ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Allmänt

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 541 st Naturnamn: 262 st Bebyggelsenamn: 7 st Naturnamn: 8 st
Uppsala län förr slottslän /Se Allmänningen skog /Se Uppsala kommun kommun Fyrisån, se Uppsala-ån å
Uppsala län slottslän /Se Almorstäk [Skipweden] Saknas Uppland landskap Lårstaviken vik
Uppsala län förr slottslän Björkfjärden, Norra o. Södra del av Mälaren Uppsala län län Mälaren sjö
Uppsala län förr slottslän Björkfjärden Norra o Södra fjärdar Uppsala län län Mälaren sjönamn
Uppsala län län Björkfjärden, Norra fjärd Uppsala län uttalsanteckning Olandsån å /Se
Uppsala län län Björkfjärden, Norra o. Södra fjärdar Plättar inbyggarbeteckning Sagån å
Uppsala län län Björkfjärden, Södra o Norra fjärdar upplänning inbyggarbeteckning Uppsalaån å
Uppsala län län Björkfjärden, Västra fjärd /Se   Örsundaån å
Uppsala län län Björkfjärden del av Mälaren /Se    
Uppsala län län Botolfs vik vik /Se    
Uppsala län län /Se Botolfs vik vik /Se    
Uppsala län län Bottenhavet del av hav    
Uppsala län del av Uppland /Se Bottenhavet del av Östersjön    
Uppland landskap Bottenhavet del av hav    
*All gård Brönholmen Saknas    
Ase hæreth, se Åsunda hd Dalälven älv    
*Addabol egendom Dalälven älv    
*Addabol egendom Dalälven älv /Se    
»aghasta», se Ågersta by Dalälven älv /Se    
Aker Saknas Ekholmsund Saknas    
»Aker» oident. beb. Ekoln vik    
Alunde Aludder? Saknas Ekoln vik    
*Anastadher by el. gd /Se Ekoln vik    
Andersbo gd /Se Ekoln vik    
Anna element i lägenhetsnamn /Se Ekoln fjärd    
Arnö Saknas Ekoln del av Mälaren    
Asundha hundare /Se Ekoln fjärd    
Attundaland del av Uppland Ekoln vik    
Attundaland härader Ekoln vik    
Attundaland hdr Ekoln fjärd    
Attundaland hdr Ekoln fjärd /Se    
Attundaland hdr Ekoln del av Mälaren /Se    
Attundaland hdr Ekoln fjärd /Se    
Attundaland hdr Ekoln fjärd /Se    
Attundaland delar av Uppland Ekoln vik /Se    
Attundaland delar av Uppland Ekoln vik /Se    
Attundaland folkland Ekoln sjö /Se    
Attundaland del av Uppland Ekoln sjö /Se    
Attundaland del av Uppland Ekoln sjö /Se    
Attundaland del av Uppland Ekoln del av Mälaren /Se    
Attundaland delar av Uppland Ekolen, se Ekoln fjärd    
Attundaland gammalt folkland /Se Ekolsundsviken vik    
Attundaland folkland /Se Enköpingsviken vik    
Attundaland »folkland» /Se Esta Saknas    
Attundaland del av Uppland /Se Eyrasund, se Örsundaån å    
[Balslett] torp *Ferrö ö /Se    
*Bastberga gd Fittjorna ägonamn /Se    
»berby» Saknas /Se Fuld å /Se    
Berga oidentifierad beb. *Full å /Se    
Berga oidentifierad beb. *Full Saknas /Se    
Berga oident. beb. Full å /Se    
Berga Saknas »Fyres-å» å /Se    
Berga ortnamn /Se Saknas Saknas    
»bergaa» beb. /Se »furi» strandområde /Se    
Bo beb. /Se Fýri å /Se    
*Boda Saknas Fyri = Föret fjärd /Se    
Bodarna gdar /Se Fyris å /Se    
Boda Saknas Fyris = Fyrisån å /Se    
»Bodom» oidentifierad beb. Fyrisvall(arna) Saknas /Se    
Bola Saknas Fyrisvallarna slätter /Se    
Bolstomta ortnamn /Se +Fyrisvallarna slätter /Se    
*Brattabergh Saknas Fýrisvallar Saknas    
*Brattabergh Saknas Saknas Saknas    
Breedz Saknas Fýrisvellin, se Fyrisvallarna slätter /Se    
»brettaberghum» Saknas Fyrisån å /Se    
Broby Saknas Fyrisåns mynning Saknas    
Broby Saknas Fyrisån Saknas    
Broby oident. beb. Fyrisån å    
»Brunbis Arnaby» beb. Fyrisån å /Se    
Brunna Saknas Fyrisån å    
Brunnabo Saknas Fyrisån å    
*Brunnbo Saknas Fyrisån å    
Bärby Saknas Fyrisån å    
Bärby by el. gd Fyrisån å /Se    
Bæremi sn? Fyrisån å /Se    
*Bærgby Saknas Fyrisån å /Se    
*Bärsta Saknas Fyris å /Se    
*Bæruik Saknas Fyrisån, se äv. Skutån å    
»bæruich» Saknas Fyris å /Se    
Börsta? Saknas Fyrisån å /Se    
?[Colle] Saknas Fyris å /Se    
»coslætto» Saknas /Se Fyrisån å /Se    
*Dalby Saknas Fyrisån å /Se    
Dannemora förr tingslag /Se Fyrisån å /Se    
»Edby» gård eller by Fyrisån å /Se    
»Eka» gd Fyrisån å /Se    
Ekeby Saknas Fyrisån å /Se    
Ekeby beb. Fyrisån å /Se    
Ekeby beb. Fyrisån å /Se    
Ekeby Saknas Fyris å /Se    
Ekeby oidentifierad beb. Fyrisån å /Se    
Ekeby oident. beb. Fyrisån å /Se    
*Ekhamns rättaredöme Saknas /Se Fyrisån å /Se    
Ekhammars rättaredöme delar av socknar Fyrisån å /Se    
*Eneby Saknas Fyris, Fyrisån å /Se    
*Ensta Saknas Fyrisån, se *Full å    
»Erikstade» gård *Føre fjärd /Se    
»erixholm» beb. /Se +Föresäng äng /Se    
*femf-hunda-land gammalt folkland? /Se Föret fjärd /Se    
»Fesla» okänd gård Föret fjärd /Se    
*Fialghaby f.d. by /Se +Föret nu försv. sjö, (vik)    
*Fiælline Saknas /Se För(e)säng(en) nat.namn /Se    
Fjällen bebn. /Se +Föresäng äng /Se    
Fjärdhundra del av Uppland Førisæng äng    
Fjärdhundra del av Uppland /Se Föret sträcka vid Fyrisån?    
Fjärdhundra Saknas Föret vattensamling    
Fjärdhundra Saknas Förett Saknas    
Fjärdhundra Saknas Föret sjö /Se    
Fjärdhundra Saknas Föret, Yttre o. Övre sjöar /Se    
Fjärdhundra Saknas Föret nat.namn /Se    
Fjärdhundra del av Uppland Föret fjärd    
Fjärdrundaland del av Uppland +Föret försv. sjö /Se    
Fjärdhundra Saknas Föret område kring Fyrisån /Se    
Fjärdhundraland folkland *Gesaskærr holme?    
Fjärdhundra del av Uppland Gataskogen Saknas    
Fjärdhundra del av Uppland »Geistr», senare Gester å /Se    
Fjädrundaland folkland Gorran fjärd /Se    
Fjärdhundraland del av Uppland Gorran del av Mälaren /Se    
Fjädrundaland folkland Gorrsjön sjö /Se    
Fjärdhundraland del av Uppland Grönsöfjärden fjärd    
Fjärdhundraland del av Uppland Gåran, se Gorran fjärd /Se    
Fjärdhundraland del av Uppland gärd ägonamnselement /Se    
Fjädrundaland folkland Gävlebukten bukt    
Fjädrundaland del av Uppland Görväln fjärd /Se    
Fjärdhundra Saknas Hamrarna ägonamn /Se    
Fjärdhundra Saknas Hassunda Fierdh, se Hedsundafjärden fjärd    
Fjärdhundra del av län Hedesundafjärden fjärd    
Fjärdhundra Saknas Hummel Wijkan, se Ekolsundsviken vik    
Fjärdhundra Saknas Kallberget höjd /Se    
Fjärdhundraland del av Uppland Kallbergsröret triangelpunkt /Se    
Fjärdhundraland del av Uppland Karmskär holme    
Fjärdhundraland del av Uppland *Kunungsuik vik    
Fjärdrundaland del av län Käringskär Saknas /Se    
Fjärdhundraland del av län Långåsen ås /Se    
Fjärdhundraland »folkland» /Se *Långängen Saknas    
fjärdhundraland gammalt folkland /Se Lårstaviken vik /Se    
Fjädrundaland »folkland»» /Se Lårstaviken vik /Se    
Fjädrundaland folkland /Se Lårstaviken vik /Se    
Fiædhrundaland folkland /Se Lögaren sjö /Se    
Fjärdhundraland »folkland» /Se Lönnsjön sjö /Se    
Fjädrundaland »folkland /Se Lövstafjärden fjärd /Se    
Fjädrundaland del av län /Se Lövstafjärden fjärd    
Forsa by el. gd Mählaren Lacus, se Mälaren sjö    
Frösunda ortnamn /Se Mälaren sjö    
Færingaland, se Fjädrundaland folkland Mälaren sjö    
För- förled i ortnamn /Se Mälaren sjö    
Försichtuna Saknas Mälaren insjö    
»gæltistom», se Jällsta hg Mälaren sjö    
*Gata plats nära Enköping Mälaren sjö    
[Getslenna], se Kydingeholm Saknas Mälaren sjö /Se    
»gimistom» beb. Mälaren sjö    
Gran, se Övergran sn Mälaren sjö    
Granberga rättaredöme Saknas Mälaren sjö    
*Grans rättaredöme Saknas /Se Mälaren sjö    
?Griby torp oident beb. Mälaren sjö    
Grislösa gd? /Se Mälaren sjö /Se    
*Grylum Saknas Norrgärden gärden /Se    
*Gryta Saknas *O, nu Olandsån å /Se    
Grän gd Odhens brun källa    
Gränberga rättaredöme f. rd Odhens brun källa    
Gränby oident. beb. Olandsån å    
Gröneborg? Saknas Oxen del av Mälaren /Se    
Gröneborg Saknas Oxfjärden fjärd /Se    
»gwlstada» Saknas Prästfjärden fjärd    
*Gyrlinge Saknas /Se Prästfjärden fjärd    
-gärd(e) eled i gårdnamn /Se Rumboland: Saknas /Se    
*Habo quærn kvarn *Rombolandet delar av län /Se    
*Habo quærn Saknas Rumbolandet f. namn på slätter    
Hacksta beb. Rumbolandet gränstrakter /Se    
*Hacksta beb. Rumbolandet f. namn på slätter /Se    
*Hag? bebn.? /Se Rödder- ortnamnselement /Se    
»halkawij», se Hallkved gd Sagån å    
Hammarby Saknas Sagån å    
hamna ortnamnselement /Se Sagån å    
»haarabergh» beb. /Se Sagån å    
*Hasla Saknas Sagån å    
»Hauhe» okänd sn Sagån å    
*Hauwe Saknas /Se Sagån å    
Hedeby oidentifierad beb. Sagån å    
Hedhen Saknas Sagån å    
[Heghnalwad] Saknas Sagån å /Se    
*Hiersten = Järstena by Sagån å /Se    
»Hiulboa vik», »Julbovik», se Hjälsta sn Sagån å    
*Hiælmbowik Saknas Sagån å /Se    
*Holm Saknas Sala å å /Se    
[Holm] Saknas Salaån = Fyrisån å    
»Hooby» gård eller by *Sala ånamn /Se    
*Hosæby tolangh Saknas Sandåsen benämn. på Uppsala åsen /Se    
*Hovgården Saknas Sigtunafjärden fjärd    
Husby oidentifierad beb. Sigtunafjärden fjärd    
Husby oidentifierad beb. Sigtunafjärden fjärd /Se    
Husby oident. beb. Sigtunasjön, se Sigtunafjärden fjärd /Se    
Husby Saknas Sinus Botnicus, se Bottenhavet del av Östersjön    
Husaby Tolangh Saknas /Se Skarven fjärd    
Husby vanl. ortn. /Se Skarven fjärd    
Häradshöfdingar lht Skarven fjärd    
Härnevi (och Ärnevi) ortnamn /Se Skarven fjärd    
»hærnistom», se Härvsta by Skarven vik /Se    
*Hässle by el. gd Skarven fjärd    
Högby oident. beb. Skarven fjärd    
*Jolbovik Saknas Skarven fjärd /Se    
*Jurista Saknas /Se Skarven fjärd /Se    
»juristom» Saknas /Se Skarven fjärd /Se    
Järlebo gd:ar /Se Skofjärden fjärd    
»Kaggetegen» okänd gård Skutån = Fyrisån? å /Se    
*Kamsta Saknas /Se Skutån Saknas /Se    
Katrin element i lägenhetsnamn /Se Skytån vattendrag /Se    
Kitlingi, se Rasbokil sn Skytån vattendrag    
[Koloholm] Saknas Stockholms skärgård Saknas /Se    
Kolsta ortnamn /Se Stoora Sagåån, se Sagån å    
»kolysta» by el. gd /Se Stoora Sagåhn, se Sagån å    
*Korshamn Saknas Stora Sagåhn, se Sagån å    
*Korshamn Saknas Stora Sagåån, se Sagån å    
»Korshafn» beb. *Storån Saknas    
*Korshafn Saknas Storån, se Sagån å /Se    
*Koslætta Saknas Stäket sund    
»krengla» sn /Se *Suerzø ö    
Krogsta ortnamn /Se Svalmyre allmänning Saknas /Se    
*Kumla by Sveasjön namn på fjärd    
»kyinge», se Kydingeholm hg Svinnegarnsviken vik /Se    
»kyle», se Kil hg Sörsjön, se Tämnaren, Norra o. Södra sjö /Se    
*Quernesta sn »Trögdö grind» sund /Se    
*Kytovi egendom Tämnaren sjö    
*Kyuinge = Kivinge? by Tämnaren insjö    
*Kyvinge egendom /Se Tämnaren insjö    
Kålsta ortnamn /Se Tämnaren sjö    
Källbo Saknas Tämnaren sjö    
Ladhoby Saknas Tämnaren sjö    
»ladza sokn», se Lossa sn Tämnaren sjö    
»Larsta» gård Tämnaren sjö    
»lavnsbergh» = Landsberga? ortnamn /Se Tämnaren sjö /Se    
*Lenalunda = Lälunda by Tämnaren sjö    
»leenalundoml, se Lälunda by Tämnaren sjö    
Leufsta förr tingslag /Se Tämnaren sjö    
Lindum Saknas /Se Tämnaren sjö    
Lindum Saknas /Se Tämnaren sjö    
[Lingxhammar] Saknas Tämnaren sjö    
»linxhamar» beb. /Se Tämnaren sjö    
»linxhamar» Saknas /Se Tämnaren sjö    
»Liste aspa» gård Tämnaren sjö    
*Lislei åsa gård Tämnaren sjö    
*Litslaene, se Litssena sn Tämnaren sjö /Se    
»Luftdall» beb. Tämnaren sjö /Se    
»lwgwaa» by el. gård /Se Tämnaren sjö /Se    
Saknas Saknas Upplandsåsen ås /Se    
*Lunda gård Saknas Uppsalafjärden namn på fjärd    
Lunda Saknas Uppsala tä landsväg    
*Lundby Saknas Uppsalaåsen, se Sandåsen benämn. på Uppsalaåsen /Se    
Lundby oident. beb. Vendels å Saknas    
*Lupstuvy Saknas Ålands haf, se Bottenhavet del av hav    
*Långängen Saknas Norre Ålands Haf, se Bottenhavet Saknas    
Lötabrunna Saknas Åsen Saknas    
*Malesta sannol. uppländsk gård /Se *Örbyå å /Se    
»maanestada» Saknas Öregrundsgrepen vik    
Maria element i lägenhetsnamn /Se Öregrundsgrepen havsvik    
Myrby Saknas Öregrundsgrepen del av vik    
*Mysshatte sundh Saknas /Se Öregrundsgrepen del av Östersjön /Se    
»Mädelby» beb. Öregrundsgrepen del av Östersjön /Se    
Mälby oident. beb. Örsundaån å /Se    
Mälsättra ortnamn /Se Östensbro bro /Se    
»Norby» oidentifierad beb. Örsundaån å /Se    
Norby Saknas Örsundaån å /Se    
*Noresiöö gård Saknas /Se      
*Noruik Saknas      
*Nybølæ Saknas      
Näs, se Enköpings-Näs sn      
Näs socknar /Se      
Näs Saknas      
Näs sn      
»næs sokn», se Uppsala-Näs sn      
»oastom», se Ogesta by      
[Oflasta] Saknas      
»pedersbodha» beb. /Se      
»pedhersbodha» beb. /Se      
Pikkeby Saknas      
*Pusetrum Saknas      
»rabj» beb. /Se      
*Raum Saknas      
*Redinge rättaredöme Saknas      
*Renungh(?) Saknas      
»Resbohundare», se Rasbo förr rättardöme      
»roby» Saknas      
Rocksta (Råcksta) ortnamn /Se      
Roden del av Uppland      
?Roden del av Uppland      
Roden del av Uppland      
Roden del av Uppland      
Roden del av Uppland      
Roden nuv.      
Roden del av Uppland /Se      
Rodhen, Norra del av Uppland /Se      
Rodhen, Norra del av Uppland /Se      
Roden, Norra del av Uppland      
Rodhen, Norra del av Uppland      
Roden, Norra del av Uppland      
Roden, Norra del av Uppland      
Roden, Norra del av Uppland /Se      
»Rolster» gård      
Saknas Saknas /Se      
Roslagen del av Uppland      
Roslagen del av Uppland      
Roslangen kusttrakt      
Roslagen del av Uppland /Se      
Rotens gård Saknas      
»rwsbergh» beb. /Se      
Råcksta (Rocksta) ortnamn /Se      
»rødby» beb. /Se      
»sanby» oident. sn /Se      
Sankt Görans kapell Saknas      
*Saununge Saknas      
»sewalstom», se Sävasta by      
*Silledke Saknas      
*Siunda Saknas      
*Skeldenhed Saknas      
»skeldenhed» beb. /Se      
»skipberghe» beb.      
*Skiipsö Saknas      
*Skrødhwi Saknas      
Skälby Saknas      
Skälby Saknas      
*Skælingxthorp Saknas /Se      
Sofia element i lägenhetsnamn /Se      
Sotrane gd /Se      
Spanigi Saknas /Se      
*Spittaby sn /Se      
*Spånga Saknas      
*. . . sta oidentifierad beb.      
*Storegården Saknas      
Stustholmanom Saknas      
Stäkes län förr slottslän      
Stäkes län län      
*Stäks län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län /Se      
Stäkes län län      
*»Stægx læn» Saknas      
Stäks län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäks län län      
Stäks län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
*Swidhialidh Saknas      
Svista oident. beb.      
*Symasta Saknas      
*Säby Saknas      
Säby Saknas      
Säby Saknas      
Säby gd      
Säby Saknas      
Säby oidentifierad beb.      
Säby oident. beb. /Se      
Sälen ortnamn /Se      
Sälja ortnamn /Se      
*Söderby Saknas      
*Söderby Saknas      
[Söderby] Saknas      
Söderby Saknas      
»søuistom», se Sävsta by      
Tavastboda Saknas      
*Talangi hernawi Saknas      
Teuesten Saknas      
Saknas Saknas      
»thwssabergh» beb. /Se      
*Thynæsætrum hg      
Tibble oident. beb.      
Tibble oident. beb.      
Tibbile Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland del av län      
Tiundaland Saknas      
Tiunda land Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiunda landi Saknas      
Tivnndaland Saknas      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland hdr      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland hdr      
Tiundaland hdr      
Tiundaland hdr      
Tiundaland hdr      
Tiundaland hdr      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland folkland      
Tiundaland del av Uppland      
tiundæ lande Saknas      
Tiunda Saknas      
Tiundaland del av Upland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
*Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland folkland      
Tiundaland folkland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland folkland      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland Saknas      
[Tiundaland] Saknas      
[Tiundaland] folkland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland Saknas      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland folkland /Se      
Tiundaland del av Uppland      
Tiundaland del av Uppland /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland folkland /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland folknamn /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland »folkland» /Se      
Tiundaland »folkand» /Se      
Tiundaland f.d. folkland /Se      
Tiundaland del av Uppland /Se      
Tiundaland del av Uppland /Se      
Tiundalands rodh förr namn på del av Roslagen /Se      
Tiundalands rodh del av Uppland /Se      
*Tombalanda Saknas      
*Tombalanda egendom      
Tomta gd el. by      
Torslunda oident. beb.      
Torstaby Saknas      
Trøbo, se Trögd hd      
*Tröbohundare hundare /Se      
Trögds rättaredöme Saknas      
Tuna gd el. by      
*Tuna Saknas      
*Tuna Saknas /Se      
*Tuna Saknas      
tya ortnamnselement /Se      
Täby ortnamn /Se      
Ubby Saknas      
Ubby Saknas      
*Ulby Saknas      
»vgastom», se Uggelstad hg      
Uppland landskap /Se      
Upplands lagsaga förr lagsaga /Se      
Uppsala biskopsdöme Saknas /Se      
Uppsala biskopsdöme Saknas /Se      
Uppsala biskopsdöme Saknas /Se      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme Saknas      
Uppsala biskopsdöme      
Uppsala biskopsdöme stift      
Uppsala biskopsdöme stift      
*Uppsala ladugård Saknas      
Uppsala ärkestift Saknas      
Uppsvea = Uppland landskap      
*Wrslunda gd. el by      
Vallby oident. beb.      
Vallby oident. beb.      
*Vallby Saknas      
[Valli sokn] Saknas      
Vat(t)ung- ortnamnselement /Se      
*Vedaste Saknas      
Wedboo Saknas      
»Wekilstom» oident. beb.      
Vendel förr hd      
Vendel förr hd      
Vendel hd /Se      
Vendels hd förr hd      
Vendel f.d. hundare      
Vendel pastorat      
Vendel förr hd /Se      
»prouincia Vendil» del av län /Se      
?Vi beb.      
Vidzarne Saknas      
Vik by el. gd      
*Vikby Saknas      
*Vikulsäter Saknas      
*Vreta prebende      
*Vreta prebende      
»Wrslunde» gård eller by      
Vrå Saknas      
*Våda Saknas      
Vålsätra Saknas      
»wængiom», se Vänge sn      
*Väppeby Saknas      
*Wäppby Saknas      
Väppleby ortnamn /Se      
[Wesby] Saknas      
Väsby gård      
Väsby beb.      
»ydherlytta» beb. /Se      
Ydnaste Saknas      
*Ynglinghe Saknas      
*Yrista Saknas      
*Åbyggeby Saknas      
*Åbyggeby Saknas      
åker gd      
Åker Saknas      
*Åker hd      
Åkerby by el. sn      
Åkerby Saknas      
Ål by- o. gdnamn /Se      
Åleby Saknas      
Ångis restaurang /Se      
åtting ortnamnselement (bebn.) /Se      
Ärnevi (och Härnevi) ortnamn /Se      
*Ölstade by el. gd      
Ör ortnamnselement /Se      
»Öshby» beb.      
»Ösby» beb.      
»øsby» Saknas /Se      
*Österby Saknas      
*Österby Saknas      
»Östraboda» beb.      
Överberga rättaredöme del av snr      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.