ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jörns socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 3061 Bebyggelsenamn : 642 Naturnamn : 3978
Jörn by /Se Abborrbäcken bäck Jörns sn sn Abborrbäcktjärnen tjärn
Jörn sn /Se Abborrholmen holme Jörns sn sn Abborrbäckknöllarna höjder
Jörn sn /Se Abborrtjärnen tjärn Jörns sn sn Abborrgrubban vik
Jörn samhälle /Se Abborrtjärnen tjärn Jörns sn Abborrgrönnan holme
Jörn sn /Se Abborrtjärnen tjärn Jörn sn Abborrholmen holme
Jörn sn /Se Abborrtjärnen tjärn Jörn socken Abborrknöllen backe
*Bassa förr by /Se Abborrtjärnen tjärn Jörn municipalsamhälle Abborrholmen holme
Basalorum nu ödelagd beb. /Se Abborrträskheden hed Jörn sn Abborrtjärn tjärn
Blankselet gd /Se Abborrträskheden terräng Jörn sn Abborrtjärn tjärn
Granbergsträsk by /Se Abborrviken vik Jörn socken Abborrtjärnarna tjärnar
Gäddträsk by /Se Abborrvikmossen terräng Jörn ortn., sn Abborrtjärnen tjärn
Hej beb. /Se Abrahamsmyran myr Jörn sn /Se Abborrtjärnen tjärn
Hej by /Se Abrahamsviken vik Björklidtökarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Hej by /Se Adamstjärnen tjärn Blankerna inbyggarbeteckning Abbortr., L., se Nördträsket Saknas
Karlstorp f.d. torp? Aftonsmyran odling Djupträskgärsen inbyggarbeteckning Abborrtr., St., se Sörträsket Saknas
*Lorum förr by /Se Aftonsmyran myr Granbergsmökarna inbyggarbeteckning Abborrträsket, Lilla binamn på Norra Abborrträsket
*Långstrandfors (nuv. Renfors) by /Se Aftonsmyran myr Grämersarna inbyggarbeteckning Abborrträsket, Norra sjö
Melsträsk by /Se Aftonsmyrtjärnen tjärn Hundtjärnabborren inbyggarbeteckning Abborrträsket, Stora binamn på Södra Abborrträsket
Missenträsk by /Se Aldermoren terräng Jörns ortbonamn Abborrträsket, Södra sjö
Renfors by /Se Aldermyran myr Jörsare inbyggarbeteckning Abborrträskheden hed
Renström by /Se Aldermyran myr kankbergsarna inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Snapp beb. /Se Aldermyran myr Klintarne inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Snapp by /Se Aldermyran myr renforsarna inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Snapp by /Se Aldermyran myr Stavarna inbyggarbeteckning Abborrvikmossan myr
Snipp beb. /Se Aldermyrberget höjd Stensarna inbyggarbeteckning Abramsberget höjd
Snipp by /Se Aldermyrbäcken bäck Stensknallhattarna inbyggarbeteckning Adamstjärn tjärn
Snipp gd /Se Aldermyrhalsen terräng storlidarna inbyggarbeteckning Adamstjärnen tjärn
Snorum beb. /Se Aldermyrkläpparna skogsmark Storlidskropparna inbyggarbeteckning Aftonmyran slåtter
Snorum gd /Se Aldermyrtjärnen, Lill- tjärn Ullbergsarna inbyggarbeteckning Aftonsmyran myr
Snorum torp /Se Aldermyrtjärnen tjärn Ullbergssuckarna inbyggarbeteckning Aftonsmyrbäcken bäck
Snorum Saknas /Se Allmänvägen väg /Se Almnäs kronotorp Aftonsmyren myr
Stavamarkträsk by Anders-Danielsagärdan terräng Andersfors by Aftonsmyren myr
Stavaträsk by Andersforsheden hed Andersfors gd Agvaforsen strömdrag
Stavaträsk by Andersträskbäcken bäck Andersträsk by Alder-, se Auler- Saknas
Stavaträsk by Andersträsket träsk Andersträsk by Aller-, se Auler- Saknas
Stavaträsk by Antakberget berg Aspliden by Allmänvägen väg
Stavaträsk by Antakberget höjd Aspliden by Allmänvägen väg
Stavaträsk by Antakbäcken bäck Avanders, Uti binamn på Nyäng Anders-Danielsagärdan utgärda
Stavaträsk by Antakliden höjd och triangelpunkt Basalorum ödegård Anders-Danielsagärdan odling
Stavaträsk by Antakträsket träsk Basalorum ödeställe Anders-Danielsaliden höjd
Stavaträsk by Antakträsket sjö Bastubacken gårdar Andersträskbäcken bäck
Stavaträsk by Antkläppen kulle /Se Bastubacken namn på Hornsträsk Andersträsket sjö
Stavaträsk by Antmyran myr Bastuliden by Andersträsket sjö
Stryckfors by /Se Antmyran myr Bastuliden by Antackberget höjd
Stryckfors by /Se Antmyrberget höjd Bastulund by Antakberget höjd
Strycksele by /Se Antmyren myr /Se Bastulund gd Antackbäcken bäck
Stöverberg gårdar /Se Antänget äng Berget gård Antakmyran myr
Ullbergsträsk by /Se Arselviken vik Bergnäs by Antackträsket sjö
Valbrännan by /Se Askhusliden höjd Bergnäs by Antakträsket sjö
Villkoret beb. /Se Aspliden skogsområde och triangelpunkt Bjurvattnet gårdar Antkläppen kulle
Åkulla by /Se Avabäcken bäck Bjälbo fd. bebyggelse Antmyran myr
  Avamyran myr Björkbrännet kolonat Antmyran myr
  Avamyran myr Björkliden by Antmyren myr
  Avan vik Björkliden by Antmyrberget höjd
  Avan sjö Blank binamn på Blankselet Aspholmen holme
  Axelmyran myr Blankselet bebyggelse Aspliden höjd
  Axelmyran myr Blankselet by Aspliden höjd, triangelpunkt
  Axelmyrbäcken bäck Blankselet by Aulerberget höjd
  Axelmyrtjärnen tjärn Blanktjärnselet gd Aulermoren myr
  Axelmyrtjärnen tjärn Bokläppen bebyggelse Aulermyran myr
  Backen terräng Boliden by Aulermyran myr
  Backlundsviken vik Boliden torp Aulermyren myr
  Bakänget myrmark Bollnäs kolarkoja Aulermyrtjärn tjärn
  Ballblötdrävjen terräng Brandberget by Aulermyrtjärnen tjärn
  Bandheden, Norra skogsmark Brandfors by Avaforsen fors
  Bandheden, Södra hed Brandfors by Avaforsen fors
  Bankläppen skogsområde Brattberg, se Brattbo Saknas Avamyran myr
  Barnmorskekläppen skogshöjd Brattbo gård Avamyran myr
  Bastubacken terräng Brattbo tp Avamyrbäcken bäck
  Bastuberget höjd Brunnsbacka avs. Avan vik
  Bastuheden skogsmark Brännbacka, se Brännbacken gd Avan del av Stavaträsket
  Bastuholmen holme Brännbacken by Avan utvidgning
  Bastulundsberget höjd Brännbacken gd Avan vik
  Bastulundstjärnen tjärn Brännbo torp Avan vik
  Bastumyran myr Brännbo lht Axelmyran myr
  Bastuträsket, se Storbastuträsket sjö Brännet gårdar Axelmyrkammen höjd
  Bastuträsket sjö Brännet gård Axelmyrtjärnen tjärn
  Bastuträsket sjö Brännet gård Axelmyrtjärnen tjärn
  Bastuträsket sjö Brännet gårdar Backen åker
  Belstjärnbäcken bäck Brännet, Därå binamn på Grundträsk Backmansberget höjd
  Belstjänbäcken bäck Brännliden by Badstu-, se Bastu- Saknas
  Belstjärnen, Nedre tjärn Brännliden torp Bandheden hed
  Belstjänen, Övre tjärn Brännudden torp Bakviken vik
  Berggrensmyran myr Brännudden kronotorp Bakänget slåtter
  Bergmansstigen stig /Se Brännäs by Ballblötan slåtter
  Bergmyran ägomark Brännäs by Ballblötan myr
  Bergmyran odling Båtfors gårdar Bandhedarna skogsmark
  Bergmyran myr Bäckänget bebyggelse Bankläpptjärnen tjärn
  Bergmyran myr Dalliden by Banmästartjärnen tjärn
  Bergmyran myr Dalkläppen gårdar Bastubacken höjd
  Bergmyran myr Dalkläppen gård Bastubacken backe
  Bergmyran myr Dalkläppen kronotorp Bastuberget höjd
  Bergmyran myr Dalliden by Bastuberget binamn på Bastubacken
  Bergmyran myr Dammen avs. Bastuberget, Inre höjd
  Bergmyran myr Degerberget by Bastuberget, Yttre höjd
  Bergmyran myr Degerberget gd Bastuberget höjd
  Bergmyran myr Degermyren torp Bastuheden skogsmark
  Bergmyran myr Degerträsk by Bastuheden kronopark
  Bergmyran myr Degerträsk by Bastuholmen holme
  Bergmyran myr Degerbattnet by Bastuliden höjdsträckning
  Bergmyran myr Degervattnet gd Bastulundsgärdan plats
  Bergmyrbäcken bäck Djupfors by Bastulundstjärn tjärn
  Bergmyrbäcken bäck Djupfors by Bastulundstjärnen tjärn
  Bergmyrheden hed Djupträsk, Norra by Bastulundsåängarna ängesmyrar
  Bergmyrheden hed Djupträsk by Bastu-Långholmen holme
  Bergmyrheden hed Djupträsk, Södra by Bastumyren myr
  Bergmyrheden hed Djupträsk, se Nörd- o. Sör-Djupträsket by Bastumyran odling, myr
  Bergmyrheden terräng Eriksberg by Bastuträsket sjö
  Bergmyrkläppen skogshöjd Eriksberg gd Bastuträsket sjö
  Bergmyrslyet myrmark Eriksberg, Östra ödegård Bell-, se Bäll- Saknas
  Bergmyrtjärnen tjärn Eriksberg, Östra ödehemman Belstjärn, Lilla binamn på Lilltjärn
  Bergnästjärnen tjärn Falkström by Belstjärn, Norra tjärn
  Bergtjärnberget höjd Falkström by Belstjärn, Stora binamn på Stortjärn
  Bergtjärnberget berg Finnliden by Belstjärn, Södra tjärn
  Bergtjärnberget triangelpunkt Finnliden by Belstjärnberget höjd
  Bergtjärnbäcken bäck Fjällboda bebyggelse Belstjärnbäcken bäck
  Bergtjärnbäcken bäck Fjällboda by Belstjärnheden hed
  Bergtjärnen tjärn Fjällboda by Berget, Östi odling
  Bergtjärnen tjärn Fjällboheden bebyggelse Berggrensmyran odling
  Bergtjärnen tjärn Fjällboheden by Bergheden skogsmark
  Bergtjärnen tjärn Fjällboheden by Bergmansstigen stig
  Bergtjärnmyran myr Fogel-, se Fågel- Saknas Bergmyran myr
  Bergudden terräng Framgården gård Bergmyran odling
  Bjurhugget holme Fridhem lht Bergmyran myr
  Bjurnabben terräng Fridhem kronotorp Bergmyran myr
  Bjurroddet strandområde Fräkenmyren banvaktstuga Bergmyran myr
  Bjurstuträsket träsk Furuberget by Bergmyran myr
  Bjurstuträsket sjö Fågelberg by Bergmyran myr
  Bjurstuguträsket sjö /Se Fågelberg bebyggelse Bergmyrarna myrar
  Bjurtjärnbäcken bäck Fågelberg by Bergmyrbäcken binamn på Pjäsörbäcken
  Bjurtjärnen tjärn Fällan gård Bergmyrbäcken bäck
  Bjurtjärnmyran myr Fällan gård Bergmyren myr
  Bjurträsk, se Bjurvattnet sjö Gammelboliden by Bergmyren myr
  Bjurvattnet sjö Gammelboliden by Bergmyren myr
  Bjurvattnet sjö Gammel-Fågelberget gårdar Bergmyren myr
  Bjuränget strandområde Gammelgården ödegård Bergmyren myr
  Bjärkmoren myr? Gammelgården fd. gd Bergmyren myr
  Björkarna sankmark Gammelgården gård Bergmyren, Norra myr
  Björkberget berg Gammelsågen såg Bergmyren, Stora myr
  Björkbrännet höjd Granars fd gd Bergmyren, Södra myr
  Björkbrännet terräng Granberg by Bergmyrhalsen del av Bergmyren
  Björkbäcken bäck Granberg, Lilla by Bergmyrheden skogsmark
  Björkbäcken bäck Granberg by Bergmyrroddet slåtter
  Björkbäckmyran myr Granbergsbyn ortn by Bergmyrtjärn tjärn
  Björkkläppen terräng Granbergsträsk by Bergmyrtjärn tjärn
  Björkkälen skogsmark Granbergsträsk by Bergmyrtjärnen tjärn
  Björklandet skogsmark Granbäck hpl Bergtjärn tjärn
  Björklandet terräng Granhult by Bergtjärn tjärn
  Björklandet skogsmark Granhult gd Bergtjärn sjö
  Björklidberget berg Grankälen bebyggelse Bergtjärn binamn på Karlslundstjärn
  Björklidbäcken bäck Grankälen ödehemman Bergtjärn tjärn
  Björklidbäcken bäck Granland torp Bergtjärnberget höjd
  Björklidbäcken bäck Granland tp Betesmyrbäcken bäck
  Björklidbäcken bäck Granliden by Bergtjärnberget höjd
  Björkliden höjd Granliden by Bergtjärnberget höjd
  Björkliden terräng Granlund Saknas Bergtjärnbäcken bäck
  Björklundmyran myr Grantjäln hemman Bergtjärnbäcken bäck
  Björklundsmyran myr Grundträsk by Bergtjärnbäcken bäck
  Björklundsmyran myr Grundträsk by Bergtjärnen tjärn
  Björkmyran myr Gråliden by Bergtjärnen tjärn
  Björkmyran myr Gråliden by Bergtjärnen tjärn
  Björkmyran odling Grönbo torp Bergtjärnen tjärn
  Björkskotjärnen tjärn Grönbo gårdar Bergtjärnen tjärn
  Björkskotjärnen tjärn Gäddselkojan timmerkoja Bergtjärnen tjärn
  Björkskotjärnen sjö /Se Gäddträsk by Bergtjärnmyran myr
  Björkträskberget höjd Gäddträsk torp Betesmyren myr
  Björkträskmyran myr Gäddträsk by Billtj., se Billstjärnen Saknas
  Björkudden udde Halliden by Billstjärnbäcken bäck
  Björkudden udde Halliden gd Billstjärnen tjärn
  Björkudden terräng Heden kronotorp Bjerakslyet myr
  Björnbrännet skogsmark Heden binamn på Mossarotträsk Bjurhogget strand
  Björnhultet skogsmark Heden tp Bjurhugget holme
  Björnhultmyran myr Hedträsk by Bjurroddet slåtter
  Björnlidbäcken bäck Hedträsk by Bjurstutj., se Bjurstuträsket Saknas
  Björnmyran myr Hej by Bjurstuträsket sjö
  Björnmyran myr Hej by Bjurstuträsket sjö
  Björnmyran, Västra myr Hemberg by Bjurtjärn tjärn
  Björnmyran, Östra myr Hemberg by Bjurtjärn tjärn
  Björnmyran myr Hemliden kronotorp Bjurtjärnbäcken bäck
  Björnstutmyran odling Henningsgård kronotorp Bjurtjärnen tjärn
  Björnstutmyren myr /Se Hesekielskojan timmerkoja Bjurtjärnhalsen myrhals
  Björntjärnberget höjd Hobergsliden by Bjurtjärnmyran myr
  Björntjärnen tjärn Hobergsliden by Bjurtjärnmyren myr
  Björntjärnheden hed Hobergsträsk by Bjurvassholmen holme
  Blankforsen fors Hobergsträsk by Bjurvattnet sjö
  Blank-Jonkmyran myr Holmen by Bjurvattnet sjö
  Blank-Jonkmyrtjärnen tjärn Holmen gårdar Bjurvattnet sjö
  Blankselet del av Byskeälven Holmen binamn på Häbbersholm Bjurvattsstigen stig
  Blanktjärnen tjärn Hornsträsk by Bjuränget äng
  Blankträskbäcken bäck Hornsträsk by Bjuränget slåtter
  Blankträsket sjö Hultet gård Björkberget höjd
  Blyloddalen grop /Se Hundtjärnliden bebyggelse Björkberget höjd
  Blötgörjemyran myr Hårdliden gd Björkbrännet höjd
  Blötmyran sankmark Häbbersholm by Björkbrännet höjd, skogsmark
  Blötmyran myr Häbbersholm by Björkbäcken bäck
  Blötmyran myr Hägglund ödegård Björkbäcken bäck
  Blötnabben udde Högbrännan bebyggelse Björkbäckmyren myr
  Blötnabben udde /Se Högbrännan by Björkholmarna holmar
  Blötnabben äng /Se Högbrännet hemman Björkkläppen höjd
  Bockslyet myrmark Högbrännet gårdar Björklandet skogsmark
  Bocktjärnen tjärn Högdal gd Björklandet skogsmark
  Bogärdan åker Högdal by Björklidberget höjd
  Bogärdan åker Högheden by Björklidberget kronopark
  Bokläppen åker Högheden by Björklidbäcken bäck
  Boljerberget berg Högkälen bebyggelse Björklidbäcken bäck
  Boljermyrtjärnen tjärn Högkälen by Björkliden höjd
  Bomforsen fors Högliden by Björklidheden kronopark
  Bomholmen udde Högliden by Björklidträskberget höjd
  Bomviken uttorkad vik Högliden by Björklidträskmyran myr
  Borstaberget berg Högliden, Östra by Björklidträskmyren myr
  Borsttjärnen tjärn Högtjälen by Björklundmyran myr
  Borstänget myrmark Hörnan kronotorp Björklundmyran myr
  Brandberget höjd och triangelpunkt Jonas koja kolkoja Björklundsmyren myr
  Brandberget, Yttre höjd Jonkedal lht Björkmoren myr
  Brandbärlunden skogsmark Jämmerdalen namn på Nybruket Björkmorkläppen höjd
  Brandforsdammet fördämning Järnvägen Saknas Björkskotjärn tjärn
  Brandforsheden hed Jörn samhälle Björkskotjärnen tjärn
  Brandforsmyran myr Jörn järnvägsstation Björksträkb., se Björklidträskberget Saknas
  Brandforstjärnen tjärn Jörn järnvägsstation Björkudden udde
  Brattberget höjd Jörn mcph, jvst Björkudden udde
  Brattbergsliden skogshöjd Jörn by Björkudden udde
  Brattmyran myrmark Jörnsmarken Västra bebyggelse Björnbrännet höjd
  Brattmyran myr Jörsstationen järnvägsstation Björnhultet skogsmark
  Brattmyran myr Kankberg by Björnhultet ortn, skogsmark
  Brattmyran myr Kankberg by Björnhultmyran myr
  Brattmyran myr Karlbränna by Björnmyran myr
  Brattmyran myr Karlbrännan gd Björnmyren myr
  Brattmyran myr Karlslund by Björnstutmyren myr
  Brattmyran myr Karlslund gd ?Björnsudden udde
  Brattmyran myr Katrineberg by Björnstutmyran myr
  Brattmyran myr Katrineberg torp Björntjärn tjärn
  Brattmyran myr Kaxen, Ini binamn på Ulriksberg Björntjärnen tjärn
  Brattmyrbäcken bäck Kaxliden by Blankberget, Norra höjd
  Brattmyrbäcken bäck Klinta binamn på Klintträsk Blankberget, Södra höjd
  Brattmyrbäcken bäck Klintarna binamn på Klintträsk Blankberget, se Nörd- o. Sör-Blankberget Saknas
  Brattmyrmossan skogsmark Klintberg torp Blankforsen fors
  Bredselet utvidgning Klintberget by Blankforsen fors
  Bredselmyran myr Klintträsk by Blank-Jonkmyran myr
  Bredträskbäcken bäck Klintträsk by Blankselet sel
  Bredträsket sjö Klintträsk, L., se Torpet Saknas Blanktjärn tjärn
  Bredträsket träsk Klintå by Blanktjärnen tjärn
  Bredträskheden hed Klintå by Blanktjärnen tjärn
  Bressmyran myr Klockträsk by Blandtr., se Blandtjärnen Saknas
  Britamyran myr Klockträsk by Blankträsket sjö
  Broforsen fors Kläppen gård Blyloddalen dalgrubba
  Bromyran odling Kläppen gårdar Blötlillflarkmyren myr
  Bromyrtjärnen uttorkad tjärn Kläppen ödegård Blötmyran myr
  Bruksbron terräng? Kläppen gård Blötnabben udde och äng
  Brännbackliden skogsmark Kläppen gårdar Blötnabbstjärn tjärn
  Brännberget berg Kläppen gd Bockforsen fors
  Brännbergsliden höjd Kläppen hemman Bocktjärnen tjärn
  Brännbergsliden höjd Klöverberg bebyggelse Bodstycket åker
  Brännbergsliden skogsmark Klöverberg by Bodtj., se Håltjärnen Saknas
  Brännbergsliden skogsmark Klöverberg gd Bodängarna ängesmyrar
  Brännbergsslyet myrmark Kolars kolkoja Boljermyran myr
  Brännbo koja? Kronan namn på Dalliden Bolljermyrberget höjd
  Brännbo ägomark Kronkojan timmerkoja Bolljermyren myr
  Brännet skogsmark Kronmarken bebyggelse Bolljermyrtjärn tjärn
  Brännet skogsmark Kronoström avs. Boljermyrtjärnen tjärn
  Brännet skogsmark Kronoöverloppsmarken Saknas Bomaggan vattenvirvel
  Brännet höjd Kvarnbacken torp Bomforsen fors
  Brännet skogsmark Kvarnbacken tp Bomforsen fors
  Brännet terräng Kvarnen fd. kvarn Boroddbäcken bäck
  Brännet terräng Kvarnfors bebyggelse Borstaberget höjd
  Brännet skogsområde /Se Kvarnfors by Borstaberget berg
  Brännheden hed Kvarnfors by Borsttj., se Borstängestjärnen Saknas
  Brännheden hed Kvarnliden bebyggelse Borstängestjärnen tjärn
  Brännheden hed Kvarnliden by Borupgärdan fd. odling
  Brännheden hed Kvarnliden by Borupmyran myr
  Brännhedtjärnen tjärn Kvarntjärn ödegård Boråddet myr
  Brännholmen holme Kvarntorp torp Boråddbäcken bäck
  Brännholmliden skogshöjd Kvarntorp tp Botjärn tjärn
  Brännholmliden höjd Kåtaselet by Botjärnmyran myr
  Brännholmmyran myr Kåtaselet by Boviken vik
  Brännholmmyrbäcken bäck Käckgärdan ödegård Brandberget höjd
  Brännkläppen höjd Kälbacka kronotorp Brandberget, se Flaggberget Saknas
  Brännkläppen ägomark Kälberget bebyggelse Brandforsheden hed
  Brännliden berg Kälen, Uti gårdar Brandforsheden kronopark
  Brännliden skogssluttning Lappträskheden binamn på Ålyckan Brandforsmyran odling, myr
  Brännlidknöllen skogshöjd Laxheden bebyggelse Brattbacken backe och åker
  Brännlidmyran myr Laxheden ödegård Brattberget höjd
  Brännlidmyran sankmark Lejontorp torp Brattberget höjd
  Brännlidtjärnen tjärn Lejontorp gd Brattbergsliden kronopark
  Brännmyran myr Lidbäck lht Brattforsen fors
  Brännmyran myr Lidbäcken lht Brattmyran myr
  Brännmyran myr Liden bebyggelse Brattmyran myr
  Brännmyran myr Liden gård Brattmyran myr
  Brännmyran myr Liden gårdar Brattmyran myr
  Brännmyran myr Liden gårdar Brattmyran odling
  Brännmyran myr Liden by Brattmyrarna myrar
  Brännmyran myr Liden gård Brattmyrberget höjd
  Brännmyran myr Lidlund by Brattmyrbäcken bäck
  Brännmyran myr Lidlund by Brattmyrbäcken bäck
  Brännmyran myr Lidlund by Brattmyrbäcken bäck
  Brännmyrberget höjd Lillberget torp Brattmyrbäcken bäck
  Brännmyrberget höjd Lillberget tp Brattmyren myr
  Brännmyrkläpparna terräng Lillgranberget by Brattmyren myr
  Brännmyrorna myrar Lillträsk by Brattmyren myr
  Brännmyrorna myr Lillträsk by Brattmyren myr
  Brännmyrtjärnen tjärn Lillåheden bebyggelse Brattmyren myr
  Brännskogen skogsmark Lindbacka kronotorp Brattmyren myr
  Bränntjärnen tjärn Lindå gårdar Brattmyrliden höjd
  Bränntjärnmyran myr Lindå kronotorp Brattjärn tjärn
  Brännträskbäcken bäck Lugnet gårdar Bredselet sel
  Brännträsket sjö Lugnet lht Bredselmyran myr
  Brännträsket träsk Lundbacka by Bredträskbäcken bäck
  Brännträsket sjö Lundbacka by Bredträskbäcken bäck
  Brännträsket sjö Långnästräsk by Bredträskbrännet höjd
  Brännträsket träsk Långnästräsk by Bredträsket sjö
  Brännträskkläppen skogsområde Långträsk by Bredträsket sjö
  Brännträskselet sjö Långträsk by Bredträskmyran myr
  Brännäsängena terräng Länsgränsen kronotorp Bredviken fd. vik
  Brönsdalmyran myr Länsgränsen banvaktstuga Britamoren slåtter, fd kronopark
  Brönsmyrbäcken bäck Länsgränsen kronotorp Broforsen binamn på Kvarnforsen
  Buberget höjd och triangelpunkt Löf-, se Löv- Saknas Bromyran odling
  Bubergsslyet myrmark Löftjern, se 1 Lövkälen Saknas Bromyren myr
  Buffberget berg Lövkälen bebyggelse Bromyrtjärn tjärn
  Bumyran myr Lövkälen by Brännbacken backe
  Bumyran myr Lövlund bebyggelse Brännberget höjd
  Bumyrtjärnen tjärn Lövlund by Brännberget höjd
  Buristjärnen tjärn Lövtjälen by Brännberget höjd
  Buträskbäcken bäck Lövtjärn, se Lövkälen Saknas Brännbergsliden höjd
  Buträsket sjö Matmyr lht Brännbergsliden höjd
  Byskebäcken bäck Melsträsk by Brännbergsliden kronopark
  Byskeforsen fors Melsträsk by Brännbergslyet myr
  Byskemyran myr Missenträsk by Brännbergsselen tjärnar
  Byskeselet sel Missenträsk, Norra gårdar Brännbergstjärn tjärn
  Byskeselet utvidgning Missenträsk by Brännbäcken bäck
  Byskeselet, Nedre del av Byskeälven Mittiliden bebyggelse Brännet höjd
  Byskeälven älv Mittiliden by Brännet del av Sälgträskliden
  Byskeälven älv Mittiliden gd Brännet höjd
  Byskeälven älv Moren gård Brännet höjd
  Byskeälven älv Mossarotträsk by Brännet höjd
  Byskeälven älv Mossarotträsk by Brännet skogsmark
  Byskeälven älv Myrheden by Brännet skogsmark
  Båthusudden udde Myrheden by Brännet skogsmark
  Bäckmyran odling Myrheden jvst Brännet höjd
  Bäckmyran myr Månen gård Brännet skogsmark
  Bäckmyran myr Månen kronotorp Brännet höjd
  Bäckmyran myr Mångberg tp Brännet höjd
  Bäckmyran myr Mångbo tp Brännet höjd
  Bäckmyran myr Nickus binamn på Nickusberg Brännet berg
  Bäckmyran myr Nickusberg by Brännet Inå namn på Andersträsk
  Bäckmyran myr Nickusberg by Brännet Inåt skogsmark
  Bäckmyran myr Nilsliden by Bränngärdan odling
  Bäckmyran myr Nilsliden by Brännheden skogsmark
  Bäckmyran myr Nordanås by Brännhedtjärnen tjärn
  Bäckmyran myr Nordanås gd Brännholmen holme
  Bäckmyrbäcken bäck Nordänge, se Skärningen Saknas Brännholmen holme
  Bäckmyrliden skogshöjd Norsjöberg by Brännholmen holme
  Bäckviken vik Norsberget, se Norsjöberget Saknas Brännholmen holme
  Bäckängesbäcken bäck Norsjöberget by Brännholmmyran myr
  Bäckängesbäcken bäck Nybo binamn på Nyboliden Brännholmmyrbäcken bäck
  Bäckängeskläppen skogsmark Nybo gd Brännholmliden höjd
  Bäckänget slåtteräng? Nyboliden by Brännholmmyren myr
  Bäckänget terräng Nyboliden, se Nybo Saknas Brännkläppen höjd
  Bäckänget ängsmark Nyborg by Brännkläppen höjd
  Bäckänget slåtter Nyborg by Brännlandet skogsmark
  Bäckänget terräng Nybruket gård Brännlidbäcken bäck
  Bäckänget sankmark Nybruket gård Brännliden höjd
  Dalberget höjd Nybäck by Brännliden höjd
  Dalbäcken bäck Nybäck by Brännliden, se Brännlidknöllen Saknas
  Dalen myrmark Nyfors kronotorp Brännlidknöllen höjd
  Dalheden hed Nygård by Brännlidknöllen höjd
  Dalheden hed Nyfors kronotorp Brännlidknöllen kronopark
  Dalhultet terräng Nygård by Brännlidmoren myrmark
  Dal-Hundtjärnarna tjärnar Nyhem fd. bebyggelse Brännlidmyran myr
  Dalkläppen skogsmark Nylund by Brännlidtjärn tjärn
  Dallidspetsen skogsmark Nylund by Brännlidtjärnen tjärn
  Dalmyran myr Nyträsk by Brännmyran myr
  Dalmyran ägomark Nyträsk by Brännmyran myr
  Dalmyran myr Nyträskån banvaktstuga Brännmyran myr
  Dalmyran myr Nyäng lht Brännmyran odling, myr
  Dalmyran myr Näsberg by Brännmyran myr
  Dalmyran myr Näsberg namn på Näset Brännmyran myr
  Dalmyran myr Näset binamn på Näsberg Brännmyran myr
  Dalmyran myr Näset fd. gd Brännmyran myr
  Dalmyran myr Näsbäckskojan timmerkoja Brännmyran myr
  Dalmyran odling Näverlund bebyggelse Brännmyrb., se Brännholmmyrbäcken Saknas
  Dalslyet myrmark Näverlund by Brännmyrb., se Brännholmmyrbäcken Saknas
  Dalslyet myrmark Näverlund ödegd Brännmyrbackarna höjd
  Dalslyet myr Nörd-Djupträsket bydel Brännmyrbäcken bäck
  Dalslyet myrmark Nördgården gd Brännmyren myr
  Dalslyet åker Olyckan by Brännmyren myr
  Dalslyet myrmark Orrmyren kronotorp Brännmyren myr
  Daltjärnen tjärn Pettersburg bebyggelse Brännpottaskan plats
  Dalviken vik Pintorp ödetorp Brännskogen skogsmark
  Dalviken vik Piptjärn bebyggelse Bränntjärn tjärn
  Dammforsen fors Piptjärn by Bränntjärn tjärn
  Dammheden hed Piptjärn by Bränntjärnen tjärn
  Dammudden udde Pålakgärdan ödetorp Bränntjärnmyran myr
  Dammviken vik Pärlström bebyggelse Brännträskbäcken bäck
  Dammyran myr Pärlström by Brännträskbäcken bäck
  Dammyran odling Pärlström by Brännträsket sjö
  Dammängesberget skogshöjd Pärlström by Brännträsket sjö
  Dammänget terräng Renfors by Brännträsket sjö
  Dammänget sankmark Renfors by Brännträsket sjö
  Dammänget strandområde Renfors by Brännträsket sjö
  Dammänget myrmark Renfors by Brännträsket sjö
  Dammänget myrmark Renfors by Brännträskselen sjö
  Dammänget terräng Renholmen kronotorp Brännträsktjärnarna tjärnar
  Dammänget terräng Renholmen tp Brännvattsliden kronopark
  Daniel-Persaheden hed Renström by Brönsan myr
  Degerberget berg Renström by Brönsmyrbäcken bäck
  Degerberget höjd och triangelpunkt Renström by Brönsmyren myr
  Degerberget höjd Renström by Brönsmyrtjärn tjärn
  Degermyrbäcken, Västra bäck Renström by Brönstjärnen tjärn
  Degermyrbäcken, Östra bäck Renströmsgruvan poststn Buberget höjd
  Degermyrbäcken, Västra bäck Rentjärn torp Buberget berg
  Degermyrbäcken, Östra bäck Rentjärn tp Buffberget höjd
  Degermyren, St. o.L. myrar /Se Ribbfors by Buffberget höjd
  Degerträsket sjö Ribbfors by Buktargrynnan sankbank
  Degerträsket sjö Ringvallsliden ödegård Bumyran myr
  Degerträsket sjö Ruskars fd. tp Bumyran myr
  Degerträskliden skogshöjd Rävakläppen kronokoloni Bussun slåtter
  Degerträskselet utvidgning Rörliden by Bustaberget berg
  Degerträsk-Stavamyran myr Rörliden by Buträskbäcken bäck
  Degerträskån å Rörmyren kronobebyggelse Buträsket utgrävd sjö
  Degerträskån å Rörträsk by Buträsket sjö
  Degerträskån å Rörträsk by Byskeforsen fors
  ?Degervattnet sjö Sandliden by Byskemyran myr
  Degervattnet sjö Sandliden by Byskeselet sel
  Degervattsheden hed Sandudden bebyggelse Byskeälven älv
  Degervattskammen skogshöjd Selsliden by Byskåbäcken bäck
  Degervattsliden höjd Selsliden by Byskåbäcken bäck
  Dikestjärnarna tjärnar Skogliden by Byskåforsen, Nedre fors
  Djupgrovbäcken bäck Skogliden namn på Lövlund Byskåforsen, Övre fors
  Djupgroven skogsmark Skolhustomten, se 7 Åselet Saknas Byskåmyren myr
  Djupgroven bäck Skäret bebyggelse Byskåselet sel
  Djuphålet hål /Se Skärningen, Därå lht Byskån binamn för Byskeälven
  Djupmyran myr Skärudden gård Byskälven älv
  Djupmyrtjärnarna tjärnar Skärudden bebyggelse Byttknapptjärn tjärn
  Djupselet utvidgning Skärudden by Byttknapptjärnen tjärn
  Djupselet del av Byskeselet Slyet gårdar Båthusviken vik
  Djupselheden skogsmark Småforsarna ödetp Bäcken bäck
  Djupselänget strandområde Småträsk by Bäcken, Östi land
  Djupträskberget berg Småträsk by Bäcklundsviken vik
  Djupträsket sjö Smöurn torp Bäckkluvan bäckmöte
  Djupträsket träsk Snapp by Bäckmyran myr
  Djurtjärnen tjärn Snapp by Bäckmyran myr
  Doktorn tjärn Snipp by Bäckmyran myr
  Dolsadalen grop /Se Snipp by Bäckmyran slåtter
  Dolsaroddet uppröjt skogsområde /Se Snokläppen torp Bäckmyran myr
  Drickesbäcken bäck Snorum gård Bäckmyran myr
  Drävjen myrmark Snorum by Bäckmyran myr
  Dummer-Jönsamyran myr Snörsmedliden gd Bäckmyran myr
  Eckornudden terräng Snörsmedsliden ödegård Bäckmyrarna myrar
  Ekorrekläppen höjd Solbacka bebyggelse Bäckmyrbäcken bäck
  Enaviken vik /Se Stavalund bebyggelse Bäckmyren myr
  Erikaänget myrmark Stavalund by Bäckmyren myr
  Erik-Jonsamyran myr Stavalund by Bäckmyren myr
  Erik-Karlsadammet fördämning Stavaträsk bebyggelse Bäckmyren myr
  Erikmyran myr Stavaträsk by Bäckmyren myr
  Erikmyrbäcken bäck Stavträsk by Bäckmyren myr
  Erikroddet ängsmark Stavaträsk by Bäckmyrheden skogsmark
  Eriksbergsviken vik Stavträsk Västra bebyggelse Bäckmyrliden höjd
  Fagerbrännet höjd Stavträsk, Västra by Bäckmyrliden höjd
  Fagertjärnen tjärn Stavträsk Västra by Bäckmyrroddet slåtter
  Falkänget myr Stavträsk Östra bebyggelse Bäckstånggroven dalgång
  Farfargärdan uppodlad mark /Se Stavträsk, Östra by Bäckängesbäcken bäck
  Farfarsmyran myr Stavträsk Östra by Bäckängesbäcken bäck
  Felixmyran myr Stenskatan gård Bäckängesbäcken bäck
  Felixmyrtjärnen tjärn Stenskatan lht Bäckänget ängar
  Fermliden skogsmark Stensliden by Bäckänget äng
  Fermliden skogsmark Stensträsk by Bäckänget äng
  Fettjärnen tjärn Stockberget fd tp Bäckänget ängesmyr
  Finnliden berg o. triangelpunkt o. skogsmark Storberg by Bäckänget myr
  Finnliden höjd och triangelpunkt Storberget gd Bäckänget myr
  Finnliden höjd Storbäcken kronotorp Bäckänget myrmark
  Finnroddet ägomark Storklinta by Bäckänget odling
  Finnträskbäcken bäck Storliden by Bäckänget slåtter
  Finnträsket sjö Storliden namn på Missenträsk Bälltjärnberget höjd
  Finnträsket sjö Storliden ortn, by Dalbacken backe och åker
  Fioltjärnen tjärn Stornäs by Dalbacken backe och åker
  Fioltjärnen tjärn Stornäs by Dalbacken höjd
  Fioltjärnen tjärn Stornäsgård tp Dalbacken backe och åkerteg
  Fioltjärnen tjärn Storslykläppen gård Dalberget höjd
  Fioltjärnen sjö /Se Storträsk by Daldrävjen slåtter
  Fiskgjudmyran myr Storträsk by Dalen dalplats
  Fiskgjudmyran myr Storträsk station stationssamhälle Dalen dalplats
  Fiskgjudtjärnen tjärn Storvattuträsk bebyggelse Dalen, Oppi dalplats
  Fiskgjudtjärnen tjärn Storvattuträsk Saknas Dalgrensviken vik
  Fjällboheden skogsmark Strand bebyggelse Dalhundtjärn tjärn
  Fjällboslyet myrmark Stranden kronotorp Dalhundtjärnen tjärn
  Fjällströmsgärdan odling? Strandfors by Dalhundtjärnmyran myr
  Flakaberget höjd Strandfors by Dalkammen del av Högkammen
  Flakaberget berg, triangelpunkt Strinne by Dalkläppen höjd
  Flakabergsmyran myr Stryckfors by Dalkläppen backe och åker
  Flakaheden hed Stryckfors by Dalkläppen höjd
  Flakaheden skogsmark Strycksele by Dalkvistslyet myr
  Flakakläppen skogsmark Strycksele by Dalliden sluttning
  Flakakläppmyran myr Strycksele by Dalliden höjd
  Flakaliden höjd Strömbergs fd. bebyggelse Dalliden triangelpunkt
  Flakaliden terräng Störhusån banvaktstuga Dalliden kronopark
  Flakamyran myr Stöverberg bebyggelse Dalmyran myr
  Flakamyran myr Stöverberg by Dalmyran odling
  Flakamyran myr Stöverberg gd Dalmyran odling
  Flakamyran myr Sundheden by Dalmyran myr
  Flakamyran myr Sundheden by Dalmyran myr
  Flakamyran myr Sunnanå gd Dalmyran myr
  Flakamyrhalsen myrmark Svallfors gd Dalmyran myr
  Flarken tjärn Svantjärn gårdar Dalmyren myr
  Flarken terräng Svantorp lht Dalmyren myr
  Flarkmyran myr Svartlund by Dalmyren myr
  Flarkmyran myr Svartlund gd Dalmyren myr
  Flarkmyran myr Svarttjärnliden by Dalslyet myr
  Flarkmyran myr Svarttjärnliden gårdar Dalstycket åkerteg
  Flarkmyran myr Svarttjärnliden by Daltegen åker
  Flarkmyran myr Svarttjärnliden bebyggelse Daltjärn tjärn
  Flarkmyran myrmark Svedjan gård Daltjärnen tjärn
  Flarkmyran myr Svedjan gård Daltjärnen tjärn
  Flarkmyran myr Svedjan, se Sviden gd Dalviken vik
  Flarkmyran myr Svedjeliden namn på Aspliden Dammforsaggan ström
  Flarkmyran myr Sviden gd Dammforsen fors
  Flarkmyran myr Sågen såg Dammforsen fors
  Flarkmyran myr Sälgbrännan bebyggelse Dammforsen fors
  Flarkmyran myr Sälgdal bebyggelse Dammforsen fors
  Flarkmyran myr Säljedal by Dammviken vik
  Flarkmyran myr Sälgdal by Dammyran myr
  Flarkmyrbäcken bäck Säljliden by Dammyren myr
  Flarkmyrheden höjd Sälgliden by Dammyrroddet röjning
  Flarkmyrheden hed Sälgträskheden bebyggelse Dammängarna utvidgning
  Flarkmyrheden terräng Söderhem lht Dammängarna ängar
  Flarkmyrtjärnarna tjärnar Sörbacka avs Dammängarna ängar
  Flarkmyrtjärnen tjärn Sör-Djupträsket bydel Dammängena myr
  Flarkmyrtjärnen tjärn Sörgården gd Dammängena slåtter
  Flarktjärnarna tjärnar Tallbacka by Dammängena slåtter
  Flarktjärnen tjärn Tallbacka ödegd Dammängesberget höjd
  Flyggbergmyran myr Tallbacka kronotorp Dammängesbäcken bäck
  Flygget höjd Tallberg Norra by Dammängesstigen stig
  Forsberget berg Tallberg, Södra by Dammänget ängesmyr
  Forsmansgärdan terräng Tallberget gårdar Daniels-Persaheden skogsmark
  Forsänget slåtteräng Tallberget by Darroddet slåtter
  Framislyet myr Tallberget gårdar Degerberget höjd
  Frankenudden udde Talliden bebyggelse Degermyran odling
  Fransänget myrmark Talliden by Degermyrbäcken, Lilla bäck
  Frommyran myr Talliden by Degermyrbäcken, Västra bäck
  Fräkenholmen holme Timmerkläppen tp Degermyrbäcken, Östra bäck
  Fräkenhålet myr Tjälbacka, se Kälbacka Saknas Degermyrbäcken bäck
  Fräkenmyran myr Tjäln gårdar Degermyren binamn på Stormyren
  Fräkenslyet myrmark Tjärn torp Degermyren myr
  Fräkenträskbäcken bäck Tjärnberg torp Degermyren, Lilla myr
  Fräkenträskbäcken bäck Tjärnberget bebyggelse Degermyren, Stora myr
  Fräkenträsket sjö Tjärnheden bebyggelse Degerträsket sjö
  Frängsan odling Tjärnheden by Degerträsket sjö
  Frängsmoren myr Tjärnheden torp Degerträskliden höjd
  Frängsmoren myr Tjärnliden bebyggelse Degerträskån å
  Frängsmyran myr Tjärnliden by Degervattnet sjöar
  Frängsmyran myr Tjärnliden gd Degervattnet sjö
  Frängsmyran myr Tjärntorp kronotorp Dikestjärnen tjärn
  Frängstjärnbäcken bäck Torpet fd. tp Djupforskammen binamn på Kammen
  Frängstjärnbäcken bäck Trastbo bebyggelse Djupforsliden höjd
  Frängstjärnen tjärn Träskholm stationssamhälle Djupforsvältan timmervälta
  Frängstjärnen tjärn Träskholm samhälle Djupgrovbäcken bäck
  Frängstjärnen tjärn Tunadal gård Djupgrovb(äcken), se Djupgroven Saknas
  Frängtjärnen tjärn Tvärliden by Djupgroven sänka
  Furuberget höjd Tvärliden by Djupgroven bäckdal
  Furukälen terräng Tväråberg by Djupgrovtjärnen tjärn
  Furukälforsen fors Tväråberget fd. gd Djupselet sel
  Fågelberget höjd Tväråliden binamn på Högliden Djupselet sel
  Fågelbergstjärnen tjärn Tväråliden, Södra gård Djupselet sel
  Fågelkammen höjd Tväråträskliden Saknas Djuptjärn tjärn
  Fågelkläppen höjd Udden gårdar Djuptjärnen tjärn
  Fågelmyran myr Udden gård Djuptjärnmyran myr
  Fårudden udde Udden gård Djupträskberget höjd
  Fäbodberget berg Udden namn på Pärlström Djupträskberget höjd
  Fäboddiket bäck Udden tp Djupträskbäcken bäck
  Fäboddiket bäck Udden namn på Ribbfors Djupträsket sjö
  Fäbodhalsen myr? Udden gårdar Djupträsket, Lilla sjö
  Fäbodhalsen terräng Ullbergs namn på Ullbergsträsk Djupträsket sjö
  Fäbodheden hed Ullbergsträsk by Djupträskheden skogsmark
  Fäbodheden höjd Ullbergsträsk by Djupträskvägen stig
  Fäbodheden skogsmark Ullbergsträsks skola avs. Djupviken fd. vik
  Fäbodtjärnen tjärn Ulriksberg by Djävulsön fd. holme
  Fäbodträsket träsk Ulriksberg by Doktorn sjö
  Fäbodängena sankmark? Ulrikstorp by Doktorn sjö
  Fällan terräng Ulrikstorpet kronotorp Dolsadalen dalgrubba
  Fällan odling Uppgården gård Dolsaroddet område
  Fällan slåttermark /Se Vackerliden by Dopparliden backe
  Fönnmyran myr Vackerliden gd Drickarbäcken bäck
  Fönnmyran myr Valbränna by Drottning Victoria gruvöppning
  Fönnmyran myr Valbrännan by Dräpartjärnen tjärn
  Förstbron myrmark Vallen gårdar Drävjan myr
  Förstmyran myr Vargliden namn på Vargträsk Drävjen bäck
  Gaddheden hed Vargliden by Drävjen slåtter
  Gammalkvarnforsen fors Vargträsk gård Drötmyren myr
  Gammalkvarnhällorna terräng Vargträsk by Dummer-Jönsmyran myr
  Gammalställtjärnen tjärn Vikbo lht Däppetheden binamn på Daniels-Persaheden
  Gammelbromyran myr Vikdal binamn på Fjällboheden Edan eda
  Gammelbäcken bäck Vikdal namn på Fjällboheden Ekorrkläppen höjd
  Gammelgården terräng Vikhem bebyggelse Elgtj., se Stor-Älgtjärnen Saknas
  Gammelgårdsforsen fors Vilkoret by Enaviken vik
  Gammelgårdsheden hed Villkoret bebyggelse Engransberget höjd
  Gammelgårdsselet utvidgning Villkoret gårdar Engräsberget höjd
  Gammelgårdstjärnarna tjärnar Vithatten bebyggelse Engräsmyran myr
  Gammelgårdsänget sankmark Vithatten by Engräsmyran myr
  Gammelmyran myr Vithatten torp Engräsmyran slåtter
  Gammelmyran myr Vitsidan bebyggelse Erik-Karlsadammet fördämning
  Gammelmyran åker Vreten kronotorp Erik-Jonsaheden skogsmark
  Gammelmyran myr Vänträsk by Erikmyrbäcken bäck
  Gammelmyran myr Vänträsk by Erikmyrbäcken bäck
  Gammeltjärnen tjärn Ytterstberg by Erikmyren myr
  Gammeltomtbrännet skogsmark Ytterstberg gd Eriksberget höjd
  Gammeltomtmyran myr Åbränna by Eriksbergsviken vik
  Gammelängesbäcken bäck Åbrännan gd Eriksbergviken vik
  Garaselberget höjd Åkerheden by Eriksmyran myr
  Garaselet utvidgning Åkerheden by Erikänget slåtter
  Garaselviken vik Åkulla by Eva-Mariamyren myr
  Getarhusmyran myr /Se Åkulla, Norra by Eva-Mariamyran slåtter
  Getingmyran myr Åkulla by Fagerbrännan höjd
  Getingmyran myr Åkulla by Falkstörmsberget höjd
  Getingmyrbäcken bäck Åkulla by Falkänget ängesmyr
  Getliden skogsmark Åkulla Norra by Falkänget myr
  Getliden skogsmark Åkulla Södra by Fallet fall
  Getliden sluttande skogstrakt /Se Åliden Västra bebyggelse Fallet, Däri skogsmark
  Gideonholmen holme Åliden Västra by Fantareiet ängesmyr
  Gjutkläppen höjd Åliden Östra by Fantariet slåtter
  Gjutorna terräng Ålund by Farfargärdan mark
  Gobbelten tjärn Ålsån banvaktstuga Farfargärdan slåtteräng
  Gossberget skogshöjd Ålund by Farfarkläppen slåtter
  Gossbergsmyran myr Ålyckan by Farutjärnen tjärn
  Granberget, se Lillgranberget berg Ålyckan by Felixmyrbäcken bäck
  Granberget, se Lill-Granberget berg Åmyran tp Felixmyren myr
  Granberget berg Ånäset by Felixmyrtj., se Felixtj. Saknas
  Granberget höjd Ånäset by Felixmyrtjärn tjärn
  Granberget höjd Åselet bebyggelse Felixtjärnen tjärn
  Granbergsbäcken bäck Åselet by Fermliden höjd
  Granbergsmyran myr Åselet by Fesamyran myr
  Granbergsmyran odling Åselets skola avs. Fettjärn tjärn
  Granbergsmyran myr Åselets skola, se 7 Åselet Saknas Fettjärnen tjärn
  Granbergsmyran myr Åsmyren kronotorp Fickan odling
  Granbergsmyrbäcken bäck Älgliden bebyggelse Finnliden höjd
  Granbergsmyrtjärnen tjärn Älgliden by Finnroddet odling
  Granbergsträsk triangelpunkt Älgliden gd Finnråddet ängesmyr
  Granbergsträsket träsk Älgtjärnliden bebyggelse Finnträskbäcken bäck
  Granbergsträsket sjö Älgträsk bebyggelse Finnträskbäcken bäck
  Granheden höjd Älgträsk by Finnträsket sjö
  Granholmen holme Älgträsk by Finnträsket sjö
  Granholmen holme Östansjö lht Fiolmyran myr
  Granholmen holme Öster-Jörn by Fioltjärn tjärn
  Granholmsmyran myr Öster-Jörn by Fioltjärnen tjärn
  Granhultberget höjd Öst i Gården gård Fioltjärnen tjärn
  Grankläppen höjd   Fiskgjudtjärnen tjärn
  Grankläppmyran ägomark   Fjällbodamyren myr
  Grankälen skogsparti   Fjällboheden höjd
  Grankälen höjd   Fjällryggen ås
  Grankälen skogsmark   Fjölboheden skogsmark
  Granliden terräng   Fjölboslyet myrmark
  Granliden skogsmark   Flaggberget höjd
  Granliden höjd   Flakaberget höjd
  Granliden höjd   Flakaberget höjd
  Granlidgärdan terräng   Flakaberget höjd
  Granlidslyet myr   Flakaberget höjd
  Granlund terräng   Flakabergsmyren myr
  Granlund skogsområde   Flakaheden skogsmark
  Granmoren terräng   Flakaheden kronopark
  Granängesmyran myr   Flakakläppen höjd
  ?Grenmyrarna myrar /Se   Flakaliden höjd
  Gretatjärnen tjärn   Flakaliden skogsmark
  Groddtjärnen tjärn   Flakaliden kronopark
  Groptjärnen tjärn   Flakamyran myr
  Grundtjärnen tjärn   Flakamyran myr
  Grundträskberget höjd   Flakamyren myr
  Grundträskberget berg   Flakamyren myr
  Grundträskbäcken bäck   Flakamyrheden hed
  Grundträskbäcken bäck   Flakaslyet myrmark
  Grundträsket sankmark   Flarken myr
  Grundträsket sjö   Flarken myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträsket terräng   Flarkmyran myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträsket sumpmark   Flarkmyran myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträsket sjö   Flarkmyran myr
  Grundträskheden hed   Flarkmyran myr
  Grundträskliden skogsmark   Flarkmyran myr
  Grundträskliden höjd   Flarkmyran myr
  Grundträskmyran myr   Flarkmyran myr
  Grundträskmyran odling   Flarkmyran odling
  Grundträsktjärnen tjärn, dels träsk   Flarkmyran myr
  Grundträskån å   Flarkmyran myr
  Grundträskån å   Flarkmyrbäcken bäck
  Grundträskån å   Flarkmyrbäcken bäck
  Grundvattnet sjö   Flarkmyren myr
  Grustjärnen tjärn   Flarkmyren myr
  Gräsandselen utvidgning   Flarkmyren myr
  Gräsandträskbäcken bäck   Flarkmyren myr
  Gräsandträskbäcken bäck   Flarkmyren myr
  Gräshålet myrmark   Flarkmyren myr
  Grönnan strandområde   Flarkmyren myr
  Grötbäcken bäck   Flarkmyren myr
  Grötlångahem terräng /Se   Flarkmyren, Lilla myr
  Gullidockan sankmark   Flarkmyrheden hed
  Gullön udde   Flarkmyrheden hed
  Gårdtjärnen tjärn   Flarkmyrheden höjd
  Gåstjärnen tjärn   Flarkmyrheden skogsmark
  Gåstjärnen tjärn   Flarkmyrkläppen höjd
  Gåstjärnmyran myr   Flarkmyrtjärnen tjärn
  Gåvamyran odling   Flarktjärn tjärn
  Gäddselbrännet terräng   Flarktjärnen tjärn
  Gäddselet utvidgning   Flarktjärnen tjärn
  Gäddselet sel   Flaten udde
  Gäddselfallet vattenfall   Flatterstranden äng
  Gäddtjärnen tjärn   Fogdheden kronopark
  Gäddträskberget, Norra berg   Forsberget, Lilla höjd
  Gäddträskberget, Södra berg   Forsberget, Norra höjd
  Gäddträskberget berg /Se   Frangsmyren, Norra myr
  Gäddträskbrännet skogsmark   Frangsmyren, Södra myr
  Gäddträskbäcken bäck   Frangstjärn tjärn
  Gäddträskbäcken bäck   Frankenudden udde
  Gäddträskbäcken bäck   Frankstj., se Frängstjärnen Saknas
  Gäddträskbäcken bäck /Se   Fredriksgärdan odling
  Gäddträskbäcken utskiften /Se   Frommyren, Norra myr
  Gäddträsket, Östre tjärn   Frommyren, Östra myr
  Gäddträsket, Västre Saknas   Frommyrslyet myr
  Gäddträsket sjö   Fräkengrubban myr
  Gäddträsket sjö   Fräkenholmen holme
  Gäddträsket sjö   Fräkenhålet myr
  Gäddträskmyran myr   Fräkenselet sel
  Gäddträskmyran myr   Fräkentj., se Frängstjärnen Saknas
  Gäddträskgroven fördjupning /Se   Fräkentjärnen tjärn
  Gäddträsket sjö /Se   Fräkenträsket sjö
  Gäddviken vik   Fräkenträsket sjö
  Gälludden udde   Frängsan myr
  Gärdudden udde   Frängserna ängar
  Gätarhusmyran odling   Frängsmyran myr
  Gätarroddet myrmark   Frängsmyren myr
  Gätarroddmyran myr   Frängstjärn tjärn
  Göddmyran myr   Frängstjärnbäcken bäck
  Görjedammet fördämning   Frängstjärnen tjärn
  Görjemyran myr   Frängstjärnen tjärn
  Hackarmyran myr   Frängstjärnen tjärn
  Hackarmyrberget berg   Frängstjärnen tjärn
  Hackgärdan myrmark   Frängstjärnmyran myr
  Halsmyran myr   Frängsträskberget höjd
  Halvvägasbron ?bro   Frängsträskbäcken Saknas
  Halvvägasmyran myr   Frängsträsket binamn på Vackerlidtr.
  Halvvägasmyran myrmark   Furuberget höjd
  Hamptjärnen tjärn   Furuberget höjd
  Hamptjärnen tjärn   Fågelberget höjd
  Handsholmen holme /Se   Fågelberget höjd
  Handskholmen holme   Fågelbergstjärn tjärn
  Haratjärnen tjärn   Fågelbergstjärnen tjärn
  Harrforsen fors   Fågelkammen höjd
  Harrselet sel   Fårberget höjd
  Hattbrännet skogsmark   Fårudden udde och äng
  Hattheden hed   Fårudden udde
  Hattheden skogsmark   Fäbodberget höjd
  Hattmyran myr   Fäbodberget höjd
  Hattmyrslyet myrmark   Fäbodberget berg
  Hatt-Stormyran myr   Fäbodbäcken bäck
  Hauerbäcken bäck   Fäbodheden skogsmark
  Hauertjärnarna tjärnar   Fäbodstigen stig
  Heden skogsmark   Fäbodtjärnen tjärn
  Heden skogsmark   Fällan odling
  Hedgärdan terräng   Fällan äng
  Hedmyran myr   Färmliden höjd
  Hedtjärn sjö   Färmänget slåtter
  Hedtjärnen tjärn   Förstbron bro
  Hedtjärnen tjärn   Förstmyran myr
  Hedträskbäcken bäck   Förstmyren myr
  Hedträsket, se Hedtjärn sjö   Förstmyrslyet del av Förstmyren
  Hedträsket sjö   Förstviken fd. vik
  Hedträsket sjö   Gammalkvarnforsen fors
  Hedträskmyran myr   Gammalkvarnforsen fors
  Hemberget berg   Gammalkvarnhällarna stenhällar
  Hemberget skogshöjd   Gammalmyren myr
  Hemberget berg   Gammalställtjärn tjärn
  Hemberget höjd   Gammalställtjärnen tjärn
  Hemberget höjd   Gammelboliden höjd
  Hembäcken bäck   Gammelbolidvälten timmervälta
  Hemliden höjd och triangelpunkt   Gammelbrännet skogsmark
  Hemmyran odling   Gammelbäcken bäck
  Hemmyran myr   Gammelbäcken bäck
  Hemmyran myr   Gammelbäcken bäck
  Hemmyran myr   Gammeldammforsen fors
  Hemmyran myr   Gammelgårdsforsen fors
  Hemmyran odling   Gammelgårdsmyran myr
  Hemmyran odling   Gammelgårdsmyren myr
  Hemmyran myr   Gammelgårdsselet sel
  Hemmyran myr   Gammelgårdsviken vik
  Hemmyrbäcken bäck   Gammelgärdan odling
  Hemslyet myr   Gammelkärrvägen väg
  Hemtjärnen tjärn   Gammelmyran myr
  Hemtjärnen tjärn   Gammelmyran myr
  Hemtjärnen tjärn   Gammelmyren myr
  Hemtjärnen tjärn   Gammelmyren myr
  Henrikmyran myr   Gammelmyren myr
  Henrikmyran myr   Gammelråddet äng
  Henrikmyrforsen fors   Gammeltjärn tjärn
  Hitreselet utvidgning i Selsbäcken   Gammeltjärn tjärn
  Hiträskbäcken bäck   Gammeltjärnen tjärn
  Hiträsket sjö   Gammeltjärnheden skogsmark
  Hiträskheden terräng   Gammeltomtbrännet skogsmark
  Hjulmyran myr   Gammeltomtmyran odling
  Hjulmyrberget berg /Se   Gammelängesbäcken bäck
  Hjulmyren myr /Se   Garaselberget höjd
  Hjällmyran myr   Garaselberget höjd
  Hobergsbäcken bäck   Garaselet sel
  Hobergsforsen fors   Garaselet sel
  Hobergsklinten triangelpunkt   Garaselviken vik
  Hobergsknösen höjd   Garaselviken vik
  Hobergsmyran myr   Garnheden skogsmark
  Hobergstjärnarna tjärnar   Gaubelten tjärn
  Hobergstjärnbäcken bäck   Gelnäset näs
  Hobergsträskbäcken bäck   Getarhusmyren myr
  Hobergsträskbäcken bäck   Getarhusmyrån del av Ålsan
  Holmberget höjd   Getarråddmyren myr
  Holmen terräng   Getliden höjd
  Holmen strandområde   Getliden skogsområde
  Holmen odling   Getliden kronopark
  Holmforsen fors   Getliden berg
  Holmheden skogsmark   Gideonholmen (el. Kaxlidholmen) holme
  Holmmyran myr   Gjutorna slåtter
  Holmmyran myr   Gobbelten sjö
  Holmmyrbäcken bäck   Godstranden strandslåtter
  Holmroddet myrmark   Gossberget höjd
  Holmselet utvidgning   Gossbergmyran myr
  Holmströmskläppen skogsbacke   Granberget höjd
  Holmströmsviken vik   Granberget höjd
  Holmtjärnen, Västra tjärn   Granberget höjd
  Holmtjärnen, Västre tjärn   Granberget höjd
  Holmtjärnen, Östra tjärn   Granberget höjd
  Holmtjärnen, Östre tjärn   Granberget höjd
  Holmtjärnen tjärn   Granberget höjd
  Holmtjärnmyran myr   Granberget höjd
  Hornsträsket sjö   Granberget höjd
  Hornsträskheden hed   Granbergmyran myr
  Hornsträskholmen holme   Granbergmyran myr
  Hultingen terräng   Granbergs-, se även Grämers- Saknas
  Hultingen terräng   Granbergsbäcken bäck
  Hummelbäcken bäck   Granbergsdammet slåtterdamm
  Hummelbäckroddet slåtter   Granbergsmyran myr
  Hundhålet tjärn   Granbergsmyran myr
  Hundtjärnarna tjärnar   Granbergsmyran myr
  Hundtjärnbäcken bäck   Granbergsmyren myr
  Hundtjärnen tjärn   Granbergsmyren myr
  Hundtjärnen tjärn   Granbergsmyrtjärnen tjärn
  Hundtjärnen tjärn   Granbergssnuten ås
  Hundtjärnmyran myr   Granbergsträsket sjö
  Hygget terräng   Granholmen holme
  Hålbäcken bäck   Granhultberget höjd
  Hålmyran ägomark   Granhultberget höjd
  Hålmyran myr   Granhultet odling
  Hålmyran myr   Granhulttjärnen tjärn
  Hålmyrbäcken bäck   Grankläppmyran odling
  Hålmyrbäcken bäck   Grankälen höjd
  Hålmyrbäcken bäck   Granliden höjd
  Hålänget myr   Granliden höjd
  Hårdlandsliden höjd /Se   Granliden höjd
  Hårdlandsliden kronopark /Se   Granliden skogsmark
  Hårdlandslidmyran myr   Granmorkan, Ini sankmark
  Hårdlandslidmyran myr   Granskogen skogsmark
  Hårdlandsslybäcken bäck   Gravbäcken bäck
  Hårdlandsslyet myrmark   Graven fors
  Hårdlandstjärnen myrmark?   Graven fd. slussar
  Häbbersberget skogshöjd   Graven bäck
  Häbbersbäcken bäck   Grenmyrarna myrar
  Häbbersbäcken bäck   Gretatjärnen tjärn
  Häbbersholmen holme   Gropen annat namn på Ålsagropen el. Kammen
  Häbbersmyran myr   Groptjärnen tjärn
  Häcklefjälltjärnen tjärn   Groven bäckravin
  Hägnen odling   Grundtjärnen sjö
  Hägnen ägonamn /Se   Grundträskberget, se Hemliden Saknas
  Hället fors /Se   Grundträskbrännet skogsmark
  Hällforsen fors   Grundträskbäcken bäck
  Hällmyran myr   Grundträskbäcken bäck
  Hällmyran myr   Grundträsket sjö
  Hällmyrbäcken bäck   Grundträsket sjö
  Hällmyrviken vik   Grundträsket sjö
  Hälltjärnberget höjd   Grundträsket sjö
  Hälltjärnen tjärn   Grundträsket sjö
  Hässjegårdsmyran myr   Grundträsket fd. sjö
  Hässjemyran myr   Grundträsket sjö
  Hässjemyran myr   Grundträskforsen fors
  Hässjeslåtten slåtter   Grundträskheden höjd
  Hässjeänget myrmark   Grundträskliden höjd
  Hästholmen holme   Grundträskliden höjd
  Hästhöängestjärnen tjärn   Grundträskmyren myr
  Hästkläppen terräng   Grundträskmyren myr
  Hästmoren terräng   Grundträsktjärn tjärn
  Hästmoren myr   Grundträsktjärnen tjärn
  Hästmyran myr   Grundträskån å
  Hästmyran myr   Grundträskån å
  Hästmyran myr   Grundträskån bäck
  Hästmyran myr   Grundvattnet del av Långvattnet
  Hästmyran myr   Grundvattnet tjärn
  Hästmyran myr   Gruskammen ås
  Hästmyrheden, Norra hed   Gruskammen höjd
  Hästmyrheden, Norra terräng   Grustjärnen tjärn
  Hästmyrheden, Södra terräng   Grynvällingbäcken bäck
  Hästmyrtjärnen tjärn   Grytan backe
  Hästskobäcken bäck   Gråliden höjd
  Hästskomyran myr   Grämersbäcken bäck
  Hästskonabben område   Grämersliden höjd
  Hästskotjärnen tjärn   Grämersmyrarna myrar
  Hästskotjärnen tjärn   Grämersmyren myr
  Hästskoträsket sjö   Grämersmyrtjärn tjärn
  Hästslyet sankmark   Grämersmyrtjärn tjärn
  Hästslyet myr   Gränersträsket sjö
  Högbrännmyran odling   Grämersängarna ängar
  Högbränntjärnen tjärn   Gräsandbäcken binamn på Skogträskbäcken
  Högdalen skogsområde   Gräsandselen sel eller tjärnar
  Högermyran myr   Gräsandselen sel
  Högheden hed   Gräsandträskbäcken bäck
  Högheden hed   Gräsandträsket, Norra sjö
  Högkamhalsen myrmark   Gräsandträsket, Södra sjö
  Högkammarna terräng   Gräsandträskliden kronopark
  Högkammen höjd   Gräsandträskmyran myr
  Högkammen ås   Gräshålet äng
  Högkammen triangelpunkt   Gräshålet slåtter
  Högkammen skogshöjd   Gräshålet slåtter
  Högkammen sandås /Se   Gräsmyran myr
  Högkammyran myr   Gräsmyren myr
  Högkammyran myr   Grönlötet fd. bete
  Högkammyran myr   Grönnforsen fors
  Högkammyren myr /Se   Grönnselet sel
  Högkammyren fördjupning /Se   Gullön udde
  Högkamtjärnarna tjärnar   Gullön udde, fd. holme
  Högkälen terräng   Gustavbrännet höjd
  Högkälen höjd   Gustavgärdan odling
  Höglidforsen fors   Gustavänget slåtter
  Högmyran myr   Gårdsslöjet myr
  Högspångslyet myr   Gårdtjärn binamn på Lilltjärn
  Högärdan odling   Gårdtjärn tjärn
  Hökstenberget berg   Gåstjärn tjärn
  Hökstenslyet myrmark   Gåstjärn tjärn
  Hömyran odling   Gåstjärnberget höjd
  Hömyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Hömyrbrännet skogsmark   Gåstjärnen tjärn
  Hömyrbäcken bäck   Gåstjärnen tjärn
  Hörnebacken terräng   Gåstjärnen tjärn
  Hörnebacken triangelpunkt   Gåvamyran odling
  Hötjärnbäcken bäck   Gäddselbrännet höjd
  Hötjärnen tjärn   Gäddselet sel
  Idabacken vägbacke /Se   Gäddselet, Lilla sel
  Innerstberget berg   Gäddselet sel
  Innerst-Brattmyran myr   Gäddselfallet fors
  Innerstträsket sjö   Gäddselforsen fors
  Inreliden skogsområde   Gäddselforsen fors
  Inre-Långtjärnen tjärn   Gäddselmyren myr
  Inreselet utvidgning   Gäddselmyrorna myrar
  Inretjärnen tjärn   Gäddträskberget berg
  Inretjärnen tjärn   Gäddträskberget höjd
  Inre-Vistträsket sjö   Gäddträskberget kronopark
  Israelsmyran myr   Gäddträskberget berg
  Jakobdammet terräng   Gäddträskbäcken bäck
  Jan-Eriksberget höjd   Gäddträskbäcken bäck
  Jankmyran myr   Gäddträskbäcken bäck
  Jankmyrbäcken bäck   Gäddträskbäcken bäck
  Jankmyrtjärnen tjärn   Gäddträskbäcken bäck
  Jengräsberget höjd   Gäddträskbäcken bäck
  Jengräshålet myr   Gäddträskbäcken utskifte
  Jengräsmyran myr   Gäddträsket sjö
  Jengräsmyran myr   Gäddträsket sjö
  Jengräsmyran myr   Gäddträsket, Västra sjö
  Jengräsmyran myr   Gäddträsket, Östra sjö
  Johannelund ägomark   Gäddträsket sjö
  Jon-Andersaskallen höjd   Gäddträsket sjö
  Jon-Jansamyran myr   Gäddträsket sjö
  Jon-Jonsatjärnen tjärn   Gäddträsket sjö
  Jonkedaltjärnen tjärn   Gäddträsket ortn, sjö
  Jonkgärdan odling   Gäddträsket träsk
  Jonkhalsen myrmark?   Gäddträskgroven ravin
  Jonkholmen holme   Gäddträskgroven grov
  Jonkmyran myr   Gäddträskmyran myr, odling
  Jonkudden udde   Gäddträskmyran odlad myr
  Jonkudden, (Övre o. Nedre) uddar /Se   Gäddträskmyren myr
  Jon-Nilsholmen holme   Gäddträskstigen stig
  Jungfrumyran myr   Gäddviken vik
  Jungfrumyren myr /Se   Gälludden udde
  Jungfrumyrbäcken bäck   Gärdudden udde
  Jämmerdalen myrmark?   Gärdudden udde
  Järnsdalen terräng   Gärdviken vik
  Järpgroven terräng   Gärdvikudden udde
  Järpkullen berg, triangelpunkt   Gästisselet sel
  Järvhålet myrmark   Gätarhusmyran myr
  Järvtjärnberget berg   Gätarhusmyrforsen fors
  Järvtjärnbäcken bäck   Gätarroddmyran slåtter
  Järvtjärnen tjärn   Görgdammet fördämning
  Järvängeshalsen terräng   Görgmyren myr
  Jönsliden skogsmark   Görgtjärnarna tjärnar
  Jönsslyet myrmark   Görjan myr
  Jörnsmyran odling   Görjeviken vik
  Jörnsträsket, se Myrträsket sjö   Hackarmyran slåtter
  Jörnsträsket sjö   Hackarmyrberget höjd
  Jörnsträsket sjö   Halliden höjd
  Kaffestigen gångstig /Se   Hallidtj., se Tjärnen Saknas
  Kalldalslyet myrmark   Halsänget äng
  Kallebrännet terräng   Halvvägasmyran myr
  Kalletjärnen tjärn   Hampsänkstjärnen tjärn
  Kalleviken vik   Hamptjärn tjärn
  Kallholmsmyran myr   Hamptjärnen tjärn
  Kallholmsudden udde   Handsholmen holme
  Kallkällan tjärn   Handskholmen holme
  Kallkällbäcken bäck   Haralägden odling
  Kallkällmyran odling   Harrforsen fors
  Kallkällmyran odling   Harrselet sel
  Kallkällmyran myr   Hastaberget, se Hanstanberget Saknas
  Kallkällmyran myr   Hattmyran myr
  Kallkällmyran myr   Hatt-Stormyran myr
  Kallkällmyran myr   Hauarbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Hauarmyran myr
  Kallkällmyran myr   Haustauberget, Västra höjd
  Kallkällmyran myr   Haustauberget höjd
  Kallkällmyran myr   Haustanberget höjd
  Kallkällmyran myr   Hedarna hedar
  Kallkällmyran myr   Heden odling
  Kallkällmyran odling   Heden, Nordå skogsmark
  Kallkällmyran ägomark   Heden skogsmark
  Kallkällmyran ägomark   Heden skogsmark
  Kallkällmyrorna myrmark   Heden, Inå skogsmark
  Kammarmyran myr   Hedmyren myr
  Kalvtjärnen tjärn   Hedmyran myr
  Kammarna skogsmark   Hedtjärnen tjärn
  Kammen höjd   Hedtr., heter Vänträsket Saknas
  Kammen skogshöjd   Hedträskbäcken bäck
  Kammen terräng   Hedträsket sjö
  Kammen terräng   Hedträsket sjö
  Kammyran myr   Hedträskänget äng
  Kammyran myr   Hejkläppen kronopark
  Kamslyet myr   Hemberget höjd
  Kamsåfallet vattenfall   Hemberget höjd
  Kamsåheden hed   Hemberget berg
  Kamsån å   Hemberget höjd
  Kamsån å   Hemberget höjd
  Kamtjärnen tjärn   Hembäcken binamn på Kvarnbäcken
  Kankberget berg   Hembäcken bäck
  Kankberget höjd   Hemliden skogshöjd
  Kankbergsviken vik   Hemmyran myr
  Kantinsheden skogsmark   Hemmyran odling
  Kantinstjärnen tjärn   Hemmyran myr
  Karlbrännan berg o. triangelpunkt   Hemmyran myr, odling
  Karlbrännan triangelpunkt   Hemmyren myr
  Karl-Evahålet myr?   Hemmyren myr
  Karl-Fredriksberget höjd   Hemtjärn tjärn
  Karl-Gustav-tjärnarna tjärnar   Hemtjärnbäcken bäck
  Karl-Karlsatjärnen tjärn   Hemtjärnen tjärn
  Karl-Magnusmyren myr   Hemtjärnen tjärn
  Karlmyran myr   Henrikmyran myr
  Kattismyran myr   Henrikmyran myr
  Kavelbromyran myr   Henrikmyren myr
  Kavelbromyran myr   Henrikmyrforsen fors
  Kavelbromyren myr /Se   Henrikmyrforsen fors
  Kavelslyet myrmark   Hesekielskojan koja
  Kaxfallet vattenfall   Hesekielstjärn tjärn
  Kaxliden höjd   Hesekielstjärn, se Småtjärnarna Saknas
  Kaxmyran, Stor- myr   ?Hidträsket tjärn
  Kaxmyrhalstjärnen tjärn   Hitlervägen väg
  Kaxtjärnen, Västra tjärn   Hitmyran myr
  Kaxträsket träsk   Hitmyren myr
  Killingberget berg   Hitudden udde
  Killingberget berg /Se   Hjalmarmyren myr
  Killingbergmyran myr   Hjerpkullen, se Järpkullen Saknas
  Killingholmen holme   Hjulmyrberget berg
  Killingholmen holme   Hjulmyren myr
  Killinghällan udde   Hjärpkullen binamn på Ullbergsberget
  Killinghällan udde /Se   Hoberget höjd
  Klintmyran sankmark   Hoberget höjd
  Klintmyrheden skogshöjd   Hoberget höjd
  Klintån å   Hobergsbäcken bäck
  Klintån å   Hobergsbäcken bäck
  Klockberget berg, triangelpunkt   Hobergsforsen fors
  Klockbergträsket sjö   Hobergsforsen fors
  Klockträskbäcken bäck   Hobergsklinten höjd
  Klockträsket, se Klockbergträsket sjö   Hobergsklinten, se Hoberget Saknas
  Klockträsket sjö   Hobergsknöllen, se Hoberget Saknas
  Klockträsket sjö   Hobergsliden höjd
  Klockträsket sjö   Hobergsmarken kronopark
  Klubbarmyran, Nörd- myrmark   Hobergsmyran myrodling
  Klubbarmyran, Sör- myrmark   Hobergstjärnarna tjärnar
  Koberget berg /Se   Hobergsträskbäcken bäck
  Klubbarmyrbrännet skogsmark   Hobergsträsket, Västra sjö
  Klubbarmyrtjärnen tjärn   Hobergsträsket, Östra tjärn
  Klubbarmyrtjärnen tjärn   Hobergsträsket, Östra sjö
  Kluvan område /Se   Hobergsträsket, V. o. Ö. Saknas
  Kluvan trakt /Se   Hobergsängarna ängesmyrar
  Kläppen åker   Holmarna holmar
  Kläppmyran myr   Holmarna holmar
  Kläpparna terräng   Holmarna slåtter
  Kläppen landområde   Holmberget höjd
  Kläppen ägomark   Holmen holme
  Kläppen ägomark   Holmen slåtter
  Kläppmyran myr   Holmen holme
  Kläppmyran myr   Holmen holme
  Kläppmyrtjärnen tjärn   Holmen udde
  Kläpptjärnen tjärn   Holmen holme
  Kläpptjärnen tjärn   Holmen holme
  Kläpptjärnen tjärn   Holmen ortn., terräng?
  Klöverberget höjd och triangelpunkt   Holmfors kronopark
  Klöverbergsängena myrmark   Holmforsaggan spakvatten
  Klöverbergsängena slåtter   Holmforsen fors
  Klövermyran myr   Holmheden hed
  Klövermyrarna myrar /Se   Holmmyran myr
  Klövermyrbäcken bäck   Holmmyren myr
  Knabbmyran myr   Hommyrkärret utvidgning av Degerån
  Knagängesberget berg   Holmströmsviken vik
  Knagängesbäcken bäck   Holmtjärn, Västra sjö
  Knagänget ängsmark   Holmtjärn, Östra sjö
  Knalltjärnen tjärn   Holmtjärnbäcken bäck
  Knapptjärnen tjärn   Holmtjärnen binamn på Holmträsket
  Knekaviken vik   Holmtjärnmyran myr
  Knipmyran myr   Holmträsket sjö
  Knipstombäcken bäck   Holmänget äng
  Knipstombäcken bäck   Holmänget slåtter
  Knottermyrheden terräng   Hornsträsket sjö
  Knottermyrheden terräng   Hornsträsket sjö
  Knottermyrliden höjd   Hultet höjdkam
  Knusterbäcken bäck   Hultet skog
  Knutsgärdan odling   Hultingen back-kläpp
  Knösheden hed   Hultingen, Uti skogsmark
  Knösmyran myr   Hultmyren myr
  Knösmyran myr   Hummelbäcken bäck
  Koberget höjd   Hummelbäckroddet slåtter
  Kojtjärnen tjärn   Hummeltegen mark
  Kojtjärnen tjärn   Hundhålet myr
  Kolars terräng   Hundtjärn tjärn
  Konradsforsen fors   Hundtjärn tjärn
  Kopladukläppen höjd   Hundtjärnarna tjärnar
  Kopladumyran myr   Hundtjärnarna tjärnar
  Korsmyran myr   Hundtjärnbäcken bäck
  Korumpan del av Svarttjärnen   Hundtjärnbäcken bäck
  Kricktjärnen tjärn   Hundtjärnbäcken bäck
  Kricktjärnen tjärn   Hundtjärnen tjärn
  Krogugforsen fors   Hundtjärnen tjärn
  Kroken myr   Hundtjärnliden sluttning
  Krokforsen fors   Hundtjärnliden skogsmark
  Krokmyran myr   Hundtjärnliden kronopark
  Krokmyran myr   Hundtjärnmyran myr
  Krokmyran myr   Hyttr., se Hidträsket Saknas
  Krokslyet myr   Hytträsket sjö
  Kroktjärnen tjärn   Hytträsket Saknas
  Kroktjärnen tjärn   Hålen slåtter
  Kroktjärnen tjärn   Hålet vik
  Kroktjärnen tjärn   Hålmyran myr
  Kroktjärnen tjärn   Hålmyran slåtter
  Kroktjärnen tjärn   Hålmyran myr
  Kroktjärnkläppen, Norra skogsområde   Hålmyran myr
  Kroktjärnkläppen, Södra skogsområde   Hålmyrbäcken bäck
  Kroktjärnmyran myr   Hålmyrbäcken bäck
  Krokänget myrmark   Hålmyrbäcken bäck, slåtter
  Kronkojorna skogskojor   Hålmyren myr
  Kronänget myr?   Hålmyren myr
  Krutahålet terräng   Hålmyren myr
  Krångsvarvet del av Byskeälven   Hålmyren, se Holmmyran Saknas
  Krångsvarvmyran myr   Hålmyrforsen fors
  Kull-Johnbäcken bäck   Hålmyrroddet odling
  Kull-Johnhålet myr   Hålmyrselet sel
  Kullmyran myr   Hålmyrselforsen fors
  Kusbergsbäcken bäck   Håltjärnen tjärn
  Kuslidmyran myr   Hålänget ängesmyr
  Kusmyrliden skogshöjd   Hårdlandsliden höjd
  Kusträsket sjö   Hårdlandsmyren myr
  Kusträsket sjö   Hårdlandsmyrtjärn tjärn
  Kusträsket sjö   Hårdtjärnliden skogsmark
  Kusträskmyran odling   Häbbersberget höjd
  Kusån å   Häbbersbäcken bäck
  Kusån å   Häbbersbäcken bäck
  Kusån å   Häbbersbäckmyran myr
  Kuttjärnen tjärn   Häbbersholmen holme
  Kuttjärnen sjö /Se   Häbbersholmen holme
  Kvarnbacken höjd   Häbbersholmsråddet ängesmyr
  Kvarnberget höjd   Häbbersliden binamn på Liden
  Kvarnberget höjd   Häbbersmyran myr
  Kvarnberget höjd   Häbbersmyren, Lilla myr
  Kvarnberget berg   Häcklefjälltjärnen tjärn
  Kvarnbergshålet myrmark   Häcklefjällänget slåtter
  Kvarnbergsmyran myr   Hägglunden odling
  Kvarnbrännet skogsområde   Hällarna fors
  Kvarnbrännmyran myr   Hällarna stenar
  Kvarnbäcken bäck   Hället fors
  Kvarnbäcken bäck   Hällforsen fors
  Kvarnbäcken bäck   Hällforsen fors
  Kvarnbäcken bäck   Hällorna fors
  Kvarnbäcken bäck   Hälltjärnberget höjd
  Kvarnbäcken bäck   Hälltjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Hässjegårdmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Hässjeslåtten slåtter
  Kvarnbäcken bäck   Hässjemyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Hästbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Hästbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck /Se   Hästholmen holme
  Kvarndammet fördämning   Hästholmselet sel
  Kvarndammet terräng   Hästhuvuddrävjan myr
  Kvarnforsen fors   Hästhöängestjärn tjärn
  Kvarnforsen fors   Hästliden namn på Sälgträskliden
  Kvarnforsen fors   Hästmorbäcken bäck
  Kvarnholmmyran myr   Hästmoren myr
  Kvarnkälen skogsmark   Hästmyran myr
  Kvarnliden skogshöjd   Hästmyran myr
  Kvarnmorbäcken bäck   Hästmyren myr
  Kvarnmyran myr   Hästmyrorna myrar
  Kvarnmyran myr   Hästskobäcken bäck
  Kvarnmyran myr   Hästskobäcken bäck
  Kvarnmyran myr   Hästskon krök
  Kvarnmyran myr   Hästskonabben slåtter
  Kvarnmyran odling   Hästskotjärn tjärn
  Kvarnmyran odling   Hästskotjärn tjärn
  Kvarnmyran myr   Hästskotjärn Saknas
  Kvarnmyran myr   Hästskotjärnen bin. på Lilltjärnen
  Kvarnmyran myr   Hästskotjärnen tjärn
  Kvarnmyrholmarna holmar   Hästskoträsket sjö
  Kvarnmyrhägnen terräng   Hästskoträsket tjärn
  Kvarnselet utvidgning   Hästslyet, se Stor-Hästslyet Saknas
  Kvarnselet sel   Högarmyren myr
  Kvarntjärnen, Nedre tjärn   Högbackmyren myr
  Kvarntjärnen, Övre tjärn   Högbrännan höjd
  Kvarntjärnen tjärn   Högbränntjärn tjärn
  Kvarnviken vik   Högbränntjärnen tjärn
  Kvarnviken vik   Högdalen kronopark
  Kvartersbäcken bäck   Högermyran myr
  Kyrkvägen väg /Se   Högheden hed
  Kyrkvägmyrberget berg /Se   Högheden höjd
  Kyrkvägmyren myr /Se   Högheden skogsmark
  Kyrkvägsmyran myr   Högheden skogsmark
  Kyrkvägsmyrberget höjd   Högholmen holme
  Kyrkvägstjärnen tjärn   Högkammen ås
  Kyssarkläppen terräng   Högkammen höjd
  Kågeälven å   Högkammen höjd
  Kågeälven älv   Högkammen ås
  Kågeälven älv /Se   Högkammen ås
  Kågträskbäcken bäck   Högkammen jordås
  Kågträsktjärnen tjärn   Högkammyran myr
  Kågträsktjärnen tjärn   Högkammyren myr
  Kålgärdan åker   Högkammyren myr
  Kåtaberget berg   Högkammyrgroven grov
  Kåtaberget triangelpunkt   Högkamtjärnarna tjärnar
  Kåtaberget berg   Högkälen höjd, ås
  Kåtaberget berg   Höglidforsen binamn på Tvärålidforsen
  Kåtabergsheden terräng   Högmyren myr
  Kåtabergsmyrorna myrar   Högstenb., se Haustanberget Saknas
  Kåtabergsmyrorna myrar   Högärdan odling
  Kåtamyran myr   Hökamyran myr
  Kåtatjärnen tjärn   Hömyran odling
  Kåtatjärnen tjärn   Hömyran myr
  Kåtatjärnmyran myr   Hörnebacken backe
  Käckbacken skogsbacke   Hörnänget ängesmyr
  Käckmyran myr   Hötjärn tjärn
  Kälberget berg   Hötjärnbäcken bäck
  Kälen skogsmark   Hötjärnen tjärn
  Kälen berg   Hötjärnen tjärn
  Kälen skogsmark   Hötjärnmyran myr
  Kälen höjd   Hövägen (vinter) väg
  Källhålet myr   Idabacken vägbacke
  Källmyran myr   Innerstan slåtter
  Källmyran myr   Innerstberget höjd
  Källmyran myr   Innerstberget höjd
  Källmyran myr   Innerstselet sel
  Källmyran myr   Innerstträskbäcken bäck
  Kälmyran myr   Innerstträsket sjö
  Kälmyran myr   Innerstträsket sjö
  Kälsmyran myr   Inreliden del av Björkliden
  Käringberget höjd   Inreliden höjd
  Käringmyran myr   Inre-Långtjärnen tjärn
  Kärret tjärn   Jan-Olsaslyet myr
  Kärret sumpmark   Inre-Orrtjärnen tjärn
  Kärret sumpmark   Inretjärnen tjärn
  Kärret tjärn   Intjärnen tjärn
  Kärrhusbäcken bäck   Israelsmyran myr
  Kärrhuskläpparna skogshöjd   Jakobsgärdan odling
  Köldmyran myr   Jakobsstegen stig
  Ladumyran myr   Janihalsen slåtter
  Ladumyrbäcken bäck   Janiläningen vik
  Ladumyrbäcken bäck   Jani-Pellgärdan odling
  Lagngistholmen holme   Jan-Jansatjärnen tjärn
  Lagslåtten myrmark   Jan-Pettersmyren myr
  Lagtjärnen tjärn   Jemsmyran odling
  Lagtjärnen tjärn   Jockamyren myr
  Lappgraven bäck   Jockan binamn på Jockamyren
  Lappgrundträskberget berg   Joelstjärnen tjärn
  Lapphålet myr   Johannesberget binamn på Abborrknöllen
  Lapphålet sumpmark   Jon-Annesavallen höjd
  Lappkläpparna skogsmark   Jon-Jansamyren myr
  Lappkläppen skogshöjd   Jon-Jansatj., se Jan-Jansatjärnen Saknas
  Lappkläppen skogsområde   Jon-Jansatjärn tjärn
  Lappkläppen udde?   Jonkedaltjärn tjärn
  Lappkåtaforsen fors   Jonkedaltjärnen tjärn
  Lappkåtaholmen holme   Jonkmyran myr
  Lappkåtaänget myrmark   Jonkmyrtjärnen tjärn
  Lappmyran myr   Jonk-udden udde
  Lappmyran myr   Jonkudden udde
  Lappmyran myr   Jonkudden udde
  Lappsmåget inbuktning vid Skellefteälven /Se   Nedre Jonkudden udde
  Lapptjärnen tjärn   Övre Jonkudden udde
  Lapptjärnen tjärn   Jonkviken vik
  Lapptjärnen tjärn   Jordlandet odling
  Lapptjärnen tjärn   Jungfrumyrbäcken bäck
  Lappträsket sjö   Jungfrumyren myr
  Lappträsket träsk   Jungfrumyren myr
  Lappträskheden hed   Jungfrumyrtjärn tjärn
  Lappträskmyran myr   Jämmerdalen trakt
  Lappträskån å   Järpkullen höjd
  Lappträskån å   Järvtjärn tjärn
  Lappudden udde   Järvtjärn, Norra tjärn
  Lappudden udde   Järvtjärnarna tjärnar
  Lappvallen terräng?   Järvtjärnberget höjd
  Lappviken vik   Järvtjärnen höjd
  Lappvikudden udde   Järvtjärnen tjärn
  Lars-Andersaslåttarna slåtter   Järvängeshalsen slåtter
  Lars-Gustavmyran sankmark   Jönsgärdan odling
  Larsmoren odling   Jönsliden skogsmark
  Larsmyran myr   Jönsmyran myr
  Lat-Jonsamyran myr   Jörnsberget, Norra höjd
  Latmyran myr   Jörnsberget, Södra höjd
  Laxgärdan odling?   Jörnsbäcken bäck
  Laxheden skogsmark   Jörnsmarken Västra kronopark
  Laxheden hed   Jörnsmarken Östra kronopark
  Ledvassbäcken bäck   Jörsmyren myr
  Ledvassbäcken bäck   Jörnsmyren, Norra myr
  Ledvassbäcken bäck   Jörnsmyren, Södra myr
  Lergrovbäcken bäck   Jörnsträsket sjö
  Lergrovbäcken bäck /Se   Jörnsträsket sjö
  Leränget strandområde   Jörsberget berg
  Lidbäckkärret sumpmark   Jörsträsket sjö
  Liden skogsmark   Kaffestigen stig
  Liden skogsmark   Kaffestigen stig
  Liden skogshöjd   Kaffestigen stig
  Liden skogsmark   Kalldalbäcken bäck
  Lidgärdan terräng   Dalldalslyet sankmark
  Lidgärdan odling   Kallholmsmyran myr
  Lidgärdan odling   Kallholmssundet sund
  Lidkärret myrmark   Kallkällmyran myr
  Lidlundsbäcken bäck   Kallkällmyran myr
  Lidlundsbäcken bäck   Kallkällmyran odling
  Lidlundsbäcken bäck   Kallkällmyran odling
  Lidlundsliden skogsmark   Kallkällmyran myr, odling
  Lidmansgärdan odling   Kallkällmyran myr
  Lidmyran myr   Kallkällmyran myr
  Lidmyran myr   Kallkällmyran odling
  Lidmyran myr   Kallkällmyran odling
  Lidmyran odling   Kallkällmyran myr
  Lidmyran myr   Kallkällmyrarna myrar
  Lidmyran, Norra myr   Kallkällmyren myr
  Lidmyran, Södra myr   Kallkällmyren myr
  Lidmyran myr   Kallkällmyren myr
  Lidmyran myr   Kallkällmyren myr
  Lidmyrbäcken bäck   Kallkällmyren ortn., myr?
  Lidmyrgärdan ängsmark   Kallkällslyet del av Långmyren
  Lidmyrkälen skogsområde   Kallonsundet sund
  Lidtjärnbäcken bäck   Kallonsudden udde
  Lidtjärnen tjärn   Kammen ås
  Lidtjärnmyran myr   Kammen höjd
  Liljebladsmyran myr   Kammen höjd
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Kammen ås
  Lilla Klintträsk terräng   Kammen ås
  Lillavan sjö   Kammen ås
  Lillbackmyran myr   Kammen, Nedå ås
  Lillberget berg   Kammen ås
  Lillberget berg   Kammen ås, grustag
  Lillberget höjd   Kammyran odling
  Lillberget berg   Kammyran slåtter
  Lillberget höjd   Kamslyet myr
  Lillberget höjd   Kamsån å
  Lillberget höjd   Kamsån å
  Lillberget skogshöjd   Kamtjärnen tjärn
  Lillbergmyran odling   Kankberget höjd
  Lillbergsmyran myr   Kankberget höjd
  Lill-Blankberget höjd   Kankbergsspikstarrmyren myr
  Lillbrännet skogsmark   Kankbergsviken vik
  Lillbäcken bäck   Kankbergsänget slåtter
  Lillbäcken bäck   ?Kanthålet slåtter
  Lillbäcken bäck   Karl-Andersadalen fd.dalplats
  Lillbäcken bäck   Karlbrännet höjd
  Lillbäcken bäck   Karl XV gruvöppning
  Lillbäcken bäck   Karl-Erikstjärnen tjärn
  Lillbäcken bäck   Karl-Fredriksberget binamn på Belstjärnberget
  Lillbäcken bäck   Karl-Fredriksberget bin. på Bälltjärnb.
  Lillbäcken bäck   Karl-Olsabäcken bäck
  Lillbäcktjärnen tjärn   Karlslundsmyrarna myrar
  Lill-Bälltjärnen tjärn   Karlslundstjärn tjärn
  Lilldammyran myr   Karlslundstjärnarna tjärnar
  Lill-Degermyran myr   Kattjärn tjärn
  Lill-Degermyrbäcken Saknas   Kattjärnen tjärn
  Lill-Degermyrbäcken bäck   Kavelbromyran myr
  Lill-Djupträsket träsk   Kavelbromyran myr
  Lill-Flarkmyran odling   Kavelbromyran myr
  Lill-Forsberget höjd   Kavelbromyren myr
  Lillforsen fors   Kavelbroslyet myr
  Lillforsen fors   Kaxen kronopark
  Lillforsen fors   Kaxfallet fors
  Lillforsen fors   Kaxfallet fors
  Lillforsmyran myr   Kaxliden höjd
  Lill-Granberget skogsmark   Kaxliden kronopark
  Lillgranberget berg   Kaxlidholmen holme
  Lill-Granberget berg   Kaxlidängarna ängar
  Lillgranberget triangelpunkt   Kaxmyran, Stora myr
  Lillgroven fördjupning /Se   Kaxmyrhalstj., se Nördkaxmyrhalstj. Saknas
  Lillheden skogshöjd   Kaxtjärnen sjö
  Lillheden terräng   Kaxträsket sjö
  Lillholmen holme   Kaxträsket, se Kaxtjärnen Saknas
  Lillholmen holme   Killingberget höjd
  Lillholmen holme   Killingberget berg
  Lillholmen holme   Killingberget berg
  Lillholmen holme   Killingbergmyran myr
  Lillholmen holme   Killingbergmyran myr
  Lill-Häbbersbäcken bäck   Killingbergmyrbäcken bäck
  Lill-Häbbersbäckmyran myr   Killingbäcken bäck
  Lill-Hässjemyran myr   Killinggrönnan holme
  Lillklinten höjd   Killingholmen udde
  Lill-Klintträsket sjö   Killinghällan hälla
  Lill-Klintträsket sjö   Killinghällan berghäll
  Lill-Klintträskmyran myr   Kimmebäcken bäck
  Lillkläppmyran myr   Klintberget höjd
  Lillkvarnforsen fors   Klintfors kronopark
  Lillkåtaberget berg   Klintforsån å
  Lillmyran ägomark   Klintforsån å
  Lillmyran myr   Klintmyran myr
  Lillmyran myr   Klintträsket sjö
  Lillmyran myr   Klintträsket sjö
  Lillmyran myr   Klintån å
  Lillmyran myr   Klockarberget höjd
  Lillmyran myr   Klockberget höjd
  Lillmyran myr   Klockberget höjd
  Lillmyran myr   Klockträsket sjö
  Lillmyran myr   Klockträsket sjö
  Lillmyran ägomark   Klockträsksjulsan myr
  Lillmyran odling   Klomyrorna myrar
  Lillmyran myr   Klubbarmyran myr
  Lillmyran myr   Klubbarmyren, Norra myr
  Lill-Nymyran myr   Klubbarmyren, Södra myr
  Lill-Rentjärnen tjärn   Klubbarmyrtjärn tjärn
  Lillroddet ängsmark   Klubbarmyrtjärnen tjärn
  Lill-Råliden höjd   Kluvan trakt
  Lill-Röjmyran myr   Kluvforsen fors
  Lillsanden vik   Kluvforsen fors
  Lillselet utvidgning   Kläpparna odling
  Lillselet sjö   Kläpparna höjder
  Lillselforsen fors   Kläppen höjd
  Lill-Sjulsberget höjd   Kläppen höjd
  Lill-Sjulstjärnen tjärn   Kläppen höjd
  Lill-Slåttestjärnen tjärn   Kläppen höjd
  Lill-Slåttesmyran myr   Kläppen höjd
  Lill-Slåttesmyran myr   Kläppmyran myr
  Lillslåttesmyran ägomark   Kläppmyran myr
  Lill-Stavermyran myr   Kläpptjärn tjärn
  Lill-Stavermyran myr   Kläpptj. tjärn
  Lill-Tallberget berg   Klösviken vik
  Lilltjärnberget berg   Klöverberget, Norra höjd
  Lilltjärnen tjärn   Klöverberget, Södra höjd
  Lilltjärnen tjärn   Klövermyran myr
  Lilltjärnen tjärn   Klövermyrarna myrar
  Lilltjärnen tjärn   Klövermyrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Knaggängesberget höjd
  Lilltjärnen tjärn   Knaggängesbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Knaggänget myr
  Lilltjärnen tjärn   Knagänget myr
  Lilltjärnheden skogsmark   Knagängesberget höjd
  Lillträskberget berg   Knallen höjd
  Lillträskbäcken bäck   Knalltjärn tjärn
  Lillträskbäcken bäck   Knalltjärn, se Knölltjärnen Saknas
  Lillträsket, se *Långträsket sjö   Knekavikberget höjd
  Lillträsket sjö   Knekaviken vik
  Lillträsket träsk   Knipstombäcken bäck
  Lillträsket sjö   Knipstombäcken bäck
  Lillträsket del av Hedträsket   Knuligråddet äng
  Lillträsket träsk   Knulroddet fd. slåtter
  Lillträsket sjö   Knusterbäcken bäck
  Lillträsket sjö   Knöllen höjd
  Lillträskheden höjd   Knöllen höjd
  Lillträskliden höjd   Knöllen höjd
  Lillträskmyran myr   Knölltjärnen tjärn
  Lillträskmyran sankmark   Knösen höjd
  Lillträskmyran myr   Knösheden skogsmark
  Lillträskmyran myr   Knösholmen holme
  Lill-Utterbäcksmyran myr   Koberget berg
  Lillåheden hed   Koberget höjd
  Lillån å   Koberget berg
  Lillån å   Koholmen holme
  Lill-Älgtjärnbäcken bäck   Kolkojberget höjd
  Lill-Älgtjärnen tjärn   Kolplatsen kolningsplats
  Lill-Älgtjärnmyran myr   Konradsforsen fors
  Lillänget myrmark   Korsmyran myr
  Lillänget terräng   Koudden udde
  Lindblomskläppen skogsmark   Koxnesudden udde
  Lindblomsmyran myr   Kricktjärn tjärn
  Lindroddet uppröjt skogsområde /Se   Kricktjärnen tjärn
  Ljusbacka ägomark   Kristinabron kavelbro
  Ljusmyran odling   Kristinavägen väg
  Ljusmyrliden skogsmark   Kroken krök
  Ljustjärnen tjärn   Krokforsen fors
  Ljustjärnen tjärn   Krokigforsen fors
  Lommarkslyet myrmark   Krokigforsen fors
  Lomtjärnen tjärn   Krokigmyrarna myrar
  Lomtjärnen tjärn   Krokmyran myr
  London terräng   Krokmyran odling
  Londontjärnen tjärn   Krokmyran myr
  Lottslyet myrmark   Krokmyran myr
  Luddeberget berg   Krokmyren myr
  Lundgrensviken vik   Krokmyren myr
  Långberget höjd   Kroktjärn tjärn
  Långbäcken bäck   Kroktjärn tjärn
  Långforsen fors   Kroktjärn tjärn
  Långforsen fors   Kroktjärn tjärn
  Långhalsbrännet skogsmark   Kroktjärn tjärn
  Långhalsen myrmark   Kroktjärnbäcken bäck
  Långheden höjd   Kroktjärnen tjärn
  Långholmen holme   Kroktjärnen tjärn
  Långholmen holme   Kroktjärnen tjärn
  Långholmen holme   Kroktjärnen tjärn
  Långhultbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Långhultbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Långhultet terräng   Kroktjärnen tjärn
  Långhultmyran myr   Kroktjärnkläppen höjd
  Långhultmyrhalsen myr?   Kroktjärnmyran myr
  Långkläppbäcken bäck   Kronmarken kronopark
  Långkläppen skogsparti   Kronslyen myrmark
  Långkläppen skogshöjd   Kronvägen kärrväg
  Långkläppheden skogsmark   Krångsvarvet vattenvirvel
  Långkärret terräng   Krångsvarvet strand
  Långmyran åker   Krångsvarvmyran myr
  Långmyran myr   Kullen binamn på Ullbergsberget
  Långmyran ägomark   Kull-Johnbäcken bäck
  Långmyran myrmark   Kullselet sel
  Långmyran myr   Kullselet sel
  Långmyran myr   Kungaroddet slåttermyr
  Långmyran myr   Kungaroddet slåtter
  Långmyran myr   Kusbergsbäcken bäck
  Långmyran myr   Kusbergsheden skogsmark
  Långmyran myr   Kuslidmyran myr
  Långmyran ägomark   Kuslidmyren myr
  Långmyran, Norra myr   Kuslidmyrbäcken bäck
  Långmyran, Södra myr   Kusmyrliden höjd
  Långmyran, Norra myr   Kusträsket sjö
  Långmyran, Södra myr   Kusträsket sjö
  Långmyran sankmark   Kusträskmyran myr
  Långmyran myrmark   Kusån å
  Långmyran myr   Kusån bäck
  Långmyran myr   Kuttjärn tjärn
  Långmyran myr   Kutt-tjärn tjärn
  Långmyran myr   Kuttjärnberget höjd
  Långmyran myr   Kuttjärnen tjärn
  Långmyran myr   Kuttjärnen tjärn
  Långmyran myr   Kuttjärnheden hed
  Långmyran myr   Kvarnbacken backe
  Långmyran sankmark   Kvarnberget höjd
  Långmyran myr   Kvarnberget höjd
  Långmyran myr   Kvarnberget höjd
  Långmyran myr   Kvarnberget höjd
  Långmyrberget berg   Kvarnbrännet del av Brattberget
  Långmyrberget höjd och skogsmark   Kvarnbrännet höjd
  Långmyrbrännan terräng   Kvarnbrännet skogsmark
  Långmyrbrännan skogsmark   Kvarnbrännmyren myr
  Långmyrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrhultet höjd   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrhultet terräng   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrkläppen skogsmark   Kvarnbäcken binamn på Björklidbäcken
  Långmyrliden skogsmark   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrslyet myr   Kvarnbäcken bäck
  Lång-Nickudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Långnäset udde   Kvarnbäcken bäck
  Långnästräsket sjö   Kvarnbäcken bäck
  Långnästräsket sjö   Kvarnbäcken bäck
  Långselet utvidgning   Kvarnbäcken bäck
  Långselet utvidgning   Kvarnbäcken bäck
  Långsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Långskallen strandområde   Kvarnbäcken bäck
  Långslybäcken bäck   Kvarnbäcksmyren myr
  Långslyet myrmark   Kvarndammen dammbyggnad
  Långslyet myr   Kvarnforsen fors
  Långslyet myr   Kvarnforsen fors
  Långslyet, Norra sank mark   Kvarnforsen fors
  Långslyet, Södra myrmark   Kvarnforsen fors
  Långslyet sankmark   Kvarnforsen fors
  Långslyet sumpmark   Kvarnforsen fors
  Långslyet skogsmark   Kvarnforsen fors
  Långslyet myrmark   Kvarnforsen fors
  Långslyet myr   Kvarngraven bäck
  Långsmalmyran ägomark   Kvarnheden skogsmark
  Långtalludden udde   Kvarnliden skogsmark
  Långtbortbäcken bäck   Kvarnmyran myr
  Långtjärnarna tjärnar   Kvarnmyran myr
  Långtjärnbäcken bäck   Kvarnmyran myr
  Långtjärnbäcken bäck   Kvarnmyran slåtter
  Långtjärnbäcken bäck   Kvarnmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyran odling
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyren myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyren myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyren myr
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyrholmarna holmar
  Långtjärnen tjärn   Kvarnmyrselet lugnvatten
  Långtjärnen tjärn   Kvarnroddet slåtter
  Långtjärnen tjärn   Kvarnselet sel
  Långtjärnen sankmark   Kvarntjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn   Kvarntjärn tjärn
  Långtjärnheden hed   Kvarntjärn tjärn
  Långtjärnheden hed   Kvarntjärn tjärn
  Långtjärnmyran myr   Kvarntjärn, Nedre tjärn
  Långtjärnmyran myr   Kvarntjärn, Övre tjärn
  *Långträsket sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Långträsket träsk   Kvarntjärnen tjärn
  Långträsktjärnen tjärn   Kvarntjärnen tjärn
  Långträskån å   Kvarnviken vik
  Långudden udde   Kvarnviken vik
  Långvälisåsmyran myr   Kvarnviken vik
  Länsmansholmen holme   Kvartersbäcken bäck
  Lördagstjärnen tjärn   Kyrkbäcken bäck
  Lövholmen holme   Kyrkvägamyran myr
  Lövholmen holme   Kyrkvägen väg
  Lövliden terräng   Kyrkvägen stig
  Lövliden höjd   Kyrkvägmyran myr
  Lövliden höjd   Kyrkvägmyrberget berg
  Lövliden höjd   Kyrkvägmyrberget berg
  Lövlidmyran myr   Kyrkvägmyren myr
  Lövlidmyran myr   Kyrkvägmyrtjärn tjärn
  Lövlund terräng   Kyrkänget slåtter
  Lövmyran myr   Kågeträsket tjärn
  Lövudden udde   Kågälven älv
  Magertjärnen tjärn   Kålsängkläppen backe och åker
  Magertjärnen tjärn   Kålsänglägdan åker
  Majaberget höjd   Kåtaberget höjd
  Majamyran myr   Kåtaberget höjd
  Majamyrbäcken bäck   Kåtaberget höjd
  Majatjärnen tjärn   Kåtaberget höjd
  Malbäcken bäck   Kåtamyran myr
  Malbäcken bäck   Kåtaselet sel
  Malbäckmyran myrmark   Kåtaselmarken kronopark
  Malbäckmyran myr   Kåtatjärn tjärn
  Maramyran odling   Kåtatjärnen tjärn
  Mariaslåtten sankmark   Kåtatjärnen tjärn
  Marrahällan berghäll /Se   Kåtatjärnmyren myr
  Marramyran myr   Kälberget höjd
  Marramyran myr   Kälberget kronopark
  Marramyrtjärnen tjärn   Kälen höjd
  Marratjärnen tjärn   Kälen höjd
  Marutullmyran myr   Kälen, Uti höjd
  Mattesbäcken bäck   Källarbacken backe och åker
  Mattesmyran myr   Källarbacken backe
  Mellanmyran, Norra myr   Källhålet bäckar
  Mellanmyran, Södra myr   Källhålet myr
  Mellanmyrbäcken bäck   Källmyran slåtter
  Mellan-Orrtjärnen tjärn   Källmyran myr
  Mellantjärnen tjärn   Kälmyran myr
  Melsträsket sjö   Kälmyran myr
  Melsträsket, se Sandsjön sjö   Kälmyran myr
  Metartjärnberget höjd   Kälmyrforsen fors
  Metartjärnbäcken bäck   Käringberget höjd
  Metartjärnen tjärn   Käringberget, Norra binamn på Engransberget
  Metartjärnen tjärn   Käringberget myr
  Metudden udde   Käringholmen holme
  Missenheden hed   Käringmyran myr
  Missenmordiket bäck   Kärren kärr
  Missenmyran myr   Kärren myrmark, udde
  Missenmyran myr   Kärren, Nord i tjärnar
  Missenmyrkläppen höjd   Kärret tjärn
  Missenmyrtjärnen tjärn   Kärret odling
  Missenträsk terräng, triangelpunkt   Kärret tjärn
  Missenträskbäcken bäck   Kärrhusbäcken tillflöde
  Missenträsket träsk   ?Kärrhusbäcken bäck
  Missenträskmyran myr   Kärrhuskläpparna backar
  Mittiberget berg   Kärrkammen ås
  Mittiberget berg   Kärrvägen väg
  Mitti-Bergmyran myr   Köldmyran myr
  Mitti-Brattmyran myr   Köldslyet slåtter
  Mittigroven fördjupning /Se   Költmyren myr
  Mittiheden hed   Körudden udde
  Mittiliden sluttande skogstrakt /Se   Laduholmen holme
  Mittiheden hed   Ladumyran myr
  Mittiladan slåtter   Ladumyrbäcken bäck
  Mittiliden skogsmark   Ladumyren myr
  Mittilidmyran myr   Ladumyrbäcken bäck
  Mittimyran myr   Lagngistholmen holme
  Mittimyran myr   Lagtjärnen tjärn
  Mockabacken backe   Lakasundet sund
  Morbacken backe   Lakaudden udde
  Mordammet dammbyggnad   Langengistholmen holme
  Moren terräng   Lakmyrtjärn, N., se Banmästartjärnen Saknas
  Moren terräng   Lakmyrtjärn, se Nissetjärnen Saknas
  Moren odling   Lappgroven bäckdal
  Moren terräng   Lappgrundträskberget höjd
  Moren myrmark   Lappgrundträskberget höjd
  Moren myr   Lappgrundträsket sjö
  Moren myr   Lappkläppen höjd
  Moren terräng   Lappkläppen höjd
  Moren skogsmark /Se   Lappkläppen höjd
  Mormyran myr   Lappkåtaholmen holme
  Morviken vik   Lappkåtaholmen holme
  Moränget myrmark   Lappladan slåtter
  Mossahedberget höjd   Lappmoren myr
  Mossahedmyran myr   Lappmoren slåtter
  Mossahedtjärnen tjärn   Lappmyran myr
  Mossahålet myr   Lappmyren myr
  Mossamyran myr   Lappmyren myr
  Mossamyran odling   Lappslyet slåtter
  Mossamyran myr   Lappslyet odling
  Mossamyran myr   Lapptjärn tjärn
  Mossamyran odling   Lapptjärnbäcken bäck
  Mossamyran myr   Lapptjärnen tjärn
  Mossamyran myr   Lapptjärnen tjärn
  Mossamyrliden skogsmark   Lapptjärnen tjärn
  Mossarotmyran ägomark   Lapptjärnen tjärn
  Mossarotträsket tjärn   Lappträskbäcken bäck
  Mossaslyet myr   Lappträsket sjö
  Mossatjärnen tjärn   Lappträsket sjö
  Mossatjärnen tjärn   Lappträskmyran myr
  Myrgärdan myr   Lappträskmyran myr
  Myrhedselet utvidgning   Lappträskmyran odling
  Myrsbäcken bäck   Lappträskmyren myr
  Myrsbäcken bäck   Lappträskån bäck
  Myrsbäckmyran myr   Lappträskån å
  Myrtjärn sjö   Lappudden udde
  Myrtjärn sjö   Lappudden udde
  Myrtjärnbäcken bäck   Lappvallen höjd
  Myrtjärnbäcken bäck   Lappviken vik
  Myrtjärnen tjärn   Lappvikudden udde
  Myrtjärnen tjärn   Lappvinet skogsmark
  Myrtjärnen tjärn   Lars-Ersatjärn tjärn
  Myrtjärnmyran myr   Lars-Gustamyren myr
  Myrträskbrännet skogsmark   Lars-Gustavmyran myr
  Myrträskbrännet skogsområde   Lass-Jonsamyran myr
  Myrträskbäcken bäck   Laxgärdan odling
  Myrträskbäcken bäck   Laxheden skogsmark
  Myrträskbäcken bäck   Laxheden skogsmark
  Myrträsket sjö   Laxslyet myr
  Myrträsket sjö   Ledvattsbäcken bäck
  Myrträsket sjö   Lejontorpstjärnen tjärn
  Myrträsket tjärn   Lerbäcken bäck
  Myrträsket sjö   Lerbäcken bäck
  Myrträsket träsk   Lergrovbäcken bäck
  Myrträsket träsk   Lergroven ravin
  Myrträsket sjö   Lerviken fd. vik
  Myrträsket sjö   Leränget myr
  Myrträsket sjö   Levattsbäcken bäck
  Myrträskgraven bäck   Lidbäckkärret slåtter
  Myrträskkläppen höjd   Liden höjd
  Myrträskliden terräng   Liden binamn på Hundtjärnliden
  Myrträskliden skogsmark   Liden höjd
  Myrträskliden höjd   Liden skogsmark
  Myrträskmyran sankmark   Liden skogsmark
  Månberget höjd   Liden skogsmark
  Månen odling   Liden skogsmark
  Månen ägomark   Liden skogsmark
  Mångberget skogsmark   Lidgärdan odling
  Mångsjö terräng   Lidkärret myr
  Möllbacka terräng   Lidlundsliden höjd
  Mörstackkläppen myrmark?   Lidmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Lidmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Lidmyran odling
  Mörttjärnen, Norra tjärn   Lidmyran myr
  Mörttjärnen, Södra tjärn   Lidmyran myr
  Nabben udde   Lidmyran odling
  Nabben udde   Lidmyran myr
  Nabbforsen fors   Lidmyrarna myrar
  Nabbforsen fors   Lidmyrbäcken bäck
  Namnlösmyran myr   Lidmyrbäcken bäck
  Namnlöstjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Natanaelsmyran myr   Lidmyren myr
  Natanaelstjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Natanaelstjärnen tjärn   Lidmyren myr
  Nedreroddet slåtter   Lidmyren, Norra myr
  Nickusberget berg   Lidmyren, Södra myr
  Nickusberget höjd   Lidmyrorna myrar
  Nikanors-Nymyran myr   Lidtjärn tjärn
  Nils-Andersaforsen fors   Lidtjärn tjärn
  Nilslidmyran myr   Lidtjärnbäcken bäck
  Nils-Nickmyran myr   Lidtjärnen tjärn
  Nils-Persaslyet myr   Lidtjärnmyran myr
  Nils-Persatjärnen tjärn   Lidtjärnmyren myr
  Nils-Pettersbäcken bäck   Lidtjärnstranden, Västra ängesmyr
  Nils-Pettersgärdan slåtter   Lidtjärnstranden, Östra myr
  Nilsviken vik   Liljebladsmyran myr
  Nissetjärnen tjärn   Lillaggan virvel
  Nissetjärnen tjärn   Lillavan utvidgning
  Nordänget ägomark   Lillbacken backe och åker
  Norge sankmark   Lillberget höjd
  Norsberget höjd   Lillberget höjd
  Norsjön sjö   Lillberget höjd
  Nottjärnberget berg   Lillberget del av Tallberget
  Nottjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Nottjärnmyran myr   Lillberget binamn på Södra Ormberget
  Nyboberget höjd   Lillberget höjd
  Nybomyran myr   Lillberget höjd
  Nyborgsheden hed   Lillberget höjd
  Nybotjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Nybruket myrmark   Lillberget höjd
  Nybruktjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Nybrännet skogsområde   Lillberget höjd
  Nybrännet skogsmark   Lillberget höjd
  Nybrännet skogshöjd   Lillberget höjd
  Nybrännmyran myr   Lillberget höjd
  Nybrännmyran ägomark   Lillberget berg
  Nybäckmoren myr   Lillbergmyran odling
  Nymyran myr   Lillbergsbäcken bäck
  Nymyran, Lill- myrmark   Lillbergsmyren myr
  Nymyran, Nedre myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäcken bäck
  Nymyran myr   Lillbäckgroven dalgång
  Nymyran myr   Lillbäckmyran myr
  Nymyran myr   Lillbäcktjärnen tjärn
  Nymyran myr   Lill-Bälltjärnen tjärn
  Nymyran myr   Lilldalen dalplats
  Nymyran myr   Lill-Degermyran myr, odling
  Nymyran myr   Lill-Degermyrbäcken bäck
  Nymyran, Övre myr   Lill-Degermyrbäcken bäck
  Nymyran myr   Lill-Djupträsket sjö
  Nymyran myr   ?Lill-Dorgmyran odling
  Nymyran myr   Lillflarkmyrtjärnen tjärn
  Nymyran myr   Lillforsaggan virvel
  Nymyran myr   Lillforsaggan vik
  Nymyrberget berg   Lill-Forsberget höjd
  Nymyrbergsmyran sankmark   Lillforsen fors
  Nymyrbrännet skogsmark   Lillforsen fors
  Nymyrbrännet skogsmark   Lillforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Lillforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Lillforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Lillforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Lillforsen fors
  Nymyrbäcken bäck   Lillforsroddet slåtter
  Nymyrbäcken bäck   Lillgroven ravin
  Nymyrbäcken bäck   Lillgroven bäckdal
  Nymyrdammet strandområde   Lillgroven grov
  Nymyrkammen skogsbeklädd höjd   Lillgärdan utgärda
  Nymyrliden skogsmark   Lillgärdan odling
  Nymyrliden skogsmark   Lillgärdan odling
  Nymyrliden skogshöjd   Lillgärdbäcken bäck
  Nymyrtjärnen tjärn   Lillheden skogsmark
  Nymyrtjärnen tjärn   Lillheden skogsmark
  Nyodlingen odling   Lillholmen holme
  Nyträskbrännet höjd   Lillholmen holme
  Nyträsket träsk   Lillholmen holme
  Nyträsket sjö   Lillholmen holme
  Nyträsket sjö   Lillholmen holme
  Nyträsket sjö   Lillholmen holme
  Nyträskkammen terräng   Lillholmen holme
  Nyträskån å   Lillholmen holme
  Nyängesbäcken bäck   Lillholmen holme
  Nyängesbäcken bäck   Lillholmen holme
  Nyängeskammen skogsmark   Lillholmen holme
  Nyängesmyran myr   Lillholmen holme
  Nyänget myrmark   Lillhålmyran myr och slåtter
  Nyänget ängsmark   Lill-Jomyran slåtter
  Nyänget odling   Lillklintarne höjder
  Nyänget strandområde   Lillklinten höjd
  Näsberget berg   Lillklintträskbäcken binamn på Kvarnbäcken
  Näsberget höjd   Lill-Klintträsket sjö
  Näsbergsfallet vattenfall   Lill-Klintträskmyran myr
  Näsmyran myr   Lillklintträskmyren myr
  Näsmyrbäcken bäck   Lillkläppmyrtjärnen tjärn
  Näsmyrtjärnarna tjärnar   Lillkvarnforsen fors
  Näsmyrtjärnen tjärn   Lillkåtaberget höjd
  Näverliden höjd   Lillmyran odling
  Näverliden höjd /Se   Lillmyran odling
  Nävertjärnen tjärn   Lillmyran myr
  Nävertjärnmyran myr   Lillmyran slåtter
  Nödroddet sankmark   Lillmyran myrodling
  Nörd-Abborrträsket sjö   Lillmyran myr
  Nörd-Bergmyran myr   Lillmyran myr
  Nördbergsmyran myr   Lillmyren myr
  Nörd-Blankberget höjd   Lillmyren myr
  Nörd-Brandberget höjd   Lill-Nymyran myr
  Nörd-Brönsmyran myr   Lill-Rentjärnen tjärn
  Nördestmyran myr   Lillroddet slåttermyr
  Nörderstmyran myr   Lillroddet slåtter
  Nördestmyrberget berg   Lillroddet slåtter
  Nördestmyrbäcken bäck   Lillsandudden udde
  Nördestmyrtjärnen tjärn   Lill-Sjulsan ängesmyr
  Nörd-Forsberget höjd   Lillslyet myr
  Nörd-Forsberget höjd   Lillslyet slåtter
  Nördgrubban terräng   Lill-Slåttesmyran myr
  Nörd-Gräsandträsket sjö   Lillslåttesmyren myr
  Nörd-Jörnsberget höjd   Lill-Slåttestjärnen tjärn
  Nörd-Jörnsberget höjd   Lill-Stavermyran myr
  Nörd-Jörnsmyran myr   Lilltjälen höjd
  Nörd-Klubbarmyran myr   Lilltjärn tjärn
  Nördmyran myr   Lilltjärn tjärn
  Nördmyran sankmark   Lilltjärn tjärn
  Nördmyran ägomark   Lilltjärn tjärn
  Nörd-Myrträsket träsk   Lilltjärn tjärn
  Nörd-Nybrännmyran myr   Lilltjärnberget höjd
  Nörd-Nymyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Nymyrberget höjd   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Nymyrbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Sjulsmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Sjulsmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Storvattnet sjö   Lilltjärnen tjärn
  Nörd-Sveneberget höjd   Lilltjärnen tjärn
  Nördträsket del av Långnästräsket   Lilltjärnen tjärn
  Nördträsk myran myr   Lilltjärnänget slåtter
  Nördudden udde   Lillträskberget höjd
  Nörd-Vargträskheden hed   Lillträskbäcken bäck
  Nörd-Åmyran myr   Lillträskbäcken bäck
  Nördängesudden udde   Lillträskbäcken bäck
  Nördängesviken vik   Lillträskbäcken bäck
  Nördänget strandområde   Lillträsket sjö
  Nötmyran myr   Lillträsket sjö
  Odlingsmyran odling   Lillträsket sjö
  Odlingsvägen väg /Se   Lillträsket sjö
  Ogestjärnen tjärn   Lillträsket sjö
  Ol-Andersaviken vik   Lillträsket del av Långträsket
  Olaskläppen skogsmark   Lillträsket sjö
  Ol-Karlsadammet damm   Lillträsket sjö
  Ollhultet terräng   Lillträsket sjö
  Olltjärnen tjärn   Lillträsket sjö
  Olltjärnmyran myr   Lillträsket sjö
  Ol-Månsamyran myr   Lillträsket sjö
  Ol-Persamyran myr   Lillträsket sjö
  Olycksbacken vägbacke /Se   Lillträskheden höjd
  Ormberget höjd   Lillträskheden kronopark
  Ormhålet myrmark   Lillträskmyran myr
  Ormhålstjärnen tjärn   Lillträskmyran myr
  Ormslyet myrmark   Lill-Tvärån bäck
  Ormslyet terräng /Se   Lillvattnet ånäset
  Ormtjärnen tjärn   Lill-Våtmyran myr
  Ormtjärnmyran myr   Lillvälten timmervälta
  Ormudden område   Lillån binamn på Tvärån
  Orrmyran ägomark   Lillån å
  Orrmyran myr   Lillån å
  Orrmyran myr   Lillån å
  Orrmyran myrmark   Lillåsen höjd
  Orrmyran myr   Lill-Älgtjärnen tjärn
  Orrmyran myr   Lill-Älgtjärnmyran myr
  Orrmyrkammen terräng   Lillänget ängesmyr
  Orrtjärnbäcken bäck   Lillänget slåtter
  Orrtjärnbäcken bäck   Lillänget odling
  Orrtjärnen, Inre tjärn   Limyrbäcken bäck
  Orrtjärnen, Inre tjärn   Lindkvisttjärn tjärn
  Orrtjärnen, Mellan- tjärn   Lindroddet uppröjt område
  Orrtjärnen, Yttre tjärn   Lindströmsängena slåtter
  Orrtjärnen, Yttre tjärn   Linjetjärnen tjärn
  Orrtjärnliden höjd   Linnforsmyran myr
  Ovärsbäcken bäck   Ljusmyran myr, sälgdal
  Oxgroven sumpmark   Ljusmyren myr
  Oxmyran myr   Ljusmyrliden skogsmark, sälgdal
  Oxmyran myr   Ljustjärn tjärn
  Palmgrens slåtter   Ljustjärnen tjärn
  Palmgrenstjärnen tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Pellgärdan terräng   Loberget berg
  Pell-Persaholmen holme   Lomkläppbäcken tillflöde
  Pellselet del av Byskeälven   Lomkläppbäcken bäck
  Pellselheden skogsmark   Lomkläppen backe
  Per-Antonsudden udde   Lomkläppheden hed
  Per-Jansamyran myr   Lommarkslöjet myr
  Per-Jansatjärnen tjärn   Lommyrslyet myr
  Per-Jonsabrännet skogshöjd   Lomtjärn tjärn
  Per-Jonsa-tjärnarna tjärnar   Lomtjärnen tjärn
  Per-Olsagärdan terräng   London äng
  Petikdammet fördämning   London slåtteräng
  Petikheden skogsmark   Londontjärnen tjärn
  Petikheden terräng   Lundbackamyren binamn på Pultarmyran
  Petiktjärnen tjärn   Lundgrensviken vik
  Petikån å   Lundkläppbäcken bäck
  Petikängena terräng   Lundkläppen höjd
  Petruskläppen terräng   Lusteligänget slåtter
  Petrustjärnen tjärn   Långbrännet höjd
  Petterlidkälen skogsmark   Långbäcken bäck
  Petterlidmoren myrmark   Långforsen fors
  Pettermyran myr   Långforsen fors
  Pettermyrtjärnen tjärn   Långforsen fors
  Pettersodlingen slåtter   Långforsen fors
  Pintorpet odling   Långforsen fors
  Piptjärnberget berg   Långhalstjärn tjärn
  Piptjärnberget höjd och triangelpunkt   Långheden skogsmark
  Piptjärnen tjärn   Långheden skogsmark
  Piptjärnheden hed   Långholmen holme
  Piptjärnheden skogsmark   Långholmen holme
  Pjäsörbäckdammet damm   Långholmen holme
  Pjäsörbäcken bäck   Långholmen holme
  Pjäsörbäcken bäck   Långholmen holme
  Pjäsörbäckliden skogsmark   Långholmen holme
  Pjäsörbäckängena myrmark   Långholmen holme
  Plunten myr?   Långhultbäcken bäck
  Pollermyran myr   Långhultbäcken bäck
  Pollermyran myr /Se   Långhultet skogsträcka
  Potatislandskläppen terräng   Långhultmyren myr
  Potatisslyet myrmark   Långhultmyran myr
  Pottarna sumpmark   Långkläppen höjd
  Pottarna sumpmark /Se   Långmyran odling
  Pottbäcken bäck   Långmyran myr
  Pottbäcken bäck   Långmyran myr
  Potten myrmark   Långmyran myr
  Potten, Östra terräng   Långmyran myr
  Pottermyran odling   Långmyran myr
  Pottmyran myr   Långmyran myr
  Prinskurvan skogsområde?   Långmyran myr
  Pultarberget höjd   Långmyran myr
  Pultarliden skogsmark   Långmyran myr
  Pultarmyran odling   Långmyran myr
  Pålackängena myrmark   Långmyran myr
  Påtaroddet ängsmark   Långmyran myr
  Ragamyran myr   Långmyran myr, odling
  Ralkhålet myr   Långmyrberget höjd
  Raningen myr   Långmyrberget höjd
  Raningsgroven sund   Långmyrberget höjd
  Raningstjärnen tjärn   Långmyrbäcken bäck
  Redutforsen fors   Långmyren myr
  Renberget berg   Långmyren myr
  Renforsen fors   Långmyren myr
  Rengårdsbäcken bäck   Långmyren myr
  Rengårdsbäcken bäck   Långmyren myr
  Rengårdsbäcken bäck /Se   Långmyren myr
  Rengårdshålet myr   Långmyren myr
  Rengårdsmyran myr   Långmyren myr
  Renmossaheden hed   Långmyren myr
  Renströmsudden udde   Långmyren myr
  Rentjärnbäcken bäck   Långmyren myr
  Ribbforsliden höjd   Långmyren myr
  Ribbforsliden terräng   Långmyren myr
  Ribbforsliden terräng   Långmyren Saknas
  Risbäcken bäck   Långmyren, se Rörlid-Långmyran Saknas
  Risbäckudden udde   Långmyrheden skogsmark
  Rismyran myr   Långmyrhultet skogsmark
  Rismyran myr   Långmyrroddet slåtter
  Rismyran myr   Långmyrskallen odling
  Rismyran myr   Långmyrtjärn tjärn
  Rismyran myr   Långmyrtjärnen tjärn
  Rismyran myr   Lång-Nickudden udde
  Rismyran myr   Långnäsan binamn på Långnäset
  Rismyran myr   Långnäset näs
  Rismyran myr   Långnästräsket sjö
  Rismyrbäcken bäck   Långnästräsket sjö
  Rismyrbäcken bäck   Långnäsvägen stig
  Rismyrbäcken bäck   Långsjön tjärn
  Rismyrkammen skogsbeklädd höjd   Långsjön tjärn
  Roddet myrmark   Långsluttbacken backe och flottarvaktställe
  Rolkhålet myr /Se   Långslybäcken bäck
  Ropudden udde   Långslyet myr
  Ropudden udde /Se   Långslyet myr
  Rotliden skogsmark   Långslyet slåtter
  Rotliden höjd   Långslyet myr
  Rotlidknappen höjd   Långslyet myr
  Rotängeskläppen terräng   Långsmalmyran myr
  Rotänget slåtter   Långsmalmyren myr
  Rundelbäcken bäck   Långstranden strand
  Ruprismyran odling   Långtalludden udde
  Ruprismyran myr   Långtbortbäcken bäck
  Råberget berg   Långtjärn tjärn
  Råbergsudden udde   Långtjärn, Västra sjö
  Rådlösmyran myr   Långtjärn, Västra tjärn
  Råliden skogsmark   Långtjärn tjärn
  Rålidmyran myr   Långtjärn tjärn
  Rännan fors   Långtjärn tjärn
  Rännselet utvidgning i Ålsån   Långtjärn sjö
  Rännslyet myrmark   Långtjärn tjärn
  Rävahalsen myrmark?   Långtjärn tjärn
  Rävahusbacken terräng   Långtjärn tjärn
  Rävakammen höjd   Långtjärn binamn på Västra Näsmyrtjärn
  Rävakläppen höjd   Långtjärnbacken höjd
  Rävakläppen höjd   Långtjärnberget binamn på Långtjärnbacken
  Rävakläppen skogsparti   Långtjärnbäcken bäck
  Rävakläppkammen ås   Långtjärnbäcken bäck
  Rävakulkammen ås   Långtjärnbäcken bäck
  Rävatjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Rävatorpet skogsmark?   Långtjärnbäcken bäck
  Rävelhålet grop   Långtjärnbäcken bäck
  Rävelmyran myr   Långtjärnbäcken bäck
  Rävelmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Rävelänget ängsmark   Långtjärnen tjärn
  Rödbottenudden område   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen binamn på Kåtatj.
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Röjmyran myrmark   Långtjärnheden hed
  Röjmyran myr   Långtjärnheden skogsmark
  Röjmyrbrännet skogsmark   Långtjärnheden skogsmark
  Röjmyrbäcken bäck   Långtr., se Brännträskselen Saknas
  Röjmyrliden skogsmark   Långträskbäcken bäck
  Röjmyrliden höjd   Långträsket sjö
  Römossamyran myr   Långträsket sjö
  Rönntjärnen tjärn   Långträsket sjö
  Rönntjärnmyran myr   Långträsket sjö
  Rörbäcken bäck   Långträskmyran myr
  Rörbäcken bäck   Långträskån biflod
  Rörliden skogsmark   Långträskån å
  Rörmyran, Södra myr   Långudden udde
  Rörmyran myr   Långudden udde
  Rörmyran myr   Långvattnet sjö
  Rörmyran myr   Långviken vik
  Rörmyran myr   Långvälisasmyran myr
  Rörmyran, Norra myr   Långänget ängesmyr
  Rörmyran myr   Länsmannen holme
  Rörmyran myr   Lögnviken vik
  Rörmyran myr   Lövholmen holme
  Rörmyren myr /Se   Lövliden sluttning
  Rörmyrbäcken bäck   Lövliden skogsmark
  Rörmyrtjärnarna tjärnar   Lövlidmyran myr
  Rörtjärnen tjärn   Lövlidmyren myr
  Rörträskbäcken bäck   Lövudden vik
  Rörträskbäcken bäck   Lövudden udde
  Rörträskbäcken bäck   Magertjärnen tjärn
  Rörträskbäcken bäck   Magertjärnen tjärn
  Rörträsket sjö   Majaberget höjd
  Rörträsket sjö   Majaberget höjd
  Rörträsket sjö /Se   Majabergsbäcken bäck
  Rörträskmyran myr   Malarna holmar
  Rörtuvan strandområde?   Malarna holmar
  Rörtuvbäcken bäck   Malbäcken bäck
  Rötslyet myrmark   Malbäcken bäck
  Rötstoppan slåtteräng?   Malbäckmyran myr
  Sakrismyran myr   Malbäcksmyren myr
  Samsmyran myr   Maramyren myr
  Sandkammen höjd   Maratj., se Marratjärnen Saknas
  Sandkammen skogsmark   Marjavälmyren myr
  Sandliden skogsmark   Markstedtsskiftet skogsmark
  Sandlidknallen höjd   Marrahällan berghäll
  Sandlid-Stavamyran myr   Marramoren myr
  Sandmyran myr   Marramyran myr
  Sandsjön sjö   Marramyran myr
  *Sandsjön sjö   Marramyrbäcken bäck
  Sandudden udde   Marratjärnen tjärn
  Sandvikbäcken bäck   Marraänget slåtter
  Sandviken vik   Martinsgärdan fd. odling
  Sandviken vik   Marutullmyran myr
  Sandvikholmen holme   Mastjärnen tjärn
  Sandvikmyran myr   Materialvägen väg
  Sandvikudden udde   Mattesbäcken bäck
  Selet utvidgning av Pjäsörbäcken   Mellanb., se Mittiberget Saknas
  Selet sjö   Mellanmyrbäcken bäck
  Selet tjärn?   Mellanmyrorna myrar
  Selsbäcken bäck   Melsträskbäcken bäck
  Selsbäcken bäck   Melsträsket sjö
  Selsbäcken bäck   Melsträsket sjö
  Selsbäcken bäck   Metartjärn tjärn
  Selsbäcken bäck   Metartjärn tjärn
  Selsheden hed   Metartjärnberget höjd
  Selslidberget höjd   Metartjärnberget höjd
  Selsmyran myr   Metartjärnbrännet höjd
  Selsmyrtjärnarna tjärnar   Metartjärnbäcken bäck
  Sikträsket sjö   Metartjärnen tjärn
  Sikträskmyran myr   Metartjärnen tjärn
  Sikträskstänget skogsmark   Mettjärn tjärn
  Silvertjärnen tjärn   Metudden udde
  Silvertjärnen tjärn   Missenbäcken bäck
  Simonstjärnen tjärn   Missengroven bäckdal
  Sixtens Moren slåttermark /Se   Missenheden skogsmark
  Sjuberget höjd   Missenheden ortn, hed
  Sjuberget höjd   Missenmyran myr
  Sjuberget berg   Missenmyran myr
  Sjulsberget skogshöjd   Missenmyrtjärnen tjärn
  Sjulsberget höjd och triangelpunkt   Missenträskbäcken bäck
  Sjulsmyran, Nörd, se Nörd-Sjulsmyran Saknas   Missenträsket sjö
  Sjulsmyrhalsen terräng   Missenträsket sjö
  Sjulstjärnen tjärn   Missenträskmyren myr
  Skarlnskläppen höjd   Mittian slåtter
  Skarpbrännet skogshöjd   Mittiberget höjd
  Skarpliden skogsmark   Mittiberget höjd
  Skatträsket sjö   Mittiberget höjd
  Skellefteälven älv   Mittiberget höjd
  Skellefteälven älv   Mittigroven grov
  Skellefteälven älv   Mittiladan slåtter
  Skidträsket träsk   Mittiliden höjd
  Skidträsket sjö   Mittiliden skogsmark
  Skidträskån å   Mittiliden bergrygg
  Skidträskån å   Mittimyran slåtter
  Skidträskån å   Mittimyren myr
  Skoglidbackarna skogsmark   Mitti-Orrtjärnen tjärn
  Skogliden höjd   Mittiroddet slåtter
  Skogträskbäcken bäck   Mittiselet del av Selen
  Skorrfrösen sten /Se   Mittiänget slåtter
  Skorvtjärnen tjärn   Mjesakslyet myr
  Skravelbäcken bäck   Mjesakslyet myr
  Skravelbäcken bäck   Mjälet strand
  Skravlet terräng   Morbacken backe
  Skullberget höjd   Morbäcken bäck
  Skullbergsmyran myr   Morbäcken bäck
  Skullbergsmyrtjärnen tjärn   Moren myr
  Skyberget berg   Moren myr
  Skäftesmyran myr   Moren myr
  Skäljetjärnbäcken bäck   Moren myr
  Skötena myrmark   Moren myr
  Slavan myr   Moren odling
  Slevtjärnen tjärn   Moren, Ini odling
  Slomparmyran myr   Moren myr
  Slumparforsen fors   Moren myr
  Slumparholmen holme   Moren myr
  Slyet åker   Moren sankmark
  Slyet myrmark   Moren odling
  Slyträskbäcken bäck   Moren odling
  Slyträsket sjö   Moren myr
  Slåttesmyran myr   Moren Sö(d)i myrmark
  Slåttesmyran myr   Moren morland
  Slåttesmyran myr   Morarna odling
  Slåttesmyrheden hed   Morarna myr
  Slåttestjärnarna tjärnar   Morerna myrar
  Slåttestjärnbäcken bäck   Morviken vik
  Slåttestjärnen tjärn   Morviken vik
  Slåttestjärnkläppen höjd   Moränget ängesmyr
  Slätmyran myr   Moränget odling
  Slättmyran myr   Mossaberget höjd
  Slättmyran myr   Mossahedberget höjd
  Smalkläppen terräng   Mossaheden hed
  Smalliden skogsmark   Mossahedtjärn tjärn
  Smalmyran myr   Mossamyran myr, odling
  Smalmyrforsen fors   Mossamyran myr, odling
  Smalviken vik   Mossamyran myr
  Smedtjärnarna tjärnar   Mossamyrbäcken bäck
  Smygheden skogsmark och triangelpunkt   Mossamyren myr
  Smygtjärnarna tjärnar   Mossamyren myr
  Småforsarna forsar   Mossamyrtjärnen tjärn
  Småholmarna holmar   Mossarotheden kronopark
  Småmyrorna myrmark   Mossarottr., se Tjärnen Saknas
  Småmyrorna myrar   Mossarotträsket sjö
  Småmyrorna myrmark   Mossaslyet slåtter
  Småselen tjärnar   Mossaslyet myrländigt område
  Små-Svartbäcken bäck   Mossatjärnen tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Musmyran myr, slåtter
  Småtjärnarna tjärnar   Myren myr
  Småträskberget höjd   Myrgärdan odling
  Småträskbäcken bäck   Myrhedfallet fors
  Småträskbäcken bäck   Myrhedselet sel
  Småträsket, Östre o. Västre sjöar   Myrsbäcken bäck
  Småträsket, Östre och Västre-S. sjöar   Myrsbäcken bäck
  Småträsket, Västre träsk   Myrsbäcken bäck
  Småträsket sjö   Myrsbäckänget slåtter
  Småträsket, Östre träsk   Myrstackkläppen backe
  Småträskmyran myr   Myrstj., se Myrtjärnen Saknas
  Småängena ängsmark   Myrstjärn tjärn
  Snappliden höjd   Myrtjärnbackslyet slåtter
  Snipptjärnen tjärn   Myrtjärnbäcken bäck
  Snokläpparna skogspartier   Myrtjärnbäcken bäck
  Snokläppen terräng   Myrtjärnbäcken bäck
  Snokläppmyran myr   Myrtjärn tjärn
  Snokläppmyran myr   Myrtjärn tjärn
  Snokläpptjärnen tjärn   Myrtjärnen tjärn
  Snorum terräng   Myrtjärnen tjärn
  Snorumsberget berg   Myrtjärnen tjärn
  Snotterhålet myrmark   Myrtjärnmyren myr
  Snottermyran myr   Myrträskbrännan höjd
  Snottermyran myr   Myrträskbäcken bäck
  Snotterslyet myr   Myrträskbäcken bäck
  Snotterslyet myr   Myrträskbäcken bäck
  Snotterslyet myr   Myrträsket sjö
  Snotterslyet sank mark /Se   Myrträsket sjö
  Snottertjärnen tjärn   Myrträsket sjö
  Snödberget berg   Myrträsket sjö
  Snödberget berg   Myrträsket sjö
  Snödbrännet skogsmark   Myrträsket, Norra sjö
  Snörsmyran myr   Myrträsket, Södra sjö
  Snörsmyrliden skogsmark   Myrträsket sjö
  Solskensmyran myr   Myrträsket f.d. sjö
  Sopmyran myr   Myrträsket sjö
  Sopmyrbäcken bäck   Myrträsket sjö
  Spikstarrmortjärnen tjärn   Myrträsket sjö
  Spikstarrmyran myr   Myrträskkläppen höjd
  Spikstarrmyran myr   Myrträskliden höjd
  Spikstarrmyran myr   Myrträskliden skogsmark
  Spikstarrmyran myr   Myrträskmyran myr
  Spikstarrmyran myr   Myrträskmyran myr
  Spikstarrmyrbrännet skogsmark   Myrträskvägen stig
  Spikstarrmyrtjärnen tjärn   Månberget höjd
  Spångmyran odling   Månghörningen, se Kronmarken kronopark
  Spångmyran myr   Märratj., se Marratjärnen Saknas
  Spångmyran myr   Märrtjärn tjärn
  Spångslyet myr   Mörttjärn tjärn
  Spånskärarbäcken bäck   Mörttjärnbäcken bäck
  Spånskärarbäcken bäck /Se   Mörttjärnen tjärn
  Spånskärarn terräng   Mörttjärnen tjärn
  Spänningmyran myr   Mörtviken vik
  Spärrelheden hed   Nabben udde
  Spärrelängena myrmark   Nabben udde
  Spärringen fors /Se   Nabbforsen fors
  Spärrmyran myr   Namnlösmyran slåtter
  Stallforsen, Nedre fors   Namnlösmyran myr
  Stallforsen, Övre fors   Namnlöstjärn tjärn
  Starrhålet myr?   Namnlöstjärnen tjärn
  Starrhålet terräng   Natanaelstjärn tjärn
  Stavamyrhalsen terräng   Natanaelstjärnen tjärn
  Stavaträsk sjö   Nedregärdan odling, slåtter
  Stavaträsket sjö   Nedre-Kvarntjärnen tjärn
  Stavaträskdammet damm   Nedreroddet slåtter
  Staverbäcken bäck   Nickudden udde
  Stavsträsket sjö   Nickusberget höjd
  Stavsträsket sjö   Nils-Jonsamyran myr
  Stavsträsket sjö   Nilsjonsamyren myr
  Stavträsket sjö   Nils-Jonsamyren myr
  Stavträsket sjö   Nilsliden sluttning
  Stavaträsk sjö   Nilslidmyren myr
  Stavträsket sjö   Nils-Olsagärdan odling
  Stavträsket sjö   Nils-Persaänget binamn på Brännholmmyran
  Stavträsket sjö   Nils-Samuelsaforsen fors
  Stavträsket sjö   Nils-Sammelsaforsen fors
  Stavträsktjärnen tjärn   Nilsviken vik
  Stenbacken ägomark   Nissetjärnen tjärn
  Stenbergsviken vik   Nordanåsknöllen höjd
  Stenbäckänget slåtteräng   Nordanåsselet sel
  Stenhammar terräng   Nordanåsängarna myrar
  Stenheden skogsmark   Norge, Sör i myr
  Stenkällmyran myr   Norra Forsberget kronopark
  Stensbrännet skogsmark   Norrkaxtjärn, se Nördkaxmyrhalstjärnen Saknas
  Stensbrännet terräng   Norrselet, se Storselet Saknas
  Stensbrännmyran myr   Norsjöberget höjd
  Stenslyet myr   Norsjöberget höjd
  Stensmyran myr   Norsjön sjö
  Stensmyran odling   Norsjön sjö
  Stenstjärnen tjärn   Norsjöträsket binamn på Norsjön
  Stensträskbäcken bäck   Norstr., se Norsjön Saknas
  Stensträsket träsk   Nottjärnberget höjd
  Stensträsket sjö   Nottjärnbäcken bäck
  Stentjärnen tjärn   Nottjärn tjärn
  Stenträsket sjö   Nottjärnen tjärn
  Stenudden udde   Nottjärnmyran myr
  Stenvikudden udde   Nottjärnmyren myr
  Stenänget ängsmark   Nyboberget binamn på Nyboliden
  Stinahålet myrmark?   Nyboberget höjd
  Stinatjärnen tjärn   Nyboheden kronopark
  Stockbergbäcken bäck   Nyboliden höjd
  Stockberget höjd   Nyboliden skogsmark
  Stockberg-myran myr   Nybotjärnen tjärn
  Stockholmsberget höjd   Nybruket odling
  Storabborrtjärnen tjärn   Nybruktjärn, Västra tjärn
  Stor-Aldermyran myr   Nybruktjärn, Östra tjärn
  Storavan sjö   Nybrännan skogsmark
  Storbacken backe   Nybrännet höjd
  Storbacken terräng   Nybrännet skogsmark
  Storbastjärnen tjärn   Nybrännet skogsmark
  Storbastuträsket sjö   Nybrännmyran, Utå myr
  Storberget berg   Nybrännmyran myr
  Storberget höjd   Nybrännmyran myr
  Storberget berg   Nybrännmyren, Norra myr
  Storberget berg   Nyubrännmyren, Södra myr
  Storbergheden skogsmark   Nybäcken tillflöde
  Storbergmyran myr   Nyforsen fors
  Storbergmyrbäcken bäck   Nyforsholmen holme
  Stor-Betesmoren myrmark   Nymyran myr
  Storbjörkholmen udde   Nymyran myr
  Storbrännet skogsmark   Nymyran myr
  Storbrännet höjd   Nymyran myr
  Storbrännet skogsmark   Nymyran myr
  Storbrännet skogsmark   Nymyran myr
  Storbrännmyran myr   Nymyran odling
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Storbäcken bäck   Nymyran myr
  Stordammet fördämning   Nymyran myr
  Stor-Degermyran myr   Nymyran myr
  Stor-Degermyran myr   Nymyrberget höjd
  Stor-Degermyrbäcken bäck   Nymyrberget, Norra höjd
  Stor-Djupträskmyran myr   Nymyrberget, Södra höjd
  Storedan strandområde   Nymyrberget höjd
  Storfallet odling   Nymyrberget höjd
  Storflarken myr   Nymyrbergmyran myr
  Storflarken sankmark   Nymyrbäcken del av Gäddträskbäcken
  Storflarken myrmark   Nymyrbäcken bäck
  Storforsaggan del av Byskeälven   Nymyrbäcken bäck
  Storforsen fors   Nymyrbäcken bäck
  Storforsheden skogsmark   Nymyrbäcken bäck
  Stor-Frängsmyran myr   Nymyrbäcken bäck