ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Kökars socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 79 Naturnamn: 62 Bebyggelsenamn: 16 Naturnamn: 148
Kökar sn Alviksböte (Munkböte) berg /Se Kökar sn Bergharuna grund
Kökar sn Bleken fiskeplats /Se Eves gd Bergsskär ö
Kökar sn Bockharan holme /Se Gregers gd Bredmansgadden skär
Kökar sn Brödharan skär /Se Hanfolks gd Buskskären, se Busskären holmar
Kökar sn Bässaharorna holme /Se Kille gd Busskären holmar
Kökar sn Finnharan, N. och S. skär /Se Killefolks, se Kille gd Busskäret, Norr- och Söder- holmar
Kökar sn Finnö ö /Se Klis, se Västerklis och Österklis gd:ar Busskärssund sund
Kökar sn Gjusharan skär /Se Landsholm gd Busskärssundkläppen grund
Kökar sn Gråharan holme /Se Maffols, se Matsfolks gd Båtskär holme
Kökar sn Gåsharan holmar /Se Matsfolks gd Bässaharuna grund
Kökar sn ?Hamnö ö Nämndemans gd Dödmanskär skär
Kökar sn ?Hamnö ö Skinnars gd Enskär holme
Kökar sn Hamnö ö /Se Ståns gd Fjärdbådan grund
Kökar sn /Se Hellsö ö och by /Se Västerklis gd Gadden holmar och grund
Kökar sn /Se Hellsö ö o. by /Se Västernäs gd Gjuskobben grund
Kökar sn /Se Hellsö ö? /Se Österklis gd Gloskär holme
Kökar sn /Se Helsingö ö o. by /Se   Gloskär skär
Finneholm, se Finnö by Höjandesharan skär /Se   Gloskärs ören holme
Finnö by Höterharan holme /Se   Glossholmarna holmar
Finnö by I kyrkan, se Kyrkan vik   Gåsskär skär
Finnö by Innerharan holme /Se   Halmgadden grund
Finnö by Kalen natn /Se   Halvvägslägnen grund
Finnö by Kalharan holme /Se   Hemmingsharuna grund
Finnö by Ka(r)lin bergklack /Se   Horsskär ö
Finnö by Kedjonbådan grund /Se   Hundskär holme
Finnö by Klovharan skär /Se   Högkobben, se Vängskärs Högkobben kobbe
Halsingsö, se Hellsö by Kuggskär skär? /Se   Höjandesharun kobbe
Hellsö by Kyrkan vik /Se   Idholm holme
Hellsö by Källkärs kannan bergsformation /Se   Innerskär holme
Hellsö by Käringharan skär /Se   Kalen ö
Hellsö by Kökar ö   Kalfjärd fjärd
Hellsö by Långskottet grund /Se   Kalharun halvö
Hellsö by Lökharorna holmar? /Se   Kalongskäret holme
Hellsö by Melharan udde /Se   Karlharun, se Kalharun halvö
Hellsö by /Se Munkböte (Alviksböte) berg /Se   Karlön, se Kalen ö
Helsingsö, se Hellsö by Mörskär, Öster- och Väster öar   Kannskär, se Kantskär holme
Karlby by Norr-Petbrant fiskeplats /Se   Kantskär holme
Karlby by Nybleken grynna /Se   Kantskärs koporten stenar
Karlby by Nördestharan holme /Se   Klisharuna holmar och grund
Karlby by Revahara grund /Se   Klovharuna grund
Karlby by Ruggharan holme /Se   Klovkobben Saknas
Karlby by Rävahara grund /Se   Klänkjorna grund
Karlby by Sinsälla ö /Se   Koppskär holme
Karlby by /Se Själfittharan holme /Se   Korslängan grund
Karlby by /Se Själpattharan holme /Se   Korslägnen, se Korslängan grund
Karlby by /Se Skevik vik /Se   Krokvarpuddar udde
Karlby by /Se Skorvatharan skär /Se   Krummen holme
Kyrkogårdsö by Smörkobben natn /Se   Krummkläpparna grund
Kyrkogårdsö by Sprängharan holme /Se   Kumelkläppen Saknas
Kyrkogårdsö by Svartharan grund /Se   Kummelskär holme
Kyrkogårdsö by Söder-Kalharan holme /Se   Kösholm holme
Kyrkogårdsö by Tistronharan holme /Se   Lillrevet grund
Kyrkogårdsö by Tordmulharan grund /Se   Lill-Sandskär holme
Kyrkogårdsö by Trädgårdsharorna holmar /Se   Lillökharuna grund
Kökars kloster f. kloster /Se Utbåda skär /Se   Ljusharun grund
Kökars kloster f. kloster /Se Vaktanböte sjömärke /Se   Ljuskobben grund
Kökar f. kloster /Se Vitharan holme o. skär /Se   Ljuskobben, se Vängskärs Ljuskobben grund
Kökars kloster f. kloster Vålö berg /Se   Loppö terräng
Kökar f. kloster Vårdberg berg? /Se   Loppöfjärd vik
Kökars kloster f. kloster Västernorrharan holme /Se   Lunderböte holme
Skedudden ortnamn /Se Ytterharan skär /Se   Lång-Busskär, se Långvägskär holme
Skedviken ortnamn /Se Örharorna holme /Se   Långvägskär holme
Tjockar, se Kökar sn     Lökharuna, se Lillökharuna och Storlökharuna Saknas
Tjökar, se Kökar sn     Marskär holme
Österbygge by     Marskär skär
Österbygge by     Mellangadden grund
Österbygge by     Mjoö ö
Österbygge by     Molsharuna holmar och grund
Österbygge by     Morgonskär skär
Österbygge by     Mosharun, se Molsharuna holmar och grund
Österbygge by /Se     Måskläppen holme
Österbygge by /Se     Måsskär, Väster- och Öster- holmar
Överboda by     Måsskärs kobbarna grund
Överboda by     Mörskäret, se Vängskärs Mörskäret holme
Överboda by     Namnlösharun grund
Överboda by     Nasskär holme
Överboda by     Norr-Kummelkläppen grund
Överboda by     Norrsundet, se Östersundet vik
»Överby» nu försvunna beb /Se     Nätgadden grund
      Nöt-Boskär, se Nöttbergsskär ö
      Nöttbergsskär ö
      Partuvan, Väster- och Öster- grund
      Pattonskär skär
      Pattonskär skär
      Pattonskärs kläpparna grund
      Pattonskärskobbarna grund
      Pikonskär holme
      Pikonskärs kläpparna grund
      Revuskär holme
      Rödskär, Norr- och Söder- holmar
      Rögoskär holme
      Sandkobbsrevet, se Sandskobbrevet grund
      Sandskobbarna grund
      Sandskobbrevet grund
      Sandskär holme
      Själtråskär holme
      Själtråskär skär
      Själtråskärs kläppen grund
      Skataskär holme
      Skituskär, se Själtråskär holme
      Skorvatharun grund
      Slevharun grund
      Små-Stackskären holmar och grund
      Stackskärsharun, Norra och Södra holmar
      Stackskärsharuna holmar
      Stenskär holme
      Stenskärs ören grund
      Stoffsharun skär
      Storbergskär ö
      Stor-Boskär, se Storbergskär ö
      Storlökharuna grund
      Storrevet ö
      Stor-Stackskär holme
      Stubbskär holme
      Sundkläpparna grund
      Sundskär skär
      Svärtskär skär
      Svärtskärs bådarna grund
      Söder-Kummelkläppen grund
      Torskär holme
      Ubbenholma ö
      Ubbenholmsfjärden fjärd
      Ubbenholmskläppen grund
      Utterkobben grund
      Vettakläppen, se Vängskärs Vettakläppen grund
      Viggskär holme
      Viggskärs kläppen grund
      Vitharun holme
      Vålö berg
      Vängskär holme
      Vängskärs Högkobben kobbe
      Vängskärs Mörskäret holme
      Vängskärs Ljuskobben grund
      Vängskärs Vettakläppen grund
      Västergadden skär
      Västerklovkobben grund
      Västerklänkjan, se Klänkjorna grund
      Önsholm udde
      Önsholms kläppen, Västra o. Östra holmar
      Örharun holme
      Örnsholm, se Önsholm udde
      Örskär grund
      Östergadden holmar och grund
      Österklovkobben grund
      Österklänkjan, se Klänkjorna grund
      Öster-Sandkobben, se Öster-Sandskär holme
      Öster-Sandskär holme
      Östersundet vik

Till sidtopp