ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjurholms socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 1292 Bebyggelsenamn : 195 Naturnamn : 2276
Jon-Anderstorp ödetorp? Långmyrberget berg Mariebäck by Lomtjärnsbräntet bränte
Lillarmsjö by /Se Långmyrkullen höjd Mellanbäck, se Brännland Saknas Lomtjärnsmyren myr
Mjösjön by Långmyrliden skogsmark Mellansjö hemman Lomtjärnviken vik
Otternäs by /Se Långmyråsen ås Mellansjö by Lomudden, se Lomnäset Saknas
Sandtorp torp? Långmyråsen ås Mellantjärn hemman Lortbäcken bäck
Sjölidkojan koja Långmyråsen höjd Mellantjärn by Lortviken vik
Stavaren gård? Långnäshällan udde Mellanå by Lortviken vik
Storarmsjö by /Se Långogen korvsjö Mellanå hemman Loskinnfällan fälla
Strömsjöliden gård Långogen vik Mikalås torp Lotjalen dal
Söderå förr gård? Långraningsbäcken bäck Mikalås torp Lotjalshalsen myrhals
  Långselet del av Gideälven Mjösjö, se 1 Grannäs Saknas Lotjalsliden höjd
  Långselet del av Gideälven Nordansjö by Lotjalsmyran myr
  Långselforsen fors Nordansjö hemman Lotjalsmyran myr
  Långselforsen fors Nordanås bebyggelse Lotjälen dal
  Långselforsen fors Nordanås by Lotjälsliden lid
  Långselforsen fors Nordanås by Lotjälsmyren myr
  Långsjön sjö Nordsidan del av by Lotjälsmyren myr
  Långsjönäs terräng Nordås by Lugnet myrodling
  Långskolan skogsmark Nordås hemman Lugnoret sund
  Långskolbäcken bäck Norrby by Lundgrensstenarna fors
  Lång-Slekamyran myr Norrbyn hemman Lundkvistberget höjd
  Långsliran myr Norrfors torp Lundkvistsbergen berg
  Långslädarliden höjd Norrfors by Lustamentbäcken vattendrag
  Långsmalmyran myr Norrfors hemman Lustamentskola dal
  Långsmalmyran myr Norrfors torp Lustbacken backe
  Långsmalmyran myr Norrfors station hållplats Lustibacken backe
  Långsmalmyran myr Norrholmsjö by Lustigbacken utsiktsberg
  Långsmalmyran myr Norrholmsjö hemman Lustikulla äng
  Långsmalmyran myr Norrnäs by Luståkern åker
  Långsmalmyrberget berg Norrnäs hemman Lyarkammen höjd
  Långsmaltjärnbrånan skogsmark Norrström = Backa Saknas Lågsjö kronopark
  Långsmaltjärnen tjärn Norrström del av Ström Lågsjön sjö
  Långsmaltjärnen tjärn Nyby hemman Lågsjön sjö
  Långstranden strandområde Nyby by Lågsjöstormyran myr
  Långtborthålet tjärn Nygård torp Lågskogen skogsområde
  Långtjärnberget berg Nygård torp Långarma äng
  Långtjärnberget berg Nyhem torp Långarmforsen fors
  Långtjärnberget berg Nyland Nedre bebyggelse Långbrodalen dal
  Långtjärnbäcken bäck Nyland, Nedre by Långbromyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyland, nedre by Långbromyren myr
  Långtjärnen tjärn Nyland, Övre bebyggelse Långforsen fors
  Långtjärnen tjärn Nyland, Övre by Långforsen fors
  Långtjärnen tjärn Nyland, övre by Långforsen fors
  Långtjärnen tjärn Nyliden hemman Långforsen fors
  Långtjärnmyran myr Nylunda by Långforsspakan lugnvatten
  Långtjärnåsen ås Nylunda hemman Långholmarna holmar
  Långudden udde Nytorp hemman Långkistan fors
  Långvattnet sjö /Se Nytorp by Långmarka äng
  Långvattnet sjö Nyåker hemman Långmyran myr
  Långviken vik Nyåker torp Långmyran myr
  Lång-Viskaforsen fors Nyåker hemman Långmyran myr
  Lång-Viskakullen höjd Nyåker by Långmyran myr
  Lång-Viskakullen höjd Näsland by Långmyran myr
  Lång-Viskasjön sjö Näsland by Långmyran myr
  Lång-Viskasjön sjö Näsmark hemman Långmyran myr
  Lång-Viskasjön sjö Näsmark by Långmyran myr
  Lämkullen terräng Näsmarkkvarnen kvarn Långmyren myr
  Lämkullmyran myr Nässund by Långmyren myr
  Länsman sten? Nässund hemman Långmyren myr
  Lögdeälven vattendrag Näsvall poststationsnamn Långmyren myr
  Lägdeälven älv Otternäs hemman Långmyren myr
  Lögdeälven älv Otternäs by Långmyren myr
  Lögdeälven älv Ottervattnet by Långmyren myr
  Lögdeälven älv Ottervattnet by Långmyran myr
  Lögdeälven älv Pinarbäck lht Långmyrberget höjd
  Lögdeälven älv Pinarbäck del av Ström Långmyrberget höjd
  Lögdån, se Lögdeälven älv Pinarbäck by Långmyrbäcken vattendrag
  Lördagsänget strandområde Pinarbäck by Långmyrbäcken bäck
  Lövbrånakäl sluttning /Se Provåker by Långmyrbäcken bäck
  Lövbrånan terräng Provåker by Långmyrkullen kulle
  Lövholmen holme På heden lht Långmyrtjalen tjal
  Lövholmssundet del av Bjärten Riset del av Älskanäs Långmyrtjärnarna tjärnar
  Lövklubben terräng Roteltorpet torp Långmyråsen kronopark
  Lövkläppen terräng Rundbäck torp Långmyråsen ås
  Lövliden terräng Rundbäck torp Långmyråsen höjd
  Lövtjärnbräntet skogsmark Rönnliden by Långmyråsen höjd
  Lövtjärnen tjärn Rönnliden hemman Långnabben äng
  *M...granen råmärke? Sandsjöberg, se Lillgodberg Saknas Långnäshällen udde
  Majamyran myr Sandsjönäs hemman Långnäshällan häll
  Majamyrliden terräng Sandsjönäs by Långogen og
  Maja-Stinamyran myr Sandtorp torp Långogen og
  Malbergsmyran myrslåtter? Sappnäset torp Långogen og
  Malgomajtjärnen tjärn Sjöbacken Saknas Långselforsen fors
  Mansbördmyran myr Sjömyren del av Balsjö Långsjön sjö
  Marabäcksundet sund Sjönäs by Långsjön sjö
  Maratjärnen tjärn Sjönäs hemman Långsjönäs näs
  Mariebäcken bäck Sjönäset, se Sjönäs Saknas Långskolan dal
  Mariebäcken bäck Skatan kronotorp Långskolan dal
  Markesmyran myr Skönvik torp Långskolbäcken vattendrag
  Markesmyrberget berg Slätmark by Långskolbäcken bäck
  Markesmyrberget berg Slättmark by Långskolbäcken vattendrag
  Markomyran myr Snippa del av Öreström Långsliran myr
  Marrabäcken bäck Snippan hemman Långslirmyran myr
  Marrabäcken bäck Solberg torp Långslädbäcken bäck
  Marrabäcksmyran myr Soppnäset torp Långsläden myr
  Marrakullen terräng Sprutten Saknas Långslädliden lid
  Marramyran myr Sprutten, se Malm, Inre Saknas Långslädliden höjd
  Marratjärnen tjärn Stavaren torp Långslädtuvan myr
  Marratjärnen tjärn Stavaren kronotorp Långsmalmyran myr
  Mastberget berg Stennäs by Långsmalmyran myr
  Matberget höjd Stennäs by Långsmalmyran myr
  Matbergmyran myr Stensvattnet by Långsmalmyren myr
  Mattedalen dal Stensvattnet hemman Långsmalmyren myr
  Mattelammstjärnen tjärn Stinastorpet torp Långsmalmyren myr
  Mattesfällan skogsmark Storarmsjö by Långsmalmyren myr
  Mattesmyran ägomark Storarmsjö by Långsmalmyrhalsen myr
  Mattesmyran myr Storsandsjö Saknas Långsmaltjärn tjärn
  Mattetjärnen tjärn Storsandsjö by Långsmaltjärnen tjärn
  Mattistjärnen tjärn Ström by Långsmaltjärnen tjärn
  Medelpunktmyran myr Ström by Långsmaltjärn tjärn
  Mellanbrännan terräng Strömsjöliden by Långsmaltjärn tjärn
  Mellanbrännan skogsmark Strömsjöliden hemman Långstranden äng
  Mellanbrännbäcken bäck Strömsjönäs, se Stavaren Saknas Långstranden äng
  Mellanliden höjd Strömsund hemman Långstretet äng
  Mellanmyran myr Strömsund by Långtborthålet äng
  Mellanmyran myr Strömåker, västra Saknas Långtbortraningen äng
  Mellanmyran myr Strömåker, Västra by Långtjärnberget berg
  Mellanmyråsen skogshöjd Strömåker, Östra hemman Långtjärnberget höjd
  Mellanmyråsen terräng Strömåker, Östra by Långtjärnberget höjd
  Mellansjöbäcken bäck Stångsjö hemmansdel Långtjärnberget berg
  Mellansjöåsen ås Sunnansjö torp Långtjärnbäcken vattendrag
  Mellanåstjärnen tjärn Sunnanå by Långtjärnbäcken bäck
  Middagsberget berg Sunnanå hemman Långtjärnen tjärn
  Middagsbergsrået myrmark Sunnanå, se Öredalen pst Långtjärn tjärn
  Middagskullen höjd Sveasladan lada Långtjärnen tjärn
  Midsommarbäcken bäck Sveastorpet torp Långtjärn tjärn
  Mikaelsgärdan ägomark Säter torp Långtjärn tjärn
  Mittiberget berg Söderå by Långtjärnen tjärn
  Mittibäcken bäck Söderå hemman Långtjärnen tjärn
  Mittiliden höjd Sörbrännan torp Långtjärnen tjärn
  Mittinäset udde Sörby by Långtjärnmyran myr
  Mittitjärnen tjärn Sörbyn hemman Långtjärnsbäcken bäck
  Mittiänget äng Sörfors hemman Långtjärnåsen ås
  Mjölasnuten terräng Sörfors hemman Långtjärnåsen höjd
  Mjösjö-Högmyran myr Sörfors del av Ström Långtjärnåsen skogsås
  ?Mjösjön sjö Sörholmsjö by Långtjärnänget äng
  Mjösjön sjö Sörholmsjö hemman Långudden udde
  Mjösjön sjö Sörsidan del av by Långvattnet sjö
  Mjösjön sjö Sörtorp torp Långvattnet sjö
  Mjösjön sjö Sörtorp torp Långvattnet sjö
  Mjösjön sjö Söråker by Långvattnet sjö
  Mjösjön sjö Söråker hemman Långviken vik
  Mjösjön sjö Söråker gård Långviskaforsen fors
  Mjösjön sjö Tobiero hemman Långviskakullen höjd
  Mjösjö-Stormyran myr Tobiero by Långviskakullen berg
  Moren myrmark Uti Fällan gård Långviskan, se Långviskasjön Saknas
  Moreraddet strandområde Vackerås hemman Långviskasjön sjö
  Morfarfällan terräng Vackeråsen by Långviskasjön sjö
  Morfarranningen ägomark Vitvattnet by Lämkullen höjd
  Morsmyrbäcken bäck Vitvattnet by Länsman holme
  Mossaliden terräng Vridmyren torp Länsman sten
  Mossamyran myr Vännäs by Lögdeåberg kronopark
  Mossamyran myr Vännäs hemman Lögdeåberg kronopark
  Mossavattsbäcken bäck Västansjö bebyggelse Lögdeåberget berg
  Mossaviken vik Västansjö by Lögdeåberget, Stora höjd
  Mossaviken vik Västansjö by Lögdån älv
  Mostermyran myr Västanå torp Lögdån vattendrag
  Mostermyrliden terräng Västanå torp Lönnbromyran myr
  Mostermyråsen terräng Västernyliden by Lördagsslåttern äng
  Mosterranningen terräng Västernyliden hemman Lördagsängen slåtter
  Mullberget berg Västersnybygget, se Långnäset Saknas Lördagsänget äng
  Mullberget berg Västerås by Lövberget, Stora berg
  Mynnesviken korvsjö Västerås hemman Lövbrånan höjd
  Myrgräsmyran myr Västerås torp Lövbrånan höjd
  Myrkanalen bäck Västerås torp Lövbrånatjäl dal
  Myrkasmyran myr Åbrofällan torp Lövbrånatjälen sluttning
  Myrråtjärnen tjärn Åkerberg hemman Lövholmen holme
  Mårdberget berg Åkerberg by Lövholmen holme
  Mårdbergsmyran myr Åkerbäck by Lövklubben berg
  Märrabrännan terräng Åkerbäck hemman Lövklubben höjd
  Märrabrännbäcken bäck Åkernäs Saknas Lövtjärn tjärn
  Märratjärnberget berg Åkernäs by Lövtjärnen tjärn
  Märratjärnen tjärn Älskanäs by Lövjtärnsbräntet avbränd plats
  Märratjärnen tjärn Älskanäs hemman Lövudden udde
  Mörtråtjärnen tjärn Ängesåker hemman Lövåsen höjd
  Mörtsjöberget, se Kasklubben berg Ängesåker by Magermyran myr
  Mörtsjöberget berg Önskanäs by Magolles åker
  Mörtsjöbäcken bäck Önskanäs hemman Majabacken backe
  Mörtsjöklubben triangelpunkt Öreborg bebyggelse Majabäcken Saknas
  *Mörtsjöklubbrå råmärke Öreborg by Majadalen dal
  Mörtsjökroken udde Öreborg hemman Majamyren myr
  Mörtsjömyran myr Öredalen pst Majamyran myr
  Mörtsjön sjö Örenäs, Örånäs, se Pinarbäck by Majamyrliden lid
  Mörtsjön sjö Öreström, se 1 Öreborg Saknas Majamyrliden höjd
  Mörtsjötjärnen tjärn Öreström by Majamyrraningarna äng
  Mörtsjöåsen höjd Öreström Saknas Maja-Stinmyran myr
  Mörttjärnen tjärn Östervik hemman Majnäset äng
  Mörttjärnen tjärn Östervik by Malberget berg
  Mörttjärnviken vik Överlögda by Malbergsmyren myr
  Nabben vik Över-Lögda hemman Malmbybacken backe
  Namnlösdalen terräng Överloppsmarken bebyggelse Malmbynäsen näs
  Namnlöstjärnen tjärn Överloppsmarken bebyggelse Malmbynäset näs
  Nedertjärnen tjärn Överloppsmarken bebyggelse Maltjärnberget berg
  Nedre-Abborrtjärnen tjärn Översjön torp Maltjärnen tjärn
  Nertjärnbäcken bäck Översjön torp Maltjärnen tjärn
  Nilapiken terräng   Mansbördan höjd
  Nils-Pettersberget höjd   Mansbörddalen dal
  Nordansjöberget berg   Mansbördmyran myr
  Nordanåsberget höjd   Mansbördmyran myr
  Nordanåsviken vik   Mansbördmyren myr
  Nordmalingstjärnen tjärn   Marabrännbäcken vattendrag
  Nordmalingstjärnliden höjd   Marabäcken vattendrag
  Nordmalingsviken vik   Marabäckmyren myr
  Nordsjön del av Stor-Holmsjön   Marabäcktjärnen, Lilla tjärn
  Nordåsberget berg   Marabäcktjärnen, Stora tjärn
  Nordåssjön sjö   Marakullen höjd
  Nordåssjön sjö   Maratjärnberget berg
  Noret sund   Maratjärnbäcken vattendrag
  Norebäcken bäck   Maratjärnen tjärn
  Norrberget, se Stor-Nördberget berg   Maratjärnen tjärn
  *Norrberget berg o. triangelpunkt   Maratjärnen tjärn
  Norrberget berg /Se   Mariantedjupet agga
  *Norrberget berg   Mariebäcken bäck
  Norrbysberget berg   Mariebäcken = Majabäcken Saknas
  Norrån del av Gideälven   Markesmyran myr
  Nortunnan terräng   Markesmyren myr
  Nybruksbäcken bäck   Markesmyrberget berg
  Nybrånan skogsområde   Markesmyrbäcken bäck
  Nybräntet terräng   Markesmyrraningen äng
  Nybyarsfällan skogsmark   Markåmyren myr
  Nybysmyran myr   Marrabacken backe
  Nybysmyran myr   Marrabrännan bränna
  Nybysmyrbäcken bäck   Marrabäcksholmen holme
  Nybäcken bäck   Marrakullen höjd
  Nydammet fördämning   Marramyran myr
  Nyfönnemyran myr   Marramyran myr
  Nyfönnemyran myr   Marramyran myr
  Nyfönnemyran myr   Marramyrbäcken bäck
  Nyfönnemyran myr   Marrastranden äng
  Nyfönnemyran terräng   Marratjärn tjärn
  Nyfönnemyrberget höjd   Marratjärn tjärn
  Nyfönnemyrberget berg   Marratjärnberget höjd
  Nyfönnemyrbäcken bäck   Mastberget berg
  Nyfönnemyrholmen myrholme   Matberget berg
  Nyfönnemyrtjärnen Saknas   Matberget höjd
  Nyhem odlat område   Matnäset äng
  Nyhult ägomark   Mattebacken backe
  Nymansodlingen terräng   Mattemyran myr
  Nymyran myr   Mattesfällan fälla
  Nymyrkullen höjd   Mattesmyran myr
  Nyranningen terräng   Mattestjärnhällningen topp
  Nystbenåstjärnen tjärn   Mattetjärnen tjärn
  Nystranden terräng   Mattetjärn tjärn
  Nyverket terräng   Mattetjärnhällningen bergstup
  Nyåker odling   Mattisbäcken vattendrag
  Närmyran myr   Mattismyren myr
  Närmyrliden höjd   Mattsberget höjd
  Näset udde   Meckeby äng
  Näslandsforsen fors   Medelpunktmyran myr
  Näset udde   Mellesmyran myr
  Näsviken vik   Mellabränna åker
  Nättingbäcken bäck   Mellabrännan bränna
  Nättingmyran myr   Melladalen dal
  Nättingtjärnen tjärn   Mellanbrännan bränna
  Näverberget höjd   Mellanbrännbäcken bäck
  Näverkullen höjd   Mellanbräntsberget berg
  Näverlobrännan skogsmark   Mellanbäckarna myr
  Nävermyran myr   Mellankullen kulle
  Nävermyrberget berg   Mellaliden höjd
  Nördbergsmyran myr   Mellanmyran myr
  Nörd-Lomtjärnberget berg   Mellaraningen äng
  Nördtjärnmyran myr   Mellansjöbäcken bäck
  Nördtjärnbäcken bäck   Mellansjöbäcken bäck
  Nördtjärnen tjärn   Mellasjömyran myr
  Nördviken vik   Mellansjöåsen ås
  Obräntknösen terräng   Mellasjöåsen ås
  Ogkammen terräng   Mesjöberget höjd
  Okristnadbacken terräng   Mickelslägdarna åkrar
  Olahålet myr   Middagsberget berg
  Ol-Anders myran myr   Middagsberget höjd
  Ol-Andersmyrkälen terräng   Middagsbergrået myrrå
  Ol-Andersmyrkälen »tjäl» /Se   Middagskullen berg
  Ol-Erstjärnen tjärn   Middagskullen höjd
  Olgasbräntet terräng   Midsommarsbäcken, se Palamsbäcken Saknas
  Ol-Janskläppen terräng   Midsommarsraningen slåtter
  Ol-Jonsåsen terräng   Midsommarsraningen äng
  Olleviken myrmark   Mikal-Lindgrensänget äng
  Ol-Matssträtet terräng   Milan kulle
  Ol-Olsranningen terräng   Mittiberget höjd
  Ormaggan del av Lögdeälven   Mittibäcken bäck
  Orratjärnarna tjärnar   Mittidalen dal
  Orratjärnkullen terräng   Mittifallet fall
  Orratjärnkullen höjd   Mittifälla åker
  Orrmyran myr   Mittifällan åker
  Orrmyran, Stor- myr   Mittikvarnen kvarnplats
  Orrmyran myr   Mittiliden lid
  Orrmyran myr   Mittimyran myr
  Orrtjärnen tjärn   Mittinäset näs
  Orrvintjärnen tjärn   Mittinäset näs
  Oskarsberget höjd   Mittinäset näs
  Otterbäcken bäck   Mittiskolan dal
  Otterbäckmyran myr   Mittitjärnen tjärn
  Ottermyran myr   Mittitjärn tjärn
  Ottermyran myr   Mittiudden udde
  Ottermyrfallen terräng?   Mittiån del av älv
  Ottermyrtjärnen tjärn   Mittiänget äng
  Ottertjärnen tjärn   Mjölan backe
  Ottervattnet sjö   Mjölan nipa
  Ottervattnet sjö   Mjölan nipa
  Ottervattnet sjö   Mjölanäset näs
  Ottervattnet sjö /Se   Mjölkarstranden äng
  Ottervattnet sjö /Se   Mjösjön sjö
  Ottervattsbäcken bäck   Mjösjön sjö
  Oxberget berg   Moren åker
  Oxkärret kärr   Moren myr
  Oxmyran ägomark   Moren myr
  Oxmyrberget berg   Moren myr
  Oxnäsmyran myr   Moreradddalen dal
  Oxnäsmyran myr   Moreraddet näs
  Oxtjärnberget berg   Moreraddhalsen äng
  Oxtjärnbäcken bäck   Morfarnfällan fälla
  Oxtjärnen tjärn   Morfarraningen äng
  Oxtjärnen tjärn   Morfarraningsforsen fors
  Oxtjärnen tjärn   Morronsskolan dal
  Oxögat tjärn   Morsmyran myr
  Oxögat tjärn   Morsmyrtjalen tjal
  Oxögbäcken bäck   Morsskiftet åker
  Oxögåsen ås   Mossakärret kärr
  Palamstjärnen, Yttre Saknas   Mossaliden höjd
  Palamstjärnen, Inre tjärn   Mossavattenbäcken bäck
  Palamsåsen terräng   Mossavattnet, Lilla tjärn
  Paradistjärnen tjärn   Mossavattnet, Stora tjärn
  Passmyran myr   Mosterlägdan åker
  Paulimyran terräng   Mostermyren myr
  ?Pelleberget berg   Mostermyran myr
  Pelleberget berg   Mostermyrliden höjd
  Per-Abrahamsdammet terräng   Mostersraningen äng
  Per-Isaksforsen fors   Mullberget berg
  Per-Johannesgrinden grind?   Mullberget höjd
  Per-Persbäcken bäck   Mullberget höjd
  Petedalen terräng   Mynnesviken slåtter
  Peteskammen höjd   Mynnesviken vik
  Petnabben udde   Mynnesvikogen utvidgning av älv
  Petnäset udde   Myrberget höjd
  Pettershålet vik   Myrråtjärn tjärn
  Plantskolan skogsmark   Myrtegen åker
  Pol-Antbäcken bäck   Myråtjärnen tjärn
  Pol-Antbäcken bäck   Mårdberget höjd
  Pol-Antmyran myr   Mårdbergsliden höjd
  Pottjärnberget berg   Mårdbergsmyran myr
  Provåkersheden hed   Mårdtjärn tjärn
  Prästen sten?   Mårdtjärnen, se Maltjärnen Saknas
  Prästheden terräng   Mårdtjärn tjärn
  Prästholmen terräng   Mårdtjärnkullen höjd
  Punselbrånamyran myr   Mårdtjärnmyran myr
  Punselbrånan berg   Märrabäcken bäck
  Purman terräng   Märrabäcksmyran myr
  Pytt-Jankeraddet terräng   Märrabäcksmyran myr
  Påfunnenmyran myr   Märrabäcktjärn, Lilla tjärn
  Pålmyran myr   Märrabäcktjärn, Stora tjärn
  Pålnäset terräng   Märratjärnen tjärn
  Påltjärnbäcken bäck   Mögermyran myr
  Påltjärnen tjärn   Mörtberget höjd
  Påltjärnliden terräng   Mörtsjöberget berg
  Pålvattnet sjö   Mörtsjöberget höjd
  Pålvattsliden skogsmark   Mörtsjöbäcken vattendrag
  Pålvattstjärnen tjärn   Mörtsjöbäcken bäck
  Pålvattsudden udde   Mörtsjöfällan skogsområde
  Pärberget triangelpunkt   Mörtsjöklubben höjd
  Pärholmen holme   Mörtsjöklubben berg
  Pärlandsbacken odling   Mörtsjöklubben höjd
  Pärlandsåsen terräng   Mörtsjöliden höjd
  Pärsberget, se Pelleberget Saknas   Mörtsjömyran myr
  Racknäset näs   Mörtsjön sjö
  Raddet ägomark   Mörtsjön sjö
  Raddet odling   Mörtsjön sjö
  Raddet odling   Mörtsjön sjö
  Ranningen ägomark   Mörtsjön sjö
  Ranningsbäcken bäck   Mörtsjön sjö
  Ranningsmyran myr   Mörtsjön sjö
  Ranningsmyrberget höjd   Mörtsjöstavaren kronopark
  Ranningsmyran myr   Mörtsjöstavaren kronopark
  Ranningsmyrmossen mosse   Mörtsjöåsen höjd
  Ranningsmyrtjärnen tjärn   Mörttjärnbäcken vattendrag
  Ranningsåsen terräng   Mörttjärnbäcken bäck
  Ranningsåsen ås   Mörttjärnen tjärn
  Rappeldalen ägomark   Mörttjärn tjärn
  Rattikattjärnen tjärn   Mörttjärnmyren myr
  Ravastjärnbäcken bäck   Mörttjärnviken vik
  Ravastjärnen tjärn   Mörttjärnåsen höjd
  Renhornberget berg   Mörttuvan tuva
  Renhornmyran myr   Nabba näs
  Revbergslägden terräng   Nabben näs
  Rifällmyran myr   Namnlösdalen dal
  Rikälen terräng   Natanaelsnäset äng
  Ripvattnet sjö   Nedermyren myr
  Ripvattsbäcken bäck   Nedermyran myr
  Ripvattsåsen terräng   Nederstfallet fall
  Riset terräng   Nederstraddet äng
  Risknösberget berg   Nedertjärnbäcken bäck
  Risknösmyran myr   Nedertjärnbäcken bäck
  Risliden skogsmark   Nedtjärnbäcken bäck
  Risliden terräng   Nedertjärn tjärn
  Rislidmyran myr   Nedertjärnen tjärn
  Rislidmyran myr   Nickeraningen äng
  Rislidmyran myr   Nickesmyran myr
  Rislidtjärnarna tjärnar   Nickesmyrdalen dal
  Rislidtjärnbäcken bäck   Nickesmyrraningen äng
  Rislidtjärnen tjärn   Nils-Jons rågsvedjan svedja
  Rismyran myr   Nila-Lars äng
  Rismyran odling   Nils-Mikaelsgärdan åker
  Rismyran myr   Nils-Olsgärdan åker
  Rismyran myr   Nils-Persrået äng
  Rismyrkullen höjd   Nils-Pettersberget berg
  Rismyrkullen höjd   Nils Pettersdalen f.d. tjärdal
  Rismyrkälen terräng   Nologen og
  Rismyråsen terräng   Norbergstomten tomtplats
  Ritjärnberget berg   Nordanåsberget höjd
  Ritjärnbäcken bäck   Nordanåsbäcken, se Balbäcken Saknas
  Ritjärnen tjärn   Nordinstomten tomtplats
  Rivarliden skogsmark   Nordinsviken vik
  Rivarliden skogsmark   Nordmalingstjärnen tjärn
  Rockelänget ägomark   Nordmalingstjärn tjärn
  Roholmen holme /Se   Nordraningen äng
  Roholmen terräng   Nordsjöberget höjd
  Roparnäset, Yttre näs   Nordviken vik
  Roparnäset näs   Nordåsberget höjd
  Rovlandsknösen berg   Nordåsberget berg
  Rundmyran myr   Nordåssjön sjö
  Rundtjärnen tjärn   Nordåssjön sjö
  Rymyran myr   Norebäcken vattendrag
  Rymyran myr   Norebäcken bäck
  Rymyråsen terräng   Noreraningen äng
  Råberget, se Pelleberget Saknas   Noret sund
  Råberget berg   Noreåsen ås
  Rågberget berg   Norrberget berg
  Rågberget berg   Norrberget höjd
  Rågberget berg   Norrbergmyrarna myrar
  Rågberget berg   Norrbysberget höjd
  Rågfällan skogsmark   Norrnäsbäcken bäck
  Rågmossen mosse   Norrogen og
  Rågångsberget berg   Norogen Saknas
  Rågångsberget berg   Norrtjärn tjärn
  Rågångsmyran myr   Norrtjärnbäcken vattendrag
  Råhagadalen terräng   Norrtjärnen tjärn
  Råholmen landtunga   Norrtjärn tjärn
  Råmyran myr   Norrtjärnsmyran myr
  Råmyran odling   Norrtjärnsmyren myr
  Råmyrdalen skogsområde   Norrviken vik
  Råtjärnberget berg   Norrviken vik
  Råtjärnbäcken bäck   Norrviken vik
  Råtjärnen tjärn   Norrån del av älv
  Rävaholmarna udde o. holme   Nortunnan näs
  Rävaholmarna skogsområde   Nybroraningen äng
  Rävahäktet ägomark   Nybruket åker
  Rävakulbacken backe   Nybruksbäcken vattendrag
  Rävakulkammen terräng   Nybrånaraningen äng
  Rävatjärnen tjärn   Nybyarsfällan åker
  Rävatjärnliden terräng   Nydammbäcken vattendrag
  Rävatjärnåsen terräng   Nyfunnemyran myr
  Röbäcken bäck   Nyfunnemyran myr
  Rödingtjärnen tjärn   Nyfunnenmyrberget berg
  Rögmossamyran myr   Nyfunnenmyrbäcken vattendrag
  Rögmosssamyran myr   Nyfunnenmyren myr
  Rögmossamyran myr   Nyfunnenmyren myr
  Rögmossamyran myr   Nyfunnenmyren myr
  Rögmossamyrbäcken bäck   Nyfunnenmyren myr
  Röjavattsbäcken bäck   Nyfunnenmyren myr
  Röjavattsbäcken bäck   Nyfunnenmyrtjärnen tjärn
  Röjavattsbäcken bäck   Nyfunnenmyrtjärnen tjärn
  Röjdtjärnberget berg   Nyfunnenmyrtjärn tjärn
  Röjdtjärnbergmyran myr   Nyfunnimyran myr
  Röjdtjärnbäcken bäck   Nyfunnimyrberget höjd
  Röjdtjärnbäcken bäck   Nyfunnimyrtjärn Saknas
  Röjdtjärnbäcken bäck   Nyfällan åker
  Röjdtjärnen tjärn   Nyfännersmyrtjärn tjärn
  Röjdtjärnliden terräng   Nyfännemyran myr
  Röjdtjärnmyran myr   Nyfönnemyran myr
  Röjtjärnbäcken bäck   Nyfännemyrbäcken bäck
  Röjtjärnen tjärn   Nygrensfällan åker
  Röjtjärnmyran myr   Nygrensholmen holme
  Rökiernan, se ?Röttjärnen tjärn   Nygrensogen og
  Rönn udde?   Nygärdan åker
  Rönnliden skogsmark   Nygärdan åker
  Röppelmyran myr   Nygärdan åker
  Röppelmyrranningen ägomark   Nygärdslägdan åker
  Rörmyran myr   Nylandsbacken backe
  Rörmyran myr   Nylandsforsen fors
  Rörmyran terräng   Nylidforsen fors
  Rörmyran myr   Nylundaogen tjärn
  Rörmyran myr   Nymyran myr
  Rörmyrtjärnen tjärn   Nymyran myr
  Rörmyråsen ås   Nymyrkullen höjd
  Rörmyråsen ås   Nymyrkullen kulle
  Rörmyråsen höjd   Nynäset äng
  Rörtierna, se ?Röttjärnen tjärn   Nynäset äng
  Rörtierna,s e Röttjärnen tjärn   Nyraningen äng
  Rötberget berg   Nyröjdet äng
  Rötholmen holme   Nyskolan dal
  Röthusbrånan terräng   Nystbenåsen ås
  Röthustjärnen tjärn   Nystranden äng
  Rötmyran myr   Nyverkbacken backe
  Rötmyran terräng   Nyverket åker
  Rötmyran myr   Nyverket åker
  Rötmyran myr   Nyverket åker
  Rötnäsbräntet terräng   Nyverket åker
  Rötnäset näs   Nyverket åker
  Röttjärnbäcken bäck   Nyverket åker
  Röttjärnbäcken bäck   Nyverksforsen fors
  Röttjärnbäcken bäck   Nyverksraningen röjning
  Röttjärnen tjärn   Nyverksviken vik
  ?Röttjärnen tjärn   Nyåkern åker
  ?Röttjärnen tjärn   Nyåkern åker
  Röttjärnen tjärn   Nyåkersbacken backe
  Röttjärnkullen höjd   Nålmyran myr
  Röttjärnmyran myr   Nålmyrberget höjd
  Röttjärnmyran myr   Näsberget berg
  Sakriranningen terräng   Näsberget höjd
  Sandsjömyran terräng   Näset näs
  Sandsjömyran myr   Näslandsforsen fors
  Sandsjömyråsen terräng   Näsmarkskolan dal?
  Sandudden udde   Nässundet sund
  Sappnäset näs   Näsviken vik
  Salsberget berg   Nätingbäcken bäck
  Salstjärnen tjärn   Nätingfasettjärnen tjärn
  Samaribäcken bäck   Nätingfasttjärn tjärn
  Sandbäcken bäck   Nätingtjärn tjärn
  Sandbäcksänget terräng   Näverkullen kulle
  Sandviken vik   Näverliden lid
  Sebberskier...n, se ?Abborrtjärnen tjärn   Näverliden höjd
  Segaliden terräng   Näverlobränna bränna
  Selsmyran, Nedre myr   Näverlobrännan bränt område
  Sergeantnäset udde   Nävermyran myr
  Sexbergdalen dal   Nävermyren myr
  Sexbergmyran myr   Nävermyrberget höjd
  Sexbergmyrtjärnarna tjärnar   Nölberget berg
  Sexbergrumptjärnarna tjärnar   Nölbergmyran myr
  Sexflakaåsen terräng   Nöltjärnen tjärn
  Sexlidtjärnen tjärn   Nöltjärnmyran myr
  Sexlidtjärnmyran myr   Nöltjärnraningen röjning
  Sexvattnet sjö   Nölviken, se Nordviken Saknas
  Sexvattsknösen terräng   Obräntknösen åker
  Sibräntåsen ås   Odlingsmyran myr
  Sinäset terräng   Ogen utskärning av älv
  Sinäset höjd   Ogen og
  Sinäsmyrorna myrar   Ogholmen näs
  Sinäsmyrorna myrar   Ogkammen höjd
  Sisselfällbäcken bäck   Ognäset näs
  Sjungarkläppen skogsmark   Ognäset äng
  Sjöbacken strandområde   Ogåsarna åsar
  Sjöbacken terräng   Okristnebacken backe
  Sjöbacktjärnen tjärn   Ol-Abrahamsdalen dal
  Sjöbackviken vik   Ol-Andersmyran myr
  Sjöbrånan höjd?   Ol-Andersmyran myr
  Sjöfällan ägomark   Ol-Andersmyren myr
  Sjöfällbäcken bäck   Ol-Andersmyren myr
  Sjökullen terräng   Ol-Andersmyrtjälen tjäl
  Sjöliden höjd   Ol-Andersraningen slåtter
  Sjömyran myr?   Ol-Andersraningen äng
  Sjöåsen terräng   Ol-Anderstjalen dal
  Sjöängena odling   Ol-Ersmyren myr
  Skalleråsen terräng   Ol-Ersmyran myr
  Skatan skogsmark   Ol-Erstjärn tjärn
  Skatan udde   Ol-Erstjärnen tjärn
  Skatan terräng   Ol-Hansbacken backe
  Skavlidmyran myr   Ol-Isaksfällan åker
  Skinnredaren område   Ol-Isaksviken vik
  Skivsjömyrbäcken bäck   Ol-Jans-fäll(a) skogsområde
  Skogmyran myr   Ol-Jansfällan terräng
  Skogmyråsen terräng   Ol-Janskläppen höjd
  Skogsmyrberget berg   Ol-Janskläppen backe
  Skopholmen holme   Ol-Janskläppen bergkulle
  Skrakatjärnarna tjärnar   Ol-Jonskroken krok
  Skrakatjärnen tjärn   Ol-Jonsåsen höjd
  Skrakatjärnen tjärn   Olleforsen fors
  Skrakatjärnliden höjd   Olle-Gustavslägdan åker
  Skrapraningen strandområde   Olleviken myr
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Olletegen åker
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Ol-Maltsstretet myr
  Skravelforsen fors   Ol-Olsraningen äng
  Skäfttjärnen tjärn?   Ol-Olstuvan tuva
  Skäfttjärnmyran myr   Olov-Pettersänget äng
  Skönvik ägomark   Ol-Svensraddet äng
  Slagörkullen höjd   Ol-Tobbesänget äng
  Slåttestjärnen tjärn   Ormagga agga
  Smalbenmyran myr   Ormhällan berghäll
  Smaltjärnbäcken bäck   Ormnäset näs
  Småkullarna höjder   Ormskallen äng
  Smålänningsmyran myr   Ormslagebacken backe
  Små-Mossamyrorna myrmark   Orrabäcken bäck
  Småmyrberget höjd   Orrabäcksraningen äng
  Småmyrbäcken bäck   Orratjärnskullen höjd
  Småmyrbäcken bäck   Orrbacken backe
  Småmyrorna terräng   Orrberget höjd
  Småmyrorna myrar   Orrberget berg
  Småtjärnarna tjärnar   Orrmyren myr
  Småtjärnmyran myr   Orrmyren myr
  Smällen terräng   Orrtjärnarna tjärnar
  Smörasken terräng   Orrtjärnarna tjärnar
  Smöraskmyran myr   Orrtjärnen tjärn
  Smörberget berg   Orrtjärn tjärn
  Smörbäcken bäck   Orrtjärnsbäcken vattendrag
  Snottermyran myr   Orrtjärnsgrubban sänka
  Snottermyran myr   Orrtjärnkullen höjd
  Snottermyråsen ås   Orrvintjärn tjär
  Snottertjärnen tjärn   Oskarsberget höjd
  Snottertjärnen tjärn   Ottermyren myr
  Snottertjärnhällningen höjd?   Ottermyran myr
  Snytholmen holme eller udde?   Ottermyrtjärnen tjärn
  Snöberget berg   Ottertjärnarna tjärnar
  Snögbrännsjön tjärn   Ottertjärnen tjärn
  Snöstarrmyran myr   Ottervattnet sjö
  Sockernäset udde   Ottervattnet sjö
  Sockernäsviken del av Öreälven   Ottervattnet sjö
  Sommartjärnbäcken bäck   Ottervattsbäcken vattendrag
  Sommartjärnen tjärn   Ottervattsbäcken bäck
  Sommarvägmyrdalen dal   Ottervattsliden höjd
  Spasilvåsen terräng   Ottervattssjön sjö
  Spishällberget berg   Oxberget höjd
  Spitudden udde   Oxberget berg
  Springmyran myr   Oxhalsbäcken vattendrag
  Sprundmyran myr   Oxhalstjärnen tjärn
  Sprängskärret kärr   Oxhögåsen höjd
  Sprängsmyran myr   Oxmyran myr
  Sprängstjärnen, Inre tjärn   Oxmyran myr
  Sprängstjärnen, Yttre tjärn   Oxmyran myr
  Sprängstjärnmyran myr   Oxmyrberget höjd
  Spångforsen fors   Oxnäset äng
  Spångmyran myr   Oxnäsmyran myr
  Spångmyran myr   Oxnäsmyren myr
  Spångmyran myr   Oxtjärnberget höjd
  Spångmyran myr   Oxtjärnen tjärn
  Spänningbomyran terräng   Oxtjärn tjärn
  Spänningdalen terräng   Oxtjärn tjärn
  Spänningdalsbacken terräng   Oxtjärn tjärn
  Stabburkärret kärr   Oxtjärnmyran myr
  Stabbursjön sjö   Oxögat tjärn
  Starrbäcktjärnen tjärn   Oxögbäcken vattendrag
  Starrhålet vattensamling   Oxögåsen ås
  Starrkälen myr?   Palam, Lilla myr
  Starrmyran myr   Palam, Stora myr
  Stafversiöön, se ?Mjösjön sjö   Palamsbäcken vattendrag
  Stavarberget höjd   Palamsliden höjd
  Stavarmyran myr   Palamsmyren, Lilla myr
  Stenbäcken bäck   Palamsraningen äng
  Stenbäcken bäck   Palamstjärnen tjärn
  Stenbäcken bäck   Palamstjärn tjärn
  Stenforsen fors   Palamstjärnen, Stora tjärn
  Stenholmen holme   Paradiset äng
  Stenholmmyran myr   Paradistjärn tjärn
  Stenholmmyran myr   Pelleberget berg
  Stenhusbräntet skogsmark   Pelleberget höjd
  Stenklubben höjd   Pellemyran, Lilla myr
  Stenkojan terräng   Pellemyran, Stora myr
  Stenkravelliden skogshöjd   Pelleraningen äng
  Stenkärret kärr   Pell-Persskola dal
  Stenmyran myr   Pellperssoldalen dal
  Stenmyran myr   Per-Andersänget äng
  Stennässjön sjö   Per-Andershalsen myr
  Stennässjön sjö   Perberget berg
  Stensjöbäcken bäck   Per-Ersholmen holme
  Stensjön sjö   Per-Ersraddet äng
  Stensjön sjö   Per-Ersson sten
  Stensjötjärnen tjärn   Perholmen holme
  Stensjöåsen ås   Per-Isaksbacken backe
  Stensjöåsen höjd   Per-Isaksforsen fors
  Stensmyran myr   Per-Jonssotrmyrarna myrar
  Stensmyran myr   Per-Olleraningen slåtter
  Stensmyran myr   Per-Olsbäcken bäck
  Stensmyran myr   Per-Olstjärn tjärn
  Stensmyrbrännan terräng   Per-Samuelsraningen äng
  Stensmyrbäcken bäck   Persmässhålet äng
  Stensmyrbäcken bäck   Petebarket äng
  Stensmyrliden terräng   Petedalen dal
  Stenstjärnen tjärn   Petegärdan åker
  Stensundet sund   Petersburg åker
  Stensundet del av Bjärten   Petnabben udde
  Stensvattnet sjö   Petnäset näs
  Stensvattnet sjö /Se   Pettersberget höjd
  Stensvattnet sjö   Pettershålet äng
  Stensvattnet sjö   Pilsjön grop
  Stensvattnet sjö   Pinarbäcken bäck
  Stensvattsberget berg   Pinarbäcken, se Ottervattsbäcken Saknas
  Stensvattsberget berg   Pip-Jonkesten sten
  Stensvattsberget berg   Pissrönnelbäckraningen äng
  Stensvattsbäcken bäck   Pol-Antbasten äng
  Stensvattsbäcken bäck   Pol-Antbäcken bäck
  Stensvattstjärnen tjärn   Polantbäcken bäck
  Stensvattsåsen terräng   Pol-Antfällorna ängar
  Stenudden udde   Pol-Antmyran myr
  Stenvattsbäcken bäck   Polantmyren myr
  Stenåsarna terräng   Poströvarhässjlandet äng
  Stenåsen terräng   Pottjärn tjärn
  Stina-Lenastjärnen tjärn   Pottjtärnberget berg
  Stockmoren terräng   Pottjärnberget höjd
  Stor-Angsjömyran myr   Provåkersagga bakvatten
  Stor-Angsjömyrtjärnarna tjärnar   Provåkersberget berg
  Storarmsjödammet damm   Provåkersberget höjd
  Stor-Armsjömyran myr   Prästen sten
  Storarmsjön sjö   Prästnäset näs
  Storarmsjön sjö   Prästnäset näs
  Stor-Armsjön sjö   Punselbrånamyran myr
  Stor-Armsjön sjö   Punselbrånan bråna
  Storbacken höjd?   Purmansbäcken vattendrag
  Storbacken backe   Purmansbäcken bäck
  Storbergdalen dal   Pustarvikholmen holme
  Storberget berg   Pålebäcken bäck
  Storberget berg   Pålebäcken vattendrag
  Storberget berg   Påleforsen fors
  Storbergmyran myr   Pålnäset äng
  Stor-Bergvattskullmyran myr   Pålnäset äng
  Stor-Bjurvattnet sjö   Pålnäsforsen fors
  Stor-Bjurvattsberget berg   Påltjärnbäcken vattendrag
  Stor-Bjurvattsbäcken el. Lill-Bjurvattsbäcken bäck   Påltjärnen tjärn
  Stor-Bjurvattsbäcken bäck   Påltjärn tjärn
  Storbrånaklubben terräng   Påltjärnliden höjd
  Storbrånaklubben höjd   Påltjärnmyran myr
  Stor-Brånamyran myr   Påltjärnmyren myr
  Storbrånan terräng   Pålvattnet sjö
  Storbrånan höjd?   Pålvattnet sjö
  Storbrännan skogsmark   Pålvattsbäcken vattendrag
  Storbäckmyran myr   Pålvattsbäcken bäck
  Stordalbäcken bäck   Pålvattsliden höjd
  Stordalen dal   Pålvattsnybränna bränna
  Stor-Degermyran myr   Pålvattstjärn tjärn
  Storforsen fors   Pålvattsudden udde
  Storforsen fors   Pärbackgärdan åker
  Storforsheden skogsområde   Pärberget höjd
  Storforstjärnen tjärn   Pärgärdan åker
  Storforstjärnen tjärn   Pärgärdan åker
  Storfällan terräng   Pärholmen holme
  Storfällmyran myr   Pärholmen holme
  Stor-Fönnemyran myr   Pärlandsbacken backe
  Storgrunden strandområde   Pärlandsberget bergknall
  Storgölranningen terräng   Pärlandsåsen ås
  Stor-Harahemmyran myr   Racknäset näs
  Storholmen holme   Racknäset näs
  Storholmen holme   Raddbacken backe
  Storholmen holme   Raddet näs
  Storholmen holme   Raddet äng
  Storholmen holme   Raddet åker
  Storholmen holme   Raddet äng
  Storholmen terräng   Raddet åker
  Stor-Holmsjön sjö   Raddet äng
  Stor-Holmsjön sjö   Raddet äng
  Stor-Holmsjön sjö   Raddfällan äng
  Stor-Gravatjärnen tjärn   Raningen slåtter
  Storholmen holme   Raningsbäcken bäck
  Stor-Holmsjön sjö   Raningsbäcken vattendrag
  Stor-Krokmyran myr   Raningsdalen dal
  Stor-Kvarntjärnen tjärn   Raningslägdan åker
  Stor-Kvillträskmyran myr   Raningsmyran myr
  Stor-Kvillträskmyran myr   Raningsmyrberget höjd
  Storkärret kärr   Raningsmyrtjärn tjärn
  Storkärret myr   Raningstjärnen tjärn
  Storlidberget berg   Raningsviken vik
  Storlidberget berg   Raningsåsen höjd
  Storlidberget berg   Rappeldalen dal
  Storlidberget triangelpunkt   Rappelmyran myr
  Storliden terräng   Rappelmyran myr
  Storliden skogsmark   Rappelmyran äng
  Storlidmyran myr   Rappelmyrbäcken bäck
  Storlidmyran myr   Rattigatsjärnberget Saknas
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Rattigatstjärnen tjärn
  Storlögdan, se Lögdeälven älv   Rattigattjärn tjärn
  Stor-Lögdeåbergmyran myr   Rattikatjärn tjärn
  Stor-Lögdeåberget höjd   Ravastjärnberget berg
  Stor-Lövberget berg   Ravastjärnsbäcken vattendrag
  Stor-Marrabäcksmyran myr   Ravastjärnen tjärn
  Stor-Marrabäckstjärnen tjärn   Ravastjärnen, Lilla tjärn
  Stor-Mossavattnet tjärn   Reberget höjd
  Stormyran myr   Rengårdsberget berg
  Stormyran myr   Renhornberget höjd
  Stormyran myr   Renhornmyren myr
  Stormyran myr   Rentjärnarna tjärnar
  Stormyran myr   Rentjärnarna tjärnar
  Stormyran myr   Resarraningen äng
  Stormyran terräng   Rifällan fälla
  Stormyran myr   Rifällberget höjd
  Stormyran myr   Rifällberget, Södra berg
  Stormyran terräng   Rifällberget, Västra berg
  Stormyran myr   Rimpa åker
  Stormyran myr   Rimyren myr
  Stormyran odling   Rimyren myr
  Stormyran myr   Ripvattnet sjö
  Stormyran myr   Ripvattnet sjö
  Stormyran myr   Ripvattsåsen höjd
  Stormyran myr   Risbacken backe
  Stormyran myr   Risbrånan höjd
  Stormyrberget berg   Risfällan åker
  Stormyrbrännan skogsmark   Risholmen holme
  Stormyrbäcken bäck   Risholmen holme
  Stormyrbäcken bäck   Rislandsträskberget höjd
  Stormyrbäcken bäck   Rislandsträsket sjö
  Stormyrliden skogsmark   Rislidbäcken vattendrag
  Stormyrliden skogsmark   Risliden lid
  Stormyrliden höjd   Risliden höjd
  Stormyrtjärnen tjärn   Risliden, Lilla lid
  Stormyrtjärnen tjärn   Risliden, Lilla höjd
  Stormyrtjärnen tjärn   Risliden, Stora lid
  Stormyråsen skogsområde   Risliden, Stora höjd
  Stormyråsen höjd   Rislidmyran myr
  Stormyråsen höjd   Rislidmyren myr
  Stor-Nyfönnemyrtjärnen tjärn   Rislidmyrbäcken bäck
  Stornäsavan tjärn   Rislidtjärnarna tjärnar
  Stornäsberget berg   Rislidtjärnarna tjärnar
  Stornäset terräng   Rislidtjärnbäcken vattendrag
  Stornäset strandområde   Rislidtjärnen tjärn
  Stornäsheden terräng   Rislidtjärn tjärn
  Stornäsholmen terräng   Rismyran myr
  Stornäskroken strandområde   Rismyran myr
  Stornäsviken vattensamling   Rismyran myr
  Stor-Nördberget berg   Rismyren myr
  Stor-Nördberget höjd   Rismyren skogsskifte
  Storogen korvsjö   Rismyrkullen berg
  Storogen terräng   Rismyrkullen höjd
  Stor-Palam terräng   Rismyrtjalen tjal
  Stor-Palam terräng   Rismyrtjalen dal
  Stor-Pellemyran myr   Ristycket åker
  Storpusten terräng   Ritjärnberget höjd
  Storranningen ägomark   Ritjärnberget berg
  Storranningen ägomark   Ritjärnbäcken vattendrag
  Stor-Rentjärnen tjärn   Ritjärn tjärn
  Stor-Rentjärnen tjärn   Ritjärnen tjärn
  Stor-Risliden höjd   Rivarliden lid
  Stor-Rögmossamyran myr   Rivarliden höjd
  Stor-Röjdtjärnen tjärn   Robertsholmen holme
  Stor-Röjdtjärnen tjärn   Rockelänget äng
  Storsanden vik   Roholmen holme
  Stor-Sandsjön sjö   Roholmen holme
  Stor-Sandsjön sjö   Rolandsknösen höjd
  Stor-Sandsjön sjö   Ron myr
  Stor-Sandsjön sjö   Roparnäset näs
  Storsandviken vik   Roparnäset, inre näs
  Stor-Sexberget triangelpunkt   Roparnäset, Yttre näs
  Storsjöberget berg   Roparnäset, yttre näs
  Storsjöbrånan terräng   Roparnäsviken vik
  Storsjöbäcken bäck   Rosenbacken backe
  Storsjön sjö   Rosenbacken åker
  Storsjön sjö   Rosendal höjd
  Storsjön sjö   Raskbäcken bäck
  Storskolan skogsområde   Raskhålet äng
  Stor-Sprängsmyran myr   Roskmyran myr
  Storstenbrånan höjd   Roskmyren myr
  Storstenholmen holme   Rostfällan åker
  Storstenmyran myr   Rotbacken backe
  Stor-Sävelund holme   Rothugglägda åker
  Stortjärnen tjärn   Rotraningen äng
  Stortjärnen tjärn   Rotåkern åker
  Stortjärnmyran myr   Rundmyran myr
  Stor-Tjärnmyrtjärnen tjärn   Rymyran myr
  Stor-Tällvattnet sjö   Rymyran myr
  Stor-Tällvattnet sjö   Rymyran myr
  Stor-Tällvattsmyran myr   Rymyråsen ås
  Stor-Tällvattsmyrbäcken bäck   Ryssbacken backe
  Stor-Tällvattsmyrholmen terräng   Ryss-Mickelshällan Saknas
  Stor-Vallberget höjd   Råbalen del av Balberget
  Storvattnet, se Storsjön sjö   Råberget höjd
  Storåsbrännan terräng   Rådemyran myr
  Storåsbäcken bäck   Rågberget höjd
  Storåsen, se Furukölåsen ås   Rågberget berg
  Storåsen terräng   Rågberget höjd
  Storåsen terräng   Rågfällan äng
  Storåsen höjd   Rågångsberget höjd
  Storåsen ås   Rågångsberget berg
  Storåsmyran myr   Rågångsmyran myr
  Striholmsmyran myr   Rågångsmyren myr
  Strupforsen näs /Se   Rågångsmyren myr
  Strupforsnäset udde   Råhagadalen dal
  Strupforsogen del av Öreälven   Råholmen holme
  Strupmyran myr   Råmyran myr
  Strupmyrbrånan skogsmark   Råmyrdalen dal
  Strupmyrhalsen terräng   Råmyrdalen dal
  Strupmyrhuvudet terräng   Råtjärnberget höjd
  Strätet ägomark   Råtjärnbäcken vattendrag
  Strömberget berg   Råtjärn tjärn
  Strömberget berg   Råtjärnen tjärn
  Strömbäcken bäck   Rävahäktet åker
  Strömbäcken bäck   Rävahäktet myr
  Strömbäcken bäck   Rävakulbacken backe
  Strömbäcken bäck   Rävakulbacken backe
  Strömgrensmyran terräng   Rävakulåsen ås
  Strömsjöliden skogsmark   Rävamyran myr
  Strömåkersberget triangelpunkt   Rävarumpan åker
  Studsarbäcken bäck   Rävatjärnen tjärn
  Studsaren (o. Gamm-Studsaren) myrar   Rävatjärn tjärn
  Studsaren myr   Rävatjärnmyren myr
  Studsarliden höjd   Rävatjärnmyran myr
  *Studsarrödningen terräng   Rävatjärnsåsen ås
  Studsarskallen terräng   Röbäcksänget äng
  Studsaråsen höjd   Röbäckviken vik
  Stussmyran, se Studsaren o. Gamm-Studsaren myr   Rödbäcken bäck
  Stångsjöbackarna skogsbackar   Rödingtjärnen tjärn
  Stångsjöbäcken bäck   Rödingtjärn tjärn
  Stångsjömon terräng   Rödingtjärn tjärn
  Stångsjömyran myr   Rödmossamyren myr
  Stångsjön sjö   Rödmossamyran myr
  Stångsjötjärnarna tjärnar   Rödmyren myr
  Sumphålbäcken bäck   Rödtjärnen tjärn
  Sumphålet tjärn   Rödtjärn tjärn
  Sundat vik   Rödtjärnen tjärn
  Sundmyran myr   Rödtjärnsbäcken vattendrag
  Sundmyran myr   Rögmossamyran myr
  Sundmyrholmen terräng   Rögmossamyran myr
  Sundsjöarna sjöar   Rögmossamyran myr
  Sundsjöbräntet skogsmark   Rögmossamyran myr
  Sundsjöbäcken bäck   Rögmossamyrberget höjd
  Sunnanålänningen terräng   Rögmossamyrbäcken bäck
  Svanaträsket sjö   Rögmossamyrraningen äng
  Svanaträskkullen höjd   Röjarmordalen dal
  Svanaträsktjärnen tjärn   Rögavansbäcken bäck
  Svartabborrtjärnen tjärn   Röjdavattensbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Röjdtjärnberget höjd
  Svartbäcken bäck   Röjdtjärnbrännan bränna
  Svartbäcken bäck   Röjdtjärnbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Röjdtjärnbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Röjdtjärnbäcken vattendrag
  Svarthålet tjärn   Röjdtjärn tjärn
  Svarthålsbrännan skogsmark   Röjdtjärn tjärn
  Svartkälen terräng   Röjdtjärn, Lilla tjärn
  Svartnabben terräng   Röjdtjärnen, Lilla tjärn
  Svartogen korvsjö   Röjdtjärn, Stora tjärn
  Svartogen korvsjö   Röjdtjärnen, Stora tjärn
  Svartselet utvidgning av Karlsbäcken   Röjdtjärnliden lid
  Svarttjärnberget höjd   Röjdtjärnliden höjd
  Svarttjärnbäcken bäck   Röjdtjärnlidtånga del av Röjdtjärnliden
  Svarttjärnen tjärn   Röjdtjärnmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Röjdtjärnmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Röjtjärnbäcken vattendrag
  Svarttjärnen tjärn   Röjtjärnbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Röjtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Röjtjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Röjtjärn tjärn
  Svarttjärnkullen höjd   Rökeltjärn tjärn
  Svartviken vik   Rökeltjärn tjärn
  Sveastorpet ägomark   Rönningsmyren myr
  Svedjeklubben höjd   Rönningstjärnen tjärn
  Sven-Andersmyran myr   Rönnliden höjd
  Svenskberget berg   Rönnliden lid
  Sågbäcken bäck   Rönnlidmyran, Stora myr
  Sågforsen fors   Rönnskävlingsbacken backe
  Söndagsmyran myr   Röppelmyrraningen äng
  Sörbäcken bäck   Rörmyran myr
  Sörelmyran myr   Rörmyran myr
  Sör-Flaskberget berg   Rörmyran myr
  Sörklubben höjd   Rörmyran myr
  Sörliden höjd   Rörmyren myr
  Sör-Lomtjärnberget berg   Rörmyran myr
  Sörmyran myr   Rörmyrbrånan bråna
  Sörmyrbäcken bäck   Rörmyrmoran mor
  Sör-Skivsjömyran myr   Rörmyrtjärn tjärn
  Sörtjärnbäcken bäck   Rörmyråsen höjd
  Sörtjärnen tjärn   Rörviken vik
  Sörviken terräng   Rötgrubban dal
  Söråforsen fors   Rötgrubban tjärn
  Söråforsen fors   Rötholmen holme
  Sörån del av Gideälven   Röthusbrånan bråna
  Tagelstarrmyran myr   Röthustjärnen tjärn
  Takhustjärnen tjärn   Rötjärnbäcken bäck
  Takvedamyran terräng   Rötjärnbäcken bäck
  Tallmyran myr   Rötjärnkullen höjd
  Tallmyran myr   Rötjärnmyren myr
  Tallmyran myr   Rötmyran myr
  Tallmyran odling   Rötmyren myr
  Tegelberget berg   Rötmyren myr
  Tegsmyran myr   Rötmyren myr
  Tellvattsbäcken bäck   Rötmyrtjalen tjal
  Tellvattsbäcken bäck   Rötnäsbräntet bränte
  Timmerhedberget berg   Rötnäset näs
  Timmeråsen höjd   Rötnäsudden udde
  Tjädervinet terräng   Röttaget byallmänning
  Tjädervinåsen ås   Rövastjärn tjärn
  Tjärekallberget berg   Rövastjärn, Lilla tjärn
  Tjärekallmyran myr   Rövastjärnberget höjd
  Tjärekallsjön sjö   Rövastjärnbäcken bäck
  Tjäretjärnliden skogsområde   Salmen-Olsviken äng
  Tjäretjärnliden höjd   Salmon-raningen äng
  Tjäretjärnmyran myr   Salsberget berg
  Tjärnberget triangelpunkt   Salsberget höjd
  Tjärnberget berg   Salstjärnen tjärn
  Tjärnbäcken bäck   Salstjärn tjärn
  Tjärnbäcken bäck   Samuelsraddet äng
  Tjärnbäcken bäck   Sandbacken backe
  Tjärnmyran myr   Sandbacken backe
  Tjärnmyran myr   Sandbäckbrännan näs
  Tjärnmyran myr   Sandbäcken Saknas
  Tjärnmyran myr   Sandbäcken bäck
  Tjärnmyran myr   Sandbäcken bäck
  Tjärnmyran myr   Sandbäckholmen holme
  Tjärnmyran myr   Sandbäckskolan dal
  Tjärnmyran myr   Sandbäckskolan dal
  Tjärnmyran myr   Sandbäcksänget äng
  Tjärnmyrbacken höjd?   Sandgrundet grund
  Tjärnmyrberget berg   Sandmyran myr
  Tjärnmyrhalsen myr   Sandsjöberget berg
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Sandsjöberget höjd
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Sandsjöbergtängren del av Sandsjöberget
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Sandsjömyran myr
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Sandsjömyran myr
  Tobaksbrännan terräng   Sandsjön Saknas
  Tobbebrånan skogsmark   Sandsjön, Lilla sjö
  Tofskärrbäcken bäck   Sandsjön, Stora sjö
  Tofskärrbäcken bäck   Sandsjöviken vik
  Tomkalbacken terräng   Sandstycket åker
  Tomtberget höjd   Sandtomten äng
  Tomyran myr   Sandudden udde
  Tomyrliden terräng   Sandviken vik
  Torbergsmyran myrslåtter?   Sappnäset näs
  Torkärret kärr   Segaliden näs
  Torparberget berg   Segaliden lid
  Torparberget höjd   Segaliden holme
  Torpet ägomark   Segalidholmen holme
  Torpet terräng   Segan äng
  Toskråbäcken bäck   Selforsen fors
  Toskråbäcken bäck   Sexbergdalen dal
  Tosktjärnberget berg   Sexberget berg
  Tosktjärnen tjärn   Sexberget höjd
  Tosktjärnen tjärn   Sexberget. Lilla höjd
  Traneberget berg   Sexberget, Lilla berg
  Trebladmyran myr   Sexbergmyren myr
  Trehörningen sjö   Sexbergrumpan del av Sexberget
  Trehörningen sjö   Sexbergsmyran myr
  Trehörningen sjö   Sexbergtånga del av Sexberget
  Trehörningen sjö   Sexlidtjärnen tjärn
  Trehörningen tjärn   Sexvannsknösen höjd
  Trehörningen sjö   Sexvattenrå myr
  Trehörningen sjö   Sexvattnet sjö
  Trehörningsberget höjd   Sexvattnet sjö
  Trehörningsbäcken bäck   Sexvattsbäcken vattendrag
  Trehörningsmyran myr   Sibränna bränna
  Trehörningsnabben terräng   Siknösen höjd
  Tretjärnarna tjärnar   Sinai berg skogsbacke
  Tretjärnarna tjärn   Sinäset ås
  Tretjärnarna tjärnar   Sinäsmyren myr
  Tretjärnberget triangelpunkt   Sinäsmyrarna myrar
  Tribladdalen odling   Sisselfällbäcken bäck
  Tribladkälen terräng   Sisselfällmyran myr
  Tribladkärret kärr   Sisselfällraningen äng
  Tribladmyran myr   Sjungarkläppen näs
  Tribladmyran myr   Sjungarkläppen udde
  Tribladtjärnbäcken bäck   Sjungarn äng
  Tribladtjärnen tjärn   Sjuningsåsen ås
  Trimansnoret terräng   Sjöbacken backe
  Trimansogen korvsjö   Sjöbacken åker
  Trinäsdalen terräng   Sjöbackmyren myr
  Tristenaforsen fors   Sjöbacktegen åker
  Tristenatjärnen tjärn   Sjöbacktjärn tjärn
  Trollberget höjd   Sjöbackviken vik
  Trollmyran myr   Sjöbackvägen väg
  Trolltjärnberget berg   Sjödammet damm
  Trolltjärnbäcken bäck   Sjöfällviken vik
  Trolltjärnen tjärn   Sjökullen kulle
  Trolltjärnen tjärn   Sjöliden lid
  Trolltjärnen tjärn   Sjöliden höjd
  Trolltjärnen tjärn   Sjömyran del av Balsjö
  Trolltjärnmyran myr   Sjömyran myr
  Trolltjärnsmyren myr   Sjönäset näs
  Träskohålet strandområde   Sjönäset näs
  Trättarhålmyran myr   Sjöraningen röjning
  Trättarhåltjärnen tjärn   Sjöraningsviken vik
  Tröttmyran myr   Sjöstycket äng
  Tröttmyrbacken terräng   Sjöstycket åker
  Tunderåsen ås   Sjöåsarna höjd
  Tungan udde   Sjöåsen höjd
  Tuträsket sjö   Sjöåsen höjd
  Tuträskåsen terräng   Sjöängarna ängar
  Tvåtjärnarna tjärnar   Skallerraningen äng
  Tvåtjärnarna tjärnar   Skallerraningen röjning
  Tvåtjärnarna tjärnar   Skalleråsen ås
  Tvåtjärnberget höjd   Skansen backe
  Tvåtjärnbrånan skogshöjd   Skansen äng
  Tvåtjärnbäcken bäck   Skatan holme
  Tvärtjärnen tjärn   Skatan udde
  Tyfallsjöbäcken bäck   Skatan udde
  Tyfallsjökullen höjd   Skavliden höjd
  Tyfallsjön sjö   Skavlidmyran myr
  Tyskmyrberget berg   Skedberget berg
  Tyskmyråsen terräng   Skinntröjan äng
  Tåranningen terräng   Skinnredaren krök i Hörnån
  Tåranningsmossen myr   Skinnredaren krök i Hörnån
  Tällmyran myr   Skivsjömyran myr
  Tällmyran myr   Skivsjömyren myr
  Tälltjärnbäcken bäck   Skivsjömyrstretet äng
  Tälltjärnen tjärn   Skivsjömyrstretet myrhals
  Tällvattnet sjö   Skogmyran myr
  Tällvattnet sjö   Skogmyren myr
  Tällvattnet sjö   Skogmyråsen ås
  Tällvattnet sjö   Skogsholmarna holmar
  Tällvattnet sjö   Skolan dal
  Tällvattsberget, Västra höjd   Skolan dal
  Tällvattsberget, Västra berg   Skopaheden hed
  Tällvattsbäcken bäck   Skopholmen holme
  Tällvattsbäcken bäck   Skopholmen holme
  Tällvattsbäcken bäck   Skottfällan näs
  Tällvattsliden höjd   Skrakamyran myr
  Tällvattsliden berg   Skrakatjärnarna tjärnar
  Tällvattsliden, Östra höjd   Skrakatjärnen tjärn
  Tällvattstjärnen tjärn   Skrakatjärn tjärn
  Tällvattstjärnen tjärn   Skrakatjärnen tjärn
  Tällvattsåsen ås   Skrakatjärnliden höjd
  Tännäsogen tjärn   Skrakatjärnsliden lid
  Törnenabben äng   Skrakatjärnsmyren myr
  Underkullen terräng   Skrakatjärntjalen dal
  Upp-i-kälen utmark /Se   Skrapraningen äng
  Utbölingsmyran myr   Skrapraningen äng
  Utiranningen odling   Skrattabborrtjärnarna tjärnar
  Utkommentjärnen tjärn   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Vaberget berg   Skrattabborrtjärn tjärn
  Vaberget höjd   Skravelbäcken bäck
  Vackerlandet terräng   Skravelbäcken dike
  Vackerstranden terräng   Skravelforsen fors
  Vackerstranden strandområde   Skrålbrännan bränna
  Valmyran myr   Skrömta skola dal
  Valmyran myr   Skäfttjärn tjärn
  Valmyran myr   Skäfttjärntjalen tjal
  Valmyran myr   Slagarn, Väster udde
  Valven terräng   Slagarn, Öster udde
  Valvmyran myr   Slagrutan inhägnad
  Valvmyran myr   Slagörkullen kulle
  Valvtjärnen tjärn   Slåtteshålet myr
  Valvtjärnåsen terräng   Slåttesmyran myr
  Vamåsen ås   Slåttesmyran myr
  Vargåsen ås   Slåttestjärnen tjärn
  Vattuledningsmyran myr   Slåttestjärn tjärn
  Veltmanmyran myr   Slättmarkörn ör
  Videhålbäcken bäck   Smalbenmyren myr
  Videhålet myr   Smaltjärnbäcken bäck
  Vidmyran odling   Smedjebacken backe
  Vidmyrbäcken bäck   Smedjbacklägda åker
  Vidmyrbäcken bäck   Smedjgärdan åker
  Vikströms-Gravabergmyran myr   Smedjlägdan åker
  Vikärret kärr /Se   Småmossamyrarna myrar
  Vinmyran myr   Småmyrarna myrar
  Vinmyrbäcken bäck   Småmyrarna myrar
  Vinberget berg   Småmyrarna myrar
  Vinmyran myr   Småmyrarna myrar
  Vinmyran myr   Småmyrberget höjd
  Vinmyran myr   Småmyrbäcken bäck
  Vinmyrbäcken bäck   Småmyrforsen fors
  Vinmyrdammet dammbyggnad?   Smånäsdammet äng
  Vinmyrliden höjd   Smånäsdammet damm
  Vinnäsudden udde   Småtjärnarna tjärnar
  Vintervägsviken vik   Smällen myr
  Vitberget berg   Smöraskberget höjd
  Vitberget berg   Smörberget berg
  Vitberget berg   Smörberget höjd
  Vitberget berg   Smörbergtången Saknas
  Vitberget berg   Smörbäcken vattendrag
  Vitberget höjd   Smörbäcken bäck
  Vitbäcken bäck   Snattermyran myr
  Vitklippen berg   Snattermyren myr
  *Vitklippen berg   Snattermyran myr
  *Vitklippen berg   Snattermyren myr
  Vitklippen höjd   Snattermyrberget berg
  Vitklippsmyran myr   Snattermyrtjalen tjal
  Vitkomyran myr   Snattertjalen dal
  Vitkomyråsen ås   Snattertjalen dal
  Vitlertjärnen tjärn   Snattertjärn tjärn
  ?Vitstenberget berg   Snattertjärnen tjärn
  Vitstenberget triangelpunkt   Snattertjärnhällningen topp
  Vittjärnbäcken bäck   Snippa nipa
  Vittjärnen tjärn   Snippnäset näs
  Vittjärnen tjärn   Snutlägdan åker
  Vittjärnen tjärn   Snålstranden strand
  Vittjärnliden skogsmark   Snögberget berg
  Vittjärnliden skogsmark   Snögberget höjd
  Vittjärnmjölan myrmark   Snögberget berg
  Vitvattnet sjö   Snögbergsmoren sumpmark
  Vojlockmyran myr   Snögbrånsjön sjö
  Vojlocktjärnen tjärn   Snögbräntet bränte
  Volgsjöbäcken bäck   Snögbräntsjön göl
  Volgsjökullen höjd   Sockernäset näs
  Volgsjön sjö   Sockernäsviken vik
  Volgsjön sjö   Sola tjal
  Volvsjön sjö   Soldatskiftet åker
  Vorrmyran myr   Solnäset udde
  Vorrmyrhalsen terräng   Sommarfähuslägda åker
  Vorrvinbrännan terräng   Sommarsjöbäcken vattendrag
  Vorrvinbrännbäcken bäck   Sommarsjön, se Sommartjärnen Saknas
  Vorrvinmyran myr   Sommartjärnen tjärn
  Vrimyran terräng   Sommartjärn tjärn
  Vårthällan hälla   Soppnäset näs
  Vägsmyran myr   Sotfällan åker
  Vägsmyrliden terräng   Sotfälla åker
  Väjsavaudden udde   Sotfällan åker
  Väjsavaviken vik   Spasilveråsen ås
  Vällingmyran myr   Spishällberget berg
  Välvingen terräng   Spishällberget höjd
  Vändomudden udde   Spitudden udde
  Vännäsåsen terräng   Spruten fors
  Västerbarket ägomark   Sprängskärret myr
  Västerbrånan höjd   Sprängskärret kärr
  Väster-Rifällan terräng   Sprängsmyran myr
  Väster-Slagaren udde   Sprängsmyran myr
  Västeråsen höjd   Sprängsmyren myr
  Västansjötjärnen tjärn   Sprängsmyren myr
  Väster-Stormyran myr   Sprängsmyrtjärnarna tjärnar
  Västeråsberget höjd   Sprängstjärnarna tjärnar
  Vätskålen terräng   Spångforsen fors
  Ytterarmsjö, se Lill-Armsjön sjö   Spångmyren myr
  Ytterarmsiön, se Lillarmsjön sjö   Spångmyran myr
  Ytterberget berg   Spångmyran myr
  Ytter-Bjännsjön sjö   Spångmyran myr
  Ytter-Granträsket träsk   Spångmyran myr
  Ytter-Gravaberget höjd   Spänningbomyran myr
  Ytterklippen berg   Spänningdalen dal
  Ytterklippen terräng   Spänningdalen backe
  Ytterklippen triangelpunkt   Spänningdalsbacken backe
  Ytter-Lomtjärnkullen kulle   Stabburkärret kärr
  Ytter-Långmyrknösen höjd   Stabbursjöbäcken vattendrag
  Ytternäset näs   Stabbursjön sjö
  Ytternäset strandområde   Stabbursjön sjö
  Ytternäsholmen udde   Starrmyran myr
  Ytterranningarna terräng   Starrmyran myr
  Ytterstudden udde   Starrmyrberget berg
  Yttertjärnbäcken bäck   Starrmyrberget höjd
  Yttertjärnen tjärn   Starrmyren myr
  Yttertjärnen tjärn   Starränget äng
  Yxmyran myr   Stavarberget höjd
  Zeibrantsudden udde   Stavarberget berg
  Åbacken odling   Stavarkammen backe
  Åbroforsedan utvidgning i Hörnån   Stavarmordalen dal
  Åbroforsen fors   Stavarn åker
  Åbroranningen ägomark   Stavarn åker
  Ådrävjen myrmark   Stavarn åker
  Åfällan terräng   Stavarudden udde
  Åkerberget berg   Stenbacken backe
  Åkerberget berg   Stenberget berg
  Åkerholmen holme   Stenbäckdalen dal
  Åkerholmen holme   Stenbäcken bäck
  Åkermyran myr   Stenbäcken vattendrag
  Åkernäset udde   Stenbäcken bäck
  Åkroken strandområde   Stensbäckraningen åker
  Åkroken terräng   Stendalsberget berg
  Åkrokfällan terräng   Stendalsberget höjd
  Ålidberget berg   Stendobben sten
  Ålidbräntmyran myr   Stenforsen fors
  Åliden höjd   Stengärdan åker
  Åliden terräng   Stenhammarn äng
  Ålidmyran terräng   Stenholmen holme
  Ålidmyran myr   Stenholmen holme
  Ålidtjärnen tjärn   Stenholmmyran myr
  Åmon skogsmark   Stenklubben berg
  Åmyran myr   Stenlundstegen åker
  Åmyran odling   Stenmyran myr
  Åmyrbrånan terräng   Stenmyran myr
  Ångerbahlen, se Ångermanbalen berg   Stenmyren myr
  Ångerbalen, se Ångermanbalen berg   Stennässjön sjö
  Ångermanbalen berg   Stennässjön utvidgning av älv
  Ångermanbalen berg   Stenportarna väg
  Ångermanbalen berg   Stenremma ås
  Ångermanbalen terräng   Stensjöbäcken bäck
  Ångermanbalen terräng   Stensjöbäcken vattendrag
  Ångermanbalen berg /Se   Stensjön sjö
  Åsarna höjd   Stensjön sjö
  Åsarna skogshöjd   Stensjön sjö
  Åsmyran myr   Stensjöåsen berg
  Åsmyran myr   Stensjöåsen ås
  Åstorpet terräng   Stenskatafällan fälla
  Åtjärnarna tjärnar   Stenskravelkullen höjd
  Åviken vik   Stensmyran myr
  Äfsingbäcken bäck   Stensmyren myr
  Äfsingdalen terräng   Stensmyran myr
  Älgkroken terräng   Stensmyran myr
  Älgliden höjd   Stensmyran myr
  Älgliden triangelpunkt   Stensmyran myr
  Älgmyran myr   Stensmyren myr
  Älgmyrtjärnen tjärn   Stensmyran myr
  Älgögat tjärn   Stensmyran myr
  Älskaogen korvsjö   Stensmyren myr
  Älskaåsen terräng   Stensmyrliden lid
  Ängesbrännan skogsmark   Stensmyrliden höjd
  Ängesåsen höjd   Stensmyrraningen äng
  Änget odling   Stensmyrraningen äng
  Ängmyrkammen höjd   Stenstjärnen tjärn
  Äxingdalen dal   Stenstjärn tjärn
  Öbergstjärnen tjärn   Stenstranden äng
  Önskanäsheden terräng   Stensvattnet sjö
  Önskasjöliden terräng   Stensvattnet sjö
  Öreströmsberget höjd   Stensvattnet sjö
  Öreströmstjärnen tjärn   Stensvattnet sjö
  Öreälven älv   Stensvattnet sjö
  Öre älv älv   Stensvattsberget berg
  Öreälven älv   Stensvattsberget höjd
  Öreälven älv   Stensvattsbäcken bäck
  Öreälven älv   Stensvattslandet Saknas
  Öreälven älv /Se   Stenvattsmarken kronopark
  Östamyran myr   Stentegen åker
  Östermyran myr   Stenvattsbäcken vattendrag
  Öster-Slagaren udde   Stenvattsmarken kronopark
  Öster-Stormyran myr   Stenvattssjön sjö
  Österstyckberget berg   Stenvattstjärnen tjärn
  Österstyckberget berg   Stensvattstjärn tjärn
  Österviksbäcken bäck   Stensvattsåsen höjd
  Österälska terräng   Stentegen åker
  Övermyran myr   Stenvikberget berg
  Översjön sjö   Stenviken vik
  Översjön sjö   Stenviken vik
  Översjön sjö   Stenåsarna åsar
  Översjöåsen terräng   Stenåsen höjd
  Översjöåsen höjd   Stenörogen og
  Övertjärnen tjärn   Stina-Lenas tjärn tjärn
      Stina-Lenastjärnen tjärn
      Stinasberget höjd
      Stinaslund skogsdunge
      Stinaslund lund
      Stinasmyran myr
      Stormora terräng
      Stommoren mor
      Stommoren mor
      Storagga bakvatten
      Storangsjömyrbäcken bäck
      Storangsjömyrtjärn tjärn
      Storangsjömyråsarna åsar
      Storarmsjön sjö
      Storarmsjön Saknas
      Storbacken dal
      Storbergdalen dal
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storbergmyren myr
      Storbjurvattsbäcken bäck
      Storbjurvattsen myr
      Storbjurvattstjärnen tjärn
      Storbrånamyrdalen dal
      Storbrånan högland
      Storbrånan höjd
      Storbrånan höjd
      Storbrånan höjd
      Storbrånan skogsås
      Storbrännan kronopark
      Storbrännan kronopark
      Storbäckmyran myr
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Storflakel åker
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storfällan åker
      Storfällbrånan bråna
      Storfällmyran myr
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgärdan åker
      Storgölforsen fors
      Storgölmyran myr
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen udde
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhögbacken backe
      Storknösen åker
      Storkullen kulle
      Storkullerbacken backe
      Storkvarnen kvarnplats
      Storkärret kärr
      Storkärret myr
      Storkärret kärr
      Storkärukallsbäcken vattendrag
      Storkärukallsjön, se Kärukallsjön, Stora Saknas
      Storkärukallsjön sjö
      Storladelägda åker
      Storlidberget höjd
      Storlidberget höjd
      Storliden höjd
      Storliden lid
      Storliden höjd
      Storliden lid
      Storliden lid
      Storlidmyran myr
      Storlidmyren myr
      Storlidtjalen tjal
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlövberget höjd
      Storlövfällan fälla
      Storlövberget, se Lövberget, Stora Saknas
      Stormossamyran myr
      Stormossavattnet sjö
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, se Holmsjöstormyren Saknas
      Stormyran, Inner myr
      Stormyren, Mellersta myr
      Stormyren, Västra myr
      Stormyren, Östra myr
      Stormyran, Öster myr
      Stormyrbacken backe
      Stormyrberget berg
      Stormyrbränna höjd
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken vattendrag
      Stormyrbäcken vattendrag
      Stormyrdalen dal
      Stormyrdalen dal
      Stormyrgölarna vattensamlingar
      Stormyrhalsen äng
      Stormyrholmen holme
      Stormyrnäset näs
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnliden höjd
      Stormyråsen ås
      Stormyråsen höjd
      Stormyråsen höjd
      Stormyråsen berg
      Stormyråsen höjd
      Stornabbviken vik
      Stornäsavan utvidgning av älv
      Stornäsavan tjärn
      Stornäsavan tjärn
      Stornäsberget berg
      Stornäsbränna näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset äng
      Stornäset äng
      Stornäset näs
      Stornäsheden terräng
      Stornäsheden hed
      Stornäsholmen holme
      Stornäsholmen holme
      Stornäshäja Saknas
      Stornäsnabben nabb
      Storogen vik
      Storogen vik
      Storogen og
      Storogen og
      Storogen og
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen röjning
      Storraningsbäcken bäck
      Storraningsränna äng
      Storrödjtjärnen, se Röjdtjärnen, Stora Saknas
      Storrislidmyran myr
      Storröjdtjärnmyran myr
      Storsalen näs
      Storsalen vik
      Storsalsmjölan nipa
      Storsalsogen og
      Storsjöbäcken vattendrag
      Starsalstranden äng
      Storsand vik
      Storsandsjömyran myr
      Storsandsjön, se Sandsjön, Stora Saknas
      Storsandsjön = Sandsjön Saknas
      Storsjöberget berg
      Storsjöberget höjd
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storstenbrånan bråna
      Storstenholmen holme
      Storstenholmen holme
      Storstenmyran myr
      Storstranden äng
      Storstranden äng
      Storstrand vik
      Storströmsjön, se Strömsjön, Stora Saknas
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsävelunden holme
      Stortjärnberget berg
      Stortjärnberget höjd
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen, se Tjärnmyrtjärnen, Stora Saknas
      Stortjärnmyran myr
      Stortjärnmyrtjärn tjärn
      Storstretet äng
      Stortjärekallsmyran myr
      Stortjärekallsåsen ås
      Stortoet sänka
      Stortoet dal
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storvaln äng
      Storviken vik
      Storåsen höjd
      Storåsen ås
      Storåsen höjd
      Storåsen ås
      Storåsbäcken bäck
      Storåsmyrarna myrar
      Storåsmyren myr
      Storänget slåtter
      Storörn grund
      Stranden äng
      Streten äng
      Stretet äng
      Stretmyran myr
      Strupforsen näs
      Strupforsen fors
      Strupforsnäset udde
      Strupforsogen og
      Strupforsogen og
      Strupforsogen tjärn
      Struckan fors
      Struck äng
      Strupforsskolan dal
      Strupmyran myr
      Strupmyrbrånan höjd
      Strupmyrbäcken bäck
      Strupmyrbäcken vattendrag
      Strupmyren myr
      Strupmyrhalsen myr
      Strupmyrhuvudet myr
      Strömberget höjd
      Strömberget berg
      Strömbergsraningen slåtter
      Strömbäcken bäck
      Strömgrensmyran myr
      Strömgrensmyren myr
      Strömsberget höjd
      Strömsjöliden lid
      Strömsjöliden höjd
      Strömsjön, Stora sjö
      Strömskvarnfallet fors
      Strömvägen gångstig
      Strömåkersberget höjd
      Strömåkerberget berg
      Strömåkersbäcken vattendrag
      Strömåkersbäcken bäck
      Stubbraningen äng
      Studsan myr
      Studsarbäcken bäck
      Studsarbäcken vattendrag
      Studsaren myr
      Studsaren, se Studsan Saknas
      Studsarmyren myr
      Studsarraningen äng
      Studsarskallen äng
      Stutmyrarna myr
      Stångselet lugnvatten
      Stångselet utvidgning av älv
      Stångsjöbäcken vattendrag
      Stångsjömon mo
      Stångsjön sjö
      Stångsjön sjö
      Stångsjön sjö
      Stångsjöåkern äng
      Stängsla sund
      Sumphålbackarna backar
      Sumphålbäcken bäck
      Sumphålen tjärnar
      Sumphålet tjärn
      Sumphålmyrarna myr
      Sumphålmyren myr
      Sundet vik
      Sundet sund
      Sundmyran myr
      Sundmyren myr
      Sundsjöarna sjöar
      Sundsjöarna sjöar
      Sundsjöbäcken bäck
      Sundsjöbäcken vattendrag
      Sundstranden äng
      Sundströmsgärdan åker
      Sunnanålänningen färjställe
      Surbäcken vattendrag
      Surlågan grop
      Svallbäcken bäck
      Svanaträsk sjö
      Svanaträsket sjö
      Svanaträskkullen kulle
      Svanaträskkullen berg
      Svanerået myrrå
      Svartabborrtjärnarna tjärnar
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärnarna tjärnar
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken vattendrag
      Svartbäcken vattendrag
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckraningen äng
      Svartforsagga bakvatten
      Svartforsen fors
      Svartforsen fors
      Svartforsen fors
      Svartforsen fors
      Svartforsholmen holme
      Svartforsholmen holme
      Svartfällan åker
      Svarthålsbrännan bränna
      Svartkinntjärnarna tjärnar
      Svartladelägdan åker
      Svartnabben äng
      Svartogen og
      Svartogen og
      Svarttjalen dal
      Svarttjalen tjal
      Svarttjalåsen ås
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnberget höjd
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken vattendrag
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnkullen kulle
      Svarttjärnmyran myr
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Sveasbacken vägbacke
      Svedja åker
      Svedjklubben berg
      Sven-Andersnäset näs
      Svenberget höjd
      Sven Matstobaksbrädan grund
      Svenmyran myr
      Sven-Månstobaksbräda stenhäll
      Sven-Olsänget äng
      Svenskberget berg
      Svenskberget höjd
      Syndapusten ås
      Syningsmyran myr
      Syvandersraningen äng
      Sågbäcken bäck
      Sågdammet damm
      Sågforsen fors
      Sågfällan åker
      Såglägdan åker
      Säckraningen äng
      Sökkernäsviken vik
      Sönktjärn tjärn
      Sönnestliden lid
      Sörberget Saknas
      Sörbäcken bäck
      Sörbäckmönnet vik
      Sörbäckselet lugnvatten
      Sörelmyran myr
      Sörelmyren myr
      Sörmyran myr
      Sörmyren myr
      Sörmyrbäcken bäck
      Sörmyrbäcken vattendrag
      Sörmyrliden höjd
      Sörraningen äng
      Sörtjärnbäcken vattendrag
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen, se Stortjärnen Saknas
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärn tjärn
      Sörtjärn tjärn
      Sörtjärnsbräntet avbränd plats
      Sörviken vik
      Söråforsen fors
      Söråkersbäcken vattendrag
      Sörån del av älv
      Sörånäset näs
      Sörånäsogen og
      Söråstranden äng
      Takhusbrånan bråna
      Takhustjärn tjärn
      Takvedmyran myr
      Takvedmyren myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallmyran myr
      Tallmyrhalsen myrhals
      Tallnäset äng
      Tallriksholmarna holmar
      Tegelberget höjd
      Tegmålet åker
      Tegsmyran myr
      Tegsmyren myr
      Tellvattnet, Lilla sjö
      Tellvattnet, Stora sjö
      Tellvattsbäcken bäck
      Tellvattsliden höjd
      Tellvattsliden, Västra kronopark
      Tellvattsliden, Östra kronopark
      Tellvattsmyran myr
      Tallvattstjärn tjärn
      Tellvattsåsen höjd
      Timmerhedberget höjd
      Timmermyren myr
      Timmeråsen ås
      Tjalbäcken bäck
      Tjalmyran myr
      Tjockskogen skogsområde
      Tjudret åker
      Tjäderbrånan bråna
      Tjäderkläppberet höjd
      Tjärdersbacken backe
      Tjädervinmyran myr
      Tjädervinmyran myr
      Tjäderåsen ås
      Tjälbäcken bäck
      Tjälbäcken vattendrag
      Tjällarkläppberget berg
      Tjällarkläppberget berg
      Tjäredalslägda åker
      Tjäredalsviken vik
      Tjäredalsviken vik
      Tjärekallen sjö
      Tjärekallen, Lilla sjö
      Tjärkallsjön Saknas
      Tjäretjärnsliden höjd
      Tjäretjärnsmyran myr
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken vattendrag
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnliden lid
      Tjärnliden höjd
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrarna myrar
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrberget höjd
      Tjärnmyrhalsen vik
      Tjärnmyrhalsen myr
      Tjärnmyrhalsliden lid
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärn, Lilla tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn, Stora tjärn
      Tjärnmyrtjärnen, Stora tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrviken vik
      Tjärntjärnen tjärn
      Tjärudalsflata åker
      Tjärukallsjön sjö
      Tjärukallsmyren myr
      Tjärukallsjön, Lilla sjö
      Tjärukallssjön, Stora sjö
      Tjärutjärnsmyren myr
      Tobaksbrädan grund
      Tobibrånan avbränt område
      Tobiebrånan höjd
      Toet åker
      Tofskärrbäcken vattendrag
      Tomtberget berg
      Tomtberget höjd
      Tomyran myr
      Tomyren myr
      Tomyrliden höjd
      Tomänget äng
      Toppkärrbäcken bäck
      Toppkärret kärr
      Torkarskallen holme
      Tornnabben udde
      Tornnabben udde
      Tornnabben udde
      Torparberget höjd
      Torparberget berg
      Torpargärdan åker
      Torpdalen dal
      Torpet åker
      Torpudden udde
      Torrfällan åker
      Torskbäcken vattendrag
      Torsktjärnberget berg
      Torsktjärnbäcken vattendrag
      Torsktjärnen tjärn
      Tosktjärnberget höjd
      Tosktjärn tjärn
      Torvikberget höjd
      Torviken vik
      Toskdalen dal
      Toskpillmyran myr
      Traneberget berg
      Tranberget höjd
      Tranemyran myr
      Transformatorlägda åker
      Trattjärdalsåsen ås
      Trebjörksgrundet grund
      Trebladberget höjd
      Trebladdalen dal
      Trebladdalen dal
      Trebladmyran myr
      Trebladmyran myr
      Trebladmyran myr
      Trebladmyren myr
      Trebladmyren myr
      Trebladtjärn Saknas
      Trebladtjärnen tjärn
      Trebladtjärnbäcken bäck
      Treholmtjärn tjärn
      Trehörningen tjärn
      Trehörningen åker
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen, se Trehörningsjön Saknas
      Trehörningen äng
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsberget berg
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsnabben äng
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsåsen ås
      Treklomyren myr
      Treklomyrliden lid
      Trekomyran myr
      Trekomyrliden höjd
      Tremansogen og
      Tremansnoret nor
      Tremastnoret ö
      Trenäsdalen dal
      Trenäsen näs
      Trenäsforsen fors
      Trestenaforsen fors
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnberget berg
      Tretjärnberget höjd
      Tria skogstrakt
      Trollberget höjd
      Trollmyran myr
      Trollmyren myr
      Trollmyran myr
      Trollmyren myr
      Trollmyran myr
      Trollstugfällan fälla
      Trolltjärnberget berg
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken vattendrag
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnvinet ås
      Trybladtjärn tjärn
      Trångbäcken bäck
      Trångbäcken bäck
      Trångbäckmyran myr
      Träskohålet äng
      Trätarhålberget höjd
      Trätarhålberget berg
      Trätarhålet tjärn
      Trätarhålet äng
      Trätarhålviken vik
      Trättarmyran myr
      Tunderåsen ås
      Tunvallsraningen äng
      Tuträsket tjärn
      Tuvraningen äng
      Tvåladebacken backe
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärn
      Tvåtjärnbrånan höjd
      Tvåtjärnbäcken bäck
      Tvärbäcken bäck
      Tvärtjärnen tjärn
      Tväråtjärn tjärn
      Tyfallsjöarna sjöar
      Tyfallsjöbäcken bäck
      Tyfallsjökullen höjd
      Tyfallsjökullen höjd
      Tyfallsjön sjö
      Tyfallsjön sjö
      Tyskmyran myr
      Tyskmyrberget höjd
      Tyskmyrberget berg
      Tyskmyrbäcken bäck
      Tyskmyrdalen dal
      Tyskmyren myr
      Tyskmyråsen ås
      Tyskmyråsen berg
      Tået myr
      Tået väg
      Tällmyrarna myrar
      Tällmyren myr
      Tälltjärnbäcken bäck
      Tälltjärnbäcken vattendrag
      Tälltjärn tjärn
      Tälltjärnen tjärn
      Tällvannsraningen äng
      Tällvattensliden höjd
      Tällvattsliden, Västra kronopark
      Tällvattsliden, Östra kronopark
      Tällvattnet sjö
      Tällvattnet sjö
      Tällvattnet sjö
      Tällvattnet sjö
      Tällvattnet, Lilla sjö
      Tällvattnet, Stora sjö
      Tällvattnet, Stora sjö
      Tällvattsberget berg
      Tällvattsberget höjd
      Tällvattsbäcken bäck
      Tällvattsbäcken vattendrag
      Tällvattsliden lid
      Tällvattsliden lid
      Tällvattsmyren myr
      Tällvattsraningen äng
      Tällvattstjärnbäcken vattendrag
      Tällvattstjärnen tjärn
      Tällvattstjärnen tjärn
      Tällvattstjärn tjärn
      Tällvattsåsen ås
      Törnenabben äng
      Underkullen berg
      Upp-i-Tjälen utmark
      Uppland åker
      Upplandsgärdan åker
      Uppomvadet äng
      Utbölingmyran myr
      Utiraningen äng
      Utkommentjärnen tjärn
      Utkommentjärn tjärn
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcksmyran myr
      Uttermyran myr
      Uttermyrliden lid
      Uttermyrslyet myr
      Uttermyrtjärn tjärn
      Uttertjärnbäcken bäck
      Uttertjärnen, se Ottertjärnen Saknas
      Uttertjärn tjärn
      Uttertjärnmyran myr
      Uttervattnet sjö
      Vaberget höjd
      Vackerbränndalen dal
      Vackerlandet skogstrakt
      Vackermyran myr
      Vackerstrand äng
      Vackerstranden äng
      Vackerstranden äng
      Vackerstranden område
      Vackeråsberget höjd
      Vackeråsberget berg
      Vackeråsen höjd
      Vackeränget äng
      Vadbergen berg
      Valbräntdalen dal
      Vallströmslägdan åker
      Valmyran myr
      Valmyren myr
      Valmyran myr
      Valvbrännan bränna
      Valvgärdan äng
      Valvmyran myr
      Valvmyran myr
      Valvmyren myr
      Valvnäset äng
      Valvnästryckan fors
      Valvsjön sjö
      Valvstycket åker
      Valvtjärn tjärn
      Valvtjärnen tjärn
      Vamås ås
      Vantåsen ås
      Vantåsen ås
      Vantåsmyran myr
      Vantåsmyrarna myrar
      Vargåsen ås
      Vattebrunnäset äng
      Vattuledningen myr
      Vatteledningen äng
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningsmyra myr
      Vatteledningsnäset näs
      Vattemyran myr
      Vatteskolan dal
      Veadalen dal
      Vejsavaudden udde
      Vejsavaviken vik
      Vidhålbäcken vattendrag
      Vihålbäcken bäck
      Vidhålet myr
      Vihålet äng
      Viklundsraddet äng
      Vikraningen röjning
      Vikraningsgroven dike
      Vikraningsholmen udde
      Vikraningsstenen flyttblock
      Vi kärret kärr
      Vilargrubba tjärn
      Vilargrubbkullen kulle
      Vilkaåsen höjd
      Vilkaåsen ås
      Vilstenmyran myr
      Vimyran myr
      Vimyren myr
      Vimyrbäcken bäck
      Vimyrbäcken bäck
      Vinberget höjd
      Vindmyran myr
      Vindmyrbäcken bäck
      Vinet dal
      Vinmyran myr
      Vinmyran myr
      Vinmyren myr
      Vinmyran myr
      Vinmyren myr
      Vinmyren myr
      Vinmyran myr
      Vinmyrbäcken bäck
      Vinmyrbäcken vattendrag
      Vinmyrbäcken bäck
      Vinmyrdammet damm
      Vinmyrmoren myr
      Vinmyrstretet äng
      Vinterlänningen vik
      Vinterviken vik
      Vintervägmyren myr
      Vinåsen höjd
      Vinåsen höjd
      Vinåstjärnen tjärn
      Vinåstjärn tjärn
      Vinäset näs
      Vinäsudden udde
      Viskalångforsen fors
      Viskasjön, Lilla sjö
      Viskasjön, Lilla sjö
      Vitberget höjd
      Vitberget berg
      Vitberget höjd
      Vitbergstjärnen tjärn
      Vitbergstjärn tjärn
      Vitbergsskolan dal
      Vitklippen berg
      Vitklippen höjd
      Vitkomyran myr
      Vitkomyren myr
      Vitlertjärn tjärn
      Vikärret kärr
      Vitlertjärnen tjärn
      Vitmyrberget höjd
      Vitstensberget berg
      Vitstenberget höjd
      Vitterberget berg
      Vittjärnbäcken vattendrag
      Vittjärnbäcken bäck
      Vittjärn tjärn
      Vittjärnliden höjd
      Vittjärnmjölan nipa
      Vittjärnmjölan nipa
      Vitvattnet sjö
      Vitvattnet sjö
      Vitvattsbäcken bäck
      Vitvattsbäcken vattendrag
      Vitvattsjön Saknas
      Viänget äng
      Vojloktjärn tjärn
      Volgsjöbäcken vattendrag
      Volgsjökullen berg
      Volgsjökullen höjd
      Volgsjömyran myr
      Volgsjön sjö
      Volgsjön sjö
      Volva ås
      Volvsjön sjö
      Vorrmyran myr
      Vorrmyrbrännan höjd
      Vorrmyrbäcken bäck
      Vorrvinmyran myr
      Vrimyran myr
      Vångsjön sjö
      Vårthällen stenhäll
      Vårtsten sten
      Vägalägdan åker
      Vägastranden äng
      Vägsmyran myr
      Vägsmyrliden höjd
      Välvingen äng
      Välvsjön Saknas
      Vännäslänningen vik
      Väsmyran myr
      Västansjön Saknas
      Västansjötjärnen sjö
      Västansjötjärn sjö
      Västerbrånan bråna
      Västerbäcken bäck
      Västerhalsen myr
      Västernäset åker
      Västerraningen äng
      Västerrifällmyren myr
      Västerviken vik
      Västerålidberget berg
      Västerålidberget berg
      Västerålidmyren myr
      Västeråsberget höjd
      Västeråsberget berg
      Västeråsen höjd
      Västeråsen höjd
      Vätskålen kulle
      Vätskålen berg
      Växmyren myr
      Vöppelmyren myr
      Yttergårdsudden udde
      Ytterklippen berg
      Ytterklippen berg
      Ytterklippen höjd
      Ytterkärret kärr
      Ytternäset äng
      Ytternäset näs
      Ytternäset näs
      Ytternäset näs
      Ytternäsholmen holme
      Ytterstnäset näs
      Ytterstnäsholmen holme
      Ytterstudden udde
      Ytterstudden udde
      Ytterstuddviken vik
      Yttertjärn tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärn tjärn
      Yxmyren myr
      Åbacken backe
      Åbroeden eda
      Åbroforsen fors
      Åbrogärdan äng
      Åbronäset näs
      Åbroraningen äng
      Åfälla äng
      Åkerberget höjd
      Åkerberget höjd
      Åkerberget berg
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen, Stora holme
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkermyran myr
      Åkermyren myr
      Åkernäset näs
      Åkernäset näs
      Åkernäset åker
      Åkerraningen äng
      Åkerskolan dal
      Åkroken krok i älv
      Åkroken krok i älv
      Åkroken krok i älv
      Åkroken krok i Lögde älv
      Åkroken äng
      Åkrokfällan slåtter
      Ålidberget berg
      Ålidberget berg
      Ålidberget berg
      Ålidberget höjd
      Ålidberget höjd
      Åliddalen dal
      Åliden höjd
      Åliden lid
      Åliden höjd
      Ålidmyran myr
      Ålidmyren myr
      Ålidmyren myr
      Ålidmyren terräng
      Ålidtjärnarna tjärnar
      Ålidtjärnen tjärn
      Ålidtjärn tjärn
      Åmyran myr
      Åmyrbrånan bråna
      Ångermanbalen bergsträckning
      Ångermanbalen höjd
      Åmyran myr
      Ånäset, Södra näs
      Åraningen äng
      Åsmyran myr
      Åsmyran myr
      Åsmyran myr
      Åsmyren myr
      Åviken vik
      Åviken vik
      Äfsingbäcken vattendrag
      Älgforsen fors
      Älgforsen fors
      Älgliden lid
      Älgliden höjd
      Älgmyran myr
      Älgmyren myr
      Älgmyrtjärn tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älskamyran myr
      Älskanäset näs
      Älskaogen og
      Älskaåsen ås
      Älskaåsen höjd
      Ängesbrännan bränna
      Äxingbäcken bäck
      Äxingdalen äng
      Önskanäsheden hed
      Öran, se öre älv Saknas
      Öreströmstjärnen tjärn
      Öreströmstjärn tjärn
      Örån vattendrag
      Örån Saknas /Se
      Östabrånan höjd
      Östabrånan höjd
      Östamyran myr
      Östamyran myr
      Östaåkern åker
      Österdalen dal
      Österstyckberget höjd
      Österstycket lid
      Österviken vik
      Österviksbäcken vattendrag
      Östigärdan åker
      Övermyran myr
      Övermyren myr
      Översjön utvidgning av älv
      Översjön sjö
      Överstfallet fall
      Överänget slåtter

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.