ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åland : Mariehamns stad

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Åland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 13 Naturnamn: 1 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Mariehamn stad Styrsö ö /Se    
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn stad      
Mariehamn, (förr Övernäs) stad /Se      
Mariehamn stad /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by      
Övernäs förr by, nu stad /Se