ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Hammarlands socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 307 Naturnamn: 26 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 69
Hammarland sn »Bolstan» utjord /Se Hammarland sn Apalaskärret mossmark
Hammarland sn Bolstan åkrar /Se Norrgårds gd Bergskär holme
Hammarland sn Gloskär holme /Se Näsens gd Blänkan grund
Hammarland sn Grundfjärden ägonamn /Se Södergårds gd Bockskär holme
Hammarland sn Gräsviken ägonamn /Se Äppelö by o. ö Bockskärs hällarna grund
Hammarland sn »herman skallas tegh» åkermark? Östergårds gd Bockskärs klobben grund
Hammarland sn Kugghagen hage? /Se   Bockskärs södra grundet grund
Hammarland sn Långmaren ängsmark? /Se   Bådan, se Inre o. Yttre bådan grund
Hammarland sn Långträsk sjö /Se   Bäckskär holme
Hammarland sn Lökskär skär? /Se   Ersklobben holme
Hammarland sn Maren ängsmark? /Se   Esperhamn bukt
Hammarland sn Marsund ägonamn /Se   Getanberg berg
Hammarland by Myrorna ägomark /Se   Grindgärdan åker
Hammarland sn Persängs träsk lågmark /Se   Gränskär holme
Hammarland sn Rudan nat.namn? /Se   Gäddgropen vik
Hammarland sn Rudmyran nat.namn? /Se   Gäddgrops grundet grund
Hammarland sn Signildsskär Saknas /Se   Hamnskär holme
Hammarland sn Skarpbolstad äga /Se   Hamnskärs klobben holme
Hammarland sn Skarpnotö Saknas /Se   Hasselvik vik
Hammarland sn Skevik vik /Se   Inre bådan grund
Hammarland sn Skraptunahagen ägonamn /Se   Jerusalem skog
Hammarland sn Svartnö önamn /Se   Karpona förr åker
Hammarland sn Tomten ägonamn /Se   Klippan holme
Hammarland sn Torsholma holme /Se   Kummelberg berg
Hammarland sn Uppsalaängen äga /Se   Lillhällen grund
Hammarland sn Vargsundet sjö /Se   Långhållet grund
Hammarland sn     Långhällen, se Långhållet grund
Hammarland sn     Långrasten grund
Hammarland sn     Långrastö, se Långrasten grund
Hammarland ö och socken /Se     Läggningbådan grund
Hammarland sn /Se     Lökö ö
Hammarland sn /Se     Medfallsbådan grund
Hammarland sn /Se     Norrgärdan åker
Hammarland sn /Se     Norrskatan udde
Hammarland sn /Se     Norrskatgrundet grund
Bastad, se Posta by     Norsdalsberget berg
Bittböle, se Byttböle by     Notviken vik
Boda by     Näsgrunden grund
Boda by     Pölsan grund
Boda by     Rågrundet grund
Boda by     Saltflyktan holme
Boda by     Saltflyttan, se Saltflyktan holme
Boda by     Själskär, se Sälskär, Norra o. Södra holmar
Boda by     Spjutholmen holme
Boda by     Storhällen grund
Boda by     Stoten grund
Boda by /Se     Sälgrund grund
Boda by /Se     Sälskär, Norra o. Södra holmar
Bodvik by     Södersand vik
Bodvik, se Bovik by     Tistronklobben holme
Bolstad hemman /Se     Tjockanosgrynnan grund
Bolstad by /Se     Tornängen åker
Bondtorp gd /Se     Torskklobbarna, Östra o. Västra holmar
Bovik by     Tre socknars grund grund
Bovik by     Trollklobb holme
Bovik by     Trutstenarna holme
Bovik by     Träskehagen åker
Bovik by     Träskesviken vik
Bovik by     Vadet vik
Bovik by     Vålberg berg
Bovik by     Västergärdan åker
Bovik by? /Se     Västerhagen terräng
Bovik by /Se     Västeråker åker
Bredbolsta by     Yttre bådan grund
Bredbolsta by     Ådklobb grund
Bredbolsta by     Älgviken vik
Bredbolsta by     Äppelö ö
Bredbolsta by     Österlejden åker
Bredbolsta by     Östersand vik
Bredbolsta by      
Bredbolsta by      
Bredbollsta by? /Se      
Bredbolsta by /Se      
Bredbolsta by /Se      
Bredbolstad by /Se      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by      
Byttböle by /Se      
Bådiujch, se Bovik by      
Dieckenbölle, se Djäkenböle by      
Djekenböle by /Se      
Djäkenböle by      
Djäkenböle by      
Djäkenböle by      
Djäkenböle by /Se      
Djäkenböle by /Se      
Drixböle, se Drygsböle by      
Drogsböle, se Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by      
Drygsböle by /Se      
Drygsböle by /Se      
Drägsböle, se Drygsböle by      
Epleö, se Äppelö by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by      
Frebbenby by /Se      
Frebbenby by /Se      
Frebbenby by /Se      
Frebbenby by /Se      
Fremedeby, se Frebbenby by      
Fröbbönby, se Frebbenby by      
Hammarland torp      
Hammarlandstorp, se Torp by      
Hammarlands Torp bebn. /Se      
Helensby, se Hellesby by      
Hellandsby, se Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by      
Hellesby by? /Se      
Hellesby by /Se      
*Hellzetorp gd /Se      
Holm försv. beb. /Se      
*Hälleström Saknas /Se      
Högstorp, se Torp by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby by      
Kattby bageri /Se      
Kattby by /Se      
Knapböle by? /Se      
*Knaverböle bydel /Se      
Krokböle, se Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle by      
Kråkböle gd? /Se      
*Kulla ö, se Skamkulla gd      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolsta by      
Lillbolstad by /Se      
Lillbolstad by /Se      
Lillbolstad by /Se      
Mårby, se Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by /Se      
Mörby by /Se      
Mörby by /Se      
Nifsby, se Näfsby by      
Nipseby, se Näfsby by      
Nordanberg by /Se      
Nordanberg försv. beb /Se      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by      
Näfsby by /Se      
Postad by      
Postad by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by      
Posta by /Se      
Posta by /Se      
Posta by /Se      
Posta by /Se      
Postad by /Se      
Posta(d) by /Se      
Påstad, se Posta by /Se      
Ruaffuerböle, se Rövarböle gd? /Se      
*Rövarböle gd?      
Skalmkulla hemman /Se      
Skamkulla gd      
Skamkulla hemman /Se      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by      
Skarpnåtö by /Se      
Sollas, se Sålis by      
Staffanstorp, se Torp by      
Staffanstorp gd? /Se      
Stenböle äga /Se      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by /Se      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Söderboda, se Boda by /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Torp by /Se      
»Torpkar(l)a nötlag» nötlag /Se      
Trigsböle, se Drygsböle by      
»Westantresk» försvunnet bebn /Se      
Vestermyra gd? /Se      
*Vigarsböle gd el. by      
Västanmyra, se Västmyra by      
Västantorp, se Torp by      
Västerboda, se Boda by      
Västerböle by? /Se      
Västermyra, se Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by      
Västmyra by /Se      
*Wigars bole Saknas /Se      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
Äppelö by      
»ødha» gd?      
Östanträsk gd?      
Östanträsk by? /Se      

Till sidtopp