ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrfjärdens socken : Piteå och Älvsby tingslag : Norrbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 50
    Later förut järnbruk och sågverk Alterberget höjd
    Altergård by Alterälven å
    Backträsk by Baronselet sel
    Berkön by Baronsvägen väg
    Bodträsk by Bastubacken höjd
    Brännträskheden by Bastufjärden havsvik
    Holmträsk by Bastuholmen holme
    Hälleström by Bastunäsbäcken bäck
    Krokvattnet by Bertberget höjd
    Långvik by Björkön holme
    Nybyn by Bursgrundet grund eller backe
    Rosfors by Bälgören udde
    Rosvik by Bärtnäset backe
    Sjulsmark by Ensnarutjärn, Övre tjärn
    Skrytan gård Fällan äng
    Slungars förutvarande gård Gaddarna holme
    Storfors, Nedre by Gagsträsket förutvarande sjö
    Tjälsheden gård Guldsmedsholmen holme
    Trundavan by Görjeskäret holme
    Västmark by Hamnholmen holme
    Åtgärdet lht. Hyndan grund
      Häggarna myr
      Hällholmen holme
      Högnäset näs
      Innerstholmen holme
      Jan-Ersabäcken bäck
      Kallvarpet strand och fiskeställe
      Klemetholmen holme
      Klöverträsket sjö
      Knöppelberget höjd
      Kvarnträsket sjö
      Laggarberget höjd
      Lappvikberget höjd
      Lavholmen holme
      Lillån å
      Mittskäret holme
      Myrön, Norra holme
      Myröskäret holme
      Orreskärsudden udde
      Orrskäret udde
      Pullskäret udde
      Stenmyrbäcken bäck
      Svartträsket sjö
      Svartön holme
      Sörskateudden udde
      Tinträsket, Norra sjö
      Tomskatan udde
      Urberget höjd
      Åbbisan äng
      Åskogen skogs- och myrmarker

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.