ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Sunds socken

Arkivkort med dubbelsidig information

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 3 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Tjudnäs Saknas      
Tjudnäs Saknas      
Tjudnäs Saknas