ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Burträsks socken : Västerbottens mellersta domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 2197 Bebyggelsenamn : 329 Naturnamn : 1474
Lappvattnet by Lomholmen holme Liden gård Loppdråpet plats
Lappvattnet by Lomholmen holme Liden gårdar Lossmen binamn på Lossmenträsket
Lappvattnet by Lomholmen holme Liden gårdar Lossmenheden hed
Lidsträsket, se Lispträsket gård Lomstranden strandområde Lidfors by Lossmenmyren myr
Lispträsket gård Lomtjärnen tjärn Lidgården gård Lossmentjärn tjärn
Ljusvattnet by Lomtjärnen tjärn Lidsjöliden namn på Rödningstjäln Lossmentjärnberget höjd
Ljusvattnet by Lomtjärnen tjärn Lidsjön by Lossmentjärnmyren, Lilla myr
Ljusvattnet by Lomtjärnliden skogsmark Lidsträsk by Lossmentjärnmyren, Stora myr
Ljusvattnet by Lomtjärnmyran myrmark Lidsträsk Saknas Lossmenträsket sjö
Ljusvattnet by Lomtuvan holme Lillberget by Lubbträsket sjö
Ljusvattnet by Lomviken vik Lillmoran Saknas Lubboträsktjärn tjärn
Ljusvattnet by Lomviken vik Lillåbacka gård Luckeholmen holme
Ljusvattnet by Lomviken vik Ljusheden by Luddeholmen namn på Björkön
Ljusvattnet by Lossmen sjö Ljusheden by Lugnberget höjd
Ljusvattnet by Lossmenheden terräng Ljusheden by Lugnsjön sjö
Ljusvattnet by Lossmenmyran terräng Ljusheden by Lundberget höjd
Ljusvattnet by Lossmenmyrtjärnen tjärn Ljusrotet gårdar Lundgärdan odling
Ljusvattnet by Lossmentjärnberget berg Ljustorp by Lundgrensviken vik
Ljusvattnet by Lossmentjärnbäcken bäck Ljusträsk by Lundudden udde
Ljusvattnet by Lossmenträsket sjö Ljusvattnet by Lundviken vik
Ljusvattnet by Lossmenträsket sjö Ljusvattnet bebyggelse Lundänget myr
Ljusvattnet by Lossmenträsket sjö Lossmen by Lusstenen sten
Ljusvattnet sjö och by Lossmenträsket sjö /Se Lubboträsk by Lusstäin sten
Ljusvattnet by /Se Lossmenträsket sjö Lubboträsk, se 2 Gorkuträsk Saknas Luss-sten(en) sten
Lubboträsk by Lossmenträsket sjö Lubboträsk bebyggelse Lustberget höjd
Lubboträsk by Lossmenänget dalgång Lubboträsk bebyggelse Lusteligplatsmyren myr
Mjödvattnet by Lovisagärdan ägomark Lugnet by Luvtjärn, Lilla tjärn
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö Lundagård avs. Luvtjärn, Stora tjärn
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö Långgärdan gårdar Lycksamviken vik
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö Långliden avs. Lysarbacken backe
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö /Se Långmyrliden by Lågön holme
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö Långträsk by Långavaholmen holme
Mjödvattnet by Lubboträsket sjö Långträskliden by Långavan vik
Mjödvattnet by Lubboträskmyran myr Långtället torp Långavaudden udde
Mjödvattnet by Lubboträskviken vik Långudden gård Långberget höjd
Mjödvattnet by Luckeholmen holme Mittibyn by Långbergmyren myr
Mjödvattnet by Luddegärdan odling Mittibyn gårdar Långbrännheden hed
Mjödvattnet by Lugnberget höjd Mjödtjärn by Långbäcken Saknas
Mjödvattnet by Lugnsjön sjö Mjödtjärnberget gård Långforsen fors
Mjödvattnet by Lundgärdan skogsmark Mjödtjärnliden by Långforsen fors
Mjödvattnet by Lundholmsänget myrmark Mjödvattnet by Långforsen fors
Mjödvattnet by Lundmarksholmen holme Mjödvattnet by Långholmen holme
Mjödvattnet by Lundmarksänget odling Mjödvattnet by Långholmen holme
Mjödvattnet by /Se Lundroten odling Mjödvattnet by Långliden höjd
Moran gårdar Lundudden udde Mjödvattnet by Långmyrbacken höjd
Moren by Lundviken vik Mjödvattnet by Långmyrbäcken bäck
Myrträsk by /Se Lurven udde Mjödvattskamrarna kyrkstugor Långmyren myr
Näset by Lurvmyran myrmark Mjövattnet bebyggelse Långmyren myr
Raningen gd /Se Lustberget berg Mjödvattnet, se 1-4 Tjärn Saknas Långmyren myr
*Rembergvatten gårdar Lustbrännan skogsmark Mjötjärn bebyggelse Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lusteligheden, se *Torrkölsheden skogsområde Mjötjärnliden bebyggelse Långmyren myr
Renbergsvattnet by Lusteligheden skogsmark Mora by Långmyren myr
Renbergsvattnet, Norra och Södra gårdar Lusteligmyran myr Mora by /Se Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lusteligplatsmyran myr Moren by Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lustjärnberget berg Moritzgärdan ödegård Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lustjärnen tjärn Morliden by Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lustjärnen tjärn Mullberget, Lilla gård Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lyarhällan terräng Mullberget, Stora gård Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Lysarbacken terräng Myrträsk gård Långmyren myr
Renbergsvattnet by Lågön ö Månsgården gård Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Långavaholmen holme Månsträsk hemman Långmyren myr
Renbergsvattnet gårdar Långavan vik Månsträskbodarna by Långmyren, Lilla myr
Renbergsvattnet gårdar Långavaudden udde Nilsmyrliden gård Långmyren, Stora myr
Renbergsvattnet gårdar Långberget terräng Nilsmyrliden by Långmyrforsen fors
Renbergsvattnet gårdar Långbergmyran terräng Nilsmyrliden gård Långmyrforsen fors
Renbergsvattnet gårdar Långbergmyrbäcken bäck Norrliden by Långmyrforsen fors
Renbergsvattnet by /Se Långbergungen terräng Norromträsket by Långmyrheden hed
Renbergsvattnet by /Se Långbrännbäcken bäck Notsjöliden lht Långmyrheden hed
Renbergsvattnet by /Se Långbrännheden skogsmark Nybruket gård Långmyrliden höjd
Renbergsvattnet by /Se Långbrännmyran myr Nybränna by Långmyrliden höjd
Renbergsvattnet by /Se Långbäcken bäck Nybrännet by Långmyrlund del av Långmyren
Renbergsvattnet by /Se Långbäcken bäck Nybrännliden bebyggelse Långmyrrumpan del av Långmyren
Rusk gårdar /Se Långbäcken bäck Nybrännliden gård Långmyrtjärn tjärn
Röningsheden by /Se Långbäcken bäck Mybrännliden by Lång-Nickmoren myr
Rödningsheden = Röningsheden Saknas /Se Långforsen fors Nyby by Långnäset näs
Siljum by Långforsen fors Nygård avs. Långnässtenen sten
*Siljum by Långforsen fors Nygård torp Långnäsudden spets
Siljum by Långfällan odling Nygård Saknas Långrödningen myr
*Siljum by Långgärdan odling Nyhem by Långsand strand
Siljum by Långhalsen tjärn Nyhem ägostyckning Långselet sel
Siljum by Långholmen holme Nyliden by Långtegen myr
Siljum by Långholmen holme Nytorp avs. Långtjärn tjärn
Siljum by Långholmen holme Nyåkern gård Långtjärn tjärn
Siljum by Långholmen holme Nyåkern gård Långtjärn tjärn
Siljum by Långliden höjd Näset gårdar Långtjärn tjärn
Siljum by Långmarken skogsmark Näset gårdar Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Näset gårdar Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Nölbyn Saknas Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Nölbyn by Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Nölbyn by Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Ollerstomten gård Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran terräng Orrberget by Långtjärn tjärn
Siljum by Långmyran myr Orrtolidberget bebyggelse Långtjärn, Lilla tjärn
Siljum by Långmyran myr Ortoliden by Långtjärnberget höjd
Siljum by Långmyran myr Orrtoliden by Långtjärnberget höjd
Siljum by Långmyran terräng Orrtoliden bebyggelse Långtjärnberget höjd
*Siljum by Långmyran myr Orrtoliden fastighet Långtjärnbäcken bäck
Siljum, se Bursiljum by Långmyran terräng Per-Johansholmen gårdsplats Långtjärnheden hed
Skarberget gårdar Långmyran myr Rackberget by Långtjärnmyren myr
Spölträsk by /Se Långmyran terräng Renbergsvattnet by Långtjärnmyren myr
Svarttjärn by Långmyran myr Renbergsvattnet, Norra o. Södra byar Långträskberget höjd
Svarttjärn by Långmyran myrmark Renbergsvattnet by Långträsket sjö
Tjärn gårdar Långmyran myr Renbergsvattnet by Långträskliden höjd
Villvattnet by Långmyran myr Renbergsvattnet gårdar /Se Långträskån å
Villvattnet by Långmyran odling Renbergsvattnet by /Se Långtuvan udde
Villvattnet by Långmyran myr Renbergsvattnet by /Se Långudden udde
Villvattnet by Långmyran myr Renfors by Långudden udde
Villvattnet by Långmyran ägomark Renfors by Långudden udde
Villvattnet by Långmyran myr Renfors by Långudden udde
Villvattnet by Långmyrbacken höjd Renfors by Långudden udde
Villvattnet by Långmyrberget höjd Renfors by Långudden udde
Villvattnet by Långmyrbäcken bäck Renmyrsvedjan gårdar Långudden udde
Villvattnet by Långmyrbäcken bäck Rennäs, se 3 Lubboträsk Saknas Långviken vik
Villvattnet by Långmyrbäcken bäck Rensjöliden by Långvikholmen holme
Villvattnet by Långmyrbäcken bäck Renträsk gård Löparen del av Rotsjöliden
Villvattnet by Långmyrforsen fors Risberg by Löparmyren myr
Villvattnet by Långmyrforsen fors Riskläppen by Lövberget höjd
Villvattnet by Långmyrheden terräng Risliden by Lövbergmyren myr
Villvattnet by Långmyrlidbäcken bäck Risliden, Nya gårdar Lövfällan myr
Vilvattnet sjö och by Långmyrliden skogsområde Risliden, Västra gårdar Malberget, Lilla höjd
Åbyn by Långmyrliden skogsmark Rismyrliden gårdar Malberget, Stora höjd
Åbyn by Långmyrlunden myr Risnäs by Malberggroven sänka
Åbyn by Långmyrsundmyran myr? Risvattnet by Malbäcken bäck
Åbyn by Lång-Nickmoren myr? Risåkläppen by Malbäcken bäck
Åsen gård Långnäset näs Risåliden gårdar Malintjärn tjärn
  Långnäset näs Risån, se 1 Nybrännliden Saknas Malmyren myr
  Långnäsudden udde Risåtjärn by Maltjärn tjärn
  Långrödden odling Risåträsk by Maltjärnbäcken bäck
  Långsanden strandområde Rotet gård Maltjärnmyren myr
  Långsmalmyran myr Rotet gårdar Mara- Saknas
  Långsvedjan odling Rotet gård Masakmyren myr
  Långtegen myrmark Rotsjön by Masakmyrforsen fors
  Långtjärnberget höjd Rusk gård Materialvägen kärrväg
  Långtjärnberget berg Rödbacken gård Mathålet kärr
  Långtjärnberget terräng Rödningsheden by Maurmyren myr
  Långtjärnberget höjd Rödningstjäln ödegård Mellanberget höjd
  Långtjärnbäcken bäck Rödningskälen bebyggelse Mellanmyren myr
  Långtjärnbäcken bäck Röjmyren by Mellanmyrudden udde
  Långtjärnbäcken bäck Rönnbäcken by Mellanån Saknas
  Långtjärnbäcken bäck Rönningen gård Missenmorbackarna höjd
  Långtjärnen tjärn Rönnliden by Missenmoren myr
  Långtjärnen tjärn Salberget by Missenmoren myr
  Långtjärnen tjärn Samuel-Nils ödegård Missenmoren myr
  Långtjärnen tjärn Sandviken nybruk Missenmortjärnarna tjärnar
  Långtjärnen tjärn Selbodarna fäbodställe Missenmorudden udde
  Långtjärnen tjärn Selsliden ödegård Missenmorviken vik
  Långtjärnen tjärn Selsliden gård Mittimyren myr
  Långtjärnen tjärn Sikfors gård Mittitjärn tjärn
  Långtjärnen tjärn Siknäs gård Mittiviken vik
  Långtjärnen tjärn Sikån avs. Mjödmyrbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn Siljesundet gårdar Mjödmyren myr
  Långtjärnen tjärn Siljesundet bebyggelse Mjödtjärn tjärn
  Långtjärnheden hed Siljetjärn by Mjödtjärn tjärn
  Långtjärnheden terräng Siorbäcken torp Mjödtjärnberget höjd
  Långtjärnklinten terräng Sittuträsk ödegård Mjödtjärnbäcken bäck
  Långtjärnmyran myr Skarberget by Mjödtjärnliden höjd
  Långtjärnmyran myr Skarberget by /Se Mjödtjärnmyren myr
  Långtjärnmyran myr Skarviken by Mjödträskbrännan skog
  Långtjärnsmyran myr Skarviken by Mjödträskbäcken bäck
  Långträskberget berg Skarviken by Mjödträsket sjö
  Långträsket sjö Skarviken by Mjödträsket sjö
  Långträsket sjö Skarviken by /Se Mjödträsket sjö
  Långträskliden höjd Skorvbrännan gårdar Mjödträsket, Inre Saknas
  Långträskån å Skorvland gård Mjödträsket, Yttre Saknas
  Långtuvan udde Skursjön by Mjödträskmyren myr
  Långtället terräng Slyberget by Mjödträsksundet sund
  Långtälludden udde Smedjekläppen by Mjödvattensträsket sjö
  Långudden holme Småbacka lht Mjödvattsträsket sjö
  Långudden udde Småbacka by Mjödvattsträsket sjö
  Långudden udde Småbacka by Mjödvattnet binamn på Mjödvattsträsket
  Långudden udde Snåtternäset gårdar Mjödvattsträsket sjö
  Långudden udde Snötjälen gård Mjölkkälludden udde
  Långudden terräng Soldattorpet, se 8 Andersvattnet Saknas Mjölkställudden udde
  Långudden udde Soldattorpet, se 26-27 Ljusvattnet Saknas Mjövikberget höjd
  Långuddviken vik Spölträsk by Mjöviken vik
  Långvikberget berg Stavargärdan ödegård Mora Örvattnet tjärn
  Långviken vik Stavlund by Morbäcken bäck
  Långviken vik Stavträsk by Morbäcken bäck
  Långviken vik Stavträskliden ödegård Morbäcken vattendrag
  Långvikholmen holme Stenbacka lht Morbäcken bäck
  Långviksudden udde Stenbacka by Morbäckviken vik
  Långvikudden udde Stenbäcken hemman Moren myr
  Länningsbäcken bäck Stenfors gård Moren myr
  Länsryggen höjd Stenliden by Moren myr
  Löjvarpet vik Stennäs fäbodställe Moren myr
  Löparen terräng Stensträsk by Morerna myrar
  Löparmyran myrmark Stenträsk by Morerna myrar
  Löparmyran myr Stenträsk by Morerna myrar
  Lördagsmyran myrmark Stensträsk by Morgonmyren myr
  Lördagsmyran myr Stomudden gård Morken land
  Lördagsmyran myr Storbacken gård Morliden höjd
  Lördagsmyran myr Storberget by Mormormyren myr
  Lövberget höjd Storbrännan by Morviken vik
  Lövberget berg Storbäcken by Moränget ängesmyr
  Lövbergmyran myr Storheden gård Mossamyrbacken höjd
  Lövfällan skogsmark Storkälen bebyggelse Mossamyren myr
  Lövkläppen höjd och skogsmark Storliden by Mossatjärn tjärn
  Lövliden berg Storliden gårdar Mossatjärn tjärn
  Lövudden udde Stormyrheden by Mullberget höjd
  Malberggroven terräng Stortjäln gård Mullberget, Lilla höjd
  Malinmyran myr Storträskliden gård Mullberget, Stora höjd
  Malinmyrbäcken bäck Storudden ödegård Mullbergsliden kronopark
  Malintjärnen tjärn Strandholm by Mullbergsmyren myr
  Malmyran ägomark Sundmyrtjälen gårdar Musmyren myr
  Mansbrännet myrmark Sunnansjön gård Myrbäcken bäck
  Mansträsk, se Månsträsket sjö Svarttjern, se 7-8 Bursiljum Saknas Myrholmen holme
  Maramoren myrmark Svarttjärn, se 9 Bursiljum Saknas Myrstackmyren myr
  Maramorudden udde Svarttjärn by Myrsundet myr
  Maratjärnbäcken bäck Svarttjärn by Myrträskberget höjd
  Maratjärnen tjärn Svarttjärn by Myrträskbäcken bäck
  Maratjärnliden höjd Svarttjärn by Myrträskbäcken bäck
  Mariabrännet skogsmark Svarttjärn by Myrträskbäcken bäck
  Mariabrännet terräng Sveden, se Svedjan gårdar Myrträsket sjö
  Maridantmyran myr Sveden by Myrträsket sjö
  Marratjärnberget höjd Svedjan by Myrträskmyren myr
  Marratjärnbäcken bäck Svedjan gårdar Myrviken vik
  Marratjärnen tjärn Svedjan gårdar Myrviken vik
  Marrmyran myr Svedjan gård Myrvrån myr
  Maruhålet dalgång? Svedjan gårdar Mytjärn tjärn
  Massakmyran odling Svedjan gårdar Mytjärnmyren myr
  Mathålet myr? Svedjan byar /Se Mångmangroven dalgång
  Matsäckmyran myr Svedjeudden gård Månsmyren myr
  Mattesasmyran myr Svenska flottan gård Månsträsket sjö
  Mattesmyran myr Svensträsk gård Månsträskån å
  Mellanberget berg Söderby by Mårtensberget höjd
  Mellanmyran terräng Söderliden by Mårtensänget myr
  Mellanmyrudden udde Södervik gård Måskholmen holme
  Mellansvedjan terräng Sörbyn Saknas Märrmoren myr
  Mellan åarna skogsmark Sörbyn by Märrmorudden udde
  Mellanån å Sörbyn binamn på Södra Åbyn Märrmyren myr
  Mellanån å Sörbyn Saknas Märrmyrtjärn tjärn
  Mesviken vik Sörbyn by Märrskatan udde
  Mesvikudden udde Sörbyn gårdar Märrtjärn tjärn
  Miaviken vik Sörliden by Märrtjärn tjärn
  Middagsmarksmyran myrmark Talliden by Märrtjärn tjärn
  Missenmorbackarna höjder Tallmyrliden gård Märrtjärnberget höjd
  Missenmoren myr? Tallträsk by Märrtjärnbäcken bäck
  Missenmoren myr Tallträskudden gård Märrtjärnbäcken bäck
  Missenmoren terräng Tavträskliden ödegård Märrtjärnbäcken bäck
  Missenmoren terräng Tavträskliden bebyggelse Märrtjärnliden höjd
  Missenmoren terräng Tjälen gård Märrtjärnmyren myr
  Missenmoren terräng Tjälen gårdar Mörkholmen holme
  Missenmorholmen holme Tjälen gårdar Mörtbäcken bäck
  Missenmortjärnen tjärn Tjälen by Mörtbäcken bäck
  Missenmorudden udde Tjäln gård Mörtbäcksmyren myr
  Missenmorviken vik Tjärn gård Mörtholmen holme
  Missenmyran myr Tjärn bebyggelse Mörtmyren myr
  Missenmyran odling Tjärn by Mörtsundet sund
  Missmyran myr Tjärn by Mörttjärn tjärn
  Mittbäcken bäck Tjärnbacka gårdar Mörttjärnarna tjärnar
  Mittiliden terräng Tjärnberget gård Mörttjärn, Lilla tjärn
  Mittitjärnen tjärn Tjärnliden gård Mörttjärn, Stora binamn på Mörtträsket
  Mittitjärnen tjärn Tjärnmoren ödegård Mörtträsket sjö
  Mittiviken vik Tjärntjärnsliden by Mörtträsket sjö
  Mittiängesbäcken bäck Tjärntorpet ödegård Nabben udde
  Mittiängesheden terräng Tjöholm del av Åbyn Namnlöstjärn tjärn
  Mittiängesmyran myr Tjölom del av Åbyn Neboträsket sjö
  Mittiänget myrmark Torpargärdan ödegård Neboträsket sjö
  Mittiänget terräng Torpet gård Neboträsket sjö
  Mjödvattnet, se Mjövattsträsket sjö Torrbergsliden gård Nickekyan åker
  Mjödvattsträsket sjö /Se Trollfäbodarna gårdar Nickänget, Lilla myr
  Mjödvattnet sjö /Se Trutsfjölen gårdsplats Nickänget, Stora myr
  Mjödvattnet sjö /Se Träskliden gård Nils-Jonsaavan vik
  Mjölkkälludden udde Tvärtjärn by Nils-Mickelsaberget höjd
  Mjömyran myr Tvärtjärn by Nilsmyren myr
  Mjömyran myr Tvärträskliden gård Nilsmyrliden höjd
  Mjömyran myr Tväråbyn by Noret sund
  Mjömyrliden skogsmark Tällberg by Noret Degertjärns utlopp
  Mjötjärnberget höjd, triangelpunkt Tällberget by Noret sund
  Mjötjärnbäcken bäck Udden gård Nornabben udde
  Mjötjärnen tjärn Udden gård Norrberget höjd
  Mjötjärnen tjärn Uppgårds gård Norrgrenen vik
  Mjötjärnmyran myrmark Utatill gårdar Norrliden höjd
  Mjöträskbrännan terräng Vallbo gård Norsbäcken binamn på Noret
  Mjöträskbäcken bäck Vallen gårdar Norsmyren myr
  Mjöträsket sjö Vallen gårdar Norsträskberget höjd
  Mjöträsket träsk Vallen gårdar Norsträsket sjö
  Mjöträsket sjö Vallen gårdar /Se Norsträskudden udde
  Mjöträsket sjö Vallen gårdar Norsviken vik
  Mjöträsket tjärn Vallslund, Östra ödegård Norsån å
  Mjöträsktjärnen tjärn Veden torp Norängarna ängar
  Mjövattsträsket sjö Vilhelmsbo torp Notsjöliden höjd
  Mjövattsträsket sjö Villvattnet by Notsjön sjö
  Mjövattsträsket sjö Villvattnet Saknas Nottjärn tjärn
  Mjövattsträsket sjö Vimmerby gård Nottjärnberget höjd
  Mjövikberget berg Vitträskberg gård Nottjärnbäcken bäck
  Mjöviken vik Välvsjöliden by Nottjärntjälen ås
  Mjövikudden udde Välvsjön by Notudden udde
  Mora-Örvattnet sjö Västanträsk by Nyberget, se Blankersberget höjd
  Morberget höjd Västanträsk pst Nybroänget myr
  Morberget höjd Västby by Nybrännliden höjd
  Morbäcken bäck Västby bebyggelse Nybrännlidmyren myr
  Morbäcken bäck Västibyn gårdar Nybäcken bäck
  Morbäcken bäck Västomsundet bebyggelse Nybäckänget äng
  Moren myrmark Västomsundet by Nylidbäcken bäck
  Moren sumpmark Västomsundet bebyggelse /Se Nyliden del av Abborrtjärnliden
  Moren terräng Västomviken by Nylidmyren äng
  Moren odling Väståt gård Nymyrberget höjd
  Moren myrmark Yttrebyn gårdar Nymyrbäcken bäck
  Moren myrmark Åbyn by Nymyrbäcken bäck
  Moren skogsmark Åbyn by Nymyrbäcken bäck
  Moren odling Åbyn bebyggelse Nymyren myr
  Moren myrmark Åbyn by Nymyren myr
  Moren myrmark Åbyn by Nymyren myr
  Moren ägomark Åbyn, Nedre by Nymyren myr
  Morénshästen myrmark Åbyn, Norra binamn på Övre Åbyn Nymyren myr
  Morgonmålsmoren myrmark Åbyn, Södra by Nymyren myr
  Morheden skogsmark Åbyn, Övre by Nymyren myr
  Morkullmyran odling Åden Saknas Nymyren myr
  Mormorhägnen ägomark Ådinstorpet lht Nymyrklinten höjd
  Mormyran odling Åheden torp Nymyrtjälen ås
  Mormyren terräng Åkerudden gård Nymyrtjälen kronopark
  Morsmyran myr Åliden by Nymyrtjärn tjärn
  Mortjärnen tjärn Ånäset by Nyråddet äng
  Mortjärnen tjärn Ånäset, Yttre by Nyråddet äng
  Morviken vik Åriset avs. Nyråddet äng
  Morängestjärnen tjärn Årtoliden, se 1 Orrtoliden Saknas Nyråddforsen fors
  Moränget odling Åsen by Nyängesberget höjd
  Mossaliden skogsmark Åsen gård Nyängesberget höjd
  Mossamyran myr Åsträsk järnvägsstation Nyängesbäcken bäck
  Mossamyran myrmark Åströmstorpet torp Nyängesliden höjd
  Mossamyran myr Åträsk, Yttre by Nyänget myr
  Mossamyrbacken skogsbacke Ödesmark gård Nyänget myr
  Mossatjärnen vik Ön lht Nyänget myr
  Mossatjärnen tjärn Örträskudden ödegård Nyänget myr
  Mossaviken vik Örudden ödegård Nyänget myr
  Mossaviken vik Östangård gård Nyänget äng
  Mossaviken vik Östanån gårdar Nyänget myr
  Mossaviktjärnen tjärn Östreliden lht Näsdalen tjärdalsplats
  Mullbacken skogsmark   Näsdalmyren myr
  Mullbergsmyran myr   Näset näs
  Musmyran odling   Näset udde
  Myran odling   Näset landtunga
  Myrbäcken bäck   Näset binamn på Stormyrnäset
  Myrbäcken bäck   Näset landsträcka
  Myrbäcksmyran myr   Nästuvan udde
  Myrholmen holme   Näsudden udde
  Myrodlingen ägomark   Näsudden udde
  Myrstackholmen holme   Näsudden udde
  Myrstackmyran myr   Näsviken vik
  Myrstackmyran myr   Näsänget myr
  Myrträskberget berg   Näverkläppen backe
  Myrträskbäcken bäck   Näverkorsberget höjd
  Myrträskbäcken bäck   Näverkälsberget höjd
  Myrträskbäcken bäck   Nävertjälsberget höjd
  Myrträsket sjö   Nävertjälen ås
  Myrträsket träsk   Nölbrännet hedbacke
  Myrudden udde   Nölbrännmyren myr
  Myrudden udde   Nölheden hed
  Myrudden udde   Nölmyrbäcken bäck
  Myrviken vik   Nölmyrbäcken bäck
  Myrviken vik   Nölmyren myr
  Myrvikudden udde   Nölmyren myr
  Månsberget berg   Nölmyren del av Sittuträskmyren
  Månsberget berg   Nöltjärn tjärn
  Månsmyran myr   Nötmyren myr
  Månsträsk sjö   Nötmyren myr
  Månsträsket sjö   Nötmyrkläppen backe
  Månsträsket sjö   Olamyren myr
  Månsträsket sjö   Ol-Jonsabäcken bäck
  Månsträskån å   Ol-Jonsamyren myr
  Månsträskån å   Ol-Jonsatjärn tjärn
  Mårken terräng   Ol-Larsaviken vik
  Mårtensberget höjd   Olof-Olstjärn sjö
  Måsholmen holme   Ol-Olsaträsket sjö
  Måsken holme   Olov-Pettersbrännet höjd och odling
  Märraskatan halvö   Ol-Persamyren, Lilla myr
  Märratjärnen tjärn   Ol-Persamyren, Stora myr
  Märratjärnbäcken bäck   Olsänget, Lilla myr
  Märratjärnliden höjd   Olsänget, Stora myr
  Märratjärnmyran myr   Omenudden udde
  Märrmyran myr   Ometmyrbäcken bäck
  Mörkholmen holme   Ometmyren myr
  Mörtbäcken bäck   Ormberget höjd
  Mörtbäcken bäck   Ormrisholmen holme
  Mörtholmen holme   Ormrisudden udde
  Mörtleksholmarna holmar   Ormsvedjeberget höjd
  Mörttjärnarna tjärnar   Ormtjärn tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Ormtjärn, Lilla tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Ormtjärn, Stora tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Ormtjärnbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn   Orrberget höjd
  Mörttjärnmyran myr   Orrbergsmyren myr
  Mörttjärnmyran myr   Orrbergsråddet äng
  Mörttjärnmyran ägomark   Orrbergsviken vik
  Mörttjärnsliden skogsmark   Orrholmen holme
  Mörtträskbäcken bäck   Orrhällarna udde
  Mörtträsket sjö   Orrmoren myr
  Mörtträsket sjö   Orrmyrarna myrar
  Mörtträsket sjö   Orrmyrberget höjd
  Mörtträskmyran myr   Orrmyrbrännan höjd
  Nabben udde   Orrmyrbäcken bäck
  Nabben landtunga /Se   Orrmyren myr
  Namnlösen tjärn   Orrmyren myr
  Namnlöstjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Namnlöstjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Neboträsket sjö   Orrmyren myr
  Neboträsket sjö   Orrmyren myr
  Nedre-Bjärnstavatjärnen tjärn   Orrmyren myr
  Nedre-Bjärntjärnen tjärn   Orrmyren, Lilla myr
  Nedrebrännet terräng   Orrmyren, Stora myr
  Nedre-Burträsket sjö   Orrmyrforsen fors
  Nedre-Lilltjärnmyran myr   Orrmyrknösen höjd
  Nedre-Stenmyran terräng   Orrmyrudden hed
  Nickeroddet terräng   Orrnäset udde
  Nickholmen holme   Orrtolidberget del av Gammelboberget
  Nickänget odling   Orrtoliden sluttning
  Nickänget odling   Osterbördsbäcken bäck
  Nikanorsgärdan ägomark   Osterbördsliden höjd
  Nikanorsmyran myr   Osterbördsmyren myr
  Nils-Mickelsaberget höjd   Osterbördstjärn tjärn
  Noret sund   Ostmusholmen holme
  Noret vattendrag   Ottertjärn tjärn
  Noret terräng   Ottertjärn, Lilla tjärn
  Noret udde   Ottertjärn, Stora tjärn
  Normyran ägomark   Ottertjärnberget höjd
  Normyrtjärnen tjärn   Ottertjärnmyren myr
  Norra bergen höjd och skogsmark   Ottertjärnänget ängesmyr
  Norrgravberget höjd   Oxgrubban binamn på strömvirvel
  Norrgravbäcken bäck   Pelleaggan strömvirvel
  Norrikläppen skogsmark   Pelledammet fördämning
  Norrmyran myr   Pellestranden strandäng
  Norrtjärnen tjärn   Pepparberget höjd
  Norrvallarna ägomark   Pepparnäset näs
  *Norsjön sjö   Pepparnäsudden del av Pepparnäset
  Norstjärnen vik   Perholmen holme
  Norsträsket sjö   Per-Isaksaträsket sjö
  Norsträsket sjö   Per-Isakstjärn sjö
  Norsån å   Per-Johansholmen holme
  Norsån å   Persmansmoren myr
  Notsjöbäcken bäck   Petheden hed
  Notsjön sjö   Petmyren myr
  Notsjöudden udde   Petmyren myr
  Notstångberget berg   Petraningen äng
  Notstångudden udde   Petträsviken vik
  Nottjänberget berg   Piltsanden åker
  Nottjärnen tjärn   Pissarviken vik
  Nottjärnen tjärn   Pjåkmyren myr
  Nottjärnen tjärn   Pjåkmyren, Lilla myr
  Nottjärnkälen berg   Pjåkmyrudden udde
  Nottjärnmyran myr   Pollen strand
  Notudden udde   Pollänget myr
  Notudden udde   Porrholmen holme
  Nybromyran myr   Porrhålen sänkor
  Nybromyran terräng   Porrviken vik
  Nybruket odling   Porrviken vik
  Nybruket odling   Porsmyrbäcken bäck
  Nybruket odling   Porsmyren myr
  Nybruket odling   Porsmyren myr
  Nybruket ägomark   Porsmyren myr
  Nybruksudden udde   Prostfällan åker
  Nybrännet skogsmark   Prostmoren myr
  Nybäck odling   Prästholmen holme
  Nyfångmyran myr   Prästudden udde
  Nyfönnemyran myr   Prästänget myr
  Nylidbäcken bäck   Pumpudden udde
  Nyliden berg   Pumpuddviken vik
  Nylidmyran myr   Påttberget höjd
  Ny-Lund ägomark   Påttjärn, Lilla tjärn
  Nymyran myr   Påttjärn, Stora tjärn
  Nymyran myr   Rackberget, se Rockberget höjd
  Nymyran myrmark   Rackberget höjd
  Nymyran myr   Racksjemyren myr
  Nymyran odling   Racktjärn tjärn
  Nymyran myr   Racktjärnbäcken bäck
  Nymyran myrmark   Rammarliden höjd
  Nymyran myr   Rammarmyren myr
  Nymyran terräng   Raningen myr
  Nymyran myr   Raningen myr
  Nymyran myr?   Raningsbäcken bäck
  Nymyran terräng   Raningsbäcken bäck
  Nymyran myr   Raningsmoren myr
  Nymyran myr   Raningsviken vik
  Nymyran myr   Raningsängarna ängar
  Nymyran myr   Raumossamyren myr
  Nymyran myr   Raumossamyren myr
  Nymyran myr   Raumossamyren myr
  Nymyran myr och odling   Raumossamyren myr
  Nymyran ägomark   Raumossamyren myr
  Nymyran ägomark   Raumossamyren myr
  Nymyran myrmark   Raumossamyren, Lilla myr
  Nymyrbacken backe   Raumossamyren, Lilla myr
  Nymyrberget höjd   Raumossamyren, Lilla myr
  Nymyrbäcken bäck   Raumossamyren, Stora myr
  Nymyrbäcken bäck   Raumossamyren, Stora myr
  Nymyrbäcken bäck   Raumossamyren, Stora myr
  Nymyrdammet dammbyggnad   Rauängarna ängar
  Nymyrklinten berg   Renberget höjd
  Nymyrtjärnen tjärn   Renberget höjd
  Nymyrtjärnen tjärn   Renbergsbäcken bäck
  Nyodlingen odling   Remmensbättjen bäck
  Nyroddet myrmark   Renbergsbäcken bäck
  Nyroddforsen del av Sikån   Renbergsbäcken bäck
  Nyspångmyran myr   Renberget, se Rönnberget höjd
  Nytjärnen tjärn   Renbergsfrängsmyren myr
  Nyudden strandområde   Renbergsmyren myr
  Nyverket ägomark   Renbergsträsket sjö
  Nyverket skogsmark   Renbergsvattnet sjö
  Nyverket odling   Renbäcken bäck
  Nyåkern ägomark   Renforsbäcken bäck
  Nyängesberget berg   Rengårdsbackarna back-kläppar
  Nyängesberget berg   Rengårdsberget höjd
  Nyängesliden höjd   Rengårdsbäcken bäck
  Nyängestjärnbäcken bäck   Rengårdsheden hed
  Nyänget terräng   Rengårdskammen ås
  Nyänget ägomark   Rengårdsmoren myr
  Nyänget myrmark   Rengårdsmyrberget höjd
  Nyänget odling   Rengårdsmyren myr
  Nyänget myrmark   Rengårdsmyren myr
  Näset terräng   Rengårdsmyren myr
  Näset udde   Rengårdsmyren myr
  Näset landtunga   Rengårdsmyrtjärn tjärn
  Näset skogsmark   Rengårdstjärn tjärn
  Nästuvan udde   Rengårdstjärn, Lilla tjärn
  Näsudden udde   Rengårdstjärn, Lilla tjärn
  Näsudden udde   Rengårdstjärn, Stora tjärn
  Näsudden halvö   Rengårdsträskbäcken binamn på Rådalsbäcken
  Näsudden halvö   Renliden höjd
  Näsudden udde   Renmyren myr
  Näsviken vik   Renmyren myr
  Näverheden skogsmark   Renmyren myr
  Näverkläppen skogsmark   Renmyrsvedjan backe
  Näverkläppmyran myr   Rensjöbäcken bäck
  Näverkorsberget berg /Se   Rensjöliden höjd
  Näverkälsberget höjd   Rensjömyren myr
  Nörd-Bjärklidmyran myr   Rensjön tjärn
  Nörderstänget terräng   Renstigen myr
  Nörd-Granliden berg   Rentjärn tjärn
  Nördgrenen sank mark   Rentjärn tjärn
  Nördhällorna skogsmark   Rentjärnberget, Norra höjd
  Nörd-Lapphusmyran myr   Rentjärnberget, Södra höjd
  Näverkälsberget berg /Se   Rentjärnbäcken bäck
  Nörd-Långmyran myr   Rentjärnmyren myr
  Nörd-Långmyran myr   Renträskavan binamn på Avan
  Nördmyran myr   Revägen stig
  Nördmyran myr   Rickleån å
  Nördmyrbäcken bäck   Risberget höjd
  Nörd-Petheden skogsmark   Risberget höjd
  Nörd-Rentjärnberget höjd   Risberget höjd
  Nördträsket del av Lapphusträsket   Risbergsudden udde
  Nötholmen terräng   Risbergtjärn tjärn
  Nötmyran myr   Risbergtjärn, Lilla binamn på Brännmyrtjärn
  Nötmyran odling   Risbergtjärn, Stora binamn på Risbergtjärn
  Nötmyrviken vik   Riskläppen höjd
  Olamyran odling   Riskläppen, Norra höjd
  Ol-Andersmyran myr   Riskläppmyren myr
  Ol-Andersmyrbäcken bäck   Riskläppmyren, Norra myr
  Olasänget odling   Rislandet skogstrakt
  Ol-Jansaflarken myr?   Rislandet kronopark
  Ol-Jonsabäcken bäck   Risliden höjd
  Ol-Jonsamyran myr   Rislidmyren myr
  Ol-Jonsatjärnen tjärn   Rismoren myr
  Ol-Larsastormyran myr   Rismorforsen fors
  Ol-Larsatjärnen tjärn   Rismyrarna myrar
  Ol-Larsaviken vik   Rismyrbäcken bäck
  Ol-Nilsaviken vik   Rismyren myr
  ?Ol-Olsaträsket sjö   Rismyren myr
  Ol-Olsaträsket sjö   Rismyren myr
  Olov-Pettersbrännet odling   Rismyren myr
  Ol-Perstjärnen tjärn   Rismyren myr
  Olsänget odling   Rismyrliden höjd
  Ommetmyran myr   Rismyrudden udde
  Ommetmyrbäcken bäck   Ristuvorna udde
  Oppibäcken myr   Risvassbäcken bäck
  Oppihägnen odling   Risvattnet sjö
  Oppimyran ägomark   Risåliden höjd
  Oppiänget odling   Risån å
  Oppiänget odling   Risåtjärn tjärn
  Ormberget berg   Risåträsket sjö
  Ormberget berg   Roarnäset, se Stadsudden udde
  Ormrisudden holme   Rockberget höjd
  Ormrisudden udde   Roligmyren myr
  Ormtjärnbäcken bäck   Romjölkudden udde
  Ormtjärnen tjärn   Rossberget höjd
  Ormtjärnmyran myr   Rossberget höjd
  Orrberget höjd   Rossbergsgroven myr, dalgång
  Orrberget höjd   Rotbäcken bäck
  Orrberget höjd   Rotet udde
  Orrberget höjd   Rotsjöliden höjd
  Orrbergsraningen myrmark   Rotsjömyren myr
  Orrbergsviken vik   Rotsjön sjö
  Orrholmen holme   Rotviken vik
  Orrholmen holme   Rundaberget höjd
  Orrknösen skogsmark   Rundabergstjärn tjärn
  *Orrmyran myr   Ruprismyren myr
  Orrmyran myr   Ruprismyren myr
  Orrmyran myr   Rusktjärn binamn på Bräcktjärn
  Orrmyran myr   Ruttentjärn tjärn
  Orrmyran myr   Ruttentjärnheden hed
  Orrmyran myr   Rymmarbäcken bäck
  Orrmyran terräng   Råberget höjd
  Orrmyran odling   Rådalen dalgång
  Orrmyran myr   Rådalsbäcken bäck
  Orrmyran myr   Råddet äng
  Orrmyran myrmark   Råddet äng
  Orrmyran terräng   Råggärdbacken höjd
  Orrmyran myr   Rågmoren myr
  Orrmyran myr   Rågmyren myr
  Orrmyran myr   Rågranliden höjd
  Orrmyran myr   Råmyren myr
  Orrmyrberget höjd   Rävanäset backe
  Orrmyrbrännan skogsområde   Rävasjöberget höjd
  Orrmyrbäcken bäck   Rävasjömyren myr
  Orrmyrbäcken bäck   Rävasjön sjö
  Orrmyrforsen fors   Rävatångbergen höjder
  Orrtolidberget höjd   Rävatångmyren myr
  *Orrträsket sjö   Räveln ås
  Oskarsdalen terräng   Rävsjön sjö
  Ostmusholmen holme   Rödbacken backe
  Otterbosliden höjd?   Rödberget höjd
  Otterkällmyran myr   Rödningsheden hed
  Ottertjärnberget berg   Rödningstjälen höjd
  Ottertjärnbäcken bäck   Röjmyrbäcken bäck
  Ottertjärnen tjärn   Röjmyren myr
  Ottertjärnänget terräng   Röjmyren myr
  Ottobergsbäcken bäck /Se   Röjmyren myr
  Oxhusmyran terräng   Röjmyren myr
  Oxmyran myr   Röjmyren myr
  Oxmyran myr   Röjmyren myr
  Oxmyrkläppen skogsmark   Röjmyren myr
  Oxmyrkläppen skogsmark   Röjmyren myr
  Paltbacken backe   Röjmyrgroven del av Röjmyren
  Paltbackmyran myr   Röjmyrraningen myr
  Paltbacktjärnen tjärn   Röjmyrsvedjan, Nedre ås
  Pedromyran myr   Röjmyrsvedjan, Övre ås
  Pellaggan del av Sikån   Rönnbärje berg
  Pellbäcken bäck   Rönnberget berg
  Pelldammet dammbyggnad?   Rönnberget höjd
  Pelle-Kvistlänningen strandområde   Rönnberget höjd
  Pelle-Kvisttorpet skogsmark   Rönnbäcken bäck
  Pellmoren terräng   Rönningen äng
  Pepparnäset näs   Rönnliden del av Hundsjöberget
  Pepparnäsudden udde   Rörmyren myr
  Per-Eriksholmen holme   Rörtjärn tjärn
  Perholmen holme   Rörtjärnmyren myr
  Per-Isaksaträsket sjö   Rörudden udde
  Per-Jacksamyran myr   Rörviken vik
  Per-Johannesholmen holme   Sabbatsmoran myr
  Per-Nilsgärdan odling   Sabbatsmoren myr
  Per-Olsabrännet skogsmark   Sabbatsmorviken vik
  Persvedjan terräng   Sabbatsmyren myr
  Per-Ängsaberget berg   Sakriberget höjd
  Petersburg skogsmark   Sakriberget berg
  Petersburgsberget höjd   Salasmyren myr
  Petmyran myr   Salberget höjd
  Petmyran myr   Salbergsbrännet hed
  Petrushålet terräng   Salbergsmyren myr
  Petsamo terräng   Sandkamliden höjd
  Pettersborg terräng   Sandkammen ås
  Petträskviken vik   Sandkammyren myr
  Pissarbrännet skogsmark   Sandnäsudden udde
  Pissarbäcken bäck   Sandnäsudden udde
  Pissarmyran myrmark   Sandnäsviken vik
  Pissarviken vik   Sandraningen äng
  Pjåkmyrudden udde   Sandraningsbacken höjd
  Pollänget odling   Sandsjöbäcken bäck
  Porrholmen holme /Se   Sandudden udde
  Porrhålen tjärn   Sandviken vik
  Porrhålen lokal /Se   Sandviken vik
  Porrviken vik   Sandviken vik
  Porrviken vik   Sandviken vik
  Porrviken vik /Se   Sandviken, Stora vik
  Porrviken vik /Se   Santermyrberget höjd
  Porrvikhomarna holmar   Sara-Fredrikagärdan odling
  Porrvikholmen holme   Selasmyren myr
  Porrvikmyran myr   Selasmyren myr
  Porrviktjärnen tjärn   Selasmyrtjärn tjärn
  Porsmyran myr   Selbodmyren myr
  Porsmyran myr   Selbosjön sjö
  Potatisbrännet terräng   Selet tjärn
  Potatisgärdan skogsmark   Selet tjärn
  Pottberget berg   Seligberget höjd
  Pottbäcken bäck   Selsberget höjd
  Prästholmen holme   Selsbäcken del av Ekbäcken
  Prästmyran myr   Selsbäcken Saknas
  Prästudden udde   Selsholmen holme
  Pumpmyran myr   Selsliden skogsparti
  Pumpmyran myrmark   Selsliden höjd
  Pumpudden udde   Selsmyren myr
  Pumpuddviken vik   Selstjärn tjärn
  Punktberget höjd   Sergeantmyren, Lilla myr
  Pålholmen holme   Seergeantmyren, Stora myr
  Rackberget höjd   Sibirien skogstrakt
  Rackbäcken bäck   Sibiriliden skoghöjd
  Rackeängesdrävjen myrmark   Sikforsen fors
  Racktjärnbäcken bäck   Siknäset näs
  Racktjärnen tjärn   Sikviken vik
  Racktjärnmyran myr   Sikåmyren myr
  Rakasmyran myr   Sikån å
  Rammarliden skogsmark   Siljeberget höjd
  Rammarliden terräng   Siljesundet sund
  Randabborrtjärnen tjärn   Sillarkläppen backe
  Raningen odling   Sionsberg backe
  Raningen odling   Simonstjärn tjärn
  Raningen odling   Simonstjärnmyren myr
  Raningen odling   Simstacken del av Norsträsket
  Raningsmoren terräng   Simstacknoret sund
  Raningsmoren odling   Siorbäcken bäck
  Raningsviken vik   Siormyren myr
  Raningsängena myrmark   Siormyren, Lilla myr
  Redlingmyran myr   Sittuberget höjd
  Renbergsbäcken bäck   Sittubäcken bäck
  Renbergsbäcken, Övre bäck   Sittuträsket sjö
  Renbergsmyran myr   Sittuträskmyren myr
  Renbergsträsket sjö   Sjettuträsket sjö
  Renbergsträsket sjö   Sjutjärn tjärn
  Renbergsvattnet sjö   Sjutjärnmyren myr
  Renbergsvattnet sjö /Se   Sjöbottsbrännet backe
  Renbergsvattnet sjö   Skaberg berg
  Renbergsvattnet sjö /Se   Skackelbacken backe
  Renbergsvattnet sjö /Se   Skadmoren myr
  Renforsbäcken bäck   Skarberget höjd
  Renforsbäcken bäck   Skarnkrokberget topp
  Rengårdsberget höjd   Skarnkroken krök
  Rengårdshalsen myrområde   Skrarpnäsbacken backe
  Rengårdskammen höjd   Skarpnäset udde
  Rengårdsliden skogsmark   Skarpnäset binamn på Näset
  Rengårdsliden skogsmark   Skarpnäsudden udde
  Rengårdsmyran skogsmark?   Skarpudden udde
  Rengårdsmyran myr   Skarpudden udde
  Rengårdsmyran myrmark   Skarviken vik
  Rengårdsmyran myr   Skatan udde
  Rengårdsmyran myr   Skataudden udde
  Rengårdsmyran myr   Skataviken vik
  Rengårdstjärnen Nedre tjärn   Skavberget höjd
  Rengårdstjärnen Övre tjärn   Skavik(en) vik
  Rengårdstjärnen tjärn   Skeppan fördämning
  Renliden höjd   Skorvberget höjd
  Renlidmyran myr   Skorvbrännet hed
  Renmoren terräng   Skorvliden höjd
  Renmyran myr   Skorvtjärn tjärn
  Renmyran ägomark   Skorvtjärn, Lilla tjärn
  Renmyran myr   Skorvtjärn, Stora tjärn
  Renmyran odling   Skorvtjärn tjärn
  Rensjöbäcken bäck   Skorvtjärnbäcken bäck
  Rensjöbäcken bäck   Skorvtjärnmyren myr
  Rensjömyran myr   Skorvträsket sjö
  Rensjömyran myr   Skorvträskmyren myr
  Rensjömyran myr   Skravelavan vik
  Rensjön sjö   Skreveln odling
  Renstigen terräng   Skråludden, Lilla udde
  Rentjärnbäcken bäck   Skråludden, Stora udde
  Rentjärnen tjärn   Skräckholmen holme
  Rentjärnen tjärn   Skräckholmen, Lilla holme
  Rentjärnmyran myrmark   Skursjöberget del av Lugnberget
  Rentjärnsbäcken bäck   Skursjön del av Lugnsjön
  Renträskdammet fördämning   Skursjöraningen myr
  Renträsket sjö   Skäggsten sten
  Renviken vik   Skällheden hed
  Rickleån å   Sladan myr
  Rickleån å   Slapperbäcken del av Kluvan
  Rickleån å   Slindheden hed
  Rickleån å   Slindmyren myr
  Rickleån å /Se   Slyberget höjd
  Rickleån å /Se   Slybergsmyren myr
  Riddarmyran myr   Slåttesmyren myr
  Risberget berg   Slåttesmyren myr
  Risberget berg   Slättmyren myr
  Risberget höjd   Smalsundet sund
  Risbergsudden udde   Smalån å
  Risbrännan odling   Smedjeholmen holme
  Risbäcken bäck   Smidjeholmen holme
  Risbäcksdammet terräng   Smidjeholmen holme
  Risheden hed   Smedjekläppen höjd
  Rishedkläppen skogsmark   Småbackaberget höjd
  Rislidmyran myr   Småbergen höjder
  Rislidmyran myr   Småforsarna forsar
  Rislidroddet terräng   Småholmarna udde
  Rislunden terräng   Småmyrarna myrar
  Rismyran odling   Småmyrarna myrar
  Rismyran myr   Småmyrarna myrar
  Rismyran odling   Småmyrarna myrar
  Rismyran myr   Småmyrarna myrar
  Rismyran, Lilla myr   Småmyrarna myrar
  Rismyran myr   Småmyrarna myrar
  Rismyran myr   Småmyrbäcken bäck
  Rismyran myr   Småraningarna ängar
  Rismyran myr   Småtjärn tjärn
  Rismyran odling   Småtjärnarna tjärnar
  Rismyran odling   Småtjärnarna tjärnar
  Rismyran, Norra myr   Småtjärnsmyren myr
  Rismyran, Södra myr   Småvassliderna höjder
  Rismyran terräng   Småvattnet, Inre tjärn
  Rismyrbäcken bäck   Småvattnet, Yttre tjärn
  Rismyrbäcken bäck   Småängarna myrar
  Rismyrliden triangelpunkt   Småängarna ängar
  Rismyrtjärnen tjärn   Småängarna ängar
  Rismyrudden udde   Småängarna ängar
  *Risträsk sjö   Småängesforsen fors
  Risvattnet sjö   Smällänget äng
  Risvattnet sjö   Smörselet sel
  Risåkanalen bäck?   Smörselån Saknas
  Risåkläppliden höjd och skogsområde   Snipbackarna höjder
  Risåkläppmyran myr   Snipbäcken bäck
  Risåliden skogsmark   Snipmyren myr
  Risån å /Se   Sniptjärn tjärn
  Risån å   Snopen näs
  Risån å   Snusasken tjärn
  Risån å   Snåttermyren, Stora myr
  Risån å   Snåtternäset näs
  Risån å   Snötjälen höjd
  Risån å   Solvberget backe
  Risåtjärnen tjärn   Solvbergsviken vik
  Risåträsket sjö   Solögat tjärn
  Risåträsket sjö   Sonnberget höjd
  Risåträsket sjö /Se   Soppbrännet höjd
  Risåträsket sjö   Sorttjärn tjärn
  Risåträsk sjö   Sorttjärnbäcken bäck
  Roddbäcken bäck   Sorttjärnmyren myr
  Roddet myrmark   Sortudden udde
  Roligmyran myr   Sortuddforsen fors
  Rossberget höjd   Sotholmarna holmar
  Rossbergsmyran myr   Spakån å
  Rossbergsmyran odling   Sparrbackedan strömvirvel
  Rotbäcken bäck   Sparrbacken backe
  Rotflakamyran myr   Spikstarrmyrarna myrar
  Rotsjöliden höjd   Spitstenudden udde
  Rotsjömyran ägomark   Spångmoren myr
  Rotsjön sjö /Se   Spångmyrbäcken binamn på Korstjärnbäcken
  Rotsjön sjö   Spångmyren myr
  *Rukkes qweik fors   Spångmyren myr
  Rumpan myrmark?   Spångmyren myr
  Rupmyran terräng   Spångmyren myr
  Ruprismyran myr   Spångmyren, Lilla myr
  *Rusbebs Saknas   Spångmyren, Stora myr
  Ruttentjärnbäcken bäck   Spångmyrtjärn tjärn
  Ruttentjärnen tjärn   Spännet landfäste
  Ruttentjärnen tjärn   Spännmyren myr
  Ruttentjärnheden skogsmark   Spännmyrviken, Lilla vik
  Ruttentjärnheden terräng   Spännmyrviken, Stora vik
  Rymmarbäcken bäck   Spölträskberget höjd
  Råberget höjd   Spölträsket sjö
  Råbergstjärnen, Lilla tjärn   Spölträskbäcken bäck
  Råbergstjärnen, Stora tjärn   Spölträskliden höjd
  Rådalen skogsmark   Spölträskviken vik
  Rådalsbäcken bäck   Stadsudden udde
  Rågmoren terräng   Stadsudden udde
  Rågmyran myrmark   Staffanshålet myr
  Rågmyran ägomark   Stalludden udde
  Rågmyran myr   Stalluddviken vik
  Rågmyran myr   Starrviken vik
  Rågranliden berg   Starrvikholmen holme
  Råhagamyran myr   Starrvikmyren myr
  Rävabacken odling   Starrödningen myr
  Rävaheden terräng   Stassholmen holme
  Rävaholmen holme   Stavarbackarna backar
  Rävahultena terräng   Stavarmyren myr
  Rävakulbacken backe   Stavarna backe
  Rävasjöberget berg   Stavliden höjd
  Rävasjön tjärn   Stavsmyren myr
  Rävatjärnen tjärn   Stavträskbäcken bäck
  Rävatångbergen höjd   Stavträsket sjö
  Rävatångmyran myr   Stavträsket utdikad sjö
  Räveln skogsmark   Stavträsket sjö
  Rävmyran myr   Stavträsket, Lilla sjö
  Rävmyran myr   Stavträskholmen holme
  Rävudden udde   Stavträskliden höjd
  Rävviken vik   Stavträskliden höjd
  Rödjemyran myr   Stavträskmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stavträskmyren myr
  Rödmossamyran terräng   Stekpannan odling
  Rödmossamyran terräng   Stenbackaberget höjd
  Rödmossamyran myr   Stenbäcken bäck
  Rödmossamyran myr   Stenbäckmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stengärderna åkrar
  Rödmossamyran myr   Stenkläppen backe
  Rödmossamyran myr   Stenliden höjd
  Rödmossamyran myr   Stenmyrbäcken bäck
  Rödmossamyran, Stora myr   Stenmyren myr
  Rödmossamyran, Stora myr   Stenmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stenmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stenmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stenmyren myr
  Rödmossamyran myr   Stenmyrkläpparna backar
  Röflackmyran myr och odling   Stennäset stenig backe
  Röflackmyran ägomark   Stenselet sjö
  Röjmyran myr   Stenselsviken vik
  Röjmyran myr   Stenskravelmyren myr
  Röjmyran myr   Stenskravelmyren myr
  Röjmyran myr   Stensmyrbäcken bäck
  Röjmyran myr   Stensmyren myr
  Röjmyran myr   Stensmyren, Lilla myr
  Röjmyran myr   Stensmyren, Stora myr
  Röjmyran myrmark   Stensträskbäcken bäck
  Röjmyran myr   Stensträsket sjö
  Röjmyran myr   Stensträsket, Stora sjö
  Röjmyran myr   Stensträskholmen holme
  Röjmyran myrmark   Stensträsktjärn tjärn
  Röjmyran myr   Stensträskudden udde
  Röjmyrbäcken bäck   Stenträsket sjö
  Röjtjärnen tjärn   Stenträskån å
  Röjtjärnmyran myr   Stenudden udde
  Rönnberget höjd och triangelpunkt   Stenuddmyren myr
  Rönnbäcken bäck   Stenvikbäcken bäck
  Rönnbäcksänget myrmark   Stenviken vik
  Rönningen ägomark   Stenviken vik
  Rönnberget höjd   Stenviken vik
  Rörmyran myr   Stenänget myr
  Rörmyran myrmark   Stickemyren myr
  Rörmyrberget berg   Stomraningen myr
  Rörmyrbäcken bäck   Stområddet äng
  Rörudden udde   Stomudden udde
  Rörviksudden udde   Stomvarpet vik
  Rötmyran myr   Storaggan strömvirvel
  Sabbatsmoren odling   Storavan vik
  Sabbatsmoran skog /Se   Storbacken backe
  Sabbatsmorviken vik   Storberget höjd
  Sabbatsmyren myr /Se   Storberget höjd
  Sackristjärnen tjärn   Storberget höjd
  Sagoön udde   Storbrännet höjd
  Sakriberget höjd   Storbrännmyren myr
  Salasmyran myr   Storbrännmyren myr
  Salasmyran myr   Storbrännängarna ängar
  Salberg berg   Storbäcken binamn på Degerbäcken
  Salberget, Norra och Södra berg   Storbäckängarna ängar
  Salberget, Norra berg   Storbäckänget myr
  Salberget, Södra berg   Stordiket myr
  Salbergsbrännet terräng   Storedan strömvirvel
  Salbergsmyran myrmark   Storedan strömvirvel
  Salbergsmyran myr   Storeduforsen fors
  Salbergsmyran myr   Storedumoren myr
  Salbergstjärnen tjärn   Storforsen fors
  Salmonsgärdan ägomark   Storgranberget höjd
  Salmonsviken vik   Storgärdan åker
  Salsmyran myr   Storhavet myr
  Salthålet sankt ställe   Storheden hed
  Samfälldmyran myr   Storheden hed
  Sandgärdan odling   Storheden del av Salberget
  Sandgärdan odling   Storhedmyren myr
  Sandkamliden höjd och skogsmark   Storhedmyren myr
  Sandkammen höjd och skogsmark   Storholmen holme
  Sandkammyran myr   Storholmen holme
  Sandkammyran myr   Storholmen holme
  Sandkammyran myr   Storholmen holme
  Sandnäsudden udde   Storholmen holme
  Sandnäsudden udde   Storholmen holme
  Sandsvedjan odling   Storhultberget höjd
  Sandtumlan terräng   Storhultet backe
  Sandudden udde   Storkvarnforsen fors
  Sandudden udde   Storladumyren myr
  Sandudden udde   Storlidbäcken bäck
  Sandviken vik   Storliden höjd
  Sandviken vik   Storliden höjd
  Sandviken vik   Storliden höjd
  Sandviken vik   Storliden höjd
  Sandviken vik   Storlidtjärn tjärn
  Sandviken vik   Storlidängarna ängar
  Sandviken vik   Storluvtjärn tjärn
  Saragärdan skogsmark   Stormorberget höjd
  Selasbäcken bäck   Stormoren myr
  Selasmyran myr   Stormoren myr
  Selbodarna fäbodar?   Stormyrberget höjd
  Selbodsjön sjö   Stormyrberget höjd
  Selet utvidgning av Rickleån   Stormyrbrännan höjd
  Selet vik   Stormyrbrännan kronopark
  Selet utvidgning av Bureälven   Stormyrbäcken bäck
  Seljberget berg /Se   Stormyrbäcken bäck
  Selsberget höjd   Stormyrbäcken bäck
  Selsbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Selsbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Selsliden terräng?   Stormyrbäcken bäck
  Selslidtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Selsmyran odling   Stormyren myr
  Selsmyran myr   Stormyren myr
  Selsmyran myr   Stormyren myr
  Selsmyran myr   Stormyren myr
  Selstjärnen tjärn   Stormyren myr
  Selsänget myrmark   Stormyren myr
  Selvviken vik   Stormyren myr
  Selvvikmyran myr   Stormyren myr
  Sibacksmyran myr   Stormyren myr
  Sibirien skogsmark   Stormyren myr
  Sibiriliden skogsmark   Stormyren myr
  Sibrännbäcken bäck   Stormyren myr
  Signarsholmen holme   Stormyren myr
  Sijockmyran myr   Stormyren myr
  Sikforsberget höjd   Stormyren myr
  Sikforsen fors   Stormyren myr
  Sikforsen fors   Stormyren myr
  Sikviken vik   Stormyren myr
  Sikviken vik /Se   Stormyren myr
  Sikåmyran myrmark   Stormyren myr
  Sikån å /Se   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren myr
  Sikån å   Stormyren, Västra myr
  Sikån, Västra del av Sikån   Stormyren, Östra myr
  Siljesundet sund /Se   Stormyrforsen fors
  Siljesundet del av Byggdeträsket   Stormyrheden hed
  Siljesundet sund /Se   Stormyrkläpparna backar
  Sillarkläppen terräng   Stormyrnäset hed
  Silludden udde   Stormyrnäset hed
  Simmarviken vik   Stormyrtjälen ås
  Simonstjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Simonstjärnen tjärn   Stormyrtjärn tjärn
  Simonstjärnmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Simonstjärnmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Simstocken sjö   Stormyrtjärn tjärn
  Simstockmyran myr   Stormyrtjärn tjärn
  Simstocknoret sund   Stormyrtjärn tjärn
  Sittumyran myr   Stormyrtjärnbäcken bäck
  Sittubäcken bäck   Stormyrtjärnkläppen höjd
  Sittubäcken bäck   Stornäsegel myr
  Sittuträskberget höjd   Storsand vik
  Sittuträskdammet myrmark   Storsand strand
  Sittuträsket sjö   Storsandgärdan vik
  Sjutjärnbrännet terräng   Storsandviken vik
  Sjutjärnen tjärn   Storselet sel
  Sjutjärnhultet terräng   Storselet sel
  Sjutjärnmyran myr   Storselet sel
  Sjutjärnmyran myr   Storselet sel
  Sjöroshålet myr   Storselet sel
  Skadmoren ägomark   Storselet tjärn
  Skallön ö   Stortallmyren myr
  Skarberget höjd och triangelpunkt   Stortjälen höjd
  Skarnkrokberget berg   Stortjärn tjärn
  Skarnkrokbäcken bäck   Stortjärn tjärn
  Skarnkroken del av Risån   Stortjärn tjärn
  Skarpnäsbäcken bäck   Stortjärn tjärn
  Skarpnäset udde   Stortjärnberget höjd
  Skarpnäsudden udde   Stortjärnbäcken bäck
  Skarpudden udde   Stortjärnliden höjd
  Skarviken vik   Storträsket sjö
  Skarviksberget höjd   Storträsket sjö
  Skatan udde   Storträskliden Saknas
  Skataudden udde   Storudden udde
  Skataviken vik   Storudden udde
  Skataviken vik   Storudden udde
  Skavskålmyran terräng   Storviken vik
  Skiftesmyran myr   Storviken vik
  Skiftesmyrheden skogsmark   Storviken vik
  Skorvberget berg   Storviken binamn på Kamviken
  Skorvbergstjärnen tjärn   Storåkern udde
  Skorvbäcken bäck   Storåkern landtunga
  Skorvliden skogsmark   Storån binamn på Bureälven
  Skorvtjärnbäcken bäck   Storängesberget höjd
  Skorvtjärnbäcken bäck   Storängesfällan åker
  Skorvtjärnen tjärn   Storänget myr
  Skorvtjärnen tjärn   Storänget myr
  Skorvtjärnen tjärn   Storögat tjärn
  Skorvträskbäcken bäck   Storön holme
  Skorvträsket träsk   Stranden strand
  Skorvträskmyran myrmark   Stranden strand
  Skottbacken backe?   Stranden åker
  Skravelavan vik   Strandholmberget höjdparti
  Skravelbäcken bäck   Stråmyren myr
  Skraveln odling   Strömsundbrännan udde
  Skråludden udde   Strömsundet sund
  Skräckholmen holme   Strömsundet sund
  Skursjöberget höjd   Strömsundet, Lilla sund
  Skursjöraningen myrmark   Strömsundet, Stora sund
  Skåpaslätten skogsmark   Strömsundholmen holme
  Skäftesmyran myr   Stupmyren myr
  Skällheden terräng   Stussmyrbäcken bäck
  Sladan myrmark   Stussmyren myr
  Sladan myr?   Stussmyrliden höjd
  Slindheden terräng   Stutmyren myr
  Slindmyran myr   Stutmyrbäcken bäck
  Slyberget höjd   Stålhällorna backe
  Slåttesmyran myr   Stålhällarna, Inre stenkläpp
  Slåttesmyran myr   Stålhällarna, Yttre backe
  Slåttesmyrberget höjd   Störrbergsmyren myr
  Slåttesmyrbäcken bäck   Sultenbäcken bäck
  Slåttesmyrbäcken bäck   Sultenbäckmyren ängesmyr
  Slåttmyran myr   Sultentjärn, Lilla tjärn
  Släppersfallmoren odling   Sultentjärn, Lilla tjärn
  Slätten myr   Sultentjärn, Stora tjärn
  Slättmyran myr   Sultentjärn, Stora tjärn
  Smalkammen skogsmark   Sultentjärnmyren myr
  Smalsundet sund   Sultenträsket tjärn
  Smalån å   Sundbron landsvägsbro
  Smedjeholmen holme   Sundet sund
  Småbergen berg   Sundet binamn på Bygdsiljet
  Småbergen terräng   Sundet sund
  Småholmarna holme och udde   Sundet sund
  Små-Hundsjöarna sjöar   Sundet sund
  Småhällorna höjd   Sundhalsen del av Sundet
  Småkroktjärnarna tjärnar   Sundmyren myr
  Småmyran myr   Sundmyrtjälen ås
  Småmyrbäcken bäck   Sundudden udde
  Småmyrliden skogsmark   Surmyren, Lilla myr
  Småmyrorna terräng   Surmyren, Stora myr
  Småmyrorna odling   Svanflakamyren myr
  Småmyrorna myrmark   Svanrotet åker
  Småmyrorna myrmark   Svanumyren myr
  Småmyrorna myrar   Svanutjärn tjärn
  Småmyrorna myrar   Svanutjärn. Lilla tjärn
  Små-Rismyrtjärnarna tjärnar   Svanutjärn, Stora tjärn
  Småtjärnarna tjärnar   Svanutjärnberget höjd
  Småtjärnarna tjärnar   Svanutjärnmyren myr
  Småtjärnarna tjärnar   Svanötjärn, Lilla och Stora tjärnar
  Småtjärnarna tjärnar   Svartberget höjd
  Småtjärnheden hed   Svartberget höjd
  Småtjärnsmyran terräng   Svartbäcken bäck
  Småvattsliden skogsområde   Svartforsen fors
  Småvattsliden skogsmark   Svarthultet skoghult
  Småängena myrmark   Svarthultmyren myr
  Småängesforsen fors   Svarthålet myr
  Smällänget terräng   Svartliden höjd
  Smörgåshällan sten   Svartmorberget höjd
  Smörgåskläppen höjd   Svartmoren myr
  Smörselet sel   Svartmyren myr
  Smörselet sel   Svartmyren myr
  Smörselet utvidgning i Sikån   Svartnäsudden udde
  Smörselet sjö   Svarttjärn tjärn
  Smörseltjärnen, Norra tjärn   Svarttjärn tjärn
  Smörseltjärnen, Norra tjärn   Svarttjärnberget höjd
  Smörseltjärnen, Södra tjärn   Svarttjärnbäcken bäck
  Smörseltjärnen, Södra tjärn   Svartviken vik
  Smörseltjärnmyran myr   Svartviken vik
  Smörseltjärnmyran myr   Svartvikudden udde
  Smörträsket sjö   Svartåforsen fors
  Snipbackarna skogsmark   Svartån binamn på Stenträskån
  Snipbäcken bäck   Svedjan odling
  Snipmyran myrmark   Svedjeberget höjd
  Sniptjärnen tjärn   Svedjeudden udde
  Snopen udde   Svedjeåkerforsen fors
  Snottermorbäcken bäck   Svensmyren myr
  Snottermoren odling   Svensmyren myr
  Snottermyran myr   Svensmyrtjärn tjärn
  Snottermyran myrmark   Svensträsket sjö
  Snottermyran myr   Schwidibärje berg
  Snottermyrbäcken bäck   Svidiberget (?) berg
  Snusasken sankmark?   Svinhusmyränget myr
  Snödberget höjd   Sågbäcken bäck
  Sofiahålet sumpmark?   Sågdammet fördämning
  Solvberget terräng   Sågedan strömvirvel
  Solvbergsviken vik   Sältingshålet myr
  Soppbrännet höjd   Sältingsmyren myr
  Sorttjärnen tjärn   Sältingsmyren myr
  Sorttjärnbäcken bäck   Sämskartjälen höjd
  Sorttjärnmyran myr   Sämsktjälen höjd
  Sotholmarna udde   Sängladumyren myr
  Sotudden udde   Sänkmyren myr
  Spikstarrmyran myr   Sänkmyren myr
  Spikstenudden udde   Sävjeavan vik
  Spyslyet myrmark   Söderliden höjd
  Spåmaskinsbäcken bäck   Sönnersttjärn tjärn
  Spångmyran myr   Sönnerstviken vik
  Spångmyran myr   Sörbystjärn binamn på Övre Hamptjärn
  Spångmyran myr   Sörgrenen vik
  Spångmyran myr   Sörlidbron bro
  Spångmyran myr   Sörliden höjd
  Spångmyrtjärnen tjärn   Sörtjälen ås
  Spångmyrtjärnen tjärn   Sörträsket Saknas
  Spännmyran myr   Sötmjölkänget äng
  Spännmyrviken vik   Tallberget höjd
  Spökträskberget terräng   Tallberget höjd
  Spölträskbäcken bäck   Tallberget höjd
  Spölträsket tjärn   Tallberget höjd
  Spölträsket tjärn /Se   Talliden höjd
  Spölträskliden terräng   Tallidtjärn tjärn
  Spölträskviken vik   Tallkammen höjd
  Stadsholmbrännet udde   Tallmyren myr
  Stadsholmen holme   Tallmyren myr
  Stadsmyran myr   Tallmyrliden höjd
  Stadsudden udde   Tallträskbrännan höjd
  Stalludden udde   Tallträskbrännan kronopark
  Stalluddviken vik   Tallträsket sjö
  Starrmoren myr?   Tallträsket, Inre del av Tallträsket
  Starrmyran terräng   Tallträsket, Stora sjö
  Starrviken vik   Tallträskudden udde
  Starrvikmyran myr   Talludden udde
  Stassikliden skogsmark   Tallåmyren myr
  Stavarforsen fors   Tallån å
  Stavarmyran myr   Talmyren myr
  Stavhultet terräng   Tapptjärn binamn på Tappängestjärn
  Stavliden höjd   Tapptjärnbäcken bäck
  Stavsmyran myr   Tapptjärnmyren myr
  Stavträskbäcken bäck   Tappängestjärn tjärn
  Stavträsket sjö   Tappänget myr
  Stavträsket träsk   Tasktjärn tjärn
  Stavträsket sjö   Tasktjärn tjärn
  Stavträsket utdikad sjö   Tasktjärnklinten höjd
  Stavträsket utdikad sjö   Tavträsket sjö
  Stavträsket tjärn   Tavträskliden höjd
  Stavträskholmen holme   Timmerberget höjd
  Stavträskliden skogsmark   Tjuränget äng
  Stavträskliden skogsmark   Tjuvtjärn tjärn
  Stavträskmyran myr   Tjuvviken vik
  Stekvikbrännet höjd   Tjäderliden höjd
  Stenbacken berg   Tjälen höjd
  Stenbackliden höjd   Tjälen ås
  Stenberget terräng   Tjälen ås
  Stenbrännet skogsmark   Tjälen ås
  Stenbäcken bäck   Tjälen land
  Stenbäcken, Nedre odling   Tjälen ås
  Stenbäcktjärnen tjärn   Tjälen höjd
  Stengrönnan holme   Tjälen ås
  Stenhällan holme   Tjälen högland
  Stenkläppen terräng   Tjälen ås
  Stenmyran myr   Tjälen ås
  Stenmyran ägomark   Tjälen ås
  Stenmyran myr   Tjälen höjd
  Stenmyran ägomark   Tjälen ås
  Stenmyran myr   Tjälsmyren myr
  Stenmyran myr   Tjälänget myr
  Stenmyran myr   Tjärn tjärn
  Stenmyran myr   Tjärnberget höjd
  Stenmyran myr   Tjärnberget höjd
  Stenmyrberget berg   Tjärnbergsheden hed
  Stenmyrberget berg   Tjärnbergsheden kronopark
  Stenmyrbäcken bäck   Tjärnbäcken bäck
  Stenmyrgroven bäck   Tjärnliden höjd
  Stenselet sjö   Tjärnliden höjd
  Stenselviken vik   Tjärnlidtjärn tjärn
  Stenskravelmyran myr   Tjärnmyrberget höjd
  Stensmyran myr   Tjärnmyren myr
  Stensmyran myr   Tjärnmyren myr
  Stenmyrbäcken bäck   Tjärnmyren myr
  Stensträskbäcken bäck   Tjärnmyren myr
  Stensträsket sjö   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Stensträskholmen holme   Tjärntjärn binamn på Tjärn
  Stensträsktjärnen tjärn   Tjärnängestjärn tjärn
  Stensträskudden udde   Tjärnänget myr
  Stentjärnen tjärn   Tobäcken bäck
  Stentjärnen tjärn   Tolvmansänget myr
  Stenträsket sjö   Tomasmyrbäcken bäck
  Stenudden udde   Tomasmyren myr
  Stenuddmyran myr   Tomasmyren myr
  Stenviken vik   Tomasängarna myrar
  Stenviken vik   Tomasänget myr
  Stenviken vik   Tomyren myr
  Stenviken vik   Ton backe
  Stenviken vik   Tornberget höjd
  Stenvikmyran myr   Tornäset näs
  Stenvikudden udde   Tornäsudden udde
  Stenänget terräng   Torrberget höjd
  Stenänget myrmark   Torrbergsliden höjd
  Stenören udde   Torrgranliden höjd
  Stinarumpan skogsmark   Tosktjärn tjärn
  Stomraningen myrmark   Tranubäcken bäck
  Stomstranden strandområde   Tranubäckänget myr
  Stor-Abborrmyran terräng   Tranubäckänget myr
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Tranuhalsen myr
  Storaltaret höjdparti   Tranmyrbäcken bäck
  Stor-Avaberget terräng   Tranmyren myr
  Storavan vik   Tranumyren myr
  Stor-Avatjärnberget berg   Travelmorbäcken bäck
  Stor-Avatjärnen tjärn   Travelmoren myr
  Storbacken ägomark   Travelmyren del av Travelmossen
  Storberget berg   Trealnsbacken backe
  Storberget höjd   Trealnsmyren myr
  Storberget höjd   Treholmeholmen holme
  Storberget berg   Tretallholmen holme
  Storbergstjärnen Saknas   Tretjärnarna tjärnar
  Storbergsviken vik   Tretjärnmyren myr
  Stor-Björnberget berg   Trettiholmsänget äng
  Stor-Björnmyran myr   Tribbäcken bäck
  Stor-Björntjärnen tjärn   Trindmyren myr
  Stor-Björkänget skogsmark   Trollberget höjd
  Stor-Bladtjärnen tjärn   Trollberget höjd
  Stor-Blåbergsliden höjd och triangelpunkt   Trollmyrbäcken bäck
  Stor-Blåbergsmyran myr   Trollmyren myr
  Stor-Blåbergsmyran myr   Trollströmmen fors
  Stor-Blåbergsmyran myr   Trollsvedjan backe
  Stor-Blåbergsträsket sjö   Trolltjärn tjärn
  Storblåbärsträsket sjö   Trolltjärnarna tjärnar
  Stor-Bocktjärnen tjärn   Trolltjärnbäcken bäck
  Storbrännan berg   Trångviken vik
  Storbrännet skogsmark   Trättmoren myr
  Storbrännmyran myr   Träskbäcken binamn på Ljusvassbäcken
  Stor-Brännmyran myrmark   Träskkläppen backe
  Stor-Bränntjärnen tjärn   Träskmyrbäcken bäck
  Stor-Bränntjärnudden udde   Träskmyrbäcken bäck
  Stor-Brännvattsmyran myr   Träskmyren myr
  Storbrännänget terräng   Träskmyren myr
  Stor-Båtvikmyran myr   Träskmyren myr
  Storbäcken bäck   Träskmyren myr
  Storbäcksängena ängar   Träskmyren myr
  Stor-Danmarkslidtjärnen tjärn   Träskmyren, Lilla myr
  Storedan utvidgning av Risån   Träskmyren, Stora myr
  Storedan del av Tallån   Träskmyrviken vik
  Storedumoren myr   Träskrödningen äng
  Storedustryckan del av Risån   Trönebäckänget myr
  Stor-Fisktjärnen tjärn   Trönebäckänget, se Tranubäckänget myr
  Stor-Fisktjärnmyran myr   Tuvmyren myr
  Storforsen fors   Tvärliden höjd
  Stor-Frängsmyran myr   Tvärtjärn tjärn
  Stor-Fågelvinmyran myr   Tvärtjärnberget höjd
  Stor-Fågelvinmyran myr   Tvärträskbäcken bäck
  Stor-Getmyran myr   Tvärträsket sjö
  Stor-Getmyran myr   Tvärträskliden höjd
  Storgranberget berg   Tväråmoren myr
  Storgranträsket sjö   Tvärån å
  Storgroven bäck   Tvärån å
  Storgroven terräng   Tvärårödningen äng
  Storgroven bäck   Tyskänget myr
  Stor-Grötselet sjö   Tällberget höjd
  Stor-Grötselet sjö   Tällberget höjd
  Stor-Gåsmyrtjärnen tjärn   Tällbergsmyren myr
  Storheden berg   Tällbergsstormyren myr
  Storheden höjd och skogsmark   Tälliden höjd
  Storheden skogsmark   Udden udde
  Storheden terräng   Udden udde
  Storheden hed   Ulleholmen holme
  Storhedforsen fors   Ulterbäcken bäck
  Storhedmyran myr   Ultermyren myr
  Storhedmyran myr   Uppgårdsviken vik
  Storholmen holme   Utterbotjärn, Lilla tjärn
  Storholmen holme   Utterbotjärn, Stora tjärn
  Storholmen holme   Uttertjärn tjärn
  Storholmen holme   Uttertjärn tjärn
  Storholmen holme   Uttertjärnberget höjd
  Storholmen holme   Uttertjärnbäcken bäck
  Storholmen holme   Uttertjärnmyren myr
  Storholmen holme   Valen tegar
  Stor-Holmtjärnbäcken bäck   Vallburliden höjd
  Stor-Holmtjärnen tjärn   Vallburmyren myr
  Storhultberget höjd   Vallburån å
  Storhultet skogsmark   Vallen trakt
  Stor-Hundsjön sjö   Vallslunden, Västra backe
  Storhägnen skogsmark   Vallslunden, Östra backe
  Storhägnen ägomark   Vallsträsket sjö
  Stor-Hötjärnen tjärn   Valmoren myr
  Storkammen skogsmark   Valmorhällarna backar
  *Storkapträsk sjö   Valmyren myr
  Stor-Kattisbrännan terräng   Valmyren myr
  Storklanten höjd   Valmyren myr
  Stor-Klockarmyran myr   Valviken vik
  Storkläppen höjd   Valviken vik
  Stor-Klöttermyran myr   Valviken vik
  Stor-Knivhällan terräng   Valänget myr
  Storkorpen skogsmark och höjd   Vargstugumyren myr
  Storkorpen höjd   Vargtjärn tjärn
  Stor-Krokmyran myr   Vargtjärn tjärn
  Stor-Kroktjärnen tjärn   Vargtjärnberget höjd
  Stor-Krokträskberget berg   Vargtjärnbäcken bäck
  Stor-Krokträsket sjö   Vargviken vik
  Stor-Krokvattnet sjö   Vargviken vik
  Stor-Kutjärnen tjärn   Vattumyrberget höjd
  Storkvarnforsen fors   Vattumyren myr
  Stor-Kylsjön sjö   Vebomarkbäcken bäck
  Stor-Kåtamoren myr   Velptjärn tjärn
  Storkälen terräng   Velptjärn, Lilla tjärn
  Storkälsmyran myr   Velptjärnberget backe
  Storkölmyran myr   Velptjärnbäcken bäck
  Storladumyran myrmark   Veltbacken höjd
  Storladumyran myr   Veltbackliden lid
  Stor-Ladutjärnen tjärn   Veltbacktjärn tjärn
  Stor-Lappselet sjö   Vestmansråddet äng
  Stor-Lappsjön sjö   Vidmyren myr
  Stor-Lappsjön sjö   Vidmyren myr
  Storliden skogsmark   Vidmyren myr
  Storliden terräng   Vidmyrliden höjd
  Storliden skogsmark   Vidmyrliden kronopark
  Storliden triangelpunkt   Viken binamn på Näsviken
  Storliden höjd   Vildbacken höjd
  Storlidtjärnen tjärn   Villtjärn tjärn
  Storlidtjärnen tjärn   Villtjärnmyren myr
  Stor-Ljusträskmyran myr   Villvattnet sjö
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Vindtjärn tjärn
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Vindtjärn tjärn
  Stor-Lomviken vik   Vindtjärnmyren myr
  Stor-Lossmentjärnen tjärn   Vintjärn tjärn
  Stor-Lossmentjärnmyran myr   Vitbergen höjdparti
  Stor-Luvtjärnen tjärn   Vitbergsträsket sjö
  Stor-Långmyran myr   Vitbärsträsket sjö
  Stor-Långmyran myr   Vitertjärn tjärn
  Stor-Långtjärnen tjärn   Vitertjärnarna tjärnar
  Stor-Malberget berg   Vithömyren myr
  Stormoren myrmark   Vitmyren myr
  Stormoren myrmark   Vitsidan höjd
  Stor-Mullberget höjd och triangelpunkt   Vitsidbäcken bäck
  Stor-Mullberget höjd   Vitsidmyren myr
  Stormyran terräng   Vitsidtjärn, Lilla tjärn
  Stormyran myr   Vitsidtjärn, Stora tjärn
  Stormyran myr   Vittjärn tjärn
  Stormyran myr   Vitträskberget höjd
  Siormyran ägomark   Vitträsket sjö
  Stormyran myr   Volptjärn tjärn
  Stormyran myr   Vorrmmyrberget höjd
  Stormyran myr   Vormmyren myr
  Stormyran myr   Vältan timmervälta
  Stormyran myr   Välvsjöbäcken bäck
  Stormyran myr   Välvsjöliden höjd
  Stormyran myr   Välvsjön sjö
  Stormyran ägomark   Välvtjärn tjärn
  Stormyran myr   Vändskivan vägkorset
  Stormyran, Övre myr   Vänstran äng
  Stormyran ägomark   Västomsundet sjö
  Stormyran myr   Västraträsket utdikad sjö
  Stormyran myr   Västraträskänget äng
  Stormyran myr   Västreliden höjd
  Stormyran myr   Västreviken vik
  Stormyran myr   Yttreträsket del av Bursiljeträsket
  Stormyran odling   Yttreträsket binamn på Yttre Ljusvattnet
  Stormyran myr   Åbroforsen fors
  Stormyran myr   Åbrosvedjan åker
  Stormyran myr   Ågrubborna strömvirvlar
  Stormyran myr   Åheden hed
  Stormyran myr   Åheden hed
  Stormyran myr   Åkerholmen holme
  Stormyran myrmark   Åkermyrbäcken bäck
  Stormyran myr   Åkermyren myr
  Stormyran myr   Åkermyren myr
  Stormyran myr   Åkermyren myr
  Stormyran myr   Åkermyrtjärnarna tjärnar
  Stormyran myr   Åkernäsudden udde
  Stormyran myr   Åkerudden udde
  Stormyran myr   Åkerudden udde
  Stormyran myrmark   Åkerudden udde
  Stormyran ägomark   Åkerudden udde
  Stormyran myr   Åkerudden udde
  Stormyrberget terräng   Åkerudden udde
  Stormyrberget berg   Åkrokedan strömvirvel
  Stormyrbrännan höjd och skogsmark   Åkroken krök
  Stormyrbrännet skogsmark   Åkrokforsen fors
  Stormyrbäcken bäck   Åliden höjd
  Stormyrbäcken bäck   Åmynneuddarna uddar
  Stormyrbäcken bäck   Åmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Åmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Åmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Ånäset näs
  Stormyrforsen fors   Åriset udde
  Stormyrhalsen myrmark   Åsberget höjd
  Stormyrhalsen del av myr   Åselet viken
  Stormyrhalsen myr   Åselforsen fors
  Stormyrheden skogsmark   Åselholmen holme
  Stormyrkammen höjd   Åsen ås
  Stormyrmorbrännan skogsmark   Åsen udde
  Stormyrmoren myrmark   Åsen udde eller holme
  Stormyrnäset skogsmark   Åsen ås
  Stormyrskallen myr   Åsen ås
  Stormyrtjärnbackarna skogsbackar   Åsklunten udde
  Stormyrtjärnen tjärn   Åsträsket sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Åträsket, Inre binamn på Risåträsket
  Stormyrtjärnen tjärn   Åträsket, Yttre sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Åsträskvägen landsväg
  Stormyrtjärnen tjärn   Åströmsholmen holme
  Stormyrtjärnen tjärn   Åudden udde
  Stornickshällan skogsmark   Åvikberget del av Bergtjärnberget
  Stor-Ol-Persamyran myr   Åviken vik
  Stor-Ormtjärnen tjärn   Åviken vik
  Stor-Orrmyran myr   Älggårdsmyren myr
  Stor-Otterbostjärnen tjärn   Älgåsmyren myr
  Stor-Pjåkmyran myr   Ängarna myrar
  Stor-Pottjärnen tjärn   Ängesbäcken bäck
  Stor-Rammarmyran myr   Ängesbäcken bäck
  Stor-Rammarmyran myr   Ängesmyren myr
  Storraningen myrmark   Ängesstormyren myr
  Storraningen terräng   Ödtjärn tjärn
  Stor-Rengårdstjärnen tjärn   Ödtjärnbrännet höjd
  Stor-Renträsket sjö   Ödtjärnbäcken bäck
  Stor-Renträsket sjö   Öhalsen sund
  Stor-Risbergsmyran myr   Öltermyrbäcken bäck
  Stor-Risbergstjärnen tjärn   Ön holme
  Stor-Risbergstjärnsbrännet skogsmark   Ön holme
  Stor-Rödmossamyran myr   Ön, Västra holme
  Storrönningsberget höjd   Ön, Östra holme
  Storrönningsbergmyran myr   Ören holme
  Stor-Rödmossamyran myr   Ören stenör
  Stor-Rörmyran myr   Örfilgärdan åker
  Storsanden strandområde   Örträskbäcken bäck
  Storsanden vik   Örträsket, Lilla sjö
  Storsanden strandområde   Örträsket, Stora sjö
  Storsandgärdan odling   Örträskstormyren myr
  Storsandudden udde   Örträsktjärn tjärn
  Storsandviken vik   Örträskudden udde
  Stor-Sandviken vik   Örvassholmen holme
  Storselet utvidgning av Risån   Örvassmyrarna myrar
  Storselet sjö   Örvattnet sjö
  Storselet tjärn   Örvattnet, Lilla binamn på Mora Örvattnet
  Storselet del av Sikån   Öskarnmyren myr
  Storselet utvidgning i Sikån   Öskarntjärn tjärn
  Storselet del av Sikån   Östensviken vik
  Storsjömoren terräng   Östreliden höjd
  Storskråludden udde   Östreviken vik
  Storslätten myrmark   Överloppsjorden åker
  Stor-Spångmyran myrmark   Överstudden udde
  Storstenarna grund   Överstänget äng
  Storstenmyran myr    
  Stor-Stensmyran myr    
  Stor-Stensträsket sjö    
  Stor-Stenträsket sjö    
  Stor-Stenviken vik    
  Stor-Strömsundet sund    
  Stor-Strömsundet sund    
  Stor-Sultentjärnen tjärn    
  Storsundet sund    
  Storsundsudden udde    
  Stor-Tallmyran myr    
  Stortallmyran myr    
  Stor-Talmyran myr    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnkälen höjd    
  Stortjärnliden höjd    
  Stortjärnliden skogsmark    
  Stortjärnsundet sank mark?    
  Stortjärnsundet terräng    
  Storträskliden höjd    
  Stor-Träskmyran myr    
  Storudden terräng    
  Storudden udde    
  Storudden ägomark    
  Storudden udde    
  Storudden udde    
  Storudden udde    
  Storuddforsen fors    
  Stor-Uttertjärnen tjärn    
  Stor-Uttertjärnen tjärn    
  Storvalen terräng    
  Storvallen ägomark    
  Storvallmyran myr    
  Stor-Vidmyran myr    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storvikmyran myr    
  Storvikmyran myr    
  Storviktjärnen tjärn    
  Storvikudden udde    
  Stor-Vitertjärnen tjärn    
  Stor-Åmynnudden udde    
  Storån förgrening av å    
  Storänget ägomark    
  Storänget odling    
  Storön ö    
  Stor-Örträsket sjö    
  Stor-Örträsket sjö    
  Stro-Österborgsliden berg?    
  Strandbergsgärdan terräng    
  Strandbäcken bäck    
  Strandbäcken bäck    
  Strandbäcken bäck    
  Strandmyran myr    
  Strandmyrorna myrmark    
  Strandnäsudden udde    
  Strandviken vik    
  Strejkarkläppen skogsmark    
  Stryckan fors    
  Strätena terräng    
  Strömsundbrännan halvö    
  Strömsundholmen holme    
  Strömsör udde    
  Stuphällsdammet terräng    
  Stupmyran myr    
  Stupmyran ägomark    
  Stupmyran myrmark    
  Stussmyran myr    
  Stussmyran myr    
  Stussmyrliden höjd    
  Stutmyran myr    
  Stutmyrbäcken bäck    
  Stålberget höjd    
  Stålhällan stenkläpp    
  Stålhällmyran myr    
  Störrbergsmyran myr    
  Sultenbäcken bäck    
  Sultenträsket sjö    
  Sumptjärnen tjärn    
  Sundberget höjd    
  Sundbomudden udde    
  Sundet del av Göksjön    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundet del av Knipträsket    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundhalsen sund    
  Sundhalsen Saknas /Se    
  Sundholmarna holmar    
  Sundudden udde    
  Sundudden udde    
  Sunnansjö terräng    
  Surbäcken bäck    
  Svankmyran myr    
  Svanutjärnarna tjärnar    
  Svanutjärnberget berg    
  Svanutjärnen tjärn    
  Svanutjärnmyran myr    
  Svanutjärnänget terräng    
  Svartberget berg    
  Svartberget höjd    
  Svartbergsängesbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartforsen fors    
  Svartgörjan sumpmark    
  Svarthultet skogsmark    
  Svarthultmyran myr    
  Svarthålet myr    
  Svarthålet terräng    
  Svartliden höjd    
  Svartlidmyran myr    
  Svartlidmyrbäcken bäck    
  Svartmon odling    
  Svartmorberget höjd    
  Svartmoren myr    
  Svartmyran myr    
  Svartmyran myrmark    
  Svartmyrhålet myr    
  Svarttackmyran myr    
  Svarttjärnavan utvidgning av Bureälven    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnmyran myr    
  Svartudden udde    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartvikudden udde    
  Svartådammet terräng    
  Svartåforsen del av Svartån    
  Svartån å    
  Svartån sund    
  Svedjan skogsmark    
  Svedjeberget höjd    
  Svedjeudden udde    
  Svensmyran myr    
  Svensmyrberget höjd    
  Svensträsket sjö    
  Svältarbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågdammet strandområde    
  Sågdammet ägomark    
  Sågforsen fors    
  Sågforsen fors    
  Sågmyran myr    
  Sågmyran myr    
  Sågmyran myr    
  Såltingmyran odling    
  Sältingmyran myr    
  Sämjesbäcken bäck    
  Sängladumyran myr    
  Sänkmyran ägomark    
  Sänkmyran ägomark    
  Sänkmyran myr    
  Sävarån å    
  Sävströmsgärdan odling    
  Söderliden skogsmark    
  Söderlispträsket Saknas    
  Sölvstensmyran myr    
  Sönnerstänget myrmark    
  Sönnersttjärnen tjärn    
  Sönnerstviken vik    
  Sörgravbäcken bäck    
  Sörgrenberget berg    
  Sörgrenen vik    
  Sörgrenholmen holme    
  Sörgrenliden höjd    
  Sörgrenliden skogsmark    
  Sörgrensundet sund    
  Sörheden hed    
  Sörhägnen odling    
  Sörhällorna skogsmark    
  Sör-Lapphusmyran myr    
  Sörliden terräng    
  Sör-Lidsträsket sjö    
  Sör-Långmyran myr    
  Sör-Långmyran myr    
  Sör-Långmyran myr    
  Sörmorviken vik    
  Sör-Petheden skogsmark    
  Söv-Rentjärnberget höjd    
  Sör-Stormyran ägomark    
  Sörträsket del av Lapphusträsket    
  Sörträsket del av sjö    
  Sör-Tvärliden höjd    
  Sörviken vik    
  Söråker ägomark    
  Sötmjölkänget myr    
  Taklösmyran myr    
  Taklöstjärnarna tjärnar    
  Taklösviken vik    
  Tallasmyran myr    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallberget berg    
  Tallbergsmyran myr    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallholmen holme    
  Talliden höjd    
  Tallkammen höjd    
  Tallkläppen skogsmark och höjd    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myrmark    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran terräng    
  Tallmyran terräng    
  Tallskatamyran myrmark    
  Tallträskbrännan skog    
  Tallträskbäcken bäck    
  Tallträsket sjö    
  Stora Tallträsket sjö    
  Tallträsket sjö /Se    
  Tallträsket sjö    
  Tallträsket sjö    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  Tallåmyran myr    
  Tallåmyran myrmark    
  Tallån å /Se    
  Tallån å    
  Tallån å    
  Tallån å    
  Tallåänget myrmark    
  Tammasbäcken bäck    
  Tammasen terräng    
  Tappängesbäcken bäck    
  Tappänget myr    
  Taskungtjärnen tjärn    
  Tavtorpet skogsmark    
  Tavträskbäcken bäck    
  Tavträsket sjö    
  Tavträskliden skogsmark    
  Tempelmyran myr    
  Timmerberget höjd    
  Timmerheden skogsmark    
  Timmermyran terräng    
  Timmertjärnen tjärn    
  Tjuränget myrmark    
  Tjuvviken vik    
  Tjäderkläppen höjd    
  Tjäderliden skogsmark    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyrkläppen skogsmark    
  Tjäderstenen terräng?    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyrorna myrar    
  Tjärdervinsmyran myr    
  Tjärnberget höjd och skogsmark    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget höjd och triangelpunkt    
  Tjärnbroudden udde    
  Tjärnbrännan odling    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnen tjärn    
  Tjärnlidbäcken bäck    
  Tjärnliden berg    
  Tjärnliden skogsmark    
  Tjärnlidtjärnen tjärn    
  Tjärnmorberget höjd    
  Tjärnmorholmen holme    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrbacken höjd    
  Tjärnmyrberget höjd    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnviken vik    
  Tjärnängesbäcken bäck    
  Tjärnängestjärnen tjärn    
  Tjärnänget myrmark?    
  Tjärnänget sankmark    
  Tobäcken bäck    
  Togärdan ägomark    
  Toktjärnen tjärn    
  Tolvmansänget terräng    
  Tomasbäcken bäck    
  Tomasliden skogsmark    
  Tomasliden skogsmark    
  Tomasmoren myr    
  Tomasmyran myr    
  Tomasängena odling    
  Tomtebo ägomark    
  Tomyran myr    
  Tomyran myr    
  Ton myrmark?    
  Tonäset udde    
  Tonäsviken vik    
  Torkläppen udde    
  Tornberget höjd    
  Tornrödmossamyran myrmark    
  Torpet ägomark    
  Torpet terräng    
  Torpet odling    
  Torpet terräng    
  Torrberget höjd    
  Torrbergsmyran myr    
  Torrbergsmyran myr    
  Torrbergsmyran myr    
  Torrgranliden terräng    
  Torrkälsmyran myr    
  *Torrkölsheden skogsområde    
  *Torrkölsheden skogsområde    
  Torrsvedsmyran myr    
  Torrtallmyran myr    
  Torvmyran myr    
  Tosktjärnbäcken bäck    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnflygget terräng    
  Tosktjärnheden terräng    
  Tosktjärnmyran terräng    
  Tosktjärnudden udde    
  Tosktjärnviken vik    
  Transundholmen holme    
  Tranubäckänget odling    
  Tranumyran myr    
  Tranumyran myr    
  Tranumyran myrmark    
  Tranumyran myr    
  Tranumyran myr    
  Tranumyrbäcken bäck    
  Tranumyrbäcken bäck    
  Tranumyrbäcken bäck    
  Tranumyrhalsen myr?    
  Trastmyran myr    
  Tratten skogsområde    
  Travelmorbäcken bäck    
  Travelmyran myr    
  Trealnsmyran myr    
  Trebbäcken bäck    
  Treholmeholmen holme    
  Treriksröset gränsmärke    
  Tretallholmen holme    
  Tretalludden udde    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Tretjärnbäcken bäck    
  Tretjärnmyran myr    
  Trindbacken terräng    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran terräng    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyrbäcken bäck    
  Trindmyrdalen terräng    
  Trindögat sumpigt ställe?    
  Trindögmyran myr    
  Trollberget höjd    
  Trollberget terräng    
  Trollbergsraningen skogsmark    
  Trollmyran myr    
  Trollsbäcken bäck    
  Trollsgärdan skogsmark    
  Trollströmmen fors    
  Trollsvedjan terräng    
  Trolltjärnarna tjärnar    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnsbäcken bäck    
  Trollåsen skogsmark    
  Trångviken vik    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myrmark    
  Träskmyran myr    
  Träskmyran myr    
  Träskmyrbäcken bäck    
  Träskmyrviken vik    
  Träskänget udde    
  Tulltjärnen tjärn    
  Tunnbandkläppen höjd    
  Tunnmyran myr    
  Tuvan holme    
  Tvåladutjärnen tjärn    
  Tvärtjärnen tjärn    
  Tvärträsket sjö    
  Tvärträskliden skogsmark    
  Tvärådammet sankmark    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tväråänget ägomark    
  Tyskänget odling    
  Tällberget berg    
  Tällberget berg    
  Tällberget höjd    
  Tällbergsbäcken bäck    
  Tällbergsmyran myr    
  Tällen skogsmark    
  Tälliden terräng    
  Tällidmyran terräng    
  Tällmyran myr    
  Tätriset skogsmark    
  Tätriset skogsmark    
  Udden ägomark    
  Udden udde    
  Ulleholmen holme    
  Ultermyran myr    
  Underligmoren ägomark    
  Uppgårdsviken vik    
  Uppgårdsviken vik    
  Urmakarkläppen skogsmark    
  Utgrävningstjärnarna tjärnar    
  Utgrävningsviken vik    
  Utikläppen höjd    
  Uttertjärnberget höjd    
  Uttertjärnberget berg    
  Uttertjärnbäcken bäck    
  Uttertjärnmyran myr    
  Utterudden udde    
  Vackerlandberget berg    
  Vackerlandet terräng    
  Vadviken vik    
  Valbrännan skogsmark    
  Valburmyran myr    
  Valburmyran myr    
  Valburån å    
  Valburån å    
  Valburån å    
  Valen odling    
  Valhultet, Norra skogsmark    
  Valhultet, Södra skogsmark    
  Vallen odling    
  Vallsnäset näs    
  Valmyran myr    
  Valmyran myrmark    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Valviksudden udde    
  Valvikudden udde    
  Valvtjärnen tjärn    
  Vannbergsmyran myr    
  Vargsmyrgroven dal?    
  Vargstugumyran myr    
  Vargtjärnen tjärn    
  Vargtjärnbäcken bäck    
  Vargtjärnen sankmark    
  Vargtjärnheden terräng    
  Vargviken vik    
  Varmängestjärnen tjärn    
  Varmänget myr    
  Vattenmyran ägomark    
  Vattumyran myr    
  Vattumyrberget höjd    
  Vebodmarksforsen fors    
  Vedhusmyran myr    
  Vedhusviken vik    
  Veltbacken höjd    
  Veltbacktjärnen tjärn    
  Vervänningen plats /Se    
  Vidjetjärnen tjärn    
  Vidmyran myr    
  Vidmyran terräng    
  Vidmyran myr    
  Vidmyran, Övre ägomark    
  Vidmyrbäcken bäck    
  Vidmyrbäcken bäck    
  Vidmyrliden terräng    
  Viktjärnen vik    
  Vilarudden udde    
  Villiden skogsmark    
  Villtjärnen tjärn    
  Villtjärn tjärn /Se    
  Villtjärnmyran myr    
  Villvattenskammen landtunga    
  Villvattnet sjö och by    
  Villvattnet sjö    
  Villvattnet sjö /Se    
  Vallvattnet sjö    
  Villvattnet sjö /Se    
  Villvattnet sjö /Se    
  Villvattsliden skogsmark    
  Vilstensheden skogsmark    
  Vimmerby triangelpunkt    
  Vimmerbyliden höjd?    
  Vindfällbacken backe    
  Vinmyran myr    
  Vinsten ägomark    
  Vintervägasviken vik    
  Vintervägsmyran myr    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärnen tjärn    
  Vintjärn tjärn /Se    
  Vintjärnen sjö /Se    
  Vintjärnmyran myr    
  Vintjärnsberget berg    
  Vintjärnskammen höjd    
  Vitbergen höjdparti /Se    
  Vitberget höjd    
  Vitberget berg    
  Vitbergmyran terräng    
  Vitbergsträsket sjö    
  Vitbergsträsket sjö    
  Vitbergsträsket sjö    
  Vitbergsträsket sjö /Se    
  Vitbergsträsket sjö    
  Vitbergsträsket sjö    
  Vitertjärnberget berg    
  Vithömyran myr    
  Vitmyran myr    
  Vitmyran myr    
  Vitmyrkälen skogsmark    
  Vitmyrviken vik    
  Vitsidan berg    
  Vitsidan höjd /Se    
  Vitsidbäcken bäck    
  Vitsidbäcken bäck    
  Vitsidmyran myr    
  Vitsidtjärnen tjärn    
  Vitstarrmyran terräng    
  Vitstensmyran myr    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnmyran myr    
  Vitträskberget berg    
  Vitträskbäcken bäck    
  Vitträsket sjö    
  Vitträsket sjö    
  Vitträskmyran myr    
  Vitvattsheden skogsmark    
  Vorrhällorna stenhällar?    
  Vorrnäset udde    
  Vossmyrbäcken bäck    
  Vossmyran odling    
  Våtmorhällorna terräng    
  Våtmyran myr    
  Våtmyran myr    
  Våtmyran myr    
  Våtmyrdammet terräng    
  Vällingmyran myr    
  Välmyran myr    
  Välptjärnberget terräng    
  Välptjärnbäcken bäck    
  Välptjärnen tjärn    
  Välptjärnmyran ägomark    
  Välvsjöbäcken bäck    
  Välvsjön sjö    
  Välvtjärnen tjärn    
  Västimoren odling    
  Västermyran myr    
  Västermyran myr    
  Västerviken vik    
  Västerån åförgrening    
  Västomsundet sjö    
  Västre-Vallslunden backe    
  Ytterhällan backe    
  Yttermyran myr    
  Ytterstensträsket sjö    
  Ytterstviken vik    
  Ytteråkern odling    
  Ytter-Åträsket sjö    
  Yttre-Bjursjöaltaret höjd    
  Yttre-Båtvikmyran myr    
  Yttre-Djupsundsudden holme    
  Yttre-Hemträskliden berg    
  Yttre-Holmträsket del av sjö    
  Yttre-Kippträsket sjö    
  Yttre-Kippträsket sjö    
  Yttre-Lapphusmyran myr    
  Yttre-Lapphusudden udde    
  Yttre-Ljusvattnet sjö    
  Yttre-Småvattnet sjö    
  Yttreträsket del av Bursiljeträsket    
  Yttre-Åträsket sjö    
  Yxklösmyran myr    
  Yxlösmyrtjärnen tjärn    
  Åberget berg    
  Åbergs udde udde    
  Åbroforsen fors    
  Åbrännan terräng    
  Ågrubborna skogsmark    
  Åheden strandområde    
  Åheden skogsmark    
  Åkerholmen holme    
  Åkerholmen holme    
  Åkerholmen holme    
  Åkermyran myr    
  Åkermyran myr    
  Åkermyran odling    
  Åkermyran myr    
  Åkermyran myr    
  Åkermyran myrmark    
  Åkermyrtjärnen tjärn    
  Åkermyrtjärnen tjärn    
  Åkern odling    
  Åkernäsudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkerudden udde    
  Åkrokforsen vadställe?    
  Ållberget höjd    
  Åmansmyran myr    
  Åmynnheden skogsmark    
  Åmynningsmyran myr    
  Åmynnudden udde    
  Åmynnudden udde    
  Åmunnudden udde    
  Åmynnudden udde    
  Åmyran myr    
  Åmyran myrmark    
  Åmyran myrmark    
  Åmyran myr    
  Åmyran myr    
  Åmyran myr    
  Åmyran myr    
  Ånäset terräng    
  Ånäsgärdan ägomark    
  Ånäsviken vik    
  Åriset udde    
  Åsberget höjd och skogsmark    
  Åsberget berg    
  Åsbergstjärnarna tjärnar    
  Åselholmen holme    
  Åseludden udde    
  Åsen udde    
  Åsen ö    
  Åsgärdan ägomark    
  Åskatan terräng    
  Åsklunten terräng    
  Åskudden udde    
  Åsträsket sjö /Se    
  Åsträsket sjö    
  Åvikberget berg    
  Åviken vik    
  Ädalgroven sumpmark    
  Ädalmyran myr    
  Älggroven dal?    
  Älgåsmyran myr    
  Ängena ägomark    
  Ängena myrmark    
  Ängesmyran myr    
  Ängesmyrtjärnbäcken bäck    
  Ängesvalen terräng    
  Änget odling    
  Ödtjärnbrännet skogsmark    
  Ödtjärnbäcken bäck    
  Ödtjärnen tjärn    
  Öjkläppen höjd    
  Ökmyran myr    
  Ökmyran terräng    
  Öllertjärnen tjärn    
  Ön ö    
  Ön halvö    
  Ön holme    
  Ön holme    
  Ön ö    
  Ören holme    
  Örträskbäcken bäck    
  Örträskmyran myr    
  Örträsktjärnen tjärn    
  Örträsktjärnen tjärn    
  Örträskudden udde    
  Örvattnet sjö    
  Örvattsmyran myr    
  Örvattsmyran myr    
  Önäsänget terräng    
  Örträsket sjö    
  Öskarnmyran myrmark    
  Öskarntjärnen sankmark    
  Östanbäck odling    
  Österborgsbäcken bäck    
  Österborgsmyran terräng    
  Österborgsmyran terräng    
  Österborgstjärnen tjärn    
  Österliden höjd    
  Östermyran myr    
  Östermyrbäcken bäck    
  Östertjärnen tjärn    
  Österviken vik    
  Östre-Vallslunden backe    
  Överstmyran myrmark    
  Överstmyran terräng    
  Överstudden udde    
  Överstänget terräng    
  Övre-Bjärnstavatjärnen tjärn    
  Övre-Bjärntjärnen tjärn    
  Övrebrännet terräng    
  Övre bäcken bäck    
  Övre hägnen odling    
  Övre-Lilltjärnmyran myr    
  Övre-Stenmyran myr    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.