ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Lemlands socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 264 Naturnamn: 33 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Lemböte sn /Se Björkö ö    
Lemböte sn /Se Bläsan berg /Se    
Lemland sn Bodkargölen natn /Se    
Lemland sn Bodkarsjön sjö /Se    
Lemland sn Bodkarön ö /Se    
Lemland sn Bolstan betesmark /Se    
Lemland sn Dragsvik natn /Se    
Lemland sn Fellgårskär holme    
Lemland sn Grundfjärd ägonamn /Se    
Lemland sn Hamnbacken strandsluttning /Se    
Lemland sn Hamnfjärden fjärd /Se    
Lemland sn Hamnnäsviken vik /Se    
Lemland sn Hamnskär holme /Se    
Lemland sn Järsö, Lilla o. Stora öar /Se    
Lemland sn Kajtoviken vik /Se    
Lemland sn Kajtoviken vik /Se    
Lemland sn Kaitoviken vik? /Se    
Lemland sn Kasberget berg /Se    
?Lemland sn Kungsholm ö /Se    
Lemland sn Lemböte sjömärke /Se    
Lemland sn Lemland ö och socken /Se    
Lemland sn Lemland halvö /Se    
Lemland sn Lemströms kanal kanal /Se    
Lemland sn Lillbolsta terrängområde /Se    
Lemland sn Lillbolstaviken vik /Se    
Lemland sn Långvik åkrar /Se    
Lemland sn Mansel skogsområde /Se    
Lemland sn Skedholm ö /Se    
Lemland sn Slemme(r)n fjärd /Se    
Lemland sn Svinö ö    
Lemland sn /Se Svinö ö    
Lemland sn /Se Svinö Saknas /Se    
Lemland sn /Se Ängslebötet berg /Se    
Lemland socken /Se      
Lemland sn /Se      
Lemland sn /Se      
Lemland sn /Se      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by      
Bengtsböle by /Se      
Biorckelundh, se Björklund by      
Birkelund, se Björklund by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by      
Bistorp by /Se      
Bistorp by /Se      
Bistorp by /Se      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by      
Björklund by /Se      
?*Böle Saknas      
*Böle Saknas      
*Böle Saknas /Se      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by      
Flaka by /Se      
Flaka by /Se      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by      
Granboda by /Se      
Granboda by /Se      
Granboda by /Se      
Grenboda, se Granboda by      
Grännboda, se Granboda by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs by      
Haddnäs hemman /Se      
Haddnäs by /Se      
Haddnäs by /Se      
Hamnnäs hemman /Se      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by /Se      
Hellestorp gd      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp gd      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp by      
Hellestorp gd /Se      
Hellestorp by /Se      
Hellestorp by /Se      
Huessingboda, se Vässingsboda by      
Jersida, se Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by      
Järsö by /Se      
Jersö by o. holme /Se      
Järsö by o. holme /Se      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by      
Knutsboda by /Se      
Krogstad by? /Se      
Kulla förr namn på del av by /Se      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by      
Lemböte by /Se      
Lemböte by /Se      
Lemböte by /Se      
Lemböte by /Se      
Lemböte by /Se      
Lemland ö /Se      
Lömbötteö, se Lemböte by      
Mansel skogsområde /Se      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Notö, se Nåtö by      
Nyhamn Saknas /Se      
Nyhamn Saknas /Se      
Nårby, se Norrby by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by      
Nåtö by /Se      
Rolstorp, se Rörstorp by      
Rölstorp, se Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by      
Rörstorp by /Se      
Rörstorp by /Se      
Söderby by      
Söderby by      
Soderby, se Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Söderby by      
Vasingboda, se Vässingsboda by      
Vessingsboda by      
Vesterängas gd? /Se      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by      
Vässingsboda by /Se      
*Väster marklag      
*Väster marklag      
*Väster marklag      
Västeränga gd      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by      
Västeränga by /Se      

Till sidtopp