ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Kumlinge socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 81 Naturnamn: 12 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 31
Kumlinge sn Blekan grund /Se   Buskharan holme
Kumlinge sn Lappo holme o. äng /Se   Bäcklands hällarna grund
Kumlinge sn Norrgrynnsblekan grund /Se   Bäcklandsören holme
Kumlinge sn Smörgylpa åkerdel /Se   De höga holmar
Kumlinge sn Smörjölpå, se Smörgylpa åkerdel /Se   De låga holmar och grund
Kumlinge sn Smörklobb natn. /Se   Flöjen holmar och grund
Kumlinge sn Snäckö ö /Se   Flöjskär, se Flöjen holmar och grund
Kumlinge sn Sparvharan skär /Se   Flöjskärslandet, Stora, se Stora Flöjskärslandet holme
Kumlinge sn Vårholm landfast holme /Se   Gräsharan grund
Kumlinge sn Vårholms bötet berg /Se   Halsharan holme /Se
Kumlinge sn Ödeskumlet natn /Se   Hamnharan grund /Se
Kumlinge sn Ödesängskärret natn /Se   Hemörarna holmar
Kumlinge sn     Hemören, se Hemörarna holmar
Kumlinge sn     Hötterbådan holme
Kumlinge sn     Luskskär skär
Kumlinge sn     Norrskär, se Pattskär, Norra och Södra holmar
Kumlinge sn     Ormskär grund
Kumlinge sn     Pattskär, Norra och Södra holmar
Kumlinge sn     Rödskär holme
Kumlinge sn     Rödskärs norra landet holme
Kumlinge sn     Rödskärs södra grunden grund
Kumlinge sn     Sjursten holme
Kumlinge sn /Se     Sparvharan holme
Kumlinge sn /Se     Stora Flöjskärslandet holme
Kumlinge sn /Se     Svartstenarna grund
Kumlinge sn /Se     Såten skär
Kumlinge sn /Se     Västerläget holme
Kumlinge sn /Se     Yxskär ö
Kumlinge sn /Se     Österläget holme
Birkö, se Björkö by     Österläget holme
Björkö by     Östra låga, se Österläget holme
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by /Se      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by      
Enklinge by /Se      
Enklinge by      
Enklinge by      
*Hagaholm Saknas      
Jokopos gd /Se      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge by      
Kumlinge ort /Se      
Sankt Anna kyrka kyrka      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by      
Seglinge by /Se      
Seglinge by /Se      
Seglinge by /Se      
Seglinge by /Se      
Snäckö by /Se      
Thorsholma gd? /Se      
Åva by /Se      
Änklingeby, se Enklinge by      

Till sidtopp