ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hietaniemi socken : Torneå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 197 Naturnamn : 1054 Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 144
Hietaniemi förr by, nu socken Ahobäcken bäck Alkkula s Andrastryckan fors
Hietaniemi sn Ahobäcken bäck Backen, se Sandbacken gd Bakihedberget berg
Hietaniemi sn Aihki åkermark (Isi) Basas gård(ar) Bakihedberget berg
Hietaniemi sn /Se Aihkijänkkä myr Ekfors Saknas Bakihedmyran myr
Hietaniemi sn /Se Aihkimaa skogsmark Ekfors kraftverk Saknas Bakmyran myr
Hietaniemi by o. sn /Se Aihkivaara berg Ekfors gd Bakustu(gu)stycket åker
Hietaniemi kyrka Saknas Aittaniemen rytijänkkä myr Framigården gd Basas-berget berg
*Sandnæss, se Hietaniemi sn Ajolahti vik Granhultet gård Basas-kenten plats
Aili gård /Se Alainenjänkkä myr Granudden ödegård Björnmyran myr, kronomark
Alanenpää gård /Se Alainen viita lövskog Granviken gård Björnmyrknabben skogsskifte
Alkula by /Se Alaisenpäänjänkkä myr (Isi) Granhultet gård Björnstenen sten
Alkula by Alajänkkä myr (Isi) Isåtill f.d. gårdsnamn Bomskottmyran myr
Alkkula by Alalaki skogshöjd Kiilisjärvi Saknas Brändberget berg, skogsskifte
Alkkula by Alapäänjänkkä myr Koutojärvi skola Saknas Båtlänningen båtplats
Alkula by Alapäänkoski fors Lövdalen ödegårdar Dalträdet odl. mark
Alkkula by Alapäänkoski fors Nieminen by Dorvikenten plats
Alkkula by /Se Alapäänvuoma myr Nygården gd Ekfors fors
Alkkula (Alkullen) by /Se Alarova moränås (Isi) Nystu(gun) gård Finnmyran myr
Alkullen (Alkkula) by /Se Alasalmi sund Pasainen gårdar Flakaberget berg
Anunka gård /Se Alasenpäänjänkkä myr Pasainen gård Flarkmyran myr
Anunti hemman /Se Ala-Tankovaara berg Pasainen gård Flarkmyrholmen skogsholme
Blomster gård /Se Annivaara berg Puhkuri Saknas Forsbacken älvbacke
Bäckesta hp /Se Annivaara skogshöjd Pukkuri, se 1 Puhkuri Saknas Frami kvarnen älvbacke
Bäckesta by /Se Annivaara berg Puostijärven alapää Saknas Frami sågen sågplats
Bäckesta (Päkkilä) by /Se Annivaaranjoki bäck Raia-järvi el. Raita-järvi by Fräkenviken sjövik
Bäckesta by o. jvstn /Se Annivaaranjoki å Sandbacken gd Fräkenängesmyran myr, kronom.
Bäckesta stationsnamn /Se Annivaarantaustanjänkkä myr Skolan, se 1 Vitsaniemi skola Saknas Fräkenänget urfjällsäng
Granbom gård /Se Antinjänkkä myr Skoltomten, se 1 Koutojärvi skola Saknas Fårhägnan skogsområde
Hammare gård /Se Anttinkorva udde Taipale by Fätån hage, väg
Hannu gård /Se Anukanlehdonjänkkä myr Taipale by Först-Kallträskmyran myr
Hannu hemman /Se Anukanlehto lövskogsområde Vitsaniemi Saknas Förststrycken fors
Hardeli (Anunka) gård /Se Armasjoki bäck /Se Vitsaniemi skola Saknas Gandobäcken bäck
Hedenäset jvgst /Se Armasjoki å Vuomajärvi Saknas Grantjärn tjärn
Hedenäset (Hietaniemi) by /Se Armasjoki å   Granviken vik
Hedenäset by o. jvstn /Se Armasjärvi sjö   Groftberget berg, kronomark
Hedenäset by /Se Armasjärvi sjö   Gruvan gruva
Hedenäset by /Se Armasjärvi sjö   Gryvistycket odl. mark
Heikinpieti gård /Se Armassaari holme   Gryvjebron bro
Hietaniemi gd och sn /Se Armasvaara berg   Gryvjen skogsområde
Hietaniemi by Armasvaara triangelpunkt   Gustavforsen fors
Hietaniemi by Askilehto lövskog   Gustavmyran odl. mark
Hietaniemi by Askisaajo ås   Halvtunnlandet kornteg
Hietaniemi by Askivuoma myr   Halvtunnlandet åkerstycke
Hietaniemi by Asumamaa skogsmark   Hemronningen odl. mark
Hietaniemi by Asumamaanjänkkä myr   Hendrik-udden udde
Hietaniemi by Autein höjd   Hevosharja ås
Hietaniemi by Auteinoja bäck   Hosabäcken bäck
Hietaniemi by Bakmyran myr   Hungerselet odl. mark
Hietaniemi by Barskijänkkä myrmark   Husajärvi träsk
Hietaniemi by Barskijärvi sjö   Hästhägnan odlad mark
Hietaniemi by Basasholmen holme   Hästmyran myr
Hietaniemi by Basasholmen holme   Hörnträdet odl. mark
Hietaniemi by Bergmyran myr   Ipi båtlinningsbacken älvbacke
Hietaniemi by Björkknösarna skogshöjder   Ipigården odl. mark
Hietaniemi by Björkknösarna skogshöjd   Kallbäcken bäck
Hietaniemi by Björnmyran myr   Kallhällstycket odl. mark
Hietaniemi (Hedenäset) by /Se Björnmyran myr   Kallträsket, Norra träsk
Hietaniemi by /Se Björnmyrlandet skogsmark   Kallträsket, Södra träsk
*Hälsingebyn ä. namn på Risudden, samh. /Se Björnmyrlandet skogsmark   Kallträskmyran myr
Hoenkylä, (Niemis) by /Se Brännberget höjd   Kallträskmyran, Andra myr
Juntheikki hemman /Se Brännlandet skogsmark   Kantomyran myr
Juntikka gård /Se Einioja bäck   Kattmyran, Bortre myr
Juusola gård /Se Einioja bäck   Keuten el. Basaskeuten plats
Juva gård /Se Einisuvanto lugnvatten   Yttre Kiilisjärvi Saknas
Juvani gård /Se Einivaara berg   Klovatjärn tjärn
Kaarle hemman /Se Emmavaara bergsområde   Klovatjärnen tjärn
Kaisajuntti gård /Se Flarkmyran myr   Klovatjärnberget berg
Kaishannu gård /Se Flottnäs kvarn kvarn   Kobrodalen skogsområde
Karinen gård /Se Fräkenänget åker   Kokstadbacken backe
Kirkonmäki gård /Se Furuberg triangelpunkt o. berg   Kråkbäcken bäck
Jnuutinpieti gård /Se Färimaa skogsmark   Kråkmyran myr
Koivukylä by /Se Färimaanlammi tjärn   Kråkmyrknösarna skogskullar
Koivukylä by Färimaanvuoma myr   Kukasjoki del av Sangis älv
Kojvukylä by Grantjärnen tjärn   Kukkarovaara berg, skogskifte
Koivukylä by Granträskmyran myr   Kvarnkullen odl. mark
Kojvukylä by Granträskmyran myr   Kyrkvägen gångstig
Kojvukylä by Granviken terräng   Kyrkvägen gångstig, väg
Kojvukylä by Gustavmyran åker   Kätkö-bäcken äck
Kojvukylä by Haapajänkkä myr   Lapi-darra myr
Kojvukylä by Haapalehto lövdunge   Lappgärdudden skogsås, kronomark
Kojvukylä by Haapamaa skogsområde   Lappgärduddmyran myr, kronom.
Kojvukylä by Haapamaanjänkkä myr   Lill-Björnmyran myr, kronom.
Kojvukylä by Haapaniemi udde   Lill-Kattmyran myr
Kojvukylä by Haapasaajo myrmark   Lill Rengärdan slätt
Kojvukylä by Haapasaari terräng   Lombberget berg
Kojvukylä by Haapavaara berg   Långtegen odl. mark
Kojvukylä by Haapavaara berg   Lägraronningen område
Kojvukylä by Haapavaaranoja bäck   Lägraronningen omr.
Kojvukylä by Haisunalla strömdrag   Mammasstenen sten
Kojvakylä by Haisunkoski fors   Mammasväg skogsstig
Koivukylä by /Se Hamaraholmen holme   Mellanselet sel, betesmark
Koivokylä by /Se Hamaralahti bukt   Mossaänget äng
Koivukylä by /Se Hamaralammi myr eller tjärn?   Ipi Nyronningen odl mark
Koutojärvi by /Se Hanhenkaula skogsområde   Nyronningsträdet odl. m.
Kukasjärvi by /Se Hanhijärvenlammi tjärn   Nälkesuandu sel, delv. odl. mark
Kumppani hemman /Se Hanhijärvi sjö   Orrträskberget berg
Kuotojärvi by /Se Hanhioja bäck   Oxbottenkaret vattengrop
Lammi gård /Se Hanhivaara berg   Pahtavaara berg
Lamperi gård /Se Hanhivaara, Alanen bergigt skogsområde   Pahtavaaramyran myr
Lassinantti gård /Se Hanhivaara, Ylinen Saknas   Passainen bebyggelse
Littiäinen by /Se Hanhivuoma, Alanen myr   Pasainenvaara berg
*Markus, nu Anunti gård /Se Hanhivuoma, Pohjoinen myr   Pungberget berg, skogsskifte
Matali gård /Se Hanhivuoma, Ylinen myr   Pölhölejänke myr
Matali hemman /Se Harrijänkkä myr   Rismyran myr, kronomark
Matkajärvi by Harrijänkkä myr   Rotemaja sel
Matkajärvi gård /Se Harrikangas hed   Rödberget berg
Mikonantti gård /Se Harrinoja bäck   Rödberget berg
Muskos gård /Se Harrioja bäck   Rönnbacken backe
Nieminen by /Se Heden hed   Rörmyran slåttermyr
?Niemis by /Se Heduddtjärnen tjärn   Saarikoski fors
Niemis by Heikinjänkkä myr   Sahara odl. mark
Niemis by Henrikudden udde   Sammakkovaara berg, kronom.
Niemis by Henrikudden udde   Skräddarudden gård
Niemis by Hietamelajänkkä myr   Skräddarudden udde
Niemis by Hietanen sandholme   Slylandet skogsmark
Niemis by Hietapalo skogsås   Smedjan smedja
Niemis by Hillajänkkä myr   Smedjebacken backe
Niemis by Hirvaskoski fors   Snottermyran myr
Niemis by Hjortronmyran myr   Souturanta sel
Niemis by Honkamaa höjd   Starrträdet odl. mark
Niemis by Honkanenjärvi sjö   Storbacken skogs- o. vägbacke
Niemis by Honkanenoja bäck   Stor-Kattmyran myr
Niemis by Honkanenoja bäck   Stor-Kaudo myr
Niemis by Honkanenvaara, Alainen berg   Stormyran delv. odlad mark
Niemis by Honkanenvaara, Ylinen berg   Stormyren myr
Niemis by Honkanenvuoma myr   Storronningen övervattningsäng
Niemis by Honkanenvuoma myr   Storstenen sten
Niemis by Hormuoja bäck   Storstycket åker
Niemis by Hormuoja bäck   Stupberget berg
Nikula gård /Se Hosiojärvi sjö   Taipalaedet väg
Nikula hemman /Se Hosiooja bäck   Taipaleselet sel, delv. odl. mark
Pallakka by /Se Hosiooja bäck   Taipaleälven älv
Parpa gård /Se Hosiooja bäck   Tallmyran skogsskifte
Parpa hemman /Se Hosiorova moränås   Teiriniemi udde
Penttilä gård /Se Hosiovuoma myr   Teiriniemi udde
Pirrilä försvunnet hemmansnamn /Se Huhtajänkkä myr   Tjärnen äng
Potila by /Se Huhtajänkka myr   Trädet kringom Jakobsbrunnet odl. mark
Päkkilä by /Se Huhtalehto skogsområde   Tunnlandet kornteg
Päkkilä by Huhtalehto skogsområde   Vitikukangas skogsskifte
Päkkilä by Huhtalehto lövskog   Välikoski fors
Päkkilä by Huhtamukka udde   Åkerhagen gärdsgård
Päkkilä by Huittaperi berg /Se   Åkermyran slåttermyr
Päkkilä by Hurrikas skogshöjd   Älvbron bro
Päkkilä by Husajänkkä myr   Övrom fårhägnan odl. mark
Päkkilä by Husajänkkä myr    
Päkkilä by Husajänkkä myr, delvis odlad    
Päkkilä by Husajärvi sjö    
Päkkilä by Husaoja bäck    
Päkkilä by Husaoja bäck    
Päkkilä by Husavaara skogshöjd    
Päkkilä by Huuenvaara berg    
Päkkilä by Huuenvaaranvuoma myr    
Päkkilä by Huumulanlahti vik    
Päkkilä by Huuvaudden udde    
Päkkilä by Huuvaudden udde    
Päkkilä by Huuvaviken vik    
Päkkilä (Bäckesta) by /Se Huuvaviken vik    
Päkkilä by /Se Huuvenvaaranoja bäck    
Risudden samh /Se Hästmyran myr    
Risudden samh. /Se Ilvesbäcken bäck    
Risudden by /Se Ilvesmyran delvis odlad myr    
Risudden by /Se Ilvesveltta berg    
Risudden (Vittaniemi) by /Se Inakari skär    
Risudden by (tid. äv. jvstn) /Se Inalahti vik    
Sakari gård /Se Isojänkkä myr    
Sakari hemman /Se Isojänkkä myr    
Sammeli gårdsnamn /Se Isojänkkä myr    
Sammeli hemman /Se Isomaa skogsområde    
Sirviäinen gård /Se Isovaara berg    
Viippa gård /Se Isovaara berg    
Vitsaniemi by /Se Isovaaranjänkkä myr    
Vitsaniemi by Isovaaranlammi tjärn    
Vitsaniemi by Isovuoma myr    
Vitsaniemi by Itä-Vähävaara skogsområde    
Vitsaniemi by Jaakkola terräng    
Vitsaniemi by Jaakonjänkkä myr    
Vitsaniemi by Jaakonlahti vik    
Vitsaniemi by Jaakonvaara berg    
Vitsaniemi by Joenheikinjänkkä myr    
Vitsaniemi by Jokihaarankangas hed    
Vitsaniemi by Jokimaa skogshöjd    
Vitsaniemi by Jokimaamyran myr    
Vitsaniemi by Jokimaamyran myr    
Vitsaniemi by Jokivaara berg    
Vitsaniemi by Jokivaaranjänkkä myr    
Vitsaniemi by Joukahaisenvuoma myr    
Vitsaniemi by Joutsenvaara, Iso berg    
Vitsaniemi by Joutsenvaara, Vähä berg    
Vitsaniemi by Joutsenvaaranvuoma delvis odlad myr    
Vitsaniemi by Jänkkäjärvi sjö    
Vitsaniemi by Järvenpäälehto lövskogsområde    
Vitsaniemi by /Se Järvenvälijänkkä myr    
Vittaniemi (Risudden) by /Se Järvenvälijänkkä myr    
Vuolonpieti gård /Se Järvenvälijänkkä myr    
Vuomajärvi by /Se Järvikäinen skogstjärn    
Välimaa gård /Se Kaakkurilammi tjärn    
Äspäri gård /Se Kahenhaarajänkkä myr    
  Kainuunvaara skogshöjd    
  Kainuunvaara triangelpunkt    
  Kainuunvaaramyran myr, nu delvis uppodlad    
  Kainuunvaaratjärnen tjärn    
  Kaitainenjänkkä myr    
  Kaivosjänkkä myr    
  Kaivosoja å    
  Kallbäcken bäck    
  Kallbäcken bäck    
  Kallbäcken bäck    
  Kallbäcken bäck    
  Kallbäcken bäck    
  Kallbäcken bäck    
  Kalliomaa skogsmark    
  Kallioniemi utbuktning i Kukasjärvi    
  Kallmyran myr    
  Kallmyran myr    
  Kallolehto lövskog    
  Kallträsket, Norra sjö    
  Kallviken vik    
  Kallviken vik    
  Kaltojänkkä myr    
  Kalvberget berg    
  Kanisholmen holme    
  Kanisholmen holme    
  Kankaanjärvi sjö    
  Kankaanjärvi sjö    
  Kantobäcken bäck    
  Kantojärvi tjärn    
  Kantomyran myr    
  Karhakkamaa skogsmark    
  Karhujärvi sjö    
  Karhulahti vik    
  Karhuvaara berg    
  Kari udde    
  Karjalainen skogsområde    
  Karjalaisenjänkkä myr    
  Karjalaisenoja bäck    
  Karjalaisensaajo höjd    
  Karjalaisensaajo ås    
  Karttulamaanvaara berg    
  Kattmyran myr    
  Kaulantakajänkkä åkermark?    
  Keltaaho skogsområde    
  Kenkäjärvi sjö    
  Kenkäoja bäck    
  Kenkäoja bäck    
  Kenkävaara berg    
  Kenkävuoma myr    
  Kenttämaa skogsmark    
  Kenttäniemi udde    
  Kenttäniemi udde    
  Kenttävaara skogsområde    
  Kenttävaaramyran myr    
  Kermunvuopio vattendrag    
  Kerojänkkä myr (delvis uppodlad)    
  Kerojänkkä myr    
  Kerungijänkkä myr    
  Kerunginoja bäck    
  Kerunki tjärn    
  Keskiharju ås    
  Keskiharjunjänkkä myr    
  Keskinen viita lövskog    
  Kesänavettajänkkä myr    
  Kiilisjärvi sjöar    
  Kiilisjärvi sjöar    
  Kiilisjärvi sjö    
  Kiilisjärvi sjö    
  Kiilisjärvi sjö    
  Kiilisjärvi, Södra sjö    
  Kiilisälven älv    
  Kiimabäcken bäck    
  Kiimajänkkä myr    
  Kiimajänkkä myr    
  Kiimalaki skogshöjd    
  Kiimamyran myr    
  Kiimasaajo höjd    
  Kiimavaara berg    
  Kiimavaara triangelpunkt    
  Kiimavaara berg    
  Kipelirova moränås    
  Kipelivaara berg    
  Kivijänkkä myr    
  Kivijänkkä myr    
  Kivijänkkä myr    
  Kivijänkkä myr    
  Kivijärvi sjö    
  Kivilehto skogsområde    
  Kiviniemi udde    
  Kivivaara skogshöjd    
  Kivivaara skogsmark    
  Koijuoja bäck    
  Koijuvaara berg    
  Koijuvaara berg    
  Koirajoki å    
  Koirajoki bäck    
  Koiravaara, Iso berg    
  Koiravaara, Pikku berg    
  Koiravaaranvuoma myr    
  Koiravuoma myr    
  Koiravuoma myr    
  Koivistovuoma myr    
  Koivujärvenjänkkä myr    
  Koivujärvi sjö    
  Koivumaa skogsmark    
  Koivumaa skogsområde    
  Koivumaa skogsmark    
  Koivuoja bäck    
  Koivuvaara triangelpunkt    
  Koivuvaara, Iso berg    
  Koivuvaara, Iso berg    
  Koivuvaara, Iso berg /Se    
  Koivuvaara, Pikko berg    
  Koivuvaara, Pikku berg /Se    
  Koivuvaaranoja bäck    
  Koivuvaaranoja bäck    
  Kolossajojänkkä myr    
  Koniluusaajo myrmark    
  Koppelonniva smal passage    
  Korkeamaanjänkkä myr    
  Korkeavaara berg    
  Korpikoski fors    
  Korpikoski, Ylinen fors    
  Korpioja bäck    
  Kortejänkkä myr    
  Korvenhieta sandholme    
  *Kosjärvi sjö?    
  Kotajärvi sjö    
  Kotalahdenjänkkä myr    
  Kotaoja bäck    
  Koutojärvi sjö    
  Koutojärvi sjö /Se    
  Koutovaara skogshöjd    
  Kosioniva strömdrag    
  Kosiovaara berg    
  Koskioja bäck    
  Kotalahti vik    
  Kotavaara berg    
  Kotavaara berg    
  Kotavaaranvuoma myr    
  Koutojänkkä myr    
  Kråkbäcken bäck    
  Kråkbäcken bäck    
  Kråkmyran myr    
  Kråkmyran myr    
  Kuijunoja bäck    
  Kuivavaara skogshöjd    
  Kukasjoki älv    
  Kukasjoki älv    
  Kukasjoki vattendrag /Se    
  Kukasjärvi sjö    
  Kukasjärvi sjö    
  Kukasjärvi sjö    
  Kukasjärvi sjö    
  Kukasjärvi sjö /Se    
  Kukasjärvi sjö /Se    
  Kukasvaara skogshöjd    
  Kukkarovaara skogshöjd    
  Kukkarovaara, Iso skogshöjd    
  Kukkarovaara, Pikko skogshöjd    
  Kukkarovuoma myr    
  Kukkarovuoma sankmark    
  Kulmunkijärvi sjö    
  Kulomaanjänkkä myr    
  Kuokkajärvi sjö    
  Kuokkavaara, Alainen berg    
  Kuokkavaara, Ylinen berg    
  Kuotojärvi sjö /Se    
  Kurkelainen, Alainen myr    
  Kurkelainen, Alainen myr    
  Alainen Kurkelainen myr    
  Kurkelainen, Ylinen myr    
  Ylinen Kurkelainen myr    
  Kurkkio terräng    
  Kurunjänkkä myr    
  Kurunjänkkä myr    
  Kurunoja bäck    
  Kurunoja bäck    
  Kurunoja bäck    
  Kuusikkolaki höjd    
  Kuusikkolaki skogshöjd    
  Kuusilaki berg    
  Kuusilaki triangelpunkt    
  Kuusimaanranta myr    
  Kuusiniemi udde    
  Kuusivaara, Iso berg    
  Iso Kuusivaara berg    
  Kuusivaara, Pikku berg    
  Kuusivaaranjänkkä myr    
  Kuusivaaranjänkkä, Alainen myr    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kylkirova moränås    
  Kylkirovanjänkkä myr    
  Kylkirovanlammi tjärn    
  Kylmälahti vik    
  Kylänsaari holme    
  Kypasån å    
  Kypasån å    
  Kätkäjärvi sjö /Se    
  Kätköbäcken bäck    
  Kätköbäcken bäck    
  Kätköjärvi sjö    
  Kätköjärvi sjö    
  Kätköjärvi sjö    
  Kätköjärvi sjö    
  Kätköjärvi, Lilla tjärn    
  Kätköjärvi, Lilla tjärn    
  Kätkövaara berg    
  Kätkövaara triangelpunkt    
  Kätkövaara berg    
  Laakakoski fors    
  Lahdenoja bäck    
  Lahdenperänvaara berg    
  Lahdenselkä sandbank    
  Laitamaanjärvi sjö    
  Lammenlehto skogsområde    
  Lammijoki å    
  Lammijänkkä tjärn    
  Lammijänkkä myr    
  Lammijärvi sjö    
  Lammijärvi sjö    
  Lammijärvi sjö    
  Lapinaho skogsområde    
  Lapinjoki älv    
  Lapinjoki älv    
  Lapinjänkkä myr, delvid odlad    
  Lapinjänkkä myr    
  Lapinkoski fors    
  Lapiojoki å    
  Lappalaisenvaara berg    
  Lappgärdesmyran myr    
  Lappgärdesudden terräng    
  Lappgärdesudden skogsmark    
  Lappmyran delvis uppodlad myr    
  Lassin Tuohimaa myrslåtter    
  Latojänkkä myr    
  Laurinpojanjänkkä myr    
  Laurinpojanjänkkä myr    
  Laurinpojanlammi tjärn    
  Laurinpojanvaara berg    
  Laurivaara berg    
  Lautajoki å    
  Lautajoki å    
  Lautajoki å    
  Lautajärvi sjö    
  Lautakotavaara berg    
  Lautakotavaara skogshöjd    
  Lautarova, Iso hed    
  Lautarova, Iso berg    
  Lautarova, Pikku berg    
  Lautavuoma myr    
  Lautavuoma, Viipan myr    
  Lehmäjänkkä myr    
  Lehmäjänkkä myr    
  Lehontaustanjänkkä myr    
  Lehto lövdunge    
  Lehtovaara berg    
  Leipiöjoki å    
  Lempasjoki å    
  Lempaslehto terräng    
  Leppimutka forsar    
  Leppälaki skogshöjd    
  Leveävuoma myr    
  Liehittäjäjärvi sjö    
  Liehittäjäjärvi sjö    
  Liehittäjänjoki bäck    
  Liehittäjävaara berg    
  Liehittäjävaara triangelpunkt    
  Liehittäjävuoma myr    
  Lill-Björnmyran myr    
  Lill-Kallträskmyran myr    
  Lillrovasviken vik    
  Lipkin åkermark    
  Littiäisjoki å    
  Littiäisjoki å    
  Littiäisjärvi sjö    
  Littiäisrova berg    
  Lohikangas hed    
  Lombberget skogshöjd    
  Lombberget skogshöjd    
  Lomben lugnvatten    
  Lomben sjö    
  Lompolo lugnvatten    
  Lompolojännkä myr    
  Lompolojärvi sjö    
  Lompolonoja å    
  Lompolovaara skogsmark    
  Lompolovaara triangelpunkt    
  Lukkarinpalo skogsområde    
  Luossajänkkä, Lilla Saknas    
  Luossajänkkä, Stora myr    
  Luppio triangelpunkt    
  Luppio berg /Se    
  Luppioberget berg    
  Luppionpuas gren av Torneälven    
  Luppionpudas älvförgrening    
  Luppionpudas älvförgrening    
  Luppionsaari halvö    
  Lähteenrova skogsområde    
  Lämminvaara berg    
  Lämminvaaranjänkkä myr    
  Lämminvaaranlahti vik    
  Majavajoki bäck    
  Majavajänkkä myr    
  Majavavaara berg    
  Marjavaara berg    
  Matimaanvuoma myr    
  Matkabäcken bäck    
  Matkajänkkä myr    
  Matkajärvet sjöar /Se    
  Matkajärvi sjöar    
  Matkajärvi, Itä sjö    
  Itä Matkajärvi sjö /Se    
  Matkajärvi, Länsi sjö    
  Länsi Matkajärvi sjö /Se    
  Matkaoja bäck    
  Matojoki å    
  Matojärvi sjö    
  Mella skogsmark    
  Mellanån å    
  Merkkipetäjäjärvi sjö    
  Merkkipetäjänoja bäck    
  Mettä-Askijärvenoja bäck    
  Mettä-Askijärvi skogstjärn    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekojärvi sjö    
  Miekoniemi udde    
  Miekoniemi udde    
  Mikon rytijänkkä myr    
  Mittiån å    
  Mittiån del av vattensystem    
  Morfarinjänkkä myr    
  Mormanki sjö    
  Mormanki sjö    
  Mukkasaajo ås    
  Mukkasaajo ås    
  Muotkalahti bukt    
  Muotkaniemi udde    
  Murhajärvi sjö    
  Murhajärvi sjö    
  Murhajärvibäcken bäck    
  Muskoksenpalo skogsås    
  Muskosisojärvi myr, delvis vattenfylld    
  Muskosisojärvi myr, delvis vattenfylld    
  Muskosvuoma sankmark    
  Muskosvähäjärvi myr, delvis vattenfylld    
  Myllyhaka terräng    
  Myllyjänkkä odlad myr    
  Myllykallio klippa    
  Myllymaa skogsmark    
  Myllymaa skogsmark    
  Myllyoja bäck    
  Mäenpäällystäjänkkä myr    
  Mäkijänkkä myr    
  Mäntyjänkkä myr    
  Mäntyjärvi sjö    
  Mäntyniemi udde    
  Mäntyvaara berg    
  Mäntyvaara berg    
  Mäntyvaara berg    
  Mäntyvaara berg    
  Mäntyvaaranoja bäck    
  Mäntyvaaranvuoma myr    
  Mäntyvaaranvuoma sankmark    
  Mäntyvaaranvuoma myr    
  Navettamaa skogsmark    
  Navettamaa sankmark    
  Navettamaanoja bäck    
  Nedre ån å    
  Niemivaara udde    
  Niililahti bukt    
  Nikinmaa skogsområde    
  Nikinmaavaara skogshöjd    
  Nikulankoski fors    
  Nikinmaavaara berg    
  Nikinmaavuoma myrmark    
  Niska strandområde    
  Niskakoski fors    
  Niva strömdrag    
  Niva del av vattensystem    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön del av sjö    
  Nuijänkkä myr    
  Nuivaara berg    
  Nuivaara berg    
  Nyängen terräng    
  Nälkäsuvanto lugnvatten    
  Nätipukavaara berg    
  Ojajänkka myr    
  Ojanniskamyran myr    
  Ojavaara berg    
  Olkiovaara skogshöjd    
  Olkiovaara skogsområde    
  Orjasjoki å    
  Orjijärvi tjärn    
  Orjioja bäck    
  Orjivuoma myr    
  Pahajärvi sjö    
  Pahajärvi sjö    
  Pahamaa skogsområde    
  Pahamaa skogsmark    
  Pahkamaa skogsmark    
  Pahkamaa skogsmark    
  Pahkamaabäcken bäck    
  Pahkamaabäcken bäck    
  Pahkamaamyran myr    
  Pahkamaamyran myr    
  Pahkamaanvuoma myr    
  Pahtakodanjänkkä myr    
  Pahtakodanjärvi sjö    
  Pahta Liuvaara berg    
  Pahtakoski fors    
  Pahtavaara, Lilla berg    
  Pahtavaara, Stora skogsmark    
  Pahtavaaranjänkkä myr    
  Pahtavaaranjänkkä myr    
  Pajujänkkä myr    
  Pajuoja bäck    
  Paksurydinaho skogsområde?    
  Paksurydinjänkkä myr    
  Paljukka, Iso skogsområde    
  Paljukka, Iso berg    
  Paljukkaoja bäck    
  Paljukkaoja bäck    
  Paljukka, Pikku berg    
  Paljukkavaara berg /Se    
  Pallakkajoki bäck    
  Pallakkajoki å    
  Pallakkajänkkä myr    
  Pallakkajärvi sjö    
  Pallakkavaara skogsområde    
  Pallakkavaara berg    
  Pallakkavaara triangelpunkt    
  Palonjänkkä myr    
  Palonjänkkä, Nedre myr    
  Palonjänkkä, Övre myr    
  Palosaajo ås    
  Palovaara berg    
  Palovaaranlammi tjärnar    
  Palovaaranoja bäck    
  Papusenjänkkä myr    
  Pasaisenvaara berg    
  Pasaisenvaara berg    
  Pasaisenvaara triangelpunkt    
  Pasaisenvaara berg    
  Patanen berg    
  Pekanrova moränås    
  Pekunvaara berg    
  Pekunvaara höjd    
  Pellivaara, Alanen berg    
  Pellivaaranvuoma myr    
  Penikkajoki älv    
  Penikkajänkkä myr    
  Penikkajärvi sjö    
  Penikkajärvi terräng (ev. bebygg.)    
  Penikkajärvi sjö    
  Penikkajärvi sjö /Se    
  Penikkavaara, Ala berg    
  Penikkavaara, Yll berg    
  *Penstmajärvi sjö    
  Pentäsjoki å    
  Pentäsjoki å    
  Persomajoki älv    
  Persomajärvi sjö    
  Persomajärvi sjö    
  Persomajärvi sjö    
  Perämaa skogsområde    
  Perämaa skogsområde    
  Perämaanjänkkä myr    
  Peräoja bäck    
  Perävaara, Iso berg    
  Perävaara berg    
  Perävaara, Pikku berg    
  Perävaaranlammi tjärn    
  Perävaaranvuoma myr    
  Petäjäpuskajänkkä myr    
  Peurajärvi sjö    
  Peurajärvi, Ylinen sjö    
  Peurajärvitjärnen tjärn    
  Peuravaara, Iso berg    
  Peuravaara, Pikku berg    
  Pieskä skogshöjd    
  Pieskäjänkkä myr    
  Pietaisenaho skogsmark    
  Pietaisenaho svedjemark    
  Pietaisenjänkkä myr    
  Pihtijärvi tjärn    
  Pihtijärvi sjö    
  Pihtijärvi sjö    
  Pihtilompolo tjärn    
  Pihtilompolo tjärn    
  Pihtioja bäck    
  Pihtioja bäck    
  Pihtivaara, Pikku berg    
  Pikku Pihtivaara topp av berg    
  Pihtivuoma sank mark    
  Pikkuvaara berg    
  Pirkkolavaara, Keskinen berg    
  Pirkkolavaara, Ylinen berg    
  Pirriläjärvi sjö    
  Pirrilänjärvi sjö /Se    
  Pirrilänvaara berg /Se    
  Pirrivaara skogshöjd    
  Pirttilahdenvaara berg    
  Pirttimaa skogsmark    
  Pirttimaa skogsområde    
  Pitkähaka sankmark    
  Pitkähieta odlad mark    
  Pitkäjänkkä myr    
  Pitkäjänkkä myr    
  Pitkäjänkkä myr    
  Pitkäjärvenjänkkä myr    
  Pitkäjärvi sjö    
  Pitkäjärvi sjö    
  Pitkälahti bukt    
  Pitkämaa skogsmark    
  Pitkäniemi udde    
  Pitkäniemi udde    
  Pitkänojanlahti vik    
  Pitkäoja bäck    
  Pitkäsaajo ås    
  Pitkäsaajo ås    
  Pitkäsuvanto lugnvatten    
  *Ponikjärvi sjö    
  Puhkurijärvi sjö    
  Puhkurivaara berg    
  Puhkurivaara skogshöjd    
  Puittaanjärvi tjärn    
  Puittaanjärvi tjärn    
  Puittaanlaki triangelpunkt    
  Puittaanlaki topp på berg    
  Puittas berg    
  Puittas berg    
  Pukkhulmin väylä farled i Torneälven    
  Punajänkkä myr    
  Puostijoki å /Se    
  Puostijoki å    
  Puostijoki å    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijäri sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostijärvi sjö    
  Puostivaara berg o. triangelpunkt    
  Puostivaara berg    
  Puostivaara berg    
  Puostivaara triangelpunkt    
  Puurooja bäck    
  Puruoja bäck    
  Purooja bäck    
  Päkinlehto lövdunge    
  Päkinmukka krök    
  Päkinpalo skogsås    
  Päkkilänlahti vik    
  Päkkilänlika strandäng    
  Päkkilän väylä farled i Torneälven    
  Pölkkyjänkkä myr    
  Pöyrynpää berg    
  Pöyrynpää triangelpunkt    
  Pöyrynpäänvuoma myr    
  Pöytäpalo skogsås    
  Raasa vik    
  Raitajoki å    
  Raitajoki å    
  Rakela dikad myrslätt    
  Rakka skogsområde    
  Rantamaa skogsmark    
  Rantarova skogshed    
  Rantarova skogshöjd    
  Ranta-Siuvaara berg    
  Rautionmännikö tallskog    
  Reposajojänkkä myr    
  Revoniemi skogsudde    
  Riipijänkkä myr    
  Riipijärvi sjö    
  Riipijärvi sjö    
  Riipinlahti vik    
  Riipinlahti vik    
  Riipinlompolo lugnvatten    
  Riipinlompolo lugnvatten    
  Riipinvaara berg    
  Riitajänkkä myr    
  Riitajänkkä myr    
  Riitamaa skogsområde    
  Riitavaara berg    
  Riivimaa skogsmark    
  Riivinoja bäck    
  Rismyran myr    
  Rismyran myr    
  Risulahti vik    
  Risulahti vik    
  Riukanvuoma myr    
  Riukka höjd i sankt område    
  Riukka höjd i myr    
  Riukkavuoma myr    
  Riuttajänkkä myr    
  Riuttamyran myr    
  Riuttavaara berg    
  Riuttavaara berg    
  Riuttavaara berg    
  Riuttavaara bergshöjd    
  Riuttavaaranvuoma myr    
  Routuvaara triangelpunkt    
  Routuvaara, Iso skogshöjd    
  Routuvaara, Vähä skogsområde    
  Routuvaaranjänkkä, Iso myr    
  Routuvaaranjänkkä, Iso myr    
  Rovasudden udde    
  Rovasviken vik    
  Rovavaara berg    
  Rovavaara berg    
  Rovavaaranjänkkä myr    
  Rovistovaara berg    
  Rovistovaara skogsmark    
  Ruskea bergshöjd    
  Ruuhikoski fors    
  Ruuttijänkkä odlad mark    
  Ruuttilammi tjärn    
  Rytijänkkä myr    
  Rytijänkkä, Alainen myr    
  Rytijänkkä, Ylinen myr    
  Rörmyran myr    
  Saajonpäänjänkkä myr    
  Saari holme    
  Saarijärvi sjö    
  Saarijärvi sjö    
  Saarikoski fors    
  Saariniemi udde    
  Sadinvaaranvuoma myr    
  Saivaaranjänkkä myr    
  Saksalaisenjärvi tjärn    
  Saksalaisenoja bäck    
  Salmi bäck    
  Saltselet lugnvatten    
  Sammakkojärvi sjö    
  Sammakkovaara skogshöjd    
  Sammaljänkkä myr    
  Sammaloja bäck    
  Sammaloja bäck    
  Sammalperävaara skogshöjd    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  *Sarihapaforsen fors /Se    
  Sarvijärvi sjö    
  Sarvivaara skogshöjd    
  Sarvivaaranjänkkä myr    
  Sattaberget berg    
  Sattabäcken bäck    
  Sattajärvi sjö    
  Sattajärvi sjö    
  Sattajärvi sjö    
  Sattakangas skogshed    
  Sattakangas terräng    
  Sattaoja bäck    
  Sattaoja bäck    
  Savilahti bukt    
  Savioja bäck    
  Sejpo skogsmark    
  Sejpo skogsmark    
  Siiankuuvaara, Iso berg    
  Siiankuuvaara, Pikku höjd    
  Simunaho skogsmark    
  Simunjänkkä myr    
  Skräddarudden udde    
  Skräddarudden udde    
  Songanki fäbodar    
  Songankijoki å    
  Songankijoki å    
  Songankiniemi udde    
  Songankirova, Alainen skogshöjd    
  Songankirova, Ylinen skogshöjd    
  Soukkajänkkä myr    
  Soukkajänkkä myr    
  Stenudden udde    
  Stenudden udde    
  Storbergsmyran myr    
  Storbergstjärnen tjärn    
  Storkallträskmyran myr    
  Stor-Kallträskmyran myr    
  Storlombmyran myr    
  Storlombmyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran delvis uppodlad myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Storrovasmyran myr    
  Storträskälven älv    
  Stupberget berg    
  Suivaara, Ylinen berg    
  Suukangas skogshed    
  Sydsjön sjö    
  Sydsjön del av sjö    
  Syväjärvi sjö    
  Syväjärvimyran myr    
  Särkijänkkä myr    
  Särkijärvi sjö    
  Särkijärvi sjö    
  Särkijärvi sjö    
  Särkijärvi sjö    
  Särkijärvi tjärn    
  Särkijärvi sjö    
  Särkioja bäck    
  Särkioja bäck    
  Särkiniemi udde    
  Sääbergsmyran myr    
  Sääbergsmyran myr    
  Sääjoki å    
  Sääjoki å    
  Sääjoki å    
  Sääjänkkä myr    
  Sääjärvi, Pikku sjö    
  Pikku Sääjärv tjärn    
  Sääskijänkkä myr    
  Sääskijänkkä myr    
  Säävaara berg    
  Säävaara berg    
  Taimaa skogsområde    
  Taipaleenalusta del av Kukasjoki /Se    
  Taipaleenalusta del av Kukasjoki /Se    
  Taipalenkaula myrmark    
  Taivalkoski fors /Se    
  Takajänkkä förr myr (nu odlad och bebyggd, delvis)    
  Takajänkkä odlad myr    
  Takajärvi sjö    
  Takalammi tjärn    
  Takalehto terräng    
  Takalompolovaara skogsmark    
  Takavuoma sankmark    
  Tallmyran myr    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  Tankovaaranoja bäck    
  Tankovaaranoja bäck    
  Tankovuoma myr    
  Teikosuanto lugnvatten    
  Teirisaajo sankt skogsområde    
  Teirivuoma myr    
  Telajänkkä myr    
  Tervahaudanjänkkä myr    
  Tervaniemi, Lilla udde    
  Tervaojanniemi udde    
  Timmerviken vik    
  Timmerviken vik    
  Torneälven älv    
  Torneälven älv    
  Torneälven älv    
  Torneälven älv    
  Torneälven älv    
  Torvijärvi sjö    
  Torvivaara berg    
  Tuohijänkkä myr    
  Tuohivaara berg    
  Tuorevaara berg    
  Tuorevaara skogshöjd    
  Tuorevaara berg    
  Tuorevaara berg    
  Tuorevaaranjänkkä myr    
  Tuorevaaranjänkkä myr    
  Tuulimaa skogsmark    
  Tynnyrijänkkä myr    
  Tölppä skogsområde    
  Uusijänkkä myr    
  Uusipalo skogsås    
  Vaaranvälijänkkä myr    
  Vaaranvälijänkkä myr    
  Vaivaara skogsområde    
  Vaivaaranjänkkä myr    
  Valkeakoski fors    
  *Vamajärvi sjö    
  Vasturinjänkkä myr    
  Vastusvaara berg    
  Vastusvaara, Iso berg    
  Vastusvaaranvuoma myr    
  Vehkajänkkä delvis odlad myr    
  Vehkajänkkä sankmark    
  Veittivuoma myr    
  Veittosenjänkkä myr    
  Veittosenjänkkä myr    
  Veittosenlahti vik    
  Veittosenlahti vik    
  Veittosenniemi udde    
  Veittosenniemi udde    
  Veittosenvaara berg    
  Veittosenvaara berg    
  Vesilahti terräng    
  Vieriohaka myr, delvis odlad    
  Vihanjänkkä myr    
  Viipan rytijänkkä myr    
  Viitavaara berg    
  Viitavaara berg    
  Viitavaaranoja bäck    
  Vittikkokangas hed    
  Vinsa skogshöjd    
  Vinsa höjd    
  Vinsa berg    
  Vinsa skogshöjd    
  Vinsajänkkä myr    
  Vinsajänkkä myr    
  Viranvaara, Iso berg    
  Viranvaaranoja bäck    
  Viranvaara, Pikku berg    
  Virkajänkkä myr    
  Virkapalo skogsås    
  Vittikojänkkä myr    
  *Vojenajokka ? bäck eller bebyggelse /Se    
  Vojenakoski fors /Se    
  Vuento fors    
  ?Vuentokoski ström    
  *Vuoenajokka, se *Vojenajokka ? bäck eller bebyggelse /Se    
  *Vuojenaforsen, se Vojenakoski fors /Se    
  Vuolonniemi udde    
  Vuomajoki å    
  Vuomajärvi sjö    
  Vuomajärvi sjö    
  Vuomanoja bäck    
  Vuomanoja bäck    
  Vähäjänkkä myr    
  Vähäjänkkä myr    
  Vähäjärvenoja bäck    
  Vähäjärvi sjö    
  Vähäjärvi myr, delvis vattenfylld    
  Vähäjärvi utdikningsområde    
  Vähäjärvi myr    
  Vähärova skogsområde    
  Vähävaara, Itä berg    
  Vähävaara, Itä berg    
  Välikoski fors    
  Välisuvanto lugnvatten    
  Ylijoki bäck    
  Ylilaki skogshöjd    
  Ylinen viita lövskog    
  Ylinenlaki berg    
  Ylinen laki höjd    
  Ylipää odling    
  Ylipäänlahti vik    
  Ylipäänvuoma sankmark    
  Yli-Tankovaara berg    
  Åkermyran myr    
  Äijäjärvi sjö    
  Äijäkoski fors?    
  Äijälahti vik    
  Äijäoja bäck    
  Äijävaara, Alainen berg    
  Äijävaara, Ylinen berg    
  Äijävuoma myr    

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.