ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lövångers socken : Västerbottens mellersta domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 819 Naturnamn : 2027 Bebyggelsenamn : 607 Naturnamn : 2762
Lövånger sn /Se Abborrholmen holme Lövånger sn sn Abborrbacken stigning
Lövånger sn Abborrtjärnen tjärn Lövångers sn sn Abborrtjärn sjö
Lövånger sn Aftonsmorarna morland /Se Lövångers sn sn Abborrtjärnen tjärn
Lövånger sn Aftonsmyran odling Lövångers sn sn Abborränget ängsland
Lövånger sn Aftonsmyran myr /Se Lövångers sn sn Aftonmyrberget berg
Lefånger socken Aftonsmyrberget höjd Lövånger sn Aftonmyrberget, se Aftonsmyrberget Saknas
Lövånger sn /Se Aftonsmyrbäcken bäck Lövånger sn /Se Aftonsmorarna morland
Lövånger sn Afwanäsudden, se Avanäsudden udde Lövånger sn Aftonmorarna morland
Löfånger sn o. tg Altermyran myr Lövånger socken Aftonsmyren myr
Lövånger sn Amostjärnen sankmark Lövånger socken Aftonsmyran myr
Lövånger sn Andberget höjd och strandområde Lövånger socken Aftonsmyran myr
Lövånger sn Andbergsviken vik Lövånger sn Aftonsmyrberget berg
Löfånger sn Anders-Andersaholmen holme Lövånger sn Aftonsmyrbäcken bäck
Lövånger sn Anders-Olsgrundet grund Lövånger sn Amostjärnen tjärn
Lövånger sn Antbrännen skogsmark Lövånger sn /Se Amostjärnen tjärn
Lövånger socken socken *Arvidsvik ö Lövånger socken Andberget bergsparti
Lövånger sn *Arvidsvik ö Lövånger ortn Andbergsviken vik
Lövånger sn *Avaberget, se Vardberget berg /Se Lövånger ortn. Anders-Andersson-holmen holme
Lövånger socken socken Avaberget el. Vardberget berg /Se Lövånger ortn. Anders-Olsson-gärdan odling
Lövånger socken socken Avafjärden sjö /Se Lövånger ortn. Anders-Olsson-kälen Saknas
Lövånger sn Avafjärden havsbukt Lövånger sn Anders-Persson-fäbodgärdan numera igenvuen gårdsplats
Lövånger socken socken Avafjärden fjärd /Se Lövånger sn uttalsanteckning Anders-Persson-tallen tall
Lövånger socken socken Avagrundet grund Lövånger sn uttalsanteckning Anders-Persson-änget odlat område
Lövångers socken socken Avahällan ö Lövångers sn uppslagsord Andra bron broanläggning
Lövånger sn Avahällorna grund Lövånger sn ljudbeteckningar Anna-Stina-backarna höjder
Lövånger sn Avahällorna skär Lövånger sn uttalsanteckning Avafjärden havsbukt
Lövånger sn Avahällorna grund Lövånger sn anmärkningar Avafjärden sjö
Lövånger sn Avakaret tjärn Lövånger sn kamerala uppgifter Avafjärden del av Ledskärssundet
Lövånger sn Avaklubben ö Lövånger sn kartor Avagrundet grund
Lövånger socken socken Avamyran myrmark backarna inbyggarbeteckning Avahällan, se Avahällorna Saknas
Lövånger sn Avamyrbäcken bäck Bissjöherrarna inbyggarbeteckning Avahällorna skär
Lövånger sn Avan vik bjuröbo inbyggarbeteckning Avahällorna skär
Lövånger sn /Se Avan myr blackebo inbyggarbeteckning Avakaret tjärnhål
Lövånger socken /Se Avandertjärnen tjärn Bodbygg(e) inbyggarbeteckning Avakaret tjärnhål
Lövånger sn Avanäs udde Bodknarrarna inbyggarbeteckning Avaklubben, se Klubben Saknas
Lövånger sn Avanäset triangelpunkt brokare inbyggarbeteckning Avamyran myr
Lövångers socken socken Avanäset udde broträskare inbyggarbeteckning Avamyran odlat område
Lövånger sn Avanäsudden udde Broträsk(e) inbyggarbeteckning Avamyran odlat område
Lövångers socken socken Avanäsudden udde bölesbo inbyggarbeteckning Avamyrbäcken bäck
Lövånger socken socken Avanäsudden del av udde gammbygge inbyggarbeteckning Avamyrtjärnen tjärn
Lövånger sn Avasundet utlopp /Se Gärdegnetarna inbyggarbeteckning Avan sjö
Lövånger sn Avasundet sund hedarna inbyggarbeteckning Avanders nybruket odling
Lövånger sn Avastrandsviken vik hökmarkare inbyggarbeteckning Avanderstjärnen sjö
Lövånger sn Avasundet sund /Se Hökmarksgökarna inbyggarbeteckning Avanäset del av Näset
Lövånger socken socken Avaåkerstjärnen tjärn Innansjös(s)(e) inbyggarbeteckning Avanäsudden udde
Löfånger socken Avaören terräng? innerbygge inbyggarbeteckning Avanäsudden udde
Lövångers socken socken Backgärdan åker kräkångersbo inbyggarbeteckning Avasandbacken Saknas
Lövånger socken socken Backlundsberget skogshöjd kåsbölsare inbyggarbeteckning Avasjön vik
Lövånger sn Backviken sankmark kälsare inbyggarbeteckning Avasjön Saknas
Lövånger sn /Se Bastubacken odling Lappvikerna inbyggarbeteckning Avastrand, se Avastranden Saknas
Lövånger samh. o. sn /Se Bastumyran myr leviterna inbyggarbeteckning Avasundet utlopp i hav
Lövånger sn /Se Bastusanden strandområde risbölarna inbyggarbeteckning Avaåkerstjärn sjö
Lövånger sn /Se ?Bastuskatan udde risbölsarna inbyggarbeteckning Avaåkerstjärnen, se Avåkerstjärnen Saknas
Lövånger sn /Se Bastuskatan udde selsbo inbyggarbeteckning Avaören udde
Lövånger sn /Se Bastuskatan udde /Se skogsare inbyggarbeteckning Avaören udde
Lövånger sn /Se Bastustranden strandområde Skogsarna inbyggarbeteckning Avåkern odling
Lövånger sn /Se Bastutjärnen tjärn Svarttjärnsar inbyggarbeteckning Avåkerstjärnen sjö
Lövånger sn /Se Bastuudden del av udde Svarttjärnsabborrarna inbyggarbeteckning Axelsrotet odling
Lövånger sn /Se Bastuudden udde Vallskungarna inbyggarbeteckning Backen, se Östan Backen Saknas
Lövånger sn /Se Bastuudden udde /Se svarttjärnsare inbyggarbeteckning Backen ås
Lövånger sn /Se Bastuviken vik Sörbygg(e) inbyggarbeteckning Backlundsberget berg
Lövånger sn /Se Berggrensgärdan odling Uppråds(e) inbyggarbeteckning Backviken vik
Lövånger sn /Se Berggärdan odling vallsare inbyggarbeteckning Badstutjärnen, se Bastutjärnen Saknas
Lövånger sn /Se Berghällan terräng vallsbo inbyggarbeteckning Badstuviken, se Bastuviken Saknas
Lövånger sn /Se Bergmortjärnen tjärn Vebomark(e) inbyggarbeteckning Bakreberget berg
Lövånger sn /Se Bergmyran myrmark ve(bo)markare inbyggarbeteckning Barkeberget, se Bakreberget Saknas
Lövånger sn /Se Bergmyran myr västasbygge inbyggarbeteckning Bartuberget berg
Lövånger sn /Se Bergmyran myrmark västerbyggarna inbyggarbeteckning Bastubacken höjd
Lövånger sn /Se Bergmyran myrmark Ytterbyggarna inbyggarbeteckning Bastusanden del av strand
Lövånger sn /Se Bergmyrberget höjd öborna inbyggarbeteckning Bastuskataräften klapperstensfält
Lövånger sn /Se Bergmyrkluven skogsmark önnesmarkare inbyggarbeteckning Bastuskataviken vik
Lövånger sn /Se Bergskyan kya /Se Östantjärns(e) inbyggarbeteckning Bastuskatan udde
Lövånger sn o. municipalsamhälle /Se Bergskäret udde östarna inbyggarbeteckning Bastuskaten Saknas
Lövånger sn /Se Bergströmsberget skogshöjd Abborrbacken gårdar Bastustranden uppgrundningsland
Lövånger sn /Se Bergsåkern odling Anders-Olssongården område Bastutallen tall
Lövånger kyrka Bergsåkersberget höjd Avan by Bastutjärn sjö
kasar inbyggarbeteckning /Se Bergsåkersgrönnan myrmark Avan by Bastutjärnen tjärn
Avan by Bissiön sjö och by Avan by /Se Bastutjären tjärn
Avan by Bissjön sjö /Se Avastrand del av by Bastuudden udde
Avan by Bissjöån å Avastranden del av by Bastuudden udde
Avan by Bissjöån å Backen gård Bastuudden udde
Avan by Biuröhamnen hamnplats Backen, se Västå backen Saknas Bastuviken vik
Avan by Biuröklubben halvö Backen, se Väst å backen Saknas Batuviken vik
Avan by Bjurtjärnbäcken bäck Backen gård Berganstjärn sjö
Avan by Bjurtjärnbäcken bäck Backen gård Berget berg
Avan by Bjurtjärnbäcken bäck Backen gårdar Berget, se Söder om berget Saknas
Avan by Bjurtjärnen tjärn Backen, Ini del av by /Se Berget Saknas
Avan by Bjurtjärnen tjärn Backen, Sör (p)å del av by /Se Berget berg
Avan by Bjurtjärnen sjöar /Se Backfäbodarna gård Berggrens gärdan odling
Avan by Bjurtjärnmyran myrmark Backgärdan (hemman o.) gård Berggrens gärdan odling
Avan by Bjurtjärnsnybruket odling Berget Saknas Berggärdan odling
Avan by Bjuröfjärden vik Berget komministergård Berggärdan odling
Avan by Bjuröfjärden havsbukt Berggårdarna gårdar Berghällan bergsparti
Avan by Bjuröhamnen vik Bissjön by Berghällsnuten udde
Avan by Bjuröklubb fyrtorn Bissjön by Bergmortjärnen tjärn
Avan gårdar Bjuröklubb Saknas Bissjön by Bergmyran myr
Avan by /Se Bjuröklubb fyrplats Bjurö fiskeläge, se Hamnen Saknas Bergmyran myr
Avan by /Se Bjuröklubben ö med fyr? Bjurö hamn, se Hamnen Saknas Bergmyrberget berg
Backen, Ini del av by /Se Bjuröklubb udde Bjurö kapell, se Hamnkyrkan Saknas Bergmyrklyvan land
Backen, Sör (p)å bydel /Se Bjuröklubb fyrplats, halvö Bjuröklubb område Bergnäsudden, se Bärgansudden Saknas
Bibbemark by Bjuröklubb fyrplats Bjurö lotsplats, jfr Hamnen Saknas Bergskyan odling
Bissjön by Bjuröklubb fyrplats Bjurön by Bergskäret halvö
Bissjön by Bjuröklubben berg /Se Bjurön by Bergsskäret udde
Bissjön by Bjuröklubben berg /Se Bjurön by /Se Bergströmsberget bergknalle
Bissjön sjö och by Bjuröklubb udde Björkåsen avs Bergsåkern odlat område
Bissjön by Bjuröklubb fyrplats /Se Björkåsen kronoöverloppsmark, fiskeläge Bergsåkersberget Saknas
Bjuröbyn by Bjuröklubb fyrplats /Se Björkåsen kronoöverloppsmark, fiskeläge Bergsåkersgrynnan uppgrundningsland
Bjuröbyn by Bjuröklubbs hamn strandområde Blacke by Bexelius allén allé
Bjurön by Bjurön halvö Blacke by Bissjön f.d. sjö
Bjurön by Bjurön halvö Blacke hamn fiskeläge Bissjövägen stig
Bjurön by Bjurön ö Blomrotet soldatrote Bissjöån å
Bjurön by Bjurön halvö /Se Bodan by Bissjöån å
Bjurön by Bjurön halvö Bodan by Bjurstörms gärdan odling
Bjurön by Bjurön halvö o. by /Se Bodan ortn. Bjurtjärn sjö
Bjurön by Bjäsmyran myr Bodbyn, se Bodan Saknas Bjurtjärn-bäcken bäck
Bjurön by Bjäs(s)myran myr /Se Bodbyn by /Se Bjurtjärnbäcken bäck
Bjurön by Bjäsmyrbacken, Östra höjd Boden, se Bodan Saknas Bjurtjärnbäcken bäck
Bjurön by Bjäsmyrbacken höjd Bodénstotet soldatrote Bjurtjärnen tjärn
Bjurön by Bjäsmyrgroven dike Bodkvarnen kvarn Bjurtjärnen tjärn
Bjurön by *Bjäsmyrkloven myr Boströmstomten gårdsplats Bjurtjärnen tjärn
Bjurön by Bjäsmyrklyvan landtunga /Se Brattjärn by Bjurtjärngärdorna odlingar
Bjurön by Björkåsmyran myrmark Brattjärn by Bjuröfjärden vik
Bjurön by Björkåsskäret holme Brattjärn hemman Bjuröfjärden, se Brattåsfjärden Saknas
Bjurön by Björkåsudden udde? Brattiernsboden, se Brattjärn Saknas Bjuröfjärden fjärd
Bjurön halvö o. by /Se Björkåsviken havsvik Brattås by Bjuröklubben berg
*Björnasjön by Björkåsudden udde Brattås by Bjurön halvö
*Björnasjön by Björnhällan grund Brattås by Bjäsmyran myr
Björnsjö(n) by Björnmyran myrmark Brokarfäbodarna fäbodar Bjäsmyrbacken (landsvägs)-backe
Björnsjön by Björnmyrbacken skogsmark Broträsk by Bjäsmyrgroven bäck
Björnsjön by Blackfjärden fjärd Broträsk by Bjässmyrkluvan, se Bjäsmyrklyvan Saknas
Björnsjön by Blackfjärden vik /Se Broänget by Bjäsmyrklyvan torrt land
Björnsjön by Blackefjärden havsbukt Broänge by Björkåsmyren kronoäng
Björnsjön by Blackhamnsstranden strandområde Brännen gård Björkåsmyren Saknas
Björnsjön by Blackhällorne, se Blacknäsudden udde Brännen gård Björkåssanden del av strand
Björnsjön by Blacknäsudden udde Brännen gård Björkåsskäret skär
Björnsjön by Blacknäsudden udde Brännen, se Väst i brännen Saknas Björkåsstigen stig
Björnsjön by Blacknäsudden udde Brännen, se Väst å brännen Saknas Björkåsudden udde
Björnsjön by Blacknäsudden udde Brännen område Björkåsudden, jfr Björkåsen Saknas
Björnsjön by Blacknäsudden udde Brännen gårdsgrupp Björkåsviken vik
Björnsjön, se Bissjön Saknas Blacknäsudden udde Brännen gårdar Björkåsviken vik
Bjössjön by Blacksjön sjö Brännkälen hemman Björkåsvägen stig
Bjössjön by Blacknäsudden, se Blacknäsudden udde Brännkälen bebyggelse Blacken Saknas
Blacke by Blekmyran myrmark Brännkälsfäbodarna fäbodar Black(e)fjärden vik
Blacke by Blekmyrtjärnen tjärn Bränntjäln hemman Blackhallen skär
Blacke by Blindhålet havsvik Bränntjärn by Blackhallen, se Kallen Saknas
Blacke by Blomrotet odling Bränntjärn, se Brännkälen Saknas Black(e)hamnstranden uppgrundningsland
Blacke by Blyberget berg /Se Brönet gård Blackkallen = Kallen Saknas
Blacke by Blyberget triangelpunkt Brönet gd Blacknäset halvö
Blacke by Blyckorna udde Burgärdan gård Blackesjön sjö
Blacke by Blåbärsberget höjd Bunäset, se Burnäset Saknas Black(e)sjön sjö
Blacke by Bockholmen holme Burnäset gård Blacknäsudden udde
Blacke by Bodénsrotet skogsmark Byn del av by Blackrodningen område
Blacke by Bodknöllen terräng Byn, In i del av by /Se Blackrodningen område
Blacke by Bodkälen skogsmark Byn, Nord i del av by /Se Blacksjön, se Blackesjön Saknas
Blacke by Bodkälen sluttning o. höjdsträckning /Se Byn, Sör i del av by /Se Blatjaudden, se Blötjuudden Saknas
Blacke by Bodmyrorna terräng Byn, Uti del av by /Se ?Blekeudden udde
Blacke by Bogrundet strandparti Byn, Väst i del av by /Se Blekeudden, se Blötjuudden Saknas
Blacke by Bortiberget höjd Bäckboda by Blekeudden, se Blyckorna Saknas
Blacke by Brandberget berg Bäckboda by Blekmyran myr
Blacke by Brandberget berg Bäcken gårdar Blekmyrtjärnen tjärnhål
Blacke by Brandbärnäset udde Bäckfors bebyggelse Blicken, se Blyckorna Saknas
Blacke by /Se Branden terräng? Bäckryddet, Bäckröddet gård Blyberget berg
Blacke by /Se Brandmyrtjärnen tjärn Böle by Blyberget berg
Bodan by Brantberget berg /Se Böle by Blyckorna, Blyckarna? udde och grund
Bodan by Bratthällan skogsmark Daglösten by Blyckorna, Blyckarna udde och grund
Bodan by Bratttjärnen tjärn Daglösten by Blåbärsberget berg
Bodan by Brattjärnen tjärn Daglösten by Blödarbacken backe
Bodan by Brattjärnsberget triangelpunkt Daglösten by Blötjustenen sten
Bodan by Brattkälen sank mark Dalbacken gård Blötjuudden udde
Bodan by Brattkälen höjdsträckning /Se Dalen gd? /Se Bockholmen holme
Bodan by Brattmyran odling Djupgravsfäbodarna fäbodställe Bockholmen holme
Bodan by Brattmyran myrmark Djupgravsfäbodarna, se Lövstedts fäbodarna Saknas Bockskataudden udde
Bodan by Brattmyran myr Djäknesjö by Bockskataviken vik
Bodan by Brattmyran, Lilla myr Djäknesjön by Bodafallet fors
Bodan by Brattmyran, Stora myr Djäknesjön by Bodarået gräns mot by
Bodan by Brattmyran, Stora myr Ekrotet rote Bodberget höjd
Bodan by *Brattjärnsheden område Elgnäs by Bodfäbodarna fäbodar
Bodan by Brattåkersberget skogshöjd och udde Erik-Persson-gärdan odling med bebyggelse Bodknyllen bergknalle
Bodan by Brattåkersgrundet grund Erikslund gård Bodknyllen bergknalle
Bodan by Brattåsfjärden fjärd Erikslund avsöndringar Bodknyttlen, se Bodknyllen Saknas
Bodan by Braxenholmen odling Ersnäs gård Bodkälen höjdsträckning
Bodan by /Se Bredberget berg /Se Ersnäs hemman Bodmyrorna odlat område
Bodan by /Se Bredberget höjd, tirangelpunkt Ersnäs hemman Bodraningarna odlingsland
Bodan by /Se Bredbäcken bäck Fattighustomten, se 11 Svarttjärn Saknas Bodåkrarna odlat område
Brakträsk by Bredbäcken bäck Finnmoren del av Vallen Boströms gärdan backstuga med gärda
Brattås by /Se Bredvikberget skogshöjd, triangelpunkt Finnmoren hemman Boströms gärdan backstuga med gärda
Brattås by /Se Bredviken vik Fiskarhamnen Saknas Brandberget berg
Brokarfäbodarna fäbodar /Se Bredängesgrönnan myrmark Fjälbyn, Fjärdbyn by Brandberget berg
Brokträsk by Bredänget odling Fjälbyn by Brandbärnäset udde
Brokträsk by Bredänget odling Fjärd)bysfäbodarna fäbodar Brandbärskäret udde
Brokträsk by Brendöhn, se Brännön f.d. ö nu udde Fjällboda gård Branden skogsområde
Brokträsk by Brokarhagen hage /Se Fjällboda hemman Branden skogsområde
Brokträsk by Brokarängena åker Fjällboda gd /Se Brandberget berg
Brokträsk by Brokarängena slåtterängar /Se Fjällen, Upp i del av Lövångers sn /Se Brandtviken vik
Brokträsk by Bromansberget höjd Fjällmora förr gård Bratthällan berghäll
Brokträsk by Bromansberget berg Flarkfäbodarna fäbod Bratthällan klipparti
Brokträsk by Bromansmyran myr Flitigrotet soldatrote Brattkälen höjdsträckning
Brokträsk by Bromyran myr Fäboda del av by Brattmyran myr
Brokträsk by Bromyran myr /Se Fäbodarna, se Hakarsfäbodarna Saknas Brattjärnberget berg
Brokträsk by Broträsket sjö Fäbodarna del av by Brattjärnberget, se Brattjärnsberget Saknas
Brokträsk by Broträsket, Inre och Yttre sjöar /Se Fäbodarna fäbodar Brattjärnen tjärn
Broträsk by Broträsket sjö Fäbodarna fäbodar Brattjärnen tjärn
Broträsk by Broträskkälen skogsmark /Se Fäbodarna fäbod Brattjärnen tjärn
Broträsk by /Se Brudhällan grund /Se Fäbodarna hemman Brattjärnsberget berg
Broändan gårdar Brurhällan grund? Fäbodarna gd? /Se Brattmyren myr
Broänge by Bräcken backe /Se Fäbodarna gd /Se Brattåkern åker
Broänge by Brännberget, Västra höjd Fällan by Brattåkern odlat område
Broänge by Brännberget, Östra höjd Fällan by Brattåkersberget bergshöjd
Broänge by Brännen skogsmark Fällan område Brattåsfjärden fjärd
Broänge by Brännen odling Fällan by /Se Brattåsviken Saknas
Broänge, se Broändan gårdar Brännen odling Fället hemman Braxenholmen holme
Broänge by Brännen odling /Se Fältrotet soldatrote Braxenholmen holme
Broänge by /Se Brännholmen holme Gammelbyn by Bredberget berg
Broängen by /Se Brännholmen udde Gammelbyn by Bredberget berg
Bränna by /Se Brännkyan odling Gammelbyn bebyggelse Bredberget berg
Brännen gd /Se Brännkälen skogsmark Gammelgården förr gård Bredbäcken bäck
Brännkälen gd /Se Brännkälen höjdsträckning /Se Gammelrotgärdan odling och gård Bredvikberget berg
Brännkälen by /Se Brännkälen höjdsträckning /Se Gammelänget gård Bredviken vik
Brönet gd /Se Brännkälsmyran myrmark Gammgården f.d. bebyggd odling Bredviken vik
Byn, Ini del av by /Se Brännlandet terräng Grabbrotet soldatrote Bredviksberget, se Bredvikberget Saknas
Byn, Nord i del av by /Se Brännmyrtjärnen tjärn Granlunds fäbodarna fäbodar Bredängesgrynnan uppgrundningsland
Byn, Sör i del av by /Se Brännudden, Lilla udde Grengården gård Bredänget odling
Byn, Uti del av by /Se Brännudden, Stora udde Grenrotet soldatrote Bredänget odlat område
Byn, Väst i del av by /Se Brännvalbacken skogsmark Grentomten tomtplats Bredänget odlat område
Bäcken gårdar Brännvalen terräng Grubban gård Bredänget mark
Böle by Brännvalen terräng Grubbfäbodarna hemman Bredänget odlat område
Böle by Brännvalsmyran myr Grundborg, se Grönborg Saknas Brokarhagen gärdsgård
Böle by Brännöberget skogshöjd Grönborg ställe Brokarängena myrängar
Böle by Brännögrundet ö Gustav-Persson-stugan stuga Brokarängarna myrängar
Böle by Brännögrundet grund Gustavsberg bebyggelse Bromansberget berg
Böle by Brännön ö Gärde by Bromyran myr
Böle by Brännön udde Gärde by Broträskbäcken Saknas
Böle by Brännön f.d. ö nu udde Gärde by Broträsket, Inre, Yttre sjöar
Böle by Brännösundet sankmark Gärdefäbodarna fäbodar Broträsket sjö
Böle by Brännöudden spets på udde Gärdet, se Gärde by Broträsket sjö
Böle by Brännön udde Gärdviken gård Broträskkälen skogshöjd
Böle by Bränselmyran myrmark Hakabrännen hemman, nu gårdsgrupp Brudhällan häll
Böle by Bränslet skogshöjd Hakarsfäbodarna fäbodar Brudhällorna klippor
Böle by Bränslet terräng Hakarsfäbodarna fäbodar Brudhällorna klippor
Böle by Bränslet skogshöjd /Se Hakarsfäbodarna fäbodar Brurhällan, se Brudhällan Saknas
Böle by *Bräntjärdsmyran myr Hallbacken fastighet Brurhällorna, se Brudhällorna Saknas
Böle by Brönbacken skogsmark Hamnen hamn Bräckbacken Saknas
Böle by /Se Bröneberget skogshöjd Hamnkyrkan kapell Bräcken backe
Böle by /Se Budfällan röjt skifte /Se Harakälen bebyggelse Brändön, se Brännön Saknas
Bölet by Budmyran myr /Se Harrudden (fiskeläge) Brännbacken backe
Bölet by Budviken vik /Se Hartjälen avs Brännbacken Saknas
Bölet del av halvö /Se Bufällan odling Heden gård Brännbacken (landsvägs)backe
Böle by /Se Bumyran terräng Heden gårdsgrupp Brännen skifte
Daglösten, se Löstan gård Burgärdan odling Heden gårdar Brännen område
Daglösten by Burnäsån bäck Hedgäbodarna fäbodar Brännen Saknas
Daglösten by /Se Burudden skogsområde Holmen gård Brännen lägd
Daglösten by /Se Buviken vik Hundtjärnbacken gård Brännen odlat område
Daglösten by /Se Buänget ägomark Håkanbrännen, se Hakabrännen Saknas Brännen skogsområde
Daglösten by /Se Bymyrbäcken bäck Håkansfäbodarna, se Hakarsfäbodarna Saknas Brännen skogsormåde
Djäknesjön gårdar /Se Byn ägonamn /Se Hålstugan fiskebod Bränngärdan backsluttning
Djäknesjön gd /Se Byn odlat område /Se Hällnäs gård Brännholmen holme
Därå kälen gd /Se Båthusgärdan strandområde Hällnäs hemman Brännholmen holme
Ersnäs gd /Se Bäckermyran myrmark Hällnäs hemman Brännkyan odlat område
Ersnäs hmn /Se Bäckfjärden fjärd Hällnäs hemman Brännkälen höjdsträckning
Finnmoran gårdar Bäckfjärden vik Hällorna jordbruksenhet Brännkälen höjdsträckning
Finnmoren gårdar /Se Bäckfjärden fjärd Hästkälen, se Kälen Saknas Brännkälsbäcken bäck
Fjälbyn by Bäckgraven vattensamling? Högberget gårdar Brännkälsmyran myr
Fjälbyn by Bäckmyrtjärnen tjärn Hökmark by Brännlandet skogsområde
Fjälbyn by Bäckåkern myrmark Hökmark by Brännmyrtjärn sjö
Fjälbyn by Bängelshällan berg Hökmark, Västra, se Väst i byn Saknas Brännstigen stig
Fjälbyn by Bärgansmyran myr Hökmark ortn, by Bränntjälen skogsmark
Fjälbyn by Bärgansnäset udde Hökmark by /Se Bränntjälen, se Brännkälen Saknas
Fjälbyn by Bärgansstranden strandområde Hökmark by /Se Bränntjäl(n)sfäbodarna, se Brännkälsfäbodarna Saknas
Fjälbyn by Bärganstjärnen tjärn Hötjärn by Brännvalen skogsås
Fjälbyn by /Se Bärgansviken havsvik Hötjärn by Brännvalen höjd
Fjälbyn by /Se Bärnäset skogsområde Hötjärn by Brännvägen väg
Fjälbyn by /Se Bölessjön sankmark Innan Sjön hemman Brännöberget berg
Fjälbyn by /Se Bölesviken del av Gärdefjärden /Se In vid bäcken gårdar Brönnögrundet skär
Fjällboda by /Se Bölesviken vik Inåtgårdarna gårdar Brönnögrundsrövet rev
Bjärdebyn by Bölsbacken skogsmark Johan-Larsson-fäbodarna fäbodställe Brännögrundsvaget vatten
Fjärdebyn by Daglösten höjdparti, triangelpunkt Jonfäbodarna fäbodställe Brännön halvö
*Fjärdebyn by Dalhägnen terräng Jonfäbodarna Saknas Brännörövet rev
Fjärdebyn by Dalsberget höjd Kallbrännan del av Västra Hökmark Brännösundet låglänt mark
Fjärdeby by Dalsberget skogshöjd Kallbrännen gård Brännösundet sumpmark
Fjärdebyn by Dalsmyran myrmark Kallbrännen gård Brännö udde, se Brännögrundet Saknas
Fjärdebyn by Dalsmyrberget höjd Kallbrännåsen såg Brännöudden del av Brännön
Fjärdebyn by Dammdikena ägomark Kallforskvarnen kvarn Bränslet skogstrakt
Fjärdebyn by Dammänget ängsmark Kallhakagrännen Saknas Bränslet skogshöjd
Fjärdebyn by Danielsudden udde Kallviken bebyggelse Bränslet höjd
Fjärdebyn by Degerberget höjd och skogsmark Kallviken ortn, hamnplats Brönbacken höjd
Fjärdebyn by Degerbäcken bäck Kapellansbordet komministerboställe Bröneberget berg
Fjärden by Degerbäcken bäck Kaptens Saknas Brönet skogsområde
Fjärdom by Degerbäcken bäck Kaptensfäbodarna fäbodar Brönet höjd
*Fjärdom by Degerbäcken bäck Kaptensgården gård Brönet skogsområde
Fjärdom by Degermyran myrmark Karlsmark boställe Brönet höjd
Fällan by Degermyran myrmark Katrineberg Saknas Brönuberget berg
Fällan by Degermyran myrmark Killibua hemman Brönugärdan odlat område
Fällan by Degermyran odling Killibua hemman Brönuladan lada
Fällan by Degermyran myr Klippgårdarna del av by Brönu-Lasse skogshöjd
Fällan by Degermyrberget höjd och skogsmark Kläppen gård Budfällan, se Bufällan Saknas
Fällan by Degermyrhalsen myrmark Kläppen gd /Se Budmyran myr
Fällan by Degermyrsvidjen skogsmark Kläppgårdarna Saknas Burmyrbäcken bäck
Fällan by Degermyrtjärnen tjärn Knacken gård Budtjärnbäcken bäck
Fällan by Degermyrtjärnen tjärn Knackern hemman Budtjärnnybruket nyodling
Fällan by Deger-Röjmyran myr Knackern hemman Budvallen myrland
Fällan by Degersjön sjö Knipören gård Budvallen myrland
Fällan by Degertjärnberget skogshöjd Kornnäset gård Bu(d)viken vik
Fällan by Degertjärnen tjärn Kräkånger, se Lövsele by Bu(d)vikudden udde
Fällan by Degertjärnmyran myr Kräkånger by Bu(d)fällan skifte
Fällan by Degerträsket sjö /Se Kräkånger by Bu(d)fällbacken backe
Fällan by Degerträsket träsk Kräkånger by /Se Budviken backe
Fällan by *Dinwiken vik Kräkångersfäbodarna f.d. fäbodar Burnäshällan höjd
Fällan by Djupatjärnen tjärn Kräkångersnoret by Burnäsån å
Fällan by /Se Djupaån å Kräkångersnoret by Burnäsån å
Fällan by /Se Djupbäcken bäck Kulan Saknas Burnäsänget odlat område
Fälleby by Djupbäcken bäck Kulan Saknas Burudden udde
Gammelbyn by Djupgravberget skogshöjd Kulan gård Burvik? Saknas
Gammelbyn by Djupgravberget berg Kulan gårdar Butjärnbäcken vattendrag
Gammelbyn by Djupgravbäcken bäck Kyan ställe Butjärnen Saknas
Gammelbyn by Djupgravbäcken bäck Kyan bebyggelse Butjärnnybruksbäcken bäck
Gammelbyn by Djupgraven sänka Kyan bebyggelse Buviken vik
Gammelbyn by Djupgravträsket träsk Kyrkstaden, se Staden Saknas Byn åkerland
Gammelbyn by Djuphällorna strandområde Kåsböle bebyggelse Byströmsgärdan odling
Gammelbyn by Djuptjärnen tjärn Kåsböle by Båtmyran myr
Gammelbyn by Djuptjärnsberget skogshöjd Kåsböle by Bäckarträsket vik
Gammelbyn by Djuputtingen holme Kåsböle by Bäcken bäck?
Gammelbyn by Djuputtingsgrundet grund Kälahemmanet hemman Bäcken bäck
Gammelbyn by Djupvarpsudden udde Kälen gård Bäckfjärden vik
Gammelbyn by Djupviken vik Kälen gårdar Bäckgraven nedskärning el. ravinbildning
Gammelbyn by Djupörudden udde Kälen gårdar Bäckkyan del av Bredänget
Gammelbyn by Djupörviken vik Kälen Saknas Bäcklöten löt
Gammelbyn by Djäknesjöbäcken bäck Kälen gårdar Bäckmansgärdan odlat område
Gammelbyn by Djäknesjön sjö Kälgårdarna gårdar Bäckmans gärdan åker
Gammelbyn by /Se Djäknesjön sjö /Se Lappvik, se Kulan Saknas Bäckmynningen vik
Gammelbyn by /Se Dräkamalen backe /Se Lappviken by Bäckmyrtjärn sjö
Gammelbyn by /Se Dunderselet sankmark Liden gård Bäckmyrtjärnen tjärn
Grubban gd /Se Dödmansskäret skär Liden Saknas Bäckmyrtjärnen Saknas
Gärde by Dödmansskäret ö /Se Liden gd /Se Bäckrotlägden odling
Gärde by *Dömansviken vik Lillängesbastun byggnad Bäckänget slåttermark
Gärde by Edet skogsområde /Se Lisastugan stuga Bärgansmyran myr
Gärde by Ekoberget höjd Lunden gård Bärgansnäset udde
Gärde by Ekrotet odling Lundfäbodarna fäbodar Bärgansräften klapperstensfält
Gärde by Eldiket odling Lundkvistfäbodarna fäbodar Bärgansstranden uppgrundningsland
Gärde by Eldiksbäcken bäck Lägdarna gård Bärganstjärnen tjärn
Gärde by Enskatan udde Löjevattnet, se Lövvattnet Saknas Bärgansudden Saknas
Gärde by Enskatan udde Lösten ortn. Bärgansudden Saknas
Gärde by Enskatasundet vik Lösten by Bärgansviken vik
Gärde by Ensvidjeberget skogshöjd Löten gårdar Bärnäset näs
Gärde by Erik-Jansa-myran myrmark Löten gårdar Bölesbacken höjd
Gärde by Erik-Jansa-sanden strandområde Löten gårdar Bölesberget berg
Gärde by Erikskäret holme Löten gårdsplats Bölesjön sjö /Se
Gärde by Ersberget skogsmark Löten fäbodar Bölesjön sjö
Gärde by Ers-Persamyran myr Lötfäbodarna fäbodställe Bölessjön sjö
Gärde by Ers-Persamyran myr Lötfäbodarna fäbodar Bölesviken vik
Gärde by Ersviken vik Lötfäbodarna fäbodar Bölesviken vik
Gärde by Estersfällan odling Lövbacka gård Bölesviken vik
Gärde by /Se Fahlskär, se Fårskärsudden udde Lövbacka Saknas Bölet halvö
Gärdeby by Falkberget höjd och skogsmark Lövgärdan gårdsplan Bölet halvö
Hakabrännen gårdar /Se Falkberget berg /Se Lövlund, se Hakarsfäbodarna Saknas Böleviken, se Bölesviken Saknas
Hallbacken gd /Se Falkgärdan odling /Se Lövrotet soldatrote Bölsviken, se Bölesviken Saknas
Heden gd /Se Fallen odling Lövlund, se Väst om ån Saknas Dalarna skiften
Hundtjärnbacken gd /Se Fallet spets på udde Lövsele by Dalarna odlat område
Hällnäs ödegd /Se Farfarsgärdan odling Lövsele, se Kräkånger by Dalbacken höjd
Hästkiöln del av by /Se Farfarsgärdberget höjd Lövstedts fäbodarna fäbodar Dalen, se Dalarna Saknas
Hökmark by Farmoran sund Lövvattnet Saknas Dalhägnen område
Hökmark by Fartyget tjärn Lövånger municipalsamhälle Dalsberget berg
Hökmark by Filtjärnen tjärn Marken, In i del av by Dalsmyran myr
Hökmark by Finnhällorna grund Mattis-Larsson-fäbodarna fäbodar Dalsmyran myr
Hökmark by Finnmorbäcken bäck Mattisbrännan gårdar Dalsmyrberget berg
Hökmark by Finnmyran myrmark Mattisbrännen gårdsgrupp Dalsmyrberget berg
Hökmark by Finnmyran myr Mattisbrännen gårdsgrupp Daniel-Jansson-nybruket odling
Hökmark by Finnvalen skogsmark Mensberget gårdar Dammanskäret Saknas
Hökmark by Finnvalmyran myrmark Missjön gårdar Danielsudden udde
Hökmark by Fisklösviken vik Missjön gårdsgrupp Dansen område
Hökmark by Fisklösviken vik /Se Mittå Vallen del av by Dansen område
Hökmark by Fjällmorarna skogsmark Moren gård Degerbäcken å
Hökmark by Fjällmorarna odling /Se Moren gård Degerbäcken bäck
Hökmark by Fjällmorberget höjd Morfäbodarna fäbodställe Degerbäcksviken vik
Hökmark by Fjällmorbäcken bäck Morfäbodarna fäbodar Degermyren myr
Hökmark by Fjällmortjärnen tjärn Mor-Greta-nybruket bebyggd odling Degermyran myr
Hökmark by Fjällmortjärnmyran myrmark Myran område /Se Degermyran myr
Hökmark sjö och by Fjälsjömyran odling Myråkern gård Degermyran odling
Hökmark by Fjälsjöåkern odling Mångbyn by Degermyran myr
Hökmark by /Se Fjärdmyran myrmark Mångbyn by Degermyran myr
Hökmark by /Se Flakamorbacken terräng Mångbyn bebyggelse Degermyran myr
Hökmark by /Se Flakamoren skogsmark Mångbyn by /Se Degermyran odling
Hökmark byar /Se Flakamyran myrmark Mångbyn ortn. Degermyrbacken landsvägsbacke
Hökmark by /Se Flakaskäret strandområde Mångbysfäbodarna fäbodar Degermyrhalsen del av Degermyan
Hötjärn by Flakaskäret halvö Mångbyskvarnen kvarn Degermyrsberget berg
Hötjärn by Flakaskäret halvöar /Se Mångbyån pst Degermyrtjärn sjö
Hötjärn by Flakaskärsberget skogshöjd Mårtensboda by Degermyrtjärnen tjärn
Hötjärn by Flakaskärshällan udde Mårtensboda by Degerrotet förr odlat område
Hötjärn by Flakaskärsgrundet grund Mårtensboda by Degerröjmyran myr
Hötjärn by Flakaskärsräften terräng? Mårtensboda by /Se Degerröjmyrkälen höjdsträckning
Hötjärn by Flakaskärsskatan udde Mårtsbränna, se Mårtensboda Saknas Degerröjmyrskaten höjdsträckning
Hötjärn by Flaxenviken del av Vallsträsket Nolbyn by Degertjärn sjö
Hötjärn by Flaxenviken vik /Se Nolbyn by Degertjärnen tjärn
Hötjärn by Flimoren myrmark Norbyn, se Nolbyn by Degerträsket sjö
Hötjärn by Flintnybruksberget höjd Noret del av by Degerträsket sjö
Hötjärn by Flitigrotet odling Noret by Degerträskholmen holme
Hötjärn by Flogtjärnen sjö Norlund rotet soldatrote Diket västan backen tjärn
Hötjärn by Flyttbron odling Nybruket, se Sundet Saknas Djupatjärn sjö
Hötjärn by Flyttsjömyran myr Nybyn område Djupatjärnen tjärn
Hötjärn by Flyttsjön, se Flogtjärnen sjö Nygården gård Djupatjärnen tjärn
Hötjärn by /Se Flyttsjön tjärn Nymans rotet soldatrote Djupaån å
*Innervillbomark by Fläskhällan ö /Se Nyåkern åkrar och gård Djupaån å
Inå kälen gd /Se Flödstenen grund Näset gård Djupbäcken bäck
Kallbrännen gd /Se Fongnesmyran myr Näset gård Djupbäcken bäck
Kallviken bebyggelse /Se Framlänningsskatan, Västra udde Näset gårdar Djupbäcken del av bäck
Kläppen gd /Se Framlänningsskatan, Östra udde Näset gårdar Djupbäcken del av bäck
Kläppen gd /Se Framlänningsviken vik Näset gårdar Djupbäckgärdan odling
Knackern gd /Se Fräkenmyrtjärnen tjärn Näset gård Djupbäcksrodningen område
Kräkånger by Frängsmoren odling Näsfäbodarna gårdar Djupgravberget berg
Kräkånger by Furmyrheden hed Palholmen fiskeläge Djupgravberget berg
Kräkånger by Furuberget höjd Palmrotet soldatrote Djupgravbäcken bäck
Kräkånger by Furugårdstjärnen sank mark Pamptorpet avs Djupgravbäcken bäck
Kräkånger by Fusdiket tjärn Paradiset gård Djupgraven ravin
Kräkånger by Fårberget terräng Per-Nilsson-byn gårdsgrupp Djupgraven utloppsbäck
Kräkånger by Fårhägnen terräng Per-Nils(sons) gårdar /Se Djupgraven ravin
Kräkånger by Fårhägnsberget skogshöjd Per-Nils, Uti gd /Se Djupgravträsket sjö
Kräkånger by Fårkälen skogsmark Prästbolet, se Prästbordet kyrkoherdeboställe o. by Djupgravträsket sjö
Kräkånger by Fårmyran myrmark Prästbordet by Djuphällorna bergparti
Kräkånger by Fårshälla udde Prästbordet kyrkoherdeboställe Djupnoret utvidgning av utlopp
Kräkånger by Fårskärsberget höjd Prästbordet by Djuptjärnen tjärn
Kräkånger by Fårskärsudden udde Prästbordet by Djuptjärnen tjärn
Kräkånger by Fårskärsudden udde Prästbordet kyrkoherdeboställe o. by Djuputtingen skär
Kräkånger by Fårviken vik Pålholmen fiskeläge Djuputtingen skär
Kräkånger by Fäbodarna terräng Resolutrotet soldatrote Djupvarpberget berg
Kräkånger by Fäbodarna skogsmark Reveln, se Djäknesjön Saknas Djupvarpsudden udde
Kräkånger by Fäbodberget skogsmark Riptjärn gård Djupviken, se Juviken Saknas
Kräkånger by Fäbodbäcken bäck Riptjärnen gård Djupviksskäret, se Långskäret Saknas
Kräkånger by Fäbodbäcken bäck Risböle by ?Djupvikudden udde
Kräkånger (nu Lövsele) by /Se Fäbodgärdan odling Risböle by Djupån å
Kräkånger by /Se Fäbodgärdan terräng? Risböle by Djupån, se Djupaån Saknas
Kräkånger by /Se Fäbodkälen höjd och skogsmark Rotena, se Uppi Rotena Saknas Djupån Saknas
Kräkånger by /Se Fäbodkälen höjdsträckning /Se Rotet f.d. soldatrote Djupån å
Kräkånger by /Se Fäbodkälen höjdsträckning /Se Rotet bebyggelse Djupörarna vik
Kräkånger by /Se Fäbodliden skogsmark Rotet soldatrote Djupörarna sandstrand
Kräkånger by /Se Fäbodmoren myrmark Rotet soldatrote Djupörarna sandstrand
Kräkånger by /Se Fäbodmyran myr Rotet soldatrote Djupören udde
Kulan hmn /Se Fäbodmyran myrmark Rotet soldatrote Djupören vik
Kulan gd /Se Fäbodmyran myr Rotet soldatrote Jupöra vik
Kyan gårdar /Se Fäbodtjärnen tjärn Rotet soldatrote Djupören vik
Kyrkstaden, se Staden Saknas /Se Fäbodtjärnen tjärn Rotgården f.d. gård Djupörviken vik
Kåsböle by Fäbodtjärnen tjärn Ruptjärnen, se Riptjärnen Saknas Djäknesjön sjö
Kåsböle by Fäbodträsket del av Vallsträsk Ryssböle, se Risböle Saknas Dragondiket tjärn
Kåsböle by Fäbodviken vik Rönnkälen höjd och gårdar Dräkamalen backe /Se
Kåsböle by Fällan åker Rönnkälen höjd och gårdar Dunderselet sjö
Kåsböle by Fällan ängsmark Sanden tomtområde Dunderselet sjö
Kåsböle by Fällan odling Sanden gård Dunderträsket sjö
Kåsböle by Fällberget höjd och skogsmark Sanna gård Dödmansskäret skär
Kåsböle by Fällbäcken bäck Selet by Dödmansskäret skär
Kåsböle by Fället odling Selet by Dödmanssundet sund
Kåsböle by Fällmyran myr Selet by Edet skogsområde
Kåsböle by Fällmyrberget berg Övre Selet gårdar Edströms backen höjd
Kåsböle by Fällmyrberget höjd Selet, Övre Saknas Egeltjärn sjö
Kåsböle by Fältrotet terräng Selsberg f.d. officersboställe Egeltjärnen Saknas
Kåsböle by Fänsmyran myrmark Sjön, se Innan Sjön Saknas Egertjärnen, se Egeltjärnen Saknas
Kåsböle by Fänsmyrtjärnen Saknas Sjön, se Vid sjön Saknas Eldiket odlat område
Kåsböle by Fördärvet strandområde Skogen, se Mårtensboda Saknas Eldiksbäcken bäck
Kåsböle by Fördärvet grund Skogen, På, se Mårtensboda by Enskatagrundet ö
Kåsböle by Galtbacken skogsmark Skolan, Västerut skola /Se Enskatan udde
Kåsböle by Gammberget berg Skolhustomten, se 9 Mångbyn resp. 13 Kåsböle Saknas Enskatan, se Enskaten Saknas
Kåsböle by Gammbodbäcken bäck Sköldrotet soldatrote Enskatan udde
Kåsböle by Gammbystjärnen tjärn Sköldstugan stuga Enskatasundet vik
Kåsböle by /Se Gammelgrundsberget terräng Sköldtomten tomt Enskaten udde
Kåsböle by /Se Gammelgrundshålet tjärn Slaskarsmyran fastighet Enskaten, se Sandvikudden Saknas
Kåsböle by /Se Gammelgrundsrevet strandområde Slaskmyren, se Slaskarsmyran Saknas Enskatören skär
Kälen o. Kälen, Östå gårdar /Se Gammelgrundsviken tjärn Springsvarpet f.d. fiskeläge Ensvedberget berg
Kälen del av by /Se Gammelgårdsviken vik Staden kyrkstad och municipalsamhälle Ensvidiberget, se Ensvedberget Saknas
Kälen gd /Se Gammelhamnen havsvik Stavattstjäln ödeby Erik-Danielsson-udden udde
Kälen gårdar /Se Gammelhamnen havsvik Stavvattenstjälen gårdar Erik-Jansson-Sanden område
Kälen, Därå, se Därå kälen gd Gammelhamnsrevet strandområde Stavvattenstjäl(e)n, se Stavvattnet Saknas Erik-Larsson-gärdan förr odling
Kälen, Inå, se Inå kälen gd Gammelhamnsräften terräng Stavvattenskälen bebyggelse Erik-Nilsson-fäbodgäran odling
Kälen, Nordi, se Nordi kälen gd Gammelhamnssanden strandområde Stavvattnet gårdar Erik-Nilsson-sveden skog
Kälen, Oppi, se Oppi kälen torp Gammelhamnsskatan udde Stavvattnet ortn, gårdar Eriksberget berg
Kälen, Söd i, se Söd i Kälen gårdar Gammelhamnstjärnen tjärn Stenhallen, se Stenhallerna Saknas Eriksskäret skär
Kälen, Uti, se Uti kälen gårdar Gammelsgärdan åker Stenhallerna gårdar Ersbrobäcken bäck
Kälen, Östå, se Kälen o. Kälen, Östå gårdar Gammelåkern teg /Se Stomsvedjan Saknas Ersgrundet grund
Lappviken förr by Gammelåkerstjärnen tjärn Storhällan fiskläge Ersgrunne grund
Lappvik by Gammelänget skogsmark Stornybruket bebygg odling Ersgrundet grund
Lappviken förr by Gammelänget åker Stornybruket bebyggd odling Ersviken vik
Lappvik by Getingholmen holme Storsandsjöbrännan, se Hakabrännen Saknas Estersfällan slåtteräng eller odlad myr
Lappvik by Gerskälen odling /Se Storsandsjön by Fadermyran myr
Lappvik by Gethällan udde Storsandsjön hemman Falkberget berg
Lappvik by Getingholmen holme Storsandsjön hemman Falkberget berg
Lappvik by Getingtjärnen tjärn Storsandsjön, se Vid sjön Saknas Falkberget berg
Lappvik by Gierdwikan, se Gärdsviken vik Storsveden gård Falkgärdan odling
Lappvik by Gilhällorna klipparti /Se Strömrotet soldatrote Fallbäcken bäck
Lappvik by Giälfieln, se Gärdefjärden fjärd Strömrödningen Saknas Fallbäcken bäck
Lappvik by Gladavikbäcken bäck Sundells ödetorp Fallen (svedje)fall eller (vatten)fall
Lefanger, se Lövånger Saknas /Se Gladaviken vik Sundet gård Fall (svedje)fall eller (vatten)fall
Lundfäbodarna fäbodar /Se Gladerviken havsvik Svabban numera försvunnen kvarn Fallen odlingsland
*Löjvattnet gårdar Gladerviktjärnen tjärn Svartmoran, se 12 Svarttjärn Saknas Fallen odlingsland
Löstan gård Glasörsundet område Svarttjärn by Fallet marker
Löten hmn /Se Glommerviken havsvik Svarttjärn by Fallet Saknas
Löten gårdar /Se Glommerviksräften strandområde Svarttjärn bebyggelse Fallet Saknas
Lövsele, se Kräkånger by Glommerviksskatan udde Svarttjärn bebyggelse Fallet kvarnfall
Lövvattnet, se *Löjvattnet gårdar Glunten udde Svarttjärn ort.n Fallskiftena skiften
Lövvattnet by /Se Glädjegrundet grund Svedbacken gård Farfargärdberget bergshöjd
Lövånger by Godluktmyran myrmark Sveden = Svedbacken Saknas Farfargärdan odling
Lövånger by Gomhamna, se Gumhamnen vik Sveden Saknas Farmodern ställe
Lövånger kyrka Saknas Gorrängessjön sjö Sveden hemman Farmodern sund
Marken, Ini del av by /Se Grabbrotet odling Sveden hemman Farmornybruket odling
Mattisbrännan, se Mårtensbränna gårdar Granden lågland /Se Sveden del av by Fermrotet soldatrote
Mattisbrännen gårdar /Se Granholmen holme Sveden gård Filitjärnen tjärn
Missjön gd /Se Granholmen holme Sveden, se Svedjan gd Finnhällan sten
Moren gd /Se *Granön ö Svedjan, se Sveden Saknas Finnhällan sten
Morfäbodarna fäbodar /Se Gravstjärnen tjärn Svedjan gd /Se Finnmorbackan höjd
Mångbyn by Grubbfäbodarna samfällt område Svedje, Svedjan gårdar Finnmorbäcken bäck
Mångbyn by Grubbmyran myr Svedje, se Sveden Saknas Lilla Finnmyren myr
Mångbyn by Grundfjärden fjärd Svidibacken, se Svedbacken Saknas Fiskarvägen fiskväg
Mångbyn by Grundfjärden fjärd /Se Svärdsrotet rote Fisklösviken vik
Mångbyn by Grundhällan holme Söd i byn gårdar Fjälbysträsket del av Älgträsket
Mångbyn by Grundskatan udde Söd i byn by Fjällbodabrattjärnen tjärn
Mångbyn by Grundskatan udde Söd i Byn del av by Fjällbodvägaskälet vägskäl
Mångbyn by Grundskatan udde Söd i kälen gård Fjället del av socken
Mångbyn by Grundskatan, se Gråsjälgrundet grund Sörbyn del av by Fjällmorarna område
Mångbyn by Grundskatan flagg terräng Sörbysfäbodarna fäbodar Fjällmorarna område
Mångbyn by Grundskataräften strandområde Tjillibua, se Killibuan Saknas Fjällmoratjärnen, se Fjällmortjärnen Saknas
Mångbyn by /Se Grundskataviken havsvik Tjälen gårdar Fjällmorberget del av berg
Mångbyn by Grundskatan udde Tjäl, se Kälen Saknas Fjällmorbäcken bäck
Mångbyn by Grundvikberget höjd Tjärngårdarna gårdar Fjällmoren hans Axel Rönnmark del av Fjällmorarna
Mångbyn by Grunfieln, se Bäckfjärden vik Tjärngårdarna gårdar Fjällmoren hans Hjalmar Dahlgren del av Fjällmorarna
Mångbyn by Grynvällingmyran myrmark Tjärnängesmoren gård Fjällmortjärn sjö
Mångbyn by Grytan havsvik Torpet gård Fjällmortjärnen tjärn
Mångbyn by Grytfoten odling? Trehörningen gårdar Fjällmorvägen väg
Mångbyn by Gråberget berg Trehörningen del av by Fjälmyran myr
Mångbyn by /Se Gråbergsåkern åker Träskgärdan gård Fjälsjön, Lilla o. Stora sjöar
Mångbyn by /Se Gråmoren terräng Udden gårdar Lillfjärdsjön sjö
Mångbyn by /Se *Gråsjälgrundet grund Udden gård Fjälsjön, Lilla, Stora, se Lill- o.Storfjärdsjön Saknas
Mårtensboda by /Se Grännkälsbäcken bäck Ulriceberg del av by Fjältjärn, se Storfjärdsjön Saknas
Mårtensboda by /Se Gränudden udde Uppigårdarna gårdar Fjärden vik
Mårtensbränna gårdar Gränöberget skogshöjd Uppi kälen rivet hus Fjärden sjö
Mårtsbränna by /Se Gräsmyran, Lilla myrmark Uppi rotena soldatrote Fjärdsjöbacken höjd
Nolbyn by Gräsmyran, Stora myrmark Uti Kälen gårdar Fjärdsjömyran myr
Nolbyn by Gräsrået, Lilla myrmark Utan Åkern gård Fjärdsjöåkern odling
Nolbyn by Gräsrået, Stora myrmark Utom viken gårdar Fjölmyran, se Fjälmyran Saknas
Nolbyn by Gräsrået myr /Se Uttersjöbäcken gårdar, postst. Flackaskäret, se Flakaskärsgrund Saknas
Nolbyn by Gräsviken vik Uttersjöbäcken Saknas Flackstensgrundet skär
Nolbyn by Gräsvikstjärnen tjärn Uttersjön by Flakabacken backe
Nolbyn by Grönbäcken bäck Uttersjön by Flakaskär udde
Nolbyn by Grönnan udde Utvid Sundet gård Flakaskäret udde och del av strand
Nolbyn by Grönnborg holme Utvid Sundet gård Flakaskäret halvö
Nolbyn by Grönnborgshällorna grund Valen gårdar Flakaskäret halvö
Nolbyn by Grönängesudden ängsmark Valen gårdar Flakaskärsgrundet skär
Nolbyn by Grösselsanden strandområde Valen gårdsgrupp Flakaskärsgrundet skär
Nolbyn by Grösseltjärnen tjärn Vallen by Flakaskärsudden udde
Nolbyn by Grötskäret skär Vallen by Flakaskärsviken vik
Nolbyn by Grötskärshösen del av Grötskäret Vallen by Flaken åker (vall)
Nolbyn by Gubbkälen skogshöjd Vallen by Flaten åkrar
Nolbyn by Gubbkälen sank mark Vallen by Flaxenviken vik
Nolbyn by Gubbkälen skogsås /Se Vallen ortn, by Flaxenviken vik
Nolbyn by Gubbraningen skogsmark Vallen by Flaxenviken vik
Nolbyn by /Se Gubbrodningen myr /Se Vallsträsket pst Flintnybruket nyodling
Nolbyn by /Se Gullmyran myr Vebomark by Flintnybruket odling
Nolbyn by /Se Gullänget odling Vebomark by Flintnybruksberget berg
Nordi kälen gd /Se Gullänget änge /Se Vebomark by Flitigbrunnet brunn
Noret by Gullänget änge /Se Bevomark(en) by Flodstenen skär
Noret by /Se Gumhamnen vik Vebomark by Flogtjärn, se Flyttsjön Saknas
Noret by o. odlat område /Se Gumhamnen havsvik Vebomarkfäbodarna = Sörbysfäbodarna Saknas Flyttbron bro
Nybyn odlat område /Se Gumhamnsberget höjd Vid sjön gård Flyttsjömyran myr
Oppa Skojom by /Se Gumhamnsgrundet grund Viken gård Flyttsjön sjö
Oppi kälen Saknas /Se Gumhamnshällorna grund Vikfäbodarna fäbodar Flyttsjön sjö
Paradiset gd /Se Gumhamnssanden strandområde Vikgården gård Flyttsjön tjärn
Per-Nils, Uti gd /Se Gumhamnsudden udde Vikhällan gård Flödesten, se Flödstenen Saknas
Pernischabyn by /Se Gumrevet grund Vikrotet soldatrote Flödsten skär
Prästbolet, se Prästbordet kyrkoherdeboställe o. by Gyltmyrberget berg /Se Vindrotet soldatrote Flödstenen skär
Prästbordet kyrkoherdebost. /Se Gårdsberget höjd Västanbyn Saknas Flösten, se Flödstenen Saknas
Prästbordet kyrkoherdeboställe o. by /Se Gårdsmyran myrmark Västanå Saknas Framlänningsviken vik
Reveln by /Se Gåsmyran myrmark Västasbyn Saknas Framländingsviken vik
Risböle by Gåsmyran myrmark Västerbyn del av Kräkånger Framå gärdan åkrar
Risböle by Gåsmyran myr Västerbyn, se Västasbyn Saknas Fruänget f.d. äng
Risböle by Gåsmyran myr Väst i brännen Saknas Fruängestuvorna område
Risböle by Gåsmyrberget skogshöjd Väst i byn del av by Fräkenmyrtjärnen tjärn
Risböle by Gåsmyrkälen skogsmark Västibyn del av by Frängsmoren odlat område
Risböle by Gåsmyrtjärnen tjärn Väst i byn gårdar Furuberget berg
Risböle by Gärdeberget höjd, triangelpunkt Väst i ängena fastighet Fårberget berg
Risböle by Gärdefjärden fjärd Västomtill del av by Fårhägnen område
Risböle by Gärdefjärden sjö /Se Väst om träsket del av by Fårhägnsberget bergkomplex
Risböle by Gärdefjärden, se Bölesviken Saknas /Se Väst om ån gård Fårkälen skogshöjd
Risböle by Gärdefjärden fjärd Västå backen gård Fårskärsberget berg
Risböle by Gärdefjärden sjö Väst å backen gård Fårskärsudden udde
Risböle by Gärdefjärden fjärd /Se Väst å brännen Saknas Fårskärsudden udde
Risböle by Gärdefäbodarna område Väst å ängena gårdar Fårskärsudden udde
Risböle by Gärdviken och Avasjön sjöar Ytterbyn del av Vebomark Fårviken vik
Risböle by Gärdviken vik Ytterbyn Saknas Fårviken vik
Risböle by Gärdviken vik Yttervebomark Saknas Fäbodbacken höjd
Risböle by Gärdviknäset udde Åkern, se Utan Åkern Saknas Fäbodbäcken bäck
Risböle by Gässten odlat område /Se Åkern Saknas Fäbodbäcken bäck
Risböle by /Se Gästerviken vik Åkern Saknas Fäbodbäcken del av bäck
Risböle by /Se Gästervikskatan udde Åkern odling och hemman Fäbodgrundet berghäll
Risböle by /Se Gökmyrberget skogsmark och udde Årodningskvarnen kvarn Fäbodgärdan odlingar
Risböle by /Se Hakabrännan terräng Älgnäs by Fäbodgärdan odlat område
Rönnkälen gårdar /Se Hallmyrberget skogshöjd Älgnäs del av Fjällbyn Fäbodholmen holme
Sanna gd /Se Halsdukstjärnen tjärn Algnäs by Fäbodhällen, se Västra resp. Östra fägodhällen Saknas
?Selet by Halvroddhällan holme Ängena, se Väst å ängena Saknas Fäbodkälen höjdsträckning
Selet by Halvroddhällan hälla /Se Ängena Saknas Fäbodkälen höjdsträckning
Selet by Hammarbacken skogsmark Ängena odlingar och gårdar Fäbodtjärn sjö
Selet by Hammargärdan odling Änget gård Fäbodtjärn sjö
Selet by Hammarudden udde Ängsbacka Saknas Fäbodtjärnen tjärn
Selet by Hamnberget skogshöjd Öhmans fäbodarna fäbodar Fäbodtjärnen tjärn
Selet by Hamnen, se Bjuråhamnen vik Ön gårdar Fäbodtjärnen tjärn
Selet by Hamnen del av havsvik Önnesmark by Fäbodtjärnen tjärn
Selet by Hamnskäret udde Önnesmark by Fäbodträsket vik
Selet by Hampholmen holme Önnesmark by /Se Fäbodträsket del av Vallsträsket
Selet by Hampsynkemyran myr /Se Önnesmark ortn. Fäbodudden udde
Selet by Hampsynket terräng Östan träsket gård Fäbodviken vik
Selet by Hampsynket f.d. »hampsänke» /Se Östan träsket, se Älgnäs Saknas Fähusdiket tjärn
Selet by Hampsynket f.d. »hampsänke» /Se Överseleet del av by Fähuslägden lägd
Selet by Hampsynkmyran myr Öst i byn gårdar Fällan sluttning
Selet by Hamptjärnberget skogshöjd Öst om tjärnen gårdar Fällan odlat område
Selet by Hamptjärnberget skogshöjd   Fällan skogsområde
Selet by Hamptjärnbäcken bäck   Fällan odlat område
Selet by Hamptjärnen tjärn   Fällan odlat område
Selet by Hamptjärnen myrmark   Fällarotet område
Selet by Hamptjärnen tjärn   Fällaänget äng
Selet by Hamptjärnen tjärn   Fällbacken backe
Selet by Hamptjärnen tjärn   Fällbacken backe
Selet by /Se Hamptjärnen tjärn   Fällberget berg
Selsberg förr kaptensboställe /Se Hamptjärnen tjärn   Fällbäcken bäck
*Selslund f. färiksbost. /Se Hamptjärnen sankmark   Fälledet grind
Siljum by Hamptjärnen tjärnnamn /Se   Fället skogsmark
Skogen, På, se Mårtensboda by Hanatjärnen tjärn   Fällhägnen skogsområde
Skolan, »Västerut i» skola /Se Hanatjärnen tjärn /Se   Fällmyren myr
Springsvarpet f.d. fiskeläge /Se Harakälen kronoöverloppsmark /Se   Fällmyran myr
Staden kyrkstad /Se Harakälen höjd /Se   Fänsmyran myr
Stenhallarna gd /Se Harakälen högland /Se   Fännsmyrtjärn sjö
»Strömmen» bebyggelse /Se Harningshällan skär   Fördärvet plats
*Suidian by /Se Harrhålet vik   Förstbron broanläggning
*Sunnanå förr by Harrhålet vik /Se   Gammalgrundsberget berg
Sunnanå by Harrudden udde   Gammalgrundsrevet, se Gammelgrundsrövet Saknas
Sunnanå by Havbergen höjd   Gammalgrundsrevet strandområde
Sunnanå by Havmoren myr   Gammbodbäcken bäck
Sunnanå by Havmyran myrmark   Gammbodsveden skogsområde
Sunnanå by Havmyrbäcken bäck   Gammbrobacken område
Sunnanåt by Havsvågen terräng   Gammbystjärnen tjärn
*Sunnasbyn by Havsvågen terräng   Gammbystjärnen tjärn
Sunnasbyn by Hedberget skogshöjd   Gammbystjärnhällan klipp-parti
*Sunnasbyn by Heden hed   Gammbysängena slåttesmyr
Sunnasbyn by Hedfäbodarna terräng   Gammbysänget Saknas
Sunnasbyn by /Se Hedåkertjärnen tjärn   Gammelbystjärnen Saknas
*Sunnerbyn by Helgonsmyran myrmark   Gammelgrundsrövet landarm
Sunnerbyn by Helgonsmyrberget skogshöjd   Gammelgårdsbacken backe
Sunnerbyn by Hemberget höjd   Gammelgårdsbacken höjd
Sunnerby by Hemmyran myrmark   Gammelgårdsgranen gran
Sunnerbyn by Hemraningarna odling   Gammelhamnen vik
Sunnersby by Hemraningsbäcken bäck   Gammelhamnen vik
Svarttjärn by Hemraningsbäcken bäck   Gammelhamnen vik
Svarttjärn by Hemraningsbäcken bäck   Gammelhamnsrevet klapperstensanhopning
Svarttjärn by Hemraningsbäcken bäck   Gammelhamnsräften klapperstensfält
Svarttjärn by Hemrodningsbäcken bäck /Se   Gammelhamnssanden sandigt område
Svarttjärn by Hemudden udde   Gammelhamnsskaten udde
Svarttjärn by Herbacken ägomark   Gammelhamntjärnen tjärn
Svarttjärn by Hermanmyran myrmark   Gammelhamnudden udde
Svarttjärn by Hinberget berg   Gammelhamnudden, se Gammelhamnsskaten Saknas
Svarttjärn by Hindersmoren odling   Gammelkallviksvägen väg
Svarttjärn by Hitreudden udde   Gammelkvarnvägen stig
Svarttjärn by Hjoggtjärnsbäcken bäck   Gammelrodningen Saknas
Svarttjärn by Holmboberget berg /Se   Gammelrotgärdan odling och gård
Svarttjärn by Holmbodhällan udde   Gammelsgärdan odling
Svarttjärn by Holmbogrundet holme   Gammelåkerstjärnen tjärn
Svarttjärn by Holmbolidberget höjd   Gammelåkern område
Svarttjärn by Holmdiket myrmark   Gammelåkern teg /Se
Svarttjärn by /Se Holmen holme   Gammelänget område
Sveden, se Svedjan gd Holmen udde   Gammgården skifte
Sveden gd /Se Holmen område   Gammhedfäbodbäcken del av bäck
Sveden ortn. /Se Holmen odling?   Gammhedfäbodgärdan odling
Svedjan gårdar Holmmyran myr   Gammtjärnen tjärn
Svedjan gårdar Holmmyrtjärnen tjärn   Gammtöresviken vik
Svedjan gårdar Holmsundet vik   Gammvallsvägen landsväg
Svedjan gårdar Holmsvattnet sjö   Gammvarvet Saknas
Svedjan gårdar Holmtjärnen tjärn   Gammviken odlat område
Svedjan by Holmudden udde   Garnitsrövet del av strand
Svedjan by Holmviken vik   Garnitrövet del av strand
Svedjan by Huggbäcken bäck   Gersklyvan område
Svedjan gårdar Huldamyran terräng   Gersklyvan område
Svedjan gårdar Hundhällorna höjd   Gerskälen odlat område
Svedjan gd /Se Hundmyran myr   Gertrudmarken område
*Svidjan by Hundmyran terräng?   Getingholmen holme
*Svidjan by Hundmyrbacken skogsmark   Getingholmen holme
Söd i Kälen gårdar /Se Hundryggen del av Lönngrundet   Getingtjärnen tjärn
Tjillibua by /Se Hundtjärnbäcken bäck   Getmyrberget berg
Tjärn by Hundtjärnen myrmark   Getmyrberget, se Bromansberget Saknas
Tjärn by Hundtjärnen tjärn   Getören höjd
Tjärn by Hussmyran myrmark   Getören höjd
Tjärn by Hålstuudden udde   Gilhällan klippudde
Tjärn by Håsamyran myr   Gilhällan klippudde
Tjärn by Häbbersvikbäcken bäck   Gjutlägden åker
Tjärn by Häbbersviken vik   Gjutan inbuktning i berg
Tjärn by Häbbersviken vik   Gladavikbäcken bäck
Tjärn by Häbbersviken vik /Se   Glad(a)viken, Stora, Lilla vik
Tjärn by Häbbersvikskäret udde   Gladaviken, se Lillgladaviken vik
*Tjärnen, se Svarttjärn by Häbbersvikudden del av udde   Gladviken, Lilla, Stora, se Lillgladaviken Saknas
Uti kälen gårdar /Se Häbbersviken havsvik   Gladviktjärn sjö
Uttersjön by Häggen strandområde   Gladervikbäcken bäck
Uttersjön by Hägnsanden strandområde   Gladerviken vik
Uttersjön by Hällbergsmyran terräng   Gladerviktjärnen tjärn
Uttersjön by Hällgrundsstenen grund   Glejhällorna Saknas
Uttersjön by Hällklumpen terräng   Glejhällorna Saknas
Uttersjön by Hällkroken havsvik   Glommerviken vik
Uttersjön by Hällmyran terräng   Glommerviken vik
Uttersjön by Hällmyran myr   Glommervika vik
Uttersjön by Hällmyrberget höjd   Glommerviken vik
Uttersjön by Hällnäs skogsmark och odling   Glommervikskaten udde
Uttersjön by Hällorna terräng   Glommerviksräfta ås
Uttersjön by Hällorna skogshöjd   Glommerviksräften ås
Uttersjön by Hällskär ö   Glummerviken, Glummervikskaten Saknas
Uttersjön by Hällskär holme   Glunten udde
Uttersjön by Hällskär skär /Se   Glädjegrundet grund eller udde
Uttersjön by Hällviken vik   Grabbmyran odling
Uttersjön by Hällviken vik   Grabbstycket odling
Uttersjön by Hässjemoren myr   Granden lågland
Valen hmn /Se Hässjemoren odling   Grandhällan stenhäll
Valen gd /Se Hässjmoren morland /Se   Granholmen, se Grenholmen Saknas
Vallen by Hässjmoren odling /Se   Granskär Saknas
Vallen by Hästdiket odling   Granudden udde
Vallen by Hästhägnsberget skogsmark   Granöberget berg
Vallen by Hästkälen höjdsträckning /Se   Granön äldre namn för Storön
Vallen by Hästmyran myr   Granskär, se Storsandskär Saknas
Vallen by Högberget skogshöjd   Grenbäcken bäck
Vallen by Högfjärden sjö   Grenholmen holme
Vallen by Högfjärden sjö /Se   Grenholmen holme
Vallen by Högfjärden sjö   Grishålet tjärnhål
Vallen by Högfjärden sjö /Se   Grisselviken sjö
Vallen by Högholmen skogsmark   Grisselviken, se Grysselviken Saknas
Vallen by Högholmsundet sund   Grottan svacka
Vallen by Höghällan udde   Grundborg, se Grönnborg Saknas
Vallen by Högkläppen höjd   Grundet, se Häbbersvikskäret Saknas
Vallen by *Höglidsberget berg /Se   Grundfjärden fjärd
Vallen by Högstmyran myr   Grundfjärden fjärd
Vallen by Hökmarksberget, Norra o. Södra Saknas /Se   Grundnoret del av utlopp
Vallen by /Se Hökmarkberget skogshöjd   Grundskatan udde
Vallen by /Se Hökmarkträsket träsk   Grundskataudden Saknas
Vebomark by Hömyran myr   Grundskataviken vik
Vebomark by Hömyran myr   Grunnskatavika vik
Vebomark by Hömyran odling   Grundskataviken vik
Vebomark by Hömyran myrmark   Grundskaten udde
Vebomark by Hömyrberget skogshöjd   Grundskateviken vik
Vebomark by Hötjärnen tjärn   Grundskataviken vik
Vebomark by Idtjärnen tjärn   Grundvikberget berg
Vebomark by /Se Idtjärnen tjärn /Se   Grusbrubban grustag
Vebomark by Igeltjärnen tjärn /Se   Grynnan del av strand
Vebomark, se Innervilbomark och Yttervilbomark by Illmorbäcken bäck   Grynnan uppgrundningsland
Vebomark by Innersundet sund   Grynnbäcken bäck
Vebomark by /Se Innerträsket Saknas   Grynnbäcken, se Butjärnbäcken Saknas
Vebomark by /Se Innerudden udde   Grysselviken tjärn
Vebomark by /Se Inre-Långhällan udde   Gråberget berg
Vebomark by /Se Inre-Simpören udde   Gråbergsåkern odling
Vibbemark by Insyningen ägomark   Gråsjälgrundet skär eller grund
Vibbemark by Insyningsbäcken bäck   Gråskär skär
Vibbemark by Ismyran myr   Gråskäret skär
Vibbemark by Jakthällan udde   Gråskäret skär
Vibbemark by Janemyran myr   Gränudden, se Granudden Saknas
Vibbemark by Jan-Olsasundet sund   Gråsandtjärnen tjärn
Vibbemark by Jomyran myr   Gräsrået myr
Vibbemark by Jomyrberget skogsmark och höjd   Gräsviken vik
Vibbemark by Jomyrberget höjd   Grävningsängesbäcken Saknas
Vibbemark by Jomyrbrännen skogsmark   Grävningsänget ängsmark
Västansbyn del av sn Jomyrbäcken bäck   Gröllviken, se Grysselviken Saknas
Västansbyn del av Kräkånger Jomyrdiket bäck   Grönnan, se Grynnan Saknas
Västanbyn gårdar Jon-Nilsagrundet grund   Grönnborg ö
Västanbyn gårdar Jonsbacken skogsområde?   Grönnborgshällorna skär
Västanbyn gårdar Jordrodningen rodning /Se   Grönnbäcken, se Grynnbäcken Saknas
Västansbyn by Jungfrudiket tjärn   Gröönängesudden höjdsträckning
Västanbyn gårdar Jungfrugraven terräng?   Grösseltjärn, se Grisselviken Saknas
Västanbyn del av by /Se Jungfruhamnen vik   Grösseltjärn, se Grysselviken Saknas
*Västanåt gårdar Jungfruhamnen havsvik   Grösselviken, se Grysselviken Saknas
*Västanåt gårdar Jungfruhamnsmyran myr   Grötskär, se Grötskäret Saknas
*Västanåt gårdar Justerbrännen höjdsträckning /Se   Grötskäret skär
Västanåt gårdar Juviken vik   Grötskäret skär
Västanåt gårdar ?Juviken vik   Grötskärshösen utlöpare
Västanåt gårdar Juviken havsvik   Grötskärshösen utlöpare
Västanåt gårdar Juvikklubben udde   Grötskärshösen del av Grötskäret
Västanåt gårdar Juvikrevet grund   Gubbkälen skogsås
Västanåt gårdar Juviksanden strandområde   Gubbkälen skogsås
Västanåt gårdar Juvikskäret holme   Gubbkälsgrubban grusgrop
Västanåt by Juvikudden udde   Gubbrodningen ängs- och myrland
Västanåt gårdar Jänkenviken vik   Gullänget odlat område
Västanåt gårdar Jönsmyran odling   Gullänget odlat område
Västanåt gårdar Kallbodberget skogshöjd   Gullänget ängesland
Västanåt gårdar Kallbrännan åker   Gullänget ängesland
Västanåt gårdar Kallbrännbäcken bäck   Gumhamn vik
Västanåt gårdar Kallbrännbäcken bäck   Gumhamnen vik
Västanåt gårdar Kalleberget skogsmark   Gumhamnen vik
Väståsbyn gårdar Kalle-berget berg /Se   Gumhamnsberget berg
Ytterbyn, se *Yttervik by Kallkällberget skogshöjd   Gumhamnsberget berg
*Yttervik by Kallmoren åker   Gumhamnshällarna udde med klippor
Yttervilbomark by Kallraningen odling   Gumhamnsudden udde
Älgnäs by /Se Kallrodningen odling /Se   Gustavssons myrgädan odling
Älgnäs by /Se Kallviken vik   Gyljen lagnställe
Älgnäs by /Se Kallviken vik   Gyltmyrberget, se Bromansberget Saknas
Älgnäs by /Se Kallviken vik /Se   Gårdsgärdorna odlingsland
Älgnäs by /Se Kallviken vik   Gårdsberget berg
*Ön by Kallviken havsvik   Gårdsberget berg
Önnesmark by *Kallviks hamn hamn /Se   Gåsmyran myr
Önnesmark by Kallviksskäret udde   Gåsmyran odlat område
Önnesmark by Kammen skogshöjd   Gåsmyran myr
Önnesmark by Kammen terräng   Gåsmyrkälen höjdsträckning
Önnesmark by Kammsvedkälen skogsmark /Se   Gåsmyrtjärnen tjärn
Önnesmark by Kamsvidkälen sank mark   Gåsmyrtjärnen Saknas
Önnesmark by Kanalen å   Gällviknäset udde
Önnesmark by Kapargrundet grund   Gärdan, se Framå gärdan Saknas
Önnesmark by Kaptensviken vik   Gärdan odlat område
Önnesmark by Karlstjärnen tjärn   Gärdan område
Önnesmark by Karpusmyran myrmark   Gärdeberget berg
Önnesmark by Karsmyran myrmark   Gärd(e)berget berg
Önnesmark by Kattisbäcken bäck   Gärdefjärden vik
Önnesmark by Kattisbäcken bäck /Se   Gärd(e)fjärden sjö
Önnesmark by Kattmyrrumptjärnen tjärn   Gärdefjärden sjö
Önnesmark by Kavelbromyran myr   Gärdviken vik
Önnesmark by Kavelbromyran terräng   Gärdviken Saknas
Önnesmark by Kavelbromyran myr /Se   Gärdviken vik
Önnesmark by Kibbeliden skogsmark   Jählvika vik
Önnesmark by Kibbelidraningen myrmark   Gärdviken, Östra, Västra vikar
Önnesmark by Killingholmen holme   Gärdviknäset halvö
Önnesmark by /Se Killingviken strandområde   Gärdåkern odling
Önnesmark by /Se *Kiyskaten udde   Gästerviken vik
Önnesmark by /Se Klabbgrundshällan grund   Jählvika vik
Önnesmark by /Se Klappskata, se Klippskaten udde /Se   Gästerviken vik
Önnesmark by /Se Klippskatan udde   Gästerviken, se Jästerviken Saknas
Önnesmark by /Se Klippskatan udde   Gästervikudden udde
*Österiby del av by Klippskaten ö   Gätslen, se Jässlen Saknas
Östå kälen, se Kälen o. Kälen, Östå gårdar Klippskaten udde /Se   Gödningsgärdberget berg
  Klippskatan udde   Gödningsgärdan odlingsland
  Klockarudden udde   Gödningsgärdmyran myrland
  *Klubben ö   Gödänget slåttesäng
  Klubben ö   Gökmyran numera odlat och bebyggt område
  Klubben holme   Gökmyrberget berg
  Klubben holme   Görjmyrorna område
  Klubberget höjd   Görjmyrorna område
  Klubbskatan, Västra udde   Haggbäcken, se Hoggbäcken Saknas
  Klubbskatan, Östra udde   Hagget, se Hogget Saknas
  Klubbskataviken havsvik   Hagaviken, Hagviken vik
  Klubbsnytan strandområde   Hagavikudden, Hagvikudden udde
  Klubbsvaget terräng?   Hallbacken berg
  Klumpsjömyran terräng   Hallmyran myr
  Kläppbacken skogsmark   Hallmyrberget berg
  Kläppen höjd, triangelpunkt   Halsduktjärnen tjärn
  Kläppskatan udde   Halvroddhällan sten
  Kläppskatan, se Klippskatan udde   Halvroddhällan sten
  Kläppskiäre, se Klippskaten ö   Halvvägaskroken, Halvvägskroken vägkrök
  Klösan markområde /Se   Hammarbacken backe
  Klösdikena myrhål /Se   Hammargärdan odling
  Klöshällan udde   Hammargärdan odling
  Klöshällan udde /Se   Hammargärdudden udde
  Klössanden sandområde /Se   Hamnberget berg
  Klössandsviken havsvik   Hamnskäret halvö
  Klössandviken vik /Se   Hamnsundet vik
  Klöstjärnen tjärn   Hamnsundet vik
  Klöstjärnen tjärn /Se   Hampgärdlägden åker
  Klöstjärnsbäcken bäck   Hampgärdlägden åker
  Klöstjärnsbäcken bäck /Se   Hampholmen holme
  Knackerberget höjd   Hampsynket område
  Knappbacken höjd   Hampsynket område
  Knappbrännen skogsmark   Hampsynket f.d. hampsänke
  Knappvallbacken höjd   Hampsynkmyren, Hamprynkemyran myr
  Knappvallmyran myr   Hamptjärn sjö
  Knektplatsberget skogshöjd   Hamptjärn, Hangtjärn sjö
  Knektplatsen terräng   Hamptjärnen tjärn
  Knipören myrmark   Hamptjärnberget berg
  Knivingshålet tjärn   Hamptjärnbäcken bäck
  Knivingstjärnen tjärn   Hamptjärnen tjärn
  Knivingsudden udde   Hamptjärnen tjärn
  Knivingsviken vik   Hamptjärnen tjärn
  Knulan holme   Hamptjärnen tjärn
  Knäberget höjd /Se   Hamptjärnen tjärn
  Knäberget berg   Hamptjärnen tjärn
  Knämyran myr   Hanatjärnen tjärn
  Knölsmyrtjärnen tjärn   Hanatjärn tjärn
  Knöppelbacken terräng   Hangtjärnen, se Hamptjärnen Saknas
  Knöppelbacken skogshöjd   Hansbacken landsvägsbacke
  Knösselberget skogshöjd   Hand-Gabrielsson-gärdan Saknas
  Kolamyran myr   Hansgärden odling
  Kolgrund ö   Harakälen, se Haratjäln Saknas
  Kolmilbäcken bäck   Haratjäln kronoöverloppsmark
  Kornrodningen rodning /Se   Harrhålet vik
  Kottisberget skogsmark   Harrhåludden udde
  Kottismyran odling   Harrhålet vik
  Krokberget udde   Hartjälsberget berg
  Kronlångmyran myr   Havbergen berggrupp
  Kronskogen skogsmark   Havmoren morland
  Kråkrismoren myr   Havviken sjö eller utvidgning av å
  Kråkvattsberget höjd   Havviken sjö
  Kråkvattsbäcken bäck   Havvägen stig
  Kräkångersfjärden vik   Heden skogsområde
  Kräkångersselet sjö /Se   Hedgärdan eller Höggärdan? odling
  Kulberget höjd   Hedlandet strand
  Kulberget triangelpunkt   Hedträsket, Hökmark, se Hökmark(s)träsket Saknas
  Kulberget berg /Se   Hellbergs åvallen Saknas
  Kulbäcken bäck   Hemberget del av berg
  Kulstranden strandområde   Hemgärdorna odlingar
  Kulviken vik   Hemrodningarna område
  Kultjärnen sankmark   Hemrodningarna område
  Kulänget myrmark   Hemrodningen odlat område
  Kulängestjärnen tjärn   Hemrodningen odlat område
  Kuraningsbacken skogsmark   Hemrodningsbäcken bäck
  Kuruviken havsvik   Hemrodningsbäcken bäck
  Kuruudden udde   Hemrodningsbäcken bäck
  ?Kuruviken vik   Hemröjningsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Hemrödjningsbäcken, se Hemrodningsbäcken Saknas
  Kvarnbäcken bäck /Se   Hemronningsbäcken, se Hemrodningsbäcken Saknas
  Kvarnesviken vik   Hemudden udde
  Kvarnkälen skogsmark   Hemudden udde
  Kvarnkälen skogsskiften /Se   Herbacken, se Härbacken Saknas
  Kvarnsjön sjö   Hermanmyran myr
  Kvarnån å   Hitre nybruket odling
  Kyan terräng   Hitrerodningen odlat område
  Kyorna odling   Hoggbäcken mryslåtter
  Kyrkbacken terräng   Hoggbäcken myrslåtter
  Kyrkbacken område /Se   Hogget odlat område
  *Kyrkfjärden sjöar   Holmboberget berg
  Kyrkfjärden, se Gärdefjärden sjö /Se   Holmboberget berg
  Kyrkfjärden fjärd /Se   Holmbohällan udde med klipparti
  Kyrklandet skogsmark och udde   Holmbo(d)lidberget Saknas
  Kyrklandsudden del av udde   Holmbo(d)liden skogssluttning
  Kyrksjöberget höjd   Holmen halvö
  Kyrksjön sjö /Se   Holmen udde
  Kyrksjön sjö   Holmen holme
  Kårängessjömyran myr   Holmen land
  Kårängessjön, se Gorrängessjön sjö   Holmgrundet ö
  Kårängessjön sjö   Holmhällan bergsparti
  Kåränget ängsmark   Holmkvistbacken höjd
  Kåtaberget berg /Se   Holmlandet land
  Kälen skogsmark   Holmmyran myr
  Kälen område /Se   Holmmyrtjärnen tjärn
  Kälen höjdsträckning /Se   Holmmyrstenen sten
  Kälen odling /Se   Holmmyrbrännen skogsområde
  Kälen skogsmark /Se   Holmstranddrävjen sumpmark
  Kälen höjd /Se   Holmstranddrävjen sumpmark
  Kälen höjdsträckning /Se   Holmsundet lågland
  Kälen höjdsträckning /Se   Holmsvattsberget berg
  Kälen högland /Se   Holmsvattabäcken bäck
  Kälen höjd /Se   Holmtjärn sjö
  Kälen, Västå, se Västå Kälen odling   Holmviken vik
  Kälen, Östi, se Östi kälen odling   Hosamyran, se Håsamyran Saknas
  Källmyran myr   Huldamyran Saknas
  Källmyran odling   Hundhällorna berg
  Kälsberget triangelpunkt   Hundhällvägen gångstig
  Kälsmyran odling   Hundtjärnbacken backe
  Käringhålet vik   Hundtjärnbäcken bäck
  Käringviken havsvik   Hundtjärnen tjärn (nästan torr)
  Käringänget odling   Hundtjärnen tjärn
  Käringön grund   Hålhällan udde
  Kärrhällorna skogsmark   Hållhällan klipparti
  Kärrhällorna klipparti /Se   Hålmyrtjärnen, se Holmmyrtjärnen Saknas
  Kärrmyran myr   Hålviken vik
  Kärnrammkälen skogshöjd /Se   Hålviken vik
  Körkobron broanläggning   Håsamyran myr
  Lagmansholmen udde   Håsamyran myr
  Lagmansholmen nu landfast holme /Se   Håssamyren, se Håsamyran Saknas
  Lagngrundet grund   Håsamyren myr
  Lagngrundsundet sund   Hägnberget berg
  Lakahällan grund   Häbbresviken vik
  Lakasanden strandområde   Häbbersviken vik
  Lakasanden område /Se   Häbbersvikskäret skär
  Landskärsdiket tjärn   Häbbersvikudden udde
  Landtjärnen tjärn   Hägnarna skogsmark
  Lappkåtabacken höjd   Hägnena skogsområde
  Lappkåtabacken backe /Se   Hägnberget berg
  Lappkåtaberget höjd   Hägnen odling
  Lappkåtaberget berg /Se   Hägnen f.d. beteshage
  Lappkåtamyran myr   Hägnen skogsområde (beteshage)
  Lappkåtamyran myr   Hägnen område
  Lappkåtatjärnen tjärn   Hägnen beteshage
  Lappkåtatjärnen tjärn   Hägnen odling
  Lappkåtatjärnen tjärn /Se   Hägnen odlat område
  Lappmyran terräng   Hägnen skogsmark
  Lappmyrberget skogshöjd   Hägnen betesmark
  Lappsandberget höjd, triangelpunkt   Hägnen Saknas
  Lappsanden strandområde   Hägnsanden område
  Lappsanden område /Se   Hällan berghäll
  Lappsandviken vik   Hällgrundet grund
  Lappstranden strandområde   Hällgrundstranden uppgrundning av vik
  Lappstranden myrland /Se   Hällgrundsudden udde
  Lappviken vik   Hällkroken vik
  Lappviken vik /Se   Hällorna berghällar
  Lappvikmyran odling   Hällskär skär
  Laxnäthällorna grund?   Hällskäret skär
  Laxnätskäret strandområde?   Hällviken vik
  Laxnätskäret skär /Se   Hällvägen väg
  Ledskär ö   Hällängena myrar
  Ledskär ö   Hällänget Saknas
  Ledskär skär   Härbacken backe
  Ledskär skär   Härbärgsviken, se Häbbersviken Saknas
  Ledskär ö /Se   Hässjemoren område
  Ledskär skär /Se   Hässjemoren morland
  Ledskär skär /Se   Hästdiket odlat område
  Lillklubben skär   Hästgiget beteshage
  Ledskärssundet vatten /Se   Hästkälen höjdsträckning
  Ledskärssundet sund   Hästkälen, se Kälen Saknas
  Lidberget berg   Högberget berg
  Liden skogsmark   Högfjärden fjärd
  Liden skogsmark   Högfjärden sjö
  Liden ägomark   Högfjärden sjö
  Liden skogsmark   Högholmen bergshöjd
  Lidtjärnen tjärn   Högholmsundet sund
  Lill-Bastuskataviken havsvik   Höghällan klippudde
  Lill-Degertjärnen tjärn   Högklippen bergshöjd
  Lill-Fjälsjön sjö   Högklippen Saknas
  Lill-Gladaviken sjö   Högkläppberget, se Högklippen Saknas
  Lillgladaviken sjö /Se   Högkläppen höjd
  Lillgladaviken sjö /Se   Högkläppen, se Högklippen Saknas
  Lill-Glejhällorna holmar   Högsätmyran myr
  Lillgrundet grund?   Högärdan, se Hedgärdan Saknas
  Lillgrundet grund   Höklägden lägd
  Lillgrundet grund   Hökmarksberget, Norra, Södra berg
  Lill-Gråskäret holme   Hökmark(s)berget bergsmassiv
  Lill-Gumhamnen havsvik   Hökmarkskogen skog
  Lill-Gumhamnsudden udde   Hökmarksträsket sjö
  Lill-Gästerviken vik   Hökmark(s)träsket sjö
  Lill-Herr-Persgärdan odling   Hökmarkån å
  Lillholmen holme   Hömyran myr
  Lillholmen holme   Hömyran myr
  Lillholmen holme   Hömyran slåttesmyr
  Lillholmen holme   Hömyrberget berg
  Lillholmen skogsområde   Hörnässanden udde
  Lill-Holmgrundet grund   Hötjärnen tjärn
  Lill-Hundtjärnen tjärn   Idtjärn sjö
  Lill-Igeltjärnen tjärn   Idtjärnen tjärn
  Lill-Kalkgrundet udde   Idtjärnstranden uppgrundningsland
  Lillklubben holme   Igeltjärnen tjärn
  Lillkluvan broanläggning   Igeltjärnen Saknas
  Lillkluvan broanläggning /Se   Illdiket Saknas
  Lill-Klössanden strandområde   Illmoren odling
  Lill-Klöstjärnen tjärn   Illmorbäcken bäck
  Lill-Kråkvattnet sankmark   Ini byn del av by
  Lill-Kråkvattsbäcken bäck   Innertjärnen, se Tjärnen Saknas
  Lillkvarnbäcken bäck   Innerudden landtunga
  Lill-Långsjön sjö   Inre Broträsket, se Innerträsket Saknas
  Lill-Lövvattnet sjö   Inrefallet del av Hamnskäret
  Lill-Marsjön sjö   Inrelånghällan berghäll
  Lill-Räven grund   Innersundet sund
  Lill-Rävelstjärnen tjärn   Innertjärn, se Nordtjärn tjärn
  Lill-Röjmyran myrmark   Innerträsket Saknas
  Lill-Sandsjön tjärn   Innerträsket del av Broträsket
  Lillsandviken vik   Inre nybruket odling
  Lill-Selsträsket träsk   Inre Träsket, se Innerträsket Saknas
  Lillskatan udde   Inträsket sjö
  Lillskatan udde   Inträsket, se Bäckarträsket Saknas
  Lillskataviken vik   Ismyrstranden uppgrundningsland (myr)
  Lillsvidjeberget berg   Isvalludden udde
  Lill-Taskmyran myrmark   Jakob-Nilsson-backen backe
  Lilltjärnen tjärn   Jakopsviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Jakthällan udde med klippor
  Lilltjärnänget ängsmark   Jan-Karsson-nybruket område
  Lill-Tranumyran myr   Jan-Karlsson-nybruket område
  Lill-Trehörningen vik   Jankegärdan område
  Lillträsket del av Storträsket   Jan-Persson-berget berg
  Lill-Uttingen holme   Jan-Peter-Jansson-fallet skifte
  Lillvattnet sank mark   Jan-Petters område
  Lillvattnet sjö   Janselägden åker
  Lillviken vik   Jarsänget myrängesland
  Lill-Vorrmyran myr   Job-Anna-stenen sten
  Lillåänget del av äga /Se   Jobgärdan odling
  Lillängesberget höjd   Johan-Eriksson-berget berg
  Lillängesmoren odling?   Jo(ha)n-Nilsson-grundet skär
  Lillänget terräng?   Johan-Nilsson-stranden uppgrundningsland
  Lillänget strandområde   Johanssons gärdan gårdsplats
  Lillön odling   Jomyran myr
  Limpmyran myrmark   Jon-Jonsson-fallet skifte
  Limpmyrberget skogshöjd   Jon-Jonsson-myran Saknas
  Lindviken vik   Jon-Nilsa-grundet havsgrund
  Linjebäcken bäck   Jon-nilsagrunne grund
  Ljusterbrännen skogsmark   Jon-Nilsa-grundet grund
  Logberget skogshöjd   Jonnils(a)grundet grund
  Logstycket teg /Se   Jordrodningen odling
  Lommyran myrmark   Jungfruhamnen vik
  Lommyrtjärnen tjärn   Jungfruhamna vik
  Lomtjärn tjärnar /Se   Jungfruhamnen vik
  Lomtjärnen tjärn   Jungfruhamnen vik
  Lomtjärnen tjärn   Jungfruhamnsdiket tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Jungfruhamnsmyran myr
  Lomtjärnen tjärn   Jungfruhamnsstenen sten
  Lomtjärnen tjärn   Jungfruhamstäin sten
  Lulgrundet ö   Jungfruhamnstenen sten
  Lumyran myr   Justerbrännen höjdsträckning
  Lundfäbodarna fäbodvall   Jutan, se Gjutan Saknas
  Lundtjärnen tjärn   Juviken vik
  Lundtjärnsberget berg   Juviksanden område
  Lurgrundet grund   Juvikskäret skär
  Lusteligbacken skogsmark   Jälten odlingsland
  Lågan myrmark?   Jänkenviken vik
  Långavan myr?   Järnsmidiberget berg
  Långbrännen skogssträckning /Se   Järnsmidiberget berg
  Långbrönberget skogshöjd   Jässlen odlat område
  Långbrönet skogsmark   Jästerviken vik
  Långbrännan skogshöjd   Jästervikskaten udde
  Långholmen holme   Jättlen, se Jässlen Saknas
  Långhällorna terräng   Jönsmyran odlat område
  Långkälen skogsmark   KajsaLisa-viken vik
  Långkälen höjdsträckning /Se   Kallbodberget berg
  Långkälen höjd /Se   Kallbodberget berg
  Långmyran myrmark   Kallbrännbäcken bäck
  Långmyran terräng   Kalleberget bergshöjd
  Långmyran myrmark   Källen grund
  Långmyran myr   Kallen skär
  Långmyran myrmark   Kallhällan, se Blackkallen Saknas
  Långmyran myr   Kallkällan kallkälla
  Långmyran myr   Kallkällberget berg
  Långmyran myrmark   Kallkällberget berget
  Långmyran myr   Kallmoren område
  Långmyran myr   Kallrodningen odling
  Långmyran myr   Kallrodningsbäcken bäck
  Långmyran myr   Kallstjärnen tjärn
  Långmyran myr   Kalltjärn, se Karltjärn tjärn
  Långmyrberget höjd, triangelpunkt   Kalltjärnen, se Kallstjärnen Saknas
  Långmyrbäcken bäck   Kallviken vik
  Långmyrhalsen skogsmark   Kallviken vik
  Långmyrkälen skogsmark   Kallviken hamnpl.
  Långmyrkälen »grusbacke» /Se   Kallviksklubben skär
  Långmyrtjärnen tjärn   Kallvikslågorna skär
  Långnäset udde   Kallvikslågorna skär
  *Långroskär ö   Kallviksskäret halvö
  Långrödningen odling /Se   Kalvhägnen odling
  Långsjön sjö   Kalvhägnen område
  Långsjön sjö   Kammen höjdsträckning
  Långtjärnen tjärn   Kammen höjdsträckning
  Långtjärnen tjärn   Kammen höjdsträckning
  Långtjärnen tjärn   Kamsveden skogsluttning
  Långängena odling   Kamsvedkälen Saknas
  Långängena ängen /Se   Kamsvedkroken kurva
  Långängesholken myrmark   Kammsvidikroken, se Kamsvedkroken Saknas
  Långänget sankmark   Kanalen utloppså
  Långören udde   Kapargrundet havsgrund
  Långören udde   Kapargrunne grund
  Långören udde   Kapargrundet grund
  Långören udde   Kaptensviken vik
  Långörgrundet grund   Kal-Nilsson-backen område
  Långörsgrundet, se Lulgrundet ö   Karl-Olsson-myrgärdan odling
  Långörstranden strandområde   Karlstjärn tjärn
  Långörudden del av udde   Karlstjärnen, se Kallstjärnen Saknas
  Långörudden del av udde   Karpusen lagnställe
  Läskäret ö /Se   Karpusmyran myr
  Lögdagsmyrarna myr   Karrborrberget udde
  Lönngrundet grund   Kasaänget odlat område
  Lördagsmyran myr   Kattaränget odlat område
  Lördagsmyrkälen skogsmark   Kattisbacken, Kattisberget Saknas
  Löten odling?   Katisbäcken bäck
  Löten del av landsväg /Se   Kattmyrrumptjärnen tjärn
  Löten område /Se   Kavelbromyran myr
  Lötfäbodarna fäbodvall   Kibbeliden lid eller skogssluttning
  Lövbacken backe   Kibbeliden lid eller skogssluttning
  Lövgrundet grund   Kilingen holme
  Lövgärdan ängsmark   Killingen, se Kilingen Saknas
  Lövkvistviken vik   Killingviken vik
  Lövrotsgärdan odling   Kindberget bergknalle
  Lövsele, Södra odling   Klippen Saknas
  Lövselefjärden, se Kräkångersfjärden vik   Klippskataudden udde
  Lövselefjärden havsvik   Klippskataudden, se Klippskaten Saknas
  Lövseleån å   Klippskaten udde
  Lövvattnet sjöar /Se   Klippskaten udde
  Lövvattnet, St. o. L. sjöar /Se   Klockarudden udde
  Lövvattskammen höjd och skogsmark   Klocksnara, Klocksnorna område
  Lövvattsliden skogsmark   Klubberget berg
  Lövåsen skogshöjd, triangelpunkt   Kläbbärje berg
  Löydagsmyran myr /Se   Klubb-berget berg
  Löydagsmyran myr /Se   Klubberget berg
  Manen berg /Se   Klubben, se Olsklubben Saknas
  Mansmyran myr   Klubben, se Storklubben Saknas
  Marramyran myrmark   Klubben del av halvö
  Martullberget skogsmark   Klubben skär
  Mattes-Persagrundet grund   Klubben skär
  Mellanåkersbäcken bäck   Klubben, Stora, Lilla skär
  Mellanån sund   Klubbhällorna skär
  Mensberget skogshöjd   Klubbskatadikena tjärnar
  Mensbäcken bäck   Klubbskataudden udde
  Middagsmyran odling   Klubbskataviken vik
  Middagstjärnen tjärn   Klubbskaten udde
  Missenmoren skogsmark   Klubbsvaget sänka
  Missentjärnberget höjd   Klubbsvalget båtplats
  Missentjärnen tjärn   Klübbsvalje båtplats
  Missentjärnheden höjd   Klyvan, se Lillklyvan Saknas
  Missentjärnsänget myrmark   Kläppbacken backe
  Missjöliden höjd   Kläppen bergshöjd
  Missjömyran odling   Kläppskaten, se Klippskaten Saknas
  Missjön sankmark   Klösan område
  Missjön sjö   Klösandstjärnen, se Klöstjärnen Saknas
  Missjön sjö   Klösandsviken vik
  Missjön sjö /Se   Klösdikena myrhål
  Missjön sjö /Se   Klöshällan bergparti
  Missjön sjö /Se   Klössanden namnsammanfattning
  Missjön sjö /Se   Klöstjärn sjö
  Mittenklubbhällan holme   Klöstjärnen tjärn
  Mittibrännet skogsmark   Klöstjärnsbäcken bäck
  Mjölkhällbacken backe   Knacken, se Knackern Saknas
  Mjölkstenen klippblock /Se   Knackerberget berg
  Mjölkstenen sten   Knappbacken skogsbacke
  Mjömyrberget berg   Knappvallbacken ås
  Mjösundet sund   Kanppvallmyran myr
  Mjösundet sund   Knektplatsen skogs- och strandområde
  Molnberget berg /Se   Knappbrännen skogsområde
  Molnberget, se Månen berg   Knektplatsberget bergshöjd
  Morarna åker   Knivingshålet tjärn
  Morbäcken bäck   Knivingsudden udde
  Moren odling   Knivingsviken vik
  Moren skogsmark   Knulan skär
  Moren odling   Knysselberget, se Knyttelberget Saknas
  Morensbäcken bäck   Knyttelberget berg
  Morfäbodarna fäbodvall   Knyttelberget berg
  Morfäbodbäcken bäck   Knäberget berg
  Morviken vik   Knämyren myr
  Mossamyran myr   Knämyran myr
  Mossarottjärnen tjärn   Knölsmyrtjärnen, se Knyttlemyrtjärnen Saknas
  Mossaviken vik   Knyttlemyrtjärnen, Knysslemyrtj., Knölsmyrtjärnen tjärn
  Mossaänget åker   Knöttelberget eller Knösselberget Saknas
  Munkstigen stig /Se   Kolamilan kolbotten
  Munkviken havsvik   Kornkyan odling
  Munkviken vik /Se   Kornkybacken backe
  Munkviken vik /Se   Kornkystranden sumpmark
  Munkviken havsvik /Se   Kornnäset gård och näs
  Muntertjärnen tjärn   Kornrodningen odling
  Muntertjärnen tjärn /Se   Korängesbäcken bäck
  Munterviken vik   Korängesbäcken bäck
  Mustjärnberget skogshöjd   Korängessjön sjö
  Mustjärnbäcken bäck   Korängessjön sjö
  Mustjärnen tjärn   Korängessjön sjö
  Mustjärnen tjärn /Se   Koränget slåttermyr
  Myran terräng?   Kottisberget berg
  Myran odling   Kottisberget, Kottisbacken, se Kåttisberget osv. Saknas
  Myrbäcken bäck   Kroken myr
  Myrgärdbäcken bäck   Kronskogen skogsmark
  Månberget skogshöjd, triangelpunkt   Kronskoglinjan rågång
  Månberget el. Molnberget berg /Se   Kråkvattnet, Stora, Lilla sjöar
  Månen berg /Se   Kråkvattnet Saknas
  Mångbysfäbodarna åker   Kråkvattsberget berg
  Mångbyån å   Kråkvattsbäcken bäck
  Månkammen berg /Se   Kråkvattsgärdorna odlingar
  Månkammen höjd   Kråkvattstjärnen tjärn
  Månssvidjen terräng   Kråkvattsvägen stig
  Mårsmyrtjärnen tjärn   Kråkångersfjärden fjärd
  Mårtenbacken skogsmark och höjd   Kräkångersfjärden havsvik
  Mörtviken vik   Kräkångersfäbodarna fäbodar
  Mörtviken vik /Se   Kräkångersnäset del av Näset
  Mörtvikholmen holme   Kräkångersselet sjö
  Nils-Jansaudden udde   Kräkångersselet, se Selet Saknas
  Noret å   Kräkångersån å
  Noret tjärn?   Kräkångersån å
  Norlundsrotet odling   Kulberget berg
  Norrbrännberget berg   Kulbärje berg
  Norråkersberget skogsmark   Kulberget berg
  Norsberget, se Torrberget berg /Se   Kulberget berg
  Norsbäcken bäck   Kulberget berg
  Norsgrundet grund   Kulstranden uppgrundningsland
  Norsviken vik   Kultjärn sjö
  Nottjärnen tjärn   Kultjärnen tjärn
  Nottjärn tjärn /Se   Kulviken vik
  Nottjärnsgroven dike   Kulängesbäcken bäck
  Nottjärnskloven myr och skog   Kulängesrodningen odling
  Nottjärnsraningen myr   Kulängessjön, Norra, Södra sjöar
  Nybruket odling   Kulängerstjärnen tjärn
  Nybruket åker   Kulänget område
  Nybruket ägomark   Kulänget område
  Nybruket odling   Kureudden, se Kuruörudden Saknas
  Nybruksberget höjd   Kurjoviken, se Kur(u)örviken Saknas
  Nybyn ägonamn /Se   Kuruhällan häll eller klippa
  Nybyn ägonamn /Se   Kuruudden udde
  Nybyn odlat område /Se   Kur(u)örudden udde
  Nyhamnen havsvik   Kur(u)örviken vik
  Nymyran myrmark   Kuruöudden, se Kuruörudden Saknas
  Nyverket odling   Kuröudden udde
  Nyåkern odling   Kvarnbacken område
  Nyåkersberget terräng   Kvarnbacken område
  Nyåkersbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Nyåkerstjärnen tjärn   Kvarnhusgärdan åker
  Nyåkersudden udde   Kvarnhusviken, se Kvarnnäsviken Saknas
  Näsavan sankmark   Kvarnnäsviken vik
  Näset udde   Kvarnselet f.d. kvarnsel
  Näset udde   Kvarnvaken vak
  Näset odling   Kvarnån å
  Näset skogsmark   Kyorna skiften
  Näset udde   Kyorna skiften
  Näset skogsmark   Kyrkbacken område
  Näset udde   Kyrkfjärden sjö
  Näset odling och skogsmark   Kyrklandet del av halvö
  Näset terräng, triangelpunkt   Kyrklandsudden Saknas
  Näset, Västra område   Kyrklägdorna odlat område
  Näset, Östra område   Kyrksjöberget bergskomplex
  Näset udde   Kyrksjön sjö
  Näseviken vik   Kyrksjön sjö
  Näsevikshällan udde   Kyrkvägen landsväg
  Näseviksskatan udde   Kårängessjön, se Korängessjön Saknas
  Näsitjärnen tjärn   Kåränget, se Koränget Saknas
  Näsudden udde   Kåsbölesrodningen del av rodning
  Näsudden del av udde   Kåsbölesrodningsberget berg
  Näsåkern sluttning /Se   Kåsbölesträsket sjö
  Näverkälsberget berg /Se   Kåsböleträsket, se Kåsbölesträsket Saknas
  Näverkälsberget berg   Kåtaberget berg
  Näverkälsberget höjd   Kåttisbacken höjd
  Nävermyran myrmark   Kåttisberget berg
  Nöppelsjöberget berg   Kåttjesberget, se Kåttisberget Saknas
  Nöppelsjöbäcken bäck   Kälaberget berg
  Nöppelsjön sjö   Kälen skogsområde
  Nöppeltjärnen tjärn   Kälen skogsområde
  Nörd-Fjällmoren odling   Kälen skog
  Nörd-Hällgrundsbrottet holme   Kälen Saknas
  Nörd-Jomyran myr   Kälen höjdsträckning
  Nördsjön del av Ängessjön   Kälen område
  Nörd-Svartsjön sjö   Kälen område
  Nördtjärnen tjärn   Kälen höjd
  Nördträsket del av Broträsket   Kälen höjd
  Nörd-Uttingsviken vik   Kälen höjdsträckning
  Nötmyrberget höjd   Kälen höjd
  Nötmyrbäcken bäck   Källarlägden lägd
  Nötmyrtjärnen tjärn   Källmyran myr
  Nötviken myrmark   Källmyran område
  Olsklubben, se *Klubben ö   Kälsberget berg
  Olsklubben holme   Kälsberget berg
  Olsklubben ö /Se   Kälsbäcken bäck
  Onilsgrundet ö /Se   Kälsgörjan område
  Orrmyran myrmark   Kälsmyran myr
  Orrmyran myr   Kälsudden udde
  Orrmyran myr   Kälsvägen väg
  Orrmyran myr   Kälvägen stig
  Orrmyran myr   Käringhålet ravin
  Orrmyran, Norra myr   Käringhällan sten
  Orrmyran, Norra myr   Kärringängesbacken höjd
  Orrmyran, Södra myr   Käringänget förr äng, nu odling
  Orrmyran, Södra myr   Kärnrammkälen skogshöjd
  Orrmyrhällorna skogshöjd   Kärnrammkälen skogshöjd
  Orrtjärnen tjärn   Kärnhällorna klipparti
  Orrtjärnen tjärn   Körkobron broanläggning
  Orrtjärnsberget höjd   Körkomyran myr
  Orrtjärnsmyran myr   Köränget ängsland
  Ottosberget höjd   Lagmansholmen nu udde, förr holme
  Oxberget höjd   Lagngrundet skär
  Oxholmen udde   Lagngrundet skär
  Oxholmen holme /Se   Lakasanden område
  Oxkläppen skogsmark   Landgrundet, se Holmgrundet Saknas
  Oxmyran, Lilla myr   Landskärsdiket tjärn
  Oxraningen odling   Landskärsdiket tjärn
  Oxmyran, Stora myrmark   Landtjärn sjö
  Oxrået f.d. slåtteräng /Se   Landtjärnen tjärn
  Oxtjärnen tjärn   Landtjärnen tjärn
  Oxtjärnen tjärn   Langengrundet skär
  Oxtjärnsmyran myrmark   Langengrundet skär
  Paddtjärnen tjärn   Lappkåtabacken moränbacke
  Per-Hansabacken odling   Lappkåtaberget berg
  Per-Hansaberget höjd   Lappkåtamyran myr
  Petberget höjd   Lappkåtatjärnen tjärn
  Petberget skogshöjd   Lappkåtatjärnen tjärn
  Petberget berg /Se   Lappmyran myr
  Petberget berg /Se   Lappmyrberget berg
  Petberget berg /Se   Lappsandberget berg
  Petbergslägden terräng   Lappsanbärje berg
  Petsanden terräng?   Lappsandberget berg
  Pettermyran myr   Lappsanden område
  Pettermyrbergen höjd   Lappstranden myrland
  Pettermyrhalsen terräng   Lappviken vik
  Pilbacken skogsmark   Lappviken Saknas
  Pilgärdan terräng?   Lappviksträsket del av Älgträsket
  Piludden udde   Lappvikviken vik
  Pilviken vik   Lasse-Larsson-myren myr
  Platsberget skogshöjd   Latasanden område
  Pottermyrberget höjd   Lavmorarna morland
  Pottermyrtjärnen tjärn   Lavmorvägen väg
  Predikstolberget höjd   Laxnätskäret halvö
  *Puruviken vik   Ledskäret holme
  Pålböleskogen höjd /Se   Ledskär skär
  Pålgrundet grund   Ledskärssundet sund
  Pålholmen udde   Ledskärsundet vatten
  Pålholmskatan udde   Lekatten Saknas
  Pålholmsviken havsvik   Lidberget berg
  Pålsundtjärnen tjärn   Liden sluttning
  Päll-Pärssa-Viten myr /Se   Liden bergshöjd
  Rackmyran odling?   Liden sluttning
  Rackmyran myr   Liden höjdparti
  Rackmyrkälen skogsmark   Liden skogssluttning
  Rackmyrkälen sank mark   Liderna del av bergskomplex
  Rackmyrraningen ägomark   Lidhällan berghäll
  Raningen odling   Lidtjärn sjö
  Raningen åker   Lidtjärnen tjärn
  Raningen åker   Liljaåkern åker
  Raningsberget höjd och skogsmark   Lillavakaret tjärnhål
  Raningsberget skogshöjd   Lillbastuskateudden udde
  Raningsbäcken bäck   Lilldjupvikskäret Saknas
  Raningsbäcken bäck   Lilldegertjärnen tjärn
  Remmersviken vik   Lillegeltjärnen tjärn
  Rengårdsmyran myr   Lillfjälsjön, se Lillfjärdsjön Saknas
  Rengårdsmyran myr /Se   Lillgladaviken sjö
  Rengårdstjärnen sankmark   Lillglejhällorna Saknas
  Rengårdstjärnen myr /Se   Lillgrundet grund
  Resolutrotet soldatrote /Se   Lillgrundet holme
  Risberget berg   Lillgrundet stengrund
  Risberget höjd   Lillgrundet ini fjärden skär
  Risbergsmyran myr   Lillgråskäret skär
  Risböleträsket sjö /Se   Lillgråskäret skär
  Risbölsfjärden fjärd   Lillgumhamnen vik
  Rishällberget höjd   Lillgärdan odling
  Rismyran myr   Lillholmen ö
  Rismyran myr   Lillholmen holme
  Rismyran myr   Lillholmen holme
  Rismyran myrmark   Lillholmen holme
  Rismyran odling   Lillholmgrundet skär
  Rismyran odling   Lillhundtjärnen tjärn
  Rismyrberget berg   Lilligeltjärnen tjärn
  Risängesbäcken bäck   Lilljästerviken vik
  Roddet skogsmark   Lillklubben skär
  Roddledrevet grund   Lillklyvan broanläggning
  Rotberget höjd   Lillklössanden sandstrand
  Rotberget höjd   Lillkråkvattnet sjö
  Rotet terräng   Lillkråkvattsbäcken bäck
  Rotet odling   Lillkvarnbäcken bäck
  Rotgärdan odling   Lillkvarnen kvarn
  Rotgärdan odling   Lillmasksjön sjö
  Rotmyran myrmark   Lillmoren del av Morarna
  Rotmyran myr   Lillnybruket odling
  Rudtjärnbäcken bäck   Lillnybruket område
  Rudtjärnen tjärn   Lillnybruksbäcken, se Butjärnsnybruksbäcken Saknas
  Rudtjärnen tjärn   Lillnäsåkern odling
  Rudtjärn tjärnar /Se   Lill-Olle-vägen skogsstig
  Rumpberget höjd   Lillröjmyran myr
  Rumpen terräng   Lillsandsjön sjö
  Rumpen myrmark   Lillsandviken vik
  Rumpen odling   Lillselsträsket del av Selsträsken
  Rumpmyran myr   Lillskatasanden område
  Ruskberget skogshöjd   Lillskataviken vik
  Ruskberget berg /Se   Lillskaten udde
  Ryssraningen myr   Lillskäret skär
  Rysstenen sten /Se   Lillskäret Saknas
  Råhagaviken vik   Lillsvaneviken vik
  Råhagaviken havsvik   Lillsvedjeberget berg
  Räften skogsmark   Lillsvedstenen sten
  *Rängolshällan bergsparti /Se   Lillsvedvägen väg
  Rännsandudden udde   Lillsvedvägen stig
  Rännsandviken vik   Lilltjärn, se Lillfjärdsjön Saknas
  Rävakulbacken skogsmark   Lilltjärnen tjärn
  Rävakulkälen höjd och skogsmark   Lilltjärnen tjärn
  Rävelsberget skogshöjd   Lilltjärnänget myr
  Rävelsberget skogshöjd   Lilltranuholmen höjd
  Rävelstjärnen tjärn   Lilltranumyran myr
  Röhällan ö   Lilluttingen skär
  Röhällan klippö, triangelpunkt   Lillvattnet sjö
  Röhällan udde   Lillån utloppsbäck
  Röhällsundet sund   Lillångsjön sjö
  Röjmyran myr   Lillänget odling
  Röjmyran myr   Lillänget sluttning
  Röjmyran myrmark   Lillön del av Ön
  Röjmyran myr   Lillön halvö
  Röjmyrbäcken bäck   Lillövvattnet sjö
  Röjmyrhällorna höjd   Limpmyran myr
  Röjudden udde   Limpmyrberget berg
  Röltviken vik   Lindviken vik
  Römossamyran myrmark   Lindsviken Saknas
  Römossamyran myrmark   Linjbäcken bäck
  Römossamyran myr   Litjärn, se Lidtjärnen Saknas
  Römossamyran myrmark   Ljungbladhällan udde
  Römossan myrmark   Ljungblads backen backe
  Rönnkälen skogsmark   Ljusterbrännen, se Justerbrännen Saknas
  Rönnkälen höjd /Se   Lo(g)berget bergshöjd
  Rönnkälen käl /Se   Lo(g)berget bergknalle
  Rönnskäret del avTallskäret   Lo(g)lägden lägd
  Rörnäset odling   Lo(g)backen sluttning
  Röset terräng?   Logstycket teg /Se
  Röshällorna terräng   Lomtjärn sjö
  Röstersmyran myrmark   Lomtjärnen tjärn
  Rötmyran myrmark   Lomtjärnen tjärn
  Rövargrottan terräng?   Lomtjärnen tjärn
  Salen havsvik   Lomtjärnen Saknas
  Salsstranden strandområde   Lomtjärnen tjärn
  Saltgörjan odling   Lomtjärnen tjärn
  Sammelsmoren ägomark   Lomtjärnen tjärn
  Sandbackberget skogshöjd   Lomtjärnen tjärn
  Sanden strandområde   Lomtjärnsmyren myr
  Sanden myrmark   Lulgrundet skär
  Sandgrundviken havsvik   Lulgrundstenen Saknas
  Sandgrundudden udde   Lulhällan skär
  Sandmyran odling   Lumpberget bergbrant
  Sandmyrberget skogshöjd   Lumpen område
  Sandsjögroven bäck   Lumptjärnen tjärn
  Sandsjögroven, Gamla bäck   Lunden skogsdunge
  Sandsjön sjö   Lundströmsgärdan odling
  Sandskiärskatan, se Sandudden udde   Lundtjärn tjärn
  Sandskäret udde   Lundtjärnen tjärn
  Sandskärsviken vik   Lundtjärnen tjärn
  Sandskärsviken Östra vik   Lundtjärnsberget berg
  Sandswika, se Sundsviken vik   Lurhällan ö
  Sandvikarna havsvikar   Lurhällan ö
  Sandviken vik   Lurhällan klippa
  Sandviken vik   Lusteligbacken backe
  Sandviken vik   Lusteligbacken backe
  Sandviken vik   Lustignybruket odling
  Sandvikstranden strandområde   Lustigånget odlingslund och skogsmark
  Sandåstjärnberget höjd   Lågan del av Kallbikskäret
  Sandåstjärnen tjärn   Låglötet område
  Selet utvidgning av Nyåkersbäcken?   Långbacken höjd
  Sellarmyran myrmark   Långbrännen skogssträckning
  Sellarmyrbäcken bäck   Långbrönberget berg (i dagen)
  Sellarmyrkälen skogsmark   Långbrönet bergssträckning
  Selsbäcken bäck   Långholmen ö
  Selsheden hed   Långholmen holme
  Selsmyran odling   Långhällorna bergs- eller klipparti
  Selsmyrbäcken bäck   Långkyan odlat område
  Selstjärnen sankmark   Långkälen höjdsträckning
  Selstjärnen tjärn /Se   Långlägden område
  Selsträsket sjö /Se   Långmyren, Fjällröjningen kronoängar, avs.
  Selsviksanden strandområde   Långmyren myr
  Selsvikudden udde   Långmyren myr
  Sillhällorna strandområde   Långmyran myr
  Sillhällorna klippor /Se   Långmyran myr
  Sillskatastenen grund   Långmyran myr
  Sillskataudden udde   Långmyran myr
  Simmersanden strandområde   Långmyran myr
  Simmersbacken skogsmark   Långmyran myr
  Simpmorberget höjd   Långmyrberget berg
  Simpskatan udde   Långmyrbäcken bäck
  Simpskaten udde /Se   Långmyrhuvudet odling
  Simpviken vik   Långmyrkälen grusbacke
  Sionmyran myr   Långmyrtjärnen tjärn
  Sissmyran myr   Långnäset udde
  Sissmyran myr   Långrodningen odling
  Sissmyran myr   Långsjön sjö
  Sissmyran myr   Långsjön sjö
  Sissmyrkälen skogsmark   Långsjön sjö
  Sissmyrkälen sank mark   Långsjönybruket Saknas
  Sivermyran myr   Långskäret skär
  Själagrundet holme   Långtarnnäsmyran myr
  Själahällorna grund   Långtarnnäsmyrkälen käl
  Själahällorna skär /Se   Långtjärn sjö
  Själarevet grund   Långtjärnen tjärn
  Sjöbodhällan strandområde   Långtjärnen tjärn
  Sjöbotten sänka /Se   Långtjärnen tjärn
  Sjömansnäset udde   Långtjärnen tjärn
  Skallerhällorna skogshöjd   Långängarna ägonamn /Se
  Skarpudden udde   Långörarna Saknas
  Skarpuddviken havsvik   Långören udde
  Skatan strandområde   Långören udde
  Skatan skär   Långören udde
  Skepparsmyran odling   Långören halvö
  *Skiägskaten udde   Långörgrundet, se Langengrundet skär
  Skogskälen höjdsträckning /Se   Långörgrundet skär
  Skolberget terräng   Långörgrundssanden del av strand
  Skottkärrberget berg   Långörudden udde
  Skrattraningen myrmark   Långörudden udde
  Skravelbäcken bäck   Lägdgärdan odlat område
  Skuthalsen udde /Se   Läskäret, Läskärssundet Saknas
  Skuthalsen vik /Se   Läskäret, se Ledskär Saknas
  Skuthällan grund   Läskärssundet, se Ledskärssundet Saknas
  Skvapplan holme   Lögdagsmyran myr
  Skärudden del av holme   Lögdagsmyran myr
  Skärudden del av udde   Löjevattnet, se Lövvattnet Saknas
  Sköldrotet skogsmark   Lönngrund skär
  Sladan vik   Lördagsgrundet havsgrund
  Sladan vik /Se   Lördagsgrunne grund
  Slaskarsmyran myrmark   Lördagsgrundet grund
  Slaskarsmyrberget skogshöjd   Lötbacken höjd
  Slumpberget höjd och skogsmark   Löten landsväg
  Slumpbäcken bäck   Löten landsväg /Se
  Slyet skogsmark   Löten område
  Slåttesmoren odling /Se   Löten landsväg
  Slättheden skogsmark   Lövbacken backe
  Smågrunde, se Småskär ö f.d. grund   Lövdalsnybruket odling
  Småholmarna holmar   Lövgrundet grund
  Småhällorna grund?   Lövgärdan förr odling, nu skogsmark
  Småskär ö   Lövhoggvägen väg
  Småskär ö f.d. grund   Löghoggvägen väg
  Småskär holme   Lövhägnen område
  Småskär skär   Lövkvists nygärdan odling
  Småskär holme   Lövkvistudden udde
  Småskär skär /Se   Lövkvistviken vik
  Småtjärnarna tjärnar   Lövrotsgärdan odling
  Småvikarna havsvikar   Lövvattnet, Stora, Lilla sjöar
  Småvikarna havsvikar   Lövvattnet, se Storlövvattnet, Lillövvattnet Saknas
  Smörbrunnet holme   Lövvattsbacken landsvägsbacke
  Smörgrundet grund   Lövvatt(en)skammen, se Kammen Saknas
  Smörmyran odling   Lövvattskälen höjd
  Smörmyrberget skogshöjd   Lövvattsliden skogssluttning
  Smörudden udde   Lövvattsmyran myr
  Smörviken vik   Lövvatt(en)srodningen område
  Snottermyran myr   Lövvattensrodningen område
  Snörsmyran, Norra myr   Maja-Stina-gärdan område
  Snörsmyran, Södra myr   Malgrundet skär
  Snörsmyrtjärnen tjärn   Malkammen ås
  Sofieberg höjd, triangelpunkt   Malsjön, Lilla sjö
  Solvmoren odling   Malsmyrtjärnen?, se Mårtensmyrtjärnen Saknas
  Spikudden udde   ?Malsveden skogsås
  Spikuddviken havsvik   Malörensgrundet Saknas
  Spolingen grund   Malörgrundet, se Malgrundet Saknas
  Springsvarpet strandområde   Marakallen Saknas
  Springsvarpsbäcken bäck   Marken, se Nord i marken Saknas
  Springsvarpsviken havsvik   Marklundstranden område
  Spångmyran myr   Marksjön sjö
  Spångmyran myr /Se   Markströms nybruket odling
  Spängrern broanläggning /Se   Marramyren myr
  Spånhyvelbäcken bäck   Marsjön, Lilla, se Marksjön Saknas
  Spångmyran myrmark   Mar(u)tullberget berg
  Späckelforsen fors   Mattsonsgärdan odling
  Stackmyran myr   Mellanträsket vatten
  Stakastycket område /Se   Mellanåkern åkerstycke
  Starraningen odling   Mellanåkersbäcken bäck
  Stavvattnet sjö   Mellanån ån
  Stavvattnet sjö   Mensberget berg
  Stavvattsbäcken bäck   Mensberget berg
  Stavvattsmyran myr   Mensberget berg
  Stengrundet holme   Mensbäcken bäck
  Stenhallarna skogsmark   Middagshällorna bergsparti
  Stenmyran myrmark   Middagstjärn sjö
  Stenskär udde   Middagstjärnen tjärn
  Stensmyran myrmark   Missjöbäcken bäck
  Stensmyran myr   Missjöliden skogssluttning
  Stensmyran myr   Missjömyran myr
  Stenmyrholmen skogsmark   Missjön sjö
  Stensmyrkälen höjdsträckning /Se   Missjön sjö
  Stenudden udde   Missjön sjö
  Storberget, se *Bängelshällen berg   Missjön sjö
  Storberget skogshöjd   Missjön sjö
  Storberget berg   Missjörodningarna odlingar
  Storberget berg   Missnetjärnen tjärn
  Storberget höjd   Missnetjärnheden skogshöjd
  Stor-Björkmyran myrmark   Missnejtärnsberget berg
  Storbrännen höjdsträckning /Se   Mittistranden uppgrundningsland
  Storbrännbacken terräng   Mjölkhällbacken höjdkomplex
  Storbäcken bäck   Mjölkstenen sten
  Stor-Fjälsjön sjö   Mjömyran myr
  Stor-Fongnesmyran myr   Mjömyrrodningen odling
  Stor-Gladaviken havsvik   Mjösundet sund
  Storgladaviken havsvik /Se   Mjösundet Saknas
  Storgladaviken havsvik /Se   Mjösundshägnen odling, beteshägn
  Stor-Glejhällan holme   Molnberget, se Månen Saknas
  Storgroven dike   Morarna område
  *Storgrundet grund   Morarna område
  *Storgrundet grund   Morarna odlingar
  Storgrundet grund   Morberget Saknas
  Storgrundet grund   Morbäcken bäck
  Stor-Gråskäret holme   Moren lågland
  Stor-Gräsholmen holme   Moren odling
  Storheden skogsmark   Moren område
  Stor-Herr-Persgärdan odling   Morénsbäcken bäck
  Storholmen holme   Morfarstycket område
  Storholmen holme   Morfäbodbäcken bäck
  Stor-Holmgrundet udde?   Morgärdan skifte
  Stor-Hundtjärnen tjärn   Morrodningen förr slåttermyr
  Storhägnen terräng   Morrodningsbäcken bäck
  Storhägntjärnen sankmark   Morviken vik
  Storhällan udde   Munkstigen stig
  Storhällan holme   Munkviken vik
  Storhällorna grund   Munkviken vik
  Stor-Igeltjärnen tjärn   Munterstjärnen tjärn
  Stor-Kalkgrundet strandområde?   Muntertjärn sjö
  Storklubben holme   Muntertjärnen tjärn
  Storkluvan broanläggning   Munterviken vik
  Storkluvan broanläggning /Se   Mustjärnberget berg
  Stor-Klössanden strandområde   Mustjärnbäcken bäck
  Stor-Kråkvattnet sjö   Mustjärn sjö
  Storkälen berg   Mustjärnen tjärn
  Storkälen myrmark   Myran odling
  Storkälen höjdsträckning /Se   Myran myr
  Stor-Lövvattnet sjö   Myran myr
  Stor-Lövvattnet sjö   Myran område
  Stormorbacken höjd och skogsmark   Myran område
  Stormoren odling   Myran odling
  Stormyran myrmark   Myran område i dalgång
  Stormyran myr   Myran område
  Stormyran myr   Myran hans Herman odling
  Stormyran myrmark   Myrbacken backsluttning
  Stormyran myrmark   Myrbäcken bäck
  Stormyran myrmark   Myrgärdberget berg
  Stormyran myr   Myrgärdbäcken bäck
  Storraningsbäcken bäck   Myråkrarna åkrar
  Storrodningsbäcken bäck /Se   Månberget berg
  Stor-Räven grund   Månberget Saknas
  Stor-Röjmyran myrmark   Månen berg
  Storsandbankarna terräng?   Mångbysbacken landsvägsbacke
  Storsandberget skogshöjd   Mångbyån å
  Storsanden strandområde   Mångbyån å
  Storsandlunden skogsmark   Månkammen bergmassiv
  Stor-Sandsjön sjö   Månssvedvägen väg
  Storsandskäret udde   Måsamyrtjärn sjö
  Storsandsviken vik   ?Mårtensmyrtjärnen tjärn
  Storsandviken, se Sundsviken vik   Mårtensmyrtjärnen tjärn
  Storsandviken havsvik   Mår(ten)smyrtjärnen, se även Gårmrytjärnen Saknas
  Stor-Selsträsket träsk   Märr-myren(?) myr
  Storskatan udde   Marramyra myr
  Storspångmyran myr   Mörtvikbäcken del av bäck
  Storspångmoren morland /Se   Mörtviken vik
  Storstenen grund   Mörtvikholmen udde
  Storstensudden udde   Ned i viken vik
  Storstrandsudden udde   Ned i viken vik
  Stor-Stödviken vik   Nickus gärdan odling
  Storsvidjen skogsmark   Nils-Eriksson-gärdan odling
  Storsvidjen skogsmark   Nils-Johansson-udden udde
  Stortallmyran myr   Nils-Karlsson-gärdan odling
  Stor-Taskmyran myr   Nils-Olovsson-hägnen område
  Stortjärnbäcken bäck   Nils-Olovsson-hägnen område
  Storträsket träsk   Nils Petters-gärdan odling
  Stor-Uttingen holme   Nilssons viken vik
  Stor-Vorrmyran myr   Nolbysnoret sund
  Storänge del av äga /Se   Nolbyströmmen utlopp
  Storänget odling   Nolbyssundet Saknas
  Storön, se Granön ö   Norsbäcken bäck
  Storön, se *Långroskär ö   Nord i marken skogsmarker
  Storön udde   Nordanberg berg
  Storön halvö   Nordi sundet delar av Gärdefjärden
  Storön halvö   Nordtjärn tjärn
  Stranden odling   Nordtjärnen, se Tjärnen Saknas
  Strandtjärnen tjärn   Noret förr slåtteräng, nu odlat område
  Strandänget myrmark   Noret förr slåtteräng, nu odlat område
  Strandänget ängsmark   Noret del av utlopp
  Stränderna uppgrundningsland /Se   Norrberget berg
  Strömbacken skogshöjd   Norråkersberget berg
  Strömmen å   Norsberget Saknas
  Strömrotet odling   Norsbäcken bäck
  Styggtjärnen tjärn   Norsgärdan odling
  Stångudden udde   Norsviken vik
  Störsvikbergen höjd   Norsviken vik
  Störsvikbäcken bäck   Norsån å
  Störsviken vik   Notberget berg
  Störsviken havsvik   Nottjärn, Norra, Södra sjöar
  Sumpen sank mark   Nottjärnen tjärn
  ?Sundberget udde   Nottjärnen tjärn
  Sundberget höjd   Nottjärnskluvan näs
  Sundbergstäkten skogsmark?   Nybruken odlingsland
  Sundbäcken bäck   Nybruken skiften
  Sundellsberget skogshöjd   Nybruket odling
  Sundet tjärn   Nybruket odling
  Sundet sund   Nybrukeet förr odling, nu skogsmark
  Sundet sund   Nybruket Saknas
  Sundet terräng   Nybruket odling
  Sundet vik   Nybruket odling
  Sundet sund   Nybruket odling
  Sundet, se Avasundet sund   Nybruksberget berg
  Sundkvistberget höjd   Nygrundet grund
  Sundmyran myrmark   Nygrundet grund
  Sundsanden strandområde   Nygrunne grund
  Sundsberget höjd   Nygärdan åker
  Sundssanden strandområde   Nyhamnen vik
  Sundstjärnberget höjd   Nymyran uppodlad myr
  Sundstjärnen tjärn   Nyrodningen odling
  Sundstjärnen tjärn   Nyverket odling
  Sundstjärnen tjärn   Nyåkern område
  Sundsudden udde   Nyåkern odling
  Sundsudden udde   Nyåkern lägdskifte
  Sundsviken vik   Nyåkern åkrar och gård
  Sundsviken vik   Nyåkersberget berg
  Sundsviken havsvik   Nyåkersbäcken bäck
  Surhålet kärr /Se   Nyåkerstjärnen tjärn
  *Svartbacken udde?   Nyåkersudden udde
  Svartberget berg   Nyänget skifte
  Svartbottenberget höjd   Näsberget berg
  Svartbottenviken vik   Näset udde
  Svarthålet vik   Näset Saknas
  Svarthällorna skär   Näset näs
  Svarthällorna holmar   Näset halvö
  Svarthällorna strandområde   Näset halvö
  Svarthällviken havsvik   Näset udde
  Svartmorbäcken bäck   Näset udde
  Svartmorbäcken bäck   Näset udde
  Svartmoren myr   Näset udde
  Svartmoren myr   Näset del av land
  Svartmoren ägomark   Näset udde
  Svartmoren skogsmark   Näseviken, Näsevikhällan, Näsevikskaten Saknas
  Svartmorkälen sank mark   Näsmoren morland
  Svartmyran myr   Näsmorlandet strand
  Svartnäset skogsmark och udde   Näsmyran förr myr, nu odling
  Svartnäset udde   Näsitjärnen, se Nästjärnen Saknas
  Svartnäsudden del av udde   Näs(i)tjärnssvaget sänka
  Svartnäsudden udde   Nästjärnarna sjöar
  Svartsjöberget höjd   Nästjärnen tjärn
  Svartsjöberget höjd   Näsudden udde
  Svartsjöbäcken bäck   Näsudden udde
  Svartsjön sjö   Näsudden del av Gärdviknäset
  Svartsjön sjö /Se   Näsudden udde
  Svarttjärn tjärn /Se   Näsviken vik
  Svarttjärnen sjö   Näsvikhällan klipparti
  Svarttjärnen tjärn   Näsvikskaten udde
  Svarttjärnen tjärn   Näsåkern odlad mark
  Svarttjärnen tjärn   Näverkälsberget berg
  Svarttjärnsbäcken bäck   Nävermyran myr
  Svartviken vik   Nöppe(l)sjöberget berg
  Svartänget ängsmark   Nöppe(l)sjöbäcken bäck
  Svidjebacken höjd och skogsmark   Nöppelsjön sjö
  Svidjen skogsmark?   Nöppe(l)sjön sjö
  Svidjen åker   Nöppe(l)sjösveden tallhed
  Svidjeudden udde   Nöppeltjärn sjö
  Svinkrokmyran myr   Nöppeltjärnen tjärn
  Svärdrotet soldatrote /Se   Nördfjällmoren, Grenholms del av Fjällmorarna
  Sågbacken terräng   Nördgärdan odlat område
  Sågudden udde   Nördhavmyran åker
  Sältingsbäcken bäck   Nördjomyran del av myrkomplex
  Sävjehällorna holme   Nördkvarnen kvarn
  Söcket skogsmark   Nördmoren del av Morarna
  Söderbrännberget berg   Nördsjön del av Ängessjön
  Sökmorudden udde   Nördsnödsmyran del av Snödsmyran
  Sökängena sank mark   Nördsvartsjön tjärn
  Sörbysfäbodarna fäbodar   Nördtjärnen sjö (tjärn)
  Sörhålet vik   Nördtjärnen tjärn
  Sör-Hällgrundsbrottet grund   Nörduttingsviken vik
  Sör-Jomyran myr   Nötmyrberget berg
  Sör-Jomyran myr   Nötmyrbäcken bäck
  Söromträsket odling   Nötmyrtjärnen tjärn
  Sörpesmyran myr   Nötviken myr
  Sörsjön del av Ängessjön   Nötviken odling
  Sör-Svartsjöberget höjd   Olov-Andreas-varvet båt- eller skeppsvarv
  Sör-Svartsjön sjö   Olov-Eriksson-näset udde
  Sörtjärnen sank mark   Olov-Fredriks-lägden åkerteg
  Sörträsket del av Broträsket   Olov-Gustavs-gärdan odling
  Sör-Uttingsviken vik   Olov-Samuelson-gärdan odling
  Sörviken vik   Olofsmyran område
  Sösjöberget berg   Olsklubb skär
  Tackelkammarviken havsvik   Olsklubbarna holmar
  Tafstjärnen tjärn   Olsklubbarna skär
  Tallskäret udde   Olsklubben skär
  Tasktjärnbäcken bäck   Olsonsbacken höjd
  Tasktjärnen tjärn   Onilsgrundet, se Jonnils(a)grundet grund
  Tasktjärnen tjärn   Onilsgrundet, se Johan-Nilsson-grundet Saknas
  Tegmyran odling   Orrbrännen skogsområde
  Timmermyran myr   Orrmyran myr
  Timmermyrorna terräng   Orrmyran myr
  ?Tjuvskataudden udde   Orrmyran myr
  Tjuvskataudden udde   Orrmyran myr
  Tjädarhalstjärnen tjärn   Orrmyran myr
  Tjälamyran ägomark   Orrmyren, Lilla o. Stora myrar
  Tjärnbacken terräng   Orrmyrhällorna klipparti
  Tjärnbäcken bäck   Orrtjärn sjö
  Tjärnbäcken bäck   Orrtjärnen tjärn
  Tjärnbäckstjärnen tjärn   Orrtjärnsberget berg
  Tjärnmyran myr   Oxberget berg
  Tjärnängestjärnen myrmark   Oxberget bergkomplex
  Tomtkallholmen holme   Oxholmen ö
  Tomtkallholmen holme /Se   Oxholmen holme
  Torboviken vik   Oxholmen Saknas
  Torkälen höjd   Oxhällorna hällar
  Torkälen höjdsträckning /Se   Oxkläppen berg
  Torpasmyran myr   Oxkläppen Saknas
  Torrberget berg /Se   Oxmyran myr
  Torrberget höjd   Oxrådet f.d. slåtteräng, nu skogsmark
  Torrberget berg /Se   Oxrået Saknas
  Torrtallmyran myr   Oxtjärnen tjärn
  Torsdagsviken havsvik   Palholmen Saknas
  Torsdagsvikudden udde   Palholmen, se Pålholmen Saknas
  Toråkershällan udde   Pastorsberget berg
  Tranuberget triangelpunkt   Pelle-Persson-viten förr myr, nu odling
  Tranuhälludden udde   Per-Larsson-sågen försvunnen såg
  Tranuhällviken vik   Petberget berg
  Tranumyran myr   Petberget berg
  Tranumyrberget berg   Petbärje berg
  Tranumyrbäcken bäck   Petberget berg
  Trastbacken skogsmark   Petberget bergsmassiv
  Trehörningen sjö   Petberget bergsmassiv
  Trehörningsberget skogsmark   Petberget berg
  Trehörningssjön sjö /Se   Petbergslägden klapperstensfält
  Trehörningstjärnen tjärn   Petgörjan vattensjukt område
  Treriksröset gränsmärke   Petlägden lägd
  Trindstensmyran myr   Petsanden sandstrand
  Trindträsket fortsättning på Älgträsket   Pettermyrbergen bergsparti
  Tritjärnarna tjärnar   Pettermyran myr
  Tritjärnarna tjärnar   Pettermyrhalsen förträngning
  Trollberget terräng   Petter-Olles-kvarnen förr kvarn
  Trollkyrkan höjd?   Pilbacken backe
  Tronten odling och terräng   Pilgärdan gärda
  Trontesbäcken bäck   Piludden udde
  Trudimyran myr /Se   Pilviken vik
  Trudmyran odling   Pissbacken landsvägsbacke
  Trutstranden strandområde   Platsberget berg
  Trutstrandmyran myrmark   Platsberget berg
  Träskbäcken bäck   Portstycket åkerstycke
  Träsket träsk   Predikstol(s)berget berg
  Träsknäsudden udde   Prästbacken backe
  Tulterberget höjd   Prästgranden Saknas
  Tulterberget berg /Se   Präströjnäset Saknas
  Tultret höjd   Pålböle(s)skogen höjd
  Tuvtjärnen tjärn   Pålholmen ö
  Tuvtjärnsberget berg   Pålholmen halvö
  Tuvtjärnsmyran myr   Pålholmen Saknas
  Tvåstensgrundet grund   Pålholmstjärnen tjärn
  Tået odling   Pålholmsskaten udde
  Tällnäsudden udde   Pålholmsviken vik
  Tällnäsudden udde   Pålsundstjärn, se Holmtjärn Saknas
  Tällnäsudden udde   Pålsundstjärnen, se Pålholmstjärnen Saknas
  Tärnhällan holme   Rackmyran, Rackängesbäcken, Rackänget Saknas
  Tärnören udde   Rangersmyran, se Rengårdsmyran Saknas
  Tärnöskatan strandparti   Raningen, se Rodningen Saknas
  Tärnöviken vik   Rengårdshällen gränsmärke
  Töreviken vik /Se   Rengårdsmyran myr
  Törnäsviken sankmark   Rengårdstjärnen f.d. tjärn, nu myr
  Törnäsviken vik /Se   Rengårdstjärnen Saknas
  Törnäsviken vik /Se   Rengårdstjärnen Saknas
  *Törnäsviksberget berg /Se   Räveln plats
  *Törresviksberget, se *Törnäsviksberget berg /Se   Reveln berg
  *Tör(r)näset? udde /Se   Revelsberget berg
  Utingen ö   Revelsberget berg
  Utingen udde   Revelsberget berg
  Utpåön udde   Revelstjärnen tjärn
  Uttersjömyran myr   Revelsuttingen, se Rävelsottingen Saknas
  Uttersjön sjö   Rimbertsviken vik
  Uttersjön sjö /Se   Ringarstjärnen, se Rengårdstjärnen Saknas
  Uttersjöträsket träsk   Riptjärn Saknas
  Uttingen halvö   Risand, se Storsanden Saknas
  Vakenhällorna strandområde   Risberget berg
  Vakensanden strandområde   Risberget berg
  Valbrönet skogsmark   Risbölesfjärden del av Bäckfjärden
  Valen terräng   Risböleskammen höjdsträckning
  Valen terrängområde /Se   Risbölesträsket träsk
  Vallinsberget skogshöjd   Risbölesträsket Saknas
  Vallnäset udde   Rishällen berghäll
  Vallsmarken skogsmark   Rishällberget berg
  Vallsträsket sjö /Se   Rismyran odlig
  Vallsträsket sjö   Rismyran förr myr, nu odling
  Vallsträsket sjö   Rismyran myr
  Vardberget berg /Se   Rismyran myr
  Vardberget berg /Se   Rockmyran myr
  Vardberget berg /Se   Rockängesbäcken bäck
  Vargstustenen klippblock /Se   Rockänget slåttermyr
  Varpbrönet skogsmark   Roddet, se Ruddet Saknas
  Varpbrönmyran myrmark   Rodkmyran, Rodkängesbäcken, Rodkänget Saknas
  Vassbäcken bäck   Rodningarna odlingar
  Vattumyran myr   Rodningarna område
  Vebomarkträsket sjö /Se   Rodningarna skiftesdelar
  Vebomarksträsket myrmark   Rodningen område
  Vebomarksängena odling   Rockningen odling
  Vedaskäret holme   Rodningen område
  Vestergrensviken vik /Se   Rodningen område
  Viborgs-stan stenlabyrint /Se   Rodningen område
  Viken vik   Rodningen område
  Viken vik   Rodningen område
  Viken odling   Rodningen marker
  Viken vik   Rodningen område
  Vikfäbodarna fäbodar   Rodningen f.d. odling
  Vikhällan udde   Rodningen marker
  Villmoren skogsmark   Rodningen odling
  Vilostunden terräng   Rodningsbacken landsvägsbacke
  Vintermoren myr   Rodningsbäcken bäck
  Viten myr /Se   Rodningsbäcken bäck
  Vithällan udde   Rodningsbäcken bäck
  Vitnäskälen höjdsträckning /Se   Rodningsgärdan område
  Vitsanden strandområde   Rodningshagen gärdsgård
  Vitsandsudden udde   Rodningsmyran område
  Vittneskälen sank mark   Rodningsvägen väg
  Vorrmyrberget berg   Roleden bäck
  Vånön, se Vånören f.d. ö   Roläjda bäck
  Vånören ö   Ro-leden bäck
  Vånören udde   Rotbäcken bäck
  Vånören halvö   Rotgärdan odling (åkermark)
  Vånören förut ö, numera halvö   Rotgärdan odling
  Vånören f.d. ö   Rotgärdan odling
  Vånören halvö   Rotgärdan odling
  Vånören triangelpunkt   Rotgärdberget bergshöjd
  Vånören terräng   Rotlägdaran odling
  Vånören halvö /Se   Rotstycket gärda
  Vånörräften udde   Rotänget odling
  Vånöskatan udde   Ruddet skogsområde
  Vånörtjärnen tjärn   Rudtjärnbäcken bäck
  Vånörviken havsvik   Rudtjärn sjö
  Vårdberget höjd, triangelpunkt   Rudtjärnen tjärn
  Våtmyrberget skogshöjd   Rudtjärnen tjärn
  Våtnäs udde   Rudtjärnen tjärn
  Våtviken odling   Rumpen område
  Våtörskatan, se Våtnäs udde   Rumpen område
  Våtörskatan udde   Rumpberget bergknalle
  Välmoren myr   Rumpmyran myr
  Västasbäcken bäck   Ruskberget berg
  Västasbäcken bäck   Ruskberget berg
  Väster-Deger-Röjmyrkälen skogsmark   Ryddet område
  Västerdegerröjmyrkälen höjdsträckning /Se   Ryptjärn Saknas
  Väster-Gärdviken vik   Ryssbölesträsket, se Risbölesträsket Saknas
  Väster-Selsviken havsvik   Ryssgrubban skogsbacke
  Väster-Sösjön tjärn   Ryssröjningen myr
  Västerträsket träsk   Rysstenen sten
  Västomtillängena odling   Ryss-stenen sten
  Västomträsket åker   Rysstäin sten
  Västå kälen odling /Se   Råbergsberget Saknas
  Ytterbysheden skogsmark   Råhagaviken vik
  Ytterhällorna grund   Råhagaviken vik
  Yttersjön sjö   Råstenen sten
  Ytter-Storhällan holme   Räften gruskam
  Yttersundet sund   Rängersmyran, se Rengårdsmyran Saknas
  Yttre-Långhällan udde   Rängolshällen, se Rengårdshällen Saknas
  Yttre-Simpören udde   Rängolstjärn, se Rengårdstjärnen Saknas
  Åbergsbacken backe   Rävakulbacken kulle
  Åbergsliden skogsmark   Rävakulkälen höjdsträckning
  Åkermoren terräng   Rävelsottingen skär
  Åkerviken vik   Räven, se Bergsskäret udde
  Ålavaberget höjd   Räven halvö
  Ålavan sjö   Rödhällan skär
  Ålavan sjö /Se   Rödhällan klipparti
  Ålavan, se Håvåtjärnarna sjö   Rödhällan klippö
  Ålviken vik   Rödhällan klippö
  Åmynningen område   Rödhällorna klipparti
  Åviken vik   Rödhällorna hällor
  Åänget odling   Rödmossamyran myr
  Åänget del av äga /Se   Rödselbacken Saknas
  Åänget, Stora del av äga /Se   Rödslet område
  Älgträsket sjö /Se   Rödslet område
  Älgträsket träsk   Rödstenmoren myr
  Älgträsket sjö /Se   Röhälla, se Rödhällan Saknas
  Älgträsket sjö /Se   Röjmyran Saknas
  Ängena odling   Röjmyran myr
  Ängesbäcken bäck   Röjmyran myr
  Ängeskroken terräng   Röjmyrberget berg
  Ängessjön sjö   Röjmyrbäcken bäck
  Änget odling   Röjmyrhällorna berghällar
  Änget ägomark   Röjnäset näs
  Änget odling   Röjstranden område
  Änget odling   Röjudden udde
  Ärtersanden strandområde   Röltviken vik
  Ögrensudden udde   Röltviken vik
  Öhalsen odling   Rönnkälen höjd och gårdar
  Öhn, se Ön f.d. ö, nu udde   Rönnkälen Saknas
  *Ökskäret udde   Rönnskäret skär
  Ökviken sankmark   Rönnskäret skär
  Öllerlundsräften strandområde   Rönnskärsundet sund
  Öltermyran myr /Se   Rösorna rösen
  Öltermyrkälen höjdsträckning /Se   Röshällorna bergparti
  Öltermyrkälen skogsås /Se   Sagusjön, Östra, Västra sjöar
  Öltertjärnen sank mark   Sagusjön, Östra, Västra sjöar
  Öltertjärnen tjärn /Se   Salen vik
  Öltertjärnen tjärn /Se   Salsstranden uppgrundningsland
  Öltertjärnkälen skogshöjd   Salsudden udde
  Öltertjärnmyran myrmark   Saltgörjan myr
  Ölterjtärnmyran myr   Saltudden udde
  Ön f.d. ö, nu udde   Saltudden Saknas
  Ön halvö   Samuel-Persson-backen backe
  Ön landparti /Se   Samuel-Persson-berget berg
  Önnesmarkbäcken bäck   Samuelsmoren morland
  Önnesmarktjärnen tjärn   Sandastjärn sjö
  Önnesmarkträsket träsk   Sandbackberget berg
  Öskatan udde   Sandbackberget berg
  Östanpå strandområde   Sandbacken höjd
  Öster-Deger-Röjmyrkälen skogsmark   Sandbackgärdan odling
  Österdegerröjmyrkälen höjdsträckning /Se   Sandbanken sandhöjd
  Öster-Gärdviken vik   Sanden strandområde
  Öster-Holmviken vik   Sanden odling
  Öster-Selsviken havsvik   Sanden odling
  Öster-Sösjön sjö   Sandgranudden udde
  Öster-Sösjön tjärn   Sandgranviken vik
  Österträsket träsk   Sandgrundudden Saknas
  Östi kälen odling /Se   Sandgrunduddviken, se Sandgrundviken Saknas
  Österskatan udde   Sandgrundviken vik
  Överstklubbhällan holme   Sandgärdan odling
  Öviken vik   Sandmyrberget berg
  Övremyran myr   Sandsjögroven bäck
  Hökmark sjö och by   Sandsjön, Stora, Lilla sjöar
      Sandsjönybruket förr odling, nu skog
      Sandskäret skär
      Sandskäret skär
      Sandskärsbukten bukt
      Sandsveden område
      Sandvik, se Sandvikarna Saknas
      Sandvikarna vikar
      Sandviken vik
      Sandviken, se Sandgrundviken Saknas
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikstranden uppgrundningsland
      Sandviksudden, se Sandvikudden Saknas
      Sandvikudden udde
      Sandvikudden udde
      Sandvägen väg
      Saustjärnen, Östra, Västra Saknas
      Selbergs nybruket (ny)odling
      Selet sjö
      Selet Saknas
      Sellarmyran myr
      Sellarmyrbäcken bäck
      Sellarmyrkälen höjdsträckning
      Selsbacken landsvägsbacke
      Selsbäcken bäck
      Selsbäcken Saknas
      Selsheden skogsmarker
      Selsmyran myr
      Selsmyrbäcken bäck
      Selstjärn sjö
      Selstjärnen tjärn
      Selsträsken Saknas
      Selsträsket sjö
      Selsträsket del av Selsträsken
      Selsviken, Östra, Västra vikar
      Selsviken, västra, östra Saknas
      Selsviksanden del av strand
      Selsvikudden udde
      Sillhällorna klipparti
      Sillskaten udde
      Simmersbacken höjd
      Simpskaten udde
      Simpviken vik
      Simpören udde
      Sivermyran myr
      Sjogen vik
      Själagrundet skär
      Själahällen, Inre, Yttre, se Själahällorna Saknas
      Själahällorna skär
      Sjöbodholmen holme
      Sjögärdan odling
      Sjömansnäset udde
  &