ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malå socken : Malå och Norsjö tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 273
    Adak by Sagesmän förteckning
    Adakhöjden gd Abborrtjärn tjärn
    Adakliden gd Adaksjön sjöar
    Afvaås gd Akavaratje höjd
    Almbo gårdar Akkajaure tjärn
    Aspliden gårdar Akkajaure tjärn
    Attekejaure by (f.d. lappviste) Apmo bergås
    Bastunäs gårdar Arpmonaja ås
    Bastuselet by Artnesvaratje höjd
    Bergås gd Attekejaure sjö(ar)
    Björkliden by Attekenåjve bergås
    Björkås by Baje-Bartok sel (sjö)
    Boratje gårdar Barregieles ås
    Brunnäs gårdar Barrejaure sjö
    Brunträsk gårdar Barrejokke bäck
    Brånan gd Bartok sel
    Brändliden gårdar Bietnekvaratje berg
    Brännberg gårdar Bietsestakke ås
    Brännäs by Bietstakke ås
    Böle gd Bije- Saknas
    Carolinelund gd Bije-Mattsore lagun
    Dalvadis kyrkby Björkliden bergås
    Duoldemjaure lappskatteland Blautase- Saknas
    Friheten gd Blautese tjärnar
    Fårträsk by Blautesejaure sjö
    Garda gd Blautesejokke bäck
    Grannäs gårdar Blautse- Saknas
    Groppesovven f.d. lappviste Bollsjön sjö
    Grundträsk gårdar (f.d. lappviste) Brattmyran myr
    Guorbevare gårdar Brändliden bergås
    Gåtesovven f.d. lappviste Brännbergsmyr(an) myr
    Hemnäs gd Bränntr(äsket) tjärn
    Holmsjö by Buolfe sjö(ar)
    Hornberg by Buolfeguorbe ås
    Hundberg by Buolve(-) Saknas
    Jokkmokk gårdar Båltjore sjö
    Karlgård gårdar Båltjorejokke bäck
    Kina gd Bårde ås
    Kokträsk by Båtjarrejokke bäck
    Koppsele f.d. gård och lappviste Båtsojjaure sjö
    Kuorbevare gårdar Båtsojjokke bäck
    Kåtaträsk gårdar Dammtj(ärn) tjärn
    Lajneore by Duoldemjaure sjö
    Lajnijaur by Fiskutr(äsket) tjärn
    Lajtneore by Fnöskberget berg
    Latnjevare by Gardetjuelge bergås
    Liden gd Gattsejauratje tjärn
    Lindenäs gd Giepehore sjö
    Löspe by (f.d. skogslappviste) Giepejaure sjö
    Långträsk gd Giepejokke å
    Långträsk gd Giereåjve bergås
    Långudden gårdar Giertogieles ås
    Löfberg gd Gimegieles ås
    Löparliden by Gimegieles ås
    Malåliden gd Gitnease ås
    Malånäs by Godeketje tjärn
    Malåträsk by Gokkesnjuönes udde
    Mattsberg gd Gokkesjaure tjärn
    Muössjäje gårdar Gokkesjaure sjö
    Mörttjärn by Goksesovven sel
    N. Fårträsk by Grafvatr(äsket) tjärn
    Nylund by Granberget berg
    Nynäs by Granliden bergås
    Nåda by Grömpejokketje bäck
    Näsberg gd Groppesovven sel
    Näsberg by Grubbfallet fall
    Näsudden gårdar Grundträsk tjärn
    Rackejaur gd Grundtr(äsket) sjö
    Rakkore gd Guorbevare bergås
    Rentjärn by Guortesjaure sjö
    Rökå (o. Berg) by Guortesjokke bäck
    Satteve f.d. lappviste Guosesolle holme
    Setsele gårdar Guosetjeåjve bergås
    S. Fårträsk by Guosevare berg
    Sjulnäs gd Gåbdejaure tjärn
    Småberg gd Gåjvesjaure tjärn
    Släppträsk by Gåtesovven sel
    Springliden by Gåtore sjö
    Stennäs gd Gåupe myrland
    Storselet lappviste Gädgeore sjö
    Stortjärnliden gårdar Gärdejauratje tjärn
    Strömfors by Göjnetsovven sel
    Strömnäs gårdar Hemmyran myr
    Sunmyrudden gd Hönejauratje tjärn
    Surliden gårdar Honejokketje bäck
    Suordåive gdar Hornberget bergås
    Suoudeåjve gårdar Hundberget berg
    Tallberg gd Hundträsket tjärn
    Tjoppake gårdar Hällträsk tjärn
    Tjäderheden gårdar Jarkne sjö
    Tjälen gd Jervesgårtje fall
    Tjärnberg by Jervessovven sel
    Tjärngård gd Järfselet sel
    Tvärland gd Kokträsket sjö
    Vallen gd Kokträskliden berg
    Vinterliden gd Koppsele f.d. gård, f.d. lappviste
    V. Lajnijaur by Korsmyr(an) myr
    Vyojorre f.d. lappviste Kvarntjärn tjärn
    Vågträsk gd Kåtamyran myr
    Ytterberg by Kölen höjd
    Öberg gd L. Adaksjön sjö
    Ö. Lajnijaur by Lajnevaratje berg
      Lajtnejaure sjö
      Lajtnevaratje berg
      Lappliden ås
      Lapptj(ärn) tjärn
      Lastevare berg
      Latnjejaure sjö
      Latnjevaratje berg
      Latnjevare berg
      Lilltr(äsket) sjö
      Ljusträsket tjärn
      Loläbe Akkajaure tjärn
      Lospe(n)- Saknas
      L. Skepptr(äsket) sjö
      Luspenåjve berg
      Lyöjketjokke bäck
      Långtr(äsket) sjö
      Löjketjokke bäck
      Malån å
      Maläke å
      Maläkejäno å
      Mattsore lagun
      Mattsorenåjve berg
      Muodkatgieles ås
      Muössjäjegieles höjd
      Muössäjeluokte vik
      Mårtmore sjö
      Mårtmorejokketje bäck
      Mörttj(ärn) tjärn
      Mörttjärnb(er)g(e)t höjd
      Nagetemjaure sjö
      Naggetjaure sjö
      Nedre Bastuselet sel
      Njoktjenåjve ås
      Njorgovaratje höjd
      Njotse sjö (torrlagd)
      Njotsenåjve berg
      Njuolgore tjärn
      Njuonavare berg
      Norrbäcken bäck
      Norrliden ås
      Noskalisjaure sjö
      Noskalisvare berg
      N. Rackejaurheden ås
      Nuortegieles ås
      Nådagubbliden ås
      Nåddoke ås
      Nåddåke ås
      Nölbäcken bäck
      Oksåjve berg(strakt)
      Orjeligieles ås
      Otje Blautese tjärn
      Paije Bartuk sel (sjö)
      Raffogieles ås
      Rahvo- Saknas
      Rajejauratje tjärn
      Rajvojaure sjö
      Rakkore sjö
      Rakkoregieles ås
      Raknodievva ås
      Rentjärnberg berg
      Rievake berg
      Rikkevaratje höjd
      Roffoliden ås
      Roffotr(äsket) sjö
      Rotjejaure tjärn
      Rotejokke bäck
      Rotjennjve berg
      Ruodekevare berg
      Ruohdekevare berg
      Råffejaure sjö
      Råffoliden ås
      Sappovare berg
      Sarvehore sjö
      Sarvejokke bäck
      Sarvesjaure sjö
      Sarvesåjve berg
      Sattäke vik
      Sattäke ås
      Sippekevare bergås
      Sirretjåkke bergås
      Sjnjadga ås
      Sjnjadgaha ås
      Skellefte elf älv
      Skidberget bergås
      Skäppträskån å
      Släpenåjve berg
      Släppejokke bäck
      Släppliden berg
      Smalore sjö
      Söpeåjve ås
      Sopeåjve ås
      Sopåjve ås
      Spetsberget berg
      Springliden bergås
      S. Rackejaurhed ås
      St. Adaksjön sjö
      Statjasuoloj holme
      Stensundstjärn tjärn
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storliden bergås
      Storselet sel (tjärn)
      Stortjärnliden ås
      Storvistselfors fors
      St. Skeppträsk sjö
      Suojeltjauratje tjärn
      Suojeltsovven sel
      Suolojauratje tjärn
      Suolojjaure sjö
      Suoudeåjve ås
      Suovejokke bäck
      Surliden ås
      Suöldete älv
      Svallmyr(an) myr
      Svanmyran myr
      Såkeåjve bergås
      Särgejauratje tjärn
      Särgejauratje tjärn
      Särgejokke bäck
      Sörbergbäcken Saknas
      Sörliden ås
      Tallberg bergås
      Tallb(er)g(e)t höjd
      Tjamstanberget berg
      Tjapsate tjärn(ar?)
      Tjeger- Saknas
      Tjiegerjaure sjö
      Tjoktjore tjärn
      Tjoktjore sjö
      Tjoktjorejokke bäck
      Tjoktjorre tjärn
      Tjoktjorrejokke bäck
      Tjopmoåjve berg
      Tjostoguojke fors
      Tjostosovven sel
      Tjuottjomegieles ås
      Tjuoutjore sjö
      Tjuoutjorejokke bäck
      Tjuoutjorenåjve berg
      Tjålmeke tjärn
      Tjålmekejauratje tjärn
      Tjäderträsket tjärn
      Tjädertr(äsket) sjö
      Tjäktjejauratje tjärn
      Tjäpesase ås
      Tjärnberget berg
      Vatjoåjve berg
      Vatnesjauratje sjö
      Viekkejegieles ås
      Viekkejenåjve bergås
      Viseljaure sjö
      Vissjelejaure sjö
      Vissjelenåjve berg
      Viterliden ås
      Vuojorre sjö
      Vuortnajokke bäck
      Vuortnanase bergås
      Vuoskonjauratje tjärn
      Vuoskonjkokke bäck
      Vuärbe- Saknas
      Vuöksesvare höjd
      Vuöle- Saknas
      Vuölle-Bartok sel
      Vuörtbejokke bäck
      Vågtr(äsket) sjö
      V. Åliden berg
      Värbo- Saknas
      Åmliden bergås
      Åmyran myr
      Årje-Blautese tjärn
      Ö. Åliden ås

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.