ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sorsele socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Samiska namn (baksidor)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 1741
    Sagesmän förteckning Abborrbergen berg
    Sorsele socken Abborrberget berg
    Soårsa socken Abborrsj(ön) sjö
    Afvanäs gårdar Abborrsjön sjö
    Aha by Abborrtj(ärn) tjärn
    Akkavare by Abborrtr(äsket) sjö
    Ammarnjuona by Abborrtr(äsket) tjärn
    Ammarnäs by Abmotr(äsket) sjö
    Andersberg gd Aha vik
    Antasstugan hållplats Ahavare berg
    Asplund by Ailatesj(aure) tjärn
    Bauka gd Ailatesnjase berg
    Bergnäs gd Ailatesselet sel
    Biessevare gårdar Ailesvardo berg
    Bije-Satte by Aine berg
    Bjurfors gd Aine fjäll
    Björkliden gd Aivajokk bäck
    Blahneke by Aivakj(aure) sjö
    Blahnekesovven by Aivojokk bäck
    Blattnicksele by Aivotjåkko fjäll
    Bokkesejauratje f.d. lappviste Ajgert fjäll
    Nya Bure hemman Ajgertjokketje bäck
    Bäcknäs gd Ajmetgieles ås
    Divväksovven gårdar Ajmetjokketje bäck
    Djupfors by Ajmetvakke dal
    Drake by Ajnanjuöne berg
    Drakebyne by Ajnanjuönejokketje bäck
    Drakke(-) Saknas Ajtelsnasjauratje Saknas
    Dåranjuona nomadskola Ajtelsnasjokketje bäck
    Edsträsk gd Ajtelsnasnolpe bergknall
    Fjällbonäs by Ajtelsnasse berg
    Fjällnäs gårdar Ajtelsnassovven sel
    Flakajaure gd Ajvakjaure sjö
    Flakaträsk gd Ajvakjokke bäck
    Forsbacka gårdar Ajvakvardo berg
    Fårberg gd Ajvo fjäll
    Fårträsk gårdar Ajvojokke bäck
    Gargnäs by Ájvvájávrrie sjö
    Geriträsk gårdar Ájvvágatjåhkka fjälltopp
    Gerredet gd Akelsjaure sjö
    Geutsbyne by Akelsluokte vik
    Giengelisguojke by Akelstr(äsket) sjö
    Gillisnuole tilläggsplats Akkajaure sjö
    Giltjaur by Akkavare berg
    Giunjo gårdar Akkavuöpäj vik
    Goksedevva gd Akokotjenjuona fjällutsprång
    Grannäs by Akokotjjokke bäck
    Granträsk gårdar Akokotjtjåkke berg
    Granåker gd Àmmára fjäll
    Gratta by Ammarfjället massiv
    Grundträsk gårdar Ammarj(aure) sjö
    Gränsgård gd Ammarvardo berg
    Guolbennjuona gårdar Ammerjauratj tjärnar
    Guosejaure gårdar Ammerjaure sjö
    Gåtengieles by Ammerjokke bäck
    Gåtenåjve by Ammersjaure sjö
    Gärkenjuona gd Ammert berg
    Gärketjålme by Ammert(e) berg
    Hednäs gårdar Ammertjåkke berg
    Hemnäs gd Ammertjåkko berg
    Holmfors gd Ammervardo berg
    Huftajaure gårdar Annorkielas ås
    Huftasjö gårdar Apmoberje berg
    Häggås gd Apmojaure sjö
    Hällnäs by Apmojokke bäck
    Högbränna by Ardnesjaure sjö
    Jillesnåle tilläggsplats Ardnesjokke bäck
    Jiltjor by Ardnesåjve berg
    Johannisberg gd Aresjaure sjö
    Juktfors gd Arfliden ås
    Juktnäs gårdar Arpeberje ås
    Karlsgård gårdar Arpejaure sjö
    Karlslund gd Arresjaure sjö
    Klippen by Arresåive berg
    Kraddsele by Arvät sjöar
    Kvarnbränna by Arvätetjuelge ås
    Kåtaliden by Asbet berg
    Lillselbränna gårdar Asbärt berg
    Lomfors gd Ase ås
    Lomsele gårdar Atjaj(aure) tjärn
    Matsoljokkudden gd Atjasole holme
    Mattsijockudden gd Atjeke sjö
    Målke gammalt lappviste Atjekj(aure) sjö
    Månnäs gd Auretj(åkko) fjäll
    Måskenåive by Aureträsket sjö
    Måskenåjve by Auroblährek tjärn
    Ned. Svarttjärn gårdar Aurojaure sjö
    Nolpe gd (f.d. lappvall) Aurojokke bäck
    Norrsele by Aurotjåkke fjäll
    Nuolpen gd(?) Autesjaure sjö
    Nyby by Autsjaure sjö
    Näbdne gd Baktejaure sjö
    Oksåjve berg(strakt) Baukajaure sjöar
    Olsträsk gd Baukajokke bäck
    Onne Sovvenetje gårdar Beinojokk bäck
    Racknäs gd Bejvatjålge berg
    Risnäs by Benkab(er)g(e)t berg
    Råstrand by Betselisjaure sjö
    Sandsjön by Beähtselisjávrrie sjö
    Sandvik gd Bielke bergknall
    Sandsjönäs by Biellojaure sjö
    Sappetsele by Biellojaure sjö
    Sapätbyne by Biellok berg
    Satte by Bielloketje bergknall
    Sattejaure by Biengejaure sjö
    Saxnäs by Biengejokke bäck
    Siksele gd Biengenåjve berg
    Sjoktebyne by Biengerotje dal
    Sjölje by Bierdåjve berg
    Skansnäs by Bieriberge berg
    Skarjanjuona by Bieriberje berg
    Slagnäs by Biessevare berg
    Smalajaure gårdar Biessålge berg
    Smalakjaure gårdar Bietarbakte berg
    Sorsele by Bietjenjaure sjö
    Sovvenetje gårdar Bietjennilje bergutsprång
    Staggträsk by Bietjennjuona bergutsprång
    Stennäs gd Bietjennjuöne bergutsprång
    Stensund by Bietjentjåkke berg
    Storjuktan by Bietjentjårro berg
    Stormyrnäs gd Bietselisjaure sjö
    Storsjö gårdar Bietselisjokke bäck
    Stridsmark gd Bietsevare bergshöjd
    Stuore Njuona gd Bije-Dörejaure sjö
    Sunnanå by Bije-Fisko sjö
    Stakkaure by Bije-Framesovven sel
    Suorsa by Bije-Låktejaure tjärn
    Suörgesole by Bije-Sjokte sjö
    Svarttjärn gårdar Bije-Själejauratje tjärn
    Sårjosgåte lappviste Bije-Svappor tjärn
    Sörberga gd Bije-Åjkäj sjö
    Tjulträsk gårdar Bijäbe Gåttor tjärn
    Tjuoutjesovven gd Biokkjaure sjö
    Tsågajaure gårdar Birdejaure sjö
    Vallnäs gd Birdejokke bäck
    Vesterhisk gårdar Birdetjåkke berg
    Viknel stuga Birdetjårro berg
    Vindelberga gårdar Birdojaure sjö
    Vittolmålke lappviste Birdojokk bäck
    Vortneles gd Birdotjårro berg
    Vuovosjaure gårdar Biriberget berg
    Vuvosberg gårdar Bissaliden ås
    Vänfors gd Bissan sjö
    Vännäs by Bissas ås
    Åbacka gårdar Bissasjaure sjö
    Årrenjuona by Bissasjokke bäck
    Åulsjaure gd Bissitj tjärn
    Öf. Lomfors gd Bissitjjokke bäck
    Öf. Sandsele by Bjärganesj(okk) bäck
    Öf. Svarttjärn gårdar Bjärganestj(åkko) berg
      Bjärgenesjokke bäck
      Bjärgenestjåkke berg
      Björkliden ås
      Björnknabben bergshöjd
      Björnknösen berg
      Björnknösen berg
      Broresjauratje sjö
      Blahnekesovven sel
      Blaiksjön sjö
      Blajke skogsland
      Blajke berg
      Blajke berg
      Blajkejauratje tjärn
      Blajkejaure sjö
      Blajkejokke bäck
      Blajkejokketje bäck
      Blajketjåkke berg
      Blájkkie höjd
      Blassanjuona bergutsprång
      Blassavare berg
      Blattnickselet sel
      Bleriken tjärn
      Bliehräk tjärn
      Blienejokketje bäck
      Blåtja sjö
      Blåtja tjärn
      Blåtjajauratje tjärn
      Bocktr(äsket) sjö
      Bodebesjaure tjärn
      Bodebesvare bergshöjd
      Bokkesejauratje tjärn
      Bolja sjö
      Boljavare berg
      Bolojokke bäck
      Bolojokke bäck
      Bolonjokk bäck
      Bonnässjön sjö
      Bonnäsvare berg
      Borease ås
      Boreasi ås
      Borejaure sjö
      Boråive berg
      Borj(aure) sjö
      Boråjve berg
      Bertejaure sjö
      Breidajaure sjö
      Breidatjåkko berg
      Broresjokke bäck
      Broreslåpte platå
      Brånaberget berg
      Brånaknösen bergshöjd
      Bräjda- Saknas
      Bräjrajaure sjö
      Bräjrajokke bäck
      Bräjratjåkke berg
      Bränntr(äsket) tjärn
      Buolamåjvatje berg
      Buorgokjaure sjö
      Buorgåkejokke bäck
      Buorgåkjaure sjö
      Buorgåke berg
      Buorgoktjåkko berg
      Buorgåkvårdetje berg
      Buotsojaure sjö
      Buotsojåjve fjälltopp
      Buotsoåjve berg
      Buresjön sjö
      Buölamvare berg
      Bådoppertj(ärn) tjärn
      Båktj berg
      Båktjomåkke dalgång
      Bålja sjö
      Båljajaure sjö
      Båljavare berg
      Bånes berg
      Bånesjauratje sjö
      Bånesjaure sjö
      Bånesjokketje bäck
      Bånesvardo berg
      Bångfjället fjäll
      Bångonåjve fjäll
      Bårke dal
      Bårrejaure sjö
      Båsatjåkko berg
      Båsatjåkko fjälltopp
      Båsatj(är)n tjärn
      Båse berg
      Båssojaure tjärn
      Båtjarrejaure sjö
      Bärtejaure sjö
      Bärtejaurjokke bäck
      Bäuräkjauratj sjö
      Börtingtjärnknösen berg
      Dalavardo berg
      Dalavardo berg
      Dalovardo berg
      Danajauratje tjärnar
      Datje bergknall
      Datjepakte berg
      Datjetjuelge berg
      Dattejauratje tjärn
      Dattr(äsket) tjärn
      Datträskmyr(an) myr
      Dauta sjö
      Dautabåune bergknall
      Dautajaure sjö
      Dautajokke bäck
      Dautajåppe berg
      Dautajåkke berg
      Dautavaratje berg
      Dautojaure sjö
      Dautokåbbo bergknall
      Dautotjåkko berg
      Derga bergshöjd
      Derga sjö
      Dergabäcken bäck
      Dergajokke bäck
      Dergaliden bergshöjd
      Dergasjön sjö
      Dernajaure sjö
      Dieganjuona bergutsprång
      Diernajaure sjö
      Diernavare berg
      Divväksovven sel
      Doblo sjö
      Doblovaratje berg
      Dokkejaure sjöar
      Dokkevardo berg
      Dolka sjö
      Dolkaj(aure) sjö
      Dolkajokke bäck
      Dolkanjuonje berg
      Drabekejaure sjö
      Drabekjaure sjö
      Drabeketjåkketje berg
      Drabektjåkketje berg
      Drakke(-) Saknas
      Drakejäno å
      Dunderforsen fors
      Duorra fjäll
      Duorrajauratj sjöar
      Duorrajokke bäck
      Duorratjåkke fjäll
      Durtjejokk bäck
      Dåkkevardo berg
      Dåpmekvaratje berg
      Dåranjuona udde
      Dåresbolo dalgång
      Dåresbolojokketje bäck
      Dåresjokketje bäck
      Dåresjokketje bäck
      Dårestjåkke fjäll
      Dårestjåkke berg
      Dåresvare berg
      Dårotjåkke berg
      Döhve- Saknas
      Döffesovven sel
      Dörejaure sjöar
      Eparebaktetje berg
      Epparpakte berg
      Essmitjåkko fjäll
      Falajaure sjö
      Falajokke bäck
      Falesjaure sjö
      Faso fjäll
      Feusok sjö
      Fievsuoke sjö
      Fisko sjöar (tjärnar)
      Fjosokken sjö
      Fjällaurjokke bäck
      Fjällojaure sjö
      Fjällorjokke bäck
      Forsafvan vik
      Framebakte bergbrant
      Framegaske platå
      Framejaure sjö
      Framejokke bäck
      Framek berg
      Framesovven sel
      Frametjårro berg
      Fredagsmyr(an) myr
      Fräkentjärn tjärn
      Fårberget berg
      Fårtr(äsket) sjö
      Fällabona fjäll
      Fällabåune fjäll
      Färras berg
      Föusok sjö
      Gabbi fjäll
      Gagärtse platå
      Gajbenåjve berg
      Gajsatje berg
      Gajsatje fjälltopp
      Gajtsejokketj bäck
      Gajtsevaratj bergknallar
      Gallaskielas ås
      Gallegieles ås
      Galmevaratje bergknall
      Galmevaratje berg
      Galow vadställe
      Gamejaure sjö o. tjärn
      Gappe fjäll
      Gappeaha vik
      Gappejokke bäck
      Gappenjuona fjällutsprång
      Gaptejauratje tjärn
      Garansvardo berg
      Garde berg
      Gardejauratje tjärnar
      Gardenjuona bergaxel
      Gardetjåkke fjäll
      Gardovare berg
      Gargavare berg
      Gargo å
      Gargån å
      Garnok sjö
      Garnåk sjö
      Garnåkjokke bäck
      Gaske-Fisko sjö
      Gaske-Gåtor sjö
      Gasksase ås
      Gasksjauratje tjärn
      Gastejauratje tjärn
      Gastejokke bäck
      Gastevaratje berg
      Gaura bergshöjd
      Gaurajåppe bergshöjd
      Gautsträsk sjö
      Gavajauratje tjärn
      Gavajokketje bäck
      Geritr(äsket) tjärn
      Gertsjaure sjö
      Gertsåive berg
      Getålke berg
      Geunjo(-) Saknas
      Geuresjaure sjö
      Geuresjokke bäck
      Geutelesjaure sjö
      Geutsjaure sjö
      Gibbmovare berg
      Gibbmovare berg
      Giengeljaure sjö
      Giengeljaure sjöar
      Giengeljaure sjö
      Giengeljaure sjö
      Giengeljaurejokke bäck
      Giengelvajajokke bäck
      Gieremåkke åparti
      Giereåjve berg
      Gierge- Saknas
      Giergätse berg
      Giergätsejokke bäck
      Gierke- Saknas
      Giertsjaure sjöar
      Giertsjokke bäck
      Giertsåjve berg
      Gieråjve berg
      Gieråjvjauratje tjärn
      Gierätsjokke bäck
      Gierätsjaure sjöar
      Gietnåjve berg
      Gilksåts berg
      Gille Kramatj(åkko?) berg
      Gille Kreuna berg
      Gille Nuolpa berg
      Gillisnuolebergen berg
      Gilmetj berg
      Giltjaur sjö
      Gilvenjaure sjö
      Gilvenjokke bäck
      Gilventjårro berg
      Gimenåjve ås
      Gimesjokke bäck
      Gimesvare bergshöjd
      Gipperjaure sjö
      Gippervare berg
      Gippmokkåive berg
      Gippmots berg
      Girejokke bäck
      Girkobakte berg
      Gisomj(aure) sjö
      Gisseguorbe höjd
      Gisumtj(åkko) berg
      Gitmokkberget berg
      Gitmokkmyr(an) myr
      Gitmokktr(äsket) tjärn
      Gitnavaratje berg
      Gitåive berg
      Giunjo sjöar
      Giunjojaure sjö
      Giunjojäno å
      Giunjovardo berg
      Godejaur sjö
      Godejokk bäck
      Gokkesbakte berg
      Gokkesbakte berg
      Gokkesbaktejauratje tjärn
      Gokkesjauratje sjö
      Gokkesjauratje tjärn
      Gokkesjauratje tjärn
      Gokkes Lajrojaure sjö
      Gokkes Skärfo sjö
      Gokkes Stakkaure sjö
      Goletsjaure sjö
      Goletsjaure sjö
      Goletsjokke bäck
      Goletsjokke bäck
      Goletstjåkke berg
      Gopmetjåkke berg
      Goppatjjokke bäck
      Gorentjåkke fjäll
      Gorentjåkke berg
      Gorka sjö
      Gorkajokke bäck
      Gortesovven sel
      Gortevaratje berg
      Gosebakte berg
      Gosepakte berg
      Gotajaure sjö
      Gottajaure sjö
      Gottajokke bäck
      Gouertvare berg
      Goutsjaure sjö
      Goärtvare berg
      Gr- Saknas
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granträskbäcken bäck
      Grattasovven sel
      Groddnalid(e)n höjd
      Groptj(ärnar)na tjärnar
      Grotake berg
      Grotakeberje berg
      Grotakejauratje tjärn
      Grotakejaure sjö
      Grotakejokke bäck
      Grotakenjuona landtunga
      Grotnegieles höjd
      Grundbäcken bäck
      Grundträsket sjö
      Grundtr(äsket) tjärn
      Grundträsklid(e)n ås
      Gråberget berg
      Gräuna berg
      Gräunajokke bäck
      Gubbmetjåkko berg
      Gukkistr(äsket) tjärn
      Guobtetjåkko berg
      Guobtjeblähräke tjärn
      Guobtjetjåkke berg
      Guobtjejaure sjö
      Guobtjevaratje berg
      Guojkenaha vik
      Guoksekegieles bergås
      Guolgetjåkke berg
      Guongelj(au)re sjö
      Guonger fjällparti
      Guongerjokk bäck
      Guongerjokke bäck
      Guongarbáktie bergbrant
      Guongare bergsbrant
      Guoptje sjö
      Guordinjaure sjö
      guorp- Saknas
      Guorpåjve berg
      Guorpåjve berg
      Guosejaure sjö
      Guosejokke bäck
      Guosevare berg
      Guoutejaure sjö
      Guoutejokke bäck
      Guoutevaratje berg
      Guotelesgauta bergås
      Guoteleskielas bergås
      Guvarte fjällområde
      Guöutelsgieles bergås
      Guöutelsjaure sjö
      Guöutelsjaure tjärn
      Guöutelsjåppetje bergknall
      Gåbdaaha lagun
      Gåbdejälejokke bäck
      Gåbråjve fjäll
      Gåddietj(åkko) berg
      Gålkeke berg
      Gåpsjauratje sjö
      Gåpsjokketje bäck
      Gåpsvaratje berg
      Gåpärtjåkke fjäll
      Gårsejokke bäck
      Gårsejokketje bäck
      Gåtengieles ås
      Gåtenåjve ås
      Gåttejaure sjö
      Gåttetjåkke berg
      Gåttor tjärnar
      Gåtåjve berg
      Gäddtr(äsket) sjö
      Gäjnogore dalgång
      Gärdsbäcken bäck
      Gärkaur sjö
      Gärkaure sjöar
      Gärkejaure sjö
      Gärkaurejokke bäck
      Gärkejaure sjö
      Gärkejaure tjärn
      Gärkejokke bäck
      Gärkor sjö
      Gärkor sjö
      Gärkor sjö
      Gärkor sjö
      Gärkorjokke bäck
      Görbocken sjö
      Habak berg
      Habakj(aure) Saknas
      Habeke berg
      Habekejauratje sjö
      Habekejokketje bäck
      Habekenolpe bergknall
      Habekjauratje Saknas
      Habresjokke bäck
      Harrberget berg
      Harrbränna bergshöjd
      Harrbäcken bäck
      Harrejauratje tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejokke bäck
      Harrejokke bäck
      Harrejokke bäck
      Harrsjön sjö
      Harrträsket sjö
      Hemb(er)g(e)t bergshöjd
      Hemfjället berg
      Hemsjön Saknas
      Hjertaberget berg
      Hobbloktj(åkko) berg
      Holmmyr(an) myr
      Holmtj(ärn) tjärn
      Holmtr(äsket) sjö
      Holmträsket sjö
      Hoptagieles bergshöjd
      Hubiken berg
      Huftajaure sjö
      Hundberget berg
      Hvitknösen höjd
      Häjmeberje bergshöjd
      Häjmevare berg
      Hällb(erge)t bergshöjd
      Hällbäck bäck
      Hästajauratje tjärn
      Idbäck bäck
      Jalgesåive berg
      Jengelvare berg
      Jenno Saknas
      Jeno Saknas
      Jenovardo berg
      Jepmetj berg
      Jeps ås
      Jerijaure sjö
      Jerisjaure sjö
      Jerisjokk bäck
      Jerisskajte fjällutsprång
      Jeristräsk sjö(ar)
      Jiengame berg
      Jienämjokketje bäck
      Jille-Blajke berg
      Jille-Båse berg
      Jilläbe Dörejaure Saknas
      Jille-Framek berg
      Jille-Giertsjaure sjö
      Jille-Gräuna berg
      Jillejaure sjö
      Jille-Jårpetjåkke berg
      Jillemes Gåtor sjö
      Jille-Nolpe berg
      Jille-Ortesjaure sjö
      Jille-Sjoktevuöletjåkke fjällparti
      Jillesgeretje vik
      Jillesnålvare berg
      Jille-Svare berg
      Jille-Tsåtse berg
      Jille-Vuörbejaure sjö
      Jille-Värbojaure sjö
      Jillisgiere bäck
      Jillisjokke bäck
      Jilläbe Giengeljaure sjö
      Jilläbe Osajaure sjö
      Jillöbe Vaso fjäll
      Jijältjåkke berg
      Jilggiesåjvvie fjälltopp
      Jilksåjve berg
      Jiltjor sjö
      Jiltsåjve berg
      Jipmetje berg
      Jipmetje berg
      Jipmetje berg
      Jipmovare berg
      Jipmåkåjve berg
      Jipmätje berg
      Jipmätjeberje berg
      Jipmätjejaure tjärn
      Jirejaure sjö
      Jirejokke bäck
      Jirenjuona fjällutsprång
      Jirijaure sjö
      Jirijokke bäck
      Jiriträsk tjärn
      Jisamjaure sjö
      Jisamjokke bäck
      Jisamtjåkke berg
      Jokke bäck
      Jokketje bäck
      Joptsejaure sjö
      Joptsevare höjd
      Jottatgorenålge berg
      Jirijokke bäck
      Juollekielas ås
      Juommovare berg
      Juomobakte berg
      Juomotjåkko berg
      Juomovare berg
      Juorpåive berg
      Juovegieles ås
      Juovegieles ås
      Juovegieles bergås
      Juovejauratje sjö
      Juovetjåkke berg
      Juovakielas ås
      Jälberget höjd
      Jäno älv
      Järfbäcken bäck
      Järpovare berg
      Jåltetjåkke berg
      Jårbeke sjö
      Jårbes-Åikejaure sjö
      Jårbovare berg
      Jårbovare berg
      Jårbåjve berg
      Jårpe Lajrojaure sjö
      Jårpe Skärfo sjö
      Jårpe Stakkaure sjö
      Jårpetjåkke berg
      Jårp-Åjkäj sjö
      Jårpåjve berg
      Jåttjaure sjö
      Jåve- Saknas
      Jåvenjuona bergända
      Kaissats berg
      Kalfven tjärn
      Kallbäckb(er)g(e)t bergshöjd
      Kalmevarats bergknall
      Kalven tjärn
      Karanesvardo berg
      Karsbäcken bäck
      Kastbäcken bäck
      Keksisåive berg
      Kerkejaure sjö
      Kerkej(aure) sjö
      Keurdavare bergshöjd
      Kilvetjårro berg
      Kilvevuonaj(okk) bäck
      Kilvevuonajärvi sjö
      Kittnavare berg
      Koberget berg
      Korentj(åkko) fjäll
      Koxberget bergås
      Kr- Saknas
      Kraddselet sel
      Kramaj(aure) sjö
      Kramatjåkko berg
      Kraupe bergknall
      Kraupijjauratj tjärnar
      Kraupijjauratje tjärnar
      Kraupijjaure sjö
      Kraupijjokke bäck
      Kreuna berg
      Kroppetjejaure sjö
      Kruohreke berg
      Krutberget berg
      Kruttj(ärn) tjärn
      Kruttr(äsket) sjö
      Kukkespeurakj(aure) sjö
      Kukkestjåkko berg
      Kuoltatjåkko berg
      Kuoratjåkko fjäll
      Kuorbenåive berg
      Kuorotjåkko berg
      Kuotelisj(aure) sjö
      Kuotelisj(okk) bäck
      Kuotsvarats berg
      Kyrkberget berg
      Kyrktj(ärn) tjärn
      Kåbdekielasj(okk) bäck
      Kåberåive fjäll
      Kåbråjjokketje bäck
      Kåtaafvan vik
      Kåtatj(ärn) tjärn
      Kåudekielasvare berg
      Kälfvarmyr myr
      Källberget berg
      Käringb(er)g(e)t berg
      Käringtr(äsket) sjö
      Labtjauretje tjärn
      Labtjokketje bäck
      L. Aigert fjäll
      Jårpå Lairo sjö
      Lairojaure sjö
      Lairojukku bäck
      Lairoträsk sjöar
      Västra Lairoträsk sjö
      Östra Lairoträsk sjö
      Laiselfven älv
      Laivajaure sjö
      Laivajokk bäck
      Laivatjåkko berg
      Lajro(jaure) sjöar
      Lajso älv
      Lajsoguolben tallhed
      Lajsoviereke kuperad mark
      Lajsälven älv
      Lajvajaure sjö
      Lajvajokke bäck
      Lajverte berg
      Lako högslätt
      Lakaj(aure)sjö sjö
      Laksvardo berg
      Lappetjauratje tjärn
      Lappetjokketje bäck
      Lars Ersblaiken berg
      L. Dåkkejaure tjärn
      L. Granberget berg
      Libojaure sjö
      Libovaratje berg
      Lilla Umevatten sjö
      Lillberget berg
      Lillblaiken berg
      Lillfjället berg
      Line berg
      Linåjve berg
      Lissvoj(au)re sjö
      Lissvoj(okk) bäck
      Lissvotjåkko berg
      Lisvojaure sjö
      Lisvojokke bäck
      Lisvonjuona berg
      Lisvotjåkke berg
      L. Kåtaträsk sjö
      L. Nartok sjö
      Lojtotr(äsk) sjöar
      Lole-Båse berg
      Lole-Framek berg
      Lole-Gräuna berg
      Lole-Jårpetjåkke berg
      Lole-Ortesjaure sjö
      Lole-Ortesvuöpme myr
      Lole-Sjoktevuöletjåkke fjällparti
      Lole-Svare berg
      Lole-Vuörbejaure sjö
      Lole-Värbojaure sjö
      Lolle- Saknas
      Lolokjokke bäck
      Loläbe Biessevare berg
      Loläbe Dörejaure sjö
      Loläbe Gåtor sjö
      Loläbe Vaso fjäll
      Lomseleholmen holme
      Lomträsk sjö
      Lospas sjö
      Lospasjaure sjö
      Lospastjåkke fjäll
      Lospasvare berg
      Lospetjåkke berg
      Lott-träsk sjö
      L. Sobbtr(äsket) sjö
      L. Tallberget bergshöjd
      L. Tjultr(äsk) sjö
      Luosaj(aure) sjö
      Luosavare berg
      Luosejaure sjö
      Luosejokke bäck
      Luosevare berg
      Luovosjaure sjö
      Årjep Luspas fjäll
      Luspasj(au)re sjö
      Luspasvare berg
      Luspastjåkko fjäll
      Luspatjåkko fjäll
      L. Vuotsotr(äsket) sjö
      Låjtojaure sjöar
      Låktabäcken bäck
      Låktavare berg
      Låkteberje berg
      Låktejaure tjärnar
      Låktejokke bäck
      Långforsen fors
      Lång-Skärfa sjö
      Långtj(ärn) tjärn
      Långtj(ärn) tjärn
      Lässejaure sjöar
      Lösträsket sjö
      Madertr(äsket) sjö
      Amlåberget berg
      Maläkberje berg
      Maläke berg
      Maläkevare berg
      Marsejauratje tjärnar
      Marsejokke bäck
      Marsevakke myrland
      Marsivagge myrland
      Marärjaure sjö
      Matektjåkko berg
      Matsor sjö
      Matsorblaiken berg
      Matsorblajke berg
      Matsorjaure tjärnar
      Matsorjaure sjö
      Mattekj(aure) sjö
      Mattetjåkko berg
      Mattjauratje sjö
      Mattsejokke bäck
      Matt-tjåkke berg
      Mertj(aure) sjö
      Merts sjö
      Mertse sjö
      Mertsejokke bäck
      Mesektjårro berg
      Mesket fjäll
      M. Fiskoträsk sjö
      Miehttjeruvsá terräng
      Miesek berg
      Mieskat berg
      Mieskät fjäll
      Mieskät berg
      Mieskättjåkke berg
      Miesäk berg
      Mietjebakko fjäll
      Miettjebakko fjäll
      Mjälgedakke ås
      Mjälkedacken ås
      Morevaja bergknall(?)
      Mossaberget bergshöjd
      Mossaberget berg
      Muotketj(åkko) berg
      Murivardo bergknall
      Målketjåkke fjäll
      Målketjåkke berg
      Målketjåkko berg
      Måskenåive berg
      Måskenåive berg
      Måskenåjve berg
      Måskosvajajokke bäck
      Mälgedakke ås
      Mälje berg
      Mätje-Rosa berg(strakt)
      Nainanjuonje berg
      Nalo berg
      Nuort Nalo berg
      Nalovardo berg
      Namek berg
      Nammesjaure tjärn
      Nammesjokke bäck
      Nammesrop berg
      Nammesvaratj berg
      Namäke berg
      Nartoke sjöar
      Nasatjåkko berg
      Nasavare berg
      Nase berg
      Nase berg
      Ned. Fiskoträsk tjärn
      Ned. Gautsträsk sjö
      Ned. Goddj(aure) tjärn
      Ned. Kramaselet sel
      Ned. Matsorsjön tjärn
      Ned. Osatr(äsket) sjö
      Ned. Ältsvattnet sjö
      Nerebejve berg
      Neresgieles ås
      Neresjuaure sjö
      Nertajauratje sjö
      Niehrärevaratje berg
      Nieres-, se Neres- Saknas
      Nierttájávrrie sjö
      Niripeive berg
      Njallats bergknall
      Njalle Juobbo berg
      Njallevaratje bergknall
      Njallevaratje berg
      Njallor sjö
      Njallorjokke bäck
      Njerebäjve berg
      Njerebäjvtjåkke berg
      Njeretjåkko berg
      Njerevbejve berg
      Njoktjejaure sjö
      Njuoje berg
      Njuoktjer sjö
      Njuolaur sjö
      Njuolaure sjö
      Njuona udde
      Njuona udde
      Njuöne berg
      Njuönesvaratje berg
      Njuönesvare berg
      N. Lessjaure sjö
      Nolpa bergknall
      Nolpe berg
      Nolpe bergknall
      Nolpe bergutsprång
      Nolpejokketje bäck
      Nottj(ärn?) tjärn
      Nuoljaj(au)re sjö
      Nuolpa berg
      Nuortebe Gorentjåkke berg
      Nuorte-Lisvotjåkke berg
      Nuorte-Nalo berg
      Nuort Nalo berg
      Nuöttejauratje tjärn
      Nyberget höjd
      Nymyran myr
      Näfverliden berg
      Näfvern berg
      Näjtsojauratje tjärn
      Näjtsoåjve berg
      Näresträsket sjö
      Närtabäcken bäck
      Närtajauratje sjö
      Närtajaure sjö
      Näsa berg
      Näsberget berg
      Olsberget berg
      Olsträsket sjö
      Onne Buotsojaure sjö
      Opperejaure sjö
      Opperejokke bäck
      Orjel- Saknas
      Ortesjaure sjöar
      Ortesvuöpme myr
      Ortesvuöpme myr
      Ortje berg
      Ortsjaure sjöar
      Ortsvuöpme myr
      Ortsvuöpme myr
      Osab(erge)n berg
      Osaberje berg
      Osajaure sjö
      Osajokke bäck
      Otje Ahavare berg
      Otje Ajgert fjäll
      Otje Blajke berg
      Otje Dauta sjö
      Otje Dokkejaure tjärn
      Otje Giunjo sjö
      Otje Giertsjaure sjö
      Otje Grotake bergshöjd
      Otje Lospas sjö
      Otjelospasjokketje bäck
      Otje Nartoke sjö
      Otje Serve tjärn
      Otje Skakkorejaure sjö
      Otje Såppaure sjö
      Otje Tjermåt berg
      Otje Vallåjve berg
      Otje Vardo berg
      Otje Åjnelpe berg
      Otje Åjlesjaure sjö
      Oxträsket tjärn
      Paktso berg
      Per Olstjärn tjärn
      Pielkats bergknall
      Pietsanj(aure) sjö
      Pietsannjuonje bergutsprång
      Pietsantjåkko berg
      Pjäkkj(aure) tjärn
      Poktjettjautes berg
      Qveletesj(au)re sjö
      Rabnajaure sjö
      Rabnajokke bäck
      Rabnaluokte vik
      Rabnaträsket sjö
      Raddetjåkko berg
      Rajejokke bäck
      Rajetr(äsket) sjö
      Rajeur sjö
      Rakkaure sjö
      Rakor sjö
      Rakkobäcken bäck
      Rakkosjön sjö
      Rakorjaure sjö
      Rakorjokke bäck
      Raksjauratje sjö
      Raksjokketje bäck
      Raksvaratje bergknall
      Rankbäcken bäck
      Rasjebakte berg
      Rasjejaure sjö
      Rasjejokketje bäck
      Rasjetjåkke berg
      Rasjetj(åkko) berg
      Rattetjåkke berg
      Raukbäcken bäck
      Raukojokk bäck
      Raukotjåkko fjäll
      Raunetjuelge berg
      Raurejaure tjärn
      Raurejaure sjö
      Raurejaure sjö
      Raurejaure tjärn
      Raurejokke bäck
      Raurejokke bäck
      Raurejokke bäck
      Rauretjåkke berg
      Rauretjåkko berg
      Ravenjauratje tjärn
      Ravenåive berg
      Ravenåjve berg
      Rekerjokke bäck
      Renberg(e)t berg
      Rentr(äsket) sjö
      Rerrogajse fjäll
      Reutoberget berg
      Reutojaure sjö
      Reutorotje dal
      Reutotr(äsket) sjö
      Reutovare berg
      Ribovardo berg
      Rikarjauratje sjö
      Rikarj(aure) sjö
      Rikarjokketje bäck
      Rikartjåkke fjäll
      Rikartjåkko fjäll
      Rikartjårro berg
      Ripekjaure sjö
      Ripisjaure sjö
      Ripistr(äsket) sjö
      Rismyrliden ås
      Risinnjuonje berg
      Risjenjuona berg
      Rockmyrheden hed
      Rosa berg(strakt)
      Rosabäcken bäck
      Rosajokke bäck
      Rosavare berg(strakt)
      Routats berg
      Rund-Skärfa sjö
      Ruopskaisse fjällparti
      Ruopsokj(aure) sjö
      Ruopsokj(okk) bäck
      Ruopsokvare berg
      Ruopsokvare berg
      Ruoutetje berg
      Ruoutetjjauratje tjärn
      Ruoutetjjokke bäck
      Rupsgajse fjällparti
      Rupsjauratje sjö
      Rupsvaratje berg
      Rupsvaratje berg
      Rusnfjäll fjäll
      Ruvsájuhka bäck
      Ruvsátjåhkka fjäll
      Ruöuteguojke fors
      Råbbmovare berg
      Råbmuovárrie höjd
      Råpmo berg
      Råpmojokke bäck
      Råpmonjokke bäck
      Råsne berg
      Råssejokke bäck
      Råssekielas berg
      Råssevardo berg
      Råtak fjällparti
      Råtakejaure tjärn
      Råtakevare berg
      Råtakjauratje tjärn
      Råtakj(aure) tjärn
      Råtakvaratje berg
      Råtakvare berg
      Råutetje berg
      Råvo bergstrakt
      Råvo halvö
      Råvojaure sjöar
      Råvojokke bäck
      Råvovare berg
      Råvovuöpäj vik
      Räkerjokk bäck
      Rödjningsberget bergshöjd
      Rönnberget berg
      Rönnliden ås
      Sadiliden bergås
      Sadilidmyran myr
      Safvasjöhobben berg
      Sajtur sjö
      Sajverosajokketje bäck
      Saksejaure sjö
      Saksejokke bäck
      Saksevardo berg
      Salvijaure sjö
      Salvijokk bäck
      Salvijokke bäck
      Sandberget berg
      Sandberget berg
      Sandbäcken bäck
      Sandsjön sjö
      Sandträsket sjö
      Sappät- Saknas
      Sapätjaure sjö
      Sapätsovven sel
      Sapätvuöpäj vik
      Saretjåkko fjäll
      Sarmakliden ås
      Sarmeke ås
      Sarvesjaure sjö
      Sarvestr(äsket) sjö
      Sattajaure sjö
      Sattavarda berg
      Sattejaure sjö
      Sattejokke bäck
      Sattejokke bäck
      Sattesovven sel
      Sattesovven sel
      Sattevare berg
      Sejaur tjärn
      Sejaur sjö
      Sejaure sjö
      Sejaurbäcken bäck
      Sejor sjö
      Sejor tjärn
      Sejorjokke bäck
      Sejtäk tjärn
      Sennojokk bäck
      Sergberget berg
      Serve sjö
      Servejaure sjö
      Servejokke bäck
      Servetjåkke berg
      Servetjåkko berg
      Seunaj(okk) bäck
      Seunavarats berg
      Seäjávrrie tjärn
      Sidnojaure sjö
      Sijamlåpte berg
      Sikselberget berg
      Siunejokke bäck
      Sjaregore fjällskal
      Sjnjortjok berg
      Sjnjortjok berg
      Sjnjortjoke berg
      Sjokte sjö
      Sjokte sjö
      Sjoktejaure sjö
      Sjoktevuöletjåkke fjäll
      Sjuktta sjö
      Sjukttajeännuo å
      Sjukte sjö
      Själejokketje bäck
      Sjöljejokketje bäck
      Skafsbäcken bäck
      Skakkore sjöar
      Skakkorejaure sjö
      Skalmajokke bäck
      Skalmajokketje bäck
      Skaptsjokke bäck
      Skarjanjuona udde
      Skeblejokk bäck
      Skieble fjällmassiv
      Skieblejokke bäck
      Skieblejokke bäck
      Skikke berg
      Skirajaure sjö
      Skirasnuortje berg
      Skiratjåkke berg
      Skonavare berg
      Skrapme bergstrakt
      Skrapmejauratje tjärn
      Skrapmejokke bäck
      Skrapmetjåkke berg
      Skrappmetj(åk)ko berg
      Skulnje sjö
      Skånjavaratje berg
      Skälltr(äsket) sjö
      Skärfo sjöar
      Skörovjaure sjö
      Skörovjokke bäck
      Skörovnjuona berg
      Skörovnjuona udde
      Skörovtjåkke berg
      Sköruftj(åkko) berg
      Skörovvaratje berg
      Skörufj(au)re sjö
      Slagnäsfors fors
      Slerok berg
      S. Lessjaure sjö
      Slierojokke bäck
      Slierotjåkke berg
      Sliktejaure sjö
      Sliktejokke bäck
      Sliktevardo berg
      Sliktfjället berg
      Smakatr(äsket) sjö
      Smalajaure sjö
      Smalake berg
      Smalakjaure sjö
      Smálájuhke bäck
      Smáláke berg
      Smalajokk bäck
      Smalakjokke bäck
      Smalakken berg
      Smalaktjuelge berg
      Smalanjaure sjö
      Snuortje berg
      Snuorttjåkk berg
      Snårse sjö
      Snårsen sjö
      Sokke berg
      Sokkejaure sjö
      Sokkejokke bäck
      Solåive fjälltopp
      Solåjve fjälltopp
      Sotstjalge ås
      Sotsjaure sjö
      Sotsjokke bäck
      Sotstjåkke berg
      Spaksjo berg
      Spångfjället fjäll
      Srotjojokke bäck
      Sråttekjaure sjö
      S. Svergoträsk sjö
      St. Abmoberget berg
      Staburbäcken bäck
      Staburträsket sjö
      Staggtr(äsket) sjö
      St. Ahaberget berg
      St. Aigert fjäll
      Stainajaure tjärn
      Stajne sjö
      Stajnejokketje bäck
      Stainesnuolpaj(aure) sjö
      Stainesv(a)re berg
      Stajnetjåkke berg
      Stajnevare berg
      Stakkaure sjöar
      Stakkaurjokke bäck
      Stalojauratje sjö
      Stalojokketje bäck
      Stalovardo berg
      Stalovare berg
      Stalovare berg
      St. Arfträsket sjö
      St. Duobblon sjö
      St. Dåkkejaure sjö
      Stekmyr(an) myr
      Stenmyrb(er)g(e)t berg
      Stentr(äsket) sjö
      Stentr(äsket) sjö
      Stentr(äsket) tjärn
      Steukajokk bäck
      St. Flarkberget berg
      St. Granberget berg
      St. Juobbo berg
      St. Kåtaträsk sjö
      St. Nalovardo berg
      St. Nartok sjö
      Stornartok sjö
      Stobebakte berg
      Stobejokketje bäck
      Stomklippan bergknall
      Storblaiken berg
      Storbäcken bäck
      Storjuktan sjö
      Storliden bergås
      Stormyr(an) myr
      Stormyran myr
      Stortjärn tjärn
      Stor Vindeln sjö
      Strotjojokke bäck
      Strutejokk bäck
      St. Sobbtr(äsket) sjö
      St. Tjulträsk sjö
      Stuor-Ahavare berg
      Stuor-Ajgert fjäll
      Stuor-Buotsojaure sjö
      Stuore Blajke berg
      Stuore Dokkejaure sjö
      Stuore Galow vadställe
      Stuore Giunjo sjö
      Stuore Grotake berg
      Stuore Jåppe berg
      Stuore Nalo berg
      Stuore Nalovardo berg
      Stuore Nartoke sjö
      Stuore Njuona udde
      Stuore Sjokte sjö
      Stuore Skakkore sjö
      Stuore Sole holme
      Stuore Såppaure sjö
      Stuore Tjermat berg
      Stuore Tjåkke fjäll
      Stuore Tjåkke fjäll
      Stuorevajajokke bäck
      Stuore Vallåjve berg
      Stuore Vittol sjö
      Stuor-Giertsjaure sjö
      Stuortj(åkko) berg
      Stuortjåkke fjäll
      Stuorvajajokke bäck
      Stuor-Ålge fjällparti
      Stuor-Ålge bergaxel
      Stuor-Äjlesjaure sjö
      Stupipakte berg
      St. Vuotsotr(äsket) sjö
      Ståkkajauratje tjärn
      Ståkkajokketje bäck
      Ståkkahaase bergknall
      Ståkkejaure tjärn
      Ståkkejokke bäck
      St. Ålke berg
      Stångfjället fjäll
      Stårjahajokke bäck
      Stäukejokke bäck
      Suohppátejávrrie sjö
      Suojnahajaure tjärn
      Suojnahajokke bäck
      Suojnahavaratj berg
      Suojnajauratje tjärn
      Suokkej(aure) sjö
      Suokketjåkko berg
      Suolojauratje tjärn
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure tjärn
      Suolojaure tjärn
      Suoloj(aure) sjö
      Suolojokketje bäck
      Suolotjåkke berg
      Suolore sjö
      Suolo-Åikejaure sjö
      Suolo-Åjkäj sjö
      Suongartj(åkko) berg
      Suoravare ås
      Suorsasovven sel
      Suotsfjället berg
      Suotssjön sjö
      Suotstjavelk ås
      Suppertjaur sjö
      Suöbtäkråve ås
      Suöjnajokke bäck
      Suöjnejokketje bäck
      Suöjnejokketje bäck
      Suönjäretjåkke fjäll
      Suönjärnjuona bergparti
      Suönjärtjåkke berg
      Suönjärtjåkke fjäll
      Suöppätjaure sjöar
      Suöppätjokke bäck
      Suöptjåjve berg
      Svappauj(aure) sjö
      Svappor sjöar (tjärnar)
      Jiellap Svaratjåkkå fjäll
      Svare berg
      Svarejauratje tjärn
      Svarthällan höjd
      Svartliden ås
      Svartselet sel
      Svaråive berg
      Svaråjve fjälltopp
      Svergo ås
      Svergojaure sjöar
      Svergojokke bäck
      Svubbdekliden ås
      Svärfarbäcken bäck
      Såppaure sjöar
      Sårjesjokketje bäck
      Sårjesjokketje bäck
      Sårjosjokke bäck
      Sårvak höjd
      Såttenåjve berg
      Särge- Saknas
      Särkejokketje bäck
      Särketjuelge berg
      Särketjåkke berg
      Särngejokke bäck
      Särngevaratje bergshöjd
      Sörberget höjd
      Sör Duobblon sjö
      Tallberget höjd
      Talltr(äsket) sjö
      Talltr(äsket) sjö
      Tjaktsjaure sjö
      Tjangarforsen fors
      Tjappesj(aure) tjärn
      Tjaser bergshöjd
      Tjaserjauratj tjärnar
      Tjaserjokke bäck
      Tjaskaltjaruatje tjärnar
      Tjaskaltj(aure) tjärn
      Tjasor tjärn
      Tjatasi ås
      Tjatjejokke bäck
      Tjatjemålke bäckkrök(?)
      Tjatjetieva kulle
      Tjatjevadje bäck
      Tjatjjokke bäck
      Tjatjvadje bäck
      Tjatsemjokk bäck
      Tjatsemvare berg
      Tjattje ås
      Tjektjase berg
      Tjelo berg
      Tjelojokke bäck
      Tjelotjårro berg
      Tjermat berg
      Tjerre berg
      Tjirma berg
      Tjokkel fjäll
      Tjuftjärn tjärn
      Tjuftr(äsket) tjärn
      Gjulån å
      Tjuole fjäll
      Tjuolentjåkke fjäll
      Tjuonåjve berg
      Tjuoutjesovven sel
      Tjutetjåkko fjäll
      Tjuörre berg
      Tjåhteretjåhkka fjäll
      Tjåkkel fjäll
      Tjålmejauratje tjärn
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejokke bäck
      Tjålmor sjö
      Tjånka berg
      Tjånkajokke bäck
      Tjårra berg
      Tjårraha berg
      Tjårro berg
      Tjårro berg
      Tjårro berg
      Tjårväk tjärn
      Tjåskejokketje bäck
      Tjåterjokke bäck
      Tjåtertjåkke berg
      Tjåtertjåkko berg
      Tjäktjore tjärn
      Tjäktsasi berg
      Tjäpsjauratje tjärn
      Tjäpsjauratje tjärnar
      Tjäpsjauratje tjärn
      Tjäpsjauratjejokketje bäck
      Tjäpsjokketje bäck
      Tjäpsåjve berg
      Tjärro berg
      Tjäuringij(ok)k bäck
      Tjölmejauratje tjärn
      Tjölmetjuelke ås
      Tjörve tjärn
      Tosknästj(ärn) tjärn
      Tsatseme berg
      Tsatsume berg
      Tsattseme berg
      Tsuoppojauratje tjärn
      Tsågajaure sjö
      Tsågajokke bäck
      Tsågasvuöpäj vik
      Tsåka sjö
      Tsåka tjärn
      Tsåka- Saknas
      Tsåkaha sjö
      Tsåtse berg
      Tsöksjaure tjärn
      Tsöksjokke bäck
      Tåresjokk bäck
      Tårestjåkko fjäll
      Tårestjåkko fjäll
      Tårotjåkko berg
      Tärnasjön sjö
      Tärnasjön sjö
      Tärnatj(åkko) berg
      Utsa Dautoj(aure) sjö
      Utseb Tjirma berg
      Vadjjaure tjärn
      Vaggejaure sjö
      Vaggejokk bäck
      Vajajokk bäck
      Vajajokke bäck
      Vakkaure sjö
      Vakkaurjokke bäck
      Vakkejokke bäck
      Vakkejaure sjö
      Vakkejaurejokke bäck
      Vakkejaurjokke bäck
      Valle berg
      Valle berg
      Vallenjuona berg
      Valletjåkke berg
      Vallevaratje berg
      Vallevare berg
      Vallie fjäll
      Vallor tjärn
      Valorjauratje tjärn
      Vallorjokketje bäck
      Vallåjve berg
      Vallåjvjauratje tjärn
      Vallåjvjokketje bäck
      Vapsgieles ås
      Vapsliden ås
      Vápstjávrátje sjö
      Vapstjuelge ås
      Vápsttjuvvalge höjd
      Varase bergås
      Varase ås
      Varasi ås
      Vardotjåkke berg
      Vardotjåkko berg
      Vareåive berg
      Varåive berg
      Varåive berg
      Varåiveträsket sjö
      Varåjve berg
      Varåjve berg
      Varåjve berg
      Varåjvejvaure sjö
      Varåjvjokke bäck
      Váråjvvie berg
      Vaso fjäll
      Vasojokke bäck
      Vasotjåkke fjäll
      Vasotjåkko fjäll
      Vatjoberget berg
      Vatjoberje berg
      Vatjobliehräke tjärn
      Vatjojaure sjö
      Vatjojaure sjö
      Vatjojokke bäck
      Vatjojokke bäck
      Vatjomj(au)re sjö
      Vatjoträsket sjö
      Verboberget berg
      Viekkore sjö
      Vielnjestjuelge höjd
      Vierekebakko mark
      Vierena berg
      Viggmyran myr
      Viggjaure sjö
      Vijagajse fjäll
      Vikneljauratje sjöar
      Vikneljokke bäck
      Vikneltjåkke berg
      Vilksåive berg
      Vilksåjve berg
      Vindelelfven älv
      Vindelelfven älv
      Vindelälven älv
      Vinliden ås
      Vintj(ärn) tjärn
      Virisgårse bäck (dal)
      Virisjokk bäck
      Virisjokk bäck
      Virisjokke bäck
      Vittnjelj(aure) sjöar
      Vittnjeltj(åkko) berg
      Vittol sjö
      Vittol älv
      Vittoljäno älv
      Vittolvaratje berg
      Vittolvare berg
      Vivojokk bäck
      Vivojokke bäck
      V. Lairotr(äsket) sjö
      Vorpåive berg
      V. Orstr(äsket) sjö
      V. Orsträskmyran myr
      Vortnelesjaure sjö
      Vueker berg
      Vuojrimj(au)re sjö
      Vuoksajauratje sjö
      Vuoksajauratje tjärn
      Vuoksjauratje sjö
      Vuoksaj(au)re sjö
      Vuoksake tjärn
      Vuoksanjauratje tjärn
      Vuoksatjauratje sjö
      Vuoksatvaratje berg
      Vuoksavare berg
      Vuoller-Åikejaure sjö
      Vuomajaure sjö
      Vuomajokk bäck
      Vuomatjåkko fjäll
      Vuomejaure sjö
      Vuomejokke bäck
      Vuometjåkke fjäll
      Vuopejokke bäck
      Vuorektjåkko fjäll
      Vuoskojaure tjärn
      Vuoskonbåure bergås
      Vuoskonbåure berg
      Vuoskonberje berg
      Vuoskonjaure tjärn
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjokketje bäck
      Vuoskonvare berg
      Vuotsasi bergshöjd
      Vuotsjauratje tjärn
      Vuotsj(aure) tjärn
      Vuotsjokk bäck
      Vuotsjokke bäck
      Vuotsvaratje bergshöjd
      Vuovosjaure sjö
      Vuovosjokke bäck
      Vuovosvare berg
      V. Utterstocktj(ärn) tjärn
      Vuvosbäcken bäck
      Vuvossjön sjö
      Vuvosvare berg
      Vuärbe-, se Vuörbe- Saknas
      Vuöjrem sjö
      Vuöjremjokke bäck
      Vuökär berg
      Vuöle-Fiske tjärn
      Vuöle-Framesovven sel
      Vuöle-Geutsjaure sjö
      Vuöläbe Gåttor tjärn
      Vuöläbe Gärkor tjärn
      Vuöle-Jåttjaure tjärn
      Vuöle-Låktejaure tjärn
      Vuöle-Själejauratje tjärn
      Vuöle-Svappor sjö
      Vuöle-Åjkäj sjö
      Vuöle-Ältsjaure sjö
      Vuörbejaure sjöar
      Vuörbevare berg
      Vuöräktjåkke fjäll
      V. Verbosjön sjö
      Vårdetje berg
      Vårdetje berg
      Vällingträsket sjö
      Värbo-, se Vuörbe- Saknas
      V., Ö. Lojtotr(äsk) sjöar
      Åggovare berg
      Åikej(okk) bäck
      Åinårk fjäll
      Åjkäjjokke bäck
      Åjkäjtjåkke berg
      Åjnelpe berg
      Åkkovare berg
      Åkroken bäckkrök(?)
      Åliden ås
      Ålolvaratje berg
      Ålolåjvatje berg
      Åluolåjvátje fjälltopp
      Ånkarjokke bäck
      Ånkarjokk bäck
      Ånkatjårro berg
      Årjel-Lisvotjåkke berg
      Årjäbe Gorentjåkke berg
      Åsolåive berg
      Åssjejäkke myr
      Åulessovven sel
      Åulesvare berg
      Åulsjaure sjö
      Åulsvare berg
      Äivesjokk bäck
      Åivesvardo berg
      Äivesåive fjäll
      Äjlesjaure sjö
      Äjlesjokke bäck
      Äjlesvardo berg
      Äjvisjauratje tjärn
      Äjvisåjve fjäll
      Ältsbäcken bäck
      Ältsjaure sjö
      Ältsjokke bäck
      Ältsvardo berg
      Äsmestjåkke fjäll
      Öf. Ailesjaure sjö
      Öf. Fiskoträsk sjö
      Öf. Goddj(aure) tjärn
      Öf. Kramaselet sel
      Öf. Matsorsjön tjärn
      Öf. Osatr(äsket) sjö
      Öfverst Juktan sjö
      Öf. Ältsvattnet sjö
      Ö. Lairotr(äsket) sjö
      Ö. Orstr(äsket) sjö
      Ö. Orsträskm(yran) myr
      Örjel-Svergo ås
      Örjel-Svergojaure sjö
      Örjelvuöpme myr
      Ö. Verbosjön sjö
      Övre Ältsvattnet sjö

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.