ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nordmalings socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 2140 Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 1294
Hörnsjö by /Se Linsönktjärnen tjärn Ledusjö ortnamn Lokmyrdiket uppdikad bäck
Hörnsjö by /Se Lintjärnen tjärn Leduåfors hemman Lomnäset näs
Hössjö by Ljusbrännberget berg Leduåkern Saknas Lomtjärnberget berg
Hössjö by Ljushällan ö Lertaget, se 6 Mo Saknas Lomtjärnen tjärn
Hössjön by Ljushällan holme Levar by Lomtjärnen tjärn
Jan-Jackstorpet ödetorp? Ljushällan holme Levar by Lomtjärnen tjärn
Jan-Nilstorpet ödetorp? Ljushällan holme Lillfjärdingen bygd Lomtjärnen tjärn
Jansmark by /Se Ljushällan ö Lillparsmyran, se 21 Öre Saknas Lomtjärnen tjärn
Jernäs by /Se Ljusmyran myr Lilltorpet åker, torp Lomtjärnmyren myr
Järnäs by Lo Berget, se Lövåsberget berg Linkarnäset näs och torp Lomtjärnmyran myr
Järnäs by Lofällberget berg Lucken torpområde Lorttjärnbäcken bäck
Järnäs by Lokmyran myr Långed bebyggelse Lorttjärnen tjärn
Järnäs by /Se Lokälen terräng Långed by Lorttjärnen tjärn
Järnäs by /Se Lokälsmyran myr Långed by Lorttjärnmyren myr
Järnäs by /Se Lomnäset udde Långfällan torp o hmd Lorttjärnraningen slåtter
Järnäs by /Se Lomnäsviken vik Långrohamnen fiskehamn Lottafällforsen fors
Järnäs by /Se Lomtjärnberget triangelpunkt Låviken byområde Lundarna skogsområde
Järnäs by /Se Lomtjärnen tjärn Lögdeå by Lundmyren myr
Karinsgården beb(?) /Se Lomtjärnen tjärn Lögdeånäsen hemman Luntberget berg
Klöse by Lomtjärnen tjärn Lövgrundet bebyggelse Lusberget bergshöjd
Klöse by /Se Lomtjärnmyran myr Lövås hemman Lustholmen, Stora holme
Kronören Saknas /Se Lomtjärnmyran myr Manhem bebyggelseområde Lyarberget höjd
Kälen Saknas /Se Lomyran myr Marielund tomt Lyarberget bergshöjd
Kälen torp /Se Lomyran myr Mjösjö by Lyset skogsområde
Ledusjö by Loosiön, se Ledusjön sjö Mo bebyggelse Lådgärdan inhägnad, (gärda)
Ledusjö by Lorttjärnbäcken bäck Mo by Lådholmen slåtter
Ledusjö by Lorttjärnen tjärn Mullsjö by Lågnäset slåtter
Ledusjö by /Se Lorttjärnen tjärn Myrtaget, se 6 Brattsbacka Saknas Lågnäset näs
Levar by Lorttjärnmyran myr Nilsbo lht Lån landtunga
Levar by Losiön, se Ledusjön sjö Nitjalholmen hmd Långedsforsen fors
Levar by Lundkvistberget berg Norbäck by Långedsraningen fält
Levar by Lundmyran myr Nordanbäck by Långedstjärnen tjärn
Levar by Luntberget berg Nordmaling municipalsamhälle Långforsen fors
?Levar by Lunttjärnen tjärn Nordmaling ortnamn Långfällholmen holme
Levar by /Se Lusberget berg Nordsjö by Långhalsen åker
Levar by /Se Lusberget berg Nordåkern del av by Långkärret slåtter
Levar by /Se Lustholmen holme Norrbro torp Långlandet utmark
Levar by /Se Lyarberget berg Norrfors stationsområde och kapellplats Långmorbäcken bäck
Lucken gd /Se Lyarberget berg Norrmark hemman Långmarksberget bergshöjd
Långed by lybystierna, se Lövbergstjärnen tjärn Norrmark, Inre torp Långmyran myr
Långed by Lybystierna, se Lövbergstjärnen tjärn Norromsjön byområde Långmyran myr
Långed by Lybistierna, se Lövbergstjärnen tjärn Norrtjärn by Långmyrarna myrar
Långed by Lyby-tierna, se Lövbergstjärnen tjärn Nybruket bebyggt odlingsområde Långmyrberget berg
Långed by Lycksmyran ägomark Nygård by Långmyrbrännan skogsområde
Långed by Lygaån, se Lögdeälven Saknas Nyhem Saknas Långmyrbäcken bäck
Långed by /Se Lÿgde...n, se Lögdeåälven älv Nylund, se Bolandet Saknas Långmyren myr
Långed by /Se Lyset skogsområde Nyverket del av by Långmyren odlad myr
Långe(d) by /Se *Långamossen mosse Nyvik torp Långmyren myr
Lögdeå by Långavan sjö Nyåker bebyggelse Långmyren myr
Lögdeå by Lång-Blågrundet ö Nyåker by Långmyren myr
Lögdeå by Lång-Blågrundet ö Nyåker Saknas Långmyren, Hundsjö myr
Lögdeå by Långblågrundet holme Nyåker ortnamn Långmyren, Södra myr
Lögdeå by Lång-Blågrundet holme Nyåkern byområde Långmyrforsen fors
Lögdeå by *Långedes ffårss fors Näset del av by Långmyrklinten bergshöjd
Lögdeå by Långedsforsen fors Näsfällan byområde Långmyrraningen slåtter
?Lögdeå by Långedsforsen fors Nässund torp Långmöklinten, se Långmyrklinten Saknas
Lögdeå by Långedstjärnen tjärn Näsåkern hemman Långnäset slåtternäs
Lögdeå by Långeds älv älv Olofsfors bruk Långnäset slåtter
Lögdeå by /Se *Långenallen sälfiske Ol-Ols Saknas Långnäset näs
Lögdeå by /Se *Långffårss fors Orrböle by Långnäset näs
Lögdeå by /Se Långfors fors Ottjärn by Långnäsåsen ås
Lögdeå by /Se Långforsen fors Prästbolet Saknas Långogen korvsjö
Lögdeå by /Se Långfällåsen terräng Pustfällan hemman Långogen slåtter
Lögdeå by /Se Långgron, se Långroudden udde Pusten by Långroavan vik
Mo by *Långgrundet ?skär Rosendal gårdsplats Långroberget berg
Mo by Långgrunne, se Hamngrundet holme Rundvik municipalsamhälle Långrogrunden, Norra, Södra Saknas
Mo by Långholmen terräng Räftan hemman Långrogrundet grund
Mullsjö by Långkon, se Kronören Saknas Rödvik torpområde Långrogrundet, Norra grund
Mullsjö by Långmarksberget berg Rönqvisttorpet, se 17 Hummelholm Saknas Långrogrundet, Södra grund
Mullsjö by Långmÿra, se Sör-Långmyran myr Rönnholm by Långron område
Mullsjö by långmyra, se Långtomyran myr Röttaget, se 5 Ledusjö Saknas Långron ö
Mullsjö by Långmyran myr Sandarna torpområde Långroudden udde
Mullsjö by *Långmyran myrsträckning Sandnäset hemman Långrumpmyren myr
Mullsjö by Långmyran myr Sidtorp avstyckning Långrumpåsen bergås
Mullsjö by Långmyran, se Långtomyran myr Skogstorp Saknas Långskolan ravin
Mullsjö by Långmyran, se Tranemyran myr Skoltomten, se 13 Baggård Saknas Långspakan lugnvatten
Mulsjö by Långmyran myr Skräddarbäcken avsöndring Långstranden slåtter
Mulsjö by Långmyran myr Skåpet bebyggelse Långstrandkammen moränås
Mulsjö by Långmyran ägomark Skåpet hemman Långstrandmyren slåtter, myr
Mullsjö by Långmyran myr Småbrännorna del av by Långstrandtjärnen tjärn
Mullsjö by Långmyran myr Stavarbäcken torp Långtbortmyren myr
Mullsjö gårdar Långmyran förr ägomark? Stavsjö by Långtbortmyren myr
Nordmalings prästgård prästgård Långmyran delvis odlad myr Stavsjöholm by Långtjärnberget bergshöjd
Nordsjö by Långmyran myr Stenberg by Långtjärnen tjärn
Norrbyn by Långmyran myr Storbyn del av by Långtoberget berg
Nyåker by Långmyrberget berg Storbådan holme och fyrplats Långtomyren myr
*Orbäck by Långmyrberget berg Storfall by Långtomyran myr
Orrböle by Långmyrklinten höjd Storfjärdingen bygd Långudden udde
Orrböle by /Se Långmyrkärrbäcken bäck Storfällan torpområde Långvattnet sjö
Orrböle by /Se Långmyrkärret kärr Storänget torp Långvattensänget betesområde
Orrböle by /Se Långmyrorna myr Strandholmen hmd Långviken tjärn
Orrböle by /Se Långnäset ägomark Strömbäck torp Långviken vik
Orrböle by /Se Långnäset skogsmark Strömnäs torp Långvikhalla höjd
Reftan beb(?) /Se Långnäset ägomark Strömsör byområde Långvikmyren myr
Rundvik municipalsamhälle /Se Långogen korvsjö Stuten torpområde Långviksundet bäck
Rönnholm by Långogen tjärn Sunnansjö by Lännviken vik
Rönnholm by Långogen natn. /Se Svartfällan byområde Länsmansgärdan åkerteg
Rönnholm by Långroavan vik Svartlund hp Lögdan namn på Lögdeälven
Stavsjöholm by /Se Långroberget berg Svartlunden banvaktställe Lögdeån namn för Lögde älv
Stornäset hus Långron ägomark Sordjedalen byområde Lögdeälven älv
Sundströmstorpet ödetorp? Långroon, se Långroudden udde Svensnäset torp Löksmyren myr
Sunnansjö by Långroudden udde Söråker torp Lönnbäcken bäck
Sunnansjö by Långroudden udde Tallberg bebyggelse Lönnbäckkullen höjd
Sunnansjö by Långroudden udde Tallberg by Lönnbäckliden höjd
Svartlund hus Långroudden udde Tallbergsliden hp Lönnbäckmyren myr
Sörbyn by Långroudden udde Tjärdalsliden torp Lördagshällen grund
Toböle gård Långroudden udde /Se Tjärnstranden torpområde Lörmyran myr
Toböle by /Se Långroudden udde Tjärnåsen hemman Lörogen älvförgrening
Toböle by /Se Långroudden udde Toböle by Lörtegen, se Lörmyran teg
Torrböle by Långrumpbäcken bäck Tomten Saknas Löten inhägnader
Torrböle by Långrumpmyran myr Torparstaden torpområde Löten plats
Torrböle by /Se Långrumpåsen terräng Torrböle by Lövberget bergås
*Umsjö utjord Lån...grun, se Långroudden udde Torrböle by Lövbergsmyren, Stora myr
Vallen by /Se LångsandSkiäre, se Sandskäret, Stora skär Torrböle by Lövbergstjärnen tjärn
*Åkertjärn krononybygge Långsandskere, se Stor-Sandskäret ö Torsborg Saknas Lövgrundet ö
Ängersjö by LångSanSkiere, se Stor-Sandskäret del av Furören Torsbäck(en) hemman Lövgrundet ö
Ängersjö by Långsanskiär, se Stor-Sandskäret halvö Torssjöåkern torp Lövgrundet holme
Ängersjö by Långskatahällan berghäll Tosjön torpområde Lövgrundsharn stengrund
Öre by Långsmalmyran myr Tunnberget bebodd höjd Lövnäsberget bergshöjd
Öre by Långsmalmyran myr Vallen del av municipalsamhälle Lövnäset näs
Öre by Långsmalmyran myr Vallen del av municipalsamhälle Lövskatan udde
Öre by Långsmalmyran myr Vibo del av by Lövsvedjan odling
Öre by Långsmalmyran myr Viänget bebyggelse Majberget höjd
Öre by Långstranden strandområde Vångsjö del av by Majmyren myr
Öre by /Se Långstranden sank mark Västansjö by Malbrännberget berg
Öre by /Se Långstrandtjärnen tjärn Åbacka Saknas Malbrännbäcken bäck
Öre by /Se Långsvedjan ägomark Åbrånet del av by Malbrännraningen odlingsområde
Öre by /Se Långsvedjeberget höjd Åkerholm torp Maleshällen udde
Öre by /Se Långsvedjedalen ägomark Åkermyren, se 13 Hörnsjö Saknas Manberget, se Marnberget berg
Örsbäck by Långtbortmyran myr Åkern hemman Manfällan, Lilla åker
Örsbäck by Långtjärnberget berg Åliden torpområde Manfällan, Stora åker
Örsbäck by Långtjärnberget berg Åliden torpområde Mansbördakullen annat namn för Mansbördan
Örsbäck by Långtjärnbäcken bäck Åliden, Hummelholms torpområden Mansbördamyren myr
  Långtjärnbäcken bäck Åliden, Inre byområde Mansbördan berg
  Långtjärnen tjärn Åliden, Mitten byområde Mantjärnmyrarna myrar
  Långtjärnen tjärn Ånäset, se 1 Viänget Saknas Marabrännan åker
  Långtjärnträsket tjärn Ängersjö ortn. Marahålbäcken bäck
  Långtoberget berg Öre bebyggelse Maramyren myr
  Långtomyran myr Öre bebyggelse Maramyrtjälen skogsområde
  Långtomyran myr Öre by Maramyrtjärnen tjärn
  Långtomyran myr Örebo Saknas Maraänget slåtter
  Långudden udde Öresandmyrarna torp Marken slåtteräng
  Långvattnet sjö Öresund by Markmyren myr
  Långvattnet sjö Öreälv bebyggelse Markmyran myr
  Långvattnet sjö Örnsa förr bebodd odling Marnberget berg
  Långvattnet sjö Örsbäck by Marnberget bergås
  Långvattnet sjö Örsbäck by Marnberget berg
  Långvattnet sjö Östanbäck engårdsby Marnen moränås
  Långvattnet sjö Östanå byområde Marnen moränås
  Långvattnet sjö   Marnåsen bergås
  Långvattsmyran myr   Marskär, se Myrskäret Saknas
  Långvattsåsen höjd   Mattis Nilsforsen fors
  Långwijken, se Långvikshålet vik   Medalsmark myr
  Långvijken, se Långvikshålet vik   Mellangrundet holme
  Långviken sank mark   Mellanåsen skogsområde
  Långviken ängsmark   Mellerstgrundet grund
  Långviken sank mark   Mesetjärnberget höjd
  Långviken vik   Mesetjärnen tjärn
  Långvikmyran myr   Mesjön sjö
  Långviksberget berg   Mesjön sjö
  Långviksberget berg   Mesjön sjö
  Långvikshålet vik   Middagsberget berg
  Långvikshålet vik   Midsommarberget berg
  Långvikshålet vik   Midsommarsbäcken bäck
  Långvikshålet vik   Midsommartjärnen tjärn
  *Långön ö /Se   Mikaelsfällan åker
  Långören udde   Milgranheden skogsmark
  Lånrön, se Långroudden udde   Miligransliden skogklädd sluttning
  Låvikssundet bäck   Mittfallet fors
  Länsmansholmen holme   Mittröstjärnbäcken bäck
  Löberget, se Lövåsberget berg   Mjölahålet slåtter
  Lögde älv älv   Mjölan kulle
  Lögdeälven älv   Mjömyran myr
  Lögdeälven älv   Mjömyren myr
  Lögdeälven älv   Mjömyren, Inre myr
  Lögdeälven älv   Mjömyren, Lilla myr
  ?Lögde älv älv   Mjömyren, Stora myr
  Lögdeälven älv   Mjömyren, Yttre myr
  Lögdeälven älv   Mjönässkatan udde
  Lögdeälven älv /Se   Mjönässkaten näs
  Lögdeälven älv   Mjösjöberget berg
  Lögdeälven älv   Mjösjöberget berg
  Lögdåån, se Lögdeälven älv   Mjösjöberget, Lilla bergshöjd
  lögdån, se Lögdeälven älv   Mjösjöbäcken bäck
  Lönbådan holme   Mjösjöbäcken bäck
  Löngrunne, se ?Graven holme   Mjösjödalen dalsänka
  Löngrunne, se Lövgrundet holme   Mjösjöforsen fors
  Löngrunne, se Graven ö   Mjösjömyran myr
  Löngrunne, se Lövgrundet ö   Mjösjön sjö
  Löngrunne, se Lövgrunde skär   Mjösjön sjö
  Lönnbäcken bäck   Mjösjön sjö
  Lönnbäcken bäck   Mjösjösjön annat namn för Mjösjön
  Lönnbäckkullen terräng   Mjösjöån å
  Lönnbäckliden höjd   Mjötjärnberget bergshöjd
  Löran slåtterområde /Se   Mjötjärnen tjärn
  Lörogen natn. /Se   Mjötjärnmyren myr
  Lösiön, se Ledusjön sjö   Mjöviken tjärn
  Lövbergstjärnen tjärn   Mjövikhällarna hällar
  Lövbergstjärnen tjärn   Mjövikskatan udde
  Lövbergstjärnen tjärn   Mobacken höjd
  Lövbergstjärnen tjärn   Moklubben udde
  Lövbergstjärnen tjärn   Mokvarnheden skogsområde
  Lövbergstjärnen tjärn   Momyren odling
  Lövbergstjärnen tjärn   Monäset ånäs
  Lövbergstjärnen tjärn   Monäset slåtter
  Lövgrundet holme   Mossabäcken bäck
  Lövgrundet skär   Mossahedstranden slåtter
  Lövgrundet udde   Mossamyren myr
  Lövgrundet holme   Mossarotbäcken bäck
  Lövholmarna holmar   Mossarotlandet skogsområde
  Lövhällan holme   Mossarotlandsberget bergshöjd
  Lövnäset udde   Mossarotlandsåsen höjd
  Lövskatan udde   Mossavattensmyrarna myrar
  Lövudden udde   Mossavattnet sjöbotten
  Lövåsberget berg   Mossaviken vik
  Lövåsberget berg   Mullsjön sjö
  Lövåsberget berg   Mymyran myr
  ?Lövåsmyran myr   Mymyråsen höjd
  Lövåsmyran myr   Mynäset slåtter
  Lövnäsberget höjd   Mynäset näs
  *M...granen råmärke?   Myrogen slåtter
  Majberget berg   Myrskäret ö
  Malbrännberget triangelpunkt   Myrtjärnen tjärn
  Malbrännbäcken bäck   Myränget slåtter
  Maleshällan udde   Målartjärnarna tjärnar
  Maleshällan udde   Målartjärnberget bergshöjd
  Malhushellan, se Maleshällan udde   Mångmyren åker
  Malingen, se Aspfjärden f.d. sjö   Märamyrkälen skog
  Malningen skog /Se   Mörningsberget höjd
  Mansbördan terräng   Mörskatan skogsås
  Mansbördmyran myr   Nabben del av skog
  Mantjärnen tjärn   Nabberget berg
  Manåsen höjd   Nabbskäret holme
  Marahålbäcken bäck   Nabbskärsudden udde
  Maramyrkälen terräng   Nabbsundet bäck
  Maramyrtjärnen tjärn   Nabbsundet sund
  Markmyran myr   Nedanänget slåtter
  Markmyran terräng   Ned. Entj., se Entjärnen, Yttre Saknas
  Markmyrbäcken bäck   Nederbysåkern åkerområde
  Marnberget berg   Nederforsen fors
  Marramyrberget berg   Neder-Kvarnmyran myr
  Mellangrundet grund /Se   Nederlidskolen dalgång
  Mellanlidret äng   Neder-Rännstadsmyran myr
  Mellanmyran myr   Nederskolen dalgång
  Mellanmyran myr   Nederåkern näs
  Mellanmyran myr   Nederåkersskolen dalgång
  Mellanmyrliden höjd   Ned. Rötjetj., se Rötjärnen Saknas
  Mellanåsen höjd   Nickemyrberget berg
  Mellerstgrundet holme   Nickemyren myr
  Mesetjärnberget berg   Nickemyråsen höjd
  Mesetjärnen tjärn   Niofotsgrundet grund
  Mesetjärnmyran myr   Noravan tjärn
  Mesjön sjö   Noravaskatan udde
  Mesjön sjö   Norbäcken bäck
  Mesjön sjö   Nordansjösberget berg
  Mesjön sjö   Nordanåkern åker
  Mesjön sjö   Nordfjärdshällen grund
  Mesjön sjö /Se   Nordmalingsfjärden fjärd
  Metmarkmyran myr   Nordsjöbäcken bäck
  Mickelsgärdan åker   Nordsjöforsen fors
  Middagsberget berg   Nordsjötjärnen tjärn
  Middagsberget berg   Nordströmsnyverket åker
  Middagsberget berg   Noret vik och lugnvatten
  Middagsmarkbäcken bäck   Noret sund
  Middagsmarken skogsområde   Noret sjö
  Middagsmarken terräng   Noret åkerremsa
  Middagsmarksbäcken bäck   Norrberget berg
  Midsommarberget berg   Norrberget berg
  Midsommartjärnen tjärn   Norrbrobäcken bäck
  Milgranheden skogsmark   Norrmarksstigen väg
  *Milgranen ?råmärke   Norromsjöviken vik
  Millingsänget sankmark   Norrsjöbäcken bäck
  *Miltallen råmärke   Norrsjömyren myr
  Missamyran bete   Norrsjön sjö
  Missamyrbrännan bränna   Norrsjön sjö
  *Mitmoses sund råmärke   Norrsjötjärnen tjärn
  Mitterstgrundet grund /Se   Norrtjärnen tjärn
  Mittifallet fors   Norrviken vik
  Mittifallet fors /Se   Norrviktjärnen tjärn
  Mitti-Flasen holme   Norsviken sjö
  Mitti-Flasen holme   Notholmen hamnplats
  Mitti-Flasen ö   Notvallan del av näs
  Mitti-Gravaberget berg   Nybarnadbäcken bäck
  Mittikullen berg   Nybroraningen odling
  mjlg...anan, se *Milgranen råmärke?   Nybroraningsbäcken bäck
  Mjölan terräng   Nybyggarskolan ravin
  Mjömyran ägomark   Nybyskatan udde
  Mjömyrberget berg   Nybyskataviken vik
  Mjönässkatan udde   Nyckeldiket dike
  Mjönässkatan udde   Nygårdsberget berg
  Mjösjöberget berg   Nygårdsbäcken bäck
  Mjösjöberget berg o. triangelpunkt   Nygårdsforsen fors
  Mjösjöberget berg   Nyholmen, Lilla holme
  Mjösjöberget berg   Nyholmen, Stora holme
  Mjösjöbäcken bäck   Nylandsåkern åker
  Mjösjöbäcken bäck   Nyraningen odling
  *Mjösjö finntorpsskog terräng   Nyraningsbäcken bäck
  Mjösjöforsen fors   Nyraningskullen höjd
  Mjösjömyran myr   Nyraningskullen bergknalle
  ?Mjösjön sjö   Nyrödningen slåttermark
  Mjösjön sjö   Nyrödningsbäcken bäck
  Mjösjön sjö   Nyverksberget bergshöjd
  Mjösjön sjö   Nyverksmyren myr
  Mjösjön sjö   Nyvintervägaberget bergshöjd
  Mjösjön sjö /Se   Nyviken vik
  Mjösjön sjö   Nyåkern åker
  Mjösjön sjö   Nyåkersberget bergshöjd
  Mjösjön sjö   Nyåkersberget bergknalle
  Mjösjön sjö   Nyåkersberget bergknalle
  Mjösjön sjö   Nyåkersbrännan skogsområde
  Mjösjön sjö   Nyåkersjön sjö
  Mjösjön sjö   Nyåkersmyrarna odlingar
  ?Mjösjöån, se Stafver åån å   Nyängesbäcken bäck
  Mjösjöån å   Näckholmen udde
  Mjösjöån å   Näsan slåtter
  Mjötjärnberget berg   Nällskolan åker
  Mjötjärnen tjärn   Näsdikbäcken bäck
  Mjötjärnliden skogsområde   Näsdikmyrarna myrar
  Mjöviken vik   Näsmyren myr
  Mjöviken vik   Näsåkersberget bergshöjd
  Mjöviken vik   Nävermyrarna myrar
  Mjöviken skärgårdsvik   Näverskoåsen ås
  Mjöviken vik   Nörd-Porsmyran myr
  Mjöviken vik   Nörsberget bergshöjd
  Mjöviken vik   Nötmyren myr
  Mobacken ägomark   Obbolsfjärden vik
  Moklubben udde   Obrännäset slåtter och bete
  Mokvarnheden terräng   Odderstranden slåtter
  Momyran ägomark   Odderåsen skogsås
  Monäset ägomark   Ofotenmyrarna myrar
  Moran åker   Ogarna korvsjöar
  Morberget berg   Ogbacken backe
  Morsfarsranningsbäcken bäck   Ogbacklunden skogsområde
  Morfällan skogsmark   Ogen slåtternäs
  Mormorsraningen terräng   Ogholmen näs
  *Moses sund råmärke /Se   Ognäset betesmark
  Mossaheden terräng   Ogtjärnbäcken bäck
  Mossahedstranden strandområde   Ogtjärnen tjärn
  Mossamyran myr   Ogtjärnmalen stenås
  Mossamyran myr   Ogtjärnmyran myr
  *Mossan mosse   Ol Andersgrundet grund
  Mossarotlandsberget berg   Ol-Ersrödningen äng
  Mossarotlandsmyran myr   Ol Ersskatan udde
  Mossavattnet sankmark   Ol Jacksgrubban tjärn
  Mossaviken vik   Ol-Jansbacken backe
  *Mossen mosse   Ollemyrbäcken bäck
  *Moälven, se Lögde älv älv   Ollfälldalen bete, slåtter
  Mudsiön, se Mullsjön Saknas   Ol Olsberget höjd
  Mulland sandtag   Ol Olsskolorna slåtter
  Mulland Saknas   Omnethålet förr sund
  MullsiöSiön, se Mullsjön sjö   Onyttigmyren myr
  Mullsjön sjö   Orr-, se Vorr- Saknas
  Mullsjön sjö   Orrabäcken bäck
  Mullsjön sjö   Orratjärnen tjärn
  Mullsjön sjö   Orratjärnen tjärn
  Mullsjön sjö   Orratjärnmyren myr
  Mullsjön sjö   Orrbölesjön sjö
  Mullsjön sjö   Orrmyrberget bergshöjd
  Mullsjön sjö   Orrmyrberget, Stora berg
  Mullsjön sjö   Orrmyrbäcken bäck
  Mulsiösiön, se Mullsjön sjö   Orrmyrdalen dalsänka
  Mymyran ägomark   Orrmyren myr
  Mynäset terräng   Orrmyren myr
  Myrliden terräng   Orrmyren myr
  Myrmyrberget berg   Orrmyren myr
  Myrogen natn. /Se   Orrmyren myr
  Myrrödningen äng   Orrmyren myr
  Myrrödningsstranden äng   Orrmyran myr
  Myrskäret udde   Orrmyren, Lilla myr
  Myrstycket åker o. äng   Orrmyren, Stora myr
  Myrtjärnen tjärn   Orrmyren, Stora myr
  Myrtjärnen tjärn   Orrmyren, Stora myr
  Myrtjärnen tjärn   Orrmyrkullen höjd
  Myrtjärnen tjärn   Orrmyrkullen höjd
  Myrtjärnen tjärn   Orrmyrtjärnen tjärn
  Målartjärnarna tjärnar   Orrmyrtjärnen, Västra tjärn
  Målartjärnberget berg   Orrmyrtjärnen, Östra tjärn
  Mårdtjärnberget berg   Orrmyrträsket sjö
  Mårdtjärnen tjärn   Orrmyråsen ås
  Mårten-Nilsänget sank mark   Orrsjöbäcken bäck
  Mårtetorpet terräng   Orrsjön Saknas
  Måsan, se *Mossan mosse   Orrtjärnbergen bergshöjder
  måsan, se *Mossen mosse   Orrtjärnbäcken bäck
  Märamyrkälen skogtrakt /Se   Orrtjärnen tjärn
  Nabben, se Flasaberget holme   Orrtjärnen tjärn
  Nabben udde   Orrtjärnbrånan skogsområde
  Nabben udde   Orrtjärnmyrarna myrar
  Nabben udde   Orratjärnsberget berg
  Nabben udde   Orrviken vik
  Nabben udde   Orrvikskatan udde
  Nabben udde   Otjärnbäcken bäck
  Nabbhällan udde?   Otjärnen tjärn
  Nabbmyran myr   Otjärnmalen skogsås
  Nabbskäret ö   Ottjärnberget berg
  Nabbskäret holme   Otjärnmyren myr
  Nabbskärshällan holmar   Ottjärnbäcken bäck
  Nabbskärshällen ö   Ottjärnen tjärn
  Nabbsundet bäck   Oxmyren myr
  Nabbsundet sjö   Oxögat tjärn
  Nabbsundet förr sund, nu sjö   Palmänget slåtter
  Nabbsundet sund   Parstj., se Porstjärnen Saknas
  Nabbsundet förr sund, nu sjö   Per Andersåsen bergås
  Nabbsundet sund   Per-Jansrödningen slåtteräng
  Nabbsundet sjö   Per Jonsdalen sänka
  Nabbsundet sund   Per Matsskiftet åker
  Nabbsundet vik   Per Persongr., se Persgrundet Saknas
  Nabhella, se Nabbskärshällen ö   Per Svenshällen berghäll
  Nabsunne, se Nabbsundet förr sund, nu sjö   Persgrundet grund
  Namnberget berg   Per Svenstorpet åker
  Nederstforsen fors   Petberget bergknalle
  Nickmyran myr   Petberget bergshöjd
  Nickmyrberget berg   Petfällberget bergshöjd
  Nickmyråsen terräng   Petkärret sank sänka
  Nilsen ägomark   Pilgrundet, Lilla holme
  Njurviken vik   Pilgrundet, Stora holme
  Njurviken vik /Se   Pimpströmsgrundet grund
  Njurvikshällan udde   Pissmörbrubban ängsmark
  Noravan terräng   Plogvändningsberget bergshöjd
  Noravan vik   Ponten skogsbacke
  Noravan vik   Porsberget, Lilla bergshöjd
  Noravan myrområde   Porsberget, Stora bergshöjd
  Noravan tjärn   Porsmyrbäcken bäck
  Norbäcken bäck   Porsmyrbäcken bäck
  Norbäcken bäck   Porsmyren myr
  Nordansjösberget berg   Porsmyren delvis odlad myr
  Nordansjösidan skogsterräng   Porsmyren myr
  Nordilandet terräng   Porsmyren myr
  Nordingstorpet ägomark   Porsmyrtjärnen tjärn
  Nordmalingsfjärden fjärd   Porstjärnbäcken bäck
  Nordmalingsfjärden fjärd   Porstjärnen tjärn
  Nordmalingsfjärden fjärd   Portvistberget, Inre bergshöjd
  Nordmalingsfjärden havsfjärd   Portvistberget, Yttre berg
  Nordmalingsfjärden fjärd   Pottberget berg
  Nordmalingsfjärden del av Bottenhavet   Pottmyren myr
  Nordmalingsfjärden del av Bottenhavet   Prestgrundet,se Lövgrundet Saknas
  Nordmalingsfjärden fjärd   Prostänget slåtter
  Nordomsjöviken vik   Provåker åker
  Nordsjöbäcken bäck   Prästbäcken bäck
  *Nordsjöforss fors   Prästmantjärnen tjärn
  Nordsjöforsen fors   Pustberget bergshöjd
  Nordsjömyran myr   Pustberget bergshöjd
  Nordsjötjärnen tjärn   Pålbacken vägbacke
  Nordsjöträsk fiskevatten   Pålberget udde
  Noret del av Bjärten   Pålmyrbäcken bäck
  Noret sjö   Pålmyren myr
  Normyran myr   Pålstjärnbäcken bäck
  Norrbyhällan skärgårdsö   Pålviken vik
  Norrbyskär ögrupp   Qvillskär, se Kvillskär Saknas /Se
  Norrforsberget berg   Rabbet odling
  Norrsjöbäcken bäck   Rabbviken vik
  Norrsjön sjö   Radden åkerområde
  Norrsjön sjö   Ragnnäset slåtter
  Norrsjön sjö   Ragnnäsviken vik
  Norrsjön sjö   Ragnnäsviken slåtter
  Norrsjön sjö   Rakasundet sund
  Norrsjön sjö   Ramon skogsås
  Norrsjön sjö   Raningsberget bergshöjd
  Norrsjön sjö   Raningsbäcken bäck
  Norrsjötjärnen tjärn   Rapabacken backe
  *Norrtjärnberget berg   Ravatjärnen tjärn
  ?Norrtjärnen sjö   Ravatjärnsberget bergshöjd
  Norrtjärnen tjärn   Rengravsberget bergshöjd
  *Norrtjärnbergetsrå råmärke   Rengravsbergsåsen bergås
  Norråsen skogsområde   Rengårdsbäcken bäck
  Norränget strandområde   Rengårdsmyrarna myrar
  Norsberget höjd   Rengårdsmyren myr
  Norsiön, se Nördsjön sjö   Rengårdsmyren myr
  Norsiön, se Norrsjön sjö   Rengårdsmyren myr
  Norsiön, se Nördsjön sjö   Rengårdsraningarna slåtter och bete
  Norsiön, se Norrsjön sjö   Rengårdsraningen raning
  Norssiön, se Norrsjön sjö   Rengårdstjärnen tjärn
  Norsviken sjö   Renmyren myr
  Notersvijken, se Stor-Bölesundet vik   Renskinnåsen bergås
  Notholmen udde   Renängesmyren myr
  Notholmen udde   Renänget myr
  Notholmen udde   Renängsåsen skogsås
  Notholmen udde   Residenset slåtter
  Notholmen förr holme, nu udde   Risbäcken bäck
  Notholmen udde   Risbäckraningen odling
  Notholmen holme   Risen höjd och skogsområde
  Notholmen holme   Risgärdan åker
  Notholmen hamnplats   Rismyran myr
  Nothällan udde   Risåsen moränås
  Nybergaskolen terräng   Risåsen skogsås
  Nybergsranningen skogsområde   Risängesbäcken bäck
  Nybrobrännan ägomark   Risänget odling
  Nybruket ägomark   Rorgärdstjärnen tjärn
  Nybrånet skogsmark   Rorgärdsviken vik
  Nyckersjön, se Nyåkersjön sjö /Se   Rosendalsberget bergshöjd
  Nyfällan skogsområde   Rosendalsskogen skogsområde
  Nygrensranningen terräng   Rosningsheden skogsområde
  Nygrensskatan udde   Rudtjärnberget berg
  Nygrundet terräng   Rudtjärnen tjärn
  Nygårdsberget berg   Rundberget bergshöjd
  Nygårdsforsen fors   Rundbäcken bäck
  Nygårdsheden skogsmark   Rundbäcken, Lilla bäck
  Nyholmen, Lill- holme   Rundviken vik
  Nyholmen, Stor- holme   Runkaravan tjärn
  Nymarksberget berg   Ryssholmen udde
  Nymarksmyran myr   Rysskölvägen väg
  Nymyran myr   Rågdövamyrbrånan skogsområde
  Nymyran ägomark   Rågdövamyren, Lilla myr
  Nymyrliden höjd   Rågdövamyren, Stora myr
  Nynäsforsen fors   Rågmossadalen dalsänka
  Nyranningen ägomark   Rågmossamyrberget bergshöjd
  Nyranningen terräng   Rågmossamyren myr
  Nyranningsbrännan terräng   Rågmossamyren myr
  Nyranningsbäcken bäck   Rågmossamyren myr
  Nyranningsbäcken bäck   Rågmossamyren myr
  Nyranningskullen berg   Rågmossamyren myr
  Nyverket terräng   Rågmossamyren myr
  Nyverket terräng   Rågmossamyren myr
  Nyverket ägomark   Rågmossamyran myr
  Nyverket förr ägomark?   Rågmossaänget myr
  Nyverket åker   Rågmossen mosse
  Nyverksberget berg   Råhagahällen berghäll
  Nyviken vik   Råmarkgrundet holme
  Nyvintervägaberget höjd   Råmarkmyren myr
  Nyåkern ägomark   Råmarktjärnen tjärn
  Nyåkersgärdan åker o. äng   Råmarktjärnen tjärn
  Nyåkersjön sjö /Se   Råvattensbäcken bäck
  Nyåkersmyran ägomark   Råvattnet, Lilla tjärn
  Nyåkerssjön sjö   Råvattnet, Stora sjö
  Nyåkerssjön sjö   Räftmyrarna myrar
  Nyåkerssjön sjö   Rännängesmyren myr
  Nyåkerssjön sjö   Rävaberget höjd
  Nyåkerssjön sjö   Rävabergsheden skogsområde
  Nyåkerssjön sjö   Rävatjärnen tjärn
  Nyåkerssjön sjö   Rävsjöhålet sund
  Nyåkersviken vik   Rävsjötjärnen, Lilla tjärn
  Nyängesbäcken bäck   Rävsjötjärnen, Stora tjärn
  Nyänget terräng   Rävsjöviken, Lilla vik
  Nålmyrberget höjd   Rävsjöviken, Stora vik
  Näckholmen udde   Rödbladtjärnen, Lilla tjärn
  Näsdikbäcken bäck   Röddet äng
  Näsdikbäcken bäck   Rödmossamyren myr
  Näset ägomark   Rödningen,se Sunnanårödningen näs
  Näsmarkmyran myr   Rö(d)viken vik
  Näsmyran myr   Rödviken vik
  Näsmyran myr   Römyren myr
  Näverskoåsen ås   Römyren myr
  *Nääbbehellan sälfiske   Römyrtjärnen tjärn
  Nördberget berg o. triangelpunkt   Rönn ö
  Nördberget berg o. triangelpunkt   Rönnholmsgran slåtter
  Nördberget berg   Rönnholmsgrundet udde
  Nörd-Gvorrmyran myr   Rönnholmsviken vik
  Nörd-Sandörshålet sund   Rönnhällarna hällgrund
  Nördsjön sjö   Rönnmyren myr
  Nördsjön sjö   Rönnmyren myr
  Nördsjön sjö   Rönnmyrliden höjd
  Nördsjöåsen terräng   Rönnstranden slåtter
  Nörd-Svarttjärnen tjärn   Rönnviken slåtter
  Nötmyran myr   Rönnören udde
  Nötmyrhallen terräng   Rösberget berg
  Obbolsfjärden vik   Rösberget berg
  Obbolsfjärden del av Nordmalingsfjärden /Se   Rösmyren myr
  Obbolsfjärden fjärd /Se   Rösslan slåttermark
  Obbolsfjärden fjärd /Se   Röstj., se Röstjärnen, Mitteri Saknas
  Obbolskiftet skogsmark /Se   Röstjärnen, Lilla tjärn
  Obbolskiftet skogsmark /Se   Röstjärnen, Mitten- tjärn
  Obbolsskatan udde   Rösåsen bergås
  Obbolsskatan udde   Rötjärnberget bergshöjd
  Obbolviken vik /Se   Rötjärnberget bergshöjd
  Obola skogsmark /Se   Rötjärnbäcken bäck
  Obrännäset näs   Rötjärnen tjärn
  Ogen strandområde   Rötjärnen tjärn
  Ognäset strandparti   Rötjärnen, Övre tjärn
  Ognäskammen terräng   Rötjärnmyrarna myrar
  Ognäsmyran myr   Rötjärnsbäcken bäck
  Ol-Andersgrundet holmar   Rötjärnsbäcken bäck
  Ol-Ersskatan udde   Rötlundsberget berg
  Ollemyran ägomark   Rötmyren myr
  Ollemyran ägomark   Rötmyran myr
  Ollemyrbacken terräng   Rötviken vik
  Ollemyrbäcken bäck   Salutjärnen tjärn
  Ol-Nilsberget berg   Samuelsberget berg
  Olofsgärdan slåtteräng   Sandgrundet holme
  Oltierna, se Ottjärnen tjärn   Sandgärdan åkerskifte
  Ommethålet del av Långroavan   Sandkammen moränås
  Onyttigmyran myr   Sandskäret, Lilla halvö
  Oppbräntskolbäcken bäck   Sandskäret, Stora ö
  Orby siön, se Orrbölesjön Saknas   Sandudden udde
  Orkiernan, se Orrtjärn tjärn   Sandviken vik
  OrKiernan, se Öratjärnen tjärn   Sandviken vik
  Ormyran, se Vinsjön sjö   Sandviken, Stora vik
  ormyrtierna, se Orrmyrtjärnen, Västra o. Östra tjärn   Sandön, se Sandören Saknas
  Orrbole Skog, se *Orrböle skog skogsområde   Sandören ö
  Orrbölesjön sjö   Sandörshålet, Norra sund
  Orrbölesjön sjö   Sandörshålet, Södra sund
  *Orrböle skog skogsområde   Sarabäcken bäck
  Orrbölessjön sjö   Sarahällen hällgrund
  Orrbölessjön sjö   Sibirien åker
  Orrbölessjön sjö   Sidberget bergshöjd
  Orrbölessjön sjö   Sidbergstjärnen tjärn
  Orrbölessjön sjö   Sidlidberget berg
  Orrbölessjön sjö   Sikhällen ö
  Orrbölessjön sjö   Sikvarpet vik
  orrmyran, se Ytter-Orrmyran myr   Sikvarpsberget höjd
  orrmyran, se Orrmyrlandet myrterräng   Siliberg, se Sidlidbergat Saknas
  Orrmyran myr   Simpan grund
  Orrmyran myr   Sjustranden åker
  *Orrmyran myr   Själberget berg
  Orrmyran, Lill- myr   Själbergsmyren myr
  Orrmyran myr   Själskatan udde
  Orrmyran myr   Själstugan vik
  Orrmyran, Stor- myr   Sjöbottnen sjöbotten
  Orrmyran myr   Sjöfällan odling
  Orrmyran myr   Sjöfällåsen bergås
  Orrmyran myr   Sjöholmen slåtter
  Orrmyran myr   Sjömyren slåtter
  Orrmyran myr   Sjönyåkersmyren myr
  Orrmyran myr   Sjöskolan sänka
  Orrmyrberget berg   Sjöstycket slåtter
  Orrmyrberget berg   Sjöviken vik
  Orrmyrberget berg   Sjöänget åker
  Orrmyrberget berg   Sjöänget odling
  Orrmyrberget berg   Skalberget berg
  Orrmyrberget berg   Skalbergstjärnen tjärn
  Orrmyrberget berg   Skaljforsen fors
  Orrmyrbäcken bäck   Skaljforsholmarna holmar
  Orrmyrhalsen myr   Skallen odlingsområde
  orrmyr Klinten, se Orrmyrberget berg   Skallerhällarna bergås
  Orrmyrkullen myrmark   Skallerhällorna berghällar
  Orrmyrkullen höjd   Skalmtjärnbäcken bäck
  Orrmyrlandet myrterräng   Skalmtjärnen tjärn
  Orrmyrlandet terräng   Skalmtjärnmyrarna myrar
  Orrmyrtjärnarna, Västra o. Östra tjärnar   Skalmtjärnraningen slåtter
  Orrmyrtjärnarna, Västra o. Östra tjärnar   Skammyren myr
  Orrmyrtjärnen tjärn   Skansen skogsområde
  Orrmyrtjärnen, Västra o. Östra tjärnar   Skansheden näs
  Orrmyrtjärnen, Västra o. Östra tjärnar   Skarsta ö
  Orrmyrtjärnen, Västra o. Östra tjärnar   Skataskogen skogsområde
  Orrmyrtjärnen, Västra o. Östra tjärnar   Skavnäsdalen dalgång
  Orrmyrtjärnen, Västra tjärn   Skavnäset slåtter
  Orrmyrtjärnen, Västra tjärn   Skavnäset näs
  Orrmyrtjärnen, Östra tjärn   Skavnäskroken krok
  Orrmyrtjärnen, Östra tjärn   Skepparballåsen bergås
  Orrmyrträsket sjö   Skeppesåkern åker
  Orrmyrträsket sjö   Skivan holme
  Orrmyråsen berg   Skjulsmyren myr
  Orrmyråsen höjd   Skjutbanberget höjd
  Orrsiön, se Gvorrsjön sjö   Skogkarlmyren myrodling
  orrSiön, se Gvorrsjön sjö   Skolorna strandområde
  ?Orrsjön sjö   Skravelbäcken bäck
  Orrsjön sjö   Skravelbäcksbacken backe
  Orrsjön sjö   Skrensholmen näs
  Orrtjärn tjärn   Skurenskolan skogsområde
  Orrsjön sjö   Skvalabäcken bäck
  Orrsjön sjö /Se   Skåpreveln udde
  Orrtjärnberget berg   Skåpviken vik
  Orrtjärnbäcken bäck   Skåpviken, Lilla vik
  Orrtjärnen tjärn   Skällberget, se Själberget Saknas
  Orrtjärnen tjärn   Skärjavan sjö
  Orrtjärnen tjärn   Skölan ravin
  Orrtjärnen tjärn   Skölberget berg
  Orrtjärnen tjärn   Skölnäset slåtter
  Orrtjärnen tjärn   Slean vik
  Orrtjärnmyran myr   Slucknäset åker o. slåtter
  Orrtjärnmyrorna myrar   Slucknäsforsen fors
  Orsiön, se Gvorrsjön sjö   Slumpnäset slåtter
  Orsiön, se Orrsjön Saknas   Slåttertjärnen tjärn
  Orsten, se *Örsten Saknas   Slätsjön, se Slättsjön Saknas
  Orån, se Öreälven Saknas   Slättsjömyren myr
  Ottermyran myr   Slättet myr
  Otternäset terräng   Slättsjön sjö
  Ottjärnberget berg   Smalsjön tjärn
  Ottjärnbäcken bäck   Smugen bergspass
  Ottjärnbäcken bäck   Småholmarna slåtter
  Ottjärnen tjärn   Småraningarna odlingar
  Ottjärnen tjärn   Småraningsbäcken bäck
  Ottjärnen tjärn   Smöraskhällarna hällar
  Ottjärnen tjärn   Smörbysjön sjö
  Ottjärnen tjärn   Smörbybäcken bäck
  Ottjärnmalen terräng   Snattermyren myr
  Oxmyran myr   Snattermyren, Stora myr
  Oxviken torrlagd vik   Snumyren, Lilla myr
  Oxögat tjärn   Snumyren, Stora myr
  Oxögat, Västra tjärn   Snålvattensmyren myr
  Oxögat, Östra tjärn   Snålvattnet tjärn
  Pahls Bergen, se Stor- o. Lill-Porsbergen berg   Snävgrundet holme
  Paland terräng   Sommarbäcken bäck
  Palmänget strandområde   Sommarladugårdsberget udde
  Pars Berget, se Stor-Porsberget berg   Sparvsilverberget bergshöjd
  Pattrödningen äng   Sparrsilverberget berg
  Pehrsmyran myr   Spasselberget höjd
  Nedre Pehrsmyran myr   Spjutberget bergshöjd
  Övre Pehrsmyran myr   Sprängtjärnbäcken bäck
  Pell-Perskullen kulle   Sprängstjärnen tjärn
  Pengsjömyran myr   Sprängtjärnmyren myr
  Pengsjön sjö   Spånbäcken Saknas
  Pengsjön sjö   Spångmyrbäcken bäck
  Pengsjön sjö   Spångmyrdiket utdikad bäck
  Pengsjön sjö /Se   Spångmyren odling
  *Pengsjörå råmärke   Spångmyren myr
  *Pengsjörå råmärke   Spökberget berg
  *Pengsjö rå råmärke   Stadstjärnen tjärn
  Pensiörå, se *Pengsjörå råmärke   Stadstjärnmyran myr
  *Pensjökullen berg   Stampforsen fors
  *Pensjörå gränsmärke   Stampnäset slåtter
  Penåsen, se ?Holmbackberget berg   Stappörsundet del av Kråksundet /Se
  *Penåsen höjd   Starrkärrmyren myr
  Per-Andersströcken forsar(?)   Starrkärråsen skogsås
  Per-Andersåsen höjd   Starrmyren myr
  Per-Ershägnbäcken bäck   Stavarberget bergshöjd
  Per-Ersskolan terräng   Stavarberget berg
  Per-Jansberget berg   Stavarebäcken bäck
  Per-Jansranningen terräng   Stavsjön sjö
  Per-Larsforsen fors   Stavsundberget höjd
  Per-Olsgärdan ägomark   Stavsundet förr sund
  Perskär ö   Stenbäcken bäck
  Petberget berg   Stenbäcken bäck
  Petfällberget berg   Stenbäcksraningen bete
  Petiklinten höjd   Stengrundet grund
  Petnabben udde   Stenkistskatan udde
  Petängesberget berg   Stenkistsundet vik
  Pilgrundet holme   Stensjömyren myr
  Piljägarhällorna holme   Stensjön tjärn
  Plogvändningsberget berg   Stenskolan dalgång
  Plogvändningsberget berg /Se   Stensmyran myr
  Porsberget, Lill- triangelpunkt   Stensmyrarna myrar
  Porsberget, Stor- berg   Stensmyrberget bergshöjd
  Pors...mg..., se *Pårsimgråd råmärke?   Stensmyrbäcken bäck
  Porsmyrbäcken bäck   Stensmyren myr
  *Porsmyrsten gränsmärke   Stensmyren myr
  Porsmyrtjärnen tjärn   Stensmyren myr
  *Porsmyråd gränsmärke   Stensmyren myr
  Porstjärnbäcken bäck   Stensmyren myr
  Porstjärnen tjärn   Stensmyren myr
  Porstjärnmoren skogsmark   Stensmyrtjärnarna tjärnar
  Portvistberget, Inner- höjd   Stensmyrtjärnen tjärn
  Portvistberget, Ytter- höjd   Stensmyråsen ås
  Pottberget berg   Stenstaholmarna holmar
  Pottmyran ägomark   Stensvattensbäcken bäck
  Prästbådan holme   Stenträskberget bergshöjd
  Prästbäcken bäck   Stenträsket sjö
  Prästgrundet holme   Stenträsktjärnen tjärn
  Pustberget höjd   Stenviken slåtter
  Pumpmyran myr   Stickskärsskatan udde
  Pålavagrundet grund   Stickskärssundet vik
  Pålavan del av Örefjärden   Stockbäcken bäck
  Pålvergsviken vik   Stockbäcken bäck
  Pålmyran myr   Stockbäcken bäck
  Pålmyran myr   Stockbäcken bäck
  *Pårsimgråd råmärke?   Stockbäcken bäck
  *Pårsimgråd ?råmärke   Stockbäcknäset slåtter
  Påttasmyran myr   Stockbäckraningen slåtter
  Påttasranningen terräng   Stockbäcksliden granlid
  *Pärsmyrsten gränsröse   Stockbäckstjärnen tjärn
  Quitskiere, se Kvittskär ö   Stocksjön tjärn
  Qvitskere, se Kvittskär ö   Stomfällberget bergshöjd
  Rabbviken vik   Stompkärret slåtter
  Rackelberget berg   Stomraningen slåtter
  Ramoberget berg   Storberget berg
  Rangnäsviken del av Öreälven   Storberget berg
  Raningsberget berg   Storbrännan skogsområde
  Ranningsberget berg   Storbrännmyren myr
  Raningsberget berg   Storbådan holme och fyrplats
  Rapabacken terräng   Stordalen dalgång
  Ravastjärnbäcken, Lill- bäck   Stordubben uppgrundning
  Rengravsåsen triangelpunkt   Stor Ersmyren myr
  Rengravåsen höjd   Storfallforsen fors
  Rengårdsbäcken bäck   Storfällan odling
  Rengårdsmyran myr   Storfällberget berg
  Rengårdsmyran myr   Storfällberget bergshöjd
  Rengårdsmyran myr   Storfällraningen odling
  Rengårdsmyran myr   Storfällvägaåsen bergås
  Rengårdsmyran myr   Storgran slåtter
  Rengårdsmyran myr   Stor-Gvalmyran myr
  Rengårdsmyrberget berg   Storgården vik
  Rengårdsmyrberget höjd   Storhedberget berg
  Rengårdsmyrbäcken bäck   Storhedbäcken bäck
  Rengårdsmyrbäcken bäck   Storheden skogsområde
  Rengårdsmyrorna myr   Storhedmyren myr
  Rengårdsrödningen raning   Storholmen näs
  Rengårdstjärnen tjärn   Storholmen holme
  Rengärdesbäcken bäck   Storhällen holme
  Rengärdesmyrorna myrar   Storhödalen myr
  Renmyra, se ?Renängesmyran myr   Storklapparberget annat namn för Storklapparen
  Renmyran, se Renänget o Renängesmyran myr   Storklapparen bergshöjd
  Renmyran myr   Storklubben ö
  Renmyran myr   Storkärnkallsjön, se Tjärnkallsjön, Stora Saknas
  Renmyran myr   Stormuaberget bergshöjd
  Renmyråsen skogsområde   Stormyrarna myrar
  Renmyråsen skogsområde   Stormyrberget bergshöjd
  Renskinnåsen terräng   Stormyrberget berg
  ?Renängesmyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Renängesmyran o. Renänget myrar   Stormyren myr
  Renängesmyran myr   Stormyren myr
  Renängesåsen terräng   Stormyren myr
  Renänget o. Renängesmyran myrar   Stormyren myr
  Renänget myr   Stormyren myr
  Residenset terräng   Stormyren myr
  Risbäcken bäck   Stormyren myr
  Risbäckranningen ägomark   Stormyren myr
  Risåsen ås   Stormyren åkerområde
  Risåsmyran myr   Stormyren myr
  Risängesbäcken bäck   Stormyren myr
  Risänget ägomark   Stormyren myr
  Risön nyodling /Se   Stormyren myr
  Rosenbacken skogsmark   Stormyren myr
  Rosenbacken ägomark   Stormyren myr
  Rosenbacksforsen fors   Stormyråsen höjd
  Rosendalsberget berg   Stornäset slåtter
  Rosningsheden terräng   Stornäset näs
  Rosningsmyran myr   Stornässkatan udde och slåtter
  Rudtjärnmyran myr   Storraningen odling
  Rumberget, se Rundberget berg   Storraningsviken vik
  Rummelheden terräng   Storrisberget berg
  Rundberget berg   Storrisänget näs
  Rundberget berg   Storrundeln berg
  Rundbäcken bäck   Storsandskolan dalgång
  Rundeltjärnen tjärn   Storsandskolen dalgång
  Rundeltjärnen tjärn   Storsjöbäcken bäck
  Rundmyran myr   Storsjömyren myr
  Rundviksklubben del av ö   Storsjömyren myr
  Rundviksklubben del av ö   Storsjön sjö
  Rundviksklubben del av ö   Storsjön annat namn för Hörnsjön
  Rundviksklubben del av ö   Storstrandbacken vägbacke
  Runkertjärnen tjärn   Storstranden slåtter
  Ryssholmen udde   Storsvedjebäcken bäck
  Ryssholmen udde   Stortannersafvan, se Tandörsavan, Stora Saknas
  Råberget, se Röberget berg   Stortegsmyren myr
  Råbärget, se Röberget berg   Stortegsmyrholmen kulle
  *Råberget berg   Stortjärnberget bergshöjd
  *Råberget berg   Stortjärnen tjärn
  *Råberget berg   Stortjärnmyren myr
  Råberget berg   Stor-Tomyran myr
  Rågbullen terräng   Storviken vik
  Rågdåvamyran, Stor- myr   Storåkern åker
  Råggärdan äng   Storåkern åker
  Rågmossadalen dal   Storåkern åkerområde
  Rågmossadalen dal   Storåsen bergshöjd
  Rågmossamyran myr   Storåsen bergshöjd
  Rågmossamyran myr   Storåsen bergås
  Rågmossamyran myr   Storåsen ås
  Rågmossamyran myr   Storåsmyren myr
  Rågmossamyrberget berg   Storängeskyrkan sten
  Rågmossamyrberget berg   Storängeslandet halvö
  Rågmossamyrtjärnen tjärn   Storängesmyren myr
  Rågmyran myr   Storängestjärnen tjärn
  Rågsvedbäcken bäck   Storängestjärnen förr tjärn, nu åker
  Råhagaberget berg   Storängesudden udde
  Råhagahällan udde   Storänget myr
  Råmarcktierna, se Råmärktjärnen tjärn   Strandberget bergshöjd
  Råmarkgrundet holme   Strandberget bergshöjd
  Råmarkmyran myr   Strandsjöbäcken bäck
  Råmarkmyran myr   Strandsjön sjö
  Råmarksgrundet holme   Strandstriketmyren myr
  Råmarktjärnen tjärn   Strandänget myrslåtter
  Råmossamyran myr   Stransjön, se Strandsjön Saknas
  Råmossamyrberget berg   Stridbäcken bäck
  Råmärktjärnen tjärn   Stridbäcksmyren myr
  Råmärktjärnen tjärn   Strumpen myr
  Råmärktjärnen tjärn   Stränderna skogsås
  Råmärktjärnen tjärn   Strömsjöberget berg
  Råv...ttna, se Stor- o. Lill-Råvattnet sjöar   Stutbäcken bäck
  Råvattnet, Lill- sjö   Stutfällan skogsområde
  Råvattnet, Stor- sjö   Stämbäcken bäck
  Stor-Råvattnet o. Lill-Råvattnet sjöar   Stängselklubben holme
  Råvattsberget, Lill- höjd   Stängselsjön sjö
  Råvattsbäcken bäck   Stängslan sund
  Räftan terräng   Stängslet sund
  Räften terräng   Stöppesören ö
  Räftmyrorna myrar   Stövelmyran myr
  Ränstavsberget berg   Suggmyrberget bergshöjd
  Ränstavsmyran myr   Suggmyren skogsområde, odling
  Ränören, se Rönn ö   Sulebäcken bäck
  Rävaberget berg   Suletjärnarna tjärnar
  Rävaberget berg   Sumpen udde
  Rävabergsheden terräng   Sundbäcken bäck
  Rävabergsheden skogsmark   Sundet sjö
  Rävaheden skogsmark   Sundet sjö
  *Rävakammen berg   Sunnansjön sjö
  Rävatjärnen tjärn   Sunnanåbacken backe
  Rävsjöhålet sund   Sunnanåkern åker
  Rävsjötjärnen tjärnar   Sunnanårödningen näs
  Röberget berg   Surfällan skogsområde
  Röberget berg   Surlunden skogslund
  Röberget berg   Susendalen åker
  Rödan skär   Svanasundet bäck
  Röddet äng   Svartan, Lilla del av Svarthällarna
  Rödeholmen, se Ryssholmen udde   Svartan, Stora del av Svarthällarna
  Rödmossamyran myr   Svartberget berg
  Rödmossamyran myr   Svartbergsforsen fors
  Rödmossamyran myr   Svartbergsheden skogsområde
  Rödmossamyran myr   Svartbådan holme
  Rödmossamyran myr   Svartbäcken bäck
  Rödmossemyran myr   Svartbäcken bäck
  *Rödshamn förr hamn?   Svartbäcken bäck
  *Rödsholmen terräng   Svartbäcken, Lilla myrodling
  *Rödsiö träsk fiskevatten   Svartbäcken, Stora myrodling
  Rödviken vik   Svartbäckliden bergsluttning
  Rögmossaberget berg   Svartbäckåsen, Hitre höjd
  Rögmossamyran myr   Svartbäckåsen, Yttre höjd
  Rögmossamyran myr   Svarthällan, se Svarthällarna Saknas
  Rökiernan, se Rötjärnen tjärn   Svarthällarna grund
  Rökiernan, se Röttjärnen tjärn   Svarthällarna holmar
  Römyran myr   Svarthällgr., se Svarthällarna Saknas
  Römyran myr   Svartmyren myr
  Römyrtjärnbäcken bäck   Svartogarna slåtterområden
  Römyrtjärnen tjärn   Svartogen korvsjö
  Römörn, se Rönn ö   Svartogen korvsjö
  Rön, se Stor-Rönn ö   Svartsjöberget berg
  Rönholm, se Rönnholmsgrundet udde   Svartsjöberget höjd
  Rönn ö   Svartsjöbäcken bäck
  Rönn ö   Svartsjön sjö
  Rönn triangelpunkt   Svartsjön sjö
  Rönnbärshällorna terräng   Svartsjötjärnen tjärn
  Rönnfällmyran myr   Svarttj., se Svarttjärnen, Norra Saknas
  Rönnholm triangelpunkt   Svarttjärnberget bergshöjd
  Rönnholmsgrundet udde   Svarttjärnbäcken bäck
  Rönnholmsgrundet udde   Svarttjärnbäcken bäck
  Rönnholmsgrundet förr holm, nu udde   Svarttjärnen tjärn
  Rönnholmsgrundet udde   Svarttjärnen tjärn
  Rönnholmsgrundet udde   Svarttjärnen tjärn
  Rönnholmsviken vik   Svarttjärnen tjärn
  Rönnklubben holme   Svarttjärnen, Norra tjärn
  Rönnmyran ägomark   Svarttjärnfällorna skogsområde
  Rönnmyråsen terräng   Svarttjärnmyren myr
  Rönntoet höjd   Svarttjärnåsen bergshöjd
  Rönnviken strandområde   Svarttoberget bergshöjd
  Rönnäskammen terräng   Svarttoet bergsänka
  Rönnören udde   Svarttotjärnen tjärn
  Rönnören udde   Svartvattnet tjärn
  Rörmyrberget berg   Svartviken vik
  Rörtierna, se Röstjärnen tjärn   Svedjan näs
  Rösberget berg   Svedjan åker och slåtter
  Rösmyran myr   Sve(d)kläckmyrbäcken bäck
  Rösmyran myr   Sve(d)kläckmyren myr
  Röstjärnen tjärn   Svengärdan åker
  Röstjärnen, Mitti- tjärn   Svengärdan åker
  Röstjärnen, Lill- tjärn   Svengärd(e)backen backe
  Röstjärnkärret tjärn(!)   Svennegärdan åker
  Röstjärnåsen höjd   Svingårdsmyran myr
  Rösåsen berg   Svinryggen sten
  Rösåsen ås   Svälten utslåtter
  Rösåsen terräng   Sågbäcken bäck
  Rötjärnberget berg   Sågforsedan eda
  Rötjärnberget berg   Sågforsen fors
  Rötjärnbäcken bäck   Sågforsen fors
  Rötjärnbäcken bäck   Sågforsnäset näs
  Rötjärnen tjärn   Sågraningen skogsområde
  Rötjärnen tjärn   Sågsjön sjö
  Rötjärnen tjärn   Säcknäset näs
  Rötjärnen tjärn   Sädesmoran odling
  Rötjärnen tjärn   Sädesmorberget bergshöjd
  Rötjärnen tjärn   Sädesmyren myr
  Rötjärnen tjärn   Sänkmyren myr
  Rötjärnen tjärn   Sänkmyren myr
  Rötjärnmyran myr   Södermansgärdan åker
  Rötjärnmyrorna myrar   Sörfällåsen höjd
  Rötlunden terräng   Sörlångmyran myr
  Rötmyran myr   Sörlångmyrholmen skogsholme
  Rötmyran myr   Sörlångmyråsen skogsås
  Rötmyran myr   Sörmarken odling
  Rötmyran myr   Sör-Porsmyran myr
  Rötmyran myr   Sörsidskatan näs
  Rötmyran myr   Sörsjöudden åker och udde
  Röttjärnen tjärn   Sörtjärnen tjärn
  Rötviken vik   Sörviken vik
  Rövikskatan terräng   Söråbäcken bäck
  Salkiern, se Stor-Salutjärnen tjärn   Söråraningarna slåtterraning
  Salthavet ägomark   Tabordsberget berg
  *Saltvingen ?terräng   Tallholmen holme
  Salubäcken bäck   Tallögan odling
  Sahlutierna, se Stor-Salutjärnen tjärn   Tallögbäcken Saknas
  Salutierna, se Stor- o. Lill-Salutjärnen tjärnar   Tandörsavan, Lilla tjärn
  Salutjärnberget berg   Tandörsavan, Stora sjö
  Salutjärnen tjärn   Tandörshällen udde
  Samuelsberget berg   Tandörstjärnen tjärn
  Sandgrundet ö   Tannerbådan kobbe
  Sandnäset skogsområde   Tappberget berg
  Sandsiäre, se Stor-Sandskäret del av Furören   Tappbäcken bäck
  Sandsiären, se Stor-Sandskäret, Lill-Sandskäret halvöar   Tappbäcklandet skogs- och myrmark
  Sandskiären, se Stor-Sandskäret o. Lill-Sandskäret holmar   Tappbäckliden granlid
  Sandskären, se Lill-Sandskäret o. Stor-Sandskäret delar av Kronören   Tappmyrbergen berg
  Sandskäret ö   Tappmyren myr
  Sandskäret, Stora skär   Taspasmyran myr
  Sandskäret, Stora skär   Taspasmyråsen ås
  Sandudden udde   Tellvattnet sjö
  Sandviken vik   Timmermyren myr
  Sandviken vik   Timmermyrberget bergshöjd
  Sandviken åker o. äng   Timmerviken vik
  Sandviksgärdan åker o. äng   Tjekavan åker
  Sandvikshällorna holmar   Tjekavaviken vik
  Sandören ö   Tjuvmyren myr
  Sandören ö   Tjuvmyråsen bergshöjd
  Sandören ö   Tjuvtjälbäcken bäck
  Sandören ö   Tjuvtjälen odlingsområde
  Sandören ö   Tjäderberget bergshöjd
  Sandören ö   Tjädervintoet dalsänka
  Sandören ö   Tjälahålet slåtter
  Sandören ö   Tjälbergen bergshöjder
  Sandören ö   Tjälberget, Lilla bergshöjd
  Sandören ö   Tjälberget, Stora berg
  Sankmyran myr   Tjälbäcken bäck
  Sanör, se Sandören ö   Tjälen, se Torsmyrkölen skogs- och bergås
  Sanör, se Sandören ö   Tjälmyren myr
  Sanörshalla, se Sandören ö   Tjälsmyrberget berg
  Sanörshella, se Sandören ö   Tjälstigen stig
  Sanörshella, se Sandören ö   Tjärnavan vik
  Sarabäcken bäck   Tjärnberget bergshöjd
  Sarahällan skär   Tjärnbergliden skogsområde
  Seletåsen berg   Tjärnen skogsområde, slåtter
  Sexvattenträsk sjö   Tjärnmyrberget höjd
  Siberget berg   Tjärnmyren myr
  Sibergstjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Sibomyran myr   Tjärnmyren åker
  Sidlidberget triangelpunkt   Tjärnmyren myr
  Sikhällan holme   Tjärnmyren myr
  Sikvarpet vik   Tjärnmyren myr
  Sikvarpsberget berg   Tjärnmyren myr
  Simonsforsen fors   Tjärnmyren myr
  Simpnäset strandområde   Tjärnmyren myr
  Simyran myr   Tjärnmyren myr
  Simyran myr   Tjärnmyren, Inre myr
  Sinänget myr   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Sjalberget berg   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Sjalbergsbäcken bäck   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Sjalbergsbäcken bäck   Tjärnpottan tjärn
  Sjalbergsmyran myr   Tjärnraningen odling
  Sjulsmyran myr   Tjärnstrandsbäcken bäck
  Själstugan vik   Tjärukallen, Stora annat namn för Stora Tjärukallsjön
  Sjöbotten sjö   Tjäruberget berg
  Sjöbotten äng /Se   Tjärukallen, Lilla sjö
  Sjöbottengärdan åker /Se   Tjärukallsbäcken bäck
  Sjöfällan ägomark   Tjärukallsjön, Stora sjö
  Sjöfällåsen terräng   Tjär(u)kärrbäcken bäck
  Sjögrensgärdan terräng   Tjärukärrbäcken bäck och slåtteräng
  Sjöliden terräng   Tjär(u)skäret holme
  Sjömyrkullen höjd   Tjär(u)skärsundet sund
  Sjönyåkern terräng   Tobölesberget berg
  Sjönyåkersmyran myr   Tomashällen holme
  Sjöänget ägomark   Tomasmyrbäcken bäck
  Sjöänget ägomark   Tomasmyren myr
  Skagsholman, se Skarsta Saknas   Tomasmyren myr
  Skalberget berg   Tomyrberget berg
  Skalberget berg   Tomyren myr
  Skalbergstjärnen tjärn   Toppmyrarna myrar
  Skalbergstjärnen tjärn   Toppmyren myr
  Skalbergstjärnen tjärn   Topptallberget bergshöjd
  Skallerhällorna terräng   Topptallmyren myr
  Skalmtjärnbäcken bäck   Torparviken sund
  Skalmtjärnen tjärn   Torrbölesforsen fors
  Skalmtjärnen tjärn   Torsbäcken bäck
  Skalmtjärnen tjärn   Torsbäcken bäck
  Skalmtjärnen tjärn   Torsdagsraningen slåtter
  Skalmtjärnen tjärn   Torsmyran myr
  Skalmtjärnen tjärn   Torsmyrberget berg
  Skalmtjärnen tjärn   Torsmyren myr
  Skalmtjärnen tjärn   Torsmyren myr
  Skalmtjärnmyrorna myrar   Torsmyren myr
  Skalmtjärnranningen terräng   Torsmyren, Lilla myr
  *Skalsten holme   Torsmyrholmen skogsdunge
  Skammyran myr   Torsmyrkölen skogs- och bergås
  Skammyråsen ås   Torssjöberget berg
  Skansbäcken bäck   Torssjöbäcken bäck
  Skansheden terräng   Torssjöbäcken bäck
  Skaparkluben, se Storklubben ö   Torssjökalven vik
  Skarsta ö   Torssjömyren myr
  Skarsta del av ö   Torssjön sjö
  Skarsta ö   Torssjön sjö
  Skarsta del av ö   Torssjön, se Tosjön Saknas
  Skarsta ö   Torsviken slåtter
  Skarsta ö   Torsviken slåtteräng
  Skarsta ö   Torsåkern odling
  Skarstahällan skärgårdsholme   Tosjön sjö
  Skarstasundet sjö   Toskbladdalen sänka
  Skatan, se Lill- o. Stor-Bölesskatan uddar   Toskbladmyran myr
  Skatan terräng   Toskbladmyrberget berg
  Skavnäset ägomark   Toskbladmyren myr
  Skelsholman, se Skrensholmen udde   Tranemyrarna myrar
  Skeparkluben, se Storklubben holme   Tranemyrberget höjd
  Skerieavan, se Skärjavan vik   Tranemyrbäcken bäck
  Skerjavan terräng   Tranemyren myr
  Skieftes myra, se Skäftesmyran myr   Tranemyren myr
  Skiefts Holm, se Skrensholmen ö   Tranemyren annat namn för Mossamyren
  Skiels holm, se Skrensholmen förr holme nu udde   Tranemyrliden skogsområde
  Skifven, se Skivan ö   Traneviken åker, förr tjärn
  Skippaklubben, se Storklubben ö   Tranumyran myr
  Skivan ö   Trappberget Saknas
  Skivan skär   Trappberget berg
  Skivan skär   Trasamyren myr
  Skivan holme   Trasamyrtjärnarna tjärnar
  Skiälgafwan vik   Trefingerogen korvsjö
  Skjeppswijken slåtta /Se   Trehörningen sjö
  Skjutbanberget berg   Trehörningsbäcken bäck
  Skjutbanberget berg   Trehörningsjöberget bergshöjd
  Skjölgforsen fors   Trestenarösmyren myr
  Skjölgforsholmen holme   Trillan eda
  Skokarmyran myr   Trollberget berg
  Skolberget berg   Trollberget berg
  Skolbäcken bäck   Trollbergsmyran myr
  *Skottes Holman strömmings- och sälfiske   Trollkälingskolen dalgång
  Skradzholmen, se Skrensholmen udde   Trolltjärnbergen bergshöjder
  Skravelbäcken bäck   Trolltjärnen tjärn
  Skravelbäcken bäck   Trolltjärnen tjärn
  Skravelbäcken bäck   Trångforsen fors
  Skredzholmen, se Skrensholmen förr holme nu udde   Trångharnbergen bergshöjder
  Skrelsholmen, se Skrensholmen udde   Trångsundet sund
  Skrensholmen udde   Trängseln bergspass
  ?Skrensholmen skogsmark   Träsket tjärn
  Skrensholmen udde   Träsktjärnberget bergshöjd
  Skrensholmen förr holme nu udde   Tunnelåsen del av Tallbergs skog
  Skrensholmen halvö   Tutarberget bergshöjd
  Skrensholmen förr holme nu udde   Tutartjärnen tjärn
  Skrensholmen halvö   Tuvan udde
  Skrensholmen udde   Tuvgran slåtter
  Skrensholmen udde   Tvillingbräntet skogsområde
  Skrönsholmen, se Skrensholmen ö   Tvärbäcken bäck
  Skvalaberget berg   Tvärbäcken bäck
  Skvalabäcken bäck   Tvärbäcksberget bergshöjd
  Skvalabäcken bäck   Tväråbäcken bäck
  Skvalpsjömyran myr /Se   Tväråbäcksviken vik
  *Skyttelrå råmärke   Tväråraningsbäcken bäck
  Skånsundet, se Skåpviken sjö   Tyskmyren myr
  *Skånsundet del av Skåpviken   Tyskmyråsen bergås
  *Skåpet sälfiske   Tåberget bergshöjd
  *Skåpholmen holme   Tångviken vik
  Skåpviken sjö   Tämman starrmyrslåtter
  Skåpviken vik   Törnskataklubben holme
  Skäftnäset strandparti   Udden näs
  Skällmyran myr   Unglöven skogsområde
  ?Skäret udde   Unglövstigen stig
  Skäret udde   Ungnäset slåtter
  Skärjavan slåtter, f.d. vik   Uppgården udde
  Skärjavan vik   Upprunnskölen ravin
  Skärjavan slåtter   Utbölingsmyren myr
  Skärskatan udde   Uthörnsjömyren myr
  Slammeråsen ås   Uthörnsjön Saknas
  Slatsiön, se Slättersjön Saknas   Utstenlandet strandområde
  Slatte Siön, se Slättesjön sjö   Uttergrubban slåtter
  Sletestjärnen tjärn   Utternässtråket fors
  Sletestjärnhallen terräng   Vackerbackarna vägbackar
  Slucknäset slåtteräng   Valkällmyrarna myrar
  Slymyran myr   Vallan näs
  Slåttesbäcken bäck   Vallen kyrkvall
  Slåttession, se Slättesjön sjö   Vallen kyrkvall
  Slåttjärnen tjärn   Vallarna slåtter- och åkerområden
  Slädan sjö   Vallarna, se Vallan näs
  Slättersjön sjö   Vallmyran åkermyr
  Slättesjöbäcken bäck   Valmyran myr
  Slättesjön sjö   Valmyrberget berg
  Slättesjön sjö   Valmyren myr
  Slättesjön sjö   Valnäset näs
  Slättesjön sjö   Valnäsmjölan sandbacke
  Slättesjön sjö   Valskatatoberget berg
  Slättesjön sjö   Valtbäcken bäck
  Slättet sankmark   Valviken vik
  Slättkiärn Berget, se Tjärnberget berg   Valvikmyren myr
  Smalmyran myr   Valvtjärnbrånan skogsområde
  Smalsjöbäcken bäck   Valvtjärnen tjärn
  Smalsjön sjö   Varkerna dalgång
  Småbrännbäcken bäck   Varkbäcken slåtter
  Småbrännorna ägomark   Vassabbortjärnen tjärn
  Småhällorna holme   Vasstjärnslyet myr
  Småranningarna ägomark   Vedabrännan skogsområde
  *Småskären öar   Vedabrännvägen väg
  Småörarna terräng   Vedabäcken bäck
  Smörasken holme   Vedabäcken bäck
  Smöraskhällorna udde   Vedbrännan skogsområde
  Smörbybäcken bäck   Verjmyren myr
  Smörbysjön sjö   Vestlingsgrundet grund
  Snarmyran myr   V. Hvitvattsjön, se Västansjötjärnen Saknas
  Snedmyran myr   Vibobäcken bäck
  Snottermyran myr   Vibotjärnen tjärn
  Snålvattnet tjärn   Vikmyren odling
  Snålvattsbäcken bäck   Vilarstenen sten, viloplats
  Snävgrundet holme   Vinan bäck
  Snöan ö   Vinbäckliden bergshöjd
  *Solasiötresk fiskevatten   Vinbäcksberg, se Vinbäckliden Saknas
  Sommarbäcken bäck   Vinmyren myr
  Sotfällan terräng   Vinmyren myr
  Sotsvedberget berg   Vinsjöbergen bergshöjder
  Sparvsilvberget berg   Vinsjömyren myr
  Sparvsilvberget berg   Vinsjön tjärn
  Spjutberget berg   Vinterlänningen strandområde
  Spjutbergsdalen terräng   Vinterlänningsuddarna uddar
  Sprickberget berg   Vinternäset slåtter
  Sprängstjärnbäcken bäck   Vinåsen bergshöjd
  Sprängstjärnbäcken bäck   Vinåsen, Gamla skogshöjd
  Sprängstjärnen tjärn   Vinåstjärnen tjärn
  Sprängstjärnmyran myr   Vipperfällan odlingsområde
  Spånglidbäcken bäck   Vitbäcken bäck
  Spångmyran myr   Viterholmsmyran myr
  Spångmyran myr   Vithalla ås
  Spångmyran myr   Vitstenen berghäll och fiskställe
  Spångmyran myr   Vitvattnet sjö
  Spångmyran myr   Vitören ö
  S...rblagrun..., se Långblågrundet holme   Vorrmyran myr
  Stabbängviken vik   Vorrmyrberget berg
  Staffsiön, se Stavsjön sjö   Vorrmyrberget berg
  Stampforsen fors   Vorrmyren, Norra myr
  Stapelviken vik   Vorrmyren, Södra myr
  Starrmyran myr   Vorrsliden skogslid
  Starrmyran myr   Votmyren myr
  Starrmyran myr   Vångsjön sjö
  Starrskolbäcken bäck   Vårmyran, se Gvorrmyren Saknas
  Starrkärrmyran myr   Vårmyrberg, se Vorrmyrberget Saknas
  Stavarberget berg   Väggskären holmar
  Stavarbäcken bäck   Värdikliden höjdsträckning
  Stavarmyran myr   Värdikmyren myr
  *Staffuasiötresk fiskevatten   Värdikstenen sten
  *Staffuasiötresk sjö /Se   Västansjöberget, se Västansjöliden Saknas
  Stafversiöön, se ?Mjösjön sjö   Västansjöbäcken bäck
  Stafver åån, se ?Mjösjöån å   Västansjöliden berg
  *Staversån å   Västansjön sjö
  Stavsjölidberget berg   Västansjötjärnen sjö
  Stavsjön sjö   Västerholmen holme
  Stavsjön sjö   Ytteravatjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Ytterhällen grund
  Stavsjön sjö   Yttermyren myr
  Stavsjön sjö   Åbosberget berg
  Stavsjön sjö   Åbosliden skoglid
  Stavsjön sjö   Åbosmyran myr
  *Stavsundet sund   Åbroforsen fors
  Stavsundet förr sund nu vik   Åbusberget berg
  Stavsundsberget berg   Åbåsberget bergshöjd
  Stavsundsbrottet sten   Ågesbacken backe
  Stavsundsviken vik   Ågärdsberget bergshöjd
  *Steckörn holme   Åkerdalen åker
  Stenbäcken bäck   Åkernäset näs
  Stendalsberget berg   Ålidberget berg
  Stengrundet holme   Ålidberget bergshöjd
  Stenlandet åker /Se   Ålidberget berg
  Stenmyran myr   Ålidberget berg
  Stenmyran myr   Ålidberget berg
  Stenmyrberget berg   Ålidberget bergshöjd
  Stennäsforsen fors   Ålidbäcken bäck
  Stensjön sjö   Ålidmyren myr
  Stensmyran myr   Ålidåsen bergås
  Stensmyran myr   Ånäsfällan slåtter
  *Stensmyran myr   Åskatan näs
  Stensmyran myr   Åskatan udde
  Stensmyran myr   Åskatatuvan holme
  Stensmyran myr   Åskolmyren myrodling
  Stensmyran myr   Älgmyrberget bergshöjd
  Stensmyran myr   Älgmyren myr
  Stensmyran myr   Ängersjön sjö
  Stensmyran myr   Ängersjötjärnen tjärn
  Stensmyran myr   Ängerån å
  Stensmyran myr   Ängerån å
  Stensmyran, Nedre myr   Ängeråsen ås
  Stensmyran, Övre myr   Ängesåkern slåtter- och åkerområde
  Stensmyran myr   Änget uppgrundningsområde
  Stensmyran myr?   Öf. Entj., se Entjärnen, Inre Saknas
  Stensmyran myr   Öf. Rötjetj., se Rötjärnen, Övre Saknas
  Stensmyran myr   Öfällan halvö
  Stensmyran terräng   Ö. Hvitvattsjön, se Västansjön Saknas
  Stensmyrberget berg   Ökmyrbergen bergshöjder
  Stensmyrberget berg   Ökmyren myr
  Stensmyr holma, se Stenstaholmarna holmar   Ökängesheden tallhed
  Stensmyrtjärnen tjärn   Ökänget skog, slåtter
  Stensmyråsen terräng   Ökängsbäcken bäck
  Stenstaholmarna holmar   Ökängsheden skogsmark
  Stenträsket sjö   Ökängsmyran myr
  Stenträsktjärnen tjärn   Ön vik
  Stenviken vik   Ön skogsområde
  Sterkerükalln, se Stor-Tjärekallssjön sjö   Önskasjön sjö
  Stickskärssundet vik   Örabäcken bäck
  *Stillrå råmärke   Örabäcken bäck
  Stobersörn, se Stöppersören ö   Örabäcksvägen väg
  Stockbäcken bäck   Öranäset näs
  Stockbäcken bäck   Öranäsogen korvsjö
  Stockbäcken bäck   Öranäsogen sjö
  Stockbäcktjärnen tjärn   Öratjärnen tjärn
  Stocksjöbäcken bäck   Öreforsen fors
  Stocksjön sjö   Örehägnan åkerområde
  Stomfällberget berg   Örekroken vik
  Stomfällberget berg   Öresten slåtter
  Stomfällmyran myr   Örestenskatan udde
  Stomsjöberget triangelpunkt   Ören strandremsa
  Stoorblågrunne, se Lång-Blågrundet ö   Öresund ö
  Stoorhella, se Storhällan ö   Öresundet, se Sundet Saknas
  Stor-Andersmyran myr   Öresundstjärnen tjärn
  *Storavamyran myr   Öre älv å
  Storbackbäcken bäck   Öreälv, se Örån älv
  Storbacken höjd   Öreälven älv
  Stor-Balkesberget berg   Örsten sten
  Stor-Bastugrundet udde   Örstensberget berg
  Storberget berg   Örstensmyran myr
  Storberget berg   Örån älv
  Stor-Blomsteränget ägomark   Östanmarken odling
  Storblågrunne, se Ledskäret ö   Österberget bergshöjd
  Stor-Boakläppen berg   Österdjupet vik
  Stor-Boakläppen berg   Österfjärden fjärd
  Stor-Boakläppen höjd   Österholmen holme
  Stor-Borstmyran myr   Östersjön sjö
  Storbrånaberget berg   Österåkern åker
  Storbrännan terräng   Österån förr å, nu dalgång
  Storbrännbackberget triangelpunkt   Öst om åkern betesområde
  Storbrännbacken terräng   Ösundet bäck
  Storbrännmyran terräng   Över-Kvarnmyran myr
  Storbådan ö   Över-Rännstadsmyran myr
  Storbådan holme    
  Storbådan holme    
  Storbådan skär    
  ?Storbådan skär    
  Storbådan holme    
  Stor-Bäverstranden terräng    
  Stor-Bölesskatan udde    
  Stor-Bölessundet vik    
  Stor-Bölessundet vik    
  Stor-Bölessundet vik    
  Stordalen skogsområde    
  Stordalbäcken bäck    
  Stor-Dalkarlstjärnen tjärn    
  Stordalsberget berg    
  Stordalsbäcken bäck    
  Stor-Eldmyran myr    
  Stor-Ersmyran myr    
  Stor-Ersmyrberget berg    
  Stor-Fageråsmyran myr    
  Storfallet åker o. äng /Se    
  Storfallforsen fors    
  Storfallheden skogsområde    
  Stor-Fäladsmyran myr    
  Storfällan ägomark    
  Storfällan ägomark    
  Storfällberget höjd    
  Storfällberget berg    
  Stor-Fälltjärnen tjärn    
  Stor-Fällvikmyran myr    
  Stor-Gravaberget berg    
  Storgrå Siähl, se Storbådan holme    
  StorgråSiähl, se Storbådan holme    
  Storgråsiähle, se Storbådan skär    
  Storgråsiähl, se Storbådan ö    
  *Storgråsjäl(-en) skär    
  Storgården vik    
  Stor-Gåstjärnberget berg    
  Storhedberget höjd    
  Storhedbäcken bäck    
  Storheden skogsområde    
  Storheden terräng    
  Storheden terräng    
  Storhedmyran myr    
  Storholmen udde    
  Stor-Holmmyran myr    
  Storhällan ö    
  Storhällan ö    
  Storhällan holme    
  Storhällan holme    
  Storhällan holme    
  Storhällan holme    
  Storhällan holme    
  Storhällan skärgårdsholme    
  Storhällan holme    
  Stor-Hötappmyran myr    
  Storkierukallen, se Stor-Tjärekallsjön sjö    
  Stor-Klapparberget berg    
  Storklubben ö    
  Storklubben holme    
  Storklubben ö    
  Storklubben ö    
  Storklubben holme    
  Stor-Knarten udde    
  Storkroken del av Lögdeälven    
  Stor-Krokmyran myr    
  Storladubacken ägomark    
  Stor-Lassmyran myr    
  Storlidbacken skogsbacke    
  Storliden höjd    
  Storlögdan, se Lögdeälven älv    
  Storlögdån, se Leduån del av Leduån    
  Stormalen terräng    
  Stor-Mjömyran myr    
  Stormossaberget berg    
  Stormossaberget berg    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrfoten myrmark    
  Stormyrhalsen myr    
  Stormyråsen skogsmark    
  Stormyråsen skogsmark    
  Stormyråsen skogsmark    
  Stormyråsen terräng    
  Stornabben ägomark    
  Stornäset ägomark    
  Stornäset slåtteräng    
  Stornäset strandområde    
  Stornäset terräng    
  Stornäset ägomark    
  Stornäset terräng    
  Stornäsogen tjärn    
  Stornässkatan terräng    
  Stor-Nävermyran myr    
  Stor-Orrmyran myr    
  Stor-Orrmyrberget berg    
  Stor-Ottjärndalen skogsmark    
  Storpaddogen sank mark    
  Stor-Porsberget berg    
  Stor-Porsbergen o. Lill-Porsbergen berg    
  Stor-Porsmyran myr    
  ?Storrisberget berg    
  Storrisberget berg o. triangelpunkt    
  Storrisänget strandområde    
  Storrundeln terräng    
  Storrundeln höjd    
  Stor-Rönn ö    
  Stor-Rönn ö    
  Stor-Salutjärnen o. Lill-Salutjärnen tjärnar    
  Stor-Salutjärnen tjärn    
  Stor-Salutjärnen tjärn    
  Stor-Salutjärnen tjärn    
  Storsanden strandområde    
  Stor-Sandskäret o. Lill-Sandskäret del av Kronören    
  Stor-Sandskäret o. Lill-Sandskäret halvöar    
  Stor-Sandskäret o. Lill-Sandskäret halvöar    
  Storsandskäret halvö    
  Stor-Sandskäret del av Furören    
  Stor-Sandskäret del av Furören    
  Stor-Sandskäret halvö    
  Stor-Sandskäret halvö    
  Storsandviken vik    
  Stor-Simpan holme    
  Storsjöbäcken bäck    
  Storsjömyran myr    
  Storsjömyran myr    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Stor-Snottermyran myr    
  Stor-Snödmyran myr    
  Stor-Stridbäcksmyran myr    
  Stor-Svarthällan holme    
  Stor-Svarthällan skärgårdsholme    
  Storsvedjan ägomark    
  Storsvedjeranningsbäcken bäck    
  Stor-Tannörsavan sjö    
  Stortegsmyran myr    
  Stortiernkallen, se Stor-Tjärekallsjön sjö    
  Stortierukallen, se Stor-Tjärekallssjön sjö    
  Stor-Tjärekallsjön sjö    
  Stor-Tjärekallssjön sjö    
  Stor-Tjärekallssjön sjö    
  Stor-Tjärekallsjön sjö    
  Stor-Tjörekallsjön sjö    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnmyran myr    
  Storviken vik    
  Storwiken nyodling /Se    
  Storåkern åker o. äng    
  Stor-Ålidbergsmyran myr    
  Storåsen skogsområde    
  Storåsen terräng    
  Storåsen skogsmark    
  Storåsen triangelpunkt    
  Storåsen ås    
  Storåsmyran myr    
  Storåsskatan terräng    
  Storåstjärnen tjärn    
  Storängeskyrkan sten    
  Storängeslandet udde    
  Storängesmyran ägomark    
  Storängestjärnen tjärn    
  Storängesudden udde    
  Storänget myr    
  *Storören ö    
  Storörn, se Kronören ö    
  Stor-Örviken vik    
  Stor-Örviksskatan udde    
  Strandbacken åker /Se    
  Strandberget skogshöjd    
  Stranden åker o. äng /Se    
  Strandsjöbäcken bäck    
  Strandsjön sjö    
  Strandänget odlat område    
  Stribäcken, se Stridbäcken bäck    
  Stridbäcken å    
  Stridbäcken bäck    
  Stridbäcken bäck    
  Stridbäcken bäck    
  Stridbäcksmyran myr    
  Stridsholmen udde    
  Strij...accen, se Stidbäcken bäck    
  Strinbecken, se Stidbäcken Saknas    
  *Stritjärnen tjärn    
  Strupen terräng    
  Strömyran myr    
  Stugunäset näs    
  Stutberget berg    
  Stutbäcken bäck    
  Stålviken vik    
  Stämbäcken bäck    
  Stängselsjön sjö    
  Stängslet sund    
  Stängslet sund    
  Stöppesören ö    
  Stöppesören ö    
  *Störkallen ö    
  Stövelmyran myr    
  Suggmyran myr    
  Suggmyrberget berg    
  Sundbäcken bäck    
  Sundet sjö    
  Sundet terräng    
  Sundet förr sund nu sjö    
  Sundet sank mark    
  Sundet sjö    
  Sundströmstjärnen tjärn    
  Sunnansjön sjö    
  Sunnansjön sjö    
  Sunnansjön sjö    
  Sunnansjön sjö /Se    
  Sunnansjön sjö    
  Sunnansjön sjö    
  Sunnansjön sjö    
  Surlunden skogsmark    
  Surmyrdalen dal    
  Surmyrdalen terräng    
  Surmyrdalsbäcken bäck    
  *Surviksskatan udde    
  Surön, se Furören holme    
  Svalabotjärnen tjärn    
  Svartberget berg    
  Svartbergsaggen utvidgning av Hörnån    
  Svartbådan ö    
  Svartbådan holme    
  Svartbådan holme    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartforsen fors    
  Svartforsholmen myrholme    
  Svartlandsviken vik    
  Svartogarna korvsjöar    
  Svartogarna korvsjöar    
  Svartogen korvsjö?    
  Svartogen tjärn    
  Svartsjöbergen berg    
  Svartsjöberget berg    
  Svartsjöbäcken bäck    
  Svartsjöbäcken bäck    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjötjärnen tjärn    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnmyran myr    
  Svarttjärnåsen höjd    
  Svarttoberget berg    
  Svarttoberget berg    
  Svarttoet skogsmark    
  Svarttotjärnen tjärn    
  Svartvattnet sjö    
  Svartvattnet sjö    
  Svartvattnet tjärn    
  Svartvattnet sjö    
  Svartvattnet sjö    
  Svartvattnet tjärn    
  Svartviken vik    
  Svarvvedalandet skogsområde    
  Svarvvedalandet skogsmark    
  Svedjan åker /Se    
  Svedjeberget berg    
  *Swenke fårss fiskeplats    
  *Swenekie fårss fors    
  Sågbacken ägomark    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäckliden skogsmark    
  Sågforsen fors    
  Sågforsen fors    
  Sågforsen fors    
  Sågfällan åker o. äng /Se    
  Övre Sågfällan åker /Se    
  Sågranningen terräng    
  Sågrödningen äng /Se    
  ?Sågsjön sjö    
  Sågsjön sjö    
  Säcknäset terräng    
  Sädesmorberget berg    
  Sädesmoren ägomark    
  Sädesmyran myr    
  Sädesmyrberget berg    
  Sällbäcken bäck    
  Sänkmyran myr    
  Sänkmyran myr    
  Sörfällåsen höjd    
  Sör-Gvorrmyran myr    
  Sör-Gvorrmyran myr    
  Sörheden skogsområde    
  Sör-Järholmsskatan udde    
  Sörkråken myr    
  Sör-Långmyran myr    
  Sör-Långmyran myr    
  Sör-Långmyrberget berg    
  Sör-Långmyråsen höjd    
  Sörmarken ägomark    
  Sörmyran myr    
  Sörrsiö, se Lillsjön sjö    
  Sörr Siön, se Lillsjön sjö    
  Sör-Sandörshålet vik    
  Sörsjöudden udde    
  Sörtjärnen tjärn    
  Söråkersbäcken bäck    
  Taborsberget berg    
  Tallholmen holme    
  Tallvattnet, se Tällvattnet sjö /Se    
  ?Tannelbådan o. Flickerhällorna öar    
  Tannelbådan holme    
  Tappberget triangelpunkt    
  Tappbäcken bäck    
  Tappmyran myr    
  Tappmyrbergen berg    
  Tarmtjärnen tjärn    
  Taspasmyrrödningen äng    
  Tattarviken vik    
  Tenavan vik    
  Tenavan vik    
  Tenavaskäret skär    
  Tengmyran myr    
  Tengmyrberget berg    
  *Ternören skär    
  *Ternörn holme    
  Ternörn, se Rönnören ö    
  Timmermyran myr    
  Timmermyrberget berg    
  Timmeråsen ås    
  Timmeråsmyran myr    
  Tistelfällan äng /Se    
  Tjuvgrundet holme    
  Tjuvkälbäcken bäck    
  Tjuvkälen ägomark    
  Tjuvkälen odlingsområde /Se    
  Tjuvmyran myr    
  Tjäderberget berg    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervinmyran myr    
  Tjädervintoet skogsområde    
  Tjädervintoet terräng    
  Tjäreberget berg    
  Tjärekallsberget höjd    
  Tjärekallsbäcken bäck    
  Tjärekallsmyran, Stor- myr    
  Tjärekallssjön, Lill- sjö    
  Tjärekallssjön, Stor- sjö    
  Tjärekallsåsen, Stor- höjd    
  Tjäreskäret udde    
  Tjäreskärsgrundet holmar    
  Tjäreskärssundet sund    
  Tjäretjärnbäcken bäck    
  Tjäretjärnen tjärn    
  Tjärnarna ägomark?    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnberget berg    
  Tjärnbergliden terräng    
  Tjärn-Bosmyran myr    
  *Tjärnen tjärn?    
  *Tjärnen tjärn    
  Tjärnhålet tjärn    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran ägomark    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrberget berg    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyråsen ås    
  Tjärnnästjärnen tjärn    
  Tjärnputten tjärn    
  Tjärnranningen ägomark    
  Tjärnåsen skogsparti    
  Tjärukärrbäcken bäck    
  Tobaksmyran myr    
  Tobölesberget berg    
  Tobölesheden terräng    
  Tomashällan holme    
  Tomashällan holme    
  Tomasmyran myr    
  Tomasmyran myr    
  Tomasmyrbäcken bäck    
  Tomyran myr    
  Tomyran myr    
  Tomyrliden lid /Se    
  Toppmyran myr    
  Toppmyran myr    
  Toppmyrorna myrmark    
  Topptallberget höjd    
  Topptallberget terräng    
  Topptallmyran myr    
  Torpet skogsmark    
  Torrberget berg    
  Torrböle triangelpunkt    
  Torrböleforsen fors    
  Torrsjöberget berg    
  Torrsjöberget skogshöjd    
  Torrsjöbäcken bäck    
  Torrsjökalven vik    
  Torrsjömyran myr    
  Torrsjömyrberget berg    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torrsjön sjö    
  Torsbäcken bäck    
  Torsbäcken bäck    
  Torsbäcken bäck    
  Torsbäcken bäck /Se    
  Torsdagsranningen terräng    
  TorSiön, se Torrsjön sjö    
  Torsiön (?), se Tosjön sjö    
  Torsiön, se Tosjön sjö    
  Torsiön, se Torrsjön sjö    
  Torsiön, se Tosjön sjö    
  Torsiön, se Tosjön sjö    
  Torsmyran myr    
  Torsmyran myr    
  Torsmyran myr    
  Torsmyran myr    
  Torsmyrberget berg    
  Torsmyrberget berg o. triangelpunkt    
  Torsviken sank mark    
  Torsviken sank mark    
  Torsåker terräng    
  Torvströmyran myr    
  Torvtoberget berg    
  Tosjön sjö    
  Tosjön sjö    
  Tosjön sjö    
  Tosjön sjö    
  Tosjön sjö    
  Toskbladdalen ägomark    
  Toskbladmyran myr    
  Toskbladmyran myr    
  Toskbladmyran myr    
  Tosken ägomark    
  Tranemyran myr    
  Tranemyran myr    
  Tranemyran myr    
  Tranemyran myr    
  Tranemyrbäcken bäck    
  Tranemyrliden höjd    
  Tranemyrorna myrar    
  Traneviken terräng    
  Tranmyran myr /Se    
  Trappberget berg    
  Trappberget berg    
  Trappberget berg    
  Trasamyran myr    
  Trasamyrtjärnarna tjärnar    
  Trastberget skogsområde    
  Trehörningsberget berg    
  *Treningtjärnen tjärn    
  *Treningtjärnen tjärn    
  Trestensskatan strandområde    
  Tretjärnmyran myr    
  Trifingerogen natn. /Se    
  Trillan utbuktning av Öreälven    
  Trindmyran myr    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg /Se    
  Trollbäcken bäck    
  Trollkäringskolen natn. /Se    
  Trolltjärnbergen berg    
  Trolltjärnberget berg    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Truthällan ö    
  Truthällan holme    
  Truthällan holme    
  *Truthällan skär    
  Truthällan holme    
  Truthällan udde    
  Trångforsen fors    
  Trångharnbergen berg    
  Trångsund fiskevatten    
  Trångsund å    
  Trång Sundet, se Sundet förr sund nu sjö    
  Trångsundet, se Sundet sjö    
  Trångsundet sank mark    
  Träskbrännberget höjd    
  Träsket tjärn    
  Träsket sjö    
  Träsket tjärn    
  Tunnberget berg    
  Tutarberget berg    
  Tutarmyran myr    
  Tuvan terräng    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärbäcksberget berg    
  Tväråbäcken bäck    
  Tväråbäcken bäck    
  Tväråbäcksviken vik    
  Tyskmyrdalen terräng    
  Tyskmyråsen terräng    
  Tåberget berg    
  Tångviken vik    
  Tällvattnet sjö    
  Tällvattnet sjö /Se    
  Tällvattnet tjärn    
  Tällvattnet sjö    
  Tällvattsberget berg    
  Tämman sank mark    
  Tämman sank mark    
  Tämmesberget berg    
  Tännstrandbäcken bäck    
  Törnskataklubben holme    
  *Törnäsgrundh strömmingsfiske    
  Tävattne, se Tällvattnet sjö    
  Unglöven skogsmark    
  Utbölingsmyran myr    
  Ut-Hörnsjön sjö    
  Utstenslandet strandområde    
  Valvikmyran myr    
  Valvikskatan udde    
  Valvmyran myr    
  Valvmyran myr    
  Valvnäset näs    
  Valvtjärnbrånan skogsområde    
  Valvtjärnen tjärn    
  Varghålet åker o. äng /Se    
  Varmåsen terräng    
  Vassmyran myr    
  Vasstjärnen tjärn    
  Vedabrännan terräng    
  Vedabäcken bäck    
  Vedaskatan udde    
  Vegonskiele, se Väggskären ö    
  Wennsiön, se Vångsjön sjö    
  Wensiön, se Vångsjön sjö    
  Wensiön, se Vångsjön sjö    
  »wensiön», se Vångsjön sjö    
  Wensiön, se Vångsjön sjö    
  Viboberget berg    
  Vibobäcken bäck    
  Vibotjärnen tjärn    
  Vigrensranningen terräng    
  *Vijsz träsk fiskevatten    
  Vijsz träsk Saknas /Se    
  *Vijsz träsk sjö /Se    
  Vikgärdberget berg    
  Vikmyran ägomark    
  Vikmyran ägomark?    
  Vilargrubban tjärn    
  Vinan bäck    
  Vinan bäck    
  Vinbäcksberget berg    
  Vinheden terräng    
  Vinmyran myr    
  Vinmyran myr    
  Vinsjöbergen berg    
  Vinsjömyran myr    
  Vinsjön sjö    
  Vinsjön sjö    
  Vinåstjärnen tjärn    
  Vinåstjärnen tjärn    
  Vitberget berg    
  Vitbrånsmyran myr    
  Vitbäcken bäck    
  Viterholmsmyran myr    
  Vithallen terräng    
  Vitstenen udde    
  Vitvatne, se Västansjön, Yttre o. Inre sjö    
  Vitvattne, se Västansjön, Inre sjö    
  Vitvattnet sjö    
  Vitvattnet sjö /Se    
  Vitvattnet sjö    
  Vitvattstjärnen tjärn    
  Vitören ö    
  Vitören ö    
  Vitören del av ö    
  Vitören ö    
  Vitören del av ö    
  Vitören ö    
  Vitören ö    
  Vitören skärgård    
  Vortierna, se Orrtjärnen tjärn    
  Vortierna, se Orrtjärnen tjärn    
  Vortierna, se Orrtjärnen tjärn    
  »vortierna», se Orrtjärnen tjärn    
  Votmyran myr    
  Votmyrbäcken bäck    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  ?Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö /Se    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vångsjön sjö    
  Vånsjön, se Vångsjön sjö    
  WåhrSiön, se Gvorrsjön sjö    
  Wårsiön, se Gvorrsjön sjö    
  Wårsiön, se Gvorrsjön sjö    
  Wårsiön, se Orrsjön sjö    
  Väggskären ö    
  Väggskären holmar    
  Värdikmyran myr /Se    
  Västansjöberget berg    
  Västansjöbäcken bäck    
  Västansjöliden höjd    
  Västansjön, Yttre o. Inre sjöar    
  Västansjön, Inre sjö    
  Västansjön, Inre sjö    
  Västansjön, Yttre sjö    
  Västansjötjärnen del av Inre Västansjön    
  Västerberget berg    
  Väster-Bredtoberget berg    
  Väster-Buviken vik    
  Väster-Drassviken vik    
  Väster-Flasen holme    
  Väster-Flasen holme    
  Väster-Födkällan holme    
  Västergråskäret o. Östergråskäret öar    
  Väster-Gråskäret o. Öster-Gråskäret skär    
  Väster-Gråskäret och Öster-Gråskäret holmar    
  Väster-Gråskäret holme    
  Västerklubben o. Österklubben öar    
  Västerklubben skärgårdsholme    
  Väster-Lillklubben skärgårdsholme    
  Västeränget åker o. äng /Se    
  Ytteravabäcken bäck    
  Ytteravan vik    
  Ytteravan vik    
  Ytteravan sank mark    
  Ytteravan vik    
  »ytterblagr...nne», se Lillblågrundet holme    
  Ytterblågrunne, se Lång-Blågrundet ö    
  Ysterblågrunne, se Lill-Blågrundet halvö    
  Yterhönsiön, se Ut-Hörnsjön sjö    
  Ytersandskere, se Lill-Sandskäret udde    
  Ytterhällan stenar    
  Ytter-Klapparsjön sjö    
  Ytter-Kullerbacken terräng    
  Yttermyran ägomark    
  Ytter-Orrmyran myr    
  Ytter-Orrmyran myr    
  Ytterrödningen äng /Se    
  Åbosberget berg    
  Åbroforsen fors    
  Åbrånet ägomark    
  »åhlberget», se Ålidberget berg    
  Åkerberget berg    
  Åkerholmen holme    
  Åkerholmen ägomark    
  Åkerån nyodling /Se    
  Åkroknäset terräng    
  Ålidberget berg    
  ?Ålidberget berg    
  Ålidberget berg    
  Ålidberget berg    
  Ålidberget berg o. triangelpunkt    
  Ålidberget berg    
  Ålidberget berg    
  Ålidberget berg    
  Ålidbergsfällan terräng    
  Åliddalbäcken bäck    
  *Åliden terräng    
  Åliden skogsområde    
  Åliden ägomark    
  Ålidmyran, Lill- myr    
  Ålidmyran myr    
  Ålidmyrorna myr    
  »åljeberget», se ?Ålidberget berg    
  *Ångstadträsk fiskevatten    
  Ånäset ägomark    
  Ånäset åker o. äng /Se    
  Ånäsfällan skogsmark    
  Ånäsgärdan äng /Se    
  *Åresiöträsk fiskevatten    
  Årrkullen, se Orrmyrberget berg    
  »årrkullen», se Orrmyråsen berg    
  Åskatan ägomark    
  Åskolmyran myr    
  Åsmyran myr    
  Älgforsen, Nedre fors    
  Älgmyran ägomark    
  Älgmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgmyrberget berg    
  Ängersjö sjö    
  Ängersjötjärnen tjärn    
  *Engersiö ånn å    
  *Ängerå bro bro /Se    
  Ängerån å    
  Ängerån å /Se    
  Ängerån å    
  Ängeråranningen terräng    
  Ängesjöträsk sjö    
  Öbergstorpet ägomark    
  Öhre åhn, se Öreälven älv    
  Ökmyran myr    
  Ökmyran myr    
  Ökmyrberget berg    
  Ökmyrbäcken bäck    
  Ökmyrliden skogsområde    
  Ökmyrorna myrar    
  Öknasiön, se Önskasjön sjö    
  Ökängesheden skogsmark    
  Ökänget terräng    
  Ölänget slåtteräng    
  Önskasjöliden terräng    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  Önskasjön sjö    
  *Önskasiöträsk fiskevatten    
  Önskaträsk, se Önskasjön sjö    
  Öoråån (äv. Ööråån), se Öreälven älv    
  -ör ortnamnselement /Se    
  Öraberget berg    
  Örabäcken bäck    
  Örabäcken bäck    
  Öran älv /Se    
  Öranäset terräng    
  Öranäsogen korvsjö    
  Öratiern, se Orrtjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen sjö    
  Öratjärnen sjö    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnmyran myr    
  Örbölesiön, se Orrbölesjön sjö    
  Örefjärden fjärd /Se    
  Örefjärden del av Bottenhavet    
  *Ören ö    
  Ören skogsområde    
  Öresundet sjö    
  Öresundet sjö (tidigare sund)    
  Öresundet sjö    
  Öresundsholmen holme    
  Öresundstjärnen, Västra tjärn    
  Öre älv Saknas    
  Öreälv älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv /Se    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv    
  Öreälven älv /Se    
  Öreälven älv /Se    
  Öreälven älv /Se    
  Öre älv å /Se    
  Örhallen höjd    
  *Örholmarna holmar    
  »örkiern», se Öratjärnen sjö    
  Örnäsogen natn. /Se    
  Örra åhn, se Öreälv älv    
  Örre åhn, se Öreälven älv    
  Örreåhn, se Öreälven älv    
  *Örsten skär?    
  Örstenen udde    
  Örstenen udde    
  Örstenen udde    
  Örstenen förr skär nu udde    
  Örstenen skär?    
  Örstenen udde, f.d. holme    
  Örstenen udde    
  Örsundet, se Öresundet sjö (tidigare sund)    
  Örsundet, se Öresundet sjö    
  *Örsundet sund    
  Örviktjärnen tjärn    
  Örå å    
  Örå å /Se    
  *Öråå fors fors    
  Östamarken ägomark    
  Österavan sjö    
  Öster-Buviken vik    
  Österdjupet vattenled    
  Öster-Drassviken vik    
  Österfjärden del av Nordmalingsfjärden    
  Öster-Flasen ö    
  Öster-Födkällan holme    
  Öster-Gråskäret och Väster-Gråskäret holmar    
  Öster-Gråskäret holme    
  Östergråskäret o. Västergråskäret öar    
  Österklubben o. Västerklubben öar    
  Österklubben skärgårdsholme    
  Öster-Lövholmarna holmar    
  Östermyran ägomark?    
  Öster-Gråskäret o. Väster-Gråskäret skär    
  Öster-Tjärnberget berg    
  Ösundet bäck    
  Öörsteen, se Örstenen udde    
  Ööråån (äv. Öoråån), se Öreälven älv    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.