ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överluleå socken : Luleå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 440 Naturnamn : 2147 Bebyggelsenamn : 1363 Naturnamn : 3009
Lule, se Överluleå o. Nederluleå sn och tg Abborrkammen berg /Se Överlule(å) socken Abborrkammen Saknas
Överluleå och Nederluleå sn o. tg Abborrtjärnbäcken bäck Överlule(å) socken Abborrkammen höjdsträckn.
Överluleå och Nederluleå snr Abborrtjärnen tjärn Överluleå socken Abborrkammen höjdsträckning
Över- och Nederluleå snr /Se Abborrtjärnen tjärn Bredåkrarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen skogssjö
Luleå, Över- och Neder- snr Abborrviken vik hedbor inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Överluleå sn Abborrvikudden udde Norrgrannarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn(en) tjärn
Överluleå sn Abrahamsberget el. Abramsberget berg /Se Småstackrarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn(en) tjärn
Luleå, Över- och Neder- snr Abramsberget höjd Småvackrarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen sjö
Överluleå och Nederluleå snr Abramsberget el. Abrahamsberget berg /Se Sörgrannarna inbyggarbeteckning Abborrudden udde
Överluleå o Nederluleå snr Agneshällan höjd Upplänningar inbyggarbeteckning Abborrudden udde
Överluleå sn Agneshällan bergsparti /Se Abrams bebyggelse Abrahamsberget berg
Över- o. Nederluleå snr Alberget, -Lill berg Abrams gråd Agnes hällen? berg
Över o. Nederluleå snr Alberget, -Stor berg Abrams bebyggelse Ag-näshällan ell. Agnes(?)-h höjd
Över-o Nederluleå snr Alberget, -Stor triangelpunkt Abrahams gård Alberget berg
Överluleå sn Alberget berg /Se Abrahams gård Alberget berg
Över- o. Nederluleå snr Albergsmyran myr Adolf gård Alberget, Lilla berg
Överluleå sn Aldermyran myr Adolf gård Alberget, Stora berg
Överluleå sn Aldersmyran myr Aldersmyren gård St. Alberget berg
Över- och Nederluleå snr Aldersmyran myr /Se Aldersvik gammal fabrik Albergsmyren myr
Över- och Nederluleå snr Aldersmyrberget berg Aldervik tjärfabrik Aldermyran myr
Över- och Nederluleå snr Aldersmyrberget berg /Se Alm, gammal o. ny bebyggelse Aldersmyrberget berg
Överluleå sn Aldersmyrbäcken bäck Alm gård Aldersmyran myr
Över- o. Nederluleå snr Aldersmyrkläppen berg /Se Alm-Pett(er) gård Aldersmyrberget berg
Överluleå sn Aldersmyrtjärnen tjärn Alternäset Saknas Almyrberget berg
Överluleå och Nederluleå socknar Alderstjärnen tjärn Alternäset gård Aldersmyrberget, se Oldersmyrberget Saknas
Överluleå och Nederluleå socknar Aldertjärnen tjärn Altervattnet eller Alternäs, se 1 Alternäset Saknas Aldersmyren myr
Överluleå o. Nederluleå snr Aldertjärnen tjärn Altervattnet eller Alternäs bebyggelse Aldersmyren myr
Överluleå o. Nederluleå snr Aldgranberget berg /Se Altervattnet gård Aldersmyrkläppen höjd
Överluleå sn Almyran myr Altervattnet by Aldersmyrtjärn tjärn
Överluleå o. Nederluleå snr Almyran myr Alträsk by Alderstjärn tjärn
Överluleå o. Nederluleå snr Almyran myr Alträsket by Aldertjärn tjärn
Överluleå o. Nederluleå snr Almyran myr /Se Alträsket by Aldertjärn tjärn
Överluleå sn Almyrviken vik Alträsk by Aldervattenbäcken bäck
Överluleå sn Alpasberget berg /Se Anders gård Aldervik Saknas
Luleå socken socken Alter sjö /Se Anders gård Aldgranberget (?) berg
Överluleå sn Altermyran myr Anders gård Aldgran(berg)bäcken (?) bäck
Luleå socken socken Altermyran myr Anders bebyggelse Aldgranmyran (?) myr
Överluleå sn Altermyran myr Anders bebyggelse Almyran myr
Överluleå sn Alterån å /Se (Isi) Anders gård Almyran myr
Över- o. Nederluleå snr Altersjöberget höjd Anders-Nilsa bebyggelse Almyrbäcken bäck
Överluleå och Nederluleå snr Altersjöberget berg /Se Anders-Ols bebyggelse Almyren myr
Över- o. Nederluleå sn Altersjön sjö Anders-Ols gård Almyrviken vik
Över- o. Nederluleå snr Altersjön sjö /Se Annelund del av Svartbyn Alter-, se Older- Saknas
Över- o. Nederluleå snr Altervattenbäcken bäck Ante gård Altermyran myr
Över o. Nederluleå snr Altervattenbäcken bäck (Isi) Ante gård Alternäsbäcken bäck
Över- och Nederluleå snr Altervatten-Långmyran myr Ant´-gården gård Altersjöberget berg
Överluleå sn Altervatten-Långmyran myr Ant-gården bebyggelse Altersjömossarna Saknas
Över- o. Nederluleå snr Altervattnet terräng Arons gård Altersjömyran myr
Överluleå sn Altervattnet, -Sör sjö Arons gård Altersjön sjö
Över- och Nederluleå snr Altervattnet, Södra sjö /Se Arons gård Altersundsänget äng (?)
Över o. Nederluleå snr Alträsket sjö Ask gård Altervattenbäcken bäck
Överluleå o. Nederluleå snr Alträsket sjö Aspholmen avs. Altervattenbäcken bäck
Överluleå och Nederluleå snr Alträsket sjö Aspholmen gård Altervattnet sjö
Överluleå och Nederluleå snr Alträsket sjö Aspudden gård Altervattnet Saknas
Över- och Nederluleå snr Alträsket sjö Aspudden gård Altervattnet, S(ödra) sjö
Över- o. Nederluleå snr Alträsket sjö Aspudden gd Alterån å
Över- o. Nederluleå snr Alträskt sjö /Se Agust bebyggelse Alterån å
Överluleå och Nederluleå sn *Alvikträsk sjö August-Nils gård Alterån å
Överluleå och Nederluleå snr Alåkläpparna berg Avaheden pst Alträsket sjö
Överluleå sn Alån å Avaheden, se Heden tätortsnamn /Se Alträsket sjö
Överluleå kommun /Se Alån å Axel gård Alträsket sjö
Aldervik by Alån å Backe ev. Backa gård Alträsket sjö
Aldervik by /Se Alån å Backe (ev. Backa) gård Alträsket sjö
Alternäs, se Altervattnet by Alån å /Se Backe ell. Backa gård Alån å
Altervattnet by /Se Alån å /Se Backe (ev. Backa) gård Alån å
Alträsk gd:ar /Se Andberget berg Backa (ev. -e) gård Alån å
Aspudden by /Se Anders-Larsahuvudet triangelpunkt Backe ev. Backa gård Andberget berg (?)
Betts gd /Se Anders-Larsahuvudet berg /Se Backe (ev. Backa) gård Anders-Larsahuvudet berg
Bodby by Anisforsen fors Backen gård Anders-Larsahuvudet berg
Bodbyn by Avaheden skogskulle /Se Backen bebyggelse Anders-Larsahuvudet berg
Bodbyn by Avan sjö Backen bebyggelse Andtjärn(en) myr
Bodby by Backamyran myr /Se Backen bebyggelse Aspholmen holme
Bodby by Backberget berg Backen bebyggelse Aspudden udde
Bodbyn by Badstumyran mosse /Se Backen gård Avabäcken bäck
Bodby by Bakvalmyran myr Backen gård Avafallen lotter
Bodbyn by Bakvalspålen backsluttning /Se Baki klinten gård Avagärdan Saknas
Bodebyn by Bankamyran myr Baki näsåkern gård Avaheden Saknas
Bodbyn by Bankamyran myr Barbra(?) gård Avan »ava»
Bodbyn by Bankamyran myr Barbra bebyggelse Avan vik
Bodbyn by Bastaberget berg Bastuberget gård Avan ava
Bodbyn by Bastaberget terräng Bastuberget gård Avan sjö
Bodbyn by Bastabergmyran myr Bastuviken gårdar Avan sjö
Bodbyn by Bastamyran myr Bergers avs Avan, Inre sjö
Bodbyn by Bastaviken ägomark Berget del av byn Vittjärv Avan, Nedre Saknas
Boden by /Se Bastuberget berg /Se Berget ell. I Berget gård Avan, Yttre sjö
Bodom gd:ar (?)Bodträsket sjö Bergkvist gård Avan, Övre, se Storavan Saknas
Bodom gd:ar Bastuudden udde Bergkvist gård Backamyran myr
Bredåker by Bengtsmyran myr Bergmans gård Backamyren, se Bankamyran myr
Bredåker, Norra, Södra och Övre by Berglundsheden höjdområde /Se Bergstrand bebyggelse Backhellarna stenar
Bredåker, Norra, Södra och Övre by Bergtjärnen tjärn Berlins bebyggelse Backmyren myr
Bredåker by Bergtjärnen tjärn Betts(?) gård Bakvalspålen backe
Bredåker by Bergtorp terräng Birges gård Bakvaludden udde
Bredåker by Bergudden udde Bjässmora bydel Bakvardudden(?) udde
Bredåker by Bergudden udde Bjässmoran bydel Bakvardudden udde
Bredåker by Bertilshedmyran, Inre o Yttre myrmark Bjässmora avs. Bankamyran(?) myr
Bredåker by Bettsbacken backe /Se Bjässmoran del av Utbyn Bankamyran myr
Bredåker by Bickelviken vik Bjässmora gård Bastuberget berg
Bredåker by Bickelviksudden udde Bjässmoran bydel Bastuberget berg
Bredåker by Binnholmen ägomark Björkelund förort Bastuberggärdan odling
Bredåker by Bjurbäcken bäck Blankswärt el. Jöns-Påls bebyggelse Bastumyran myr
Bredåker by Bjurbäcken bäck Bleset by Bastunäsmyran myr
Bredåker by Bjurbäcken bäck /Se Bleset, Bleslandet gård el. äng? Bastunäsmyran myr
Bredåker by Bjurbäckänget terräng Bleslandet gård Bastuviken vik
Bredåker by Bjässberget berg Bleslandet gd Berglundsheden skogland
Bredåker by Bjässberget berg /Se Blom gård Bergmellan sänka
Bredåker by Bjässbergsklinten berg Blomkvist avs Bergtjärn tjärn
Bredåker by Bjässbergsklinten bergsknalle /Se Bläkte(?)(ev -a) gård Bergtjärn(en) tjärn
Bredåker by Bjässkölen bergsrygg /Se Boden by eller gd Bergtjärnen sjö
Bredåker by Bjässkölen berg Bodforsen del av Hedens by Bergudden udde
Bredåker by Bjässköllandet skogsområde Bodsjö soldattorp (numera utsålda) Bertelsheden hed
Bredåker by *Bjässmoraklätten, se Kläppen höjd /Se Bodsjötorpet gård Bettsbacken(?) Saknas
Bredåker by Björkberget berg Bodsvedjan del av Bodens gamla by Bettsbron(?) Saknas
Bredåker by /Se Björkberget triangelpunkt Bodsvedjan del av Svartbyn Bettsgärdan Saknas
Bredåker by /Se Björkberget berg Bodvallen fäbodar Bickelviken(?) vik
Brobyn by Björkberget, -Lill berg Bovallen gård o. fäbodställe Bjurbäcken bäck
Brobyn by Björkberget, -Lill berg Bodön bydel Bjurbäcken bäck
Brobyn by Björkberget, -Lill berg Borg gård Bjurbäcken bäck
Brobyn by Björkberget, -Stor berg Branttorpet avs. Bjurbäcken bäck
Brobyn by Björkberget, -Stor berg Breddalen gård Bjurbäckön ö
Brobyn by Björkberget, -Stor berg Bredåker by /Se Bickelvikudden udde
Brobyn by Björkberget berg /Se Bredåker, Norra by Bjässberget berg
Brobyn by Björkbergskojan koja Bredåker, Södra by Bjässberget berg
Brobyn by Björkbergsmyran myr Bredåker by Bjässberget berg
Brobyn by Björkbergsmyran myr Bredåker by Bjässberget berg
Brobyn by Björkbergsmyran myr Bredåker by Bjässbergsdrölan bäck
Brobyn by Björkbergstjärnen tjärn Bredåker, Norra poststation Bjässbergsheden hed
Brobyn by Björkhaga ägomark Bredåker, Södra poststation Bjässbergsklinten bergshöjd
Brobyn by Björkhultet skogsmark Bredåker by Bjässbergsklinten höjd
Brobyn by Björkhultet kulle /Se Bredåker by /Se Bjässbergsklinten del av Bjässberget
Brobyn by Björkviken vik Brini(?) gård Bjässbergstjärn tjärn
Brobyn by Björnberget höjd Brinjan(?) bydel Bjässbergstjärn tjärn
Brobyn by Björnberget berg /Se Brinjan bebyggelse Bjässbergstjärn tjärn
Brobyn by Björngravberget berg Brobyn by Bjässbergstjärnen sjö
Brobyn by Björngravberget berg /Se Brobyn by Bjässkölen bergshöjd
Brobyn by Björngravbäcken bäck Brobyn by Bjässkölen berg
Brobyn by /Se Björngraven sänka /Se Brobyn by Bjässmorröjningarna odlad röjning
Brobyn by /Se Björnmyran myr Brobyn by Bjässmoran odling
Buddbyn by Björnmyran myr Brotjärnen gård? Björkberget berg
Buddby by Björnmyrdalen ägomark Brotjärnstorpet torp Björkberget berg
Buddbyn by Björnsundet sund Brunt bebyggelse Björkberget berg
Buddbyn by Björnton terräng Brynjan (Brinjan)(?) bydel Björkberget berg
Buddby by Björntoviken vik Brändkilen gård? el. skogsomr Björkberget berg
Buddbyn by Björnviken vik Brändkilen bydel Björkberget, Lilla berg
Buddbyn by Blesberget el. Storbleset berg /Se Brännan del av Bodens stad Björkberget berg
Buddbyn by Bleset el. Bläset berg /Se Brännberg Saknas Björkberget berg
Buddbyn by Bleslandet höjdområde /Se Brännberg by Björkberget, Lilla berg
Buddbyn by Blidberget? berg /Se Brännberg järnvägsstation Björkberget, Stora berg
Buddbyn by Blidberget el. Blyberget berg /Se Brännberg by Björkbergsmyran myr
Buddbyn by Blidberget berg /Se Brännberg järnvägsstation Björkbergsmyren myr
Buddbyn by Blomberget berg /Se Brännberg gård Björkbergsmyren, Norra myr
Buddbyn by Blyberget höjd Brännberg Norra Saknas Björkbergstjärn(en) tjärn
Buddbyn by Blyberget triangelpunkt Norra Brännberg(et) gård Björkbergstjärnen sjö
Buddbyn by Blyberget el. Blidberget berg /Se Brännberg, Norra gd Björkhultet höjd
Buddbyn by Blybergstjärnen tjärn Brännberg(et), Norra gård Björkrået Saknas
Buddbyn by Blåbärhällorna höjd Brännkläppen gårdar Björkviken vik
Buddbyn by Blåbärhällorna höjd Brännmyrtorpet gård Björnberget berg
Buddbyn by Blåbärhällorna stenparti /Se Brännmyrtorpet torp Björnberget Saknas
Buddbyn by Bläset el. Bleset berg /Se Bränslaberget gård? Björnberget berg
Buddbyn by Bläsmyran myr Bränslan bydel Björnbergsmyran Saknas
Buddby by Blästjärnen tjärn Bränslan gård Björndalen dal
Buddbyn by /Se Bodberget berg Bränslan gård Björngravberget berg
Buddbyn by /Se Bodberget berg /Se Bränslan bebyggelse Björngravberget berg
*Börstskär Saknas Bodbäcken bäck Bränslan bebyggelse Björngraven ravin
Edefors gd /Se Bodforsen ägomark Brödlösudden gård Björngraven urholkning
*Finnesetther torp Bodforsen fors /Se Buddbyn by Björngravmyran myr
Finnesäter torp /Se Bodmyran myr Buddbyn by Björnmyran myr
Flarken by /Se Bodmyran myr Buddbyn by Björnmyran myr
Gemträsk by /Se Bodmyran myr Buller(?) gård Björnmyren myr
[Gullafoatorp] torp Bodsjöberget berg /Se Bygget bydel Björnmyren myr
Gäddträsk by /Se Bodsjöberget, Norra berg Bygget gårdar Björnmyren myr
*Görsbyn Saknas Bodsjöberget, Södra berg Bygget ö Björnsten(en) sten
Hans gd /Se Bodsjöbäcken bäck Byggmästars avs Björnsundet sund
Harads by /Se Bodsjön sjö Bäck avs Björnton to
Hattjärn, =Liden o. Staträsk by /Se Bodträsk sjö Bäcken(?) gård Björntoviken vik
Hedeby Saknas /Se Bodträsk träsk /Se Bäcken gård Björnviken vik
Heden by (?) Bodträsket sjö Bäckronningen gård o. äng Blesberget berg
Heden by Bodträsket träsk Bäckröjningen(?) gård Blesberget berg
Heden by Bodträsket sjö /Se Bäckströms Saknas Bleset berg
Heden by Bodån arm av Luleälven /Se Bäckänget äng (Uppi) Bleset berg
Heden by Bodån å Dammtorp gård Bleslandet Saknas
Heden by Bodån å Dammtorp torp Blesmyren myr
Heden by Bodån å /Se Dammtorpet gård Blindtarmen bäck
Heden by Bodön ö Dammtorpet Saknas Blomberget berg
Heden by Bodi påle triangelpunkt Dammtorpet torp Blyberget berg
Heden by Bollforsen fors Damnet gård Blyberget(?) berg
?Heden by Bomhålet myr Damnet gård Blyberget berg
Heden by Borstskäret skär /Se Daniel gård Blyberget berg
Heden by Borstskäret skär /Se »Daniel» bebyggelse Blybergsmyran(?) (myr)
?Heden by Borsttjärn tjärn /Se (Isi) Danels gård Blybergsmyran myr
Heden by Borsttjärnen tjärn /Se Daniels bebyggelse Blybergstjärn (tjärn)
Heden by Brandberget berg Daniels gård Blybergstjärn tjärn
Heden by Brandberget, -Norr triangelpunkt Danielssons bebyggelse Blåbärhällorna höjder
Heden by Brandberget, -Norr berg Davids(?) gård Blåbärhällorna höjd
Heden by Brandberget, -Sör berg Degerbäcken by Bodberget berg
?Heden by Brandberget berg /Se Degerbäcken hållplats Bodberget berg
Heden by Branders ägomark Degerbäcken by Bodberget berg
Heden by Brattberget berg Degerbäcken eller Kallmyrheden järnvägsstation o. gårdar Bodbäcken bäck
Heden by Brattberget berg Degerbäcken by Bodforsen fors
Heden by Brattberget, Hollsvattnets triangelpunkt Degernäs gård Bodforsen fors
Heden by Brattberget berg /Se Degernäset gård Bodforsen fors
Heden by Brattberget berg /Se Degertorp gård Bodforsen fors
Heden gd /Se Brattbergsmyran myr Djupbäcken gård Bodforsen fors
Heden by /Se Brattmyran myr Djupbäcken gårdar Bodsjöberget berg
Heden by /Se Brattmyran myr /Se Edbäcken gårdar Bodsjöberget berg
Hednoret by /Se Brattmyrberget berg Edbäckgårdarna Saknas Bodsjöhultet höjd
*Ingeldsbyia(?) Saknas Brattmyrberget berg /Se Edet bydel Bodsjön sjö
Junkerträsk gd Braxenviken vik Edet gårdar Bodsjön sjö
Jute gd /Se Breddalen terräng Edet del av byn Hundtjärn Bodsjön sjö
Jönkölsträsk by /Se Breddalen ägomark Edsyden gård Bodsjön sjö
Kallberg, V:a o. Ö:a byar /Se Breddalsberget berg Elias gård Bodtjärn tjärn
Kallberget by Breddalsberget berg /Se Elias bebyggelse Bogärdan äng
Kallberg, V:a, Ö:a by /Se Bredheden terräng Elmgrens avs Bodkvarnen f.d. kvarn
Kallrået natn /Se Bredkläppen el. Brändkläppen kulle /Se Enboms bebyggelse Bodmyran myr
Klintön Saknas Bredträsk sjö /Se Enboms gård Bodmyren myr
Kusån by /Se Bredvikbäcken bäck Enboms gård Bodmyren myr
Kvarnhultet gd? /Se Bredviken vik Engströms gård Bodsjöberget Saknas
Köl(e)n gd /Se Bredvikudden udde Enkvist gård Bodsjöbäcken bäck
Költräsk gd /Se Bredängesbäcken bäck Erik gård Bodsjön (sjö)
Lappträsket gd /Se Brinnberget berg /Se Erik gård Bodtjärn (tjärn)
Liden=Staträsk by /Se Brobyberget berg /Se Erik gård Bodtjärn myr
Ljusträsk=Åträsk by /Se Brobyn triangelpunkt Erik bebyggelse Bodtjärn(en) tjärn
Ljuså by /Se Brobyån å (Isi) Erik gård Bodträsk sjö
Ljuså by /Se Brobyån å Erik-Ers gård Bodträsket utvidgning av Buddbyträsket
Lombäcken gd:ar /Se Brodalen ägomark Erik-Hans bebyggelse Bodträsket sjö
Långsjön gd:ar /Se Brodalsberget höjd Erik-Nils gård Bodån å
Långsjön gd:ar /Se Brokläppen kulle /Se Erik-Ols gård Bodån vattenled
Maraberget gd /Se Bromyran myr /Se Erik-Ols bebyggelse Bodån å
Missenrået natn /Se Bromyrberget berg /Se Erikslund gård Bodån å
Mockträsk by /Se Brotjärnen tjärn Ersa(s)(?) gård Bodån å
Mörtträsk gd? /Se Bruntmyran myr Fagernäs del av Bodens stad Bodön ö
Norrsand gd? /Se Brändberget berg Fagernäs del av Bodens by Bodön ö
norka ortnamnselement /Se Brändberget berg Fagernäs gårdar Bokvinnoholmen holme
Notträsk by /Se Brändberget triangelpunkt Fagervik sågverk *Bollforsen? fors
Nyängesträsk gd? /Se Brändberget berg Fagervik gård Bollforsen fors
Rasmyran by /Se Brändberget berg Fagerås gård Bollsmyren myr
Råbäcken by /Se Brändberget höjd Fageråsen gård Bomhålet myr
*Sandheden (Sandeden) Saknas /Se Brändberget berg /Se Fageråsgården gård Bomhålet myr
*Sevastebyn by Brändbergstjärnen tjärn Falk gård Borsttjärn sjö
*Signees Saknas Brändholmen holme Falk bebyggelse Boträsket sjö
Skatamark by Brändhuvudet höjd Falktorpet f.d. torp, gård Bottenselet sel
Skatamark by Brändkilen terräng Fallet ev. Fället(?) Saknas Bottenselet sel (lugnvatten)
Skatamark by Brändkilen terräng Fallet Saknas Brandberget berg
Skatamark by Brändkilen ägomark Finnmoheden gård Brandberget, se Sör- resp. Norr-Brandberget Saknas
Skatamark by Brändkilen ås /Se Flakakläppen gårdar Brattberget berg
Skatamark by Brändkilmyran myr Flarkberget gård Brattberget berg
Skatamark by Brändkläppen el. Bredkläppen kulle /Se Flarken by Brattberget berg
Skatamark by Brändkläppen el. Kåtakläppen kulle /Se Flarken del av Vibbyn Brattberget berg
Skatamark by Brändmyran myr Fliten avs Brattberget berg
Skatamark by Brändmyran myr Fliten avs Brattberget, se Brännberget Saknas
Skatamark by Brändåsen terräng Flora bebyggelse Brattberget berg
Skatamark by Brändåsen skogsområde Flora gård Brattberget berg
Skatamark by Brändåsen ås /Se Forsgärdan gård Brattheden höjd
Skatamark by Brändåsmyran myr Fors-svedjan(?) gård Brattmyrberget berg
Skatamark by Brännan höjder /Se Fram-i-gård gård Brattmyrberget berg
Skatamark by Brännberget berg Fram i gård gård Brattmyrberget berg
Skatamark by Brännberget berg Fram-i-gård gård Brattmyrbäcken bäck
Skatamark by Brännberget berg /Se Framgård bebyggelse Brattmyren myr
Skatamark by Brännberget, Lill- berg Fram i gården gård Brattmyren myr
Skatamark by Brännlandet terräng Framnäs gård Brattmyren myr
Skatamark by /Se Brännmyran myr Framnäs bebyggelse Breddalen dalgång
Skatamark by /Se Brännmyran, Inre myr Framnäs gård, näs Breddalen dal
Skatamark by /Se Brännmyran, -Sör myr Framnäs, se Nedisågen Saknas Breddalsberget berg
Skatamark by /Se Brännmyrbäcken bäck Fredrik gård Breddalsberget berg
Slumpen (=Notträsk) by /Se Brännmyrbäcken bäck Fredrik-Nils gård Breddalsbäcken bäck
Slyträsk by /Se Brännmyrtjärnen tjärn Frisk gård Breddalsbäcken bäck
Störes el.Störesel förr gd. /Se Brännmyrtorpet torp Furuknösen gård Bredheden hed
Störeset förr fiskarstuga /Se Bränntjärnen tjärn Furuknösen gård Bredkläppen, se Brändkläppen Saknas
Störeset el. Störes förr gd /Se Bränslen höjd Furuknösen gård Bredskuribäcken bäck
Svanisträsk gd ? /Se Brönjan skogsområde Furunäs gård Bredvikbäcken bäck
Svanå gd ? /Se Buddby Rödberget triangelpunkt Furunäs gårdar Bredvik(s)bäcken bäck
Svartbjörsbyn by Buddbyträsket sjö Furunäset gård Bredåkersselet utvidgn. av älv
Svartbjörnsby by Buddbyträsket sjö Furunäset bebyggelse Bredåkerselet sel
Svartbjörsbyn by Buddbyträsket Saknas Furunäset del av byn Bredåker Bredängesbäcken bäck
Svartbjörsbyn by Bullergärdan ägomark Fårsvedjan Saknas Bredängesbäcken bäck
Svartbjörsbyn by Bullergärdan ägomark Fårsvedjan bebyggelse Bredängesbäcken bäck
Svartbjörsbyn by *By-ön ö /Se Fäbodarna slåtterstugor Brinnberget(?) (berg)
Svartbjörsbyn by *Byön ö /Se Fäbodarna del av byn Bredåker Brinnholmen holme
Svartbjörsbyn by Båthusviken vik Fäbodarna fäbodplats Brinjan ås
Svartbjörsbyn by Båtsberget berg /Se Fäbodarne förut plats för fäbodar Brobyberget berg
Svartbjörsbyn by Båtudden udde Fäbodvallen Saknas Brobyberget berg
Svartbjörsbyn by Bäcklundstorpet ägomark Fägården gård Broby-Hällberget berg
Svartbjörsbyn by Bäckmyran ägomark Fällan Saknas Brobyån bäck
Svartbjörsbyn by Bäckmyrbäcken bäck Fällan gård Brobyån (å)
Svartbjörsbyn by Bäcknäsbäcken bäck Gabriels gård Brodalen dal
Svartbjörsbyn by Bäcknäsbäcken bäck Gabriels bebyggelse Brokläppen höjd
Svartbjörsbyn by Bäcknäset näs Gammalbyn del av Bodens by Bromyrberget berg
Svartbjörsbynby by Bäckronningen ägomark Gammel-Alm gård Bromyrberget berg
Svartbjörsbyn by Bäckronningen ägomark Gammelbyn del av Bodens by Brotjärn tjärn
Svartbjörnsbyn by Bäckänget ägomark Gammelbyn gårdar Brunna Kleppen avbränd hed
Svartbjörnsbyn by /Se Bänkamyran myr Gammelbyn gård Brynjan höjd
Svartbjörsbyn by /Se Bänkamyran myr Gammel-Gräls(?) gård Brynjan höjd (låg)
Svartbjör(n)sbyn by /Se Bänkmyran myr Gammelgården f.d. gård Brändbergdrölen bäck
Svartbyn by Börsnäsbäcken bäck Gammelgården bebyggelse Brändberget berg
Svartbyn by Börsskäret skär /Se Gammel-Hak bebyggelse Brändberget berg
Svartbyn by Börsttjärnen tjärn Gammel-Hak gård Brändberget berg
Svartbyn by Dalen ägomark Gammel-Jans(?) gård Brändberget berg
Svartbyn by Dalmyran myr Gammal-Jans gdsnamn Brändberget berg
Svartbyn by Daludden udde Gammel Jan-Ers gård Brändberget berg
Svartbyn by Dammforsen fors Gammal-Jass bebyggelse Brändberget berg
Svartbyn by Dammtorpet ägomark Gammel-Jonke(?) gård Brändberget Saknas
Svartbyn by Degerberget berg Gammel-Josef gård Brändberget, se Brännberget berg
Svartbyn by Degerberget berg /Se Gammel-Kalix (Kalis) gård Brändbergstjärn tjärn
Svartbyn by Degerberget berg /Se Gammel-Kläpp gård Brändet höjd
Svartbyn by Degerbergsklinten el. bara Klinten höjd /Se Gammel-Kläpp gård Brändet ås
Svartbyn by Degerbergsmyran myr Gammel-Knuts bebyggelse Brändkilen skogsås
Svartbyn by Degerbäcken bäck Gammel-Lars-Babb gård Brändkilforsen fors
Svartbyn by Degerbäcken bäck Gammel-Lars-Ols gård Brändkläppen (?) höjd
Svartbyn by Degerbäcken bäck /Se Gammel-Lasse gård Brändkläppen kulle
Svartbyn by Degermyran myr Gammel-Mickel gård Brännmyran myr
Svartbyn by Degermyran myr Gammel-Måns gård Brändmyran (myr)
Svartbyn by Degermyran myr Gammel-morsk gård Brändmyren myr
Svartbyn by Degermyrkläppen skogsområde Gammel-Näs gård Brändåsen bergås
Svartbyn by Degerträsket sjö Gammel-Pan-Ers gård Brändåsen bergås
Svartbyn by Degerträsket torrlagd sjö Gemträsk by Brändåsmyran myr
Svartbyn by /Se Degerträsket sjö Gemträsk by Brändåsmyran myr
Svartbyn by /Se Degerträsket träsk Gemträsket by Brändåsmyren myr
Svenskudden gd ? /Se Degerträsket sjö /Se Gendör(r)astugan(?) hus Brännan höjd
Sävast by Degerträsket, Norra träsk /Se Glas gård Brännan höjd
Sävast by Degerträsket, Södra träsk /Se Gran gård Brännan Saknas
Sävast by Degerträskmyran myr Gran bebyggelse Brännbackan hedland
Sävastby by Degerträskmyran myr Gran gård Brännberget berg
Sävast by Djupbäcken bäck Grande (ev. -a) gård Brännberget (?) berg
Sävast by Djupdal ägomark Granden holme och bydel Brännberget berg
Sävast by Djupmyran myr Grandgården bebyggelse Brännberget berg
Sävast by Djupmyrberget berg /Se Grandholm del av Granden Brännberget berg
Sävast by Djupselet del av Ljusån Granholmen gård Brännberget berg
Sävastebyn by Djupselet sjö Granholmen gård Brännberget berg
Sävast by Djupsundet sund Granholmen gård Brännberget l. Brändberget berg
Sävast by Djupsundsholmen holme Gran-Lass(e) gård Brännberget berg
Sävast by Djuptjärn tjärn /Se Grann-Lass gård Brännbergsmyran myr
Sävast by Djuptjärnen tjärn Granliden gård Brännbergstjärnen sjö
Sävast by Djuptjärnen tjärn Granne, (-a) gård Brännmyran myr
Sävast by Djuptjärnen, Nedre tjärn Granne ell. Granna gård Brännmyran myr
Sävast by Dragforsviken vik Granne (ev. Granna) gård Brännmyren myr
Sävast by *Dränggärdet åker Granne ev. Granna gård Brännmyren myr
Sävast by Drölen terräng Grannes bebyggelse Brännviken vik
Sävast by Drölen natn /Se Grannes bebyggelse Brännviken vik
Sävast by Dytaget terräng Granströms gård Brännvikholmen holme
Sävast by Dövelmyran myr Grels, Ny och Gammal bebyggelse Bränslan del av Svartbyn
Sävast by Dövelmyran myr Grels bebyggelse Brödlösudden udde
Sävast by Dövelmyran myr Grubban gård Bränslan bydel
Sävast by Dövelmyran myr Gräls(?) ev. Grels gård Buddbymyran myr
Sävast by Dövelmyran myr Gräls-Adolf(?) gård Buddbyträsket träsk
Sävast by /Se Dövelmyran myr Gröna udden Saknas Buddbyträsket sjö
Sävast by Dövelmyran natn /Se Gubb bebyggelse Byggtjärnen sjö
Sävast by Dövelåsen natn /Se Gubbe(?) gård Bålsmyran Saknas
Sävast by Edberget berg Gullavan torp Bålsnäsbäcken bäck
Sävast by /Se Edberget berg Gullavan avs. Bålsnäsudden(?) udde
Sävast by /Se Edberget berg /Se Gullavatjärntorpet avs Båthusedan bakvatten
Sävast by /Se Edbäcken bäck Gustav gård Båthusgranden Saknas
Sävast by /Se Edbäcken bäck Gustav-Erik gård Båthusselet sel
Sävast by /Se *Eden ö /Se Gustav-Erik gård Båthusviken vik
Sävast by /Se Edet skogsområde Gustavstorpet torp Båtselet »sel»
Sävast by /Se Edforsen fors Gusta-Oll gård Båtudden udde
*Söderby by Edforsen fors /Se Gyttjefallet gård Båtudden udde
Ubbyn by /Se Edskatan ägomark Södra Gyttjeå gård Bäcken bäck
Ubbyn by /Se Edskataudden udde Gyttjeå, Södra gård (Nedi) Bäcken slåtter
Unbyn by Elemesjokk älv /Se Gäddträsk gård Bäckmyran(?) myr
Unbyn by Engelska kanalen bäck Gäddträsk gård Bäckmyrbäcken? bäck
Unbyn by Fagervik ägomark Gäddträsk gd Bäcknäset bäckäng
Unbyn by Fageråsbacken terräng Gäddträsket gård Bäckudden udde
Unbyn by Fageråsberget, N:a o S:a berg /Se Hagbacka gård Bäckviken vik
Unbyn by Fageråsen bergås /Se Hak gdsnamn Bäckänget äng
Unbyn by Fageråsen skogsområde Halvstugan avs Bäckänget äng
Unbyn by Fageråsen triangelpunkt Hammaren gård Bäckänget äng
Unbyn by Fageråsen, Inre terräng Hammars bebyggelse Bänkamyran myr
Unbyn by Fageråsen, Yttre terräng Hamptjärnmoran bydel Bänkamyren myr
Unbyn by Fageråsen, Inre o. Yttre el. N:a o. S:a berg /Se »Handlar-Larssons» bebyggelse Bänkamyren myr
Unbyn by Fageråsen höjder /Se Hans gård Båtsnäset udde
Unbyn by Fageråsen berg /Se Hans gård Börsttjärn tjärn
Unbyn by Fageråsmyran myr Hans gård Börsttjärn sjö
Unbyn by Fallet skogsområde Hans´ bebyggelse Börstjärnen sjö
Unbyn by Fallträsket sjö Hans gård Dalmyran myr
Unbyn by Farbrorsmyran ägomark Hans gård Dammbäcken bäck
Unbyn by Farbrorsmyran myr Hans bebyggelse Dammton Saknas
Unbyn by Finellsviken vik Hans´ bebyggelse Dammyran (myr)
Unbyn by Finellsvikudden udde Hans bebyggelse Dammyren myr
Unbyn by Fiskholmen holme Hans gård Dammyrgrubban sänka
Unbyn by Fisklösträsket sjö /Se Hans bebyggelse Dammyrgruset sänka
Unbyn by /Se Fisklösträsket sjö /Se Hanses (ell. Hanssons) gård Dammyrtjärnen sjö
Unbyn by /Se Fisktjärnen tjärn Hans-Jöns avs Degerberget berg
Unbyn by /Se Fjälostjärnarna tjärnar Harnesk bebyggelse Degerberget berg
?Vibbyn by Flakaberget berg Harnesk gård Degerberget berg
Vibbyn by Flakaberget berg Harr bebyggelse Degerberget berg
Vibbyn by Flakaberget berg /Se Hattjärn(en) by Degerberget berg
Vibbyn by Flakakläppen kulle /Se Hattjärn by Degerbergsklinten berg
Vibbyn by Flakakölen skogsområde Heden tätortsnamn /Se Degerbergsmyran myr
Vibbyn by Flakaköltjärnen tjärn Heden by Degerbäcken bäck
Vibbyn by Flarkbergbäcken bäck Heden by Degerbäcken bäck
Vibbyn by Flarkberget berg Heden by Degerbäcken bäck
Vibbyn by Flarkberget höjd Heden by Degerbäcken bäck
Vibbyn by Flarkberget berg /Se Nedre Heden gård Degerberget berg
Vibbyn by Flarkbergmyran, Inre myr Heden, Övre gårdar Degerberget berg
Vibbyn by Flarkbergmyran, Yttre myr Hedensfors gårdar, f.d. sågverk Degerbergs Klinten, se Klinten berg
Vibbyn by Flarkbergtjärnen tjärn Hedforsen Saknas Degerberget berg
Vibbyn by Flarken sjö Hedkvarnen Saknas Degermyran myr
Vibbyn by Flarken myr Hedmantorpet torp Degermyran myr
Vibbyn by Flarken »gränd» /Se Hednoret by /Se Degermyran (myr)
Vibbyn by Flarkmyran myr Hednoret järnvägsstation Degermyran (myr)
Vibbyn by Flarkmyran myr Hednoret järnvägsstation Degermyran myr
Vibbyn by Flarkmyran myr Hedsvedjan gård Degermyrbäcken bäck
Vibbyn by Flarktjärnen tjärn Hedsvedjan del av Hedens by Degermyren myr
Vibbyn by Flarktjärnen tjärn Herman gård Degernäset udde
Vibbyn by Flarktjärnen tjärn Herman gård Degerträsket sjö
Vibbyn by Flarkån å Hermansnäs gård Degerträsket sjö
Vibbyn by Flarkån å Hermanstjärn avs Degerträsket sjö
Vibbyn by Flarkån å /Se Herminge avs Degerören del av fors
Vibbyn by /Se Flarkängarna ängar /Se Hjerpgården gård Diket sänka
Viitajärvi, se Vittjärv by Fliggberget berg /Se Hjerpgården gård Diket äng
Vittjärv by Fligget berg /Se (Isi) Hallströms gård Djupavan grop
Vittjärv by Fliggtjärn sjö /Se Holmen gård? Djupbäcken bäck
Vittjärv by Fliggtjärn tjärn /Se Holmen del av Inbyn Djupbäcken bäck
Vittjärv by Flåsjöberget berg Holmen gård Djupbäcken bäck
Vittjärv by Flåsjöbäcken bäck Holmfors järnvägsstation Saknas Djupbäcken bäck
Vittjärv by Flåsjön sjö Holmfors del av Buddbyn Djupbäcken bäck
Vittjärv by Flåsjön sjö /Se Holmfors by Djupbäcken bäck
Vittjärv by Flåsjön sjö /Se Holmfors station Djupbäckviken vik
Vittjärv by Flödänget ägomark Holmfors järnvägsstation Djupmyran myr
Vittjärv by Fontrotbäcken bäck Holmfors by Djupmyran myr
Vittjärv by Fridenslund ägomark Holmgärdan Saknas Djupmyrberget berg
Vittjärv by Fräkendalarna äng /Se Holmgärdan gård Djupmyrberget berg
Vittjärv by Fräkendalen terräng Holmlunds bebyggelse Djupmyrberget berg
Vittjärv by Fräkendalmyran myr Holmlunds bebyggelse Djupmyrklinten berg
Vittjärv by Fräkenholmarna holme Holmskiftena Saknas Djupmärgen del av Lillån
Vittjärv by Fräkenmyran ägomark Holsvattnet gård Djupselet sel
Vittjärv by Fräkenmyran myr Holsvattnet gårdar Djupsundet (sund)
Vittjärv by Fräkenråbäcken bäck Hort(?) gård Djupsundet Saknas
Vittjärv by Fräkenråkläppen skogsområde »Hort» gård Djupsundholmen holme
Vittjärv by /Se Fräkenrödden terräng Hultet fäbodställe Djupsundsholmen holme
Vittjärv by /Se Fräkentjärnen tjärn Hultet fäbodställe Djuptjärn tjärn
Vittjärv by /Se Fräkenudden udde Hultbodarna fäbodar Djuptjärn tjärn
Vittjärv by /Se Fräkenviken vik Hultet fäbodar Djuptjärnen sjö
Vittjärv by /Se Frängsmyran ägomark Hundsjö järnvägsstation Djuptjärn(en), nedre tjärn
Vitträsk by /Se Frängsmyran ägomark Hundsjö by Djuptjärnen, Nedre sjö
Vändträsk by /Se Frängsmyran myr Hundsjö by Djupvägen sänka
Västanträsk gd ? /Se Frängsmyran myr Hundsjön by Djurkroken myr
Åminne gd Frängsmyran myr Hundsjön by Dovelmyren myr
Älg hemman /Se Frängsmyran myr Hundsjö järnvägsstation Drölan bäck
Öngårds by /Se Frängsmyran mosse /Se Hundsjö by »Dveften» myr
Österby hmn /Se Frängsmyrbäcken bäck Hundsjön by Dövelmyran myr
  Frängstjärn tjärn /Se Hurtig gård Dövelmyran myr
  Frängsträsket myr Hurtig bebyggelse Edberget berg
  Furuholm ägomark Hurtig gård Edberget berg
  Furuklubben udde Häggarna(?) bydel Edbäcken bäck
  Furuklubben udde /Se Häggarna bydel Edbäcken bäck
  Furuknösen höjd Häggarna »gränd» i Skatamark Edforsen fors
  Furuknösen höjd /Se Häggen gårdar Edforsen fors
  Fyragårdarshöjden ägomark Hägnan Saknas Edgården, se Edet Saknas
  Fågelenkölen bergsrygg /Se Hägnstugan gård Edsberget berg
  Fågelsberget berg Häll gård Edsberget, se Edberget berg
  Fågelsberget berg Häsch gård Edskatan ö
  Fågelsberget berg Hästbäcken bebyggelse Edskataudden Saknas
  Fågelsberget berg /Se Hästhagen bebyggelse Edskataudden udde
  Fågelsmyran ägomark Högvallen bebyggelse Edängena Saknas
  Fågelsmyran myr Högvallen gård Exingrå förr sjö
  Fågelvinberget berg /Se Högåkern gård Fagernäset näs
  Fågelåsen skogsområde Högåkern bebyggelse Fageråsberget, Norra, se Fageråsen, inre berg
  Fäbodskogen skogsområde Hörnsjön namn på byn Hundsjön Fageråsberget, Södra, se Fageråsen, yttre Saknas
  Fägårdskläppen kulle /Se Inbyn bydel Fageråsberget, Norra berg
  Fällberget höjd Inbyn by Fageråsberget, Södra berg
  Fällforsselet lugnvattet /Se Inbyn by, del av Skatamark Fageråsen bergås
  Färgmyran myr Inbyn »gränd» i Skatamark Fageråsen ås
  Färjudden udde Ini byn bydel Fageråsen ås
  Gammalängesbäcken bäck Ini bäcken gård Fageråsen ås
  Gammelbodbäcken bäck Ini dalen gård Fageråsen bergås
  Gammelgårdsträsket sjö Ini-gård gård Fageråsen bergås
  Gammelrödden ägomark Ini heden gård Fageråsen, inre berg
  Gammelängesberget berg Ini Källberget gård Fageråsen, yttre berg
  Gammelängesberget berg /Se Ini lake(-a)? gård Fageråsmyran myr
  Gammelängesbäcken bäck Inmarken bebyggelse Fageråsmyran myr
  Gammelängesträsket träsk Ini-Mark gård Fageråston to
  Gemträsket sjö Innantill(?) gård Fällen odlingar
  Gemträsket sjö Innerviken gårdar Fallet Saknas
  Gerosrisgärdet äga /Se I Noret bebyggelse Fallträsket sjö
  Getudden udde Inre Änget Saknas Farbrorsmyran myr
  Gippelhuvudet höjd Inåt berget(?) gård Finellsviken vik
  Gippelhuvudet berg /Se Isak-Lars bebyggelse Finellsvikholmen holme
  Gippelmyran myr Isak-Mats (yngre) bebyggelse Finellsvikton Saknas
  Gistheden hed Isak-Nils bebyggelse Finellsvikudden udde
  Gistheden höjdområde /Se Isak Nils gård Finäsviken vik
  Gjutberget berg Isak Rutströms gård Finäsvikudden udde
  Gjutberget el. Jutberget berg /Se Ivert gård Fiskholmen holme
  Glasbäcken bäck Jakob-Eli gård Fisktjärn tjärn
  Glasbäcken bäck Jakob-Johans(a) gård Fisktjärn tjärn
  Godmyran ägomark Jan gård Fisktjärnen sjö
  Granbergbäcken bäck Jan-Ers lht. Fjälestjärnarna sjöar
  Granberget berg Jan-Ers äldre Saknas Fjärdungstjärnarna(?) tjärnar
  Granberget berg Jan-Mats äldre, Isak-Mats (yngre) bebyggelse Flakaberget (berg)
  Granberget berg Jannes bebyggelse Flakaberget berg
  Granberget berg /Se Jannes gård Flakaberget berg
  Granbergmyran Inre myr Jan-Nils gård Flakakläppen höjd
  Granbergmyran Inre myr Jan-Nils gård Flakaberget berg
  Granbergmyran Yttre myr Jan-Nils gård Flakaberget berg
  Grandarna strandområde Jan-Ols gård Flakabergbäcken bäck
  Grandbäcken delvis igenvuxen bäck Jan-Ols gård Flarkberget berg
  Granden holme Jan Ols el. Gabriels bebyggelse Flarkberget berg
  Granden holme Jan-Påls gård Flarkbergmyran myr
  Granholmen ägomark Jan-Påls bebyggelse Flarkbergmyran myr
  Granholmsviken vik Janséns bebyggelse Flarkbergsmyran myr
  Granhultet skogsmark Jass-Oll bebyggelse Flarkbergsmyren myr
  Granhultet terräng »Jist» bebyggelse Flarkbergtjärnarna tjärnar
  Granhultet terräng Johan gård Flarkbergtjärnmyran myr
  Granhuvudet terräng Johan-Arons gård Flarken myr
  Granhuvudet berg /Se Johan-Arons bebyggelse Flarken sank myr med sjö
  Grankölen bergås /Se Johannesberg alternativt namn på byn Brännberg Flarken sjö
  Granliden berg /Se Johannisberg by Flarken vik
  Grannäs ägomark Johannisfors gård Flarken, se Norrflarken Saknas
  Grannäs strandområde Johannisfors by Flarken å
  Gransjön sjö /Se Jokupihans bebyggelse Flarken sjö
  Granstorberget berg /Se Joars bebyggelse Flarken utvidgning av Alån
  Grantoberget berg /Se Johan gård Flarken utvidgning av attbäcken
  Grassmyran myr Jokup bebyggelse Flarken tjärn
  Grassmyran myr Jokup bebyggelse Flarkmyran myr
  Grassmyrberget höjd Jon bebyggelse Flarkmyran myr
  Gravmyrbäcken bäck (Isi) Jonke eller Jontse gård Flarkmyran myr
  Gravmyrtjärnarna tjärnar Jonke(s) gård Flarkmyran myr
  Grubban ägomark Jonke(s)(?) gård Flarkmyren sank myr
  Grubbmyran myr »Jonts» bebyggelse Flarkmyrtjärn(en) tjärn
  Grubbtjärnen tjärn »Jonts» bebyggelse Flarktjärnen sjö
  Grundtjärnen tjärn Jonts-Svedjan bebyggelse Flarktjärnen sjö
  Grundträsket sjö /Se Jonk-Svedjan(?) gård Flarktjärn(en) tjärn
  Grusgrubberget berg /Se Jon gård Flarktjärn(en) tjärn
  Gruvberget berg Jon gård Flarktjärn(en) tjärn
  Gruvberget berg Jon bebyggelse Flarkån å
  Gruvberget triangelpunkt Jonas gård Flarkån, se Flarken och Ytternoret Saknas
  Gruvberget berg /Se Jonas(?) eller Johans gård Flarkån å
  Gruvtjärnen tjärn Jonas-Pers gård Flokmyran myr
  Gräsbäcken f.d. bäck? Jonas-Pers bebyggelse Fligget bergtopp
  Grästorvan holme Jonke gård Fligget bergknalle
  Grönbergsbäcken bäck Jos gdsnamn Flåsjöbäcken bäck
  Grönviken vik Junkerträsket gård Flåsjön sjö
  Gullabo ägomark Junkerträsk gårdar Flåsjön sjö
  Gullavan äng /Se Jute(?) gård Fontrotbäcken(?) bäck
  Gullavatjärn tjärn /Se Järpgården gård Framnäsforsen fors
  Gullavatjärnen tjärn Jöns-Ers gård Framnäsholmen holme
  Gullstranden strandområde Jöns-Hans bebyggelse Fräkendalen (dal)
  Gullträsket sjö /Se Jönskölsdal gård Fräkendalarne, se Fräkendalen Saknas
  Gunnabäcken bäck Jöns-Lars eller Tolvmans bebyggelse Fräkendalarna dal
  Gunnaholmen ägomark Jöns-Larsa(?) gård Fräkendalen dal
  Gyttjeselet sel Jöns-Nils gård Fräkenholmen Saknas
  Gyttjeån å Jöns-Nils bebyggelse Fräkenmaran moras
  Gårdmyran myr Jöns-Nils bebyggelse Fräkenmaran myr
  Gårdviken vik Jöns-Pers gård Fräkenmyran myr
  Gåstjärnbäcken bäck Jöns-Påls bebyggelse Fräkenmyran myr
  Gåstjärnen tjärn Kalasjöberg gård Fräkenmyran (myr)
  Gåsträskbäcken bäck Kalsjötorpet bebyggelse Fräkenmyren myr
  Gåsträskbäcken bäck Kalasjötorpet gård Fräkenmyren, se Noret Saknas
  Gäddmarabäcken bäck Kalasjötorpet torp Fräkenrå myr
  Gäddmarahuvudet,-Norr terräng Kal-Ers avs Fräkenråbäcken bäck
  Gäddmarahuvudet,-Sör terräng (Isi) Kall gård Fräkenrå(e)t myr
  Gäddmaratjärnen,-Norr tjärn Kallberget by Fräkenråkläppen höjd
  Gäddmaratjärnen,-Sör tjärn Kallbäck(s)skiftet Saknas Fräkenröjningen(?) Saknas
  Gäddmaratjärnhuvudet, V:a o. Ö:a berg /Se Kall gård Fräkenrödd(?) Saknas
  Gäddskatan strandområde Kalle gård Fräkentjärnen sjö
  Gäddtjärnen tjärn Kalle gård Fräkentjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Kallmyrheden gård Frängsan slåttermyr
  Gäddtjärnmyran myr Kallmyrheden, se Degerbäcken järnvägsstation o. gårdar Frängsan slåttermyr
  Gäddtjärnmyran myr Kallmyrheden gd Frängsmyran myr
  Gäddträskberget berg Kall(e)-Nils-Johan(?) gård Frängsmyran myr
  Gäddträsket sjö Kall(e)-Pers gård Frängsmyran myr
  Gäddträsket sjö Kallasjötorpet avs Frängsmyran myr
  Gäddträskliden skogsmark Karlberg Västra Saknas Frängsmyran myr
  Gäddträskliden terräng Carlberg el. Västra Kallberget bebyggelse Frängsmyran äng
  Gäddträskliden berg /Se Karlberg ell. Västra Kallberget gård Frängsmyran (myr)
  Gäddträskudden udde Karlberg, Västra gård Frängsmyran myr
  Gäddträskån bäck Karlberg Östra Saknas Frängsmyran myr
  Gäddträskälven å Karlberg, Östra gård Frängsmyren myr
  Gäddviken vik Karl-Pers bebyggelse Frängsmyren myr
  Gäddviken,-Norr vik Kilberget avs Frängsmyrbäcken bäck
  Gäddvikudden udde Kimme avs. Frängsmyrhuvudet berg
  Halsen terräng Kleppen bebyggelse Frängträsket sjö
  Halskölsmyran myr Kleppen bebyggelse Frängträsket (sjö)
  Halskölsmyran myr Kleppen bebyggelse Furuholmskläppen Saknas
  Hamptjärnen tjärn Klepp-Lång, se Lång bebyggelse Furuholmskläppen gård
  Hamptjärnen tjärn Kleppen bebyggelse Furuklubben udde
  Hansberget höjd Klinten bebyggelse Furuknösen, Norra berg
  Hansberget berg /Se Klinten gård Furuknösen (ev. -knusen) höjd
  Hansmyran myr Klockarkvarn f.d. kvarn Furuknösen, Södra berg
  Hansmyrtjärnen tjärn Klockarkvarn gammalt kvarnställe Furuören grund
  Hapberget berg Klockarkvarn gård Fågelberget berg
  Hapberget berg /Se Klockars gård Fågelenkölen(?) höjdsträckning
  Harrbänken näs Kläpp gård Fågelmyran myr
  Harrmyrton ägomark Kläpp gård Fågelmyren myr
  Hattbäcken bäck Kläpp gård Fågelmyrheden hedland
  Hattbäcken bäck Kläpp gård Fågelsberget berg
  Hattbäcken bäck Kläpp gård Fågelsberget berg
  Hattbäcken bäck Kläpp bebyggelse Fågelsberget berg
  Hattbäcken bäck Kläpp bebyggelse Fågelsbergmyran myr
  Hatten skogsområde Kläppe(?) gård Fågelsmyran myr
  Hatten berg Kläppe(?) gård Fågelsmyran myr
  Hatten berg (Isi) Kläppe gård Fågelsmyrheden Saknas
  Hatten berg /Se Kläppen gård Fågelvinberget berg
  Hatten el. Renhatten höjd /Se Kläppen gård Fågelåsen höjdsträckning
  Hattjärnen, Inre tjärn Kläppen gård Fårholmen holme
  Hattlandet terräng Kläpp-Lång gård Fårhägntjärn tjärn
  Hattmyran myr Kläpp-Näs gård Fårhägntjärn sjö
  Hattmyran myr Kläpp-Näset bebyggelse Fäbodskogen skogsområde
  Hattmyran myr Klöstersjö gård Fägårdskläppen höjd
  Hattmyran myr Knus ell. Knös ell. Knuts(?) gård Fällan berg
  Hattmyran-,Lill-, myr »Kneos» bebyggelse Färjudden udde
  Hattmyran-,Stor-, myr »Kneos» bebyggelse Färjudden udde
  Hattjärnen tjärn Knuts bebyggelse Fönkberget berg
  Hatträsket sjö Knuse ev. Knöse gård Gammalängesberget berg
  Hedavan sjö Knut gård Gammalängesträsket sjö
  Hedavan vik /Se Knös (Knus) gård Gammelaven (f.d. sjö)
  Heden ägomark Knösen gård Gammelavan numer utdikad o. odlad sjö
  Heden höjd /Se Kontoret gård Gammelbobäcken äng
  Hednoret sund /Se Kopparberg gård Gammelgårdsbäcken bäck
  Hedströmsudden udde Kopparberget gård Gammelgårdsträskbäcken bäck
  Hedtjärnen tjärn Kraftstationen Saknas Gammelgårdsträsket sjö
  Hemmyran myr Krafttorp Saknas Gammelgårdsträsket sjö
  Hemskogshuvudet triangelpunkt Krafttorp gård Gammelängena äng
  Hemskogshuvudet berg? (Isi) Kriken torp Gammelängsberget berg
  Hemskogshuvudet berg /Se Kring gård Gammelängesberget berg
  Hemträsket del av sjö Kring gård Gammelängesbäcken bäck
  Hermanstjärnen tjärn Kring bebyggelse Gammelängesbäcken bäck
  Hermansudden udde Krobergs avs Gammelängesgraven Saknas
  Holberget,-Lill berg Krokliden gård Gammelängesträsket sjö
  Holberget,-Stor berg Krokträsk gård Gammelänget änge
  Holberget berg /Se Krokträsk gård Garvar-rödden(?) änge
  Holbergsdalen dal Krokträsk gd Gejratjärnarna tjärnar
  Holbergsmyran myr Kruse(?) gård Gemträsket sjö
  Holbergsmyran myr »Kreos» bebyggelse Gemträsket sjö
  Holbergstjärnen tjärn Krus bebyggelse Gemträsket träsk
  Hollsvattenbäcken bäck Kräftriket(?) gård Getudden udde
  Hollsvattendammet udde Krök bebyggelse Gippelbäcken (bäck)
  Hollsvattnet sjö »Kröyk», Krok? gård Gippelbäcken bäck
  Hollsvattnet sjö Kusk bebyggelse Gippelhuvudet berg
  Hollsvattnet sjö Kusk gård Gistheden hed
  Hollsvattnet, Inre sjö Kusträsk gårdar Gjutberget, se Jutberget Saknas
  Holsvattnet, Inre sjö /Se Kusträsk, se Kusträsket gård Gjutberget berg
  Hollsvattnet, Yttre sjö Kusträsket gård Glasbäcken bäck
  Hollsvattnet, Yttre sjö Kusträsk gd Godstorpet Gård Saknas
  Hollsvattnet, Yttre sjö Kuså gårdar Granbergbäcken bäck
  Holmberget höjd /Se Kuså gårdar Granberget (berg)
  Holmforsberget berg Kusågårdarna bydel Granberget berg
  Holmforsen fors Kusån by Granberget berg
  Holmforskojan koja Kusåsvedjan del av by Granberget berg
  Holmströmsheden skogsås /Se Kvarnbo gård Granberget berg
  Holmtjärnen tjärn Kvarntorpet avs Granberget berg
  Holsterberget berg Kvarnängarna Saknas Granbergmyran, inre myr
  Holsterberget berg »Käll» bebyggelse Granbergmyran, yttre myr
  Holsterberget berg Källberget, se Västerbergstorpen Saknas Granbergmyrorna myrar
  Holsterberget berg /Se Kämp gård Granbergsmyren myr
  Holsterbergmyran myr Kämpe gård Granbergsmyren myr
  Hollsvattnet sjö Kämpe avs Granbergsm., se Granbergsmyrorna myr
  Hollsvattnet, Inre och Yttre sjöar »Käos» bebyggelse Granbergshatten berg
  Hollsvattnet sjö »Kölis» bebyggelse Grandarna(?) holmar
  Holsvattnet sjö »Kölis» bebyggelse Grandarna strandmyrängar
  Holsvattnet sjö /Se Köln ell. Kölen gård Grandbron Saknas
  Holsvattnet sjö /Se Köln eller Kölen gd Grandbron bro
  Holsvattnet sjö /Se Költräsk gd Grandbäcken bäck
  Hultet berg /Se Lake gårdar Grandbäcken del av älv
  Hultet terräng Landkvist gård Granden ö
  Hultet skogsområde Landkvist bebyggelse Granden ö
  Hultet skogsområde Lappberget bebyggelse Granden holme
  Hultet höjd Lappberget gård Granden holme
  Hundsjöbäcken bäck Lappmyrholmen gård Grandgrubban sänka
  Hundsjöhuvudet berg Lautertorpet torp Grandholm, se Granden holme
  Hundsjön sjö Lappträsk gård Grandviken vik
  Hundsjön sjö Lappträsket gård Grangrundet(?) grund
  Hundsjön sjö Lars, Gammel bebyggelse Granholmen Saknas
  Hundsjön sjö Lars-Babb, gammal bebyggelse Granholmen udde
  Hundsjötjärnen,-Lill tjärn Lars-Babb gård Granhuvudet berg
  Hundsjötjärnen, -Stor tjärn Lars-Ell gård Granmarksudden udde
  Hundänget terräng Lass gård bebyggelse Grankölen bergås
  Husviken vik Lass-Hak bebyggelse Granroddet änge
  Huvudhedtjärnen tjärn Lars-Johans(sons)? gård Granstorberget berg
  Huvudköllandet skogsområde Lars-Johansasvedjan gård Grantoberget berg
  Huvudköllandet berg /Se Lars-Jönsa torpet avs Grassmyran(?) (myr)
  Huvudkölmyran myr Lars-Lars bebyggelse Graven ravin
  Håkamyran myr Lars-Larsa(?) gård Gravmyran myr
  Hålfurumyran myr Lars-Ols gård Gravmyren myr
  Hålmyran myr Lars-Ols bebyggelse Gravmyrtjärnarna tjärnar
  Hålsterhuvudet, Västra o. Östra berg /Se Lars-Pers bebyggelse Gravmyrtjärnbäcken bäck
  Häggtjärnen tjärn Lars-Pers gård Grubban sänka
  Hägnberget berg /Se Lars-Ulrik avs Grubban tjärn eller vattenpott
  Hägnlövbäcken bäck Lasse gård Grubbtjärn (tjärn)
  Hägnlövbäcken bäck Lasse gård Grubbtjärn tjärn
  Hällberget berg Lasse gård Grubbtjärnen sjö
  Hällberget triangelpunkt (Isi) Lasse gård Grubbtjärngropen sänka
  Hällberget berg Lass-Fredrik gård Grundet uppgrundning
  Hällberget berg Lass-gården gård Grundtjärn tjärn
  Hällberget triangelpunkt Lass-Jans(?) gård Grundtjärn tjärn
  Hällberget berg Legoträsket by Grundtjärnen sjö
  Hällberget berg Liden gård Grusgrubberget (berg)
  Hällberget berg /Se Liden gård Gruskläppen höjd
  Hällbergsbäcken bäck Liden by Gruvberget berg
  Hällbergsbäcken bäck Liden by Gruvberget berg
  Hällbergsmyran myr Lidströms gård Gruvberget berg
  Hällbergsmyran myr Ligoträsk gård Gruvberget (berg)
  Hällbergsmyran myr Lillberget gård Gruvtjärn(en) tjärn
  Hällforsberget berg Lillberget gård Gruvtjärnen sjö
  Hällforsberget el. Hällforsfligget berg /Se Lillgubb bebyggelse Grynnan grund
  Hällforsen fors Lindkvist gård Gråsmyren myr
  Hällforsberget el. Hällforsfligget berg /Se Lindvalls gård Gråssmyran, se Grassmyran Saknas
  Hällmyran myr Liströms bebyggelse Gråssmyran myr
  Hällnäs terräng Ljusträsk del av Buddbyn Gräsbäcken änge
  Hällstensberget berg Ljuså järnvägsstation Gräsbäcken bäck
  Hällstensberget berg /Se Ljuså by Gräsören udde
  Hälltjärnen tjärn Ljuså järnvägsstation Gröntorvan holme
  Härnösandberget skogsparti Ljuså järnvägsstation Gubb-bergen berg
  Härnösandberget berg /Se Ljuså by Gubbmyran myr
  Härnösandmyran myr Ljuså by Gubb-Petudden udde
  Hässjeberget höjd Ljuså kraftstation Saknas Guckholmen holme
  Hässjeberget berg /Se Lombäcken by Gullavabäcken bäck
  Hästbäcken bäck Lombäcken gårdar Gullavan myr
  Häståsmyran myr Lombäcken by Gullavan äng
  Hästmyrtjärnen tjärn Lorven gårdar Gullavatjärn tjärn
  Hästtommarna skogsområde Lorven gård Gullavatjärn tjärn
  Hästänget sankmark Lorven(?) del av Svartbyn Gullavatjärn tjärn
  Höghulten kullar /Se Lorv-Petter gård Gullstranden (strand)
  Höghultskojan koja på Lorven bebyggelse Gunnaholmen(?) Saknas
  Hömyran myr Lotta bebyggelse Gustav-Erikbacken höjd
  Hömyran ägomark Lotta gård Gyttjefallet vattenfall
  Hömyran myr och ägomark Lule-Altervattnet Saknas Gyttjefallet fördämning
  Hömyran myr Lule Altervattnet gård Gyttjeselet sel
  Hömyran myr Lule-Altervattnet gård Gyttjeträsket sjö
  Hömyran myr Lund gård Gyttjeträsket sjö
  Hömyrberget berg Lund bebyggelse Gyttjeån bäck eller å
  Hömyrbäcken bäck Lunda bebyggelse Gyttjeån å
  Hömyrbäcken bäck Lunda gård Gårdflarkorna? Saknas
  Hömyrtjärnen tjärn Lundagård gård Gårdviken vik
  Hörnsjöhuvudet berg /Se Lundkvist gård Gåsmyren myr
  Hösjötjärnen tjärn Lundströms gård Gåstjärn tjärn
  Hösjitjärnen tjärn »Låka» bebyggelse Gåstjärn(en) tjärn
  *Ieffuar Skatan laxfiske »Låka-Näset» bebyggelse Gåstjärn sjö
  Illbystjärnmyren myr /Se Lång gård Gåstjärnen sjö
  Illbytjärnmyran myr /Se Lång, Klepp-Lång bebyggelse Gåstjärnmyran myr
  Illskataberget berg /Se Lång gård Gåstjärnmyran myr
  Illskataberget berg /Se Långavan gård Gåsträskbäcken bäck
  Inbytjärnen tjärn Långavan gård Gåsträskbäcken bäck
  Innerstmyran myr Långberg gård Gäddmarahuvudet, Västra berg
  Inre Fageråsen el. N:a Fageråsen berg /Se Långberg gd Gäddmarahuvudet, Östra berg
  Inre Gammelbodmyran myr Långberget bebyggelse Gäddmaratjärnen, Västra sjö
  Inre hatten berg /Se Långberget gård Gäddmaratj., se Sörgäddmaratjärn(en) tjärn
  Inre Holsvattnet sjö Långmyran eller Långmyrås, se 1 Långmyråsen Saknas Gäddmaratjärnen, Östra sjö
  Insyningsberget berg Långmyråsen Saknas Gäddmaratjärn, Ö(stra) tjärn
  Jakobberget berg Långmyrås gårdar Gäddmaratjärnbäcken bäck
  Jakobberget berg /Se Långmyrås by Gäddmaratjärnhuvudet berg
  Jan-Jonsaspålen »grusknabb» /Se Långmyråsen by Gäddmaratjärnhuvudet, V(ästra) Saknas
  Jan-Nilsatjärnen tjärn Lång-Näset bebyggelse Gäddmaratjärnhuvudet, Ö(stra) Saknas
  Jobgraven bäck Långsjö gårdar Gäddskaten udde
  Johansmyran myr Långsjön gårdar Gäddtjärnen sjö
  Jonkköludden udde /Se Långsjön gårdar Gäddtjärn(en) tjärn
  Jonkmyran myr Långsjön Saknas Gäddtjärnmyran myr
  Jouvavare berg /Se Norra Långsjö gård Gäddtjärnmyren myr
  Joängesträsket sjö Långsjön, Norra gårdar Gäddträskberget berg
  Junkerkölen terräng Långsjön Norra Saknas Gäddträskberget berg
  Junkerkölen triangelpunkt Långsjö Södra Saknas Gäddträsket sjö
  Junkerkölen el. Jönskölen bergsrygg /Se Långsjö Södra, se 3 Långsjön Saknas Gäddträsket sjö
  Junkerköludden terräng Långuddtorpet torp Gäddträsket sjö
  Junkerköludden skogsterräng »Läsiass» bebyggelse Gäddträsket sjö
  Junkerträsk sjö »Läsi-Hans bebyggelse Gäddträskliden berg
  Junkerträsket sjö »Läsi-Hans» bebyggelse Gäddträskån å
  Junkerträsket sjö Läsi-Hansa-Svedjan bebyggelse Gäddträskån å
  Junkerträsket sjö Lövbacken bebyggelse Gäddträskån å
  Junkerträsket sjö Lövbacken gård Gäddviken vik
  Jutberget berg /Se Lövgrens gård Gäddviken vik
  Järpsveget terräng Lövgrens bebyggelse Gäddvikholmen holme
  Jöns-Hansaberget berg Lövnäset bydel Gäratjärnarna(?) tjärnar
  Jönskölne el. Junkerkölen bergsrygg /Se (Isi) Lövrånningston gård Gökträsket sjö
  Jöns-Olsaberget berg /Se Lövröjningston(?) del av Svartbyn Görugsriset(?) odlingsmark
  Kaddevare berg /Se Lövrödjningston bebyggelse Görugsriset(?) odlingsmark
  Kallasjöberget berg Lövröjningston(?) gård Hakamyran myr
  Kallasjöberget triangelpunkt Lövudden gård Hakamyren myr
  Kallasjöberget berg /Se Lövudden gård Halsen skogsområde
  Kallasjömyran myr Manuels gård Halsen slåttermark
  Kallasjömyran myr /Se Maraberget gård Halsen myr
  Kallasjön sjö Margit gård Halsen myr
  Kallasjön sjö /Se Margit gård Halskölhallen Saknas
  Kallberget berg Margit bebyggelse Halskölhatten berg
  Kallberget berg Matsgård Saknas Halsänget slåttermark
  Kallberget berg Mattis gård Hamptjärn Saknas
  Kallberget berg Mellanberget gård Hamptjärn tjärn
  Kallberget berg Mellerstträsk del av Vibbyn Hamptjärn tjärn
  Kallberget berg /Se Mellerstträsk, se Vallströmstorp Saknas Hamptjärn el. Sänkthärn tjärn
  Kallbergmyran myr Midagsberget pst Hamptjärn tjärn
  Kallbergshällan stenparti /Se Mild gård Hamptjärn tjärn
  Kallkillmyran myr Mjedsjöstrand, se 1 Mjösjöstrand Saknas Hamptjärn sjö
  Kallkillmyran ägomark Mjölnars gård Hamptjärnen sjö
  Kallkillmyran, Lill- myr Mjösjöheden gårdar Hamptjärnen skogssjö
  Kallkillmyran, Stor- myr Mjösjö-Gustav gård Hamptjärnmoran myrmark?
  Kallkällmyran myr Mjösjön del av Hedens by Hans-berget (berg)
  Kallkällmyran myr Mjösjöstrand Saknas Hans-Hansamyran myr
  Kallkällberget berg /Se Mobergs bebyggelse Hansmyran myr
  Kallkällbäcken bäck Mockträsk by Hansmyran myr
  Kallmyran myr Mockträsk by Hansmyrtjärn(en) tjärn
  Kallrået myrmark Mockträsk by Hansmyrtjärnen sjö
  Kallvikbäcken bäck Mockträskkvarnarna kvarnar Harrbänken grund
  Kallviken vik Morgärdan bebyggelse Harr-rånningen äng
  Kalpsjöliden berg /Se Moråsen del av Bodens stad Hasamyrholmen höjd
  Kalpsjön sjö /Se Murars bebyggelse Hattbäcken bäck
  Kalpträsket träsk /Se Myrtorp, se Myrtorpet torp Hattbäcken bäck
  Kalpträsket sjö /Se Myrtorp gård Hattbäcken bäck
  *Kaplansstycket åker Myrtorpet torp Hattbäcken bäck
  Karl-Pers ägomark Målars gård Hatten berg
  Karpnäsudden udde Nedi-stu(gu)-finn-mor gård Hatten höjd
  Karpsjöliden terräng Nedi-stu(gu)-gubb gård Hatten berg
  Karpsjöliden terräng Nedi sågen Saknas Hatten berg
  ?Karpsjön sjö Nicke(s) gård Hatten bergshöjd
  Karpsjön sjö Nicke(s) gård Hatten höjd
  Karpsjön sjö Nicke(s) gård Hattkullen kulle
  Karpsjön sjö /Se Nicke(s) gård Hattlandet land
  Karptjärn tjärn /Se Nörch, Nedgårds el. Gammel bebyggelse Hattmyran myr
  Karptjärnbäcken bäck Nösch, Uppgårds bebyggelse Hattmyran myr
  Karptjärnbäcken bäck Nils´ bebyggelse Hattmyran myr
  Karptjärnen tjärn Nils gård Hattmyran myr
  Karpträsket sjö ?Nils gdsnamn Hattmyran myr
  Karpträsket sjö Nils avs Hattmyren myr
  Karpträsket sjö Nils-Ers gård Hattmyren myr
  Karsträsk sjö Nils-Johans gård Hattmyren, St. och L. Saknas
  Karsträsk ägomark Nils-Lars bebyggelse Hatttjärn(en), inre tjärn
  Karsträskbäcken bäck Nils-Larsa(?) [Larsson?] gård Hattjärn(en), yttre tjärn
  Karsträsket sjö Nils-Mats bebyggelse Hattslyet Saknas
  Karsträsket träsk /Se Nils-Hak bebyggelse Hatt-tjärnen, Inre sjö
  Kattisviken vik Nordströms bebyggelse Hatt-tjärnen, Lilla skogssjö
  Kerisapebäcken bäck /Se Noret gård Hatt-tjärnen, Stora skogssjö
  Kilberget berg Norkvist, se Vestins bebyggelse Hatt-tjärnen, Yttre sjö
  Kilberget el. Källberget berg /Se Norramarkens fäbodar stugor Hatträsket sjö
  Kilberget berg /Se Norrbacken bebyggelse Hattån å
  Killingholmen holme Norrbergs gård Hedavan sjö
  Kilnäsudden udde Norregården gård Hedavan sänka
  Kilviken vik Norrgård bebyggelse Hedavan vik
  Kippelbäcken bäck Norrgård bebyggelse Hedavan vik
  Klartjärn el. Kroktjärn tjärn /Se Norri-Backe (ev. -a) gård Heden tallskogsområde
  Klartjärnbäcken bäck (Isi) Norr-i-Back gård Heden skogshöjd
  Klartjärnen tjärn Norr-i-byn del av Unbyn Heden skogland
  Klartjärnhuvudet berg Norr-i-back(e) gård Hedenfors fors
  Klartjärnhuvudet el. Kroktjärnhuvudet berg /Se Norr-i-gård gård Hedenfors, se Edforsen Saknas
  Klingertjärnen tjärn Norri-gård gård Hedenfors fors
  Klinten berg (Isi) Norrigård gård Hednoret Saknas
  Klinten el. Sävasklinten höjd /Se Norr-i-gården gård Hednoret Saknas
  Klinten el. Degerbergsklinten berg /Se Norr-i-gården gård Hednoret, se Noret Saknas
  Klinten berg /Se Norr-i-gården gård Hednoret sjö
  Klinttjärnen tjärn Norri-gården gård Hedströmsudden udde
  Klintviken ägomark Norrmark fäbodar och skog Hedtjärn tjärn
  *Klockarestycket åker Norrsjö gård Hedtjärn(en) tjärn
  Klockarkvarnen terräng Norrsjö gd Hedtjärnen sjö
  Kläppbacken backe /Se Norrsjö bebyggelse Hedtjärnbäcken bäck
  Kläppen höjd /Se Norrå gårdar Hemberget, se Hemskogshuvudet Saknas
  Kläppen berg /Se Norrån gård Hemberget berg
  Kläppen el. Kyrkkläppen höjd /Se Notträsk gårdar Hemskogshuvudet berg
  Klösterbäcksmyran myr Notträsk by Hemskogshuvudet berg
  Klöstersjöberget berg Notträsket by Herrmanstjärn tjärn
  Klöstersjöberget berg /Se Ny-Alm gård Hermantjärn tjärn
  Klöstersjöbäcken bäck Nybergs gård Hjortronmyren eller Snottermyren myr
  Klöstersjöbäcken bäck Nybergs bebyggelse Holberget, (ell. Hålb.) berg
  Klöstersjömyran myr Nybond bebyggelse Holbergslandet berg
  Klöstersjön sjö Nybond gård Holbergstjärn(en) tjärn
  Klöstersjön sjö Ny-bond gård Holmberget höjd
  Klöstersjöspiken berg? Nybond, se Vestaback bebyggelse Holmberget del av Granden
  Klöstersjöspiken berg /Se Nybond bebyggelse Holmberget höjd
  Klöstersjötjärnen tjärn Ny-bond gård Holmberget höjd
  Klöven sund Nybond-Oll(e) gård Holmberget ås
  Klöverberget berg Ny-bruket gård Holmen Saknas
  Klöverberget el. Klöverhuvudet, Klövran berg /Se Ny-Gräls(?) gård Holmen Saknas
  Klöverhuvudet berg /Se Nygård bebyggelse Holmen holme
  Klöverhuvudet el. Klöverberget, Klövran berg /Se Nygård gård Holmen Saknas
  Klövermyran myr Nygården gård Holmfors fors
  Klövermyran myr Nygården Saknas Holmforsån del av Ljusån
  Klövertjärnen tjärn Nygården gård Holmforsälven å
  Klövran el. Klöverberget, Klöverhuvudet berg /Se Nygården bebyggelse Holmkärret kärr
  Knabben terräng Nygården gård Holmkärret sankmark, kärr
  Knabben bergsknalle /Se Nygården gård Holmmyran myr
  Knoppelberget el. Knöppelberget berg /Se Nygården gård Holmströmsheden skogland
  Knådaberget berg /Se Ny-gården gård Holmtjärnarna tjärnar
  Knöppelberget berg Nygård bebyggelse Holsmyren myr
  Knöppelberget höjd Nygården gård Holsterberget berg
  Knöppelberget el. Knoppelberget berg /Se Nygården gård Holsterberget (berg)
  Knösen kulle /Se Nygårds gård Holsvattenbäcken bäck
  Knösmyran myr Ny-gårds bebyggelse Holsvattenbäcken bäck
  Kobroholmen terräng Ny-gårds gård Holsvattnet sjö
  Koikiåive berg /Se Nygårds-Oll(e) gård Holsvattnet sjö
  Kolaberget berg /Se Nygårds-Oll bebyggelse Holsvattnet sjö
  Kolaholmen holme Nygärdan Saknas Holsvattnet, Inre sjö
  Kolamiludden udde Ny-gärdan gård Holsvattnet, Inre sjö
  Kolbacken terräng Nygärdan bebyggelse Inre Holsvattnet sjö
  Kolbråtaberget berg Nygärdan gård Holsvattnet, Yttre sjö
  Kolbråtaberget berg /Se Ny-Hak gård Hortkullen höjd
  Kolbråtamyran myr Ny-Jans(?) gård Hultet höjd
  Kolugnsberget berg /Se Ny-Jass bebyggelse Hultet höjd
  Komyran myr Ny-Jans gdsnamn Hultet skogshöjd
  Kopparberget berg Ny-Jonke gård Hultmyren myr
  Kopparberget berg /Se Ny-Josef gård Hundsjöbäcken bäck
  Kopparbergskullarna kullar /Se Ny-Kalix gård Hundsjön sjö
  Korpfligget berg Ny-Kläpp gård Hundsjön sjö
  Korpfligget stup /Se Ny-Kläpp gård Hundsjön skogssjö
  Korpfliggtjärnen tjärn Ny-Kölis (=Kalix) bebyggelse Hundsjön sjö
  Korptjärnberget, Södra berg Ny-Lars bebyggelse Hundsjön sjö
  Korptjärnberget, Södra berg Ny-Lars-Babb gård Hundsjön (sjö)
  Korptjärnberget, Norra berg Ny-Lars-Ols gård Hundsjötjärnen, Lilla sjö
  Korptjärnberget triangelpunkt Ny-Lass(e) gård Hundsjötjärnen, Stora sjö
  Korptjärnen tjärn Ny-Lars-gården gård Hundänget Saknas
  Korsmyran myr Ny-Mickel gård Hundänget äng
  Korsnäskläppen höjd /Se Ny-Måns(?) gård »Hurran» vik
  *Korsträsk sjö Ny-Måns gård Huvudet, inre berg
  Kortisheden hed Ny-Näs gård Huvudet, yttre berg
  Kortisheden höjdområde /Se Ny-Olas gård Huvudköllandet höjdsträckning
  Korvtjärnsberget berg /Se Ny-Ol-Jöns bebyggelse Huvudköllandet Saknas
  Kotjärnen tjärn Ny-Påls gård Håkamyran myr
  Kringelmyran myr Ny-Pan-Ers(?) gård Hålberget berg
  Kringtjärnen tjärn Ny-stranden gård Hålberget, Lilla topp
  Kringtjärnen tjärn Näs bebyggelse Hålberget, Stora topp
  Krokabäcken bäck /Se Näset gårdar Hålberget, Södra topp
  Krokamyran myr Näset del av byn Hundsjön Hålbergslandet berg
  Krokberget terräng på Näset bebyggelse Hålbergstjärnen sjö
  Krokbäcken bäck Näset odling, gårdar Hållkata eda
  Krokliden skogsmark Olas, Ny och Gammal bebyggelse Hållkata eda
  Krokliden berg /Se Olas gård Hålmyran myr
  Kroktjärn el. Klastjärn tjärn /Se Oldernäs l. Alternäs gård Hålstenarna sten
  Kroktjärnhuvudet el. Klastjärnhuvudet berg /Se Ol-Hans bebyggelse Hålstenen(?) sten
  Krokträsket sjö Ol-Jöns bebyggelse Hålstensberget berg
  Krokträsket träsk Ol-Jöns gård Hålsterhuvudet, Västra berg
  Krokträsket sjö Ol-Jöns bebyggelse Hålsterhuvudet, Östra berg
  Krokträsket sjö Oll bebyggelse Häggmyran myr
  Krokträsket sjö Oll bebyggelse Häggtjärn tjärn
  Krokträsket sjö /Se Olle gård Häggtjärnen sjö
  Krokträsk sjö /Se (Isi) Olle gård Häggudden udde
  Krokträskheden höjdområde /Se Oll-Botolf gård Hägnan, se Fallet Saknas
  Krokträskån bäck Oll-Jannes f.d. gård Hägnberget(?) berg
  Kronhässjerummet myr Oll-Karl bebyggelse Hägnlövbäcken bäck
  Kronmyrorna myrmark Oskars bebyggelse Hällarne berg
  Kronviken vik »Ostadill» gård Hällberget berg
  Kråkboet terräng »Ostadill» bebyggelse Hällberget berg
  *Krächen kronofiske Ostadill bebyggelse Hällberget berg
  Kullen kulle /Se Ostagården bebyggelse Hällberget berg
  Kunoholmen holme Ostigård bebyggelse Hällberget (berg)
  Kurumyran myr Ostigård bebyggelse Hällberget berg
  Kuruudden udde Ostigården bebyggelse Hällberget berg
  Kuruviken vik Palm gård Hällbergsmyran myr
  Kuruviken vik /Se Parktorpet gård Hällbergsmyren myr
  Kusberget berg Pell gård Hällforsberget berg
  Kusberget triangelpunkt Pelle gård Hällforsberget berg
  Kusberget berg /Se Pelle gård Hällforsen fors
  Kusbergtjärnen tjärn Per gård Hällforsfligget berg
  Kusheden höjdområde /Se Per-Johansa(?) gård Hällforsstrickorna forsar
  Kuskmyran myr Per-Lars bebyggelse Hällmyran myr
  Kusmyran myr Per-Lars bebyggelse Hällstensberget berg
  Kusmyran myr Per-Nils bebyggelse Hällstensberget, se Hålstensberget berg
  Kusmyran myr Per-Nils bebyggelse Hällstensberget berg
  Kusträsket sjö Per-Nils gård Hälludden udde
  Kusträsket träsk Per-Ols gård Härnösandberget berg och bydel
  Kusträsket sjö Per-Ols gård Härnösandberget berg
  Kusträskslumpen vik Per-Ols gård Härnösandsvedjan odlingsmark
  Kusträskslumpen el. Slumpviken el. Slumpen vik /Se Per-Ols bebyggelse Härnösandsvedjan äng, numer odlat
  Kusviken vik Per-Ols bebyggelse Hässjeberget (berg)
  Kusån å Per-Ols bebyggelse Hässjeberget berg
  Kusån å /Se Per-Ols bebyggelse Hässjeviken(?) vik
  Kusön ö Pet bebyggelse Hästbäcken bäck
  Kusön ö /Se Pet bebyggelse Hästhagagrinden f.d. grind
  Kvarnberget triangelpunkt Pet-Oll eller Aspholmen avs Hästhagen gärdesgård, hage
  Kvarnberget berg Petter gård Hästhuvudet höjd
  Kvarberget berg Petter gård Hästmyran myr
  Kvarnberget berg Petters gård Hästmyran myr
  Kvarnberget berg Pintlograven gård Hästmyren myr
  Kvarnberget skogsområde Pintlograven torp o. hemman Hästmyren myr
  Kvarnberget berg /Se Pjättatorpet avs Hästmyrtjärnan sjö
  Kvarnbergmyran myr Påls bebyggelse Höggranden (holme)
  Kvarnbergsmyran myr På Bygget bebyggelse Höghulten(a) bergknallar
  Kvarnbergstjärnen tjärn Påls bebyggelse Hölltjärnen sjö
  Kvarnbäcken bäck Påls gård Hömyran (myr)
  Kvarnbäcken bäck Påls gdsnamn Hömyran myr
  Kvarnbäcken bäck Påls gård Hömyrbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck På Tomten(?) gård Hömyren myr
  Kvarnbäcken bäck Rasmyran by Hömyrtjärn (tjärn)
  Kvarngärdan ägomark Rasmyran by Hömyrtjärn(en) tjärn
  Kvarnheden hed Rasmyran by Hönssjön, se Hundsjön Saknas
  Kvarnheden höjdområde /Se Rasmyran by Hönstjärn(?) tjärn
  Kvarnholmen holme Rasmyra by Hönstjärn(?) tjärn
  Kvarnkläppen kulle /Se Rasmyra gd? Hönstjärnsbäcken bäck
  Kvarnmyran myr Rishagen del av Svartbyn »Höntsen» äng
  Kvarnmyrdalen ägomark Risslan bebyggelse Hörnsjöhuvudet berg
  Kvarnmyrhuvudet terräng Risslorna gård Hörnsjön sjö
  Kvarnträsket sjö (Isi) Robbe gård Hösjön sjö
  Kvarnträsket sjö Robert gård Hötjärn tjärn
  Kvarnträsket sjö »Robb» bebyggelse Hörnsjötjärnen tjärn
  Kvarnträsket träsk Rubbe(?) gård Hörran(?) bakvatten
  Kvarnträsket sjö /Se Rut gård Illbergsberget, se Illbysberget berg
  Kvarnviken vik Rutkvist gård Illbergsmyran, se Illbysmyran myr
  Kvarnån å Rutströms gård Illbysberget berg
  Kvavasträsket sjönamn Råbäck by Illbysberget berg
  Kvavisträsket sjö Råbäck gårdar Illbysberget berg
  Kvimyran myr /Se Råbäcken by Illbystjärn tjärn
  Kvomyran myr Råbäcken Västra Saknas Illbystjärnen, Lilla sjö
  *Kyrkgärdet åker Råbäcken Östra Saknas Illbystjärnen, Stora sjö
  Kyrkkläppen el. Kläppen höjd /Se Rågraven gårdar Illbystjärnmyran myr
  *Kyrkängen äng Rågraven gård Illbysmyran myr
  Kåtaberget berg /Se Rågraven gårdsamling Illbystjärnmyran myr
  Kåtaheden hed Rågraven gårdar Illrå odlad myr
  Kåtakläppen el. Brändkläppen kulle /Se Rävnäset gård Illrå myr
  Kåtamyran myr /Se Räfnäset gård, plats vid Bodåns mynning Illrå myr
  Kåtatjärnarna tjärnar Röd torp Illrået myr
  Kåtatjärnen tjärn Röd bebyggelse Illskataberget berg
  Kälkmyran myr Röd gård Illskataberget berg
  Kälkmyran myr Rödbergstorpen gårdar Illskataberget berg
  Kälkmyrbäcken bäck Rödjningen bebyggelse Illskatan udde
  Kälkmyrtjärnen tjärn Rödströms gård Inbystjärn tjärn
  Källberget el. Kilberget berg /Se Röjningen(?) del av byn Bredåker Inbytjärn tjärn
  Käringängeskläppen kulle /Se Röjningen(?) del av Svartbyn Inbytjärnen sjö
  Käringänget äng /Se Röjningen Saknas Inderstmyren myr
  Kärret myr Röjningen Saknas Innan(?)träsket Saknas
  Kölaltermyran myr /Se Röjnings ell. Rodnings? gård Inro Holmen vik eller krok avälv
  Kölen terräng Röjnings(?) gård Inrom(?)holmen del av Lule älv
  Kölen terräng Röjnings ell. Rodnings ell. dyl. gård Jakobberget berg
  Kölen skogsmark Rörgraven gårdar Jakob-berget (berg)
  Kölen höjd Rörudden bebyggelse Jan-Jonsaspålen grusknabb
  Kölen skogsområde Rörudden gård Jan-Jonsaviken vik
  Kölen bergsryggar /Se Rörudden gd Jan-Nilsaholmen holme
  Köllandet skogsområde Sabels gård Jan-Nilsatjärn(en) tjärn
  Kölmyran myr Sabels el Sunnantill bebyggelse Joarsheden hed
  Kölmyran, Lill- myr Sakri gård Joarsmyran myr
  Kölsbäcken bäck »Sakri» bebyggelse Jonasmyran myr
  Költjärnen tjärn Salmon (el. Grannes yngre) bebyggelse Jon-Fallet, se Fallen odling
  Labacken backe /Se Salomon gård Jonk-bäcken bäck
  Laberget berg Sandbergs gård Jonk-granden Saknas
  Laberget berg /Se Sandbergs gård Jontj-köludden udde
  Labergsbäcken bäck Sanden gårdar Jotjärn sjö
  Labergsbäcken bäck Sandudden gd Joträsket sjö
  Labergsmyran myr (Isi) Selbergs gård Joträsket sjö
  Laduberget berg /Se Skatafisket fiskeställe Jouvavare berg
  Laforsen fors /Se Skatamark by Joängesträsket sjö
  Laforsudden udde Skatamark byar Joängesträsket sjö
  Lakaträsket sjö /Se Skatamark byar Joängesträsket (sjö)
  Lappavan vik Skatamark by Junkerbäcken bäck
  Lappberget berg Skiftesavan gård Junkerbäcken bäck
  Lappberget el. Lappviksberget berg /Se Skogsberg gd? Junkerkölen berg
  Lappberget berg /Se Skogsbyn del av Brobyn Junkerkölen bergland
  Lappbergsudden udde Skogsbyn gård Junkerköltjärn(en) tjärn
  Lappmyran myr /Se Skogså by Junkerköltjärnen sjö
  Lappmyran myr Skogså by Junkerträsket sjö
  Lappmyran myr Skogså by Junkerträsket sjö
  Lappsmicken berg Skogsån gårdar el. by Jutberget berg
  Lappsmicken el. Smicken berg /Se Skogså(n) bydel Jöns-Hansaberget berg
  Lappsundet sund Skomakars Gustav gård Jöns-Hansaberget berg
  Lappsundsön ö Skytt gård Jönskölen, se Junkerkölen Saknas
  Lapptjärnen tjärn Skäret del av byn Vittjärv Jönskölen berg
  Lappträskberget triangelpunkt Skäret gårdar Jönskölsträsket sjö
  Lappträskberget berg Skön(?) gård Jönskölsträsk, se Junkerträsk Saknas
  Lappträskberget berg Slumpberget del av Hedens by Jöns-Nilsabäcken bäck
  Lappträskberget berg /Se Slumpen bydel Jöns-Olsaberget berg
  Lappträskbäcken bäck Slumpen by Kalasjöberget berg
  Lappträskbäcken bäck Slyträsk gård Kallasjömyren myr
  Lappträskbäcken bäck Slyträsket gård Kalasjömyren myr
  Lappträsket sjö Slyträsk gd Kalasjön sjö
  Lappträsket sjö /Se Slättåsen gård Kalheden hed
  Lappträsktjärnen, Inre tjärn Smedsbyn by Kalheden hed
  Lappvikberget berg Smedsträsk gårdar Kallamyrviken vik(?)
  Lappviken vik Smedsträsk bydel Kallasjöberget berg
  Lappviksberget el. Lappberget berg /Se Sme´-Kall(e) gård Kallasjöberget berg
  Lappvikudden, -Norr udde Smålanden Saknas Kallsjöberget berg
  Lappvikudden, -Sör udde Smålanden gård? Kalasjöheden hed
  Lars-Andersaholmen holme Smålanden bebyggelse Kallasjöklinten berg
  Lassudden udde Solarået gård Kallasjökläppen berg
  *Laxaholmen fiske »Sols»-Påls bebyggelse Kallasjömyran(?) myr
  Legoträskbäcken bäck Skatan gårdar Kallasjömyran myr
  Legoträsket sjö Skäret gård Kallasjön (?) (sjö)
  Leåkersberget höjd Sme-Käll bebyggelse Kallasjön sjö
  Leåkersberget berg /Se Snårkölsbäcken gård Kallasjöträsket sjö
  Liden berg /Se Spets gård Kallasjöträsket sjö
  Liden el. Tronsmyrliden ås /Se Stasskölen gård Kallbergdrölen (?) bäck
  Lillavan vik Station, se Holmfors järnvägsstation Saknas Kallberget berg
  Lillberget berg Staträsk Saknas Kallberget berg
  Lillberget berg Staträsk gård Kallberget berg
  Lillberget berg Staträsk gårdar Kallberget berg
  Lillberget berg Staträsk, se Staträsket gård Kallberget berg
  Lillberget berg Staträsket by In(d)re Kallberget berg
  Lillberget höjd Staträsket gård Kallberghällan höjd
  Lillberget berg /Se Staträsket gård Kallbergmyran myr
  Lillbergsmyran myr Sten avs Kallbergsmyran myr
  Lillbergsmyran myr Stenhuggars bebyggelse Kallbergsmyrbäcken bäck
  Lillbergsmyran myr Stenhuggars bebyggelse Kallbäcken bäck
  Lillbergsmyran, Lilla myr Stolts gård Kallkällberget (berg)
  Lillbergstjärnen tjärn Stolts(?) gård Kallkällberget berg
  Lillbergstjärnen tjärn Stor-Ante gård Kallmyrorna myrar
  Lillbjörkberget berg /Se Storgärdan gård Kallrå myr
  Lillbrännberget berg /Se Storgärdan bebyggelse Kallviken vik
  Lillbäcken bäck Storheden Saknas Kallviken slåtter
  Lillbäcken bäck Storheden gård Kallviken vik
  Lillbäcken bäck Storheden gård Kallvikudden udde
  Lillbäcken bäck Storhed gd Kalpsjöliden bergssträckning
  Lillbäcken bäck Stor-Nils, nedre gård Kalpsjöliden bergås
  Lillbäcken bäck Stor-Nils, övre(?) gård Kalpsjön sjö
  Lilldragedet skogsområde Stornäs gård Kalpsjön sjö
  Lillforsberget berg Storröjningen bydel Kalptjärn(en) tjärn
  Lillforsen fors Storronningen bydel Kalpträsket sjö
  Lillhagen ägomark Strand gård Kalpträsket sjö
  Lill-Hattjärnen tjärn Strand avs. Kalpträsket sjö
  Lillholmen holme Strand bebyggelse Kalvjutan vik
  Lillholmen holme Stranden gård Kalvgjutan(?) vik
  Lillholmen holme Stranda (ev. -e) gård Kalvgranden grande
  Lillhuvudet berg /Se Stranden gård Kalfsträsket sjö
  Lillhällberget berg /Se Stranden gårdar Kalvsträsket sjö
  Lill-Inbystjärnen tjärn *(Isi) Stranden f.d. gård Kaninholmen(?) holme
  Lillklinten terräng *(Isi) Stranden f.d. gård Karmslädamyren myr
  Lillklinten bergknalle /Se Nedre Stranden gård Karmslädamyran myr
  Lillkläppen berg /Se Strand-Lass(e) gård Karpsjön, se Kalpsjön Saknas
  Lill-Klövren terräng »Strand-Lars» bebyggelse Karpsjön sjö
  Lill-Klövtjärnen tjärn Strandmyrbron Saknas Karptjärn tjärn
  Lill-Kusberget höjd Stridsmans gård Karptjärn tjärn
  Lillkusberget berg /Se Ström gård Karptjärn sjö
  Lillkåtatjärnen tjärn Strömbäck bebyggelse Karptjärnen sjö
  Lill-Mossaråtjärnen tjärn Strömskatan starnd, gårdar Karpträsket, se Karpträsket Saknas
  Lillmyran myr Strömskatan gård Karsträskbäcken Saknas
  Lillmyran myr Stånis gård Karsträsk, se Kalvsträsket Saknas
  Lillmyran myr Stånis bebyggelse Karsträsket sjö
  Lillmyran myr Störese(?) gård Karsträsket sjö
  Lillrödden terräng Störese(t) fiskbod Kilberget berg
  Lill-Slåttermyran myr Sund gård Kilberget, se Källberget Saknas
  Lill-Svarthuvudet terräng Sund gård Kilberget berg
  Lillsvarthuvudet berg /Se Sundbergs-Karl bebyggelse Killingholm holme
  Lilltjärnen tjärn Sunderbykvarnen kvarn Killingholmen holme
  Lilltjärnen tjärn Sunds bebyggelse Killingholmen ö
  Lilltjärnen tjärn Sundudden gård Killingholmen (holme)
  Lilltjärnen tjärn Sundudden gård Killingholmen holme
  Lilltjärnen tjärn Sunnantill(?) gård Killingholmen holme
  Lilltjärnen tjärn Sunnantill(?) gård Killingholmen holme
  Lilltjärnen tjärn Sunnatill bebyggelse Killingholmen holme
  Lill-Tomastjärnen tjärn Sunnantill(?) Per-Ols gård Kilmyran myr
  Lillträskberget berg Sunnantill-Per-Ols bebyggelse Kilnäsudden skogsudde
  Lillträskberget triangelpunkt Sunnas(?) gård Klartjärn tjärn
  Lillträskberget triangelpunkt Sunnas(?) gård Klartjärn(en) tjärn
  Lillträskberget berg /Se Sunnas gård Klartjärnbäcken bäck
  Lillträskbäcken bäck Sunnas bebyggelse Klartjärnbäcken bäck
  Lillträskbäcken bäck Sunnas(?) gård Klartjärnhuvudet berg
  Lillträsket träsk (Isi) Sunnas(?) gård Klartjärnhuvudet berg
  Lillträsket del av Yttre Hollsvattnet Svalget gård Kleppen höjd
  Lillträsket sjö Svalget gård Klingelmyran myr
  Lillträskhuvudena, Västra terräng Svan gård Klinten höjd
  Lillträskhuvudet terräng Svanå hemman Klinten berg
  Lillträsktjärnen tjärn Svanå gd Klinten (mindre höjd)
  Lillträskhuvudet berg /Se Svartbjörnsbyn by Klinten berg
  Lill-Tällberget berg Svartbjörnsbyn Saknas Klinten berg
  Lilltällberget berg /Se Svartbjörnsbyn by Klinten berg
  Lillådräfjan natn /Se Svartbjörsbyn poststn Klinten höjd
  Lillådrölan natn /Se Svartbyn by Klinten berg
  Lillåkläppen kulle /Se Svartbyn Saknas Klintmyrarna myrmarker
  Lillån å Svartbyn by Klintmyran (myr)
  Lillån å Svartbäck by Klinttjärnen sjö
  Lillån arm av Luleälven /Se Svartbäcken södra eller lilla, se 1 Långsjö Södra Saknas Klinttjärn sjö
  Lillängesberget höjd Svartbäcken by Klintviken vik
  Lillängesberget berg /Se Svartbäcken by Klockarkvarnforsen fors
  Lillängestjärnen tjärn Södra Svartbäcken gård Kläppbacken backe
  Lillängestjärnen tjärn Svartbäcken södra eller lilla, se 3 Långsjön Saknas Kläppbäcken (bäck)
  Lindbäcken bäck Svartliden gård Kläppen kulle
  Lindbäcken bäck Svartliden gd Kläppen höjd
  Linjehuvudet höjd Svedjan gård Kläppen höjd
  Linjehuvudet berg /Se Svedjan del av Svartbyn Kläppen höjd
  Linjemyran myr Svedjan gårdar Kläppen (höjd)
  Linjemyran myr Svedjan bydel Kläppen kulle
  Linjemyran myr Svedjan gårdar Klösterberget berg
  Linjeronningen terräng Svedjan del av Bodens gamla by Klösterberget, se Klöstersjöberget Saknas
  Linjeudden udde Svedjan stadsdel Klösterberget berg
  Ljusmyran myr Svedjan bydel Klöstermyren myr
  *Ljusträsk sjö Svedjan del av Vibbyn Klöstermyren, se Klöstersjömyran Saknas
  Ljusträsket sjö Svedjan gård Klöstersjöberget berg
  Ljusån å Svedjan gårdar Klöstersjöbäcken bäck
  Ljusån å Svennas(ev. -es)(?) gård Klöstersjöbäcken bäck
  Ljusån å Svenskudden f.d. gård Klöstersjömyran myr
  Ljusån å Svenskudden gd Klöstersjön sjö
  ?Ljusån å /Se Svärd avs Klöstersjön sjö
  Lobbeltjärn tjärn /Se Syden bydel Klöstersjön sjö
  Lobberget berg Sågröjningen gård Klöstersjöspiken berg
  Lobberget berg /Se Sävast by Klöstersjöpiken, se Klöstersjöspiken berg
  Lobbheden hed Sävast järnvägsstation Klösterspiken berg
  Lobbheden skogsmark Sävast by Klöstersjötjärn(en) tjärn
  Lobbtjärnarna tjärnar /Se Sävast by Klöstersjötjärnen sjö
  Lobbtjärnbäcken bäck Sävast by Klösterspiken berg
  Lobbtjärnen, -Lill tjärn Sävastnäs vaktstuga v. järnvägen Klöven(?) del av älv
  Lobbtjärnen, -Stor tjärn Sävastnäs bydel Klöverberger, Klövran, Lilla berg
  Lobbträsket sjö Sävastön ö och del av byn Sävast Klöverberget, Klövran, Stora berg
  Lobbträsket sjö /Se Södermans bebyggelse Klöverberget berg
  Lorven terräng Södermans bebyggelse Klöverberget berg
  Lorven ägomark Söraheden? gård Klöverberget berg
  Lule-Altervattnet sjö Sör-i-back(e) gård Klöverbergsmyren myr
  Lule-Altervattnet sjö Sör i byn del av Svartbyn Klöverhuvud berg
  Lule-Altervattnet sjö /Se Sör-i-byn del av Unbyn Klöfverhuvudet, se Klövran Saknas
  Lule-Storberget berg Sör-i-gård gård Klövermyran(?) myr
  Luleälven älv Söri lake(-a)? gård Klövermyran myr
  Luleälven älv Sörsidan del av Vibbyn Klövermyren myr
  Luleälven älv Sörskatan bebyggelse Klövertjärn (tjärn)
  Luleälven älv Tallheden Saknas Klövertjärn tjärn
  Luleälven älv Tallheden gård Klövertjärn tjärn
  Luleälven älv Tallhed, Tallheden gård Klövertjärnen sjö
  Luleälven Saknas Tallhed gd Klövran(?) berg
  Luleälven älv Tina bebyggelse Klövran(?) berg
  Luleälven älv Tjärnbacken gård Klövtjärn tjärn
  Luleälven älv Tjärnronningen gård Klövtjärnbäcken (bäck)
  Lundgrenstjärnen tjärn Tjärunäset(?) gård Klövtjärnen sjö
  Lundströmsbäcken bäck Tolvmans gård Knabben höjd
  Lyträsket träsk /Se Tolvmans bebyggelse Knoppelberget bergshöjd
  Lyträsket sjö /Se Trehörningen Saknas Knort myr
  Långavan vik Trehörningen by Knutsmyran myr
  Långberget berg Trehörningen gårdar Knutsudden(?) udde
  Långberget berg Trehörningen by Knådaberget berg
  Långberget berg Trångforsen tätortsnamn /Se Knäet Saknas
  Långberget berg Trångforsen del av Hedens by Knöppelberget berg
  Långberget triangelpunkt Ubbyn bydel Knöppelberget berg
  Långberget berg Ubyn l. Ubbyn by Knöppelberget berg
  Långberget berg Ubyn »gränd» i Skatamark Knösen (Knusen) höjd
  Långberget berg /Se Udden gård Kobron bro
  Långbergdrölan natn /Se Ulriks gård Kolaberget(?) (berg)
  Långbergshuvudet berg Unbyberg avs Kolaholmen holme
  Långbergsmyran myr Unbyn by /Se Kolaholmen holme
  Långbergstjärnen tjärn Unbyn by Kolaholmen holme
  Långdräfjan natn /Se Unbyn by Kolamiludden udde
  Långholmen holme Unbyn by Kolbråtaberget berg
  Långmyran myr Unbyn by Kolbråtaberget berg
  Långmyran myr Ung-stranden gård Kolbråtamyran myr
  Långmyran myr Uppi backe(-a) gård Kolbråtamyren myr
  Långmyran myr Uppi berget del av Svartbyn Kolbråtatjärn(en) tjärn
  Långmyran myr Uppi byn del av byn Vittjärv Kolktrodet äng
  Långmyran myr Uppi dalen gård Kolktrampet strandäng
  Långmyran myr Uppi gård gård Koltjärnberget berg
  Långmyran myr Uppi-gården gård Kolugnsberget berg
  Långmyran myr Uppi Gården, se Jan-Ers bebyggelse Komyran myr
  Långmyran myr Uppi Näsåkersknabben gård Komyran myr
  Långmyran myr Upp-i-stu(gu)-finn-mor gård Komyren myr
  Långmyrberget höjd Uppi-stugu gård Komyrbäcken bäck
  Långmyrkläppen höjd /Se Utbyn by, del av Skatamark Kopparberget berg
  Långmyrtjärnen tjärn Utterströms gård Kopparberget berg
  Långmyråsen triangelpunkt Valla(?) gård Kopparbergskullarna kullar
  Långmyråsen ås /Se Valla(?) gård Korpfligget berg
  Långsjöbäcken bäck Vallen Saknas Korpfligget berg
  Långsjöbäcken bäck Vallen bebyggelse Korpfliggtjärnen sjö
  Långsjöbäcken bäck Vallins bebyggelse Korpfliggtjärn(en) tjärn
  Långsjöhatten terräng Vallins gård Korptjärn tjärn
  Långsjöhatten el. Mjösjöhatten berg /Se Vallins bebyggelse Korptjärn tjärn
  Långsjöhällan triangelpunkt Vallins bebyggelse Korsmyran(?) myr
  Långsjömyrorna myrar Vallströmstorp del av Vibbyn Korsmyren myr
  Långsjön sjö Vallströmstorp gård Korsnäset näs, udde
  Långsjön sjö Varg gård Korsnäskläppen Saknas
  Långsjön sjö Vasstorp Saknas Korstjärn tjärn
  Långsjön sjö Vestaback bebyggelse Korstjärn tjärn
  Långsjön sjö Vestaback el. Nybond bebyggelse Kortisheden skogshöjd
  Långsjön sjö Westerbergs avs. Kortisheden, isa höjdsträckning
  Långsjön sjö Westerbergs bebyggelse Korvtjärnberget berg
  Långsjöån bäck Vestigårn bebyggelse Kotjärn (tjärn)
  Långskataudden udde Vestins el. Korkvists bebyggelse Kotjärn tjärn
  Långsundsberget = Mjösundsberget berg /Se Vestins gård Kotjärnen sjö
  Långtallheden hed Vistins, Danielssons bebyggelse Kriken slåtterstrand
  Långtjärnen tjärn Wikberg el. Nordströms del av hemman Kriken slåtter
  Långvedatoheden hed /Se Vibbyn Saknas Kriken slåtter /Se
  Lörbäcken bäck Vibbyn by Kriken slåtter
  Lörbäcken bäck Vibbyn by Kringtjärn (tjärn)
  Lövnäsudden udde Vibbyn by Kringtjärn tjärn
  Lövronningen ägomark Vibbyn by Kringtjärnen sjö
  Mannbergsholmen holme Vib(b)yn by Kringudden udde
  Maraberget berg Vika(?) gård Kristoffergärdan odling
  Maraberget höjd (Isi) Vike gård Krokabäcken bäck
  Maraberget berg /Se Viken bebyggelse Krokbäcken(?) bäck
  Maran terräng Viken område söder om Persöfj. Krokfors Saknas
  Markberget berg Viktors bebyggelse Krokforsen fors
  Markberget berg /Se Viktors gård Krokforsen fors
  Markberget berg /Se Vikströmstorpet gård Krokforsen fors
  Markgrenbäcken bäck Villeberga Saknas Krokigmyren myr
  Marsbäcken bäck Vittjärv pst Krokliden bergås
  Martinsbacken backe /Se Vittjärv Saknas Krokmyren myr
  Masthultet terräng Vittjärv by Krokm(yren) myr
  Mellanberget höjd Vittjärv by Kroksjön sjö
  Mellanmyran myr Vittjärv by Kroktjärn tjärn
  Mellerstträsket sjö Vittjärvsbacken gård Kroktjärn, se Klartjärn Saknas
  Mickelholmen holme Vitträsket gårdar Kroktjärn, se Klartjärn(en) Saknas
  Middagsberget berg Vitträsk gårdar Kroktjärnen sjö
  Middagsberget berg Vitträsk gdar Kroktjärnhuvudet berg
  Middagsberget berg /Se »Vomers» bebyggelse Kroktjärnhuvudet berg
  Middagsberget berg /Se Vågmans(?) gård Kroktjärnsberget, se Klartjärnhuvudet Saknas
  Middagsbergsmyran myr Våffelhemmanet gård Krokträskberget berg
  Midskogsberget berg Vägom(?) gård Krokträsket sjö
  Midskogberget berg /Se Vändträsk by Krokträsket sjö
  Millbäcken bäck Vändträsk gårdar Krokträsket sjö
  Missendalen ägomark Vändträsk by Krokträsket sjö
  Missendalen ägomark Vändträsk by Krokträskheden hedland
  Missendalen äng /Se Vändträsk by Krokträskån å
  Missenmyran myr Vändträsk pst Krokviken vik
  Missenrået terräng Vändträsk by Kullen kulle
  Missenråforsen fors Vännströms gård Kungårdsberget berg
  Missentjärn tjärn /Se Västannäs gård Kunoholmen holme
  Mittiselet del av Ljusån Västaträsk by Kunoholmen holme
  Mittistugutjärnen tjärn Västanträsk gård, nu by Kunoholmen holme
  Mittkölmyrorna myrar Västanträsk by Kunoholmen holme
  Mjedsjöklunten berg /Se Västerbergs gård Kunoholmen holme
  Mjösjöberget berg Västerbergs gård Kunoholmen holme
  Mjösjöberget berg /Se Västerbergstorpen del av Unbyn Kunoholmen holme
  Mjösjöhatten el. Långsjöhatten berg /Se Västerbäcken, se Väst-i-bäcken gård Kurvmyran myr
  Mjösjöheden ägomark Västerbäcken gård Kurvviken vik
  Mjösjöklinten terräng Väst i byn del av Hedens by Kuruviken vik
  Mjösjöklinten höjd /Se Väst i byn del av Inbyn Kusberget berg
  Mjösjökärret terräng Väst i byn bydel Kusberget berg
  Mjösjön sjö Västibyn bydel Kusberget (berg)
  Mjösjön sjö Väst-i-bäcken gård Kusberget (berg)
  Mjösjön sjö Väst-i-bäcken gård Kusberget berg
  Mjösjön sjö Väst-i-gård gård Kusberget, Lilla berg
  Mjösjön sjö /Se Väst-i-gård gård Kusbergsklinten, se Lillkusberget Saknas
  Mjösjön sjö /Se Väst-i-gården gård Kusbergsklinten berg
  Mjösundberget berg Västra bäck gård Kusbergsklinten berg
  Mjösundberget berg /Se Västra Kallberget by Kusbergstjärn tjärn
  Mjösundet sund Väståkern gård Kusbäcken bäck
  Mjösundet sund /Se Åbergsänden gård Kusbäcken (bäck)
  Mjösundhulten terräng Åbysheden gård Kusbergstjärnen sjö
  Mjösundhulten skogsmark Ågärdan del av byn Vittjärv Kusheden hed
  Mjösundhulten kullar /Se Åkerholmen Saknas Kusheden (hedland)
  Mjösundmyran myr Åkerholm by Kuskmyren l. Keoskmyren myr
  Mjösundsberget, se Långsundsberget berg Åkerholmen by Kuskmyren, se Kuskmyrorna Saknas
  Mjösundudden udde Åkerholmen by Kuskmyrorna myrar
  Mjövattenbäcken bäck Åkerholmen by Kuskmyrängarna ängar
  Mjövattenkojan koja Åkernäs, Södra, se Middagsberget pst Kuskroddet röjning
  Mjövattenliden terräng Åhlunds gård Kusmyran (myr)
  Mjövattenviken vik Ånäsgården Saknas Kusmyren myr?
  Mjövattnet, Yttre sjö Åröjningen gård Kusmyran (myr)
  Mjövattnet, Yttre sjö Åröjnings(?) gård Kusmyran myr
  Mjövattnet, Yttre sjö /Se Åröjningen bydel Kusmyran myr
  Mjövattnet, Yttre sjö Åskogen Saknas Kusnoret, se Noret Saknas
  Mjövikberget berg Åskogen by Kusnoret vattensjukt äng
  Mjövikberget berg /Se Åskogen by Kusnoret Saknas
  Mjöviken vik /Se Åskogen by Kusträsket sjö
  Mockträsket sjö Åskogen by Kusträsket sjö
  Mockträsket sjö Åskogen by Kusträsket sjö
  Mockträsket sjö Åträsk gårdar Kusträsket sjö
  Mockträsket sjö Åträsk del av Buddbyn Kusträskklövern berg
  Mockträsket-Stormyran myr Åträsket del av Buddbyn Kusträskkvarnarna kvarnar
  Mockviken vik Åträsktorpen gårdar Kusträskslumpen vik
  Moråsen ås /Se Älg bebyggelse Kusviken vik
  Mossamyran myr Älg gård Kusviken vik
  Mossamyran myr Ärbar, se Bränslan bebyggelse Kusviken vik
  Mossaråheden hed Ärbars gård Kusån en arm av Luleälv
  Mossaråheden höjdområde /Se Ärbars gård Kusån å
  Mossaråmyran myr Ö-Adolf bebyggelse Kusån å
  Mossaråmyran myr Ömans gård Kusön ö
  Mossaråmyran myr Ön gård Kusön ö
  Mossaråtjärnarna tjärnar /Se Ön del av Sävast by, ö Kusön ö
  Mossaråtjärnen tjärn Öngårds gamla namnet på Buddbyn Kvamyran(?) myr
  Mossaråtjärnen tjärn Ö-Petter gård Kvarnberget berg
  Mossaråtjärnen tjärn Ör gård Kvarnberget berg
  Mossaviken vik Öre (?) gård Kvarnberget bergshöjd
  Mullberget berg (Isi) Öre (el. Ure?) gård Kvarnberget berg
  Mullberget berg Ören bydel Kvarnberget berg
  Mullberget berg Ören gård Kvarnberget berg
  Mullberget berg Ören Saknas Kvarnberget berg
  Mullberget berg /Se Ören bebyggelse Kvarnberget berg
  Mullbergsgraven bäck Örvalls gård Kvarnbergmyran myr
  Mullbergsmyran myr Östanbäcken(?) gård Kvarnbergshatten berg
  Munterbäcken bäck Östangården(?) gård Kvarnbergshatten, se Hatten Saknas
  Myrkläppen bergsknulle /Se Östantill gård Kvarnbergsmyran myr
  Målsbäcken bäck /Se Östantill(?) gård Kvarnbergsmyran myr
  Mårtisbacken ägomark Östantill gård Kvarnbergsmyran myr
  *Mörtträsk sjö Östantill(?) gård Kvarnbergsmyren myr
  Nedre avan f.d. sjö? Östantill(?) gård Kvarnbron bro
  Nils-Hansamyran myr Östantill gård Kvarnbäckbron bro
  Nils-Larsa-myran myr Öst i byn byadel Kvarnbäcken bäck
  Nils-Persahuvudet höjd Öst i byn del av Inbyn Kvarnbäcken bäck
  Nils-Pershuvudet berg /Se Öst i byn bydel Kvarnbäcken bäck
  Nilsmyran myr Östibyn bydel Kvarnbäcken (bäck)
  Norbäcken bäck Öst-i-gård gård Kvarnbäcken bäck
  Nordkvistberget el. Norkvistberget bergberg /Se Östigård gård Kvarnbäcken (bäck)
  Noret terräng Öst i stugu(?) gård Kvarnbäcken bäck
  Noret sund Överbyn del av byn Vittjärv Kvarnbäcken bäck
  Noret vik Övre bodarna bydel Kvarnbäcken bäck
  Norken äga /Se Övre Bredåker del av Bredåkers by Kvarndalen dal
  Norkvistberget el. Nordkvistberget berg /Se Övre Heden del av Hedens by Kvarndamnet damm
  Norramarken triangelpunkt Övre Heden gård Kvarndammet förr plats för kvarn o. såg
  Norramarken skogsås /Se Öänden bydel Kvarnheden hed
  Norratill betesmark Öänden bydel Kvarnheden berg
  Norrberget berg   Kvarnholmen holme
  Norrberget berg /Se   Kvarnkläppen höjd
  Norrbäcken bäck   Kvarnkleppen kulle
  Norrbäcken bäck   Kvarnkläppen höjd
  Norrgrenen bäckgren /Se   Kvarnmyran myr
  Norrgäddmaratjärnhuvudet berg /Se   Kvarnträsket sjö
  Norrhatten berg   Kvarnträsket sjö
  Norrhatten berg /Se   Kvarnträsket sjö
  Norrhuvudet terräng   Kvarnträsket sjö
  Norrhuvudet berg /Se   Kvarnträsket sjö
  Norrigården ägomark   Kvarnån bäck
  Norrkölen bergsrygg /Se   Kvarnån bäck
  Norrmyran myr   Kvarnån bäck
  Norrmyran myr   Kvimyran, se Kvarnmyran Saknas
  Norrmyran ägomark   Kvimyran myr
  Norrsidheden höjdområde /Se   Kvimyran myr
  Norrsvartlidberget berg /Se   Kvinnoholmen holme
  Norr-Tomastjärnen tjärn   Kyrkhällberget berg
  Norrån å   Kyrkkläppen höjd
  Norsberget höjd   Kåtaholmen holme
  Norsberget berg /Se   Kåtakläppen kulle
  Noränget terräng   Kåtatjärn(en) tjärn
  Noränget terräng   Kåtatjärnen sjö
  Notträsk sjö   Kälkmyren myr
  Notträsket sjö   Kälkmyran myr
  Notträsket träsk   Kälkmyran myr
  Notträsket sjö   Kälkmyrliden höjd
  Nyberget berg   Kälkmyrtjärn tjärn
  Nyberget berg   Kälkmyrtjärnen sjö
  Nyberget berg   Kälktjärn tjärn
  Nyberget berg /Se   Kälkmyren myr
  Nybergsmyran myr   Kälkmyrbäcken bäck
  Nybergsmyran myr   Kälkmyrtjärn tjärn
  Ny-Jass ägomark   Kälktjärn tjärn
  Nylandsbäcken bäck   Kälktjärnbäcken bäck
  Nymansberget el. Nymansberglandet berg /Se   Källberget berg
  Nymansberglandet el. Nymansberget berg /Se   Källberget berg och bydel
  Nymansmyran ägomark   Källholmen holme
  Nymyran myr   Käringängeskläppen höjd
  Nymyran myr   Käringänget äng
  Nymyran myr   Kärret sankmark
  Nymyran myr /Se   Kärrhuvudet del av Långberget
  Nyängena sankmark   Kölallormyrtjärn f.d. tjärn
  Nyängesträsket sjö   Kälattormyrtjärn? tjärn
  Nyänget myr   Kölen bergssträckning
  Näsberget terräng   Kölen berg
  Näsberget höjd /Se   Kölen berg
  Näset näs   Kölen berg
  Näset skogsmark   Kölen berg
  Näsforsen fors   Kölen skogås
  Nästräskbäcken bäck   Kölen höjdsträckning
  Nästräskmyran myr   Kölen berg
  Näsåkersknabben bergsknabbe /Se   Kölen berg
  Näverbäcken bäck   Kölen berg
  Näverbäcken bäck   Kölen berg
  Näverbäcken bäck   Kölen höjd
  Näverlandet terräng   Kölen berg
  Nävermyran myr /Se   Kölmyran myr
  Nötmyran myr   Kölmyren myr
  Nötmyran myr   Kölnberget(??) berg
  Nötmyran myr   Kölsbäcken bäck
  Nötmyran ägomark   Kölslandet l. Köllandet bergssträckning
  Nöttjärnen tjärn   Kölsmyran myr
  Nöttjärnen myr   Köländen berg
  Obrunneberget berg   Körmyren myr
  Obrunnetberget berg /Se   Labacken(?) backe
  Odjursbergsknådden berg /Se   Laberget berg
  Ol-Ershuvudet berg /Se   Laberget(?) berg
  Ol-Hansamyran myr   Labergsbäcken(?) bäck
  Ol-Hansamyran myr   Labergsmyran(?) myr
  Oll-Nilsahatten berg /Se   Labergsmyren myr
  Ol-Nilsahatten berg   Laduberget berg
  Ol-Nilsaviken del av Alträsket   Ladubergsbäcken bäck
  Ormudden udde   Ladubergsbäcken bäck
  Orrbymyran myr   Laforsudde udde
  Orrgranberget berg   Laforsudden udde
  Orrgranmyran myr   Lakagrynnan uppgrundning
  Orrgranmyran myr   Landet terräng
  Orrmyran myr /Se   Lappavan ava
  Ostantillträsket träsk   Lappavan del av Hedavan
  Ostantillträsket sjö   Lappavan förgrening av Hedavan, sänka
  Paglaberget höjd   Lappberget berg
  Paglaberget triangelpunkt   Lappberget berg
  Paglaberget el. Paulaberget berg /Se   Lappberget berg
  Paglaberget berg /Se   Lappberget berg
  Paijejaure sjö /Se   Lappberget berg
  Paktevare berg /Se   Lappmyran myr
  Pasamyrholmen ägomark   Lappmyran myr
  Pastorsbacken backe?   Lappmyren myr
  Paulaberget el. Paglaberget berg /Se   Lappsmickberget berg
  Per-Jassatjärnen tjärn   Lappsmicken berg
  Per-Jassatjärnbäcken bäck   Lappsmicken berg
  Per-Nilsamyran myr   Lappsmicksberget berg
  Per-Nilsamyran myr   Lappsundet sund
  Persöfjärden fjärd   Lappsundet sund
  Pesokbäcken bäck /Se   Lappsundet sund
  Pesokvare berg /Se   Lappsundet sund
  Petbergen, Norra berg   Lappsundsänget äng
  Petbergen, Södra berg   Lappsundsön ö
  Petberget berg   Lapptjärn tjärn
  Petberget berg   Lapptjärn tjärn
  Petberget berg /Se   Lappträskberget berg
  Petberget, Stora triangelpunkt   Lappträskberget berg
  Pethultstjärnen tjärn   Lappträsket sjö
  Petmyran myr   Lappträsket sjö
  Petträsket sjö   Lillträsket sjö
  Petträsket träsk /Se   Lappträsktjärn(en) tjärn
  Pinkberget berg /Se   Lappträsktjärnen sjö
  Pissmyrön holme   Lappträskudden udde
  Potatisudden udde   Lappvikberget berg
  Prästholmen holme   Lappviken vik
  Pullisbäcken bäck /Se   Lappviken vik
  Punktberget berg   Lappviken vik
  Pålberget berg   Lappvikholmen holme
  Pålberget berg /Se   Lappvikudden udde
  Pålbäcken bäck   Lappvikudden Saknas
  Pålsbäcken bäckar /Se   Lassbabbgubben sten
  Pålslandet bergsområde /Se   Lassbabbstrand Saknas
  Pålsmyran ägomark   Lassbabbstrand äng
  Pärolandgärdena terräng   Lass-Babbviken vik
  Rasmyratjärnen tjärn   Legoträskdrölen bäck
  Rengårdsberget berg   Legoträsket sjö
  Rengårdsberget berg /Se   Leppisbron(?) bro
  Rengårdsbäcken bäck   Lerslätten Saknas
  Rengårdsmyran myr   Letbäcken bäck
  Rengårdsmyran myr /Se   Letbäcksbron bro
  Rengårdsmyrslyet myrmark   Leåkern Saknas
  Renhattdalen terräng   Leåkersberget berg
  Renhatten berg   Leåkern berg
  Renhatten el. Hatten höjd /Se   Leåkersberget berg
  Renmyran myr   Libisänget el. Lipisänget äng
  Renvallen el. Vallen ängsmark /Se   Liden bergås
  Renviken terräng   Liden berg
  Risberget skogsområde   Liden bergås
  Risberget berg /Se   Ligoträsket sjö
  Risberget berg /Se   Lillavan ava
  Risbergsmyran myr   Lillavan äng, torp
  Risheden terräng   Lillavan (ava)
  Risheden hed /Se   Lillavan sjö
  Rishedmyran myr   Lillavan ava
  Riskölmyran myr /Se   Lillavan vattensamling
  Riskölen terräng   Lillberget berg
  Riskölen bergsrygg /Se   Lillberget berg
  Riskölmyran myr   Lillberget berg
  Roddkläppen kulle /Se   Lillberget berg
  Roffelaberget berg   Lillberget berg
  Rofflugberget berg /Se   Lillberget berg
  Ronningen ägomark   Lillberget berg
  Rudtjärnen tjärn   Lillberget berg
  Rudtjärnen tjärn   Lillberget berg
  Rudtjärnen tjärn   Lillberget berg
  Rusberget berg   Lillberget berg
  Rusberget berg /Se   Lillbergsmyran myr
  Rusbäcken bäck   Lillbergsmyren myr
  Rusbäckudden udde   Lillbergstjärnen tjärn
  Rustjärnen, Inre tjärn   Lillbergstjärnen sjö
  Rustjärnen, Yttre tjärn   Lillbergtjärn(en) tjärn
  Råberget berg /Se   Lillbjörkberget berg
  Råberget berg /Se   Lillbrännberget berg
  Råbäcken bäck   Lillbäcken bäck
  Råbäckshuvudbäcken bäck   Lillbäcken (bäck)
  Råbäckshuvudbäcken bäck   Lillbäcken bäck
  Råbäckshuvudet höjd   Lilldalen dal
  Råbäckshuvudet berg /Se   Lillgrandviken vik
  Råbäckshuvudmyran myr   Lillgravedan eda
  Rågraven ägomark   Lillgravskatan udde
  Råkölen berg /Se   Lill-Hattmyren myr
  Råmyran myr   Lillhattmyran myr
  Råtjärn tjärn /Se   Lill-Hatt-tjärn tjärn
  Råtjärn tjärnar /Se   Lillholmen holme
  Råtjärnarna tjärnar   Lillholmen holme
  Råtjärnarna tjärnar /Se   Lillholmen holme
  Råtjärnbäcken bäck   Lillhundsjötjärn tjärn
  Råtjärnheden triangelpunkt   Lillhuvudet berg
  Tåtjärnheden höjdområde /Se   Lillhällberget (berg)
  Rändåsmyran myr   Lillinbystjärn (tjärn)
  Rändåsmyran myr   Lilljällen sandudde
  Rändåsmyråsen ås /Se   Lillklinten höjd
  Rännviken vik   Lillklinten berg
  Rävaberget berg   Lillkläppen del av Kyrkkläppen
  Rävaberget triangelpunkt   Lillkusberget berg
  Rävaberget berg   Lillmyran myr
  Rävaberget berg /Se   Lillmyran myr
  Rävakulhulten höjd /Se   Lillmyran myr
  Rävalundsheden hed   Lillmyran myr
  Rävalundsheden höjdområde /Se   Lillmyrbäcken bäck
  Röda havet ägomark   Lillobbtjärn(en) tjärn
  Rödberget berg   Lillorrgranden Saknas
  Rödberget berg   Lillräftmyran myr
  Rödberget berg /Se   Lillräftsandtomben betesmark
  Rödberget berg /Se   Lillskärsholmen holme
  Rödbergmyran myr   Lillslåttersmyran myr
  Rödekornberget berg /Se   Lillsvarthuvudet berg
  Rödmyran myr   Lilltjärn(en) tjärn
  Rödmyran myr /Se   Lilltjärn tjärn
  Rödmyrberget berg   Lilltrehörningen sjö
  Rödmyrberget berg /Se   Lillträskberget (berg)
  Rödtjärnen tjärn /Se   Lillträskberget (berg)
  Rönnbäcksviken vik   Lillträskberget, se Lillträskhuvudet Saknas
  Rörhässjan myrmark   Lillträskberget berg
  Rörmyran myr   Lillträskberget berg
  Rörmyran myr   Lillträskberget berg
  Rörmyran myr   Lillträskberget berg
  Rörmyran myr   Lillträskbäcken bäck
  Rörmyran myr   Lillträsket sjö
  Rörmyran myr   Lillträsket sjö
  Rörmyran myr   Lillträsket sjö
  Rörmyran myr   Lillträsket sjö
  Rörmyran myr /Se   Lillträsket sjö
  Rörmyrberget el. Rörmyrhatten berg /Se   Lillträsket bukt i sjö
  Rörmyrbäcken bäck   Lillträskhuvudet berg
  Rörmyrbäcken bäck   Lillträskhuvudet berg
  Rörmyrbäcken bäck   Lillträskhuvudet, Västra berg
  Rörmyrhatten berg?   Lillträskhuvudet, Östra berg
  Rörmyrhatten el. Rörmyrberget berg /Se   Lillträskmyran myr
  Rörmyrtjärnen tjärn   Lilltällberget berg
  Rörtjärn sjö /Se   Lilludden udde
  Rörtjärnberget berg   Lilludden udde
  Rörtjärnberget berg /Se   Lillåkläppen höjd
  Rörtjärnbäcken bäck   Lillån gren av Luleälv
  Rörtjärnen tjärn   Lillån gren av Luleälv
  Rörtjärnen tjärn   Lillån å
  Rörträsket sjö   Lillån å
  Rörviken vik   Lillån å
  Rörviktjärnen tjärn   Lillån bäck
  Rösan höjd /Se   Lillängesberget berg
  Rötmyran myr   Lillängesberget berg
  Sandtjärnberget berg   Lillängesberget berg
  Sandtjärnen tjärn   Lillängestjärn tjärn
  Sandudden udde   Lillängestjärn tjärn
  Sandviken vik   Lillängestjärnen sjö
  Sandviken vik   Lillänget Saknas
  Sandåsberget berg /Se   Lillänget äng
  Sandåsmyran myr   Lillänget, se killängarna äng
  *Sandängen äng   Lillänget äng
  Selsjön sjö   Lindviken (vik)
  Siggan myr   Lindvikudden (udde)
  Sjöberget berg /Se   Linjemyren myr
  Sjötjärnen tjärn   Linjemyran myr
  Sjöån å   Linjemyran myr
  Skaikeberget berg /Se   Linjeviken vik
  Skajkeberget berg   Lipisänget äng
  Skallottberget berg /Se   Ljusmyran myr
  Skatamarkkölen höjd   Ljusmyren myr
  Skatamarkkölen höjdsträckning /Se   Ljusträsket sjö
  Skatamarkträsket träsk   Ljusträsket sjö
  Skatan ägomark   Ljusträsket sjö
  Skataudden udde /Se   Ljusån å
  Skatauddfligget berg /Se   Ljusån å
  Skattängesmyran myr   Ljusåälven å
  Skavishuvudet skogsområde   Lobb-berget berg
  Skavistjärnen tjärn   Lobberget berg
  Skiftesavan sjö   Lobbsjön sjö
  Skogberget berg   Lobbtjärnen, Norra sjö
  Skogberget triangelpunkt   Lobbtjärn, N(orra), se Lillobbtjärn(en) Saknas
  Skogberget berg /Se   Lobbtjärnen, Södra sjö
  Skogbergmyran myr   Lobbtjärn, S(ödra), se Storlobbtjärn(en) Saknas
  Skogsån å   Lobbtjärnarna tjärnar
  Skogsån å   Lobbträsket sjö
  Skollatberget berg   Lobbträsket sjö
  Skorvberget berg   Lomberget, se Långberget Saknas
  Skorvberget berg   Lommberget berg
  Skorvberget berg /Se   Lommberget, se Långberget berg
  Skorvbergsmyran myr   Lombäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Lombäckmyran myr
  Skravelbäcken bäck   Lombäckstormyren myr
  Skravelbäcken bäck /Se   Lule Altervattnet sjö
  Skravelbäcken bäck /Se   Lule-Altervattnet sjö
  Skrindberget, Norra berg   Lule-Storberget berg
  Skrindberget, Södra berg   Lul-Storberget berg
  Skrindberget berg /Se   Lule-älven älv
  Skrindbergsspolen terräng   Luleälven Saknas
  Skrovhuvudet berg /Se   Lundbäcken bäck
  Skrövelbäcken bäck   Lundgrensviken vik
  Skrövelmyran, Inre myr   Lundströmsbäcken bäck
  Skvalamyran myr   Låkagrönnan holme
  Skvallerhultet kulle /Se   Långavabäcken bäck
  Skäftesmyran, -Lill myr   Långavan vik
  Skäftesmyran, -Stor myr   Långavan vik
  Skäftesmyran myr /Se   Långberget berg
  Skäret holme   Långberget berg
  Skärningsmyran myr   Långberget berg
  Sladabäcken bäck   Långberget berg
  Sladan slåttermyr /Se   Långberget berg
  Sladan äng /Se   Långberget berg
  Sladatjärnen tjärn   Långberget berg
  Sladaören holme   Långbergmyran myr
  Slevliden terräng   Långbergsmyran myr
  Slumpberget berg   Långbergstj., se Långbergstjärn(en) tjärn
  Slumpberget berg /Se   Långbergstjärn tjärn
  Slumpen del av Yttre Hollsvattnet   Långbergstjärnen sjö
  Slumpen sjö   Långbergtjärn(en) tjärn
  Slumpen el. Slumpviken el. Kusträskslumpen vik /Se   Lång-Fallet odling
  Slumpudden udde   Långforsen fors
  Slumpviken vik   Långforsen fors
  Slumpviken el. Slumpen el. Kusträskslumpen vik /Se   Långforsen fors
  Slyhatten triangelpunkt   Långholmen holme
  Slyhatten berg /Se   Långmoran skogland
  Slyhatten berg /Se   Långmyran myr
  Slymyran myr   Långmyran myr
  Slymyran myr   Långmyran (myr)
  Slymyran myr /Se   Långmyran myr
  Slymyrbäcken bäck   Långmyran myr
  Slyträsket sjö   Långmyran myr
  Slyträsket sjö   Långmyran myr
  Slyträsket sjö   Långmyren myr
  Slyträsket sjö /Se   Långmyren myr
  Slättbergsmyran myr   Långmyrkläppen höjd
  Slättbergsmyran myr   Långmyrtjärn(en) tjärn
  Slättåsberget berg   Långmyrtjärnen sjö
  Slättåsen terräng   Långmyråsen bergås
  Slättåsmyran myr   Långselet sel
  Smalaberget berg   Långselet Saknas
  Smalaberget berg /Se   Långsjöbäcken bäck
  Smalabergsmyran, Södra myr   Långsjöbäcken bäck
  Smaltjärnen tjärn   Långsjödräfjan bäck
  Smedjestabben berg /Se   Långsjöhatten berg
  Smedsträsk ägomark   Långsjöhatten berg
  Smedsträsket träsk   Långsjöhatten berg
  Smedsträsket sjö   Långsjöhatten berg
  Smicken berg /Se   Långsjömyrorna myrar
  Småhällmyran myr   Långsjön sjö
  Småhällorna höjd   Långsjön sjö
  Småhällorna triangelpunkt   Långsjön sjö
  Småhällorna bergsparti /Se   Långsjön sjö
  Småkammarna terräng   Långsjön, se Hörnsjön Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Långsjön sjö
  Snarköltjärn tjärn /Se   Långsjön sjö
  Snottermyran myr   Långsjön. Se Hundsjön Saknas
  Snottermyran myr   Långsjön sjö
  Snottermyrkojan koja   Långsjöstormyren myr
  Snårhuvudet berg /Se   Långsjöån å
  Snårkölbäcken bäck   Långskataudden udde
  Snårkölen skogsmark   Långskataudden udde
  Snårkölen bergsrygg /Se   Långskataviken vik
  Snårköllandet höjdområde /Se   Långstarrmyran myr
  Snårkölmyran myr   Långstarrmyran myr
  Snårköltjärnen tjärn   Långstranden ö
  Snödmossan mosse /Se   Långsundsberget berg
  Sockosberget berg /Se   Långtjärnen sjö
  Solgläntan ägomark   Långvedatoheden hedland
  Spadnojokk älv /Se   »Läsäl»-Viken tjärn
  Spelviken terräng   Lätbäcken(?) bäck
  Spikberget berg   Lörbäcken bäck
  Spikberget berg   Lörbäcken bäck
  Spikberget berg /Se   Lörbäcken (bäck)
  Spikbergsmyran myr   Lövhuvudet berg
  Spålen backe /Se   Lövhuvudet berg
  Stansmyran myr   Lövnäset (näs)
  Stansmyran myr   Lövnäset strandsluttning
  Stansmyrbäcken bäck   Lövnäsudden udde
  Stansudden udde   Lövronningen odlingsmark
  Staraholmen udde   Lövronningsto gård
  Starrmyran myr   Mannbergsholmen holme
  Starrmyran myr   Maraberget berg
  Stasskölen bergsrygg /Se   Maran myr
  Staträskberget berg   markberget berg
  Staträskberget berg   Markberget (berg)
  Staträskberget triangelpunkt   Marknadsplatsen Saknas
  Staträskberget berg /Se   Marsbäcken, se Målsbäcken Saknas
  Staträskbergmyran myr   Marsbäcken bäck
  Staträskbäcken bäck   Marsbäcken. Se Målsbäcken bäck
  Staträsket sjö   Marsheden hed
  Staträsket sjö   Martinsbacken(?) sluttning
  Staträsktjärnen tjärn   Mellanberget berg
  Stenhalsen myr   Mellanfallet vattenfall
  Stenmyran myr   Mellerstträsket sjö
  Stennäset udde   Mellerstträsket sjö
  Stenåkern terräng   Mellerstträsket träsk
  Stickostamyran myr   Mickelviken vik
  Stockbäcken bäck   Middagsberget berg
  Stockbäcken bäck   Middagsberget berg
  Stockforsälven (Västgrenen) älv   Middagsberget berg
  Storavan sjö   Middagsberget berg
  Storavan sjö   Middagsberget berg
  Storberget berg   Midskogberget(?) berg
  Storberget triangelpunkt   Midskogsberget berg
  Storberget berg   Midskogsberget berg
  Storberget triangelpunkt   Missendalen dal
  Storberget berg   Missendalen dal
  Storberget berg   Missenmyran myr
  Storberget berg /Se   Missenmyran myr
  Storbergmyran myr   Missenrå Saknas
  Storbergsmyran myr   Missenrået myrmark
  Storbjörkberget berg /Se   Missenråforsen fors
  Storbläset triangelpunkt   Missenråforsen fors
  Storbläset terräng   Mittilandet höjd
  Storbleset el. Blesberget berg /Se   Mittiselet sel
  Storbrännberget berg /Se   Mittistugutjärn(en) tjärn
  Storbäcken bäck   Mittistugutjärn skogssjö
  Storbäcken bäck   Mittitjärnen sjö
  Storbäcken bäck   Mittitjärn(en) tjärn
  Storbäcken bäck   Mjedsjöklimten berg
  Stordalen ägomark   Mjedsjöklinten berg
  Stordalen ägomark   Mjedsjöklunten berg
  Stordragedet skogsområde   Mjedsjöklunten berg
  Storforsen fors   Mjedsjön sjö
  Storfällsgraven bäck   Mjedsjön sjö
  Storgraven bäck   Mjärdabacken(?) strand
  Storgärdan ägomark   Mjösjöberget berg
  Storhagen ägomark   Mjösjöberget (berg)
  Storheden ås /Se   Mjösjöberget berg
  Storholmen holme   Mjösjöberget (berg)
  Storholmen holme   Mjösjöberget berg
  Storholmen holme   Mjösjöbäcken bäck
  Storhuvudet terräng   Mjösjöhatten berg
  Storhuvudet berg?   Mjösjöhatten berg
  Storhuvudet berg /Se   Mjösjöheden skogland
  Storhuvudmyran myr   Mjösjöklinten berg
  Storhällberget berg /Se   Mjösjöklinten berg
  Storhällorna bergsparti /Se   Mjösjömyren (myr)
  Stor-Inbystjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  Storkläppen berg /Se   Mjösjön Saknas
  Storklösan berg /Se   Mjedsjön sjö
  Stor-Klövren terräng   Mjösjön sjö
  Stor-Klövtjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  Storkolbråtaberget berg /Se   Mjösjön sjö
  Storkåtatjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  Storkölmyran myr   Mjösundberget berg
  Storlillträskberget berg /Se   Mjösundet sund
  Stormyran myr   Mjösundhulten(a) Saknas
  Stormyran myr   Mjösundsberget berg
  Stormyran myr   Mjösundsberget, se Mjösundberget Saknas
  Stormyran myr   Mjösundsberget berg
  Stormyran ägomark   Mjösundudden udde
  Stormyran myr   Mjövattenbäcken bäck
  Stormyran myr   Mjövattenbäcken bäck
  Stormyran myr   Mjövattensundet sund
  Stormyran myr   Mjövattnet, Yttre sjö
  Stormyran myr   Mjövattnet, yttre sjö
  Stormyran myr   Mjövikberget berg
  Stormyran myr   Mjövikberget berg
  Stormyran ägomark   Mjöviken vik
  Stormyran, Inre myr   Mockträsket sjö
  Stormyran, Yttre myr   Mockträsket sjö
  Stormyrbäcken bäck   Mockträsket sjö
  Stormyrhålet myr   Mockträsket sjö
  Stormyrhålet myr   Mockträsket sjö
  Stormyrtjärnen tjärn   Mockträsket sjö
  Storronningen terräng   Mockträskstormyran myr
  Storronningsberget höjd   Mockträskstormyren myr
  Storronningsberget berg /Se   Mockviken vik
  Storröjningen område /Se   Mockviken del av Mockträsk
  Storstenbacken terräng   Moråsen skogland, hedland
  Storstenen sten   Mossamyran myr
  Storstenmyran myr   Mossamyran (myr)
  Storstenmyran myr   Mossarotmyran myr
  Storstenmyran myr   Mossarottjern, se Mossaråtjärnarna Saknas
  Storstenmyran myr   Mossarottjärn tjärn
  Storstranden strandområde   Mossarotmyren myr
  Stor-Svarthuvudet terräng   Mossarottjärnarna sjöar
  Storsvarthuvudet el. Svarthuvuet berg /Se   Mossarottjärnen sjö
  Stortjärnbäcken bäck   Mossaråheden(?) hedland
  Stortjärnen tjärn   Mossaråmyran(?) myr
  Stortjärnen f.d. tjärn?   Mossaråmyren myr
  Stortjärnen tjärn   Mossaråmyren myr
  Storton myr   Mossaråtjärnarna(?) tjärnar
  Storton mosse /Se   Mossaråtjärnen, Lilla sjö
  Stor-Tällberget berg   Mossaråtjärnen, Lilla sjö
  Stortällberget berg /Se   Mossaviken vik
  Storudden Yttre udde   Mullberget (berg)
  Storudden udde   Mullberget berg
  Storudden udde   Mullberget berg
  Storänget terräng   Myran myr
  Storänget terräng   Myran myr
  Struckbäcken bäck   Myrbäcken (bäck)
  Strömholmen holme   Myrholmen holme
  Strömsund ägomark   Myrkläppen höjd
  Stubberget berg   Myrkläppen höjd
  Stubberget berg /Se   Myr-rået del av myr
  Stubbheden hed   Myrrået sänka
  Stubbheden terräng   Myrviken Saknas
  Stubbheden höjdområde /Se   Målsbäck bäck
  Stubbronningen ägomark   Målsbäcken bäck
  Stuorvare=Vitberget berg /Se   Målsbäcken(?) bäck
  Stupgärdberget berg   Målsbäcken bäck
  Stångviken vik   Nabben skogså
  Stångviken vik /Se   Nedi viken låglänt område
  Stångviken vik /Se   Nedom viken Saknas
  Stångvikudden udde   Nedre tjärn tjärn
  Störesbacken backe /Se   Nick(e)bäcken bäck
  Sundrödden terräng   Nils-Persahuvudet berg
  Sundudden udde   Nils-Perssa-huvudet berg
  Sunnantillgärdan ägomark   Nils-Persa sten sten
  Svalget triangelpunkt   Norbäcken (bäck)
  Svalget ägomark   Nor(d)kvistberget berg
  Svanamyran myr   Noret myr
  Svanamyran myr   Noret bäck
  Svanamyran myr /Se   Noret ell. Hednoret Saknas
  Svartabborrtjärnen tjärn   Noret vik
  Svartabborrtjärnen tjärn   Noret vik
  *Svartbjörsträsk sjö /Se   Noret bäck
  Svartbyfäbodarna triangelpunkt   Noret (bäck)
  Svartbyträsket sjö   Norramarken höjd
  Svartbyträsket sjö   Norrberget berg
  Svartbyträsket sjö   Norrberget berg
  Svartbyträsket träsk   Norrbergsängena ängar
  Svartbyträsket sjö   Norr-Brandberget berg
  Svartbyträsket sjö   Norredan bakström
  Svartbyträsket sjö /Se   Norrflarken tjärn
  Svartbyträsket sjö /Se   Norrgren(en) bäck
  Svartbäcken bäck   Norrgäddmaratjärn(en) tjärn
  Svartbäcken bäck   Norrgäddmaratjärnhuvudet berg
  Svartbäcken bäck   Norrgäddviken vik
  Svarthuvudet el. Storsvarthuvudet berg /Se   Norrhatten l. Nordhatten berg
  Svarthuvudlandet skogs- och bergsområde /Se   Norrhatten berg
  Svartlidberget, -Norr berg   Norrhuvudet berg
  Svartlidberget, Norr- berg   Norrhuvudet berg
  Svartlidberget, Sör- berg   Norrhuvudmyran myr
  Svartlidberget triangelpunkt   Norr-i-bäcken bäck
  Svartlidberget, Norra berg /Se   Norribäcken myr
  Svartlidberget, Södra berg /Se   Norriforsen del av fors
  Svartliden bergsområde /Se   Norrkölen berg
  Svartlidheden terräng   Norrkölen bergås
  Svartlidheden höjdområde /Se   Norrlappvikudden udde
  Svarttåtjärnen tjärn   Norrlångsjön sjö
  Svartnäshultet terräng   Norrmark, se Norramarken Saknas
  Svartnäshultet kulle /Se   Norrmyran myr
  Svartnäshultkojan koja   Norrmyrbäcken bäck
  Svartnäshuvudet berg   Norrmyren myr
  Svartnäsudden udde /Se   Norrmyren myr
  Svartsjön tjärn   Norrmärgen älvgren
  Svartviken myrmark   Norrmärgen del av Lillån
  Svedjan ägomark   Norr-om-bergs-tjärn sjö
  Svedjeberget berg   Norrsidgärdan odling
  Svedjeberget berg /Se   Norrsidheden hedland
  Svedjen ägomark   Norrsvartlidberget berg
  Svenskberget berg   Norrtjärnberget berg
  Svenskberget berg /Se   Norrtomastjärn tjärn
  Sydmoran ägomark   Norrudden udde
  Sågberget berg   Norrån å
  Sågbäcken bäck   Norrån å
  Sågbäcken bäck   Norrån vattendrag
  Såghulten kullar /Se   Norsberget (berg)
  Sågkanalen kanal   Norsberget berg
  Sågören holme   Norsbäcken (bäck)
  Sävastberget berg   Notstångudden udde
  Sävastberget berg /Se   Notträsk sjö
  Sävastklinten höjd   Notträsket sjö
  Sävastklinten el. bara Klinten höjd /Se   Notträsket sjö
  Sävastlillån arm av Luleälven /Se   Notträsket sjö
  Sävastnäs triangelpunkt   Notvarpet vik
  *Sävastån, se Sävastlillån Saknas /Se   Nyberget berg
  Sävastön Saknas /Se   Nyberget berg
  Sävtjärnen tjärn   Nyberget berg
  Södermyran myr   Nybergmyran myr
  Södermyran myr   Nybergsm(yren) myr
  Södermyrtjärnen tjärn   Nybergsmyren, Nybergmyren myr
  Sör-Altervattnet sjö   Nybruket del av Brodalen
  Sörbyshällorna höjd   Nygårdsudden udde
  Sörgrenen bäckgren /Se   Nygärdtjärn (tjärn)
  Sörgäddmaratjärnhuvudet berg /Se   Nykvarndammet fors
  Sörhatten skogsmark   Nylandsbäcken bäck
  Sörhatten berg /Se   Nylandsbäcken bäck
  Sörhuvudet berg /Se   Nymansberget berg
  Sör-i-bäckhällorna stenparti /Se   Nymansberglandet höjd
  Söriåsmyran myr   Nymyran myr
  Sörkölen terräng   Nymyran (myr)
  Sörkölen bergsrygg /Se   Nymyren myr
  Sörmyran ägomark   Nymyrbäcken bäck
  Sörmyrhultet skogsås /Se   Nymyrhultet kulle
  Sörselet sel /Se   Nyängarna ängsmark
  Sörsvartlidberget berg /Se   Nyängarne äng
  Sör-Tomastjärnen tjärn   Nyängen l. Nyänget ängsmark
  Sörträsket del av sjön Karpträsket   Nyängarna äng
  Sörträskronningen ägomark   Nyängesforsen fors
  Sörån bäck   Nyängesträsket sjö
  Söränget terräng   Nyängesträsket sjö
  *Talkgårdträsk sjö   Nyängsträsket sjö
  Tallberget berg /Se   Nyängesträsket sjö
  Tallheden ås /Se   Nyänget myr
  Tallmyran myr   Nyänget (änge)
  Talltjärnen tjärn   Näbben holme
  Tellberget berg /Se   Näsberget berg
  Tenisudden udde   Näsberget berg
  Timmerhultet kulle /Se   Näset udde
  Timmerhultmyran myr   Näset näs
  Timmerkläppen sankmark   Näset höjd, bydel
  Timmerkläppen kulle /Se   Näsforsen fors
  Timmerviken vik   Näsforsen fors
  Timmerviksberget berg   Näsforsen fors
  Tjuvmyran myr   Näsforsen fors
  Tjädersmyran myr   Näsåkersknabben höjd
  Tjädersmyran myr   Näsören grund
  Tjädervinslyet myr   Näsören udde
  Tjäralterberget berg /Se   Näverbäcken bäck
  Tjäraltermyran myr   Näverbäcken biflöde till Sågbäcken
  Tjäraltermyrtjärnen sankmark   Näverlandet Saknas
  Tjärbacken backe /Se   Nävermyran myr
  Tjärnbacken backe /Se   Nötmyran myr
  Tjärnberget berg   Nötmyren myr
  Tjärnberget berg   Nötmyran myr
  Tjärnberget berg   Nötmyrhalsen myr
  Tjärnberget, -Norr berg   Nöttjärn tjärn
  Tjärnberget, -Sör berg   Nöttjärn tjärn
  Tjärnberget berg /Se