ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Bro härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 127 st Naturnamn: 11 st Bebyggelsenamn: 1 st Naturnamn: 2 st
Bro hd Alholmen ö /Se Bro härad Skarven vik
Bro hd Brofjärden fjärd   Storlandet fastland
Bro hd Brofjärden fjärd /Se    
Bro hd Brofjärden fjärd /Se    
Bro hd Giörwällsfiärd, se Görväln vik    
Bro hd Görväln vik    
Bro härad Görväln fjärd /Se    
Bro härad Lejondalssjön sjö /Se    
Bro härad Näsfjärden fjärd /Se    
Bro härad Skarven vik    
Bro hd Skarven vik /Se    
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro härad      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd /Se      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd härad      
Bro härad      
Bro härad      
Bro härad      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd hd      
Bro hd      
Bro sn      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro härad      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro härad      
Bro härad      
Bro hd /Se      
Bro härad      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro härad      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd      
Bro hd o. sn      
Bro härad /Se      
Bro hd /Se      
Bro hd /Se      
Bro hd /Se      
Bro hd /Se      
Bro f.d. hundare, nu sn o. hd /Se      
Bro hd /Se      
Brohalvahundare, se Bro hd      
*Aska Saknas      
*Aspviks rättaredöme delar av hdr /Se      
Lossa, se Bro o. Lossa sn      
»Riid», se Västa Ryd sn      
*Skröniste Saknas      
Tibble g.      
Österröra rättaredöme f. rd      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.