ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvsbyns socken : Piteå och Älvsby tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 2200 Bebyggelsenamn : 627 Naturnamn : 2198
Älvsbyn köping /Se Abborrberget berg Älvsby sn sn Abborrberget höjd
Älvsby sn /Se Abborrskatan udde Älvsby sn Abborrbäcken bäck
Älvsby köp. /Se Abborrtjärnberget berg Korsrävarna inbyggarbeteckning Abborrnäset udde
Abborrtjärn gd /Se Abborrtjärnbäcken bäck Söråbruks-Job inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Fällfors by Abborrtjärnbäcken bäck Agntjärn gårdar Abborrtjärn tjärn
?Fällfors Saknas Abborrtjärnen tjärn Agntjärn gård Abborrtjärn tjärn
Gereby by Abborrtjärnen tjärn Alterbäck gård Abborrtjärn tjärn
Gereby by Abborrtjärnen tjärn Alterbäck gård Abborrtjärn tjärn
Gereby by Abborrtjärnen tjärn Altervattnet binamn på Pite Altervattnet Abborrtjärn tjärn
Gereby by Abborrtjärnen tjärn Anders-Olsatorpet t. Abborrtjärn tjärn
Gerebyn by Abborrtjärnen tjärn Annelund t. Abborrtjärn tjärn
Gerebyn by Abborrtjärnen tjärn Antgärdan gård Abborrtjärn tjärn
*Gereby, se Överbyn Saknas Abborrtjärnen tjärn Arvidstorp t. Abborrtjärn tjärn
*Gereby by /Se Abborrtjärnen tjärn Arvidsträsk by Abborrtjärn tjärn
Granträsk by Abborrtjärnen tjärn Arvidsträsk by Abborrtjärnen sjö
Korpesträsk by Abborrtjärnen tjärn Arvidsträsk, Lilla by Abborrtjärnen sjö
Korpesträsk by Abborrtjärnmyran myr Arvidsträsk, Lilla gårdar Abborrtjärnen sjö
Korpesträsk by Abborrtjärnmyran myr Arvidsån by Abborrtjärnen sjö
Korpesträsk by Abborrtjärnmyran myr Arvidså(n) gårdar Abborrtjärnen sjö
Korpesträsk by Abborrtjärnmyran myr Asplövberg by Abborrtjärnberget höjd
Korpesträsk by Abborrträskberget berg Asplövberg gård Abborrtjärnberget höjd
Korsträsk by Abborrträskbäcken bäck Aspnäset gård Abborrtjärnberget höjd
*Korsträsk by Abborrträsket sjö Aspnäset gård Abborrtjärnberget berg
Korsträsk by Abramsmyran myr Avaträsk by Abborrtjärnbäcken bäck
Korsträsk by Aftavardsgrubban tjärn Avaträsk gård Abborrtjärnbäcken bäck
Korsträsk by Aftonsmyran myr Backen t. Abborrtjärnbäcken bäck
Korsträsk by Agntjärnen tjärn Baggliden t. Abborrtjärnmyren myr
Korsträsk by Alfredsgraven terräng Baggliden gård Abborrtjärnmyren myr
Korsträsk by Altarringen timmeravlägg? Banfors, Norra gård Abborrtjärnmyren myr
Korsträsk by Altarringen terräng Banforsen gård Abborrtjärnmyren myr
Korsträsk by Altertjärnarna tjärnar Barackerna skogskojor Abborrtjärnmyren myr
Korsträsk by Altertjärnberget berg Barnfors binamn på byn Östrand Abborrträskberget höjd
Korsträsk by Altertjärnberget berg Barnfors bebyggelse Abborrträsket sjö
Korsträsk, se Korpesträsk by Altertjärnbäcken bäck Barnfors, Södra bebyggelse Abramsmyren myr
Korsträskby by Altertjärnen tjärn Bergnäs gårdar Aftonsmyren myr
Mandjärv by Altertjärnmyran myr Bergträsk by Agentjärn tjärn
Manjärv by Altervatten-Långmyren myr Bergträsk gårdar Agntjärn tjärn
Manjärv by Altervatten-Långmyran myr Bergträsk hållplats Agntjärnen sjö
Manjärv by Altervatten-Långmyran myr Bergås by Alterbäcken bäck
Manjärv by Altervattnet, Pite-A. sjö Bergås gård Altertjärn, Lilla tjärn
Manjärv by Altervattnet sjö Bjurås gård Altertjärnarna tjärnar
Manjärv by Alterviken vik Bjärs gård Altertjärnarna sjöar
Manjärv by Alterälven å Björkberg by Altertjärnberget höjd
Manjärv by Alterälven å Björkberg gård Altertjärnberget höjd
Manjärv by Alterälven älv /Se Björklund by Altertjärnberget berg
Manjärv by Andersberget berg Björklund gård Altertjärnberget berg
Manjärv by Andersberget berg Björknäs t. Altertjärnen sjö
Manjärv by Andersbäcken bäck Björksund gård Altertjärnmyren myr
Manjärv by Andersselet sel Björktorp t. Altervattenliden skogstrakt
Manjärv by Anders-Persaberget berg Björnberg by Altervattenlångmyren myr
Manjärv by Anderstjärnen tjärn Björnberg gård Altervattenlångmyren myr
Manjärv by Andersträsket sjö Bod gård Altervattnet sjö
Manjärv by /Se Antgraven bäck Bodbäcken gård Altervattsliden binamn på Brännberget
Manjärv by /Se Antslåtten myr Boden gård Alterån binamn på Alterälven
Mjövattnet gårdar /Se Anttjärnen tjärn Boden gård Alterälven å
Muskus by Arvidsträskberget berg Boderna gård Altojegge myr
Muskus gd:ar Arvidsträskberget berg Bodstranden Saknas Andersberget höjd
Muskus gdr Arvidsträsket, Inre och Yttre A. sjöar Bodstranden by Andersberget berg
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Inre och Yttre sjöar Bodstranden gårdar Andersbäcken binamn på Andersträskbäcken
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Inre och Yttre sjöar Bodviken gårdar Andersmyren myr
Muskus gd:ar Inre och Yttre Arvidsträsket sjöar Bodviken gård Anders-Persaberget höjd
Muskus gd:ar Arvidsträsket sjö Borgfors kronopark Saknas Andersselet sel
Muskus gd:ar Arvidsträsket träsk Brattfors by Anderstjärn tjärn
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Inre sjö Brattfors gård Anderstjärnbäcken bäck
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Inre träsk Bredsel by Anderstjärnen sjö
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Lilla sjö Bruket by Andersträskbäcken bäck
Muskus gd:ar Arvidsträsket, Yttre del av sjö Bruktet gårdar Andersträsket sjö
Muskus by /Se Arvidsträsk, Lilla, Inre, Yttre sjöar /Se Brändet gård Anksundet sund
Nederbyn by Arvidsträskflygget terräng Brännan by Anttjärn tjärn
Nederbyn by Aspliden terräng Brännan gårdar Anttjärnen sjö
Nederbyn del av Älvsbyn Asplundmyrorna myr Brännbacka kronot. Arvidsträskberget höjd
Neder-byn Saknas /Se Asplövberget berg Brännberget lht. Arvidsträsket, Inre sjö
Pålträsk gård /Se Asplövberget berg Brännheden Saknas Arvidsträsket, Inre sjö
Vistbacka by /Se Asplövbergsbäcken bäck Brännheden gård Arvidsträsket, Lilla sjö
Vistbäcken gård /Se Asplövbergstjärnen tjärn Brännheden gård Arvidsträsket, Lilla sjö
Vistträsk gd:ar Asplövmyran myr Brännmark by Arvidsträsket, Yttre sjö
Vistträsk by Asplövmyran myr Bränntorp gård Arvidsträsket, Yttre sjö
Vistträsk gd:ar Asplövtjärn myr Brännträsk eller Brännheden, se 1 Brännheden Saknas Arvidsträskflygget höjd
Vistträsk gd:ar Aspnäset udde Brännträsk gård Arvidsträskflygget berg
Vistträsk gd:ar Aspnäsmyran myr Brännträsk by Aspliden höjd
Vistträsk gd:ar Avan sjö Byn municipalsamhälle Aspliden berg
Vistträsk gd:ar Avan, Norr- del av Yttre Arvidsträsket Byn by Asplövberget höjd
Vistträsk gd:ar Avan, Sör- del av Yttre Arvidsträsket Byn, Nedre gårdar Asplövberget berg
Vistträsk gd:ar Avan sjö Byn, Norra by Asplövmyren myr
Vistträsk gd:ar Avan vik Byn, Södra municipalsamhälle Asplövmyren myr
Vistträsk gd:ar Avan sjö Byn eller Älvsbyn, se Älvsbyn Saknas Asplövmyrtjärn tjärn
Vistträsk gd:ar Avan tjärn Byn, Övre by Aspnäs myr
Vistträsk gd:ar Avan myr Båtviken t. Aspnäsdiket myr
Vistträsk gd:ar Avaträsket sjö Bäckdal by Aspnäset udde
Vistträsk gd:ar Backen ägomark Bäcker gård Aspnäsraningen myr
Vistträsk gd:ar Backviken vik Bäckliden binamn på Snårbäcksliden Aspnäsudden binamn på Aspnäset
Vistträsk by Bakabergsmyran myr Bäckmark by Aspslätten berghäll
Vistträsk gd:ar Banforsen fors Bäckmark gård Auratsjokk namn på Vitbäcken
Vistträsk gd:ar Banforsidan utvidgning av Piteälven Bäcktorp gård Avaberget höjd
Vistträsk gårdar /Se Banforsmyran myr Bäckås lht Avan del av Åträsket
Ytterbyn by ?Barnforsen fors /Se Bäver gård Avan binamn på Manjärvavan
Ytterbyn by Bastaavan tjärn Bölsmanån kronojägareboställe Avan vik
Ytterbyn by Bastasundet sund Dalen gård Avan vik
Ytterbyn by Bastaudden udde Dalen gård Avan sjö
Ytterbyn by Bastaviken vik Daludden gård Avastranden strandslåtter
Ytterbyn by Bergforsen fors Degerfors lht Avasundet sund
Ytterbyn by Bergmyran myr De tre förenta staterna gårdar Avasundet sund
Ytterbyn by Bergmyran myr Djupträsk t. Avaträskbäcken bäck
Ytterbyn by Bergmyran myr Djupvik torp Avaträsket sjö
Ytterbyn by Bergmyran myr Djupvik gård Avaträsket sjö
Ytterbyn by Bergsholmen holme Edet gård Backviken vik
Ytterbyn by Bergslyet myr Edet gård Barnforsedan strömvirvel
Ytterbyn by Bergtjärnen tjärn Edufors by Barnforsen fors
Ytterbyn by Bergtjärnen tjärn Elsas gård Barnforsholmen holme
Ytterbyn by Bergträskberget berg Elsas (gård) Saknas Barnforsmyren myr
Ytterbyn by Bergträskberget berg Erikstorp t. Bastuavan vik
Ytterbyn, se Nederbyn Saknas Bergträskberget berg Erikstorp gård Bastuavan sjö
Älvsbyn by Bergträsket sjö Finn gård Bastuudden udde
Överbyn by Bergträsket sjö Finnhacket ödegård Bastuudden udde
Överbyn by Bergträsket sjö Finntorp t. Bastuviken vik
Övre Byn by Bergudden udde Finntorp gård Bastuviken vik
Övre Byn by Bjurselet sel Finnäset by Bastuvikudden udde
Övre Byn by Bjurselforsarna fors Finnäset gårdar Bengtmyren myr
Övre Byn by Bjurselkojan skogskojor (Finspång) gård Bergfastmyren myr
Övre Byn by Bjälkheden hed Fleviken by Bergforsen fors
Övre Byn by Bjälkmyran myr Fleviken gårdar Bergmyren myr
Övre Byn by Björkberget terräng Flurheden gårdar Bergmyren myr
Övre Byn by Björkberget berg Flurheden gårdar Bergmyren myr
Övre Byn by Björkberget berg Flurtorp kronot. Bergsholmen holme
Övre Byn by Björkberget berg Flyggnäset by Bergsmoren myr
Övre Byn, se Gereby by Björkberget berg Flyggnäset gård Bergsmorraningen äng
Över-Byn gård /Se Björkberget berg Fors gård Bergtjärn, Norra tjärn
  Björkbergsmyran myr Forsnäs kronot. Bergtjärn, Södra tjärn
  Björkholmsberget berg Fredrikstorp t. Bergtjärnarna tjärnar
  Björkholmsberget berg Fridhem t. Bergträskberget höjd
  Björklundsbäcken bäck Fridhem gård Bergträskberget höjd
  Björkselet sel Frostträsk gård Bergträskberget berg
  Björkselheden terräng Furuberg t. Bergträskberget berg
  Björktjärnen tjärn Furuberg gård Bergträskbäcken binamn på Hattbäcken
  Björnberget berg Furunäset gårdar Bergträskbäcken bäck
  Björnberget berg Furunäset gård Bergträsket sjö
  Björnberget, Lilla berg Fågelhatten by Bergträsket sjö
  Björnberget, Stora berg Fällberg by Bergträsket sjö
  Björnbergsbäcken bäck Fällberg by Bergträskliden skoglid
  Björnbergsgjutan skogsmark Fällfors Norra Saknas Bergträskmyren myr
  Björnbergsgraven bäck Fällfors, Norra by Bergträskmyren myr
  Björnbergstjärnen tjärn Fällfors, Norra gårdar Bergträsktjärnen sjö
  Björnhatten berg Fällfors Södra Saknas Bjurselet sel
  Björnmossamyran myr Fällfors, Södra by Bjurselforsen fors
  Björnskatan fors Fällfors, Södra gårdar Bjurselslyen myrar
  Björnudden udde Gammalstället ödegård Björkberget höjd
  Blåbärsmyran myr Goles t. Björkberget höjd
  Blåbärsmyran myr Granbacken gård Björkberget höjd
  Blåbärsrudden ägomark Granhultet gård Björkberget höjd
  Blåbärsudden udde Granhultet gård Björkberget berg
  Blåbärsviken vik Granlund by Björkberget berg
  Blåsåsen berg Granlund gård Björkbergsmyren myr
  Blåsåsmyran myr Gransel by Björkholmsberget höjd
  Bodberget berg Granlunden gård Björkholmsfallet fors
  Bodberget berg Granträsk by Björklundsbäcken bäck
  Bodlänningen båtlänning? Granträsk by Björklundsbäcken bäck
  Bodmyran myr Granträsk pst Björkslyet myr
  Bodmyran myr Granträskvägen rälsbussphl Björksundet strömfåra och laxpata
  Bodmyran myr Granudden kronot. Björnberget höjd
  Bodmyrgraven bäckravin Granudden gård Björnberget höjd
  Bolagsslyet myr Grubban by Björnberget höjd
  Bolviken vik Grubban gård Björnberget höjd
  Bolviksberget berg Grubban hp Björnberget berg
  Bolvikstjärnen tjärn Grundsel by Björnberget berg
  Bomark ägomark Grundsel, Övre by Björnberget berg
  Bomkojan koja Grundträsk by Björnbergsbäcken bäck
  Bomkojbäcken bäck Grundvattnet by Björnbergsbäcken biflöde
  Borgforsälven älv Gubbas gård Björnbergsmyren myr
  Borgforsälven älv Gustavstorp t. Björnbergstjärn tjärn
  Borgforsälven älv Halsen gårdar Björnbergstjärnen l. Björnträsket sjö
  Borgforsälven älv Hammaren gård Björnhatten höjd
  Borgforsälven älv Hattbäck t. Björnhatten berg
  Borgforsälven älv Hattbäck gård Björnledet land
  Borgforsälven älv Heden gård Björnmossamyren myr
  Bottenlösmyran myr Heden by Björnmyrarna myrar
  Brackskiftet terräng Heden gård Björnmyren myr
  Brandbärsberget berg Hisigården gård Björnslyet myr
  Brandbärstjärnen tjärn Holm gård Björnträsket sjö
  Brattforsberget berg Holmen gård Blektan myr
  Brattforsen fors Holmen ödegård Blekttjärn tjärn
  Brattforsmyran myr Holmgård gård Blektudden udde
  Bredmyran myr Holmsel by Blektviken vik
  Bredmyran myr Hugget gård Blåbärsberget berg
  Bredselberget berg Hultet gårdar Blåbärmyren myr
  Bredselberget berg Hultet gård Blåbärsudden udde
  Bredselberget triangelpunkt Hultet gård Blåsåsberget binamn på Blåsåsen
  Bredselet sel Hultheden gårdar Blåsåsen höjd
  Bredselholmen holme Hultheden gårdar Bodberget höjd
  Bredselmyran ägomark Husavan gård Bodberget berg
  Bredselmyran myr Husavan gård Bodbäcken bäck
  Bredselmyrtjärnen tjärn Husen gård Bodhultet skogbacke
  Bredstenlinjan terräng Hällan gård Bodländningen äng
  Bredträskmyran myr Hällan by Bodträsket binamn på Burträsket
  Bredviken vik Hällan gårdar Bodvikbäcken bäck
  Bredviksbäcken bäck Högheden by Bodviken vik
  Broforsen fors Högheden hållplats Bolsjön tjärn
  Broforsen fors Högheden by Bolviken vik
  Broforsen, Lilla fors Högheden hållplats Borgforsälven namn på tvärån
  Bromyran myrmark Höghultet gård Brattforsberget höjd
  Brudforsen fors Inrehugget gård Brattforsberget berg
  Brudkojan koja Inrelunden t. Brattforsen fors
  Bruktidan eda Inåt gård Brattforsen fors
  Brurbäcken bäck Isak-Anderssons gård Brattforsån binamn på Brattforsälven
  Brändberget berg Isträsk by Brattforsälven del av Vistån
  Brändet terräng Isträsk gård Braxenviken vik
  Brändholmen holme Janke gård Bredmyren myr
  Brändholmen holme Johannisdal sågverk Bredselberget höjd
  Brändlandet terräng Jon-Nils ödegård Bredselet sel
  Brändmoren ägomark Järnnästräsk hållplats Bredselmyren myr
  Brändmyran myr Kallträsk t. Bredselmyrtjärn tjärn
  Brändudden udde Kallträsk gård Bredvikbäcken bäck
  Brändudden udde Kantaberg by Bredviken vik
  Brändviken vik Karlsborg lht. Broforsen fors
  Brändån å Karlsborg gård Bromyren myr
  Brändån å Karlsdal f.d. prästhemman Bruden fors
  Brännberget berg Kilen hemman Bruniusbacken backe
  Brännberget berg Kiltorp t. Brytan Saknas
  Brännberget berg Kiltorp gård Brändet binamn på Flitabrändet
  Brännberget berg Kistorp torp Brändet binamn på Brännberget
  Brännberget berg Kisträsk Saknas Brändholmen holme
  Brännbergsbäcken bäck Kisträsk by Brändknösen jordhöjd
  Brännbergstjärnen tjärn Kisträsk gårdar Brändknösen backe
  Brännbergstjärnen tjärn Kisån binamn på Kisträsk Brändudden udde
  Brännheden skogsmark Knösen gårdar Brändån å
  Brännmyran ägomark Knösmyren t. Brändån tillflöde
  Brännmyran, Lill- myr Kalkstrand gårdar Brännberget höjd
  Brännmyran, Stor- myr Kolkstrand gårdar Brännberget höjd
  Brännrudden ägomark Korpflygget lht Brännberget höjd
  Bränntjärnen tjärn Korsgård kronot. Brännberget höjd
  Bränntjärnen tjärn Korsgård gård Brännberget höjd
  Brännträskbäcken bäck Korsträsk by Brännberget höjd
  Brännträsket sjö Korsträsk by Brännberget höjd
  Brännträsket träsk Korsträsk station Brännberget berg
  Brännträsket f.d. träsk Korsträsk Saknas Brännberget berg
  Brännträskgraven ägomark Korsträsk by Brännberget berg
  Brännträskkölen terräng Korsträskvägen hållplats Brännberget, Mellersta höjd
  Brännträskliden skogsområde Krokträsk gårdar Brännberget, Norra höjd
  Brännträskliden triangelpunkt Krokträsk Saknas Brännberget, Södra höjd
  Brännträskliden terräng Krokträsk by Brännbergsbäcken bäck
  Brännträskskatan udde Krokträsk, Nya by Brännbergsbäcken bäck
  Brännudden udde Kronfors kronot. Brännbergstjärn tjärn
  Brännvinsstruckan fors Kronfors gård Brännbergstjärn tjärn
  Brännäsmyran myr Krongård by Brännbergstjärn tjärn
  Brännäsviken vik Kronliden kronot. Brännbergstjärn tjärn
  Bukskataslyet myrmark Kronliden gård Brännbergstjärn sjö
  Bullerberget berg Kronudden gård Brännheden hed
  Bullerbergsheden terräng Kullen gård Brännhedtjärn tjärn
  Bullerbergsmyran myr Kullen gård Brännliden höjd
  Burforsen fors Kullen kronot. Bränntjärn tjärn
  Burträskbäcken bäck Kullnäs t. Bränntjärn tjärn
  Burträsket sjö Kullnäs gård Bränntjärn tjärn
  Burträsket träsk Kvarnheden by Bränntjärnen sjö
  Båthustjärnberget berg Kvarnheden gårdar Brännträsket sjö
  Båthustjärnen, Lilla tjärn Kvarnplatsen, se 1,2 Tväråsels kvarn Saknas Brännträsket sjö
  Båthustjärnen, Stora tjärn Kvarnskatan gårdar Brännträskkölen ås
  Båtviken vik Kvick gård Brännträskliden höjd
  Båtviken vik Kyrkbysstugorna kyrkstugor Brännträsktjälen ås
  Bäckmarksrudden myrmark Kälsberg by Bullerberget berg
  Bäckmyran myr Kälsberg gårdar Burträsket sjö
  Bäckmyran myr Kölsberg by Burträsket sjö
  Bäckmyrskiftet skogsmark Laduberg by Bydalen äng
  Bäckmyrskiftet terräng Laduberg gård Byraningen äng
  Bäckmyrtjärnen tjärn Laduberg hp, Byselet, Övre sel
  Bäckslyet myr Lagerudden avs. Bystryckan dragström
  Bäckviken vik Lappgravan gård Bysön holme
  Bänkmyran myr Lappurträsk by Bysön holme
  Bänkmyrbäcken bäck Lappurträsk by Båthustjärn tjärn
  Bävergloppen holmar Larsön gård Båthustjärnen sjö
  Bölsmantjärnen tjärn Laver gruvsamhälle Båthustjärnberget höjd
  Bölsmantjärnen tjärn Laver pst Båtviken vik
  Bölsmanån å Laxskatan by Bäcken slåtter
  Cedergrensidan eda Laxstödningen gård Bäckkroken krök
  Dalamyran myr Lertorp t. Bäckmyrarna myrar
  Dalamyrbäcken bäck Liden gård Bäckmyren myr
  Dalarna strand Liden by Bäckmyren myr
  Dalberget berg Liden gårdar Bäckmyren myr
  Dalbäcken bäck Lillaver by Bänkmyren myr
  Dalbäcken bäck Lillberget by Bäckslyet myr
  Dalbäcken bäck Lillberget gård Bäcktjärn tjärn
  Dalen ägomark Lillbäcken gård Bäckviken vik
  Dalen ägomark Lill-Korsträsk Saknas Bäckviken vik
  Dalmyran myr Lill-Korsträsk by Bäckås udde och inhägnad
  Dalmyran myr Lill-Korsträsk by Bänkmyrberget berg
  Dalmyrbäcken bäck Lill-Korsträsk Saknas Bänkmyrbäcken bäck
  Dalronningen myrmark Lillträsk t. Bänkmyren myr
  Dalslyet sumpmark Lillträsk by Bänkmyren myr
  Daltjärnen tjärn Lillträsk gårdar Bävergloppen holme eller strömfåra
  Daltjärnen tjärn Lillträsk gård Bäverglott holme
  Daltjärnen, Nedre tjärn Lillträsk, Norra by Bävermyren myr
  Daltjärnen, Övre tjärn Lindviken Saknas Bölsmantjärn tjärn
  Daltjärnmyran myr Lindviken by Bölsmanån å
  Daludden udde Lindviken gård Dabberget höjd
  Daludden udde Lodet gård Dalberget höjd
  Dalviken vik Lund gård Dalbäcken bäck
  Dammbäcken bäck Lund by Dalen äng och odling
  Dammstrycken fors Lund gård Dalen dalgång
  Danielviken vik Luspenåive Saknas Dalmyren myr
  Djupavamyran myr Luspenåive gård Daltjärn tjärn
  Djupavan tjärn Långbackan gård Daltjärn småträsk
  Djupberget berg Långbergstorp t. Daltjärnmyren myr
  Djupbrograven bäck Långbergstorp gård Daludden udde
  Djupbäcken bäck Långträsk by Dalviken vik
  Djupsundsholmen holme Långträsk t. Dammforsen fors
  Djuptjärnen tjärn Långudden gård Dammyrbäcken bäck
  Djupträskberget berg Långudden gård Dammyren myr
  Djupträskberget berg Långuddtorp t. Dammyren myr
  Djupträsket sjö Långuddtorp gård Dammyrtjärn tjärn
  Djupviken vik Långuddstorp t. Dammyrtjärnen sjö
  Djupviken vik Långvarpet gård Danielviken vik
  Djuresheden terräng Mandjärv biform av bynamn Djupavan vik
  Drävjen terräng Manjärv Saknas Djupberget höjd
  Drölen bäck Manjärv by Djupberget berg
  Drölmyran myr Manjärv by Djupbergstjärn tjärn
  Drölmyrbäcken bäck Mellangård by Djupbäcken bäck
  Döda fallet vattenfall Mellangården gård Djupgraven dalsänka
  Död-Lassberget berg Metträsk gård Djuptjärn tjärn
  Dödmantjärnen tjärn Metträsk gård Djuptjärn tjärn
  Dövelmyran ägomark Mjövattnet by Djuptjärnberget namn på Djupberget
  Döveln myr Mjövattnet gård Djupträskberget höjd
  Döveln, Övre myr Mjövattnet gård Djupträskberget höjd
  Döveln myr /Se Molker by Djupträsket sjö
  Edet terräng Moren gård Djupträsket sjö
  Ekorrstranden strandparti Morås by Djupviken vik
  Elakgraven bäck Muskus gårdar Djupviken vik
  Engströmstjärnen tjärn Muskus by Djupvikudden udde
  Enstakaberget skogsmark Muskus, Södra gårdar Djurdalen sänka
  Enstakaberget berg Myren gård Djurisheden hed
  Erik-Jonsamyran myr Myrheden gårdar Djurtumborna plats
  Erik-Jonsatjärnen tjärn Mården gård Dräparstället plats
  Evamyran myr Mörtberg kronoåboställe Döda fallet torr strömfåra
  Evighetsmyran myr Mörtberg gård Död-Larsberget berg
  Falkberget, Östra berg Mörtträsk odlingslht. Dölaberget namn på lilla Öberget
  Falkbergsmyran myr Mörtträsk gård Dövlan myr
  Falkbergstjärnen tjärn Nattberg by Edan strömvirvel
  Farmyran myr Nedrebyn gårdar Engräsmyren, Norra myr
  Finnhackknösen berg Nederbyn del av Älvsbyn Engräsmyren, Södra myr
  Finntjärnen tjärn Nedre Tvärån se 1 Tvärån, Nedre Saknas Engströmstjärn tjärn
  Finntjärnen, Lilla tjärn Nedre Tväråsel, se Tväråsel, Nedre Saknas Enstakaberget höjd
  Finntjärnen, Stora tjärn Nickes gård Enstakaberget höjd
  Finntjärnliden skogsmark Nils gård Enstakamyren myr
  Finntjärnmyran myr Nolatill gård Erik-Jansatjärn tjärn
  Finnträsket sjö Nord hemman Evamyren myr
  Finnäsbäcken bäck Norra byn eller Norrsidan gårdar Evighetsmyren myr
  Finnäsgraven bäck Norra Fällfors, se 1 Fällfors Norra Saknas Evighetsmyren myr
  Fiskarudden udde Norrbodarna förutvarande fäbodställe Falkberget höjd
  Fjälaträsket träsk Norrgården ödegård Falkberget berg
  Flakaberget berg Norrgården gård Falkbergsmyren myr
  Flakaberget berg Nybruket gård Falkbergstjärnarna tjärnar
  Flakatjärnen tjärn Nybyn by Falkbergstjärnarna sjöar
  Flarkmyran myr Nybyn by Farfarsbäcken bäck
  Flarkmyran myr Nybyn by Farfarsmyren myr
  Flarkmyran myr Nydal gård Farfarstjärn tjärn
  Flarkmyran myr Nydal gård Finnhacket åker
  Flarkmyrbäcken bäck Nyfors förut sågverk numera banvaktstuga Finntjärn namn på Stora Finntjärn
  Flarkmyrheden skogsmark Nyfors gård Finntjärnarna tjärnar
  Flarktjärnen tjärn Nygård by Finntjärn, Stora tjärn
  Fleviken vik Nygård gård Finntjärnliden höjd
  Fleviksberget berg Nygården gård Finnträsket namn på Stora Finnträsket
  Flinkmyran myr Nymyran gård Finnträsket, Stora sjö
  Flinkrödden myrmark Nymyren gård Finnäset näs
  Floxen myr Nystrand by Finnäsgraven dalgång
  Floxen myrmark Nystrand by Fiskarudden udde
  Floxen myr Nystrand pat. Flakaberget höjd
  Floxen myr Nytorp gård Flakaberget berg
  Floxen myr Näset gårdar Flakaberget höjd
  Flurheden terräng Näsudden gårdar Flakaberget höjd
  Flurheden terräng Nölbyn by Flakabergsslyet myr
  Flyggberget berg Olstorp t. Flakabergsslyet myr
  Flyggmyran myr Olstorp gård Flakatjärnen sjö
  Flyggtjärnen tjärn Pantorp t. Flarkmyren myr
  Flyggölen tjärn Per gård Flarkmyren myr
  Fläskmyran myr Per-Mikaels gård Flarkmyren myr
  Forsörarna fors Pet gård Flarkmyren myr
  Frammatill ägomark Petberg Saknas Flarkmyren myr
  Fredriksheden hed Petberg binamn på Petbergsliden Flarkmyren myr
  Frostträsket sjö Petberg eller Petbergsliden, se 1 Petbergsliden Saknas Flarkmyrheden del av Kvarnberget
  Frostviken vik Petbergsliden Saknas Flarktjärn tjärn
  Fräkenmyran myr Petbergsliden by Flarktjärnen sjö
  Fräkenmyran myr Petbergsliden gårdar Flevikberget höjd
  Fräkenmyran myr Petgrundsknösen hemman Fleviken vik
  Fräkenmyran myr Petter Ölunds t. Flevikpetmyren myr
  Fräkenmyran myr Pite Altervattnet by Fleviksberget höjd
  Fräkenmyrberget berg Pite Altervattnet gårdar Fleviksberget berg
  Fräkenmyrberget berg Potgärdan gårdar Fliggberget höjd
  Fräkenmyrberget triangelpunkt Potgärdan gård Flitabrändet skoghed
  Fräkenmyrbäcken bäck Pålträsk by Flokmyren myr
  Fräkenrudden myr Pålboda gård Flokrudden äng
  Fräkenselet eda Pålboda gård Floktjärn tjärn
  Fräkenskatan udde Pålsträsk by Floxen myr
  Fräkenslyet ägomark Pålsträsk by Floxen binamn på Flokmyren
  Fräkenslyet myr Renbäck gård Floxen myr
  Fräkenslyet myr Renbäck gårdar Floxen myr
  Fräkentjärnen tjärn Renbäck by Floxen äng
  Fräkentjärnlandet skogsmark Renbäck, Västra gårdar Floxmyren myr
  Fräkenudden udde Riddarberg by Floxtan myr
  Frälsehörnet myrmark Riddarberg gård Flurheden hed
  Frälsehörnet myr Riddarhällan by Flurhedtjärn tjärn
  Frängsen ägomark Riddarhällan gård Flurmyren myr
  Furuberget berg Rosberg t. Flyggberget höjdparti
  Furuberget berg Rosdal gård Flyggberget höjd
  Furubergstjärnen tjärn Rosen gård Flygget namn på Visttjärnlidflygget
  Furumyran myr Rudtjärntorp kronot. Flyggmyren myr
  Fågelberget berg Rundberg by Flyggtjärn tjärn
  Fågelberget berg Rundberg gård Flyggtjärnen sjö
  Fågelbergstjärnen tjärn Ruttjärn t. Forsedan strömvirvel
  Fågelsmyran myr Ryggberg kronot. Forsängarna ängar
  Fågelspolen skogsmark Ryggberg gård Fredriksheden hed
  Fågelspolkojan koja Råtorp t. Frostträsket sjö
  Fågelvinbäcken bäck Rävanäsudden gård Frostträsket sjö
  Fågelvinmyran myr Salberg by Frostviken vik
  Fårbergsliden skogsmark Salberg gård Fräkenberget höjd
  Fårbergsliden skogsmark Seger gård Fräkenmyrberget höjd
  Fårbäcken bäck Segers gård Fräkenmyren myr
  Fårmyran ägomark Selet gård Fräkenmyren myr
  Fårmyran myr Selsmark by Fräkenmyren myr
  Fårudden udde Selsmark gård Fräkenmyren myr
  Fällforsberget berg Sjulstrand, se Tväråsel, Nedre Saknas Fräkenslyet myr
  Fällforsberget triangelpunkt Sjulstrand byar Fräkenslyet myr
  Fällforsbäcken bäck Sjövik t. Fräkenslyet myrmark
  Fällforsen fors /Se Sjövik gård Frängsmyren myr
  Fällforsen fors Skatan gård Frängsmyren myr
  Fällforsänget myrmark Skatan gården Frängstjärn tjärn
  Fällträskavan tjärn Skatan gård Furuberget höjd
  Fällträskavan tjärn Skatan gård Furuberget höjd
  Fällträsket sjö Skrytgård gård Furuberget höjd
  Fällträsket träsk Skvallerstan gårdar Furuberget berg
  Föllet ägomark Slåttesmyren gårdar Furubergsmyren myr
  Föllet ägomark Slädaberg gård Furubergstjärn tjärn
  Gaddheden terräng Småtorp kronot. Furumyren myr
  Gammalhemmet ägomark Småträsk by Furunäset udde
  Gammalstället terräng Småträsk gård Furunäsudden namn på Furunäset
  Gammeldalbäcken bäck Smörhultet gårdar Fågelberget, Norra höjd
  Gammelmyran myr Snaskerudden ?beb.namn. Fågelberget berg
  Gammelmyran ägomark Snårbergsliden binamn på Snårbäcksliden Fågelberget, Södra höjd
  Gammelmyran ägomark Snårbergsliden gårdar Fågelberget berg
  Gammelmyrrudden ägomark Snårbäcksliden by Fågelhatten höjd
  Gammelträsket sjö Snårliden kronot. Fågelmyren myr
  Gammelträskviken vik Snårliden gård Fågelspolen berg
  Getbacken terräng Solbacka t. Fågelvinbäcken bäck
  Getberget berg Spilkars gård Fågelvinmyren myr
  Getingmyran myr Stapelbäck lht. Fågelvinmyren myr
  Getingmyran myr Stapeldal lht. Fålamyren myr
  Getingmyran myr Starkmans ödegård Fårbergsliden höjd
  Getudden udde Stastorp (Stavstorp) gård Fårbergsliden höjd
  Getudden udde Stavsliden gård Fårbäcken bäck
  Getviken vik Stavstorp kronot. Fårbäcken bäck
  Getviken vik Stavsträsk kronot. Fårbäcksraningen äng
  Gitomberget berg Stavtorp t. Fårmyren myr
  Gitomkojan koja Stavträsk Saknas Fällberget höjd
  Gitomsjön sjö Stenbacken gård Fällforsberget höjd
  Gitomviken vik Stenbacken gård Fällforsberget berg
  Globergsmyran myr Stengärdet gård Fällforsberget berg
  Globergsmyran myr Stenknös gård Fällforsen fors
  Globergsselet del av Varjisån Stockberg Saknas Fällforsen fors
  Globergstjärnarna tjärnar Stockberg by Fällforsen fors(?)
  Glorudden ägomark Stockberg gårdar Fällforsfallet namn på Fällforsen
  Glott strandparti Stockberget kronot. Fällforsänget utskifte
  Godingstjärnen tjärn Stockfors sågverk Fällträskberget höjd
  Godskötebäcken bäck Stockfors by Fällträsket sjö
  Golos terräng Stockfors gårdar Fällträsket sjö
  Golosberget berg Storbacka gård Gaddheden hed
  Golosspolen berg Storbacken gård Gammelmyrbacken namn på Tväråbacken
  Goträsket tjärn Storfinnträsk by Gammelmyren myr
  Goträsklandet myrmark Storfinnträsk gård Gammelmyren myr
  Granberget berg Storfors, Norra Saknas Gammelmyren myr
  Granberget berg Storfors, Norra by Gammalmyren myr
  Granberget berg Storfors Södra Saknas Gammelmyrtjärn tjärn
  Granberget, Lill- berg Storfors, Södra by Gammelmyrtjärnen sjö
  Granberget, -Stor berg Storforsen by Gammelträsket sjö
  Granberget, -Stor berg Storforsen-Åträsk, se 1 Åträsk Saknas Gammelåkern åker
  Granberget, Stor- berg Storfors-Åträsk by Gejratjärnarna sjöar
  Granbergsmyran myr Storgärdet gård Getberget, Lilla höjd
  Granbergsmyran myr Storholmen gård Getberget, Lilla berg
  Granbergstjärnen tjärn Stork gård Getberget, Stora höjd
  Granbergstjärnen tjärn Stor-Korsträsk by Getberget, Stora berg
  Granholmen ö Storlaver gård Getberget berg
  Granholmen holme Stormyren gård Getbergsmyren myr
  Grankvistheden terräng Stormyren gård Getudden udde
  Granmyran myr Storsund gård Getviken vik
  Grannäset ägomark Storsundudden gård Gillermyren myr
  Gransel del av Piteälven Stortallen gård Gitomberget höjd
  Granselheden terräng Strand gård Gitombäcken bäck
  Granselheden terräng Strand gård Gitomjaure namn på Gitomsjön
  Granselkojan koja Strandtorp odlingslht. Gitommyrarna myrar
  Granskataudden udde Strandtorp gård Gitomsjön sjö
  Granträsket sjö Stridbäck gård Gitomviken vik
  Granträsket sjö Stryckan gård Globerget del av Paktevare
  Granträsket sjö Strycktjärn by Globergselet sel
  Granträsket träsk Strycktjärn gård Globergsmyren myr
  Granträskhatten triangelpunkt Strömbergstorpet t. Godträsket sjö
  Granudden udde Strömmen gård Godträskmyren myr
  Granviken vik Stänget gård Golesberget höjd
  Grejdemyran myr Svangård lht. Golosberget höjd
  Grenforsen fors Svedjan gårdar Goträsket sjö
  Grenforsen fors Svedjan gård Granberget höjd
  Grenforsen fors Svedjan by Granberget höjd
  Grenforsen fors /Se Svedjan rälsbusshållplats Granberget höjd
  Greniduholmen strandområde Svedjan, Nedre by Granberget höjd
  Grenidan utvidgning av Varjisån Svedjan, Nedre gårdar Granberget berg
  Gretliden skogsmark Svedjan, Övre by Granberget berg
  Gretliden terräng Svedjan, Övre gårdar Granberget, Lilla höjd
  Grottisgraven bäck Sågen gårdar Granberget, Lilla berg
  Grundtjärnbäcken bäck Sågfors by Granberget, Stora höjd
  Grundtjärnen tjärn Sågfors gård Granberget, Stora berg
  Grundträskbäcken bäck Sälgberget kronot. Granbergstjärn tjärn
  Grundträsket, N. o. S. sjöar Sälgberg gård Granbergstjärn tjärn
  N. o. S. Grundträsket sjöar Sävdal by Granbergstjärnen sjö
  Grundträsket sjö Södra Fällfors, se Fällfors Södra Saknas Granholmen holme
  Grytan ö Södra Vistträsk, se Vistträsk Södra Saknas Granhultet skogbacke
  Grytan holme Sörbodarna fäboställe Granliden namn på Stora Granberget
  Gråberget berg Sörigården gård Granliden (Västerberget) berg
  Gråberget berg Söromtill gårdar Granliden berg
  Gråbergsbäcken bäck Sör på skogan gårdar Granlundstjärn tjärn
  Gråbergsbäcken bäck Sörsidan gård Grannäset backe
  Gråbergsbäcken bäck Sörstrand by Grannäsudden namn på Grannäset
  Gråbergslandet terräng Tellberg by Granträsket sjö
  Gråbergslandet terräng Tengerliden gård Granträsket sjö
  Gråbergstjärnen tjärn Teugerträsk Saknas Granträsket sjö
  Gräddtjärnen tjärn Teugerträsk by Granudden udde
  Gräftlandet ägomark Timfors by Granudden, Inre udde
  Grästjärnen tjärn Timfors gård Granudden, Yttre udde
  Grönskatabacken terräng Tjuvmyren gård Grenforsen fors
  Grönudden näs Tjälsberg by Grubban vik
  Grötmjölktjärnen tjärn Tjärnbacken gård Grubbvägen stig
  Guffarshålet vik Tjärnbacken gård Grundet grund
  Gumsgraven bäck Tjärnliden by Grundselet sel
  Gunillaknabben höjd Tjärnliden t. Grundträskavan vik
  Gustavsmyran myr Tjärnliden gård Grundträskberget höjd
  Gustavsmyran myr Tjärnmyren gård Grundträskbäcken bäck
  Gustavtjärnen tjärn Torget torg Grundträsket sjö
  Gyltberget berg Torpet vanligt namn på Stavstorp Grundträsket sjö
  Gyltberget berg /Se Trubb gård Grundträsket sjö
  Gyltnäset udde /Se Trångfors by Grundträsket, Norra sjö
  Gyltnäsudden udde Tvärsel by Grundträsket, Södra sjö
  Gårdbäcken bäck Tvärsel by Grundträskliden höjd
  Gårdliden skogsområde Tvärån by Gruvberget namn på Inre Rengärdberget
  Gårdliden skogsmark Tvärån hållplats Grytan holme eller grund
  Gårdsmyran myrmark Tväråns kraftverk Saknas Gråberget höjd
  Gårdstjärnen tjärn Tvärån, Nedre Saknas Gråberget höjd
  Gårdstjärnen tjärn Tvärån, Nedre ödehemman Gråbergsbäcken bäck
  Gårtjärnen tjärn Tvärån, Nedre gård Gråbergsbäcken bäck
  Gårtjärnen tjärn Tvärån, Övre binamn på Övre Tväråsel Gråbergstjärn tjärn
  Gåsmyran myr Tväråsel by Gräddbytthällan stenhäll
  Gåsmyrbäcken bäck Tväråsel, Nedre Saknas Gräddtjärn tjärn
  Gäddtjärnbäcken bäck Tväråsel, Nedre by Gräsgrubban dalsänka
  Gäddtjärnen tjärn Tväråsel, Nedre, se Nedre Tväråsel Saknas Gräsmyren myr
  Gäddtjärnen tjärn Nedre-Tväråsel by Grävdmyren myr
  Gäddtjärnen tjärn Tväråsel, Övre Saknas Grönlundsrudden myräng
  Gäddtjärnen tjärn Tväråsel, Övre Saknas Grötfatet sänka
  Gäddträsket sjö Tväråsel, Övre by Grötmjöltjärn tjärn
  Gäddträskälven å Tväråsel, Övre by Grötskatan udde
  Gäddträskälven å Tväråsels kvarn Saknas Gubbaslandet åker
  Gäddträskälven å Tväråsels kvarn, se 7 Korsträsk Saknas Gubbviken vik
  Gäddviken vik Tällberg Saknas Gumsgrunnan grund
  Gängesbäcken bäck Tällberg by Gustavtjärn tjärn
  Gängesmyran myr Tällberg gård Gyltberget höjd
  Gärdstranden strandmark Töger Saknas Gyltberget berg
  Görjeträsket sjö Tögerliden gård Gyltnäset udde
  Görjeträskkälen skogsmark Tögerträsk eller Teugerträsk, se 1-2 Teugerträsk Saknas Gyltnäsudden namn på Gyltnäset
  Görjeträskslyet myr Tögerträsk by Gåltjärn tjärn
  Hampsänket tjärn Tögerträsk gård Gårdbäcken del av Spilkarbäcken
  Hamptjärnen vik Udden gård Gårdingholmen holme
  Hansudden udde Udden gård Gårdliden höjd
  Harakläppen berg Uddevalla gårdar Gårdliden berg
  Harakläppmyran myr Uddevalla gårdar Gårdmyren myr
  Hattbäcken bäck Uddträsk Saknas Gårtjärn tjärn
  Hattslyet myr Uddträsk by Gåltjärnen sjö
  Hattspolen berg Uddträsk gård Gåsmyrbäcken bäck
  Hattsvaget skogsmark Ulriksdal gård Gåsmyrviken vik
  Hattvägen ägomark Ulriksdal gård Gäddtjärn tjärn
  Hedmyrberget berg Varjiså Saknas Gäddtjärn tjärn
  Hedmyrberget terräng Vargisån by Gäddtjärn tjärn
  Hedmyrtjärnen tjärn Varriså hemman Gäddtjärn tjärn
  Hedviken vik Vidsel byar Gäddtjärnen sjö
  Hemderstmyrbäcken bäck Viken gård Gäddtjärnen sjö
  Hemdersttjärnen tjärn Vissman gård Gäddtjärnen sjö
  Hemdremyran myr Vistbacka by Gäddträskhatten höjd
  Hemholmen holme Vistbacken gård Gäddträskälven å
  Hemholmen holme Vistbäcken by Gäddviken vik
  Hetberget berg Vistheden Saknas Gärdan vik
  Hjällholmen ö Vistheden by Görjemyren myr
  Hjällholmen holme Vistheden by Görjemyrhultet skoghult
  Holmberget berg Vistträsk Saknas Görjeträskbäcken bäck
  Holmen ö Vistträsk by Görjeträsket sjö
  Holmforsen fors Vistträsk by Görjeträskslyet myr
  Holmsel triangelpunkt Vistträsk gd:ar Görträsket sjö
  Holmviken vik Vistträsk Södra Saknas Halsen landås
  Honteltjärnen, Lill- tjärn Vistträsk, Södra by Hambergstjärnarna tjärnar
  Honteltjärnen, Stor- tjärn Vitberget gårdar Hambergstjärnmyren myr
  Horngubben skogsmark Vitbäcken Saknas Hambergsön holme
  Hugget ägomark Vitbäcken by Hamnen vik
  Hultberget berg Västomtill gård Hamptjärn tjärn
  Hultmyran myr Västrabyn gårdar Hamptjärnskatan udde
  Hundberget berg Västabyn by Haraberget höjd
  Hundberget berg Åberg t. Hattbäcken bäck
  Hundbergsbäcken bäck Åkerdal by Hattbäcken bäck
  Hundbergsgraven dalgång Åkermark by Hatten, Södra höjd
  Hundbergskojan koja Åkermark gård Hattknösen höjd
  Hundbergstjärnen tjärn Åkerselet t. Hattmyren, Nedre myr
  Hundbergstjärnen tjärn Åkroken by Hattmyren, Övre myr
  Hundbergsön ö Åmans gård Hattsvaget svacka
  Hundviken vik Åträsk Saknas Hedberget höjd
  Hundvikmyran myr Åträsk by Hedströmsholmen vanliga namnet på Laisön
  Hundvikudden udde Älgviksbacken gårdar Hemderstberget topp
  Husavan sjö Älvsby station Hemdersttjärn tjärn
  Hustjärnbäcken bäck Älvsbyn Saknas Hemdremyren myr
  Hustjärnen, Inre tjärn Älvsbyn Saknas Hetberget höjd
  Hustjärnen, Yttre tjärn Älvsbyn municipalsamhälle Hetberget berg
  Hålbäcken bäck Älvsbyn kyrkby Hetbergsheden hed
  Hålbäcken bäck Älvsbyn jvstn. Hjärpbäcken bäck
  Hålbäcken, Norra bäck Älvsbyn Saknas Holmberget höjd
  Hålbäcken, Norra bäck Älvsbyn Saknas Holmen holme
  Hålbäcken, Södra bäck Älvviksbacken gårdar Holmen (l. Vaxtholmen) holme
  Hålbäcken, Södra bäck Älvviksbacken (Älgviksbacken) gård Holmforsen fors
  Hålbäcksmyran myr Ängestorp t. Holmselet sel
  Hålbäcksmyrorna myrar Ängestorp gård Holmsundet sund
  Hålltjärnen tjärn Ön gård Holmtjärn tjärn
  Hårdlandet ägomark Ön by Holmtjärn tjärn
  Hårdlandsgrundet holme Östanå gård Holmtjärn tjärn
  Häbbersstranden strand Östanå gård Holmtjärnen sjö
  Häbbersstrandgraven bäck Östrand by Holmviken vik
  Häbbersstrandtjärnen tjärn Östrand gårdar Hultberget berg
  Häbbersträsket sjö Ötorp gård Hultet skogsbacke
  Häbbersträskmyran ägomark Övrebyn by Hultheden hed
  Hällforsen fors Övre byn by Hultmyren myr
  Hällforsen fors Övrabyn by Hundberget höjd
  Hällforsen fors Övre Tväråsel, se Tväråsel, Övre Saknas Hundberget höjd
  Hällforsidan eda   Hundberget berg
  Hällorna terräng   Hundberget berg
  Hälludden udde   Hundbergsbäcken bäck
  Hästhagaberget berg   Hundbergstjärn tjärn
  Hästhagaviken myr   Hundbergstjärnen sjö
  Hästhägnen ägomark   Hundbergsön holme
  Hästmyran myr   Hunden strömfåra
  Hästmyran myr   Hundviken vik
  Hästmyran myr   Hundvikmyren myr
  Hästmyran, Nörd- myr   Hundvikudden udde
  Hästmyran, Sör- myr   Hunteltjärn, Lilla tjärn
  Hästmyran myr   Hunteltjärn, Stora tjärn
  Hästmyran myr   Husavan vik
  Hästmyran myr   Hustjärn tjärn
  Hästmyran myr   Hålmyren myr
  Hästmyran myr   Hålmyren myr
  Hästmyrdiket bäck   Häbberstranden strand
  Hästmyrtjärnen tjärn   Häbberstranden udde
  Hästmyråsen ås   Häbberstrandkammen ås
  Hästskon udde   Häbbersträsket sjö
  Hästskon krök å Vistån   Häbbersträsket sjö
  Hästskotjärnbäcken bäck   Hällan berghäll
  Hästskotjärnen tjärn   Hällan bergstopp
  Högberget berg   Hällan, se Aspslätten berghäll
  Högberget triangelpunkt   Hällarna strömfåra
  Högberget berg   Hällforsen fors
  Högberget berg   Hällforsen fors
  Hötjärnarna tjärnar   Hässjemyren myr
  Hötjärnbäcken bäck   Hästhagaberget höjd
  Hötjärnbäcken bäck   Hästmyren myr
  Hötjärnen tjärn   Hästmyren myr
  Hötjärnspolen terräng   Hästmyren myr
  Idufors Lillberg triangelpunkt   Hästmyren myr
  Illmyran myr   Hästmyren myr
  Illvedaberget skogsmark   Hästmyren myr
  Illvedabergstjärnen tjärn   Hästmyren, Lilla myr
  Innatill ägomark   Hästmyren, Norra myr
  Innerstflygget terräng   Hästmyren, Stora myr
  Innersttjärnen tjärn   Hästmyren, Stora myr
  Inreskären öar   Hästmyren, Södra myr
  Inreskären skär   Hästmyrrinneln bäck
  Inretjärnarna tjärn   Hästmyrtjärn tjärn
  Inretjärnarna tjärnar   Hästmyrtjärnen sjö
  Isakgraven bäck   Hästmyråsen ås
  Isakholmen ö   Hästmyråsen höjdsträckning
  Isakmyran myr   Hästskon krök
  Isakmyrbäcken bäck   Högberget höjd
  Islidmyran myr   Högberget höjd
  Isträskbäcken bäck   Hästskotjärn tjärn
  Isträskbäcken bäck   Högberget berg
  Isträskbäcken bäck   Högberget berg
  Isträsket sjö   Högheden hedland
  Isträsket sjö   Höghultet backe
  Jan-Ersabäcken bäck   Hömyren myr
  Jan-Olovsgraven bäck   Hötjärnarna tjärnar
  Jitomberget berg   Hötjärnarna småsjöar
  Jitombäcken bäck   Illvedaberget höjd
  Jitomjaure sjö   Illvedaberget berg
  Jonforsen fors   Illvedabergstjärn tjärn
  Jonkmyran myr   Innerstflygget del av Flyggberget
  Jonkojan koja   Innerstmyren myr
  Jon-Kullbergstjärnen tjärn   Innertjärn tjärn
  Jonmyran myr   Inreskären holmar
  Juckelmyran myr   Inretjärn tjärn
  Juliusbäcken bäck   Inretjärnarna tjärnar
  Juliusmyran myr   Innertjärnen l. Indretjärnen sjö
  Juliusmyran, Nedre myr   Inreträskmyren myr
  Järnnästjärnen tjärn   Isliden, Norra höjd
  Järnnästjärnhatten berg   Isliden, Södra höjd
  Järnnästräskberget berg   Isliden, Södra bergssträckning
  Järnnästräskberget skogsmark   Isliden, Västra höjd
  Järnnästräsket tjärn   Isliden, Östra höjd
  Järpskatabåken udde   Isliden, Östra bergssträckning
  Jönsforsen fors   Islidmyren myr
  Jönsknabben höjd   Islidmyren myr
  Jönsviken vik   Isträskbäcken bäck
  Jönsviksholmen holme   Isträskbäcken bäck
  Kallholmen holme   Isträskbäcken bäck
  Kallhuvudet terräng   Isträsket sjö
  Kallhålet myr   Isträsket sjö
  Kallhålsbäcken bäck   Janimyren myr
  Kallhällmyran myr   Johannisdalbäcken del av Isträskbäcken
  Kallkillmyran myr   Jukkelmyren myr
  Kallkällmyran myr   Julinsmyren myr
  Kallkällorna myrmark   Juukbäcken å
  Kallkällslättan terräng   Jällholmen holme
  Kallkällslättan myrmark   Järnesträsket sjö
  Kallmyran myr   Järnnäshatten höjd
  Kallslyet ägomark   Järnnästjärn tjärn
  Kallträskviken vik   Järnnästjärn tjärn
  Kallträskån å   Järnnästjärn sjö
  Kallträskån å   Järnnästjärnhatten höjd
  Kalludden udde   Järnnästjärnhatten berg
  Kallviken vik   Järnnästjärnmyren myr
  Kamberget berg   Järnnästräskberget höjd
  Kammen terräng   Järnnästräskberget berg
  Kammen höjdrygg   Järnnästräsket torrlagd sjö
  Kammyran myr   Järnnästräsket sjö (tidtals vattenfylld)
  Kamträsket, Inre tjärn   Järnnästräskgraven bäck
  Kamträsket, Yttre tjärn   Jönsforsen fors
  Kanisbergsspolen berg   Jönsviken vik
  Kanisbergtjärnen tjärn   Jönsvikholmen holme
  Kantaberget berg   Kallbäcken bäck
  Kantabergsfallet fors   Kallholmen holme
  Kantabergsheden terräng   Kallhuvudet höjd
  Kantabergsskiftet terräng   Kallkällmyrarna myrar
  Karl-Ersamyran myr   Kallkällmyren myr
  Karlsa-myran myr   Kallkällmyren myr
  Karlsamyrberget skogsmark   Kallkällmyren, Inre myr
  Karlskoga terräng   Kallkällmyren, Yttre myr
  Karlsslyet ägomark   Kallmyrarna myrar
  Karlssonstjärnen tjärn   Kallmyren myr
  Karmslädamyran myr   Kallträskberget höjd
  Kartmyran terräng   Kalludden udde
  Kartstranden strandterräng   Kalvskatan udde
  Kattisavan tjärn   Kalvslyet myr
  Kattisberget berg   Kamberget höjd
  Kattismyran myr   Kammberget höjd
  Kavelmyran myr   Kammen ås
  Kavelmyran myr   Kammen ås
  Kavelmyrberget berg   Kamtjärn tjärn
  Kavelmyrberget berg   Kamträsken tjärnar
  Killberget berg   Kamträsken tjärnar
  Killingholmen holme   Kamträskkammen ås
  Killingholmen udde   Kanisberget, Lilla höjd
  Killingholmen holme   Kanisberget, Lilla berg
  Killingholmen holme   Kanisberget, Stora höjd
  Killmyran myr   Kanisberget, Stora berg
  Kisflygget del av berg /Se   Kantaberget höjd
  Kisträsket sjö   Kantabergsfallet fors
  Kisträsket sjö   Kantabergsmyren myr
  Kisträskflygget terräng   Karlssonsgraven dalsänka
  Kisån bäck   Kattisavan vik
  Kjukslyet myrmark   Kattisavan sjö
  Klarvattentjärnen tjärn   Kattisberget höjd
  Klockansexberget berg   Kattisberget berg
  Klockmyran myr   Kattismyren myr
  Klockstapelbäcken bäck   Kattismyren myr
  Klockstaplarna bergknallar   Kavelberget höjd
  Klovabäcken bäck   Kavelmyrberget höjd
  Klovamyran myr   Kavelmyrberget berg
  Klösgraven dal   Kavelmyren myr
  Klöttermyran myr   Kilberget höjd
  Klöttermyrtjärnen tjärn   Kilbäcken bäck
  Klövermyran myr   Killingholmen holme
  Klövertjärnen, Mindre tjärn   Kisflygget del av Flyggberget
  Klövertjärnen, Större tjärn   Kisträsket sjö
  Knackberget berg   Kisträsket sjö
  Knackberget berg   Kisträskflygget höjd
  Knackbergstjärnen tjärn   Kisträskflygget berg
  Knackmyran myr   Kisån å
  Knacktjärnen tjärn   Kisån bäck
  Kniptjärnen tjärn   Klevamyren myr
  Knösmyran myr   Klingermyren myr
  Kockbäcken bäck   Klockan-sex-berget höjd
  Kojbackmyran myr   Klockstapeln höjd
  Kojbäcken bäck   Klockstaplarna höjder
  Kojviken vik   Klockstaplarna bergstoppar
  Kommismyran myr   Klovamyren, Nedre myr
  Korgmakartjärnen tjärn   Klovamyren, Övre myr
  Korpflygget terräng   Klöverberget, Norra höjd
  Korpnäset strandområde   Klöverberget, Södra höjd
  Korsberget berg   Klöverbäcken bäck
  Korsberget berg   Klövermyren myr
  Korsbäcken bäck   Klövertjärnarna sjöar
  Korsträskbäcken bäck   Klövertjärn, Mindre tjärn
  Korsträsken sjöar   Klövertjärn, Större tjärn
  Korsträsk sjöar /Se   Klövran höjd
  Korsträskfluren berg   Klövran bergstoppar
  Korsvägatjärnbäcken bäck   Knackberget höjd
  Korsvägatjärnen tjärn   Knackberget berg
  Krokaforsen, Nedre fors   Knösen backe
  Krokaforsen fors   Knösen backe
  Krokaforsen, Övre fors   Knösmyren myr
  Krokaforsen fors   Kockbäcken bäck
  Krokaforsselet sel   Kograven dalsänka
  Krokforsen fors   Kokslyet myr
  Krokträsket sjö   Kolkstranden strandremsa
  Krokträsk sjö /Se   Komyrbäcken bäck
  Krongraven bäck   Komyren myr
  Krongårdsslättan terräng   Kommismyren myr
  Kronkilen skogsmark   Komyren myr
  Kronmyran myr   Koppargrundet grund
  Kronslyet myrmark   Korpflygget del av Flyggberget
  Kronudden udde   Korpmyrbäcken bäck
  Krukmakarberget berg   Korpmyren myr
  Krukmakarfallet fors   Korsberget höjd
  Krukmakarforsen fors   Korsberget berg
  Krukmakarheden terräng   Korsbäcken vanliga namnet på Korsträskbäcken
  Kråkholmen holme   Korsträskbäcken bäck
  Kullberget triangelpunkt   Korsträskbäcken bäck
  Kullberget berg   Korsträsket, Lilla sjö
  Kullbergsbäcken bäck   Korsträsket, Lilla sjö
  Kullbergsbäcken bäck   Korsträsket, Stora sjö
  Kullbergsbäcken bäck   Korsträsket, Stora sjö
  Kullbergsbäcken, Norra bäck   Korsträskfluren höjd
  Kullbergsbäcken, Södra bäck   Korsträskfluren skogstrakt
  Kullbergsmyran, Stor- myr   Korsträskforsen fors
  Kullbergsspolen skogsmark   Korsträskraningen myr
  Kullnäsmyran myr   Korsvägatjärn tjärn
  Kullnäsviken vik   Korvängesbäcken bäck
  Kustjärnberget berg   Korvänget myr
  Kustjärnbäcken bäck   Krokbäcken bäck
  Kustjärnen tjärn   Kroken dragström
  Kvarnberget berg   Krokforsen fors
  Kvarnberget berg   Krokträsket sjö
  Kvarnberget berg   Krokträsket sjö
  Kvarnbergsmyran myr   Krokträskliden skogshöjd
  Kvarnbergsmyrbäcken bäck   Krokåforsen fors
  Kvarnbäcken bäck   Krokåforsen, Nedre fors
  Kvarnbäcken bäck   Krokåforsen, Övre fors
  Kvarnbäcken bäck   Krokån å
  Kvarnbäcken bäck   Krokån å
  Kvarnbäcken bäck   Kronudden udde
  Kvarnforsen fors   Krukmakarberget höjd
  Kvarnforsen fors   Krutmakarn fors
  Kvarnforsen fors   Kråkholmen holme
  Kvanhatten skogsmark   Kullberget höjd
  Kvarnhatten terräng   Kullbergsbäcken bäck
  Kvarnknösen höjd?   Kullbergsmyren, Lilla myr
  Kvarnmyran ägomark   Kullbergsmyren, Stora myr
  Kvarnselet del av Stockforsälven   Kullbergstjärn tjärn
  Kvarnselet del av Vistån   Kullnäsbacken backe
  Kvarnskatan ägomark   Kupan strömdrag
  Kvarntjärnen tjärn   Kustjärn tjärn
  Kvarntjärnen del av sjö   Kustjärnen sjö
  Kvarnträsket sjö   Kustjärnberget berg
  Kvarnviken vik   Kustjärnberget höjd
  Kvarnviken vik   Kustjärnbäcken bäck
  Kvällsberget berg   Kustjärnrudden äng
  Kvällsberget berg   Kvarnbacken backe
  Kyrkvägsrudden myr   Kvarnberget höjd
  Kåtaberget berg   Kvarnberget höjd
  Kåtabäcken bäck   Kvarnberget höjd
  Kåtaforsen fors   Kvarnberget berg
  Kåtaforsidan eda   Kvarnbergsmyren myr
  Kåtaforsselet del av Varjisån   Kvarnbergstjärn tjärn
  Kåtamyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kåtamyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Kåtaudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Kåtaudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Kälen skogsmark   Kvarnforsen fors
  Kälsberget berg   Kvarnforsen fors
  Kärleksholmen holme   Kvarnhatten berg
  Kärrmyran myr   Kvarnheden hed
  Laduberget berg   Kvarnmyren myr
  Ladumyran myr   Kvarnselet sel
  Ladumyran myr   Kvarnselet sel
  Ladumyran myr   Kvarnselet sel
  Ladumyran myr   Kvarnskatan udde
  Laduträsket tjärn   Kvarntjärn tjärn
  Lagerudden udde   Kvarntjärn tjärn
  Lakastenslinjan terräng   Kvarnträsket sjö
  Lakaudden udde   Kvarnträsket vik
  Landfastholmen ö   Kvarnviken vik
  Landfastholmen holme   Kvällsberget höjd
  Lapp-Ant terräng   Kvällsberget del av Fällforsberget
  Lappesviken vik   Kvällsberget berg
  Lappesvikgrundet holme   Kvällsbergsmyren myr
  Lappesvikudden udde   Kvällsbergsspolen del av Kvällsberget
  Lappfloxen myr   Kvällsbergstjärn tjärn
  Lappgraven delvis igenvuxen bäck   Kåtaberget höjd
  Lapphjällmyran myr   Kåtabäcken bäck
  Lappkalludden udde   Kåtabäcken bäck
  Lappkojheden hed   Kåtaforsen fors
  Lappkunomyran myr   Kåtaforsselet sel
  Lappkåtakölen skogsmark   Kåtamyrberget höjd
  Lappmoren terräng   Kåtamyren myr
  Lappmyran myr   Kåtamyren myr
  Lappmyrberget berg   Kåtamyrtjärn tjärn
  Lappmyrbäcken bäck   Kåtaviken vik
  Lappmyrbäcken bäck   Källberget höjd
  Lappmyrbäcken bäck   Källmyren myr
  Lappmyrtjärnen tjärn   Källmyrliden höjd
  Lappmyrtjärnen tjärn   Källmyrtjärn tjärn
  Lapprudden skogsmark   Käringen holme
  Lapprudden myrmark   Käringudden udde
  Lappskåran dal   Käringviken vik
  Lappskåran terräng   Kölalterberget höjd
  Lappstuviken vik   Kölalterberget(?) berg
  Lapptjärnen tjärn   Kölsberget höjd
  Lappudden udde   Kölsberget berg
  Lappurträsket sjö   Kölsberget berg
  Lappurträskfluren berg   Laduberget höjd
  Lappurträskmarken myrmark   Laduberget berg
  Lars-Eliasberget berg   Ladumyren myr
  Lars-Olsamyran, Södra myr   Laduträsket sjö
  Lars-Olsamyran, Södra myr   Laduträsket sjö
  Larsudden udde   Lakarumpan vik
  Latamanberget berg   Landfastholmen holme
  Laver gruva?   Landsvägaviken binamn på Åviken
  Laver sjöar /Se   Lantmätarsberget höjd
  Laverberget berg   Lantmätarsremsan myr
  Laverbäcken bäck   Lantmätartjärnen sjö
  Laxbäcken bäck   Lappavalandet landsträcka
  Laxbäcken bäck   Lappetvallån landsträcka
  Laxskatastranden strandterräng   Lappgravstormyren myr
  Laxtjärnbäcken bäck   Lappgällmyren myr
  Laxtjärnen tjärn   Lappgärdan åker
  Laxtjärnen, Lill- tjärn   Lappisvikudden udde
  Lidbäcken bäck   Lappkvinnomyren myr
  Liden skogsmark   Lappkåtamyren myr
  Liden skogsmark   Lappkåtamyren myr
  Lidmyran myr   Lappkattmyren myr
  Lidmyran myr   Lappmyrberget höjd
  Lidspolen skogsmark   Lappmyrberget berg
  Lidspolen skogsmark   Lappmyrberget, Norra höjd
  Lidsvaget terräng   Lappmyrberget, Södra höjd
  Lidtjärnen tjärn   Lappmyrbäcken bäck
  Lidträsket tjärn   Lappmyren myr
  Lidträsket träsk   Lappmyren myr
  Lill-Avan sjö   Lappmyren, Mellersta myr
  Lilla-Snårlidtjärnen tjärn   Lappmyren, Stora myr
  Lillberget berg   Lappmyren, Södra myr
  Lillberget skogsmark   Lappmyrtjärn tjärn
  Lillberget skogsmark   Lappstugudden udde
  Lillberget berg   Lappstugviken vik
  Lillberget berg   Lapptjärn tjärn
  Lillberget berg   Lappurträsket sjö
  Lillberget berg   Lappurträsket sjö
  Lillberget berg   Lappurträskfluren höjd
  Lillberget berg   Lappurträskfluren berg
  Lillberget berg   Lappurträskmyren myr
  Lillberget, Norra berg   Larssonforsen fors
  Lillberget, Norra berg   Larsön holme
  Lillberget, Södra berg   Larsön holme
  Lillbergslandet terräng   Lasse-Lisaberget höjd
  Lillbergsmyran myr   Lasse-Lisabäcken bäck
  Lillbergstjärnen tjärn   Latmanberget höjd
  Lillbergträskberget berg   Latmanberget berg
  Lillbergträskbäcken bäck   Latmansberget höjd
  Lillbergträskbäcken bäck   Laxbäcken bäck
  Lillbergträsket tjärn   Laxbäcken bäck
  Lillbäcken bäck   Laxbäckgraven dalgång
  Lillbäcken bäck   Laxskatan udde
  Lillbäcken bäck   Laxskatan stengrund
  Lillbäcken bäck   Laxtjärn tjärn
  Lillbäcken myrmark   Laxtjärnen sjö
  Lillbäckholmen halvö   Laxtjärnberget berg
  Lillbäckholmen udde   Laxtjärnbäcken bäck
  Lillbäckmyran myr   Liden höjd
  Lillforsen fors   Liden höjd
  Lillforsen fors   Lidmyren vanliga namnet på Islidmyren
  Lillforsen fors   Lidmyren myr
  Lill-Getberget berg   Lidmyren myr
  Lillgrundet holme   Lidtjärn tjärn
  Lillgärdan ägomark   Lidtjärnen sjö
  Lillholmen holme   Lidträsket sjö
  Lillholmen holme   Lidträsket sjö
  Lillholmen ö   Lidträsket sjö
  Lillholmen holme   Lidändan skogstrakt
  Lillholmen holme   Lillberget del av Norra Isliden
  Lillholmen holme   Lillberget höjd
  Lillholmen holme   Lillberget höjd
  Lill-Kanisberget berg   Lillberget höjd
  Lillklinten berg   Lillberget höjd
  Lill-Korsträsket sjö   Lillberget höjd
  Lill-Kärrmyran myr   Lillberget höjd
  Lill-Laver sjö   Lillberget höjd
  Lill-Laverberget berg   Lillberget höjd
  Lill-Laverbäcken bäck   Lillberget höjd
  Lill-Laverbäcken bäck   Lillberget höjd
  Lillmyran myr   Lillberget berg
  Lillmyran myr   Lillberget berg
  Lillmyran ägomark   Lillbergsmyrbäcken bäck
  Lillmyran myr   Lillbergsmyren myr
  Lillmyrviken vik   Lillbergsmyren myr
  Lill-Mörttjärnen tjärn   Lillbergsmyren myr
  Lill-Pålsberget berg   Lillbergsmyren myr
  Lill-Pålsberget berg   Lillbergstjärn tjärn
  Lill-Renmyran myr   Lillbergsmyrtjärnen sjö
  Lillrudden myr   Lillbergsträsket sjö
  Lillrudden terräng   Lillbergträskbäcken bäck
  Lill-Sandviken vik   Lillbergträsket sjö
  Lillselet sel   Lillbrännmyren myr
  Lillselholmen holme   Lillbäcken bäck
  Lillslyet myr   Lillbäcken bäck
  Lill-Snårberget berg   Lillbäcken bäck
  Lill-Stapeln berg   Lillbäcken bäck
  Lill-Sydesan myrmark   Lillbäcken bäck
  Lill-Tegelberget berg   Lillforsen fors
  Lilltjärnbäcken bäck   Lillforsen fors
  Lilltjärnen tjärn   Lillforsen vattendrag
  Lilltjärnen tjärn   Lill-Korsträsket sjö
  Lilltjärnen tjärn   Lill-Korsträsket, se Korsträsket, Lilla Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Lill-Laver sjö
  Lilltjärnen tjärn   Lill-Laverberget höjd
  Lilltjärnen tjärn   Lill-Laverbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Lillmyrberget berg
  Lilltjärnmyran myr   Lill-Myrbergstjärn tjärn
  Lilltjärnsnåret terräng   Lillmyren myr
  Lilltorrberget berg   Lillmyren myr
  Lillträskberget berg   Lillollmyren myr
  Lillträskbäcken bäck   Lillrörmyren myr
  Lillträsket träsk   Lillsarvas del av Sarvasberget
  Lillträsket del av sjö   Lillselet del av Bredselet
  Lillträsket träsk   Lillselholmen holme
  Lillträsket sjö   Lillslyet myr
  Lillträsket tjärn   Lillslytjärnen sjö
  Lillviken vik   Lill-Snårlidmyren myr
  Lillviken vik   Lill-Tenger sjö
  Lillviken vik   Lilltjärn tjärn
  Lillviken vik   Lilltjärn tjärn
  Lillvikskatan udde   Lilltjärn tjärn
  *Lillvikträsk sjö   Lilltjärnen sjö
  Lillvikudden udde   Lilltjärnen sjö
  Lillån å   Lilltorrberget höjd
  Lill-Älgbergsmyran delvis odlad myr   Lillträskbäcken bäck
  Lill-Öberget berg   Lillträsket sjö
  Lindbergsbäcken bäck   Lillträsket sjö
  Lindbergsmyrskiftet terräng   Lillträsket sjö
  Lindbergsmyrtjärnen tjärn   Lillträsket sjö
  Lindbergstjärnen, Lilla tjärn   Lillträsket sjö
  Lindbergstjärnen, Stora tjärn   Lillträsket sjö
  Lindbergstjärnen, Västra tjärn   Lillträskpetmyren myr
  Lindrotskojan koja   Lillträsksundet sund
  Lindviksbäcken bäck   Lill-Älgbergsmyren myr
  Lindviksstruckan fors   Lillälven strömfåra
  Lindvikstjärnen, Inre tjärn   Lindbergsmyren myr
  Lindvikstjärnen, Yttre tjärn   Lindbergsmyren, Stora myr
  Linjeforsen fors   Lindbergstjärn tjärn
  Linjeheden terräng   Lindbergstjärnen sjö
  Linjehörnet terräng   Lindviksbäcken bäck
  Linjeknösen höjd   Lindviksmyren myr
  Linjekölen terräng   Lindvikstjärn, Inre tjärn
  Linjekölen skogsmark   Lindvikstjärn, Yttre tjärn
  Linjemyran myr   Lindviktjärn tjärn
  Linjemyran myr   Lindvikstjärnarna sjöar
  Linjemyran myr   Linjeberget binamn på Granberget
  Linjemyran myr   Linjeforsen fors
  Linjemyran myr   Linjeudden udde
  Lisabäcken bäck   Linjemyren myr
  Lisbetheden skogsmark   Lispen slåtteräng
  Ljusstrandbacken skogsområde   Ljustjärn tjärn
  Ljustjärnbäcken bäck   Ljustjärnbäcken bäck
  Ljustjärnen tjärn   Lobbeltjärn tjärn
  Lobbeltjärnberget berg   Lobblet tjärn
  Lobbeltjärnen tjärn   Lobblet tjärn
  Lobbeltjärnheden skog   Lobbeltjärnberget höjd
  Lobbeltjärnmarken terräng   Lobbertberget höjd
  Lobbeltjärnmarken terräng   Lobberttjärn tjärn
  Lobbeltjärnmyran myr   Lodet backe
  Lokattgraven bäck   Lomtjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Lomtjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Lundbäcken bäck
  Lule-Altervattnet sjö   Lundbäcken bäck
  Lul-Hansbäcken bäck   Lundgrensbäcken bäck
  Lund ägomark   Lundgrensbäckmyren myr
  Lundbergsbäcken bäck   Luspenspolen höjd
  Lundbäcken bäck   Luspenåive höjd
  Lundgrensbäcken bäck   Lustjärn tjärn
  Lushällan hälla   Långbacken backe
  Luspenåjve berg   Långberget binamn på Abborrträskberget
  Långbergsmyran myr   Långberget äldre namn på Korsberget
  Långbergsmyran myr   Långberget höjd
  Långbergsmyran myr   Långberget höjd
  Långbergsspolen berg   Långberget berg
  Långforsen fors   Långbergsmyren myr
  Långforsen fors   Långbergsmyren myr
  Långforsknösen berg   Långbergsmyren myr
  Långgrynnan udde   Långbergsmyren myr
  Långholmen holme   Långbergstjärn tjärn
  Långmyran myr   Långforsen fors
  Långmyran myr   Långforsknösen berg
  Långmyran myr   Långmyrarna myrar
  Långmyran myr   Långmyrberget höjd
  Långmyran myr   Långmyrberget berg
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Långmyren binamn på Långbergsmyren
  Långmyran, Inre myr   Långmyren myr
  Långmyran, Yttre myr   Långmyren myr
  Långmyrberget berg   Långmyren myr
  Långmyrbäcken bäck   Långmyren myr
  Långmyrrudden ägomark   Långmyren binamn på Lappurträskmyren
  Långmyrtjärnen tjärn   Långmyren myr
  Långslyet myr   Långmyren myr
  Långslyet myr   Långmyren myr
  Långslyet myr   Långmyren vanliga namnet på Altervattenlångmyren
  Långstrandberget berg   Långmyren myr
  Långtjärnbäcken bäck   Långmyrtjärnen sjö
  Långtjärnbäcken bäck   Långmyråsen ås
  Långtjärnbäcken bäck   Långmyråsen höjdsträckning
  Långtjärnen tjärn   Långruddbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Långrudden äng
  Långtjärnen tjärn   Långskravlet myr
  Långtjärnen tjärn   Långslyet myr
  Långtjärnen tjärn   Långslyet myr
  Långtjärnen tjärn   Långslyet myr
  Långtjärnen tjärn   Långslyet myr
  Långtjärnspolen ås   Långstrandberget berg
  Långträskberget berg   Långtjärn tjärn
  Långträskberget berg   Långtjärn tjärn
  Långträskberget triangelpunkt   Långtjärn tjärn
  Långträskberget berg   Långtjärn tjärn
  Långträskberget, Västra berg   Långtjärn tjärn
  Långträskberget, Östra berg   Långtjärn tjärn
  Långträskbäcken bäck   Långtjärnen sjö
  Långträskbäcken bäck   Långtjärnen sjö
  Långträskbäcken bäck   Långtjärnen sjö
  Långträskbäcken bäck   Långtjärnen sjö
  Långträsket sjö   Långtjärnbäcken bäck
  Långträsket sjö   Långtjärnmyren myr
  Långträsket tjärn   Långtjärnmyren myr
  Långträsket sjö   Långträskberget höjd
  Långträsket, Västra sjö   Långträskberget höjd
  Långträsket, Östra Saknas   Långträskberget, Nedre höjd
  Långudden udde   Långträskberget, Övre höjd
  Långudden udde   Långträskbäcken bäck
  Långvarpholmen holme   Långträskbäcken bäck
  Långviken vik   Långträsket sjö
  Långviken vik   Långträsket sjö
  Långviken del av sjö   Långträsket sjö
  Långvägamyran myr   Långträsket sjö
  Löparheden terräng   Långträsket sjö
  Lövberget berg   Långträsket sjö
  Lövberget berg   Långträsket vanliga namnet på Långtjärn
  Magerdalsmyran myr   Långträsket sjö
  Magnusbäcken bäck   Långträsket sjö
  Magnusdrävjen terräng   Långudden udde
  Majberget berg   Långudden udde
  Malmyran myr   Långuddmyren myr
  Malmyrtjärnen tjärn   Långvarpet udde och strand
  Mammatallen tall   Långvarpholmen holme
  ?Manjärv sjö /Se   Långvarpudden udde
  Manjärv sjö   Långviken vik
  Manjärv sjö   Långviken vik
  Manjärv sjö /Se   Långviksavan tjärn
  Manjärvkälen skogsmark   Långviksberget, Västra höjd
  Maramyrrudden myr   Långviksberget, Östra höjd
  Maran myrmark   Lövberget höjd
  Matforsen fors   Lövberget höjd
  Mattberget berg   Lövberget höjd
  Mattbergstjärnbäcken bäck   Magerdalsmyren myr
  Mattbergstjärnen tjärn   Malbergstjärn tjärn
  Mattisrödden myr   Mallviken vik
  Medgraven bäck   Malmyren myr
  Mellanberget berg   Malmyråsen ås
  Mellanbergsbäcken bäck   Manjärv sjö
  Mellanbergsgraven bäck   Manjärv sjö
  Mellanbergsmyran myr   Manjärvavan vik
  Mellanbergstjärnen Västra tjärn   Maraknösen backe
  Mellanbergstjärnen Östra tjärn   Maramyren myr
  Mellan-Oxtjärnen tjärn   Maramyren myr
  Mentjärnen tjärn   Maran äng
  Mentjärnflygget terräng   Maran skogsmark
  Messenmyran myr   Maratjärnbäcken bäck
  Mesenmyran myr   Matberget höjd
  Metartjärnen tjärn   Matberget berg
  Metarudden udde   Matbergstjärn tjärn
  Metträskberget terräng   Matbergstjärnen sjö
  Metträskberget berg   Matforsen vanliga namnet på Lillforsen
  Metträsket sjö   Matmyren myr
  Metträsket sjö   Mattberget höjd
  Metträskmyran ägomark   Mattbergstjärn tjärn
  Mitti-Bergtjärnen tjärn   Mellanberget höjd
  Mitti-Lappmyran myr   Mellanberget topp
  Mitti-Teuger sjö   Mellanbergsbäcken bäck
  Mittitjärnbäcken bäck   Mellanbergsmyren myr
  Mittitjärnbäcken bäck   Mellanbergstjärn, Västra tjärn
  Mittijtärnen tjärn   Mellanbergstjärn, Östra tjärn
  Mittitjärnen tjärn   Mellanheden hed
  Mittitjärnen tjärn   Mellanhedmyren myr
  Mittitjärnen tjärn   Mellanknösen höjd
  Mittitjärnen tjärn   Mellanlandet högland
  Mittitjärnen tjärn   Mellanlandet höjdsträckning
  Mittitjärnmyran myr   Mellan-Tenger sjö
  Mittitjärnmyran myr   Mellantjärn tjärn
  Mitti-Tällberget berg   Mentjärn tjärn
  Mjölkskatan udde   Mentjärnen sjö
  Mjölkudden udde   Mentjärnflygget bergsparti
  Mjövattnet Nedre sjö   Mentjärnflygget berg
  Mjövattnet Övre sjö   Metartjärn tjärn
  Mjövattuliden terräng   Mettjärn tjärn
  Molkertarmen bäck   Mettjärnen sjö
  Molkertarmen bäck   Metträskberget höjd
  Molkertjärnbäcken bäck   Metträskbäcken bäck
  Molkertjärnen tjärn   Metträskbäcken bäck
  Molkertjärnhålet myr   Metträsket sjö
  Molkertjärnmyran myr   Metträsket sjö
  Molkerträsket tjärn   Metträsket sjö
  Moren ägomark   Metträsket sjö
  Moren ägomark   Metträskmyren myr
  Moren ägomark   Midermyren myr
  Moren ägomark   Militärvägen väg
  Mosebacke terräng   Mindregraven dalsänka
  Mossagraven bäck   Missenton sluttning
  Mullberget berg   Mittiflygget del av Flyggberget
  Munksundsstigen stig   Mittistapeln topp
  Muskus sjö /Se   Mittitjärn del av Tjärnarna
  Muskusbäcken bäck   Mittitjärn tjärn
  Muskusträsk sjö /Se   Mittitjärn del av Småtjärnarna
  Muskusträsket Västra sjö   Mittitjärn tjärn
  Muskusträsket Östra sjö   Mittitjärnknösen backe
  Myrbergbäcken bäck   Mitti-Tällberget berg
  Myrberget, Lill- berg   Mitti-Töger sjö
  Myrberget, Stor- triangelpunkt   Mitti-Töger sjö
  Myrberget, Stor- berg   Mjölkskatan udde
  Myrodlingen ägomark   Mjölkskålen binamn på Lomtjärn
  Märradråpet myr   Mjövattenliden höjd
  Märraholmen holme   Mjövattenliden bergsträckning
  Märratjärnbäcken bäck   Mjövattenliden l. Liden bergstrakt
  Märratjärnbäcken bäck   Mjövattenliden, Norra vanliga namnet på Mjövattenliden
  Märratjärnen tjärn   Mjövattenliden, Södra höjd
  Märratjärnen tjärn   Mjövattnet sjö
  Mörtberget berg   Mjövattnet sjö
  Mörtbergsmyran myr   Mjövattnet, Övre del av Mjövattnet
  Mörtbergsspolen terräng   Mjövattsliden höjd
  Mörttjärnen tjärn   Molkertjärn tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Molkertjärnmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Molkerträsket sjö
  Mörttjärnen tjärn   Mora myr
  Mörtträsket tjärn   Moren myr
  Mörtträskhatten Inre berg   Moren myr
  Mörtträskhatten Yttre berg   Moren myr
  Mörtträskslyet myr   Mormyren myr
  Nakteberget berg   Moskigdrölen bäck
  Nakteberget berg   Mossaslyet myr
  Naktebäcken bäck   Mullberget höjd
  Naktebäcken bäck   Mullberget berg
  Naktebäcken bäck   Muskusbäcken bäck
  Naktetjärnen tjärn   Muskusträsket, Västra sjö
  Naktetjärnen, Övre tjärn   Muskusträsket, Södra del av Östra Muskusträsket
  Nattberget Stora berg   Muskusträsket, Västra sjö
  Nattberget Västra berg   Muskusträsket, Östra sjö
  Nattbergsheden skogsmark   Muskusträsket, Östra sjö
  Nedersttjärnen tjärn   Mustjärn tjärn
  Nilsberget berg   Mustjärnen sjö
  Nilsberget berg   Myrberget, Lilla höjd
  Nilsberget berg   Myrberget, Stora höjd
  Nilsgrubban tjärn   Märrfittgveltan vik
  Nilsselet sel   Märrfittskatan udde
  Nipan udde   Märrfittviken binamn på vik
  Norbergsstallbäcken bäck   Märrholmarna holmar
  Nordberget Västra berg   Märrtjärn tjärn
  Nordberget Östra berg   Märrtjärn tjärn
  Nordflakaåsen berg   Märrtjärn tjärn
  Nordlundsmyran myr   Märrtjärnbäcken bäck
  Nordlundsrudden myr   Mörtberget höjd
  Nordslyet myr   Mörtberget berg
  Norrdubblaberget triangelpunkt   Mörttjärn tjärn
  Norretjärnen tjärn   Mörttjärn tjärn
  Norrgrenen gren av Stockforsälven   Mörttjärn tjärn
  Norrgrenen å /Se   Mörtträskbäcken bäck
  Norrmyran myr   Mörtträsket sjö
  Norrmyran myr   Mörtträsket sjö
  Norrmyran myr   Mörtträskhatten, Inre höjd
  Norr-Storliden skogsmark   Mörtträskhatten, Inre berg
  Norrvallen terräng   Mörtträskhatten, Yttre höjd
  Norstjärnen tjärn   Mörtträskhatten, Yttre berg
  Norstjärnen tjärn   Mörtträskmyrarna myrar
  Nottjärnbäcken bäck   Mörtträskmyren myr
  Nottjärnen tjärn   Mörtträskmyren myr
  Nybergsforsen fors   Mörtträskruddarna ängar
  Nyhägnen ägomark   Mörtträskslyet myr
  Nyladutjärnen tjärn   Nakteberget höjd
  Nymyran myr   Naktebäcken bäck
  Nymyran myr   Naktetjärn tjärn
  Nymyrbäcken bäck   Naktiberget höjd
  Nyträskavan träsk   Nattberget höjd
  Nyträskbäcken bäck   Nattberget, Västra höjd
  Nyträskbäcken bäck   Nattbergsheden hed
  Nyträsket träsk   Nattmyren myr
  Nyträskkälen terräng   Nedersttjärn del av Tjärnarna
  Nyträskkälen terräng   Nedreselet sel
  Nyängestjärnen tjärn   Nilsberget höjd
  Nådnäsberget berg   Nilsberget höjd
  Näsudden udde   Nilsgrubban tjärn
  Näverberget berg   Nilsudden udde
  Näverhatten berg   Nolaviken binamn på Mallviken
  Nävermyran myr   Norbergsstallbäcken bäck
  Nävermyrberget berg   Nordbergen höjder
  Nävermyrbäcken bäck   Nordbergsdalbäcken bäck
  Nävertjärnbäcken bäck   Nordbergsdalen sänka
  Nävertjärnen tjärn   Nordskallbergen höjder
  Nävertjärnmyran myr   Noret Saknas
  Nörd-Bergtjärnen tjärn   Norlundsrudden äng
  Nörd-Brännberget berg   Norrgrenen å
  Nörd-Djureshedtjärnen tjärn   Norrmyrarna myrar
  Nördesttjärnen tjärn   Norstjärn tjärn
  Nörd-Flarkmyran myr   Norträsket äldre namn på Småträsket
  Nörd-Grundträsket sjö   Notstången land
  Nörd-Isliden terräng   Nottjärn tjärn
  Nörd-Klöverberget berg   Nottjärnbäcken bäck
  Nördmyran myr   Nottjärnen sjö
  Nördmyrtjärnen tjärn   Nyckelstryckan dragström
  Nörd-Oxtjärnen tjärn   Nymyrbäcken bäck
  Nörd-Petberget berg   Nymyren myr
  Nördskalet berg   Nymyren myr
  Nördskalet berg   Nymyren myr
  Nörd-Tällberget berg   Nytjärn tjärn
  Nörd-Vistträsket sjö   Nyträskavan tjärn
  Ol-Larsaön ö   Nyträskbäcken bäck
  Ol-Larsaön ö   Nyträsket sjö
  Ollberget berg   Nyträskkölen höjd
  Ollberget berg   Nyträsktjälen höjd
  Ollbergstjärnen tjärn   Nyträsktjärnarna tjärnar
  Olldalviken vik   Nådnäsberget höjd
  Ollmyran myr   Nålhusbacken backe
  Olltjärnen tjärn   Nålmyren myr
  Ol-Massaberget höjd   Näset udde
  Olsberget berg   Näsudden udde
  Ombytesbäcken bäck   Näsudden udde
  Ormselet sel   Näverbergen höjder
  Ormskataberget berg   Näverberget höjd
  Ormskatan skogsmark   Näverberget berg
  Ormstranden strand   Näverberget berg
  Orrmyran myr   Näverhatten höjd
  Orrmyran ägomark   Nävermyrberget höjd
  Orrskatan udde   Nävermyrbäcken bäck
  Orrskatan udde   Nävermyren myr
  Orrståndesudden udde   Nävertjärnen sjö
  Oseddotjärnen tjärn   Nölbäcken bäck
  Oseddotjärnen tjärn   Nölesberget topp
  Ottosgraven bäck   Nölestknösen höjd
  Oxmyran myr   Nölesttjärn tjärn
  Oxmyran myr   Nölesttjärn tjärn
  Oxtjärnberget berg   Nölesttjärnknösen binamn på Nölestknösen
  Pansikåmyran myr   Nölmyrarna myrar
  Pansikån, Nedre å   Nölmyren myr
  Pansikån, Nedre å   Nölskalet höjd
  Pansikån, Nedre å   Nöuknäset udde
  Pansikån, Nedre å   Nöuknässelet sel
  Pansikån Nedre bäck   Odlingen odling
  Pansikån, Övre å   Oksknösen backe
  Pansikån, Övre å   Ollberget höjd
  Pansikån, Övre å   Ollberget berg
  Pansikån, Övre å   Olle myr
  Pansikån, Övre å   Oll-Lassaholmen äldre namn på Larsön
  Pansikåtjärnen f.d. tjärn?   Ollmyren myr
  Paulusliden terräng   Ollmyrtjärn tjärn
  Paulusliden terräng   Ollsmyren myr
  Paulusmyran myr   Olsberget höjd
  Per-Granholmen holme   Olsberget berg
  Per-Jonsaforsen fors   Olsmyren myr
  Per-Karlsa-tjärnen tjärn   Olltjärnen sjö
  Per-Massamyran myr   Ormskataberget höjd
  Per-Massatjärnen tjärn   Ormskatan udde
  Perronningen stranområde   Ormviken vik
  Pestberget berg   Orrgrundet grund
  Pestbergstjärnen Nedre tjärn   Orrmyrbäcken bäck
  Pestbergstjärnen Övre tjärn   Orrmyren myr
  Petbergsheden skogsmark   Orrmyren myr
  Petgrundavsättningen terräng   Orrskatan udde
  Petgrundsgraven bäck   Orrskatan udde
  Petmyran myr   Orrstannesudden udde
  Petmyran myr   Osedigtjärn tjärn
  Petmyran myr   Ottertjärnberget höjd
  Petmyran myr   Oxberget höjd
  Petmyran myr   Oxbergstjärn tjärn
  Petmyrbäcken bäck   Oxbråbäcken bäck
  Petmyrforsen fors   Oxbråmyren myr
  Petmyrforsen fors   Oxmyren myr
  Pettapphällan udde   Oxtjärnarna tjärnar
  Pissmyrtjärnen tjärn   Paktevare höjd
  *Pitajok, se Piteälven älv   Paktevaremyrarna myrar
  Pite-Altervattnet sjö   Pansikoån, Övre och Nedre åar
  Pite-Altervattnet sjö   Pansikåmyren myr
  Pite-Altervattnet sjö /Se   Pansikåmyren myr
  *Piteskogen skogstrakt   Pansikån, Nedre å
  Pite-Storberget berg   Pansikån, Nedre å
  Piteälven älv   Pansikån, Nedre å
  Piteälven älv   Pansikån, Övre å
  Piteälven älv   Pansikårudden äng
  Piteälven älv   Pantorpselet sel
  Piteälven älv   Paulusliden höjd
  Piteälven älv   Paulusliden bergssträckning
  Pollatjärnen tjärn   Paulusmyren myr
  Pollatjärnen tjärn   Paulusmyren, Lilla myr
  Pollatjärnen tjärn   Paulusmyren, Stora myr
  Possislåtten ängsmark   Paulusmyrtjärn tjärn
  Potatisgärdan terräng   Paulustjärnen sjö
  Potatisgärdan ägomark   Pertjärn, Norra tjärn
  Potatisholmen ö   Pertjärnen, Norra sjö
  Potatisholmen holme   Pertjärn, Södra tjärn
  Potgärdan ägomark   Pertjärnen, Södra sjö
  Prataruddviken vik   Pestberget höjd
  Puttermyran myr   Pestberget berg
  Pålberget berg   Petberget höjd
  Pålmyran myr   Petberget berg
  Pålmyran myr   Petberget, Norra vanliga namnet på Petberget
  Pålmyrbäcken bäck   Petberget, Västra höjd
  Pålsbacken terräng   Petbergsheden hed
  Pålsberget, Lill- triangelpunkt   Petmyrbäcken bäck
  Pålsberget, Lill- berg   Petmyren myr
  Pålsberget, Lill- berg   Petmyren myr
  Pålsberget, Stor- berg   Petmyren myr
  ?Pålsträsket sjö   Petmyrforsen fors
  ?Pålsträsket sjö   Pite Altervattnet sjö
  Pålsträsket sjö   Pite Altervattnet sjö
  Pålsträskheden terräng   Pite Storberget berg
  Pålsudden udde   Piteälven älv
  Rackberget berg   Piteälven Saknas
  Racketjärnarna tjärnar   Pottaskmyren myr
  Rallmyrbäcken bäck   Pålakbrändet binamn på Pålakliden
  Rallmyrskiftet skogsmark   Pålakliden lid
  Ramelforsen fors   Pållatjärn tjärn
  Rammelberget berg   Pållatjärnbäcken bäck
  Rammelberget Västra berg   Pålberget berg
  Rammelberget Östra berg   Pålsberget, Lilla höjd
  Rankmyrbäcken bäck   Pålsberget, Lilla berg
  Rankmyrtjärnen tjärn   Pålsberget, Stora höjd
  *Ravalsträsk sjö   Pålsberget, Stora berg
  Regnberget berg   Pålstjärn binamn på Djuptjärn
  Regnberget berg   Pålsträsket sjö
  Regnmyran myr   Pålträskbergen höjder
  Renamyran myr   Pålträsket sjö
  Renbäcksberget triangelpunkt   Pålsträsket sjö
  Rengärdberget Inre berg   Pålsträskheden skogstrakt
  Rengärdberget Inre berg   Rackberget höjd
  Rengärdberget Yttre berg   Rackberget berg
  Rengärdbäcken bäck   Rackbergsdrölan bäck
  Rengärdmyran myr   Rackeltjärnarna tjärnar
  Rengärdmyran Nedre ägomark   Rackeltjärnarna sjöar
  Rengärdmyran Övre myr   Ragaheden hed, skoghult
  Renholmen ö   Rammelberget höjd
  Renmyran myr   Rammelberget höjd
  Renskinnbäcken bäck   Rammelberget berg
  Renslyet terräng   Rammelberget berg
  Rentjärnen tjärn   Raningen binamn på Byraningen
  Riddarhällan strandområde   Rantsberget, Stora höjd
  Riddartjärnen tjärn   Raspmyren myr
  Rindelmyrtjärnen tjärn   Regnberget höjd
  Rindelmyrtjärnen tjärn   Regnmyren myr
  Ringelviken vik   Renberget höjd
  Ringelviksberget berg   Renberget, Lilla höjd
  Ringlatjärnen tjärn   Renberget, Lilla berg
  Rishagsviken vik   Renberget, Stora binamn på Renberget
  Riskojidan utvidgning av Varjisån   Renberget, Stora berg
  Rislidbäcken bäck   Renbäcken bäck
  Risliden skogsområde   Renbäckstjärn tjärn
  Risliden triangelpunkt   Renbäckstjärnen sjö
  Risliden terräng   Rengårdsberget, Norra höjd
  Rismyran myr   Rengårdsberget berg
  Rismyran myr   Rengårdsberget, Södra höjd
  Rismyran myr   Rengårdslångmyren myr
  Risstranden strand   Rengårdsmyren myr
  Risstrandsbäcken bäck   Rengårdsmyren myr
  Ristallheden terräng   Rengårdberget, Inre höjd
  Rompan myr   Rengärdberget, Yttre höjd
  Ronningen myrmark   Rengärdbäcken bäck
  Ronningen ägomark   Rengärdmyren, Nedre myr
  Ronningsbäcken bäck   Rengärdmyren, Övre myr
  Ronningsmyran myr   Renholmen holme
  Rosmyran myr   Renmyren myr
  Rostjärnen tjärn   Renmyren myr
  Rudden ägomark   Rentjärn tjärn
  Rudden myr   Rentjärnen sjö
  Rudden myr   Riddarberget höjd
  Rudden myr   Riddarhällan stenhäll
  Ruddeslandet myr   Riddartjärnen sjö
  Rudhavet myr   Ringelberget höjd
  Rudtjärn tjärn   Ringelviken vik
  Rudtjärnarna tjärnar   Ringelviksberget höjd
  Rudtjärnbäcken å   Ringlaberget binamn på Ringelviksberget
  Rudtjärnen tjärn   Ringlan binamn på Ringelviken
  Rudtjärnen Lilla tjärn   Risliden höjd
  Rudtjärnen Stora tjärn   Rismyren myr
  Rudträsket tjärn   Rosmyren myr
  Rundbergstjärnen tjärn   Rosmyrtjärn tjärn
  Ryggberget berg   Rudtjärn tjärn
  Ryggbergsmossen myr   Rudtjärnarna tjärnar
  Ryggtjärnen tjärn   Rudtjärnen sjö
  Ryggtjärnkammen ås   Rudträsket tjärn
  Råberget berg   Rudträsket sjö
  Råberget berg   Rundberget höjd
  Råbäcken bäck   Ryggberget höjd
  Råbäcksslyet myr   Ryggberget berg
  Råghässjemyran myr   Ryggbergstjärn vanliga namnet på Ryggtjärn
  Rännmyran myr   Ryggtjärn tjärn
  Rännmyran myr   Ryggtjärnen sjö
  Rävabacken terräng   Ryggtjärnmyren myr
  Rävabackshagen rengärda   Råberget berg
  Rävabäcken bäck   Råghässjemyren myr
  Rävabäcken bäck   Rävabacken backe
  Rävahultet skogsmark   Rävahultet höjd
  Rävamyran myr   Rävamyren myr
  Rävamyran myr   Rävamyren myr
  Rävamyran myr   Rävamyren myr
  Rävamyrtjärnen tjärn   Rävamyrarna myrar
  Rävanäsudden udde   Rävamyrtjärn tjärn
  Rävarumpan strandområde   Rävanäsudden udde
  Rävaslyet myrmark   Rävnäsudden l. Rävanäsudden udde
  Rävatjärnen tjärn   Rävatjärn tjärn
  Rävatjärnen tjärn   Rödestjärnberget höjd
  Rödingstjärnberget berg   Rödingstjärn tjärn
  Rödingstjärnbäcken bäck   Rödingstjärnen sjö
  Rödingstjärnen tjärn   Rödingstjärnberget höjd
  Rödingstjärnen tjärn   Rödingstjärnbäcken bäck
  Rödkojan koja   Rödingtjärn tjärn
  Rödmossaslyet myrmark   Röjberget höjd
  Rödtuvebäcken bäck   Rojberget, Röjberget och Röberget berg
  Röjberget berg   Rörbäcksmyren myr
  Röjheden terräng   Rörmyrberget höjd
  Rönnliden skogsmark   Rörmyrberget berg
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran ägomark   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren myr
  Rörmyran myr   Rörmyren, Västra myr
  Rörmyran myr   Rörmyrtjärn tjärn
  Rörmyrberget berg   Rörmyrtjärn tjärn
  Rörmyrbäcken bäck   Rörtjärn tjärn
  Rörmyrbäcken bäck   Rörtjärnen sjö
  Rörmyrbäcken bäck   Rörtjärnberget höjd
  Rörmyrtjärnen tjärn   Rörtjärnbäcken bäck
  Rörmyrtjärnen tjärn   Rörtjärnmyren myr
  Rörtjärnberget berg   Rösberget höjd
  Rörtjärnen tjärn   Salberget höjd
  Rörviken vik   Salberget berg
  Rösbergsbäcken bäck   Sandberget höjd
  Rösbergsbäcken bäck   Sandberget berg
  Rötmyran myr   Sanden åker
  ?Salberget berg /Se   Sandtjärn tjärn
  Salberget berg   Sandudden udde
  Salberget berg   Sandviken vik
  Salbergsmyran ägomark   Sandviken vik
  Sandberget berg   Sandåsen ås
  Sandberget berg   Sandåsmyren myr
  Sandtjärnen Inre tjärn   Sandötrakten skogparti
  Sandtjärnen Yttre tjärn   Sarvasberget höjd
  Sandviken vik   Sarvasbäcken bäck
  Sandviken vik   Sarvastjärn tjärn
  Sandviken vik   Sarvasåive binamn på Sarvasberget
  Sandåsmyran myr   Segerknösen backe
  Sarvasbäcken bäck   Selakstjärn tjärn
  Sarvasbäcken bäck   Selaktjärnen sjö
  Sarvasdalen dal   Selberget höjd
  Sarvastjärnarna tjärnar   Selberget berg
  Sarvastjärnen tjärn   Seledan strömvirvel
  Sarvasåjve berg   Selet sel
  Segersrödden myr   Selet binamn på Nöuknässelet
  Selaktjärnbäcken bäck   Selholmarna holmar
  Selaktjärnen tjärn   Selholmen holme
  Selet sel   Selsmarkberget höjd
  Selholmen holme   Selsmarkberget berg
  Selsmarkberget berg   Sikforsgrundet holme
  Selsmyran myr   Sikträskberget höjd
  Sikträskberget berg   Sikträskbäcken bäck
  Sikträskbäcken bäck   Sikträsket sjö
  Sikträsket sjö   Siverbäcken bäck
  Silvermyran myr   Sivermyren myr
  Silvertjärnen tjärn   Sivern sjö
  Sitnåjve terräng   Sjulsmarkslyet myr
  Sitnåjve berg?   Sjöviken vik
  Sjöviken vik   Skadaströmmen strömfåra
  Skajkeberget berg   Skaikeberget höjd
  Skajkeberget-, Lill- berg   Skallberget höjd
  Skajkekojan koja   Skam odling
  Skaratjärnen tjärn   Skaratjärn tjärn
  Skarpberget berg   Skaratjärnen sjö
  Skatan ägomark   Skarpberget höjd
  Skatan udde   Skatan udde
  Skatan udde   Skatan udde
  Skataströmmen del av Piteälven   Skatan udde
  Skataudden udde   Skatan udde
  Skataviken vik   Skataströmmen strömfåra
  Skataviken vik   Skataströmmen fors
  Skeftesslyet myr   Skataudden udde
  Skeftesslyet myr   Skataviken vik
  Skogräsgrubban myr   Skataviken vik
  Skottlinjan terräng   Skraveltjärn tjärn
  Skravelviken vik   Skrindmyren myr
  Skrindmyran myr   Skurberget berg
  Skurberget berg   Skuruberget del av Knackberget
  Skvalagraven bäck   Skvalbäcken bäck
  Skvalagraven bäck   Skvalbäcken bäck
  Skvalet fors   Skvalbäcken bäck
  Skäftmyran myr   Skvålabäcken bäck
  Slipudden udde   Skvålabäcken bäck
  Sluk terräng?   Slagörnvinet tjäderspelplats
  Slyet myr   Slagörnvinmyren myr
  Slytjärnen tjärn   Slytjärn tjärn
  Slytjärnen, Lill- tjärn   Slytjärnen sjö
  Slytjärnmyran myr   Slytjärn, Lilla tjärn
  Slytjärnmyran myr   Slytjärn, Stora tjärn
  Slåttesbäcken bäck   Slytjärnen sjö
  Slåttesmyran myr   Slytjärnmyren myr
  Slädaberget berg   Slyträsket sjö
  Slädaskaten udde   Slåttesbäcken bäck
  Släpmyran myr   Slåttesmyren myr
  Slättbergsdammet bro?   Slåttesmyren myr
  Slättheden hed   Slåttesmyren myr
  Smalamyran myr   Slåttesmyrtjärn tjärn
  Smalamyrtjärnen tjärn   Slåttestjärn tjärn
  Smalmyran myr   Slädaberget berg
  Smalviken vik   Slädaberget höjd
  Smalviken vik   Slädabergsbäcken bäck
  Smedjeforsen fors   Slädabergsdammet fördämning
  Småmyran myr   Slädabergsforsen fors
  Småmyrorna myr   Smalamyren myr
  Småtjärnarna tjärnar   Småmyrarna myrar
  Småtjärnarna tjärnar   Småtjärn tjärn
  Småtjärngrubborna tjärnar   Småtjärn tjärn
  Småträsken sjöar   Småtjärnarna tjärnar
  Småträsket sjö   Småtjärnarna binamn på Småträsken
  Småträsket sjö   Småtjärngrubborna småsjöar
  Småträsket träsk   Småtjärngrubborna tjärnar
  *Småviksträsken sjöar   Småträsken småsjöar
  Snotterbergtjärnen tjärn   Småträsken sjöar
  Snotterslyet myrmark   Småträsken sjöar
  Snårberget berg   Småträsket sjö
  Snårberget berg   Småträsken sjöar
  Snårberget berg   Smörhultet backås
  Snårberget berg   Snaskerudden ?naturnamn
  Snårbergmyran myr   Snotterberget höjd
  Snårbergstjärnen tjärn   Snotterbergtjärn tjärn
  Snårbäcken bäck   Snålberget höjd
  Snårkölbäcken bäck   Snårberget berg
  Snårköllandet skogsmark   Snårberget berg
  Snårlidbäcken bäck   Snårberget berg
  Snårlidbäcken bäck   Snårberget höjd
  Snårliden höjd   Snårberget topp
  Snårliden ägomark   Snårberget höjd
  Snårlidtjärnen Stora tjärn   Snårberget höjd
  Snällbäcken bäck   Snårberget, Lilla bergstopp
  Snällbäcken bäck   Snårbergmyren myr
  Snödberget berg   Snårbergsliden binamn på Snårbäcksliden
  Snödberget berg   Snårbergsmyren myr
  Snödberget berg   Snårbergsmyren myr
  Snödbergstjärnen tjärn   Snårbäcken bäck
  Snöddalsbäcken bäck   Snårbäcksliden höjd
  Snöddalstjärnen tjärn   Snårlidberget berg
  Solvviksskatan udde   Snårliden höjd
  Solvviken vik   Snårlidmyren, Lilla myr
  Sommarfusbäcken bäck   Snårlidmyren, Stora myr
  Sotviken vik   Snårlidstjärn tjärn
  Speludden udde   Snårlidtjärnarna sjöar
  Spikarbäcken bäck   Snällbäcken del av Rengärdbäcken
  Spikbackarna höjd   Snöberget höjd
  Spilkarbäcken bäck   Snöbergstjärn tjärn
  Spillkarbäcken bäck   Snöberget berg
  Spontdrölen bäck   Snödberget höjd
  Spontgärdbäcken bäck   Snödberget höjd
  Spontmyran myr   Snödbergsbäcken bäck
  Spångmyran myr   Snödbergstjärn tjärn
  Spångmyran myr   Snödbergstjärnen sjö
  Spångmyran myr   Snöddalsbäcken bäck
  Spångmyran myr   Snödknösen backe
  Spökberget berg   Solberget höjd
  Staffansmyran myr   Solviken vik
  Starkeforsen fors   Solvviken vik
  Starkeforsen fors   Sopmyren myr
  Starkeskiftet skogsområde   Sopmyrfloxen del av Sopmyren
  Stapelbäcken bäck   Spadamyren myr
  Stapeltjärnen tjärn   Spikbäcken bäck
  Stapeltjärnen Västra tjärn   Spiktjärn tjärn
  Stapeltjärnen Östra tjärn   Spilkarbäcken bäck
  Starkeskiftet skogsmark   Spilkarbäcken bäck
  Starkmansrudden myr   Spolen berg
  Starrkärret myr   Sprängforsen fors
  Starrudden udde   Spökberget höjd
  Stavsliden terräng   Stabburbäcken bäck
  Stavslidskullen kulle   Staffansmyren myr
  Stavsträsket sjö   Staffansmyren myr
  Stavsträsket sjö   Stankelrodden äng
  Stavsträsket sjö   Stankelrudden äng
  Stenglott tjärn   Stapelbäcken bäck
  Stenmyran myr   Stapelmyren myr
  Stenmyran myr   Stapeln, Lilla höjd
  Stenmyran myr   Stapeln, Stora höjd
  Stenmyrberget berg   Stapeltjärnarna tjärnar
  Stenmyrtjärnen tjärn   Starköarna holmar
  Stensen terräng   Starrgrubban myr
  Stenskravelmyran myr   Starrudden udde
  Stensudden udde   Stasliden (Stavaliden) berg
  Stentjärnberget berg   Stasträsket sjö
  Stentjärnbäcken bäck   Stavsliden höjd
  Stentjärnbäcken bäck   Stavsträsket sjö
  Stentjärnen Nedre tjärn   Stavsträsktjärn tjärn
  Stentjärnen Övre tjärn   Stavträsket sjö
  Stenträskbäcken bäck   Stenglott sjö
  Stenträsket sjö   Stenglott tjärn
  Stenträskkölen terräng   Stengrubban tjärn
  Stenudden udde   Stenmyrarna myrar
  Stenudden udde   Stenmyren myr
  Stenviken vik   Stenmyrtjärnarna tjärnar
  Stenviken vik   Stentjärnarna tjärnar
  Stickstarrmyrtjärnen tjärn   Stentjärnberget höjd
  Stockberget Västra berg   Stentjärnbäcken bäck
  Stockberget Östra berg   Stenträskbäcken bäck
  Stockbergsmyran myr   Stenträsket sjö
  Stockbergsspolen skogsmark   Stenträsktjälen lid
  Stockforsälven å   Stenudden udde
  Stockforsängena sumpmark   Sternsen udde
  Storbackbäcken bäck   Stockberget höjd
  Storberget berg   Stockberget, Inre berg
  Storberget berg   Stockberget, Inre höjd
  Storberget berg   Stockberget, Västra höjd
  Storbergsliden triangelpunkt   Stockberget, Yttre berg
  Storbergträskberget berg   Stockberget, Yttre höjd
  Storbergträskbäcken bäck   Stockberget, Östra höjd
  Storbergträskbäcken bäck   Stockbergsmyren myr
  Storbergträsket sjö   Stockbergsmyren myr
  Storbergträskmyran myr   Stockforsen fors
  Storbrobäcken bäck   Stockforsälven älv
  Storbromyran myr   Stockforsälven å
  Storbäcken bäck   Storberget höjd
  Storbäcken bäck   Storberget höjd
  Storbäcken bäck   Storberget höjd
  Storbäckmyran myr   Storbergsmyren myr
  Stordubbla berg   Storbergstjärn tjärn
  Stordubbla terräng   Storbergsträsket sjö
  Storforsen fors   Storbergträskberget höjd
  Storforsen fors   Storbergträskbäcken bäck
  Storforsen fors   Storbergträsket sjö
  Storforsen fors   Storbergträskmyren myr
  Storforsen fors   Storbråbäcken bäck
  Storforsen fors /Se   Storbrännmyren myr
  Stor-Getberget berg   Storbäcken bäck
  Storgraven bäckravin   Storbäcken bäck
  Storgraven bäck   Storbäcken bäck
  Storgärdan ägomark   Storbäcken bäck
  Storheden skogsmark   Stordrölan bäck
  Storhedgraven bäck   Stor-Dubbla höjd
  Storholmen holme   Storedan strömvirvel
  Storholmen ö   Storedan strömvirvel
  Storholmen holme   Storeduforsen fors
  Storhäbbersträskmyran ägomark   Storedumyren myr
  Storidan del av Piteälven   Stor-Finntjärn tjärn
  Storidan eda   Stor-Finnträsket sjö
  Storidan, Nedre utvidgning av Varjisån   Storforsen fors
  Storidan, Övre utvidning av Varjisån   Storforsen fors
  Storiduforsen fors   Storgloudden udde
  Storidukammen skogsmark   Storgraven dalsänka
  Storidumyran myr   Storheden skogsområde
  Stor-Kamträsket tjärn   Storheden hedparti
  Stor-Kanisberget berg   Storholmen holme
  Storklinten berg   Storholmen holme
  Stor-Korsträsket sjö   Storholmen holme
  Stor-Kullbergsmyran myr   Storholmen holme
  Stor-Lappmyran myr   Stor-Korsträsket sjö
  Stor-Laver sjö   Stor-Laver sjö
  Storlidbäcken bäck   Stor-Laverberget höjd
  Storlidbäcken bäck   Stor-Laverbäcken bäck
  Storliden berg   Storlidbäcken bäck
  Storliden skogsområde   Storliden berg
  Storliden terräng   Storliden höjd
  Storlidmyran myr   Storliden höjd
  Storlidmyran myr   Storlidmyren myr
  Storlidtjärnen tjärn   Storlidmyren myr
  Storlidtjärnen tjärn   Storlidmyrtjärn tjärn
  Storlidträsket sjö   Storlidslåttern slåtteräng
  Stormansberget berg   Storlidtjärnen sjö
  Stormansbergtjärnen tjärn   Storlidträsket sjö
  Stormaran myr   Stor-Långmyren myr
  Stormoren ägomark   Stormansberget höjd
  Stormyran myr   Stormaran myr
  Stormyran ägomark   Stormyrberget berg
  Stormyran myr   Stormyrberget höjd
  Stormyran myr   Stormyrberget berg
  Stormyran myr   Stormyrberget höjd
  Stormyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Stormyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Stormyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren l. Stormyrskiftet myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyran myr   Stormyren myr
  Stormyrberget berg   Stormyren myr
  Stormyrberget berg   Stormyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Stormyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Stormyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Stormyren myr
  Stormyrholmen udde   Stormyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stormyrträsket träsk   Stormyren myr
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stor-Pålsberget berg   Stormyren myr
  Storrudden terräng   Stormyren myr
  Storrudden ägomark   Stormyren myr
  Storrudden myr   Stormyren, Inre myr
  Storrudden terräng   Stormyren, Yttre myr
  Storselet del av Borgforsälven   Stormyrholmen holme
  Storselet sel   Stormyrtjärn tjärn
  Storslyet myrmark   Stormyrtjärnen sjö
  Storslyet myr   Stormyrtjärn tjärn
  Storslyet myrmark   Stormyrtjärn tjärn
  Storslyet skogsmark   Stormyrtjärnarna tjärnar
  Storslyet terräng   Stormyrtjärnen sjö
  Storslyet myrmark   Stor-Månsberget höjd
  Storslyet myrmark   Storollmyren myr
  Storslyet terräng   Storrudden äng
  Stor-Snårberget berg   Storröjningen äng
  Stor-Snårlidmyran myr   Storsarvas del av Sarvasberget
  Stor-Stapeln berg   Storselet sel
  Storstendiket bäck   Storskatafloxen äng
  Storstengropen tjärn   Storskatan äldre namn på Gyltnäset
  Storstenmyran myr   Storskatan udde
  Storstenmyran myr   Storslyet myr
  Storstentjärnen tjärn   Storslyet skogsmark
  Storstentjärnen tjärn   Storslyet myr
  Storsträsket sjö   Storslyet myr
  Storsund sund   Storslyet myr
  Storsundet sund   Storslyet myr
  Storsundsudden udde   Storslyet myr
  Storsvaget terräng   Stor-Snårlidmyren myr
  Stor-Tegelberget berg   Storstenmyren myr
  Stor-Teuger sjö   Storstentjärn tjärn
  Stor-Teugerliden terräng   Storstentjärnen sjö
  Stortjärnberget berg   Storsundet sund
  Stortjärnbäcken bäck   Storsundet sund
  Stortjärnen tjärn   Storsundudden udde
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn del av Småträsken
  Stortjärnen tjärn   Stortjärn tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärnberget berg
  Stortjärnmyran myr   Stortjärnberget höjd
  Storudden udde   Stortjärnbäcken bäck
  Storudden udde   Stortjärnbäcken bäck
  Storviken vik   Stortjärnen sjö
  Stor-Älgberget berg   Stortjärnen sjö
  Stor-Älgbergsmyran myr   Stortjärnen sjö
  Stor-Öberget berg   Stortjärnen sjö
  Strandviken vik   Stortjärnen sjö
  Struckan ström   Stor-Töger del av sjö
  Stryckheden hed   Stor-Töger sjö
  Strycktjärnsgraven bäckravin   Storudden udde
  Stränderdammen damm   Storviken vik
  Stränderkojan skogskoja   Stor-Älgbergsmyren myr
  Stubbholmen holme   Stryckan dragström
  Stupforsberget berg   Stryckan dragström
  Stupforsen fors   Stryckan vanliga namnet på Bystryckan
  Stupforsen fors   Stryckan dragström
  Stupforsen fors   Stryckan dragström
  Stupforsänget sumpmark   Stryckedan strömvirvel
  Stuphatten berg   Stryckelheden hed
  Stuphattsslyen myrmark   Stryckheden hed
  Stupheden hed   Stryckkammen ås
  Störhusberget höjd   Strycktjärnskiftet skogsmark
  Störhusberget berg   Stuorvare äldre namn på Vitberget
  Störhusträskbäcken bäck   Stupberget höjd
  Störhusträsket Västra tjärn   Stupforsberget berg
  Störhusträsket Östra tjärn   Stuphatten berg
  Sundkvisttjärnen tjärn   Stuphatten höjd
  Sundtjärnen tjärn   Stupmyren myr
  Sunnerstmyran myr   Störhusberget höjd
  Sunnerstjärnen tjärn   Störhusbäcken bäck
  Supontjärnen tjärn   Störhusmyren myr
  Surhålet myr /Se   Störhusträskberget binamn på Störhusberget
  Surslyet myr   Störhusträsket, Lilla sjö
  Svallmyran myr   Störhusträsket, Stora sjö
  Svallmyrheden terräng   Störhusträskmyren myr
  Svanaberget berg   Sundet sund
  Svanamyran myr   Sundsmyren myr
  Svanamyran myr   Supomtjärn tjärn
  Svanmyran myr   Surhålet myr
  Svanmyran delvis odlad myr   Svallmyren myr
  Svanviken vik   Svallmyren myr
  Svanviksudden udde   Svallmyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Svallmyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Svanaberget höjd
  Svartbäcken bäck   Svartberget berg
  Svartbäckåsen berg   Svartberget höjd
  Svartknacken berg   Svarthålet bäck och myrsänka
  Svartliddrölen bäck   Svartlidberget, Södra höjd
  Svartliden skog   Svartliden höjd
  Svartmyran myr   Svartmyren myr
  Svartmyran myr   Svartknacken berg
  Svartnäset strandområde   Svartnacken höjd
  Svartselet sel   Svartnackmyren myr
  Svarttjärnbäcken bäck   Svartruddarna ängar
  Svarttjärnbäcken bäck   Svartruddrölan bäck
  Svarttjärnen tjärn   Svartselet sel
  Svarttjärnen tjärn   Svartselskiftet utskifte
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn, Lilla tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärn, Stora tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärnbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärnen sjö
  Svarttjärnen tjärn   Svarttjärnmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Svedjeforsen fors
  Svarttjärnmyran myr   Svedjeholmen holme
  Svarttjärnmyran myr   Svedjeudden udde
  *Svartträsk sjö   Svenmyren myr
  Svartudden udde   Syd-Föger del av sjö
  Svartviken vik   Sypommyren myr
  Svengrubban myr   Sypomtjärn tjärn
  Svensrudden myr   Sågforsen fors
  Sydesan myr   Sågforsen fors
  Sågheden skogsmark   Sädesan myr
  Sågidan utvidgning av Vistån   Sälgberget höjd
  Sälgberget berg   Sävjeviken vik
  Sälgberget berg   Sävjevikslyet myr
  Södermyran myr   Sävvikslyet myr
  Södertjärnen tjärn   Södermyren myr
  Sönnerstträsket tjärn   Sönnerstbäcken bäck
  Sönnerstträskmyran myr   Sönnerstmyren myr
  Sönnerstträskmyran myr   Sönnerstmyrknösen backe
  Sörbacksåsen berg   Sönnersttjärn tjärn
  Sör-Bergtjärnen tjärn   Sönnerstträsket tjärn
  Sör-Brännberget berg   Sönnerstträskmyren myr
  Sör-Djureshedtjärnen tjärn   Sönnerst-Töger sjö
  Sörgrenen å /Se   Söravan vik
  Sör-Grundträsket sjö   Söravan vik
  Sör-Grundträsket sjö   Sörgrenen å
  Sör-Grundträsket sjö   Sörhatten berg
  Sörgården ägomark   Sörmyren myr
  Sörhatten terräng   Sörmyren myr
  Sörhatten skogsmark   Sörmyrholmen holme
  Sör-Isliden terräng   Söromtill udde
  Söritjärnen tjärn   Sörskalet höjd
  Söriviken vik   Sörtjärn tjärn
  Sör-Klöverberget berg   Sörträsket binamn på Lilla Korsträsket
  Sör-Lappmyran myr   Tallberget berg
  Sörmyran myr   Tallberget berg
  Sörmyran myr   Tallberget höjd
  Sörmyran myr   Tallberget höjd
  Sör-Oxtjärnen tjärn   Tallberget höjd
  Sörskalet berg   Tallberget höjd
  Sörskalet berg   Tallberget höjd
  Sörslyet myr   Tallberget, Lilla höjd
  Sör-Storliden skogsmark   Tallberget, Stora höjd
  Sörträsket del av sjö   Tallbergsmyren myr
  Sör-Tällberget berg   Tallholmen holme
  Sör-Vistträsket sjö   Tallmyren myr
  Sör-Vistträsket sjö   Tallmyrtjärnen sjö
  Söräng terräng   Tarmen vik
  Sörängsbacken terräng   Tarmen vik
  Tallbacka ägomark   Tarmen, Norra strömfåra
  Tallberget berg   Tarmen, Södra strömfåra
  Tallberget berg   Tarmholmen holme
  Tallberget berg   Tarmudden udde
  Tallberget berg   Tegelberget berg
  Tallberget berg   Tegelberget höjd
  Tallberget Västra berg   Tegelbruksforsen fors
  Tallberget Östra berg   Tenskatan l. Tinskatan udde
  Tallbergsmyran myr   Tenskatan udde
  Tallholmen holme   Tenger, Lilla, Mellan och Stora sjöar
  Tallholmen holme   Timforsen fors
  Tallmyran myr   Tintjärn tjärn
  Tallmyrhalsen myr   Tinträskbäcken bäck
  Tallmyrtjärnen tjärn   Tinträskmyren myr
  Tallslyet myr   Tinträskmyren myr
  Tarmen vik   Tjurfeltliden höjd
  Tarmtjärnen tjärn   Tjutterberget höjd
  Tarmudden udde   Tjutterberget höjd
  Tenträsket, Nörd- sjö   Tjuvmyrbäcken bäck
  Teuger sjöar   Tjuvmyren myr
  Teuger sjöar   Tjuvslyet myr
  Teuger, Mitti- träsk   Tjädermyren myr
  Teuger, Sör- träsk   Tjälsberget höjd
  Teuger sjö /Se   Tjälsberget, Yttre höjd
  Tintjärnen tjärn   Tjärnarna småsjöar
  Tjotterberget berg   Tjärnarna tjärnar
  Tjuvfältliden skogsmark   Tjärnarna tjärnar
  Tjuvfältliden terräng   Tjärnbergen bergstoppar
  Tjuvmyran myr   Tjärnmyren myr
  Tjuvmyran myr   Tjärmyren myr
  Tjuvmyrbäcken bäck   Tjärnmyrberget höjd
  Tjädermyrslyet myr   Tjärnmyren myr
  Tjädervinsmyran myr   Tjärnmyren myr
  Tjärnberget berg   Tjärnmyren myr
  Tjärnliden triangelpunkt   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Tjärnmyran myr   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Tjärnmyran ägomark   Tjärnmyrtjärnen sjö
  Tjärnmyrberget berg   Tjärnliden skoghöjd
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Tjärnländningen strand
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Tjärnrödden myr   Torpvik vik
  Tjärumyran myr   Toskmyren myr
  Tjärutjärnmyran myr   Toskskatabäcken bäck
  Tommyran myr   Toskskatan udde
  Tommyrheden terräng   Tranamyren myr
  Tommyrheden hed   Tremyrarna myrar
  Torpviken vik   Trindmyren myr
  Torrfuruskatan udde   Trindmyren myr
  Toskmyran myr   Trollforsen fors
  Toskskataviken vik   Trollkunoberget berg
  Tosktjärnen tjärn   Trollkunoberget höjd
  Tosktjärnen tjärn   Trolltjärnen sjö
  Tosktjärnen tjärn   Trolltjärnen sjö
  Tranumyran myr   Trångforsen fors
  Tranumyran myr   Trångforsflygget höjd
  Triflakamyran myr   Trångforsmyren myr
  Trimyran myr   Träskmyren myr
  Trimyrskiftet terräng   Tugerliden berg
  Trindmyran myr   Tunnangravselet sel
  Trindmyran myr   Tunnbandtjärn tjärn
  Trollknabben skogsmark   Tvarumyren myr
  Trollkunoberget berg   Tvärsöverberget höjd
  Trolltjärnen tjärn   Tväråbacken udde
  Trolltjärnen, Nedre tjärn   Tvärån biflöde
  Trolltjärnen tjärn   Tvärån biflöde
  Trolltjärnen tjärn   Tvärån å
  Trolltjärnen tjärn   Tvärån äng
  Trumberget skogsmark   Tvärån å
  Trumberget berg   Tvärån å
  Trångedstjärnarna tjärnar   Tvärån, Nedre. Se Stoekforsälven Saknas
  Trångforsen fors   Tvärån, Nedre å
  Trångforsen fors   Tvärån, Övre, se Isträskbäcken Saknas
  Trångforsen fors /Se   Tvärån, Övre å
  Trångforsflygget terräng   Tåskmyren myr
  Trångforsheden terräng   Tällberget höjd
  Trångforsmyran myr   Tällberget, Mellersta topp
  Trängmyran myr   Tällberget, Mitti-, se Mitti-Tällberget Saknas
  Träskmyran myr   Tällberget, Norra berg
  Tunnbandtjärnen tjärn   Tällberget, Norra topp
  Tuvan holme   Tällberget, Södra berg
  Tuvgraven bäck   Tällberget, Södra topp
  Tuvmyran myr   Tändskatakammen ås
  Tuvrudden ägomark   Tändskatan udde
  Tvärsöverberget berg   Töger, M. , S. , och Stor- sjöar
  Tåbäcken bäck   Tögerliden trakt
  Tämpen udde   Tögerliden berg
  Tällbergsbäcken bäck   Tögerliden höjd
  Täppan vik   Tögerliden, se Tugerliden berg
  Täppforsen fors   Tögerslåtten äng
  Täpphålet tjärn   Uddträsket sjö
  Täxtberget berg   Uddträsket sjö
  Uddknösmyran myr   Utgrävdtjärn tjärn
  Uddträsket sjö   Utgrävdtjärn tjärn
  Ulriksgärdan terräng   Utgrävdtjärn tjärn
  Utgrävningstjärnen tjärn   Utgrävningstjärn tjärn
  Utgrävningstjärnen tjärn   Utgrävningstjärnen sjö
  Utgrövetjärnen tjärn   Utgrävningstjärnen sjö
  Utskiftesmyran myr   Utskiftesmyren myr
  Utterhålet terräng   Utslutet äng
  Uttertjärnberget berg   Uttertjärn tjärn
  Uttertjärnberget berg   Uttertjärnarna tjärnar
  Uttertjärnbäcken bäck   Uttertjärnberget höjd
  Uttertjärnen tjärn   Uttertjärnbäcken bäck
  Uttertjärnen tjärn   Uttertjärnmyren myr
  Vadudden udde   Vakstmyren myr
  Vadviken vik   Vallmyren myr
  Vallmyran ägomark   Vallmyren myr
  Vallmyran myr   Valltjärn tjärn
  Valltjärnen tjärn   Valltjärnen sjö
  Vargmyran ägomark   Vargisåforsen fors
  Varjisån å   Vargisån tillflöde
  Varjisån å   Varvliden bergssträckning
  Varjisåänget terräng   Varvliden del av Paulusliden
  Varvlidbäcken bäck   Varvlidmyren myr
  Varvlidbäcken bäck   Varvlidtjärnen sjö
  Varvliden terräng   Vasshällan udde
  Varvlidmyran myr   Vaxholmen, se Holmen Saknas
  Varvlidtjärnen tjärn   Vennbergs slåttesmyrar myr
  Vattugraven bäck   Vibellsheden hed
  Vibelsheden hed   Vickan parti av landsväg
  Vibelshedkojan, Gamla koja   Vidbellsheden hed
  Vibelshedkojan, Nya koja   Vidselet sel
  Vidselet sel   Viklundstjärnarna binamn på Småtjärnarna
  Vidselet sel   Vildslyet myr
  Vikmyran myr   Vilhatten berg
  Viktjärnen tjärn   Vilhatten höjd
  *Vikträsk sjö   Vilhatten berg
  Vilhatten berg   Vintervägaviken vik
  Vinmyran myr   Vistbäcken bäck
  Vinmyran myr   Vistbäcken bäck
  Vinmyrkojan koja   Vistheden hed
  Vintervägaselet sel   Visttjärnliden höjdparti
  Vintervägaselet del av sjö   Visttjärnlidflygget parti av Visttjärnliden
  Vistbäcken bäck   Vistträsket, Norra sjö
  Vistmyrorna myr   Vistträsket, Norra sjö
  Visttjärnberget berg   Vistträsket, Södra sjö
  Visttjärnliden skogsmark   Vistträsket, Södra sjö
  Visttjärnliden terräng   Vistån tillflöde
  N. Vistträsket sjö   Vistån å
  S. Vistträsket sjö   Vitberget höjd
  Vistträsket träsk /Se   Vitbergsmyren myr
  Vistträsk sjö /Se   Vitbrunneheden hed
  Vistträsk sjö /Se   Vitbäcken bäck
  Vistträsk-Långberget berg   Vittjärn tjärn
  Vistån å   Vommtjärn tjärn
  Vistån å   Vommtjärnberget höjd
  Vistån å /Se   Vålaberget höjd
  Vitberget berg   Vålajärv sjö
  Vitberget berg   Vålajärv tjärn
  Vitbergsknacken berg   Vålajärvberget berg
  Vitbergskojan koja   Vålajärvberget höjd
  Vitbergsmyran, Norra myr   Vålajärvsberget höjd
  Vitbergsmyran, Norra myr   Vålajärvstjärn tjärn
  Vitbergsmyran, Södra myr   Våmbtjärnberget berg
  Vitbergsmyran, Södra myr   Våmbtjärnen sjö
  Vitbrunneheden skogsmark   Vägamyren myr
  Vitbäcken bäck   Västerberget, se Granliden Saknas
  Vitbäcken bäck   Västerpetberget berg
  Vitbäcken bäck   Västerpetberget höjd
  Vitbäckens Vitberg triangelpunkt   Västersttjärn tjärn
  Vitbäcksidan utvidgning av Varjisån   Västersttjärnberget höjd
  Vålajärv tjärn   Västersttjärnbäcken bäck
  Vålajärvsberget berg   Västertjärn tjärn
  Vålajärvsbäcken bäck   Västertjärnen sjö
  Vålajärvsviken vik   Västiberget höjd
  Våmbtjärnberget berg   Västraberget binamn på Västra Petberget
  Våmbtjärnen tjärn   Västrastapeln topp
  Vägskälsmyran myr   Växtholmen holme
  Västerberget berg   Ytterstberget höjd
  Västerbottengraven bäck   Ytterstflygget del av Flyggberget
  Västergraven bäck   Yttrebäcken bäck
  Väster-Petberget berg   Yttreskären holmar
  Västertjärnen tjärn   Yttretjärn tjärn
  Västertjärnen tjärn   Yxviken vik
  Västgrenen gren av Stockforsälven   Åkerselbäcken bäck
  Västreudden udde   Åkerselet sel
  Ytterbäcken bäck   Åkerselet, Nedre och Övre sel
  Yttrebäcken bäck   Åkerselforsen fors
  Ytterbäcken bäck   Ålskatan udde
  Yttreskären öar   Ån vik och ängar
  Yttreskären skär   Årtalheden hed
  Yxviken vik   Åträsket sjö
  Åkerselbäcken bäck   Åträskfluren höjd
  Åkerselet Nedre del av Piteälven   Åviken vik
  Åkerselforsen fors   Åviken vik
  Åkerselheden skogsmark   Åviken vik
  Åkerselheden skogsmark   Åvikudden, Inre udde
  Åkerselkölen skogsmark   Åvikudden, Yttre udde
  Åkerselkölen terräng   Älgberget berg
  Åkerselmyran ägomark   Älgberget höjd
  Åkerskatan ägomark   Älgberget, Stora berg
  Åkrokholmen holme   Älgberget, Stora höjd
  Åkrokspolen strandområde   Älgbergsmyren, Lilla myr
  Åkullen terräng   Älgbergsmyren, Stora myr
  Åskatan udde   Älgbergsvickan parti av landsväg
  Åströmsbäcken bäck   Älgvikbacken backe
  Åströmsbäcken bäck   Älvberget, Stora höjd
  Åträsket sjö   Älvvikbacken höjd
  Åträskfluren skogsmark   Älgviken vik
  Åviken vik   Älvviken vik
  Åviken vik   Ängarna ängar
  Åvikudden, Inre udde   Ängestjärn tjärn
  Åvikudden, Yttre udde   Ängestjärnbäcken bäck
  Älgberget berg   Ängestjärnen sjö
  Älgberget berg   Änget myr
  Älgflygget terräng   Ängfluxen myr
  Älgmyran myr   Öberget, Lilla höjd
  Älgslyet myr   Öberget, Stora berg
  Älgviken vik   Öberget, Stora höjd
  Älgviken vik   Ögontjärnarna tjärnar
  Älgviken vik   Ögrundet backe
  Ängesmyran myr   Öjberget höjd
  Ängesskiftet skogsmark   Ön strand
  Ängestjärnen tjärn   Ön udde
  Änget strandområde   Ön holme
  Änget terräng   Ön landremsa
  Änget terräng   Ön binamn på Övrebysjön
  Öberget, Stor- berg   Ön landparti
  Ömyran myr   Örarna stenör
  Ön ö   Örnberget berg
  Örarna holmar   Örnberget höjd
  Örnmyran myr   Örnmyren myr
  Örsandavsättningen terräng   Österbergsbäcken bäck
  Örsandlinjan terräng   Östrastapeln topp
  Östanåspolen skogsmark   Ösundet sund
  Österholmen holme   Översttjärn tjärn
  Österviken vik   Översttjärn del av Tjärnarna
  Ö-sundet sund   Översttjärnmyren myr
  Överstgärdan ägomark   Övrebyselet sel
  Översttjärnen tjärn   Övrebysön holme
  Översttjärnen tjärn   Övrebäcken bäck
  Övrerudden terräng   Övreselet sel
  Översttjärnen Saknas   Övreskatan udde
  Övrebysön ö    
  Övremyran myr    

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.