ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Samling 1

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 311 Naturnamn: 84 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 2
Åland ögrupp o. län Bastö Saknas /Se Åland landskap och ögrupp Norrbottnen öppet hav
?Åland ögrupp o. län Bergö by- o. önamn /Se Åland ögrupp Norrhavet öppet hav
Åland ögrupp, hd o. län Bogskären holmar    
Åland ögrupp, hd Bolstad- fled i natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län bolstad ortnamnselement (natn.) /Se    
Åland ögrupp o. län Bolstan(a) natn. /Se    
Åland ögrupp och län Borgen stenlabyrinter /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Borsta(na) natn. /Se    
Åland ögrupp och län Brok Saknas /Se    
Åland ögrupp o. län Brunnströmsgrundet grund /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Båklandsbåken båk /Se    
Åland ögrupp böte ortnamnselement (natn.) /Se    
Åland ögrupp o. län Finbofjärden fjärd /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Finna- fled i bebn. o. natn. /Se    
Åland ögrupp o. län -flöttja (-flöttjorna) eled i natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Fåfängskär ö /Se    
Åland ögrupp o. län Fårkyan Saknas /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Fårkyan »kurra» /Se    
Åland ögrupp o. län Fögelskåran udde /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Fögelskåran udde /Se    
Åland ögrupp Gloet sjönamn /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Hamnö natn. /Se    
Åland ögrupp *Hemmeström Saknas    
Åland ögrupp, landskap o. län Hultmanshällen grund /Se    
Åland ögrupp o. län Högharan holmar /Se    
Åland ögrupp Jarramas grund grund /Se    
Åland ögrupp o. län Järsö natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Knarr- fled i natn. /Se    
Åland ö Kugg- fled i natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Kungs- fled i natn. /Se    
Åland landskap Lappvesi fjärd /Se    
Åland hd o. län Ledsund segelled /Se    
Åland ö Ledsöra ö /Se    
Åland ö -linge, (-inge, -unge) önamnselement /Se    
Åland ö Lågharan holmar o. skär /Se    
Åland ögrupp Låkan ö /Se    
Åland ögrupp, hd o. län Mjölkslätten viknamn /Se    
Åland ögrupp Möträsket natn. /Se    
Åland ögrupp o. län Nyskieran Saknas    
Åland landskap Nåtö ö /Se    
Åland ögrupp, hd o. län Ormö ö /Se    
Åland landskap Rund(el)borg stenlabyrinter /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län *Rödehäll Saknas    
Åland ögrupp, hd o. län Röjmar (Rörmar) natn. /Se    
Åland landskap Röjmar (Rörmar) natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Rönnharan holmar, skär o. dyl. /Se    
Åland ögrupp Sandhaken udde /Se    
Aland ögrupp Signilds ö ö /Se    
Åland landskap Signilskär skärgård /Se    
Åland ögrupp, hd o. län -sjö eled i natn. /Se    
Åland landskap Sked- fled i natn. /Se    
Åland ögrupp, hd o. län Sked- fled i natn. /Se    
Åland ö Skepphus- fled i natn. /Se    
Åland del av Finland Smedje- (Smi-) fled i bebn. o. natn. /Se    
Åland landskap o. län Smi- (Smedje-) fled i bebn. o. natn. /Se    
Åland ögrupp, hd o. län Smörasken natn. /Se    
Åland landskap o. län Snäck- fled i natn. /Se    
Åland landskap, ögrupp Solovjeva grund /Se    
Åland ögrupp, hd o. län Storträsk sjö /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Styrs- fled i natn. /Se    
Åland ögrupp, hd o. l. Svartflotta holme /Se    
Åland ögrupp Svi- fled i bebn. o. natn. /Se    
Åland ögrupp -svia eled i bebn. o. natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Svältesören Saknas /Se    
Åland län *Sværtingsmarum Saknas /Se    
Åland hd o. län Trinneborgs slott stenlabyrinter /Se    
Åland ögrupp Trojenborgs slott stenlabyrinter /Se    
Åland ögrupp, landskap och län Trollstugan grotta /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Trutvik träsk sjö /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Träsket sjönamn /Se    
Åland ögrupp, landskap, län Västerträsk sjö /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Äggesören Saknas /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands hav Saknas    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands hav del av Bottniska viken    
Åland ögrupp Ålands hav vatten    
Åland ö-grupp Ålandshav vatten    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands hav vatten    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands hav vatten    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands hav vatten    
Åland ögrupp, landskap o. län Ålands skärgård skärgård    
Åland ögrupp Äggesören ö? /Se    
Åland ö-grupp eled i natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län Öd- fled i natn. /Se    
Åland ögrupp, landskap o. län -öda eled i natn. /Se    
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland landskap      
Åland ögrupp o. län      
Åland ö-grupp      
Åland uttalsbeteckning      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland landskap o. ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap och län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland landskap      
Åland landskap      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, landskap, län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
?Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ö-grupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp o. län      
Åland landskap      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap, län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ö-grupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ö-grupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp och län      
Åland ögrupp o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp och län      
Åland ögrupp och län      
Åland ögrupp o. län      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ö-grupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp, härad o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap, län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, hd o. l.      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ö-grupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland hd o. län      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp, landskap o. län      
Åland ögrupp, landskap, län      
Åland ögrupp, landskap      
Åland hd o. län      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp, härad      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland hd o. län      
Åland ö (och landskap)      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp      
Åland ögrupp, landskap och län      
Åland hd o. län      
Åland ögrupp och län      
Åland öar      
Åland ö /Se      
Åland ögrupp, landskap o. län /Se      
Åland landskap /Se      
Åland ögrupp /Se      
Åland landskap /Se      
Åland ögrupp, landskap o. län /Se      
Åland ögrupp /Se      
Åland ö /Se      
Åland land /Se      
Åland ö /Se      
Åland del av Finland /Se      
Åland ö /Se      
Åland landskap /Se      
Åland ögrupp /Se      
Åland ögrupp, landskap och län      
Ålands prosteri f. prosteri      
ålänning inbyggarbeteckning      
ålänning inbyggarbeteckning /Se      
Ahvenanmaa finsk benämning på Åland /Se      
Ahvena(n)maa ögrupp /Se      
Bergö ö o. bynamn /Se      
*Olana, se Åland landskap      
Björnaböle Saknas      
»bole» beb.      
Bolstad- fled i ortnamn /Se      
Bolstad- fled i bebn. /Se      
bolstad ortnamnselement /Se      
bolstad ortnamnselement (bebn.) /Se      
Bolstan(a) beb. /Se      
Borsta(na) beb. /Se      
-by eled i bebn. /Se      
*By(a)skalla ortn? /Se      
*By(e)skalle ortn? /Se      
Båthus ortnamnselement /Se      
»bøle» beb.      
-böle eled i bebn. /Se      
-böle eled i bebn. /Se      
»Bölen» bebn. /Se      
-böte ortnamnsefterled /Se      
Daglösa gd? /Se      
*Djupvik Saknas      
»Dickenböle» säteri      
Finn- fled i ortnamn /Se      
Finna- fled i natn. o. bebn. /Se      
Fin(n)by bebn. /Se      
Friggeberg gd(?) /Se      
*Gardhø Saknas      
Gestrikaby Saknas /Se      
Geto Saknas      
»gregersaby», se Grelsby gd      
*Gårdö Saknas      
Gästerby bynamn /Se      
Gästerby by /Se      
Harveckan Saknas /Se      
*Hekklinge Saknas      
*Häcklinge Saknas      
Kytinge Saknas /Se      
*Læpwik Saknas      
Läppvik f. gd el. by      
Ledsöra by /Se      
Postbåtsveckan Saknas /Se      
Ramsholmen ortnamn /Se      
Röjveckan Saknas /Se      
Skepphus ortnamnselement /Se      
Skutveckan Saknas /Se      
Smedje- (Smi-) fled i natn. o. bebn. /Se      
Smi- (Smedje-) fled i natn. o. bebn. /Se      
Sollas gd /Se      
Sollösa, se Sollas gd      
Svi- fled i natn. o. bebn. /Se      
-svia eled i natn. o. bebn. /Se      
Tijdenäs, se Tjurnäs torp      
-tomt eled i ortnamn /Se      
Torp bebn. /Se      
Tosarby Saknas /Se      
*Wargætto Saknas      
*Vigarsböle Saknas      
»wlsaby» by      
Vård- ortnamnselement /Se      
Ålandsöarna ögrupp /Se      
eled i bebn. /Se      
Öd- fled i bebn. /Se      
-öda eled i bebn. /Se      
-öda ortnamnselement /Se      
*ødhe ortnamnselement /Se      
øffrahagha beb.      
Önninge Saknas /Se      
Önningeby by /Se      
»øø» beb.      

Till sidtopp