ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Sottunga socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 32 Naturnamn: 53 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Sottunga sn Bogskär holme /Se    
Sottunga sn Björkkläppen holme /Se    
Sottunga sn /Se Blomman råmärke /Se    
Sottunga sn /Se Brunnskär holme /Se    
Finnö by /Se Brännskär holme /Se    
Hesteö, se Hästö ö Bågoskär, V:a holme /Se    
Husö by Böteskläppen holme /Se    
Husö by Danskankläppen holme /Se    
Husö by Dunkavelskobben holme /Se    
Husö by Essklubba holme /Se    
Husö by Finnö ö /Se    
Husö by Gillerskär holme /Se    
Husö by Gloskär holme /Se    
Hästö ö Grisselskär holme /Se    
Hästö ö Gråskär holme /Se    
Mosshaga by Gåsharan holme /Se    
Mosshaga by Gåshäran holme /Se    
Mosshaga by Handskär holme /Se    
Mosshaga by Hummelskär, Stor- holme /Se    
Mosshaga by Hummelskärs Lilla haran holme /Se    
Mosshaga by Hundkobben holme /Se    
Mosshaga by ?Husö ö    
Mosshaga by /Se Kalvör holme /Se    
Musshaga, se Mosshaga by Klemetsbåda holme /Se    
Sottunga by Kojkläppen holme /Se    
Sottunga by Korsö-klubba holme /Se    
Sottunga by Labbskärsharorna holme /Se    
Sottunga by +Legoskär holme /Se    
Sottunga by Ljuvanskär holme /Se    
Sottunga by Morunghara holme /Se    
Sottunga by Måsbo holme /Se    
Sottunga by Namnlösingen holme /Se    
  Notklubba holme /Se    
  Nätkobben holme /Se    
  Rönnkläppen holme /Se    
  Simmankläppen holme /Se    
  Skattskär holme /Se    
  Skickelbergen holme /Se    
  Skjutankläppen holme /Se    
  Skötkläppen holme /Se    
  Smörkobben natn. /Se    
  Snäckö grund /Se    
  Sommarö holme /Se    
  Stockskär holme /Se    
  Styrskär holme /Se    
  Stångkläppen holme /Se    
  Sängskär holmar /Se    
  Torngrund holme /Se    
  Torskär holme /Se    
  Trollhäran holme /Se    
  Trutlängnorna holme /Se    
  Valborgskär holme /Se    
  Vidkläppen holme /Se    

Till sidtopp