ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Lumparlands socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 4 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Lumparland sn Kapellviken vik /Se    
Lumparland sn Lumparen fjärd /Se    
Lumparland sn Långnäsudd udde /Se    
Lumparland sn Norrboda marklag o. nötlag /Se    
Lumparland sn      
Lumparland ö och socken /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Lumparland sn /Se      
Boda, se Norrboda by      
*Broholm Saknas      
Böle hemman /Se      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by      
Klemetsby by /Se      
Klemetsby by /Se      
Klemetsby by /Se      
Krogstad by      
Krogstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad by      
Krokstad bebn /Se      
Krokstad Saknas /Se      
Krokstad by /Se      
Lompeby, se Lomparby by      
Lomps, se Lumpsby by      
Lumparby by      
Lumparby by o marklag      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by      
Lumparby by /Se      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by      
Lumpsby by /Se      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by      
Norrboda by /Se      
Norrboda by /Se      
Nårboda, se Norrboda by      
Skag hmn /Se      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      
Svinö by      

Till sidtopp