ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Piteå stad : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 193 Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 206
Gamla staden Saknas Bergmansudden udde Piteå stad Ankarskatan ås
Piteå stad Baggholmsdraget fjärd Pite(å) stad Asplövberget höjd
Pijte Saknas Bodudden udde Piteå stad Backen höjd
Piteå stad Bondöfjärden fjärd Piteå stad Backmanssättningen grund
Piteå stad Bottniska viken havsvik Piteå Saknas Bergmansudden del av Stenskäret
Piteå st. o. landsförs. Bredskatan udde Piteå stad Björnudden udde
Piteå stad Bredskataviken, Nörd- vik Piteå stad Bodmyren myr
Piteå stad Bredskataviken, Sör- vik Piteå stad Bodudden udde
Pijte Saknas Brännskatarevet rev Piteå stad, tg Bredskatan udde
Pijte Saknas Degersandsträsket träsk Piteå stad Bredskataviken, Norra vik
Piteå stad Djupgrundsudden udde Piteå stad Bredskataviken, Södra vik
Piteå stad Djupgrundsviken vik Piteå stad Brännskatan udde
Piteå stad Djupgrundsviken vik Piteå stad Brännskatarevet rev
Piteå stad *Djupviken vik /Se Piteå stad Bullen, Östra grund
Piteå stad /Se Flaggudden udde Piteå stad Byskehällan binamn på Romelsöhällan
Piteå stad /Se Fårhällan skär Pite-bo inbyggarbeteckning Byskehällan holme
Pite(å) stad /Se Fårhällan grund Pitepaltarna inbyggarbeteckning Bådahällarna undervattensgrund
Piteå stad /Se Fåröberget triangelpunkt Pitestuvarna inbyggarbeteckning Degersandsbäcken bäck
Piteå stad /Se Fåröberget triangelpunkt Pitstuvarna inbyggarbeteckning Degersandsheden hed
Piteå stad /Se Fåröijarne, se Nörd-Fårön o. Sör-Fårön öar Ankarskatan by Degersandsträsket sjö
Piteå stad /Se Fårön, Nörd- ö Annelund gård Djupgrundsudden udde
Pite st /Se Fårön, Sör- ö Aronsgatan gata Djupgrundsviken vik
Piteå stad Fårösundet sund Backen by Djupviken vik
Piteå stad /Se Fårösundet sund Bankhörnet Saknas Finnviken sjö
Piteå stad /Se Fårösundet sund Björken kvarter Furuögrund holme
Piteå stad /Se Gammelhamnen vik Björnen kvarter Furuön udde
Piteå stad /Se Granavan kärr /Se Båthamnen båthamn Furuudden udde
Piteå stad /Se Grisberget höjd Cedem kvarter Fåröberget höjd
Piteå stad /Se Grisberget berg Djupgrundsviken fiskeläge Fårön, Norra ö
Piteå stad /Se Grisberget höjd Djupviken gårdar Fårön, Södra ö
Piteå stad /Se Grytan holme Djupviksgatan gata Fårösundet sund
Piteå stad /Se Gåsmyran myr Duvan kvarter Fåröudden, Norra nordspetsen av Södra Fårön
Piteå stad /Se Hamngrundviken vik Eken kvarter Fåröudden, Södra del av Stora Fårön
Piteå stad /Se Hamntjärnen tjärn Ekorren kvarter Fäbogrundet, Norra grund
Piteå stad /Se Huvan ö Elefanten kvarter Fäbodgrundet, Södra grund
Pitebor inbyggarbeteckning /Se Hyndan del av ö Falken kvarter Följaren grund
*Piting inbyggarbeteckning /Se Hyndan ö med triangelpunkt Fiskaregatan gata Galten holme
Skuthamn såg /Se Hyndan näs Flodhästen kvarter Galthällan holme
  Häggholmen udde Flundran kvarter Getberget höjd
  Häggströmsudden udde Flygfisken kvarter Gossgrönnan grund
  Hällskäret skär Fårön, Södra gårdar Grepen holme
  Höjersudden udde Fårön, Norra gårdar Grisberget höjd
  Inez grund grund /Se Forellen kvarter Grytan grund
  Inrefjärden fjärd Flädern kvarter Gubbgrönnan grund
  Johanssonsgrundet udde Fårösund gårdar Gåsmyrbäcken bäck
  Jävreholmen ö Granen kvarter Gästgivaren hälla
  Jävreholmen holme Gripen kvarter Halsen landremsa
  Jävreholmen ö Hamnen hamn Halvvägasbacken backe
  Jävreholmen holme Hamngatan gata Hamnskär lotsstation
  Jävreholmen holme Hjärpen kvarter Hamnskäret holme
  Jävreholmen holme Hägern kvarter Hamnviken sjö
  Kalkgrundsudden udde Häggen kvarter Hjärtat grund
  Kalkgrundsviken vik Högsböleskiftet skifte Hyndan ås och udde
  Kaptensgrundet grund Höken kvarter Hyndudden del av Hyndan
  Kaptensudden udde Kaninen kvarter Häggholmen udde
  Karlahatten berg /Se Kolargärdet mantalsjord Hällskäret holme
  Karlahatten berg /Se Krickan kvarter Höjersudden udde
  Karlsbo ägomark Kronan kvarter Inrefjärden namn på Inre Pitfjärden
  Kiktalludden udde Krongatan gata Jävreholmen ö
  Kiktalludden udde Krukmakaregatan gata Jäverholmen skärgårdsholme
  Klingergrundet grund Kurirkajen kaj Kalkgrundsudden binamn på Kalkudden
  Klingergrundsrevet rev Kyrkbrogatan gata Kalkgrundsviken vik
  Klubbudden udde Kyrkbron bro Kalkudden udde
  Klubbudden udde Källbo gård Kaptensgrundet holme
  Klubbudden, Lill- udde Laxen kvarter Kaptensudden udde
  Klubbviken vik Laxskäret fiskeläge Kilviken vik
  Klyvan vik Lejonet kvarter Klingergrundet holme
  Kolagrundet udde Lekatten kvarter Klingersgrundet holme
  Kolaviken, Nörd- vik Leoparden kvarter Klubbudden udde
  Kolaviken, Sör- vik Liljan kvarter Knösen grund
  Koskäret del av Vargön Lillbrogatan gata Koholmen udde
  Koskärshalsen sankt område Lillbron bro Kolargrundet udde
  Koskärsviken vik Linden kvarter Kolarviken, Norra vik
  Kostranden äng Läroverket läroverk eller samskola Kolarviken, Södra vik
  Kostranden strandområde Läroverksplanen skolgård Koskäret udde
  Laxskäret triangelpunkt Löjan kvarter Koskärshalsen landremsa
  Lill-Renörarna ö Lönnen kvarter Koskärsviken vik
  Lill-Räbben ö Lövholmen sågverk och by Kullen backe
  Lill-Räbben ö Malmgatan gata Kullran grund
  Lillviken vik Mellangatan gata Kvarnbacken backe
  Lomtjärnen äng Måsen kvarter Kåtagrundet udde
  Lusudden udde Norrbodarna förutvarande fäbodställe Lars-Sammelsagrönnan grund
  Långudden udde Norrmalm stadsdel Laxskäret udde
  Lötholmsudden, se Lövholmen udde Näcken kvarter Lillberget höjd
  Lövholmen udde Näckrosen kvarter Lill-Rebben ö
  Lövudden udde Ormen kvarter Lill-Räbben skärgårdsholme
  Medersöhn, se Mellerstön ö Oxen kvarter Lillviken vik
  Mellerstödraget fjärd Pilen kvarter Lillåsen grund
  Mellerstöklubben udde Persgatan gata Lomtjärn tjärn
  Mellerstön ö Poppeln kvarter Lomtjärnbäcken bäck
  Mellerstön ö Prästgårdsgatan gata Lotsskär binamn på lotsstation
  Mellerstön ö Renen kvarter Lotsskäret binamn på Hamnskäret
  Mellerstön ö Repslagaregatan gata Lövgrundet udde
  Mellerstön triangelpunkt Rådhustorget torg Lövholmen udde
  Mellerstön ö Räven kvarter Lövholmsviken vik
  Nummerhällan udde Rönnen kvarter Lövudden udde
  Nördfjärden fjärd Samskolan namn på Läroverket Lövudden udde
  Nördfjärden fjärd Siken kvarter Mellerstön ö
  Nörd-Fårön del av ö Skomakaregatan gata Mjältgrundet grund
  Nörd-Fårön ö Slindan Saknas Mossavikavan sjö
  Orrudden udde Solbacka gård Mossaviken vik
  Per-Stålviken vik Stadshotellet hotell Mossavikudden udde
  Lill Rebben ö Stadsvapnet kvarter Norrboudden udde
  Stor Rebben ö Staren kvarter Norrfjärden havsvik
  Rebben, Stora ö Stenskäret fiskeläge Nygrönnan grund
  Rebben, Stor- ö Stjärnan kvarter Nymansgrönnan grund
  Rengrundet holme Storgatan gata Näset södra delen av Romelsön
  Rengrundet holme Strycktjärnsskiftet hemman Nölfjärden namn på Norra Stadsfjärden
  Rengrundsrevet holme Strömmingen kvarter Ombytesgrundet binamn på Furuögrundet
  Rengrundsrevet holme Strömnäsbron bro Orrsundet tjärn
  Renörarna, Lill- holme Strömsborgsbron bro Orrsundsavan sjö
  Renörarna, Stor- holme Sundsgatan gata Orrudden udde
  Renörsudden udde Svalan kvarter Oxudden udde
  Renörsviken vik Svanen kvarter Patergrundet holme
  Rudhällan strandområde Svarthällan fiskeläge Patra grund
  *Rynden del av ö Sörbodarna förutvarande fäbodställe Per-Ståludden udde
  Räbben, Lill- ö Tallåsen by Per-Stålviken vik
  Rävahavet fjärd Tegelhusängen Saknas Pitfjärden, Inre havsvik
  Rävahavet hav Tigern kvarter Porsen grund
  Rövartjärnen sankmark Tjädern kvarter Prickgrönnan grund
  Rövarudden udde Trasten kvarter Rangrönnan, Lilla undervattensgrund
  Rövarviken vik Trädgårdsgatan gata Rangrönnan, Stora undervattensgrund
  Rövarviken vik Uddmansgatan gata Rebben, Lilla ö
  Salsudden udde Ulven kvarter Rebbgrundet grund
  Salsviken vik Vallstenshörnet Saknas Renörsudden udde
  Sandknösarna, Lill- terräng Vargen kvarter Renörsviken vik
  Sandknösarna, Stor- terräng Västergatan gata Romelshällan holme
  Sandlundsviken vik Ärlan kvarter Romelsöarna öar
  Sandlundsviken vik Örnen kvarter Romelsöarna örar
  Skagsudden udde Örnen, Lilla kvarter Romelsögrönnan grund
  Skataviken vik   Romelsöhällan grund
  Skitoudden udde   Romelsöhällan holme
  Skitoviken, Inre sjö?   Romelsön ö
  Skitoviken, N. vik   Romelsön ö
  Skitoviken, Yttre vik   Romelsön Saknas
  Skorvviken vik   Romelsön Saknas
  Sladagrunden grund   Romelsösundet sund
  Slinden ägomark   Rävahavet del av Bärtnäsfjärden
  Spärrviken vik   Rönnskärsudden udde
  Spärrviksudden udde   Rönnskärsviken vik
  Stenskär ö   Rövarberget höjd
  Stenskäret triangelpunkt   Rövarhällarna berg
  Stenskäret ö   Rövartjärn myr, förutvarande tjärn
  Stenskäret ö   Rövarudden udde
  Stenskärsspjälen udde   Rövarudden udde
  Stenskärsviken vik   Rövarviken vik
  Stomskataudden udde   Rövarviken vik
  Stomskataviken vik   Sandbredan sandgrund
  Stor-Renörarna ö   Sanden sandgrund
  Storsanden strandområde   Sandlundsviken vik
  Storstenen skär   Schollinsgrönnan grund
  Storudden udde   Sjösänkan grund
  Storviken vik   Skaget vik
  Strömsborg ägomark   Skagsudden sydspetsen på Vargön
  Strömsundet sund   Skeutuudden udde
  Svalludden udde   Skeutuviken, Inre och Yttre vik och tjärn
  Svartberget berg   Skitigudden udde
  Svarthäll del av ö   Skitigviken, Inre tjärn
  Svarthällan halvö?   Skitigviken, Yttre vik
  Svarthällan udde   Skorvudden udde
  Svarthällsundet sund   Skoroviken vik
  Svarthällsundet sund   Sprängan grund
  Svarthälludden udde   Stacken grund
  Svartöhällan udde   Stadsfjärden, Norra havsvik
  Säludden udde   Stadsfjärden, Södra havsvik
  Sörbodarna bodar   Stadsön landet mellan Öjebyn och Piteå stad
  Sörfjärden fjärd   Stenskäret ö
  Sör-Fårön del av ö   Stenskärsgrundet grund
  Sör-Fårön ö   Stenskärspjälen del av Stenskäret
  Tjockudden udde   Stomskatagrundet grund
  Tjulviken vik   Stomskatan udde
  Tjulviksudden udde   Stomskatarevet rev
  Trasören skär   Stomskataudden udde
  Trutgrundet halvö   Stomskataviken vik
  Trutudden udde   Storberget höjd
  Tyskärsudden udde   Storgrundet grund
  Tyskärsudden udde   Storstranden äng
  Tyskärsviken vik   Storstrandkullen binamn på Kullen
  Vargviken vik   Stortjärn förr tjärn
  Vargödraget fjärd   Stortjärnbäcken bäck
  Vargön ö   Storudden udde
  Vargön ö   Storviken vik
  Vargön ö   Strömmen strömdrag
  Vargön ö   Strömsundet sund
  Vargöudden udde   Stumskataudden udde
  Vettingen udde   Stumbskataviken vik
  Vithällan terräng   Sundskanalen bäck
  Åludden udde   Svarthällan holme
  Åludden udde   Sydbådan undervattensgrund
  Ålviken vik   Sörbodudden udde
  Ålviken vik   Sörfjärden namn på Södra Stadsfjärden
  *Ön halvö   Tallåsen ås
  Östöudden udde   Tegelänget åker
      Tyskärsudden udde
      Tyskärsviken vik
      Vargramen udde
      Vargudden udde
      Vargviken vik
      Vargögrundet grund
      Vargön ö
      Vargön skärgårdsö
      Vidvästern grund
      Vikbäcken bäck
      Vättingsudden spetsen på Kalkudden
      Åsen grund
      Örtagården åker

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.