ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tärna socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 853
    Sagesmän förteckning Abelvattnet sjö
    Tärna socken Abrie sjö
    Dierna socken Adovardo berg
    Björkbacken by Agelejaure sjö
    Björkfors by Ahasjön sjö
    Björknäs gårdar Ajaure sjö
    Björkås gd Ajaure sjö
    Borevaja f.d. lappviste Ajaure sjö
    Fräkenvik gårdar Ajaurie del av Umeälven
    Gurke gd Akelvattnet sjö
    Gurke gårdar Amerjaure sjö
    Hvilasund gd Amervardo berg
    Högstaby gd Apejebliehräke sjö
    Högås gårdar Apejejaure sjö
    Jiellegetje Saknas Arbtje fjäll
    Joesjö gårdar Ardege fjällmassiv
    Krokfors gd Ardegevare fjällmassiv
    Löflund gårdar Arevattnet sjö
    Mjölkbäcken gd Arjaure sjö
    Mo by Arejaurie sjö
    Ned. Fjällnäs gårdar Arjerebliehräke tjärn
    N. Fjällnäs by Artfjället fjäll
    Njättsanjuöne gd Artfjället fjällmassiv
    Norrvik gårdar Artnjuöne berg
    N. Sandnäset gårdar Arttjårro berg
    Nuorte-Sattenjuona gårdar Arvektj(åkko) bergstopp
    Rönnbäck gårdar Atjek sjö
    Rönäs gårdar Atjek sjö
    Sandnäset, S. gårdar Atjeke sjö
    Satienjuona, Örjän Saknas Atjika Saknas
    Sattenjuona gdar. Atjäka sjö
    Skalehma Saknas Atjäke sjö
    Skalmarak Saknas Atjäkejaure sjö
    Skalmodal gårdar Atjäkejaure sjö
    Solberg gd Atofjället berg
    Solberg gårdar Atoklinten bergknall
    Uoltåke by Attjekjaure sjö
    Vallenjuona gårdar Aujaure sjö
    Vallenjuona by Aujaure sjö
    Vallenäs gårdar Aujonvardo berg
    Vallienjuona Saknas Aujonvardo fjäll
    Vallnäs gårdar Aunjuona berg
    Vestansjö by Aunjuona fjäll
    Ålte by Aunjona näs
    Öf. Björknäs gårdar Auotjejaurie sjö
    Örjel-Sattenjuona gårdar Aureträsket sjö
      Aurojaure sjö
      Autjejaure sjö
      Autj jaure sjö
      Autjjaurenjokke bäck
      Balteke fjäll
      Batsevardo bergshöjd
      Baunejauratje tjärn
      Bellietjåkko fjäll
      Biellojaure sjö
      Biellojokke bäck
      Bierke sjö
      Bierkojaure sjö
      Bierkovardo berg
      Bierkovardo berg
      Bierkuonbarmuo backe
      Björkovardo, se Bierkovardo berg
      Bietjanj(aure) sjö
      Bietjannjuonje berg
      Bije-Dalvetsjaure sjö
      Bije-Grotenjaure sjö
      Bije-Jojaure sjö
      Bije-Majsojaure sjö
      Bijtjatjjaure sjö
      Bijtjatjjokke bäck
      Birkejaure sjö
      Björkfjället, V. berg
      Björkvattnet sjö
      Bleriken sjö
      Bleriken sjö
      Bleriken sjö
      Bliehräke tjärn
      Bliehräke tjärn
      Blierehke Saknas
      Bojdekejaure sjö
      Borevaja dalföre
      Borevajajokke bäck
      Borevajja bergpass
      Boxfjället berg
      Brackfjället berg
      Brakkfjället fjäll
      Brakkfjället fjäll
      Brakko fjäll
      Brakkotjåkko berg
      Brakkovuoöle berg
      Brakkovuöle fjäll
      Brakobäcken bäck
      Brakotjåkko berg
      Brandsfjället fjäll
      Brandssjön sjö
      Bransjaure sjö
      Bransåjve fjäll
      Broken sjö
      Brokfjället fjällparti
      Bruokejaure sjö
      Bruokejokke bäck
      Bruokenjuöne fjällparti
      Bruokevare berg
      Buölamvardo berg
      Båimatja berg
      Båjmatj berg
      Båjmatje berg
      Båjmatjovardo berg
      Båjmatjåkke berg
      Båimatjåkko berg
      Bångfjället fjäll
      Bångonåjve fjäll
      Bårkenjauratje tjärn
      Båunejauratje tjärn
      Dalvetsjaurejokke bäck
      Dalåjjokketje bäck
      Dalåjve fjäll
      Dalåjve fjäll
      Dalålge berg
      Dernajokke å
      Deunaålge berg
      Deunjatjåkko berg
      Dieknäkebolo dalgång
      Dieknäkejaure sjö
      Diernanjäno å
      Dolgojaure sjö
      Dolgojokke bäck
      Dolgotjåkke berg
      Dolkontj(åkko) berg
      Dorrentjåkke fjällparti
      Drifberget fjällparti
      Driffj(ället) berg
      Dulkotjåkko fjällparti
      Durjentj(åkko) fjällparti
      Dåresjokketje bäck
      Dåresvare berg
      Evarenåjve fjäll
      Everenåjve fjäll
      Fansen berghöjd
      Fansen, se Fantse berg
      Fantse bergshöjd
      Fantse berg
      Farmegieles berghöjd
      Farmejaure sjö
      Farmejokke bäck
      Formliden bergshöjd
      Formsj(ön) sjö
      Fransåive Saknas
      Gaina sjö
      Gajnajaure sjö
      Gajsegaskenjokke bäck
      Gajsenjauratje tjärn
      Gagerejaure sjö
      Gagerevardo berg
      Gakerejaure sjö
      Gakerejokke bäck
      Gakerevardo fjäll
      Gakerjaure sjö
      Gakervardo berg
      Gapsjaure sjöar
      Gapstjåkke fjällparti
      Garansbakte fjällutsprång
      Garanstjåkke berg
      Garanstjåkke fjällparti
      Garantsnjuonjo fjällparti
      Gardfjället, N., se Gärte fjäll
      Gardsjön sjö
      Gaskejaure tjärn
      Gaske-Opmäj sjö
      Gaunatsberje bergshöjd
      Gaunatsluokte vik
      Gaunatsluokte vik
      Gaunatsnjuona udde
      Gebna fjäll
      Gebnjajaure sjö
      Gebnajaure sjö
      Gebnevarto fjäll
      Gebnevarto fjäll
      Gebnjajokke bäck
      Gebnjavare fjäll
      Gemkenålke berg
      Genaren sjö
      Gerkere sjö
      Gertevarto berg
      Gerto fjäll
      Geumo å
      Geunatjåkke fjälltopp
      Geuta- Saknas
      Geuta sjö
      Geuta sjö
      Geuta sjö
      Geuta sjö
      Geutavardo berg
      Geutavare berg
      Geuteltsj(au)re sjöar
      Geuteltstj(åkko) berg
      Giebneålge berg
      Giebnja fjäll
      Gielas bergås
      Gielesenjokke bäck
      Giemtsbåulo dal
      Giemtsjaure sjö
      Giemtsjokke bäck
      Giemtsvardo berg
      Gieravardo berg
      Gierevardo berg
      Gierkek fjällparti
      Gierkerejaure tjärn
      Gierketjåkke fjäll
      Giertejaure sjö
      Gierdtejaure tjärn
      Gillemustjåkko berg
      Gilletsfjället fjäll
      Gilletsfjället fjäll
      Gilletsfjället, se Jillätje fjäll
      Giltatjåkko berg
      Gimjafjället fjäll
      Gimjafjället fjäll
      Gimjajaure sjö
      Gimjajaure sjö
      Girja sjö
      Gistotj(åkko) berg
      Giuta sjö
      Giutajaure sjö
      Giutavardo berg
      Glimpe berg
      Glimpe fjälltopp
      Glortjen sjö
      Glottje sjö
      Gokkesvare berg
      Goletsjaure sjöar
      Goletsjaure tjärn
      Gompa Saknas
      Gottoase ås
      Gottoasse berg
      Gottojokke bäck
      Gottojokke bäck
      Grajpenjuöne udde
      Grasejaure sjö
      Grinntj(ärn) sjö
      Groka fjällpartier
      Gropbäcken bäck
      Groppejaure sjö
      Grotenjaure sjö
      Grukkeluokte vik
      Grukkeluoktjokke bäck
      Gruorekdorre dal
      Gruorekjokke bäck
      Gräskejaure sjö
      Gräskevardo berg
      Gräsvattnet sjö
      Guoparejauratje tjärnar
      Guoparevare berg
      Guorpstjåkke berg
      Guortesnjuonje bergudde
      Guotejaure tjärn
      Guoudejaure sjö
      Guoudejokke bäck
      Guoutsjokke bäck
      Gurdispakte berg
      Gurdstjåkko berg
      Gurdstjåkko fjälltopp
      Gurkbäcken bäck
      Gurke fjäll
      Gurke fjäll
      Gurkejokke bäck
      Gurkfjället berg
      Gurkfjället, se Gurke fjäll
      Guöutelsjaure tjärnar
      Guöutelsjokke bäck
      Guöutelstjåkke berg
      Gåbrenjaure sjö
      Gåbrenjokke bäck
      Gåbrentjåkke berg
      Gåbrivuolej(aure) sjö
      Gåteluokte vik
      Gärde sjö
      Gärkaur tjärn
      Gärkaure sjö
      Gärkaure tjärn
      Gärkaure sjö
      Gärkaure tjärn
      Gärkaurjokke bäck
      Gärkaurjokke bäck
      Gärkejokke bäck
      Gärte fjäll
      Gärtejaure sjö
      Gäutajaure sjö
      Gäutajaure sjö
      Gäutajaure, se Geuta sjö(ar)
      Gäutavardo berg
      Gäutavardo, se Geutavardo o. Geutavare fjäll
      Haukanjaure sjö
      Haukannjuonje fjällparti
      Haukannjuonje, se Haukkanjuonje fjäll
      Haukannjuöne fjällparti
      Haukantjåkke fjällparti
      Haukantjåkko fjäll(parti)
      Haukantjåkko fjäll
      Haukkanjuonje fjäll
      Holmtj(ärn) tjärn
      Hvinberget berg
      Högstabynäs halvö
      Höstkåtatj(ärn) tjärn
      Jalketsvardo berg
      Jalketsvardo fjäll
      Jamet berg
      Jamet, se Jamevarto fjäll
      Jamevarto fjäll
      Japmoknösen höjd
      Jejtavajja bergpass
      Jenerejaure sjö
      Jerisbäcken bäck
      Jerveke sjö
      Jervekejaure sjö
      Jervekejokke bäck
      Jervesvardo bergknall
      Jervesvardo fjällparti
      Jiljetjåkke berg
      Jille-Apejejaure sjö
      Jille-Bierkovardo berg
      Jillemos Opmäj Saknas
      Jille-Låjset sjö
      Jille-Roffejaure tjärn
      Jille-Upmäje sjö
      Jille-Vapstejaure sjö
      Jillätje fjäll
      Jillätje berg
      Jillätje fjäll
      Jirejokka bäck
      Jofjället berg
      Jojaure sjö
      Jokksjaure sjö
      Jokkskaisse fjäll
      Joksgajse fjäll
      Joksjaurbleräke sjö
      Joksjaurbleräke sjö
      Joksjaurbliehräke sjö
      Joksjaure sjö
      Joksjaure sjö
      Joksjokke bäck
      Jokskajse fjäll
      Jovväle fjälltrakt
      Juovanjuonje berg
      Juovannjuöne berg
      Järfbäcken bäck
      Järffjället fjällparti
      Järfsjön sjö
      Kalfven sjö
      Kamliden ås
      Kebnevardo, se Gebnevarto berg
      Kerketjåkko berg
      Keunaålke berg
      Keunjatjåkko fjälltopp
      Kopparb(er)g(e)t berg
      Korpfjället berg
      Krabbfj(ället) berg
      Krabbfjällnäset udde
      Kroarjokk bäck
      Krutvattnet sjö
      Kåtaviken vik
      Laisan sjö
      Lajramnjuona udde
      Lajsere sjö
      Laksevardo berg
      Laksevardo fjäll
      Laxfjället berg
      Laxfjället, se Laksevardo fjäll
      Lejnäset udde
      Lenja sund
      Leokavardo berg
      Lettafj(ället) berg
      Lettasjön sjö
      Liden bergås
      Likebuona berg
      Likejaure sjö
      Likejokke bäck
      Liketjåkko berg
      Likevardo berg
      Likevardo berg
      Lillfjället berg
      Lillfjället berg
      Linejokke bäck
      Linevajja dal
      Linsundet sund
      Lole-Apejejaure sjö
      Lole-Bierkovardo berg
      Lole-Geuta sjö
      Lole-Giuta sjö
      Lolemos Opmäj sjö
      Lole-Roffejaure tjärn
      Lole-Vapstejaure sjö
      Loläbe Syterensjnjortje fjäll
      Lospevardo berg
      Luovosjjaure tjärn
      Luovosjjokke bäck
      Luspavara(?) berg
      Luspiavardo berg
      Luspiavardo, se Luspavara berg
      Låjset sjö
      Långberget bergås
      Långfjället berg
      Långtj(ärn) tjärn
      Låtak berg
      Lättavardo berg
      Läukavardo berg
      Löfjället fjäll
      Löfjället fjäll
      Löfjället, se Ävarnåjje berg
      Lövevare fjäll
      Maisor sjö
      Majsojaure sjöar
      Marmejaure sjö
      Marmere berg
      Marmerejokka bäck
      Mielkojauratje sjö
      Mielkojaure sjö
      Mielkojokke bäck
      Mieskattjåkko berg
      Mjölkbäcken bäck
      Mjölkfjället berg
      Mjölktr(äsket) sjö
      Mortakejokke bäck
      Mortakejokke bäck
      Mortaketjåkke fjäll
      Mortakeålge fjällparti
      Mortotjåkko fjällparti
      Mortsbäcken bäck
      Mortseletj(åkko) berg
      Mortsbäcken bäck
      Mortsfjället fjäll
      Mortäke- Saknas
      Mortäke sjö
      Mortäke sjö
      Mortäkejokke bäck
      Mortäkejokke bäck
      Moskasj(aure) tjärn
      Muorkat berg
      Murberget bergshöjd
      Mårtojaure sjö
      Mårtotjåkko berg
      Mårtotjåkke fjällparti
      Måskosvajajokke bäck
      Naiträkk fjällparti
      Najreknjuöne fjällparti
      Ned. Björkvattnet sjö
      Ned. Haukanj(aure) sjö
      Ned. Ovelej(aure) tjärn
      Ned. Vapstsjön sjö
      Ned. Vintertr(äsk) sjö
      Nervepeivi berg
      Njalkesjokka bäck
      Njallavarto berg
      Njallejaure sjö
      Njallejaure sjö
      Njalletjåkke fjäll
      Njalletjåkko fjäll
      Njalletjåkko fjäll
      Njallevardo berg
      Njallevardo, se Njallavarto berg
      Njeretjåkke berg
      Njerentjåkke berg
      Njerevtjåkke berg
      Njeritjåkko berg
      Nierjentjåkko berg
      Nierjentjåkko berg
      Njåsats fjälltopp
      Njåsatsjokk bäck
      Njåtsatjejokke bäck
      Njåtsatjetjåkke fjälltopp
      Njåtsatjtjåkke fjälltopp
      Njättsanjuöne halvö
      Nolpenjauratje sjö
      Norretjåkka(?) fjäll
      Nuolengåbri fjällparti
      Nuolennjuöne fjällparti
      Nuolentj(åkko) fjällparti
      Nuolptr(äsket) sjö
      Näfverliden ås
      Olevuölejokke bäck
      Olevuoletjåkke berg
      Oltokjaure sjö
      Opmet berg
      Opmäj sjöar
      Otje Fantse bergshöjd
      Ottje Fantse berg
      Otje gorke berg
      Otje Groka fjällparti
      Otje Stalo berg
      Ottje Stalo berg
      Patsovardo bergshöjd
      Patsavarto berg
      Patsovardo berg
      Petsenjonne udde
      Qvampen berg
      Qvelejaure sjöar
      Qvistbäcken bäck
      Rajasjejokke bäck
      Rajasjetjåkke fjällparti
      Rajastj(åkko) fjällparti
      Rauksjauratj tjärnar
      Rauksj(aure) tjärn
      Rauksjaure sjö
      Rauksjokke bäck
      Rauksjokke bäck
      Rauksjokketje bäck
      Rauksjokketje bäck
      Raukstjåkko berg
      Raukstjåkko berg
      Rauksvardo berg
      Rauksvardo berg
      Rauratenjuöne fjällända
      Rauratetjåkke berg
      Rauratetjåkke fjäll
      Raurejaure sjö
      Raurejaure sjö
      Raurejokke bäck
      Raurete sjö
      Rauretejaure sjö
      Rautejokke bäck
      Rautemejauratje sjö
      Rautemevardo berg
      Rautemjauratje sjö
      Rautemjokke bäck
      Rautemtjålme sund
      Rautemvardo berg
      Rautetjålme sund
      Rikarevardo berg
      Rikarfjället berg
      Rikarjaure sjö
      Rikarsj(aure) sjö
      Rikarvardo berg
      Rikker sjöar
      Rikkerjaure sjöar
      Rikkervardo berg
      Rikkär- Saknas
      Risejebårkon svacka
      Risjaure sjö
      Risjokke bäck
      Ristjåkke berg
      Ristjåkko berg
      Ristr(äsket) sjö
      Rivovardo fjäll
      Rivovardo fjälltopp
      Rivovardo fjälltopp
      Rofetj(ärnarna) tjärnar
      Rofevare berg
      Rofevare berg
      Rofevare, se Roffevardo berg
      Roffejaure tjärnar
      Roffen berg
      Roffevardo berg
      Roffevardo berg
      Roffevardo berg
      Rogetjåkke berg
      Rokepakte berg
      Rokkebåune bergknall
      Rokkejokke bäck
      Rokkeålge fjällparti
      Ropebliehräke tjärn
      Ropejaure sjö
      Ropejokke bäck
      Ropen sjö
      Ropendorre dal
      Ropendorrenjokke bäck
      Ropentjåkke berg
      Ropentj(åkko) fjällparti
      Roteke berg
      Rotikken berg
      Rotjedorre dal
      Rotjedorrejokke bäck
      Ruffifj(ället) berg
      Rumsetjåkke berg
      Ruomsetj(åkko) berg
      Rutjebäcken bäck
      Ryfjället massiv
      Ryfjället fjäll
      Ryjve fjäll
      Ryjve fjäll
      Ryjvesjnjortje fjälltopp
      Ryve massiv
      Ryvesjnjortje fjäll
      Råbmetj(åkko) berg
      Råkkonjuonje fjällparti
      Råkkobuona bergknall
      Råpmotjåkke berg
      Råukonjaure sjö
      Råukonjuöne fjällutsprång
      Rödingsfjället fjäll
      Rödingsnäset fjällända
      Rödingtr(äsket) sjö
      Rönnbäcken bäck
      Rönnbäcksj(ön) sjö
      Rörfjället berg
      Rörfjällsbäcken bäck
      Rörsundet sund
      Rörvattnet sjö
      Rövattnet sjö
      Sarvestjåkke berg
      Sarvitstjåkko berg
      Seimajaure sjö
      Sejmajaure sjö
      Seinesasi kulle
      Seinessjön sjö
      Seinestjåkko berg
      Sepmejäure sjö
      Sibbmehobben berg
      Sibbmehobben berg
      Sibbmetj. tjärn
      Sibbmetj(ärn) tjärn
      Sibbmetj. sjö
      Simse landremsa (ed)
      Simsejaure sjö
      Sjaretjåkke berg
      Sjul Nilsmössan fjälltopp
      Själejaure sjö
      Själejaure sjö
      Själejokke bäck
      Själetjåkke berg
      Skafsbäcken bäck
      Skallsjön sjö
      Skalma dal
      Skalmajaure sjö
      Skalmarah, Jillie naturnamn?
      Skalmavardo berg
      Skalvattnet sjö
      Skaptsjokke bäck
      Skaritj(åkko) berg
      Skidträsket sjö
      Skinnfällnäset fjällutsprång
      Skinnfälltr(äsket) sjö
      Skorarejaure tjärn
      Skorarejokke bäck
      Skorasn tjärn
      Skrapejokke bäck
      Skrapeålge berg
      Skånjka tjärn
      Skälfjället berg
      Skälvattnet sjö
      Slerojokke bäck
      Slätfjället berg
      Slätfjället fjäll
      Snorrenjuöne fjällparti
      Snuotatjåkko berg
      Snurrinjuonje fjällparti
      Solberget berg
      Sotbäcken bäck
      Sottr(äsket) sjö
      Sperte berg
      Staburskalb(äcken) bäck
      Stalofjäll massiv
      Stalofjället, se Stalovuölle fjäll
      Stalovuöle massiv
      Stalovuölle fjäll
      Stensjön sjö
      Stensj. sjö
      Stensj. tjärn
      Stensj(ön) tjärn
      Stensjön sjö
      Stensjöån bäck
      Stensjöån bäck
      Stensjöån å
      Stentj(ärn) tjärn
      St. Grokas fjällparti
      Stolpa berg
      Stopaljokk bäck
      Stopaljokk, se Stopelejokke bäck
      Stopel bäck
      Stopelejokke bäck
      Stopelejokke bäck
      Stopeljokke bäck
      Stora Umevatten sjö
      Storh(olmen) holme
      Storlandtj(ärn) tjärn
      Strapitjåkko berg
      Strapiålke berg
      Strejme sjö
      Strimasund sund
      Stråti berg
      Stråtitjåkke berg
      Stråtitjåkke fjällparti
      Sträune sjö
      Sträunevårdetje berg
      St. Rödingsträsk sjö
      Strömarn sjö
      Strömknösen berg
      Stuorbackatj(åkko) berg
      Stuore Groka fjällparti
      Stuore Tjåkke berg
      Stuore Tjåkke berg
      Stuore Tjåkke fjäll
      Stuore Tjåkke fjäll
      Stuore Tjåkke fjäll
      Stuorevare fjäll
      Stuortjåkko fjäll
      Stuortjåkko fjäll
      Stuortjåkko fjäll
      Stålpa berg
      Suöjnevardo berg
      Suöjnevardo berg
      Svaletjåkke berg
      Svaletjåkke berg
      Svalogåbbel berg
      Svalotjåkko berg
      Svälttjärnbäcken bäck
      Svälvajokk bäck
      Svälvanjuonje fjällutsprång
      Svälvatjåkko fjällparti
      Svälvenjuöne fjällutsprång
      Svälvetjåkke fjällparti
      Svälvevaja dalgång
      Svärfarbäcken bäck
      Syretevardo berg
      Syrettjåkko berg
      Syterbäcken bäck
      Syterbäcken bäck
      Syterjokke bäck
      Syterejokke bäck
      Syterensjnjortje fjäll
      Sytereskarde dal
      Säjnesjaure sjö
      Säjnesvardo berg
      S.Ö. Ryfjället fjällparti
      Tjasse tjärn
      Tjassie berg
      Tjavelk berg (udde)
      Tjiritjåkko berg
      Tjirjipsjaure sjö
      Tjirremjaure sjö
      Tjirremtjåkke berg
      Tjirretjåkke berg
      Tjokkele fjälltopp
      Tjuelge udde
      Tjålmaren sjö
      Tjålmärejaure sjö
      Tjålt berg
      Tjålte berg
      Tjårro berg
      Tjårromjaure sjö
      Tjårromtjåkke berg
      Tjårronjaure sjö
      Tjårronjuone berg
      Tjårrovajajokk bäck
      Tjårrovajajokke bäck
      Tjåter berg
      Tjåterevardo berg
      Tjämstvardo berg
      Tjämstjaure sjö
      Tjäpsjaure tjärnar
      Tsepme berg
      Tsepmejauratj tjärn
      Tsiepme berg
      Tsiepmejauratje tjärn
      Tängvattnet sjö
      Tärnaån å
      Tärnaån, se Dernajokke å
      Unna Keunja berg
      Umavardo bergshöjd
      Uoltasjejokke bäck
      Uoltåke sjö
      Upmejejäno älv
      Vaikanesnjuonje fjällutsprång
      Vajkenesnjuöne fjällutsprång
      Vallenjaure sjö
      Vallenjaure sjö
      Vallenjokke bäck
      Vallenjokke bäck
      Vallenjokke bäck
      Vallenjuona näs
      Vallentjåkke berg
      Vallentjåkke fjäll
      Vallentjåkke fjäll
      Vallentjåkke fjällparti
      Vallentjåkke fjällparti
      Valletjåkko berg
      Valletjåkko fjäll
      Vallientjåkko fjäll
      Vallientjåkko, se Valletjåkko fjäll
      Vallinjaure sjö
      Vallintjåkko fjäll
      Vallintjåkko fjällparti
      Vapste sjöar
      Vapstejaure sjöar
      Vapstejäno å
      Vapstelfven å
      Vapstie, Bijiebe Saknas
      Vapstie, Vuölebe Saknas
      Vapstien Saknas
      Vapstien jeänuö Saknas
      Varasen berg
      Varesvardo berg
      Varisberget berg
      Vasksjön sjö
      Vasksjön sjö
      Vasksjön sjö
      Veritopp bergshöjd
      Vesken sjö
      Vestansjön sjö
      Vila sund
      Vilasund sund
      Villnästj(ärn) tjärn
      Vinterträskbäcken bäck
      Virevuöle massiv
      Virisfjället massiv
      Virisjaure sjö
      Vojtakken berg
      Vojtja sjö
      Vojtjajaure sjö
      Vueggeasi bergknall
      Vuojatnelje udde
      Vuoltasjokk bäck
      Vuonjaålke berg
      Vuonjaålke fjäll
      Vuonjelålge berg
      Vuonjelålke fjäll
      Vuopejokke bäck
      Vuortjenjuöne fjällutsprång
      Vuögenase bergknall
      Vuöle-Dalvetsjaure sjö
      Vuöle-Guöutelsjaure sjöar
      Voöle-Haukanjaure sjö
      Vuöle-Majsojaure sjö
      Vuöle-Raurete sjö
      Vuöle-Själejaure sjö
      Vuöle-Själejokke bäck
      Våjtjajaure sjö
      Väretje fjäll
      Väretje fjäll
      Väretsfjället fjäll
      Väretsfjället, se Väretje fjäll
      Väsk sjö
      Väske sjö
      Väske sjö
      Väskejaure sjö
      Väskejaure sjö
      Väskejokke bäck
      Väskenjokke bäck
      Väskenjokke bäck
      Väskenjokke bäck
      Åksenjokke bäck
      Åltjaure sjö
      Årjebe Syterensjnjortje fjäll
      Årjelnjuonje fjällutsprång
      Årjelnjuone fjällutsprång
      Ävarnåjje fjäll
      Ö. Björkovardo berg
      Öf. Boksjön sjö
      Öf. Jovattnet sjö
      Öf. Vapstsjön sjö
      Öf. Vintertr(äsk) sjö
      Örjel- Saknas
      Örjeltjåkka fjäll
      Överuman sjö

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.