ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Töre socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 1057 Bebyggelsenamn : 436 Naturnamn : 1890
Töre sn /Se Abborrträsket träsk Töre sn Abborrträsket sjö
Töre sn /Se Abborrudden udde Törsocknen socken Abborrträsket träsk
Töre sn /Se Algrundet holme Töre sn Abborrudden udde
Töre sn, by /Se Algrundet udde Töre socken Algrundet udde
Alfred gd /Se Algrundet udde Töre sn Algrundet udde
Alfred gd /Se Alholmen holme *bjumis(e) inbyggarbeteckning Algrundet holme
Alfreds gd /Se Alholmgrundet grund blåmisu-ryssbältar inbyggarbeteckning Algrundet grund el. holme
Ante gd /Se Alholmgrynnan grund bondersbyar(e) inbyggarbeteckning Algrundet grund
Ante gd /Se Almansgrundet udde *inibyn inbyggarbeteckning Algrundet sjöholme
Beckas gd /Se Almansudden udde *inigården inbyggarbeteckning Algrundet udde
Bin gd /Se Almansviken vik *isigården inbyggarbeteckning Algrundheden hed
Bjumisträsk gd /Se Almökronningen slåtter /Se dum-morjärvar(e) inbyggarbeteckning Algrynnan holme
Bondeborg hemman /Se Antonudden udde flottkamlungar inbyggarbeteckning Algrynnan holme
Bondersbyn by Avaforsen fors *heden inbyggarbeteckning Alholmen holme
Bondersbyn by /Se Avagärdan odling indergrannarna inbyggarbeteckning Alholmgrundet holme
Bondersbyn by Avagärdheden hed indregrannarna inbyggarbeteckning Alholmgrynnan holme
Bondersbyn by Avamyran myr o ägomark inåkersar inbyggarbeteckning Alholmviken vik
Bondersby by Avan vik kamlung(e) inbyggarbeteckning Almansudden udde
Bondersbyn by Babbgrundet udde långhalse-bondersbyar inbyggarbeteckning Almansviken vik
Bondersbyn by Backheden hed långhals(ad)esiknäsar inbyggarbeteckning Almarsgrundet grund
Bondersbyn by Backlandmyran myr Rånöborna inbyggarbeteckning Almarsan sjöholme
Bondersbyn by Badfiskviken vik siknäs(e) inbyggarbeteckning Almarsgrynnan sjöholme
Bondersbyn by Badfiskviken vik /Se småsel(e) inbyggarbeteckning Almökrånningen slåtter
Bondersbyn by Bakuträsket sjö småsörar inbyggarbeteckning Anne Berget del av Västerbergen
Bondersbyn by Bakviken vik storsiknäsar(e) inbyggarbeteckning Antheden hed
Bondersbyn by Bakviken vik sör inbyggarbeteckning Anton-udden udde
Bondersbyn by Bakviken vik Tjärnskata-Siffri inbyggarbeteckning Aspskataudden udde
Bondersbyn by Bakvikstjärnen tjärn tjärnträsk(e) inbyggarbeteckning Aspstranden strandparti
Bondersbyn by Bastagrundet holme Törarna inbyggarbeteckning Aspudden udde
Bondersbyn by Bastaholmen holme *töre inbyggarbeteckning Avaberget berg
Bondersbyn by Bastaholmen holme *töre inbyggarbeteckning Avabron bro
Bondersbyn by Bastahålet vik Töre-bo inbyggarbeteckning Avabäcken bäck
Bondersbyn by Bastaträskberget berg utåkersar inbyggarbeteckning Avaforsen fors
Bondersbyn by Bastaträsket sjö veniksel(e) inbyggarbeteckning Avagärdan gärda
Bondersbyn by Bastaträsket träsk yttergrannarna inbyggarbeteckning Avagärdheden hed
Bondersbyn by Bastubacken åkerteg /Se yttregrannarna inbyggarbeteckning Avagärdörarna ovanvattensgrund
Bondersbyn by Bastuberget berg /Se *ökvattnare inbyggarbeteckning Avamyran myr
Bondersbyn by Bastuedan eda /Se Sagesmän förteckning Avan lindor och odlingar
Bondersbyn by /Se Bastuheden skogsparti /Se Sagesmän förteckning Avan utvidgning av Idbäcken
Bondersbyn by /Se Bastuholmen holme /Se Sagesmän förteckning Avan vik
Bondersbyn by /Se Bastustycket åker /Se Sagesmän förteckning Avarånningen lindar
Bondersbyn by /Se Bastutegen åker /Se Sagesmän förteckning Avavägen stig
Bredträsk gårdsnamn /Se Bastuudden udde /Se Sagesmän förteckning Babbgrundet udde
Brekt gd /Se Bastuviken vik /Se Sagesmän förteckning (Isi) Backen f.d. sommarladugårdar
Bölet by Beckastjärnen myr Sagesmän förteckning (Isi) Backen backe
Bölet by *Bergen ön ö Sagesmän förteckning Backheden hed
*Bölet by Berggraven ägomark Sagesmän förteckning Backängen äng
Bölet by Berggrenstjärnen tjärn Sagesmän förteckning Badfiskviken vik
*Bölet by Berghamn ö Sagesmän förteckning Badstutjärnen tjärn
Bölet by Berghamnberget berg Sgaesmän förteckning Badstuviken vik
Bölet by Berghamnklippan udde Sagesmän förteckning Baki Dalen lindor
Bölet by Berghamnklippan klippa Sagesmän förteckning Bakuträskbäcken bäck
Bölet by Berghamnklippan klippa el. rev Sagesmän förteckning Bakuträsket träsk
Bölet by Bergmellan dalgång Sagesmän förteckning Bakuträsket sjö
Bölet by Bergmellanberget berg Sagesmän förteckning Bakuträskheden hedland
Bölet by Bergmellanheden hed Sagesmän förteckning Bakuträskholmarna holmar
Bölet by Bergmyran myr Sagesmän förteckning Bakviken vik
Bölet by Bergnäsberget berg Sagesmän förteckning Bakviken vik
Bölet by Bergnäset strandområde Sagesmän förteckning Banan järnväg
Bölet by Bergnässkatan strandområde Sagesmän förteckning Bastabacken åkerteg
Bölet by Bergnästjärnen tjärn Sagesmän förteckning Bastaberget berg
Bölet by Bergnäsänget udde Sagesmän förteckning Bastabergsveget svacka
Bölet by Bergselet lugnvatten Sagesmän förteckning Bastaheden hed
Bölet by Bergstjärnen tjärn (Isi) Alex gård Bastaholmen holme
Elins gd /Se Bergtjärnen tjärn (Isi) Alfred gård Bastaholmen holme
Emils gd /Se Bergviken vik (Isi) Alfred gård, hemmandel Bastuhålet trång forsbildning
Engströms gd /Se Bergöfjärden fjärd (Isi) Alfreds gård Bastahålet fors
Fattenborg by /Se Bergöfjärden fjärd Algrundet Saknas Bastategen kornteg
Filips gd /Se Bergön ö Iså Annarsidan byadel=lappvik Bastaträskberget berg
Fina gd /Se Bergön ö (Isi) Ante gård Bastaträsket träsk
Flakaträsk, Västra by /Se Bergön halvö (Isi) Ante gård Bastaträsket träsk
Forsbergs gd /Se Bergön ö Näro-Ant(e) gd Bastaudden udde
Forsbyn bydel /Se Bettnäsgrundet grund Ant-Olovs gd Bastaudden udde
Forsen by Binberget berg (Isi) Antons försvunnen lägenhet Bastaugnen vik
Furunäset gårdar /Se Binrumpan del av Hällmyran (Isi) August gård Bastaviken vik
Gallbergsträsk by /Se Binstranden strandområde (Isi) August gård Bastaören stenrev
Grannäset gd /Se Bjumismyran sankmark (Iså) Backen gård Bastedan eda
Grundforsbacken by /Se Bjumisträsket sjö (Uppi) Backen gård Bastuberget berg
Grundforsen by /Se Bjumisträsket sjö /Se (Isi) Backen läg. Bastuedan eda
Harabacken gd /Se Bjumisån å (Isi) Backen gård Bastuholmen sjöholme
Hataträsk gd /Se Bjurtjärnarna tjärnar (Isi) Backen gård Bastuholmsundet sund
Hatten gård /Se Bjurtjärnbäcken bäck Backen gd Bastuhålet trång forsbildning
Hermans gd /Se Bjurtjärnbäcken bäck (Isi) Backen gård, hemmansdel Beckaträdet odl. mark
Holmsel gd /Se Bjurtjärnen tjärn (Uppi) Backen gård Berggrens-tjärnen tjärn
Ingemarsby by Bjurtjärnen, Inre tjärn (Isi) Backen gård Berghamnberget berg
Ingemarsby by Bjurtjärnen, Yttre tjärn (Isi) Backen gård Berghamnen ö
Ingemarsby by Bjässan holme (Uppi) Backen gård Berghamnklippan stenholme
Ingemarsby by Björkarna sankmark (Isi) Backen gårdar Bergliden del av berg
Ingemarsby by Björkarna terräng ? Backen gård Bergmellan skogsområde
Ingemarsby by Björkgrundet holme (Ini) Backen (el. Inibacken ?) gård Bergmellan land
Ingemarsby by Björkholmen holme (Isi) Backen (el. Isibacken?) gård (Isi) Bergmellanheden hed
Ingemarsby by Björkholmen holme (Iså) Bastaheden gård Bergmyran myr
Ingemarsby by Björkiträsket sjö (Isi) Beckas gård Bergmyran myr
Ingemarsby by Björkiträskheden terräng Beckas gd Bergmyran myr
Ingemarsby by Björklandet skogsområde (Isi) Berg lägenhet Bergnäsberget berg
Ingemarsby by Björklandtjärnen tjärn (Isi) Bergdahls lägenhet ? Bergnäsberget berg
Ingemarsby by Björkmyran myr (Uppå) Berget gård Bergnäset halvö
Ingemarsby by Björkskäret holme (Iså) Berget gård Bergnäset udde
Ingemarsby by Björkskataberget berg (Isi) Berggren gård Bergnäset strandsträckning
Ingemarsby by Björksvedjen skogsområde Berghamn kronolägenhet Bergnäsgrunden holmar
Ingemarsbyn by Björkträskmyran myr Bergnäs bebyggelse Bergnäsgrunden grund, kronohol.
Ingemarsbyn by Björkudden holme Bergnäsgrunden Saknas Bergnässkatan del av Bergnäset
Ingemarsby by Björnberget berg Bergträsk eller Västervik f.d. kronohemman ? Bergnässkatan udde
Ingemarsby by Björnberget triangelpunkt Bergträsk eller Västervik f.d. kronohemman ? Bergnässundet sund
Ingemarsbyn by Björnbäcken bäck (Isi) Bergvalls gård Bergnässundet sund
Ingemarsbyn by Björnbäcken bäck Bergögården gd Bergnästjärnen tjärn
Ingemarsbyn by Björndalen terräng Näro-Bergö-Nils gd Bergnästjärnen sjö
Ingemarsbyn by Björnstenen sten (Isi) Bettnäset gård, hemmansdel Bergnäsudden udde
Ingemarsbyn by Blackgrundet grund (Isi) Bin gård Bergnäsudden udde
Inigården gårdsnamn /Se Blackgrundet holme Bjumisträsk by Bergnäsänget äng
Isak gd /Se Bladagrässundet del av Starrsundmyrorna /Se Bjumisträsk by Bergselet sel
Isi inledande element i gårdsnamn /Se Bladagrässundet sank mark Bjumisträsk by Bergsgärdan gärda
Isi inledande element i gårdsnamn /Se Bladagräsudden udde /Se Bjumisträsk by Bergsheden hed
Isigården gårdsnamn /Se Blomkvist-Stormyran myr Bjumisträsk by Bergskärningen passage
Jakob gd /Se Blområet myrmark Bjumisträsk by Bergsmyran myr
Jank gd /Se Blåbärberget berg Isi-Björkmans gd Bergtjärn tjärn
Jotta (när-o Jotta) gd /Se Blåbärheden hed (Isi) Blomkvist gård Bergstjärnen tjärn
Jottas gd /Se Blåbärhedmyran myr (Isi) Blåsars gård Bergtjärnen tjärn
Kamlunge by Blågräsmyran myr (Isi) Bodarna gårdar Bergstjärnen tjärn
Kamlunge by Blåhällan holme Bodarna f.d. fäbodar Bergtjärnen sjö
Kamlunge by Blåmyrorna myrmark Bodarna f.d. fäbodar Bergtjärnen sjö
Kamlunge by Blåsarhedarna terräng (Isi) Bodarna fäbodar Bergträsket skogssjö
Kamlunge by Blötviken vik (Isi) Bodarna fäbodar Bergträsket träsk
Kamlunge by Bocktjärnen tjärn, småsel (Isi) Bogrens gård Bergträsket träsk
Kamlunge by Bocköfjärden fjärd (Isi) Bond(e) gård Bergviken vik
Kamlunge by Bockön ö Bondeborg gårdar Bergviken sjövik
Kamlunge by Bockön ö Bondeborg hemman Bergviken, Stora vik
Kamlunge by Bodbäcken bäck Bondersbyn by Bergviken, Stora vik
Kamlunge by Bodholmen holme Bondersbyn by Bergänden del av Västannäsberget
Kamlunge by Bodmyran myr Bondersbyn by Bergöberget berg
Kamlunge by Bodmyran myr Bondersbyn by Bergöberget berg
Kamlunge by Bodmyran myr Bondersbyn by Bergöfjärden fjärd
Kamlunge by Bodmyran myr Bondersbyn by Bergön ö
Kamlunge by Bodmyran myr /Se Bondersbyn by Bergön ö
Kamlunge by Bodmyrkölen skogsområde Bondersbyn by Bergön ö
Kamlunge by Bodrå terräng Bondersbyn by Bergön sjöholme
Kamlunge by Bodtjärnen tjärn Bondersbyn by Bergösund sund
Kamlunge by Bodänget udde Bondersbyn by Bergösund sund
Kamlunge by /Se Bodön udde /Se Bondersbyn by Biet undervattensgrund
Kamlunge by /Se Bodöberget höjd Bondersbyn by Bindberget bergshöjd
Kamlunge by /Se Bodöbäcken bäck Bondersbyn by Bindberget berg
Kamlunge by /Se Bodögärdan ägomark Brattlandet byadel Bindberget berg
Kamlunge by /Se Bodön halvö Brattlandet by Binstranden slåtter
Kamlunge by /Se Bodöudden udde Bredträsk bebyggelse Bjumisheden hedland
Kosjärv by /Se Bodöviken vik Bredträsk gård Bjumismyren myr
Krispins gd /Se Bondersbyholmen holme Bredträsk gård Bjumismyren myr
Kälvfors gårdar /Se Bottniska viken Saknas Bredträsk gård Bjumisträsket sjö
Kälvågårdarna gårdar /Se Brantmyran myr Bredträsksund gård Bjumisträsket uppgrundad sjö
Lagn(a)träsk gd /Se Brantmyrheden skogsmark Bredträsk eller Bredträsksund gård Bjumis-vägen gångstig
Lappträsk, Stora by /Se Brattforsen fors Bredträsk eller Bredträsksund gård Bjumisån å
Lindbäcks gd /Se Brattmyran myr (Isi) Bredträsket namn på gård Bjurtjärnarna tjärnar
Lindgrens gd /Se Brattmyrhedarna hed Bredträsksund gård Bjurtjärnarna småsjöar
Lindgrens gd /Se Braxenviken vik Bredviksskatan gård Bjurtjärnbäcken bäck
Lundströms gd /Se Braxenvikudden udde (Isi) Bredviksskatan gård Bjurtjärnbäcken bäck
Långsel gårdar /Se Breddabäcken bäck Bredviksudden by Bjurtjärnen tjärn
Långsel by /Se Breddabäcken bäck (Isi) Brekt gård, hemmansdel Bjurtjärnen sjö
Långträsk gd /Se Bredforsen fors (Isi) Brita-Lena stuga Bjurtjärnheden hedland
Marieberg gårdar /Se Bredmyran, Norra myr (Isi) Brita-Lisa lägenhet? (Isi) Bjässan holme
Mjölafors gd /Se Bredmyran, Södra myr (Iså) Brobacken gård, hemmansdel Bjässen holme
Mjölan gd /Se Bredskär ö Bruket del av by Bjärsholmen holme
Modig gd /Se Bredskär ö Bruksbacken gårdar Björkgrundet holme
Morjärv samhälle /Se Bredträskberget berg (Isi) Brännvalls lägenhet Björkgrundet skär
Morjärv stationssamhälle /Se Bredträskberget berg (Ini) Bränslet gård Björkgrundet sjöholme
Morjärv by /Se Bredträsket sjö /Se (Isi) Burnäset gård, hemmansdel Björkgrundet Saknas
Morjärv by /Se Bredträsket sjö Bygdenäs el. Bunäs gård Björkholmen holme
Morjärv by /Se Bredträskmyrorna myr (Isi) Byn gård Björkholmen holme
Morjärv, Ytter-,Yttre by Bredträskmyrorna myrar Bärnäsgrunden, se Bergnäsgrunden Saknas Björkholmen holme
Morjärv, Ytter-, Yttre by Bredviken vik Böle namn på by Björkiträskheden hed
Morjärv, Yttre, Ytter- by Bredviken vik Bölsbyn, se Törböle by Björkmyran slåtter
Morjärv, Yttre, Ytter- by Bredvikskatan udde (Isi) Dalen försvunnen gård och hemman Björkskataberget berg
Morjärv, Yttre, Ytter- by Bredviksudden udde (Iså) Dalen gård Björkskatan udde
Morjärv, Yttre, Ytter- by Bredänget udde (Uppi) Dalen gård Björkskäret holme
Morjärv, Yttre, Ytter- by Brinkhedarna terräng (Uppå) Dalen lägenhet? Björksvedjan plats
Morjärv, Yttre, Ytter- by Britamyran myr Daludden gårdar Björksvedjan berg
Morjärv, Yttre, Ytter- by Brudstolen udde (Isi) Daludden gård (eller lägenhet ?) Björkträsket träsk
Morjärv, Yttre, Ytter- by Bruksberget berg Dammen gårdar Björkträsket träsk
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändavaklubben udde (Isi) Dammet gård Björkträsket sjö
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändavan vik Dammen gård Björkudden slåtter, rånning
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändavatjärnen tjärn (Isi) Dammrötan gård Björkuddvarböttnen plats
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändberget berg (Isi) David gård Björkuddvarböttnet plats
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändhedarna hed (Isi) David gård Björnberget berg
Morjärv, Ytter-, Yttre by Brändhedarna hedmark (Isi) Drugge gård Björnberget berg
Morjärv, Yttre, Ytter- by Brändheden hed (Isi) Drugge gård Björnbergsmyren myr
Morjärv, Yttre, Ytter- by Brändheden hed (Isi) Drugges gård Björnbäcken bäck
  Brändlandberget berg Dödmanhuvudena Saknas Björnbäcksvedjan skogsområde
  Brändskatamyran myr (Iså) Edet gård Björndalen dal
  Brändudden udde (Isi) Ejnars gård Björnholmdjupet vattenområde
  Brändudden udde (Isi) Elins gård Björnholmsgrunden grund
  Bränduddforsen fors (Isi) Emils gård Bladoggrässundet del av Starrsundmyrarna
  Bränduddmyran myr (Isi) Engströms gård Bladoggräsudden udde
  Brännbergsmyran myr Fattenborg, se 1 Långsel eller Fattenborg by Blecksrået myr
  Brännmyran myr (Isi) Filips gård Blockgrundet holme
  Brännvinstjärnbäcken bäck (Isi) Fina gård Blåbärberget berg
  Bränseln skogsbrandplats (Isi) Fiskars gård Blåbärheden hed
  Bränslet skogsbrandplats Flakaträsk gård Blåbärsheden hed
  Burbäcken odling Flakaträsk, Västra gårdar Blågräsmyran, Lilla myr
  Burnäset ägomark Flakaträsk, Västra gårdar Blågräsmyren, Lilla myr
  Burnäsudden udde Flakaträsk, Västra gårdar Blågräsmyran, Stora myr
  Byträskbäcken bäck Flakaträsk, Västra gårdar Blågräsmyren, Stora myr
  Byträsket träsk Flakaträsk, Östra gård Blågräsmyran, Stora myr
  Byträsket sjö Flakaträsk, Östra anhalt Blågräsmyrorna myrar
  Byviken vik (Isi) Fors gård Blågrästjärnarna tjärnar
  Båsbäcken bäck (Isi) Forsbergs gård Blåhällan Saknas
  Båsbäcken bäck Forsby-bodarna f.d. fäbodar Blåmyrarna myrar
  Båsbäcken bäck Forsbyn by Blåsarhedarna hedar
  Båthusedan eda /Se Forsbyn by Blåsarhedarna hedar
  Båtöfjärden fjärd (Iså) Forshuvudet gårdar eller torp Blåsjön del av Flakaträsket
  Båtöfjärden fjärd Framabacken gd Bläcksråmyran myr
  Bäckgärdan odling (Isi) Framibyn gård Blötviken vik
  Bäckmyran myr (Isi) Framigården gård Blötviken vik
  Bäckmyran myr (Isi) Framigården gård Bockholmen holme
  Bäcknäset näs (Isi) Framigården gård Bockstenen grund
  Bäckviken vik (Isi) Framigården gård Bockstengrynnan grund
  Bänkmyran myr Framigården f.d. namn på gård Bocköfjärden fjärd
  Bäckänget äng (Isi) Framigården gård Bockön holme
  Bäckänget äng (Isi) Framigården gård Bockö sjöholme
  Bölsbäcken bäck (Isi) Framigården gård Bockösundet sund
  Bölsbäcken bäck Framigård-hemmanet hemman Bodarna plats för fäbodar
  Bölsmyran myr (Isi) Framigärda gård Bodberget berg
  Bölsmyran myr Frami-Holmen byadel Bodberget hed
  Bölsmyran ägomark Frami-Holmen byadel Bodholmen holme
  Bölstjärnen tjärn Framistugun gård Bodholmen ö
  Bölsträsket sjö (Isi) Framiudden gård Bodmyren myr
  Börstholmsgrunden grund Framiudden gd Bodmyren myr
  Dalen ägomark (Isi) Framme gård Bodmyran myr
  Dalen odling (Isi) Framåbacken gård Bodmyren myr
  Dalgrundet udde Framåbacken gård Bodmyran myr
  Dalmyran myr (Isi) Frans lägenhet Bodmyrheden hed
  Daludden udde (Isi) Frimodig gård ? el. läg. ? Bodmyrheden hed
  Dammbäcken bäck (Isi) Furunäset gårdar Bodmyrkölen skogsås
  Dammforsen fors Fåröholmarna Saknas Bodnäset udde
  Dammforsen fors Fällersta Saknas (Isi) Bodrå äng
  Dammheden skogsmark Gallbergsträsk gårdar Bodråängen äng
  Dammrötan terräng ? Gallbergsträsk skogsby Bodröjningen slåtter
  Dammrötan terräng Gallbergsträsk skogsby Bodtjärnen tjärn
  Dammselet sel Gallbergsträsk skogsby Bodtjärnen skogssjö
  Dammselhedarna terräng Gallbergsträsk skogsby Bodtjärnlandet skogsland
  Dammselmyran myr Galbergsträsk Saknas Bodtjärnlandet hedland
  Dammyran, Inre- myr (Isi) Gammelberget gård, hemmandel Bodvallen plats
  Dammyran, Yttre myr (Isi) Gammelbäck gård, läg., hemmansdel Bodvallen sommarladugårdar
  Degerberget höjd (Isi) Gammelholmen gård Bodängesudden udde
  Degerberget triangelpunkt (Uppi el. Isi) Gammelliden gård Bodänget äng
  Degermyran myr (Isi) Gammelstugun gård Bodöberget berg
  Degermyran myr (Isi) Garvars gård Bodöberget berg
  Degermyran myr Granberg kronohemman Bodögärdan odl. mark
  Degermyran myr Grankullen gård Bodöheden hed
  Degermyrorna myrmark Grannäs gård Bodön del av Rånön
  Degermyrbäcken bäck Grannäset gård Bodön udde
  Degermyrtjärnen tjärn (Isi) Grannäset gård Bodötjärn tjärn
  Diupåhsholmen, se Djupbäcksholmen holme Granträsk gårdar Bodötjärnen tjärn
  Djupbäcken bäck (Isi) Granträsket gårdar Bodöudden udde
  Djupbäcksholmen holme Grundforsbacken skogshöjd Bodöudden udde
  Djupbäcksholmen holme Grundforsbacken by Bodöuddviken sjövik
  Djupbäcksudden udde Grundforsbacken by Bodövikberget berg
  Djupnäsudden udde Grundforsbacken by Bodöviken vik
  Djupskataviken vik Grund norr om Likskär, se 1 Björkgrundet Saknas Bodöviken sjövik
  Djupträskbäcken bäck Grund vid Blåhällan Saknas Bodövikvägen väg
  Djupträsket träsk (Isi) Gråhällberget gård Bond-Söråskogen rånning, slåtteräng
  Djupträsket sjö Iså Gårdarna byadel Bordänget äng
  Djupträsktjärnen tjärn (Isi) Gården (eller Isigården ?) gård Botten grynna
  Djupviken vik (Ini) Gården (el. Inigården ?) gård Bottenviken hav
  Djupviken vik (Isi) Gården gård Bottnarna ängar
  Djupviken vik (Isi) Gården (el. (Isi) Isigården ?) gård Bottniska viken, se Bottenviken del av Östersjön
  Djupviken vik (Isi) Gården (eller Isigården) gård Brahällkolbottnarna plats
  Djupviktjärnen tjärn (Uppi) Gården lägenhet Brantheden hed
  Dockholmen holme (Uppi) Gärda gård Brantheden hed
  Dragmyrorna myrmark (Isi) Gärdan gård Brantmyran myr
  Dragmyrronningen myrmark (Isi) Gärdan lägenhet, (gård) Brantmyran myr
  Druggmyran myr Görjegrundet och ett mindre grund,se 1 Nätigrundet Saknas Brantmyrheden hed
  Dymyran uppodlad myr Hagalund gård Brantuddsvedjan äng
  Dynan terräng Hagalund torp Brattlandsheden hed
  Dyndalen terräng (Isi) Hammars gård Brattlandsvägen kärrväg
  Dynviken sank mark ? (Isi) Hammers gård Brattmyran myr
  Däppet svacka /Se (Isi) Harabacken namn på gård Brattmyran myr
  Däppet sänka /Se Hataträsk gård Brattmyrhedarna hedar
  Dödmanhuvudena grund Hataträsk gård Braxenvarpet ängar
  Dödmanvikberget triangelpunkt Hataträsk gård Braxenviken vik
  Dödmanviken vik Hattaåsen banvaktstuga Braxenvikudden udde
  Dödmanvikudden udde (Uppi) Hatten gård Bredforsen fors
  Edet halvö (Isi) Heden försvunnen gård Bredmyran myr
  Edet halvö /Se (Uppi) Heden gård Bredmyren l. Bredmyrarna myrmarker
  Edet udde (Isi) Heden gård Bredmyrorna myrar
  Edsviken vik (Isi) Heden gård Bredskäret holme
  Edsviken vik /Se (Uppi) Heden gårdar Bredskärsstenen grund
  Eliasänget äng (Uppi) Heden gård Bredsundet sund
  Empobacken höjd (Uppi) Heden läg. ?, gård Bredträsken träsk
  Empomyran myr (Iså) Heden gård Bredträsket sjö
  Empoträsket sjö (Ini) Heden gård, hemmansdel Bredträsket sjö
  Enagrundet grund Heden gårdar Bredträskberget berg
  Enrisgrundet grund (Isi) Heden gård Bredträskmyran myr
  Entalleholmen höjd, förr holme /Se (Iså) Heden gård Bredträskvägen gångstig
  Erik-Bensamyran myr (Isi) Hedgärdan gård Bredviken vik
  Erikberget berg (Isi) Hellmans gård Bredviken vik
  Erikberget berg (Isi) Hellmans gård Bredviken vik
  Erikbergsmyran myr (Isi) Henrik gård, hemmansdel Bredviksmyrarna myror
  Erikbergsmyran myr (Isi) Hermans gård Bredviksskatan udde
  Erikrå myr (Isi) Hermans läg. (gård) Bredängen äng
  Erikören holme Hisso Kalven byadel Bredängen myrmark
  Fagerören udde (Isi) Hjelte gård Brekt-tjärn tjärn
  Falkberget berg (Isi) Hjelte lägenhet ? Brinkhedarna hedar
  Fallet fall(?) Hjältestorp Saknas Brinkheden hed
  Falviken vik Holmar Saknas Brinkhedmyran myr
  Falviktjärnen tjärn Holmar Saknas Britabäcken bäck
  Femtetjärnen tjärn Holmar Saknas Britamyran myr
  Finngärdan skogsområde Holmen del av by Britamyran myr
  Finnholmen holme Holmen gård Britamyren myr
  Finnronningen odling (Isi) Holmen gård, hemmansdel Brogärdan äng
  Finnviken f.d. vik? (Isi) Holmen gård Brogärdan odl. mark
  Finnvikgraven bäck Holmen byadel Bruket ångsåg och vattensåg
  Finnvikmyran myr Holmen gård Bruksbacken backe
  Finnvikudden f.d. udde? (Uppi) Holmen gård Bruksberget berg
  Fiskarholmen holme (Iså) Holmen gårdar Bruks-Söråskogen rånning, slåtteräng
  Fjålasträsket sjö Holmsel gård Brändavagrundet holme
  Fjällnäsheden hed Holmsel gård Brändavagrunden smågrund
  Fjällnäsviken vik Holsterörarna Saknas Brändavaklubben halvö
  Fjärden fjärd Huvögrunden Saknas Brändavaklubben strandområde
  Fjärdetjärnen tjärn Huvön, se 1 Huvön Stora Saknas Brändavan vik
  Fjärdsbäcken bäck Huvön Lilla Saknas Brändavan udde
  Fjärdsgrundet holme Huvön Stora Saknas Brändavan udde
  Flakaberget berg Huvön Södra, se 1 Huvön Lilla Saknas Brändavan avbränt område
  Flakaberget berg (Isi) Hägnudden gård Brändavatjärn tjärn
  Flakabergtjärnen tjärn (Isi) Hägnaden gård Brändavatjärnen tjärn
  Flakalandet skogsmark (Isi) Hägnan läg., gård Brändavaträsket tjärn
  Flakalandet sankmark (Isi) Högbacken gård Brändavaträsket tjärn
  Flakanäsberget berg Idbäcken hemman Brändavaviken vik
  Flakasanden strandområde Idbäcken hemman Brändavaviken sjövik
  Flakatjärnen tjärn Inett byn del av Västannäs Brändberget berg
  Flakaträskbäcken bäck Inett byn byadel Brändbergmyran myr
  Flakaträsket sjö (Isi) Inibyn gård (Iså) Brändet del av skogsområde
  Flaragrynnorna grund (Isi) Inibyn gård Brändforsen fors
  Flarkmyran myr (Isi) Inigården gård Brändhalsen äng
  Flarkmyran myr (Isi) Inigården gård Brändhedarna hedar
  Flarkmyran myr Inigården läg.?, gård Brändheden hedland
  Flarkmyran myr (Isi) Inigården gård Brändheden hed
  Flarkmyrbäcken bäck (Isi) Inigården gård Brändholmen myrholme
  Flarkmyrbäcken bäck (Isi) Inigården gård Brändlandberget berg
  Flockgrundet holme (Isi) Inigården gård Brändlandberget berg
  Flokgrundet grund (Isi) Inigården gård Brändlandbergmyrarna myrar
  Flokgrundet holme /Se (Isi) Inigården gård Brändlandbergmyrorna myrar
  Flottgrundet grund (Isi, När) Inno gård Brändlandbergmyrorna myrar
  Flyttjestugan plats /Se Ipigården gd Brändlandet åker
  Forsberget berg (Isi) Isak gård Brändlandet skogsmark
  Forsberget berg (Isi) Is(s)atill gård Brändlandsmyrarna myrar
  Forsberget höjd (Isi) Isigården gård Brändlavtjärn tjärn
  Forsberget triangelpunkt (Isi) Isigården gård Brändskatamyren myr
  Forsbergsmyran myr Isigården gård Brändskataudden udde
  Forsbodforsen fors (Uppi) Isigården gård Brändudden slåtter
  Forsboudden udde (Isi) Isigården (el. Isi Gården?) gård Brändudden udde
  Forslundstjärnen tjärn Isso Viken gård Brändudden äng
  Forsnäset skogsmark (Isi) Jakob gård Bränduddforsen fors
  Forsnäset skogsområde (Isi) Jakobssen lägenhet (nu borta) Brännuddforsen fors
  Forsviken vik (Isi) Jank gård Bränduddviken vik
  Forsviken vik (Isi) Jannes gård Bränholmsmyran myr
  Fransgrundet grund (Isi) Jan-Ols gård Brännlandstjärn, se Lappmyrtjärnarna tjärn
  Fräkenmyran myr Jan-Ols gd Brännudden udde
  Fräkenmyran myr Johannisro gård Brännvisntj., St. o. L. Saknas
  Fräkenmyran myr (Isi) Johan Fredriks lägenhet Brännvinstjärnarna sjöar
  Fräkenmyrbäcken bäck (Isi) Johan-Henders gård Brännvinsträsken träsk
  Fräkenmyrsträckan terräng (Isi) Johan-Pet gård Brännvinsträsken träsk
  Fräkenrå odling Jahannisro gård Brännvinsträsket, yttre del av Brännvinsträsken
  Fräkentjärnen tjärn (Isi) Johans gård Brännvinsträsket träsk
  Fräkenviken vik (Isi) Johans försvunnen lägenhet Brännvinsmyran myr
  Fräkenvikmyran myr Näro-Jotta gd Brännvinsträskbäcken bäck
  Fräknemyran myr (Isi) Jottas gård Bränslan lindor
  Fräknesmyran myr (Isi) Jöns gård, hemmansdel (Iså) Bränslan skogsparti
  Fräknesmyran myr (Isi) Jöns gård Bu(r)bäcken bäck
  Fräknesviken vik (Isi) Kall nu försv. gårdsnamn Burbäcken förr namn på Varpuddbäcken
  Fräknesvikudden udde (Isi) Kall gård Burlandet strand
  Frängsan myr Kallskären Saknas Bunäset, se Burnäset udde
  Frängsan odling (Isi) Kalvsträsket el. Korsträsket gård Bu(r)näset udde
  Frängsbäcken bäck Kamlunge by Burnäsbäcken bäck
  Frängsmyran myr Kamlunge by Burnäset udde
  Frängsmyran myr Kamlunge by Burnäsudden udde
  Frängsmyran myr Kamlunge by Bu(r)näsuddviken vik
  Frängsmyran myr Kamlunge by Burträsken träsk
  Frängsmyran myr Kamlunge by Buträsket, se Bysträsket sjö
  Frängsmyran delvis uppodlad myr Kamlunge by Byatjärnen tjärn
  Frängsmyran myr Kamlunge by Byggnadsplatsen sjövik
  Frängsmyrbäcken bäck Kamlunge by Byggningsplatsen plats
  Frängstjärnen tjärn Kamlunge by Byträskbäcken bäck
  Frängsudden udde Kamlunge by Byträsket träsk
  Fursmyrorna myrmark Kamlunge by Byträsket sjö
  Furuberget berg Kamlunge by Byträsket sjö
  Furuberget höjd Kamlunge by Byträsket sjö
  Furuholmen, se Lägenö-Furuholmen ö Kamlunge by Byviken vik
  Furuholmen, se Skogs-Furuholmen ö Kamlunge by Byxtjärnen sjö
  Furuholmen holme Kamlunge by Byänget slåtter
  Furuholmen holme Kamlunge by Bådaren grund
  Furuholmsgrundet holme Kamlunge by Båtskärsberget berg
  Furulandet terräng Kamlunge by Båsbäcken bäck
  Furulandmyran myr Kamlunge by Båtholmen holme
  Furulandmyrbäcken bäck Kamlunge by Båtholmen holme
  Furuskatabäcken bäck Kamlunge by Båthusidun eda
  Furutjärnen tjärn Kamlunge by Båtöfjärden fjärd
  Furutjärnmyran, Inre myr Kamlunge by Bäckarna ängar
  Furutjärnmyran, Yttre Saknas Kamlunge by Bäcken. se Ökvattenbäcken vattendrag
  Furuträsket sjö Kamlunge by (Ini) Bäcken slåtter
  Furuträskheden hed Kamlungeedet Saknas Bäcken bäck
  Furuån å Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter ?) (Uppi) Bäcken slåtteräng
  Fusmyran myr Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter ?) Bäcken bäck (och äng?)
  Fusmyran myrar /Se Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter ?) Bäcken bäck
  Fårholmen halvö Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter) Bäcken bäck
  Fårholmen holme Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter) Bäckheden hedland
  Fårhägnudden udde Kamlungeträsk eller Rågraven gårdar (lägenheter) Bäckmellan landområde
  Fårudden udde (Isi) Kammars gård Bäckbron(?) Saknas
  *Fåröarna öar (Isi) Kammars gård Bäckbron bro
  Lilla Fårön ö (Isi) Kanons backstuga Bäckbron bro
  Stora Fårön ö (Isi) Kanons-torpet läg. Bäcken, isi äng
  Fällmyran myr (När honom) Karl gård Bäckmyran myr
  Följet grund (Isi) Karbins gård Bäckmyran myr
  Galberget berg (Isi) Karl-Johans backstuga Bäckmyran myr
  Galberget triangelpunkt (Isi) Karl-Johans lägenhet Bäcknäset udde
  Galbergsträsket sjö Karsträsk fst Bäckrånningen slåtter
  Galbäcken bäck (Isi) Kemi el. Kimi lägenhet Bäcksmolet slåtter, »rådd»
  Galbäcken bäck (Isi) Kimbäcken gård, hemmansdel Bäckviken vik
  Galbäcken bäck (Uppi) Klarins gård Bäckviken sjövik
  Galbäcken bäck (Iså) Klickernäset gård Bäckviksbäcken bäck
  Galbäckmyran myr (Iså) Klubben gård Bäckänget äng
  Galbäckmyran myr (Isi) Klämmars lägenhet (gård) Bänkmyran myr
  Gallberget berg /Se (Uppi) Knabben gård, läg.? Bänkmyren, Lilla myr
  Gallbergsträsket träsk /Se (Uppi) Knabben gård el. lägenhet ? Bänkmyren, Stora myr
  Galten holme (Iså) Knocken gård, hemmansdel Bäverskogen äng
  Galtviken vik (Isi) Knut gård Bölsbäcken bäck
  Gammalbodmyran myr (Isi) Knösarna gårdar Bölsbäcken bäck
  Gammaldalmyran myr (Isi) Knösen gård el. läg. Bölsmyran myr
  Gammalhusgrundet ö Knösen gård Bölsmyren myr
  Gammalmyrbacken backe (Isi) Kocke gård Bölsmyran myr
  Gammalvinet plats /Se Kosjärv by Bölstjärnen, Tjärnen tjärn
  Gammelbåtvägen väg /Se Kosjärv by Bölsträsket träsk
  Gammeldammronningen vall Kosjärv by Bölsträsket träsk
  Gammelgrundet, Norra holme Kosjärv by Bölsträsket utvidgning av Töreån
  Gammelgrundet, Södra holme Kosjärv by Bönhusbacken gårdsbacke
  Getskär ö Kosjärv by Cyprusgrundet undervattensgrund
  Getskärsgrynnan grund (Isi) Krispins gård, hemmansdel Dalaro sjöholme
  Getskärsstenen klippa (Isi) Krispins gård Ddalbacken åkerteg
  Getskärsviken vik (Isi) Krist gård Dalbacken odl. mark
  Getudden udde   Dalen upplagsplats
  Gillermyrorna myrmark   (Ini) Dalen skogsområde
  Girusmyran myr   Dalgrundet udde
  Girusmyran myr   Dalgrundet sjöholme
  Globäcken bäck   Dalgärdan lindor?
  Glon slåttermarker /Se   Dalheden, Dalhedarna hedland
  Gloänget slåtter /Se   Dalknösen skogshöjd
  Gloänget odling   Dalstycket teg
  Granbergssvedjen skogshöjd   Daludden udde
  Granden slåttermarker /Se   Dalänget slåtter
  Grandheden hed   Dammberget berg
  Granholmen holme   Dammbäcken bäck
  Granholmen holme   Dambäckrånningen slåtter
  Granholmen holme   Dammheden hed
  Granholmen terräng   Dammrötet äng
  Granholmen holme   Dammselet sel
  Granholmselet lugnvatten   Dammselbrändet skogsland
  Granholmsviken vik   Dammselhedarna hedar
  Grannäset näs   Dammselmyran myr
  Granskatagrunden grund   Dammudden udde
  Granskatan strandparti   David-rådden slåtter
  Granskäret skär   Degerberget berg
  Granskäret skär   Degerberget berg
  Grantjärnen tjärn   Dagerberget berg
  Granträsket sjö   Degerberget berg
  Granträsket sjö   Degerberget berg
  Granträskforsen fors   Degerberget berg
  Grandviken vik   Degermyran myr
  Grandvikudden udde   Degermyran myr
  Granån å   Degermyran myr
  Gravatjärnberget berg   Degermyran myr
  Gravatjärnen tjärn   Degermyran myr
  Gravbäcken bäck   Degermyren myr
  Gravbäcken bäck   Degermyren myr
  Gravbäcken bäck   Degermyren myr
  Gravbäcken bäck   Degermyran myr
  Graven bäck   Degermyrbäcken bäck
  Gravmyran ägomark   Degermyrorna myrar
  Gravtjärnmyran myr   Degermyrtjärnen tjärn
  Grepören holme   Degertjärnen tjärn
  Grisselklubben holme   Degerträsket träsk
  Grotbäcken bäck   Djipuskatan udde
  Groven svacka /Se   Djugrabacken backe
  Grunden sank mark   Djupbäcken bäck
  Grundforsbäcken bäck   Djupbäcksberget berg
  Grundforsbäcken bäck   Djupbäcksholmen holme
  Grundforsen fors   Djupbäckslandet strand
  Grundträdorna ägomark   Djupbäckstjärnen, Stora och Lilla tjärnar
  Grundträsket vik   Djupesbäcktjärnen, Stora tjärn
  Grundträskån å   (Stora) Djupesbäcktjärnen tjärn
  Grundträskån å   Djupbäcksudden udde
  Gräsgrynnan holme   Djupesholmen, se Djupbäcksholmen holme
  Gräsholmen holme   Djupisträsket, Stora och Lilla träsk
  Gräsvarpgrynnan grund   Djupnäsudden udde
  Gräsviken vik   Djupskatan, se Djipuskatan udde
  Gräsören udde   Djupskatan udde
  Gubbgärdberget berg   Djupträsket träsk
  Gubbrevet udde   Djupträsket sjö
  Gubbviken vik   Djupträsket träsk
  Gulogmossamyran myrar /Se   Djupträskbäcken bäck
  Gulogmossamyran myr /Se   Djupträsktjärnen tjärn
  Gultmyran myr   Djupträsktjärnen tjärn
  Gungsbäcken bäck   Djupudden udde
  Gungsforsen fors   Djupviken vik
  Gungsträsket sjö   Djupviken vik
  Gålamossamyran myr   Djupviken vik
  Gårdsviken vik   Djupviken vik
  Gårmyran myr   Djupviken vik
  Gåstjärnen tjärn   Djupviktjärn tjärn
  Gåsänget äng   Djupåsen berg
  Gäddträskberget berg   Djupåsholmen holme
  Gäddträskbäcken bäck   Djupåsholmen, se Djupbäcksholmen holme
  Gäddträsket sjö   Dockholmen holme
  Gäddträskmyran myr   Dragmyrberget berg
  Gäddträskåsen ås   Dragmyrorna myrar
  Gäddviksänget ängsmark   Dragmyrrånningen slåtter
  Gärdmoåselet sel   Druggmyran myr
  Gärsträskbrändet terräng   Drävjan el. Dvärjen svacka
  Gärsträskbäcken bäck   Drävjeviken vik
  Gärsträsket sjö   Dyn myr
  Gärsträsktjärnen tjärn   (Iså) Dynan berg
  Gärsören holme   Dynan berg
  Görjestranden strandparti /Se   Dyndalen dalgång
  Hagamyran myr   Dyndalen dal
  Hagaviken vik   (Iså) Dynedet hed
  Halshamnen hamn?   Dynlångviken vik
  Halshamnsgrundet holme   Dynmyran myr
  Halstjärnen tjärn   Dynmyran myr
  Halstjärnmyran myr   Dynviken vik
  Halsängesholmen holme   Däppet svacka
  Hamnen vik   Däppet sänka
  Hampsänkberget höjd   Dödmanhuvudena stengrund
  Hampsänket tjärn   ?Dödmanskäret holme
  Hamptjärnen tjärn   Dödmanvikberget berg
  Hamptjärnen tjärn   Dödmanvikberget berg
  Hansbäcken bäck   Dödmanvikberget berg
  Hansbäcken bäck   Dödmanviken vik
  Haraberget berg   Dödmanviken vik
  Haraberget berg o. triangelpunkt   Dödmanviken sjövik
  Harabergslandet skogsmark   Dödmanviken sjövik
  Harabergslandet terräng   Dödmanvikudden udde
  Harabergslandet triangelpunkt   Dödmanörarna stengrund
  Harabergsmyran myr   Dödmanörarna stengrund
  Harabergsmyran myr   (Iså) Edet halvö
  Harabergsmyran myr   Edet, Iså (Uppå) Edet halvö
  Haragrundet grund   Edet, Iså (Uppå) Edet halvö
  Haragrundet udde   Ino(m) Edet äng
  Haragrundgrynnan grund   (Iså) Edet väg och ås
  Haraholmen holme   (Ini) Edet lindor
  Haraviken vik   (Isi) Eder, Edet körväg, vinterväg
  Haravikgrundet holme   Edsviken vik
  Harrbäcken bäck   (Isi) Edvägen stig och vinterväg
  Hatabergbäcken bäck   Eliasbacken skogsbacke
  Hataberget berg   Empobacken skogskulle
  Hatabergmyran myr   Empoberget, se Ämpttjärnberget berg
  Hatabergtjärnen tjärn   Empomyran myr
  Hatabäcken bäck   Empomyran myr
  Hatabäckmyran myr   Empomyren myr
  Hataträsket sjö   Empomyran myr
  Hataåsbäcken bäck   Empoträsket träsk
  Hataåsen skogsås   Empoänget äng
  Hataåsen ås   Enagrundet udde(?)
  Hataåstjärnen tjärn   Enagrundet grund
  Hattberget berg   Enavarpet varp
  Hattbergsdalen dal   Enaviken vik
  Hattbergsmyran uppodlad myr   Enkorånningen slåtter
  Hattbergsträsket sjö   Enrisgrundet holme
  Hattbergsviken vik   Enrisgrundet grund
  Hattmakarsmyran ägomark   Entalleholmen holme
  Hedarna hed   Erik-Bentsamyran myr
  Heden ägomark   Erikberget berg
  Hedmyrviken vik   Erikgrundet holme
  Hedudden udde   (Iså) Erik-Pers grund
  Heliänget odling   Erik-Persa-grundet grund
  Hemträsket sjö   Erik-rået slåtter
  Henrik-Andersakölen terräng   Eriks-Anton-rånningen slåtter
  Henrikforsen fors   Eriksberget berg
  Hjällnäset näs   Eriksbergsmyren myr
  Holkören holme   Eriksheden hed
  Holmarna holmar   Erikören holme
  Holmen ägomark   Erikören sjöholme
  Holmen halvö   Eriksören sjöholme
  Holmen holme   Estiudden udde
  Holmselet lugnvatten   Ettermyran myr
  Holmselforsen fors   Fagerören udde
  Holmviken vik   Fagerörnviken vik
  Holmhamnen hamn?   Fagerörnviken sjövik
  Holsterudden udde   Falkberget berg
  Holsterudden udde /Se   Falkberget berg
  Holsteröarna öar /Se   Fallmyran myr
  Holstret anhopning av storsten /Se   Falviken vik
  Hovlöskölen berg o. triangelpunkt   Falviken sjövik
  Hultet skogsbacke   Falviken sjövik
  Hultet skogsområde   Falvikgrundet grund
  Hultet terräng   Falviktjärn tjärn
  Hultet skogsmark   Falviktjärnen tjärn
  Husgrundet holme   Falvikudden udde
  Husmyran myr   Fartegen teg, åker
  Husmyrvägen väg   Fattenborgvägen gångstig och körväg
  Hustjärnen tjärn   Fattenborgvägen väg el. stig
  Husudden udde   Finnbacken odling
  Huvöberget triangelpunkt   Finnbacken teg
  Huvögrunden grund   Finnbacken åkerteg
  Huvön, Lilla ö   Finndiket dike
  Huvön, Stora ö   (Ini) Finnen tegar och lindor
  Huvön, Stora ö   Finngärdan delv. odlad mark
  Huvön, Stora ö   Finnholmen stenholme
  Stora Huvön ö   Finnröjningen slåtter
  Huvön, Stora och Lilla öar /Se   Finskan grynna
  Hyckelgärdviken vik   Finnviken, Lilla vik
  Hålbäcken bäck   Finnviken vik
  Hålbäcken bäck   Finnviken, Norra vik
  Hålmyran myr   Finnvikgraven dike
  Hålskatan terräng   Finnvikgrundet stenudde
  Hålskataviken vik   Finnvikmyran myr
  Häggholmen holme   Finnvikudden udde
  Häggholmen holme   Fjällnäsheden hed
  Häggholmsgrynnan holme   Fjällnäsviken vik
  Häggmansberget berg   (Ini) Fjärden vik
  Häggmanstjärnen tjärn   Fjärdetjärnen tjärn
  Häggmyran myr   Fjärdsbäcken bäck
  Hällberget berg   Fjärdsgrundet holme
  Hällberget berg   Fjärdsgrundet grund
  Hällberget berg   Fjölasträsket träsk
  Hällberget berg   Fjölåsträsket träsk
  Hällbergsmyrorna myrmark   Fladagrynnan grund
  Hällgrundet grund   Fladagrynnan grund
  Hällgrundet grund   Flakabergsgärdan åker
  Hällhamnen vik   Flakabergtjärnen tjärn
  Hällhamnskataberget, Stora berg   Flakabergstjärnen sjö
  Hällhamnskatagrynnorna holmar   Flakalandet hedland
  Hällhamnskatan udde   Flakalångmyren myr
  Hällhamnsskatan udde /Se   Flakamyrarna myrar
  Hällhamnskatatjärnen tjärn   Flakanäsberget berg
  Hällhamnskataviken vik   Flakanäset näs, udde
  Hällhamntjärnen myrmark   Flakasanden sandstrand
  Hällholmen holme   Flakasandhällan hälla
  Hällklippviken vik   Flakasandudden udde
  Hällkläppen skogsområde   Flakatjärnen tjärn
  Hällkläppmyran myr   Flakatjärnen tjärn
  Hällkölen terräng   Flakatjärnheden hed
  Hällmyran myr   Flakatjärnmyran myr
  Hällmyran, Norra myr   Flakaträskbäcken bäck
  Hällmyran, Södra myr   Flakaträskbäcken bäck
  Hällmyran myr   Flakaträskbäcken el. Flakabäcken bäck
  Hällmyrbäcken bäck   Flakaträsket tjärn
  Hällmyrbäcken bäck   Flakaträsket sjö
  Hällmyrbäcken bäck   Flakavägen stig
  Hällmyrbäcken bäck   Flakaälven del av Korpikån
  Hällorna skogsås   Flakaälven del av Korpikån
  Hällsvedjetjärnen tjärn   Flarkmyran myr
  Hälltjärnen tjärn /Se   Flarkmyran myr
  Hälludden udde   Flarkmyran myr
  Hängelholmen grund /Se   Flarkmyran myr
  Hästhägnen inhägnad betesmark   Flakaträsket sjö
  Hästryggen udde(?)   Flock undervattensgrund
  Högberget berg   Flokgrundet holme
  Högberget berg /Se   Flottgrundet holme
  Högedan eda /Se   Flottgrundet grund
  Höget höjd   Flytan, Västra undervattensgrund
  Högfotingen udde /Se   (Isi) Flyttjestugan plats
  Högfötingen udde   Forsberget berg
  Högfötingen udde /Se   Forsberget berg
  Höghultet berg /Se   Forsboforsen fors
  Höghultet skogsbacke   Forsboudden udde
  Högkölen skogsås /Se   Forsen, Töreforsen fors
  Höglandhedarna skogsmark   Forsen, Långselforsen fors
  Högmyran myr   Forslunds-tjärnen tjärn
  Högtjärnbäcken bäck   (Iså) Forshuvudet plats
  Högtjärnen tjärn   Forshuvudhålet fors
  Högtjärnen tjärn /Se   Forshuvudören stengrund
  Högtjärnen tjärn   Fors-kolhusen plats i skog
  Högtjärnheden höjd   Forsnäset udde el. strand
  Höguddören holme   Forsnäset udde (l. halvö)
  Högudden udde   Forsnäset näs
  Högön öar /Se   Forsnäset halvö
  Högöviken vik   Forsroddbäcken bäck
  Hölanden ängsmark   Forsrodden slåtteräng
  Hölandsberget berg   Forsroddheden hed
  Hölandsbäcken bäck   Forsviken vik
  Hömyran myr   Forsviken vik
  Hömyrberget berg   Framigårdudden slåtter
  Höträsket tjärn /Se   Framigärdan odling
  Idbäcken bäck   Frami Gärdan lindor
  Idbäcken bäck   Fram i viken vik
  Idbäcken bäck   Frimodig-berget bergknabbe
  Idbäcken bäck   Fräkenmyren myr
  Idbäcken bäck   Fräkenmyran myr
  Idbäckstjärnen tjärn   Fräkenmyren myr
  Idbäcksträsket träsk   Fräkenmyran myr
  Idbäcksträskmyrorna myrar   Fräkenmyran myr
  Idbäcksträsktjärnen tjärn   Fräkenmyran myr
  Idbäcksänget terräng   Fräkenmyran myr
  Idträskberget berg   Fräkenmyrbäcken bäck
  Idträskbäcken bäck   Fräkenrå myr
  Idträsket träsk   Fräkentjärn tjärn
  Idträsket sjö   Fräkentjärn tjärn
  Idträsket delvis igenväxt sjö   Fräkentjärnen tjärn
  Idträskmyran myr   Fräkenviken vik
  Idträskmyran myr   Fräknesmyran myr
  Illrået myrmark   Fräknesviken vik
  Inibytjärnen tjärn   Fräknesvikudden udde
  Inimarkgrundet holme   Främreåkern tegar och lindor
  Inisvedjen odling   Frängsan myr
  Innermyran myr   (Isi) Frängsan myr
  Inremyrheden terräng   Ini Frängsan myr
  Inresjön sjö   Frängsbäcken bäck
  Inretjärnbäcken bäck   Frängsmyran myr
  Inretjärnen tjärn   Frängsmyran myr
  Inreträsket träsk   Frängsmyran myr
  Inreviken vik   Frängsmyran myr
  Insjön sjö   Frängsmyran myr
  Instrycken fors   Frängsmyran myr
  Inåträskmyrorna myr   Frängsmyran myr
  Isakmyran myr   Frängsmyran myr
  Jakobtjärnen tjärn   Frängsmyran myr
  Jontsbäcken bäck   Frängsmyran myr
  Jontsmyran myr   Frängsmyren myr
  Jontsmyran myr   Frängsmyren myr
  Jontsmyrheden terräng   Frängsmyren myr
  Jotamyran myr   Frängsmyren myr
  Jämtömyran myr   Frängsmyrbäcken bäck
  Jönsmyran myr   Frängsmyrbäcken bäck
  Kalixälven älv   Frängsrå myr?
  Kalixälven älv   Frängsrå nu linda, förr slåtteräng
  Kalixälven älv   Frängsråudden udde
  Kalixälven älv   Frängstjärnen tjärn
  Kalixälven älv   Frängsudden udde
  Kallkällmyran myr   Fränkmyran myr
  Kallmyran myr   Fursmyrarna myrar
  Kallmyran myr   Fursmyrarna myrar
  Kallmyrbäcken bäck   Fursmyrheden hed
  Kallmyrkälen berg(?)   Furuberget berg
  Kallskäret skär   Furuberget berg
  Kallskäret skär   Furuholmen holme
  Kallskärsberget berg   Furuholmen holme
  Kallskärsmyran myr   Furuholmen holme
  Kallskärsudden udde   Furuholmen holme
  Kallviken vik   Furuholmen holme
  Kallviken vik   Furuholmen holme
  Kallvikhedarna skogsmark   Furuholmen holme
  Kallvikmyran myr   Furuholmen sjöholme
  Kallviktjärnen tjärn   Furuholmen sjöholme
  Kalmyran myr   Furuholmarna, se 1 Skags-Furuholmen Saknas
  Kalvmyran uppodlad myr   Furulandet hedland
  Kalvmyrviken vik   Furulandet skogsland
  Kalvsträsket sjö   Furulandsmyran myr
  Kalvsträsket sjö   Furulandmyrbäcken bäck
  Kalören holme   Furumyrberget berg
  Kamlungeberget höjd   Furunäset udde
  Kamlungeforsen fors /Se   Furunäset udde
  Kamlungforsen fors   Furunäsgranholmen udde
  Kamlungekälen berg   Furunäsgrundet grund
  Kamlungekälen berg o. triangelpunkt   Furunäsgrynnan grund
  Kamlungekälen bergsås   Furunäsholmen holme
  Kamlungemyran myr   Furunäsudden udde
  Kamlungeträsket sjö /Se   Furunäsudden udde
  Kamlungeträsket sjö   Furunäsudden udde
  Kamlungträsket sjö   Furunäsudden udde
  Kamlungträsket sjö   Furunäsudden udde
  Kamlung-Tuvorna delvis uppodlad mark   Furunäsviken vik
  Kammarskallmyran myr   Furunäsudden, Yttre och Inre uddar
  Kanalen fors   Furuskatabäcken bäck
  Karl-Olsa-Råberget berg   Furuskatabäcken bäck
  Karl-Olsa-Råmyran myr   Furuskatan f.d. slåtter, rånning
  Karlssonstjärnen tjärn   Furutjärn tjärn
  Kastören holme   Furutjärnen sjö
  Kattaholmen holme   Furuträsket träsk
  Kattholmen holme   Furuträsket, se Furutjärn tjärn
  Kattholmsgrynnorna grund   Furuträsket skogssjö
  Kattskäret skär   Furuträskbäcken bäck
  Kattögelheden hed   Furuträskhedarna hedar
  Kavelhällan hälla /Se   Furuträskheden hedland
  Kaxen holme   Furuträskmynnet, Mynnet Saknas
  Killingholmarna holmar   Furuån å
  Killingholmen holme   Furuån å
  Kippan udde   Fågelmyrorna myrar
  Klabbmyran myr   Fågelviken sjövik
  Klappurheden skogsområde   Fågelviken sjövik
  Klapurheden höjdparti /Se   Fågelvikudden udde
  Klickernäset näs   Fårholmen holme
  Klickernäsheden hed   Fårholmen holme
  Klickernäsviken vik   Fårholmen holme
  Klingermyran myr /Se   Fårholmarna holmar
  Klinten höjd   Fårhägnudden udde
  Klintmyran myr   Fårhägnudden udde
  Klippan udde   Fårudden udde
  Klubben udde   Fårö, Lilla sjöholme
  Klubben udde   Fårö, Stora sjöholme, allmänning
  Klubbviken vik   Fårögrunden grund
  Klöverholmselet sel   Fårögrunden holmar
  Klövjeholmen holme   Fårögrunden sjöholme
  Knabben odling   Fårögrunden Saknas
  Knektslåttmyran myr   Fårögrynnan grynna
  Knämyran myr   Fårögrynnan sjöholme
  Knämyran myr   Fåröholmen sjöholme
  Knämyran myr   Fårön, Lilla ö
  Knösarna kullar   Fårön, Lilla ö
  Koberget berg /Se   Fårön, Lilla sjöholme
  Koforsen fors   Fårön, Stora ö
  Kohamnen vik   Fårön, Stora ö
  Kohamntjärnen tjärn   Fårön, Stora sjöholme
  Kokesbäcktjärnen tjärn   Fårösundet sund
  Kokestjärnbäcken bäck   Fårötjärnen tjärn
  Kolhugget ängsmark   Fäbodar Saknas
  Kolhusmyran myr   Fähusuden udde
  Komyran myr   Fähusmyran myr
  Korpikholmen holme   Fähusmyran myr
  Korpikån å   Fället vattenfall
  Korpikån å   Fällheden hed
  Korpikån å   Fällheden hed
  Korsmyran myr   Fällmyren myr
  Korsmyrorna myrmark   Fällmyran myr
  Kosjärv f.d. sjö?   Fällmyran myr
  Kosjärv myrslåtter   Fämtetjärnen tjärn
  Kosjärv sjö /Se   Fölåsträsket, se Fjolåsträsket träsk
  Kosjärv sjö /Se   Fölåsträsket skogssjö
  Krispinsmyran myr   Fördärvet grynna
  Krissnäsudden udde /Se   Förnesmyran myr
  Krokamyran myr   Förnesmyran myr
  Krokarna ägomark   Förstberget del av Västerbergen
  Krokatjärnen tjärn   Galbäcken biflöde
  Kroken ägomark   Galbäcken bäck
  Krokforsberget berg   Galbäckmyran slåttermyr
  Krokforsbäcken bäck   Galbäcksmyran, se Stor-Granbergsmyran myr
  Krokforsen fors   Galbäckmyran myr
  Krokforsen fors   Galbäckmyren myr
  Krokforsen fors   Gallberget berg
  Krokforsheden hed   Gallberget berg
  Krokforskojan koja   Gallbergsträsket, Lilla skogssjö
  Krokforsmyran myr   Gallbergsträsket, Lilla, se Lillträsket träsk
  Krokforsmyran myr   Gallbergsträsket träsk
  Krokforstjärnen tjärn   Gallbergsträsket, Stora, se Gallbergsträsket träsk
  Krokmyran myr   Gallbergsträsket, Stora skogssjö
  Kronäsudden udde   Gallbäcken bäck
  Kråkskataviken vik   Galten holme
  Kullmössan holme   Galtviken vik
  Kungsörarna öar   Gahm-bäcken bäck
  Kungsörarna holmar   Gahm-rådden slåtter
  Kuskmyran myr   Gahm-vägen väg
  Kvarnberget berg   Gammelbodmyran myr
  Kvarnberget skogsområde   Gammalbodmyran myr
  Kvarnberget berg   Gammeldalen åkerteg
  Kvarnberget berg   Gammaldalen lågland
  Kvarnbergsbäcken bäck   Gammeldalmyran myr
  Kvarnbergsbäcken bäck   Gammelgrundet ovanvattensgrund el. holme
  Kvarnbergsbäcken bäck   Gammalgrundet sjöholme
  Kvarnbergsbäcken bäck   Gammalgrundgrynnan grund
  Kvarnbergsmyran myr   Gammellandsvägen väg
  Kvarnbergsmyran myr   Gammel-Morjärvvägen väg, sommar- och vinter-
  Kvarnbergsmyran myr   Gammalmyran myr
  Kvarnbergsmyran myr   Gammelmyrbäcken bäck
  Kvarnbergsmyran myr   Gammelvinet plats i skogen
  Kvarnbäcken bäck   Gammelvistanen plats
  Kvarnforsen fors   Gammelvistanen plats
  Kvarnforsen fors   Gerosmyran myr
  Kvarngrundet grund   Getskäret holme
  Kvarnidan göl   Getskärsgrynnan holme
  Kvarnmyran myr   Getskärshamnen vik
  Kvarnmyran myr   Getskärsstenen grund
  Kvarnmyran myr   Getudden udde
  Kvarnmyran delvis uppodlad myr   Gillermyrorna myrar
  Kvarnmyrstrycken fors   Gipuskatan halvö
  Kvarnslumpen myr   Gipuskataviken vik
  Kvarntjärnen myr   Girotgärdan gammalgärda
  Kvarnträskberget berg   Gjutviken sjövik
  Kvarnträskbäcken bäck   Gjutviken sjövik
  Kvarnträsket träsk   Globäcken bäck
  Kvarnträsket sjö   Glogrynnan grynna
  Kvarnträskmyran myr   Glon slåtteräng
  Kvarnträskmyran myr   (Iså) Glon linda
  Kvarnviken vik   (Isi) Glon, Gloviken äng?
  Kvarnån å   Gloudden udde
  Kvarnören holme   Gloviken vik och äng?
  Kvavisträsket träsk   Gloänget slåtter
  Kvavisträsket sjö /Se   Gonsbäcksrå, se Gunsbäckrået slåtter
  Kåtalandet terräng   Gonsträsket, se Gunsträsket träsk
  Kåtalandet skogsland   Gortallhedarna hedar
  Kåtalandmyran myr   Granberget berg
  Kåtalandmyran myr   Granbergsmyran myr
  Kälamyren Saknas   Granden slåtter
  Kälamyren Saknas /Se   Granden linda
  Kälamyren myr /Se   Granden äng
  Kälen skogshöjd   Grandheden hed
  Kälen skogsås   Grandviken vik
  Kälgraven myr   Grandviken vik
  Kälgraven myr   Grandvikudden udde
  Kälhögstet berg (?)   Grandvikudden udde
  Kälmyran myr   Granholmen udde
  Kälmyran myr   Granholmen holme
  Kälmyran myr   Granholmen holme
  Källbäcken bäck   Granholmen kronoholme
  Kälvån å   Granholmen nu landfast ö
  Kälvån å   Granholmen, Stora ö
  Kälvån å   Granholmen sjöholme
  Kälvån å   Granholmen, Stora, se Stor-Granholmen ö
  Kälvån å   Granholmen, Lilla, se Granholmen nu landfast ö
  Käländen skogsområde   Granholmgärdan gärda
  Käländen myr   Granholmsselet sel
  Kärpan terräng   Granholmselet sel
  Kärret myrmark   Granholmsundet sund
  Kärrhusmyran myr   Granholmsören del av Granholmen
  Kölbäcken bäck   Granlandet skogsland
  Kölbäcken bäck   Grannäset näs
  Kölbäcken bäck   Granskatagrunden småholmar
  Kölen höjd   Granskatagrunden smågrund
  Kölen höjd   Granskatagrynnan undervattensgrund
  Kölen terräng   Granskatamyrorna myrar
  Kölen Saknas /Se   Granskatan halvö, udde
  Kölhögstet berg /Se   Granskatan, se Brändavan udde
  Kölhögstet berg /Se   Granskataviken sjövik
  Kölmyran myr   Granskäret holme
  Kölmyran myr   Granskäret sjöholme
  Kölmyran myr   Granskärsgrundet, se Mellanskäret holme
  Kölmyran myr   Grantjärn tjärn
  Kölmyran, Nedre myr   Grantjärnen sjö
  Kölmyran, Yttre myr   Granträskbäcken bäck
  Kölmyran, Övre myr   Granträsket träsk
  Kölmyren myr /Se   Granträsket sjö
  Kölmyren myr /Se   Granträsket sjö
  Kölrået uppodlad myr   Granträskforsen fors
  Kölängestjärnen tjärn   Granträskmyran myr
  Kölänget ängsmark   Granträskvägen stig
  Ladutjärnbäcken bäck   Granträskvägen gångstig
  Ladutjärnbäcken bäck   Granudden udde
  Ladutjärnen tjärn   Granudden skogsudde
  Laduviken vik   (Iså) Granudden udde
  Lagnamyran myr   Granån å
  Lagnaträsket träsk   Gravatjärnberget berg
  Lagnarå ägomark   Gravatjärnen tjärn
  Lagn(a)träsket sjö /Se   Gravatjärnen sjö
  Lakåtan fors   Gravbäcken bäck
  Lammörudden udde   Gravbäcken bäck
  Landerst-Holsterören udde   Gravbäcken bäck
  Lappheden skogsområde   Gravbäcktjärnen tjärn
  Lapphäbbret holmar   (Isi) Graven slåtter, urfjäll
  Lappkunoholmen udde   Isi graven eller Gravbäcken slåtter
  Lappkölheden skogsområde   Gravmyran myr
  Lappmarksheden hed   Gravtjärnen tjärn
  Lappmyran myr   Gravvägen stig
  Lappmyran myr   Grepören holme
  Lappmyrselet lugnvatten   Grepören sjöholme
  Lappmyrtjärnen, Inre tjärn   Grisselklubben holme
  Lappmyrtjärnen, Yttre tjärn   Grisselklubben holme
  Lappträsket sjö   Grotbäckhedarna hedar
  Stor Lappträsket sjö   Groven svacka
  Lappträskmyran myr   (Iså) Grubban vik
  Lappträskängena, Nedre slåttermark   Grubban fors
  Lappträskängena, Övre slåttermark   Grubban fors
  Lappuddmyran myr   Grundan holme
  Lappviken vik   Grunden holmar
  Lappviken tjärn   Grundforsen fors
  Lappviksundet sund   Grundforsheden hed
  Lappvikudden udde   Grundforsrånningen slåtter
  Lars-Hansamyran myr   Grundträsket träsk
  Lars-Hansamyrbäcken bäck   Grundträsket träsk
  Lars-Larsaknabben terräng   (Uppi) Grundträsket slåtterängar
  Lass-Aronberget höjd   Grundträsket vik
  Lass-Micklaberget berg   Grundträsket träsk
  Lass-Micklatjärnen tjärn   Grundträskröjningen ängar
  Lerbäcken bäck   Grundträskån å
  Ligogrunnan grund   Grundträskån å
  Likskär holme   Grundträskån å
  Likskärsgrynnan grund   Grundträskån å
  Likskärshällan holme   Grundträskån å
  Lillberget berg   Grundträskån å
  Lillberget berg   (Isi) Gråhällan strandparti
  Lillberget triangelpunkt   Gråsälgrundet sjöholme
  Lillberget berg   Gräsholmen holme
  Lillberget berg   Gräsviken vik
  Lillberget berg   Gräsören holme
  Lillberget höjd   Gräsören holme
  Lillberget, Västra berg   Gubb-gärd-berget berg
  Lill-Bergnässundet sund   Gubbgärdberget höjd
  Lill-Brännvinstjärnen tjärn   Gubbheden hed
  Lillbådan grund   Gubbrevet udde
  Lill-Djupbäckstjärnen tjärn   Gubbrevet stenrev
  Lilleberget berg   Gubbudden udde
  Lilleforsen fors   Gubbviken vik
  Lill-Flakaberget berg   Gubbviken sjövik
  Lillforsen fors   Guckumyran myr
  Lillforsen fors   Gulogmossamyran myr
  Lillforsen fors   Gulogmossamyran myr
  Lill-Fursmyrorna myrmark   Gultmyran myr
  Lillfårögrynnan holme   Gumsbäcken bäck
  Lillfåröholmen holme   Gumsforsen fors
  Lill-Fårön ö   Gumsmyran myr
  Lill-Fårön ö   Gungflytj. tjärn
  Lill-Galberget berg   Gungsan, Gungsforsen fors
  Lill-Galbergsträsket sjö   Gungsbäcken bäck
  Lill-Granberget höjd   Gungsforsen fors
  Lillgranholmen holme   Gungsmyran eller Gunsmyran myr
  Lillgrundet udde   Gungsmyran eller Gunsmyran myr
  Lillholmen holme   Gungsträsket, se Gunsträsket träsk
  Lillholmen holme   Gungsträsket sjö
  Lill-Huvön ö /Se   Gunsbäcken bäck
  Lill-Häggmansberget berg   Gunsbäckrået slåtter
  Lill-Högön ö /Se   Gunsträsket träsk
  Lill-Korpikholmen holme   Ini Gutun, Gutun svacka
  Lill-Kvarnmyran myr   (Ini) Gutun, Gutun tjärn
  Lill-Kvarnträsket sjö   (Ini) Gutun, Gutun tjärn
  Lillkölen höjd?   (Ini) Gutun, Gutun tjärn
  Lillkölen skogsås   (Ini) Gutun, Gutun tjärn
  Lill-Lappholmen holme   Gutu-tjärnen tjärn
  Lill-Långvikudden udde   Gårdbäcken bäck
  Lill-Malungsberget berg   Gårdbäcken bäck
  Lill-Malungsberget berg   Gårdsberget berg
  Lill-Middagsberget berg   Gårbäcksberget berg
  Lill-Mjöträsket sjö /Se   Gårbäcksrånningen äng
  Lill-Mjöträsket sjö   Gårbäcksviken vik
  Lillmossan mossmark   Gårdsmyran myr
  Lillmyran myr   Gårdstjärn tjärn
  Lill-Nylidhultet skogsområde   Gårdstjärnarna tjärnar
  Lill-Nätistångviken vik   Gårdsviken sjövik
  Lill-Risberget berg   Gåsholmen holme
  Lill-Sarvtjärnen tjärn   Gåsrevet stenrev
  Lillselet vik   Gåstjärnen tjärn
  Lillselet, Nedre utvidgning   Gåsören del av strand
  Lillselet, Övre sel   Gåsören strandremsa
  Lill-Siksundet f.d. sund ?   Gäddtjärnarna tjärnar
  Lill-Slumpmyran myr   Gäddträsket träsk
  Lill-Stengrundet udde   Gäddträskberget berg
  Lillstuträsket träsk   Gäddträskbäcken bäck
  Lillsundet del av Starrsundmyrorna   Gäddträskåsen skogsås
  Lilltjärnen tjärn   Gäddvikängesudden udde
  Lillträskberget berg o. triangelpunkt   Gälmanbacken backe
  Lillträskbäcken bäck   Gärdan åker
  Lillträsket sjö   (Ini) Gärdarna lindor
  Lillträsket sjö   Gärdmoåselet sel
  Lillträsket sjö   Gärdudden udde, åker
  Lillvarpgrundet grund   Gärsträsket träsk
  Lill-Vitträsket sjö   Gärsträskbrändet skogsland
  Lillåforsen fors   Gärsträskbrändet skogsparti
  Lillåmyran myr   Gärsträskbäcken bäck
  Lillån del av Kalixälven   Gärsvarpgrynnan ovanvattensgrund
  Lillån å   Gärsören grund el. holme
  Lillåtjärnarna tjärnar   Gästimyran, Gistamyran myr
  Lillåtjärnen tjärn   Görjstranden del av Stranden
  Lill-Älgmyran myr   Göjestrandgrundet udde
  Lillängesbäcken bäck   Hagamyran myr
  Lillänget odling   Hagamyran myr
  Lillön udde   Hagamyran myr
  Lillön del av Siksundsön   Hagaviken vik
  Lillören holme   Hagaviken vik
  Linjemyran myr   Halianstacken udde
  Linjemyran myr   Halianstacken udde
  Linjemyran myr   (Isi) Halsarna plats
  Linjemyran myr /Se   Halsen landtunga
  Ljusheden hed /Se   Halshamnen vik
  Lombberget, Yttre berg   Halshamnen vik
  Lomben sjö   Halshamnen vik
  Lomben lugnvatten   Halshamngrundet holme
  Lombheden terräng   Halstjärnen tjärn
  Lombmyran myr   Halsviken vik
  Lombmyran myr   Halsängesholmen holme
  Lombmyran, Nedre Stor- myr   Halsänget äng
  Lombmyrbäcken bäck   (Framå) Hammaren odlad mark, åker
  Lomsundhällorna bergshäll   (Frami) Hammarn f.d. korntagar, nu lindor
  Lomtjärnberget berg   Hammarn åker
  Lomtjärnen tjärn   Hammarsbäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Hammarskölen skogsås
      Hammarstegen, (Iså)Hammarn kornteg
      Hamnen vik
      Hamntjärn tjärn
      Hamnudden udde
      Hamnviken sjövik
      Hampsänkberget berg
      Hampsänket tjärn
      Hampsänket bergknalle
      Hampsänket bergknabbe
      Hamptjärnen tjärn
      Hamptjärnen tjärn
      Hamptjärnen tjärn
      Hamptjärn sjö
      Hamptjärnen sjö
      Harabacken kulle
      Haraberget berg
      Haraberget berg
      Harabergslandet hedland
      Harabergsmyran urfjäll
      Harabergsmyran myr
      Harabergsmyran myr
      Haragrundet udde
      Haragrundet holme
      Haragrundet sjöholme
      Haragrundgrynnan grund
      Haraholmen holme
      Haraholmen holme
      Haraholmen holme
      Haravikgrundet holme
      Haraviken vik
      Haraviken vik
      Harrboträsket träsk
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäckudden udde
      Hataberget berg
      Hataberget berg
      Hatabergtjärnen tjärn
      Hatabäcken bäck
      Hatabäckmyran myr
      Hatakölen skogshögland
      Hatakölen skogsås
      Hataträsket träsk
      Hata-vägen gångstig
      Hattaberget berg
      Hattakölen skogsås
      Hattaåstjärnen tjärn
      Hattberget berg
      Hattberget berg
      Hattberget berg
      Hattberggraven svacka
      Hattbergsbäcken bäck
      Hattbergsbäckrådden ängar
      Hattbergsheden hed
      Hattbergsviken vik
      Hattbergsmyran myr
      Hattbergsträsket sjö
      Hattbergsträsket träsk
      Hattbergstjärnen tjärn
      Hattbergtjärnen tjärn
      Hatten berg
      Hatten berg
      Hatten berg
      Hatten berg
      (Iså) Hedarna hedland
      Hedbäcken bäck
      (Uppi) Heden, Heden hed
      Heden tallhed
      Hedgärdan odl. mark
      Hedknabben kulle
      Hedlundsdalen slåtter
      Hedmyrviken vik
      Hed-rådden slåtter
      Hedudden udde
      Hemträsket träsk
      Hemträskholmen holme
      Henrik-Andersakölen skogsås
      Henrikforsen fors
      Henrik-lägret sänka med slåtter
      Holken fors
      Holken fors
      Holken fors
      Holken fors
      Holken fors
      Holken fors
      Holk-ören holme
      Holmen holme
      (Isi) Holmen slåtter
      Holmen holme
      Holmen, se Frami-Holmen del av by
      (Iså) Holmen holme
      Holmmyran myr
      Holmhamnen vik
      Holmselet sel
      Holmselforsen fors
      Holmträskslumpen tjärn
      Holmviken vik
      Holsterudden udde
      Holsterörarna öar
      Holsterörarna öar
      Holsterörarna sjöholmar
      Holsterörarna sjöholmar
      Holstret anhopning av storsten
      Hovlösberget berg
      Hovlöskölen skogshögland
      Hudlösedan eda
      Hugget (?) åkertegar
      (Uppi) Hultet skogsås
      (Ini) Hultet skogsmark
      Hultet slåtter
      Hultet skogsparti
      (Iså) Hultet skogsland
      Hultet skogsmark
      Hultheden hed
      Hundköttklubben udde
      Husgrunden grund
      Husmyran myr
      Husmyrudden udde
      Husmyrvägen äng
      Hustjärnen tjärn
      Hustjärnen tjärn
      Hustjärnen sjö
      Huvögrunden holmar
      Huvögrynnan grynna
      Huvögrynnan grund
      Huvön sjöholme
      Huvön, Stora och Lilla holar
      Huvörevet stenrev
      Huvöviken vik
      Hyckelgärdan gärda
      Hyckelgärdviken vik
      Hålbäcken bäck
      Hålmyran myr
      Hålmyran myr
      (Isi) Hålskatan udde
      Hålskataviken vik
      (Isi) Håltallen plats
      Hålpikliden strand
      Häggholmen holme
      Häggholmen holme
      Häggholmgrynnan holme
      Häggmans-berget berg
      Häggmansberget berg
      Häggmans-Stormyran myr
      Häggmans-tjärnen tjärn
      Häggmans-tjärnen tjärn
      Häggmyran myr
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällbrottet, Hällbrottpatan laxpata
      Hällbrottet »brott»
      Hällgrundet grund el. holme
      Hällgrundet grund
      Hällgrundet grund
      Hällgrundet grynna
      Hällgrundet holme
      Hällhamnen vik
      Hällhamnen vik
      Hällhamnklippan, se Hällhamnskataklippan ö
      Hällhamnskataberget berg
      Häll(h)amnskat(a)grunden grund
      Hällhamnskatagrynnorna öar
      Hällhamnskatan udde
      Häll(h)amnskatan udde
      Hällhamnskataklippan klippholme
      Hällhamnskatatjärnen tjärn
      Hällhamnskataviken vik
      Hällhamnskataviken sjövik
      Hällhamnviken vik
      Hällklippbäcken bäck
      Hällklippen berghöjd
      Hällklippknabben bergknalle
      Hällklippmyran myr
      Hällklippviken vik
      Hällkölen skogsås
      Hällkölen berg
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyrbäcken bäck
      Hällmyren myr
      Hällmyrorna myrar
      Hällmyrorna myrar
      Hällmyrroddarna kronopark
      Hällmyrrumpan del av Hällmyran
      Hällorna hedland
      Hällorna torrt sund
      Hällsvedjetjärnen tjärn
      Hälltjärnen tjärn
      Hälltjärnen sjö
      Hällviken, se Hällklippviken vik
      Hällviken vik
      Hällänget slåtter
      Hängelholmen grund
      Hässjeberget berg
      Hässjerånningen ängar
      Hässjerånningsberget berg
      Hässjestömyran myr
      Hästholmsudden udde
      Hästmyran slåtter
      Hästryggen bergås, udde
      Hästsundet myr
      Höbäcksstranden slåtter
      Högberget berg
      Högberget berg
      (Isi) Högedan eda
      Höget skogshöjd
      Höglandet, se Hölandet slåtter
      Höglandhedarna hedar
      Högtjärnbäcken bäck
      Högtjärnbäcken bäck
      Högtjärnbäcken bäck
      Högtjärnen tjärn
      Högtjärnen tjärn
      Högtjärnheden hed
      Högtjärnheden hed
      Högfatingen udde
      Höghultet skogsberg
      Höghultudden udde
      Högkölen skogsås
      (Uppå) Högland skogsknabbe
      (Uppå) Högland skogsknabbe
      (Uppå) Högland skogsudde
      Högträsket skogssjö
      Högudden udde
      Höglanden slåtteräng
      Hölandet slåtteräng
      Hölandsberget berg
      Hölandsbäcken bäck
      Hölandsmyran slåtter
      Hölandsmyren l. Hölanden ängsmark
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget berg
      Hömyren myr
      Höträsket träsk
      Idbäcken bäck
      Idbäcken bäck
      Idbäckstjärnen tjärn
      Idbäckstjärnen tjärn
      Idbäcksträsket träsk
      Idbäcksträsket träsk
      Idbäcksträskmyrorna myrar
      Idbäcksträsktjärnen tjärn
      Idträskberget berg
      Idträskbäcken bäck
      Idträskbäcken bäck
      Idträsket, se Idbäcksträsket träsk
      Idträsket sjö
      Idträsket träsk
      Idträskgraven utgrävd bäck
      Idträsket träsk
      Idträskmyran myr
      Idträskmyren myr
      Idträskmyran myr
      Idträskmyrorna myrar
      Inå-Lill-Fårö del av ö
      Inderstranden svacka, slåtter
      Inderön ö
      Indse-Bergnäset del av berg
      Indredalen odling
      Indregrundet Saknas
      Indre-Kallmyran myr
      Indre-Lappmyrtjärnen tjärn
      Indre-Lombberget berg
      (Uppi) Indre-Lomsundhällorna berghöjd
      Indremyrheden hed
      Indresjön träsk
      Indreströmmen bäck
      Indretjärnbäcken bäck
      Indretjärnen Saknas
      Indretjärnen tjärn
      Indreträsket del av slåtteräng
      Indreviken del av Hemträsket
      Indreänget äng
      Inibyrå(n) slåtter
      Inibyrånningen slåtter
      Inibytjärnen tjärn
      Iniby-tjärnen tjärn
      Ini Storträsket slåtteräng
      Inisvedjeheden hed
      Inisvedjeudden udde
      Ini-svedje-viken vik
      Ini-ängarna slåtteräng
      Innerholmen del av Holmen
      Innermyren myr
      Innermyran myr
      Innerstbäcken slåtter
      Innerstgrundet grund
      Innersti Träsket del av Gallbergsträsket
      Innerstholmen holme
      Innerst-Västantillgrundet del av Västantillgrunden
      Innerstån slåtter
      Inre-Dammyran myr
      Inre-Sandgrundet, se Lövgrundet sjöholme
      Inre-Furunäsudden udde
      Inre-Sandåsberget berg
      Inreträsket del av Brännvinsträsken
      Inreträsket del av Tjärnträsket
      Inre-Träsket sjö
      Insjön del av Flakaträsket
      Instrycken fors
      Inå-Halsen myrhals
      Inånäs strand
      Inånässtenen sten
      Inåtill sommarladugård
      Inåträskmyrorna myrar
      Inåuddstrycken fors
      Inå Valen äng
      Inå-Val-heden hed
      Isakmyran myr, slåtter
      Isibackheden hedbacke
      Isigårdgrundet Saknas
      Isigårdhöget hed
      Isigårdhöget hed
      Isigårdmyran myr
      Isigård-Löjå-rånningen slåtter
      Isigårdstrycken fors
      Ismyrbacken backe
      Iså Viken vik
      Isåvikudden udde
      Jakobtjärnen tjärn
      Jakobtjärnen sjö
      Jan-Olsabacken gårdsbacke
      Johan-Hendersa-heden hed
      Johansmyran myr
      Johanstjärnen tjärn
      Jol-Esa-viken vik
      Jomsedet, Uppi Jomsedet myrslåtter
      Jonsbäcken bäck
      Jonsbäckudden udde
      Jontsbäcken bäck
      Jonts-kolbottnen plats
      Jontsmyran myr
      Jontsmyran myr
      Jontsmyran myr
      Jontsmyrbäcken bäck
      Jontsmyrheden hed
      Jottaträdet linda el. träda
      Junkersön holme
      Jällnäsbäcken bäck
      Jällnäset udde
      Jämtömyran myr
      Jämtövägen stig
      Järngrynnan udde
      Järngrynnan grund
      Järpsandudden udde
      Jöns-Eliesa-stenen sten
      Jönsmyran myr
      Jöns-Kalsa-heden hed
      Kackelmickelgrundet grund
      Kackelskäret holme
      Kalixviken vik
      Kalixälven älv
      Kalixälven älv
      Kalixälven älv
      Kalkträsket träsk
      Kallen myr
      Kall-kvarv(?)-ron lindor
      Kall-myran myr, slåtter
      Kallmyran myr
      Kallmyrbäcken bäck
      Kallmyrforsen fors
      Kallmyrkölen hedland
      Kallskäret kronoholme
      Kallskäret sjöholme
      Kallskärsberget berg
      Kallskärsberget berg
      Kallskärsbergmyran myr
      Kallskärsbergmyrberget berg
      Kallskärsgrunden holmar
      Kallskärsgrundet sjöholme
      Kallskärsmyran myr
      Kallskärsmyran myr
      Kallskärssanden sandstrand
      Kallskärssanden sand
      Kallskärsstranden strandområde
      Kallskärssundet sund
      Kallskärsudden udde
      Kallskärsvägen väg
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallvikhedarna hedar
      Kallvikheden hed
      Kallviksmyran myr
      Kallviktjärnen tjärn
      Kallvikstjärnen sjö
      Kallviktjärnen tjärn
      Kalvhusbacken backe
      Kalvmyran myr
      Kalvmyrviken vik
      Kalvsträsket el. Korsträsket träsk
      Kalvsträsket el. Korsträsket träsk
      Kalvsträsksundet sund, slåtter
      Kambäcken bäck
      Kamlungeberget berg
      Kamlungeforsen fors
      Kamlungeforsen fors
      Kamlungeforsen fors
      Kamlungekölen högland
      Kamlungekölen bergssträckning
      Kamlungemyran myr
      Kamlungen fors
      Kamlunge-Storberget berg
      Kamlungeträsket utvidgning av älv
      Kamlungeträsket sjö
      Kamlungeträsket träsk
      Kamlung-träsket sjö
      Kamlunge-tuvorna slåtter, urfjäll
      Kammen skogsås
      Kammyran myr
      Kammyran myr
      Kammyrbäcken bäck
      Kammyrbäcken bäck
      Kanalheden hed
      Kaptenshällan ovanvattensgrund
      Kaptenshällan stengrund
      Karinforsen fors
      Karl-Fredriks-udden udde
      Karlmyran myr
      Karlmyren l. Kallmyren myr
      Karl-Olsa-rå-berget berg, hedland
      Karl-Olsa-rå-dalen dalgång
      Karl-Olsa-rå-myran myr
      Karl-Olsa-rå-myran myr
      Kastören holme
      Kastören sjöholme
      Kastörsgrynnan undervattensgrund
      Kastörsgrynnan grund
      Katisudden udde
      Kattberget bergknabbe
      Kattfittsundet sund
      Kattholmen ö
      Kattholmen holme
      Kattholmgärdan f.d. gärda
      Kattuggelberget berg
      Kattuggelheden hed
      Kavelhällan hälla
      Kaxen grynna
      Kaxen grund
      Keupmil udde, pataställe och fors
      Kiket slåtter
      Killingholmarna holmar
      Kikholmen skogsholme
      Killingholmen f.d. holme
      Killingholmen holme
      Kingbäcken bäck
      Kippan klippa eller sten
      Kistan stengrund
      Kitiskogen skog
      Kjertermyran myr
      Klapperheden hed
      Klickernäset näs
      Klickernäsheden hed
      Klickernäsviken vik
      Klickerviken vik
      Klingermyran myr
      Klingermyrbäcken bäck
      Klinten berg
      Klintmyran myr
      Klintmyren myr
      Klippan bergknabbe
      (Uppå) Klippan udde
      Klippen (el. Kläppen?) del av västannäsberget
      Klipphedarna hedar
      Klubben udde
      Klubben udde
      Klubben udde
      Klubben halvö
      Klubben ö
      Klubben udde
      Klubbudden udde
      Klubbviken vik
      Klubbviken vik
      Klykenäs näs
      Klykenäs(et) udde
      Klöverholmen holme
      Klöverholmselet sel
      Klövogtegen teg
      Knabben ovanvattensgrund
      Knåck-lägret sänka
      Knösarna kullar
      Knösen skogsbacke
      Knösen höjd
      Koberget bergknabbe
      Koberget sommarladugårdar
      Koforsen fors
      Kohamnen vik
      Kohamnen vik
      Kohamnen sjövik
      Kohamntjärn tjärn
      Kohamntjärnen tjärn
      Kohamnudden udde
      Kohamnudden udde
      Kokesbäcktjärnen tjärn
      Kokesbäcktjärnen tjärn
      Kokestjärnbäcken bäck
      Koler-rådden slåtter
      Kolhugget ängar och lindor
      Kolhusslåtter slåtter
      Kolhusudden udde
      Koludden udde
      Koludden udde
      Koludden udde
      Komyran myr
      Korpikholmen holme
      Korpikån å
      Korsmyran myr
      Korsmyrheden hed
      Korsmyrorna myrar
      Kosjärv utgrävt träsk
      Kosjärv utgrävd, men tidtals vattenfylld sjö
      Krattmickelgrundet grund
      Krattmickelgrundet grund
      Krissnäsudden udde
      Kristnäsudden udde
      Kristnäsudden udde
      (Ini) Krakarna slåttermyr
      Kroken vik
      (Isi) Kroken äng
      Krokforsberget berg
      Krokforsberget berg
      Krokforsbäcken bäck
      Krokforsbäcken bäck
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsheden hed
      Krokforstjärnen tjärn
      Krokforstjärnen sjö
      Krokforsudden udde
      Krokigtjärnen tjärn
      Krokmyren myr
      Krokmyran slåttermyr
      Krokogtjärnen tjärn
      Kronkilen kronoskog
      Kråkskatan udde
      Kråkskataviken vik
      Krokån del av Töreälven
      Kullen lindor
      (Uppi) Kullen knabbe
      Kullgrynnan sandholme
      Kullmössan holme
      Kullmössan grund
      Kullmössan sjöholme
      Kungsörarna holmar
      (Isi) Kutningen fors
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnbergsmyran myr
      Kvarnbergsmyran myr
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcksselet sel
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnheden hed
      Kvarnidun eda
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyridun eda
      Kvarnträskberget berg
      Kvarnträskbäcken bäck
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket skogssjö
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket, Inre träsk
      Kvarnträsket, Inre sjö
      Kvarnträsket, Lilla sjö
      Kvarnträsket, Mellan träsk
      Kvarnträsket, Mellersta sjö
      Kvarnträsket, Stora sjö
      Kvarnträsket, Yttre sjö
      Kvarnträsket, Yttre träsk
      Kvarnträskmyran myr
      Kvarnträskmyran myr
      Kvarnträskmyren myr
      Kvarnträskmyrorna myrar
      Kvarnvikudden udde
      Kvarnåviken vik
      Kvavisträsket träsk
      Kvavisträsket sjö
      Kvavisträskheden hedland
      Kvoddrånningen slåtter
      Kåtabäcken förr namn på Sågbäcken
      Kåtalandet hedland
      Kåtalandet skogshöjd
      Kåtalandsmyran myr
      Kåtalandsmyren myr
      Kälsmyran myr
      Kälsmyran, Östra myr
      Kälsmyran myr
      Kälsängen, Västra äng
      Kälvån biflod
      Kälvån å
      (Isi) Kälvån äng
      Kängbäcken bäck
      Käringberget berg
      Käringdalen slåttermyr
      Kärpbäcken bäck
      Kärret kärr
      Kärret myr
      Kärrhusmyran myr
      Kärrmyran myr
      Kärrsnäset udde
      Kärrsnäset udde
      Kärrvägen väg
      Kärrvägen väg
      Kärrvägen åt Avafors körväg
      (Isi) Käukmil udde och pataställe (f.d.)
      Kävelån, se Tjävleån å
      Kävelån å
      Kävelån å
      Kölbacken backe
      Kölberget hedland
      Kölberget berg
      Kölbäcken vattendrag
      Kölbäcken bäck och slåtter
      Kölbäckmyrorna myrar
      Kölen berg
      Kölgraven slåtter
      Kölen skogås
      Kölen bergsrygg
      Kölen skogsås
      Kölen högland
      (Uppi) Kölen hedland
      (Uppi) Kölen skogsås
      (Inå) Kölen hedland
      Kölen skogsås
      Kölen, se Kamlungekölen berg
      Kölen, Kamlungekölen hed-och högland
      (Inå) Kölen hedland
      Kölhögstet del av Tjärnträskkölen
      Kölmyran myr
      Kölmyran myr
      Kölmyran myr
      Kölmyren myr
      Kölmyren myr
      Kölrået slåtter
      Költjärnen tjärn
      Köludden bergudde
      Köländen sluttning
      Kölängen myr
      Kölängestjärnen tjärn
      Kölänget slåtter
      Ladutjärnen tjärn
      Ladutjärnbäcken bäck
      Laduviken vik
      Lagenön holme
      Lagnaträskbäcken bäck
      Lagnaträsket träsk
      Lagnaträsket träsk
      Lagnaträskmyran myr
      Lagnmyran myr
      Lagnnäset udde
      Lagänget slåtter
      Lagänget slåtter
      Lakafjärden fjärd
      Lakasundet sund
      Lakasundet sund
      Lakasundfjärden fjärd
      Lakatjärnen tjärn
      Lakaträsket träsk
      Lakåtan fors
      Lakåtan fors
      Lakåtan fors
      Lakåtan fors
      Lakåtan fors
      Lakåtan fors
      Lakåtaselet sel
      Lambörudden udde
      Lambörudden udde
      Lambörudden halvö
      Lammören f.d. namn
      Lammörudden udde
      Landerst-Holsterören del av Holsterörarna
      Landi-berget berg
      Langrundet holme
      Lappfällmyran myr
      Lappgärdhedarna hedar
      Lappgärdheden hed
      Lappheden hed
      Lappheden hedland
      Lappholmen holme
      Lapphäbbret klippa
      Lappkullen kulle
      Lappkunnholmen udde
      Lappkunnmyran myr
      Lappkunnudden udde
      Lappkvinnoholmen udde
      Lappkvinnoholmen udde
      Lappkvinnoholmhällarna hällar
      Lappkvinnoholmmyran myr
      Lappkvinnoholmviken sjövik
      Lappkällan kallkälla
      Lappmarkheden hed
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyrorna myrar
      Lappmyrrånningen rånning
      Lappmyrselet sel
      Lappmyrtjärnarna tjärnar
      Lappträsket träsk
      Lappträsket träsk
      Lappträsket, Stora träsk
      Lappträsket, Stora sjö
      Lappträskmyran myr
      Lappträskmyran Saknas
      Lappträsktjärnen tjärn
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappuddmyran myr
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviksundet sund
      Lappviktjärnen tjärn
      Lappvikudden udde
      Lars-Hansamyran myr
      Lars-Hansamyrbäcken bäck
      Lars-Hansamyrrånningen slåtteräng
      Lars-Larsa-knabben berg
      Lars-Pesarånningen rånning
      Lars-Persa-rånningen slåtter
      Lass-Mickla-berget berg
      Lass-Mickla-tjärnen tjärn
      Lass-rånningen slåtter
      Lantkåtan fors
      Laxhusstranden strand
      Laxviken vik
      Lerbäcken bäck
      Lerstycket åkerteg
      Likranbäcken bäck
      Likranänden del av vik
      Likskäret holme
      Likskäret holme
      Likskärshällan grund
      Likskärsrevet grund
      Lill-Alholmen holme
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillbergmyran myr
      Lill-Bergnässundet sund
      Lillbodbacken backe
      Lillbäckmyran myr
      Lill-David-svedjan slåtter
      Lill-djupbäckstjärnen tjärn
      Lill-Djupbäckstjärnen tjärn
      Lille-berget bergknabbe
      Lill-Flakaberget berg
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lilleforsen fors
      Lilleforsbacken backe
      Lillforsgärdan, Kall-Jotta-gärdan gärda
      Lill(a)Fårö sjöholme
      Lillfårö-grynnan ovanvattensgrynna
      Lillfårö-holmen holme
      Lill-Gallberget berg
      Lille-graven ravin
      Lill-Granträsket träsk
      Lillgrundet stengrund
      Lillgrundet ovanvattensgrund
      Lillgrynnan udde
      Lillhamnen vik
      Lillholmen udde
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen (el. Lillholmön?) halvö
      Lill-Huvön holme
      Lillhällan udde
      Lill-Högön holme
      Lill-Kalven del av Norrkalvarna
      Lillkamheden hed
      Lill-Korpikholmen holme
      Lill-Kvarnträsket träsk
      Lillkärret myr
      Lill-Lombmyran myr
      Lill-Mjöträsket träsk
      Lillmossan myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyran lindor
      Lillmyren myr
      Lillmyrhålet slåtteräng
      Lillmyr-rå odling, linda
      Lillmyrrådden slåtter
      Lillmyrstranden slåtteräng
      Lill-Neilihultet skogshult
      Lillnätistångudden udde
      Lill-Nätistångviken vik
      Lillnätistångviken vik
      Lillnätistångviken vik
      Lillraden Saknas
      Lillrevet stenrev
      (Iså) Lillrånningen, (Iså) Rådden lindor

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.