ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala län : Bälinge härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 179 st Naturnamn: 13 st Bebyggelsenamn: 2 st Naturnamn: 10 st
Bälinge hd /Se Björklingeån å /Se Bälinge härad härad Björklingeån vattendrag /Se
Bälinge hd *Bräckstensröret gränsmärke /Se Bälinge hd Björklingeån vattendrag /Se
Bälinge hd Bången sjö /Se   Bången sjö
Bälinge hd Bälinge allmänning Saknas /Se   Jumkilsån å
Bälinge hd *Djupmyrsröret gränsmärke /Se   Jumkilsån å
Bälinge hd *Fermansboröret gränsmärke /Se   Sörsjön, se Tämnaren sjö
Bälinge hd *Hjältehedsröret gränsmärke /Se   Tämnaren sjö
Bälinge hd *Naverstensröret gränsmärke /Se   Vadbrobäcken, se Björklingeån vattendrag
Bälinge hd Skuttungesjön forntida sjö /Se   Ån = Jumkilsån å
Bälinge hd Temnan, se Tämnaren sjö   Ån, se Björklingeån vattendrag
Bälinge hd Tämnaren sjö    
Bälinge hd Tämnaren sjö /Se    
Bälinge hd *Yrkia = Björklingeån å /Se    
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge härad      
Bälinge hd      
Bälinge [socken och] härad      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge härad      
Bälinge härad      
Bälinge härad      
Bälinge härad      
Bälinge hd      
Bälinge härad      
Bälinge härad      
Bälinge härad      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd o sn      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge härad      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälninge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge sn o. hd      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge härad härad      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge (sn o) hd      
Bälinge hd o. sn      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge härad      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd      
Bälinge hd      
Bälinge hd hd /Se      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd /Se      
Bæling fsv. hundare /Se      
Bälinge hd /Se      
Bälinge hd /Se      
Bælingha hundare och sn /Se      
Bälinge sn och hd /Se      
Bälinge hd /Se      
Bæla, se Bælinge hd      
Bälinge härads prosteri f. prosteri      
*Bro Saknas /Se      
Bälinge rättaredöme f. rättaredöme      
Domare Saknas      
Egby rättaredöme f. rd      
*Fjällalandom Saknas /Se      
»hesegranj» beb.      
Jumkils rättaredöme Saknas      
Jumkils rättaredöme f.rd      
*Lyclom Saknas /Se      
»Syllika» gård      
*Wigerstad Saknas      

  ^  

Uppsala läns härader m.m.