ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsele socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 376 Bebyggelsenamn : 315 Naturnamn : 3708
Kälsbodarna bodar Näsberget berg Lögdaberg nybygge Lögdasmyran myr
Kökarberget gård /Se Näsbergmyran myr Lögdaberg hemman Lögdastjärn tjärn
Lomsjö by Näverberget berg Lögdaberg utflytte Lögdastjärnberget höjd
Loåmen-jäure by Näverbergskälen »dal» /Se Lögdaberg nybygge Lögdatjärnberget berg
Långvattnet by Näverbergtjärnen tjärn Lögdatjärnberget utflytte Lögdatjärnen tjärn
Långvattnet by Näversjöberget berg Lögdatjärnberget gård Lögdeälv = Lögdån Saknas
Lämenjaure, se Loåmen-jäure by Nörd-Björnkullen berg Lögdatjärnberget utflytte Lögde älven älv
Lögdaberg gård /Se Nörd-Hedvattensjön sjö Lövbacka fäbod Lögdaån Saknas
Noret, Östra o. Västra byar /Se Nörd-Lomsjöberget berg Lövberg engårdsby Lönnhåltjärn tjärn
Noret, Västra by Nörd-Orrmyran myr Lövberg hemman Löparberget höjd
Noret, Östra Saknas ?Oksjön sjö Lövberg nybygge Löparberget bergshöjd
Noret by /Se Olleberget berg Lövnäs hemman Löparberget berg
Orgnäs gd /Se Ollebergmyran myr Lövnäs gård Löpartjärnarna tjärnar
Oxvattnet by Ollebäcken bäck Lövnäs hemman Löpartjärnberget höjd
*Prästsele by? /Se Olofssjön, se Ol-Olssjön sjö Lövås kronotorp Lövbacken backe
*Påstjaure by Ol-Olssjön sjö Lövås torp Lövberget berg
*Rissjenjaur by Ol-Tomasmyran myr Malmed Saknas Lövberget berg
Rissjö by Ombytesudden udde Malmed hemman Lövberget höjd
Sandsjön by Orasjön, se Orgsjön sjö Malmed gård Lövberget Saknas
*Sarwar by Oraån, se Orgån å Malmesfäboden fäb. Lövberget berg
*Sarvjaur by Orgsjön sjö Motorp kronotorp Lövberget berg
*Sebmesjaure by Orgån å Nolasjöbodarna fäbodar Lövberget berg
*Seitenjaure by Ormmyran myr Nolomsjön gårdar Lövbergsbrännan bränna
*Seunejaur torp Ormmyrberget berg Nordansjöfäbodarna fäb. Lövbergsbäcken Saknas
Sämskkälen bebyggelse /Se Ormsjön sjö /Se Nordibodarna fäb. Lövbergsmyran myr
Tegelträsk by Oxbäcken bäck Nordibyn bydel Lövbergsmyran myr
Tervetsjaur, se Dervetslatte by Oxskallen berg Nordåker gård Lövgranberget höjd
*Tervetssoon by Oxvattenbäcken bäck Nordåker torp Lövholmarna holmar
Torvsele by Oxvattnet sjö /Se Noret byar Lövholmen holme
Torvsjö by Oxvattnet sjö Noret Södra, se Sörnoret traktnamn Lövholmen holme
Torvsjö by /Se Oxögat sjö Noret, Södra Saknas Lövholmen holme
Trehörningen by /Se Pellesvejstjärnen tjärn Noret Västra, se Västernoret traktnamn Lövholmen holme
Ujaur, se Aujere by Penning- fled. i naturnamn /Se Noret, Västra by Lövholmen holme
Warpejaur, se Viervo by Per-Ivarsmyran myr Noret, Östra by Lövholmen holme
Varpsjö by Persmaget myr Noret Östra, se Östernoret by Lövholmviken vik
*Weänjar by *Prästselet lugnvatten /Se Norfäbodarna fäbod Lövkullen höjd
Viervo by *Prästselet lugnvatten /Se Norsjö torp Lövkullen höjd
*Wänjar by *Prästselet lugnvatten /Se Norsjöberget gård Lövkullen berg
Åsele by *Prästselsforsen fors /Se Norsjöberget utflytte Lövkullen höjd
Åsele by Pumpahålet myr Norsjöberget hemman Lövkullen Saknas
Åsele samhälle /Se Påludden terräng Norsjöberget nybygge Lövkullen berg
Åsele samhälle /Se *Påstjokk å Norsjöbodarna fäbodar Lövkullen berg
Åsele poststation /Se *Pätjanudden udde? Norsjöboden fäb Lövkullen kulle
*Åsele lappmark Saknas /Se Remmyran myr Norsjöfäbodarna fäbodar Lövkullen höjd
Åsele Prästbord Saknas Renkalvmyran myr Nybo torp Lövkullen höjd
Älgsjö by Risholmen holme Nybodarna fäbodar Lövkulltjärn tjärn
Älgsjö by /Se Riskullen berg Nyby gård Lövkulltjärnen tjärn
Älgsjö by /Se Riskullen berg Nyby hemman Lövnäsudden udde
Älgsjö by /Se Rissjön sjö Nybygget gård Lövnäsudden udde
  Rissjön sjö Nygården Saknas Lövnäsviken vik
  *Rissjöån bäck (del av Flärkån?) Nygården gård Lövträdbäcken bäck
  Rocksjöbäcken bäck Nygården Saknas Lövudden udde
  Rocksjökälen skogstrakt /Se Nygården gd Mackeskistan fors
  Rocksjön sjö Nymyran kronotorp Mackesmyran myr
  Rocksjön sjö Nytjärn by Mackes Nickes torpet äng
  Rocktjärnen tjärn Nytjärn utflytte Maglenashålet myr
  Rotsjön sjö Näset hemmansdel Magnusmyran myr
  Rovberget berg Näfverberget torp Majasbacken backe
  Rovtjärnarna tjärnar Näverberget kronotorp Mallträskbäcken bäck
  Rumpholmen holme Näverberget kronotorp Mallträskbäcken bäck
  ?Rålinsberget, se Tegelträskkullen berg Näversjöberget utflytte Mallträskbäcken bäck
  Rålinsmyran myr Olofsberg hemman Mallträsket sjö
  Råtjärnen tjärn Olofsberg hemman Mallträsket sjö
  Råtjärnmyran myr Olofsberg nybygge Mallträsket sjö
  Rävarumpviken vik Olofsberg hemman Malmsstornäset äng
  Rävelmyran myr Ol-Tomasboden fäb Manfreds hägna äng
  Rävelmyran myr Orgberg traktnamn Manglåttj. tjärn
  Rävelmyran myr Orgberg gård Mannviken vik
  *Röberget berg /Se Orgberg gård Marabarsholmen holme
  Rödberget berg Orgberg utflytte Margetmyran myr
  ?Rödberget höjd /Se Orgberg gård Mariashålet myr
  Rödmossamyran myr Orgnäs gård Marjasrovlandet myr
  Rödmossamyran myr Orgnäs gård Marka skogsområde
  Röjdmyran myr Orgnäs utflytte Markesloken vattensamling
  Röjdtjärnarna tjärnar Orgnäs utflytte Markesmyran myr
  Röjdtjärnbäcken bäck Orrberg, se Orgberg traktnamn Markesmyran myr
  Rönnberget berg Orrberg hemman Markesmyrkullarna kullar
  Rönnbergtjärnen tjärn Oxvattnet by Markesrået myrrå
  Rönnlandet terräng Oxvattnet by Markes-Persraningen äng
  Rötjärnen tjärn Platsen Saknas Marksmyran myr
  Rötjärnmyran myr Prostboden fäbod Marrabäcken bäck
  Salmanstjärnen tjärn Prästbolet hemman Marramyran myr
  Salmanstjärnholmen holme Prästbordet hemman Marramyran myr
  Salmontjärnholmen holme Prästfäboden fäbod Marramyrbäcken bäck
  Sandsjön sjö Renberget nybygge Marrarumpan vik
  Saxvattnet sjö Renberget hemman Marratjärn tjärn
  Seltjärnsvägen väg Ringåsen torp Masamyra myr
  Sigrid-Brittaberget berg Ringåsen torp Masamyrberget berg
  Siksjön sjö /Se Riskullboden fäbod Masamyrtjärnarna tjärnar
  Siksjön sjö Riskullbod fäb. Masatomasbrännan bränna
  *Simkesjaure sjö Riskullfäbodarna fäbodar Massemyran myr
  Simsjön, se Sämsjön sjö /Se Rissjö byar Masserösen stenrös
  Simsjön, se Sämsjön sjö Rissjö, yttre by Massetjärnarna tjärnar
  Simsjöån, se Sämsjöån å Rissjö, övre by Mastegen åker
  Sjökullen berg Rissjöfäbodar, Östra fäbodar Matberget höjd
  Skalberget berg Rissjöfäbodar, Västra fäbodar Matberget berg
  Skallberget berg Rissjöfäbodarna fäb. Matberget berg
  Skallvattenberget berg Risjömyran nybygge Matsons hugstet hygge
  Skallvattenmyran myr Riskullbodarna fäbodställe Mattesforsen fors
  Skallvattensjön sjö Rocksjö torp Mattesforsen fors
  Skarfberget, se Snorrberget berg Rosendal nybygge Mattesforsen fors
  Skarpsjön sjö /Se Rosendal hemman Mattisforsen fors
  Skatamyran myr Röbäckboden fäb Mattes-Jonsholmen holme
  Skavkälen »dal» /Se Rödbergstorpet torp Mattes Jonsudden udde
  Skeltberget berg Samuel Ers(sons) ödetorp Mattesmyran myr
  Skidsjömon terräng Sandbacken, se Lomsjö traktnamn Mattesmyran myr
  Skidsjön sjö Sandsjö traktnamn Mattismyran myr
  Skidsjötjärnen tjärn Sandsjö by Mattismyrberget berg
  Skofoderbäcken bäck Sandsjö by Mattismyrberget berg
  Skofodertjärnen tjärn Sandsjö by Mattismyren myr
  Skovelsjön sjö Sandsjö by Mattismyren myr
  Skrattabborrmyran myr Sandsjö by Mattismyren Saknas
  Skråtjärnbäcken bäck Sandsjö skoltomt, se Sandsjö traktnamn Mattesmyrberget berg
  Skråtjärnen tjärn Siksjö traktnamn Mattismyran myr
  Skråtjärnkullen berg Siksjö by Mattismyrberget Saknas
  Skräddarbäcken bäck Siksjö by Mattismyrberget höjd
  Skåfvelsjön, se Skavelsjön sjö Siksjön, se Siksjö traktnamn Mattismyrbäcken bäck
  Slaverkullarna berg Simsjön by Mattismyrkälen skogsområde
  Slåttesmyran myr Simsjölandet, se Sämsjölandet traktnamn Mattismyrtjäln tjäl
  Småtjärnarna tjärnar Skarpsjöbodarna fäbodar Mattesmyrtjärnen tjärn
  Småtjärnarna tjärnar Skidsjö torp Mattismyrkullen kulle
  Snorrberget berg Skolan by Matväntarmyran myr
  Snödmyran myr Skolan hemman Mellabergmyran myr
  *Solberget berg Skolbyn by Mellanbergsmyran myr
  Sommargrav holme Skolhustomten, se Lomsjö traktnamn Mellabergraningen äng
  Sparvsilvbackarna berg Skovelsjöberget gård Mellabergslåtten myr
  Spångmyran myr Skovelsjöberget lht Mellanbrännan bränna
  Spångmyran myr Skråbos ödetorp Mellabäcken bäck
  Stabburholmen holme Skräpamyrfäbodarna fäb. Mellamyran myr
  Stamsjöån å Skönvik torp Mellanmyran myr
  Stamsjöån å Slugkerstinskojan torp Mellamyran myr
  Stavselberget berg Spettliden, se Malmed gård Mellanmyran myr
  Stavselbrännan terräng Stenkulla hemman Mellanmyran myr
  Stavseldammet damm Stenkulla gård Mellanmyrbäcken bäck
  Stavselet sjö Stenkulla gård Mellanmyrkullen höjd
  Stavselån å Stennäs gård Mellansundet sund
  Stemnlagsmon, se Stämlagsmon Saknas Stennäs gård Mellasundet sund
  Stenberget berg Stennäs Saknas Menikmyran myr
  Stenberget berg Stenselekroken, se Stenselkroken traktnamn Merasberget berg
  Stenbergmyran myr Stenselekroken nybygge Mesjöbergbäcken bäck
  Stenbitberget berg Stenselkroken traktnamn Mesjöberget höjd
  Stenbithöjden höjd Stenselkroken hemman Mesjöberget berg
  Stenbithöjden berg Stensvattenfäbodar fäb. Mesjöbergslåtten slåtter
  Stenbitmyran myr Stensvattenfäbodarna fäb. Mesjöbergslåtten äng
  Stenbittjärnbäcken bäck Stensvattenfäboden fäb. Mesjödalen dal
  Stenbittjärnen tjärn Stentorp kronotorp Mesjödalsberget berg
  Stenbittjärnen tjärn Storberget torp Mesjödalsbäcken bäck
  Stenbäcken bäck Storjorden gårdar Mesjödalsbäcken bäck
  Stenbäcken bäck Storsjö by Mesjöliden kronopark
  Stenbäckmyran myr Storsjön by Mesjöliden kronopark
  Stenmyran myr Stridsmark Saknas Mesjöliden berg
  Stenmyran myr Stridsmark ödetorp Mesjöliden höjd
  Stenmyrberget berg Stridsmark gård Mesjölidmyran myr
  Stenmyrtjärnen tjärn Stubbsvedjan torp Mesjön sjö
  *Stensele sel /Se Stugusjön hemman Mesjön sjö
  *Stenselet lugnvatten Sunnansjö torp Mesjöstormyran myr
  *Stenselet lugnvatten /Se Sunnasjöfäbodarna fäbodar Mesjöstormyren myr
  *Stenselstråken strömdrag /Se Svartbergfäbodarna fäb. Mesjöstormyrbäcken bäck
  *Stenselstråken strömdrag Svartbergsfäboden fäbod Mesjötjärnen tjärn
  *Stenselstråken strömdrag /Se Svartbäcken engårdsby Mesjövallen vall
  Stensjön sjö Svartbäcken hemman Mesjöån å
  Stensvattenberget berg Svartbäcken hemman Mesjöån å
  ?Stensvattnet sjö Svedjan utflytte Mevikstjärn tjärn
  Stensvattnet sjö Svedjan nybygge Mevägstjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn Svedjan utflytte Michel Jonsberget berg
  Stentjärnmon terräng Svedjeberget torp Michel-Jonsbäcken bäck
  Stentjärnmyran myr Svejfäbodar fäbodar Mickel Jonsbäcken bäck
  Stenviken vik Svämyrboden fäbod Mickel-Jonsmyran myr
  Stenvogen udde /Se Sågbo kronotorp Mickel-Jonsraningen äng
  Stickemyran myr Sågbo torp? Mickel Jonsröjningen slåtter
  *Stocksundsholmen holme o. förr skiljepunkt Sågbo kronotorp Michel Jonstjärnen tjärn
  *Stocksundsholmen holme o. förr skiljepunkt Säcksås nybygge Michel Järnesslottern slåtter
  Storbergbäcken bäck Säljberg nybygge Mickel-Olsbäcken bäck
  Storberget berg Säljberget hemman Mickel-Olsraningen äng
  Storberget berg Sämsjöås kronotorp Mickel Olsröjningen åker
  Storberget berg Sämsjöås gårdar Middagsberget berg
  Storberget berg Sämsktjäl torp Middagsberget berg
  Storberget berg Sämsktjäl nybygge Middagsberget berg
  Storberget berg Sämsjölandet traktnamn Middagsberget berg
  Storberget berg Sämsjöås torp Middagsberget berg
  Storberget, se Dalsjöberget berg Sämsjöås by Middagsberget Saknas
  Storbergmyran myr Sängsjöberg kronotorp Middagsberget berg
  Storbergtjärnen tjärn Söderberg hemman Middagsberget berg
  Storforsen fors /Se Söderberg gård Middagsberget berg
  *Storforsen fors Söderberg hemman Middagsberget höjd
  *Storforsen fors /Se Söderberg torp Middagsberget höjd
  Storforsmyran myr Söderby utflytte Middagsberget höjd
  Stormyran myr Söderbyn gård Middagsberget höjd
  Stormyran myr Söderlundsfäboden fäb. Middagsberget höjd
  Stormyran Saknas Söder om viken gårdar Middagsbergmyran myr
  Stormyran myr Sönnansjöfäbodarna fäb. Middagsbergmyran myr
  Stormyran myr Sö om sjön gårdar Middagsbergmyran myr
  Stormyran myr Sörgården gård Middagsbergtjärn tjärn
  Stormyran myr Sörnorboden fäbod Middagsbergtjärn tjärn
  Stormyran myr Sörnoret traktnamn Middagsbäcken bäck
  Stormyrberget berg Sörnoret by Middagskullen höjd
  Stormyrbäcken bäck Sörnoret by Middagsraningen äng
  Stormyrbäcken bäck Sörstrand nybygge Minutmyran myr
  Stormyrkullarna berg Sörstranden hemmansdel Minutmyran myr
  Stormyrkälen myr /Se Söråsele by Minutmyran myr
  Stornäsmyran myr Söråsele by Minutmyren myr
  Stor-Rålinsberget berg Söråsele by Minutmyrhalsen myr
  *Storsemsjön sjö Söråselefäbodarna fäbodar Mittiberget höjd
  Storsjön sjö Söråselefäbodarna fäbodar Mittikullen bergstopp
  Storsjön sjö Tallberg by Mittimyran myr
  Storsjön sjö Tallberg by Mittimyran myr
  Stortjärnbäcken bäck Tallberg hemman Mittitjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn Tallberget nybygge Mittisjön Saknas
  Stortjärnen tjärn Tallberget hemman Mittisjön sjö
  *Storvispsjön sjö Tallnäs kronotorp Mittiskrapamyrkullen kulle
  *Stuttingfjället fjäll Tallnäs kronotorp Mittitegen åker
  *Stämlagsmon Saknas Tallås torp? Mitti-Röjdtjärnen tjärn
  *Stödingsfjället, se Stöttingfjället fjäll /Se Tallås kronotorp Mittiudden udde
  Stöttingfjället fjäll /Se Tallåsen gård Mjölksjöbäcken bäck
  Stöttingfjället fjäll /Se Tallåsen gårdar Mjölksjöbäcken bäck
  Stöttingsfjället fjäll Tegelträsk by Mjölksjökullen berg
  Sultenabborrtjärnen tjärn Tegelträsk by Mjölksjökullen kulle
  Svartberget berg Tennsjö, se Tensjö traktnamn Mjölksjömyran myr
  Svartbergssjön, Södra sjö Tennsjö by Mjölksjön sjö
  Svartsjökullen berg Tensjö traktnamn Mjölksjön sjö
  Svartsjömyran myr Tensjö by Mjölksjön sjö
  Svartsjön del av Tegelträsket Tjälsboden fäbod Mjölksjön sjö
  Svedjeberget berg Tjälsfäbodar fäbodar Mocken mock
  Svedjeberget berg Tomasbo gård Mocken mock
  Svedjemyran myr Torvsele by Mocken mock
  *Sveksjön sjö Torvsele by Mon skogstrakt
  Sven-Eriksgärdan terräng Torvsjö traktnamn Mon skogstrakt
  Sven-Göransmyran myr Torvsjö by Mora äng
  Svämyran myr Torvsjö by Moran slåtter
  Svämyrbodarna terräng Torvsjö skolhustomt, se Torvsjö traktnamn Moraningen äng
  Svärmorsbäcken bäck Torvsjö(n) by o. sjö /Se Mor-Britasslåtten äng
  Svärmorstjärnen tjärn Trehörningen by Morfarsholmen holme
  Sågbotjärnen tjärn Trehörningen by Morfarsholmen holme
  Sångsjön, se Sängsjön sjö Trehörningfäbodarna fäbodar Morfarsslåtten myr
  Sångsjöån, se Sängsjöån å Trehörningsberg torp Morgonsforsen fors
  Säckmyran myr Trehörningsmon kronotorp Morgonvardsholmen holme
  Säljberget berg Trängselbo fäbod Morgonvardsholmen holme
  Säljbergtjärnen tjärn Tuva hemman Mormorsbäcken bäck
  Sämsjöberget berg Tuvfäboden fäbod Mormorsbäcken bäck
  Sämsjöberget berg Vaksjö torp Mormorssvedjan svedja
  Sämsjön sjö Vaksjöberg gård Mormorspärlandet åker
  Sämsjön sjö /Se Vaksjöberg gård Mormortegen teg
  Sämsjön sjö Vaksjöberg gård Morravardsholmen holme
  Sämsjön sjö Vaksjöberg hemman Morröjningen åker
  ?Sämsjön sjö Vaksjönäs torp Morsmyran myr
  ?Sämsjön sjö Valmvattnets fäbod fäbod Moselet sel
  Sämsjön sjö Valvattenfäbodarna fäbod Mossaberget berg
  Sämsjön sjö Valvattenfäboden fäbod Mossaberget berg
  Sämsjön, Lilla sjö Varpsjö by Mossaberget höjd
  Sämsjöån å Varpsjö by Mossabränna bränna
  Sämsjöån å Visjöberg nybygge Mossabäcken bäck
  Sämsjöån å Visjöberg hemman Mossabäcken bäck
  Sämsjöån å Västansjö by Mossabäckudden udde
  Sämsjöås terräng Västansjö by Mossabäcksudden udde
  Sämsjöåstjärnen tjärn Västansjö by Mossabäckviken vik
  Sämskkälen höjd /Se Västergården torp Mossabäckviken Saknas
  Sämtjärnkullen berg Västernoret traktnamn Mossamyran myr
  Sängsjön sjö Västernoret by Mossamyran myr
  Sängsjön sjö Västernorfäboden fäb. Mossamyran myr
  Sängsjöån å Västervik torp Mossamyran myr
  Söderberg berg Västervik torp Mossamyran myr
  *Södervattnet sjö Västibyn bydel Mossamyran myr
  *Södervattnet sjö Västigården torp Mossamyran myr
  Sör-Björnkullen berg Ytterissjö traktnamn Mossamyrberget höjd
  Sör-Hedvattensjön sjö Ytterissjön, se Ytterissjö traktnamn Mossamyrkullen berg
  Sör-Lomsjöberget berg Ytterrissjö by Mossatjärn tjärn
  Sörsjöberget berg Ytterrissjö Saknas Mossatjärn tjärn
  Sörsjön sjö Ytterrissjö traktnamn Mossatjärn tjärn
  Tallberg berg Ytterrissjön, se Ytterrissjö traktnamn Mossatjärnen tjärn
  Tallberget berg Yxsjö traktnamn Mossatjärnen tjärn
  Tallberget berg Yxsjö by Mossatjärnen tjärn
  Tallratamyran myr Yxsjö by Mossatjärnen tjärn
  Tallsjön sjö /Se Yxsjö by Mossatjärnbäcken bäck
  Tallåsmyran myr Yxsjöfäbodarna fäbodar Mossatjärnbäcken bäck
  Tegelträskbäcken bäck Yxsjöfäbodarna fäbodar Mossatjärnbäcken bäck
  Tegelträsket sjö /Se Yxsjötomten, se Yxsjö traktnamn Mossatjärnkullen kulle
  Tegelträsket sjö Åbacka lht Mossatjärnmyran myr
  Tegelträsket sjö Åkerberg, se Åkerberget traktnamn Mossatjärnmyran myr
  Tegelträsket sjö Åkerberget traktnamn Mossatjärnriset myr
  *Tegelträskkullen höjd Åkerberget hemman Mossavattenberget berg
  Teger Träsk Sjön, se Tegelträsket sjö Åkerberget by Mossavattenberget berg
  Tjusjöbrännan berg Åkerland hemman Mossavattenberget höjd
  Tjusjöbäcken bäck Åkerlandet nybygge Mossavattenforsen fors
  Tjusjökullen berg Åsele by Mossavattenforsen fors
  Tjusjön sjö Åsele köping Mossavattenmyran myr
  Tjärnmyran myr Åsele kraftstation kraftstation Mossavattenmyran myr
  Tjärnmyran myr Åseleplatsen kyrkby och municipalsamhälle Mossavattensjön tjärn
  Tjärnmyran myr Åtjärntorp torp Mossavattenviken vik
  Tjärnmyran myr Älgsjö by Mossavattenviken vik
  Tjärnmyrberget berg Älgsjö by Mossavattnet sjö
  Tjärnmyrberget berg Älgsjö by Mossavattnet kronopark
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Älgsjö by Mossavattnet kronopark
  Tjärnåsen berg Älgsjö by Mossavattnet sjö
  Tobaksholmen holme Älgsjö by Mossaviken vik
  Tobakholmen holme Älgsjöboden fäbod Mossaviken vik
  Tomas-Håkasmyran myr Älgsjöfäbodarna fäbodar Mostrasudden udde
  Tomas-Sjulbäcken bäck Älgåker gård Mostrasviken vik
  Tomas-Sjullokarna sjöar Älgåker kronotorp Motjärnbäcken bäck
  Torfsjön sjö Älvstrand gård Movall ängsmark
  Torparmyran myr Älvstrand kronotorp Moviken vik
  Torvsele sel /Se Österberg hemman Moviken vik
  *Torvselet lugnvatten Österberg nybygge Muddtjärn tjärn
  *Torvselet lugnvatten /Se Österberg hemman Muntersröjdet äng
  *Torvseleforsen fors /Se Östernoret by Musmyran myr
  *Torvseleforsen fors Östernoret bebyggelse Musmyrbäcken bäck
  *Torvseleforsen fors /Se Östernorfäbodarna fäbodar Myran uppå bergen myr
  *Torvselemåkken krök av Ångermanälven Överrissjöfäbodarna fäbodar Myrberget berg
  *Torvsjöforsen fors /Se Östersandsjö del av by Myrberget berg
  Torvsjön sjö /Se Österstrand kronotorp Myrberget berg
  Torvsjön sjö /Se Österstrand torp Myrenskullen höjd
  Torvsjön sjö Östibyn bydel Mysselmyran myr
  Torvsjöån å /Se Östomviken område Myssermyran myr
  Trehörningen sjö Östomån bydel Måcken landtunga
  Trehörningen sjö Överrissjö by Måndasmyran myr
  Trekvisselbäcken bäck /Se Överännan gårdsgrupp Måndagsmyran myr
  Trollhuvudmyran myr   Mångfallbäcken bäck
  Trollhuvudtjärnarna tjärnar   Mångfaldtjärnen tjärn
  Tvärmyrkullen berg   Mångfalltjärn Saknas
  Tvärtförmyran myr   Mångfalltjärnen tjärn
  *Ullesjaure, w.p. sjö   Mångfalltjärnen tjärn
  Ullsjömyran myr   Månglåttjän = Mångfalltj. Saknas
  Ullsjön sjö   Månglåttj. tjärn
  Utgräventjärnen tjärn   Månglåttjärnen tjärn
  Vackerberget berg   Månglåttj(ärnen), se Mångfaldtjärnen Saknas
  Vaksjöberget berg   Månsmyran myr
  Vaksjön sjö   Månsmyrbäcken bäck
  Valberget berg   Mårten-Järnesmyran odlingsmyr
  Valmmyran myr   Mårtensmyran myr
  Valmvattnet sjö   Märaberget berg
  *valnberget berg   Märabäcken bäck
  ?Valsjön sjö   Märamyran myr
  Varpsjön sjö /Se   Märamyran myr
  Varpsjö-Tallberget berg   Märamyrbäcken bäck
  Vattenledningsmyran myr   Märatjärnarna tjärnar
  Visjöberg berg   Märaåsen skogsmark
  Vispsjön sjö   Märitmyran myr
  Vispsjön sjö   Märitmyren Saknas
  Vispsjön sjö /Se   Märitmyrbacken backe
  Vipsjön sjö /Se   Märitmyrtjärn myr
  Vitberget berg /Se   Märtasmyran myr
  Vogsmyran myr   Mörberget höjd
  Vällingberget berg /Se   Mörkravsslåttern slåtter
  Värniksberget berg   Mörkröddudden udde
  *Västanvattnet sjö   Mörkröjdudden udde
  Västermyran myr   Mörtgångsudden udde
  Västermyran myr   Mörtleken vik
  Västermyrriset höjd   Mörtlektuvan tuva
  Väster-Stenbitsjön sjö   Mörtskäret grund
  Västertjärnen tjärn   Mörttjärn tjärn
  Ytterstmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Yxholmen holme o. gränsmärke?   Mörttjärn tjärn
  *Yxholmen holme o. förr skiljepunkt   Mörttjärn tjärn
  Yxmyran myr   Mörttjärnbäcken bäck
  Yxsjön sjö /Se   Mörttjärnen tjärn
  Åkerberget berg   Mörttjärnen tjärn
  Åkerbergsbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Åmyran myr   Mörttjärnen Saknas
  *Ångermanlandsbalen, se Karpsjökasen berg /Se   Mörttjärnen tjärn
  Ångermanälven älv   Mörttjärnbäcken bäck
  Ångermanälven älv   Mörttjärnbäcken bäck
  Årgsjön sjö /Se   Mörttjärnbäcken bäck
  Årgån å /Se   Mörttjärnbäcken bäck
  Åseleforsen fors /Se   Mörttjärnbäcken bäck
  Åseleforsen fors /Se   Mössviken vik
  Åseleforsen fors /Se   Nalkantjärnen Saknas
  *Älgsjölandet Saknas   Nalkastjärn tjärn
  Älgsjön sjö /Se   Nalkastjärnen tjärn
  Älgsjön sjö /Se   Nalkastjärnen, se Nalkantjärnen Saknas
  Öksjön, se Oksjön sjö   Nalkastjärnen tjärn
  Österberg berg   Namnlösberget berg
  Öster-Lyarkullen berg   Namnlösberget höjd
  Östersjökullarna berg   Namnlöskullen bergstopp
  Östersjömyran myr   Namnlöskullen kulle
  Öster-Stenbitsjön sjö   Namnlösviken vik
  Östertjärnen tjärn   Namnlösviken vik
  Östertjärnen tjärn   Nederforsen fors
      Nederselet lugnvatten
      Nederselet sel
      Nederselet lugnvatten
      Nederselforsen fors
      Nedersforsen fors
      Nedertjärn tjärn
      Nedertjärnen tjärn
      Nerobränna bränna
      Neron höjd
      Neron berg
      Neron berg
      Neron berg
      Neron berg
      Neron berg
      Nicke Danielsholmen holme
      Nickegillermyran myr
      Nickesmyran myr
      Nilapiken berg
      Nilapiken höjd
      Nils-Ingelssten sten
      Nils Jansmyran myr
      Nils-Jansraningen äng
      Nils-Kondradsudden udde
      Nils Olsjäla betesmark
      Nils-Olsmyran myr
      Nils-Olsslåtten äng
      Nils-Pettersforsen fors
      Nils Pettersforsen fors
      Nils Pålslandet skogstrakt
      Nils Robertsbäcken bäck
      Nipan berg
      Nipan berg
      Nipbäcken bäck
      Nipen, se Nipan Saknas
      Nipen berg
      Nipen berg
      Nipen höjd
      Nipmyran myr
      Nipmyren myr
      Nipmyrarna myrar
      Nipmyrtjärnen tjärn
      Nipmyrtjärnen tjärn
      Niptjärn tjärn
      Niptjärnen tjärn
      Niptången del av Nipen
      Nissesforsen fors
      Nisseviken vik
      Njunjesberget höjd
      Nolabäckmyran myr
      Nolasjöviken vik
      Nolaberget höjd
      Nolabergmyran myr
      Nolabergmyran myr
      Nolasjömyran myr
      Nolasjöviken vik
      Nollångmyran myr
      Nolmyran myr
      Nolraningen äng
      Nolsjön del av Orgsjön
      Noltjäredalsviken vik
      Nolviken vik
      Nolvikmyran myr
      Norasjöberget berg
      Nordanberget berg
      Nordansjöberget berg
      Nordansjöberget höjd
      Nordansjöberget berg
      Nordansjömyran myr
      Nordanå-Stormyran myr
      Nordbystjärnen tjärn
      Nord i Lillhällan berghäll
      Nordansjöberget höjd
      Nordlundstjärn tjärn
      Nordsjöberget berg
      Nordstadsstranden(?) strandområde
      Nordstrandskullen Saknas
      Nordsjöberget höjd
      Nordstrandstjärn, Västra tjärn
      Nordstrandstjärn, Öster tjärn
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Noreraningen äng
      Noret sund
      Norgranberget berg
      Normansberget höjd
      Normansberget kulle
      Normansselet sel
      Normönsselet lugnvatten
      Norraningen slåtter
      Norrbergmyran myr
      Norrbrännan höjd
      Norrbrännbäcken bäck
      Norrbysbäcken bäck
      Norrbysviken vik
      Norrbäcken bäck
      Norredan eda
      Norrsjön Saknas
      Norrstrandskullen kulle
      Norrstrandsriset skogsområde
      Norrstrandstjäln dal
      Norrstrandstjärn tjärn
      Norrstrandsviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrvikmyran myr
      Norsjöberget höjd
      Norsjöberget berg
      Norsjöberget berg
      Norsjöberget berg
      Norsjöberget bergshöjd
      Norsjöberget höjd
      Norsjöberget, Lilla berg
      Norsjöberget, Lilla höjd
      Norsjöbodarna fäbodställe
      Norsjöbränna bränna
      Norsjöbäcken bäck
      Norsjöbäcken bäck
      Norsjöbäcken bäck
      Norsjöbäcken bäck
      Norsjöbäcken bäck
      Norsjöbäcktegen äng
      Norsjökullen kulle
      Norsjömockan område
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön Saknas
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjön sjö
      Norsjöselet sel
      Norsjötjärn tjärn
      Norsjötjärn tjärn
      Norsjötjärn tjärn
      Norsjötjärnen tjärn
      Norsjötjärnen Saknas
      Norsjötjärnen tjärn
      Norsjötjärnen tjärn
      Norsjöviken Saknas
      Norsjöviken vik
      Norsjövikudden udde
      Norsjövikudden udde
      Norudden näs
      Norudden udde
      Nostånbäcken bäck
      Notstamholmen holme
      Notstamudden udde
      Notstångbäcken bäck
      Notstångsundet sund
      Notstångudden udde
      Notstångudden udde
      Nybobrännan bränna
      Nybomyran myr
      Nybroslåtten äng
      Nybrånan höjd
      Nybrännan höjd
      Nybränna höjd
      Nybränna bränna
      Nybränna bränna
      Nybrännan bränna
      Nybrännkullen bergstopp
      Nybrännloken äng
      Nybräntkullen kulle
      Nybräntkullen kulle
      Nybyggarmyran myr
      Nyfunnemyran myr
      Nyfäbodkullen höjd
      Nygårdsedan eda
      Nygårdstegen åker
      Nyholmen holme
      Nymyra myr
      Nymyra myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyren slåtter
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyren Saknas
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran, Nedre myr
      Nymyran, Övre myr
      Nymyrarna myrar
      Nymyrbrännan bränna
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrriset bränna
      Nymyrtjärn tjärn
      Nymyrtjärnarna tjärnar
      Nymyrudden skogsudde
      Nymyrudden udde
      Nymyråsen ås
      Nyraningen äng
      Nyraningen äng
      Nyraningen äng
      Nyreningsbäcken bäck
      Nyröjdet äng
      Nyröjningen åker
      Nyröjningsbäcken bäck
      Nyröjningsmyran myr
      Nysjöbäcken bäck
      Nysjömyran myr
      Nysjön sjö
      Nysjön sjö
      Nysjötjärn tjärn
      Nyslåttesmyren myr
      Nystrandskullen berg
      Nystrandskullen = Norrstrandskullen höjd
      Nystrandskullen berg
      Nytegen åker
      Nytjärn tjärn
      Nytjärn tjärn
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnbäcken bäck
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåker åker
      Nådenesmyran myr
      Nådenesbrännan bränna
      Nådensbränna bränna
      Näsberget kronopark
      Näsberget berg
      Näsberget berg
      Näsberget berg
      Näsberget kronopark
      Näsberget höjd
      Näsberget höjd
      Näsbergmyran myr
      Näsbergmyran myr
      Näsbergmyrtjärnen tjärn
      Näset näs
      Näset näs
      Näset udde
      Näsforsen fors
      Näsliden höjd
      Näsliden berg
      Näsliden höjd
      Näsmansbacken backe
      Näsmyran myr
      Nässågen såg
      Näsudden udde
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näfverb. Saknas
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näverberget höjd
      Näverberget höjd
      Näverberget höjd
      Näverberget berg
      Näverberget höjd
      Näverberget höjd
      Näverberget berg
      Näverbergmyran myr
      Näverbergmyrarna myrar
      Näverbergtjälen dal
      Näverbergtjärn tjärn
      Näverbergtjärnen tjärn
      Näversjöberget berg
      Näversjöbergmyran myr
      Näversjöbäcken bäck
      Näversjömyran myr
      Näversjömyran, Södra myr
      Näversjömyran, Södra o. Östra myrar
      Näversjön sjö
      Näversjön sjö
      Näversjön sjö
      Näversjön sjö
      Näversjöselet lugnvatten
      Näversjötjärnarna tjärnar
      Nävertjärnen tjärn
      Nävertjärnen tjärn
      Nävertjärnen tjärn
      Nävertjärnen tjärn
      Nävertjärn tjärn
      Nävertjärn tjärn
      Nävertjärn, Lilla tjärn
      Nävertjärn, Stora tjärn
      Nävertjärnberget berg
      Nävertjärnberget höjd
      Nävertjärnbäcken bäck
      Nävertjärnbäcken bäck
      Nävertjärnforsen fors
      Nävertjärnmyran myr
      Nävertjärnmyran myr
      Nävertjärnrå myr
      Nördbäcken Saknas
      Nördest-Karpsjön sjö
      Nördsjön sjö
      Nördstrandskullen berg
      Nötmyran myr
      Nötmyren myr
      Odlingsmyran myr
      Oksjöbäcken Saknas
      Oksjöbäckviken Saknas
      Oksjön Saknas
      Olasjön sjö
      Ol-Eliasforsen fors
      Ollebergbäcken bäck
      Olleberget berg
      Olleberget höjd
      Ollebränna bränna
      Ollebäcken bäck
      Ollemyran myr
      Ollesberget berg
      Ollesbryta åker
      Olleskullen berg
      Olleslandet äng
      Ollesviken vik
      Olmarstjärnen tjärn
      Ol-Olssjön sjö
      Olov-Mattesmyrarna myrar
      Olov Olssonsjön sjö
      Olovsjön sjö
      Ol-Persbacken backe
      Ol-Persforsen fors
      Ol-Samelsgrubban vik
      Ol-Samelsrået myr
      Ol-Tomasbränna bränna
      Ol-Tomasmyran myr
      Ol Tomasmyran myr
      Ombytarudden näs
      Ombytarudden udde
      Ombytarudden udde
      Ombytesudden udde
      Ombytningssundet sund
      Ombytningsundet sund
      Orgnäs näs
      Orgnäsmyrarna myrar
      Orgsjöberget berg
      Orgsjöberget berg
      Orgsjöberget höjd
      Orgsjöbergmyran myr
      Orgsjöbergmyren Saknas
      Orgsjöforsen fors
      Orgsjön sjö
      Orgsjön Saknas
      Orgsjön sjö
      Orgåkvarnen kvarn
      Orgån å
      Orgån å
      Ormbacken backe
      Ormberget berg
      Ormberget berg
      Ormberget berg
      Ormberget höjd
      Ormberghällan berghäll
      Ormbergmyran myr
      Ormbergmyran myr
      Ormholmen holme
      Ormholmen holme
      Ormhässjan äng
      Ormhässjlandet äng
      Ormmyren Saknas
      Ormmyran myr
      Ormsjöberget berg
      Ormsjöberget berg
      Ormsjöberget höjd
      Ormsjöbäcken bäck
      Ormsjöbäcken bäck
      Ormsjön sjö
      Ormsjön sjö
      Ormsjön sjö
      Ormsjön sjö
      Ormskruppmyran myr
      Orrbackarna backar
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrmyrmon mo
      Orrmyrraningen äng
      Orrmyrrået myrrå
      Orrviken vik
      Orrvinberget höjd
      Orrvinberget Saknas
      Orrvinberget höjd
      Orrvingkullen bergstopp
      Orrvinkullen höjd
      Orrvinkullen höjd
      Orrvinkullen kulle
      Orrudden udde
      Orrviken vik
      Osttjärn tjärn
      Osttjärnarna tjärnar
      Osttjärnarna tjärnar
      Osttjärnbäcken bäck
      Osttjärnbäcken bäck
      Osttjärnbäcken bäck
      Osttjärnen tjärn
      Osttjärnmyran myr
      Osttjärnviken vik
      Osttjärnviken vik
      Oxberget berg
      Oxbäcken bäck
      Oxbäcken bäck
      Oxbäcken bäck
      Oxbäcken bäck
      Oxbäcken bäck
      Oxkullen höjd
      Oxkullen berg
      Oxkullen, Lilla höjd
      Oxloken äng
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran, Lilla myr
      Oxmyran, Stora myr
      Oxmyran, Västra myr
      Oxmyran, Östra myr
      Oxmyrbränna bränna
      Oxmyrfarsten remsa
      Oxmyrraningen äng
      Oxnäset näs
      Oxnäset äng
      Oxsjöberget höjd
      Oxsjöberget berg
      Oxsjöbäcken bäck
      Oxsjöbäcken bäck
      Oxsjöbäckviken vik
      Oxsjömyran myr
      Oxsjömyran myr
      Oxsjön sjö
      Oxsjön, se Oksjön Saknas
      Oxsjön sjö
      Oxtjärn tjärn
      Oxtjärn tjärn
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärn tjärn
      Oxtjärnkullen kulle
      Oxvattenbäcken bäck
      Oxvattenbäcken bäck
      Oxvattenselet lugnvatten
      Oxvattensjön sjö
      Oxvattenviken vik
      Oxvattnet sjö
      Oxvattnet sjö
      Oxvattnet sjö
      Oxögat tjärn
      Oxögat tjärn
      Oxögat myr
      Oxögat tjärn
      Pajkave myr
      Pannkakemyran myr
      Pannmyran myr
      Panntjärnen tjärn
      Panntjärn tjärn
      Panntjärnbäcken bäck
      Panntjärnbäcken bäck
      Partjärnarna tjärnar
      Pellebäcken bäck
      Pelle-Jacks höjd
      Pellemyren myr
      Pelleshålet myr
      Pellesmyran myr
      Pellesmyrbäcken Saknas
      Pellesmyrtjärnarna tjärnar
      Pellesvedjan slåtter
      Pelle-Svedjstjärn tjärn
      Pellesvejstjärnen tjärn
      Pelle-Svejstjärnen tjärn
      Pellesviken vik
      Pelletjärnen tjärn
      Pell-Perstegen åker
      Penningholmen holme
      Penningholmen holme
      Penningholmen holme
      Penningholmen holme
      Penningholmen holme
      Penningtjärnen tjärn
      Penningtjärn tjärn
      Penningtjärnen Saknas
      Per-Eriksmyran myr
      Per-Ersbacken backe
      Per Göransraningen slåtter
      Per-Hanssten sten
      Per Johansbacken backe
      Per-Jöransraningen äng
      Per-Malshalsen myr
      Per-Nilsudden udde
      Per-Nilsudden udde
      Per Olsdammtjärnen tjärn
      Per Olsloken tjärn
      Per-Olsnäset äng
      Per-Olsselet sel
      Persmaget dal
      Perssonsselet lugnvatten
      Pertjärn tjärn
      Pertjärnen tjärn
      Pertjärnbäcken bäck
      Pertjärnbäcken bäck
      Pertjärnen tjärn
      Pertjärnudden udde
      Pertjärnudden udde
      Petrus´myran myr
      Pettersmyran myr
      Petterstjärn tjärn
      Petterstjärnen tjärn
      Picke Nissesmyran myr
      Pikibäckforsen fors
      Pikigbackforsen fors
      Pikigbackforsen fors
      Pikigbackselet lugnvatten
      Pikigkullen höjd
      Pikigkullen kulle
      Pikkullen bergtopp
      Pilberget berg
      Pilberget höjd
      Pilsjöbäcken bäck
      Pilsjöbäcken bäck
      Pilsjön sjö
      Pilsjön sjö
      Pilsjön sjö
      Pissarbacken backe
      Pissråe myr
      Pluggarbacken sluttning
      Pluggarudden udde
      Pluggarudden udde
      Pluggudden udde
      Predikholmen holme
      Predikstolen höjd
      Predikstolsberget berg
      Processbacken backe
      Processlandet äng
      Processmyran myr
      Processmyran myr
      Processraningen äng
      Processraningen äng
      Processröjningen åker
      Proviantberget berg
      Proviantsberget bergparti
      Prästbäcken bäck
      Prästgrubban metarställe
      Prästgrubbudden slåtter
      Prästgrubbudden udde
      Prästmyran myr
      Prästviken vik
      Prästviken vik
      Prästviken vik
      Prästviken vik
      Prästviken Saknas
      Publitjärn tjärn
      Publitjärnbäcken bäck
      Pumphålet myr
      Pumpliden bergås
      Pumpliden höjd
      Pumpviken vik
      Puttabränna bränna
      Puttatjärn tjärn
      Puttjärnen tjärn
      Puttjärnen tjärn
      Puttjärnen tjärn
      Påfyllningen myr
      Pål-Danelsselet lugnvatten
      Pål Järnesmyran myr
      Pål-Järnesmyran myr
      Pål Järnesmyren myr
      Pål Järnesmyran myr
      Pål Järnestjärnen tjärn
      Pållesmyran myr
      Pål-Persmyran myr
      Pålsmässbäcken bäck
      Pålsmässhålet myr
      Pålsmässmyran myr
      Påltjärnen tjärn
      Påludden udde
      Påludden udde
      Påsatjärn tjärn
      Påsatjärnen tjärn
      Påsatjärnmyran myr
      Pärbacken backe
      Pärbacken backe
      Pärholmen holme
      Pärholmen holme
      Pärholmen holme
      Pärholmen holme
      Pärholmen holme
      Pärinten udde
      Pärlandgärdan åker
      Pärlandholmen holme
      Pärlandudden udde
      Pärlandudden udde
      Pärlandviken vik
      Pärlkorgvarpet notvarp
      Pärudden udde
      Rackelsjömon mo
      Rackelsjömyran myr
      Ramset myr
      Raningsberget höjd
      Raningsbäcken bäck
      Raningsbäcktjärn tjärn
      Rappelmyran myr
      Rasselviken vik
      Regnvädershålet myr
      Regnvärshålet myr
      Regnvädersmyren Saknas
      Regnvärsmyran myr
      Remloken lok
      Remloken tjärn
      Remma mo
      Remma ås
      Remma ås
      Remmyran myr
      Remmyrarna Saknas
      Remtegen åker
      Renbenloken tjärn
      Renbenloken lok
      Renberget berg
      Renberget berg
      Renberget berg
      Renberget berg
      Renberget höjd
      Renbergmyran myr
      Renhundberget berg
      Renhundberget kronopark
      Renhundberget kronopark
      Renkullmyran myr
      Renkällmyran myr
      Renkälvmyran myr
      Renmossatjärnen tjärn
      Renmossatjärnen tjärn
      Renmossatjärnen Saknas
      Renskinnmyran myr
      Renskinnmyrbäcken bäck
      Renskinnmyrtjärn tjärn
      Rentjärn tjärn
      Rentjärnen tjärn
      Rentjärnen Saknas
      Rentjärnbäcken bäck
      Rentjärnmyran myr
      Rentjärnmyran myr
      Revelmyran myr
      Revelmyran myr
      Riksdalersudden udde
      Riksdalsudden udde
      Ringelmyran myr
      Ringgåskullen berg
      Ringgåstjärnarna tjärnar
      Ringnäsberget berg
      Ringåskullen kulle
      Ringåsmyran myr
      Ringåstjärnarna tjärnar
      Ringåstjärnen tjärn
      Risberget berg
      Risberget höjd
      Risberget höjd
      Risberget höjd
      Risberget berg
      Risberget Saknas
      Risberget berg
      Risberget höjd
      Risberget höjd
      Risbergmyran myr
      Risbergmyran myr
      Risbergtången del av Risberget
      Risbäcken bäck
      Risbäcken bäck
      Risbäcken del av Oxvattenbäcken
      Risbäcken bäck
      Risbäckmyran myr
      Risbäckselet lugnvatten
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Riskraskmyran myr
      Riskrasmyran myr
      Riskullbäcken bäck
      Riskullen höjd
      Riskullen berg
      Riskullen berg
      Riskullen kulle
      Riskullen höjd
      Riskullen berg
      Riskullen berg
      Riskullen topp
      Riskullen berg
      Riskullen höjd
      Riskullmyran myr
      Riskullmyren myr
      Riskullmyran myr
      Riskullslåtten myr
      Riskulltjärnarna tjärnar
      Riskulltjärnarna tjärnar
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyren Saknas
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyrtjärn tjärn
      Rissjöbrännan bränna
      Rissjöbäcken bäck
      Rissjöbäcken bäck
      Rissjödammet damm
      Rissjökanalen kanal
      Rissjökvarnen kvarn
      Rissjölandet kronopark
      Rissjölokarna tjärnar
      Rissjömon mo
      Rissjömyran myr
      Rissjömyran myr
      Rissjömyran myr
      Rissjömyran myr
      Rissjömyrberget berg
      Rissjömyrberget berg
      Rissjömyrberget höjd
      Rissjömyrbäcken bäck
      Rissjömyrbäcken bäck
      Rissjömyrbäckviken vik
      Rissjömyrtjärnen tjärn
      Rissjön sjö
      Rissjön sjö
      Rissjön sjö
      Rissjön sjö
      Rissjön, Ytter sjö
      Rissjön, Ytter sjö
      Rissjön, Över sjö
      Rissjön, Övre sjö
      Rissjön sjö
      Rissjösågen såg
      Risslåtten äng
      Ristjärn, Väster tjärn
      Ristjärnen, Västra tjärn
      Ristjärn, Öster tjärn
      Ristjärn, Östra tjärn
      Ristjärnarna tjärnar
      Risuddmyran myr
      Risåmyran myr
      Risåmyran myr
      Rockensjön sjö
      Rockensjötjärnen tjärn
      Rocksjöbäcken bäck
      Rocksjöbäcken bäck
      Rocksjöbäcken bäck
      Rocksjöbäcken bäck
      Rocksjödammet damm
      Rocksjömyran myr
      Rocksjömyrarna myrar
      Rocksjön = Rockensjön sjö
      Rocksjön sjö
      Rocksjön sjö
      Rocksjön sjö
      Rocksjöriset bränna
      Rocksjötjälen utmark
      Rocksjötjäln dal
      Rocksjötjärn tjärn
      Rocksjötjärnen tjärn
      Rocksjötjärnen tjärn
      Roligbacken backe
      Roligbrännan bränna
      Rompholmen holme
      Rosendalsvägen väg
      Roskbäcken bäck
      Roskbäckmyran myr
      Roskkällmyran myr
      Roskmyran myr
      Roskmyran myr
      Rotsjöberget berg
      Rotsjöberget Saknas
      Rotsjöberget höjd
      Rotsjöbränna bränna
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjömyran myr
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjötjärn tjärn
      Rotsjötjärnen tjärn
      Rotsjötjärnen tjärn
      Rotviken vik
      Rovallmyran myr
      Rovarmyran myr
      Rovberget höjd
      Rovtjärn tjärn
      Rovtjärn tjärn
      Rovtjärnen tjärn
      Rovtjärnbäcken bäck
      Rovtjärnkullen berg
      Rovtjärnkullen kulle
      Rovtjärnslåtten äng
      Ruatjärn tjärn
      Rudolf-Andersviken vik
      Rulltuvan udde
      Rompnäsbäcken bäck
      Rompnäset näs
      Rompnäskullen höjd
      Rompnästjärn tjärn
      Rumpholmen holme
      Rumpnäsbäcken Saknas
      Rumpnäset Saknas
      Rumpnäset äng
      Rumpnäskullen Saknas
      Rumpnästjärnen Saknas
      Rumpröjningen åker
      Rundqvistbacken backe
      Ruviken vik
      Ryggtjärnarna tjärnar
      Ryggtjärnarna tjärnar
      Ryggtjärnbäcken bäck
      Ryggtjärnkullen höjd
      Ryggtjärnmyrarna myrar
      Ryssbäcken bäck
      Ryssbäckröjningen åker
      Ryssbäcken bäck
      Ryssbäcken bäck
      Ryssbäcken bäck
      Ryssbäcktjärnen tjärn
      Ryssgårdstjärnen tjärn
      Ryssjbäcken bäck
      Ryssjbäckraningen äng
      Ryssjbäcktjärn tjärn
      Ryssjgårdshuve udde
      Ryssjgårdstjärn tjärn
      Rysstjärn tjärn
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råghässjnäset näs
      Rågselet lugnvatten
      Rågsjöberget höjd
      Rågsjöbäcken bäck
      Rågsjön sjö
      Rågsjön sjö
      Rågsvedjan näs
      Rågviken vik
      Råholmen holme
      Råholmen holme
      Råkullbäcken bäck
      Råkullbäcken bäck
      Råkullbäcken bäck
      Råkullen höjd
      Råkullen berg
      Råkullen Saknas
      Råkullen berg
      Råkullen höjd
      Råkullmyran myr
      Råkullraningen äng
      Rålinsberget höjd
      Rålinsberget, Lilla höjd
      Rålinsberget, Lilla berg
      Rålinsberget, Stora berg
      Rålinsmyran myr
      Råselforsen fors
      Råselraningen äng
      Råselröjningen åker
      Råtjärn tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnbäcken bäck
      Rävahibacken backe
      Rävahibacken backe
      Rävahibränna bränna
      Rävahimyran myr
      Rävahimyran myr
      Rävaromopviken vik
      Rävarumpviken vik
      Rävasjötjärn tjärn
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyren rågång
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyra myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyrbäcken bäck
      Rävelmyrbäcken bäck
      Räveltjärn tjärn
      Räveltruten myr
      Räveltruten myr
      Räveltruten del av myr
      Rävsjön sjö
      Röbergmyran myr
      Röbergsviken vik
      Röbäcktjärnen tjärn
      Röbäckviken vik
      Rödberget berg
      Rödberget höjd
      Rödbergsmyran höjd
      Rödbergsmyrarna myrar
      Rödbergsnäset näs
      Rödbergstjärn tjärn
      Rödbergstjärnen tjärn
      Rödbergsviken vik
      Rödbäcken bäck
      Rödbäcken bäck
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran, Stora myr
      Rödmossamyren, Stora myr
      Rödmossamyren, Stora Saknas
      Rödstenmyran myr
      Röjdmyran myr
      Röjdtjärnarna tjärnar
      Röjningsberget berg
      Röjningsberget berg
      Röjningsberget höjd
      Röjningsbergstjärnarna tjärnar
      Röjdtjärnarna Saknas
      Röjdtjärnarna tjärnar
      Röjdtjärnarna tjärnar
      Röjdtjärnbäcken bäck
      Röjdtjärnkullen berg
      Röjningsberget berg
      Rökajhakstet hygge
      Römossabottenmyran myr
      Rönnberget höjd
      Rönnberget berg
      Rönnbergmyran myr
      Rönnkullen höjd
      Rönnkullen berg
      Rönnkullen höjd
      Rönnlandet höjd
      Rönnlidbäcken bäck
      Rönnliden berg
      Rönnliden berg
      Rönnliden höjd
      Rönnliden, Västra berg
      Rönnliden, Östra berg
      Rönnlidtjärnarna tjärnar
      Rönntjärnen tjärn
      Rörholmen holme
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörsjön sjö
      Rörsröjningen åker
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnbäcken bäck
      Rörtjärnbäcken bäck
      Rörudden udde
      Röruddmyran myr
      Rösjön sjö
      Rösjön sjö
      Rötholmen holme
      Rötjärn tjärn
      Rötjärn, Lilla tjärn
      Rötjärn, Stora tjärn
      Rötjärnarna tjärnar
      Rötjärnarna tjärnar
      Rötjärnberget berg
      Rötjärnberget berg
      Rötjärnberget berg
      Rötjärnberget höjd
      Rötjärnbäcken bäck
      Rötjärnbäcken bäck
      Rötjärnen tjärn
      Rötjärnen tjärn
      Rötjärnen Lilla tjärn
      Rötjärnen Stora tjärn
      Rötjärnmyran myr
      Rötjärnmyran myr
      Röttjärn tjärn
      Röttjärn tjärn
      Röttjärnmyran myr
      Rövarbäcken bäck
      Röåholmen holme
      Röån del av älv
      Röåviken vik
      Saletjärn tjärn
      Salmon-Ersviken vik
      Salmon-Olsbäcken bäck
      Salmansmyran myr
      Salmansmyrfarsten äng
      Salmonstjärn tjärn
      Salmanstjärnholmen holme
      Salmonsmyrarna myrar
      Salomonstjärn, Stora tjärn
      Salomonstjärnen tjärn
      Salomonstjärnen, Lilla tjärn
      Salomonstjärnen tjärn
      Salomonstjärnholmen holme
      Salomonstjärnholmen holme
      Salomonstjärnholmen holme
      Salströmsbräntet höjd
      Saltgräsmyran myr
      Samel-Henriksmyran myr
      Sammelsrået myr
      Sammelsselet lugnvatten
      Sandbackmyran myr
      Sandbackmyran myr
      Sandedan eda
      Sandedan eda
      Sandremmen ås
      Sandsjöbäcken bäck
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sandtegen åker
      Sandtegen åker
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikudden udde
      Sara Gretasudden udde
      Saterhålet myr
      Sathålmyran myr
      Saxtjärn tjärn
      Saxtjärnen tjärn
      Saxvattenberget höjd
      Saxvattenholmen holme
      Saxvattenmyren myr
      Saxvattenstormyran myr
      Saxvattnet sjö
      Saxvattnet sjö
      Seger-Kajsasholmen holme
      Segreshålet myr
      Selet äng
      Selet äng
      Selforsen fors
      Selforsen fors
      Selforsen fors
      Selforsen fors
      Selforsen fors
      Selsforsen fors
      Selforsmyran myr
      Sesmentjärnen tjärn
      Sesmentjärnen tjärn
      Sesselstegen åker
      Sibacken backe
      Sidberget höjd
      Sigridshålet slåttermyr
      Sikedan eda
      Siksjöberget berg
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöholmen holme
      Siksjöholmen holme
      Siksjöklippen berg
      Siksjökullen höjd?
      Siksjön sjö
      Siksjön sjö
      Siksjötjärnen tjärn
      Sikullen berg
      Sikullen kulle
      Simsjöberget berg
      Simsjöbergnäset näs
      Simsjölandet kronopark
      Simsjömon mo
      Simsjötjärnen tjärn
      Simsjöåmon mo
      Simsjöås berg
      Sinksjön sjö
      Sinksjönäset Saknas
      Sinksjöviken Saknas
      Sinksjövikmyren Saknas
      Sinksjöån Saknas
      Sinäset näs
      Sjul-Sjulsmyran myr
      Sjulvallviken vik
      Sjutjärnarna tjärnar
      Sjutjärnmyran myr
      Självvucksemyran myr
      Sjöbäcken bäck
      Sjöbäcken bäck
      Sjöbäcken bäck
      Sjödammet damm
      Sjökullen höjd
      Sjömansröjningen åker
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyren myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjömyrholmen holme
      Sjöraningen äng
      Sjötegen åker
      Sjötjärnen Saknas
      Sjöudden äng
      Sjöudden udde
      Skackelandtegen åker
      Skalberget berg
      Skalberget höjd
      Skalberget berg
      Skalberget berg
      Skalberget bergshöjd
      Skalberget berg
      Skalberget höjd
      Skallberget berg
      Skallberget berg
      Skallberget kronopark
      Skallberget kronopark
      Skallberget höjd
      Skallbergmyran myr
      Skallvattenberget berg
      Skallvattenberget, Västra Saknas
      Skallvattenberget, Östra Saknas
      Skallvattenbäcken bäck
      Skallvattensjön sjö
      Skallvattensjön sjö
      Skarpabborrtjärn tjärn
      Skarpberget höjd
      Skarpmyren myr
      Skarpnäset äng
      Skarpnäset äng
      Skarpraningen äng
      Skarpsjöberget höjd
      Skarpsjöberget Lilla höjd
      Skarpsjöberget, Stora höjd
      Skarpsjöbäcken bäck
      Skarpsjöbäcken bäck
      Skarpsjöbäcken bäck
      Skarpsjöbäcken, Lilla bäck
      Skarpsjömyran myr
      Skarpsjömyran myr
      Skarpsjömyren myr
      Skarpsjömyren myr
      Skarpsjön = St. Skarpsjön sjö
      Skarpsjön, Lilla sjö
      Skarpsjön, Stora sjö
      Skarpsjön sjö
      Skarpsjön sjö
      Skarptjärnen tjärn
      Skatamyran myr
      Skatamyran myr
      Skatamyrbrännan bränna
      Skatamyrselet sel
      Skatamyrselet sel
      Skatebränna bränna
      Skaviken vik
      Skavmyran myr
      Skavtjälen dal
      Skavtjärn tjärn
      Skavtjärn tjärn
      Skavtjärn tjärn
      Skavtjärnen tjärn
      Skavtjärnen tjärn
      Skavtjärnbäcken bäck
      Skavtjärnbäcken bäck
      Skavtjärnkullen kulle
      Skavtjärnmyran myr
      Skavtjärnmyrarna myrar
      Skavviken myr
      Skavåsen ås
      Skavåsen berg
      Skavåsen backe
      Skelberghällorna berg
      Skelsberget berg
      Skelt(j)berget berg
      Skidsjöbäcken bäck
      Skidsjön sjö
      Skidsjön sjö
      Skifsjömon mo
      Skifta äng
      Skilkberget höjd
      Skillingbäcken bäck
      Skillingsbäcken bäck
      Skillingsmyran myr
      Skillingsmyran myr
      Skillingsåsen berg
      Skillingsåsen berg
      Skillingsåsen berg
      Skillingsåsen höjd
      Skillingsåsmyrarna myrar
      Skillingsåstjärnarna tjärnar
      Skjulvalviken vik
      Skoffelmyran myr
      Skofferbäcken bäck
      Skoffertjärnen tjärn
      Skoforbäcken bäck
      Skoforbäcken bäck
      Skoforloken vattensamling
      Skofortjärn tjärn
      Skogmyran myr
      Skogmyran myr
      Skogmyran myr
      Skogmyran myr
      Skogmyran myr
      Skogmyrbrännan bränna
      Skogmyrbäcken bäck
      Skogrået myr
      Skogslåtten äng
      Skogsslåtten äng
      Skogsågbäcken bäck
      Skolla holme
      Skolraningen udde
      Skolraningen äng
      Skolraningsviken vik
      Skolröjningen åker
      Skolsågbäcken bäck
      Skotthålet skogsglänta
      Skottårbäcken bäck
      Skovelsjöberg berg
      Skovelsjöberg berg
      Skovelsjöberget berg
      Skovelsjöberget höjd
      Skovelsjöbäcken bäck
      Skovelsjöbäcken bäck
      Skovelsjöbäcken bäck
      Skovelsjökullen berg
      Skovelsjömyran myr
      Skovelsjömyran myr
      Skovelsjömyrarna myrar
      Skovelsjömyrarna myrar
      Skovelsjön sjö
      Skovelsjön sjö
      Skovelsjön sjö
      Skovelsjön sjö
      Skovelsjön sjö
      Skovelsjösundet sund
      Skoversjöbäcken bäck
      Skoversjökullen kulle
      Skoversjömyran myr
      Skoversjövarpet notvarp
      Skoversjön sjö
      Skrakaudden udde
      Skrapamyran, Mitti myr
      Skrapamyran, Väster myr
      Skrapamyran, Öster myr
      Skrattabborrbäcken bäck
      Skrattabborrmyran myr
      Skrattabborrmyran myr
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärnbäcken bäck
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattarbränna höjd
      Skraveludden udde
      Skrålmyran myr
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtjärn tjärn
      Skråtjärnbäcken bäck
      Skråtjärnbäcken bäck
      Skråtjärnbäcken bäck
      Skråtjärnbäcken bäck
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtj. tjärn
      Skråtjärnkullen höjd
      Skråtjärnmyrarna myrar
      Skräddarbäcken bäck
      Skräddarbäcken Saknas
      Skräddarsbäcken bäck
      Skräddarsten sten
      Skräpamyran myr
      Skvalabäcken bäck
      Skvalabäcken bäck
      Skvalabäcken bäck
      Skvalabäcken bäck
      Skvalabäckmyran myr
      Skvalabäckmyran myr
      Skvalabäckmyran myr
      Skvalabäckudden udde
      Skvalabäckviken vik
      Skvalabäckviken vik
      Skvalatjärnarna tjärnar
      Skällrået myr
      Skäret grund
      Skärholmen holme
      Skärmansraningen äng
      Skärudden udde
      Skärudden udde
      Slagforsen fors
      Slaghökkullen kulle
      Slagörkullarna kullar
      Slammerkullarna kullar
      Slammerkullen höjd
      Slaskmyran myr
      Slinghålet äng
      Slipstenforsen fors
      Slipstenforsen fors
      Slågurkullen bergstopp
      Slåttesdammet damm
      Slåttesdammet damm
      Slåttesholmen holme
      Slåttesmyran, Lilla myr
      Slåttesstugeforsen fors
      Slåttestjärn tjärn
      Slåttestjärnen tjärn
      Slämsken äng
      Släptegen åker
      Slärvmyran myr
      Smalmyran myr
      Smalmyran myr
      Smedjtegen åker
      Smidibacken backe
      Smirabacken backe
      Småbergen berg
      Småbergen höjder
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småholmarna holmar
      Småhålen äng
      Småhällmyran myr
      Småhällorna hällar
      Småhällorna höjder
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småraningarna ängar
      Småtjärnarna tjärnar
      Smörasken holme
      Smörasken holme
      Smörasken holme
      Smörasken äng
      Smörasken holme
      Snarabacken backe
      Snebacken backe
      Snellmanstjärnen tjärn
      Snorråsen ås
      Snorråsmyran myr
      Snushässjan äng
      Snåberget höjd
      Snåberget höjd
      Snålbiten udde
      Snålbiten udde
      Snålbiten äng
      Snårgäddtjärnen tjärn
      Snällrostjärn tjärn
      Snöberget berg
      Snödkullen, Lilla kulle
      Snödkullen, Stora kulle
      Snödliden höjd
      Snödmyran myr
      Snödmyran myr
      Snökullen bergstopp
      Snölia berg
      Snömyran myr
      Snörstarrberget berg
      Snörstarrberget berg
      Snörstarrberget, Norra o. Södra berg
      Snörstarrbrännan bränna
      Snörstarrbrännan bränna
      Snörstarrmon mo
      Snörstarrmon mo
      Snörstarrmon mo
      Snörstarrmyran myr
      Snörstarrmyran myr
      Snörstarrmyran myr
      Snörstarrtjärn tjärn
      Snöstermyran myr
      Snösterbrännan bränna
      Snösterbäcken bäck
      Snöstertjärnarna tjärnar
      Snövkullen kulle
      Snövmyran myr
      Solasnarken berg
      Solasnarken berg
      Solasnarken höjd
      Sotforsen fors
      Sotraningen äng
      Spaderkullen höjd
      Sparmansränna timmerränna
      Sparvselskullen berg
      Spetliden berg
      Spillerberget berg
      Spillerberget höjd
      Spillerbränna bränna
      Spillerbäcken bäck
      Spillerbäcken bäck
      Spillermyran myr
      Spillersjön sjö
      Spillertjärn tjärn
      Spillertjärnen tjärn
      Spirberget Saknas
      Spirberget höjd
      Spirbergkullen höjd
      Spirbergstjärnen Saknas
      Spirbergtjärn tjärn
      Spolandersholmen holme
      Spolandersholmen holme
      Spotta myr
      Spruckenkullen höjd
      Spruckenmyran myr
      Sprängmyran myr
      Sprängmyren myr
      Sprängmyrtjärn tjärn
      Sprängrotbäcken bäck
      Sprängrottjärn tjärn
      Sprängrottjärn tjärn
      Sprängrottjärnmyran myr
      Spröthässjan myr
      Spågrubban tjärn
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spångmyrtjärnen tjärn
      Spångselet sel
      Stabberholmen holme
      Stabburholmen holme
      Stadet landningsplats
      Stallforsen fors
      Stallstegen åker
      Stallstegen åker
      Stampbäcken bäck
      Stampbäcken bäck
      Stamsjöbäcken Saknas
      Stamsjökråkbäcken Saknas
      Stamsjömon mo
      Stamsjön sjö
      Stamsjön Saknas
      Stamsjön sjö
      Stamsjön, Lilla sjö
      Stamsjöviken vik
      Stamsjöån å
      Stamsjöån Saknas
      Stamsjöån å
      Stamsjöån å
      Starra äng
      Starrmyren myr
      Starrsundet sund
      Starrviken vik
      Stavselbränna bränna
      Stafselet älvutvidgning
      Stavselet sjö
      Stavselet lugnvatten
      Stavselet sjö
      Stavselmyrarna myrar
      Stavselsjön sjö
      Stavselåbron bro
      Stafselån å
      Stavselån å
      Stavselån å
      Stecki-Pellesudden udde
      Steckiträsket sjö
      Stektkullarna kullar
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenberget höjd
      Stenberget berg
      Stenberget berg
      Stenberget berg
      Stenberget höjd
      Stenberget berg
      Stenbergmyrarna myrar
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbithöjden berg
      Stenbithöjden höjd
      Stenbithöjden berg
      Stenbitsjöarna sjöar
      Stenbitsjöarna sjöar
      Stenbitsjön sjö
      Stenbittjärn tjärn
      Stenbittjärn tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittj. tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärn tjärn
      Stenbittjärnen, Norra tjärn
      Stenbittjärnen, Södra tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnbäcken bäck
      Stenbittjärnbäcken bäck
      Stenbittjärnbäcken bäck
      Stenbittjärnkullen kulle
      Stenbittjärnmyren myr
      Stenbrännmyran myr
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäckgren
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcksmyran myr
      Stenbäcksmyran myr
      Stenbäckmyren myr
      Stenbäcktjärnen tjärn
      Stendalsmyran myr
      Stendammbäcken bäck
      Stendammyran myr
      Stenedan eda
      Stengärdan åker
      Stenhagategen åker
      Stenhalsen myr
      Stenhammarkullen kulle
      Stenhammarkullen höjd
      Stenhammarkullen bergshöjd
      Stenhammarkullen, Lilla kulle
      Stenhammarmyran myr
      Stenhammartjärnen tjärn
      Stenholmmyrarna myrar
      Stenholmtjärnen tjärn
      Stenholmtjärnen tjärn
      Stenholmtjärn tjärn
      Stenhuverberget berg
      Stenhuverberget höjd
      Stenhuverklunsen höjd
      Stenhuvertjärnen tjärn
      Stenhuvertjärn tjärn
      Stenhålet grop
      Stenhålet vik
      Stenhålet myr
      Stenhöverklunsen berg
      Stenhöverkullen bergstopp
      Stenloken tjärn
      Stenloken lok
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyren Saknas
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyren Saknas
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran, Lilla myr
      Stenmyran, Stora myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyrarna myrar
      Stenmyrberget höjd
      Stenmyrberget höjd
      Stenmyrberget berg
      Stenmyrberget berg
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenmyrbäcken bäck
      Stenmyrlandet kronopark
      Stenmyrlandet kronopark
      Stenmyrtjärn tjärn
      Stenmyrtjärnen tjärn
      Stenmyrtöva myr
      Stennäs näs
      Stennäset näs
      Stennäsholmen holme
      Stennäsholmen holme
      Stennäsraningen äng
      Stenraningen äng
      Stenraningen äng
      Stenraningen äng
      Stenrået myr
      Stenröjningen åker
      Stenselberget berg
      Stenselberget höjd
      Stenselbergmyran myr
      Stenselbergtången tånge
      Stenselkroken krok
      Stenselkroken krökning av älv
      Stenselmon mo
      Stenselröjningen åker
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjökullen höjd
      Stensjökullen berg
      Stensjömyran myr
      Stensjömyran myr
      Stensjömyran myr
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön kronopark
      Stensjön kronopark
      Stensjön kronopark
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön, Lilla sjö
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stensundet sund
      Stensundet sund
      Stensvattenberget berg
      Stensvattenb. berg
      Stensvattenberget höjd
      Stensvattenbäcken bäck
      Stensvattenbäcken bäck
      Stensvattenbäcken bäck
      Stensvattenkullen höjd
      Stensvattenlänninga båtlänningsvik
      Stensvattenmucken område
      Stensvattenmyran myr
      Stensvattenmåcken landtunga
      Stensvattensjön sjö
      Stensvatten sjö
      Stensvattnet sjö
      Stensvattnet sjö
      Stensvattn(et), se Stensvattensjön Saknas
      Stensvattnet sjö
      Stentjärn tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnmon mo
      Stentjärnmyran myr
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenvarpet notvarp
      Stenvarpet notvarp
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken slåtter
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenvikraningen äng
      Stenvogen vik
      Stenvogen vik
      Stenvogen vik
      Stenvogen udde
      Stenvogsraningen slåtter
      Stenvogstjärnen tjärn
      Stenvogudden udde
      Stenvågen vik
      Stickarudden Saknas
      Stinasbränna bränna
      Stockholmsgatorna remna i berg
      Stockholmsgatorna grottor
      Storabborrtjärn tjärn
      Storabborrudden udde
      Storavasjön sjö
      Stor-Backatjärnen tjärn
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbergbäcken bäck
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storberget bergshöjd
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget bergshöjd
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storbergkullen höjd
      Storbergetmyran myr
      Storbergmyran myr
      Storbergmyran myr
      Storbergmyren myr
      Storbergmyran myr
      Storbergmyr myr
      Storbergmyr myr
      Storbergskullen Saknas
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbergtjärn tjärn
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbjörnmyrtjärnen tjärn
      Storblätjsjön sjö
      Storbrånan höjd
      Storbränna eldhärjad skogstrakt
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dalgång
      Stordammet damm
      Stordammet damm
      Stordiket vik
      Storedan eda
      Storedan eda
      Storforsedan eda
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsmyran myr
      Storforsmyran myr
      Storforsselet lugnvatten
      Storforsstrucken fors
      Storfyrkantiglägdan åker
      Storgranrået myr
      Storgärdan åker
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen Saknas
      Storholmen slåtter
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmmyran myr
      Storholmtjärn tjärn
      Storholmtjärnen tjärn
      Storhugslet hygge
      Storhundberget berg
      Storhällan bergstopp
      Storhällorna hällar
      Storjola åker
      Storjolraningen äng
      Storjärvsjökullen berg
      Storkullen kulle
      Storladnäset äng
      Storlanäsudden äng
      Storjärnäsmyran myr
      Storkavelrået myr
      Storklippen berg
      Storklippen berg
      Storloksundet sund
      Stormobäcken bäck
      Stormomyran myr
      Stormomyran myr
      Stormomyran myr
      Stormomyren myr
      Stormomyran myr
      Stormon mo
      Stormon mo
      Stormossamyran myr
      Stormotjärn tjärn
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyra myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrarna myrar
      Stormyrarna myrar
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren slåtter
      Stormyren Saknas
      Stormyren Saknas
      Stormyren, Gafsele- myr
      Stormyren, Kullerbacka- myr
      Stormyrbacken backe
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget höjd
      Stormyrbrännan bränna
      Stormyrbrännan bränna
      Stormyrbränna bränna
      Stormyrbrännan bränna
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrdalen dal
      Stormyrkullarna kullar
      Stormyrkullarna höjder
      Stormyrkullen berg
      Stormyrrå myr
      Stormyrsjön sjö
      Stormyrsjön sjö
      Stormyrsjön sjö
      Stormyrtjälen myr
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormsundet del av Sämsjön
      Stormörttjärn tjärn
      Stornorsjöberget berg
      Stornorsjöberget berg
      Stornäset Saknas
      Stornäset myr
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset äng
      Storoxmyrarna myrar
      Storpusten myr
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen slåtter
      Storraningen slåtter
      Storraningshalsen äng
      Storrenberget berg
      Storrisbäcken bäck
      Storrisbäcken bäck
      Storriset berg
      Storriset berg
      Storriset berg
      Storriset skogsmark
      Storriset bränna
      Storriset berg
      Storriset område
      Storriset höjd
      Storriset skogsområde
      Storrisforsarna forsar
      Storrismyran myr
      Storrismyran myr
      Storrået myr
      Storået myr
      Storråudden udde
      Storrävelmyran myr
      Storrävla myr
      Storrödtjärnen tjärn
      Storröjningen åker
      Storröjningen slåtter
      Storröjningen åker
      Storröjningsbron bro
      Storsandudden Saknas
      Storsandudden udde
      Storsimsjön sjö
      Storsjöbåthusvika vik
      Storsjöbäcken bäck
      Storsjöliden berg
      Storsjöliden höjd
      Storsjömyran myr
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjöviken vik
      Storskarpsjöberget berg
      Storskarpsjön sjö
      Storstenforsen fors
      Storstenforsen fors
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Stornstenmyran myr
      Storstentjärnen tjärn
      Storstentjärnen tjärn
      Storstentjärnen tjärn
      Storstentjärn tjärn
      Storstentjärnbäcken bäck
      Storstentjärnmyran myr
      Storstycket slåtter
      Storsundet sund
      Storsängsjöberget berg
      Stortallbrännan bränna
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen teg
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnmyran myr
      Stortjärnmyran myr
      Stortrehörningen sjö
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde, slåtter
      Storullsjömyran myr
      Storullsjömyrbäcken bäck
      Storullsjön sjö
      Storvalvattnet sjö
      Storvika vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken Saknas
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikmyran myr
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storån Saknas
      Storån älv
      Storån Saknas
      Storön ö
      Storön holme
      Storön ö
      Stotstjärnen tjärn
      Strandmyran myr
      Stretmyran myr
      Struckan fors
      Struckan fors
      Struckan fors
      Struckan fors
      Struckholmen holme
      Struckholmen, Lilla holme
      Struckholmen, Stora holme
      Struckmyran myr
      Struckudden udde
      Stråken fors
      Stråken fors
      Stråkholmen holme
      Sträckarmyran myr
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Strömsundmyran myr
      Stubbdalen äng
      Stubbraningen äng
      Stubbraningen äng
      Stubbraningen äng
      Stubbraningen äng
      Stubbraningen äng
      Stubbröjningen åker
      Stubbviken vik
      Stugeforsen fors
      Stugemyran myr
      Stugemyran myr
      Stugumyran myr
      Stugetegen åker
      Stugetegen åker
      Stugeudden udde
      Stuggolvmyran myr
      Stämdagstjärn tjärn
      Stämdagstjärnen tjärn
      Stämdagstj(ärnen), se Stämlagstjärnen Saknas
      Stämdagstjärnbäcken bäck
      Stämlagsbäcken bäck
      Stämlagstjärnen tjärn
      Stämvarpet notvarp
      Stämviken vik
      Stämviken vik
      Stämviken vik
      Stämvikudden udde
      Stämvikudden udde
      Stöttingfjället lågfjäll
      Suggselet lugnvatten
      Suggsele sel
      Sultenabborrtjärn tjärn
      Sultenabborrtjärnen tjärn
      Sumpstugedörren kärr
      Sumpstugudörren strandområde
      Sundbrännan bränna
      Sundbrännan bränna
      Sundet sund
      Sundmyran myr
      Sundmyran myr
      Sundraningen äng
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärnarna tjärnar
      Sundtjärnbäcken bäck
      Sundtjärnbäcken bäck
      Sundudden udde
      Sundudden slåtter
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sunnabergsmyran myr
      Sunnabergsslåtten äng
      Sunnasjöbränna bränna
      Sunnansjöbrännan bränna
      Sunnansjöbrännan bränna
      Surbergbäcken bäck
      Susrbergbäcken bäck
      Surberget berg
      Surberget höjd
      Surberghällan häll
      Surbergtjärn tjärn
      Surbergtjärnarna tjärnar
      Surbergtjärnarna tjärnar
      Svanabyforsen fors
      Svanabymyran myr
      Svanaklippen höjd
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyrbäcken bäck
      Svanatjärnsholmen Saknas
      Svanatjärnsholmen holme
      Svanatjärnsudden udde
      Svanatjärnsudden Saknas
      Svanaträsk sjö
      Svanaträskbäcken bäck
      Svanaträskbäcken bäck
      Svanaträsket sjö
      Svanaträsket sjö
      Svanbomyran myr
      Svanehålet grop
      Svanloken tjärn
      Svanmyran myr
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svarta havet tjärn
      Svarta havet myr
      Svartbergdalen dal
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartberget höjd
      Svartberget höjd
      Svartberget höjd
      Svartbergsfäbodarna fäbodställe
      Svartbergmyrarna myrar
      Svartbergrået myr
      Svartbergsjöarna sjöar
      Svartbergsjöarna sjöar
      Svartbergsjön tjärn
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken Saknas
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckmyren Saknas
      Svartbäckudden udde
      Svarthopptjärn tjärn
      Svartmyran vik
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjökullen höjd
      Svartsjömyran myr
      Svartsjön vik
      Svartsjön vik
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnberget höjd
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnraningen betesmark
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken Saknas
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartvikmyran myr
      Svartvikudden udde
      Svartvikudden udde
      Svedjan näs
      Svedjberget höjd
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget berg
      Svedjebergbäcken bäck
      Svedjeberget höjd
      Svedjeberget höjd
      Svedjeberget höjd
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget höjd
      Svedjeberget berg
      Svedjebergmyrarna myrar
      Svedjebergrået myrrå
      Svejberget berg
      Svedjmyran myr
      Svedjmyran myr
      Svedjmyran myr
      Svejmyran myr
      Svejmyran myr
      Svejmyran myr
      Svedjmyrhalsen vik
      Svedjmyrtjärn tjärn
      Svedjemyrtjärnarna tjärnar
      Svedjraningen äng
      Svejröjningen åker
      Svedjsjön sjö
      Svejsjön sjö
      Svejstormyran myr
      Svedjstormyran myr
      Svedjudden udde
      Svejudden udde
      Svedjudden udde
      Svedjviken vik
      Svedjviken vik
      Svejviken vik
      Sven Jöransmyran myr
      Sven Jöransmyran myr
      Sven-Jöransmyran myr
      Sven-Jöranstjärn tjärn
      Svennäset udde
      Sviksjöberget Saknas
      Sviksjöbäcken bäck
      Sviksjöbäcken Saknas
      Sviksjöbäcken bäck
      Sviksjödammen Saknas
      Sviksjödammet damm
      Sviksjömyran myr
      Sviksjömyra Saknas
      Sviksjömyran myr
      Sviksjön sjö
      Sviksjön sjö
      Sviksjön Saknas
      Sviksjönäset näs
      Sviksjönäset slåtter och udde
      Svärmyren Saknas
      Svärmyran myr
      Svämyran myr
      Svämyrbäcken bäck
      Svämyrbäcken Saknas
      Svärmorbäcken bäck
      Svärmormyran myr
      Svärmortjärn tjärn
      Sågberget berg
      Sågberget höjd
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågholmen holme
      Sågmyran myr
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtj. tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sågåsen berg
      Sångåsen ås
      Säckforsen fors
      Säckmyran myr
      Sälgberget berg
      Sämma vadställe
      Sämman lugnvatten
      Sämsjöberget höjd
      Sämsjöberget berg
      Sämsjöberget berg
      Sämsjöberget höjd
      Sämsjöberget kronopark
      Sämsjöberget berg
      Sämsjödammet fördämning
      Sämsjölandet kronopark
      Sämsjölandet kronopark
      Sämsjön sjö
      Sämsjön sjö
      Sämsjön sjö
      Sämsjön = Storsimsjön sjö
      Sämsjön Lilla sjö
      Sämsjön sjö
      Sämsjötjärn tjärn
      Sämsjötjärnen tjärn
      Sämsjötjärnen tjärn
      Sämsjötjärnen tjärn
      Sämsjötjärnmyrarna myrar
      Sämsjöån å
      Sämsjöån å
      Sämsjöån bäck
      Sämsjöån å
      Sämsjöån å
      Sämsjöån å
      Sämskarmyran myr
      Sämskarmyren Saknas
      Sämsktjäl höjd
      Sängsjöberget berg
      Sängsjöberget höjd
      Sängsjöbergmyran myr
      Sängsjöbergmyrbäcken bäck
      Sängsjömyran myr
      Sängsjömyran myr
      Sängsjön sjö
      Sängsjön, se Sinksjön Saknas
      Sängsjön sjö
      Sängsjönäset näs
      Sängsjöviken vik
      Sängsjövikmyran myr
      Sängsjöån å
      Sängsjöån å
      Sänksjöberget Saknas
      Sänksjöbergmyren slåttermyr
      Sänksjön sjö
      Sänksjön sjö
      Sänksjön sjö
      Sänksjön sjö
      Sänksjötjärnarna tjärnar
      Sässmunbäcken bäck
      Sässmuntjärn tjärn
      Sävudden udde
      Söderberget berg
      Söderbyberget berg
      Söndagsbäcken Saknas
      Söndagsbäcken bäck
      Söndagsmyran myr
      Söndagstjärnen Saknas
      Sönneskullen bergstopp
      Sörberget höjd
      Sörberget höjd
      Sörberget höjd
      Sörbränna bränna
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbäckmyran myr
      Sörbäckmyran myr
      Söredan bakvatten
      Sörhöjden höjd
      Sörkullen kull
      Sörlångmyrarna myrar
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyrtjärn tjärn
      Sörrået myr
      Sörsjöberget höjd
      Sörsjöberget berg
      Sörsjöbäcken bäck
      Sörsjön sjö
      Sösjön del av Torfsjön
      Sörsjön = Orgsjön sjögren
      Sörsjön del av Torvsjön
      Sörsjön Saknas
      Sörsjön sjö
      Sörsjösundet sund
      Sörsjöviken vik
      Sösjöviken vik
      Sörstrand älvstrand
      Sörtjäredalsviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken inskärning i udde
      Sörviken vik
      Sörviken, Nedre vik
      Sörviken, Övre vik
      Sörvikmyran myr
      Sörvikshålet grop i älv
      Söråseleforsen fors
      Söråseleforsen Saknas
      Söråseleholmarna holmar
      Söråselforsen fors
      Söråselenäset näs
      Söråselesjön sjö
      Söråselesjön utvidgning i älv
      Tallbackmyran myr
      Tallberg kronopark
      Tallbergbäcken bäck
      Tallbergbäcken bäck
      Tallbergbäcken bäck
      Tallberget berg
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget berg
      Tallberget Saknas
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget kronopark
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget bergshöjd
      Tallberget bergshöjd
      Tallberget Saknas
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget bergås
      Tallberget berg
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget, Norra berg
      Tallberget, Södra berg
      Tallbergkullarna kullar
      Tallbergkullen höjd
      Tallbergmyran myr
      Tallbergtjärn tjärn
      Tallbergtjärnen tjärn
      Tallbergtjärnen tjärn
      Tallbergtjärnen tjärn
      Tallbergtjärnbäcken bäck
      Tallbuskmyran myr
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallkullarna kullar
      Tallkullarna bergskedja
      Tallmyran myr
      Tallmyren Saknas
      Tallmyran myr
      Tallriksholmen holme
      Tallsjöarna sjöar
      Tallsjöbergen berg
      Tallsjöbergen höjder
      Tallsjöberget berg
      Tallsjöbergtjärnarna tjärnar
      Tallsjöbäcken bäck
      Tallsjöbäcken bäck
      Tallsjöbäcken bäck
      Tallsjöbäcken bäck
      Tallsjöbäcktjärnarna tjärnar
      Tallsjön sjö
      Tallsjöremmen sandås
      Tallskatamyran myr
      Tallskatamyren Saknas
      Tallskatarmyran myr
      Tallskatamyran myr
      Talluriken skogsområde
      Tallåsberget berg
      Tallåsen berg
      Tallåsen berg
      Tallåsmyran myr
      Tallåsmyran myr
      Tallåsmyren myr
      Tallåsmyran myr
      Tallåsmyran myr
      Tallåsen ås
      Tallörken bäck
      Tangen skogsmark
      Tappen myr
      Tappen myr
      Tarmsjön tjärn
      Tarmsjön Saknas
      Tarmsjön tjärn
      Tarparmyran myr
      Tarpet åker
      Tegelträskbäcken bäck
      Tegelträskbäcken å
      Tegelträskbäcken bäck
      Tegelträsket sjö
      Tegelträsket sjö
      Ten(g)sjöbäcken Saknas
      Ten(g)sjömyren Saknas
      Ten(g)sjön Saknas
      Tenmyran myr
      Tensjöberget berg
      Tensjöberget höjd
      Tensjömon mo
      Tensjömyran myr
      Tensjömyran myr
      Tensjön sjö
      Tensjön sjö
      Testamentet slåtter
      Testamente slåtter
      Testamente slåtter
      Tiekomyran myr
      Timmerhuggmyran myr
      Timmertjärn tjärn
      Tisteltegen åker
      Tjesjöforsen fors
      Tjesjömyran myr
      Tjesjön Saknas
      Tjesjön sjö
      Tjesjön sjö
      Tjesjötjärnen tjärn
      Tjesjötjärnmyran myr
      Tjesjöraningen äng
      Tjesjöån å
      Tjesjöån å
      Tjesjöån Saknas
      Tjesjöån å
      Tjolmankullarna kullar
      Tjolmanmyran myr
      Tjolmansjön sjö
      Tjolmansjön sjö
      Tjusjöberget berg
      Tjusjöbrännan skog
      Tjusjöbäcken bäck
      Tjusjöbäcken bäck
      Tjusjökullen höjd
      Tjusjökullen, Norra kulle
      Tjusjökullen, Södra kulle
      Tjusjön sjö
      Tjusjön sjö
      Tjuvhålet äng
      Tjyvanholmen holme
      Tjäderberget höjd
      Tjäderkullen kulle
      Tjäderkullen kulle
      Tjädermyran myr
      Tjädervinmyran myr
      Tjälberget berg
      Tjälberget höjd
      Tjälberget berg
      Tjälbobränna bränna
      Tjälmyran myr
      Tjälmyran myr
      Tjälmyra myr
      Tjälmyran, Stora myr
      Tjälmyran, Lilla myr
      Tjälmyran myr
      Tjälmyrarna myrar
      Tjälmyrliden berg
      Tjäln dal
      Tjäln dal
      Tjäredalen äng
      Tjäredalsbäcken bäck
      Tjäredalskullen kulle
      Tjäredalssundet sund
      Tjäredalstjärn tjärn
      Tjäredalsviken vik
      Tjäredalsudden udde
      Tjäredalsviken vik
      Tjäredalsviken vik
      Tjäredalsviken Norra vik
      Tjäredalsviken, Södra vik
      Tjärerået myr
      Tjärnbacken backe
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget, Nedre berg
      Tjärnberget, Övre berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäckmyran myr
      Tjärnbäcksmyran myr
      Tjärndraget holme
      Tjärndraget äng
      Tjärndraget Saknas
      Tjärndragsraningen betesmark
      Tjärndragsudden udde
      Tjärndragsudden udde
      Tjärndragsudden udde
      Tjärnen vik
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Jtärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrberget höjd
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrholmarna myrholmar
      Tjärnmyrkullen kulle
      Tjärnmyrkullen höjd
      Tjärnmyrkullen kulle
      Tjärnmyrliden höjd
      Tjärnmyrriset område
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnriset myrmarker
      Tjärnrået myr
      Tjärnslåtten äng
      Tjärnudden udde
      Tjärryva udde
      Tjönikröjningen åker
      Tobakholmbäcken bäck
      Tobakholmbäcken bäck
      Tobakholmen holme
      Tobakholmen holme
      Tobakholmen holme
      Tobakholmudden udde
      Tobakholmudden udde
      Tobakholmviken vik
      Tobaksbacken backe
      Tobaksholmen holme
      Tobakshässjan äng
      Tobaksrået äng
      Tobaksudden udde
      Tobaksviken vik
      Tobakvarpet notvarp
      Tokberget berg
      Tokberget berg
      Tolvmansbäcken bäck
      Tolvmansbäcken Saknas
      Tolvmansmyren Saknas
      Tolvmansmyran myr
      Tolvmansmyran myr
      Tolvmansudden udde
      Tomas Håkesmyran myr
      Tomasmyran myr
      Tomas-Sjulbäcken bäck
      Tomas-Sjulslokarna småtjärnar
      Tomassjöbäcken bäck
      Tomas-Sjullokarna tjärnar
      Tomassjöbäcken bäck
      Tomassjöbäcktegen äng
      Tomassjömyran myr
      Tomassjön sjö
      Tomassjön sjö
      Tomassjötjärnen tjärn
      Tomasstranden äng
      Tomasåkasbrännan bränna
      Tomasåkasmyra myr
      Tomloken lok
      Torbränna bränna
      Torget, Nedre torg
      Torget, Övre torg
      Torholmmyran myr
      Tormyran myr
      Torparmyran myr
      Torparmyran myr
      Torparraningarna ängar
      Torpet äng
      Torrberget berg
      Torrberget höjd
      Torraningen äng
      Torrmobäcken bäck
      Torrmobäckraningen äng
      Torrviken vik
      Torvselberget höjd
      Torvsele sel
      Torvselet sel
      Torvsjöbron bro
      Torvsjömyran myr
      Torvsjömyran myr
      Torvsjön sjö
      Torvsjön sjö
      Torvsjö(n) by o. sjö /Se
      Torvsjöåmyran myr
      Torfsjöån å
      Torvsjöån å
      Toskbäcken bäck
      Toskloken äng
      Toskmyran myr
      Toskrået myrrå
      Tosktjärn tjärn
      Tosktjärn tjärn
      Tosktjärn tjärn
      Tosktjärnbäcken bäck
      Tosktjärnmyran myr
      Tramparmyran myr
      Tranelandet myr
      Tranmyran myr
      Trebäckarna bäckar
      Trebäckarna bäckar
      Tredjekullen kulle
      Tredjekullen kull
      Tredje kullen kulle
      Trefjärdingsmyran myr
      Tregrenmyren Saknas
      Tregrenmyran myr
      Trehässjnäset äng
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen kronopark
      Trehörningen kronopark
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget del av Järvsjökullen
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningskullen kulle
      Trehörningsmyran myr
      Trekarludden udde
      Trekikarhålet skogsglänta
      Trekikarmyran myr
      Trekikarmyran myr
      Trekvisselbäcken bäck
      Trekvisselmyran myr
      Trekvisselmyren myr
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnmyran myr
      Tretjärnmyran myr
      Tretjärnmyren myr
      Trettikullarna kullar
      Trettikullen kulle
      Trettikullen kulle
      Trollberget höjd
      Trollhuvudberget berg
      Trollhuvudmyran myr
      Trollhuvudskallen höjd
      Trollhuvudtjärnarna tjärnar
      Trollhuvudtjärnarna tjärnar
      Trångsundet sund
      Trägenmyran myr
      Trättarmyran myr
      Trättarbäcken bäck
      Tröjudden äng
      Tunnersjöbäcken bäck
      Tunnersjöbäcken bäck
      Tunnersjöbäcken bäck
      Tunnersjöforsen fors
      Tunnersjökullen kulle
      Tunnersjön sjö
      Tunnersjön sjö
      Tunnersjön sjö
      Tuppen höjd
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäckmyran myr
      Tuvbäckmyran myr
      Tuvbäckvallen vall
      Tuvedan eda
      Tuvloken lok
      Tuvloken tjärn
      Tuvlänningen båtlänning
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyrarna myrar
      Tuvmyrtjärnarna tjärnar
      Tuvmyrtjärnen tjärn
      Tuvmyrviken vik
      Tuvslåtten odling
      Tvåkistorna fors
      Tvåtegarna ängar
      Tvärkullarna Saknas
      Tvärkullen höjd
      Tvärmyran myr
      Tvärmyran myr
      Tvärmyran myr
      Tvärmyran, Söder myr
      Tvärmyrbäcken bäck
      Tvärspruten fors
      Tvärtförkullen kulle
      Tvärtförkullen kulle
      Tvärtförkullen bergtopp
      Tvärtförmyran myr
      Tvärtförmyran myr
      Tväråbron bro
      Tången del av Erik-Jacksberget
      Tåskmyran myr
      Tåtegen åker
      Tällaberget berg
      Tällaberghällen berghäll
      Tällmansudden udde
      Tärvsjön sjö
      Törmobäcken bäck
      Törmoraningen slåtter
      Ullsjöbäcken bäck
      Ullsjöbäcken bäck
      Ullsjömyren myr
      Ullsjömyren, Norra myr
      Ullsjön sjö
      Ullsjön sjö
      Underkullen höjd
      Underkullen berg
      Underkullen höjd
      Underkulltjärn tjärn
      Utansjöarna sjöar
      Utansjön sjö
      Utansjön sjö
      Utgreventjärnen tjärn
      Utgrävningstjärnen tjärn
      Utjärnarna tjärnar
      Utterbäcken bäck
      Utterån äng
      Uvtjärn tjärn
      Vabelloken äng
      Vackerberget berg
      Vackerberget berg
      Vackerberget höjd
      Vackerkullen höjd
      Vackerkullen höjd
      Vackerviken vik
      Vaksjöberg kronopark
      Vaksjöberg kronopark
      Vaksjöberget berg
      Vaksjöberget höjd
      Vaksjöbergtjärnen tjärn
      Vaksjöbäcken bäck
      Vaksjöbäcken bäck
      Vaksjöbäcken bäck
      Vaksjömyran myr
      Vaksjömyran myr
      Vaksjömyran myr
      Vaksjön sjö
      Vaksjön sjö
      Vaksjön sjö
      Valberget berg
      Valberget höjd
      Valberget höjd
      Valbränna bränna
      Valbränna bränna
      Valforsen fors
      Valforsraningen äng
      Valkullen berg
      Valkullen höjd
      Vallberget berg
      Vallberget berg
      Vallen vik
      Vallen del av by
      Vallinderedan bakvatten
      Vallindermyran myr
      Vallindermyran myr
      Vallinderstjärnen tjärn
      Vallinderstjärn tjärn
      Vallmyran myr
      Vallmyran myr
      Vallmyran myr
      Vallmyrbacken backe
      Vallsbäcken bäck
      Valltjärnen tjärn
      Valludden udde
      Vallviken vik
      Vallviken vik
      Vallviken vik
      Valmvattenforsen fors
      Valmvattenkullen berg
      Valmvattenslåttern slåttermyr
      Valmvattnet sjö
      Valmvattnet Saknas
      Valmvattnet sjö
      Valmyran myr
      Valmyran myr
      Valmyran myr
      Valnäset näs
      Valvattenberget berg
      Valvattenberget berg
      Valvattenberget berg
      Valvattenberget berg
      Valvattenberget höjd
      Valvattenbrännan bränna
      Valvattenbäcken bäck
      Valvattenbäcken bäck
      Valvattenbäcken bäck
      Valvattenbäcken bäck
      Valvattenfäbodarna fäbodställe
      Valvattenkullen, se Valvattenberget berg
      Valvattenkullen höjd
      Valvattenkullen berg
      Valvattenmyran myr
      Valvattenrå myrrå
      Valvattensjön sjö
      Valvattensjön sjö
      Valvattensjön sjö
      Valvattnet sjö
      Valvattnet sjö
      Valvattnet, se Valvattensjön Saknas
      Valvattnet, Lilla sjö
      Valvattnet, Lilla sjö
      Valvattnet, Stora o. Lilla sjöar
      Valvattnet, Stora sjö
      Valvattnet, Stora sjö
      Valviken vik
      Valviken vik
      Valviken Saknas
      Valviken vik
      Valviken vik
      Valviken vik
      Valvikmyran myr
      Valvogen vik
      Valvogen vik
      Valvogen vik
      Valvogsbäcken bäck
      Valvogsmåcken landtunga
      Valvogsviken vik
      Valvsjön sjö
      Valvsjötjärn tjärn
      Valvågen vik
      Valvågsudden udde
      Valvsjön Saknas
      Valån Saknas
      Vammasjöbäcken bäck
      Vargtjärn tjärn
      Vargviken vik
      Varmsand vik
      Varmsandmyran myr
      Varmsandmyran myr
      Varnlandet bränna
      Varpsjöbäcken bäck
      Varpsjöbäcken bäck
      Varpsjöbäcken bäck
      Varpsjön sjö
      Varpsjöviken vik
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen äng
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen äng
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen, Lilla myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vattemyran myr
      Vattemyran myr
      Vattemyrtjärn tjärn
      Vattemyrtjärnen tjärn
      Vattenledningen myr
      Vattenledningen slåtter
      Vattenledningsmyren myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenledningsmyran myr
      Vattenmyren Saknas
      Vaxljusholmen Saknas
      Vaxljusholmen holme
      Vedberget höjd
      Vedlöskullen höjd
      Vedlöskullen kulle
      Vennerholmen holme
      Vidskogviken vik
      Vidundret betesmark
      Vikmyran myr
      Vikmyran myr
      Vikmyran myr
      Vikmyren Saknas
      Vikmyren Saknas
      Vikmyran myr
      Vikmyrbäcken bäck
      Vikmyrkullen Saknas
      Vikmyrkärret kärr
      Vikmyrviken Saknas
      Vikmyrviken vik
      Vikudden udde
      Vikudden Saknas
      Vilarbacken vägbacke
      Vilarbacken backe
      Vilarbackmyren Saknas
      Vilarbacktjärn tjärn
      Vilarbacktjärnen Saknas
      Vilarbäcken bäck
      Vilarbäckmyran myr
      Vilarstenarna stenar
      Vilhelminasbränna bränna
      Vilhelmsraningen äng
      Villmyran myr
      Villmyran myr
      Vilnäset näs
      Vimyran myr
      Vimyrarna myrar
      Vingelmyran myr
      Vingelmyran myr
      Vingeludden udde
      Vingeludden udde
      Vingeludden Saknas
      Vingröjningen åker
      Vinhällan klippa
      Vinliden berg
      Vinliden höjd
      Vinmyran myr
      Vinterbäcken bäck
      Vinterbäcken bäck
      Vinterhålet sank mark
      Vinterknösen berg
      Vintervalludden udde
      Vintervalludden udde
      Vintervallviken vik
      Vintervägamyran myr
      Vintervägamyran myr
      Vintervägmyran myr
      Vintervägsberget höjd
      Vintervägsberget berg
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägstegen åker
      Vintervägstegen äng
      Vintervägsviken vik
      Vintervägviken vik
      Visjöberget berg
      Visjöberget höjd
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Visjöudden udde
      Viskogtjärn tjärn
      Viskogtjärnen tjärn
      Viskogtjärnbäcken bäck
      Viskogtjärnbäcken bäck
      Viskogtjärnkullen höjd
      Viskotuva tuva
      Viskogviken vik
      Viskoviken vik
      Viskoviken vik
      Viskovikraningen betesmark
      Viskovikudden udde
      Viskogvikudden udde
      Vispsjöberget berg
      Vispsjöberget berg
      Vispsjöberget höjd
      Vispsjöbergstjärnen tjärn
      Vispsjön sjö
      Vispsjön sjö
      Vispsjön sjö
      Vispsjönoret å
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget höjd
      Vitbergsbäcken bäck
      Vitbergsbäcken bäck
      Vitbergsbäcken bäck
      Viterhuset kulle med grotta
      Viterkammaren grotta
      Vitmossaberget berg
      Vitmossaberget berg
      Vitmossaberget höjd
      Vitmossaberget höjd
      Vitmossakullen bergstopp
      Vitmossatjärn tjärn
      Vitmossatjärnen tjärn
      Vitmossatjärnbäcken bäck
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vitterhibackarna backar
      Vitterknösen höjd
      Vitterkullen kulle
      Vitterkullen höjd
      Vitterkullmyran myr
      Vittjärn tjärn
      Vittjärnarna tjärnar
      Vittjärnberget höjd
      Vittjärnberget berg
      Vittjärnberget Saknas
      Vittjärnberget höjd
      Vittjärnkullen höjd
      Vittjärnmyran myr
      Vittjärnmyran myr
      Vittjärnmyrarna myrar
      Vittjärntjärnarna tjärnar
      Vogsbäcken bäck
      Vogsmyran myr
      Volmsjön sjö
      Vålinsviken vik
      Vårmyran myr
      Vårmyran myr
      Vårmyrtjärn tjärn
      Vällingberget höjd
      Vällingbergbäcken bäck
      Vällingberget berg
      Vällingberget berg
      Vällingberget höjd
      Vällingholmen holme
      Vällingkärret kärr
      Vällingmyran myr
      Vällingmyran myr
      Vällingmyrholmen holme
      Välta fors
      Vältforsen fors
      Värniksberget berg
      Värniksberget höjd
      Värniksudden udde
      Västansjöberget berg
      Västansjöberget berg
      Västansjöbäcken bäck
      Västansjöbäcken bäck
      Västansjömyran myr
      Västansjömyren Saknas
      Västansjön sjö
      Västansjön sjö
      Västansjön sjö
      Västerbjörnkullen berg
      Väster Gottsarn sjö
      Västergrensholmen holme
      Västerholmsjön del av sjö
      Västerlidbäcken bäck
      Västermyran myr
      Västermyran myr
      Västermyran myr
      Västermyran myr
      Västermyrberget höjd
      Västermyrriset berg
      Västermyrtegen äng
      Västersandsjö del av by
      Västersjömyran myr
      Västerstorsjön del av sjö
      Västerån gren av Ångermanälven
      Västeråsen berg
      Västertjärn tjärn
      Västertjärn tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnbäcken bäck
      Västertjärnmyren myr
      Västervattnet sjö
      Västervattnet sjö
      Västervattnet sjö
      Västervattnet sjö
      Västlidmyran, Lilla myr
      Västlimyran, Norra myr
      Västlidmyran, Stora myr
      Västlimyran, Södra myr
      Västpåhällan berghäll
      Västvattnet sjö
      Väståmyran myr
      Ystasjön sjö
      Ytterbäcken Saknas
      Ytterdammet damm
      Ytter Gottsarn sjö
      Yttermyren slåttesmyr
      Ytterrocksjöbrännan bränna
      Ytter-Röjdtjärnen tjärn
      Yttersmyran myr
      Ytterstmyran myr
      Ytterstraningen äng
      Yttertjärn tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Ytterträskbäcken bäck
      Ytterträskbäcken bäck
      Ytterträskbäcken bäck
      Ytterträskbäcken bäck
      Ytterträsket sjö
      Ytterträsket sjö
      Ytterträsket sjö
      Ytterträskmyran myr
      Ytterträskmyran myr
      Ytteråtjärnbäcken bäck
      Yxlösbäcken bäck
      Yxlösholmen holme
      Yxlösloken lok
      Yxlösmyran myr
      Yxlösmyran myr
      Yxmyran myr
      Yxsjön sjö
      Yxsjön sjö
      Yxtjärnen tjärn
      Åbroraningen äng
      Åbroudden udde
      Åkerbergbäcken bäck
      Åkerbergsjön sjö
      Åkerbrännbacken backe
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerlandet del av by
      Åkernäsbäcken bäck
      Åkernäsbäcken bäck
      Åkernäsbäcken bäck
      Åkernäset udde
      Åkernäsholmarna holmar
      Åkernäsholmen holme
      Åkernäskullarna kullar
      Åkernäsmyren myr
      Åkernäsmyran myr
      Åkernäsmyran myr
      Åkernäsudden udde
      Åkernäsudden udde
      Åkernäsviken vik
      Åkernäsviken vik
      Åkerudden udde
      Ålandet äng
      Åldertjärnen tjärn
      Åldertjärnmyran myr
      Åmynnraningen äng
      Åmynnraningen äng
      Åmyran myr
      Åmyren myr
      Åmyran myr
      Åmyran myr
      Åmönne åmynning
      Ångermanälven älv
      Ångermanälven älv
      Ångermanälven älv
      Åriset bränna
      Åseleforsen Saknas
      Åseleforsen fors
      Åselestråcken fors
      Åselet lugnvatten
      Åselforsen fors
      Åselstruckorna forsar
      Åskurenäset äng
      Återgårdskullen kulle
      Återmyran myr
      Återmyran myr
      Åtjärn tjärn
      Åtjärn Saknas
      Åtjärn tjärn
      Åtjärnen slåtter
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen sel
      Åtjärn, Ytter tjärn
      Åtjärn, Över tjärn
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnliden kronopark
      Åtjärnliden lid
      Åtjärnmon mo
      Åtjärnmon mo
      Åtjärnmyrarna Saknas
      Åtjärntången del av Åtjärnliden
      Åttingen myr
      Åttingen myr
      Åttingslandet äng
      Älgbacken backe
      Älghålet myr
      Älgkroken äng
      Älgmyran myr
      Älgnäset äng
      Älgsjöberget berg
      Älgsjöberget höjd
      Älgsjöbäcken bäck
      Älgsjöbäcken Saknas
      Älgsjögrunna grund
      Älgsjön sjö
      Älgsjön Saknas
      Älgsjön sjö
      Ändlösmyran myr
      Ändlösmyran myr
      Ändlösmyrbäcken bäck
      Ängsmyran myr
      Ätartjärn tjärn
      Äxinglundmyran myr
      Äxingrået myrrå
      Äxingstycket åker
      Äxingsundet sund
      Äxingudden udde
      Äxingudden udde
      Ödeholmen holme
      Ögrostjärnbäcken bäck
      Ögrostjärnen tjärn
      Öltunnmyran myr
      Örn grund
      Örn holme
      Örträskberget berg
      Örträskberget höjd
      Örträskbäcken bäck
      Örträskmyran myr
      Örträsksjön sjö
      Örträsksjön sjö
      Östaremmyran myr
      Östanremmyren slåtter
      Östasjömyran myr
      Östaåmyran myr
      Österberget berg
      Östergärdan åker
      Östermyran myr
      Östersjöbäcken bäck
      Östersjöomyran myr
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Österstorsjön del av sjö
      Östersjön Saknas
      Östermyran myr
      Östersttegen åker
      Östertjärnmyran myr
      Österån del av Ångermanälven
      Östmyrtegen äng
      Östtjärnbäcken bäck