsvägen väg
      Gamhundberget höjd
      Gamkarlsrået myrrå
      Gamkarnsrået myr
      Gamkvarnraningen äng
      Gammelgården åker
      Gammelgården myr
      Gammelgårdsberget berg
      Gammelgårdsberget berg
      Gammelgårdsberget höjd
      Gammelgårdmyran myr
      Gammelgårdsmyran myr
      Gammelgårdmyrviken vik
      Gammelgårdssundet sund
      Gammelgårdstegen åker
      Gammellandet äng
      Gammisnotvarpet vik
      Gammkyrkvägen väg
      Gammyran myr
      Gammyran myr
      Gammyran myr
      Gamplatsen Saknas
      Gampärlandlägdan åker
      Gamraningen äng
      Gamröjningen åker
      Gamslämsken åker
      Gamsmedjudden udde
      Gamstugetegen åker
      Gamstugutegen åker
      Gamstugutegen åker
      Gamstugetegen åker
      Gammsvedjemyren myr
      Gamsågbäcken bäck
      Gamtegen äng
      Gamtegen åker
      Gamtjesjömyran myr
      Gamtjälen tjäl
      Gamtjärn tjärn
      Gamudden äng
      Gamvallen äng
      Gamviken vik
      Gamviken vik
      Gamviken vik
      Gamvallen fäbodvall
      Gamådammet damm
      Gamån del av Stavselån
      Gansjöberget berg
      Gansjöbäcken bäck
      Gansjöbäcken bäck
      Gansjömyran myr
      Gansjömyran myr
      Gansjömyren myr
      Gansjön sjö
      Gansjön sjö
      Gansjön sjö
      Gansjön sjö
      Gansjön sjö
      Gapakojmyran myr
      Garbittjärnen tjärn
      Gardibränna bränna
      Garditjärn tjärn
      Garditjärnen tjärn
      Garditjärnen tjärn
      Gavseleforsen fors
      Gavselestormyran myr
      Gavselet sel
      Genberget berg
      Genberget höjd
      Genberget, Lilla berg
      Genberget, Stora berg
      Genbergtjärn tjärn
      Genvägen äng
      Gersabborrmyran myr
      Gersabborrtjärnarna tjärnar
      Gersabborrtjärnen tjärn
      Gertrudviken vik
      Gertudvikmyren Saknas
      Getarkullen berg
      Getarkullen höjd
      Getartjärnen tjärn
      Gethällan hälla
      Getinghålet myr
      Getingmyran myr
      Getingmyran myr
      Getklövedan eda
      Getklövrået myrrå
      Getklövrået myr
      Getvattenberget berg
      Getvattenberget höjd
      Getvattenbäcken bäck
      Getvattenmyran myr
      Getvattnet sjö
      Getvattnet sjö
      Getviken vik
      Getvikhällan hälla
      Getvikhällan berghäll
      Getvikraningen äng
      Getvikudden udde
      Gideån älv
      Gideån älv
      Gideälv älv
      Gideälven älv
      Giftbrännan bränna
      Gigsele lugnvatten
      Gigtaberget berg
      Gigtaberget berg
      Gigtaberget höjd
      Gigtarberget berg
      Gigtabränna bränna
      Gigtabäcken bäck
      Gigtamyran myr
      Gigtasjön sjö
      Gigån å
      Giktarsjön sjö
      Gigån å
      Gigån Saknas
      Gigåmon mo
      Gluggen vattendrag
      Glycko äng
      Gorrabborrtjärn tjärn
      Gorrabborrtjärnen tjärn
      Gorrmyran myr
      Gorrmyran myr
      Gorrmyrberget höjd
      Gorrmyrbergtjärn tjärn
      Gorrtjärn tjärn
      Gorrävelmyran myr
      Gorrtjärnen tjärn
      Gorrviken vik
      Gorrviken vik
      Gorrviken Saknas
      Gottartjärnen tjärn
      Gottirået myr
      Gottitjärn tjärn
      Gottitjärnen tjärn
      Gottsarmyran myr
      Gottsarn sjö
      Gottsarn, nedre Saknas
      Gottsarn, Väster sjö
      Gottsarn, Väster Saknas
      Yttre Gottsarn sjö
      Gottsarn, Ytter sjö
      Gottsarn, Yttre sjö
      Gottsarn, övre sjö
      Gottsarnmyran myr
      Grabokselet sel
      Grabokksjöberget höjd
      Grabokksjöbäcken bäck
      Grabokksjökullen kulle
      Grabokksjön sjö
      Grabocksjön sjö
      Grabokksjön sjö
      Graboksjön sjö
      Grabokksjön sjö
      Grabokksjöselet lugnvatten
      Grabosjöberget berg
      Grabosjöbäcken bäck
      Grabosjökullen berg
      Grabosjömyren myr
      Grabosjön sjö
      Gralsjökullen berg
      Granbergsbodarna fäbodställe
      Granbergbrännan bränna
      Granbergbäcken bäck
      Granbergbäcken bäck
      Granbergsbäcken bäck
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget Saknas
      Granberget berg
      Granberget Saknas
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget höjd
      Granberget, Stora höjd
      Granberghällorna berghällar
      Granbergmyran myr
      Granbergmyran myr
      Granbergmyran myr
      Granbergmyran myr
      Granbergmyran myr
      Granbergsmyren Saknas
      Granbergmyrarna myrar
      Granbergtjärnen tjärn
      Granbergudden udde
      Granbergviken vik
      Granbodarna fäbodställe
      Granbäcken bäck
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Grankulla berg
      Grankulla berg
      Grankullen höjd
      Grankullen berg
      Grankullen höjd
      Grankullen höjd
      Grankullen höjd
      Grankullen kulle
      Grankullen berg
      Grankullmyran myr
      Grankullmyran myr
      Granlidberget berg
      Granlidbäcken bäck
      Granliden höjd
      Granliden höjd
      Granliden höjd
      Granmyran myr
      Granmyran myr
      Granmyran myr
      Granmyrtjärn tjärn
      Grannlåtmyran myr
      Grannäset äng
      Grannäset näs
      Grannäset näs
      Grannäset näs
      Grannäset näs
      Grannäset Saknas
      Grannäset, Ytter näs
      Grannäset, Övre näs
      Grannäsudden udde
      Grannäsudden udde
      Granraningen äng
      Gransjöliden höjd
      Gransjöliden berg
      Gransjöliden berg
      Gransjöliden höjd
      Gransjömyran myr
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjön sjö
      Gransjöviken vik
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granåsen höjd
      Gravarbäcken bäck
      Gravartjärn tjärn
      Gravartjärn tjärn
      Gravartjärnen tjärn
      Gravholmen holme
      Gravholmen holme
      Gravsjöbränna bränna
      Gravsjöbrännan hälla
      Gravsjön sjö
      Gravsjön sjö
      Grafsjön sjö
      Gravsjön sjö
      Gravsjön sjö
      Gravsjötjärnarna tjärnar
      Grenmyran myr
      Grinmyran myr
      Grodholmen holme
      Grorået myr
      Grovsjöberget höjd
      Grovsjöbrännan bränna
      Grovsjöbrännan berg
      Grovsjöbrännan höjd
      Grovsjöbäcken bäck
      Grovsjöbäcken bäck
      Grovsjögröna myr
      Grovsjökullen höjd
      Grovsjökullen höjd
      Grovsjön sjö
      Grovsjön sjö
      Grovsjön sjö
      Grubba tjärn
      Grubba vik
      Grubban tjärn
      Grubban djup
      Grubbmyran myr
      Grubbmyran myr
      Grubbmyrbäcken bäck
      Grubbtegen åker
      Grubbtjärnen tjärn
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön del av Lögdasjön
      Grundsundet sund
      Grundsundmyran myr
      Grundtjärn tjärn
      Grusbackmyran myr
      Grynberget berg
      Grynbergvägen väg
      Grytbäcken bäck
      Grytbäcken bäck
      Grytbäckkullen kulle
      Grytbäcktjärn tjärn
      Gråbockselet lugnvatten
      Gråbocksjöbäcken bäck
      Gråbocksjön sjö
      Gråtarbacken skogsbacke
      Gråtarbäcken bäck
      Gråtarmyran myr
      Gråtarmyrbäcken bäck
      Gråtarmyrvalen myr
      Gråtermyran myr
      Gråtermyrbäcken bäck
      Gräsandtjärn tjärn
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäcken bäck
      Gräsbäckmyren myr
      Gräsbäckmyran myr
      Grävarbäcken bäck
      Grävelmyran myr
      Grävenbackbäcken bäck
      Grönmyran myr
      Grönmyran myr
      Grönmyrbäcken bäck
      Grönsjön del av sjö
      Grönsundet sund
      Grönsundmyran myr
      Gröntalledan eda
      Gröntjärn tjärn
      Gröntjärn tjärn
      Gröntjärn tjärn
      Grönudden udde
      Gröntjärnen tjärn
      Grötfatet grop
      Grötväntarudden udde
      Grötväntarudden udde
      Gubbnäsategen äng
      Gubbraningen äng
      Gudnådligmyran myr
      Gudspungen äng
      Gulholmen holme
      Gullesviken vik
      Gullholmen holme
      Gullholmen holme
      Gullholmen åker
      Gullholmen holme
      Gulltjärn tjärn
      Gulltjärn tjärn
      Gulltjärnen tjärn
      Gullviken vik
      Gullåsen berg
      Gullåsen höjd
      Gulnäset äng
      Guludden udde
      Gulviken vik
      Gunnel-Morasbacken backe
      Gunnelraningen äng
      Gustav-Ersbacken backe
      Gårdbäcken del av Lövbergsbäcken
      Gårdbäcken bäck
      Gårdbäcken bäck
      Gårdbäckviken vik
      Gårdbäckviken Saknas
      Gårdmyran myr
      Gårdmyrbrännan bränna
      Gårdnäset äng
      Gårdnäsholmen holme
      Gårdnäsviken Saknas
      Gårdstegen åker
      Gårdstranden äng
      Gåsbo äng
      Gåsnäset äng
      Gåstjärn tjärn
      Gåstjärn tjärn
      Gåstjärn tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnarna tjärnar
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnmon mo
      Gåstjärnmyran myr
      Gåstjärnmyran myr
      Gäddselet lugnvatten
      Gäddsjöberget berg
      Gäddsjöberget berg
      Gäddsjöberget berg
      Gäddsjöberget höjd
      Gäddsjöbergtjärnen tjärn
      Gäddsjöbäcken Saknas
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjökullen berg
      Gäddsjökullen kulle
      Gäddsjömyran myr
      Gäddsjömyran myr
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön Saknas
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön tjärn
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärnarna tjärnar
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnarna tjärnar
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnmyran myr
      Gäddtjärnmyran myr
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken Saknas
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddvikraningen betesmark
      Gäddvikudden udde
      Gäddvikudden udde
      Gärdorna inhägnad betesmark
      Gärdsjöberg kronopark
      Gärdsjöberget berg
      Gärdsjöberget berg
      Gärdsjöberget kronopark
      Gärdsjöberget höjd
      Gärdsjöbäcken bäck
      Gärdsjöbäcken bäck
      Gärdsjöbäcken bäck
      Gärdsjöbäcken bäck
      Gärdsjön sjö
      Gärdsjön sjö
      Gärdsjön sjö
      Gästgivarudden udde
      Görbäcken bäck
      Görmyran myr
      Görmyran myr
      Görmyran myr
      Görmyrberget berg
      Görtjärnen tjärn
      Görtjärnmon mo
      Görvikkullen höjd
      Hagamyren myr
      Hagamyran myr
      Hagamyrtjärnen tjärn
      Hagarået myrrå
      Halsarna skogsgläntor
      Halvabacken backe
      Halvladan äng
      Halvtabacken backe
      Halvt punds Stinas bränna bränna
      Halvtpundstinasbrännan bränna
      Halvvägsbrännan bränna
      Halvvägsbäcken bäck
      Halvvägsmyren myr
      Halvvägsmyran myr
      Hammarbränna bränna
      Hammarkullbäcken bäck
      Hammarkullen berg
      Hammarkullen höjd
      Hammarkullmyran myr
      Hammarkullmyran myr
      Hammarkulltjärn tjärn
      Hammarkulltjärnen tjärn
      Hammarränna fors
      Hammarudden udde
      Handelstorget torg
      Hans-Adamsviken vik
      Hanneshålet äng
      Hanseskullen höjd
      Hansesraningen äng
      Hansesslåtten äng
      Hanshålet myr
      Hansraningen slåtteräng
      Haraberget berg
      Haraberget höjd
      Haraberget berg
      Haraberget berg
      Harberget berg
      Harabergmyran myr
      Hara berg tången del av Haraberget
      Haraloken äng
      Haramyran myr
      Haramyren myr
      Haramyran myr
      Haramyren myr
      Haramyran myr
      Haramyrkullen kulle
      Haramyrtjärnarna tjärnar
      Haraunghakstet hygge
      Haravarpudden udde
      Haraåsen berg
      Haraåsen höjd
      Haraåsen höjd
      Haraåsmyran myr
      Haraåsmyran myr
      Haraåsmyran myr
      Haraåstjärn tjärn
      Haraåstjärnen tjärn
      Harrgrubban lugnvatten
      Harrholmen holme
      Harrholmen holme
      Harrmyran myr
      Harrmyrbäcken bäck
      Harrmyrbäcken bäck
      Harrmyrkullen höjd
      Harrmyrtjärnen tjärn
      Harrsjökullen bergshöjd
      Harrsjökullen kulle
      Harrsjön sjö
      Harrsten sten
      Harrviken vik
      Hattmyran myr
      Hattsjökullen kulle
      Hattsjön sjö
      Hattsjön sjö
      Hattsjön sjö
      Hattsjöviken vik
      Hebäcken bäck
      Hebärgsholmen holme
      Hedbäcken bäck
      Hedmyran myr
      Hedvattenberget höjd
      Hedvattensb. berg
      Hedvattenberget berg
      Hedvattenberget berg
      Hedvattenbäcken bäck
      Hedvattenbäcken bäck
      Hedvattensjöarna sjöar
      Hedvattensjön sjö
      Hedvattensjön, Norra = Norrsjön Saknas
      Hedvattensjön, Norra sjö
      Hedvattensjön, Södra sjö
      Hedvattensjön, Söder = Sörsjön Saknas
      Hedvattensjön, N., S. sjöar
      Hedvattentjärnarna tjärnar
      Hedvattnet kronopark
      Helgamässraningen äng
      Helgamässraningen slåtter
      Hemberget berg
      Hemberget bergshöjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hembergmyran myr
      Hembergmyrarna myrar
      Hembäcken bäck
      Hembäcken bäck
      Hembäcken bäck
      Hembäcken bäck
      Hemholmen holme
      Hemholmen holme
      Hemkullen berg
      Hemkullen kulle
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyrarna myrar
      Hemmyrtjärn tjärn
      Hemsjödammet damm
      Hemsjön sjö
      Hemsjön Saknas
      Hemsjön sjö
      Hemstormyran myr
      Hemstormyran myr
      Hemstormyrbäcken bäck
      Hemtjärn tjärn
      Hemtjärn tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Hemviken vik
      Hemyrarna myr
      Henrikhällan berghäll
      Henrikhällan hälla
      Henrikkullen kulle
      Henrikkullmyran myr
      Henrik-Olsberget höjd
      Henrik Olsmyran myr
      Henrik-Olsmyran myr
      Henrik Olstjärnen tjärn
      Henriksberget höjd
      Henriksberget berg
      Henriksmyran myr
      Henriksmyren Saknas
      Henrikvallmyran myr
      Henrikvallmyren myr
      Henrikvallåsen ås
      Herbertsodlingen odlad mark
      ?Herrmyran myr
      Herr Nilsholmen holme
      Herr-Nilsholmen holme
      Herr Nilsholmen Saknas
      Herr-Persraningen äng
      Herr Persröjningen åker
      Herr Pers sten sten
      Herrsjöbäcken bäck
      Herrsjökullen berg
      Herrsjön tjärn
      Herrskogbäcken bäck
      Herrvärpudden udde, slåtter
      Hissarbränna bränna
      Hisarbrännan bränna
      Hobergssjön sjö
      Hobergsjön sjö
      Hobergssjön sjö
      Hobergssjön tjärn
      Hobergssjön sjö
      Hobergssjötjärn tjärn
      Hobergssjötjärnen tjärn
      Hobergstjärnarna tjärnar
      Hobergstj(ärnen), se Hobergssjön Saknas
      Hobergstjärnen tjärn
      Hobergstj. tjärn
      Holkforsen fors
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmselet lugnvatten
      Holmselet lugnvatten
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken Saknas
      Holmsjöholmen holme
      Holmsjökullen berg
      Holmsjökullen höjd
      Holmsjömyran myr
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön Saknas
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön vik
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön tjärn
      Holmsjön sjö
      Holmsjönäset näs
      Holmsjötjärn tjärn
      Holmsjötjärnarna tjärnar
      Holmsjöudden Saknas
      Holmtegen äng
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnarna tjärnar
      Holmtjärnarna tjärnar
      Holmtjärnarna tjärnar
      Holmträsksjön sjö
      Holmträsket sjö
      Holmträsket sjö
      Holmträsket sjö
      Holmträsket sjö
      Hummelgårdstegen åker
      Hundballtjärn tjärn
      Hundbergbäcken bäck
      Hundbergbäcken bäck
      Hundbergbäcken bäck
      Hundbergbäcken bäck
      Hundberget, Stora höjd
      Hundbergmyran myr
      Hundberget berg
      Hundbäcken bäck
      Hundbäcken bäck
      Hundkullen kulle
      Hundraholmstjärn tjärn
      Hundraholmstjärnen tjärn
      Hundsjön dal
      Hundstranden äng
      Hundstranden slåtter
      Hundstranden äng
      Hundtaskberget höjd
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärnarna tjärnar
      Hundtjärnarna tjärnar
      Hundtjärnen Saknas
      Hundtjärnen tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäckraningen äng
      Hundtjärnkullen höjd
      Hundtjärnkullen höjd
      Hundtjärnmyran myr
      Hundtjärnmyren Saknas
      Hundtjärnmyrarna myrar
      Hundudden udde
      Hundudden udde
      Hundviken Saknas
      Hundviken vik
      Hundgerloken tjärn
      Hungermyran myr
      Hungermyran myr
      Hungermyran myr
      Hungermyrkullen kulle
      Hurrekullen höjd
      Huverkullen kulle
      Huverkullen kulle
      Huverkullen kulle
      Hålarudden udde
      Hålbackraningen äng
      Hålbackraningen äng
      Hålstabbedan bakvatten
      Hålstubbedan bakvatten
      Håltjärnen tjärn
      Håsjöröjningen slåtter
      Häbbersholmen holme
      Häbbersjöbäcken bäck
      Häbbersjöbäcken bäck
      Häbbersjön sjö
      Häbbersjön sjö
      Häbbersjön sjö
      Häbbersjön sjö
      Häbbersjöslåtten äng
      Häbberslägdan åker
      Häbbersmyran myr
      Häbberstegen åker
      Häbbersviken vik
      Häggnäset äng
      Häggnäsforsen fors
      Häggnäsudden udde
      Häggrået myr
      Häggsjöberget höjd
      Häggsjöberget berg
      Häggsjöbäcken kronopark
      Häggsjöbäcken bäck
      Häggsjöbäcken bäck
      Häggsjöbäcken kronopark
      Häggsjömyran myr
      Häggsjömyran myr
      Häggsjömyrbäcken bäck
      Häggsjön sjö
      Häggsjön sjö
      Häggsjötjärnarna tjärnar
      Hällabergmyran myr
      Hällabergmyrtangen moland
      Hällan bergudde
      Hällan berghäll
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmmyran myr
      Hällhålet myr
      Hällknösen bergshöjd
      Hällkullen höjd
      Hällkullen höjd
      Hällkullen bergstopp
      Hällkullforsen fors
      Hällkullforsen fors
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyrarna myrar
      Hällorna backar
      Hällselet lugnvatten
      Hällströmstegen åker
      Hällviken vik
      Hässjmyran myr
      Hästberget höjd
      Hästberget höjd
      Hästberget berg
      Hästberget berg
      Hästbergmyran myr
      Hästbergmyren myr
      Hästbergmyrarna myrar
      Hästbrännmyran myr
      Hästdråparbäcken bäck
      Hästdräparbäcken bäck
      Hästdräparmyran myr
      Hästhagatjärn tjärn
      Hästholmen holme
      Hästhoven äng
      Hästhuggartjärnen Saknas
      Hästloken äng
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyråsen höjd
      Hästryggen ås
      Hästryggen berg
      Hästryggen höjd
      Hästryggen berg
      Hästryggmyran myr
      Hästrået myr
      Hästskon äng
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärnen tjärn
      Hästvägamyran myr
      Hästvägen myr
      Höganäs näs
      Högbacken kulle
      Högbacken backe
      Högbackrået myr
      Högdabron bro
      Högdasjöarna sjöar
      Högkullen kulle
      Högkullen berg
      Högmyran myr
      Högremma höjd
      Högremmen sandås
      Högremmsjön sjö
      Högremsjön sjö
      Högremsjötjärn tjärn
      Högtjärn tjärn
      Högtjärnen tjärn
      Högtjärnbäcken bäck
      Högtjärnkullen höjd
      Högtjärnkullen berg
      Höjdabäcken bäck
      Hökboudden udde
      Hökelkullarna berg
      Hökelmyran myr
      Hökeltjärnen tjärn
      Hökholmen holme
      Hökholman holme
      Hökkullen höjd
      Hökkullen kulle
      Hökkullen höjd
      Hökkullmyran myr
      Hökkulltjärn tjärn
      Höklandet myr
      Hökmyran myr
      Hökmyren Saknas
      Hökmyran, Lilla myr
      Hökmyran, Stora myr
      Höknävet äng
      Höksundsudden udde
      Höksundudden udde
      Höksundviken vik
      Höktjärn = Höktjärn, Stora Saknas
      Höktjärn tjärn
      Höktjärnen tjärn
      Höktjärnen tjärn
      Höktjärn, Lilla tjärn
      Höktjärn, Stora Saknas
      Höktjärnbäcken bäck
      Höktjärnbäcken bäck
      Höktjärndammet damm
      Höktjärnkullen kulle
      Höktjärnmon mo
      Hökudden udde
      Hökullen berg
      Hökviken vik
      Hökviken vik
      Hömyren myr
      Hömyrtjärnen tjärn
      Hörnmyran myr
      Höstkullen berg
      Höstkullen kulle
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnkullen höjd
      Hötjärnkullen höjd
      Idvattenbergen kronopark
      Idvattenbergen berg
      Idvattenberget kronopark
      Idvattenberget, Norra berg
      Idvattenberget, Södra berg
      Idvattenberget, Väster höjd
      Idvattenberget, Öster höjd
      Idvattenbäcken bäck
      Idvattenbäcken slåtter
      Idvattenbäcken bäck
      Idvattenbäcken bäck
      Idvattenbäcken bäck
      Idvattenmyran myr
      Idvattenmyrarna myrar
      Idvattensjön, Norra sjö
      Idvattensjön, Västra sjö
      Idvattensjön, Östra sjö
      Idvattnet, Norra = Norrsjön Saknas
      Idvattnet, Väster sjö
      Idvattnet, Östra = Östersjön Saknas
      Idvattenån å
      Ingel-Persmyran myr
      Insjöberget berg
      Insjöbäcken bäck
      Insjökvarnen kvarn
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Insjönäset näs
      Insjönäset näs
      Insjörået myrrå
      Insjösågen såg
      Jackesbränna bränna
      Jackestegen äng
      Jakob Larsbäcken bäck
      Jakob-Larskullen kulle
      Jakob Larsmyran myr
      Jakob-Larsmyran myr
      Jakob-Larstjärn tjärn
      Jakob Larstjärnen tjärn
      Jakob-Larstjärnen tjärn
      Jakobsmyran myr
      Jan-Ersrå myr
      Jan Gustavsmyran myr
      Jankesraningen äng
      Jan Olsbranan skogshöjd
      Jan Olsmyrarna Saknas
      Jeremiasgrottan grotta
      Johannesberget berg
      Johannesberget berg
      Johannesberget höjd
      Johannesmyran myr
      Jokkmokmyran myr
      Jon-Anders hålet äng
      Jonasbränna bränna
      Jonas-Ericksforsen fors
      Jonasmyran myr
      Jonasmyran myr
      Jon-Jonsmyran myr
      Jon-Janstjärn tjärn
      Jon-Karlsmyran myr
      Jonkesholmen holme
      Jonkesholmen holme
      Jonkesmyran myr
      Jonkesmyran myr
      Jonkesmyran myr
      Jonkesmyrarna myrar
      Jonkesraningen äng
      Jon-Matsbäcken bäck
      Jon-Matstjärn tjärn
      Jonmyran myr
      Jordbron vägbank
      Jukkobränna bränna
      Jungfrugrunna grund
      Junselekyrkan sten
      Jägarbränna höjd
      Jägarkullen berg
      Jällarbäcken Saknas
      Jällarbäcken bäck
      Jällarbäcken bäck
      Jällarhalsen ås
      Jällarhällan berghäll
      Jällarkullen kulle
      Jällarkullen höjd
      Jällarmyran myr
      Jällarmyran myr
      Jällarsjöbäcken bäck
      Jällarsjömyrarna myrar
      Jällarsjön sjö
      Jällarsjön sjö
      Jällarsjön sjö
      Jällartjärnarna tjärnar
      Jällartjärnbäcken bäck
      Jällartjärnen tjärn
      Jällartjärnen tjärn
      Järnesberget berg
      Järnesmyran myr
      Järnesmyran myr
      Järn-Nilsraningen äng
      Järn-Olsbrånan bråna
      Järn-Olsgrava tjärn
      Järn-Olsmyran, Lilla myr
      Järn-Olsmyran, Stora myr
      Järnäsmyran myr
      Järpudden äng
      Järvsjökullen Saknas
      Järvsjökullen berg
      Järvsjökullen höjd
      Järvsjömyran myr
      Järvsjömyran myr
      Järvsjön sjö
      Järvsjön sjö
      Järvsjötjärnarna tjärnar
      Järvåsberget höjd
      Järvåsberget berg
      Järvåsen ås
      Jönsberget höjd
      Jönsmyran myr
      Jöran-Jonsmyran myr
      Jöran Jonsmyran myr
      Jörnsberget berg
      Kaffebrännmyran myr
      Kaggen äng
      Kajasbränna bränna
      Kajsas brännan bränna
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyrbäcken bäck
      Kallkällsbäcken bäck
      Kallkällsforet slåtter
      Kallkällsforet myr
      Kallkällsforsen fors
      Kallkällsforsen fors
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyren slåtter
      Kallkällsmyren Saknas
      Kallkällsmyrbäcken bäck
      Kallkällsmyrbäcken bäck
      Kallkällstegen äng
      Kalltjärnsmyran myr
      Kallvatten Saknas
      Kallvattenkrogen kallkälla
      Kalmsjöberget berg
      Kalmsjöberget höjd
      Kalmsjöbergtjärn tjärn
      Kalmsjön sjö
      Kalmsjön sjö
      Kalmsjön sjö
      Kalmsjöriset skogsområde
      Kalvbäcken bäck
      Kalvbäcklänningen dalgång
      Kalvgärdan äng
      Kalvgärdan markområde
      Kalvholmen holme
      Kalvmyran myr
      Kalvmyran myr
      Kalvmyrudden udde
      Kalvraningen äng
      Kalvtjärnen tjärn
      Kammaren vik
      Kanamyran myr
      Kanan höjd
      Kanansbäcken bäck
      Kanansbäcken bäck
      Kanansland hästtomma
      Kananstjärnen tjärn
      Kaninholmen holme
      Karet del av Brattforsen
      Karlslänningen vik
      Karlsmyran myr
      Karinmyran myr
      Karpsjöarna sjöar
      Karpsjöberget höjd
      Karpsjöberget berg
      Karpsjöbäcken bäck
      Karpsjöbäcken bäck
      Karpsjökasen berg
      Karpsjökasen höjd
      Karpsjökasen berg
      Karpsjökasen berg
      Karpsjömyran myr
      Karpsjön sjö
      Karpsjön, Mellan sjö
      Karpsjön, Mellan = Karpsjöarna Saknas
      Karpsjön, Nedre Saknas
      Karpsjön, Nedre sjö
      Karpsjön, Övre tjärn
      Karpsjön, Övre = Karpsjöarna Saknas
      Karpsjön, Mell. sjö
      Karpsjön, Öf. sjö
      Kasen berg
      Kastjärnen tjärn
      Kattisudden Saknas
      Kattisudden udde
      Kattrompmyran myr
      Kattungråmyran myr
      Kattögelrået myr
      Kebbebacken backe
      Kebbeberget berg
      Kebbeberget berg
      Kebbeberget höjd
      Kebbemyran myr
      Kebbemyran myr
      Kebbemyran myr
      Kebbesraningen äng
      Kebbestegen åker
      Kerstenholmen holme
      Kerstinholmen holme
      Kerstinsbränna bränna
      Kerstinsholmen holme
      Kerstob-Jonsnäset äng
      Kerstob Jonstegen åker
      Kervelmyran myr
      Kilen åker
      Kilibunken udde
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingmyran myr
      Killingmyren Saknas
      Killingmyrbäcken Saknas
      Killingnäset holme
      Killingröjningen åker
      Kirvelrået myr
      Klacken berg
      Klacken höjd
      Klingelberget berg
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyrarna myrar
      Klingelmyrberget berg
      Klingelskallberget berg
      Klingelskallmyran myr
      Klingeltjärnarna tjärnar
      Klingeltjärnen tjärn
      Klingeltjärnmyran myr
      Klingerbackmyran myr
      Klingerbergbåthusen vik
      Klingerholmen holme
      Klingerholmen holme
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyren slåtter
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyren myr
      Klingermyrarna myrar
      Klingermyrberget höjd
      Klingermyrbrännan bränna
      Klingermyrtjärnen tjärn
      Klingerskallen höjd
      Klingerskallmyran myr
      Klingertegen åker
      Klingertjärn tjärn
      Klingerudden äng
      Klippbäcken bäck
      Klippbäcken bäck
      Klippbäcken bäck
      Klippen höjd
      Klippen höjd
      Klippen höjd
      Klippen berg
      Klippen höjd
      Klippen berg
      Klippen berg
      Klippen höjd
      Klippen, Lilla berg
      Klippen, Lilla höjd
      Klippmyran myr
      Klippmyrarna myrar
      Klippriset bränna
      Klipprået myr
      Klipptjärn tjärn
      Klipptjärnen tjärn
      Klipptjärnen tjärn
      Klipptjärnen tjärn
      Klipptjärnen, Västra tjärn
      Klipptjärnen, Östra tjärn
      Klipptjärnarna tjärnar
      Klipptjärnen tjärn
      Klippvogen vik
      Klippvogskullen kulle
      Klippvågskullen kulle
      Klippvågstjärn tjärn
      Klippvogsudden udde
      Klippvågen vik
      Klippvågsudden udde
      Klippvågsviken vik
      Klockarudden udde
      Klockarviken vik
      Klockarviken vik
      Klockarvikmon mo
      Klockmyran myr
      Klocktjärn tjärn
      Klockviken vik
      Klumpmyran myr
      Klustjärnen tjärn
      Kläporsviken vik
      Kläporsudden udde
      Kläppmyran myr
      Klöberget bergstopp
      Klösbergbäcken bäck
      Klösberget höjd
      Klösbergkullarna kullar
      Klösbergkullarna berg
      Klösbergmyran myr
      Klösbergmyrarna myrar
      Klöverrået myr
      Klövrået myr
      Knakamyran myr
      Knappberget höjd
      Knappberget berg
      Knorrmyran myr
      Knotterberget berg
      Knotterberget höjd
      Knotterbäcken bäck
      Knäberget berg
      Knösen bergshöjd
      Knösen backe
      Koforsen fors
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Kojforsen fors
      Kojholmen holme
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyra myr
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyran myr
      Kojmyrbäcken bäck
      Kojmyrbäcken bäck
      Kojrackelmyran myr
      Kojraningen, Lilla äng
      Kojraningen, Stora äng
      Kojselet sel
      Kojsjöbäcken bäck
      Kojsjön sjö
      Kojstranden äng
      Kojsundet sund
      Kojsundet sund
      Kojsundmyran myr
      Kojtjärn tjärn
      Kojtjärn tjärn
      Kojtjärn tjärn
      Kojtjärnen tjärn
      Kojtjärnen tjärn
      Kojtjärnen tjärn
      Kojvallbäcken bäck
      Kojvallviken vik
      Kojvallviken vik
      Kojviken vik
      Kojviken vik
      Kojvikholmen holme
      Kokviken vik
      Koksikmyran myr
      Kokstjärn tjärn
      Kokvikudden udde
      Kolhusbränna bränna
      Kolhusmon mo
      Kolonatet nybygge
      Koltjärnen Saknas
      Koludden udde
      Koludden udde
      Komyren myr
      Kontkullbäcken bäck
      Kontkullen kulle
      Kontkullen höjd
      Koraningen äng
      Korianbacken backe
      Korkskäret notvarp
      Kornladtegen åker
      Kornladtegen åker
      Kornladtegen åker
      Kortingvattnet, Västra = Olasjön Saknas
      Kortingvattnet, Västra sjö
      Kortingvattnet, Östra sjö
      Kortingvattnet, Ö. sjö
      Korlingvattnet, Östra = Östersjön Saknas
      Kortingvattenbäcken, Västra bäck
      Kortingvattenbäcken, Östra bäck
      Korvtjärn tjärn
      Korvtjärnen tjärn
      Korvtjärnforsen fors
      Korvtjärnforsen fors
      Korvtjärnkullen kulle
      Kotjärn tjärn
      Kotjärn tjärn
      Kraksjöberget berg
      Kraksjöberget höjd
      Kraksjöbäcken bäck
      Kraksjöbäcken bäck
      Kraksjön sjö
      Kraksjön sjö
      Kristiankullen kulle
      Kristianmyran myr
      Kristianmyran myr
      Kristiansraningen äng
      Kristiansslåtten äng
      Kristiansvägen väg
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken, Västra Saknas
      Krokbäcken, Östra Saknas
      Kroken myr
      Kroken del av Skarpsjöbäcken
      Krokforsbacken backe
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokigforsen fors
      Krokigforsselet lugnvatten
      Krokigholmen holme
      Krokmon mo
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyren Saknas
      Kroknoret bäck
      Krokremmen sandås
      Krokselet lugnvatten
      Kroksjökullen höjd
      Kroksjön sjö
      Kroksjön sjö
      Krokstruckorna forsar
      Krokstråken fors
      Krokstråken fors
      Kroksundet sund
      Kroksundet sund
      Kroksundet sund
      Kroksundrisbacken backe
      Kroksundriset åker
      Kroktegen åker
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktj. tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnbäcken bäck
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnbränna bränna
      Kroktjärnbäcken bäck
      Kroktjärnmon mo
      Kroktjärnmyran myr
      Kronlina myr
      Krutmyrarna myrar
      Krutsjön sjö
      Krutsjön sjö
      Krutsjötjärn tjärn
      Krutsjötjärnarna tjärnar
      Kryckelbergbron bro
      Kryckelberget höjd
      Kryckelberget berg
      Kryckelbergmyran myr
      Kråkbäcksbränna bränna
      Kråkbäcken bäck
      Kråkbäckudden udde
      Kråkbäcksmyren Saknas
      Kråkmyran myr
      Kråkmyran myr
      Kråkamyran myr
      Kubblidsjön sjö
      Kubblisjön tjärn
      Kubblesjön sjö
      Kullen del av Forsnäset
      Kullerbacksmyran myr
      Kullerbackstensjön sjö
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyrtjärn tjärn
      Kulterkölberget berg
      Kulterkölen kronopark
      Kulterkölen = Kultertjälen Saknas
      Kulterkölen kronopark
      Kultermyran myr
      Kultermyran myr
      Kultertjälen kronopark, höglandsområde
      Kultertjälen Saknas
      Kultertjärn tjärn
      Kultertjärnen tjärn
      Kultertjärnmyran myr
      Kultertjärnmyrtjärnen tjärn
      Kultrakölen berg
      Kultran å
      Kultran å
      Kultran å
      Kultran å
      Kultratjärnen tjärn
      Kungsnäsmyran myr
      Kvardaselet lugnvatten
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget Saknas
      Kvarnberget höjd
      Kvarnbron bro
      Kvarnbränna bränna
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken del av Skarpsjöb.
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckmon mo
      Kvarnbäckmyran myr
      Kvarnbäckmyrarna myrar
      Kvarnbäckraningen äng
      Kvarnbäckröjningen åker
      Kvarnbäckstj. tjärn
      Kvarnbäckstjärn tjärn
      Kvarnbäckstjärnen tjärn
      Kvarnbäckstjärnen, Mindre tjärn
      Kvarnbäck(s)tjärnen tjärn
      Kvarnedan eda
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnhusbäcken bäck
      Kvarnhusudden äng
      Kvarnkullen höjd
      Kvarnkullen höjd
      Kvarnkullen höjd
      Kvarnkullen kulle
      Kvarnmon mo
      Kvarnmon mo
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyra myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyren Saknas
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyrkullen berg
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen slåtter
      Kvarnraningsforsen fors
      Kvarnrå myr
      Kvarnselet lugnvatten
      Kvarnselet lugnvatten
      Kvarnsjöberget höjd
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnstadet strandområde
      Kvarnstaet strandremsa
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnarna tjärnar
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnvägen väg
      Kvarnåmynnet vik
      Kvarnåmyran myr
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån Saknas
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvisselbäcken bäck
      Kvisselbäcken bäck
      Kvisselbäckmyran myr
      Kvisselmyran myr
      ?Kvisseltjärnen tjärn
      Kvisslan bäck
      Kvisslan område
      Kvissla Saknas
      Kvisslan äng
      Kvisttegen åker
      Kvällklippen höjd
      Kvällmyran myr
      Kvällmyran myr
      Kvällsjön sjö
      Kvällsjön tjärn
      Kvällsjön sjö
      Kvällsjön sjö
      Kvällträskberget berg
      Kvällträskkvarnen kvarn
      Kvällträsksågen såg
      Kvällåliden kronopark
      Kvällåliden berg
      Kvällåliden kronopark
      Kvällåmyran myr
      Kvällån å
      Kvällån å
      Kvällån å
      Kvällåudden Saknas
      Kyrkberget höjd
      Kyrkberget höjd
      Kyrkbäcken bäck
      Kyrkbäcken bäck
      Kyrkforladnäset äng
      Kyrkmyran myr
      Kyrkmyran myr
      Kyrkmyrarna myrar
      Kyrkriset område
      Kyrkstensmyren myr
      Kyrktjärn tjärn
      Kyrktjärn tjärn
      Kyrktjärnen tjärn
      Kyrktjärnen tjärn
      Kyrktjärnkullen höjd
      Kyrkviken vik
      Kyrkviken vik
      Kyrkvägamyran myr
      Kyrkvägamyran myr
      Kyrkvägen väg
      Kyrkvägsviken vik
      Kåkarberget berg
      Källarbacken backe
      Källarholmen holme
      Källartegen åker
      Källemyran myr
      Källmyran myr
      Kämpelidkullen bergshöjd
      Kämpelidtjärnen tjärn
      Kämpilitjärnen tjärn
      Kämpelstjärnen (?) tjärn
      Kämpeltjärn tjärn
      Kämpeltjärnmyran myr
      Kämpilitjärnkullen höjd
      Kämpilitjärnmyran myr
      Käpphelvetet snårskog
      Käpphelvetet äng
      Käringberget höjd
      Käringberget berg
      Käringberget berg
      Käringbäcken bäck
      Käringbäcken bäck
      Käringgrubban grop
      Käringgrubban vik
      Käringgrubban vik
      Käringgrubbforsen fors
      Käringgrubbforsen fors
      Käringgrubbselet lugnvatten
      Käringgrubbselet sel
      Käringhällan hälla
      Käringhällan häll
      Käringnålmyran odlingsmyr
      Käringnålmyran myr
      Käringnålmyran myr
      Käringnålmyrkullarna kullar
      Käringnålmyrtjärn tjärn
      Käringslåttmyran myr
      Kärleksholmen holme
      Kärleksraningen äng
      Kärrvägbrännan bränna
      Kökarberget höjd
      Kökarudden udde
      Kökarudden udde
      Kökarudden udde
      Kökarudden Saknas
      Königraningen äng
      Könkullen berg
      Köttbiten slåtter
      Köttbiten äng
      Ladberget, Norra höjd
      Ladberget, Norra berg
      Ladberget, Södra höjd
      Ladberget, Södra berg
      Ladebacken backe
      Lademyran myr
      Ladeudden udde
      Ladhålbäcken bäck
      Ladmyran myr
      Ladmyran myr
      Ladmyrraningen, Lilla äng
      Ladtegen äng
      Ladudden udde
      Laduddmyran udde
      Lagslåttesbäcken Saknas
      Lagslåttesbäcken bäck
      Lagslåttsbäcken bäck
      Lagslåttesmyran myr
      Lagslåttesmyran myr
      Lagslåttesmyren Saknas
      Lagslåttestjärn tjärn
      Lagslåttestjärnen Saknas
      Lagslåttstjärnen tjärn
      Lakahålet vik
      Lakahålet vik
      Lakasjöberget berg
      Lakasjöberget höjd
      Lakasjöbäcken bäck
      Lakasjöbäcken bäck
      Lakasjömyran myr
      Lakasjön sjö
      Lakasjön sjö
      Lakatjärn tjärn
      Lakatjärnen tjärn
      Lakatjärnbäcken bäck
      Lakatjärnkullen berg
      Lakatokviken vik
      Landsvägamyran myr
      Landsvägamyran myr
      Landsvägamyrbäcken bäck
      Landsvägamyrselet sel
      Landsvägsmyran myr
      Landsvägsmyrarna myrar
      Lapparberget berg
      Lapparberget berg
      Lapparberget berg
      Lapparberget höjd
      Lappbacken backe
      Lappbackviken vik
      Lappbäcken bäck
      Lappbäcken bäck
      Lappbäcken Saknas
      Lappbäckmyren Saknas
      Lappforsen fors
      Lappgrundmyren myr
      Lappgrunna grund
      Lapphällan berg
      Lapphällan höjd
      Lapphällan berg
      Lapphällmyran myr
      Lapphällmyrarna myrar
      Lappiparbacken backe
      Lappiparbackmyran myr
      Lappkojbrännan bränna
      Lappkojbrännan bränna
      Lappkojmyran myr
      Lappkojåsmyren myr
      Lappkyrkan holme
      Lappkyrkmyren myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyrbäcken bäck
      Lappmyrkullen kulle
      Lappuddbäcken bäck
      Lappuddbäcken bäck
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappuddmyran myr
      Lappuddmyran myr
      Lappuddviken vik
      Lappvallen lappvall
      Lappvallen betesvall
      Lappvallen äng
      Lappvallen äng
      Lappvallen gårdsplats
      Lappvallmyran myr
      Lappvalltjärn tjärn
      Lappvalludden Saknas
      Lappvattmyrarna myrar
      Lappvattjärnen tjärn
      Lappviken vik
      Lappvogen vik
      Lappvogen vik
      Lappvågen vik
      Lappvägamyran myr
      Lars-Sjulsudden udde
      Lars-Sjulsviken vik
      Lars-Sjulsviken vik
      Lassesbacken backe
      Latikberget höjd
      Latikberget berg
      Latikbäcken bäck
      Latikbäcken bäck
      Latikbäcklänningen båtlänning
      Latikmon mo
      Latikmyran myr
      Latikmyran myr
      Latiksjön sjö
      Latiksjön sjö
      Lavberget höjd
      Laxhällan häll
      Lekattholmarna ängar
      Lekbäcken bäck
      Lekbäcken bäck
      Lekholmen holme
      Lekholmen holme
      Lekviken vik
      Lerbäckdalen dal
      Lerbäcken bäck
      Lerbäckdalen sund
      Lerbäckholmen holme
      Lergrubbmyran myr
      Lergrubborna gropar
      Lergrubborna gropar
      Lergrubbraningen äng
      Lergrubbriset område
      Lergrubbudden udde
      Lermyran myr
      Lermyran myr
      Lermyrforsen fors
      Lertjärn tjärn
      Lertjärnen tjärn
      Liden slåtter
      Lillalmselberget berg
      Lillavasjöberget berg
      Lillavasjöbäcken bäck
      Lillavasjömyran myr
      Lillavasjön sjö
      Lill-Backatjärnen tjärn
      Lillbergbäcken bäck
      Lillberget höjd
      Lillberget Saknas
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillbergmyran myr
      Lillbergmyren Saknas
      Lillblätjsjön tjärn
      Lillbunken holme
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäckmyran myr
      Lilldammbäcken bäck
      Lilldammet damm
      Lilldammet damm
      Lilldammselet lugnvatten
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsmyran myr
      Lillfräkentjärnen tjärn
      Lillgoänget äng
      Lillgranholmen holme
      Lillgrunnan grund
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen Saknas
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhundberget berg
      Lillhundberget berg
      Lillhällan, se Nord i Lillhällan berghäll
      Lilljärvsjökullen berg
      Lillkavelrået myr
      Lillkullen höjd
      Lillkullen höjd
      Lill-ladstycket äng
      Lillmon mo
      Lillmyran myr
      Lillmyrudden udde
      Lillnorsjöbergtjärn tjärn
      Lillnybrännan bränna
      Lillnäsbergmyran myr
      Lillnäverberget berg
      Lilloksundet sund
      Lillomsjöforsen fors
      Lillomsjön tjärn
      Lilloxmyrarna myrar
      Lillpusten myr
      Lillraningen äng
      Lillremma ås
      Lillrenberget berg
      Lillrået myr
      Lillrödtjärnen tjärn
      Lillseleholmarna holmar
      Lillselet lugnvatten
      Lillselet sel
      Lillselet lugnvatten
      Lillselet sel
      Lillselforsen fors
      Lillselholmen holme
      Lillsimsjödammet damm
      Lillsimsjön sjö
      Lillsjöbäcken bäck
      Lillsjömyran myr
      Lillsjön sjö
      Lillsjön tjärn
      Lillsjön sjö
      Lillsjön tjärn
      Lillsjön Saknas
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lillsjötjärnen Saknas
      Lillskarpsjöberget berg
      Lillskarpsjöbäcken bäck
      Lillskarpsjömyran myr
      Lillskarpsjön sjö
      Lillstentjärnbäcken bäck
      Lillstentjärnen tjärn
      Lillstentjärnmyran myr
      Lillsvarnaklippen höjd
      Lilltallberget berg
      Lilltallsjöbäcken bäck
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnbäcken bäck
      Lilltjärnmyran myr
      Lilltjärnmyran myr
      Lilltjärnmyran myr
      Lillullsjömyran myr
      Lillvikudden udde
      Lillåholmen äng
      Lillåkernäsbäcken bäck
      Lillåkernäsbäcken bäck
      Lillåmyran myr
      Lillåmyrraningen slåtter
      Lillån sund
      Lillån del av Lögde älv
      Lillån å
      Lillån gren av Ångermanälven
      Lillåudden Saknas
      Lillögdasjön sjö
      Linmyren myr
      Lokarna myr
      Lokberget höjd
      Lokbergmyran myr
      Lokbergmyran myr
      Lokbäcken bäck
      Lokbäcken bäck
      Lokbäcken bäck
      Loken tjärn
      Loken äng
      Lokenkroken krök
      Lokholmen holme
      Lokmyran myr
      Lokmyran myr
      Lokmyrarna myrar
      Lokmyrberget berg
      Lokmyrkullen kulle
      Lokraningen äng
      Lokraningen slåtter
      Lokraningen äng
      Lokraningsviken vik
      Lomholmen holme
      Lomholmen holme
      Lommyran myr
      Lommyran myr
      Lomsjöberget höjd
      Lomsjöberget berg
      Lomsjöberget, Lilla höjd
      Lomsjöberget, Norra höjd
      Lomsjöbåthusa äng
      Lomsjöbäcken bäck
      Lomsjöforsen fors
      Lomsjön sjö
      Lomsjön sjö
      Lomsjösvanaklippen höjd
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lommtjärnen tjärn
      Lomtjärnlokarna lokar
      Lomtjärnmyran myr
      Lomviken vik
      Lomviken vik
      Lomviken vik
      Lomviken vik
      Lugg-Nissesmyra myr
      Lugnsmyren Saknas
      Lun åker
      Lund äng
      Lustikullarna kullar
      Lusudden udde
      Lyarkullarna kullar
      Lyarkullarna höjder
      Lykullen höjd
      Lymyran myr
      Lyvikberget höjd
      Lyviken vik
      Långberget berg
      Långberget berg
      Långberget berg
      Långberget höjd
      Långberget höjd
      Långbromyran myr
      Långbäckbrånan höjd
      Långbäckbrånan berg
      Långbäcken bäck
      Långbäcken bäck
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långgärdan åker
      Långhalsen myr
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långhålet myrdrag
      Långmarkmyran myr
      Långmarkmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyren Saknas
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran, Norra myr
      Långmyran, Södra myr
      Långmyrarna myrar
      Långmyrberget höjd
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrkullen kulle
      Långmyrkullen kulle
      Långmyrmon mo
      Långmyrtjärn tjärn
      Långmyrviken vik
      Långmyrviken Saknas
      Långrampet äng
      Långraningen äng
      Långselet lugnvatten
      Långselet lugnvatten
      Långselet sel
      Långselet sel
      Långselet sel
      Långselet lugnvatten
      Långselekullen berg
      Långselforsen fors
      Långselkullen kulle
      Långselkullmyran myr
      Långselmyran myr
      Långselraningarna ängar
      Långselröjningen åker
      Långsmalmyran myr
      Långsmalrået myr
      Långspångmyran myr
      Långspångmyran myr
      Långstrandberget höjd
      Långstranden äng
      Långstranden äng
      Långstranden äng
      Långstörmyran myr
      Långtegen åker
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen Saknas
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnarna tjärnar
      Långtjärnberget höjd
      Långtjärnberget berg
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnlokarna lokar
      Långtjärnmyran myr
      Långtjärnmyran myr
      Långtjärnraningen äng
      Långtjärnsberget höjd
      Långtjärnsundet sund
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långvatten sjö
      Långvattenmon skogsmark
      Långvattenmyran myr
      Långvattensjön sjö
      Långvattensjön sjö
      Långvattentjärnen tjärn
      Långvattentjärn tjärn
      Långvattentjärnbäcken bäck
      Långvattenviken vik
      Långvattenåmyran myr
      Långvattenåmyren myr
      Långvattenån å
      Långvattenån å
      Långvattenån å
      Långvattenån å
      Långvattnet sjö
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviksmyran myr
      Långvogen udde
      Långvogen vik
      Långvogsviken vik
      Långvågen udde
      Långvågen vik
      Långvågs berget höjd
      Långvågsberget berg
      Långvågsberget berg
      Långvågsberget, se Långvogsberget Saknas
      Långvogsberget berg
      Långvogsberget berg
      Långåforsen fors
      Långåforsen fors
      Långåforsen fors
      Långån å
      Länningsraningen, Norr äng
      Länningsraningen, Söder äng
      Länningsviken vik
      Länningsviken vik
      Länsmansladan lada
      Länsmansraningen äng
      Länsmansrismyran myr
      L&au