ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Jomala socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 554 Naturnamn: 54 Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 0
Jomala socken Bolstan område /Se Jomala sn  
Jomala sn »Bolstana» (»Borsta») gravfält /Se    
Jomala sn Bolstana gravfält /Se    
Jomala sn »Borsta» (»Bolstana») gravfält /Se    
Jomala sn Borstaberg höjd /Se    
Jomala sn Borstan område i terräng /Se    
Jomala sn Byvarvan ägonamn /Se    
Jomala sn »Båhlstad» område i terräng /Se    
Jomala sn Espholm holme /Se    
Jomala socken Harmobergen berg /Se    
Jomala sn Gesterbo marklag /Se    
Jomala sn Gregersö obebyggd utäga, förr ö /Se    
Jomala sn Gräset vik /Se    
Jomala sn Gullhöga gravfält /Se    
Jomala by Hagesviken natn /Se    
Jomala sn Harmåbergen berg /Se    
Jomala sn Högvalla område /Se    
Jomala sn Kungsholm holme /Se    
Jumala sn Kungsnäsudden udde /Se    
Jomala sn Lemströms kanal kanal /Se    
?Jomala sn Lillbollstavik vik /Se    
Jomala sn Lobolsta(d) gravfält /Se    
Jumala sn Långnäsudd udde /Se    
Jumala sn Narmo skogsområde /Se    
Jomala sn Narmo skogstrakt /Se    
Jomala sn Orrviken ägonamn /Se    
Jumala sn Rarkgården ö /Se    
Jomala sn Sebbolsta gravfält /Se    
Jumala sn Sebbolsta gravfält /Se    
Jomala sn Signildsbacka gravfält /Se    
Jomala sn Skeppshuskrok del av ängsmark /Se    
Jumala sn Skevik vik /Se    
Jomala sn Skevik vik /Se    
Jomala sn /Se Skrapängen ängsmark /Se    
Jomala sn Slemmern fjärd /Se    
Jomala sn Snäckvik ägonamn /Se    
Jomala sn Snäckviken åker (f.d. vik) /Se    
Jumala sn Stenvarvan ägonamn /Se    
Jumala sn Storvarvan ägonamn /Se    
Jomala sn Sund marklag /Se    
Jomala sn Sundet odlingsmarker /Se    
Jomala sn Sundet åkrar /Se    
Jomala sn Svibyån å /Se    
Jomala sn Sviby å(n) vattendrag /Se    
Jomala sn Tallöga terräng /Se    
Jomala sn Tomtbacka ängsbacke med gravfält /Se    
Jomala sn Tomtbacken backe /Se    
Jomala sn Trångsundet sjö? /Se    
Jomala sn Täkter äng /Se    
Jomala sn Vargsundet sjö /Se    
Jomala sn Vargsundet sjö /Se    
Jomala sn »Øningiawiik» hamnplats /Se    
Jomala sn *Önningevik vik    
Jomala by o. sn /Se Ösundet sjö /Se    
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala Saknas /Se      
Jomala ortnamn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Jomala sn /Se      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by      
Andersböle by /Se      
Backa förr hemman /Se      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by      
Björsby by /Se      
Björsby by /Se      
Bole, se Hindersböle by      
Boskeböle, se Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by      
Buskböle by /Se      
Buskböle by /Se      
Buskböle by /Se      
Böle = Hindersböle by /Se      
Böled, se Hindersböle by      
Böllet, se Hindersböle by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarlby by /Se      
Dalkarlby by /Se      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by      
Djurvik by /Se      
Djurvik by /Se      
Eneböle, se Ödanböle by      
Gesterbo marklag      
Gesterbo marklag      
Gesterby Saknas /Se      
Golby, se Gölby by      
Gottby by      
Gottby by      
?Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by      
Gottby by /Se      
Gottby by /Se      
Gottby by /Se      
Gottby by /Se      
Grind hemman /Se      
*Grotaby Saknas      
Gudelögbole, se Hindersböle by      
Gåteby, se Gottby by      
*Gästerbo marklag Saknas /Se      
*Gæstrikaby Saknas /Se      
»Gæstrikaby» = Ytter- o. Överby byar /Se      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by      
Gölby by /Se      
Gölby by /Se      
Gölby by /Se      
Gölöffzbölle, se Hindersböle by      
Hammarruda by /Se      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by      
Hammarudda by /Se      
Hindersböle by /Se      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by      
Hindersböle by /Se      
Hindersböle by /Se      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by      
Ingby by /Se      
Iterby, se Ytterby by      
Iternäs, se Ytternäs by      
Jettböle by      
Jomala by      
Jomala by      
Jomala by      
Jomala by      
Jomala by      
Jomala by      
Jomala by och socken /Se      
Jomala by /Se      
Jumalaby by      
Jumalaby by, marklag o. nötlag      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomalby by      
Jomaltorp, se Torp by      
Jumala, se Jomala sn      
Jäckböle, se Jättböle by      
Jäckböle by /Se      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle by      
Jättböle, se Jäckböle by      
Jättböle by? /Se      
Jättböle by /Se      
Kalmar by      
Kalmar by      
Kalmar by      
Kalmar by      
Kalmar by      
Kalmar by      
Kalmar Saknas /Se      
Kalmar, se Västerkalmar by      
Kalmar, se Österkalmar by      
Kalmare by      
Kalmare, Väster- och Öster- byar /Se      
Kalmare, Väster- o. Öster byar /Se      
Kalmare, Väster- och Öster byar /Se      
Kalmar(e) by /Se      
Kalmare, Väster o. Öster byar /Se      
Kalmarna förr by /Se      
Kalmsta bebn. /Se      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by      
Karrböle by /Se      
Karrböle by /Se      
Karrebo, se Karrböle by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by      
Kila by? /Se      
Kila gd? o. by /Se      
Konungsböle by? /Se      
Konungsö, se Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by      
Kungsö by /Se      
Långnäs förr by /Se      
Mickleby, se Möckelby by      
Mickleö, se Möckelö by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by      
Möckelby by /Se      
Möckelby by /Se      
Möckelö by /Se      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by      
Möckelö by /Se      
Möckelö by /Se      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by      
Norrsunda by /Se      
Norrsunda by /Se      
Norrsunda by /Se      
Nårsund, se Norrsunda by      
Offwerbij, se Överby by      
Prästgården bebn. /Se      
»ragnasbøle» by      
*Ragnasböle Saknas      
»Ragnasböle» bebn /Se      
Rasmansböle hemman /Se      
Rasmansböle by /Se      
Rasmusböle hemman /Se      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by      
Ringsböle by /Se      
Ringsböle by /Se      
Ringsböle by /Se      
Sjöstorp Saknas      
Sund marklag      
Sund marklag      
Sund marklag      
Sund marklag      
*Sund? by? /Se      
*Sund by? /Se      
»Sund(e)karla marklag» distriktsnamn /Se      
Sureby, se Sviby Saknas      
Sviby by      
Sviby by /Se      
Sviby by      
Sviby by, marklag och nötlag      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by      
Sviby by /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by      
Södersunda by      
Södersunda by /Se      
Södersunda by /Se      
Södersunda by, marklag o. nötlag      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersund by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by      
Södersunda by /Se      
Södersunda by /Se      
Södersunda by /Se      
Södersunda by /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Torp by /Se      
Torp by /Se      
Ulfsby by /Se      
Ulvsby by      
?Ulvsby by      
Ulvsby by      
Ulvsby by      
Ulvsby by o. marklag      
Ulvsby by      
Ulvsby by /Se      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by      
Vargsunda by /Se      
Vargsunda by /Se      
Vargsunda by /Se      
Vesterkalmare by /Se      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by      
Västansunda by /Se      
Västansunda by /Se      
Västansunda by /Se      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by      
Västerkalmar by /Se      
Västerkalmare by /Se      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by      
Ytterby by /Se      
Ytternäs by o. näs      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by      
Ytternäs by /Se      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödanböle by      
Ödenböle, se Ödanböle by      
Ödanböle gd? /Se      
Ödanböle by /Se      
Ödneböle, se Ödanböle by      
Öningavik f. tingsställe      
Önninge Saknas      
Önninge by /Se      
Önninge by /Se      
Önningeby Saknas      
Önningeby Saknas      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby Saknas      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by      
Önningeby by /Se      
Önningby by /Se      
Önningeby by /Se      
Önningeby by /Se      
Önningeby by /Se      
Önningsby by /Se      
Önningsby by /Se      
Önningsby by /Se      
Önningsby by /Se      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmar by      
Österkalmare by /Se      
Österkalmar by /Se      
Österkalmare by /Se      
»østrakalmarna», se Kalmar beb.      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by      
Överby by /Se      
Övernäs tidigare by      

Till sidtopp