ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Brändö socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 121 Naturnamn: 29 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 1
Brändö sn /Se Bleckan grund /Se   Vikarören holme
Brändö sn /Se Degerängskobborna nat.namn /Se    
Affwadt, se Åva by Getharan holme /Se    
Asterholma by Gölen kärr /Se    
Asterholma by Gölpa åker /Se    
Asterholma by Halsviken vik /Se    
Asterholma by Helsingholmen ö /Se    
Asterholma by Helsingskär, se Helsingholmen ö    
Asterholma by Hundnabba udde /Se    
Asterholma by Hästnabba udde /Se    
Asterholma by Krusäng äng /Se    
Asterholma by Kållandsripan åkerteg /Se    
Asterholma by /Se Långö ö    
Baggholma by Långö ö    
Baggholma by Långö ö    
Baggholma by Långö Saknas    
Baggholma by Ripan åkerteg /Se    
Baggholma by Salungarna ögrupp /Se    
Baggholma by Smörholm natn. /Se    
Baggholma by Smörklint natn. /Se    
Baggholma by Smörnabba natn. /Se    
Baggholma by Smörsten natn. /Se    
Baggholma by /Se Svartfluttan grund /Se    
Björnholma by Töläng äng /Se    
Björnholma by Vårdbergsböte sjömärke /Se    
Björnholma by Västergölen äng /Se    
Björnholma by Älgnabba udde /Se    
Björnholma by Ödholm ?natn. /Se    
Björnholma by Ölholm holme? /Se    
Björnholma by      
Björnholma by      
Björnholma by      
Björnholma by /Se      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Fiskö by, marklag o. nötlag      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö by      
Fiskö sk. /Se      
Hultberga gd /Se      
Jurmo ö och by      
Jurmo by och ö      
Jurmo ö och by      
Jurmo (förr sn?), by o. ö      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by      
Jurmo by /Se      
Jurmo by /Se      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Koskenpää by      
Kåskennpä, se Koskenpää by      
Koskenpää (=sv. Korsö) by /Se      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by      
Lappo by /Se      
Lappo by /Se      
Offwadarbij, se Åva by      
Owad, se Åva by      
Tolsholma, se Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Åffwadeby, se Åva by      
Åva Saknas      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Åva by      
Öffvade, se Åva by      

Till sidtopp