ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bureå socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 1072 Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 1496
»Bura», se Bureå by Abborrholmen holme Bureå sn sn Abborrholmen holme
Bureå sn Alderholmen udde Nummerförteckning förteckning Abramsgärdan åker
Bureå sn Alderholmen åker Nummerförteckning förteckning Aiden ögrupp
Bureå sn Alderholmshällan grund Nummerförteckning förteckning Aitannet ägor
Bureå sn Alderholmssundet sankmark Nummerförteckning förteckning Alderholmen holme
Bureå sn /Se Amerika odling Nummerförteckning förteckning Alholmen, se Ålholmen halvö
Bureå sn /Se Annasten stenblock /Se Nummerförteckning förteckning Amerika åker
Bureå sn /Se Antesgärdan odling Nummerförteckning förteckning Andersolsaholmen holme
Bureå sn /Se Antestjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Andersstranden äng
Bureå sn /Se Arnarviken vik Nummerförteckning förteckning Annastenen stenblock
Bureå by /Se Avamyran myr Bure, se Bureå sn Antesgärdan odling
Bureå sn /Se Avan vik Bureå sn Ante(r)stjärnen tjärn
Boston lht /Se Avatjärnen tjärn Bureå sn Antgrundet skär
Bureå by Bakängesudden udde Bureå socken Arnarviken vik
Bureå sn /Se Bastuommen strandområde /Se Bureå sn Auterholmen udde
Bureå sn /Se Bastuskatan skär Saknas Saknas Auterholmen udde
Bureå municipalsamhälle, sn /Se Bastuskaten skär /Se Bureå sn Auterholmshällan grund
Bureå by o. sn /Se Bastuviken vik Burgafflarna inbyggarbeteckning Aultermyren myr
*Bure gille samlingsställe /Se Bastuviken vik Bur-gafflar»n inbyggarbeteckning Autermyren myr
*Bure gille samlingsställe /Se Bastuviken vik /Se Burvikskalvar inbyggarbeteckning Aultermyren myr
*Bure gille samlingsställe /Se Bensberget höjd Burvikskalvar inbyggarbeteckning Aurn holme
Bureå by Bensberget triangelpunkt Burviks-kalvar inbyggarbeteckning Auterstjärn tjärn
Bureå samhälle Bensberget höjd /Se Bäcksvinen inbyggarbeteckning Avabacken backe
Bureå kyrkby Bergmyran odling Bölsfölen inbyggarbeteckning Avaberget berg
Bureå samhälle Bergmyran myr Forsflåpen inbyggarbeteckning Avamyren myr
Bureå samhälle Bergmyrberget skogsmark Holmsvassmörten inbyggarbeteckning Avamyran myr
Bureå samhälle Bergsmyran odlad mark Sjöbockarna inbyggarbeteckning Avan vik
Bureå samhälle Bergsmyran myr Sjöbottsgapen inbyggarbeteckning Avan vik
Bureå samhälle Bergströmsgrundet udde Spyarna inbyggarbeteckning Avatjärn tjärn
Bureå samhälle Bergsåkerstjärnen sankmark Ytterviksknivarna inbyggarbeteckning Avatjärnen tjärn
Bureå by Bergudden udde Yttervikskrävlarna inbyggarbeteckning Avaåkern odling
Bureå samhälle Björberget berg Yttervikssvinen inbyggarbeteckning Avrättningsplatsen förr avrättningsplats
Bureå by /Se Björkmoren åker Östbyssuvarna inbyggarbeteckning Bakängesudden udde
Bureå samhälle Björkängesudden udde Backen gård Bakänget äng
Bureå samhälle Björkön ö Backen gårdar Banken väg
Bureå samhälle Björkön ö Bastutomten husgrund Barkberget höjd
Bureå samhälle Björkön ö Bergfors by Bastuskatan udde
Bureå samhälle Björkön holme Bergfors hemman Bastuskaten udde
Bureå samhälle Björnholmen holme Bergfors, Södra bebyggelse Badstuugnen plats
Bureå samhälle Björnmyran myr Bergsåker by Ba(d)stuviken vik
Bureå by Blommersjön sjö Bergsåker gd Bensberget höjd
Bureå kyrkby Bockberget höjd Bingården gård Bensberget berg
Bureå by /Se Bodaträsket, se Bodträsket sjö Björgården gård Bensberget höjd
Bureå by /Se Bodträsket sjö Björgården gård Bensraningen äng
Bureå by /Se Bodträsket sjö Bodarna gård Berget höjd
Bureå by /Se Bodträsket sjö Boston gård Bergmyren myr
Bursand Saknas /Se Bodträsket sjö Brattjärn by Bergsmyren myr
Burvik by Bodträsket triangelpunkt Brännet gård Bergsåkerstjärnen tjärn
Burvik by Bonviken myr? Brännet gård Bergtjärn tjärn
Burvik by Bornsgrönnan terräng Brönet gård Bergudden del av Degerön
Burvik by Bornsmyran myr Brönet hmn Bergudden udde
Burvik by Bostenen strandparti Bureå kyrkby Bergåkern åkrar
Burvik by *Bosön sjö Bureå by Bjurtermyren myr
Burvik by Bottenfjärden fjärd Burmoren gård Björberget berg
Burvik by Bottenfjärden sjö Burvik by Björgärdan åker
Burvik by Bottenfjärden sjö /Se Burvik by Björkgrundet holme
Burvik by Bottenfjärden sjö /Se Burvik pst Björkmoren åker
Burvik by Bottenfjärden sjö Burvik by Björkängesviken vik
Burvik by Bottenfjärdgraven bäck Burölapskan gårdar Björkänget äng
Burvik by Brandbärsviken vik Burön gårdar Björkänget äng och udde
Burvik by Brandbärsviken vik Båtvik by Björkänget f.d. äng
Burvik by Brattberget skogshöjd Båtvik by Björkön binamn på Björkgrundet
Burvik by Brattbergstjärnen tjärn Bäck by Björnholmen holme
Burvik by Brattmyran myr Bäck sn Björnholmsviken vik
Burvik by Braxenviken, Norra vik Bäck, Nedre by Björnkärret kärr
Burvik by Braxenviken, Södra vik Bäck, Övre by Björnsholmen holme
Burvik by /Se Bredmyran myr Bäck by Björnstranden åker
Burvik by /Se Bredviken ägomark Bäckån by /Se Björntjärn namn på Avatjärn
Burvik by /Se Bromyran odling Bölesvik by Blockören binamn på Kalkgrundet
Båtvik gårdar Brottberget terräng Bölesvik by Blomfältsnybruket åker
Bäck by Brottviken vik Daglösten by Blommersjön sjö
Bäck by Brottvikberget höjd Degernäs avs Blommersjön sjö
Bäck by Brottvikmyran myr Degerön by Bockberget höjd
Bäck by /Se Brottvikänget odlad mark Djurgården gård Bodaträsket sjö
Bäck by Brännkläppen skogsmark Elsaro sportstuga Bodträsket sjö
Bäck by /Se Brännlanden terräng Erik-Nils gård Bomänget myr
Bäck, Nedre by /Se Brännmoren terräng Erikpers gd Bornsgrunnan grund
Bäck, Övre by /Se Brännmyran myr Erik-Persagärdan ödegård Bornsmyren myr
Degerön by /Se Brännmyran myr Falmark, Gamla by Borådet råmärke
Falmark by Brännraningsbäcken bäck Falmark, Gamla by Boträsket sjö
Falmark by Brännudden udde Falmark. Gamla by Bottenfjärden sjö
Falmark, Gamla by Brönsnäset udde Falmark, Östra by Bottenfjärden sjö
Falmark, Gamla och Östra by Brönsnäsgrunden grund Falmark by Bottenfjärdgraven bäck
Falmark, Gamla och Östra by Brönsnäsgrunden skär Falmark by Brandbärviken vik
Falmark by Brönsnäsviken vik Falmark by Brattjärnmyren myr
Falmark, Gamla och Östra by Bukten bukt Falmark, Gamla Saknas Braxenvikholmen holme
Falmark by Bumoren myrmark Falmarkheden by Braxenviken vik
Falmark by Bumorholmen holme Falmarksforsen by Braxenviken, Norra vik
Falmark by Bumortjärnen tjärn Falmarksforsen by Braxenviken, Södra vik
Falmark by Bumorudden udde Furbergsgärdan ödegård Bredmyren myr
Falmark by Bumorviken vik Fäbodarna fäbodar Bredviken vik
Falmark by Bumyran terräng Fällan område Bromyren myr
Falmark by Bumyran ägomark Gammelgården gård Brostranden äng
Falmark by Buran älv /Se Gammelgården gård Brostranden äng
Falmark by Buran älv /Se Gammelstället gård Brottberget höjd
Falmark by Bureberget höjd Gammelstället Saknas Brottvikberget, Norra höjd
Falmark by Bureberget berg /Se Gammelstället hmn Brottvikberget, Södra höjd
Falmark, se Fålmark by Bureberget höjd /Se Gammelsågen by Brottviken vik
Falmark by /Se Burefjärden fjärd Givaktsnybruket sn Brottvikänget ängesmyr
Falmark by /Se Bure hed område Granbodarna fäbodar Brubäcken bäck
Falmark by /Se Bureheden skogsmark Grandbodarna fäbodar Brubäcksholmen holme
Falmark G:a o Ö:a byar /Se Bureheden skogsmark Grandhemmanet hemman Brunnäset, se Brönsnäset udde
Falmark, Gamla by /Se Bureå fäbodar åker Grandhemmanet gd Bråtviken vik
Falmark, Ö by /Se Bureå fäbodar ägomark Grandkasernen f.d. gård Bråtviken vik
Fålmark by Bureälven älv Grubbedal gård Brädvägen väg
Hjoggböle by Bureälven älv Grundet gård Brännkläppen backe
Hjoggböle by Bureälven älv Gruvgården gård Brännmoren myr
Hjoggböle by Bureälven älv Grönnan gård Brännmyren myr
Hjoggböle, Västra och Östra by Bureälven älv Gubbraningen gård Brännraningsbäcken bäck
Hjoggböle, Västra och Östra by Bureälven älv /Se Gustavsberg gård Brännstrandudden udde
Hjoggböle by Bureälven älv /Se Gästgivargården gård Brännsåkern odling
Hjoggböle, Västra och Östra by Bureälven älv /Se Hallen gård Brännsåkerudden udde
Hjoggböle by Bureälven älv /Se Hallen gårdar Brönsnäset udde
Hjoggböle by Bureälven älv /Se Hansgården gd Brönsnäst udde
Hjoggböle by Bureälven älv /Se Hedåker gård Brönsnäset udde
Hjoggböle by Burmoren skogsmark Hellpotti gård Brönsnäsgrunden holmar
Hjoggböle by Burmoran skogsmark /Se Herrgården herrgård Brönsnäsviken vik
Hjoggböle by Bursjöberget bergknalle Hjåggböle by Bullerören undervattensgrund
Hjoggböle by Bursjömyran myr Hjåggböle bebyggelse Bumoren myr
Hjoggböle by Bursjön, se *Bosön sjö Hjoggböle by Bumoren skogsmark
Hjoggböle by Bursjön sjö Hjoggböle, Västra o. Östra byar Bumorholmen näs
Hjoggböle by Bursjön sjö Hjoggböle, Västra by Burmorholmen holme
Hjoggböle, Ö. o. V. byar /Se Bursjön sjö /Se Hjoggböle, Östra by Bumortjärnen tjärn
Hjoggböle by /Se Bursjön sjö /Se Hjåggböle by Bumorudden udde
Hjoggböle by /Se Bursjön sjö /Se Hjåggböle, Västra del av by Bumorviken vik
Hjoggböle by /Se Bursjön sjö /Se Hjåggböle, Östra del av by Bumorviken vik
Hjåggbölafors, se *Överforsen gård Bursundsudden udde Hjoggböle by Buran binamn på Bureälven
Holmsvattnet by Bursundsviken vik Hjoggbölefors by Buran älv
Holmsvattnet by Burträsket sjö /Se Hjoggböleliden by Bureberget höjd
Holmsvattnet by Burviksladan vik /Se Hjåggbölsliden del av by Bureberget berg
Holmsvattnet by ?Burön ö Holmen hmn Burefjärden havsvik
Holmsvattnet by Burön halvö Holmsvattnet by Bureheden hed
Holmsvattnet by Burön ö /Se Holmsvattnet by Bureliden binamn på Bureberget
Holmsvattnet by Burön halvö /Se Holmsvattnet by Buretjärn, se Burötjärn tjärn
Holmsvattnet by Burötjärnen tjärn Häggdal gård Bureälven å
Holmsvattnet by Buröväggen strandparti Häggdal hmn Bureälven å
Holmsvattnet by Buskgrundet del av Malören Häggnäs by Bure-älven älv
Holmsvattnet by Buvallen odling Häggnäs hmn Bureälven älv
Holmsvattnet by *Bynässkatan udde Hällom gård Burmansviken sel
Holmsvattnet by Byggnäset udde Istermyrliden by Burmorbäcken bäck?
Holmsvattnet by Byggnäsudden udde Istermyrliden hmn Burmoren, se Bumoren skogsmark
Holmsvattnet by Båränget odling Istermyrliden by Burmorholmen, se Bumorholmen holme
Holmsvattnet by Båthusviken vik Jan-Annersagården gård Burmortjärnen, se Bumortjärnen tjärn
Holmsvattnet by /Se Båthusviken vik Johannesborg gård Burmorudden, se Bumorudden udde
Holmsvattnet by /Se Båthusvikholmen holme Jon-Anners gård Burmorviken, se Bumorviken vik
Innervik by /Se Båtviken vik Jonberget by Bursjömyran myr
Istermyrliden by /Se Båtvikstjärnen tjärn Jonstorp gård Bursjömyran myr
Istermyrliden by /Se Båtvikudden udde Kanonsrotet f.d. soldattorp Bursjömyrvadet vadställe
Liden, se Istermyrliden by Bäck triangelpunkt Kläppen gård Bursjön sjö
Ljusvattnet by /Se Bäckarviken vik Kläppen gård Bursjön sjö
Ljusvattnet by /Se Bäckfjärden, se Grundfjärden fjärd Kläppen gård Bursjön sjö
*Löten Saknas Bäckfjärden vik Kläppgården förr gård Bursjön sjö
Sjöbotten by /Se Bäckfjärden fjärd Kraftstation, se 37 Bäck Saknas Bursjöråddet äng
Sjöbotten by /Se Bäckfjärden del av Bjuröfjärden Kroken gårdar Bursjöänget äng
Sjöbotten by /Se Bäckheden terräng Kroknäs by Bursundet binamn på Burösundet
Spåmansvik by /Se Bäckudden udde Kutthugget gårdar Bursundet vik
Strömsholm gd /Se Bäckvarpet vik? Kvarnsjön gårdar Bursundsviken vik
Trollåsen by /Se Bäckån å Kvarnåkern gård Bursundsviken vik
Uppstoppet gårdar /Se Bäckänget terräng Lanskär fiske- och sportstugor Burtjärn binamn på Trollåstjärn
Viken by Bäckänget åker Lappkläppen gårdar Burtjärnberget höjd
*Ytterfors by Bölesviken vik Larsagården gård Burviksladan vik
Yttervik by Bölesvikholmen udde Lassänget gård Burön näs
Yttervik by Danielsstenen sten Liden gård Burön halvö
Yttervik by Danielsstenen grund? Liden by Burösundet förr sund
Yttervik by Danielsten sten /Se Liden by Burötjärn tjärn
Yttervik by Degermyran odling Lillhalsen ödegård Burötjärn tjärn
Yttervik by Degermyran ägomark Limpheden gårdar Buröudden udde
Yttervik by Degermyran, Västra myr Ljustorp gård Buröväggen hällar
?Yttervik by Degermyran, Östra myr Ljusvattnet by Buskgrundet skär
Yttervik by Degermyran myr Ljusvattnet hmn Buskholmen holme
Yttervik by Degertjärnen tjärn Långbacka gård Bydammet dammbyggnad
Yttervik by Degertjärn, St. o. L. tjärnar /Se Långbacka gård Byggnäset näs
Yttervik by Degertjärnberget skogshöjd Lösten by Byggnäset näs
Yttervik by Degertjärnen tjärn Moren gårdar Byggnäsudden udde
Yttervik by Degertjärnmyran myr Morgården gård Byggnäsudden udde
?Yttervik by Degerängesbäcken bäck Nuckebo sportstuga Bådahällan undervattensgrund
Yttervik by Degeränget odling Nytorp lht Båränget ängesmyr
Yttervik by Degeränget sank mark Nytorp gård Båthuset förr båthus
Yttervik by Degerön ö Näset gårdar Båtlänningen plats för båtar
Yttervik by /Se Degerön ö Nölbyn del av by Båtviken vik
Yttervik by /Se Degerön ö Odlingsskifte gårdar Båtviken vik
Yttervik by /Se Degerön halvö Ol-Jans gård Båtvikholmen holme
Yttervik by /Se Degerön ö Olovstorp lht Båtvikholmen holme
Örviken samhälle /Se Degerön udde Ol-Tammes gård Båtvikstjärn tjärn
*Överforsen gård Degerön ö /Se Ottertjärn gård Båtvikstjärnen tjärn
  Degerötjärnen myr Ottertjärn torp Båtviksvägen väg
  Djupaån å Per-Nilssonnybruket nyodling Båtvikudden udde
  Djupdal terräng Perersa gd Båtvikudden udde
  Djupnäset skogsmark Per-Jöns gård Bäckbrogärdan åker
  Djupnäsudden udde Pers gd Bäckfjärden fjärd
  Djuputtingsstenen grund Pettersburg utskifte Bäckfjärden fjärd
  Djupvarpet vik Potti gård Bäckheden hed
  Djupvikgärdan terräng Pumpladan lada Bäckskogen skogsmark
  Djurmyran myrmark Roten Falang gård Bäckvarpet Saknas
  Dräkamalen skogsmark Ruddet ödetorp Bäckåkern åkrar
  Dräkamaln strandremsa /Se Sandvik by Bäckåkern åkermark
  Dräkamalsmyran myr Sidbergsliden by Bäckänget äng
  Dödmanviken vik Sidbergsliden by Bäckänget myr
  Edet område Sidbergsliden hmn Bölesviken vik
  Elsaro del av Gränögrundet Sidbergsliden bebyggelse Bölesviken vik
  Ersmyrliden skogsmark Sidtorp by Bölesvikholmen holme
  Fagerviken vik Sjöbotten by Bölheden hed
  Fagerviksberget berg Sjöbotten pst Dakota åker
  Falmarksträsket sjö Sjöbotten, Västra by Dalbacken backe
  Falmarksträsket sjö Sjöbotten gårdar Dalbacken tjärdal
  Falmarksträsket sjö Sjön by Dalbacken backe
  Falmarksträsket sjö Sjön gårdar Dalbacken åker
  Falmarkviken vik Skäret gårdar Dalberget berg
  *Farsjö träsk Soldattorpet Sjöman, se 31 Hjåggböle Saknas Dalgrubban åker
  Farsjön sjö /Se Soldattorpet soldattorp Dallerbacken backe
  Fiskberget triangelpunkt Spångmyren gård Danielssten stenhäll
  Fiskberget berg /Se Stallgården gård Danielsstenen sten
  Flakamyran myr Stenhammar gård Degermyran åker
  Flakaviken odling Storön gård Degermyren myr
  Floxenbacken skogsbacke Storön hmn Degermyran, Västra myr
  Floxnet odling Strandbacken gård Degermyren, Östra myr
  Floxnet område vid Jonkviken /Se Strömsholm herrgård Degermyrheden hed
  Flågrundsviken vik Strömsholm bruksherrgård Degermyrtjärn binamn på Degertjärn
  Fongesberget berg Strömsholm gd /Se Degersjön sjö
  Forsängesberget skogshöjd Svedjan gårdar Degertjärn tjärn
  Forsängesmyran myr Svedjan gårdar Degertjärn tjärn
  Frukostmoren myrmark Svedjan gårdar Degertjärn, Lilla tjärn
  Frutingen tjärn Svedjan gård Degertjärn, Stora sjö
  Frängsdalen ägomark Svedjan gård Degertjärnen tjärn
  Frängsmyran myr Svidjan gård Degertjärnmyren myr
  Fränsgmyran odlad myr Sörbyn del av by Degerängesbäcken bäck
  Fubergsgärdan ägomark Sörgården förr gård Degeränget myr
  Furukälen skogshöjd Tallbacka gd Degeränget ängesmyr
  Fuskläppen terräng Taskgrobba bydel Degeröberget höjd
  Fåfängan odling Tjäln gårdar Degerön ö
  Fågelberget berg Trollåsen gård Degerötjärn tjärn
  Fågelbergsmyran myr Trollåsen avs Disagrönnan undervattensgrund
  Fågelmyran myr Trollåsen lägenheter Djupaån å
  Fågelvattnet sjö Tällholmen bebyggelse Djupdal odling
  Fågelvattsberget höjd Uppstoppet gårdar Djupgrönnan undervattensgrund
  Fågelvattsrumpan del av Fågelvattnet Uppstoppet gårdar Djupnäset näs
  Fårholmen holme Uttertjärn by Djupnäsudden udde
  Fårhälltjärnen tjärn Valmoren hmn Djuputtingstenen holme
  Fårudden udde Vikbergs f.d. soldattorp Djuputtingstenen skär
  Fåruddviken vik Vikdal by Djupvarpet vik
  Fäbodberget höjd Vikdal hmn Djupvarpet vik
  Fäbodgärdan ägomark Vikfors by Djupvarpviken vik
  Fäbodgärdan odling Vikfors by Djupviken vik
  Fäbodnäset udde Vikfors by Djupvikgärdan åker
  Fällan ägomark Vikmyran by Djurmyren myr
  Fällan strandområde Vikmyren by Drakmalen klapperstensfält
  Fällan odling Vikmyrliden by Dräcken undervattensgrund
  Fällan odling Vikån gd Dräkamalmyren myr
  Fällan åker /Se Västreböle by Dräkamaln strandremsa
  Fällmyran myr Yttervik by Duvan grund
  Fällmyrtjärnen tjärn Yttervik by Duvan undervattensgrund
  Färnstjärnmyran åker Ömansro gård Dånabacken backe
  Fönnesviken vik Örviken pst Däppet åker
  Fönnesvika slåtterställe /Se Örviken industrisamhälle Dömanviken vik
  Gadden udde Örviken brukssamhälle Edet landsträcka
  Gaddgrubban tjärn Örviken Saknas Edet skogsmark
  Gaddkläpparna höjder Östbyn Saknas Edet skogsmark
  Galtberget skogshöjd Östreböle by Ekgärdan åker
  Galtmyran myr   Ekkällan källa
  Gammbodbäcken bäck   Ensammen undervattensgrund
  Gammbottjärnen tjärn   Eriknilsänget f.d. åker
  Gammelgårdsberget berg   Erikpersaberget berg
  Gammelhamnen sjö   Ersmyren myr
  Gammeltomten terräng   Ersmyrliden höjd
  Geten ö   Ersmyrliden slåtteräng
  Gnäggskatan udde   Eskilsmyren myr
  Grandbodberget berg   Ettarn, Norra Saknas
  Grandbodberget berg   Ettarn, Södra Saknas
  Grandbodbäcken bäck   Ettarn, Norra o. Södra delar av Örudden?
  Granden område   Fagerviksberget höjd
  Granden område /Se   Fagerviken vik
  Grandforsen fors   Falmarkheden hed
  Granholmen holme   Falmarksträsket sjö
  Granholmen holme   Falmarkviken vik
  Granön ö   Falmarksforsen fors
  *Granösund sund   Falviken binamn på Falmarkviken
  Grassimyran myr   Fargångsroddet äng
  Grubban vik   Farmorsstycket åker
  Grubbedal ägomark   Finnen undervattensgrund
  Grundberget höjd   Finngrönnan undervattensgrund
  Grundet ägomark   Fiskberget höjd
  Grundet odling   Fiskberget berg
  Grundfjärden fjärd   Falckgrönnan undervattensgrund
  Grundfjärden, Norra vik   Flackaviken odling
  Grundfjärden, Norra del av Sandvikssundet   Floxnet äng
  Grundfjärden, Södra del av Bäckfjärden   Floxenviken vik
  Grundgrubban vik   Flågrunden grund
  Grundstenen holme   Flågrundsviken kärr
  Grunfieln, se Bäckfjärden vik   Fongesberget del av Sjöbottensliden
  Grynnan strandområde /Se   Forsgärdan åker
  Grytberget terräng   Forsmansråddet åker
  Grytstenen holme   Frukostmoren myr
  Gränholmen holme   Frängsmyran åkermark
  Gränöverget triangelpunkt   Frängsmyren myr
  Gränögrundet ö   Frängsmyren myr
  Gräsmyran odlad myr   Frängsmyren myr
  Gräsviken vik   Frängsmyren myr
  Gräsvikbukten bukt   Frängsraningen myr
  Gräsvikshällan terräng   Frängsraningen skogsområde
  Grävarmyran myrmark   Frängsraningsholmen skogsområde
  Grävarmyran myr   Fuskläppen höjd
  Grönnan strandområde   Fåfängan åker
  Grönnan terräng   Fåfängan åker
  Grönnholmen åker   Fågelberget berg
  Grönnudden udde   Fågelbergsmyran myr
  Grötkroken holme   Fågelmyren myr
  Gubbskatan udde   Fågelsvattnet sjö
  Gustavsgrönnan ö   Fågelsvattnet sjö
  Gåsmyren myr /Se   Fågelsvattnet sjö
  Gåsmyrkläppen skogsmark   Fågeltjärn binamn på Fågelvattnet
  Gäddviken vik   Fågelvassberget höjd
  Hamptjärnberget terräng   Fågelvassmyren myr
  Hamptjärnbäcken bäck   Fågelvassrumpan del av sjön
  Hamptjärn tjärn /Se   Fårbrännet höjd
  Hamptjärnen sankmark   Fårholmen holme
  Hamptjärnen sankmark   Fårhällan stenhäll
  Hamptjärnen tjärn   Fårhälltjärn tjärn
  Hamptjärnen tjärn   Fårudden udde
  Hamptjärnen tjärn   Fårudden udde
  Hamptjärnmyran myr   Fåruddviken vik
  Hamptjärnsberget berg   Fäbodgärdan åker
  Hamptjärnsmyran myr   Fäbodgärdan plats
  Hamptjärnstoet myr   Fäbodgärdan åker
  Handsänget terräng   Fäbodnäset skogsmark
  Harastrandviken vik   Fäbodälven del av Bureälven
  Harrsjöbacken höjd   Fällan åker
  Harrsjöbäcken bäck   Fällan åker
  Harrsjömyran myr   Fällan odling
  Harrsjömyrbäcken bäck   Fällmyren myr
  Harrsjön sjö   Fernstjärn tjärn
  Harrsjön f.d. sjö   Fernstjärnberget höjd
  Harrsjön sjö   Fernstjärnbäcken bäck
  Harrsjön sjö /Se   Fernstjärnmyren myr
  Harrsjön sjö /Se   Fönnesviken vik
  Harrsjöviken sank mark   Gadden udde
  Harrsjövikänget åker   Gadden udde
  Heden skogsmark   Gaddgrubban vik
  Hedkammen skogsmark   Galtberget höjd och udde
  Hedmyran myr   Galtmyren myr
  Hemöberget höjd   Gambotjärn tjärn
  Hemön halvö   Gammelannersabacken backe
  Hemön ö   Gammelgården åkrar
  Hemön landområde   Gammelgårdsberget höjd
  Hemön landområde /Se   Gammalhamnen tjärn
  Hjuggboleträsk, se Hjåggböleträsket sjö   Gammelhamnen sjö
  Hjåggbölebäcken bäck   Gammelhägnan ängsmark
  Hjåggböleliden skogsmark   Gammellandsvägen väg
  Hjåggböleträsket sjö   Gammelstranden strand och kaj
  Hjåggböleträsket sjö   Gersgärdan åker
  Holmen område vid Buran /Se   Geten holme
  Holmraden holmar   Geten holme
  Holmsjöberget berg   Getmyren myr
  Holmsjöbäcken bäck   Gnäggskatan udde
  Holmsjön sjö   Granboberget höjd
  Holmsjön sjö   Grandbodberget berg
  Holmsvattnet sjö   Granden område
  Holmsvattnet sjö   Granden område
  Holmsvattnet sjö   Granden område
  Holmsvattnet sjö /Se   Grandforsen fors
  Holmsvattsberget berg   Granholmen holme
  Holmsvattsbäcken bäck   Granholmen holme
  Holmsvattsbäcken bäck   Granholmen holme
  Hotviken sjö   Granholmen holme
  Hotvikudden udde   Granholmen holme
  Hovenbergsholmen holme   Granholmen holme
  Hummelänget odling   Grannbodberget höjd
  Hundtjärnen tjärn   Granöberget höjd
  Hållhägnen område   Granögrundet holme
  Hållhägnen odling   Grassimyra myr
  Håsamyran myr   Grobbkia åker
  Håsamyrbäcken bäck   Grovladulägden teg
  Håsamyrbäcken bäck   Grubban odling
  Häggnäsbäcken bäck   Grubban vik
  Hägnudden udde   Grundfjärden havsvik
  Hällan udde   Grundfjärden del av Bäckfjärden
  Hällgärdudden udde   Grundfjärden del av fjärd
  Hällorna höjd   Grundfjärden del av fjärd
  Hällviken vik   Grundgrubban vik
  Hällviken vik   Grundmyren myr
  Hässjeänget odling   Grundstranden äng
  Hästgrundet udde   Grynnan lågland
  Hästgrundviken vik   Grytberget sten
  Hästtjärnen tjärn   Gräsmyren myr
  Högbacken höjd   Gräsviken vik
  Högholmen holme   Grävarmyren myr
  Hökmyran myr   Grönnan landremsa
  Hömyran myr   Grönnholmen holme
  Höstmoren åker   Grönnraden undervattensgrund
  Hötjärnen sankmark   Grönnänget äng
  Hötjärnmyran odling   Grötkroken holme
  Illdrävjen odling   Grötsten stenhäll
  Innerviksfjärden, Norra fjärd   Grötstengärdan åker
  Innerviksfjärden, Södra fjärd   Gubbraningen myr
  Istermyran myr   Gubbskatan udde
  Jomyran myr   Gubbskaten udde
  Jonberget triangelpunkt   Gustav-Petterssonsruddet ödetorp
  Jon-Jansagärdan odling?   Gustavsgården odling
  Jonkerstjärnen tjärn   Gåsmyren, Norra myr
  Jonviken vik   Gåsmyren, Södra myr
  Jordbärlandsviken havsvik   Gåsmyren myr
  Jungfruviken vik   Gåstjärn tjärn
  Kalkgrundeudden udde   Gärdan odling
  Kalksgrundet grund   Gåstgivarforsen fors
  Kallkällbäcken bäck   Gästgivaråkern odling
  Kammen terräng   Görjänget äng
  Karamyran myr   Hackarmyran åker
  Karbinroten odling   Hallen backe
  Karlgrundsmoren terräng   Halsen myr
  Karl-Johansgrundet grund   Halsänget myr
  *Kastfjärdan vik   Hampsänkberget binamn på Hamptjärnberget
  Kastfjärden fjärd   Hampsänket binamn på Hamptjärn
  Kastfjärden sjö   Hamptjärn tjärn
  Kastfjärden sjö /Se   Hamptjärn tjärn
  Kastsundet sund   Hamptjärn tjärn
  Kastsundsudden udde   Hamptjärn tjärn
  Kettersholmen holme   Hamptjärn sjö
  Kettersmyran myrmark   Hamptjärn, se Humptjärn tjärn
  Kettersmyrberget skogshöjd   Hamptjärnen tjärn
  Klockartjärnbäcken bäck   Hamptjärnen tjärn
  Klockartjärnen tjärn   Hamptjärnberget höjd
  Klocktjärn tjärn /Se   Hamptjärnmyren myr
  Klosterbacken backe /Se   Hamptjärnstoet myr
  Klostergärdan gärda /Se   Haragrundbukten binamn på Laxbukten
  Klosterholmen holme /Se   Haragrönnan holme
  Klosterholmen ö /Se   Haralandet odling
  Klosterholmen strandområde /Se   Hararon, se Heraron ängsmark
  Klosterskäret skär /Se   Harastranden strandremsa
  Klubben udde   Harastrandviken vik
  Klubbviken vik   Harastrandviken vik
  Kläppen höjd   Harrgrundet äng
  Klösan strandområde /Se   Harrsjöbäcken bäck
  Klösan vik /Se   Harrsjöbäcken bäck
  Klösbäcken bäck /Se   Harrsjömyren myr
  Klösforsen fors /Se   Harrsjömyrtjärn tjärn
  Knivingen udde   Harrsjön sjö
  Knösen grund   Harrsjön f.d. sjö
  Knöshällorna grund   Harrsjön f.d. sjö
  Koberget höjd   Harrsjön f.d. sjö
  Kolgrundet udde   Harrsjöviken vik
  Kolmyran skogsmark   Hedkammen ås
  Kolvikbäcken bäck   Hedtjärn tjärn
  Konkordiagrundet grund   Hedtjärnbäcken bäck
  Kopladutjärnen tjärn   Hedudden udde
  Kopladutjärn tjärn /Se   Hedåkern åker
  Koppismyran myr   Helmersgrönnan grund
  Koppismyrbäcken bäck   Hemträsket binamn på Hjoggböleträsket
  Koppismyrbäcken bäck   Hemölandet strand
  Kornsvidjan åker   Hemön holme
  Kornsvidviken vik   Hemön ö
  Korpmyran myr   Heraron ängsmark
  Korpmyrberget triangelpunkt   Hjoggbölebäcken bäck
  ?Korsörarna udde   Hjoggbölebäcken bäck
  Korsörarna udde   Hjoggböleforsen fors
  Korsören öar   Hjoggböleforsen fors
  Korsören udde /Se   Hjoggböleliden höjd
  Korsörsundet havsvik   Hjoggböleliden höjd
  Korsörsundet vik /Se   Hjoggböleträsket sjö
  Korsörtjärnen tjärn   Hjoggböleträsket sjö
  Koudden udde   Holmlundsdrävjen förr plats för fiske
  Kråkmyran myr   Holmsjöberget höjd
  Kråkmyran myr   Holmsjöberget berg
  Kråkviken vik   Holmsjöbäcken bäck
  Kusbäcken bäck   Holmsjöholmen binamn på Storholmen
  Kusgrundet terräng   Holmsjön sjö
  Kusgärdan åker   Holmsjön sjö
  Kvarnberget höjd   Holmsjön sjö
  Kvarnberget berg   Holmsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Holmsvassberget höjd
  Kvarnforsen fors   Holmsvassbäcken bäck
  Kvarnhusholmen holme   Holmsvassträsket sjö
  Kvarnselet utvidgning av Bureälven   Holmsvattnet sjö
  Kvarnsjön sjö   Holmåkern åker
  Kyrkrevet udde /Se   Holmåkern åker
  Kälen terräng   Homptjärnmyran myr
  Kälinghällan udde   Hotsjön tjärn
  Kälinghällan udde   Hotviken tjärn
  Källmyran myrmark   Hotvikhålet bäck
  Källmyran myr   Hotvikstjärn tjärn
  Källmyran ägomark   Hotvikänget äng
  Källmyran myr   Hovenbergsholmen holme
  Källmyran myr   Humleänget äng
  Källmyrberget berg   Humptjärn tjärn
  Källmyrbäcken bäck   Hundtjärn tjärn
  Källmyrmoren terräng   Hållhägnan förr inhägnad
  Kärret tjärn   Hållhägnen f.d. beteshage
  Laduhalsen näs   Hålsjön, se Holmsjön sjö
  Ladumyran myr   Hålsänget myr
  Ladumyran myr   Håssamyrbäcken bäck
  Ladumyran myr   Håssmyren myr
  Ladumyran myr   Häggnäsbäcken bäck
  Ladumyrbäcken bäck   Hägnan binamn på Moren
  Lakanäset udde   Hägnudden udde
  Lakanäset udde /Se   Hällan udde
  Lakanäsholmarna holmar   Hällarna binamn på Middagshällarna
  Lakanäsudden udde   Hällarna höjd
  Landfors odling   Hällarna udde
  Landskär ö   Hällarna binamn på Tellön
  Landskäret udde /Se   Hällbacken backe
  Langviken vik   Hällbacken backe
  Lannbroviken vik   Hällbäcken bäck
  Lannbroviktjärnen tjärn   Hällgärdan åker
  Lantersjön sank mark   Hällgärdudden udde
  Lapphällan udde   Hällorna berg
  Lappkåtamyran myr   Hällsvidjan åker
  Lattersmyran myr   Hällviken vik
  Lavberget skogshöjd   Hällviken vik
  Lavdiket tjärn   Hällvägaskälet vägskäl
  Lavdiket sjö   Hällvägen väg
  Laxnätudden udde   Hässjemyren myr
  Laxnätviken vik   Hässjeänget äng
  Laxviken vik   Hästgrundet udde
  Laxvikudden udde   Hästgrundhällan häll
  Legumyran myr   Hästgrundviken vik
  Legumyran myr /Se   Hästkroken udde
  Legumyrtjärnen tjärn   Hästmoren myr
  Lidberget berg   Hästtjärn tjärn
  Lidbrännet skogsmark   Hästtjärnkammen ås
  Lidbrännet terräng   Hästänget äng
  Lidänget terräng   Högbacken höjd
  Liljekonvaljholmen holme   Högholmen holme
  Lillavan sjö   Högtidsänget ängesmyr
  Lillberget berg   Höstmoren myr
  Lill-Bostensviken vik   Höstmoren odlingsland
  Lillbrännet ägomark   Hötjärn tjärn
  Lill-Degertjärnen tjärn   Hötjärnmyren myr
  Lillgrundet holme   Illdrevan ägomark
  Lillgrundet skär   Innerstön binamn på Risön
  Lillgåstjärnmyran myr   Innervikslinjen rågång
  Lill-Görjamyran odling   Innerviksmyren myr
  Lillhalsen udde   Inägskatan udde
  Lillhalsen udde /Se   Istermyren myr
  Lillhavviken sjö   Istermyrliden höjd
  Lillhavviken sjö /Se   Jagnoret sjö
  Lillholmen holme   Janarsamyrorna myrar
  Lillholmsudden udde   Jan-Erssonröjmyran del av odling
  Lillhundhuvudmyran terräng   Jankegården hustomt
  Lill-Istermyran ägomark   Jolsviken vik
  Lill-Jonkmyran myr   Jon-Andersstranden äng
  Lill-Kolviken tjärn   Jonannersagärdan åker
  Lillraningen odling   Jonasbacken backe
  Lillraningen myrmark   Jonbacken backe
  Lillraningsbäcken bäck   Jonberget höjd
  Lill-Röjmyran myrmark   Jonberget berg
  Lill-Röjmyran myr   Jonhansabacken backe
  Lill-Röjmyran myr   Jonkviken vik
  Lillselet udvidgning i Bureälven   Jonnäset åker
  Lill-Simonsgrundet ö   Jonstranden äng
  Lillsjön sjö   Jonänget ängesmyr
  Lill-Skarven ö   Jungfruviken vik
  Lillskuttun ö   Kalkgrundet holme
  Lillsladan vik   Kalkgrundet holme
  Lillsladan havsvik /Se   Kalkgrundsrevet rev
  Lillsladan vik /Se   Kalkgrundsudden udde
  Lill-Särsmyran myr   Kalksgrundet binamn på Vippeskärskalkgrundet
  Lilltjärnen tjärn   Kallkällgärdan åker
  Lillträsket träsk   Kammen höjd
  Lill-Vorrmyran myr   Kanalen kanal
  Lill-Våtmyran odling   Karamyren myr
  Lillälven bäck   Karamyrkläppen höjd
  Lillänget odling   Karbinroten odling
  Lillänget odling   Karlgrundsmoren myr
  Lindbergsholmen holme   Karlsfällan åker
  Linjekärret terräng   Karolinagärdan odling
  Lisa-Långmyran myr   Kastfjärden f.d. havsvik
  Ljustjärnberget höjd   Kastfjärden sjö
  Ljustjärnen tjärn   Kastsundet utlopp för Kastfjärden
  Ljustjärnmyran myr   Katteraningen myr
  Ljusvattnet sjö   Katteraningsrumpan myr
  Lomtjärnen tjärn   Kettersholmen holme
  Lomtjärnmyran myr   Kettersmyrberget höjd
  Lomtjärnviken vik   Kettersmyren myr
  Lomtjärnsviken vik   Kettilsholmen holme
  Långbacka terräng   Kia ängsmark
  Långgrundet, Norra grund   Klammersten stenhäll
  Långgrundet, Södra grund   Klockartjärn tjärn
  Långholmen holme   Klockartjärnen tjärn
  Långmoren skogsmark   Klockartjärnen tjärn
  Långmyran myr   Klockartjärnbäcken bäck
  Långmyran myr   Klosterholmen holme
  Långmyran myr   Klosterholmen landområde
  Långmyrberget berg   Klosterholmen landområde
  Långmyrberget terräng   Klosterholmen landområde
  Långnäsmoren myrmark   Klosterskäret del av skär
  *Långoskär ö   Klosterskäret, se Snödskäret del av skär
  Långrevet ö   Klubben udde
  Långroskär ö   Klubben halvö
  Långskatan udde   Klubbviken vik
  Långskuttun ö   Klämmesänget äng
  Långstranden strandområde   Kläpparna höjder
  Långstranden strandområde /Se   Kläppen höjd
  Långudden udde   Kläppen höjd
  Långudden udde   Kläppen backe
  Långudden udde   Kläppen backe
  Långudden udde   Klösan vik
  Långögrönnan skogsområde   Klösan strandparti
  Långön landsträcka   Klösbäcken bäck
  Långön del av ö   Klösforsen fors
  Långön fortsättning på Bockholmen   Knivingen udde
  *Långören ö   Knösen backe
  Lönningsudden udde   Knösen holme
  Lövholmen udde   Knösen skär
  Malören ö   Knöshällarna grund
  Malören ö   Knössvedjan åker
  Malören ö /Se   Koberget höjd
  Malören holme /Se   Kohägnen beteshage
  Malörhällan udde   Kolvikbäcken bäck
  Malörhällviken vik   Kolviken, Lilla tjärn
  Malörkärren kärr   Kolviken, Stora vik
  Malörskatan näs   Konkordiagrundet grund
  Malörsundet terräng   Kopladutjärn tjärn
  Malörviken vik   Kopladutjärn tjärn
  Malörviken vik   Kopladutjärnen tjärn
  Maramyran terräng   Kopladutjärnen tjärn
  Maramyrberget höjd   Korkmyren myr
  Maran myr   Kornsvedjan land
  Mariehem odling   Kornsvedjeviken vik
  Martabruket terräng   Kornsvidjan åker
  Marta-Stina-myran myr   Kornsvidudden udde
  Mattesänget odling   Kornsvidviken vik
  Mellanån å /Se   Kropmyrbäcken bäck
  Middagshällorna terräng   Korpmyren myr
  Middagsmyran myr   Korpstranden strandremsa
  Midsommarön ö   Korsnäset näs
  Mikaelsgärdan ägomark   Korsörarna binamn på Korsören
  Missenmyran ägomark   Korsören udde
  Missmorberget höjd   Korsören halvö
  Mittiöudden udde   Korsörsundet vik
  Mittiören stengrund /Se   Korsörtjärn tjärn
  Mjödvattnet, se Mjövattsträsket sjö   Koudden udde
  Mjölkberget berg   Koudden udde
  Mjölkkälludden udde   Kråkmyrbacken höjd
  Mjömyran terräng   Kråkmyren myr
  Mjömyran myr   Kråkmyren myr
  Mjömyran myr   Kråksvedjan udde
  Mjösundet sund   Kråkviken vik
  Mjövattsträsket sjö   Kusbäcken bäck
  Mjövattsträsket sjö   Kusgärdan åker
  Mjövattsträsket sjö   Kusgärdan åker
  Morberget berg   Kustlandsvägen väg
  Morudden udde   Kvarnberget höjd
  Moränget odling   Kvarnberget höjd
  Mörttjärnen sjö /Se   Kvarnberget berg
  Nickusudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Nilsviken vik   Kvarnforsen fors
  Noret bäck   Kvarngärdan åker
  Norlundsgrundet grund /Se   Kvarnhusholmen holme
  Norr-Ettarn vik   Kvarnhusraningen äng
  Norrfjärden vik   Kvarnsjön sjö
  Norrmoren odling   Kvarnvallen backe
  Norrsjön sjö   Kvarnvägen väg
  Norrsundet sund   Kvarnvägen väg
  Norrviken sjö   Kyan åker
  Notselet sel /Se   Kyrkrevet udde
  Notviken vik   Kyrkvägen väg
  Notören notplats /Se   Kyrkänget äng
  Nybruket odling   Kälabacken backe
  Nybruket myr   Kälen lägda
  Nybruket odling   Kälinghällan udde
  Nybruket ägomark   Kälinghällgärdan åker
  Nygrensgärdan åker   Källbäcken bäck
  Nygrundet terräng   Källbäckraningen myr
  Nygrundet udde   Källmyrberget höjd
  Nygrundsbukten bukt   Källmyrbäcken bäck
  Nygrundsudden udde   Källmyren myr
  Nylangningsgrundet skär /Se   Källmyren myr
  Nyåker odling   Källmyren myr
  Nyåkern ägomark   Källmyrtjärn tjärn
  Nyängesviken strandområde   Käringhällan stenhäll
  Nyänget terräng   Käringhällan udde
  Nyänget terräng   Käringsten stenhäll
  Nålhusknöpple höjd   Kärret kärr
  Nålhusmyran terräng   Laduhalsen näset Ö
  Näset holme   Ladumyren åker
  Näset näs   Lakanäset udde
  Näset näs   Lakanäsholmarna holmar
  Näsudden udde   Landbroviken del av Laxbukten
  Näthällan udde   Landbroviktjärn tjärn
  Näthällviken vik   Landsbrobacken backe
  Nätinggärdan åker /Se   Landsbroforsen fors
  Näverkälsberget berg /Se   Landsbroforsen fors
  Nördfjärden fjärd   Landsbron bro
  Nötmyran myr   Langviken vik
  Oceanen, Lilla myr   Lanskär binamn på Lanskärsudden
  Oceanen, Stora myr   Landskäret udde
  Ol-Nilsgrundet grund   Lanskärsudden udde
  Olnilsgrundet ö /Se   Lanskärsviken vik
  Olsgrundet, N. o. S. grund /Se   Landsvägagärdan binamn på Tranugärdan
  Olsnilsören ö /Se   Landsören landsträcka
  Ormbäcken bäck   Landsören landområde
  Orrholmen holme   Landsören landområde
  Ottertjärn tjärn /Se   Landsörsforsen fors
  Ottertjärnen tjärn   Lantersjöheden tallskog
  Oxmyran myr   Lantersjön sjö
  Oxvikberget berg   Lantersjön utägor
  Oxvikberget terräng   Lanterstjärn binamn på Lantersjön
  Oxviken vik   Lappberget udde
  Oxögat terräng   Lappkläppen backe
  Oxögat tjärn /Se   Lappkåtamyren myr
  Persudden udde   Lars-Annersörarna småholmar
  Pettersbodrevet grund   Lassänget äng
  Pilgärdan åker   Lauta plats för sommarladugårdar
  Pitgrundet skär /Se   Lavberget höjd
  Pollan åker   Lavberget höjd
  Pollan myr /Se   Lavdiket myr eller tjärn
  Polltjärnen tjärn   Lavet myr
  Porsviken havsvik   Laxbukten vik
  Porsviksmyran myr   Laxgården förr laxgård
  Potatudden udde   Laxviken vik
  Prästhällan ö   Legumyren myr
  Pålhamnen havsvik   Legumyren myr
  Pålsmyran myr   Legumyrtjärn tjärn
  Raningsberget triangelpunkt   Lidberget berg
  Raningsmoren åker   Lidbrännet höjd
  Regnsundbäcken bäck   Liden binamn på Sjöbottensliden
  Remmarudden udde   Lidhällarna stenhällar
  Renskärsskatan udde   Lidudden udde
  Renskärsviktjärnen tjärn   Lidåkern åker
  Risbölsnoret område i Bäckån   Lidänget myr
  Riskärret kärr   Lillavan sjö
  Rismyran odling   Lillavan tjärn
  Rismyran odling   Lillberget höjd
  Rismyran myr   Lillbrännet strand
  Rismyrheden terräng   Lilldegersjön sjö
  Risraningen odling   Lillgrundet grund
  Risängesbäcken bäck   Lillgärdan odling
  Risängesudden udde   Lillhalsen udde
  Risänget odling   Lillhavviken sjö
  Roddet åker   Lillholmen holme
  Rongelsmyran ägomark   Lillholmen holme
  Rundmyran myr   Lillholmsudden udde
  Ryssholmen holme   Lilljonkmyren myr
  Ryssjehälludden udde   Lillmyran myr
  Råbäcken odling   Lillraningen myr
  Räftberget höjd   Lillraningen äng
  Räften stenbacke /Se   Lillraningen skogsområde
  Räjmossamyren myr   Lillraningsbäcken bäck
  Räkamyran myr   Lillrotmyren myr
  Rävahusberget berg   Lillselet sel
  Rävahusberget berg /Se   Lillsjömyren myr
  Rävasbacken backe /Se   Lillsjön myr
  Rävasheden hed   Lillskarven holme
  Rävasmyran odling   Lillskuttan skär
  Rävasmyren myr /Se   Lillsladan vik
  Räveludden udde   Lillsladan havsvik
  Rödmossamyran terräng   Lillsladan vik
  Rödmossamyran myr   Lillstranden äng och strand
  Rögårdsmyran odling   Lilltjärn tjärn
  Röhällan skogshöjd   Lillträsket sjö
  Röjbyhällorna strandområde?   Lillälven älvgren
  Röjmyran odlingar   Lillälven del av Bureälven
  Röjmyran myr   Lillängesraningen del av Lillänget
  Röjmyran myr   Lillänget myr
  Röjmyran ägomark   Lillänget myr
  Röjmyrberget skogshöjd   Lillören ör
  Röjmyren myr /Se   Limpheden hed
  Röjtingen terräng   Lindbergsholmen holme
  Röjtingssundet sund   Lindbergsholmen, se Andersolsaholmen holme
  Römossamyran myr   Linderhösen undervattensgrund
  Römossamyran myr   Linjekärret kärr eller tjärn
  Römossamyran myr   Linjeudden udde
  Rösbacken höjd   Ljustjärn tjärn
  Röjtingsviken vik   Ljustjärnen tjärn
  Römossamyran myr   Ljustjärnberget höjd
  Römossamyran myr   Ljustjärnheden hed
  Rönnskär ö   Ljustjärnmyren myr
  Sakrismyran odling   Ljusvattberget höjd
  Sammelsgärdan åker   Ljusvattberget, se Lavberget höjd
  Sandmoren odling   Ljusvattnet sjö
  Sandmyran myr   Lomtjärn tjärn
  Sandsjöbäcken bäck   Lomtjärn tjärn
  Sandsjön sjö   Lomtjärn torvtäkt
  Sandvik vik   Lomtjärnmyren myr
  Sandviken vik   Lomtjärnmyren myr
  Sandviken vik   Lomtjärnviken vik
  Sandvikmorkläppen höjd   Lubbosmyren myr
  Sandvikshällorna strandområde   Lustighällarna binamn på Middagshällarna
  Sandvikskammen skogsmark   Långgrundet, Norra och Södra grund
  Sandviksmoren terräng   Långholmen holme
  Sandvikssundet fjärd   Långmjöleset myr
  Selet sjö   Långmyrberget höjf
  Selsberget berg   Långmyren myr
  Selsbergstjärnen tjärn   Långmyren myr
  Selsmyran myr   Långmyren myr
  Sidberget höjd   Långnäsmoren myr
  Sidbergsmyran myr   Långrevet grund
  Simonsgrundet ö   Långskuttan skär
  Sinaiberget berg /Se   Långstranden strand och vik
  Sisselmyran myr   Långstranden del av Bäckfjärden
  Själugadden ö   Långstranden del av Bäckfjärden
  Sjöbodsundet sund   Långudden udde
  Sjöbodvallen strandområde   Långudden udde
  Sjöbotten triangelpunkt   Långudden udde
  Sjöbottsstrand strandområde   Långviken vik
  Sjöbottsträsket vik   Långviksmyren myr
  Sjöholmen holme   Långänget äng
  Sjömyran myr   Långänget ängesmyr
  Sjön sjö   Långögrunnan udde
  Sjösala odling   Långön landsträcka
  Skadaholmen udde   Långöstranden äng
  Skadaholmssundet sund   Långörsudden udde
  Skallön näs   Lönningsudden udde
  Skallön ö   Lönningsudden udde
  Skallön udde   Majagärdan åker
  Skallön f.d. ö   Majalenagärdan åker
  Skallön halvö   Malgrundet skär
  Skallön triangelpunkt   Malskuttan skär
  Skallön terräng   Malöhällan hälla
  Skallöstenen ö   Malöhällorna Saknas
  Skallösundet del av Sandvikssundet   Malören holme
  Skallötjärnen tjärn   Malören ö
  Skarpraningen odling   Malörhällan bergudde
  Skarptjärnen tjärn   Malörhällviken vik
  Skarven skär /Se   Malörkärren kärr
  Skarven holme /Se   Malörskatan udde
  Skarvgrund skär   Malörsundet sund
  Skatan terräng   Malörudden del av Malören
  Skatudden udde   Malörviken vik
  Skavmyran myrmark   Maramyrberget höjd
  Skelleftebukten havsvik   Maramyren myr
  Skelleftebukten havsbukt   Maria Bergströms tomten hustomt
  Skelleftebukten bukt   Marån vattnet
  Skogsta åker   Mattesänget äng
  Skorven ägomark   Mellanån nor
  Skravelbäcken bäck   Methällan stenhälla
  Skravelrumpan ägomark   Middagshällarna hällar
  Skäftesmyran myrmark   Midsommarön holme
  Skötbådan undervattengrund /Se   Missenmyren myr
  Skötgrundet ö   Missenänget äng
  Skötgrundet holme /Se   Mittiön holme
  Skötgrundet skär /Se   Mittiön holme
  Skötgrundet, se Skötgrönnan holme   Mittiön ö
  Skötgrönnan holme   Mittiören ör
  Skötgrönnan holme   Mjödmyren myr
  Skötgrönnan skär   Mjödmyren myr
  Slantarna undervattensgrund /Se   Mjödmyren myr
  Slämtledmyran myrmark?   Mjödmyren myr
  Slättberget skogsmark   Mjödmyrbacken höjd
  Smedsmyran ägomark   Mjödmyren myr
  Smågrunden skär   Mjödvattsmoren myr
  Smågrunden öar   Mjödvattsträsket sjö
  Snottermyran myr   Mjödvattnet binamn på Mjödvattsträsket
  Snödörudden udde /Se   Mjölkberget höjd
  Spaderesset udde /Se   Mjölkkälludden udde
  Spolen undervattensgrund /Se   Mjölställudden udde
  Spångmoren terräng   Mjömyren myr
  Spångraningen odling   Mjömyran åker
  Stackmoren odling   Mobergskajen udde
  Starrmyran myrmark   Morberget höjd
  Starrmyran myr   Morberget berg
  Stengrönnan ö   Morbrorstycket nyodling
  Stenhösen undervattensgrund /Se   Moren myr
  Stenmyran myr   Moren myr
  Stensmyran myr   Moren åker
  Stensmyran myr   Moren myr
  Stensmyran terräng   Moren myrland
  Storavan sjö   Morgården åker
  Storavan tjärn   Morgärdan åker
  Storavan sjö   Moritsgraven bäck
  Storberget terräng   Morudden udde
  Storbergmyran myr   Moråkern odling
  Stor-Bostensviken vik   Moränget äng
  Stor-Degertjärnen tjärn   Mossaänget binamn på Raumossamyrarna
  Storgrundet ö   Muntersgärdan åker
  Storgrundet holme   Murrumssten stenhäll
  Storgrundet ö   Muromstenen stenrev
  Storgrundet grund   Myrberget höjd
  Storhalsen ö   Myrhalsen myr
  Storhalsen udde /Se   Myrudden udde
  Storhalsnäset udde   Myränget myr
  Storheden skogsmark   Netinggärdan åker
  Storhedmyran myr   Nickusudden udde
  Storholmen ö   Nikanorsgärdan odling
  Stor-Kolviken sankmark   Nilsgärdan åker
  Stormoren odling   Nilsgärdforsen fors
  Stormoren myrmark   Nilskällan källa
  Stormyran ägomark   Nils-Nilsagärdan åker
  Stormyran myr   Nilsraningen myr
  Stormyran myr   Nilsstrand strand
  Stormyrholmen skogsmark   Nilsviken vik
  Stornäset näs   Nilsviken vik
  Storraningen myrmark   Nilsviken vik
  Stor-Röjmyran myr   Norrfjärden vik
  Stor-Röjmyran myr   Norrlandsgrundet holme
  Storsand vik   Norrlandsgrundet och Sörlandsgrundet grund
  Storsand strandområde   Norrsundet sund
  Storsand terräng   Notgrundet, Lilla grund
  Storselet, se Selet sjö   Nothjälpen udde
  Storselet utvidgning i Bureälven   Nothällan häll
  Stor-Skarven, se Skarvgrund skär   Notselet sel
  Stor-Skarven ö   Notstrandskatan udde
  Storsladan havsvik   Notviken vik
  Storsladan havsvik /Se   Notören land
  Storsladan vik /Se   Nybruket odling
  Stortjärnen tjärn   Nybruket åker
  Storträsket träsk   Nygrundet udde
  Stor-Vorrmyren myr   Nygrundet udde
  Storänget odling   Nykyan åker
  Storön, se Granön ö   Nyla(n)gningsgrundet skär
  Storön, se *Långroskär ö   Nymorberget höjd
  Storön udde   Nymoren myr
  Storön halvö   Nymyren myr
  Strandbacken terräng   Nysvedjan åker
  Ströckan udde   Nyåkern åker
  Städjen strandremsa /Se   Nyåkern åker
  Stöppelsmyran myr   Nyängesheden hed
  Stötingen udde   Nyänget myr
  Stöverberget höjd /Se   Nyänget ängesmyr
  Sundet vik   Näset holme
  Sundet vik   Näset landtunga
  Sundgrunden grund   Näset näs
  Sundsheden område   Näsåkern åker
  Sundsvidjan strandområde   Näthällan höjd
  Sundudden udde   Näthällan häll
  Svartbäcken bäck   Näthällviken vik
  Svartbäcken bäck   Näverskörsberget höjd
  Svartbäcken bäck   Näverskörsmyren myr
  Svartbäcksviken vik   Nölfjärden Saknas
  Svartbäcksänget sumpmark   Nölmyren myr
  Svarthällviken vik   Nölsjön Saknas
  Svartnäsmyran ägomark   Nölsjön sjö
  Svartraningen odling   Nölsjön sjö
  Svarttjärnen tjärn   Nöludden udde
  Svarttjärnen sjö   Nölviken vik
  Svarttjärnsbäcken bäck   Nölviken tjärn
  Sveden odlingsland /Se   Nördfjärden fjärd
  Svicksmoren åker   Nördön del av Skallön
  Svidjan odling   Ol-Nilsagrönnan holme
  Svinmyran myr   Ol-Nilsagrönnan äldre namn på Ol-Nilsaören
  Svinmyrraningen odling   Ol-Nilsaören holme
  Svinviken vik   Olnilsören, se Olnilsgrundet holme
  Svinvikgrunden skär   Olnilsgrundet holme
  Svinvikmyran terräng   Ol-Nilssongrundet holme
  Svärtmoren terräng   Olsen Saknas
  Sältingsmyran myr   Olsgrundet, Norra holme
  Sältingmyran myr   Olsgrundet, Södra holme
  Särsmyran myr   Olsgrundet, Norra o. Södra holmar
  Särsmyren myr /Se   Olsgrundet, Västra holme
  Särsmyrtjärnen tjärn   Olsgrundet skär
  Sävgrundet holme   Orrholmen holme
  *Södersund sund   Orrholmen holme
  Södra fjärden fjärd   Orrholmen holme
  Sökmoren odling   Orrholmsviken vik
  Sökmorudden udde   Orrmyrbäcken bäck
  Sökmorviken vik   Orrmyren myr
  Sökmyran myr   Orrmyren, Lilla myr
  Sökmyran ägomark   Orrmyren, Stora myr
  Sökmyrberget berg   Orrmyren, Stora myr
  Sökmyrbäcken bäck   Orrmyren myr
  Sönnerstörudden udde   Orrmyrkläpparna backar
  Sör-Ettarn vik   Orrtjärn sjö
  Sörfjärden fjärd   Orrtjärn tjärn
  Sör-Gåsmyran myr   Orrtjärnbäcken bäck
  Sörmorviken vik   Orrtjärnmyren myr
  Sör-Olsgrundet ö   Oxkläppen höjd
  Sörviken sankmark   Oxmyren myr
  Sörviken vik   Oxvikberget berg
  Söränget ängsmark   Oxviken sund
  Tallholmen holme   Oxviken del av Norrfjärden
  Tallholmen holme   Oxögat tjärn
  Tegelgrundet grund   Panviken, se Porsviken Saknas
  Texten skogsmark /Se   Perlarsabacken backe
  Timman skogsmark   Persdalen f.d. tjärdal
  Timmerviken vik   Persmyren binamn på Pålsmyren
  Timmerviken vik   Perspellsten sten
  Timmoren odling   Per-Svensmyren myr
  Tjädermyran myrmark   Pettersborevet ås
  Tjärnberget skogsmark   Pettersbodrevet stenrev
  Tjärnmyran odling   Pilgärdan åker
  Tolvmansholmen holme   Pitgrundet skär
  Tranmyran odlad mark   Pitgrundet skär
  Trappmansgrundet skär /Se   Pitgrönnan ö
  Trappmanshällan udde   Pitholmen binamn på Skötgrunnan
  Trastmormyran myr   Pollan myr
  Trastmorängesbäcken bäck   Polltjärn tjärn
  Trastmoränget odling   Pommelgrundet grund
  Trindtjärnen tjärn?   Pommelgrundet skär
  Trollåsen terräng   Pommeln = Pommelgrundet Saknas
  Trollåstjärnen tjärn   Porsviken vik
  Trutarviken vik   Potatudden udde
  Trångsundet sund   Prästholmen binamn på Orrholmen
  Träskberget höjd   Prästhällan holme
  Tällholmen ägomark   Pumyren myr
  Tällögrundet grund   Pålhamnen vik
  Tällön ö   Pålsmyren myr
  Tällön ö   Pålsmyrheden hed
  Tällön halvö   Pålsviken vik
  Tällörevet grund   Pålsviken, se Porsviken Saknas
  Tällösundet vik   Rajmyrberget höjd
  Tällöuttingen grund   Rajmyren myr
  Tämmorna vik /Se   Rajmyren, Lilla myr
  Tämmorna ängar /Se   Rajmyren, Lilla myr
  Tämmviken vik /Se   Rajmyren, Lillamyr myr
  Tämviken vik   Rajmyren, Lilla myr
  Tärngrundet halvö   Rajmyren, Stora myr
  Törnudden udde   Rajmyren, Stora myr
  Törnäset udde   Rajmyren, Stora myr
  Törnäset udde /Se   Raningen myr
  Törnäsviken vik   Raningen äng
  Törnäsviken vik /Se   Raningsberget höjd
  Uppstoppet vägbacke   Raningsberget, se Råningsberget höjd
  Utgrundsudden udde   Raningsbäcken bäck
  Utstenen ö   Raningsmyren myr
  Uttertjärnen sjö /Se   Raningsviken vik
  Uttingen holme   Ranmossamyrarna myrar
  Valmyran myr   Regnsandberget höjd
  Vargmyran myr   Regnsundberget höjd
  Vargmyran myr   Regnsundbäcken bäck
  Vargmyren myr /Se   Regnsundet dalgång
  Vargrumpan åker   Remmarudden udde
  Vattutjärnen, Lilla sankmark   Renskärstjärn tjärn
  Vattutjärnen, Stora sankmark   Renskärsudden udde
  Viborgs stad stenlabyrint /Se   Renskärsuddviken vik
  Videgrundet skär   Renströmsfällan åker
  Videmyran Norra myrmark   Reveludden udde
  Videmyran, Södra myrmark   Riskärret kärr
  Videtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Vikaänget strandområde   Rismyren myr
  Vikdalsheden skogsmark   Rismyrheden hed
  Vikforsen fors   Risänget binamn på Rismyren
  Vikselet utvidgning av Bureälven /Se   Risängesvedjan åker
  Vikängesmyran odling   Risön holme
  Villmoren odling   Risören binamn på Svinvikgrunnan
  Vindasmoren myr /Se   Rongelsmyren myr
  Vintermoren odling   Ropladutjärn, se Kopladutjärn tjärn
  Vintersmoren terräng   Rotet, se Kanonsrotet Saknas
  Vippeskär, se Vitbergsskär ö   Rotgärdan åker
  Vippeskäret skär   Rotåkern åker
  Vippeskärs kalkgrund triangelpunkt   Ruddet nyodling
  *Vitbergsskär ö   Ryssbacken landsvägsbacke
  Vitstenholmen holme   Ryssbölsnoret vatten
  Vorrholmen holme   Ryssholmen holme
  Vorrholmssundet sund   Ryssjehälludden udde
  Vorrmyran myr   Råningsberget höjd
  Vorrtjärnbäcken bäck   Räftan stenbacke
  Vorrtjärnen tjärn   Räftberget backe
  Vorrtjärnen tjärn   Räkamyren myr
  Vorrtjärnmyran myr   Rännbacken backe
  Våtdiket åker   Rävahusberget höjd
  Ytterforsen fors   Rävahusberget berg
  Ytterviksfjärden fjärd   Rävasbacken backe
  Ytterviksfjärden fjärd   Rävasheden höjd
  Ytterviksfjärden del av Skelleftebukten   Rävasmyren myr
  Yxgrundet ö   Rävasmyren myr
  Yxgrundet grund   Räveludden udde
  Yxgrundet grund /Se   Räveludden, se Reveludden udde
  Ålholmen udde /Se   Rävesgrubban grop eller sänka
  Åtslappet myr /Se   Rävhällorna häll?
  Åänget odling   Röjmyren myr
  Åänget åker   Röjmyan odling
  Ängesön ö   Röjtingen udde
  Ögeltjärnen tjärn   Röjtingsviken vik
  Ögeltjärnen tjärn   Rösena fornlämningar
  Ögeltjärner sankmark   Rangraven vik
  Ögeltjärnmyran ägomark   Raningsmoren åker
  Ökvattnet sjö   Ranmossamyren myr
  Ökvattnet sjö /Se   Ranmossamyren myr
  Ökvattnet sjö /Se   Raumossamyren myr
  Ökvattnet sjö /Se   Raumossamyren, Lilla myr
  Ökvattnet sjö /Se   Ranängesbäcken bäck
  Ökvattnet sjö /Se   Rauänget myr
  Öltermyran terräng   Risökläppen höjd
  Öltermyran myr   Risön ö
  Örarna udde   Råddet åker
  Örgrunden skär   Römossamyran myr
  Örmyran myr   Römossamyran myr
  Örrsjöheden terräng   Rönngraven vik
  Örrsjön sjö   Rönnkyan åker
  Örrsjön sjö /Se   Rösbacken höjd
  Örudden udde   Röstegarna åkrar
  Örvikshällorna terräng   Rötingen udde
  Örviksskatagrundet udde   Rötingen udde
  Öskatan udde   Salmonsgrönnan grund
      Sammelsgärdan åker
      Samuelsgärdan åker
      Sandfjärden del av Grundfjärden
      Sandkroken sandtag
      Sandkyan åker
      Sandmyran myr
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjökläppen backe
      Sandsjön sjö
      Sandsvedjan land
      Sandsvidjan åker
      Sandudden udde
      Sandvikahällorna hällar
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksmoren myr
      Sandvikmorerna myrar
      Sandvikskammen höjd
      Sandviksmoren myrmark
      Sandvikssundet fjärd
      Sandviksvägen väg
      Saramajabacken backe
      Selet sel
      Selsberget höjd
      Selsberget berg
      Selsbergstjärn tjärn
      Selsbergstjärnen tjärn
      Selsmyren myr
      Selsmyrudden, Västra udde
      Selsmyrudden, Östra udde
      Selsviken vik
      Sidbackmyren, se Sidbergsmyren myr
      Sidberget höjd
      Sidberget berg /Se
      Sidbergsliden höjd
      Sidbergsmyren myr
      Sidbergsmyren myr
      Simonsgrundet grund
      Simonsgrundet, Lilla grund
      Simpan undervattensgrund
      Sinaiberget binamn på Gammelgårdsberget
      Sisselmyran myr
      Sjöbodsundet sund
      Sjöbodvallen odlat område
      Sjöbottensliden höjd
      Sjöbottsträsket del av Falmarksträsket
      Sjöbottsänget ängesmyr
      Sjöholmen holme
      Sjömyren myr
      Sjömyrorna myrkomplex
      Sjön sjö
      Sjön sjö
      Sjönäset udde
      Sjönäset, se Skötnäset udde
      Sjönässävjan äng
      Skadaholmen udde
      Skallön näs
      Skallön halvö
      Skallön halvö
      Skallörevet, Norra undervattensgrund
      Skallörevet, Södra undervattensgrund
      Skallöstenen holme
      Skallöstenen skär
      Skallösundet äng
      Skallösundet vik
      Skallösundet havsvik
      Skallötjärnen tjärn
      Skallöviken vik
      Skarpbacken höjd
      Skarpbacken backe
      Skarpbacken åker
      Skarpbacksfället åker
      Skarpbacktegarna åkrar
      Skarpraningen myr
      Skarptjärn tjärn
      Skarven holme
      Skarven skär
      Skarvgrundet holme
      Skarvgrundet grund?, skär?
      Skarvviken vik
      Skatagärdan åker
      Skatagärdan åker
      Skogsta åker
      Skogudden udde
      Skravelrumpan äng
      Skjuttjerna grund
      Skuttjerna, Stora grund
      Skuttorna skär
      Skuttun, Lilla grund
      Skäftesmyrbäcken bäck
      Skäftesmyren myr
      Skäret ö
      Skötbådan undervattensgrund
      Skötgrundet skär
      Skötgrundet skär
      Skötgrunnan, se Skötgrundet Saknas
      Skötgrönnan holme
      Skötnäset näs
      Skötnäset udde
      Skötrevet undervattensgrund
      Slantarna undervattensgrund
      Släpvägen väg
      Slättberget höjd
      Smedjebacken backe
      Smågrunden holmar
      Småsmyrarna myrar
      Snauskäret udde
      Snauörudden udde
      Sneabäcken bäck
      Snödskäret del av skär
      Snöduttingen holme
      Snödörudden udde
      Snödörudden udde
      Spaderesset udde
      Spolen undervattensgrund
      Spångmoren myrmark
      Spångmyren myr
      Spångmyren myr
      Spångraningen myr
      Spångraningsbäcken bäck
      Spånhyveln spånhyvel
      Starrmyren myr
      Starrmyren myr
      Starrmyrkläppen backe
      Stenbacken backe
      Stengrönnan holme
      Stenhösen undervattensgrund
      Stenkistan stenkista
      Stenkistan stenkista
      Stensviken vik
      Stensänget ängesmyr
      Stenåsen undervattensgrund
      Stenänget äng
      Storavan sjö
      Storavan tjärn
      Storgrundet holme
      Storgrundet grund
      Storhalsen udde
      Storhalsnäset näs
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhägnan inhägnad
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stornäset näs
      Stororrmyren, se Orrmyren, Stora myr
      Storraningen äng
      Storraningen skogsområde
      Storsand vik
      Storsanden sandstrand
      Storselet sel
      Storsimonsgrundet holme
      Storskarven holme
      Storsladan fjärd
      Storsladan fjärd
      Storstycket åker
      Storsvedjan åker
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnmyren myr
      Storträsket sjö
      Storviken äldre namn på Nilsviken
      Storvikstranden äng
      Storåkern odling
      Storåkern åker
      Storåkern del av by
      Storåkern åker
      Storänget myr
      Storänget myr
      Storön ö
      Stranden äng
      Strandkläppen backe
      Ströckgärdan åker
      Strömsholmen holme
      Stålbergsmoren myr
      Städjan strandremsa
      Stötingen udde
      Stövelgärdan åker
      Stöverberget höjd
      Stövergärdan åker
      Sucktmyren myr
      Sundet sund
      Sundet Saknas
      Sundet sund
      Sundet vik
      Sundsheden område
      Sundsheden landtunga
      Sundsvedjan strand
      Sundsvedjeviken vik
      Sundsvidjan ägomark
      Sundsåkern åker
      Sundsåkern åker
      Sundsåkersbäcken bäck
      Sundsåkersspången spång
      Sundudden udde
      Sundvikmoren myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksänget äng
      Svartbäcksänget äng
      Svartnäsmyren myr
      Svartnäsudden udde
      Svartraningen äng
      Svartstranden strandremsa
      Svartsvedjan åker
      Svarttjärn, Lilla tjärn
      Svarttjärn, Stora tjärn
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svartviken vik
      Sveden odlingsland
      Svedjan land
      Svedjegärden åker
      Svedjelandet udde
      Svensmyren myr
      Svicksmoren myr
      Svinmyren myr
      Svinmyrraningen del av Svinmyren
      Svinviken vik
      Svinvikgrunnan holme
      Svinvikmyren myr
      Sågforsen fors
      Sågselet sel
      Sälgadden grund
      Sölgrundet grund
      Sällroten odling
      Sältingsmyren myr
      Sältingsmyren myr
      Sänkmyren myrar
      Särsmyren myr
      Särsmyren myr
      Särsmyrtjärn tjärn
      Söckmyrberget höjd
      Sökmoren myr
      Sökmorudden udde
      Sökmorviken vik
      Sökmyrberget höjd
      Sökmyrbäcken bäck
      Sökmyren myr
      Sörlandsgrundet holme
      Sörlandsgrundet och Norrlandsgrundet grund
      Sörmoren myr
      Sörmorviken vik
      Sörviken vik
      Sörraningen odlad myr
      Sörsvedjan åker
      Sörviken utgrävd tjärn
      Söråkern åker
      Söråänget myr
      Söränget äng
      Söränget myr
      Sörön del av Skallön
      Tallholmen holme
      Tallholmen, se Andersolsaholmen holme
      Tegelgrundet holme
      Tellögrönnan grund
      Tellögrundet undervattensgrund
      Tellöuttingen holme
      Tellön näs
      Tellösundet vik
      Texten skogsmark
      Texten land
      Timman myr
      Timmoren myr
      Tjuvängesudden udde
      Tjuvänget äng
      Tjäln höjd
      Tjärdalen tjärdal
      Tjärngärdan åker
      Tjärnmyren myr
      Tjärnänget ängesmyr
      Tjärulänningen f.d. kajplats
      Tolvmansholmen udde
      Tolvmansudden udde
      Tormyren myr
      Tranugärdan åker
      Tranumyren myr
      Tranumyrberget höjd
      Tranurotgärdan odling
      Trapphällan binamn på Trappmanshällan
      Trappmansgrundet skär
      Trappmanshällan grund
      Trastmoren myr
      Trastmormyren odlingsmyr
      Trastmorängesbäcken bäck
      Trastmoränget myr
      Tredjeören ör
      Trollåsen höjd
      Trollåsen höjd
      Trollåstjärn tjärn
      Trutarviken vik
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Träskberget höjd
      Träsknäsudden udde
      Tvärbranten slänt
      Tväråkern odling
      Tyskbron bro
      Tyskbäcken bäck
      Tyskgärdan åker
      Tyskänget ängesmyr
      Tällholmen udde
      Tällholmen udde
      Tällholmstranden äng
      Tällögrundet, se Trappmansgrundet Saknas
      Tällön halvö
      Tämmerna land
      Tämmviken viken
      Tännesmyren myr
      Tärngrundet holme
      Törnudden udde
      Tör(n)näset udde
      Törnäsudden udde
      Törnäsviken vik
      Ursviksfjärden havsvik
      Ultermyren, se Öltermyren myr
      Utgrundsudde udde
      Utgrönnan undervattensgrund
      Utstenen udde
      Uttertjärn sjö
      Uttingen del av landområde
      Vaisand hed
      Valfredsviken vik
      Valken grund
      Valmoren dalgång
      Vargmyra myr
      Vargmyran myr
      Vargmyrrumpan torvtäkt
      Vargsanden sandigt ställe
      Vargstranden strandremsa
      Vedbäcken bäck
      Vellan vik
      Vellviken vik
      Videgrundet holme
      Videtjärn binamn på Vidtjärn
      Vidgrundet grund
      Vidjetjärn tjärn
      Vidtjärn tjärn
      Vidtjärn, se Vidjetjärn tjärn
      Vikabron bro
      Vikbergsgärdan åker
      Viken viken
      Viken tjärn
      Vikfjärden namn på Ytterviksfjärden
      Vikforsen fors
      Vikforsen fors
      Vikforsvägen väg
      Vikmyren myr
      Vikselet sel
      Vikselet sel
      Vikudden udde
      Vikören binamn på Ögrundet
      Villmoren myr
      Vindasmoren myr
      Vinkällmyran myr
      Vintermoren myr
      Vintjädermyran myr
      Vippeskäret skär
      Vippeskäret holme
      Vippeskärsgrundet grund
      Vippeskärskalkgrundet holme
      Vithatten höjd
      Vithällskläppen höjd
      Vitstenholmen holme
      Vorrholmen holme
      Vorrholmssundet sund
      Våtdiket åker
      Våtmyren, Lilla myr
      Våtmyrbäcken bäck
      Vägamyren myr
      Västanviksraningen myr
      Västerstflaten åker
      Ytterstforsen fors
      Ytterviksfjärden havsvik
      Ytterviksfjärden fjärd
      Yttreholmen holme
      Yxgrundet holme
      Yxgrundet skär
      Åkeränget åker
      Åkrarna odlat område
      Åkroken krök i Bureälven
      Ålholmen halvö
      Ålholmen halvö
      Ån vattendrag
      Åkermyren myr
      Åsen höjd
      Åtslappet del av Bergsmyren
      Ängena nyodling
      Åänget ängesmyr
      Åänget ägomark
      Älven ån
      Ängesviken äng
      Ängesön udde
      Ängesön ö
      Änget ägomark
      Ässjenmyren myr
      Öarna, se Aiden ögrupp
      Ögeltjärn tjärn
      Ögeltjärnmyren myr
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet sjö
      Öllerholmen holme?
      Öltermyren myr
      Örarna uddar
      Örarna udde
      Örarna udde
      Örgrundet holme
      Örgrunnan grund
      Örmyren myr
      Örrevet udde
      Örrsjöheden skogsparti
      Örrsjön sjö
      Örrsjön sjö
      Örrsjön sjö
      Örudden se Örarna Saknas
      Örudden udde
      Örvikarna vikar
      Öskatan udde
      Öskaten udde
      Österstflatan åker
      Östtjärnmyren, se Ässjenmyren myr?

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.