ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Saltviks socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 638 Naturnamn: 86 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Saltvik sn Apalsved natn /Se    
Saltvik sn Askarböle åker /Se    
Saltvik sn Askarträsk sjö /Se    
Saltvik gård o. sn Askarträsk sjö /Se    
Saltvik by Balso(na) äng /Se    
Saltvik sn Ballso(-na) äng /Se    
Saltvik sn Barsgrund Saknas /Se    
Saltvik sn Belsen äng /Se    
Saltvik sn Björnöda näs /Se    
Saltvik sn Björnöda dal /Se    
Saltvik sn Björnöda åker /Se    
Saltvik sn Björnöda åker /Se    
Saltvik sn Björnödabergen berg /Se    
Saltvik sn Björnödaviken vik /Se    
Saltvik sn Bokarträsk natn /Se    
Saltvik sn Borgö halvö /Se    
Saltvik sn Boxö by o. ö /Se    
Saltvik sn Brattena lågmark /Se    
Saltvik sn Brattö lågmark /Se    
Saltvik sn Brattösdiket vattendrag /Se    
Saltvik sn Brustaviken vik /Se    
Saltvik sn »Brusta Öhrn beteshaga» udde /Se    
Saltvik sn Brännfall natn /Se    
Saltvik sn Dragede(t) ed /Se    
Saltvik sn Dragedet näs /Se    
Saltvik sn Dragedet område /Se    
Saltviks kyrka kyrka Dragedet näs /Se    
Saltvik sn Dragedsklint klint /Se    
Saltvik sn Dragöda ägonamn /Se    
Saltvik sn »Gårdstå» strandparti /Se    
Saltvik sn Gölvik terrängbeteckning /Se    
Saltvik sn »Göstu» strandparti /Se    
Saltvik sn Hammaren terrängnamn /Se    
Saltvik sn Hamnholmen holme /Se    
Saltvik sn ?Hamnö ö    
Saltvik sn ?Hamnö ö    
Saltvik sn ?Hamnö ö    
Saltvik sn Hjortö halvö /Se    
Saltvik sn Horsklint berg /Se    
Saltvik sn Horsmyran äng /Se    
Saltvik sn Högarna backe /Se    
Saltvik sn Högåker åker /Se    
Saltvik sn Kolsta(d)ström natn /Se    
Saltvik sn Kolsta(d)sund natn /Se    
Saltvik sn *Kuggeviks äng Saknas    
Saltvik sn Kuggnabba bergudde /Se    
Saltvik sn Kuggsund vattendrag /Se    
Saltvik sn Kuggsundet sund /Se    
Saltvik sn Kuggsundet sund /Se    
Saltvik sn Kuggsundet sund /Se    
Saltvik sn Kvarnbacken, Larsas gravfält    
Saltvik sn Kvarnboviken vik /Se    
Saltvik sn Kvarnboviken vik /Se    
Saltvik sn Larsas Kvarnbacken gravfält /Se    
Saltvik sn /Se *Lycköda ägonamn /Se    
Saltvik socken /Se Lycköga åker /Se    
Saltvik sn /Se Lyckö(sveden) natn /Se    
Saltvik sn /Se Lyttö(äng) natn /Se    
Saltvik sn /Se Lö(c)köga (äng) natn /Se    
Antböle by *Lököda ägomark /Se    
Antböle by Maren ängsmark /Se    
Antböle by Mora äng /Se    
Antböls by o. marklag Mora träsk sjö /Se    
Antböle by Myran område i terräng /Se    
Antböle by Mösjön sjö /Se    
Antböle by Mösjön sjö /Se    
Antböle by Mösund sankmark /Se    
Antböle by Norra pallen fiskeplats /Se    
Antböle by Nötviken vik /Se    
Antböle by Potten sjö /Se    
Antböle by Rönnharorna holmar /Se    
Antböle by Saltvik vik /Se    
Antböle by Snäckbacka backe o. äng /Se    
Antböle by /Se Snäckbacka backe o. äng /Se    
Antböle by /Se Strömma träsk sjö /Se    
Askarböle nu försvunnen beb /Se Syllöda träsk sjö /Se    
Askarböle Saknas /Se Tjärnen sjö /Se    
Bertby by Tomten åker /Se    
Bertby by Vattingen grund /Se    
Bertby by Vattsvedja natn /Se    
Bertby by Ytterängen ängsmark /Se    
Bertby by Åsbacka höjd /Se    
Bertby by och marklag Ästnabba odlingsområde /Se    
Bertby by Ödesgärdan åker /Se    
Bertby by Ödesåker natn /Se    
Bertby by Överängen äga /Se    
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by /Se      
*Bo? by /Se      
Bockstadsö, se Boxö by      
Boda, se Kvarnbo by      
»Bodha» by /Se      
*Bodha(r) by /Se      
Bogstadsö, se Boxö by      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda gd      
Borgboda by? /Se      
Borgboda gd /Se      
Borgö fornborg /Se      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö by      
Boxö hmn /Se      
Boxö ö o. by /Se      
Boxö by /Se      
Brusta torp /Se      
Brusta tp /Se      
Båckstaffzö, se Boxö by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by      
Daglösa by /Se      
Daglösa by /Se      
Daglösa by /Se      
Dragöda tp /Se      
Dragöda torp /Se      
Eden gd /Se      
Eden hemman /Se      
Fremedeby, se Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by      
Främmanby by /Se      
Främmanby by /Se      
Germundö hg      
Germundö hg      
Germundö gd      
Germundö gd      
Germundö gd /Se      
Germundö gd /Se      
Grantomt lht /Se      
Gren by      
Gren by      
Gren by      
Gren by      
Gren by      
Gren by      
Grän gd /Se      
Grän (Grön) gd /Se      
Gränn, se Gren by      
?Grön (Grän) gd /Se      
?Haga by      
?Haga kungsgård      
Haga gd      
Haga gd      
Haga kungsgård      
Haga by      
Haga hg      
Haga by      
Haga gd      
Haga gd      
Haga hg      
Haga by      
Haga gd /Se      
Haga gd /Se      
Hamnholmen ö      
Hamnholmen lht /Se      
Hampöholmen, se Hamnholmen ö      
Haralax, se Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by, marklag och nötlag      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by      
Haraldsby by /Se      
Hijörtteöö, se Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by och nötlag      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by      
Hjortö by /Se      
Hjortö by /Se      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by      
Hullby by /Se      
Högtomt lägenhet /Se      
Kirmundö, se Germundö gd      
*Kolstad försvunnet bebn /Se      
Kolstad gd? /Se      
Kroklund hemman o. del av by /Se      
Kråk(e)lund hemman o. del av by /Se      
Kuggböle by och marklag      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle by      
Kuggböle gd? /Se      
Kuggböle by /Se      
Kuggböle gd o. by /Se      
Kuggböle by /Se      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by      
Kvarnbo by /Se      
Kvarnbo by? /Se      
Kvarnbo by /Se      
Laby by      
Laby by      
Laby by      
Laby by      
Laby by      
Laby by      
Laby by /Se      
Laby by /Se      
Laffzeböle, se Lavsböle by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by      
Lagmansby by /Se      
Lagmansby by /Se      
Lagmansby by /Se      
Lamborgs ö, se Långbergsöda by      
Lammatzby, se Lagmansby by      
Langbersö, se Långbergsöda by      
Lapseböle, se Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle by      
Lavsböle gd /Se      
Lavsböle by      
Lavsböle by /Se      
Lavsböle by /Se      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö by      
Lavö gd o. by /Se      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by      
Liby by /Se      
Liby by /Se      
Longbersö, se Långbergsöda by      
?Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by, marklag och nötlag      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda by      
Långbergsöda Saknas /Se      
Långbergsöda by /Se      
Långbergsöda by /Se      
Långbergsöda by /Se      
Långbergsöda by /Se      
Långbergsöda by /Se      
Läffö, se Lavö by      
Mittiby hemman /Se      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Nääs by      
Näs by /Se      
Näs by /Se      
Odkarbij, se Ödkarby by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by      
Ovanåker by /Se      
Persby gd /Se      
Rangsby by      
Rangsby by      
Rangsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by /Se      
Rangsby by      
Rangsby by      
Rangsby by, marklag och nötlag      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Ragnsby by      
Rangsby by /Se      
Rangsby by /Se      
Rangsby by /Se      
Ridsböle, se Ryssböle by      
Rijssö, se Ryssö by      
Risseböle, se Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by      
Ryssböle by? /Se      
Ryssböle by /Se      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by      
Ryssö by? /Se      
Ryssö by /Se      
Rösziö, se Ryssö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö by      
Saggö hmn /Se      
Saggö by /Se      
Silloda, se Syllöda by      
Skärbaggeböle, se Antböle by      
Skärbaggeböle by /Se      
Snäckbacka tp /Se      
Snäckbacka torp /Se      
Sollas, se Sålis by      
Sonn(e)röda by? /Se      
Sonröda gd      
Sonröda gd      
Sonröda by      
Sonröda by      
Sonröda by /Se      
Sonröda by /Se      
Sonröda by /Se      
Sonröda by /Se      
Sonnröda by /Se      
Sonröda by /Se      
Sonröda by /Se      
Stierrebaggaböle, se Antböle Saknas      
»Stierrabaggabøle» Saknas      
?Strand beb.      
Strand gd      
Strand gd      
Strand gd      
Strand gd      
Strand gd      
Strand nu försvunnet hemman (eller bydel) /Se      
Strömma Saknas      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by      
Strömma by /Se      
*Sygwortzstada Saknas      
»Sygwortzstadha» försvunnet bebn /Se      
*Sygworzstada försvunnet ortnamn /Se      
*Sygwortzstadha Saknas /Se      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by och marklag      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by      
Syllöda by /Se      
Syllöda Saknas /Se      
Syllöda by /Se      
Syllöda by /Se      
Syllöda by /Se      
Syllöda by /Se      
Syllöda by /Se      
Syllöda by /Se      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sålis by /Se      
Sållas, se Sålis by      
Sålloda, se Syllöda by      
Södlöda, se Syllöda by      
Söllöda, se Syllöda by      
Tengsö, se Tängsöda by      
Tingsö, se Tängsöda by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by      
Toböle by /Se      
Toböle by /Se      
Tengsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by och marklag      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by      
Tängsöda by /Se      
Tängsöda? Saknas /Se      
Tängsöda by /Se      
Tängsöda by /Se      
Tängsöda by /Se      
Tängsöda by /Se      
Tängsöda by /Se      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by      
Vassböle by /Se      
Vassböle by /Se      
Vassböle by /Se      
Vastböle, se Vassböle by      
Vastböle by      
Vivast(e)by gd /Se      
*Vårfrukyrkan Saknas      
Västergård hemman /Se      
Åffuanåker, se Ovanåker by      
?Åsgårda Saknas      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda gd      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by      
Åsgårda by /Se      
Åsgårda by /Se      
Åsgårda gd /Se      
Åskgårda, se Åsgårda by      
*Ødhe by /Se      
*Ødhe by /Se      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Ödkarby by /Se      
Östergård hemman /Se      

Till sidtopp