ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Vårdö socken

Socknar        Sidslut

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 152 Naturnamn: 21 Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 108
Vårdö ö o. sn /Se Balderön ö /Se Simskäla by Bergön ö
Bergö by ?Hamnö ö   Bergören holme
Bergö by Haran, Inra o. Yttra kobbar /Se   Bildharan holme
Bergö by Kapellsand Saknas /Se   Billharan holme
Bergö by Kapellviken vik /Se   Billharun, se Bildharan holme
Bergö by Lesöra ö   Björkklobbarna holmar
Bergö by Ledsöra ö   Björkklobben, Lilla och Stora, se Björkklobben Saknas
Bergö by Ledsöra ö /Se   Bockholmen holme
Bergö by Ledsöra ö /Se   Bodgrund holme
Bergö by Nyttles vik /Se   Brännskär holme
Budzö by Simskäla, Västra by o. ö   Bäcklandet holme
Bussö by Simskäla öar /Se   Bäcklands hällarna grund
Bussö by Simskäla ö /Se   Bäcklands revet grund
Bussö by Snäckvik vik /Se   Bäcklandsören holme
Bussö by Snäckvik holmen holme /Se   Fjälskär holme
Bussö by Torsvärva ägonamn /Se   Fjälskär, Västra o. Östra holmar
Bussö by Töftö ö och by   Fjällskär holme
Bussö by Töftö ö /Se   Flundergrundet grund
Bussö by Vårdö ö   Folmskär holme
Bussö by Vårdö ö /Se   Frasgrund grund
Bussö by /Se Vällsvä vik /Se   Furskär holme
?Granö ö     Furuskär, se Furskär holme
Grundsunda by     Galten holme
Grundsunda by     Galtgrunden grund
Grundsunda by     Granskär holme
Grundsunda by     Granskär skär
Grundsunda by     Granö, (Norr- och ) Söder- ö
Grundsunda by     Granö grynnorna grund
Grundsunda by     Granö örarna grund
Grundsunda by     Grisselklobben holme
Grundsunda by     Gråten holme
Grundsunda by     Grötören grund
Grundsunda by     Gärsskär holme
Grundsunda by     Hamnö ö
Grundsunda by     Haran, Inra och Yttra holmar
Grundsunda by     Herröjen holme
Grundsunda by     Herrön, se Herrröjen holme
Grundsunda by /Se     Hjortronskär, Norra (Östra) och Södra holmar
*Innandel marklag     Hjortronskärs harorna holmar
*Innandel marklag     Högberg berg
*Innandel marklag     Karskär holme
*Innandel marklag     Korsklobben grund
*Innandel marklag     Krokholmen, Lilla och Stora holmar
Listersby by     Kullskär holme
Listersby by     Käringskär holme
Listersby by     Käringskärs kobben grund
Listersby by     Lillkulla holme
Listersby by     Ljusterskär holme
Listersby by     Ljusterskärs ören holme
Listersby by     Låga skäret holme
Listersby by     Lågskär, se Långa skäret holme
Listersby by     Långersö ö
Listersby by /Se     Långholm holme
Listersby by /Se     Långholms grundet grund
Listerby by /Se     Långören holme
Loffoo, se Lövö by     Långörsgrundet grund
Lövö by     Lövvik terräng
Lövö by     Mossen äng
Lövö by     Mulingskär holme
Lövö by     Måsskär holme
Lövö by     Norra grunden grund
Lövö by     Norrholmen holme
Lövö by     Notklobb holme
Lövö by     Onklobben holme
Lövö by     Pjeksgrundet grund
Lövö by     Pålskär holmar
Lövö by     Ramsöarna, se Ramsö örarna holmar
Mickelsö by     Ramsö örarna holmar
Mickelsö by     Rönnskär holme
Mickelsö by     Simskälafjärden, se Simsjälsfjärden fjärd
Mickelsö by     Simskälsfjärden fjärd
Mickelsö by     Själhällarna grund
Mickelsö by     Själhällen, Inre och Yttre grund
Mickelsö by     Skabbholm holme
Mickelsö by     Smultronklobb holme
Mickelsö by     Stenskär holme
Sandö by     Stormskär holme
Sandö by     Strömmingen grund
Sandö by     Styrskär holme
Sandö by     Stångskär holme
Sandö by     Sundbacka terräng
Sandö by     Sälö ö
Sandö by     Söder-Bockholmen, se Bockholmen holme
Sandö by     Söderlanden holmar
Sandö by     Söderrevet holme
Simskäla by     Söderskär holme
Simskäla by     Södra grunden grund
Simskäla, Västra ö o. by     Tallören holme
Simskäla by     Tavasten holme
Simskäla by     Timskär holme
Simskäla by     Trätö ö
Simskäla by     Tvigårdskär holme
Simskäla by     Tvigårdskärs grunden grund
Simskäla by     Tärsörarna holmar och grund
Simskäla by     Tödesören grund
Simskäla by     Ullholm holme
Simskäla by     Utpallen grund
Simskäla by /Se     Viggskär, se Vikskär holme
Simskäla by /Se     Vikarskär holme
Toffvetteö, se Töftö by     Vikskär holme
Töftö by     Väderskär holme
Töftö by     Västeröjen ö
Töftö by     Västra skäret holme
Töftö by     Yttrahärshällen grund
Töftö by     Österöjen ö
Töftö by     Östra Gloskär, se Östra skäret Saknas
Töftö by     Östra skäret holme
Töftö by     Östra skäret holme
Töftö by      
Töftö by      
Töftö by      
Töftö by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by      
Vargata by /Se      
Vargata by /Se      
Vårdö by      
Vårdö sn      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö by      
Vårdö sn /Se      
Vårdö sn /Se      
Åskholm ö      
Åskholm ö      
Åskholm ö      
Åskholm ö      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by      
Ängö by /Se      

Till sidtopp