ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrbottens län : Kalix domsagas tingslag

Tingslag        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 7 Naturnamn: 13 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Antons gdr /Se Kaalas-väylä fi. namn på Kalixälvens övre lopp /Se Kalix kommun Saknas  
Kalle gdr /Se Kainuunväylä fi. namn på Kalixälvens nedre lopp /Se Neder-Kalix tingslag  
Lasse gdr /Se Kalixälven älv /Se    
Råneå förr tingslag Sangisälven älv    
Råneå förr tingslag Sklavret bäck /Se    
Råneå tingslag tingslag Saknas Saknas /Se    
Råneå tingslag tingslag Sommarfusberget berg /Se    
  Sommarfusgärdan terräng /Se    
  Sommarfushagen hage /Se    
  Sommarfushällorna hällar /Se    
  Sommarfustegen odl. mark /Se    
  Sommarfusvallen vall /Se    
  Sommarfusviken vik /Se    

  ^  

Norrbottens läns tingslag m.m.