ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Byske socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 1423 Bebyggelsenamn : 508 Naturnamn : 2509
Byske älv o. sn Abborravan sjö Byske sn sn Abborravan sjö
Byske älv o. sn Abborrtjärnen tjärn Byske sn sn Abborravan tjärn
Byske sn Abborrudden udde Byske municipalsamhälle Abborrgrönnan uppgrundning
Byske sn /Se Abborravan tjärn /Se Byske sn Abborrkammaren fördjupning i Finnträskån
Byske sn /Se Aborravan tjärn /Se Byske sn Abborrtjärnbäcken bäck
Byske sn /Se Adamshällan häll /Se Byske socken och by Abborrtjärnen tjärn
Byske sn /Se Aftonsmoren myrmark Byske socken Abborrudden udde
Byske municipalsamhälle o. sn /Se Aftonsmoren myr /Se Byske sn Abborrudden udde
Byske sn /Se Aftonsmorforsen fors *avabo inbyggarbeteckning Adamsberget höjd
Byske sn /Se Aldergroven myrmark Bruksarna inbyggarbeteckning Adamshällan berg
Byske sn /Se Aldergrovslyet myr Dövöstanbäckarna inbyggarbeteckning Adrianstorpet odling
Byske sn /Se Alderskataviken vik Frostkågestoppupp inbyggarbeteckning Aftonsmoren myr
Byske sn /Se Alexisgrönnan grund /Se Frostkågstoppupparna inbyggarbeteckning Aftonsmoren myr
Byske sn /Se Allbergsbäcken bäck Frusenfrostkågarna inbyggarbeteckning Aftonsmoren myr
abihauka inbyggarbeteckning /Se Anders-Larsa myran myr Frusenfrostkågarna inbyggarbeteckning Aftonsmorforsen fors
drängsmarka inbyggarbeteckning /Se Andersmyran myr fulfinnträskarna inbyggarbeteckning Aftonsmorforsen fors
frastkagståppoppa inbyggarbeteckning /Se Anders-Nilsa-Hässjemyran myr gagsmarkbockarna inbyggarbeteckning Aftonsmorselet sel
frussenfrastkaga inbyggarbeteckning /Se Antkläppen backe /Se *gagsmarke inbyggarbeteckning Alexisgrunnan undervattensgrund
gaksmarka inbyggarbeteckning /Se Antkläppmyran myr gagsmarkhackarna inbyggarbeteckning Alexisgrönnan undervattensgrund
gaksmarkhackara inbyggarbeteckning /Se Antkläppberget höjd och triangelpunkt Gagsmarkshackarna inbyggarbeteckning Alfredsmyran myr
langarmedrängsmarka inbyggarbeteckning Antmyran myr grötöstbäckarna inbyggarbeteckning Alfredsmyran myr
ryssarna inbyggarbeteckning /Se Anton-Andersafallet fors holmarna inbyggarbeteckning Allbergsbäcken bäck
tamgauka inbyggarbeteckning /Se Aron grönna /Se *kinnbäcke inbyggarbeteckning Almarsaggan strömvirvel
tamknarra inbyggarbeteckning /Se Asplidbäcken bäck Källbomarkstrattarna inbyggarbeteckning Alskatan udde
tjärrmarktrattara inbyggarbeteckning /Se Asplidängena odling Kärrmarktrattarna inbyggarbeteckning Amiralen undervattensgrund
åbyggarna inbyggarbeteckning Aulerholmen udde /Se *Långarmedrängsmarke inbyggarbeteckning Amostjärn tjärn
åstvika inbyggarbeteckning /Se Aulerskatan udde /Se matostvikarna inbyggarbeteckning Amotstj., se Åmanstjärnen Saknas
Aspliden by /Se Aulerudden udde /Se Matostvikarna inbyggarbeteckning Anders-Larsamyran myr, odling
Avan by Avabäcken bäck ryssarna inbyggarbeteckning Andersmyran myr
Avan by Avan vik *tjuvkärrmarke inbyggarbeteckning Anders-Nilsahässjemyren myr
Avan by Avasandsviken vik Tåmegökarna inbyggarbeteckning Anders-Olsagrönnan udde
Avan by Avasjön sjö tåmgökarna inbyggarbeteckning Annersmyren myr
Avan by Avasonsviken vik /Se tåmknarrarna inbyggarbeteckning Ansjinnstj. tjärn
Avan by Avasundet del av sjö upplandsborna inbyggarbeteckning Anselmskullen backe
Avan by Backselet utvidgning av Byskeälven *åbygge inbyggarbeteckning Antkläppberget höjd
Avan by Badarselet utvidgning i Tvärån Åbyhökarna inbyggarbeteckning Antkläppen backe
Avan by Baggrumpan myr /Se Åbyhökarna inbyggarbeteckning Antkläppmyren myr
Avan by Baggrumpan myr /Se *öare inbyggarbeteckning Antkläppmyran myr
Avan by Bakavan sjö, ava östanbäckarna inbyggarbeteckning Antmyran Saknas
Avan by Bakavan tjärn /Se Abram-Ols gård Anton-Andersafallet fall
Avan by Bakviken vik Anders-Jöns gd Anton-Jonsaroddet myr
Avan by Bakviken vik Anderstorp lht Aptekarbacken backe
Avan by Bakviksmyran myr Anners-Jons gård Armarna vågbrytare
Avan by Bakviksmyran myr Anners-Lars gård Aron undervattensgrund
Avan by Bakviksudden udde Anners-Nilsagården stamgård Artursstigen stig
Avan by Bakviksudden udde Antkläppen gårdar Askslyet myr
Avan gård Bastukammen höjd Aron-Anners gård Asplidbäcken bäck
Avan by /Se Bastumyran myrmark Arons, Oppi gd Aspliden höjd
Bjurselet by Bastumyran myr Aspen lht Asplidängarna ängar
Bjurselet by /Se Bastumyran myr Asplidbyn annat namn på Aspliden Asplidängena odling
Bjursele(t) by /Se Bastumyran myr Aspliden by Augustbacken backe
Björnidet lht /Se Bastumyran myr Aspliden by Aulergrovbäcken bäck
Boviken by /Se Bastumyran myr Asplunda lht Aulergroven dalgång
Brattliden by /Se Bastumyran myr Asplunda lht Aulergroven dalgång
*Broenden Saknas Bastusjön sjö Avan by Aulergrovslyet myr
Brudbacken gård /Se Bastusjön sjö, ava /Se Avan by Aulerholmen udde
Brännan gårdsnamn /Se Bastuträsket sjö Avan bebyggelse Aulerskatan udde
Brännet gårdsnamn /Se Bastuträsket sjö /Se Avandershem avs Aulerskataudden udde
*Brännfors förr sågverk /Se Bastuudden landområde Avastrand, Afvastrand lht Aulerskataviken vik
Brännkälliden by /Se Bastuudden udde /Se Axellund lht Aulerskataviken vik
Brännland by /Se Bastuviken odling Axellund lht Aulerudden udde
Brännlund by /Se Bastuviken vik Axla lht Avabäcken bäck
Brännsvidjen gård /Se Bastuviken vik Backa by Avagrundet undervattensgrund
Brännås by /Se Bastuviken vik /Se Backa by Avagrönnan undervattensgrund
Bränslen ortnamn /Se Bedaberget höjd Backa lht Avaholmen odling
Brönet gd /Se Bedaberget höjd Backen gård Avakroken vik
Buktgården gd /Se Benholm, se Renholmen udde Backen gård Avakroken vik
Butjärn by /Se Bennesskatan udde /Se Backen lht Avamyren, se Myran myr
Byske kyrkby Berglundsforsen fors Backen gårdar Avan vik
Byske samhälle Bergmyran myr Backen (Inå) gårdar Avan vik
Byske förr by Bergmyran myr Barnmorskeroten lht Avan vik
Byske förr by Bergmyran myr Berga lht Avanygrönnan Saknas
Byske samhälle Bergmyran myr Bergbacka lht Avasandlandet f.d. holme
Byske samhälle Bergmyran myr Bergbacka lht Avasandsviken, se Viken vik
Byske samhälle Bergmyran myr Berget gårdar Avasandviken vik
Byske samhälle Bergmyran myr Berget gård Avasandsviken vik
Byske samhälle Bergmyran myr Berget gårdar Avasandviken vik
Byske samhälle Bergmyrbäcken bäck Berget lht Avasundet dalgång
Byske samhälle Bergmyrheden hed Berget lht Avasundet vik
Byske samhälle Bergmyrheden hed Berghem avs Avatjärn Saknas
Byske by Bergmyrklinten höjd Berglunda lht Avaträsket tjärn
Byske samhälle Bergmyrslyet myr Bergmyrheden lht Avaåsen backe
Byske samhälle Bergskälberget höjd Bergnäs by Avaänget äng
Byske by Bergskälen höjd /Se Bergnäs lht Avaänget äng
Byske by Bergskälslyet myr Bergsmyran lht Avaänget odling
Byske by Bergskäret grund Bjurbäck lht Backnäskärren förutvarande kärr
Byske by Bergskäret del av holme Bjurbäckmoren gårdar Backselet sel
Byske kyrkby Bergslyet myr Bjursele by Backviken, se Båtviken Saknas
Byske samhälle /Se Bergsmyran odling Bjurselet by Backänget äng
Byske municipalsamhälle o. sn /Se Bergsmyrheden hed Östra Bjurselet lht Badarselet sel
*Byske Sunnanå by Bergtjärnen tjärn Bjännmoren gårdar Badstranden Saknas
Byske Sunnanå by Bergvikshällan höjd Björkfors by Baggrumpan myr
Båtfors by /Se Bistensjögraven bäck Björkfors gd Bakavan sjö
Degerliden by /Se Bistensjön sjö Björkhammar by Bakavan tjärn
Drängsmark by Bjurbäcken bäck Björkhammar gd Bakavarevet ås
Drängsmark by Bjurbäckmoren myrmark Björklund by Bakavarevet tjärn
Drängsmark by Bjurflakan slåtter /Se Björklund gårdar Bakv., se Båtviken Saknas
Drängsmark by Bjurminnstjärnbäcken bäck Björklund lht Bakviksudden udde
Drängsmark by Bjurminnstjärnen tjärn Björklund lht Barnkälen höjd
Drängsmark by Bjurselsmyran myr Björklunda lht Bastugärdan åker
Drängsmark by Bjurtjärnen uttorkad tjärn Björklunda lht Bastukammen ås
Drängsmark by Bjässviken vik Björknäsmyran lht Bastukläppen höjd
Drängsmark by Bjässviken vik /Se Björkträsk by Bastuliden höjd
Drängsmark by Bjässviken vik /Se Björkträsk by Bastumyran myr
Drängsmark by Bjässvikholmen holme Björkäng lht Bastumyran myr
Drängsmark by Bjässviknäset näs Björnmyran lht Bastumyran myr
Drängsmark by Björkbäcken bäck Blomberget gårdar Bastumyran myr
Drängsmark by Björkbäcken bäck Blomgård lht Bastumyran myr
Drängsmark by Björkkälen höjd /Se Blomsgården gård Bastumyrslyet myr
Drängsmark by Björkmoren terräng Blåfors by Bastusjöbrännet höjd
Drängsmark by Björkmorkläppen skogsmark Bodal by Bastusjön sjö
Drängsmark by Björkmyran myr Bodalen by Bastusjön sjö
Drängsmark by Björknäsmyran odling Bodarna f.d. fäbodar Bastustranden strand
Drängsmark by Björknäsudden udde Bodgärdan gd Bastuträskbäcken bäck
Drängsmark by Björknäsviken vik Bodgärdan lägenheter Bastuträsket sjö
Drängsmark by Björkträsket sjö Bogärdan gård Bastuträsket sjö
Drängsmark by /Se Björnamyran myr Bondmyran lht Bastuträskmyren myr
Drängsmark by /Se Björnamyrkläppen skogsmark Borgen lht Bastuudden udde
Ekenäs by /Se Björnberget höjd Borgen lht Bastuugnen grav
Esterslund gd /Se Björnbergsbäcken bäck Borgfors by Bastuviken vik
*Finne, se Byske municipalsamhälle o. sn /Se Björnbäcken bäck Borgfors gd Bastuviken vik
Forsheden by /Se Björngrundet holme Botjärntomten avs Bastuviken odling
Forsliden by /Se Björnhusberget höjd /Se Bovallen lht Batviken vik
Fridhem torp /Se Björnhusberget berg Brattliden by Batikudden udde
Frostkåge by Björnhusgroven sänka? Brattliden by Bedaberget höjd
Frostkåge by Björnidheden hed Brattlunda lht Belsheden hed
Frostkåge by Björnmyran myr Bredviken lht Belstjärn tjärn
Frostkåge by Björnmyran myrnamn /Se Broarna gård Belstjärnbäcken bäck
Frostkåge by Björnmyrheden hed Broarna gårdar Belstjärnmyrarna myrar
Frostkåge by Björnmyrroddet delvis odlad myr Brudbacken gd Bennesgärdan odling
Frostkåge by Björnmyrtjärnen tjärn Brunnsgård lht Bennesskatan udde
Frostkåge by Björnsjöberget berg Brändet gd Bennesskataudden udde
Frostkåge by Björnsjöberget höjd Brännan gårdar Bennesudden udde
Frostkåge by Björnsjöberget berg Brännan by Bergbacken landsvägsbacke
Frostkåge by Björnsjöbäcken bäck Brännan ödetorp Bergbrännan skogsmark
Frostkåge by Björnsjöbäcken bäck Brännan gårdar Bergdrölen plats
Frostkåge by Björnsjön sjö Brännan by Berget höjd
Frostkåge by Björnsjön sjö Brännan lht Berget höjd
Frostkåge by Björnsjön sjö Brännan lägenheter Berget Saknas
Frostkåge by Björnstutmyran myr /Se Brännbacka lht Berget höjd
Frostkåge by Björnstutmyran delvis odlad myr Brännbacken lht L. Berget, se Lill-Degerberget Saknas
Frostkåge by Björntallen tall? Bränne lht Berget, Nordi höjd
Frostkåge by Björntjärnberget höjd Brännet gård Berggärdan åkertegar
Frostkåge by Björntjärnbäcken bäck Brännet by Berggärdan odling
Frostkåge by /Se Björntjärnbäcken bäck Brännet gård Berghällan höjd
Frostkåge by /Se Björntjärnen tjärn Brännet = Brännan Saknas Bergkärret myr
Frostkågemarken gårdar /Se Björntjärnen, Södra tjärn Brännet, Östi by Berglundsforsen fors
fulfinnträska öknamn på Finnträsk /Se Björntjärnen tjärn Brännfors sågverk Berglundsselet sel
Fällan ortnamn /Se Björntjärnmyran myr Bränngärdan gd Bergmyren myr
Fällfors by Björnudden udde Brännheden gård Bergmyren myr
Fällfors by Björnänget myrmark Brännheden gd Bergmyran myr
Fällfors by Björnörgrundet holme Brännkälliden bebyggelse Bergmyran myr
Fällfors by Björnörudden udde Bränntjälliden by Bergmyran myr
Fällfors by Björnörviken vik Brännkälliden by Bergmyran myr
Fällfors by Bladakärret sumpmark Brännland gård Bergmyran myr
Fällfors by Bladatjärnen tjärn Brännland by Bergmyran myr
Fällfors by Blodmyran myrmark Brännlund by Bergmyran myr
Fällfors by Blodmyran myr Brännlund by Bergmyrbäcken bäck
Fällfors by Blomberget höjd Brännsvedjan gårdar Bergmyrheden skogsmark
Fällfors by Blåbärsheden skogsmark /Se Brännsviden gårdar Bergmyrklinten höjd
Fällfors by Blåforsaggan strömvirvel /Se Bränntorp lht Bergskälberget höjd
Gagsmark by Blåforsberget höjd Brännåkern gd Bergskälslyet myr
Gagsmark by Blåforsen fors Brännäs gård Bergskäret, se Bärskäret Saknas
Gagsmark by Blåforsen fors /Se Brännäs by Bergslyet myr
Gagsmark by Blåforsen fors /Se Bränslen gd Bergsmyren myr
Gagsmark by Blåkulla knabbe /Se Brödrahem lht Bergsmyran myr
Gagsmark by Blåmyran odling Brönet gårdar Bergsmyrheden skogsmark
Gagsmark by Blåängesheden skogsmark Buchtgården f.d. hg Bergstjälberget höjd
Gagsmark by Blåängestjärnen tjärn Buktgården herrgård Bergstjäln ås
Gagsmark by Bockholmen holme /Se Burlunda lht Bergstjälslyet myr
Gagsmark by Bockholmen holme Buskö gårdar Bergtjärnen tjärn
Gagsmark by Bocktjärnarna tjärnar Buskötorpet avs Bistensjögraven bäck
Gagsmark by Bocktjärnbrännan skogshöjd Butjärn, Västra gård Bistensjön sjö
Gagsmark by Bocktjärnen tjärn /Se Butjärn, Östra gård Bistensjön sjö
Gagsmark by Bocktjärnhällorna höjd Butjärn by Bistensjön sjö
Gagsmark by Bocktjärnänget myr Byn, Nordi del av Drängsmark Bjumesen binamn på Bjurmyrstjärn
Gagsmark by Bodavan sjö Byn, Uppi bydel Bjurberget höjd
Gagsmark by Bodavan tjärn /Se Byske municiplsamhälle Bjurbergsmadden ås
Gagsmark by Bodbäcken bäck Byske by by Bjurbäcksmoren odling
Gagsmark by /Se Bodbäcken bäck Byske municipalsamhälle Bjurflakan odling, slåtter
Gagsmark by /Se Bod-Degermyran myr Byske municipalsamhälle Bjurminstjärnbäcken bäck
Gagsmark by /Se Bodgärdan slåtter Byske by del av Byske Bjurminstjärnen tjärn
Gammelboliden gd /Se Bodgärdan odling Byske havsbad badanläggningar Bjurmyren myr
Gammelliden f.d. torp Bodheden hed Byske kyrkoplats lht Bjurmyrstjärn tjärn
Gravlund gårdar /Se Bodheden hed Byske kyrkoplats lht Bjurmyrtj., se Bjurminstjärnen Saknas
Gräsmoren avs. /Se Bodhällorna höjd Bysketomten lht Bjurselet sel
Harrsjö by /Se Bodmyran myr Bysketomten lht Bjurselet sel
Harrsjökalven f.d. torp? Bodmyran myr Båtfors by Bjurselet sel
Heden gd /Se Bodstranden vik Norra Båtfors by Bjurselsaggan strömvirvel
Hedfors by /Se Bodtjärnen tjärn Båtforstorpet avs Bjurselsberget höjd
Hednäs by /Se Bodtjärnen tjärn Båthusudden lht Bjurselsholmarna holmar
Hemmestjärnen by /Se Bodtjärnmyran myr Båtvik by Bjurselsmyran myr
Henders hmn /Se Bodträskbäcken bäck Båtvik gårdar, f.d. sågverk o. skeppsvarv Bjurseludden udde
Henners hmn /Se Bodträsket uttorkad sjö? Bäckfors lht Bjurtjärn tjärn
*Holme ödesby Bodudden udde Bäckhem lht Bjurtjärn tjärn
Hultet gd /Se Bodudden udde Bäckliden by Bjurtjärnen tjärn
Högtället ödehemman /Se Boholm udde? Bäckliden by Bjurtjärnbäcken bäck
Kemingsmark by Bollar-Flarkmyran myr Bäcklunda lht Bjurtjärnmyren myr
Kimbäck by /Se Bondmyran odling Bäckåker gårdar Bjurtjärnmyran myr
Kimingbäck by Bondmyrberget berg Bäckåker gårdar Bjällbrönet höjd
Kimingebäck by Bondmyrbäcken bäck Bäckänget lht Bjässviken vik
Kimingemark by Borgarknabben kulle /Se Bönhusgården lht Bjässviken vik
Kimmingebäck by Borgforsen fors Bönviks sågplats lht Bjässvikgärdan odling
Kimmingebäck by Borgforsen fors Böviken Saknas Bjässviknäsbacken backe
Kinnbäck by Borgforsheden ägomark? Dalbacka lht Bjässviknäset näs
Kinnbäck by Boskobäcken bäck /Se Dalbäck by Bjässviknäset udde
Kinnbäck by Boskobäcken bäck Dalbäck by Björk-Brännslyet myr
  Bottniska viken hav Dallunda lht Björkforsen fors
  Bottniska viken hav Dalmyran by Björklundsforsen fors
  Brattforshällan terräng Dalmyran by Björklundsheden ås
  Brattmyran myr Dalsvedjan gård Björkmarken myr
  Brattmyran myr Daniels gård Björkmoren myr
  Brattmyran myr Davidshemmanet hemman Björkmorkläppen höjd
  Brattmyran myrmark Degerborg lht Björkmyren myr
  Brattmyran myr Degerliden by Björkmyran myr
  Brattmyran myr Degerliden by Björknäskärret kärr
  Brattmyran myr Degermyran lht Björknäskärret sankmark
  Brattmyran myr Degeränget avs Björknäsviken vik
  Brattmyran myr Drängsmark tätortsnamn Björknäsviken vik
  Brattmyran myr Drängsmark by Björknäsvikudden udde
  Brattmyran myr Drängsmark by Björkslyet odling
  Brattmyrhällorna höjd Drängsmark by Björktjälen höjd
  Brattmyrliden skogshöjd Södra Drängsmark, se Drängsmark tätortsnamn Björktjälmyren myr
  Brattmyrtjärnen tjärn Drängsmarkkläppen, se Kläppen gårdar Björktjäln höjd
  Brattorna terräng Drängsmarkskläppen by Björkträskbäcken bäck
  Brattorna myrar /Se Drängsmarkstorpet avs Björkträsket sjö
  Brattorna myrar /Se Ekenäs by Björkträsket sjö
  Brattorna sankmark Ekenäs gd Björkträskmyren myr
  Brattorna, Inner- myr Ektorp lht Björnagrundet holme
  Brattorna, Ytter- myr Erik-Ers gård Björnamyran myr
  Braxenviken vik Eriksdal gd Björnamyrkläppen höjd
  Braxenviken vik /Se Eriksdal avs Björnaviken vik
  »bredhabyskio» = Byskeälven älv Erikslund lht Björnberget höjd
  Bredabyske älv /Se Esten gård Björnberggärdan odling
  Bredselet utvidgning av Åbyälven Esterslund gårdar Björnbäcken bäck
  Bredselet åutvidgning /Se Esterslund Saknas Björngroven dalgång
  Bredviken vik Fetviken lht Björngrundet holme
  Bredviken sjö Fetviken avs Björnhusberget höjd
  Bredviksbäcken bäck Finnträsk by Björnhusberget höjd
  Bredviksfjärden havsvik Finnträsks kapell avs Björnhusberget berg
  Bredviksmyran myr Fluss lht Björnhålet slåtter
  Bredvikssanden strandområde Forsbacka lht Björnidet, Oppi skogsmark
  Bremsmyrberget höjd Forsbacka lägenheter Björnidheden skogsmark
  Bremsmyrslyet myr Forsheden by Björnkälen höjd
  Bremsänget odling Forsheden by Björnkärret kärr
  Bresamyren myr /Se Forsliden by Björnmyren myr
  Broforsen fors Forsliden by Björnmyren myr
  Broselet åutvidgning /Se Forsvik avs Björnmyren myr
  Brumyran myr Frambyn gårdar Björnmyren myr
  Brymyran myr Framgårds gård Björnmyran myr
  Brymyrknabben skogshöjd Framgårds gd Björnmyran myr
  Brymyrskålen myr Framnäs lht Björnmyran myr
  Bråtberget berg Framtid lht Björnmyran myr
  Bråtmyran odling Fransberg lht Björnmyrheden hed
  Brändet skogsmark Franslund lht Björnmyrroddet slåtter
  Brändet skogsmark Fredsborg lht Björnmyrslyet del av Björnmyren
  Brändlandet terräng Fridhem ödetorp Björnmyrtjärn tjärn
  Brändlandet terräng Fridhem lht Björnsjöberget höjd
  Brändängesbäcken bäck Fridhem lht Björnsjön sjö
  Brändängesbäcken bäck Fridhem lht Björnsjön sjö
  Brännargärdan åker Fridhem lht Björnsjöstranden äng
  Brännarsmyran delvis odlad myr Fridhem avs Björnstutmyran myr
  Brännberget höjd Fridhem lht Björntjärn tjärn
  Brännbergmyran myr Fridhem lht Björntjärn tjärn
  Brännbäcken bäck Fridhem lht Björntjärnberget höjd
  Brännesberget höjd Fridhem lht Björntjärnbäcken bäck
  Brännesmyran myr Fridhem lht Björntjärnen tjärn
  Brännforsen fors Fridsborg lht Björntjärnen tjärn
  Bränngärdan odling Frosthem lht Björntjärnkammen ås
  Bränngärdan odling /Se Frostkåge pst Björntjärnmoren myr
  Brännheden hed Frostkåge by Björnudden udde
  Brännkläpparna skogsmark Frostkåge by Björnudden udde
  Brännkläppen skogshöjd Frostkåge by ?Björnviken, se Vikar vik
  Brännkälen skogsmark Frostkågemarken gårdar Björnänget myr
  Brännkälen höjd Frostkågemarken gårdar Björnänget äng
  Brännkälen höjd Furuskogen avs Björnänget myr
  Brännmyran myr Furuviken avst Björnörgrundet grund
  Brännmyran myr Furuögrund industrisamhälle Björnörgrundet grund
  Brännmyrdiket bäck Furuögrund industrisamhälle Björnörudden udde
  Brännpottaskan plats /Se Furuögrunds mareografstation avs Björnörviken vik
  Brännskogen skogsmark Furuögrundsvägen bebyggelse Bladakärren kärr
  Brännslyet myr Furuögrundsvägen Saknas Bladatjärn tjärn
  Brännslyheden hed Fårmyran lht Bladatjärnmyren myr
  Brännsvedjan åker Fällan gårdar Bladänget slåtter
  Brännträsket sjö Fällan gårdar Blodmyran myr
  Brännträsket sjö Fällan gårdar Blodmyren, heter Träskroddet Saknas
  Brännträsket sjö Fällan gårdar Blombacken backe
  *Buberget berg Fällan gårdar Blomberget höjd
  Buholmen udde Fällan Ini (öde)gård Blåbärsheden skogsmark
  Bukälen höjd Fällfors by Blåbärskläppen binamn på Slåttesmyrkläppen
  Bukälen höjd /Se Fällfors by Blåforsaggan strömvirvel
  Bumoren odling Fällfors kvarntomt avs Blåforsberget höjd
  Bumyran myr Fällforsfallet, södra och d:o, norra lht Blåforsberget höjd
  Bumyrheden hed Fällforsliden by Blåforsen fors
  Bureälven älv /Se Fällforsliden by Blåforsen fors
  Burtjärnen sumpmark Gagsmark by Blåforsen fors
  Burträsket sjö /Se Gagsmark by Blåforsselet sel
  Buskön ö Gagsmark by Blåforsstigen stig
  Buskön ö Gammel-Aspliden benämn. på Aspliden Blåkulla berg
  Buskön del av ö Gammelboliden gård Blåkärret ställe
  Buskön holme /Se Gammelbodliden gd Blåmyren myr
  Buskön ö Gammel-Brännäset nedlagd bebyggelse Blåmyran myr
  Buskön ö Gammelstället ödegård Blåängesheden höjd
  Buskön ö Gammelstället ödegård Blåängestjärn tjärn
  *Buskösundet sund Gammelstället äldre (nedlagd) bebyggelse Blåänget äng
  Buskösundet sund Gammelstället, Nordi f.d. bebyggelse Boberget höjd
  *Bustengrundet ö Gammelsågen f.d. såg Bobäcken bäck
  Butjärnberget höjd Granholmen lht Bobäcken bäck
  Butjärnen uttorkad tjärn Granlide lht Bockdammforsen fors
  Byforsen fors Granlund lht Bockholmen holme
  Bygda å /Se Granlund lht Bockholmen holme
  Bygdeträsket sjö /Se Granlund lht Bockstenforsen fors
  Byskeberget höjd Granlunda lht Bocktjärn tjärn
  Byskebäcken bäck Grannäs gård Bocktjärn, Lilla tjärn
  Byskebäcken Norra bäck Grannäs lht Bocktjärnarna tjärnar
  Byskebäcken Södra bäck Gravlund bebyggelse Bocktjärnarna, se Yttre-, Lill- o. Stor-Bocktj. Saknas
  Byskefjärden fjärd Gravlund by Bocktjärnbrännan höjd
  Byskefjärden havsvik Gravlund gårdar Bocktjärnhällorna häll, berg
  Byskegrundet ö Grobb gård Bocktjärnängarna myrar
  Byskegrundet ö Groverna gårdar Bodavabäcken bäck
  Byskegrundet holme Grusbacken avs Bodavan sjö
  Byskeälven älv Gräsmoren avs Bodavan tjärn
  Byskeälven, se »bredhabysklo» älv Gullikbacken gård Bodbäcken bäck
  Byskeälven älv Gården lht Bodbäcken bäck
  Byskeälven älv /Se Gårdsmyran avs Bodbäcken bäck
  Byske älv älv Gärdan gårdar Bod-Degermyran myr
  Byskeälven älv Gärdan lht Bodegermyren myr
  Byskeälven älv Gärdstackänget lht Bodgärdan åkrar
  Byskeälven älv Gärt gård Bodgärdan odling
  Byskeänget odling Gästgivargården gd Bodgärdan odling
  *Byskholmen holme Gästgivargården f.d. gästgiveri Bodheden hed
  Båtforsen fors Gökgärdan (Oppi) gd Bodheden skogsmark
  Båtforsen fors /Se Göranstorp lht Bodheden skogsmark
  Båthusbäcken bäck Hagatorp lht Bodheden skogsmark
  Båthuskläppen terräng Hamnen avst Bodhällorna berg
  Båthusudden udde Hamnträsk gårdar Bodmyren myr
  Båtkärren tjärn Halsögrund f.d. såg Bodmyran myr
  Båtviksmyran, Nedre myr Hamnträsk lht Bodstranden vik
  Båtviksmyran, Nedre myr Harrsjö bebyggelse Bodtjärnen tjärn
  Båtviksmyran, Övre myr Harrsjö ödehemman Bodträskbäcken bäck
  Båtviksmyran, Övre myr Harrsjö ödegd Bodträsket torrlagd sjö
  Båtviksmyrtjärnen, Nedre tjärn Hedbacka lht Bodträsket f.d. sjö
  Båtviksmyrtjärnen, Nedre tjärn Hedbacka lht Bodträskgraven Saknas
  Båtviksmyrtjärnen, Övre tjärn Hedbacka lht Bodudden udde
  Båtviksmyrtjärnen, Övre tjärn Hedbacka lht Bodudden udde
  Bäckerköllan backe /Se Hedbäck lht Bodvallen strand
  Bäckerköllan backe /Se Hedbäcken gård Bodviken vik
  Bäckerskallen grund /Se Hedbäcken gårdar Bogärdan odling
  Bäckertjärnen tjärn /Se Heden by Boheden höjd
  Bäckroddet odling Heden gårdar Bommen bro
  Bälltjärnbäcken bäck Heden binamn på Lillkågeheden Bomselet sel
  Bälltjärnbäcken bäck Heden gårdar Bomselet sel
  Bövikbäcken bäck Heden lht Bomyran myr
  Böviken vik Heden lht Bondmyren myr
  Böviken vik Heden lht Bondmyran myr o. odl.
  Böviken vik Heden lht Bondmyrberget höjd
  Bövikhålet tjärn Heden gårdar Borgarknabben kulle
  Dalberget höjd Heden, Nordi gd Borgforsen fors
  Dalbäcken bäck Heden, Söri del av Drängsmark Borgforsen fors
  Dalforsen fors Heden, Utå torp Borgforsheden Saknas
  Dalforsen fors Hedfors by Borgforsmyren myr
  Dalheden terräng Hedfors by Borgforsselet sel
  Dalheden skogsmark Hedfors Skoltomt lht Borgnäsheden Saknas
  Dalmyran odling Hedgärdan lht Boselet sel
  Dalmyran myr Hedgärdan lht Bosko, Uti bäckvik
  Dalmyränget myrmark Hedlunda lht Boskobäcken bäck
  Dalslyet sankmark Hedlunda lht Boskobäcken bäck
  Dalslyet myr Hedlunda lht Boskobäcken bäck
  Dalslyet sankmark Hedlunda lht Botjärn tjärn
  Dalslyet myr Hedlunda lht Botjärnmyren myr
  Dalslyet myrmark Hedlunda lht Botjärnbäcken bäck
  Dalstycket åker /Se Hednäs by Brattbacken namn på Vibomsbacken
  Daludden udde /Se Hednäs by Brattbergstj., se Tjärnen Saknas
  Dammängena slåtter Hedtorp lht Bratterna myrar
  Dammänget ängsmark Hedtorp lht Brattet myr
  Danielsberget höjd Helmershem lht Brattforsen fors
  Danielsroddet odling Hemland lht Brattforsen fors
  Danieltjärnen tjärn Hemlund lht Brattforshällan holme
  Degerbergmyran myr Hemlunda avs Brattforshällorna hällar
  Degermyran myr Hemlunda lht Brattlidberget höjd
  Degermyran myr Hemlunda lht Brattliden höjd
  Degermyran myr Hemlunda lht Brattmyren myr
  Degermyran myr Hemmestjärn by Brattmyren myr
  Degermyran odling Hemmet lägenheter Brattmyren myr
  Degermyran myr /Se Hemmet lht Brattmyran myr
  Degermyrbäcken bäck Hemmistjärn bebyggelse Brattmyran myr
  Degernäsgrundet ö Hemmistjärn by Brattmyran myr
  Degernäsgrundet holme Hemträsket lht Brattmyran myr
  Degernäsudden udde Hemträskskiftet lht Brattmyran myr
  Degersjön sjö Hemåker lht Brattmyran myr
  Degersjön sjö Henners gård Brattmyran myr
  Djupbäcken bäck Herrgården gård Brattmyrberget höjd
  Djupesmyran myr Holmbodarna fäbodar Brattmyrbäcken bäck
  Djupfloxnet kärr /Se Holmbodarna fäbodar Brattmyren myr
  Djupgrovbäcken bäck Holmen gårdar Brattmyrheden skogsmark
  Djupgrovbäcken bäck Holmen gård Brattmyrheden skogsmark
  Djupgroven dalgång /Se Holmen f.d. sågverk Brattmyrhällarna höjd
  Djupgroven terräng Holmfors lht Brattmyrliden höjd
  Djupgrovheden hed Holmstrand by Brattmyrliden höjd
  Djupgrovheden hed Holmstrand by Brattmyrslyet myr
  Djupgrovmyran myr Holmtorp lht Brattmyrtjärn tjärn
  Djupgrovmyrheden hed Holmtorp lht Brattorna myr
  Djupgrovtjärnen tjärn Hugodal lht Brattrenheden skogsmark
  Djupkärret sumpmark Hultet gård Braxenviken vik
  Djupnätet fiskeställe /Se Hultet gd Braxenviken vik
  Djupsjökammen höjd Hundberget gårdar Bredselet sel
  Djupsjökammen höjd /Se Hundberget gårdar Bredselet sel
  Djupsjön sjö Huvudberget gårdar Bredselet sel
  Djupskatan udde /Se Huvudberg lht Bredvikbäcken bäck
  Djurmyran myr Häckelsmyran lht Bredvidbäcken bäck
  Dragarstället del av Finnträskån /Se Hägglund lht Bredviken havsvik
  Dragarstället del av Finnträskån /Se Hällan gård Bredviken vik
  Droppaforsen fors Hällbacka lht Bredviken sjö
  Drängkälsmyran myr Hälleström by Bredviken sjö
  Drängsmarkskläppen område /Se Hälleström by Bredviksanden sandstrand
  Drölan bäck Hällfors by Bredviksfjärden vik
  Drölbäcken bäck Hällfors by Bredviksfjärden havsvik
  Drölbäcken bäck /Se Hällmyra lht Bredvikssand strand
  Drölbäcken bäck /Se Hästänget lht Bremsmyrberget namn på Nymyrberget
  Drölen terräng Högbäcken, se Hedbäcken Saknas Bremsmyrslyet myrmark
  Drölen äng /Se Högfallet krp., se Tället Saknas Bresamyran myr
  Drölforsen fors Höglund lht Bresamyran myr
  Dyng-Stinahålet myrmark Höglunda lht Breset, Ini slåtter
  Dödmantjärnen tjärn Högtället ödehemman, nu kronopark Breset, Nordi slåtter
  Dömanbacken backe /Se Högärdan lht Broforsen fors
  Dömansbacken backe /Se Idet lht Brogärdan åker
  Dömantjärnen tjärn /Se Ilmoran Saknas Brogärdan odling
  Edan del av Åbyälven Innanbäck by Bromsen undervattensgrund
  Edberget höjd /Se Innanbäck by Bronsen undervattensgrund
  Edet vik Innanträsk gårdar Broselet Saknas
  Edet havsvik /Se Innanträsk gårdar Brottmyrarna myrar
  Edet vik /Se Inre-Stormarken gårdar Brukshällorna berg
  Edudden udde Isindula lägenheter Brumyrbäcken bäck
  Edudden udde /Se Islandsbäck by Brumyren myr
  Edun strömvirvel /Se Islandsbäck by Brumyrskälen dalgång
  Egennyttan holme Itaka lht Brunn utsinad källa
  Egennyttiggrundet holme /Se Jakobsfors by Bryggarbäcken bäck
  Ekberget berg Jakobsfors by Brymyran odling
  Ekenäsbäcken bäck Jakobsgård lht ?Brymyran myr
  Ekornkälen terräng Jan-Fredriks gård Brymyrbacken landsvägsbacke
  Ektjärnberget berg Jan-Jans gård Brymyrkläppen höjd
  Ektjärnbäcken bäck Jan-Pers gård Brymyrskålen myr
  Ektjärnbäcken bäck Jans gård Bråtberget höjd
  Ektjärnen tjärn Jegalbäcken gårdar Bråtberget höjd
  Ektjärnen sjö /Se Jennyborg lht Bråtmyran myr, odling
  Enbäcken bäck Joels gd Bränd-, se även Bränn- Saknas
  Enbäcken bäck Johan-Daniels gd Brände hed
  Engräsbäcken bäck Johannelund lht Brändet höjd
  Engräsmyran myr Johannelund lht Brändet (Nordi) skogsmark
  Engräsmyran myr /Se Jon-Anders gård Brändet odling
  Enristjärnen tjärn Jon-Pers gård Brändet skogsmark
  Ensankmyran myr Jons gård Brändet skogsmark
  Ensanktjärnen tjärn Karl-Olas gd Brändet skog
  Erikroddet skogsområde Karlsborg lht Brändselet sel
  Erikroddet slåtter /Se Karlsborg lht Brännan odling
  Ettberget berg Karlsgård lht Brännan höjd
  Fagermyran myr /Se Karlsgården gård Brännan (Nedå) odling
  Fagermyrberget höjd Karlshem lht Brännan skogsmark
  Fageränget myr Karlshem lht Brännan odling
  Fageränget änge /Se Karlshem lht Brännan (Nordi) skogsmark
  Fallet, Nedre, se Nedre fallet Saknas Karlslund lht Brännargärdan odling
  Fallet, Övre, se Övre fallet Saknas Karlstorp lht Brännarsmyran myr
  Farbrortjärnen tjärn Karlstorp lht Brännbacksviden odling
  Farfarberget höjd Kinnbäck by Brännberget höjd
  Farfarroddet slåtter /Se Kinnbäck by Brännberget höjd
  Farfarräften backe /Se Kinnbäcks Skolhustomt lht Brännbergmyran myr
  Farfarräften ås /Se Kistan lht Brännesberget höjd
  Fetviken vik Klubbheden by Brännesmyran myr
  Fetviken vik /Se Klubbträsket lht Brännesmyran myr
  Fetvikänget ängsmark Klåblun lht Brännforsen fors
  Finngrönnan grund /Se Kläpparna gårdar Brännforsen fors
  Finnhamnen vik Kläppbacken lht Brännforsheden krp
  Finnhamnen vik /Se Kläppen gårdar Bränngärdan odling
  Finnhamnsudden udde Kläppen gårdar Bränngärdan odling
  Finnträskavan sjö Kläppen gårdar Brännheden hed
  Finnträskbäcken bäck Kläppen gårdar Brännheden hed
  Finnträsket sjö Kläppen gårdar Brännheden skogsmark
  Finnträsket sjö Kläpphammar lht Brännheden skogsmark
  Finnträsket sjö Kläpphult lht Brännholmarna holmar
  Finnträsket träsk Klöverfors by Brännholmen holme
  Finnträskån å Kläppmorgården gård Brännkläppen backe
  Finnträskån å Klöverfors bebyggelse Brännkläppen backe
  Finnviken vik Klöverfors by Brännkläppen backe
  Finnviken vik Klöverlund lht Brännkläppen Saknas
  Finnviken sjö Kolviken fiskestugor Brännkläppen höjd
  Fiskarudden udde /Se Kolviken fiskebodar Brännkläpparna skogshöjder
  Fiskarviken vik Konradsberg lht Brännkläppen höjd
  Fiskarviksberget höjd Kroka lht Brännkläppfallet fall
  Fiskgjududden udde Krokliden by Brännkläppforsen fors
  Flaggudden udde Krokliden by Brännkälen skogsmark, höjd
  Flakaberget höjd Kronan lht Brännkälen höjd
  Flakaberget berg /Se Kronskogen Saknas Brännlandforsen fors
  Flakabäcken bäck Kullen lht Brännlundsmoren myr
  Flakakläpparna höjder /Se Kvarnbacken lht Brännlundsstormyren myr
  Flakakläppen skogsmark Kvarnmoran lht Brännmyren myr
  Flakakläppen, Inre skogsmark Kvarnmoren f.d. fäbod Brännmyran myr
  Flakamyran myr Kvarnsvedjan lht Brännmyran myr
  Flakamyran myr Kvarntomten kvarnplats Brännskogen skogsmark
  Flakamyran myr /Se Kyrktomten lht Brännslyet myr
  Flakaromsgrönnan holme Kyrktomten lht Brännslyet myr
  Flakaromsviken vik Kågliden namn på Lillkågeliden Brännslyheden hed
  Flakaslyet sankmark Kälen gårdar Brännslyheden skogsmark
  Flakaslyet myr Kälen gårdar Brännströmsforsen fors
  Flakaslyet myr Kälen gårdar Brännsvedjan Saknas
  Flakatjärnen, Yttre tjärn Kälfors traktnamn Bränntjälen höjd
  *Flarken sjöar Kälfors, se 1 Tjälfors hmn Bränntjälen höjd
  Flarkmyran, Stora myr Kälfors by Bränntjälliden höjd
  Flarkmyran myr Kälgårdarna Saknas Bränntjälmyren myr
  Flarkmyran myr   Bränntjälmyren, se Lill- och Stor-Brännkällidmyran Saknas
  Flarkmyran myr   Bränntjäln höjd
  Flarkmyrbäcken bäck   Brännträsket sjö
  Flarksjöarna sjöar /Se   Brännträsket sjö
  Flarkslyet myrmark   Brännängesbäcken bäck
  Flarktjärnarna tjärnar   Brännängesbäcken bäck
  Flarktjärnarna tjärnar /Se   Brännäset näs
  +Floxnet starräng /Se   Brännäsheden kronopark
  Fongesmyrheden hed   Brännäsmyren myr
  Fongsmyran myr   Brännäsmyrrumpan del av Brännäsmyren
  Forsberget höjd   Brännässelet sel
  Forsberget berg   Brännänget ängesmyr
  Forslidängena ängar   Bränslan höjd
  Forsmyran myr   Bränslan hed
  Fredagsmyran myr   Bränslen skogsmark
  Fredagsänget änge /Se   Bränslen mark
  Fredrikstjärnbäcken bäck   Brömsmyran myr
  Fredrikstjärnen, Yttre tjärn   Brömsmyrbäcken bäck
  Fredrikstjärnen, Inre, se Inre Fredrikstjärnen Saknas   Buholmen holme
  Fredriksviken vik   Buholmen holme
  Frostkågetjärnen tjärn   Buholmshällan höjd
  Fräkenmoren odling   Bukälen höjd
  Fräkenroddet slåtter /Se   Bumoren myr
  Fräkentjärnbäcken bäck   Bumoren strand
  Frängsgrubban sankt ställe /Se   Bumorselet sel
  Frängsmyran myr   Bumorselet sel
  Frängsmyran myr   Bumyren myr
  Frängsmyran myr   Bumyran myr
  Frängsmyran myr   Bumyrheden hed
  Frängsmyran odling   Burbergsberget höjd
  Frängsmyrbäcken bäck   Burbergsberget höjd
  Frängsmyrhalsen myrmark   Burmansudden binamn på Storhälludden
  Frängsmyrorna odling   Buskön ö
  Furuberget höjd   Buskön ö
  Furubergsmyran myr   Buskösundet sund
  Furugrundet, se Furuöudden udde   Buskösundet sund
  Furuholm ö   Butjälen höjd
  Furuholmen ö   Butjärn tjärn
  Furuholmen holme   Butjärnberget höjd
  Furukläppen skogshöjd   Butjärnen tjärn
  Furukläppen backe /Se   Butjärnen tjärn
  Furuön ö   Butjärnheden skogsmark
  Furuön del av ö   Byberget höjd
  Furuön udde   Byforsen fors
  Furuön del av Romelsön   Byforsen fors
  Furuöudden udde   Byskberget topp
  Furuöudden udde   Byskbäcken bäck
  Fyrkåsmyran myr   Byskebergen höjder
  Fyrkåsmyrheden hed och triangelpunkt   Byskebäcken bäck
  Fåfängan myr   Byskefjärden havsvik
  Fågelberget höjd   Byskeforsen namn på Byforsen
  Fågelmyran myr   Byskegrundet binamn på Byskehällan
  Fågelsberget höjd   Byskehällan holme
  Fågelsberget höjd   Byskeliden höjd
  Fågelsmyran myr   Byskeälven älv
  Fårholmen holme   Byskfjärden havsvik
  Fårholmen holme   Byskgrundet holme
  Fårholmen holme /Se   Byskhällan kobbe
  Fårmyran odling   Byskälven älv
  Fårmyran odling   Båren del av Ön
  Fårmyran myr /Se   Båren udde
  Fårviken vik   Bårfallet fors
  Fårviken vik   Bårkärren sumpmark
  Fårviken vik   Båtfloxenkärret kärr
  Fårviken vik   Båtforsen fors
  Fällan ägomark   Båtforsen fors
  Fällan ägomark   Båtforsheden skogsmark
  Fällan odling   Båthusbäcken bäck
  Fällan odling   Båthusbäcken binamn på Heinmyrbäcken
  Fällan odling   Båthusbäcken bäck
  Fällan odling   Båthusgärdan åker
  Fällan odling   Båthuskläppen höjd
  Fällan odling   Båthusudden udde
  Fällan odling   Båtlänningen vik
  Fällbrännan odling   Båtviken vik
  Fällgroven bäck   Båtviken vik
  Fässmyran myr   Båtviken vik
  Gabrielsnätet fiske /Se   Båtviken, se Sörviken Saknas
  Gabrielsroddet slåtter /Se   Båtvikmyrbäcken bäck
  Gabrielsviken tjärn   Båtvikmyren, Nedre myr
  Galten holme   Båtvikmyren, Övre myr
  Gammelbodforsen fors   Båtvikmyrtjärn, Nedre tjärn
  Gammelbodliden höjd   Båtvikmyrtjärn, Övre tjärn
  Gammelbodviken vik   Båtviksudden udde
  Gammelbolidbäcken bäck   Bäcken bäck
  Gammeldalheden hed   Bäcken (Nördom) odling
  Gammeldalheden skogsområde /Se   Bäcken Saknas
  Gammeldalänget ängsmyr /Se   Bäckerkällan backe
  Gammelgården odling   Bäckermyrhalsen myrsly
  Gammelkvarnforsen fors   Bäckerskallen undervattensgrund
  Gammelliden höjd   Bäckerskallen undervattensgrund
  Gammelmoforsen fors   Bäckertjärn tjärn
  Gammelmyran myr   Bäckertjärnberget höjd
  Gammelraningen åker /Se   Bäckgärdan odling
  Gammelstället terräng   Bäckkläppen höjd
  Gammelån tjärn   Bäckmyren myr
  Gegalbäcken bäck   Bäckmyran myr, odling
  Germansgrund ö   Bäckmyran myr
  Getarhuskläppen höjd /Se   Bäckroddet slåtter
  Getingängesforsen fors   Bäckroddet slåtter
  Getingängesviken vik   Bäckroddet odling
  Getingänget ängsmark   Bäckroddet odling
  Getingänget änge /Se   Bäckroddet odling
  Getmyran odling   Bäckåkern odling
  Getmyran myr   Bäckänget äng
  Getmyran myr /Se   Bäckänget slåtter
  Giltmyran myr /Se   Bäckänget odling
  Gnagarkällorna sumpmark   Bäckänget odling
  Godtycksmyran myr   Bälgänget ängesmyr
  Granbäcken bäck   Bälltjärnberget höjd
  Granholm, se Gränholmen terräng   Bälltjärnbäcken bäck
  Granlundaberget höjd   Bälttjärnberget, se Karl-Fredriksberget Saknas
  *Granskatan udde   Bärskär udde
  Granön ö   Bärskäret del av holme
  Granön del av ö   Bärskäret del av holme
  Granön del av ö   Bönhusberget höjd
  Granöudden, Södra udde   Bövikbacken landsvägsbacke
  Granöudden, Östra udde   Bövikbäcken bäck
  Granöviken vik   Bövikbäcken bäck
  Gravarna terräng   Böviken, se Vikar vik
  Graven bäck   Böviken vik
  Grenheden hed /Se   Böviken vik
  Grenholmen holme o. backe /Se   Böviken vik
  Grenön ö /Se   Böviken vik
  Griltgrundet, se *Grisören ö   Bövikhålet tjärn
  Griltgrundet holme   Bövikhålet tjärn
  *Grisören ö   Dagslyet, se Dalslyet Saknas
  Grubbholmen ö   Dalbacken backe
  Grubbholmen holme   Dalberget höjd
  Grubbmyran myr   Dalberget höjd
  Grubbraningen åker /Se   Dalbergsmyren myr
  Grubbtjärnen tjärn   Dalbäcken bäck
  Grubbtjärnen f.d. tjärn   Dalbäckskläppen höjd
  Grubbtjärnen myrmark   Dalen, Söri namn på Dalviken
  Grubbtjärnen tjärn   Dalforsarna forsar
  Grundet ö   Dalforsen fors
  Grundskataviken vik   Dalforsen fors
  Grysstjärnbäcken bäck   Dalforsen fors
  Grysstjärnen tjärn   Dalgärdan åker
  Gråberget triangelpunkt   Dalheden skogsmark
  Gråberget höjd   Dalmyren myr
  Gränberget berg   Dalmyran myr
  Gränholmen terräng   Dalmyran myr
  Gränholmen holme   Dalmyrstigen stig
  Gränlidflyggslyet myr   Dalmyrstigen stig
  Gränlidmyran myr   Dalmyränget myr
  Gränudden udde   Dalroddet odling
  Gränåviken vik   Dalroddet slåtter
  Gräsmoren myrmark   Dalselet (Uppi) sel
  Gräsmyrorna myrar   Dalslyberget höjd
  Grönnaggan strömvirvel /Se   Dalslyet myr
  Grönnan holme   Dalslyet myr
  Grönnforsarna fors   Dalslyet myrmark
  Grötkitteln tjärn   Dalslyet myrmark
  Grötkitteln tjärn /Se   Dalslyet myr
  Grötkitteln sjö /Se   Dalstycket åker
  Grötkitteln tjärn /Se   Daludden udde
  Grötkläppen skogshöjd   Daludden odling
  Grötkläppen höjd /Se   Daludden udde
  Gubbgrundet holme   Dalviken vik
  Guldsandberget höjd /Se   Dammet fördämning
  Gullgrundet holme   Dammet f.d. fördämning
  Gullgrundet holme /Se   Dammgärdan åker
  Gullimyran myr   Dammvattnet utvidgning av Tvärån
  Gullimyran, Lilla myr   Dammängarna ängar
  Gullsandberget höjd   Dammängarna ängar
  Gullsanden vik   Dammängen, se Änget Saknas
  Gullsandudden udde   Danielsberget höjd
  Gullåtmyran myr   Danielsmarraslyet myr
  Gullåtmyrbäcken bäck   Danielsmärrslyet myr
  Gyttjemyran myr   Danielsroddet slåtter
  Gårdmyran myrmark   Danieltjärnen tjärn
  Gårdmyran myr   Dansarlägden odling
  Gårdslyet myrmark   Degerberget höjd
  Gårdsmyran myr   Degerbergbacken vägbacke
  Gårdsmyran myr   Degerbergmyran myr
  Gårmyran myr   Degerforsheden kronopark
  Gårmyran myr /Se   Degermyran myr
  Gårmyran myr /Se   Degermyran myr, odling
  Gårmyrheden hed   Degermyran myr, odling
  Gåsmyran myr   Degermyran oldling
  Gåsmyran myr   Degermyrbäcken bäck
  Gåsmyran myr   Degermyrbäcken bäck
  Gåsmyran myr   Degermyren myr
  Gåsmyran myr   Degermyren myr
  Gåsmyran myr   Degermyren myr
  Gåsmyran myr   Degermyren myr
  Gåsmyran myr /Se   Degermyren myr
  Gåsmyrbäcken bäck   Degermyren, se Stordegermyran Saknas
  Gåsmyrheden hed   Degermyrheden hed
  Gåstjärnbäcken bäck   Degermyrsundet förträngning
  Gåstjärnen tjärn   Degernäset udde
  Gåstjärnen tjärn   Degernäsgrundet holme
  Gåstjärnen tjärn   Degernäsgrundet holme
  Gåstjärnen tjärn   Degernäsudden udde
  Gåstjärnen tjärn   Degernäsudden udde
  Gåstjärnen tjärn   Degersjömyrarna myrar
  Gåstjärnen tjärn   Degersjön sjö
  Gåstjärnen tjärn   Degersjön sjö
  Gåstjärnmyran myr   Degertjärn sjö
  Gåstjärnmyran myr   Degeränget myr
  Gåstjärnmyran myr   Degeränget äng
  Gåvaheden, Norra skogsmark   Delikmoren myr
  Gåvaheden, Södra skogsmark   Delikmyren binamn på Delikmoren
  Gåvamyran myr   Delikmyrrumpan del av Delikmyren
  Gåvamyran myr /Se   Djupbäcken bäck
  Gåvamyran myr /Se   Djupbäcken bäck
  Gåvaträsket sjö   Djupfloxnet kärr
  Gåvaträsket sjö   Djupgrovbäcken bäck
  Gåvaträsket sjö /Se   Djupgrovbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn   Djupgroven dalgång
  Gäddtjärnen tjärn   Djupgroven bäckdal
  Gäddträsket sjö   Djupgrovheden del av kronopark
  Gäddträsket sjö /Se   Djupgrovmyren myr
  Gästgivarforsen fors   Djupgrovmyran myr
  Gästgivarforsen fors /Se   Djupgrovmyrgroven dalgång
  Gätarhuskläppen skogshöjd   Djupgrovmyrheden skogsmark
  Halsöhällan udde   Djupgrovmyrheden skogsmark
  Halsön ö   Djupgrovtjärnen tjärn
  Halsön del av ö   Djupkärret kärr
  Halsön del av ö   Djupmossamyren myr
  Halsön del av ö   Djupnätet plats, fiskeställe
  Halvvägasbacken backe /Se   Djupsjökammen ås
  Hamnholmen udde   Djupsjökammen skogsmark
  Hamnskäret holme   Djupsjön sjö
  Hamnträsket, Lilla sjö   Djupsjön sjö
  Hamnträsket, Stora sjö   Djupskatan udde
  Hamnudden udde   Djupstansnäset udde
  Hamnviken sjö   Djupudden udde
  Hamnviken vik   Djurmyren myr
  Hampholmen ö   Djurmyran myr
  Hampsänket tjärn   Djurmyrtjärn tjärn
  Hampsänke(t) tjärn /Se   Dragarstället del av Finntärskån
  Hampsänket tjärnnamn /Se   Droppaforsen fors
  Hamptjärnen tjärn   Droppaforsen fors
  Hamptjärnen sjönamn /Se   Drängsmarkheden Saknas
  Hanskläppen backe /Se   Drölan äng
  Hans-Persagrundet grund   Drölan bäck
  Hans-Persagrundet holme   Drölarna, Mellan skogsmark
  Hansroddet odling   Drölbäcken bäck
  Hansroddet slåtter /Se   Drölbäcken bäck
  Harahålet myr /Se   Drölforsaggan strömvirvel
  Harrbäcken bäck   Drölforsen fors
  Harrbäckstjärnen tjärn   Drölheden hed
  Harrbäcksänget myrmark   Drölheden skogsmark
  Harrgrubban vik   Drölheden hedmark, skog
  Harrgrubban vik   Drölselet sel
  Harrgrubban vik /Se   Drölselet sel
  Harrsjöberget berg   Drölslyet odling
  Harrsjöberget höjd   Dybäckkärret myrar
  Harrsjöbäcken bäck   Dyngstinahålet myr
  Harrsjöbäcken bäck   Dyngstinahålet myr
  Harrsjökalven myr   Dödmantjärnen tjärn
  Harrsjökalven myr   Dömanbacken backe
  Harrsjömyran myr   Dömantjärn tjärn
  Harrsjömyran myr   Döversandbäcken bäck
  Harrsjön sjö   Döversandbäcken bäck
  Harrsjön sjö   Ed-, se Ö- Saknas
  Harrsjön sjö   Edan, Nedi eda
  Harrsjön sjö /Se   Edberget höjd
  Harrviken vik   Edbergsmyren myr
  Hattgrönnan grund /Se   Edet vik
  Hedbäcken bäck   Edet, Ini vik
  Heden skogsmark   Edet vik
  Heden skogsområde   Edudden udde
  Heden skogsområde   Edun strömvirvel
  Heden skogsmark   Egennyttiggrundet holme
  Heden skogsmark   Ekenstedtsforsen fors
  Heden hed   Ekenstedtshägnen bete
  Heden skogsmark   Ekenäsbäcken bäck
  Hedkammen ås /Se   Eknästjälen höjd
  Helmesroddet odling   Ekornkälen höjd
  Hemmesmyran odling   Ektjärn tjärn
  Hemmesmyran odling   Ektjärnberget höjd
  Hemmesmyran sankområde /Se   Ektjärnberget höjd
  Hemmestjärnen sjö /Se   Ektjärnen tjärn
  Hemmistjärnen tjärn   Engbergs-, se Ängbergs Saknas
  Hemträsk sjö /Se   Engbergsliden höjd
  Hemträsket tjärn   Engelbrektsliden, se Ängbergsliden Saknas
  Hennersholmen backe   Engräsmyran myr
  Henrik-Månsatjärnen tjärn   Engräsmyrorna myrar
  Herakärret sumpmark   Engräsmyren myr
  Heramyran myr   Engräsmyrslyen myr
  Heramyran myr /Se   Enstensrevet Saknas
  Herrudden udde   Enstenrevet holme
  Himlamaja backe /Se   Erikaälven strömdrag
  Hindersmyran myr   Erikroddet slåtter
  Hitre-Kläppen skogsmark   Erikråddet äng
  Hitre-Långmyrheden hed   Erikskläppen höjd
  Hjalmarsaggan strömvirvel   Eriksonsgr. undervattensgrund
  Hjalmarsberget höjd   Ersgrunnan undervattensgrund
  Hjortmyran myr   Esiastorp Saknas
  Hjortmyrheden hed   Esten-Andersagrundet binamn på Karlsgrundet
  Hjällmyran myrmark   Esten-Annersagrundet grund
  Hjällmyran myr   Estenkärret plats
  Hjällmyran myr   Etberget berg
  Hjällmyran sankmark /Se   Etberget berg
  Hjällmyrtjärnen tjärn   Ettberget höjd
  Holmen åker   Ettmyran odling
  Holmforsen fors   Ettmyrselet sel
  Holmforsen fors   Ettmyrselet sel
  Holmmyran myr   Evagörjehålet sankt ställe
  Honkarmyran myr   Fagermyran myr
  Hundberget höjdsträckning   Fagermyran myr
  Hundtjärnbäcken bäck   Fagermyrberget berg
  Hundtjärnen tjärn   Fagermyrberget höjd
  Husmyran myr   Fagerängesmyran myr
  Huvudberget triangelpunkt   Fageränget slåtter
  Hyttmyran myr   Fageränget myr
  Håkansmorberget berg   Fallet vattenfall
  Håkansmoren myr   Fallgroven bäckdal
  Håkansmyran myr   Fanjunkaren undervattensgrund
  Håkansmyrforsen fors   Fantareiet skogstrakt
  Hålen myrmark   Fanteriet odling
  Hålfjärden havsvik   Farbrortjärnen tjärn
  Hålfjärdsberget höjd   Farbrortjärn tjärn
  Hålfjärdsrevet grund   Farfarberget höjd
  Hållhägnen odling /Se   Farfarbäcken bäck
  Hålmyran myr   Farfarroddet slåtter
  Hålsmyran myr   Farfarroddet slåtter
  Hålsmyrberget höjd   Farfarräftan ås
  Hålsmyrbäcken bäck   Farfaränget ängesmyr
  Hålstensudden udde   Fetvikbäcken bäck
  Hårdbettänget äng /Se   Fetviken ava
  Hårdbettänget slåtter   Fetviken vik
  Hårdbettänget änge /Se   Fetviksbäcken bäck
  Hårdängesforsen fors   Fetvikudden udde
  Häckelsmyrorna odling   Fetvikänget äng
  Häckesmyran myr   Filpusudden odling, förr slåtter
  Hägnen ängsmark   Finngrönnan grund
  Hällbacken höjd   Finnhamnen vik
  Hälleströmsfallet vattenfall   Finnhamnen vik
  Hällforsen fors   Finnhamnsudden udde
  Hällforskärret odling   Finnträskbäcken bäck
  Hällforsmyran myr   Finnträsket sjö
  Hällforsselet del av Byskeälven   Finnträsket sjö
  Hällforssvarvet bakström /Se   Finnträsket sjö
  Hällforssvarvet strömvirvel /Se   Finnträsket sjö
  Hällmyran myr   Finnträskstigen stig
  Hällmyrbäcken bäck   Finnträskån Saknas
  Hällmyrhålet sumpmark   Finnträskån binamn på Tåmeån
  Hällmyrhällorna höjd   Finnträskön halvö
  Hällorna berg   Fetviken vik
  Hällorna berg i dagen   Finnviken tjärn
  ?Hällskatagrundet udde   Fiskarudden udde
  Hällskatagrundet holme   Fiskarvikberget höjd
  Hällskatagrundet grund   Fiskarviken vik
  Hällskatamyran myr   Fiskarviken del av Klubbviken
  Hällskatan udde /Se   Fiskarviksberget höjd
  Hällslyet myr   Fiskarviksudden udde
  Hällslyet myr   Fiskigudden namn på Fiskarudden
  Hällslyet myr   Fiskudden udde
  Hällslyet myr /Se   Flaggudden udde
  Häraroddet myrmark   Flakaberget höjd
  Hässifloxnet myr /Se   Flakaberget höjd
  Hässjeholmen holme   Flakaberget höjd
  Hässjemyran, Inre myr   Flakabäcken bäck
  Hässjemyran, Yttre myr   Flakakläppgärdan odling
  Hässjemyran odling   Flakamyran myr
  Hässjemyrheden hed   Flakamyren myr
  Hästbrönet skogsmark   Flakamyren myr
  Hästgrundet grund   Flakamyrheden hed
  Hästhovslyet myr   Flakaromsgrundet grund
  Hästhålbäcken bäck   Flakaromsgrönnan grund
  Hästmyran myr   Flakaromsmyren myr
  Hästskotjärnen tjärn   Flakaromsviken vik
  Hästskotjärnen tjärn   Flakaslyet myr
  Hästskotjärnen sjö /Se   Flarken myr
  Hästskotjärnslyet myr   Flarkgrubban odling
  Hästskoviken vik   Flarkmyran myr
  Hästslyet myrmark   Flarkmyran myr
  Hästtjärnen tjärn   Flarkmyran myr
  Hästtjärnen tjärn   Flarkmyrbäcken bäck
  Hästtjärnen tjärn /Se   Flarkmyrbäcken bäck
  Hästänget åker   Flarkmyren myr
  Hästänget terräng   Flarkmyren myr
  Hävmyran myr   Flarksj., St. L., se Hitre- o. Yttreflarken Saknas
  Höckersmyran myr   Flarkslyet myr
  Högarmyran myr   Flarkstigen stig
  Högberget höjd   Flarktjärnarna tjärnar
  Högbrännan höjd /Se   Flarktjärnarna tjärnar
  Högermyran odling   Flattegarna åkrar
  Högflygget höjd   Floksnet odling
  Högflyggslyet myr   Flygget, Ini del av N. Forsberget
  Högheden hed   Fläcken odling
  Högheden hed   Fongesmyran myr
  Höghedforsen fors   Fongesmyren myr
  Höghedmyran myr   Fongesmyrheden skogsmark
  Högåsberget höjd   Fongesmyrheden hed
  Högåsmyran myr   Fongsmyran myr
  Högärdan odling   Forkasmyrheden skogsmark
  Hömyran myr   Forsberget höjd
  Hömyran myr   Forsberget Norra kronopark
  Hömyran myr   Forsbergsholmen holme
  Hömyran odling   Forsgärdan åker
  Hömyrbacken triangelpunkt   Forsgärdselet sel
  Hömyrbacken höjd   Forshägnan betesmark
  Hömyrbäcken bäck   Forslidängarna myrar
  Hösthamnen udde /Se   Forslångmyrbäcken bäck
  Höstmyran myr   Forsmyren myr
  Hötjärnen tjärn   Forsmyren myr
  Hötjärnkälen höjd   Forsmyren myrodling
  Hövässen sjö   Forsåkern åker
  Illermyran myr   Forsänget slåtter
  Illermyran myr   Fredagsmyran myr
  Illermyrbäcken bäck   Fredagsänget myr
  Illtoberget berg   Fredriksgärdan åker
  Illtoberget höjd /Se   Fredriks Lillnolamyren myr
  Illton höjdområde /Se   Fredrikstj. Ytt., se Per-Olsatjärnen Saknas
  Ini Bresen äng /Se   Fredrikstjärn, Västra tjärn
  Ini flyggen del av berg /Se   Fredrikstjärn, Östra tjärn
  Inner-Brattorna myr   Fredriksviken vik
  Innersttjärnen tjärn   Frostkågetj., se Tjärnen Saknas
  Inre-Fredrikstjärnen tjärn   Frostkågåkern odling
  Inre-Holmviken sjö   Fräkenhålet slåtter
  Inre-Hålfjärden sjö   Fräkenhålkläppen höjd
  Inre-Kvarnmoren odling   Fräkenmoren myrmark
  Inre-Lönngrundet holme   Fräkenmyran myr
  Inre-Småvattnet sjö   Fräkenråddet äng
  Inre-Storslyet myr   Fräkenroddet slåtter
  Inre-Storslytjärnen tjärn   Fräkentjärnbäcken bäck
  Inretimman tjärn /Se   Frängsgrubban sankt ställe
  Inreviken vik   Frängsmyran myr
  Isakänget myr   Frängsmyran myr
  Isakänget änge /Se   Frängsmyran myr
  Jakobsforsen fors   Frängsmyran myr
  Jakobsroddet terräng   Frängsmyran myr
  Jakobsroddet slåtter /Se   Frängsmyran odling
  Jankesforsen fors   Frängsmyrbäcken bäck
  Jankforsen fors   Frängsmyrbäcken bäck
  Jengräsmyran myr   Frängsmyrbäcken bäck
  Jengräsmyrorna myrar   Frängsmyrbäcken bäck
  Jerusalem skogsområde /Se   Frängsmyren myr
  Joelsgärdan myr   Frängsmyren myr
  Johan-Danielsforsen fors   Frängsmyren myr
  Jonasudden udde   Frängsmyrheden hed
  Jonkesberget höjd   Frängsmyrheden skog, höjd
  Jonkhägnen odling   Frängsmyrkärret kärr
  Jonkmyran myr   Frängsmyrorna myr, odling
  Jon-Larsa-Dalbacken skogshöjd   Frängsrödningen äng
  Jossbodudden udde   Furubergen höjder
  Julinsbäcken bäck   Furuberget höjd
  Jungfruholmen holme   Furubergsmyren myr
  Jåmyran odling   Furubergsmyran myr
  Jåmyrheden skogsmark   Furubergstjärn tjärn
  Järtänget slåtter   Furuholmen holme
  Kackelheden hed   Furuholmen holme
  Kackelhedforsen fors   Furuhultkälen höjd
  Kaffegrundet holme   Furukläppen backe
  Kallberget höjd   Furuögrund, se Ombytningsgrundet Saknas
  Kallen holme   Furuögrundsviken vik
  Kallkällbäcken bäck   Furuön halvö
  Kallkällbäcken bäck   Furuöudden udde
  Kallkällbäcken bäck   Fusgärdan trakt
  Kallkällmyran myr   Fyrkås-, se även Forkas- Saknas
  Kallkällmyran myr   Fyrkåsmyran myr
  Kallkällmyran myr   Fyrkåsmyrheden höjd
  Kallkällmyran myr   Fyrlinjen undervattensgrund
  Kallkällmyran myr   Fåfängan odling
  Kallänget sankmark   Fågelberget höjd
  Kallänget myr   Fågelberget höjd
  Kalvbäcken bäck   Fågelberget höjd
  Kalvbäcken bäck   Fågelbergkläppen höjd
  Kalvbäcken bäck   Fågelmyren Saknas
  Kalven tjärn /Se   Fågelmyren, se Myrar myr
  Kalvhålet myr   Fågelmyren myr
  *Kalvskär ö   Fågelmyran myr
  Kalvudden udde /Se   Fågelmyrberget höjd
  Kammarkläpparna backar?   Fågelmyrsviden odling
  Kammarmyran myrmark   Fågelsberget höjd
  Kammarmyran myr   Fågelsberget höjd
  Kammen höjd   Fågelsberget höjd
  Kammen höjd   Fågelsmyran myr
  Kammen skogsmark   Fågelsmyren myr
  Kammen höjd   Fårholmen holme
  Kammen åsar /Se   +Fårhusgrafwen storskifteshandl.
  Kamsmyran myr   Fårhällorna hällar
  Kanaans land slåtter /Se   Fårmyran myr
  Kaningrundet holme   Fårmyran myr
  Karl-Johansgärdan myrmark   Fårmyren myr
  Karl-Karlsaberget berg   Fårmyran myr
  Karlmyran myr   Fårmyran myr
  Karl Nybergs odling   Fårudden udde
  Karl-Olamyran myr   Fårudden udde
  Karlsberget berg   Fårudden udde
  Karlsgrundet grund   Fårudden udde
  Karlsgrundsviken vik   Fåruddviken vik
  Kattisholmen holme   Fårviken vik
  Kattisholmen holme /Se   Fårviken vik
  Kattisholmen holme /Se   Fårön namn på Ön
  Kavelbron myrmark /Se   Fäbodgärdan åker
  Kavelbroslyet myr /Se   Fäbodtjärn tjärn
  Killinggrundet grund /Se   Fällan odling
  Killingholmen holme   Fällan utgärda
  Killingholmen udde   Fällan åkrar
  Killingholmen halvö   Fällan odling
  Killingholmen udde   Fällan odling
  Killingholmen holme /Se   Fällan odling
  Killingholmssundet sund   Fällan odling
  Killingholmsviken vik   Fällan, Utå Saknas
  Kinnbäcken bäck   Fällbrännan åkrar
  Kinnbäcken bäck   Fällbrännan mark
  Kinnbäcken bäck   Fällforsen fors
  Kinnbäcken bäck   Fällforsheden skogsmark
  Kinnbäcken bäck /Se   Fällforsheden kronopark
  Kinnbäcksfjärden fjärd   Fällforsstigen gångstig
  Kinnbäcksfjärden fjärd   Fällgroven Saknas
  Kinnbäcksfjärden fjärd   Fällråddet äng
  Kinnbäcksfjärden havsvik   Fästmyran myr
  Kinnbäcks-Långmyran myr   Fästmyrkälen höjd
  Kinnbäcks-Långmyran myr   Fätået väg
  *Kinnbäcksnäset udde   Fätået väg
  Kinnekullen höjd /Se   Förstberget höjd
  Klasänget myrmark   Förstliden höjd
  Klinten terräng   Gabriel-Nilsamyran myr
  Klockbackliden höjd   Gabrielsmyran myr
  Klockbäckliden skogshöjd   Gabrielsnätet fiskeställe
  Klovaskär ö   Gabrielsroddet odling
  Klovaskäret ö   Gabrielsudden udde
  Klubbarmyrtjärnen tjärn   Gabrielsviken vik
  Klubbarmyrtjärnen tjärn   Gagsmarkstjälen höjd
  Klubben del av Romelsön   Gagsmarkkälen höjd
  Klubberget triangelpunkt   Galjen, se Galorna Saknas
  Klubberget, Lilla berg   *Galorna odling
  Klubberget, Stora berg   Galten kobbe
  Klubberget, Lilla höjd   Galthällan, se Galten Saknas
  Klubberget, Stora höjd   Galthällan kobbe
  Klubberget höjd och triangelpunkt   Gammalraningen myr
  Klubberget berg /Se   Gammelbodforsen fors
  Klubbheden skogsmark   Gammelboforsen fors
  Klubbheden skogsmark   Gammelboforsen fors
  Klubbheden område /Se   Gammelbodviken vik
  Klubbmyrbäcken bäck   Gammelbolidbäcken bäck
  Klubbmyrbäcken bäck   Gammeldalbäcken bäck
  Klubbträsket träsk   Gammeldalheden hed
  Klubbträsket sjö   Gammeldalheden skogsmark
  Klubbudden udde   Gammeldalänget ängesmyr
  Klåva- Saknas   Gammeldammet fördämning
  Klåvakläppen terräng   Gammeldammet Saknas
  Klåvakläppen höjd /Se   Gammeldammet fördämning
  Klåvaskäret ö   Gammelfinnträskvägen skogsväg
  Klåvaskäret holme   Gammelgården odling
  Kläppbäcken bäck   Gammelgårdslägden odling
  Kläppen skogshöjd   Gammelkvarnfallet binamn på Gammelkvarnforsen
  Kläppen odling   Gammelkvarnforsen fors
  Kläppen holme /Se   Gammelkvarnforsen fors
  Kläppmyran myr   Gammelkyrkvägen väg
  Kläppmyran myr   Gammelkyrkvägen skogsväg
  Kläppmyrkärret myrmark   Gammellandsvägabacken backe
  Kläppselet utvidgning   Gammelmoforsen, se Garnmorforsen Saknas
  Klösamyran tjärn   Gammelmyren myr
  Klösan myr   Gammel-Storliden odling
  Klösan slåtter /Se   Gammelåkern åker
  Klöverberget berg /Se   Gammelån (Borti) tjärn
  Klöverberget berg /Se   Garnmorforsen fors
  Klöverbäcken bäck   Garnmorforsen fors
  Klöverforsen fors   Garnmorselet sel
  Knabben del av Olsgrundet   Garnmorselet sel
  Knabben höjd /Se   Getarhuskläppen höjd
  Knaggänget änge /Se   Getarhuskläppen höjd
  Knakaänget änge /Se   Gethällarna stenhällar
  Knorthålet myr /Se   Gethällorna hällar
  Knusteränget ängsmyr /Se   Getingängesforsen fors
  Knusteränget ängesmyr /Se   Getingängesviken vik
  Knåkaänget odling /Se   Getingängesviken vik
  Knöllen backe /Se   Getingänget myr
  Knöppeln höjd   Getingänget odling
  Koberget höjd   Getkläppen backe
  Kohälltjärnen tjärn   Getmyran myr
  Kojberget höjd /Se   Getmyran myr
  Kojmyran myr   Getmyrbäcken bäck
  Kolamyran myr /Se   Getmyren myr
  Koliden skogsmark   Getmyren del av Nölänget
  Kolviken vik   Getmyrkärret kärr
  Kolviksberget höjd   Giltmyren myr
  Kopladumyren myr /Se   Giltmyren myr
  Kopladumyran myr /Se   Glasgärdan odling
  Kopladunäset näs   Gnagarkällorna kärr
  Kopladunäset slåtter /Se   Gossgrundet undervattensgrund
  Kornhällan höjd   Gran-, se även Grän- o. Gren- Saknas
  Kornhällan höjd /Se   Granbacken backe
  Kornhällkärret sumpmark   Granberget höjd
  Korpholmen, se *Korsholm ö   Granberget höjd
  Korpholmen udde   Granholmen f.d. holme
  Korpholmen halvö   Granlunda kronopark
  Korsberget höjd   Granlundsberget höjd
  Korsbrännan skogsmark   Granskataviken, se Vikar vik
  *Korsholm ö   Granudden skogsmark
  Korsmyran, Norra myr   Granudden udde
  Korsmyran, Södra myr   Granön holme
  Korsängdrölbäcken bäck   Granöviken vik
  Koviken sjö   Gravarna hed
  Koviken vik /Se   Gravarna (Invid) bäckdalar
  Krabbgrundet grund   Graven bäck
  Krabbgrundet holme   Graven bäck
  Krickmyran sankmark /Se   Graven bäck
  Krickmyran myr   Graven utlopp
  Kringelmyran myr   Gravslyet myr
  Kringviken vik   Gravtjärnarna tjärnar
  Kringsviktjärnen tjärn   Grekudden udde
  Kringsängesbäcken bäck   Grenheden hed
  Kringsängesbäcken bäck   Grenholmen holme
  Kringsängesbäcken bäck   Grenholmen backe
  Kringsängesbäcken bäck   Grenåviken vik
  Kringsängesbäcken Saknas   Grenön ö
  Kringsön ö   Grenöviken vik
  Kringsön del av Buskön   Griltgrundet holme
  Kristersmyran myr   Grisselören Saknas
  Kristersänget slåtter   Grisselören grund
  Kroken vik   Groven bäckdal
  Krokforsen fors   Grubbacken höjd
  Krokgrundet holme   Grubbacktj., se Grubbtjärnen Saknas
  Krokgrundet holme   Grubbholmen udde
  Krokgrundsgrönnan holme   Grubbholmen halvö, udde
  Krokmyran myrmark   Grubbmyran myr
  Krokmyran myr   Grubbraningen myr
  Krokmyran myr   Grubbtjärn tjärn
  Krokmyrbäcken bäck   Grubbtjärn tjärn
  Kroktjärnberget höjd   Grubbtjärn tjärn
  Kroktjärnbäcken bäck   Grubbtjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Grubbtjärnen tjärn
  Kroktjärnmyran myr   Grundskataviken vik
  Krokträsket sjö   Grysstjärn tjärn
  Kronmyran myr   Grysstjärnen tjärn
  Kråkvikstjärnen tjärn   Grysstjärnheden skogsmark
  Krångsvarvet strömvirvel /Se   Grytan odling
  Krångsvarvet strömvirvel /Se   Grytberget höjd
  Kräkarn del av Yttre-Holmviken   Grytberget höjd
  Kräkaren bäck /Se   Gråberget höjd
  Kulimyran myr   Gråberget höjd
  Kvarnbäcken bäck   Gråberget häll
  Kvarnbäcken bäck   Gråberget berghällar
  Kvarnbäcken bäck   Grågrunden grund
  Kvarnforsen fors   Grän-, se även Gran- o. Gren- Saknas
  Kvarngärdan odling   Gränlidmyran myr
  Kvarnholmen holme   Gräsmorberget höjd
  Kvarnhuskyåkern åker /Se   Gräsmoren myr
  Kvarnkälen höjd /Se   Gräsmoren myr
  Kvarnmoran terräng   Gräsmoren myr
  Kvarnmyran myr   Gräsmyrarna myrar
  Kvarnmyrbäcken bäck   Grönnaggan strömvirvel
  Kvarnmyrbäcken bäck   Grönnan holme
  Kvarnmyrbäcken bäck   Grönnan uppgrundning
  Kvarnselet utvidgning   Grönnan uppgrundning
  Kvarnslyet myrmark   Grönnan holme
  Kvavistjärnen tjärn   Grönnforsarna forsar
  Kvavistjärn sjö /Se   Grönnforsarna forsar
  Kvavistjärnen tjärn /Se   Grönnforsen fors
  Kvavistjärnen sjö /Se   Grönnheden skogsmark
  Kvavistjärnhällorna höjd   Grönnheden skogsmark
  Kvällsmålviken vik   Grönnslyet myr
  Kylmyran myr   Grönnudden udde
  Kylmyrtjärnen tjärn   Grönslyet myr
  Kyorna åkrar /Se   Grötkläppen höjd
  Kyrkberget höjd   Grötkitteln tjärn
  Kyrkbäcken bäck   Grötkläppen höjd
  Kyrkbäcktjärnen tjärn   Gubbgrundet undervattensgrund
  Kyrkbäckängena ängar   Guldgrundet holme
  Kyrkudden udde   Guldgrundsskravlet holme
  Kyrkudden udde   Guldsandberget höjd
  Kyrkvägen väg /Se   Guldsanden vik
  Kyåkern åker /Se   Guldsandviken, se Guldsanden Saknas
  Kyåkern åker /Se   Gullgrundet holme
  Kågefjärden fjärd   Gullikbacken backe
  Kågefjärden havsvik   Gullsand strand
  Kågeälven å   Gullsandberget höjd
  Kågeälven älv   Gullsandudden udde
  Kågeälven älv /Se   Gullsandviken vik
  Kågkläpparna skogsmark   Gullåtmyren myr
  Kågslyet myr   Gullåtmyran myr
  Kågträsket sjö /Se   Gullåtmyren myr
  Kälberget höjd   Gustav-Larsagärdan odling
  Kälen skogsmark   Gustavsmyran myr
  Kälen höjd och triangelpunkt   Gustavsviken, Öst i vik
  Kälen odling   Gustavänget myr
  Källarkläppen backe /Se   Gusta Åmanstjärn binamn på Amostjärn
  Källarn vik   Gårdmyran myr
  Källbomyran myr   Gårdmyren myr
  Källheden skogsmark   Gårdmyren binamn på Borgforsmyren
  Källmyran, se *Kölmyran myr   Gårdmyran myr
  Källmyran myr   Gårdsgärdan åker
  Källmyran myr   Gårdsgärdan åker
  Källmyran myr   Gårdsmyren myr
  Källmyran myr   Gårdslyet myr
  Källmyran myr   Gårdsslyet binamn på Söränget
  Källmyrgroven bäck   Gårdstycket åkerteg
  Källängestjärnen tjärn   Gårdstjärn tjärn
  Källänget odling   Gårmyren myr
  Kälmyran myr   Gårmyran myr
  Kälmyran myr   Gårmyrheden hed
  Kälmyrkläppen skogshöjd   Gåsbacken höjd
  Kälmyrorna myrmark   Gåsmyran myr
  Kälmyrorna myrmark   Gåsmyran myr
  Kälottermyran myr   Gåsmyran myr
  Kängsmyran myr   Gåsmyran myr
  Käringen holme   Gåsmyrbäcken bäck
  Kärret kärr   Gåsmyrbäcken bäck
  Kärret sankmark   Gåsmyren myr
  Kärret sumpmark   Gåsmyren myr
  Kärrmyran myr   Gåsmyren myr
  Kärtmyran myr   Gåsmyren myr
  Köldmyran myr   Gåsmyrheden hed
  *Kölmyran myr   Gåsmyrheden skogsmark
  Labomyran odling   Gåstjärn tjärn
  Ladukläppen skogsmark   Gåstjärn tjärn
  Ladukläppmyran myr   Gåstjärn tjärn
  Ladumyran myr   Gåstjärn tjärn
  Laggrönnan holme   Gåstjärn tjärn
  Lagntjärnen tjärn   Gåstjärn tjärn
  Lagntjärnen tjärn /Se   Gåstjärnbacken höjd
  Lagntjärnmyran myr   Gåstjärnbäcken bäck
  Lakaberget höjd   Gåstjärnbäckenbäck bäck
  Lakaberget höjd   Gåstjärnbäcken bäck
  Lakaberget höjd   Gåstjärnen tjärn
  Lakagrovbäcken bäck   Gåstjärnen tjärn
  Lakamyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Lakamyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Lakaudden udde /Se   Gåstjärnen tjärn
  Landforsudden udde   Gåstjärnheden hed
  Landören ö /Se   Gåstjärnmyren myr
  Lappberget berg   Gåstjärnmyren myr
  Lappkåtaheden hed   Gåstjärnmyran myr
  Lappkåtakläppen skogsmark   Gåstjärnmyran myr
  Lappkåtakläppen skogsmark   Gåstjärnmyran myr
  Lappkåtakläppen ortnamn /Se   Gåvadalen (Invid) dalplats
  Lappkäringslyet myr   Gåvaheden hed
  Lappmössan backe /Se   Gåvaheden skogsmark
  Lappslyet myrmark   Gåvamyren myr
  Lappviken vik   Gåvamyran myr
  Lappvikgrundet holme   Gåvamyran myr
  Lappvikkärret tjärn   Gåvaträsket sjö
  Lappvikmyran myr   Gåvaträsket sjö
  Lappvikrevet undervattensgrund   Gäddestjärn tjärn
  Lars-Ersmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Lars-Jonsagrundet holme   Gäddtjärn binamn på Nedre Hästtjärn
  Lars-Olsakläppen skogshöjd   Gäddtj. se Gässträsket Saknas
  Lassmyran myr   Gäddtjärnen tjärn
  Lassmyrberget höjd   Gäddtjärnen Saknas
  Lassroddet slåtter /Se   Gäddträskbäcken bäck
  Lassudden udde   Gäddträskbäcken bäck
  Laxgården fiske /Se   Gäddträsket sjö
  Laxvarpet åkrar /Se   Gäddträsket sjö
  Lerbäcksviken vik   Gäddträskmyrorna myrar
  Lerskatan udde   Gäddviktjärn tjärn
  Lerskatan udde /Se   Gällmyren, se Hjällmyran Saknas
  Lerskataviken vik   Gärdtegarna åkertegar
  Lidbacken höjd   Gärdänget myr
  Lidbackmyran myr   Gästgivarfallet fors
  Lidbacksriset mark /Se   Gäsgivarforsen Saknas
  Lidbacksriset markområde /Se   Gästgivarholmen holme
  Liden skogsmark   Gölun (Sör i) odling
  Lidgärdan äng   Haget, Invid bete
  Lidmyran myr   Hakaskiftet skogsmark
  Lidmyran myr   Hakarsmyren myr
  Lidmyran myr   Hakarsmyrforsen fors
  Lidmyran myr   Halslandet udde
  Lidmyrtjärnbäcken bäck   Halslandsudden del av Halslandet
  Lidmyrtjärnen tjärn   Halsögrundet Saknas
  Lidträskbäcken bäck   Halsögårdarna (Därå) berghäll
  Lidträsket sjö   Halsön ö
  Lidträsket sjö   Halsön ö
  Lidträskmyran myr   Halsön passage
  Lidåsen höjd   Halvvägasbacken backe
  Lidängestjärnen tjärn   Hamnholmen udde
  Lidänget terräng   Hamnholmen halvö
  Lillaggan utvidgning   Hamnholmsudden udde
  Lill-Artesmyran myr   Hamnskäret holme
  Lillavan sjö   Hamtr., L. St., se Inre- o Yttreträsket, Östanbäck Saknas
  Lillberget höjd   Hamnudden udde
  Lillberget höjd   Hamnviken vik
  Lillberget höjd   Hamnviken vik
  Lillberget höjd   Hamnviken vik
  Lillberget höjd   Hamnviken vik
  Lillbergsmyran myr   Hampsänket tjärn
  Lillbergviken vik   Hampsänket kärr
  Lill-Blåbärsholmen holme   Hampsänktjärn tjärn
  Lill-Bocktjärnen tjärn   Hampsänktjärnen tjärn
  Lill-Brattan odling   Hamptjärn tjärn
  Lill-Brattberget berg   Hamptjärnen tjärn
  Lillbrännet odling   Hamptjärnen tjärn
  Lill-Brännkällidmyran myr   Hansgraven dike
  Lillbäcken bäck   Hansgärdan åkrar
  Lill-Degerberget höjd   Hanskläppen backe
  Lill-Degermyran myr   Hansråddet äng
  Lill-Fagermyran myr   Harahålet myr
  Lill-Flarksjön sjö   Harakärret kärr
  Lillforsen fors   Hararåddet äng
  Lillforsen fors   Harategen åker
  Lillforsen fors   Harrbäcken binamn på Harrsjöbäcken
  Lillforsen, Nedre, se Nedre-Lillforsen Saknas   Harrbäckstjärn tjärn
  Lillforsen fors   Harrbäckstjärnen tjärn
  Lillforsen fors   Harrbäcksänget myr
  Lillforsgroven bäck   Harrgrubban vik
  Lillgrundet holme   Harrgrubban vik
  Lillgrundet holme   Harrsjöberget höjd
  Lill-Grysstjärnen tjärn   Harrsjöbäcken bäck
  Lillheden hed   Harrsjöbäcken bäck
  Lillheden hed   Harrsjökalven tjärn
  Lillheden hed   Harrsjömyran myr
  Lill-Hemmisberget berg   Harrsjön sjö
  Lillholmen holme   Harrsjön sjö
  Lillholmen holme   Harrsjöråddet äng
  Lill-Husudden udde   Hartmansberget höjd
  Lill-Hömyran myr   Hattgrundet grund
  *Lillkrokträsk sjö   Hattgrönnan grund
  Lill-Kvarnmyran myr   Hedbacken backe
  Lillkågeträsket sjö   Hedberget höjd
  Lillkågeträsket sjö   Hedbäcken bäck
  Lillkågeträsket sjö   Hedbäcken bäck
  Lillkågeträsket sjö /Se   Heden höjd
  Lillkärret tjärn   Heden höjd
  Lill-Lakamyran odling   Heden skogsmark
  Lillmyran tjärn   Heden (Nordå) skogsmark
  Lill-Nottjärn tjärn   Heden (Utå) skogsmark
  Lillnötarudden udde   Heden (Nordi) skogsmark
  Lillnötarudden udde /Se   Heden, Sörå skogsmark
  Lill-Orrmyran myr   Heden, Inå skogsmark
  Lillraningen odling   Heden, Inå skogsmark
  Lill-Sandviken vik   Hedflygget benämn. på Klockbackliden
  Lillsjöberget höjd   Hedgärdan odling
  Lillsjöhällorna höjd   Hedkammen skogås
  Lillsjön sjö   Hedmansfällan ödegård
  Lillsjön sjö   Hedmansroddet slåtter
  Lill-Skarven terräng   Hedmyran myr
  Lill-Sundträsket sjö   Hedmyrbäcken bäck
  Lill-Timänget myr   Hednässelet sel
  Lilltjärnberget höjd   Hednässtigen stig
  Lilltjärnen tjärn   Hemgärdan odling
  Lilltjärnen sankmark   Hemmesberget höjd
  Lilltjärnen tjärn   Hemmesmyren myr
  Lillton skogsmark /Se   Hemmesmyran myr
  Lillton skogsmark /Se   Hemmesmyran myr
  Lill-Trutmyran myr   Hemmesmyrheden hed
  Lillträsket vik   Hemmesmyrheden skog
  Lill-Tällberget höjd   Hemmestjärn tjärn
  Lill Tämba änge /Se   Hemmestjärnen tjärn
  Lilludden udde   Hemmestjärnknösen höjd
  Lill-Vorrmyran myr   Hemmissjön, se Hemmestjärnen Saknas
  Lill-Vorrmyran myr   Hemmistjärn tjärn
  Lillängesberget höjd   Hemmyran myr
  Lillänget odling   Hemmyran odling
  Lill-Ögentjärnen tjärn   Hemmyran odling
  Lillören udde   Hemmyrbäcken bäck
  Lillörviken vik   Hemmyren myr
  Lindesmarkliden höjd   Hemträsket sjö
  Lindforsberget höjd   Hemträsket sjö
  Lindmarkstjärnen tjärn   Hemviken binamn på Båtviken
  Lindmarrahålet myr /Se   Hennersholmen backe
  Linjemyran myrmark   Henriksrumpan Saknas
  Linjemyran myr   Henrik-Månsatjärn tjärn
  Linjemyran myr   Henrik-Månsatjärnen tjärn
  Linjeselholmen holme   Heragroven dalgång
  Linjeselholmen holme   Heramyren myr
  Linjeslyet sankmark   Hergrafven storskifteshandl.
  Linjeslyet myr   Herrudden udde
  Linnbärudden udde /Se   Hesledensgr. se Nygrönnan Saknas
  Linsänket tjärn /Se   Himlamaja backe
  Linsänket tjärn (?) /Se   Hindersholmen berghäll
  Ljusvattnet tjärn   Hindersmyren myr
  Ljusvattnet uttorkad sjö   Hindersmyran odling
  Ljusvattnet sjöar /Se   Hindersrumpan, se Myrar myr
  Lomtjärnen tjärn   Hindersrumpan myr
  Lomtjärnen tjärn   Hitreflarken tjärn
  Lomtjärnen tjärn /Se   Hitrekläppen del av Tväråberget
  Lotsskäret, se *Rödhällsgrundet skär   Hitre-Långmyrheden skogsmark
  Lotsskäret holme   Hjalmarsaggan strömvirvel
  Lundbäcken bäck   Hjelmmyran, se Hjällmyran Saknas
  Lundforsen fors   Hjortmyren myr
  Lundforsfallet vattenfall   Hjortmyran myr
  Lundforsmyran myr   Hjortmyrheden hed
  Lundsmyran myr   Hjortmyrheden skog
  Lundströmsviken tjärn   Hjällmyran myr
  Lusmyran myr   Hjällmyrslyet myr
  Lusmyran odling /Se   Hjällmyrtjärnen tjärn
  Långbron väg /Se   Holmen höjd
  Långbrännet odling   Holmen del av Bjurselholmarna
  Långbrönet terräng   Holmen strandparti
  Långbrönet skogsområde /Se   Holmen strand
  Långbrönstjärnen tjärn   Holmen strand
  Långdiket bäck   Holmforsen fors
  Långforsen fors   Holmforsen fors
  Långforsen fors   Holmforsen fors
  Långforsen fors   Holmkräkarn bäck
  Långforsen fors   Holmkärret sankmark
  Långforsen fors   Holmmyren myr
  Långgroven bäck   Holmmyran myr
  Långgrundet ö   Holmmyran odling
  Långgrundet holme   Holmselet sel
  Långheden hed   Holmselet sel
  Långheden skogsmark   Holmvikkräkaren del av Yttre Holmviken
  Långheden skogsmark   Holmvägen stig
  Långholmen udde   Holmåkern åker
  Långkäppen höjd   Honkarmyren myr
  Långkärret tjärn   Honkarmyran myr
  Långmyran myr   Horsmyrberget höjd
  Långmyran myr   Hovmansgrundet holme
  Långmyran Västra myr   Hultberget höjd
  Långmyran Östra myr   Hultet skogbacke
  Långmyran myr   Hultet skogsbacke
  Långmyran myr   Hultberget höjd
  Långmyran myr   Hundberget höjd
  Långmyran myr   Hundberget höjd
  Långmyran myr   Hundtjärn tjärn
  Långmyran myr   Hundtjärnbäcken bäck
  Långmyran myr   Hundtjärnen tjärn
  Långmyran myr   Husen plats
  Långmyran myr   Husmyren myr
  Långmyran myr   Husmyran myr
  Långmyran myr   Husmyran myr
  Långmyran myr   Husudden udde
  Långmyran myr   Huvudbacken backe
  Långmyran myr   Huvudbackgärdan åker
  Långmyran myr   Huvudberget berg
  Långmyran myr   Huvudberget höjd
  Långmyran myr   Huvudberget höjd
      Huvudberget höjd
      Hynnhällan stenudde
      Håkansmorberget höjd
      Håkansmoren myr
      Håkansmyrforsen fors
      Hålbäcken del av Storbäcken
      Hålen, Oppi myrar
      Hålet kärr
      Hålfjärden vik
      Hålfjärden vik
      Hålfjärdsgörnnan grund
      Hålfjärdslandet strand
      Hållhägnan skogsmark
      Hållhägnan skogsmark
      Hållhägnen odling
      Hålmyran myr
      Hålmyran myr
      Hålsmyran myr
      Hålsmyrberget höjd
      Hålsmyrbäcken bäck
      Hålsmyrbäcken bäck
      Hålsmyren myr
      Hålstensudden udde
      Hålänget ängesmyr
      Håpnäset näs
      Hårdbettänget ängesmyr
      Hårdängesbäcken bäck
      Hårdängesforsen fors
      Hårdänget äng
      Hårdänget odling, slåtter
      *Häckelsmyrorna odling
      Häckesmyran myr
      Häggholmarna holmar
      Häggholmarna holmar
      Häggholmselet sel
      Häggudden udde
      Hägnan åkrar
      Hägnan inhägnad
      Hägnbacken vägbacke
      Hägnen odling
      Hägnen (Nordi) odling
      Hägnkläppen, Nord i kulle
      Häkkesmyren myr
      Hällan åkrar
      Hällan stenmark
      Hällan undervattensgrund
      Hällarna ås
      Hällarna stenhällar
      Hällbacken, I. M. Y., se Yttre-,Häll-,Mittibacken Saknas
      Hälleströmsaggan strömvirvel
      Hälleströmsaggan strömvirvel
      Hälleströmsfallet fors
      Hälleströmsforsen fors
      Hälleströmskläppen myrkläpp
      Hällforsaggan strömvirvel
      Hällforsberget höjd
      Hällforsberget kronopark
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforskärret ängesmyr
      Hällforskärret odling
      Hällforskärret bäckdal
      Hällforsliden kronopark
      Hällforsmoren odling
      Hällforsmyren myr
      Hällforsmyran myr
      Hällforsselet sel
      Hällforssvarvet vattenvirvel
      Hällforstjärnen tjärn
      Hällforsänget odling
      Hällmorhällan höjd
      Hällmyran myr
      Hällmyrberget höjd
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Hällmyrhålet del av Hällmyren
      Hällmyrhällorna berg
      Hällmyrslyet myr
      Hällmyråsen skogsmark
      Hällorna berg
      Hällorna berg
      Hällorna höjd, berg
      Hällorna berg, höjder
      Hällorna höjd
      Hällorna berg, höjd
      Hällorna, Oppi berg
      Hällskatagrundet holme
      Hällskatagrundet grund
      Hällskatagrundet udde
      Hällskatamyren myr
      Hällskatamyran myr
      Hällskatan bergudde
      Hällskogen skogstrakt
      Hällslyet myr
      Hällslyet äng
      Hällslyet myrmark
      Hällslykläppen backe
      Hällviken vik
      Hängbron bro
      Hässjefloxnet myr
      Hässjeholmen udde
      Hässjeholmen udde
      Hässjeholmsudden del av Hässjeholmen
      Hässjemyren myr
      Hässjemyran myr
      Hässjemyran myr, odling
      Hässjemyrheden hed
      Hästbrönet höjd
      Hästhålbäcken bäck
      Hästledberget höjd
      Hästledslyet myr
      Hästmyran myr
      Hästmyrhalsen del av Hästmyran
      Hästmyrkläppen höjd
      Hästmyrorna myr
      Hästorbäcken bäck
      Hästskoråddet äng
      Hästskotjärn tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästskotjärnmyren myr
      Hästskotjärnslyet myr
      Hästskotjärnslyet myr
      Hästskoudden udde
      Hästskoviken vik
      Hästskoviken vik
      Hästskoviken vik
      Hästslyet skogsmark
      Häststampen skogsmark
      Hästtjärnen tjärn
      Hästtjärnmyren myr
      Höbäcken bäck
      Högamyren myr
      Högbacken backe
      Högberget höjd
      Högberget höjd
      Högbränna höjd
      Högbrönsberget berg
      ?Högflygget namn på Klockbackliden
      Högflyggslyet myr
      Höggrundet holme
      Högheden höjd
      Högheden höjd
      Högheden skogsmark
      Högheden skogsmark
      Högheden skog
      Högheden skogsmark
      Högheden skogsmark
      Höghedforsen fors
      Höghedmyran myr
      Höghedsnuten ås
      Höghedtjärnen tjärn
      Höghällorna höjd
      Högkläppen höjd
      Högremyren myr
      Högrundet holmar
      Högtället, se Tället kronopark
      Högåsberget höjd
      Högåsberget höjd
      Högåsmyren myr
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyrbacken landsvägsbacke
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyrhålet kärr
      Hömyråsen ås
      Hönsviken vik
      Hönsvikudden udde
      Hösen undervattensgrund
      Hösthamnen udde
      Hösthamnudden udde
      Hösthamnviken vik
      Höstmyran myr
      Höstängarna ängar
      Hötjärn tjärn
      Hötjärnbäcken bäck
      Hötjärnbäcken bäck
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnkälen höjd
      Hövässen tjärn
      Hövesen sjö
      Hövesänget myr
      Illerbäcken bäck
      Illermyran myr
      Illermyrbäcken bäck
      Illermyrbäcken bäck
      Illermyren myr
      Illstenrevet kobbe
      Illtobergen höjd
      Illtoberget berg
      Illtoberget höjd
      Illtoberget berg
      Illtomyren myr
      Illton höjd
      Innerstberget höjd
      Innerstlotten del av Åängarna
      Innersttjärnen tjärn
      Abborrtjärn, Inre tjärn
      Bastumyren, Inre myr
      Flakakläppen, Inre backe
      Inre-Flakakläppen kulle
      Inre-Fredrikstjärnen tjärn
      Inregärdudden slåtter
      Holmviken, Inre sjö
      Inre-Holmviken sjö
      Hålfjärden, Inre sjö
      Inre-Hålfjärden tjärn
      Hällbacken, Inre höjd
      Inre-Hässjemyran myr
      Inre-Kornhällkärret tjärn
      Inre-Kvarnmoren myr, odling
      Inre-Lappviken tjärn
      Inre-Lönngrundet holme
      Inre-Ormskatan udde
      Inre-Rengårdstjärnen tjärn
      Inreskarven udde
      Inre-Stenmyran myr
      Inre-Storslyet myrmark
      Inretimman tjärn
      Inretjälen höjd
      Inretjärnen del av Småmyrtj.
      Inreträsket sjö
      Inreudden udde
      Inreviken vik
      Isaksbacken vägbacke
      Isakänget äng
      Isteränget ängesmyr
      Jakobsforsen fors
      Jakobsråddet äng
      Jan-Andersatjärnen tjärn
      Jan-Ersaberget höjd
      Jan-Ersagroven dalgång
      Janimyren myr
      Jan-Jansakärret odling
      Jan-Jansamyran myr
      Jankesforsen fors
      Jankforsen fors
      Jankforsen fors
      Jan-Nilsaslyet myr
      Jasskärret tjärn
      Jasskärret myr
      Jegalbäcken bäck
      Jerusalem skogsmark
      Joelsgärdan odling
      Joelsgärdan odling
      Johan-Danielsforsen fors
      Johansaggan strömvirvel
      Johansberget (Oppi) höjd
      Jomyran odling
      Jonasudden udde
      Jon-Jansabacken landsvägsbacke
      Jonkberget höjd
      Jonkberget höjd
      Jonke Bergmans backen landsvägsbacke
      Jonkesberget höjd
      Jonkhägnen odling
      Jonkmyran myr
      Jonkänget slåtter
      Jon-Larsa dalbacken f.d. dalplats, backe
      Jon-Larsagärdan odling
      Josopforsen fors
      Josopänget odling
      Jossboudden udde
      Jossgrönnan undervattensgrund
      Julinbäcken bäck
      Julinsbäcken bäck
      Julinsgärdan odling
      Julinsroddet odling, slåtter
      Jungfruholmen holme
      Jämyren myr
      Jämyrheden hed
      Jägaren undervattensgrund
      Jällmyren myr
      Järpheden skogsmark
      Järtängesmyran myr
      Jörnsgrubban kärr
      Jörnsliden skogsmark
      Kabbängesbäcken bäck
      Kabbänget äng
      Kabbänget odling
      Kackeheden hed
      Kackelheden skogsmark
      Kackehedforsen fors
      Kackelhedforsen fors
      Kallberget höjd
      Kallgärdan odling
      Kallkällbäcken bäck
      Kallkällbäcken bäck
      Kallkällbäcken bäck
      Kallkällmyran myr
      Kallänget myr
      Kalven myr
      Kalvhålet myr
      Kalvhägnan betesmark
      Kalvudden udde
      Kammarheden hed
      Kammarkläpparna backar
      Kammarkläpparna höjder
      Kammen, Nord å sandås
      Kammen ås
      Kammen ås
      Kammen, Sörå ås
      Kamsmyren myr
      Kammen skogsås
      Kanaans land slåtter
      Kangsmyran myr
      Kaningrundet holme
      Kaningrundet holme
      Kaninholmen holme
      Karinsklackar undervattensgrund
      Karl-Fredriksberget höjd
      Karlgärdet Saknas
      Karl-Jansaroddet slåtter
      Karl-Johansgården odling
      Karl-Johansgärdan odling
      Karl-Johansskiftet odling
      Karl-Karlsaberget höjd
      Karlmyren myr
      Karl-Olamyran myr
      Karl-Olaroddet myr
      Karl-Olaskläppen höjd
      Karlsberget höjd
      Karlsberget höjd
      Karlsgrundet Saknas
      Karmagrönnan undervattensgrund
      Karmasgrunnan undervattensgrund
      Karpen odling
      Kattisholmen holme
      Kattisholmen holme
      Kattisholmen holme
      Kavelbron myrmark
      Kavelbroslyet myr
      Kavelmyran myr
      Kedjegrönnorna undervattensgrund
      Killinggrundet grund
      Killingholmen udde
      Killingholmen udde
      Killingholmen holme eller udde
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen halvö
      Killingholmen udde, halvö
      Killingholmsgrundet grund
      Killingholmssundet sund
      Killingholmsviken vik
      Killingkälen höjd
      Killingudden odling, förr slåtter
      Kinnbäcken bäck
      Kinnbäcken bäck
      Kinnbäcksfjärden vik
      Kinnbäcksfjärden havsvik
      Kinnbäckslångmyran myr
      Kinnekullen höjd
      Klapparstenen sten
      Klasänget äng
      Klasänget slåtter, myr
      Klinten höjd
      Klintheden skogsmark
      Klockbackliden höjd
      Klockbackliden berg
      Klovaskäret holme
      Klovaskär holme
      Klubbacken landsvägsbacke
      Klubbarbäcken bäck
      Klubbarmyrarna myrar
      Klubben udde
      Klubben udde
      Klubberget höjd
      Klubberget, se Lill- o. Stor-Klubberget Saknas
      Klubbheden hed
      Klubbheden skogsmark
      Klubbheden skogsmark
      Klubbheden skogsmark
      Klubbheden kronopark
      Klubbmyran myr
      Klubbstigen gångstig
      Klubbträskbäcken bäck
      Klubbträsket sjö
      Klubbträsket sjö
      Klubbudden udde
      Klubbudden, se Klubben Saknas
      Klubbudden del av Klubben
      Klubbviken vik
      Klubbviken vik
      Klubbåmyran myr
      Klubbåmyrbäcken bäck
      Klåvakläppen höjd
      Klåvaskäret (Utå) ö
      Kläppbrännet höjd
      Kläppbäcken bäck
      Kläppen binamn på Krokgrundsgrönnan
      Kläppen backe
      Kläppen, se Krokgrundsgrönnan Saknas
      Kläppen ås
      Kläppen odling
      Kläppan höjd
      Kläppgrafven storskifteshandl.
      Kläppgroven dalgång
      Kläppmoren myr
      Kläppmyren myr
      Kläppmyrkärret kärr
      Kläppmyrkärret myr
      Kläppselet sel
      Kläppselet sel
      Kläpptjärn tjärn
      Kläpptjärnen utdikad tjärn
      Kläppängena odling
      Klösan, Ini slåtter
      Klöverberget höjd
      Klöverberget, Södra höjd
      Klöverberget, se Nörd- o Sör-Klöverb. Saknas
      Klöverbäcken bäck
      Klöverbäcken bäck
      Klöverforsen fors
      Klöverlund odling
      Knabben binamn på Orsgrundknabben
      Knabben kobbe
      Knabben höjd
      Knaggänget ängesmyr
      Knakaänget myr
      Knakaänget äng
      Knecktgärdan åkrar
      +Knektgärdet storskifteshandl.
      +Knektsviden odling
      Knorthålet myr
      Knusteränget ängesmyr
      Knäråddet äng
      Knäroddet slåtter
      Knöllen backe
      Knöllen vägbacke
      Knöppeln topp
      Knösen binamn på Rågknösen
      Knösen undervattensgrund
      Koberget höjd
      Koberget höjd
      Kohällarna stenhällar
      Kohälltjärn tjärn
      Kojberget höjd
      Kojberget höjd
      Kojberget höjd
      Kolamyren myr
      Kolamyrslyet del av Kolamyren
      Koliden skogsmark
      Kolviken vik
      Kolviken vik
      Kopladumyren myr (dalgång)
      Kopladunäset slåtter
      Koppladan odling
      Kornhällan höjd
      Kornhällan berg
      Kornhällandet strand
      Kornhällkärret sjö
      Kornhällkärret tjärn
      Korpholmen holme
      Korpholmsmalen del av Korpholmen
      Korpholmssanden land
      Korpholmsundet sund
      Korpralgärdan åker
      Korsbrännet skogsmark
      Koviken vik
      Koviken vik
      Krabbgrundet holme
      Krabbgrundet holme
      Krestgärdsmyren myr
      Krickmyrarna myrar
      Krickmyran myr
      Kringsan undervattensgrund
      Kringsviken vik
      Kringsviken vik
      Kringsängesbäcken bäck
      Kringsängesheden skogsmark
      Kringsänget myr
      Kringsön ö
      Kringsören del av Buskön
      Kroken annat namn på Avakroken
      Kroken (Nedi) vik
      Krokforsaggan strömvirvel
      Krokforsaggan strömvirvel
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsudden odling
      Krokgrundet holme
      Krokgrundet holme
      Krokgrundsgrönnan holme
      Krokgrundsgrönnan holme
      Krokigstycket åker
      Krokkärret myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr, odling
      Krokmyran myr
      Krokmyrbäcken bäck
      Krokmyrbäcken bäck
      Krokmyren myr
      Kroktjärnbäcken bäck
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnmyran myr
      Krokträsket sjö
      Krokträsket tjärn
      Krokträskliden höjd
      Kronan, Nordå kronopark
      Kronan, Uppå kronopark
      Krongr., se Krokgrundet Saknas
      Krongrundet, se Krokgrundet Saknas
      Krongrund, se Krokgrundsgrönnan Saknas
      Kronkilen, Nordå kronopark
      Kronmarken kronopark
      Kronliden skogsmark
      Kronmyran myr
      Kråkarudden udde
      Kråkarsviken vik
      Krångsvarvet strömvirvel
      Krångsarvet vik
      Kräkarn bäck
      Kulibäcken bäck
      Kulimyran myr
      Kullen hed
      Kullen höjd
      Kullibäcken bäck
      Kullimyren myr
      Kullran, se Sprängan Saknas
      Kungagrundet holme
      Kustlandsvägen landsväg
      Kvarnberget Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnen (Invid) kvarnställe
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarngärdan åker
      Kvarngärdan odling
      Kvarngärdforsen fors
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnhuskyåkern åker
      Kvarnhusråddet äng
      Kvarnkälen höjd
      Kvarnkälen, Nedå höjd
      Kvarnkälen höjd
      Kvarnmorbacken höjd
      Kvarnmoren myr
      Kvarnmoren myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyrbäcken bäck
      Kvarnmyrbäcken bäck
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnraningen, Inre myr
      Kvarnraningen, Yttre myr
      Kvarnselet sel
      Kvarnselet sel
      Kvarnselet sel
      Kvarnselet sel
      Kvarnselet sel
      Kvarnselet sel
      Kvarnslyet myr
      Kvarnsvedjan odling
      Kvarntjälen höjd
      Kvarntjärnbäcken namn på Harrsjöbäcken
      Kvarnträdet åkerteg
      Kvavismyren myr
      Kvavistjärn tjärn
      Kvavistjärnen tjärn
      Kvavistjärnhällorna berg
      Kvintarliden höjd
      Kvällsmålviken vik
      Kvällsmålviken vik
      Kylmyren myr
      Kylmyran myr
      Kylmyrtjärn tjärn
      Kylmyrtjärn tjärn
      Kylmyrtjärnen tjärn
      Kyorna åkrar
      Kyrkbacken backe
      Kyrkberget höjd
      Kyrkberget höjd
      Kyrkbäcken bäck
      Kyrkbäcken bäck
      Kyrkbäckgrönnan holme
      Kyrkbäcktjärn tjärn
      Kyrkbäckängena änge
      Kyrkbäckänget ängesmyr
      Kyrkudden udde
      Kyrkvägen väg
      Kyåkern åker
      Kyåkern odling
      Kågefjärden havsvik
      Kågkläpparna höjder
      Kågträskbäcken bäck
      Kågälven älv
      Kåtamyrarna myrar
      Kälberget höjd
      Kälen skogsås
      Kälen höjd
      Kälen höjd
      Kälen höjd
      Kälen, Nordå höjd
      Källaren vik
      Källarkläppen backe
      Källbomyran myr
      Källheden hed
      Källheden skogsmark
      Källheden skogsmark
      Källmarksberget höjd
      Källmyren myr
      Källmyren myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      Källmyrberget höjd
      Källmyrbäcken bäck
      Källmyrbäcken bäck
      Källmyrgroven bäck
      Källorna, Invid myr
      Källsbacken backe
      Källstycket åkerteg
      Källängesslyen småmyrar
      Källänget äng
      Källänget äng
      Källänget slåtter
      Kälmyran myr
      Kälmyrbäcken bäck
      Kälmyrorna myr
      Käludden udde
      Käluttermyran myr
      Kälängesrumpan slåtter
      Kälänget slåtter
      Kängsmyran myr
      Kängsmyrbäcken bäck
      Käringänget ängesmyr
      Käringänget odling
      Kärren myr
      Kärret, Nordi odling
      Kärret sumpmark
      Kärret myr
      Kärret odling
      Kärrgärdan åkrar
      Kärrmark-, se Källmark- Saknas
      Kärrmarklångmyran myr
      Kärrmarkängesforsen fors
      Kärrmarkänget änge
      Kärrmyren myr
      Kärtmyran myr
      Kättermyrberget höjd
      Kättermyrb., se Tjärtörvmyrberget Saknas
      Kättermyren myr
      Köldmyren myr
      Köldmyran myr
      Ladukläppen höjd
      Ladukläppmyran myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyran odling
      Ladumyran myr
      Ladumyrheden hed
      Ladumyrheden skogsmark
      Laduroddet slåtter
      Laggrönnan holme
      Lagntjärnen tjärn
      Lagråddet äng
      Lakaberget höjd
      Lakaberget höjd
      Lakagroven bäckdal
      Lakagroven bäck
      Lakamyren myr
      Lakamyran myr
      Lakamyrgroven myrsänka
      Lakaudden udde
      Lambristjärn tjärn
      Lambristjärnen tjärn
      Lambristjärnbäcken bäck
      Landbodkläppen backe
      Landmyren myr
      Landmyran myr
      Landsvägsslyen myrar
      Landören landremsa
      Landören, se Lappvikgrundet Saknas
      Lappberget höjd
      Lappberget höjd
      Lapphålet myr och hed
      Lapphålstenarna stenblock
      Lappkåtagället myr
      Lappkåtaheden hed
      Lappkåtakläppen backe
      Lappkåtakläppen höjd
      Lappkåtakläppen höjd
      Lappkåtaslyet myr
      Lappkäringkläppen höjd
      Lappkäringslyet myrmark
      Lappkärrbäcken bäck
      Lappkärren kärr
      Lappmössan backe
      Lappskiftet skogsmark
      Lapptjärn tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lappudden (Lappvikudden), se Hösthamnudden Saknas
      Lappudden udde
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviken, se Inre, Yttre-Lappviken Saknas
      Lappvikgrundet holme
      Lappvikkärret tjärn
      Lappviksvedjan land
      Lappviksviden (Ini) strand
      Lappvikudden udde
      Lappvikudden Saknas
      Lappåsen hedland
      Lars-Antonshällan stenhällar
      Lars-Jonsagrundet binamn på Halsögrundet
      Larsjonsagrundet grund
      Lars-Olsakläppen backe
      Lars-Olsakläppen höjd
      Lars-Olsamyran myrmark
      Lars-Samelsagrunnan undervattensgrund
      Lassemyren myr
      Lass-Antonshällan höjd
      Lass-Ersamyran myr
      Lassgården odling
      Lassmyran myr
      Lassmyrberget höjd
      Lassroddet odling
      Lass-Sammelsagrönnan undervattensgrund
      Lassudden udde
      Laxgården förutvarande laxgård
      Laxgården, Nedre förutvarande laxgård
      Laxgården, Övre förutvarande laxgård
      Laxgården fiske
      Laxgårdheden hed
      Laxgårdheden skogsmark
      Laxgårdsselet sel
      Laxgårdselet sel
      Laxgårdsselet Saknas
      Laxvarpet åkrar
      Lerbäcken bäck
      Lerbäcksvikbacken backe
      Lerbäcksviken vik
      Lerbäcksviken vik
      Lerbäcksvikgrunden grund
      Lerbäcksvikgrönnan grund
      Lerskatan udde
      Lerskatan udde
      Lerskatalandet udde
      Lerskataviken vik
      Lidbacken ås
      Lidbackmyrorna myrar
      Lidbackriset mark
      Lidbacksb., se Lidbacken Saknas
      Lidbacktjärnen tjärn
      Lidbacktjärn tjärn
      Liden höjd
      Liden höjd
      Liden höjd
      Liden höjd
      Liden höjd
      Liden höjd
      Liden, Nordi skogsmark
      Liden, Nord i högland
      Liden (Söri) skogsmark
      Liden höjdsträckning
      Liden skogsmark
      Liden skogsmark
      Liden skogsmark
      Lidgärdan odling
      Lidgärdan åker
      Lidgärdan odling
      Lidmansgrundet holme
      Lidmyren myr
      Lidmyran myr
      Lidmyran odling
      Lidmyrtjärnbäcken bäck
      Lidmyrtjärnen tjärn
      Lidtjäln höjd
      Lidträskbäcken bäck
      Lidträskbäcken bäck
      Lidträskbäckstranden äng
      Lidträsket sjö
      Lidträsket sjö
      Lidträskmyren myr
      Lidträskmyran myr
      Lidåsen ås
      Lidängestjärn tjärn
      Lidänget ängesmyr
      Liktorn undervattensgrund
      Lillaggan strömvirvel
      Lillaggan strömvirvel
      Lill-Artesmyran myr
      Artesmyren, Lilla myr
      Lillavan sjö
      Lillavan tjärn
      Lillbacken backe
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillberget, Nordi berg
      Lillberget höjd
      Lillberget Saknas
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillbergsmyren myr
      Lillbergviken vik
      Lill-Björnsjöberget höjd
      Blåbärsholmen, Lilla holme
      Lill-Blåbärholmen holme
      Lillbocktjärnen tjärn
      Lillboda strand
      Lillbrattan myr
      Lill-Brattberget höjd
      Lill-Brattmyran myr
      Brattmyren, Lilla myr
      Brattmyren, Lilla myr
      Brattmyren, Lilla myr
      Lillbron bro
      Lillbroråddet äng
      Brottberget, Lilla höjd
      Lillbrännet backe
      Bränntjällidmyren, Lilla myr
      Lill-Brännkällidmyran myr
      Bränntjälmyren, Lilla myr
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lill-Degerberget höjd
      Degerberget, Lilla höjd
      Lill-Degermyran myr
      Degermyren, Lilla myr
      Flacksjön, Lilla sjö
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsgroven bäckdal
      Fässmyren, Lilla myr
      Lillgrundet holme
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet holme
      Lillgrundet ö
      Lill-Grysstjärnen tjärn
      Grysstjärn, Lilla tjärn
      Gåsmyren, Lilla myr
      Lillgärdan åker
      Lillgärdan odling
      Lillgärdan odling
      Harrbäcksänget, Lilla del av Harrbäcksänget
      Lillheden hed
      Lillheden hed
      Lillheden skogsmark
      Lillheden skogsmark
      Lillheden skogsmark
      Lill-Hemmesberget höjd
      Hemmesberget, Lilla höjd
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Husudden, Lilla udde
      Hästmyren, Lilla myr
      Lill-Hömyran myr
      Lill-Klubberget höjd
      Lill-Kringsängesheden skog
      Lillkågeträsket sjö
      Lillkågeträsket sjö
      Lillkälen, se Bukälen Saknas
      Lillkärret tjärn
      Lill-Lakamyran odling
      Lill-Lakamyran myr
      Lidmyren, Lilla myr
      Lillmoren myr
      Lillmoren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyrran myr, odling
      Lillmyran myr
      Lill-Nottjärnen tjärn
      Lillnötarudden udde
      Lill-Orrmyran myr
      Lillorrmyrgörjhålet myr
      Lill-Orrmyrtjärnen tjärn
      Lillraningen myr
      Lillroddet slåtter
      Lillråningen myr
      Lillsandviken vik
      Lillsandviken vik
      Lillselet sel
      Lillsjöberget höjd
      Lillsjöberget höjd
      Lillsjöhällorna berg
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lillsjön tjärn
      Lillsjön tjärn
      Lillskarven udde
      Lillskarven udde
      Lillslyet myr
      Lillstarren myr
      Lill-Sundträsket tjärn
      Lillsvidjeknabben höjd
      Lillsvidjen odling
      Lilltj., se Lillsjön Saknas
      Lilltjälen höjd
      Lilltjäln höjd
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn binamn på Nöttjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärnberget höjd
      Lilltjärnen Saknas
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnmyren binamn på Nöttjärnmyren
      Lilltomyren myr
      Lillton skogsmark
      Lill-Tranumyran myr
      Lilltranumyrberget höjd
      Lill-Trutmyran myr
      Lill-Tällberget höjd
      Lilludden udde
      Lilludden udde
      Lilluddmoren myr
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lill-Vorrmyran myr
      Lill-Vorrmyran myr
      Orrmyren, Lilla myr
      Orrmyrtjärn, Lilla tjärn
      Orrtjärn, Lilla tjärn
      Lillåsen, se Skepparn Saknas
      Lillälven binamn på Tvärån
      Lillälven namn på Tvärån
      Lillängesberget höjd
      Lillängesberget höjd
      Lillängesberget höjd
      Lillängesbäcken bäck
      Lillängesforsen fors
      Lillängesselet sel
      Lillängesselet sel
      Lillänget äng
      Lillänget äng
      Lillänget äng
      Lillänget, Inre myr
      Lillänget odling
      Lill-Ögentjärnen tjärn
      Lillören udde
      Lillörudden udde
      Lillörviken vik
      Linbärudden skogudde
      Lindahällan häll
      Lindbergsdalen myr
      Lindblomsgrönnan undervattensgrund
      Lindesmarkliden höjd
      Lindforsberget höjd
      Lindkvistaggan strömvirvel
      Lindmarrahålet myr
      Lindselet sel
      Lindsrotan odling
      Linjemyren myr
      Linjemyran myr
      Linjemyran myr
      Linjeselet sel
      Linjeselforsen fors
      Linjeslyet myr
      Ljungeldstreket skogstrakt
      Ljuskärren kärr
      Ljusvassgraven bäck
      Ljusvattnet tjärn
      Ljusvattnet sjö
      Ljusvattnet tjärn
      Ljusvattnet sjö
      Ljusvatturaningen myr
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnheden hed
      Lotjärn tjärn
      Lotj., se Lillsjön Saknas
      Lotsskäret binamn på Hamnskäret
      Lumptjärn Saknas
      Lumptjärnen Saknas
      Lumptjärnmyren, se Myrar myr
      Lumptjärnmyran myr
      Lundbergsknösarna undervattensgrund
      Lundbäcken bäck
      Lundbäcksheden kronopark
      Lunden skogsmark
      Lundforsen fors
      Lundforsen fors
      Lundforsfallet fors
      Lundforsfallet fors
      Lundforsmyren myr
      Lundforsmyran myr
      Lundforsselet sel
      Lundgrensgroven bäckdal
      Lundgroven bäckdal
      Lundsberget höjd
      Lundsberget bergknalle
      Lundströmsviken tjärn
      Lundträden odling
      Lusmyren myr
      Lusmyran odling
      Lustigkammen skogsås
      Lyckan myr
      Låggrönnan holme
      Långbron väg
      Långbrännet höjd
      Långbrännet höjd
      Långbrännet odling
      Långbrönet skogsmark
      Långdalsselet sel
      Långdiket bäck
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsen fors
      Långforsgrönnorna holmar
      Långforsudden udde
      Långgrundet holme
      Långgrundet ö
      Långgrunnan, Inre undervattensgrund
      Långheden hed
      Långheden hed
      Långheden skog
      Långheden skog
      Långheden skog
      Långheden skogsmark
      Långheden skogsmark
      Långheden skogsmark
      Långkläppbacken backe
      Långkärret kärr
      Långkärret tjärn
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran storskifteshandl.
      Långmyran myr
      Långmyran odling
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långm., se Landmyran Saknas
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren Saknas
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrdiket stordike
      Långmyren, se Myrar myr
      Långmyrheden hed
      Långmyrheden hed
      Långmyrheden hed
      Långmyrheden skogsmark

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.