ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Föglö socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 253 Naturnamn: 41 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Föglö sn Björkö ö    
Föglö sn Bönö Saknas /Se    
Föglö sn Degerön ö /Se    
Föglö sn Flisölandet natn. /Se    
Föglö sn Föglö ö    
Föglö sn Föglö ögrupp /Se    
Föglö sn Föglö ö /Se    
Föglö sn Föglö ö o. sn /Se    
Föglö sn Gråharan holme? /Se    
Föglö sn Gåsharan holme /Se    
Föglö sn Gölen ängsmark /Se    
Föglö sn Gölpa landstäd /Se    
Föglö sn Gölpaviken vik /Se    
Föglö sn Halvfjärdingsharorna skär /Se    
Föglö sn Hamnö Saknas /Se    
Föglö sn Juddö ö? /Se    
Föglö sn Juddö by o. ö /Se    
Föglö sn Juddö ö? /Se    
Föglö sn Jutskär skär /Se    
Föglö sn Killingharan skär /Se    
Föglö sn Kyrklandet ö /Se    
Föglö sn Långharan holme /Se    
Föglö sn Lökharan skär /Se    
Föglö sn Nötö ö? /Se    
Föglö sn Rävaskottet kärr /Se    
Föglö sn Sandö Saknas /Se    
Föglö sn Skevik vik /Se    
Föglö sn /Se Skrakmanharan skär /Se    
Föglö sn /Se Snäckvika vik /Se    
Föglö sn /Se *Spetalsund Saknas    
Föglö sn /Se Spetalsund sund    
Föglö sn /Se Sprängharan skär /Se    
Benö, se Bänö by Svarthara skär /Se    
Benö, se Bänö by Tordmulharan skär /Se    
Björkheda lägenhet /Se Ulversö Saknas /Se    
Björköda lägenhet /Se Ulversöböte sjömärke /Se    
Björsboda by Utö lotsplats    
Björsboda by Vargskär marklag /Se    
Björsboda by Vålbergs skata natn /Se    
Björsboda by Ytterharen udde /Se    
Björsboda by Ämbarsund sund? /Se    
Björsboda by      
Björsboda by      
Björsboda by /Se      
Björsboda by /Se      
Brottö, se Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Bråttö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by      
Brändö by /Se      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Bänö by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby Saknas      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by      
Degerby by /Se      
Degerö ö o. marklag      
Degerö, se Degerby by      
Degerby by /Se      
Finneholm, se Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by      
Finnholma by /Se      
Finnholma by /Se      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by      
Flisö by /Se      
Foghell, se Föglö sn      
Granboda by      
Granboda by o marklag      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by? /Se      
Granboda by /Se      
Grenboda, se Granboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by      
Hastersboda by /Se      
Hastersboda by /Se      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by      
Horsholma by /Se      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by      
Hummersö by /Se      
Husö by? /Se      
Jersida, se Järsö by      
Jersö by? /Se      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö by      
Juddö ö o. by /Se      
Juddö by /Se      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
Kallsö by      
*Kyrkogårdsö gd      
Kållsö, se Kallsö by      
Notö, se Nötö by      
Nötö by och ö      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Nötö by      
Skogboda by? /Se      
Sanda by      
Sanda by      
Sanda by      
Sanda by      
Sanda by      
Sanda by      
Sanda by      
Sandö, se Sanda by      
Skedviken ortnamn /Se      
Skoboda, se Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Skogboda by      
Sommarö by      
Sommarö by      
Sommarö by      
Sommarö by      
Sommarö by      
Sommarö by      
Sommarö by      
?Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonnboda by      
Sonboda by /Se      
Sonnboda by /Se      
Stentorp by? /Se      
Stentorpa by /Se      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by      
Stentorpa by /Se      
Uddö, se Juddö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Ulversö by      
Vargskär marklag      
Vargskär marklag      
Vargskär marklag      
Yddeö, se Juddö by      
Öddeöö by /Se      
*Öoddhö by /Se      
Överö by      
Överö by      
Överö by      
Överö by      
Överö by      
Överö by      
Överö by      

Till sidtopp