ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nysätra socken : Västerbottens mellersta domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 862 Bebyggelsenamn : 618 Naturnamn : 1459
Nysätra sn /Se Abborrberget berg och triangelpunkt Nysätra sn sn Abborrtjärn sjö
Nysätra sn /Se Abborrtjärnen tjärn Nysätra sn sn Abborrtjärn sjö
Nysätra sn o. tg /Se Abborrtjärnen tjärn Nysätra sn sn Abborrtjärn sjö
Nysätra sn /Se Abborrtjärnen tjärn Nysätra sn Abborrtjärnen tjärn
Nysätra sn /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Nysätra ortn. Abborrtjärnen tjärn
Nysätra kyrka kyrka Abborrtjärnsmyran myr Nysätra ortn. Abborrtjärnen tjärn
Björneboda gård Aborrtjärnsberget höjd Nysätra ort.n Abborrtjärnsberget höjd
Björneboda gård Aborrtjärnsberget höjd Nysätra sn Abborrtjärnsberget höjd
Björneboda gård Aborrtjärnsbäcken bäck Brändborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsberget berg
Brände by *Afweswiken vik Bäckare inbyggarbeteckning Abborrtjärnsmyran myr
Brände by Ampmoren odling Bäckarna inbyggarbeteckning Aftonsmoren odling
Brände by Anders-Jakshällan udde Flarkarna inbyggarbeteckning Ampofisen myr
Brände by /Se Antberget höjd Grimmarna inbyggarbeteckning ?Ampofisen myr
Degerfors by /Se Anton-Olsagärdan odling Gumborna inbyggarbeteckning Ampomoren odling
Degerfors poststation /Se Antraningen odling Gunsarna inbyggarbeteckning Anders-Jakshällan holme
Degerfors, Norra poststation /Se Aron-Olsabäcken bäck Holmarna inbyggarbeteckning Andersvattsmyran myr
?Estersmark by Aron-Olsaträsket, se Krockvattnet sjö Huggare inbyggarbeteckning Anna-Kajsahålet, se Graven vik
Estersmark by Aron-Olsaträsket sjö Kolbodman inbyggarbeteckning Antberget berg
Estersmark by Arvidfäboda odling Pellboborna inbyggarbeteckning Antberget höjd
Estersmark by *Arvidsvik vik Skärjeborna- inbyggarbeteckning Antdalsberget höjd
Estersmark by Arvidviken tjärn Ahlqvistroten avs Antdalsmyran myr
Estersmark by August-Andersaberget höjd Ala avs Antmyren myr
Estersmark by Avabäcken bäck Ampogården el. Per-Jönssa-gården bebyggelse Antmyren myr
Estersmark by Avan sumpmark Andersliden lht Antonmorberget höjd
Estersmark by /Se Avan sjö Annero avs Anton-Olsaberget berg
Estersmark by /Se Badviken vik Annero lht Antraningen odling
Estersmark by /Se Bakviken vik Antonstorp avs Antraningen odling
Estersmark by /Se Bakvikudden udde Antrikgården bebyggelse Antraningsbrännan höjd
Estersmark by /Se Bastumyran myrmark Antrickgården gd Aron-Olsafällan odling
Estersmark by /Se Bastuskäret ö Apotekstomten lht Aron-Olsaträsket sjö
Flarkbäcken by /Se Bergsviken vik Arvidgården bebyggelse Arvidfäboden odling
Flarken by Bergtjärnen tjärn Backviken fiskeläge Arvidviken insjö
Flarken by Bergtjärnen tjärn Bakviken fiskeläge Arvidviken tjärn
Flarken by Bergtjärnsmyran myr Berggården f.d. gd August-Andersaberget höjd
Flarken by Bjurmyran myr Berghem bebyggelse Avabrännan skogsmark
Flarken by Bjursjön sjö Bergnäs lht Avan vik
Flarken by Bjännmyran odling Bibo avs Avan vik
Flarken by Bjästaberget höjd Bibo bebyggelse Avan sjö
Flarken by Bjästamyran myr Bjensgården bebyggelse Avan utdikad vik
Flarken by Björkmyran myr Bjurmyrkammen by Avan tjärn
Flarken by Björkudden udde Bjurmyrkammen gd Babels torn åbrädd, backe
Flarken by Björköberget höjd Björkhammar avs Backgärdan odling
Flarken by Björkötjärnen tjärn Björkhammar lht Bakviken vik
Flarken by Björköudden udde Björnsgården, se Stensgården gd Bakvikvägen väg
Flarken by Björnabäcken bäck Blombacka avs Bastubacken backe
Flarken by Björnmyran myr Boden, Buden? gårdar Bastuberget Saknas
Flarken by Björnmyran myr Bodgården bebyggelse Bastuskäret holmar
Flarken by Björnmyran myr Boströmsgärdan avs Bastumyran myr
Flarken by /Se Blinkviken vik Boströmsgärdan avs Beckelgärdan odling
Flarklund by /Se Blinkvikssanden strandområde Brandnäs lht Bennesberget? berg
Gammelbyn del av by /Se Blöckuberget höjd Bronäset lht berg i Brände by förteckning
Grimsmark by Blöckun vik Brändal lht berg i Kolboda by förteckning
Grimsmark by Bockberget höjd Brände by Bergsbergsberget höjd
Grimsmark by Bockmyran myr Brände by Berget bergknalle
Grimsmark by Bodberget höjd Brände by Berggärdlägdorna f.d. odlingar
Grimsmark by Bodberget höjd Brände by Bergholmsbacken backe
Grimsmark by Bortiberget höjd Brändfors by Bergsmyran myr
Grimsmark by Boströmsberget höjd Brändfors gårdar Bergsviken vik
Grimsmark by Boströmsberget höjd Brändsågen såg Bergsåkern odling
Grimsmark by Brandberget höjd Bränna del av by Bergsåkersbacken landsvägsbacke
Grimsmark by Brattmyran myr Brännan gård Bergsölsberget berg
Grimsmark by Brattmyran myr Brännan gårdar Bergtjärn sjö
Grimsmark by Brattmyran terräng Bränndal avs Bergtjärnen tjärn
Grimsmark by Brattmyran myr Brännmyran avs Bergtjärnsmyran myr
Grimsmark by Brattmyrbäcken bäck Bua gårdar Bjoggtjärn? sjö
Grimsmark by Brattmyrbäcken bäck Burmanstomten avs Bjursjömyran myr
Grimsmark by Bredsundet terräng Byn Saknas Bjursjön sjö
Grimsmark by Bromyran myr Bånggården f.d. gd Bjursjön sjö
Grimsmark gård Bruksberget höjd Bånggården avs Bjännmyran odl.
Grimsmark by /Se Brånstjärnen tjärn Bånggården Saknas Bjännmyrbacken höjd
Grimsmark by /Se Brånstjärnsberget höjd Bäckboda avs Bjännsjömyran myr
Grimsmark by /Se Brånstjärnsbäcken bäck Bäckboda lht Björkmyren myr
Grimsmark by /Se Bräkesfjärden vik Bäckboda, se 1 Gåsmarken Saknas Björkmyren myr
Gudensmark by Bräkessjöhällan holme, triangelpunkt Bäcken by Björktjärn sjö
*Gudensmark by Bräkestjärnen tjärn Bäcken by Björktjärnen, se Björkötjärnen Saknas
Gudensmark by Bräkesudden udde Bäcken by Björkudden udde
Gudensmark by Brändfällan odling Bäckfors by Björköberget berg
Gudensmark by Brändstyckbäcken bäck Bäckfors lht Björkötjärnen tjärnar
Gudensmark by Brängelberget skogsmark Bäckfors gårdar Björköudden udde
Gudensmark by Brännan terräng Bäckfäboda by Björköudden udde
Gudensmark by Brännberget höjd Bäckfäbodarna el. Bäckboda gd Björnabäcken bäck
Gudmundsmark by Brännberget berg Bäckfäbodarne eller Bäckboda, se 1 Gåsmarken Saknas Björnmorbäcken bäck
*Gudmunsmark by Brännersbäcken bäck Bäckkroken gård Björnmoren myrmark
Gumboda gård Brännmyran myr Bäckkroken gd Björnmyran myr
Gumboda by Brännmyrbäcken bäck Bäckmyren by Björnmyran myr
Gumboda by Brännsjöhällan höjd? Bäckmyran gd Björnmyran myr
Gumboda by Budammet ägomark? Dal lht Bjöstaberget berg
Gumboda by Bumyrorna ägomark Dallund lht Bjöstamyran myr
Gumboda by Buskgrundet grund Damfästet lht ?Blockan vik
Gumboda by Butjärnen tjärn Degerfors by Blackan vik
Gumboda by Byslåtten odling Degerfors by Blackuberget höjd
Gumboda by Byslåttmyran myr Degernäs avsöndring Blakktjärn? vik
Gumboda by Bågamyrberget höjd Degernäs lht Blomrotet f.d. soldatjord
Gumboda by Bågamyrorna myrmark Djupviken fiskl. Bobergen bergshöjder
Gumboda by Båtsjöliden ås /Se Dundergården bebyggelse Bodberget berg
Gumboda by Båtsjöliden skogsmark Duvgården bebyggelse Bodberget, Boberget höjd
Gumboda by /Se Båtsjömyran myr Ekroten Saknas Bodtået väg
Gumboda by Båtviken vik Eriksberg avsöndring Bodvägen väg
Gumboda by Bäckabäcken bäck Eriksborg lht Boströmsberget höjd
Gumboda by Bäckarna odling Eriksfors gård Boströmsgärdan odling
Gumboda by Bäckkluvbäcken bäck Eriksfors Saknas Brandberget berg
Gumboda by Bäckmansberget höjd Erikslund avs Brandberget höjd
Gumboda by Bärmyran myr Eskilsbäck gård Brandbärskurvan landsvägskurva
Gumboda by Bärsbergsberget höjd Eskilsbäck gd Brandbärsvedjen skogsmark
Gumboda by Börsundbäcken bäck Estenbuden? Östenboden? bebyggelse Brattmyran odling
Gumboda by Börsundet vik Esten(Östen)-gården, se Ollegården gd Brattmyren myr
Gumboda by Börsundhällorna grund Estersmark by Brattmyren myr
Gumboda by /Se Dalmyran myr Estersmark by Brattåkern odling
Gunsmark by Debersmyran myr Esterstorp Saknas Brattåkern odling
Gunsmark by Debersmyrberget skogsmark Estengården, Östengården bebyggelse Brattåkern odling
Gunsmark by Degerforsen fors Estgården gd Bredmyran myr
Gunsmark by Degermyran myr Falkgården f.d. gd Bredmyran myr
Gunsmark by Degermyran myr Fattugården f.d. fattiggård Bredmyran myr
Gunsmark by Degermyran myrmark Finngården bebyggelse Bredmyren myr
Gunsmark by Degermyran odling Finngården bebyggelse Bredmyren myr
Gunsmark by Degermyrberget höjd Fiolgården gd Bredänget odling
Gunsmark by Degersjön sjö Fjälltorp avs ?Brinkarsmyren myr
Gunsmark gård Delmyran myrmark Flarkbäcken by ?Brinkarsmyren myr
Gunsmark by *Dinwiken vik Flarkbäcken by Bromyran myr
Gunsmark by /Se Djupmyran myr Flarken by Bruksberget berg
Gunsmark by /Se Djupmyrberget höjd Flarken by Brurraningen odling
Gunsmark by /Se Domaskär ö Flarken by Brånet odling, höjd
Gunsmark by /Se Dunderselet sankmark Flarken pst Brånstjärnberget berg
Hertsånger by Dödmanskäret holme Flarken by Brånstjärn sjö
Hersånger by Ekorrtjärnbäcken bäck Flarkens Skolrote lht Brånstjärnen tjärn
Hertsånger by Ekorrtjärnen tjärn Flarklund by Brånsåkern odling
Hertsånger by Ekrotet mark Flarklund by Bråttombacken vägbacke
Hertsånger by Fallet odling Flåsagården? bebyggelse Bråttomgärdan odling
Hertsånger by Fastenviken tjärn Flöjtbo avs Bråttomholmen holme
Hertsånger by Fiolträsket myrmark Forsagården, se Ollegården gd Bräkesfjärden vik
Hertsånger by Flakabäcken bäck Framnäs Saknas Bräkessjöhällan holme
Hertsånger by Flakamyran myr Fridhem avs Bräkestjärnen tjärn
Hertsånger by Flakamyrberget höjd Fridhem avs Bräkesudden udde
Hertsånger by Flarkbäcken bäck Fridhem lht Bräkesvägen stig
Hertsånger by Flarkbäcken bäck Fridhem lht Brändfällan odling
Hertsånger by Flarklundsberget höjd Fridhem lht Brängsgärdan odling
Hertsånger by Flarkåberget höjd Fränsmyran Saknas Brängsgärdberget höjd
Hertsånger by Flarkån å Fröbäcken by Brännberget höjd
Hertsånger by Flarkån å Fröbäcken gårdar Brännberget höjd
Hersånger by Flarkån å Fröbäcken gd Brännberget berg
Hertsånger by Flarkån å Furubrännan avs Brännersbäcken bäck
Hertsånger by Flaten odling Furubrännan gd Brännfallet stenbacke
Hersånger by /Se Flottesjöudden udde Fågängan avs Brännlandet höjd, skogsmark
Hertsånger by /Se Floxnet sumpmark Fåfängan lht Brännmyran myr
Hertsånger by /Se Fongnesberget höjd Fäbodarna gårdar Brännmyrbäcken bäck
Hertsånger by /Se Forsberget höjd Fäbodarna Saknas Brännrisbacken höjdparti
Hersånger by /Se Fränsgärdan odling Fäboden f.d. fäbodar Brännrismyran myr
Hersånger by /Se Frängsmyran odling Fäboden fäbodställe Brännstyckbäcken bäck
Hersånger by /Se Frängsmyran ägomark Fällan gård Brännsvedjberget höjd
Hersånger by /Se Frängsmyran myr Fällan avs Budammet fördämning
Hertsånger by /Se Frängsmyran odling Fällan Saknas Bumyrorna myrar
Hersånger by /Se Frängsmyrbäcken bäck Fällan lht Burtjärnen tjärn
Hugget by /Se Fröbäcken bäck Fällan bebyggelse Busken grund
Jerusalem beb. /Se Furuberget höjd Föllan, se Fällan Saknas Butbacken backe
Klintsjön by Furubrännan odling Gabriel-Jansagården gd Buvägen väg
Klintsjön by Fäboda odling? Gambyn bydel Bågamyrberget berg
Klintsjön by Fäbodberget höjd Gambyskvarnen kvarn Bågamyrorna myrar
Klintsjön by Fäbodberget berg Gamgården gd Båsvarpet vik
Klintsjön by Fäbodbäcken bäck Gammalbyn gårdar Båtsjöbäcken bäck
Klintsjön by Fäbodbrännan skogsmark Gammalbyn, se Gambyn Saknas Båtsjöliden bergssträckning
Klintsjön by Fäbodgärdan odling Gerusalen by Båtsjöliden ås
Klintsjön by Fäbodtjärnen myrmark Gerusalen gårdar Båtsjön, Stora o. Lilla sjöar
Klintsjön by Fäbodtjärnen tjärn Gillersmyran Saknas Båtviken vik
Klintsjön by Fällan skogsmark Gillesmyran, se Gillersmyran Saknas Båtviken vik
Klintsjön by Fällberget höjd Granån gårdar Bäckabäcken bäck
Klintsjön by Fällbergsmyran myr Granån bydel Bäckarna odling
Klintsjön by Fällmyran myr Grimsmark Saknas Bäckkluvan bäckmöte
Klintsjön by Fällmyrberget berg Grimsmark by Bäckkluvan bäckmöte
Klintsjön by Föskmyran myr Grimsmark by Bäckmansberget höjd
Klintsjön by Galtbacken skogsmark Grimsta avs Bäckmyran odling
Klintsjön by Gamm-Butjärnen tjärn Gräsdalen gårdar Bäckänget odl.
Klintsjön by Gammbysberget höjd och triangelpunkt Gräsdalen Saknas Bäckänget odling
Klintsjön by Gammbystjärnen tjärn, sumpmark? Gräsmyren avs Börsundet vik
Klintsjön by Gammbäckmoren terräng Gräsmyran Saknas ?Börsundviken vik
Klöset fiskeläge /Se Gammelhamnen vik Grönmarken gårdar Dalgärdan odling
Krokvattnet by Gammhägnen odling Grönmarken gårdar Dalmyran myr
Krokvattnet by Getlortberget höjd Gubbgårdarna gårdar Dammskatan udde
Krokvattnet by Getlortmyran myr Gubbgården, se Ollegården gd Degerforsen fors
Kålaboda by Getmyran myr Gumbobäcken, se Bäcken o. Gumbodabäcken Saknas Degerliden skogsmark
Kålaboda gårdar Giftersmyran myrmark Gumboda by Degermyran myr
Mårtensboda by /Se Gillersmyran myr Gumboda by Degermyran myr
Mårtensmarken by /Se Gillersmyrorna myrmark Gumboda by Degermyran myr
Nybyn by Gjutan odling Gumboda by Degermyran myr
Nybyn by Gjutmyran myr Gumboda by Degermyran myr
Nybyn by Grangrundet grund Gumboda bebyggelse Degermyran myr
Nybyn by Granholm ö Gumboda by /Se Degermyran myr
Nybyn by Granholmen ö Gumbodabäcken by Degermyrtjärnen tjärn
Nybyn by Granholmssundet sund Gumbodabäck gårdar Degersjön sjö
Nybyn by Granholmssundet strandområde Gumbodabäcken, se Bäcken Saknas Degersjön sjö
Nybyn by Granån å Gumboda hamn hamn Delmyran myr
Nybyn by Granöudden udde Gumbodakälen bebyggelse Delmyren myr
Nybyn by Graven odling Gumboda lastageplats = Kajen Saknas Djupfällan odling
Nybyn by Graven vik Gumbodholmen lastageplats Djupmyran myr
Nybyn by Grodkymyran myr Gumboforsen lht Djupmyrberget berg
Nybyn by Grosseskären holmar Gunsmark by Djupmyrberget berg
Nybyn by Grossmyran myr Gunsmark by Djupvik vik
Nybyn by Grossmyrberget höjd Gunsmarksroten avs Djupvikbäcken bäck
Nybyn by Grossmyrberget höjd Gustavsberg avs Djupviken vik
Nybyn by Grovsanden strandområde Gustafsberg lht Djupviken vik
Nybyskyrka kyrka Grovsandudden udde Gårda lht Djupviken havsvik
*Nysätra kapell kapell /Se Grundnabberget höjd Gårdstomten avs Djupviksskäret, se Långskäret Saknas
Pellboda by Grundnabben udde Gåsmarken gd Djupviksskäret el. Långskäret Saknas
Pellboda by /Se Gräsmyran myr Gåsmarken bebyggelse Djupviksudden udde
Risvattnet by Grönbäcken bäck Gåstjärnbäcken by Dunderselet, se Fiolträsket Saknas
Risvattnet by Grösselberget höjd Gåstjärnbäcken by Dunderträsket sjö
Risvattnet by Gubberget höjd Gäddgården gd Dunderträsket sjö
Risvattnet by Gumbodafjärden havsvik Gövikkvarnen kvarn Dunderträsket, se Fiolträsket Saknas
Risvattnet by Gumbodaheden skogsmark Hagetorp avs Dömanskäret skär
Risvattnet by Gumbodaholmen udde Halleberg lht Dödmanskäret holme
Risvattnet by Gumbodaholmen udde Hammarkvarnen f.d. kvarn Ekorrtjärnbäcken bäck
Risvattnet by *Gumboda mötesplats förr mönstrings- och mötesplats /Se Hedgården gd Ekorrtjärn sjö
Risvattnet by Gumbodatjärnen tjärn Hedlunda lht Ekorrtjärnen tjärn
Risvattnet by Gumbodafjärden havsvik /Se Hedlunda lht:er Ekrotet f.d. soldatjord
Risvattnet by Gumbodholmen lastageplats /Se Hemmet avs Essfäbodbrännan skogsmark
Risvattnet by Gumängesberget höjd Hemmet lht:er Estenraningen odling
Risvattnet by Gårdberget höjd Henriksgården? bebyggelse Estersmarkgångrenen vägbacke
Risvattnet by Gårdberget höjd Hertsbergsnybruket avs Fagerbäcken bäck
Risvattnet by Gårdberget höjd Hertsånger by Fagerbrännan skogsmark
Risvattnet gårdar Gårdmyran myr Hertsånger by Fallet odling
Skäran by Gårdmyran myr Hjoggtjärn bebyggelse Farmorgärdan odling
Skäran by Gårdmyran sumpmark Hjoggtjärnen gd ?Fastemyren myr
Skäran by Gårdmyran myr Hjoggtjärn gd /Se Fastermoren myr
Skäran by Gårdmyrberget höjd Hjälmsäter avs Fastenviken ängsmark
Skäran by Gåsberget höjd Hjälpmyran, se Järpmyran Saknas Finnbergsgärdan odling
Skäran by Gåstjärnberget höjd Hjärpmyren avs Fiolträsket sjö
Skäran by Gåstjärnbäcken bäck Holmbyn binamn på Holmen Flakabäcken bäck
Skäran by Gåstjärnen tjärn Holmen, Östi Saknas Flakamyran myr
Skäran by Gåstjärnen tjärn Holmnäs lht Flakamyran myr
Skäran by Gåstjärnsberget höjd Holvattnet, se 1 Hålvattnet Saknas Flakamyrberget berg
Skäran by Gåstjärnsbäcken bäck Hugget gårdar Flarklundsberget höjd
Skäran by Gästgivarberget höjd Hugget gårdar Flarkåberget kronopark
Skäran by Görjemyran myr Hugget lht, gd:ar Flarkåberget kronopark
Skäran by Görjemyran myr Hultet del av by Flarkån å
Skäran by Görjemyrbäcken bäck Hultet lht Flarkån å
Skäran by Göviken havsvik Hultet avs Flarkälven = Flarkån Saknas
Skäran by Gövikhällorna höjd Humle f.d. soldatjord Flaten odling
Skäran by Hacksviken vik Hågen, Högen? gårdar Flaten odling
Skäran by Hakasmyran myr Hågen gårdar Flinkbacken backe
Stranden gårdar Hakatjärnen tjärn Håkangården bebyggelse Flinkbäcken bäck
Trehörningen by Hakatjärnen sjö /Se Hålvattnet bebyggelse ?Flottsjöudden, ?Flutensjöudden udde
Trehörningen by Hakatjärnsberget höjd Hålvattnet by Flottesjöudden udde
Tureberg förr fänriksbost. /Se Hammarkvarnen terräng, f.d. kvarn Hålvattnet bebyggelse Flottesjöviken havsvik
Ånäset by Hammarn odling? Hålvattnet gd Floxnet myr
Ånäset by Hampmyran myrmark Hålvattnet by Floxnet myr
Ånäset by Hampmyran myr Häggroten avs Fluxmyran myr
Ånäset by Hampmyrberget höjd, triangelpunkt, betesmark Hällorna, Upp i gård Flymyren myr
Ånäset by Hampmyrberget höjd Högen, se Hågen Saknas Flymyran myr
Ånäset by Hamptjärnen tjärn Hömyran Saknas Flöjtrotet f.d. soldatjord
Ånäset by Hamptjärnen tjärn Hörneborg by Focken odling
Ånäset by Hamptjärnen tjärn Hörneborg by Fognesberget berg
Ånäset by Hamptjärnsberget höjd Hörnäs by Fornisberget? berg
Ånäset by Hamptjärnsbäcken bäck Hörnäs gårdar Frängsgärdan odling
Ånäset by Hamptjärnsmyran myr Innerbyn del av Hertsånger Frängsmyran odling
Ånäset by /Se Hansberget höjd Innerfäboden bebyggelse, gd:ar Frängsmyran myr
Östensmark by Hamsfäbodbacken backe? Isberga avs Frängsmyran odling
Östensmark by Haramyran terräng? Isbergsgården gd Frängsmyran myr
Östensmark by Haraskatasandviken vik Ivarsåkersskiftet lht Frängsmyrbäcken bäck
*Östensmark by Hattmyran myr Jannäs gård Fröbäcken bäck
Östensmark by Hattmyrberget höjd Jannäset gd Fungnäsberget berg
*Östensmark by Hattmyrbäcken bäck Jeriko ödegd Fugnesberget höjd
Östensmark by Hattmyrtjärnen tjärn Jerusalen, se Gerusalen Saknas Fungnäsmyren myr
Östensmark by Havmyran odling Johan Olof Olssons gärdan avs Fugnesmyran myr
Östensmark by Hedbacken skogsmark och backe Johannedal lht Fugnesmyrkläppen höjd
Östensmark by Hedberget höjd Johannesberg lht Furuberget höjd
Östensmark by Hedberget, Södra höjd Johannesberg lht Fåfänglägdan skogsröjning
Östensmark by Hertsångerälven älv Johannesdal avs Fåfänglägden odling
Östensmark by Hjoggtjärn, se Jåggtjärn Saknas /Se Johannesdal lht. Fångnäsberget, se Fugnesberget Saknas
Östensmark by Hjoggtjärnen tjärn Johanneslund avs Fångnäsmyran, se Fugnesmyran Saknas
Östensmark by Hjoggtjärnsbäcken bäck Johanneslund lht Fäbodberget berg
Östensmark by Hjälmberget höjd Johanneslund lht Fäbodberget berg
Östensmark by Hollströmsberget höjd Johannisberg lht Fäbodberget Saknas
Övastemark by Holmsjöberget höjd Jonasmarken by Fäbodbrännan skogsmark
  Holmsjön sjö Jonasmarken by Fäbodbäcken bäck
  Holmskatan del av Gumbodaholmen Jon Gabrielssons gärda avs Fäbodbäcken bäck
  Hugget odling Jongården bebyggelse Fäbodgärdan odling
  Hundmyran myr Jongården bebyggelse Fäbodsjön försvunnen sjö
  Hundmyrbacken skogsmark Jonsagården, se Ollegården gd Fäbodtjärn sjöar
  Husberget höjd Jonssagården bebyggelse Fäbodtjärnen tjärn
  Hålflycket berg och triangelpunkt Jonäsgärdan lht Fäbodvägen stig
  Hålhösberget höjd Järnäs, se Jannäset Saknas Fäbodåkern odling
  Hålklappberget höjd Järpmyran avs Fällan odling
  Hållberget höjd Jönsfäboden fäbodställe Fällbron bro
  Hålsberget höjd Jönsfäboden gd Fällgroven bäckdal
  Håltjärnen tjärn Jönsgården bebyggelse Fällberget höjd
  Håltjärnkläppen skogsmark Jönsgården bebyggelse Fällmyran myr
  Hålvattnet sjö Kajen Saknas Fällvägen väg
  Hålvattnet sjö Karlberg lht ?Fästningen, se Busken grund
  Hålvattsbäcken bäck Karlsborg avs +Förklikningsnybruket odling
  Häggströmsberget höjd Karlslund avs Föllan, se Fällan Saknas
  Hägnberget höjd Karlslund lht Föskmyran myr
  Hägnberget höjd Karlslund lht. Galgbacken höjd
  Hässje-Råmyran myr Kasamyren avs Galtbacken höjd
  Hästskon strandområde Kasamyran lht Gam-Burtjärnen tjärn
  Hästkroken odling Kasamyran lht Gambysberget berg
  Högbrännan skogsmark Klanken benämning på Klankliden Gambystjärnen tjärn
  Höggärdberget höjd Klankliden by Gambäckmoren myrmark
  Högholmen skogsmark Klankliden gd Gambodforsen fors
  Högskär triangelpunkt Klingmarken gård Gamgårdsbacken förr backe
  Högskär ö Klingmarken gd Gamkallen grund
  Högskäret ö Klintsjölänningen ställe vid kusten Gammbrödan strand
  Högskäret holme Klintsjön by Gammelhamn, se Graven vik
  Högskäret skär Klintsjön by Gammelhamnen vik
  Högskäret ö Klintsjösågen avs Gammelhamnen vik
  Högskärsundet vik Klöfvik lht Gamskiftet odling
  Hömyran odling Kolaboda by Gamvalen odling
  Hömyran odling Kolaboda by Gamburtjärn sjö
  Hömyran myr Kolaboda Mejeriförenings tomtområde avs Gerusalsklanken berg
  Hönskäret holme Kolabodbyn, se Kolaboda Saknas Gerusalsklanken, se Jerusalsklanken o. Klanken Saknas
  Idun utvidgning av Flarkån Koppnäs by Getlortberget höjd
  Illmyran myrmark Korpnäset ställe Getlortmyran myr
  Inmoren terräng Korpnäset binamn på Jönsfäboden Getmyran odling
  Innerbytjärnen tjärn Kristian-Ers-gården?, Kristians? bebyggelse Giftersmyran myr
  Isberget berg Kristinelund lht Gillersmyrorna myrar
  Isberget höjd Krokvattnet by Gillret skogsmark
  Jan-Persagärdan terräng Krokvattnet by Gjutan odling
  Jeriko skogsmark Krusgärdet lht:er Gjutan odling
  Jomarktjärn sjö Kruskroken ställe Gjutmyran myr
  Jomyran myr Kvarnfors by Gjutmyrberget höjd
  Jomyrberget höjd Kvarnfors by Granden strand
  Jomyrbäcken bäck Kvarnmoren gd Granholmen ö
  Jonkmyran myr Kvarnmoren gård Granholmen holme
  Juvikbäcken bäck Kvarnmoren gd Granholmssundet sund
  ?Juviken vik Kvarntomten avs Granholmsundet sund
  Juviken havsvik Kyrkoplatsen lht:er Grankärret kärrmark
  Juvikudden udde Kyrkostadsplatsen lht Granmoren myrmark
  Jåggtjärn tjärn /Se Kålaboda, se Kolaboda Saknas Granåån binamn på Granåälven
  Järpmyran odling Kålabodaby pst Granåälven å
  Jörktjärnen tjärn Kälen bebyggelse Granöudden udde
  Kajberget skogsmark Kälen gd Graven vik
  Kallen grund Lars Gustav Perssons nybruket avs Graven vik
  Kallmyran myr Lertäkten avs Graven myr
  Kallraningen odling Liden gårdar Grissleberget del av Djupviksskäret el. Långskäret
  Kalvberget höjd Liden gårdar Grosskär, ?Gråsälskäret skär
  Kasamyran myr /Se Lillå lht Grosseskären, se Stor- o. Lill-Grosseskären Saknas
  Kasamyran myrmark Lillåänget lht Grossmyran myr
  Kasamyran myr /Se Logtomten lht. Grossmyrberget höjd
  Kattmorberget höjd Lugnet avs Grovkyan odling
  Kattögelberget berg Lugnet lht Grovsandsudden udde
  Kavelbromyran myr Lugnet lht Grovsandudden udde
  Kavelbromyran myr Lugnet lht Grovsandvägen skogsväg
  Killingsanden strandområde Lund by grund i Skärans by förteckning
  Killingsandudden udde Lund gård Grundet odling
  Killingsandviken vik Lund gd Grundkallstenen holme
  Killingudden udde Lund gårdar Grundkallören skärgårdsholme
  Klankheden hed Lund by Grundnabben udde
  Klankmyran myr Lundagård lht Grundnabben udde
  Klanktjärnbäcken bäck Lunden gd Grönbäcken bäck
  Klanktjärnen tjärn Lundgården bebyggelse Grönlundsbacken backe
  Klappberget höjd Lundhem lht Grönlundsbacken vägbacke
  Klappmoren odling Lyckan avs Gröpetänget odling
  Klappmyran myr Lyckan avs Gubberget berg
  Klingmarkberget höjd Lyckhem avs Gubberget höjd
  Klingmarken odling Lyckhem lht Gumbodafjärden fjärd
  *Klingsjöfjärden fjärd Långholmen lht Gumbodafjärden, se Gumbodfjärden Saknas
  Klingsjön sjö Långmyran lhr Gumbodahed hed
  Klintsjöberget höjd, triangelpunkt Lövbacka Saknas Gumboda Hed, se Gumbodheden exercisplats
  Klintsjö-Högskär del av ö Lövmora Saknas Gumbodaheden exercisplats
  Klintsjölänningen grund Malingsbo avs Gumbodaheden f.d. exercisplats
  Klintsjömyrorna myrmark Marieberg lht Gumbodaheden f.d. exercisplats
  Klintsjön, se Klingsjön sjö Mejeriet lht Gumboda(hed) exercisplats /Se
  Klintsjön sjö Mittibyn bydel Gumbodaholmen hamn
  Klintsjön sjö /Se Modtorp avs Gumbodakälen krp.
  Klintsjön sjö Mosesgården?? Saknas Gumbodatjälen kronopark
  Klintsjön myrmark Mårtenfäbodarna gårdar Gumbodatjärn sjö
  Klintsjön sjö Mårtenfäboden gd Gumbodatj., se Gumbodtj. Saknas
  Klintsjöskäret ö Mårtengården bebyggelse Gumbodfjärden havsvik
  Klubben holme Mårtensgården? bebyggelse Gumbodheden f.d. exercisplats
  Klumpsjöbäcken bäck Mårtsgården f.d. gd Gumbod-Röjmyran myr
  Klumpsjön sjö Mårtensmarken by Gumbodtjärnen tjärn
  Klumpsjöraningen odling Mårtensmarken by /Se Gumbotjälen kronopark
  Kluvmyran myr Mårtsmarken bydel Gumängesberget berg
  Kluvtjärnen tjärn Nickegården, se Ollegården gd Gumänget odling
  Kläppen skogsmark Nicke-gården? bebyggelse Gumänget odling
  Klöset vik Nilsgärdan lht Gumänget odling
  Klöset vik /Se Nilsliden lht Gångrenen vägbacke
  Klöshällan holme Norrbäck by Gårdberget berg
  Klövgärdan odling Norrbäck gd Gårdberget höjd
  Klövviken vik Norrlund avs Gårdmyran myr
  Kniptjärnen tjärn Nybergsgärdan lht Gårdmyran myr
  Knöttermyran myr Nybergstorpet avs Gårdmyran myr
  Kolabodaån å Nybo gård Gårdmyran odling
  Kolafallberget skogsmark Nybo f.d. gård Gårdmyrberget höjd
  Kolamyran terräng Nybo Saknas Gåsberget höjd
  Koppitjärnbäcken bäck Nyborg lht Gåstjärn sjö
  Koppitjärnen tjärn Nybyn kyrkby Gåstjärn sjö
  Korshälludden udde Nybyn by Gåstjärnberget berg
  Krickberget höjd Nybyn bebyggelse Gåstjärnberget höjd
  Krockvattnet sjö Nybytomten avs Gåstjärnbäcken bäck
  Krokbacken skogsmark Nybytorpet avs Gåstjärnen tjärn
  Krokvattnet sjö Nyhamn avs Gåstjärnen tjärn
  Krokvattnet tjärn Nyhem avs Gåstjärnsberget berg
  Krokvattnet sjö Nyhem lht Gåstjärnsbäcken bäck
  Kullbackberget höjd Nyhem lht Gäddviken vik
  Kullerhällan holme Nyliden by Gäddviken vik
  Kusberget höjd Nyliden gd Gärdberget höjd
  Kvarnberget höjd Nymoren avs Gärdhällorna berg
  Kvarnberget höjd Nymoran Saknas Gärdslen odling
  Kvarnberget höjd Nyrödningen lht Gästgivarberget höjd
  Kvarnberget höjd Nytorp avs Görjmyran myr, odling
  Kvarnhusbäcken bäck Näset gårdar Görjmyran myr
  Kvarnhammarn höjd och skogsmark Näset bydel Görjmyrbäcken bäck
  Kvarnmoren odling Näskvarnen kvarn Göviken vik
  Kvarnmoren terräng Ollegården gd Göviken havsvik
  Kvarnmoren myrmark Olof Anderssonsgärdan lht Gövikbäcken bäck
  Kvarnsanden strandområde Orrgården, se Ollegården gd Gövikhällorna bergshöjd
  Kvarnselet utvidgning av Vebomarksån Orrgården bebyggelse Haketjärn sjö
  Kvarnänget odling Palmtorp lht Hakatjärnen tjärn
  Kvickbäcken bäck Pardala lht Hakatjärnsberget berg
  Kyrktjärnen tjärn Pellboda by Hammarn bergknalle
  Kålabodaån å Pellboda by Hampmyren myr
  Kålabodaån å Pellstaden bebyggelse Hampmyran myr
  Kämpesmyran myr Pellstan gårdar Hampmyrberget, Stora, Lilla bergkläppar
  Kämpesmyrberget höjd Persgården bebyggelse Hampmyrberget berg
  Lakamyran myr Persmarken gd Hampmyrberget berg
  Lakamyrbäcken bäck Persraningen gd Hamptjärn sjö
  Lapptjärnberget höjd Persrödningen avs Hamptjärn sjö
  Lassberget höjd Persrödjningen, se Persraningen Saknas Hamptjärn sjö
  Lass-Persaberget höjd Persrönningen, se Persraningen Saknas Hamptjärn sjö
  Lavmoren odling Pettersburg f.d. gård Hamptjärn sjö
  Lidbacken skogsmark Pällboda, se Pellboda Saknas Hamptjärnen tjärn
  Lidgärdan odling Ramroten, se Ramrotet Saknas Hamptjärnen tjärn
  Lill-Bjännmyrhålet terräng Rangelmyran lht Hamptjärnen tjärn
  Lill-Båtsjön sjö Raningsbyn byar Hamptjärnsberget höjd
  Lillbäcken bäck Raningskvarnen kvarn Hamptjärnsbäcken bäck
  Lillbäcken bäck Rismoren avs Hamptjärnsbäcken bäck
  Lillgärdan odling Rismoran avs Hamptjärnsmyran myr
  Lillhavet havsvik Rismoran, se 26 Nybyn Saknas Hansberget berg
  Lillholmen holme Rismyr lht Hansberget höjd
  Lill-Kricksanden strandområde Rismyran lht Hansfäbodbacken odl.
  Lill-Marsjön sjö Rismyrrödningen avs Harakälsberget höjd
  Lill-Risberget höjd Rismyrrödningen lht Haramyran myr
  Lillsjöberget höjd Risvattnet by Haraskatasanden vik
  Lillsjön sjö Risvattnet by Hattmyran myr
  Lill-Vändskäret holme Rotfällan avs Hattmyrbäcken bäck
  Lill-Vändskäret o. Stor-Vändskäret holmar Rotfällan lht Hattmyrtjärn sjö
  Lill-Vändskäret ö Rotskoletomten lht Hattmyrtjärnen tjärn
  Lillån å Rödmyrgärdet, se Röjmyrgärdet Saknas Havmyran myr
  Lillåänget odling Rödjningen avs Hedberget berg
  Lindgrensmyran myr Rödjningen gård Hedberget höjd
  Linsänket strandområde Röjmyran lht Heden, se Gumbodahed hed
  Lisbäckmyran myr Röjmyrberget by Hedgärdan odling
  Lobbträsket träsk Röjmyrberget ödegd Hedgärdan odling
  Loberget höjd Röjmyrgärdan by Hedmyran myr
  Lommyran myr Röjmyrgärdet ödegd Hedraningen odling
  Lommyrtjärnen tjärn Röjmyrgärdet bebyggelse Hedvägen skogsväg
  Lomtjärnberget höjd Röjningen lht Hemraningsbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn Röringsbo avs Hemåkern odling
  Lomtjärnmyran myr Sakrismarken by Hertsångersälven del av Kolabodån
  Lomyran myr Sakrismarken bebyggelse Hjoggtjärn sjö
  Lomyran myr Samfällstorp lht Hjoggtjärnberget höjd
  Lomyrberget höjd Sandgärdan Saknas Hjoggtjärn sjö
  Lomyrbrännan skogsmark Sannantorp lht Hjoggtjärnen tjärn
  Lomyrrumpan terräng? Selsberg avs Hjoggtjärnsänget odling
  Lusteligbrännan skogsmark Seksbäck avs Hummelrotet f.d. soldatrote
  Långberget berg Selskvarnen kvarn Hjälmberget berg
  Långberget höjd Sigridsbo lht Hogget, Ut i dalgång
  Långholmen myr- och skogsmark Sigridsröjningen avs Hollströmsberget höjd
  Långhägnen odling Sigridsrödjningen Saknas Holmberget, (Östi) berg
  Långhällorna skogsmark Sjo bebyggelse Holmen odling
  Långmyran myr Sjöbacka Saknas Holmsjöbacken backe
  Långmyran myr Sjödala by Holmsjöberget berg
  Långmyran myr Sjödala gd Holmsjöholmen holme
  Långmyran myr Skalet gårdar Holmsjön sjö
  Långmyran myr Skalet gårdar Holmsjön sjö
  Långmyran myr Skatagården bebyggelse Holmskatan udde
  Långmyran myr Skarprödningen lht Holmstj., se Holmsjön Saknas
  Långmyran myr Skogstorp avs Holmvägen väg
  Långmyrberget berg Skogstorp lht Hultesbacken odling
  Långmyråkern odling Skolhustomten lht Hultesmyran odling
  Långskäret ö Skoltomten lht Hultraningsmoren myr
  Långskäret ö Skoltomten lht Hundmyran myr
  Långtjärnen tjärn Skoltomten lht Håkamyran myr
  Långvikavan tjärn Skravelkvarnen f.d. kvarn Hålaflyttjet berg
  Långvik vik Skravelbäcksågen förr såg Hålflycket berg
  Långviken vik Skredkvarnen kvarn Hålflycket berg
  Långviken vik Skrivargården bebyggelse Hålflycktet, se Hålaflyttjet berg
  Långvikgrundet grund Skrivar-Nilsandersagården gd Hålflycket? berg
  Långvikudden udde Skrivar-Olandersagården gd Hålflycket berg
  Långvikudden, Västra udde Skäran by Hålflyggberget berg
  Lägdmyran terräng Skärbyn, Skäran by Hålflyttberget berg
  Lähällan udde Skärjebyn, se Skäran Saknas Hålhösberget höjd
  Läkarhällorna terräng Slottsroten avs Hållberget berg
  Löhömyran myr Slåttermyren avs Hållberget berg
  Lönnören holme Slåttermyran lht Hållberget höjd
  Lövhusberget höjd Smedstorp avs Hålsberget berg
  Lövsvedjan skogsmark Snickargården, se Ollegården gd Håltjärn sjö
  Markberget höjd Snickargården bebyggelse Hålstjärn sjö
  Massaselet utvidgning i Vebomarksån Solbacka lht Hålstjärn sjö
  Missmyrgärdan odling Sotfällan Saknas Håltjärnen tjärn
  Morbäcken bäck Spetsgård avs Håltjärnskläppen berg
  Moren odling Staffansrödning lht Håltjärnskläppen höjd
  Moren odling Stalltomten lht Hålvattnet sjö
  Moren odling Stampen, Uppi f.d. stampverk Hålvattsbäcken bäck
  Moren ägomark Starbo avs Hålänget odling
  Morgonmyrberget höjd Stenbacka lht Häggbacken landsvägsbacke
  Morgonmyrtjärnen tjärn Stenbacka lht Häggrotet f.d. soldatjord
  Mossavarpet vik Stenfors skyddshem Häggströmsberget höjd
  Myran odling Stenfors skogsmark Hägnberget bergshöjd
  Myrrisbäcken bäck Stenfors såg avs Hägnen odling
  Myrriset terräng? Stenforsstugan lht Hässjeråmyran myr
  Mysslingsberget höjd Stenhammar avs Hästkroken skogsmark
  ?Mörsviken o./el. Sörfjärden vik Stenlund lht Härbreviken vik
  Mörsviken vik Stennäs avs Hättmyrtj., se Hattmyrtjärnen Saknas
  Ned-Degermyran myr Stennäs Saknas Högbacken berg
  Neltjärnen tjärn Stensborg avs Högbacken vägbacke, höjd
  Nilssonsberget höjd Stensborg gård Högbacken kulle
  Nordrotet odling? Stensgården, se Ollegården gd Högberget höjd
  Norsjöberget höjd Stensgården bebyggelse Högberget höjd
  Norsjön sjö Stoltsgården bebyggelse Högberget berg
  Nybergsgärdan odling Storbäcken gård Höggärdberget höjd
  Nyboberget höjd Storbäcken bydel Högholmen f.d. holme, nu udde
  Nybomyran myr Storbäckskvarnen kvarn Högklappberget berg
  Nybruket odling Storkvarnen försvunnen kvarn Högklappmyran myr
  Nybruksbacken skogsmark Stormoran lht Högskäret skär
  Nybyn odling?, triangelpunkt Strand by Högskär(et) holme
  Nygärdan odling Strand by Högskärsundet vik
  Nymyran odling Strand by Högstskäret holme
  Nymyran, Övre myr Strandfors by Högsösundet f.d. sund
  Nymyrberget höjd Strandfors by Hömyren myr
  Nymyrberget höjd Strandnäs avs Hömyran odling
  Nyrotberget höjd Strandnäs gd Hömyran odling
  Nyrotet odling Strömbäck by Hömyran myr
  Nyverket odling Strömbäck gårdar Hömyrberget berg
  Nyverket odling Strömbäckslund avs Hömyrbäcken bäck
  Nyverksmyran myrmark Strömbäckslund lht Hömyren myr
  Nyåkern odling Stålrotet f.d. soldatjord Hömyren myr
  Näset odling, udde Ståltorpet avst. Hönäset odling, udde
  Näsudden udde Stånsmyren avs Idan utvidgning av Svenraningsbäcken (Kolabodån)
  Näsudden udde Sunnantorp avs Igeltjärnmyren myr
  Näsudden udde Svartskären avs Igeltjärnmyren myr
  Näsudden triangelpunkt Svartskatan lht Illmyran myr
  Näsåkern odling Svedjen, Väst å gd Innerbytjärn sjö
  Nörd-Lill-Krickudden udde Svensmarken by Innerbystjärnen tjärn
  Olabäcken bäck Svenmarken by Inneråkern odling
  Orrmyran myr Svensgården bebyggelse Inneråkersberget höjd
  Orrmyran myr Svenskbo avs Inneråkersidan eda
  Orrmyran myr Svärdsro avs Isbergsfäbodberget höjd
  Orrmyran myr Svärdsroten avs Jakobstaberget höjd
  Orrmyran myr Sågtomten lht Jan-Jansaberget höjd
  Orrmyrlidbacken landsvägsbacke /Se Söderbäck by Jan-Jansagärdan odling
  Oxmyran myr Söderbäck by Jan-Olsaskiftet odling
  Oxmyrkläppen skogsmark Tingshuset Saknas Jan-Persagärdan odling
  Oxmyrkläppen skogsmark Tingshustomten lht Jasstranden odling
  Pellbodberget höjd Tjäl-, se Käl- Saknas Jerusalsklanken, se Klanken Saknas
  Pellbodbäcken bäck Tjälen gårdar Jockmyran myr
  Pell-Fäbodbäcken bäck Tjälen gård Johansåkern bebyggelse, odling
  Pell-Persagärdan odling Tolvmansgården bebyggelse Jomyran myr
  Per-Andersagärdan odling Tomasgården, se Ollegården gd Jomyrberget höjd
  Per-Larsagärdan odling Tomasgården bebyggelse Jonas-Högströmsbacken landsvägsbacke
  Per-Olsamyran myr Torfäboden gård Jon-Gabrielssonsgärdan odling
  Pettersberget höjd Torfäboda f.d. fäbod Jonkmyran myr
  Pinkberget höjd Torfäboden gd Jåggtj., se Hjoggtjärnen Saknas
  Porsviken vik Torgården bebyggelse Järpmyran odling
  Porsviksdikena myrmark Tormyrstrand lht Jönsberget berg
  Prästholmen holme Torphägnan avs Jönsberget höjd
  Pörrviken vik Torrmyrstrand avs Jönshugget skogsmark
  Ramsarmyran myr Torsfäbodarna gårdar Jönsmyren myr
  Ramsarmyran myr Toskbäcken gård Jönsmyren myr
  Raningen skogsmark? Toskbäckarna gd Jörkmoren odling
  Raningen odling Trehörningen by Jörkmorlunden skogsdunge
  Raningsberget höjd, triangelpunkt Trehörningen gårdar Jörktjärnen tjärn
  Raningsberget höjd Trehörningen by Kajberget Saknas
  Raningstjärnen tjärn Trehörningsbäck by Kallermyran myr, odling
  Raskrotet terräng Trehörningsbäck by Kallkällberget höjd
  Rengårdsberget höjd Trofast avs Kallraningen odling
  Rengårdsbäcken bäck Tryggrotet avs Kalvberget berg
  Rengårdsmyran myr Trängsmyren avs Kalvberget höjd
  Risberg triangelpunkt Tränsmyran bebyggelse Kammen ås
  Risberget höjd Tureberg fänriksboställe Kapplöpet odling
  Risbergsmyran myr Tureberg, se 3 Gumboda Saknas Karsjöhällan, ?Kallsjöhällan skär
  Risbergsmyran myr Tån gård Kasamyran myr, odling
  Risfällan odling Tån gd Kattmorberget höjd
  Riskläppudden skogsmark Vallen by Kattuggleberget berg
  Rismyran myr Vallen lht Kattviken vik
  Rismyran myrmark Vallenborg lht Kattviken vik
  Rismyran myr Vebbgården fattiggård Kattögelberget berg
  Rismyran myr Vebbgården gd Kattögelmyran myr
  Rismyran myr Vilhelmsro avs Killingsanden vik
  Rismyrberget höjd Villan avs Killingsandsviken vik
  Rismyrberget höjd Villan lht Killingsandviken, se Killingsanden Saknas
  Rismyrbäcken bäck Villnäs avs Killingudden udde
  Rismyrraningen ägomark Villnäs lht Kindbågen krök av Kolabodån
  Risvattnet sjö Vippersraningarna gårdar Klanken Saknas
  Risvattnet sjö Vippersröjningen gårdar Klankheden skogsmark
  Rockmyran myr Västbyn bydel Klankmyran myr
  Rotbäcken odling Västerbyn bydel Klanktjärnen tjärn
  Rotet skogsmark Västerbyn bebyggelse Klinggärdan odling
  Rotänget odling Västra Estersmark lht Klingmarkberget berg
  Rovgärdberget höjd Ytterbyn bydel Klintsjöbacken landsvägsbacke
  Rovgärdberget höjd och skogsmark Ytterbyn del av Hertsånger Klintsjöberget berg
  Rudtjärnen tjärn Ytterfäboden gårdar Klintsjöberget höjd
  Rupmorgärdet odling Zakrismarken by Klintsjö-Högskär holme
  Rupåkern odling Zakrismarken, se 1 Sakrismarken Saknas Klintsjölänningen ställe
  Ryssjöbäcken bäck Zakristorp Saknas Klintsjömyrorna myrmark
  Ryssjön sjö Uttermyran avs Klintsjön sjö
  Rännrorsklubben udde Åbacka lht Klubben holme
  Rävakulberget höjd Åbyn by Klumpsjöbäcken bäck
  Röberget höjd Åbyn bydel Klumpsjön sjö
  Röberget skogsmark Åbysågen såg f.d. Klumpsjön sjö
  Röjmyran myrmark Åkern avs Klumpsjön sjö
  Röjmyran myr Åmarken by Klumpsjön sjö
  Röjmyran myr Åmarken by Klumpsjöraningen odl.
  Röjmyran odling Ånäset by Kluvmyran myr
  Röjmyran myr Ånäset by Kluvtjärnen tjärn
  Röjmyrberget höjd Ånäset by Kläppen höjd
  Röjmyrberget höjd Ånäset ortn Kläppmoren myrmark
  Röjmyrberget höjd Ånäset ortn. Kläppmyran myr
  Röjmyrberget höjd Ånäset ortn Klöset vik, fiskeläge
  Röjmyrbäcken bäck Åtomten lht Klövbäcken bäck
  Röjmyrtjärnen tjärn Åänget gård ?Klöven vik
  Römossamyran myr Älvsbacka lht Klöven dle av Gumbodafjärden
  Römossamyran myr Östanå bolagsgård Klöven vik
  Römossamyran myr Östanå gd Klövgärdan odling
  Römossamyran myr Östanå lht Klövviken vik
  Römossamyran myr Östbyn bydel Kniptjärn tjärn
  Römossamyran myr Österbyn bydel Kniptjärn sjö
  Römossamyrtjärnen tjärn Österrisfällan lht Kniptjärn sjö
  Römossan odling Östra Estersmark lht:r Kniptjärnen tjärn
  Römossan odling   Knorthägnen odling
  Rösberget höjd   Knösen backe
  Sandbäckmyran ägomark   Kolabodaån å
  Sandnybruket odling   Kolabodån å
  Sandsjöberget berg   Kolafallet odling
  Sandsjön sjö   Kolafallet skogsmark, hygge
  Sandudden udde   Kolboån å
  Sandåsen ås?   Kolfatet odling
  Sandåsmyran myr   Koppitjärnen tjärn
  Selet odling   Koppitjärnsbäcken bäck
  Selet tjärn   Korngärdan odling
  Selsberget höjd, triangelpunkt   Korngärdan odling
  Selsbäck odling?   Korpnäset näs
  Selsbäcken bäck   Korpnäset udde
  Selsmoren terräng   Korpnäsvägen skogsväg
  Selsmyran myr   Korssjöhällan holme
  Selsmyran myr   Krickberget höjd
  Sigmyran myrmark   Krokbacken landsvägsbacke
  Siktjärnen tjärn   Kroksjön sjö
  Sjulsmoren odling   Kroksjön, se Aron-Olsaträsket Saknas
  Sjösandbäcken bäck   Krokvattnet sjö
  Sjösanden vik   Krokvattskvarnen kvarn
  Skalsberget höjd och triangelpunkt   Kronskogen kronopark
  Skalsberget höjd   Krusgärdan odling
  Skarpenberg höjd, triangelpunkt   Kråkrotet odling
  *Skidhällan ö   Kräkånger vik
  Skidhällan holme   Kullbackberget höjd
  Skidudden udde   Kullen, se Busken grund
  *Skihällan ö   Kullerhällan holme
  Skorvstensudden udde   Kullhällan holme
  Skravelberget berg   Kusberget berg
  Skravelbäcken bäck   Kusberget berg
  Skravelkvarnen terräng   Kussgärdan odling
  Skärebäcken bäck   Kvarnberget höjd
  Skärefjärden vik   Kvarnberget höjd
  Skärefjärden sjö, f.d. havsvik   Kvarndammet fördämning
  Skärefjärden, Yttre havsvik   Kvarnmyran odling
  Skäresjöbäcken bäck   Kvarnselet sjö
  Skäresjön sjö   Kvarnselet sjö
  Skärraningen myrmark   Kvarnänget myräng
  Slåttermyrtjärn tjärn   Kyan sluttning
  Slåttmyran myr   Kyan odling
  Slåttmyran myr   Kvarnselet sel
  Slåttmyran ägomark   Kyan del av Vintersmyran
  Slåttmyrtjärnen tjärn   Kyan odling
  Smalträsket sjö   Kybacken backe
  Småkorshällorna holme   Kyrkbacken höjd
  Småmyrorna myrmark   Kyrktjärnen tjärn
  Småmyrorna odling   Kyrkvägen väg
  Småmyrorna myrar   Kyrkvägen väg
  Smörhålorna vik   Kålabodaån, se Kolabodån Saknas
  Smörsjöhällorna holme   Kälen, In å höjd
  Snetjärnen tjärn   Källbacken landsvägsbacke
  Snetjärnsberget höjd   Källmyren myr
  Snetjärnsbäcken bäck   Källmyren myr
  Snotterblommyran myr   Kälsnybruket odling
  Sockmyran myr   Lakamyran myr
  Sockmyrberget höjd   Lakamyrbäcken bäck
  Solskensberget höjd   Langbromyren myr
  Sortmyrbäcken bäck   Lappkåtaudden udde
  Sotbrännan skogsmark   Lappsvedjebacken odling
  Spjälbäcken bäck   Lappsvedjen odling
  Spångholmen holme   Lapptjärnberget höjd
  Spångmyran myr   Lappträsket sjö
  Staffansraningen odling   Lappträsket, se Lobbträsket Saknas
  Staffansraningsbäcken bäck   Lars-Andersagärdan odling
  Stark-Karin-berget skogsmark   Lars-Fräcklägden odling
  Stenbrännmyran myr   Lassberget höjd
  Stensmyran myr   Lassgärdan odling
  Stomraningen odling   Lasshällan berghäll
  Stoppersmyran odling   Lass-Persaberget höjd
  Stor-Bjännmyrhålet terräng   Lavmoren myrmark
  Stor-Båtsjön sjö   Lekattstycket odling
  Storbäcken bäck   Lerviken vik
  Storbäcken bäck   Lidbacken höjd
  Storbäcken bäck   Liden skogsmark
  Storbäckmyran myr   Liden skogsmark
  Storbäcksberget höjd   Lidgärdan odling
  Storfällberget höjd   Lidvägen skogsväg
  Stor-Fällberget berg   Lillaån bifl. till Kolabodån
  Stor-Fällgroven bäck   Lillberget knalle
  Storholmen holme   Lill-Båtsjön sjö
  Storholmen skogsparti   Lillbäcken bäck
  Storholmen holme   Lillbäcken bäck
  Storklösen vik   Lill-Grosseskäret skärgårdsholme
  Stor-Klössanden strandområde   Lillgärdan odling
  Storkägelberget höjd   Lillhappmyrberget Saknas
  Storlidberget höjd   Lillhattmyrberget berg
  Stor-Marsjön sjö   Lillhavet vik
  Stormorsjön tjärn   Lillhavet vik
  Stormyran odling   Lillhavet vik
  Stormyran myr   Lillhavet havsbukt
  Stormyran myr   Lillholmen holme
  Stormyrtjärnen tjärn   Lillhättmyrberget höjd
  Storsanden strandområde   Lillkricksand vik
  Stor-Sortmyran myr   Lillkricksanden vik
  Storstenen grund   Lillkrickudden udde
  Stortjärnbäcken bäck   Lillkronparken krp.
  Stortjärnen tjärn   Lillkumlet sjömärke
  Storviken vik   Lillkybacken backe
  Stor- o./el. Lill Vändskäret öar   Lillsjön sjö
  Stor-Vändskäret holme   Lillån biflod
  Stor-Vändskäret o. Lill-Vändskäret holmar   Lillägden odling
  Stor-Vändskäret ö   Lill-Marsjön tjärn
  Storåkersholmen myrmark   Lill-Risberget höjd
  Stranden odling   Lillsjön sjö
  Strömberget höjd   Lill-Vändskäret skärgårdsholme
  Stånsmyran ägomark   Lillåtået vägstycke
  Ståvattnet sjö   Lillåänget odling
  Ståvattsberget höjd   Lillåänget odling
  Ståvattsbäcken bäck   Linbärberget kulle
  Sundbergsbäcken bäck   Lindmarksberget Saknas
  Sundet vik   Lindsrotet f.d. soldatrote
  Sundet sund   Linsänket ställe
  Sundholmen terräng   Lisbethålet myr
  Surbäcken bäck   Lissbrotået skogsväg
  Svallmyrgroven bäck   Lobbträsket sjö
  Svanmyran myr   Loberget höjd
  Svartberget höjd   Lommyrtjärnen tjärn
  Svartbergsmyran myr   Lommyran myr
  Svarthålet tjärn   Lompmyrtj., se Lommyrtjärnen Saknas
  Svarthålet tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Svartmorberget höjd   Lomyran myr
  Svartmoren terräng   Lomyran myr
  Svartmoren skogsmark   Lomyrberget berg
  Svartsvedjan skogsmark   Lumpan odling
  Svarttjärnberget skogsmark   Lumpen odling
  Svarttjärnen tjärn   Lumpmyrtjärn sjö
  Svarttjärnen tjärn   Lunden odling, skogsparti
  Svarttjärnen tjärn   Luskallkällsmyran myr
  Svartvalen odling   Lusteligbrännan skogshöjd
  Svensfäboda odling   Luvan, se Busken grund
  Svensfäbodtjärnen tjärn   Lågberget höjd
  Sällbäcken bäck   Lågmyran myr
  Sältingsbäcken bäck   Långberget berg
  Sänkbäcken sumpmark?   Långberget höjd
  Sävetjärnen tjärn   Långberget höjd
  Söderbäcksberget höjd   Långberget höjd
  Söderbäcksbäcken bäck   Långbromyren myr
  ?Sörfjärden o./el. Mörsviken vik   Långbrännan skogsmark
  Sörfjärden havsvik   Långbrännan skogsmark
  Sör-Lill-Krickudden udde   Långbrännmoren myrmark
  Sörvalen odling   Långholmen holme
  Sörängesbäcken bäck   Långhällorna bergknallar
  Söränget slåtter   Långhägnen odl.
  Söränget odling   Långmordiket bäck
  Tallmoren skogsmark   Långmyran odling
  Tallskär ö   Långmyran odling
  Tegelviken myrmark   Långmyran myr
  Tegelviken vik   Långmyren myr
  Tenören holme   Långmyren myr
  Tenören holme /Se   Långmyråkern odling
  Tjärnberget höjd   Långmyråkern odling
  Tjärnberget höjd   Långraningen odling
  Tjärnberget höjd   Långskäret skär
  Tjärngroven bäck   Långskäret holme
  Tjärnmorberget höjd   Långvikavan sjö
  Tjärnmyran myr   Långvikavan tjärn
  Tjärnmyran myr   Långviken, se Graven vik
  Tjärnmyran myr   Långviken vik
  Tolandsberget höjd   Långviken vik
  Tolandslägden odling   Långvikudden udde
  Tomasbäcken bäck   Långvikudden, se Rönesudden Saknas
  Torberget höjd   Långviksudden, se Rönesudden Saknas
  Torpesmyran myrmark   Långåkern odling
  Torrberget höjd   Långängesmoren f.d. slåtter
  Torrberget höjd   Långänget odling
  Torrberget höjd   Lägdmyran myrmark
  Torrmyran myr   Lägdmyran odling
  Torsmyran ägomark   Lägerberget höjd
  Torsmyran myr   Lägret exercisplats
  Torvsjön, Lilla tjärn   Lähällan udde
  Toskbäcken bäck   Lähällan udde
  Tranuberget höjd   Lähällan berghäll
  Tranumyran myr   Läkarhällorna berg
  Tranumyran myr   Löhömyran myr
  Trappberget höjd   Lönnkrokberget höjd
  Trehörningsberget höjd   Lönnkroken bukt
  Trehörningsbäcken bäck   Lönnkroken land
  Trehörningsbäcken bäck   Lönnkrokhällan berghäll
  Trehörningsmyran myrmark   Lönnören holme
  Trehörningsträsket sjö   Lövraningen odling
  Trehörningsträsket sjö /Se   Malsjön sjöar
  Treriksröset gränsmärke   Margitslägden odl.
  Trindmyran myr   Markberget berg
  Trollberget höjd   Markberget höjd
  Trolltjärnen tjärn   Massaselet sjö
  Trolltjärnsundet sund   Massaträsket sjö
  Trumslagarlägden odling   Massaträsket sjö
  Träskmyran myr   Matsaselet sjö
  Tvagarismyran myr   Matänget odling
  Tvärbäcken bäck   Mellan bergen myrmark, dalgång
  Tällmyran terräng   Misstrandmoren odling
  Täppberget höjd   Mjosjön sjö
  Ultervattnet sjö /Se   Mjölsäckmyren myr
  Uttertjärnen tjärn   Mjölsäckmyren myr
  Uttertjärnmyran myrmark   Mjösjön, se Norsjön Saknas
  Valstuteberget berg /Se   Mjösjön Saknas
  Valstuten höjd   Morbäcken bäck
  Varghällorna berg   Moren, Väst i odling
  Vargmorbäcken bäck   Moren odling
  Varvet strandområde   Moren odling
  Varvsberget skogsmark   Moren odling
  Vasaören holme   Moren odl.
  Vebomarksån å   Moren myrmark
  Vidmyran myr   Moren sankmark
  Vidmyrbäcken bäck   Morgonmyrberget myr
  Viklundsmyran myrmark   Morgonmyrsvarttjärnen tjärn
  Vikören strandområde och skogsmark   Morgonmyrsvarttjärn sjö
  Vikörudden udde   Moritskullen, se Busken grund
  Vinberget höjd   Mossvarpet vik
  Vintersmyran odling   myrar i Brände by förteckning
  Vipperstjärnen tjärn   myrar i Kolboda by förteckning
  Vitberget höjd   myrar i Kolboda by förteckning
  Vitberget höjd   Myrriset odling
  Vitberget höjd   Myränden myrmark
  Välvmyran myr   Mysslingsberget berg
  Vändskären skär   Mårtenkammaren odl.
  Vändskärsgrundet grund   Mårtskorset vägkors
  Vännskären holmar   Mårtsmyran myr
  Wänskiär öar   Måsavarpet, se Graven vik
  Wänskiär holmar   Mäggmyran odling
  Vänskär betesholme /Se   Nederlilltjärnsmyran myr
  Västerviken vik   Nedtjärn sjö
  Ytterstgrundet grund   Neltjärnen tjärn
  Yxmyrtjärnen tjärn   Nilsadammet fördämning
  Åberget höjd   Nils-Nilsagärdan odling
  Åbergsberget höjd   Nils-Olsabacken höjd
  Åkluvan myrmark   Nilsjtärn, se Neltjärnen Saknas
  Åkluvan odling   Norsjön sjö
  Åliden, se Båtsjöliden ås /Se   Norbergsliden skogsmark
  Åtjärnen tjärn   Normansberget höjd
  Åänget odling   Normansmyran odling
  Älgberget höjd   Nybergsgärdan odling
  Ängena odling   Nybergsgärdan odling
  Ängesbäcken bäck   Nyboberget berg
  Ängesbäcken bäck   Nybomarken kronopark
  Ängessjöarna sjöar   Nybomarken, se Lillkronparken kronopark
  Änget ägomark   Nybomyran myr
  Ögeltjärnen tjärn   Nybruket odling
  Ögeltjärnen tjärn   Nybruket odling
  Ön odling   Nybruket odling
  Ören holme   Nybruket odling
  Össitjärnarna tjärnar   Nybruket odling
      Nybruksbacken landsvägsbacke
      Nybysviken vik
      Nygrundet grund
      Nygrundet grund
      Nygärdan odling
      Nymyran odling
      Nymyrberget berg
      Nymyrberget höjd
      Nymyrberget höjd
      Nymyrbäcken bäck
      Nyrotet odling
      Nystenrevhällan udde
      Nyverket odling
      Nyverket odling
      Nyåkern odling
      Näset odling
      Näset udde
      Näsforsen fors
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsåkershammaren höjd
      Nördheden f.d. exercisplats
      Nötmyran myr, odling
      Olabacken backe
      Olabäcken bäck
      Olabäcken bäck
      Ol-Estersta-udden udde
      Ol-Hansafällan odling
      Ol-Jansagärdan odling
      Ol-Larsa-udden udde
      Ol-Persamyran myr
      Ormberget berg
      Ormberget berg
      ?Ormmyren myr
      Ormmyren myr
      Orrmyran myr
      Orrmyren myr
      Orrmyren myr
      Orrmyrlidbacken landsvägsbacke
      Orrtjärnsberget berg
      Oxen odling
      Oxraningen skifte, slåtter
      Pellbodaberget berg
      Pellbodberget höjd
      Pellbodbäcken bäck
      Pellbod-Kronmarken krp
      Pellbomarken, se Pellbod-Kronmarken kronopark
      Pellspången bro
      Pell-Persagärdan odling
      Per-Andersagärdan odling
      Per-Antonsberget höjd
      Per-Hansagärdan odling
      Per-Jonsaskälet skogsmark
      Per-Larsagärdan odling
      Per-Olsaliden skogsmark
      Pinkberget berg
      Pinkberget höjd
      Pithålet myr
      Porsviken vik
      Porsviken vik
      Porsviksdikena myr
      Prästholmen holme
      Pällbod-, se Pellbod- Saknas
      Pärsäcken binamn på Säcken
      Pöttistjärnen tjärn
      Ramrotet f.d. soldatjord
      Raningarna odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningsbacken backe
      Raningsberget höjd
      Raskrotet f.d. soldatjord
      Rengårdsberget berg
      Rengårdsberget höjd
      Rengårdsbäcken bäck
      Rengårdsbäcken bäck
      Rengårdsmyran myr
      Renholtsberget berg
      Renholtsgärdan odling
      Reveljen grund
      Reveljen grund
      Ringgårdsberget, Ringgårdsbäcken, se Rengårds- Saknas
      Ringgårdsbäcken, se Rengårdsbäcken Saknas
      Risberget berg
      Risbergsbäcken bäck
      Risbergsmyran myr
      Risersberget berg
      Risersberget berg
      Risfällan odling
      Risfällan odling
      Riskläpphällan udde
      Riskläppudden Saknas
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran odling
      Rismyran myr
      Rismyrberget berg
      Rismyrraningen odling
      Risvattnet sjö
      Ritjärn, se Neltjärnen Saknas
      Rockmyran odling
      Rosibacken backe
      Rotbäckarna odlings- o. myrmark
      Rotet odling
      Rotmyran myr
      Rotänget odling
      Rovgärdan odling
      Rovgärdberget berg
      Rovgärdberget höjd
      Rudtjärn sjö
      Rudtjärnen tjärn
      Ruholmsberget berg
      Ruholmsberget Saknas
      Rupmoränget odling
      Rupåkern odling
      Rutjärn, se Nedtjärn Saknas
      Ryssjöbäcken bäck
      Ryssjöfäbodberget höjd
      Ryssjön sjö
      Ryssjön sjö
      Rysslägderna odling
      Råggärdan odling
      Råggärdan odling
      Rävabackmyran myr
      Rävakulberget höjd
      Rävastuberget höjd
      Rödberget berg
      Rödberget berg
      Rödberget höjd
      Rödberget höjd
      Rödberget berg
      Rödbäcksgärdan odling
      Rödhällorna berg
      Röddlägdorna odling
      Rödmossemyren myr
      Rödmossamyren myr
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyren myr
      Rödmossemyren myr
      Rödmossan myrmark
      Rödmyren myr
      Rödmyrsänket tjärn
      Rödmyrtjärn sjö
      Rödmyrtjärn tjärn
      Röjmyren myr
      Röjmyran odling
      Röjmyran myr
      Röjmyran myr, odling
      Röjmyren myr
      Röjmyren myr
      Röjmyrberget berg
      Röjmyrberget höjd
      Röjmyrbäcken bäck
      Röjmyren myr
      Röjmyren myr
      Röjmyrtjärn sjö
      Röjmyrtjärnen tjärn
      Röjning-, se Raning Saknas
      Röjningsberget berg
      Römmetjärn, se Röjmyrtjärn Saknas
      Römmetjärnen, se Röjmyrtjärnen Saknas
      Rönestjärnen tjärn
      Rönesudden udde
      Rönning-, se Raning- Saknas
      Rösberget höjd
      Rösetjärnarna Saknas
      Rösetjärnarna, se Össitjärnarna Saknas
      Rösjön, se Ryssjön Saknas
      Rösjön, se Ryssjön Saknas
      Rösseln odling
      Sandbäckmyran myr
      Sandsjöberget höjd
      Sandsjön sjö
      Sandviken vik
      Sandåsmyran myr
      Sankbäckarna myrmark
      Sannanybruket odling
      Segelmyran myr
      Selbergsberget odling
      Selbäcken bäck
      Selet sjö
      Selet tjärn
      Selet odling, f.d. sel
      Selet sel
      Selet sel
      Selsberget berg
      Selsberget höjd
      Selsmoren myrmark
      Selsmyran myr
      Selstedtsfällan odling
      Sigmyran myr
      Sikbäcken bäck
      Sikmarken land
      Siktjärn sjö
      Siktjärnen tjärn
      Singmyran myr
      Sjosandbäcken bäck
      Sjosanden vik
      Sjulsmoren odling
      Sjulsäng odling
      sjöar i Brände by förteckning
      sjöar i Kolaboda by förteckning
      Skalgärdan odling
      Skaltjärnen tjärn
      Skalsberget höjd
      Skalsberget höjd
      Skarpenberg Saknas
      Skarpraningen odling
      Skarsberget berg
      Skarsberget berg
      Skarsberget höjd
      Skataberget höjd
      Skidudden del av Högskäret
      Skidudden udde
      Skravelbäcken bäck
      Skrivaruddarna mark
      Skräddargärdan odl.
      Skärfjärden fjärd
      Skärjebäcken bäck
      Skärefjärden, Yttre, se Ytterfjärden Saknas
      Skärjefjärden förr havsvik, nu sjö
      Skärjesjön tjärn
      Skärsberget, se Skalsberget Saknas
      Skärsjön sjö
      Sköldberget höjd
      Sköldgärdan odling
      Sleven vägkrök
      Slåttermyrtjärn sjö
      Slåttermyrtjärn sjö
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myr
      Slåttmyrtjärnen tjärn
      Smalraningen odling
      Smalträskberget berg
      Smalträskberget berg
      Smalträsket sjö
      Smalträsket vik
      Smalträsket vik
      Småbackarna odling
      Småmyrorna myrar
      Småmyrorna odling
      Småängessjöarna tjärnar
      Smörhålet, se Graven vik
      Smörhålet vik
      Smörsjöhällorna grund
      Snetjärn sjö
      Snetjärnen tjärn
      Snetjärnsberget höjd
      Snetjärnsbäcken bäck
      Snällmyran myr
      Snällmyrberget höjd
      Snömyran myr
      Snömyrbäcken bäck
      Snösvedjen odling
      Sockmyran myr
      Sockmyrberget berg
      Solskensberget höjd
      Soppmyrberget berg
      Soppmyrberget, se Sockmyrberget Saknas
      Soppmyrberget berg
      Soppmyrberget berg
      Soppmyren myr
      Soppmyren myr
      Soppmyren myr
      Sotbrännan skogsmark
      Sotvalgärdan odling
      Spetsrotet f.d. soldat rote, odling
      Spikigbrännberget berg
      Spikutbrännberget berg
      Spjelbäcken bäck
      Spångholmen holme
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Stadoliden, se Båtsjöliden Saknas
      Stadsliden, se Båtsjöliden Saknas
      Stappulsmyran myr
      Stark-Karinberget berg
      Stavaren binamn på Stavaränget
      Starkgärdan odling
      Stavaränget odling
      Stoltsrotet f.d. soldatjord
      Stommeltjärnen tjärn
      Stomraningen odling
      Stomraningen odling
      Stoppersmyren myr
      Stomraningsbäcken bäck
      Stoppersmyran myr
      Storbjännmyrhålet myr
      Stor-Båtsjön sjö
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      ?Storbäckmon myr
      Storbäcksberget berg
      Storbäcksberget höjd
      Storbäcksberget berg
      Storbäcksberget berg
      Storbäcksmyran myr
      Storbäcksmyren myr
      Storfallberget Saknas
      Stor-Grosseskäret skärgårdsholme
      Storgärdan odling
      Stor-Hattmyrberget höjd
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhällorna höjd
      Storklösen vik
      Storkumlet sjömärke
      Storkvarnforsen fors
      Storkyan äga
      Storkägelberget höjd
      Storlidbacken landsvägsbacke
      Storlidberget berg
      Storlidberget höjd
      Storliden, se Storlidberget Saknas
      Storlägden odling
      Stor-Marsjön tjärn
      Stormoren myrmark
      Stormyran odling
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrlidberget berg
      Stormyrsjön, se Stommeltjärnen Saknas
      Stormyrtjärn sjö
      Stormyrtjärnen tjärn
      Storraningen odling
      Stor-Risberget berg
      Storsanden vik
      Storsortmyran myr
      Storstenen Saknas
      Storstranden odling
      Stortjärn sjö
      Stortjärn, se Stommeltjärnen Saknas
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnkläppen berg
      Stortjärnkläppen berg
      Stortjärnmyren myr
      Stortjärnmyren myrar
      ?Stortjärnörtjärn sjö
      Stortjärnör---? sjö
      Stor-Trönmyran myr
      Storviken havsvik
      Storviken myr
      Stor-Vändskäret skärgårdsö
      Storåkern odling
      Storåkersholmen holme
      Stor-Åmarkmyran myr
      Stranden udde
      Stranden odling
      Stranden (In i) odlingar
      Strandfäbodvägen skogsväg
      Strandselet sjö
      Strandselet, se Selet sel
      Strömberget odling
      Strömrotet odling, f.d. soldatjord
      Stutmyrpunkten höjdparti
      Stånsmyran myr
      Ståvattnet sjö
      Ståvattnet sjö
      Ståvattsberget höjd
      Ståvattsbäcken bäck
      Sundbergsbäcken bäck
      Sund vattendrag
      Sundet vik
      Sundgärdan odling
      Sundholmen udde, f.d. holme
      Sundholmforsen fors
      Sundudden udde
      Surmoren myr
      Surån del av Granåälven
      Svallmyran myrmark
      Svallmyrgroven bäck
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbergmyran myr
      Svartholmen kulle
      Svartmorberget höjd
      Svartmoren myrmark
      Svartmoren odling
      Svartmoren odling
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärn sjö
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnberget berg
      Svartvalen odling
      Svenraningen odling
      Svensfäbodtjärnen tjärn
      Svärdsstigen stig
      Synktjärnen tjärn
      Sågforsen fors
      Säcken myrmark
      Sälmagen odling
      Sävjetjärnen tjärn
      Sävtjärn sjö
      Söderbäcksberget berg
      Söderbäcksberget höjd
      Söderbäcksbäcken bäck
      Söderbäcksliden kronopark
      Sörbäcksliden kronopark
      Sörbäcksliden kronopark
      Sörfjärden vik
      Sörfjärden vik
      Sörängesbäcken bäck
      Söränget odling
      Tallmoren skogsparti
      Talludden udde
      Tamasbäcken bäck
      Tamasgärdan odling
      Tappermoren odling
      Tenören skär
      Tenören holme
      Timmerberget höjd
      Tivoli(holmen) holme
      Tjäderkläppen höjd, skogsmark
      Tjälasmyran myr
      Tjälasmyrbrännan skogsmark
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget höjd
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärngärdan odling
      Tjärnmoren odling
      Tjärnmyran Saknas
      Tjärnmyran myr
      Tjärnströmsberget berg
      Tjärnåkern odl.
      Tolandet strand
      Tolandsberget berg
      Tolandsberget berg
      Tolandslägden odling
      Tolanäsberget, se Tolandsberget Saknas
      Tolanäsberget, se Tolandsberget Saknas
      Tomasänget odling
      Torberget höjd
      Torget del av Nybyn
      Tormyrstranden land
      Torrberget berg
      Torrberget höjd
      Torrberget höjd
      Torsmyran odling
      Torstuberget höjd
      Torstumyran myr
      Toskmyrraningen odling
      Tossbäcken, se Toskbäcken Saknas
      Tranuberget höjd
      Tranumyran myr
      Trappberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsmyran myr
      Trehörningsmyren myr
      Trehörningsmyren myr
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsträsket sjö
      Trehörningsträsket sjö
      Trehörningsträsket sjö
      Trehörningsjön, se Trehörningsträsket Saknas
      Tribäckarna myrmark
      Trihällorna grund
      Trollmyran odling
      Trollhällan berg
      Trollskärsundet sund
      Trollstugan grotta
      Trollåsbacken vägbacke
      Trollåsbron bro
      Trollåsen del av ås
      Trollåsen vägbacke
      Trumslagarlägden odling
      Tryggelsforsen utlopp
      Träskmyran myr
      Tuvan odling
      Tryggesgärdan odling
      Tvagarismyran myr
      Tvärmyrberget berg
      Tvärmyrberget höjd
      Tået väg
      Tällmyran odling
      Täppberget bergknalle
      Udden odling
      Uggletjärn sjö
      Ultervattsstigen stig
      Urmakargärdan odling
      Uttermyran myr
      Uttertjärn sjö
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnen tjärn
      Valen odling
      Valen odling
      Valen odling
      Valen odling
      Valgärdan odling
      Vallägden odling
      Valstutberget berg
      Valstuteberget, se Vårdstutberget Saknas
      Valvmyran myr
      Varghällberget berg
      Varghällberget berg
      Varghällorna berghällar
      Varghällorna berg
      Vargmorbäcken bäck
      Vargmoren odling
      Varvet skeppsvarv
      Varvet f.d. båtvarv
      Vasaören kobbe
      Vebomarksån, se Vemarkån Saknas
      Vemarkvägen väg
      Vemarkån bäck
      Vemmansåkern odling
      Vidmarksberget höjd
      vikar i Skärans by förteckning
      Viken f.d. vik, numera odling
      Vikören udde
      Vikören holme
      Vikörforsen fors
      Vinbärsbacken landsvägsbacke
      Vintersmyran myr
      Vippersbäcken bäck
      Vipperstjärn sjö
      Vipperstjärnen tjärn
      Vitberget berg
      Vitberget höjd
      Vitberget bergknalle
      Vitberget höjd
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vrakaskärshällan, se Vråksjöhällan Saknas
      Vrakaskärshällan, se Bräkessjöhällan Saknas
      Vräksjöhällan skär
      Vräksjöviken vik
      Vårdslutberget, Valslutberget? berg
      Vårdstuten höjd
      Vägbomyran myr
      Vändskär, se Stor-Vändskäret, Lill-Vändskäret Saknas
      Vändskär skär
      Västergranden strandparti
      Ytterbysvägen byväg
      Ytterfjärden havsvik
      Yttre Skärefjärden, se Skärjefjärden, Yttre Saknas
      Yxmyrtjärnen tjärn
      Åberget höjd
      Åbergsberget höjd
      Åbysdammet fördämning
      Åkergärdan odling
      Åkluvan åmöte
      Åkluvan plats
      Åkroken annat namn på Åkluvan
      Åldersmyran myr
      Åldersmyran myr
      Åliden, se Båtsjöliden Saknas
      Åströmsberget höjd
      Åtjärn sjö
      Åttjärnen tjärn
      Åänget odling
      Älgberget berg
      Älgberget höjd
      Ängena odling
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken Saknas
      Ängessjöarna tjärnar
      Änget inäga
      Änget, Väst å odling
      Änget odling
      Ängmyrbacken odling
      Ängsbäcken bäck
      Ängsbäcken Saknas
      Ög(a)tjärn sjö
      Ögeltjärn Saknas
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnen tjärn
      Ön odling
      Ön odling
      -ör ortnamnselement /Se
      Örrlandsberget höjd
      Örrmyran myr
      Össitjärnarna tjärnar
      Össitjärnarna tjärnar
      Östergranden strandparti
      Överlilltjärnsmyran myr

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.