ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råneå socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 1270 Bebyggelsenamn : 862 Naturnamn : 3852
Orrbyn by Renmansbäcken bäck Pell-Lars (Per-Larsson) gård Rånisuddviken vik
Orrbyn by Renmyrtjärnen tjärn Per-Ers bebyggelse Rånisuddviken vik
Orrbyn by Renstigheden hed Per Hans bebyggelse Rånjoberget berg
Orrbyn by Renstigmyran myr Per-Hans gård Rånjotjärn tjärn
Orrbyn by Renoberget berg Per Jöns gård Rånkölen höjd
Orrbyn by Renomyran myr Per-Lars gård Rånlandet skogsmark
Orrbyn by Renomyran myr Per-Nils bebyggelse Rånmyrlandet skogsmark
Orrbyn by Renoträskbäcken bäck +Per-Nils gård Rånningen äng, »odling»
Orrbyn by Renoträsket sjö Per-Ols gård Rånningen slåtter och odling
Orrbyn by Renoträsket sjö Per-Pers bebyggelse Rånningen slåtter
Orrbyn by Renoträsket sjö Pelle gård Rånningen slåtter
Orrbyn by /Se Renoträsket sjö Pell-Pers gård Rånningen, Rånningsbäcken slåtter
Orrbyn by /Se Renskinnhalsen terräng Pell-Pers gård Rånningsbäcken bäck
Orrbyn by /Se Renskinnkölen triangelpunkt Pet torp Rånningsforsen fors
Prästholmen by Renskinnkölen terräng Pet gård Rånningsgärdan slåtter och träda
Prästholmen by Renskinnkölmyran myr Pete lägenhet Rånningsselet sel
Prästholm by Renskinnkölmyran, - Norr myr Pete gård Rånningsselet sel
Prästholmen by Renskinnkölmyran, - Sör myr Pete lägenhet Rånningsudden udde
Prästholm by Renstryckudden udde Peter Adolf gård Rånningsudden udde
Prästholmen gd Renströmsviken vik Peters gård Rånningsvallen fäbodvall
Prästholmen, Norra och Södra by Rensundsstrycken fors Peters bebyggelse Rånningsvikberget berg
Prästholmen, Norra och Södra by Rensundsudden udde Peters gård Rånningsviken vik
Prästholmen by Renviken vik Peters gård Rånningsviken vik
Prästholmen, Norra och Södra by Ringelhuvudet höjd Petters bebyggelse Rånningsviken vik
Prästholmen, Norra och Södra by Ringeltjärnen tjärn Petters gård Rånningsviken vik
Prästholmen by Ringelviken vik Petter Vikströms gård Rånskogen skog
Prästholmen by Risappimyran myr Pons(?) (eller Punsch??) gård Råntjojaure tjärn
Prästholmen by Riset ägomark Prinsnäs by Rånträsket träsk
Prästholmen by Rismyran myr Prinsnäs by Rånträsket utvidgning i Råne älv
Prästholmen by Rismyran myr Prinsnäs by Rånträsket träsk
Prästholmen by Rismyran myr Prinsnäs by Råtjärn tjärn
Prästholmen by Rismyran myr Prinsnäs by Råtjärn, Lilla tjärn
Prästholmen by Rismyran myr Prästholm by Råtjärn, Stora- tjärn
Prästholmen by Rismyran myr Prästholm by Råtjärnarna tjärnar
Prästholmen by Rissevare berg Prästholm by Råtjärnbäcken bäck
Prästholmen by Rissokvare berg Prästholmen, Norra postombud, by Råtjärnbäckröjningen äng
Prästholmen by Risängesbäcken bäck Prästholmen, Södra pst Råtjärnen, Lilla sjö
Prästholmen by Risänget ägomark Puss gård Råtjärnen, Nedre sjö
Prästholmen by Roddet ägomark Puss-Lars gård Råtjärnen, Övra sjö
Prästholmen by Roleden vattendrag Pål gård Råtjärnheden hed
Prästholmen by /Se Ronjoberget berg Pål gård Råtjärnhuvudet berg
Prästholmen by /Se Ronjomyran myr Påls gård Råtjärnmyran myr
Prästholmen by /Se Ronjotjärnen tjärn Påls bebyggelse Råtjärnstranden strand
Rauna sn /Se Ronningen terräng Pål gård Råträsket träsk
Rånbyn by Ronningen terräng Pålslandet bebyggelse Råträsket träsk
Rånbyn by Ronningen ägomark Pålslandet gård Råträsket träsk
Rånbyn by Ronningsbäcken bäck Pålslandet lägenhet Råutisoddieahpe myr
Råneå samh. Ronningsbäcken bäck Ra(v)nna lapskt namn på byn Råneå Råvekiesjaure sjö eller tjärn
Råneå samh. Ronningsgärdan ägomark Reften gård Råänget äng
Råneå samh. Ronningsmyran myr Ren gård Råänget slåtter och odling
Råneå samh. Ronningsmyran myr Ren del av by Ränndamnet damm och timmerränna
Råneå samh. Ronningsudden udde Ren gård Rännforsen fors
Råneå samh. Ronningsudden udde Renberg kronotorp Rännkojan timmerkoja el. flottningskoja
Råneå samh. Ronningsudden udde Renberg bebyggelse Rännselet sel
Råneå samh. Ronningsudden udde Renheden gård Rännskaftviken vik
Råneå samh. Ronningsudden udde Renheden bebyggelse Rävaberget berg
Råneå samh. Ronningsvikberget berg Renholmen gård Rävaberget berg
Råneå samh. Ronningsviken vik Renoberget annat namn på torpet Renoträsket Rävaberget berg
Råneå samh. Ronningsviken vik Renojaure kronotorp Rävaberget berg
Råneå samh. Ronningsviken, Lilla vik Renoträsk Saknas Rävabergsmyran myr
Råneå samh. Roxiberget berg Renoträsk kronotorp Rävabergsmyrhalsen myr
Råneå samh. Roxiberget ägomark Renoträsket (gård) torp Rävabergsmyrheden hed
Råneå samh. Roxiberget berg /Se Renoträsket torp, (gård) Rävabergsmyrkullarna berg
Råneå samh. *Roxöberget, se Roxiberget berg /Se Renskinnskölen by Rävakullbacken skogsbacke
Råneå samh. Rudtjärnen tjärn Rickard lägenhet Rävaladan lada, slåtter
Råneå samh. Rudtjärnen tjärn Riepmat lapskt namn på Bodträsket, sjö och by Rävatjärn tjärn
Råneå samh. Rudtjärnen tjärn Risappi by Rävaåsen ås
Råneå by /Se Rudtjärnen tjärn Risappi by Rävberget höjd
Råneå by /Se Rudtjärnen tjärn Risappi bebyggelse Rävberget höjd
Råneå kyrka Saknas Rudtjärnen tjärn Risappi by Rävmyran myr
Rörträsk förr by Rudtjärnen tjärn Risappi by Rävåsen ås
Rörträsk by Rudtjärnen tjärn Risappi by Rävåsmyran myr
Rörträsk by Rudtjärnmyran myr Risappi by Rödberget berg
Rörträsk by Rudtjärnmyran myr Risappi by Rödberget berg
Rörträsk by Rumpmyran myr Risappi by Rödberget berg
Rörträsk by Ryggmyran myr Riset gård Rödberget berg
Rörträsk by Ryssbrynjan terräng Riset bebyggelse Rödbergsheden hed
Rörträsk by Råbergshuvudet berg Riset gård Rödbergstjärnen tjärn
Rörträsk by Råbergshuvudet triangelpunkt Ris-Oskar gård Rödbergsviken vik
Rörträsk by Råbergstjärnen tjärn Risok lapskt namn på byn Risappi Rödfärgbäcken bäck
Rörträsk by Råbergstjärnen tjärn Rissoka bebyggelse Rödhuvudet berg
Rörträsk by Rået sank mark Rissoka by Rödhuvudet berg
Rörträsk by Rågamyran myr Rissukka by Rödhuvudet berg
Rörträsk by Rågholmen holme (Uppi) Riström gård Rödhällan bergknabbe
Rörträsk by Rågholmsudden udde Riströms gård Rödhällbäcken bäck
Rörträsk by Råhuvudet berg(?) Riströms-heden byadel Rödhällbäckmyran myr
Sandlå gd /Se Råhuvudmyran myr Riströms-heden byadel Rödhällbäckänget äng
Sundet gd:ar Råmisberget berg Rothemmanet gård Rödlandet skogsm.
Vedafallet by /Se Råmistjärnen tjärn Rotiggrundet med Rotigrundstenen, se Nätigrundet Saknas Rödlandmyran myr
Vitån by Rånefjärden vik Rotkvist gård eller lägenhet Rödningsträskberget berg
Vitån by Rånefjärden fjärd Råberg hemman Rödselbacken backe
Vitå by Rånefjärden Saknas Råberg gård Rödselbacken backe
Vitå by Rånekölen berg /Se Råberget gård Rödseln backe
Vitån by Råneälven älv Råberget gård Rödstenhuvudet berg
Vitå by Råneälven älv Råberget gård Rödtjärn tjärn
Vitå by Råneälven älv Råberget gård Rödtjärn tjärn
Vitån by Råneälven älv Råddet lht Rödtjärn tjärn
Vitån by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Rödtjärnmyran myr
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Rödtjärnmyrheden hed
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Rödtjärnänget äng
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Röjningen äng
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Röjningsbäcken bäck
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Röjningsbäcken bäck
Vitå by Råneälven älv Rånbyn kyrkby Röjningsmyran myr
Vitå by Råneälven älv Råne by Röjningsmyran myr
Vitå by Rånkilen skogsområde Råneberget byadel Röjningsmyran myr
Vitå by *Rånkälen, se Rånekölen berg /Se Råne-Flakaberget namn på byn Flakaberg Röjningsmyran myr
Vitå by Rånkölen höjd Råneå kyrkby Röjningstjärn tjärn
Vitå by Rånkölen höjd Rånis bebyggelse Röjningsträskberget berg
Vitån by Rånkölen triangelpunkt Rånisudden bebyggelse Röjningsudden udde
Vitån by Rånlandet skogsmark Rånlunds bebyggelse Röjningsudden udde
Vitå by Rånlandsudden udde Rånningen byadel Röjningsudden udde
Vitå by Rånlandsudden udde Rånnings gård Röjningsudden, se Ronningsudden Saknas
Vitå by Rånträsket sjö Rånningsgården gård Röjningsvikberget berg
Vitå by Rånträsket sel /Se Rånmans gård Röjningsviken vik
Vitån by /Se Råntjärnbäcken, - Lill - bäck Räftgården gård Röjningsviken vik
Vitån by /Se Råtjärnen, Lill - tjärn Rödnäsudden gård Röjningsviksberget höjd
Vitå by /Se Råtjärnen, Stor - sjö Rödslan bebyggelse Röjningsviksudden udde
Vitå by /Se Råänget ägomark Röjningen del av Vitån Röjningsvägen skogsm.
Vitå by /Se Rännskaftviken vik Rönningskammen gård Röjningsudden udde
Vitån by /Se Rävaberget berg ?Rönningskammen gård Rönningsudden gård
Årbyn by Rävaberget berg Rönnäskapen gård Rönnässtranden äng
Årbyn by /Se Rävakullbackarna sluttning Rörbäck by Rönnäsviken vik
Överstbyn by Rävamyran myr Rörbäck by Rönäsviken vik
  Rävamyran, Nedre myr Rörbäck by Rörberget berg
  Rävamyran, Övre myr Rörbäck by Rörbergstjärn tjärn
  Rävatjärnen tjärn Rörbäck by Rörbergstjärnbäcken bäck
  Rävåsarna höjd Rörbäck by Rörfjärden ursprfjärd
  Rödberget berg Rörnäsudden gård Rörfjärden numera uttorkad sjö
  Rödberget berg Rörvik gårdar Rörfjärden del av Vitåfjärden
  Rödbergsgrundet grund Rörvik gårdar Rörfjärden igengrundad fjärd
  Rödbergsklippan holme Rörvik gårdar Rörgrundet ovanvattensgrund
  Rödbergstjärnen tjärn Rörvik by Rörgrundet grund
  Rödhällan berghäll Rörviken by Rörgrundet grund eller holme
  Rödnäset näs Rörviken vik Rörhalsviken igengrodd vik
  Rödnäsviken vik Rörå gård Rörholmsviken (el. Rörörs-?) vik
  Rödstenen skär Rörån lägenhet Rörkölstjärnarna tjärnar
  Rödstenhuvudet berg Rörån by Rörmyran myr
  Rödtjärnen tjärn Rörån gård Rörmyran slåtter
  *Rönnskär ö /Se Rörån nu öde gård Rörmyran myr
  *Rönskär ö Rörån nu öde gård Rörmyran Saknas
  *Rönskär holme /Se Röråvallen sommarladugårdar eller halvfäbod Rörmyran myr
  Rörfjärden fjärd Sakri gård Rörmyran myr
  Rörfjärden f.d. fjärd ? Sakri gård Rörmyran myr
  Rörgrundet grund Salmons bebyggelse Rörmyran, se Sörmyrarna Saknas
  Rörgrundet holme Sals bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran myr Samel-Anders bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandbergs gård Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandgrundet Inre Saknas Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandgrundet Yttre Saknas Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandgrundet bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandholmen bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandholmen gårdar Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandlån gård Rörmyran myrmark
  Rörmyran myr Sandlå bebyggd del av Rånbyn Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandskogen bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran myr Sandskogen gård Rörmyran myr
  Rörmyran, Lill- myr Sara bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyran, Stor- myr Selabodarna plats Rörmyran myr
  Rörmyrbäcken bäck Selberg lägenhet eller gård Rörmyran myr
  Rörmyrhalsen skogsområde Selbergs gård Rörmyran myr
  Rörmyrhedarna terräng Selbergs gård Rörmyran myr
  Rörmyrorna myrar Selen bebyggelse Rörmyran myr
  Rörmyrtjärnen tjärn Selheden gård Rörmyrbäckviken vik
  Rörmyrtjärnen sjö Selheden gård Rörmyren myr
  Rörmyrtjärnen tjärn Selheden gård Rörmyren myr
  Rörnäsudden udde Sellströms bebyggelse Rörmyren sank myr
  Rörtjärnberget berg Sergeant bebyggelse Rörmyren myr
  Rörtjärnen tjärn Sergeant gård Rörmyran myr
  Rörudden udde Settergrens-kojan timmerkoja Rörmyran myr
  Rörvikbäcken bäck Sifris gård Rörmyran, Lilla- myr
  Rörvikbäcken bäck Sigfrid gård Rörmyran, Lilla myr
  Rörviken vik Sigfrid gård Rörmyran, Stora myr
  Rörviken vik Signars gård Rörmyran, Stora- myr
  Rörviken vik Sigvard gård eller lht Rörmyran, Stora myr
  Rörviken vik Sikören Saknas Rörmyrbäcken bäck
  Rörviken vik Sikören Lilla Saknas Rörmyrbäcken bäck
  Rörvikheden terräng Sikörgrunden Saknas Rörmyrbäcken bävk
  Rörvikudden udde Sirkonaheima gård eller lht Rörmyrbäcken bäck
  Röråforsen fors Sjöbergs gård Rörmyrbäcken bäck
  Röråkölen bergsås Sjöbloms lht Rörmyrbäcken bäck
  Röråkölen triangelpunkt Skajte Saknas Rörmyrbäckröjningen äng
  Röråmyran myr Skatan gård Rörmyrbäckudden udde
  Rörån å Skatan byadel, gårdar, udde Rörmyrheden hed
  Rörån å Skatan gård Rörmyrheden hed
  Röråselet lugnvatten Skiftesudden lägenhet Rörmyrhedarna hedar
  Röråtjärnen tjärn Skog gård Rörmyrholmen holme
  Saiviskölen bergrygg Skogen Saknas Rörmyrlandet skog
  Sakrimyran myr Skogen bebyggelse Rörmyrtjärn tjärn
  Sakriviken vik Skogen bebyggelse Rörmyrtjärn tjärn
  Sandarna sandstrand Skogen (gård) lägenhet Rörmyrtjärn tjärn
  Sandbacken höjd Utå Skogen gård Rörmyrtjärn tjärn
  Sandberget berg(?) Skoggärda del av Högsö by Rörmyrtjärn tjärn
  Sandgrensmyran myr Skoggärda gård Rörmyrtjärn tjärn
  Sandgrensmyrbäcken bäck Skoggärdan bebyggelse Rörmyrtjärnen sjö
  Sandgärdan terräng Skoggärdan gård Rörmyrtjärnberget berg
  Sandhalsen skogsområde Skoggärdan gårdar Rörmyrtjärnbergsviken vik
  Sandhalsmyran myr Skoggärdan gård eller lht Rörmyrtjärnbäcken bäck
  Sandhalsmyran myr Skoggärdet bebyggelse Rörmyrtjärnbäcken bäck
  Sandhedarna terräng Skog-gärdan gård Rörmyrtjärnbäckkroken äng
  Sandheden skogsområde Skogkvist gård Rörmyrtjärnbäckmyran myr
  Sandhedstjärnen tjärn Skogkvists bebyggelse Rörmyrtjärnheden hed
  Sandholmen holme Skolan skola Rörmyränget äng
  Sandholmssundet sund Skolan skolhus Rörmyränget äng
  Sandkölen höjd Skomarkars gård Rörmyränget äng
  Sandkölmyran myr Skomakars gård Rörnäsudden udde
  Sandlåbäcken bäck Skomakarns gård Rörnäsviken, Norra vik
  Sandlån strandområde Skomakars gård Rörnäsviken, Södra vik
  Sandlån utflöde /Se Skrattberget f.d. fäbodvall (halvfäbod eller sommarladugårdar) Rörtjärnberget berg
  *Sandlåren, se Sandlån utflöde /Se Skräddars gård Rörtjärnberget berg
  Sandfältheden hed Skräddars bebyggelse Rörtjärnberget berg
  Sandgrunden grund Skrävelholmen bebyggelse Rörtjärnbergsheden hed
  Sandlåbäcken bäck Skälahällan, se 1 Hällklimpen Saknas Rörtjärnbergsmyran myr
  Sandlån udde Skärhalsen lägenhet Rörträskbäcken bäck
  Sandlån strandområde Slättberg gård Rörträskbäcken bäck
  Sandmyran myr Slättberg bebyggelse Rörträsket träsk
  Sandträskberget berg o. triangelpunkt Slättberg by Rörträsket sjö
  Sanduddarna terräng Slättberget nu försvunnen gård Rörträsket träsk
  Sandudden skogsområde Slättberget nu försvunnen gård Rörträsket träsk
  Sanduddmyran myr Slättberget nu försvunnen gård Rörvikbäcken bäck
  Sandviken vik Sme gård Rörviken vik
  Sandviken vik Smed gård Rörviken vik
  Sandviken vik Smed gård Rörviken vik
  Sandviken vik Smed gård Rörviken vik
  Sandviken vik Smeds hemman Rörviken del av Gunnarsbyträsket
  Sandviken vik Smågrunden gård Rörviken vik
  Sandviken vik Smånäset bebyggelse Rörviken vik
  Sandviksreven grund Smånäset gård Rörviken vik
  Sandören udde Småsel by Rörviken vik
  Sandöskatan halvö Småskolan småskolebyggnad Rörviken vik
  Sandöskatan halvö Småstugorna lhter Rörviken vik
  Sarvisheden terräng Småträsk gård Rörviken vik
  Sarvismyran myr Småträsk by Rörviken vik
  Satemvarejegge berg(?) Snipsträsk by Rörviken vik
  Satemvarejåkkå bäck Snipsträsk by Rörviken vik
  Saxgrundet grund Snipsträsk gård Rörviken vik
  Sejpibäcken bäck Snipsträsk gård Rörvikberget höjd
  Sejpibäcken bäck Snipsträsk gård Rörvikheden hed
  Sejpiheden skogshed Solnadil gård Rörvikudden udde
  Sejpimyran myr Solnadil gård Rörvikudden udde
  Sejpironningen röjd mark Spiahka by Röråforsen fors
  Selaudden udde Spik gård Röråkölen bergssträckning
  Selavarpet notvarp Spiken nu öde gård Röråkölen berg
  Selaviken vik Spiken Saknas Röråkölen berg
  Selberget berg Spiken by Röråkölen berg
  Selberget berg Spiähka nu öde gård Röråkölen berg
  Selbergsmyran myr Spännarbindden gård Röråkölen höjd
  Selbäcken bäck Spännarbindden gård Röråkölheden hed
  Selbäcken bäck Stadig bebyggelse Röråkölmyran myr
  Selbäcktjärnen tjärn Stadig gård Röråkölmyrtjärn tjärn
  Selmyran myr Stare lägenhet Röråkölmyrtjärnänget äng
  Selstycken strömdrag Stenavaheden lägenhet Röråmyran myr
  Sibirien ägomark Stenkläppen gård Röråmyran myr
  Sikören udde Stenkläppen gård Röråmyran myr
  Sikören, Lilla holme Stensträsk kronolägenhet Röråmyrarna myrar
  Silkesmyran myr Stensträsk kronolägenhet Röråmyrarna myr
  Simonsronningen vall Stensträsk kronolägenhet Röråmyrbäcken bäck
  Sjutollarna del av Mörtträskviken Stenträsk by Röråmyrbäckänget äng
  Sjölakaholmen udde Stoffer gård Rörån vattendrag
  Sjömyran myr Stoffer lht?, gård Rörån å
  Skagergrundet grund Stoffers bebyggelse Rörån å
  Skagerören holme Stolp gård Röråselet sel
  Skajteforsen fors Stolpe gård Röråsundet sund
  Skajteforsen fors Stolpe gård Röråtjärn tjärn
  Skajtelandet terräng Stolpe gård Röråänget äng
  Skajtemyran myr Stolpe gård Röstanheden hed
  Skajtetjärnen tjärn Stolpe gård Röstanhuvudmyran myr
  Skajtetjärnmyran myr Stolpgården gård Röstanhuvudet berg
  Skallören terräng Storbacken bebyggelse Rövaren holme
  Skallörån å Storbacken gård Rövarhällan holme
  Skamyran myr Storbacken gård Rövarhällan udde
  Skamyrberget berg Storbacken gård Rövarklubben holme
  Skamyrberget berg Storberg bebyggelse Sadimlanta skog
  Skamyrberget berg Storberg by Sadimvare berg
  Skarpudden udde Storberg hemman Sadimvare Saknas
  Skataudden udde Storberget gård Sadimvarejegge myr
  Skataudden del av Nördnäsudden Storberget gårdar Sadimvarejegge Saknas
  Skataudden udde Storberg Saknas Sainmaa skog
  Skavnäset ägomark Storbrännan gård Sainvaara berg
  Skiftesrået ägomark Storbrännan gård Sainvaara Saknas
  Skiftesudden udde Storheden gårdar Sainvaaranjänkkä Saknas
  Skomyrlandet terräng Storholm gård Sainvaaranjänkkä myr
  Skorven berg Storholm gård Saivejegge myr
  Skorven holme Storholm gård Saiverovve hed
  Skorven skär /Se Storholm gård Saiverovveahpe myr
  Skorvhalsen terräng Storholm by Saivetsheden hed
  Skorvhalsmyran myr Storholmen by Saivetshedmyran myr
  Skorvkölen höjd Storholmen gård Saivetskölen berg
  Skorvmyran myr Storhäida lapskt namn på byn Dockasberg Saivetskölen berg
  Skrattberget berg Storliden gård Saivetsmyran myr
  Skrattgärdmyran myr Storliden by Saivevare berg
  Skravelforsen fors Stormyrheden bebyggelse Sakaritjärn tjärn
  Skravlet skogsområde Storskolan folkskolebyggnad Sakribergsmyran myr
  Skravlet terräng Storstenarna lägenhet Sakriheden hed
  Skräddarsudden udde Storstenarna lägenhet Sakrimyran myr
  Skräddarsviken vik Storstengärdan torp Sakrimyran myr
  Skvalanet terräng Stortallen gård Sakrimyran myr
  Skånudden udde Stortjärn lht Sakrimyrberget berg
  Skånviken vik Storviken bebyggelse Sakrimyrheden hed
  Skåpberget berg Storåholm by Sakriroddet äng
  Skåpberget berg Storåholm by Sakriviken vik
  Skåpberget berg Storåholm eller Grenholmen gård Sakriviken vik
  Skäftmyran myr Storåholm eller Granholmen gård Sakrivikudden udde
  Skäret holme Storåholm eller Grenholmen gård Saltstenmålen rullstensfält
  Skärgrundet grund Storån bebyggelse Samejaure lapskt namn på sjön Lappträsket
  Skärgrundsflagan grund Storånäs by Samilträdena igenvuxna åkrar
  Skärhalsen udde Storälven bebyggelse Sammelbäcken bäck
  Skärhalsviken, Bakre vik Strand gård Sammelmyran myr
  Skärhalsviken, Hitre vik Strandbergs gård Sammelåmyran myr
  Skärsviken vik Strandforssel Saknas Sammelån å
  Sladaholmen holme Strandforssel by Sandarna sandstrand
  Sladan el. Avasladan fjärd /Se Strandforssel by Sandberget berg
  Sladan sank mark /Se Strandforssel by Sanden strandremsa
  Sladan sladan, del av Inre Fällträsket Strandgärdan Saknas Sandersträsket träsk
  Sladan del av Fällträsket /Se Strandgärdan gård Sandersträsket träsk
  Sladan sjö Strand-gärd-Oskar Saknas Sandersträsket träsk
  Sladan sjö /Se Strifält gård Sandfältheden hed
  Sladan sjö Stryk-Kalls bebyggelse Sandgrensmyran myr
  Sladan lugnvatten Strycken bebyggelse Sandgrensmyran myr
  Sladan utvidgning av Råne älv /Se Stryckheden gårdar Sandgrensmyrbäcken bäck
  Sladan sjö /Se Ströckheden bebyggelse Sandgrensmyrheden hed
  Sladaviken vik Ström gård Sandgrundet ovanvattensgrund eller holme
  Slumpen vik Ström gård Sandgrundet holme
  Slumpen del av Krokträsket Strömsund gårdar, f.d. masugn Sandgrundet udde
  Slumpen tjärn Stuga gård Sandgrundet holme
  Slumpen tjärn Stugan bebyggelse Sandgrundet grund
  Slumpheden hed Stugan gård Sandgränsmyren myr
  Slumpmyran myr Stugan gård Sandhalsen sandhöjd
  Slumpmyran myr Stugan gård Sandhalsen svacka
  Slumpmyrbäcken bäck (Frami) Stugun - Stugan gård Sandhalsen tallskog
  Slumpsundet sund Stugun gård Sandhalsmyran myr
  Slumptjärnen, Lill- tjärn Stugun gård Sandhalsmyran myr
  Slumptjärnen, Lång- tjärn Stugun gård Sandhalsmyren myr
  Slumpudden udde Stugun - Uppigården gård Sandheden hed
  Slumpviken vik (Uppi) Stugun gård Sandholmen holme
  Slåttesmyran myr Stugun gård Sandholmen holme
  Slåttesmyran myr Stugun kronotorp Sandholmssundet sund
  Slåttmyran myr Stugan gård Sandhvilan undervattensgrund
  Slåttmyrbäcken bäck Stugun gård eller lht Sandkölbäcken bäck
  Slägden terräng Stugun gård Sandkölen skogsm.
  Slägden terräng Stål gård Sandkölen del av Kölen
  Släpvägen gångstig Ståls bebyggelse Sandkölen hedland
  Slätheden skogsområde Sundbergs bebyggelse Sandkölen högland
  Slättberget berg Sundbergs gård Sandkölsmyren myr
  Slättberget berg Sundbergs gård Sandlå strand
  Slättberg-Långträsket sjö Sundbergs gård Sandlåbacken backe
  Slättbergslandet terräng Sundbergs gård Sandlåbäcken bäck
  Slättbergstjärnen sjö Sundéns gård Sandlåbäcken bäck
  Slättbjörnberget berg Sundéns gård Sandlåbäcken bäck
  Slättbäcken bäck Sundet byadel Sandlån del av Niemiselet
  Slättheden hed Sundet by Sandlån udde
  Slätthedmyran myr Sundet bebyggelse Sandlån sandstrand
  Smalmyran myr Sundins gård Sandlån sandudde
  Smedjeholmen holme Sundqvist gård Sandlån vik
  Småavabergen höjd Sundriset gård Sandlån strand
  Småberget-Inre berg Sundsnäs fastigheter Sandlån sandudde
  Småberget, - Yttre berg Sundsnäs by Sandlån strandremsa
  Småbergsmyran, - Inre myr Sundsnäs by Sandlåviken vik
  Småbergsmyran, -Stor myr Sundsnäs by Sandmyran myr
  Småbergstjärnbäcken bäck Sundsnäs by Sandmyrbäcken bäck
  Småbergstjärnen tjärn Sundsnäs by Sandmyren myr
  Småholmarna holmar Sundsvallen fäbodvall Sandnäsmyrudden udde
  Småholmarna holmar Sundvalls gård Sandskogen skogsdunge
  Småholmmyran myr Sunnantill gård Sandslägden sandhed
  Småhuvudet, Norra berg Sunnantill gård Sandstranden strand
  Småmyrorna myrmark Svanbergs bebyggelse Sandtomben sandhals, sandhed
  Småmyrorna ägomark Svartholmen bebyggelse Sandträskberget berg
  Småslättorna småforsar Svedbergs gård Sandträskberget berg
  Småtallberget höjd Svedjan gård Sandtumben indrom Antbergsträsket sandhed
  Smörberget berg Svedjan gårdar Sanduddarna skogsuddar
  Smörberget berg Svedjan gård Sandudden udde
  Smörberget berg /Se Svedjan gård Sanduddmyran myr
  Smörbergstjärnen tjärn Svedje läg. Sandviken vik
  Snedröstemyran myr Svedje bebyggelse Sandviken vik
  Snipberget berg Svedje-Antons bebyggelse Sandviken vik
  Snipbergsbäcken bäck Sven gård Sandviken vik
  Snipbergsmyran myr Sven - (Isi) Sven lht Sandviken vik
  Snipen berg Svidi-udden bebyggelse Sandviken vik
  Snipen triangelpunkt Svidja bebyggelse Sandviken vik
  Snipen höjd Svidja gård Sandviken vik
  Snipen terräng Svidjan gård Sandviken vik
  Snipmyrorna myrmark Svärd gård Sandvikheden hed
  Snipsträskbäcken bäck Svärds bebyggelse Sandviknäset näs
  Snipsträsket sjö Sågen by Sandviksholmen holme
  Sniptjärnen tjärn Sågtorpet lht Sandviksreven grund
  Sniptjärnmyran myr Söderbergs bebyggelse Sandvikstenarna stenar
  Sniptjärnen tjärn Söderholms gård Sandvikudden udde
  Snipåsen ås Söderströms gård Sandvilan undervattensgrund
  Snotterbäcken bäck Sörbyn gdar Sandören holme
  Snottermyran myr Sörbyn by Sandören holme
  Snottermyran myr Sörbyn by Sandöskatan halvö
  Snottermyran myr Sörbyn by Sandöskatan halvö
  Snottermyran myr Sör-bys bebyggelse Sapekjaure tjärn
  Snottermyran myr Sör-bys bebyggelse Sapiekjaure tjärn
  Snottermyrberget berg Sörbys gård Sapiekjegge myr
  Snottermyrbäcken bäck Sörbys-David gård Sapiektjokko berg
  Snottermyrtjärnarna tjärnar Sör-Flygget gård Saraberget bergknabbe
  Snottertjärnen tjärn Sör-Flygget gårdar Sarkakielas skogsmark
  Snottertjärnen tjärn Sör-Flygget gårdar Sarvisheden hed
  Snottertjärnmyran myr Sör-Flygget gård Sarvismyran myr
  Snårbäcken bäck Sörgården bebyggelse Saxgrundet udde
  Snårbäcken bäck Sörgården gård Saxgrundet udde
  Snåret skogsområde Sörheden bebyggelse Saxgrundet grund
  Snårheden terräng Sör-i-berget gård Segan rinnel
  Snårhedmyran myr Sörigården gård eller lägenhet Seihpäjohko bäck
  Snårhuvudet berg Sörigården gård Seipajaure tjärn
  Snårkölen bergsås Sörigården gård Seipibäcken bäck
  Snårkölen höjd Sörigården gård Seipiheden hed
  Snårkölen terräng Sörigården gård Seipijaure tjärn
  Snårkölen berg Sör-i-gården gård Seipimyran myr
  Snårkölmyran myr Sör-i-gården gård Seipimyran myr
  Snårlandet skogsmark Sörihed gård Seipimyränget myräng
  Snårlandet terräng Sörihed gård Seipitjärn tjärn
  Snårmyran myr Sör-i-heden gård Seipitjärnmyran myr
  Snåränget slåttermark Sör-i-heden lägenhet Sejpbäcken bäck
  Snöberget berg Sörihed-Nicke gård Sela-Björnbergsmyran myr
  Snöberget berg Sör-i-ån gård Sela-Björnbergstjärn tjärn
  Snöberget, nedre triangelpunkt Söriån gård Selaudden udde
  Snöberget, övre triangelpunkt Söriån Saknas Selavan sel
  Snöberget berg /Se Sörliden gård Selavarpet f.d. notvarp
  Snöbergsbäcken bäck Sörliden by Selaviken vik
  Snöbergstjärnen tjärn Sörsidan bydel Selaviken vik
  Snöholmen holme Sörsidan gård Selberget berg
  Snödhuvudlandet terräng Sörsidan gårdar Selberget berg
  Snödhuvudmyran myr Sörsidan gård Selberget berg
  Snödhuvudtjärnarna tjärnar Sörsidan gård Selberget höjd
  Snödören udde Sörsidan del av Rånbyn Selberget berg
  Snöskäret skär Sörtomts bebyggelse Selberget berg
  Sopron vik Sörträsk by Selberget, Norra berg
  Soproviken vik Sörvibyn gårdar Selberget el. Niemiselberget berg
  Sortismyran myr Sörvikvarnen kvarn Selbergsbäcken bäck
  Spadajämtberget berg Söråheden gård Selbergsforsen fors
  Spadajämtet odling Söråvallen lht Selbergsforsselet sel
  Spelkbäcken bäck Söråvallen fäbodvall Selbergsheden hed
  Spelkbäcken bäck Tallback gård Selbergsheden hed
  Spelken terräng Tallbacken byadel Selbergsheden hed
  Spikbäcken bäck Tallbacken bebyggelse Selbergshusudden udde
  Spikmyran myr Tall-back-Lövgren gård Selbergshusudden udde
  Spikmyran myr Tallberg bebyggelse Selbergsmyran myr
  Spiktjärnen tjärn Tallberg gård Selbergsmyren myr
  Spiktjärnen tjärn Tallberg by Selbergsmyran myr
  Spiktjärnheden terräng Tallberg(et) gård Selbergsudden udde
  Spiktjärnmyran myr Tallberget gård Selbergsviken vik
  Spikudden udde Tallberget by Selbäcken bäck
  Spikudden udde Tallberget by Selbäcken bäck
  Spikudden udde Tallheden sjukhem Selbäcken bäck
  Spikälven älv Tallträsk bebyggelse Selbäcken bäck
  Spikälven älv Tallträsk by Selbäcken bäck
  Spilglon vik Tallträsk(et) gård Selbäcken bäck
  Spjällavan vik Tallträsket gård eller lht Selbäckheden hed
  Spålen udde Tallträsklandet torp Selbäckänget äng
  Spännarboudden udde Tallträsklandet by Selet sel
  Stackmyran myr Tallträsklandet bebyggelse Selet sel
  Stackmyran myr Nya Tallträsklandet f.d. kronotorp Selet sel
  Stackmyran myr Talludden gård Selet sel
  Stackmyran myr Talludden gårdar Selforsen fors
  Stackmyrheden skogsområde Talludden f.d. gård Selforsen fors
  Stapelmyran myr Saknas bebyggelse Selforsen fors
  Stapelmyrknabben höjd Telholmen bebyggelse Selheden hed
  Starrmyran myr Testholmen bebyggelse Selheden hed
  Starrmyran ägomark Testholmen gård Selkojan flottningskoja
  Starrtjärnen tjärn Thelins gård Seludden udde
  Starrtjärnhuvudet berg Tingvall gård Selvarpet vik
  Starrviken vik Tingvalls gård Selängesmyran myr
  Stavermyran myr Tjuka gård Selänget äng
  Stenavan tjärn Tjärholmen bebyggelse Siklismyren myr
  Stenbergsviken vik Tjärnhalsen by Siknäs-stigen stig
  Stenbergsvikudden udde Tjärnhalsen gård Sikudden udde
  Stengrundet grund Tjärnhalsen öde gård Sikviken vik
  Stenheden skogsområde Tjärnhalsen öde gård Sikörarna holmar
  Stenholmen holme Tjärnhalsen öde gård Sikörarna holmar
  Stenklubben udde Tjärnheden bebyggelse Sikörarna holmar
  Stenmola stenfält /Se Tjärnheden gård Sikören, Lilla holmar
  Stenmossaberget berg Tjärnheden gård Sikören grund
  Stenmålen strandområde To gård Sikören, Lilla holme
  Stenskravlet terräng Tobak bebyggelse Sikören, Stora holme
  Stenskäret udde Tobacke gård Sikören, Stora holme
  Stensträskberget berg Toberget lägenhet Silkesmyran myr
  Stensträsket sjö Tolk gård Simmarlandet badstrand
  Stenträskbäcken bäck Tolk bebyggelse Simmarstället badplats
  Stenträskbäcken bäck Tolk plats Simmarviken vik
  Stenträsket sjö Tolk, se 1 Dödfiskträsk Saknas Simmaviken vik
  Stenträsket sjö Tolvmans gård Simonroddet äng
  Stenträsket, Lill- sjö Tolvman gård Simontjärn tjärn
  Stenträsket, Stor- sjö Tolvman gård Sirapsbäcken bäck
  Stenudden udde Tolvmans bebyggelse Sjukheden hed
  Stenudden udde Tolvmans gård Sjukheden hed
  Stenudden udde Tolvmans gård Sjukhedmyran myr
  Stenvikbäcken bäck Tolvmans gård Sjutullarna udde
  Stenviken vik Tolvmans gård Sjutullarna udde
  Stinaheden hed Tolvmans, Nedre gård Sjutallholmen holme
  Stockbäcken bäck Tolvmans, Övre gård Själaviken, (Sälaviken) vik
  Stocktjärnen tjärn Tolvmans gård Sjöfodertjärn tjärn
  Stockbäcken bäck Tomt gård Sjöfodertjärn tjärn
  Stor-Abborrtjärnen tjärn Tomten bebyggelse Sjölakaholmen udde
  Stor-Abborrtjärnen tjärn Tomten gård ?Sjölakaholmen udde
  Stor-Antberget berg Tomter gård Sjömyran myr
  Stor-Anttjärnbäcken bäck Tomter gård Sjön Saknas
  Stor-Anttjärnen tjärn Torpet torp Skagerören holme
  Storbacklandet terräng Torpet kronotorp Skaite skogsmark
  Storberget berg Torpet avsöndring Skaitetjärn tjärn
  Storberget berg Torpet torp Skaiti näs
  Storberget vid Lappträsket triangelpunkt Torpet torpställe Skaiti f.d. boplats
  Storberget triangelpunkt Torpet torp Skaiti skogsmark
  Storberget berg Torpet gård Skaiti skogsmark
  Storberget höjd Torpet gård Skaitiahpe myr
  Storberget, Inre berg Torpet kronotorp Skaitiberget höjd
  Storberget, Inre berg Torsells gård Skaitiforsen fors
  Storberget, Yttre berg Trehörningsbygget ödegård Skaitiforsen fors
  Storberget, Yttre berg Trångsundaskiftet bebyggelse Skaitiforsen fors
  Storberget vid Forsträskhed triangelpunkt Träskbacken gård Skaitijaure tjärn
  Storbergsbäcken bäck Träskbacken bebyggelse Skaitikuoika fors
  Storbergsbäcken bäck Träsket Saknas Skaitilandet land
  Storbergslandet skogsområde Träskänden gård Skaitilandet skogsmark
  Stor-Blåsberget berg Träskänden lägenhet Skaitilanta skogsmark
  Storbranten skogsområde Träskänd-Erik bebyggelse Skaitimyran myr
  Storbrännan ägomark Törkvist gård Skaitiselet sel
  Storbäcken bäck Törkvists gård Skaititjärn tjärn
  Storbäcken bäck Törnkvist bebyggelse Skaitiätnam höjd
  Storbäcken bäck Törnkvists gård Skallerån biutlopp
  Storbäcken bäck Udden gård Skallerån biutlopp
  Storbäcken bäck Udden gård Skallören förr holme, nu kulle
  Storbäcken bäck Udden gård Skallören knabbe
  Storbäcken bäck Udden gård Skallörån mynningsarm
  Storbäcken bäck Udden gård Skamyran myr
  Storbäcken bäck Udden gård Skamyren myr
  Storbäckknösarna höjder Udden bebyggelse Skamyrberget berg
  Storbäckudden udde Udden läg. Skamyrberget höjd
  Storbäckudden udde Udden gård Skamyrberglandet skogsmark
  Stordalen ägomark Udden gård Skapareften sandslätt
  Stordaludden udde Udden gård Skarpudden udde
  Stor-Dräkttjärnen tjärn Udden gård Skarven holme
  Storforsen fors Udden gård Skatagrundet grund
  Storforsen fors Udden gård Skatagrundet grund
  Storforsidan lugnvatten Udden gård Skatan dell av by
  Storforsselet lugnvatten Udden gård Skatan udde
  Stor-Fräkenmyran myr Udden udde Skataudden udde
  Stor-Furuön ö Udden gård Skataudden udde
  Storgrenen vik /Se Ulrik gård Skataudden udde
  Stor-Grundsjömyran myr Unga Lövgrens gård Skataudden udde
  Stor-Grundsjömyran myr Unnasspiehka by Skataudden udde
  Storgrönnan ö Uno bebyggelse Skataudden udde
  Stor-Gåsträsket träsk Upp-i-drugges gård Skataudden udde
  Stor-Gäddtjärnen tjärn Uppigård gård Skaten udde
  Storhalsen ägomark Uppigård gård Skateudden udde
  Storhalspotten sank mark? Uppigård gård Skavmyran myr
  Stor-Halstjärnen tjärn Uppigård gård Skavnäset ängsmark
  Storheden terräng Uppi gårdarna del av by Skavnäset udde, äng och odling
  Storheden terräng Uppigården gård Skavnäset näs
  Storheden skogsmark Uppigården gård ?Skeppörsvikstranden strandparti
  Storheden hed Uppigården gård Skiftesrå ängsmark
  Storheden skogsområde Uppigården bebyggelse Skiftesrå ängar
  Storheden terräng Uppigården gård Skiftesråt ängsmark
  Storheden hed Uppigården gård Skiftesuddberget berg
  Storhedmyran myr Uppigården gård Skiftesudden udde
  Storholmen holme Uppigården gård Skiljogrundet holme
  Storholmen holme Uppigården? (eller (Uppi) Gården?) lägenhet Skirängesknabben kulle
  Storholmen holme Uppgården gård Skiränget äng
  Storholmen holme Uppeigården gård Skjergrundet holme
  Storholmen holme Uppistugun gård Skjergrundflagun ovanvattensgrund
  Storholmen holme Uppistugan gård Skogen skogsområde och väg
  Storholmen holme Upp-i-stugan gård Skomyran myr
  Storholmen holme Uppistugu(n?) gård Skomyrbäcken bäck
  Storholmen holme Uppistu-Magnus gård Skomeslandet strandparti
  Storholmviken vik Upp-på-heden gård Skorven holme
  *Stor Hovlössjön sjö Utaheden gård Skorven holme
  Storhuvudet berg Utaheden gård Skorven holme
  Stor-Hällforsen fors Utaheden gård Skorven berg
  Stor-Joatjärnen tjärn Uta-svidja bebyggelse Skorven berg
  Stor-Kilberget berg Utilandet gård eller lht Skorven holme
  Storkilen udde Utåbäck gård Skorven bergsudde
  Stor-Kilholmen holme Utå-Dal gård Skorven bergt.
  Stor-Kolatjärnen tjärn Ut-å-heden gård Skorvheden hed
  Stor-Korpviken vik Utå-heden gård Skorvhedråniskojan ängskoja
  Storkrokberget berg Ut-å-heden gård Skorvhedröjningen äng
  Storkrokberget, Västra triangelpunkt Utå-näs läg. Skorvkölen höjd
  Storkrokberget, Östra triangelpunkt Utånäs (el. Utannäs?) gård Skorvkölen berg
  Storkroken terräng Valfrid Löfgren gård Skorvkölen berg
  Storkroken sank mark Vall gård Skorvkölheden hed
  Storkroken del av Råneälv Vallen bebyggelse Skorvmyran myr
  Storkroken del av Vitån Vallen bebyggelse Skorvmyran myr
  Storkrokmyran myr Vallen bebyggelse Skorvmyren myr
  Storkrokmyran myr Vallen gård Skorvmyrtjärn tjärn
  Stor-Kronmarksmyran myr Vallen f.d. sommarladugårdar Skorvudden udde
  Stor-Kvarntjärnen tjärn Vallfors sågplats Saknas Skrattberget berg
  Storkölen berg Vall-Nicke gård, läg. Skravelbäcken bäck
  Storkölmyran myr Vallviken lht Skravelbäcken bäck
  Stor-Lappträsket sjö Valvfors Saknas Skravelbäcken bäck
  Storlidforsen fors Valvfors by Skrafvelbäcken, se Sågbäcken Saknas
  Storlidselet lugnvatten Valvfors gårdar Skravelforsen fors
  Storlomben sankmark Valvfors pst Skravelforsen fors
  Stor-Långören holme Valvträsk Saknas Skravelholmen holme
  Stor-Lönngrundet grund Valvträsk by Skravelholmen holme
  Stor-Malhuvudet berg Valvträsket by Skravlet stenskravel
  Stormon skogsområde Valvträsket by Skravlet bergsh.
  Stor-Mossamyran myr Valvträsket by Skravlet backe
  Stormossan vik Valvträsket by Skravlet fors
  Stormyran myr Valvträsket by Skravlet fors
  Stormyran myr Valvträsket by Skravlet stenskravel
  Stormyran myr Valvträsket by Skräddarsviken vik
  Stormyran myr Valvträsket by Skräddarviken vik
  Stormyran myr Valvträsket by Skräddarvikudden udde
  Stormyran myr Valvträsket by Skräddarvikänget äng
  Stormyran myr Valvträsket by Skrännlomtjärn tjärn
  Stormyran myr Valvträsk by Skvalandet bäck
  Stormyran myr Vare by Skvalanet plats
  Stormyran myr Vargbäcken bebyggelse Skvalanet plats
  Stormyran myr Vargbäcken gård Skånet udde
  Stormyran myr Vargbäcken bebyggt område Skånudden udde
  Stormyran myr Varvet plats för f.d. varv Skånudden udde
  Stormyran myr Vedafallet Saknas Skånviken vik
  Stormyran myr Vedafallet by Skånviken vik
  Stormyran myr Vedafallet gårdar Skåpberget berg
  Stormyran myr Vedafallet gårdar Skåpberget del av Grundträskberget
  Stormyran myr Vedafallet gårdar Skåpberget berg
  Stormyran myr Vedafallet gårdar Skåpberget berg
  Stormyran myr Vedafallet gårdar Skåpberget berg
  Stormyran myr Vedatjärn Saknas Skäftmyran myr
  Stormyran myr Vedatjärn gård Skäftmyran myr
  Stormyran myr Vesterlund lägenhet Skäftmyran myr
  Stormyran myr Vesterlunds gård Skäftmyrheden hed
  Stormyran myr Vestmans gård Skäftmyrröjningen äng
  Stormyran myr Viken gård Skäret holme
  Stormyran myr Viken gård Skäret knabbe
  Stormyran myr Viken bebyggelse Skäret holme
  Stormyran myr Viken gård el. lht Skäret udde
  Stormyran myr Viker gård Skäret udde
  Stormyran myr Vik-Erik-Ols gård Skäret ovanvattensgrund
  Stormyran myr Viknäs bebyggelse Skäret skär
  Stormyran myr Viknäsudden gård Skäret skär
  Stormyran myr Vik-Tina gård Skäret ställe i Norr-Lillån
  Stormyran myr Viktors (gård), lägenhet Skäret udde
  Stormyran myr Vikträsket träsk Skärgrundet holme
  Stormyran myr Vinberget gård Skärgrundet holme
  Stormyran myr Vinberget gård Skärgrundet grund
  Stormyrbäcken bäck Vinberg Saknas Skärgrundet grund
  Stormyrbäcken bäck Vinbergsgården gård Skärgrundet holme
  Stormyrbäcken bäck Vinbergsgården gård Skärgrundet holme
  Stormyrheden hed Vinbergsgården gård Skärgrundsflagun ovanvattensgrudn, hälla
  Stormyrtjärnen tjärn Vit gård Skärhalsen udde
  Stormyrtjärnen tjärn Vit gård Skärhalsen udde
  Stormyrtjärnen tjärn Vit bebyggelse Skärhalsen näs
  Stormyrtjärnen tjärn Vit gård Skärhalsen landtunga
  Stormyrudden udde Vit gård Skärhalsudden udde
  Stor-Nottjärnen tjärn Vit gård Skärhalsviken, Bakre vik
  Stor-Nymyran myr Vitgården gård Skärhalsviken, Hitre vik
  Stor-Orrberget berg Vitskolan bebyggelse Skärsviken vik
  Storporsen fors Vitträsk Saknas Skär-viken vik
  Storpotten tjärn Vitträsk by Sladaberget berg
  Storrevet rev Vitåfors förut bruk, numera by Sladaholmen holme
  Storronningen ägomark Vitåfors f.d. sågverk Sladaholmen holme
  Storronningsbäcken bäck Vitåfors f.d. sågverk Sladamärgen bäck
  Stor-Rörmyran myr Vitån by Sladan förut vik numera sjö
  Stor-Rörmyran myr Vitån Saknas Sladan sjö
  Storsanden strandparti Vitån by /Se Sladan del av Fällträsket
  Storsandrevet udde Vitån by Sladan utvidgning av Råne älv
  Storselaholmen holme Vitån by Sladan grund
  Storselet lugnvatten Vitån by Sladan sjö
  Storselet lugnvatten Vitån by Sladan fjärd
  Storselholmen holme Vitån by Sladan sank mark
  Storsjömyrorna myrmark Vitån by Sladjujohko bäck
  Storsjön l. Hovlössjön sjö Vitån by Slanggärdan gärda
  Storsjön sjö Vitån by Slompviken vik
  Storsjön sjö Wolphtresken el. Wolptreska sjö och by Slumpbäcken bäck
  Stor-Slåttesmyrholmen mark Välvfors gårdar Slumpen vik
  Stor-Småbergsmyran myr Välvträsk(et) by Slumpen tjärn
  Storspiken berg Väpplinge Saknas Slumpen åker
  Storspiken triangelpunkt Väst-å-backe gård Slumpen sjö
  Storstenmyran myr Västaback(e) gård Slumpen sjö
  Stor-Stenträsket träsk Västabäcken lägenhet Slumpen skogsmark
  Storstenudden udde Västaheden lägenhet Slumpen del av Krokträsket
  Storstenviken vik Västantill gård Slumpen skogsmark
  Storstenören holme Västantill gård Slumpen sjö
  Stor-Storforstjärnen tjärn Väst-a-dil gård Slumpen vik
  Storstrycken sund Västaträsk gård Slumpen vik
  Stor-Storsören udde Västaåkern lägenhet? eller gård? Slumpen skogsm.
  Stortjärnen sjö Västedet bebyggelse Slumpen träsk
  Stortjärnen tjärn Västerbacken bebyggelse Slumpen äng
  Stortjärnen sjö Västergårdarna gårdar Slumpen berg
  Stortjärnen sjö Västergården bydel Slumpen vik
  Stortjärnen tjärn Västerträsk gård Slumpen udde
  Stortjärnen tjärn Västfjärden Saknas Slumpen odlad mark
  Storträsket sjö Västfjärd gård Slumpen n. änden av Strömsundsträsket
  Storträsket sjö Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpheden hed
  Storträsket träsk Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpmyran myr
  Stortån kreatursgata Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpmyran myr
  Storudden udde Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpmyran myr
  Storviken sjö Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpmyran myr
  Storviken vik Västfjärd eller Blekingen hemman Slumpmyren myr
  Storviken vik Väst-i-byn del av Rånbyn Slumpmyrbäcken bäck
  Storviken vik Väst-i-byn del av Högsön Slumpmyrheden hed
  Storviken vik Väst-i-byn gård Slumpröjningen äng
  Storviken vik Västibyn gård Slumpröjningen äng
  Storviken vik Västibyn bydel Slumpsundet sund
  Storviken vik Västibyn byadel Slumpsundet sund
  Storvikholmarna holmar Västibyn del av Rånbyn Slumpsundet sund
  Storvikholmen ö Västigård gård Slumptjärn tjärn
  Storvikholmen holme Västigård, Övre och Nedre gårdar Slumptjärnarna tjärnar
  Storvikmyran ägomark Västigård gård Slumptjärnmyran myr
  Storvikmyran myr Västigård gårdar Slumpudden udde
  Storviktjärnen tjärn Västigård, Nedre gård Slumpudden udde
  Stor-Vittjärnen tjärn Västigård, Övre gård Slungan sjö
  Stor-Vitträsktjärnen tjärn Västigården gård Slåttermyran myr
  Storängesbäcken bäck Västigården bebyggelse Slåttermyran myr
  Storängesbäcken bäck Väst-i-gården bebyggelse Slåttermyran myr
  Storängesudden udde Väst-i-gården gård Slåttermyran myr
  Storänget ängsmark Väst-i-gården gård Slåttermyran myr
  Strandnäsudden udde Väst-i-gården gård Slåttermyren myr
  Stridfältudden udde Väst-i-gården gård Slåttermyrbäcken bäck
  Strycken fors Väst-i-gården gård Slåttermyrholmen holme
  Stryckmellan lugnvatten Västiheden gård Slåttermyrlillholmen holme
  Strycktjärnen, Inre tjärn Västiträsk Saknas Slåttesmyran myr
  Ströckmyran myr Väst-i-träsk by Slåttesmyran myr
  Strömberget berg Västiträsk gårdar Slåttmyran ängsmyr
  Strömmen vattendrag Västiträsk gårdar Slåttmyran myr
  Strömsundet vik Västiträsk gårdar Slåttmyran, Mellan myr
  Strömsundet sund Västiträsk gårdar Slåttmyrbäcken bäck
  Strömsundsträsket sjö Väst-i-åker del av Väst-i-byn Slåttmyrheden hed
  Strömsundsträsket sjö Västiåkern gård Slåttmyrtjärn tjärn
  Strömsundsudden udde Västiåkern byadel Slägden markstycke
  Stupbackforsen fors Västiåkern gård Slägden sandhed
  Stupforsen fors Västmans gård Slägden f.d. odlad mark och gårdsplats
  Stupforsen fors Västrabacken gård Släpvägen stig
  Stupklinten sluttning Västudden bebyggelse Släpvägen körväg
  Stupmyran myr Västå-Ede gård Slätheden hed
  Stupmyran myr Ytterheden gård Slätheden hed
  Stupmyrbäcken bäck Ytterholmen Saknas Släthedselet sel
  Stångören udde Ytterholmen by Släthedudden udde
  Stömpeln del av Bockön Ytterholmen gårdar Släthedviken vik
  Stömpeln holme Ytterholmen gårdar Slättberget berg
  Störhusviken vik Yttre byn del av byn Nedre Flåsjön Slättberget berg
  Störhusvikmyran myr Yttrebyn del av by Slättberget berg
  Suggstrycken fors Zacharias? bebyggelse Slättberget berg
  Sundbergsholmen holme Åbergs gård Slättberglandet bergland
  Sundersträsket sjö /Se Åböjen Saknas Slättberg-Långträsket träsk
  Sundnäsudden udde Åbojen gård Slättbergmyran myr
  Sundomsfjärden vik Åbojen by Slättbergslandet skog
  Sundomsfjärden fjärd Åbojen gård Slättbergslandet bergssträckning
  Sundsheden hed Åbojen gård Slättbergslandmyran myr
  Sundsheden terräng Åholmen gård Slättbergsmyran myr
  Sundsänget terräng Åkares gård Slättbergsmyran myr
  Sunnantillängena odlad mark Åkars gård Slättbergsmyran myr
  Sunnerstträsket sjö Åkars gård Slättbergsmyran myr
  Surviken vik Åkars gård Slättbergsmyran, Lilla myr
  Surviken vik Åkars Övre gård Slättbergsmyrbäcken bäck
  Survikmyran myr Åker gård Slättbergsmyrbäckänget äng
  Svallmyran myr Åkerberg by Slättbergsmyren myr
  Svallmyran myr Åkerberg gård Slättbergsmyrheden hed
  Svanamyran myr Åkerberget gård Slättbergsmyrtjärn tjärn
  Svanamyran, -Stor myr Åkerberget gård Slättbergsmyrtjärn, Stora tjärn
  Svanamyran myr Åkerberget gård Slättbergsmyrtjärnmyran myr
  Svartabborrbäcken bäck Åkern bebyggelse Slättbergsmyrtjärnröjningen äng
  Svartabborrhuvudet, -Norr berg Åkerströms lägenhet Slättbergstjärn tjärn
  Svartabborrhuvudet, -Sör berg Åkerudden gård Slättbergstjärn tjärn
  Svartabborrtjärnberget berg Åkroken torp Slättbergstjärnarna tjärnar
  Svartabborrtjärnen tjärn Åkrokstorpet torp Slättbergstjärnbäcken bäck
  Svartabborrtjärnen tjärn Åkrokstorpet gård Slättbergstjärnbäcken bäck
  Svartabborrtjärnen tjärn Åkrokstorpet torp Slättbergstjärnmyran myr
  Svartabborrtjärnen tjärn Åminne gårdsplats Slättbergssörheden hed
  Svartabborrtjärnen tjärn Åminne gårdsplats Slättbergstjärnarna sjöar
  Svartabborrtjärnen tjärn Åminne f.d. gård Slättbergstjärnen sjö
  Svartabborrtjärnen tjärn Ån gårdar Slättbergtjärn tjärn
  Svartabborrtjärnen tjärn Årbyn by Slättbergtjärn tjärn
  Svartabborrtjärnen tjärn Åsarna Saknas Slättbergtjärnarna Saknas
  Svartabborrtjärnen tjärn Åsarna by Slättbergtjärnbäcken bäck
  Svartabborrtjärnmyran myr Åsen gård Slättbergvägen stig
  Svartbäcken bäck Åströms gård Slättbjörnberg berg
  Svartbäcken bäck Åtiby gård Slättbjörnberget berg
  Svartbäcksviken vik Åtigård gård Slättbjörnberget berg
  Svartgrundet, Lilla grund Åtigård gård Slättbjörnberget berg
  Svartgrundet, Stora grund Åtigården gård Slättbjörnbergsheden hed
  Svartidan bakvatten Åtigården gård Slättbjörnbergshuvudet bergstopp
  Svartkölen höjd Åtigården gård Slättbjörnbergsmyran myr
  Svartmyrbäcken bäck Åtigården gård Slättbjörnbergsbankamyran myr
  Svarttjärnen tjärn Åtigården gård Slättbäcktjern tjärn
  Svarttjärnen tjärn Åtigården gård Slättbäcktjärn tjärn
  Svartviken vik Åträsk by Slätten del av sjö
  Svartviken vik Åträsk gårdar Slätten del av Storsjön eller Hovlössjön
  Svartviken vik Åträsket by Slättheden hed
  Svartviken vik Åträsket by Slättheden badställe
  Svartvikheden hed Åträsket by Slättkölen del av Kölen el. Flåsjökölen
  Svartvikudden udde Åträsket by Smalälven älv
  Svartören holme Åträsket by Smedalheden hed
  Svartörsrevet rev Åträsket by Smedalhedmyran myr
  Svedjebäcken bäck Åträsket by Smedaludden udde
  Svedjeholmen holme Åträsket by Smedalviken vik
  Svedjen skogsområde Åträsket by Smeddaludden udde
  Svedjeudden udde Åträsket by Smedåkern åker
  Svedjeudden udde Åträsket by Smeforsen fors
  Svedjeudden udde Åträsket by Smeforsselet sel
  Svinkammen udde Åviken gård Smeforsviken vik
  Svinmyran myr Åvik-Kalle gård Småavabergen bergknabbar
  Såbbejaure tjärn Åvik-Oskar gård Småbergen berg
  Såbbejegge mosse Äggtylludden gård Småbergen berg
  Sågbockmyran myr Äktiludden bebyggelse Småberget, Inre berg
  Sågbockmyran myr Älvminnet ödegård Småberget, Yttre berg
  Såg-Djupträsket sjö Ängesträsk by Småbergsbäcken bäck
  Såg-Djupträsket sjö Ängesträsk by Småbergslandet hedland
  Såg-Djupträsket sjö Ängesträsk by Småbergslandet skogsmark
  Sågforsen fors Ängesträsk by Småbergsmyran myr
  Sågforsen fors Ängesträsk by Småbergstjärn tjärn
  Sågmyran myr Ängesträsk by Småbergstjärn tjärn
  Sågåsen ås Ängesträsk by Småbergstjärnbäcken bäck
  Sänkmyran myr Ängsta Saknas Småbergstjärnbäcken bäck
  Sänkmyran slåttervall Öbergs gård Småbergstjärnbäckforsen fors
  Sänkmyran myr Öfverloppsmarken, se 1 Kilen Saknas Småbergstjärnbäckheden skogsmark
  Söndagsänget ängsmark Ögården hemman Småbergstjärnheden hed
  Sör-Altervattnet sjö Ögården gård och hemman Småbergstjärnbäckselet sel
  Söravaholmen holme Öhmans gård Småbergsudden del av Yttresmåbergen
  Söravamyran myr Ökvists gård Småforsarna forsar
  Söravan vik Öman (?) bebyggelse Småholmarna holmar
  Sörfligget terräng Ön gård Småholmarna holmar
  Sörfligget triangelpunkt Ön gård Småholmarna holmar
  Sörforsen fors Ön by Småholmarna holme
  Sör-Forsviken vik Ön hemman Småholmarna holmar
  Sörgrenen vik Ön hemman Småhuvudena bergtoppar
  Sörgrenen sjö Ön gård Småhästmyran myr
  Sörgrenen myrmark Ön gård Småhästmyrbäcken bäck
  Sörgrenen vik /Se Ön del av Rånbyn Småkölarna åsar
  Sörgrenen bäck o. ängar /Se Önunds gård Småloden slåtter
  Sörgrundet grund Örn gård Smålommyran myr
  Söriavabäcken bäck Örnbergs gård eller lägenhet Småmyrarna myr
  Söriavan vik Östaberg gård Småmyrarna myr
  Söriberget höjd Östaberg gård Småmyrorna myrer
  Söribäcken sankmark Östaån gård Småmyrorna myr
  Söribäcken bäck Öst-i-gården gård Småmyrarna myr
  Söribäcken bäck Östigården gårdsplats Småmyrorna myrar
  Söribäcken bäck Öst-i-gården gård Smånäsudden udde
  Söribäcken bäck Öst-i-gården bydel Småröjningen äng
  Söribäcken bäck Öst-i-gården gård Småselet sel
  Söribäckmyran myr Östgården bebyggelse Småselet sel
  Sörigrundet grund Östgården bebyggelse Småslitten strömdrag
  Sörihällan höjd Östergården bebyggelse Småslättorna små sel, jämn älv
  Sörikölen terräng Östigården gård Småtallarna hed
  Sörilandet terräng Östigården gård Småträsken tjärn
  Sörilandhuvudet berg Östigården gård Småträskmyran myr
  Sör-Lillån å Östiheden gård Smörberget berg
  Sör-Mellanlandsmyran myr Öst-i-heden gård Smörberget berg
  Sörnäsudden udde Öst-i-heden gård Smörberget berg
  Sör-Rensundet sund Östimark gård Smörberget berg
  Sörron vik Östmark bebyggelse Smörbergsmyran myr
  Sörsidan skogsområde Öst-i-udden gård Smörbergstjärn tjärn
  Sörsundsudden udde Östraberg bebyggelse Smörbrunnen tjärn
  Sörträskbäcken bäck Östraberget bebyggelse Smörbrunnbäcken bäck
  Sörträsket myrmark Öströms gård Snaidgrävröjningen myräng
  Sörträsket träsk Övallen fäbodvall Snaraheden hed
  Sörträsket sjö Överstbyggare inbyggarbeteckning Snarahedkojan timmerkoja
  Sörträskbäcken bäck /Se Överstbyn gdar Snarahedmyrbäcken bäck
  Sörträskronningen ägomark Överstbyn by Snaramyrröjningen äng
  Sörträsket sjö Överstbyn by Snarheden hed
  Sör-Vedatjärnen tjärn Överstbyn by Snarhedmyran myr
  Sörviken vik Överstbyn by Snarkölen höjd
  Sörvikmyran myr Övre gården bebyggelse Snarkölen högland
  Söråmyran myr Övre-Hendrik gård Snarkölheden tallhed
  Söråskogbäcken bäck Övre-holmen bebyggelse Snarkölmyran myr
  Sörälven älv Övre-Kaprans gård Snarmyran myr
  Sörälven del av Råneälv Övre-Lars-Gustaf gård Snarmyran myr
  Tackjärnvägen brukningsväg Övre-Mo gård Snarmyrhuvudet berg
  Talgbotten sankmark Övre Mon bebyggelse Snarmyrlandet skog
  Tallberget berg Övrestugan bebyggelse Snedröstemyran myr
  Tallberget berg Övre Västigård bebyggelse Snipberget berg
  Tallbergsforsen fors Övre-Västigård gård Snipberget berg
  Tallbergsmyran myr   Snipberget berg
  Tallholmarna terräng   Snipberget berg
  Tallholmarna holmar   Snipsbergsmyran, Inre myr
  Tallholmen holme   Snipbergsmyran, Yttre myr
  Tallholmen halvö   Snipbergsmyrorna myrar
  Tallholmen holme   Snipbergsmyränget äng
  Tallholmen holme   Snipen berg
  Tallholmen holme   Snipen berg
  Tallkolheden skogsområde   Snipen berg
  Talltjärnen tjärn   Snipen höjd
  Tallträskbäcken bäck   Snipen berg
  Tallträskbäcken bäck   Snipen berg
  Tallträskbäcken bäck   Snipen berg
  Tallträsket sjö   Snipshuvudet höjd
  Tallträsket sjö   Sniphuvudet bergstopp
  Tallträsklandtjärnen tjärn   Snipshuvudet berg
  Talludden udde   Snipmyrorna myrar
  Talluddmyran myr   Snipsträskbäcken bäck
  Tallån å   Snipträsket träsk
  Tiljemyran myr   Sniptjärn tjärn
  Tiljemyran myr   Sniptjärn tjärn
  Tiljemyran myr   Sniptjärnen tjärn
  Tiljemyran myr   Sniptjärnen sjö
  Tiljemyran odling   Sniptjärnheden hed
  Tiljemyrtjärnen tjärn   Sniptjärnmyran myr
  Timmerheden terräng   Snipsträsket Saknas
  Timmerhedtjärnen tjärn   Snipsträsket träsk
  Timmermyran myr   Snipträskbäcken bäck
  Tistelsöarna, se Tistersöarna öar   Snipåsen ås
  Tistersöarna öar   Snottermyran myr
  Tistersöarna öar   Snottermyran myr
  Tistersöarna öar /Se   Snottermyran myr
  Tistersöfjärden fjärd   Snottermyran myr
  Tistersöfjärden fjärd   Snottermyran myr
  Tistersön triangelpunkt   Snottermyran myr
  Tistersön, -Norr ö   (Hjortron) Snottermyrberget berg
  Tistersön, -Norr ö   Snottermyrberget berg
  Tistersön, -Sör ö   Snottermyrberget berg
  Tjattikbäckbäcken bäck   Snottermyrbäcken bäck
  Tjattikbäcken bäck   Snottermyrbäcken bäck
  Tjattikmyran myr   Snottermyrtjärnarna tjärn
  Tjockudden udde   Snottermyrtjärnarna sjöar
  Tjuvbäcken bäck   Snottermyrtjärnbäcken bäck
  Tjuven, Nedre tjärn   Snottertjärn tjärn
  Tjuven, Övre ava   Snottertjärn tjärn
  Tjuvheden, Nedre terräng   Snottertjärnbäcken bäck
  Tjuvheden, Övre terräng   Snottertjärnbäcken bäck
  Tjuvmossabäcken bäck   Snottertjärnmellanbäcken bäck
  Tjuvmossatjärnen tjärn   Snottertjärnviken vik
  Tjäderlekheden skogsområde   Snytberget berg
  Tjäderleksheden hed /Se   Snårbäcken bäck
  Tjäderleksheden skog /Se   Snårbäcken bäck
  Tjädervinmyran myr   Snårbäcken bäck
  Tjädervinåsen ås   Snårbäcken bäck
  Tjärnberget triangelpunkt   Snårbäcken bäck
  Tjärnberget höjd   Snårbäcksudden udde
  Tjärnberget berg   Snårbäcksänget äng
  Tjärnen tjärn   Snårbäcksmyran myr
  Tjärnhalsholmen holme   Snåret skogsm.
  Tjärnhalstjärnen tjärn   Snårhedmyran myr
  Tjärnheden hed   Snårhedmyran myr
  Tjärnmyran myr   Snårhedmyran myr
  Tjärnmyrdalen ägomark   Snårhedmyren myr
  Tjärnviken vik   Snårhuvudet berg
  Tjärnviken vik   Snårhuvudet berg
  Tjärnvikudden udde   Snårhuvudet topp
  Tjärulänning båtplats   Snårhuvudet berg
  Tjärulänningsviken vik   Snårhuvudheden hed
  Tjäruviken vik   Snårhuvudpicken berg
  Tjäruvikudden udde   Snårhuvudvägen stig (och vinterväg)
  To-Antheden skogsmark   Snårhögbäcken bäck
  Toberget berg   Snårkölen berg-och skogsområde
  Toberget höjd   Snårkölen berg- och skogsområde
  Toberget triangelpunkt   Snårkölen högland
  Toberget berg /Se   Snårkölen bergssträckning
  Tobergsgruvan gruvhål   Snårkölen berg
  Tolkbäcken bäck   Snårkölen berg
  Tolksjön sjö   Snårkölen höjd
  Tomasholmen holme   Snårkölen högland
  Tomasudden udde   Snårkölen berg
  Tomteslätten skogsområde   Snårkölen bergland
  Toppmyrheden skogsområde   Snårkölen berghöjd
  Torpmyran myr   Snårkölhuvudet berg
  Torrbergbäcken bäck   Snårköllandet land
  Torrberget berg   Snårköllandet berg-och skogsområde
  Torrberget berg   Snårköllandet skogsmark
  Torrbergsflarken tjärn   Snårkölmyran myrmark
  Torrbergsmyran myr   Snårkölmyran myr
  Torrforsen uttorkad fors   Snårlandet bergland
  Torrforsviken del av Stor-Lappträsket   Snårmyran myr
  Torrikberget berg   Snårmyren myr
  Torrikberget triangelpunkt   Snårmyran myr
  Torrikjaure träsk   Snårmyrheden hed
  Torrkölen berg   Snåttermyran myr
  Torrkölen berg?   Snåttermyran myr
  Torrkölmyran myr   Snåttermyran myr
  Torrkölmyran myr   Snåttermyran myr
  Torrköltjärnen tjärn   Snåttermyran myr
  Torrkölträsket sjö   Snåttermyran myr
  Torvmyran myr   Snåttermyran myr
  Tranuberget berg   Snåttermyrberget berg
  Tranumyran myr   Snåttermyrhalsen myrhalse
  Tranumyran myr   Snåttermyrheden hed
  Tranumyran myr   Snåttermyrtjärn tjärn
  Tranumyrbäcken bäck   Snåttermyrtjärnarna tjärnar
  Tranumyrbäcken bäck   Snåttertjärnmyran myr
  Trapphällan höjd /Se   Snöberget berg
  Tredjehuvudet berg (?)   Snöberget berg
  Trehörnatjärnen tjärn   Snöberget höjd
  Trollholmen holme   Snöberget berg
  Trollhålet myrhals (?)   Snöberget berg
  Trollknabbarna berg (?)   Snöbergsbäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Snöbergsbäcken bäck
  Trumman lugnvatten   Snöbergsbäcken bäck
  Trummselet lugnvatten   Snöbergsbäcken bäck
  Trångsundet sund   Snöbergsbäcken bäck
  Trångåmyran myr   Snöbergsbäcken bäck
  Trångån å   Snöbergstjärnen bäck
  Träskliden strandområde   Snöbergstjärnen sjö
  Träskmanholmen holme   Snöbergstjärn sjö
  Träskmellanforsen fors   Snödhuvudena bergtoppar
  Träskmyran myr   Snödhuvudena berg
  Träskmyran myr   Snöhuvudet berg
  Träskänden strandområde   Snödhuvudlandet skogshögland
  Träskändviken vik   Snödhuvudlandet skogs-och bergland
  Tumkällan källa   Snöhuvudlandet berg
  Tuolpakielas tallhed   Snödhuvudlandet skogsmark
  Tuvbäcken bäck   Snödhuvudmyran myr
  Tuvbäcken bäck   Snödhuvudmyran myr
  Tuvbäcken bäck   Snödhuvudmyren myr
  Tuvbäcken bäck   Snödhuvudtjärn tjärn
  Tvillran del av Råneälv   Snödören udde
  Tväråkölen höjd   Snödören udde
  Tväråkölen triangelpunkt   Snöhuvudet, Norra berg
  Tväråkölsmyran myr   Snöhuvudet, Södra berg
  Tväråkölstjärnen tjärn   Snöudden udde
  Tvärån å   Snöuddholmen holme
  Tvärån å   Snöuddviken vik
  Tvärögrundet holme   Sofialadan lada o. slåtter
  Tåramape terräng (?)   Sommarfähus ladugård
  Tåramjaure sjö   Sommarfähusheden hed
  Tällnäset äga   Sommarfähusheden hed
  Tällnäsudden udde   Sommarfähusudden udde
  Tällvikberget berg   Sopron vik
  Tällvikmyran myr   Sopron vik
  Tämban, se Tämman vik   Soratjärn tjärn
  Tämban terräng   Spadajämtberget berg
  Tämbheden skogsområde   Spadajämtet odling
  Tämman vik /Se   Spadajämtet odling
  Tämman vik /Se   Sparsilverhällarna berghällar
  Tämman strandäng /Se   Sparvsilverholmen holme
  Tämman »blötänge» /Se   Spelkbäcken bäck
  Tänderna, Yttre grund   Spelviken vik
  Tärveltuvaroddet terräng   Spelviken ängsmark
  Täxterna skogsområde   Spelvikmyran myr
  Töre-Nickeholmen holme   Spelvikmyren myr
  Udden udde   Spiahkasskaiti skogsmark
  Uddviken vik   Spiehkajegge myr
  Uddviken vik   Spiehkasskaitikauva strand
  Umpomyran myr   Spiehkaskaitikauva åkrök
  Undersmyran myr   Spikaluokta vik
  Uppigårdsheden terräng   Spikbäcken bäck
  Uppigårdsviken vik   Spikbäcken bäck
  Uppistugan terräng (?)   Spikbäcken bäck
  Uppmyran myr   Spikbäckladan äng
  Utgrävningstjärnen tjärn   Spikbäckänget ängsmark
  Utgrävningstjärnen tjärn   Spikmyran myr
  Utloppsmyrorna myrar   Spikmyran myr
  Utvikberget berg   Spikmyran myr
  Utåbyängena ängsmark   Spikskaiti skogsmark
  Vadet terräng   Spikskaitikroken strand
  Vakupp undervattensgrund /Se   Spikskaitikröken åkrök
  Valfallet skogsområde   Spiktjärn tjärn
  Vallen åker   Spiktjärn tjärn
  Vallen åker   Spiktjärn tjärn
  Vallen strandområde   Spiktjärn tjärn
  Vallen ägomark   Spiktjärnbäcken bäck
  Vallviken vik   Spiktjärnheden hed
  Vallviken vik   Spiktjärnheden hed
  Vallån å   Spiktjärnmyran myr
  Vallören udde   Spiktjärnmyran myr
  Valptjärnen tjärn   Spiktjärnmyran myr
  Valvmyran myr   Spikudden udde
  Valvselet lugnvatten   Spikudden udde
  Valvträsket sjö   Spikudden udde
  Valvträsket sjö   Spikudden udde
  Valvträsket sjö   Spikudden udde
  Valvviken vik   Spikälven å
  Valvviken vik   Spikälven älv
  Valvvikudden udde   Spikälven älv
  Vammtjärnen tjärn   Spikälven biflöde
  Vammtjärnmyran myr   Spikälven biflöde
  Vargbäcken bäck   Spikälvmyran myr
  Vargholmen holme   Spikälvsänget äng
  Vargrå ägomark   Spilglon vik
  Varpet del av Sörälven   Spjäckbäcken bäck
  Vassbäcken bäck   Spålen udde
  Vassbäckforsen fors   Spålgrundet grund
  Vassbäckmyran myr   Spåsilvhällorna häll-land
  Vassträsket träsk   Spåsilvhällorna häll-land
  Vattuträsket sjö   Spännarbiudden udde
  Vedafallsmyran myr   Stackmyran myr
  Vedafallsmyran myr   Stackmyran myr
  Vedafallsmyran, Främre myr   Stackmyrberget berg
  Vedafalludden udde   Stackmyrheden hed
  Vedafallviken vik   Stackmyrheden hed
  Vedatjärnarna tjärnar   Stacknäspotten tjärn
  Vidänget sankmark   Stackstamyran myr
  Vinberget berg   Stackstuberget berg
  Vinberget höjd   Stackstubäcken bäck
  Vinberget berg /Se   Stackstu(gun) f.d. stuga
  Vinbergsmyran myr   Stakaträsket träsk
  Vinbergtjärnen tjärn   Stakaträsket träsk
  Vinselet sel /Se   Stapeln udde
  Vinskäret udde /Se   Stapeln udde
  Vinterviken vik   Stara-udden udde
  Vintervikstjärnen tjärn   Staraänget äng
  Vintervägsmyran myr   Starrkällan tjärn
  Vintervägsmyrorna myrmark   Starrmyran myr
  Vintervägsmyrorna myrmark   Starrmyran myr
  Vintervägssjön terräng   Starrmyränget äng
  Vintervägstjärnen tjärn   Starrskäret holme
  Vintjärn tjärn /Se   Starrsvikbäcken (Stads-??) bäck
  Vintjärnen tjärn   Starrtegen slåtter
  Vinträskpotten sjö   Starrtjärn tjärn
  Vinträskpotten tjärn   Starrtjärn tjärn
  Vitabborrtjärnen tjärn   Starrtjärn tjärn
  Vitberget berg   Starrtjärnberget berg
  Vitberget berg   Starrtjärnen sjö
  Vitbergsmyran myr   Starrtjärnbäcken bäck
  Vitbergsudden udde   Starrtjärnheden hed
  Vitbäcken bäck   Starrtjärnhuvudet berg
  Vitmansmyran myr   Starrtjärnhuvudet berg
  Vitmyran myr   Starrtjärnhuvudet berg
  Vittjärnbäcken bäck   Starrtjärnhuvudet berg
  Vittjärnen, -Lill tjärn   Starrtjärnmyran myr
  Vitträskberget berg   Starrudden udde
  Vitträskbäcken bäck   Starrviken vik
  Vitträsket sjö   Starrvikmyran myr
  Vitträsket sjö   Starrvikmyrbäcken bäck
  Vitträsket sjö   Starrängarna ängsmark
  Vitträskhuvudet berg   Starrängen äng
  Vitåbäcken bäck   Starränget äng och odling
  Vitåfjärden fjärd   Starränget äng och odling
  Vitåfjärden sjö   Stellambäcken bäck
  Vitåfjärden insjö   Sten-Anders-berget höjd
  Vitån å   Stenavamyran myr
  Vitån å   Stenavan tjärn
  Vitån å   Stenavan vik
  Vitån å   Stenberget berg
  Vitån å   Stenbergsholmen holme
  Vitån å   Stenbergsholmen holme
  Vitån å   Stenbergsviken vik
  Vitån å   Stenbäcken bäck
  Vitån å   Stenbäcken bäck
  Vitån å   Stenbäckmynningen äng
  Vitån å   Stenbäckröjningen ängsmark
  Vitån å /Se   Stenbäckselet sel
  Vitån å   Stenbäckviken vik
  Vitån å   Stengrundet ovanvattensgrund
  *Vitåselet sel   Stenheden hed
  *Vitåselet sel   Stenheden hed
  *Vitåviken vik   Stenheden hed
  Vitögemörttjärnen tjärn   Stenholmen holme
  Vitögemörttjärnen tjärn   Stenholmen holme
  Vuolpojaure sjö   Stenholmssundet sund
  Vuolpolandet skogsmark   Stenklubben udde
  Vuolpomyran myr   Stenkläppen kulle
  Vuottasbäcken bäck   Stenkläppen Saknas
  Vuottasbäcken bäck   Stenkläppen kulle
  Vuottasbäckforsen fors   Stenkläppudden udde
  Våtmyran myr   Stenkläppören stengrund
  Våtmyran myr   Stenknabben stenskravel
  Våtmyrberget berg   Stenmalen stenfält
  Vägatjärnen tjärn   Stenmossaberget berg
  Vägatjärnen tjärn   Stenmossaberget berg
  *Vändsjön sjö   Stenmossaberget höjd
  Västannäsudden udde   Stenmossaberget berg
  Västerberget berg   Stenmyran myr
  Västerbränntjärnen tjärn   Stenmyrlägdan äng
  Västermyran myr   Stenmålen strandremsa
  Västermyran myr   Stenråddet slåtter
  Västermyran myr   Stenryggen ås
  Västermyrbäcken bäck   Stenskäret parti av Rånälven
  Västermyrbäcken bäck   Stenskäret holme
  Västermyrorna myrar   Stenskäret fors
  Västerstholmen holme   Stenskäret holme
  Västerviken vik   Stensträskberget berg
  Västibymyran myr   Stensträskbäcken bäck
  Västibäcken bäck   Stensträskbäcken bäck
  Västibäckänget ängsmark   Stenträsket träsk
  Västifjärdgrundet grund   Stenträsket träsk
  Västfjärdsgrundet grund /Se   Stenträsket träsk
  Västiforsen fors   Stensträsket, Lilla träsk
  Västimyran myr   Stensträskrånningarna slåttrar
  Västiträskbäcken bäck   Stenträsktjärn tjärn el. träsk
  Västiträskbäcken bäck   Stenviken vik
  Västiträskbäckviken vik   Stensängesberget bergås
  Västiträsket träsk   Stenträskbäcken bäck
  Västiträsket sjö   Stora Stenträskbäcken bäck
  Västiåkerbäcken bäck   Stensträsket sjö
  Västiåkerbäcken bäck   Stenträsket träsk
  Västiåkern ägomark   Stenträsket träsk
  Västmyrbäckmyran myr   Stenträsket träsk
  Västra sidan skogsområde   Stenträsket, Lilla sjö
  Västreträsket sjö   Stenträsket, Lilla träsk
  Västreudden udde   Stenträsket, Lilla sjö
  Vättarna grund /Se   Stenträsket, Stora sjö
  Yttermyran myr   Stenträsket, Stora träsk
  Ytterselet lugnvatten   Stenträsket, Stora sjö
  Ytterstgrundet holme   Stenträskberget berg
  Ytterst-Malhuvudet berg   Stenträskbäcken bäck
  Yttersttjärnen tjärn   Stenträskheden hed
  Ytterträsket träsk   Stora Stenträskheden hed
  Yttre-Fällträsket sjö   Stenträsklägda äng
  Yttre-Fällträsket sjö   Stenträskmyran myr
  Yttreklappurn höjd   Stora Stenträskmyran myr
  Yttreselet sjö   Stenudden udde
  Yttreselet lugnvatten   Stenudden udde
  Yttretjärnen sjö   Stenudden udde
  Yttretjärnen tjärn   Stenudden udde
  Yttreträsket sjö   Stenudden udde
  Yttreträskviken vik   Stenvikbäcken bäck
  Åbojen skogsmark   Stenviken vik
  Åbojen terräng   Stenviken vik
  Åbojen triangelpunkt   Stenviken vik
  Åbojhuvudet, Inre berg   Stenvikmyran myr
  Åbojhuvudet, Lill- berg   Stenvikudden udde
  Åbojhuvudet, Stor- berg(?)   Stina-heden hedknabbe
  Åbojhuvudet, Yttre- berg   Stensvikbäcken bäck
  Åbojmyran, Stor- myr   Stockbäcken bäck
  Ågrundet grund   Stockbäcken bäck
  Ågrundssundet sund   Stockbäcken bäck
  Åkarsudden udde   Stockbäcken bäck
  Åkarsviken vik   Stockbäckkojan timmerkoja
  Åkarsviken vik   Stockbäckkojudden udde
  Åkerberget berg   Stocktjärn tjärn
  Åkerberget skogsmark   Stocktjärn tjärn
  Åkerbergsmyran myr   Stocktjärnen sjö
  Åkerbäcken bäck   Stolpviken vik
  Åkerholmen uppodlad holme   Stora Bränddalsmyren myr
  Åkerholmen holme   Storabborrhällan undervattensgrund
  Åkeruddbäcken bäck   Stor-Anttjärn tjärn
  Åkerudden udde   Stor-Anttjärnbäcken bäck
  Åkerudden terräng(?)   Storanttjärnlandet skogsmark
  Åkerudden udde   Storanttjärnmyran myr
  Åkerudden udde   Storanttjärnmyrbäcken bäck
  Åkerudden udde   Storavaheden hed
  Åkerviken vik   Storbacken backe
  Åkrokbäcken gångstig?   Storbacken höjd
  Åkroken krok på Råneälven   Storbacken backe
  Åkrokheden terräng   Storbackmyran myr
  Åkroklodet udde   Storberget berg
  Åkrokmyran myr   Storberget berg
  Åmellanbergmyran myr   Storberget berg
  Åminne terräng   Storberget höjd
  Ånäset näs   Storberget berg
  Ånäsgrundet grund   Storberget berg
  Ånäsholmen holme   Storberget berg
  Ånäsviken, Lill- vik   Storberget berg
  Ånäsviken, Stor- vik   Storberget berg
  Årbyviken vik   Storberget berg
  Årbyvikudden udde   Storberget berg
  Åsaberget berg   Storberget berg
  Åsaberget skogsmark   Storberget berg
  Åselet lugnvatten   Storberget berg
  Åselheden hed   Storberget berg
  Åssjape myr   Storbergsanden sandstrand
  Åsundet sund   Storbergsbäcken bäck
  Åtigårdsudden udde   Storbergsbäcken bäck
  Åtigårdsviken vik   Storbergsbäcken bäck
  Åträsket sjö   Storbergsbäcken bäck
  Åträsket, Övre sjö   Storbergsbäcken bäck
  Åträsket sjö   Storbergsbäckmyran myr
  Åträskforsen fors   Storbergsdalen dal
  Åviken vik   Storbergsheden hed
  Åvikudden udde   Storbergsheden hed
  Åudden udde   Storbergsholmen holme
  Äggtylludden udde   Storbergsholmen holme
  Älggraven terräng   Storbergshuvudet berg
  Ämpttjärnen f.d. tjärn?   Storbergshuvudet topp
  Ängesbäcken bäck   Storbergslandet högland
  Ängesträskkölen skogsås   Storbergslandet skogsm.
  Äspklippan klippö /Se   Storbergsmyran myr
  Äspkölen bergsås   Storbergsmyran myr
  Äspkölen skogsmark   Storbergsmyran myr
  Öjselet lugnvatten   Storbergsmyrbäcken bäck
  Öjselforsen fors   Storbergsråddet slåtter
  Ömmebo terräng(?)   Storbergssveget svacka
  Örberget berg   Storbergsudden udde
  Örudden udde   Stor-Bodträsket träsk
  Östgårdsgrundet grund   Stor-Bodträsket träsk
  Östgårdsviken vik   Storbrändet skogsmark
  Östiberget berg   Stor-Brändholmsgrundet holme
  Östiberget berg   Storbrändmyran myr
  Östigårdsholmen holme   Storbränna ängsmark
  Östigårdstjärnen tjärn   Storbäckberget berg
  Östimyran myr   Storbäckbron bro
  Östimyran myr   Storbäckdammen damm
  Östrebäcken bäck   Storbäcken bäck
  Östrebäcken bäck   Storbäcken bäck
  Östrebäcken bäck   Storbäcken bäck
  Östrebäcktjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Östrespålen udde   Storbäcken bäck
  Överstbyträsket sjö   Storbäcken bäck
  Övreselet lugnvatten   Storbäcken bäck
  Övrestrycken fors   Storbäcken bäck
  Överstänget terräng   Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäckheden hed
      Storbäckknösarna bergkullar
      Storbäckkroken äng
      Storbäckkroken skogsm.
      Storbäckkrokmyran myr
      Storbäck landet skog
      Storbäckmyran myr
      Storbäckmyran myr
      Storbäckmyran myr
      Storbäckmyrtjärn tjärn
      Storbäckroddet äng
      Storbäckroddet äng
      Storbäcktjärn tjärn
      Storbäcktjärnänget äng
      Storbäckudden udde
      Storbäckviken vik
      Storbäckängarna äng
      Stordalbäcken bäck och odling
      Stordalen dalgång
      Stordalen äng och odling
      Stordalen högland
      Stordalen dalsänka
      Stordalen dal
      Stordalen slåtteräng
      Stordaludden udde
      Stordalänget äng
      Stordiket bäckföre
      Stordiket dike
      Stordikröjningen äng
      Stor-Dockas träsk
      Stordyn dymark
      Stordäppan linda
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsheden hed
      Storforsheden hed
      Storforsheden hed
      Storforshedmyran myr
      Storforshedmyran myr
      Storforsholmen holme
      Storforsholmstranden strand
      Storforshuvudet del av Karl-Olof-forsarna
      Storforsidon sel
      Storforsidun eda
      Storforsselet sel
      Storforsselet sel
      Storforsselet sel
      Storforsselröjningen äng
      Storforsudden udde
      Storfräkenmyran myr
      Storfräkenmyran myr
      Storfärkenmyran myr
      Stor-Fräkenmyran myr
      Storgalaberget berg
      Storgalabergsmyran myr
      Storgranlandet skog
      Storgranlandmyran myr
      Storgrenen vik
      Storgrundet grund
      Storgrundet holme
      Stor-Grundsjömyran myr
      Storgrynnan ovanvattensgrund
      Storgrönnan ovanvattensgrund
      Storhalsen myr
      Storhalsen område
      Storhalspotten tjärn
      Storhalspotten tjärn
      Storhalstjärnen sjö
      Stor-Halstjärnen tjärn
      Storhedbäcken bäck
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden tallskog
      Storheden skogsmark
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden, (Högheden?) hed
      Storhedkammen skogsås
      Storhedmyran myr
      Storhedmyran myr
      Storhedmyran myr
      Storhedmyran myr
      Storhedudden udde
      Storhedudden udde
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmsberget berg
      Storholmsgrundet undervattensgrund, metställe
      Storholmsmyran myr
      Storholmsvattenberget berg
      Storholmviken vik
      Storholmviken vik
      Storhulten fors
      Storhulten skogsäng
      Storhultmyran myr
      Storhuvudet topp
      Storhällan klipphäll el. -knabbe
      Storhällforsselet sel
      Storhällgrundet holme
      Storjoatjärn tjärn
      Storkalixgrundet grund
      Storkilen udde
      Stor-Knipkölen berg
      Storkrokberget, Södra och Västra berg
      Storkrokberget, Södra berg
      Storkrokberget, Västra berg
      Storkroken krok
      Storkroken åkrök
      Storkroken krok
      Storkroken äng
      Storkroken krok
      Storkroken åkrok
      Storkroken åkrök
      Storkroken sel
      Storkroken äng
      Storkrokforsen fors
      Storkrokheden hed
      Storkrokheden skogsmark
      Storkrokmyran myr
      Storkrokmyran myr
      Storkrokmyran myr
      Storkrokselet sel
      Storkölen höjd
      Storkölen högland
      Storkölen långsträckt högland
      Storkölåsen ås
      Storlandet skog
      Storlandet skogsmark
      Storlidforsen fors
      Storlidforsen fors
      Storlididun eda eller sel
      Storlidselet sel
      Stor-Långören holme
      Stor-Lövhuvudet del av Lövhuvudena
      Stor-Lövhuvudet berg
      Storlövton mark med lövskog
      Stormon tallhed
      Stormossan myr
      Stormossen vik
      Stormyran myr
      Stormyran, se Holmsvattenmyren Saknas
      Stormyran myr
      Stormyran äng
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrbacken skogsbacke
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcklandet skog
      Stormyrbäckröjningen äng
      Stormyrheden hed
      Stormyrheden hed
      Stormyrheden hed
      Stormyrheden hed
      Stormyrheden hed
      Stormyrholmen skogsholme
      Stormyrholmen holme
      Stormyrholmen holme
      Stormyrlandet skog
      Stormyrlandet skog
      Stormyrlandet skog
      Stormyrlandet skogsmark
      Stormyrlandet skogsmark
      Stormyrlångåsen ås
      Stormyrrumpan slåtter (?)
      Stormyrrumpan myr
      Stormyrrumpan flarkmyr
      Stormyrråddet slåtter
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnbäcken bäck
      Stormyrtjärnbäcken bäck
      Stormyrtjärnbäcken bäck
      Stormyrtjärnen sjö
      Stormyrtjärnen sjö
      Stormyrtjärnen sjö
      Stormyrtjärnmyran myr
      Stormyrtjärnängarna äng
      Stormyrudden udde
      Stormyränget äng
      Stormyrudden skogsudde
      Stormyråsen ås
      Stormyråsen ås
      Stormyränden myr
      Stormyränget äng
      Stormålen strandområde
      Stor-Mårdselråddet slåtter
      Stororrbergsviken vik
      Stororrbergsvikheden hed
      Storporsen fors
      Storpotten tjärn
      Storpotten tjärn
      Storpotten tjärn
      Storpussheden hed
      Storpusselet sel
      Storpusselmyran myr
      Storpussen sel
      Storpussänget äng
      Storronningen slåtterängar
      Storroddet myr- äng
      Storryssja fiskeställe
      Stor-Råhuvudtjärn tjärn
      Stor-Råhuvudtjärn tjärn
      Stor-Råmistjärn tjärn
      Storrånningen slåtter
      Storrånningen slåtter
      Storrånningen slåtter
      Storråtjärnmyran myr
      Storröjningen äng
      Storröjningen äng
      Storröjningen äng
      Storröjningen äng
      Storröjningen äng
      Storröjningen äng
      Storröjningen f.d. slåtter
      Storröjningsmyran myr
      Stor-Rörvikudden udde
      Storsanden sandstrand
      Storsanden sandstrand
      Storsandheden hed
      Storsandhällan hälla
      Storsandrevet (udde med) rev
      Storsandrevet rev
      Storsandsrevet sandrev
      Storsandudden udde
      Storselaholmen holme
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storselforsen fors
      Storselholmaakuojaga fors
      Storselholmen holme
      Storsjöbäcken del av Elvskölbäcken
      Storsjöbäcken bäck
      Storsjödammen dammbyggnad
      Storsjökölen berg
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskravlet storstensfält
      Storslägden slätt område
      Storsmåbergsheden tallhed
      Stor-Småbergsmyran myr
      Storsmåbergsmyran myr
      Storsmåbergsmyrbäcken bäck
      Storsnaramyrhuvudet bergtopp
      Storsnaramyrhuvudet bergtopp
      Storspiken berg
      Storspiken berg
      Storspiken berg
      Storsten sten
      Storstengärdan f.d. gärda
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstensmyran myr
      Storstenmyrheden hed
      Stor-Stenträsket träsk
      Storstenviken vik
      Storstenören holme
      Stor-Storsören udde
      Storstrycken fors
      Storstrycken del av Karl-Olof-forsarna
      Storstrycken fors
      Storstryken älvstrand
      Storströcket fors
      Storströckheden hed
      Storstängslen vik
      Stor-Svanamyran myr
      Storsören udde
      Stortalliden skogsmark
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn, Övre tjärn
      Stortjärn, Övre tjärn
      Stortjärn, Övre tjärn
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäckforsen fors
      Stortjärnbäckviken vik
      Stortjärnen sjö
      Stortjärnen sjö
      Stortjärnheden hed
      Stortjärnheden skogshed
      Storton granto
      Storträsket träsk
      Storträsket träsk
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket träsk
      Storträsket träsk
      Storträsket träsk
      Storträskheden hed
      Storträsklandet skogsmark
      Storträskudden udde
      Stortåholmen, Lilla- holme
      Stortåholmen, Stora- holme
      Stortån bergkulle
      Stortån holme
      Stortåviken vik
      Storudden äng
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storuddtjärn tjärn
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken tjärn
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikheden hed
      Storvikholmarna holmar
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikholmen holme
      Storvikmyran odling
      Storvikmyran myr
      Storvikmyran myr
      Storvikholmarna holmar
      Storviksudden skogsudde
      Storviktjärn tjärn
      Storviktjärn tjärn
      Storviktjärnmyran myr
      Storviktjärnmyran myr
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikuddholmarna holme
      Storvikänget äng
      Stor-Åbojhuvudet berg
      Storåbron landsvägsbro
      Storåheden hed
      Stor-Åholmen holme
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storån del av Vitån
      Storånäset näs eller udde
      Storånäsforsen fors
      Storånäsheden hed
      Storånäsidun lugnvatten
      Storängarna äng
      Storängen äng
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäcken bäck
      Storängesbäckheden hed
      Storängesbäckmyran myr
      Storängesheden hed
      Storängesmyran myr
      Storängesmyran myr
      Storängespotten tjärn
      Storängesröjningen äng
      Storängesudden udde
      Storängesudden udde
      Storängesuddviken vik
      Storängesviken vik
      Storängesviken vik
      Storängesviken vik
      Storängesvikudden udde
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget slåtter
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storänget äng
      Storören holme
      Storören holme
      Strandberget höjd
      Stranden äng
      Stranden strand
      Stranden fräkenvassar
      Strandforsen fors
      Strandforsen fors
      Strandforsselet sel
      Strandheden hed
      Strandidun eda
      Strandlänningen båtlänning
      Strandmyran myr
      Strandmyran myr
      Strandmyrberget berg
      Strandnäsudden udde
      Strandröjningen äng
      Strandselet sel
      Strandsjön odling
      Strandtjärn tjärn
      Strandtjärn tjärn
      Strandvägen stig
      Strandänget äng
      Stridfält-udden udde
      Stryckbacken backe
      Stryckbäcken bäck
      Strycken fors
      Strycken fors
      Strycken fors
      Strycken fors
      Strycken sänka, uttorkad älvfåra
      Strycken bäck
      Strycket ström
      Stryckmellan del av Niemiselet
      Strycktjärn, Inre tjärn
      Strycktjärnarna tjärnar
      Strykmellan strand
      Stryckudden udde
      Stryckudden udde
      Ströcket, Övre fors
      Ströckviken vik
      Ströckvikmyran myr
      Ströckänget äng
      Ströckänget äng
      Ströckänget, Övre äng
      Ströken fors
      Strömmen vik
      Strömsholmsudden udde
      Strömsund sund
      Strömsund vik
      Strömsundet vik eller sund
      Strömsundet vik
      Strömsundsträsket träsk
      Strömsundsträsket träsk
      Strömsundsträsket träsk
      Strömsundsträsket träsk
      Strömsundsudden udde
      Strömsundsudden udde
      Strömsandsänget äng
      Stubben plats
      Stubbet äng
      Stuguviken vik
      Stuguudden udde
      Stukuahpe myr
      Stuorgalavare berg
      Stuorgalaverejegge myr
      Stuor-Riepmat lapskt namn på Storträsket
      Stuorsavon sel
      Stuor Savon sel
      Stuorsavon sel
      Stuorspiehka berg
      Stuortjåhkkå topp
      Stupbackforsen fors
      Stupberget berg
      Stupberget berg
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsen fors
      Stupforsidun eda
      Stupforsselet sel
      Stupforsselet sel
      Stupforsselet sel
      Stupforsselheden hed
      Stupforsströcket fors
      Stupknabbladan Saknas
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyrberget bergknabbe
      Stupmyrbäcken bäck
      Stupmyrbäcken bäck
      Stuptallheden hed
      Stupudden Saknas
      Stupviken vik
      Stycktjärn, Inre tjärn
      Stycktjärn, Inre tjärn
      Stympelmyran myr
      Stympeln udde
      Stympeln udde
      Stålsören holme
      Stångmyran myr
      Stångnäset suräng
      Stångstuberget berg
      Stångstubäcken bäck
      Stångstubäcklodet äng
      Stångstukojan timmerkoja
      Stångörbäcken bäck
      Stångören udde
      Stångören udde
      Stångören grund
      Stångörn udde
      Ställanbäcken bäck
      Ställanbäcktjärn tjärn
      Ställantjärn tjärn
      Ställanviken vik
      Ställberget berg
      Stängdmyran myr
      Stängdmyran myr
      Stångsmyran myr
      Störhusviken vik
      Störhusviken vik
      Störhusvikudden udde
      Störhusvikänget äng
      Suggan fors eller strycke
      Sundbergsheden hed
      Sundbergsholmen holme
      Sundbergskroken skogsm.
      Sundbergsmyran myr
      Sundbergsröjningen äng
      Sundbergsviken vik
      Sunden sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet utlopp
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundholmen holme
      Sundholmen holme
      Sundsbacken backe
      Sundsberget berg
      Sundsheden tallhed
      Sundsheden hed
      Sundsnäsudden udde
      Sundsnäsuddstranden strand
      Sundsnäsuddviken vik
      Sundsrånningen slåtter
      Sunds-rånningsberget berg
      Sundsudden udde
      Sundsudden, Västra udde
      Sundsudden, Östra udde
      Sundsåsen ås
      Sundsänget äng
      Sundsänget äng
      Sundsänget äng
      Sundsänget äng
      Sundsänget äng
      Sundudde udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sundudden udde
      Sunduddheden hed
      Sunduddviken vik
      Sundvallsberget berg
      Sundvallsudden udde
      Sundvallsviken vik
      Sunnansundviken vik
      Sunnantill? äng
      Sunnantillgärdan gärda
      Sunnantillängena ängar
      Sunnantillänget änger
      Sunnersmyran myr
      Sunnerstjärn tjärn
      Sunnersträsket träsk
      Sunnerstträsken sjö
      Sunnersträsket träsk
      Suolojaure lapskt namn på Holmträsket
      Suopatsjohko bäck
      Suppatbäcken bäck
      Surdalbäcken bäck
      Surviken vik
      Surviken vik
      Survikmyran myr
      Survikudden udde
      Svallmyran myr
      Svallmyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyrheden hed
      Svanaträsklandet skogsmark
      Svanaträskmyran myr
      Svanbergsträsket träsk
      Svanbergsträsket, Norra träsk
      Svanbergsträsket, Södra träsk
      Svanbergsträskheden hed
      Svangrunden holmar
      Svanströmsnäset äng
      Svartabborrbäcken bäck
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärnarna tjärnar
      Svartabborrtjärnbäcken bäck
      Svartabborrtjärnbäcken bäck
      Svartabborrtjärnbäcken bäck
      Svartabborrtjärnbäckheden hed
      Svartabborrtjärnbäckmyran myr
      Svartabborrtjärnen sjö
      Svartabborrtjärnen sjö
      Svartabborrtjärnen sjö
      Svartabborrtjärnen sjö
      Svartabborrtjärnen sjö
      Svartabborrtjärnheden hed
      Svartabborrtjärnhuvudet bergstopp
      Svartabborrtjärnhuvudet berg
      Svartabborrtjärnkojan timmerkoja
      Svartabborrtjärnlandet skogsm.
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyran myr
      Svartabborrtjärnmyrberget berg
      Svartabborrtjärnmyren myr
      Svartbergsbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckviken vik
      Svartgrundet grund
      Svartholmsberget bergknabbe
      Svarthus berget höjd
      Svarthällan stenhäll
      Svartidun eda
      Svartkölen berg
      Svartkölsmyren myr
      Svartmyrbäcken bäck
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen sjö
      Svarttjärnmyran myr
      Svartudden udde
      Svartvikbäcken bäck
      Svartvikbäcken bäck
      Svartviken Saknas
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartvikheden hed
      Svartvikudden udde
      Svartvikudden udde
      Svartören ö
      Svartören holme
      Svartören holme
      Svartörsrevet rev
      Sveden vall
      Svedjan udde
      Svedjan del av Prästholmen
      Svedjan del av Prästholmen
      Svedjan del av Prästholmen
      Svedjan åker
      Svedjan landet
      Svedjan skogsområde
      Svedjan, Svedjegärdan kornteg
      Svedjan äng
      Svedjan ängsmark
      Svedjan holme
      Svedjeberget berg
      Svedjebergsmyran myr
      Svedjebäcken bäck
      Svedjebäckmyran myr
      Svedjegärdan gärda
      Svedjeholmen holme
      Svedjeholmen holme
      Svedjeholmen holme
      Svedjesundet äng(?)
      Svedjesundet sund
      Svedjesundet sund
      Svedjetjärn tjärn
      Svedjeträdena igenväxta lindor
      Svedjeudden udde
      Svedjeudden udde
      Svedjeudden udde
      Svedjeudden udde
      Svedjevarpet notvarp
      Svegen, Blötsvegen blötmark
      Sveget svacka
      Svens-viken (eller Svärds-viken?) vik
      Svinkammen udde
      Svinkammen udde
      Svinmyran äng
      Såbron äng
      Sågbacken backe
      Sågbockmyran myr
      Sågbockmyran myr
      Sågbockmyran myr
      Sågbockmyren myr
      Sågbäcken bäck
      Sågdjupträsket träsk
      Såg-Djupträsket träsk
      Såg-Djupträsket träsk
      Sågforsen fors
      Sågholmen Saknas
      Sågklinten bergknabbe
      Sågpotten tjärn
      Sågmyran myr
      Sågmyran myr
      Sågmyran myr
      Sågmyren myr
      Sågställningsudden udde
      Sågställningsviken vik
      Sågåsen ås
      Sågåsen ås
      Sågåsen ås
      Sårlismyren myr
      Sägan äng
      Säljeberget berg
      Säljeberget berg
      Sälglövheden hed
      Sältingsgrund Saknas
      Sältingsgrundet grund(?)
      Sändmyran eller Sätmyran myr
      Sändmyran myr
      Sändmyran myr
      Sänkesmyran myr
      Sänket myr
      Sänkmyran myr
      Sänkmyran myr
      Sänkmyran myr
      Sänkmyran myr
      Sänkmyran myr
      Sänkmyrhedarna skogshedar
      Södraavatjärnmyran myr
      Södra-stormyran myr
      Sälkarlholmen udde
      Söndagsänget slåtter
      Sönesudden udde
      Söravaholmen slåtter
      Söravamyran myr
      Söravan ava
      Söravan vik
      Söravan vik
      Söravan vik
      Söravan vik
      Söravan vik
      Söravan vik
      Sörabborrtjärnberget berg
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörbykvarnen kvarställe
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbäckmyran myr
      Sörbäcksänget äng
      Sörbäckudden udde
      Sörbäckängen äng
      Sörbäckänget äng
      Sördalen skogsmark
      Sör-Degnässundudden udde
      Sör-Djuptjärnhuvudet bergtopp
      Sörestholmen holme
      Sörestholmen holme
      Sörestholmssundet sund
      Sörfjärden fjärd
      Sörfjärden fjärd eller vik
      Sör-Flygget berg
      Sörflygget berg
      Sörflyggtjärnmyran myr
      Sörflyggtjärn tjärn
      Sörforsen fors
      Sörforsen fors
      Sörforsviken vik
      Sörgranden slåtter
      Sör-Grankölen bergland
      Sörgrenen vik
      Sörgrenen myr o. bäck
      Sörgrenen bäck och ängar
      Sörgrenen slåtteräng
      Sörgrenmyran myr
      Sörgrundet ovanvattensgrund
      Sörgrundsjöbäcken bäck
      Sörgårdsviken vik
      Sörgärdan äng
      Sörgärdan odlad jord
      Sör-Hatten berg
      Sörheden hed
      Sörheden hed
      Sörheden hed
      Sörheden hed
      Sörhedarna hedland
      Sörhedmyran myr
      Sörhedröjningen äng
      Sörholmen holme
      Sörholmen holme
      Sör-Holsterhuvudet berg
      Sör-Holsterhuvudet berg
      Sörhuvudet berg
      Sörhuvudet berg
      Sörhuvudet berg
      Sörhuvudmyran myr
      Sörhällan höjd
      Sörhällan höjd
      Sörhällmyran myr
      Sörhöglandet skogsm.
      Sör-Höglandet högland
      Söriavan slåtter
      Sör-i-backarna kullar
      Söriberget berg
      Söribrändet skogsmark
      Söribrändmyran myr
      Sör-i-bäckarna slåtter
      Söribäcken bäck
      Sör-i-bäcken slåtter
      Söribäcken bäck
      Sör-i-bäcken bäck
      Sör-i-bäcken bäck
      Söribäcken bäck
      Söribäcken bäck
      Söribäcken bäck
      Sörigrundet grund
      Sörigårdsavan vik eller ava
      Sör-i-gärdan gärda
      Sör-i-halsarna hedland
      Söriholmen holme
      Sörihällarna berg
      Sör-i-kölen höjdsträckning
      Sör-i-kölen skogshöjd
      Sör-i-land-huvudet del av Sörilandet
      Sör-i-landet skogsland
      Söriskärhalsen näs
      Söriträsket by
      Söriåberget berg
      Sör-i-änden del av Pålträsket
      Sörjholmen holme
      Sörjholmen, se Söriholmen holme
      Sör-Krokkölberget berg
      Sör-Krokkölberget berg
      Sörkullråt skogsm.
      Sörkullarna höjd
      Sörkölen höjd
      Sörkölheden hed
      Sörlandet Saknas
      Sörlandet skogsmark
      Sörlandet skogsmark
      Sörlandhuvudet höjd
      Sör-Lappträskberget berg
      Sörlidforsen fors
      Sör-Lillån å
      Sörmarkbäcken bäck
      Sörmarken skogsm.
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyrarna myrar
      Sörmyrorna myrar
      Sörmyrarna myr
      Sörmyrberget berg
      Sörmyränget äng
      Sörnäsudden udde
      Sörnäsudden udde
      Sörnäsudden udde
      Sörnäsudden udde
      Sörnäsudden udde
      Sör-Rensundet del av sjö
      Sörrensundsskäret skär
      Sör-ron vik
      Sörråningen äng
      Sörrånningen myrar, slåtter
      Sörsidan skogsmark
      Sörsidan strand
      Sörsidan byadel
      Sör-Skiftesudden udde
      Sörsundet sund
      Sörsundet sund
      Sörsundudden udde
      Sör-Tistelsön del av Tistelöarna
      Sörtjärn tjärn
      Sörträskbäcken bäck
      Sörträskbäcken bäck
      Sörträskbäcken bäck
      Sörträskbäcken bäck
      Sör-träsken träsk
      Sörträsken träsk
      Sörträsket n
      Sörträsket träsk
      Sörträsket träsk
      Sörträsket träsk
      Sörträsket sjö
      Sörträsket träsk
      Sörträsket träsk
      Sörträsket träsk
      Sörträsklandet skogsm.
      Sörudden udde
      Sörvallen sommarladugård
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvikmyran myr
      Sörvikmyran myr
      Sörvrån vik
      Sör-å-berget berg
      Sörågårdsviken vik
      Sör-å-hedarna hedland
      Sör-å-myran myr
      Sörånäsbacken äng
      Söråsarbergsmyran myr
      Sör-å-vallen odling
      Sörälven namn på Råne älv
      Sörändan vik
      Sörändan vik
      Sörändmyran myr
      Sörändmyränget äng
      Sörändänget äng
      Sörändviken vik
      Sörängen äng
      Sörön del av Tistelöarna
      Söröverberget berg
      Tackgrundet grund
      Takunäset udde
      Takunäsviken vik
      Talgbotten skogsmark
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergforsen fors
      Tallbergsheden hed
      Tallbergsmyran myr
      Tallbergsmyran myr
      Tallbergtjärn tjärn
      Tallheden skogsmark
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden hed
      Tallheden skogsmark
      Tallheden hed
      Tallheden hedmark
      Tallheden område
      Tallheden, Stora hed
      Tallhedmyran myr
      Tallholmarna holmar
      Tallholmarna skogsholmar
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen udde
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallkolheden hed
      Tallkolheden hed
      Tall-kölen högland
      Tall-myran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyrbäcken bäck
      Talltjärn tjärn
      Talltjärn träsk
      Talltjärn tjärn
      Talltjärnbäcken bäck
      Talltjärnen sjö
      Talltjärnmyran myr
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträsket träsk
      Tallträsket sjö
      Tallträsket träsk
      Tallträsklommen sjö
      Tallträsklommen tjärn
      Talludden skogsudde
      Talludden (stor) udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden, Bruksvägtalludden udde
      Talluddmyran myr
      Talluddviken vik
      Tallviken vik
      Tallviken vik
      Tallviksudden udde
      Tallån å
      Tallåsen ås
      Tattarbacken backe eller kulle
      Tavebotten slåtteräng
      Tegskiftesmyran myr
      Testholmen äng
      Testhalsberget höjd
      Testholmsberget berg
      Texten hed
      Textörgrundet ovanvattensgrund
      Textörhällan sten
      Tihka ahpe myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljemyrbäckheden hed
      Tiljemyrbäcken bäck
      Tiljemyren myr
      Tiljemyren myr
      Tiljemyrheden hed
      Tiljemyrtjärn tjärn
      Tiljemyrtjärn tjärn
      Tiljemyrtjärn tjärn
      Tiljemyrtjärnbäcken bäck
      Tiljeråddet slåtter
      Timmerheden hed
      Timmerheden hed
      Timmerheden tallhed
      Timmerheden skogsmark
      Timmerhedtjärn tjärn
      Timmerhedtjärn tjärn
      Timmerhedtjärn tjärn
      Timmermyran myr
      Timotejträdet träda el. linda
      Tistelsöarna öar
      Tistelsöarna öar
      Tistelöarna öar
      Tistelsöarna öar
      Tistelsöfjärden fjärd
      Tisteröfjärden fjärd
      Tisterön ö
      Tistersön, Norra ö
      Tisterön, Norra och Södra öar
      Tistersön, Södra ö
      Tjapisvarejokotj bäck
      Tjaskajegge myr
      Tjatikmyran myr
      Tjermyran, se Tjärnmyran myr
      Tjuekarjåhkkå del av Vitån
      Tjipik skogsbacke
      Tjirjajohko bäck
      Tjirjajohko lapskt namn på Kirjajoki
      Tjockmjölkholmen holme
      Tjockudden udde
      Tjolmitjärn tjärn
      Tjolmitjärn tjärn
      Tjukbäcken bäck
      Tjukrånningen äng
      Tjukrånningsudden udde
      Tjukröjningsudden ängsudde
      Tjuven vattendrag
      Tjuven holme
      Tjuven tjärnar
      Tjuvgroven sund
      Tjuvholmen holme
      Tjuvmossabäcken bäck
      Tjuvmossan myr
      Tjuvmossatjärn tjärn
      Tjuvmossatjärn tjärn
      Tjuvmyran myr
      Tjuvmyran Saknas
      Tjuvsundet sund
      Tjäderleksheden hed
      Tjäderlekheden hed
      Tjäderlekheden hed
      Tjädervinmyran myr
      Tjädervinåsen ås
      Tjälaråddet slåtter
      Tjärforsen fors
      Tjärforsmyran myr
      Tjäridon sel
      Tjärmyrdalen ängar
      Tjärn vanligt namn på Aldertjärn
      Tjärn tjärn
      Tjärn tjärn
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnavan vik
      Tjärnavanäset udde
      Tjärnberget bergknabbe
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergknabbe
      Tjärnberget berg
      Tjärnbergsmyran myr
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen baki gården tjärn
      Tjärnforsen fors
      Tjärnforsidun eda
      Tjärnhalsen näs
      Tjärnhalstjärn tjärn
      Tjärnhalstjärnheden hed
      Tjärnhalstjärnmyran myr
      Tjärnhalsudden udde
      Tjärnhalsviken vik
      Tjärnhalsvikudden udde
      Tjärnhalsvägdalen dal
      Tjärnheden hed
      Tjärnheden, Nedre hed
      Tjärnheden, Övre hed
      Tjärnholmen holme
      Tjärnladan slåttermyr
      Tjärnlandet skogsmark
      Tjärn-mellan-myran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärmmyrdalen slåtteräng
      Tjärnmyrdalen dalsänka
      Tjärnmyrdalen ängar
      Tjärnmyrdalen äng
      Tjärnmyrholmen home
      Tjärnmyrholmen holme
      Tjärnstrandberget berg
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnvikudden udde
      Tjärnänden slåtter
      Tjärnängarna äng
      Tjärnänget slåtter
      Tjärnänget slåtter
      Tjärnholmen skogsholme
      Tjärnvägen stig eller väg
      Tjärnvägen väg eller stig
      Tjärnvägen väg
      Tjärngrundet holme
      Tjärnhåvet plats vid Råneälven
      Tjärnlandet skogsområde
      Tjärnlänningen strandparti
      Tjärnlänningsheden hed
      ?to-Ant-tjärnen hed
      Tobaksmyren myr
      Toberget höjd
      Toberget höjd
      Toberget berg
      Toberget berg
      Toberget berg
      Toberget berg
      Toberggruvan f.d. fältspattbrott
      Tobergsgruvan fältspatasgruva
      Tobergsmyren myr
      Tobergsrået äng
      Togärdan f.d. gärda
      Togärdan odling
      Talk-bäcken Saknas
      Talk bäcken bäck
      Tolkbäcken å
      Tolk-hedarna hedland
      Tolk-sjön sjö
      Tolvmansudden udde
      Tomasholmen holme
      Tomasholmen holme
      Tomasudden udde
      Toramjaure tjärn
      Torpargrunden grund
      Torparheden skogsmark
      Torparheden hed
      Torpforsen fors
      Torpforsen fors
      Torpforsen fors
      Torpforsselet sel
      Torpheden hed
      Torpheden hed
      Torparmyren myr
      Torpmyran myr
      Torpmyrheden hed
      Torpselet sel
      Torpströcket fors
      Torpvägen väg
      Torpänget äng
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrberget berg
      Torrbergmyran myr
      Torrbergslandet skogsland
      Torrbergsmyran myr
      Torrbergsmyran myr
      Torrbergsmyran myr
      Torrbergsmyrheden hed
      Torrbergstjärn tjärn
      Torrbergstjärnbäcken bäck
      Torrek berg
      Torrekjaure sjö
      Torrforsen fors
      Torrforsen fors
      Torrforsheden hed
      Torrforsholmen holme
      Torrforsholmen holme
      Torrforshedmyran myr
      Torrforsviken vik
      Torrforsviken vik
      Torrfuruberget berg
      Torrholmen udde
      Torrholmen holme
      Torrickberget berg
      Torrickjaure tjärn
      Torrickjegge tjärn
      Torrickmyran myr
      Torricktjärn tjärn
      Torricktjärn tjärn
      Torricktjärn tjärn
      Torricktjärn tjärn
      Torricktjärn, Norra tjärn
      Torricktjärn, Södra tjärn
      Torricktjärn tjärn
      Torricktjärnmyran myr
      Torricktjärnmyran myr
      Torrik berg
      Torrikberget berg
      Torrikjaure tjärn
      Torrikjaureahpe myr
      Torrikkjaurejohko bäck
      Torrkölen berg
      Torrkölen bergland
      Torrkölen höjd
      Torrkölheden hed
      Torrkölheden hed
      Torrkölmyran myr
      Torrkölmyran myr
      Torrkölmyrbäcken bäck
      Torrkölstjärn tjärn
      Torrkölstjärn tjärn
      Torrkölsträsket träsk
      Torrköltjärn tjärn
      Torrköltjärnen sjö
      Torrköltjärnbäcken bäck
      Torrköltjärnmyran myr
      Torrkölträskberget berg
      Torrkölträskbäcken bäck
      Torrkölträsket träsk
      Torrkölträsket träsk
      Torrkölträsket träsk
      Torrkölträskmyran myr
      Torrkölträsknäset näs
      Torrmyran myr
      Torrmyrlandet skogsmark
      Torrskäret skär
      Torvmyran myr
      Torvmyran myr
      Torvmyran myr
      Torvmyrberget berg
      Torvmyrbäcken bäck
      Torvmyrbäckheden hed
      Torvmyrbäckroddet äng
      Torvmyren myr
      Torvmyrheden hed
      Toträdan slåtter
      Toträdviken vik
      Tranumyran myr
      Tranmyran myr
      Tranmyran myr
      Tranmyran myr
      Tranmyran myr
      Tranumyran myr
      Tranumyrberget berg
      Tranmyrberget berg
      Tranmyrbäcken bäck
      Tranmyrbäcken bäck
      Tranumyren myr
      Tranmyren myr
      Tranmyrlandet skogsm.
      Tranmyrlandet skogsm.
      Tranmyrlandet skogsmark
      Tranmyr-åsen ås
      Tranuberget berg
      Tranumyrbäcken bäck
      Trapphällan höjd
      Tredjehuvudet topp
      Tredjelodet äng
      Trehörnatjärn tjärn
      Trehörnatjärn tjärn
      Trollholmen holme
      Trollholmen holme
      Trollhålet myrhals(?)
      Trollknabbarna kullar
      Trollknabbarna kullar
      Troppen stenar
      Trumman fors
      Trumman fors
      Trumman fors
      Trumman fors
      Trummholmen holme
      Trummselet sel
      Trummudden udde
      Trågaluthällorna berghällar
      Trånghålet ställe i Abrahamsån
      Trångsund sund
      Trångsundbacken backe
      Trångsundet vik
      Trångsundsviken vik
      Trångå del av S Råneälven
      Trångåmyran myr
      Trångån Saknas
      Träckhålet fors
      Träckhålröjningen äng
      Träskbränna ängsmark
      Träskbrännan plats
      Träskbrännan, se Träskliden Saknas
      Träskbrännåsen ås
      Träsket namn på Torrkölträsket
      Träsket sel
      Träsket träsk
      Träsket träsk
      Träsket träsk
      Träsket, inre träsk
      Träsket, Yttre träsk
      Träsket-Byaträsket träsk
      Träskheden hed
      Träskheden hed
      Träskheden hed
      Träskheden tallhed
      Träskliden plats med backstuga
      Träskliden plats med backstuga
      Träskliden betesmark
      Träs(k)manholmen udde
      Träsk mellan område
      Träskmelan, Träskmellanskiftet skogsområde
      Träskmellan område
      Träskmellanbäcken bäck
      Träskmellanforsen fors
      Träskmellanforsen fors
      Träskmellanforsen fors
      Träskmellanforsen fors
      Träskmellanforsselet sel
      Träskmellanforsudden udde
      Träskmellanforsänget äng
      Träskmellanmyran myr
      Träskmellanängarna äng
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran, Inre myr
      Träskmyrheden, Inre hed