ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Piteå socken : Piteå och Älvsby tingslag : Norrbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 70
    Pitestuvarna inbyggarbeteckning Abborrträsket, Lilla sjö
    Backträsk by Akkjeselet sel
    Bastuudden by Alträsket sjö
    Bergnäs gårdar Arvträsket sjö
    Björkheden gårdar Bjässtjärn tjärn
    Bondön gård Blåliden, Stora höjd
    Bonäset gårdar Borngubben höjd
    Borgfors by Bottenlösmyren myr
    Brattknabben by Bröträsket, Stora sjö
    Bredträsk by Doristräsket sjö
    Brännträsk by Fjuskullen backe
    Byske by Flakaberget höjd
    Bänkerträsk by Floxen myrsänka
    Dal gård Flötuträsket sjö
    Fagerheden by Fontbäcken bäck
    Fjuskullheden ödegård Fördullarmyren myr
    Flötuträsk by Granträsket sjö
    Gammelstaden del av Öjebyn Grundet backe
    Gran gård Gråssan myr
    Granberget by Gäddträsket, Stora sjö
    Granholm by Halsen landremsa
    Granliden by Haraholmen, Södra näs, förutvarande holme
    Granträsk gård Hesingholmen udde
    Grundsel by Hundgrundet holme
    Hamn gårdar Huvträsket, Inre sjö
    Heden gårdar Häbbersträsket sjö
    Holmen gårdar Innerstholmen backe
    Holmfors by Klockarberget, Stora höjd
    Kalamark by Kräkavikbäcken bäck
    Kaptensviken by Kyrkbysbäcken bäck
    Keupan by Kyrkbysbäcken bäck
    Kilberget by Kyrkbyssundet strömfåra
    Koras gård Lappmarksvägen, Gamla äldre färdeväg
    Köupen gård Lappträsket, Stora sjö
    Långträsk namn på Storlångträsk Libiktjärn tjärn
    Manjärv gård Ljugarbergen höjdparti
    Manjärvsträsk by Löftanberget höjd
    Manträsk gård Mallern passage
    Rengårdsheden by Maniträsket sjö
    Rödningen gård Manjärvsliden höjd
    Rönnberget by Maraskatan udde
    Segersträsk gård Mellerstholmen udde
    Sikfors by Mjestjärn tjärn
    Sjulnäs by Mjärden vik
    Skomanstjälen by Mjösjöberget höjd
    Slink gård Mörtträsket sjö
    Stenlund gård Pelloträsket binamn på Pärlträsket
    Storlångträsk by Pjesker sjö
    Storstrand gårdar Presantladan tjärn
    Strömfors by Purulobbelmyren myr
    Svensbyn by Pyltavatjärn tjärn
    Söckesmark by Reidamyren myr
    Södernäs gård Ringelmyren myr
    Torpvik t. Sandtjärn tjärn
    Vallnäset by Segårdsträsket sjö
    Vilhelmsdal gård Skällträsket, Lilla sjö
    Åkerkullen gårdar Skällträsket, Stora sjö
    Öjebyn by Spikstarrmyren, Norra myr
    Önusberg by Strumpen, Inre myr
      Svartnäsåkern åker
      Tjalmisträsket sjö
      Tjärbruksmyren myr
      Töjavan tjärn
      Ursviken landremsa
      Vadet åker
      Vallberget höjd
      Valsberget höjd
      Vägamyren myr
      Ytterstholmen holme
      Zakristräsket, Stora sjö

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.