ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Luleå stad : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 100 Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 334
Lule Saknas Aronstorp ägomark Luleå domkyrkoförsamling församling Addesbacken backe
Luleå Saknas Berendtsö (=Brändö, Bodön) halvö /Se Luleå stad Addesbacken backe
Luleå stad Bodön (=Berendtsö, Brändö) halvö /Se Luleå stad Antmans-backen förr backe
Luleå stad Bodön halvö /Se Luleå stad Aronsfjärden vik
Luleå st. Bolinsfjärden vik Luleå stad Aronsfjärden vik
Luleå stad Bredviken vik Luleå stad Aronstorpsfjärden vik
Lule Saknas Bredviken vik Luleå stad Aronstorpsfjärden vik
Luleå stad Brändö (=Berendtsö, Bodön) halvö /Se Luleå stad Aronstorpsfjärden vik
Luleå stad /Se Bränneriudden udde Luleå stad o tg Aronstorpsviken el. Aronstopsfjärden del av Hertsöfjärden
Luleå stad stad Bullerhamnen vik Luleå stad Aronstorpsvägen väg
Luleå stad *Bärnäset förr ö Luleå stad Baki berget malmupplag
Luleå stad stad /Se Börstskäret skär Luleå stad Baudins-gärdan gärda
Luleå stad /Se Börstskärsviken vik Luleå stad Baudins-gärdan gärda
Luleå stad /Se Dödmangrundet grund Luleå stad Benekertstjärn eller Mjölkuddtjärn tjärn
Luleå stad /Se Dödmanören grund Luleå stad Bensbyvägen landsväg
Luleå stad /Se Finnskäret ö Lule(å) älv (och stad) /Se Bergnäs-backen backe
Luleå stad /Se *Frufisket ?fiske Luleå Saknas Bergnäslandet land
Luleå stad /Se Gammelstadsviken vik Bobergs-Gustaf inbyggarbeteckning Bergnästjärnen tjärn
Luleå stad /Se Gammelstadsviken vik Finn-doktorn inbyggarbeteckning Bergströms-gärdan gärda
Luleå stad /Se Gammelstadsviken vik Finn-doktorn inbyggarbeteckning Bergströms-gärdan gärda
Luleå stad /Se Gråsjälfjärden fjärd Fordels-Ante inbyggarbeteckning Bolognerskogen skog
Luleå stad /Se Gråsjälfjärden fjärd Hård-Brita inbyggarbeteckning Bolognerskogen skog
Luleå stad /Se Gråsjälfjärden fjärd Katt-Gustaf inbyggarbeteckning Bondbodbacken backe
Lule st Gråsjälören grund Kubbe Saknas Bondbodbacken backe
?Luleå stad /Se Gräsögrundet grund Lang-drängen inbyggarbeteckning Borgmästarudden udde
Luleå stad /Se Gyltzauudden udde Lulebor inbyggarbeteckning Borgmästarudden udde
Luleå stad /Se Hamnholmen halvö Lulhasafötterna inbyggarbeteckning Borgmästarudden udde
Luleå stad /Se Hamnholmen udde »Luulhåsaföttren» inbyggarbeteckning Börstskärshalsen hals
Luleå stad /Se Hamnholmudden, se Hamnholmen udde Macko-Pelle inbyggarbeteckning Börstskärsviken? vik
Luleå stad /Se Hertsöfjärden fjärd Macko-Pelle inbyggarbeteckning C-bryggan malmupplag
Luleå stad /Se Hertsön halvö Macko-Pelle inbyggarbeteckning Dömanören holme
Luleå stad /Se Hertsön terräng Macko-Pelle inbyggarbeteckning Ekbäcks-bryggan brygga
Luleå stad /Se Hertsön terräng Macko-Pelle inbyggarbeteckning Ekbäcks-bryggan brygga
Luleå stad /Se Hertsön halvö /Se Oritramparn inbyggarbeteckning Ekbäcks-sjöboden sjöbod
Luleå stad /Se Härtsöhn, se Hertsön halvö svartholmare inbyggarbeteckning Ekbäcks-sjöboden sjöbod
*Lula se Luleå stad /Se Idviken vik Apteket förr apoteket Fabriksberget bergsbacke
Lulebor inbyggarbeteckning /Se Idvikstjärnen tjärn Aronstorpet, Nedi el. Neri Torpet torpställe Fabriksberget bergsbacke
Ingelsbyn by /Se Klubbfjärden vik Aronstorpet, Nedi el. Neri Arons torpställe Fabriksudden udde
Kallax by /Se Klubbudden udde Asplunds-villan villa Farvattusten sten
Kallax by /Se Klyvan ö Asplunds-villan villa Farvattusten sten
Kallax by /Se Klyvskvalpen grund Asplunds-villan villa Finnskäret holme
Kallax by /Se Kvarngärdbäcken bäck Auréns-gårdan lantställe Fisket laxfiske
Kallax by /Se Laxviken vik (Isi) Badhuset förr kallbadhus Freja område
Lövskatan samh. Lerbäcken bäck (Isi) Badhuset förr kallbadhus Frejakran malmkran
Svartöstaden stadsdel /Se Lulefjärden fjärd Beckbruket beckbruk och harpoisfabrik Förädlingsverksvägen landsväg
  Luleå hamnholme, se Hamnholmen halvö Beckbruket harpoisfabrik och beckbruk Getören holme
  Luleälven älv Bergströms-varvet f.d. skeppsvarv Getören holme
  Lulsundet sund el. kanal Bergviken stadsdel Godahoppsudden udde
  Lulsundet sund Bergviken stadsdel Godahoppsudden udde
  Lulsundsberget höjd Bergviken stadsdel Granudden udde
  Lövgrundet grund Bergviken stadsdel Granudden udde
  Lövskatagrundet udde Bergviken stadsdel Granudden udde
  Lövskatan näs Bergviken stadsdel Granudden udde
  Lövören holme Bergviksstaden stadsdel Granuddviken vik
  Malariaviken vik Bodstranden förr namn på V. stranden Gråsjälfjärden fjärd
  Mjälabacken terräng Bogården stenmur Gråsjälfjärden fjärd
  Mjölkuddberget höjd (Isi) Boklådan bokhandel och gård Gråsjälfjärden fjärd
  Mjölkudden udde (Isi) Boklådan bokhandel och gård Gråsjälfjärden fjärd
  Mjölkuddtjärnen tjärn Bondbogatun förr namn på Köpmangatan Gråsjälfjärden fjärd
  Norra fjärden fjärd Bondbogatun förr namn på Köpmangatan Gråsjälören holme
  Norrudden udde Bostaden gård Gråsjälören holme
  Notviken vik (Uti) Bromans försvunnen gård Gråsjälören holme
  Notvikgrönnan holme (Uti) Bromans försvunnen gård Gråskälören holme
  Näckrostjärnen tjärn (Nedi) Bryggeriet nu nedlagt bryggeri Gülzau-udden udde
  Ormberget höjd (Nedi) Bryggeriet nu nedlagt bryggeri Gülzau-udden udde
  *Pyrte f.d. hamn /Se Bryggerikaje kaj Gäddviksheden annat namn på Nordantillheden
  *Pyrtö, se Pyrte f.d. hamn /Se Bryggerikajen kaj Gäddviksheden annat namn på Nordantillheden
  Rammelholmen, se Småskären ö Bränneri f.d. brännvinsbränneri Gäddviksheden annat namn på Nordantillheden
  Rudtjärnen tjärn Bränneri f.d. brännvinsbränneri Gäddviksströmmen namn på Lule älv
  Ryttarna holme Bull-Anderssons gård Hamnen fiskarhamn
  Sandgrundet udde Bull-Anderssons gård Hamnholmen (eller Han(d)holmen?) halvö
  Sandöfjärden fjärd (Uti) Ekbäcks gård Hamnholmen (eller Han(d)holmen ?) halvö
  Skatamarkviken vik (Uti) Ekbäcks gård Hamnholmen (eller Han(d)holmen) halvö
  Skataudden udde Engelska barrackerna arbetarbostäder Hamnholmen (eller Han(d)holmen) halvö
  Skurholmsberget höjd Erikslund lantställe Hamnholmen halvö
  Skurholmsfjärden fjärd (Uti) Fattigstugan fattighus Hamnholmen halvö
  Skutviken vik Finells-salongen sal Hamnholmshalsen halse
  *Skutön ö eller f.d. ö /Se Fjeldstuen gård Handholmen, se Hamnholmen Saknas
  Smultronören grund Flickskolan namn på flickskola Handholmen Saknas
  Småskären ö /Se Flickskolan namn på flickskola Harpa-Knarpa namn på Nordantillheden
  Småskären ö (uppi) Folkskolan folkskola Harpa-Knarpa namn på Nordantillheden
  Småskären ö Framnäs lantställe Harpa-Knarpa namn på Nordantillheden
  Småskären ögrupp /Se (Isi) Färgar Sundströms gård Hertsöfjärden fjärd
  *Stadsberget berg Förbi Prästgården namn på nuvarande Nygatan (Uti) Hägenudden udde
  Stadsviken vik Förbi Prästgården namn på nuvaraande Nygatan (Uti) Hägenudden udde
  Stenarmen udde Förädlingsverket fabriksbyggnader (Uti) Hägenudden udde
  Stensborg holme Förrådet byggnad Kristian Högbergs-sjöboden sjöbod
  Svarthällan udde Gammellasarettet lasarettsbyggnad Kristian Högbergs-sjöboden sjöbod
  Svartöberget höjd (Nedi) Gammelsågen f.d. sågverk Ina stan del av Luleå stad
  Svartön halvö Gamla Statt hus Ina stan del av Luleå stad
  Svartön halvö Hotell Gellivare f.d. hotell Inastadsfjärden alternativt namn på Norra fjärden
  Svartön ö Gjutar Sundgrens-sjöboden sjöbod Inastadsfjärden äldre namn på Norra hamn el. Norra fjärden
  Svartön ö Gjutar Sundgrens-sjöboden sjöbod Inretorpet eller Baki Arons vik
  Svartösundet sund Gowenius gård Kalvhalsen näs
  Södra fjärden fjärd Gowenius gård Kaptensudden udde
  Tjuvholmen holme /Se Gula-gärdan (mindre ?) jordegendom Kaptensudden udde
  Tjuvholmsundet sund Gula-gärdan (mindre ?) jordegendom Katthavet avstängd vatten
  Tjuvholmsundet sund Gula-gärdan (mindre ?) jordegendom Kattskatan udde
  Vitfågelskäret udde Gula-gärdan (mindre ?) jordegendom Kattskatan udde
  Vitfågelskärstjärnen tjärn Gula-gärdan (mindre ?) jordegendom Kattskatan udde
    Gästgivaregården gård Kattskatan udde
    Hagalund gård Kattskatan udde
    Hollstrands-villan villa Kattskatan udde
    Hollstrands-villan villa Kluntarna holme och fiskeläge
    Holmgrens-gärdan (mindre) jordegendom Klyvan (el. Klöven?) holme
    Holmgrens-gärdan (mindre) jordegendom Kobacken backe
    Holmgrens-sjöboden sjöbod Kobacken backe
    Hotellet gård Kogatun gata
    Hotellet gård Kogrinden grind
    (Uti) Hurran försvunnet matställe Kogrinden grind
    (Uti) Hurran försvunnet matställe Kontorsbacken backe
    (Uppi) Häktet vanligt namn på cellfängelset Koppargrundet grund
    Hällmans-gärdan (mindre ?) jordegendom Koudden udde
    Hällmans-gärdan (mindre ?) jordegendom Koudden udde
    Jeriko del av stadsdel Kvarnbacken plats
    Jeriko del av stadsdel Kyrkbacken plats
    Jerusalem stadsdel Kyrkbacken plats
    Jerusalem stadsdel Lagårdsgärde f.d. »gärda»
    Jerusalem stadsdel Lagårdsgärde f.d. »gärda»
    Jerusalem stadsdel Landsvägen väg
    Jerusalem stadsdel Lang-brokaret brygga
    Johannelund lantställe Lang-brokaret brygga
    Karlshäll trämassefabrik Lappskatan udde
    Karlshäll trämassefabrik Lappskatan udde
    Karlshäll trämassefabrik Lappskatan udde
    Karlshäll trämassefabrik Lappskatan udde
    Karlshäll trämassefabrik Lassebacken backe
    Karlshäll trämassefabrik Lassebacken backe
    Karlshäll sulfatfabrik Lassebacken backe
    Karlsvik pst. Lass-Sundsvalls-sjöboden sjöbod
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Laxfisket laxfiske
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Laxfiskvägen väg
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Laxöviken annat namn på Strömörviken
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Laxöviken annat namn på Strömörviken
    Karlsvik sågverk och senare järnverk Levanders-backen backe
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Lillberget nu försvunnen knabbe
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Lillholmen udde
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Lillholmen udde
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk (Lots)Öqvist-backen backe
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Lulkroken vik
    Karlsvik f.d. sågverk och järnverk Lulsundet sund
    Karlsvik f.d. sågverk och senare järnverk Lulsundet sund
    Karlsvik nu nedlagt järnbruk Lulsundet sund
    Kolkajen kajbyggnad Lulsundet sund eller kanal
    Kontoret kontor Lulsundet sund
    Kontorskajen kaj Lulsundet sund
    Kronmagasinet magasinsbyggnad Lulsundet sund
    Kronmagasinet magasinsbyggnad Lulsundsberget berg
    Krossn hus med malmkross Lulsundsberget berg
    Kyickan kyrkan Lulviken vik
    Kyrkan kyrka Lulviken vik
    Kyrkstenhagen bogården kring gamla kyrkan Lulviken vik
    Labbris gård Lulviken vik
    (Uppi) Landshövdings förr namn på Residenset Lulälven-älven del av älv
    Landskansliet namn på S. flygelbyggnad Lund marks-backen backe
    Lilla Lövskatan namn på udden och bebyggelsen Långören holme
    Lilla Lövskatan namn på udden och bebyggeölsen Löfströmsgrundet undervattensgrund
    Lilla Lövskatan namn på udden och bebyggelsen Lövskatan halvö
    Lugnet utvärdshus Lövströmsudden udde
    Lövskatan gård Mackoberget berg
    Lövskatan gård Mackoberget berg
    Lövskatan gård Mackoberget berg
    Lövskatan gård Mackoberget berg
    Löfskatan gård Mackoberget berg
    Löfskatan gård Mackoberget berg
    Magasinet magasin Midgrönnan undervattensgrund
    Magasinet magasin Mjälan nipa
    Magasinet magasin Mjölkuddberget berg
    Malmbaracken eller Baracken byggnad Mjölkuddberget berg
    (Isi) Matis-Dubben gård Mjölkuddberget berg
    (Isi) Matis-Kubben gård Mjölkuddberget berg
    Munkeberg jordegendom Mjölkuddberget, Lilla berg
    Munkeberg f.d. lantställe Mjölkuddberget, Lilla berg
    Nord(d)bergs-sjöboden sjöbod Mjölkuddberget, Lilla berg
    Notviken samhälle Mjölkuddberget, Lilla berg
    Notviksheden f.d. exercisplats Mjölkuddberget berg
    Notviksheden f.d. exercisplats Mjölkuddberget berg
    Notvikstaden f.d. exercisplats Mjölkuddbäcken bäck
    Notviksheden f.d. exercisplats Mjölkudden udde
    Notviksheden f.d. exercisplats Mjölkudden udde
    N.V.B. hus Mjölkuddtjärn tjärn
    N.V.B. hus Mjölkuddtjärn tjärn
    (Isi) Nyströms gård Mjölkuddtjärn Saknas
    (Isi) Nyströms gård Mjölkuddtjärn Saknas
    Nysågen f.d. mindre sågverk Mjölkuddtjärnen tjärn
    Palmqvist-sjöboden sjöbod Morisskogen skogsparti
    (Uppi) Peter-berget del av stadsdelen Morisängen äng
    (Uppi) Peter-berget del av stadsdelen Morisängen äng
    (Uppi) Peter-berget del av stadsdel Mulludden udde
    (Uppi) Peter-berget del av stadsdelen Mulludden udde
    Polstjärna-gatan nu ej använt gatunamn Neri Lulsundet vanligt namn på trakten och gårdarna
    Posten postkontor Nordantillheden hedland
    Posten postkontor Nordantillheden hedland
    Posten postkontor Nordantillheden hedland
    (Isi) Präste prästgård Nordantillheden hedland
    Rektorsgården gård Nordantillheden hedland
    Risslers gård Nordantillheden hedland
    Risslers gård På Norrsidan alternativt namn på Norra fjärden
    (Iså) Rådstugun rådhus Notviken vik
    Rökstugan Saknas Notviken vik eller fjärd
    Skurholmen municipalsannmhälle Notviken vik eller fjärd
    Sotarstan eller Sotarstaden del av stadsdel Notviken vik eller fjärd
    Sotarstan eller Sotarstaden del av stadsdel Notviken vik eller fjärd
    Sotarstan eller Sotarstaden del av stadsdel Notviken vik eller fjärd
    Stadstullporten tullport Notviken vik
    Stallet stallbyggnad Ol-Nilsa-kilan brunn
    (Uppi) Storskolan förr namn på Läroverket Ormberget berg
    Strandgatan gata Ormberget berg
    Strandgatan gata Ormberget berg
    Sundbergs-småget gata Ormberget berg
    Sundbergs-småget gata Ormberget berg
    Sundhgrens-sjöboden sjöbod Ormberget berg
    Sundgrens-sjöboden sjöbod Ormberget berg
    Fritte Sundgrens gård Ormberget berg
    (Isi) Rådman Sundströms gård Ormberget berg
    (Isi) Rådman Sundströms gård Oskarsvarv nu nedlagt varv
    Svartastaden f.d. municipalsamhälle Oxehuvudsbacken backe
    Svartholmen stadsdel Pilatus eller Pilatusgrundet grund
    Svartholmen stadsdel Pilatusgrundet ovanvattensgrund
    Svartholmen stadsdel Polstjärna-backen backe
    Svartholmen stadsdel Polstjärna-gatan nu ej använt gatunamn
    Svartholmen stadsdel Polstjärna-kajen nu försvunnen kaj
    Svartholmen del av stad Polstjärna-kajen nu försvunnen kaj
    Svartön samhälle Pontuskajen kaj
    Svartön samhälle Pontuskajen kaj
    Svartön samhälle Pontusudden udde
    Svartön samhälle Pontusudden udde
    Svartösågen f.d. mindre sågverk Proletärkajen kaj
    Svartösågen f.d. mindre sågverk Prästgärdan gärda
    Tegelbruket f.d. tegelbruk Prästgärdan f.d. gärda
    Tegströms-varvet varv Prästgärdan f.d. gärda
    Tegströms-varvet varv Prästgärdan f.d. gärda
    Tegströms-varvet varv Punisudden udde
    Tegströms-varvet varv Pål-Lasse(s)-backen backe
    Telegrafen telegrafverkets lokal och hus Rammelholmen holme
    Torget torp Renholmsviken vik
    Torget torp Renholmsviken vik
    (Nedi) Tull-Lindström gård Rudtjärn tjärn
    Tullporten tullport Röckners-sjöboden sjöbod
    Tullporten tullport Röckners-sjöboden sjöbod
    Tullporten-Stadstullporten tullport Röckners-sjöboden sjöbod
    Tullporten-Stadstullporten tullport Röckners-sjöboden sjöbod
    Tuna jordegendom Röckners-sjöboden sjöbod
    Tuna jordegendom Röckners-sjöboden sjöbod
    Tuna egendom Rökstugan Saknas
    Unterwalden villa? Samuelssonsudden udde
    Unterwalden f.d. lantställe? Samuelssonsudden udde
    Verkstan verkstadsbyggnad (Nedi) Sandviken f.d. sandvik
    Viadukten malmlastningskaj (Nedi) Sandviken f.d. sandvik
    Villan bostadshus (Nedi) Sandviken f.d. sandvik
    Villan bostadshus Sekters-bryggan brygga
    Villakajen kaj Sibirien malmupplag
    Å(h)mans-sjöboden sjöbod Sjöbacken backe
    Å(h)mans-sjöboden+ sjöbod Skatan del av stad
    Å(h)mans-sjöboden sjöbod Skatatjärn eller Tjärnen nu igenfylld tjärn
    Ängesbygården gård Skataudden udde
    Ängesbygården gård Skataudden udde
    Örnäsets församling församling Skataudden udde
    Östermalm stadsdel ? Skeppshamnen äldre namn på Norra hamn
    Östermalm stadsdel ?Skeppshamnen äldre namn på Norra hamn
    Östermalm stadsdel Skurholmsfjärden fjärd
    Östermalm stadsdel Skurholmsfjärden fjärd
    Östermalm stadsdel Skutviken vik
    Östermalm stadsdel Skutviken vik
    Östmarksvägen väg (Ini) Skutviken del av Stadsviken
    Östmark lägenhet (Ini) Skutviken del av Stadsviken
    Östmark lägenhet (Ini) Skutviken del av Stadsviken
    Östmark lägenhet Smen-Erikssons-sjöboden sjöbod
    Östmark lägenhet Småskären holme
    Östmark lägenhet Snödskiftet område
      Stads-Hertsön del av Hertsön
      Stadsviken hamn
      Stadsviken vik
      Stendborg holme /Se
      Svartholmen-Sandviken f.d. sandvik
      Svartholms-Sandviken f.d. sandvik
      Svartholms-Sandviken f.d. sandvik
      Svartholmssundet sund
      Svartholmudden udde
      Svartholmsudden udde
      Svartholmsviken vik
      Svartholmsviken vik
      Svartöberget Saknas
      Svartöberget berg
      Svartöfisket laxfiske
      Svartöfisket laxfiske
      Svartöfisket laxfiske
      (Isi) Svartölandet namn på ö.
      Svartö-laxfisket laxfiske
      Svartön halvö
      Svartön halvö
      Svartön halvö
      Svartön halvö
      Svartön ö
      Svartöskogen skog
      Svartöstadbacken backe
      Svartöstavägen väg
      Svartövägen landsväg
      Svartösundet inlopp
      Svartöudden udde
      Svartöviken vik
      Tjärnbacken f.d. backe
      Tjäruhovet vräkningsplats för tjära
      Tjäruhovet vräkningsplats för tjära
      Tomassons-sundet inlopp
      Tomassons-viken vik
      Tomassons-viken vik
      Tomassons-viken vik
      Tryséns-brygga brygga
      Tryséns-brygga brygga
      Tryséns-bryggan brygga
      Tullbryggan brygga
      Tullbryggan brygga
      Tvättstubacken strandbacke
      Tvättstukajen el. Tvättstubryggan brygga
      Uddebo udde
      Uddebo udde
      Udden udde
      Upplagena malmupplag
      Uta stan del av Luleå stad
      Uta stan del av Luleå stad
      Vaktarsundet sund
      Vaktarsundet sund
      Vaktarsundet sund
      Vaktarsundet sund
      Vikmansbacken backe
      Åmans-grubban del av Luleå hamn
      Å(h)mansgrubban nu igenfylld vik
      Å(h)mansgrubban nu igenfylld vik
      Å(h)mansgrubban nu igenfylld vik
      Å(h)mansgrubban nu igenfylld vik
      Å(h)mansgrubban nu igenfylld vik
      Ånghallsbacken backe
      Ånghallsbacken backe

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.