ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kågedalens socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 9
    Kåge by Blöberget höjd
    Rönnberget by Bråkberget höjd
      Dynggrundet holme
      Eggänget äng
      Hemmyren myr
      Hästskoraningen myr
      Silverberget höjd
      Svinrotberget höjd
      Välsberget höjd

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.